Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.nv.

primar Dana erban

coala Jules Verne Braov

Fi pentru exersarea cititului


1. Citete urmtoarele propoziii :

o!ni!ca a!re mul!te me!re. e! re!le sunt coap!te i moi. Vic!tor a!re o vi!oa!r no!u. Vi ! oa!ra e la noi. "o! ri!na vi!ne vi!neri la mi!ne. "o!rin es!te v!rul meu. #a noi vi!ne va!ra . Va!ra es!te cl!$u!roa!s. #a!vi!ni!a e cu noi la mun!te. Pe mu!te es!te mul!t nea. %e!ua e moa!le. Vul!pea e vi!clea!n. Vre!mea e rea. #a noi plo!u mult. %oi vrem s vi!n pri!m!va!ra. Pri!m!va!ra vi!ne cu p!sri i soa!re. Ce!rul es!te cu nori. %o!rii sunt ce!nu!ii. %e pla!ce s a!vem no!te mari. #i!viu a!re un pi!an. Pi!a!nul es!te al ma!mei lui. Co!pi!ii sunt a!ca!s la #a!vi!ni!a. Ca!sa ei e ma! re i lu!mi!noa!s. Voi ve!ni la ti!ne vi! neri. Vi!pe!ra a!re ve!nin. Ve!ni!nul e pe!ri!cu!los. &a a!re o vo!ce pl!cu!t. "il!vi!a as!cul!t o po!ves!te cu pl!ce!re. "a!vu e v!rul meu.

Prof.nv. primar Dana erban

coala Jules Verne Braov

Cor!nul e cu va!ni!li!e. or!co!vul es!te por!to!ca!liu. Va!si!le es!te a!vi!a!tor. #i!vi!a e so!ra "il!vi!ei. &l!vi!ra a!re un co!vor ma!ro a!ca!s. a!i!na a!re vo!lan . &!va es!te so!ra mea.
'.#ea( cuvintele cu n)eles opus : vine vesel spune trist tace pleac

*.Citete urmtoarele cuvinte

vi + ne sa +re "a + ra soa!re lu!mi!n vul!pe


,. -ranscriere :

sa!ni ! e "o!ri ! na #i! li ! ca Va +si ! le lu!pul vre!mea

vi! se ca!s s !rac coa! sa lap!te!le cra!va!t

a! lu! ne r! sa!re c! ra!re a + vi! on cor!nul co!vo!rul

Vulpea . sosit vara . Pe poteca $in p$ure a aprut o vulpe . "e uit cu team spre sat . Vicleana ar vrea un pui . !! Cum s m strecor spre poiat /

Prof.nv. primar Dana erban

coala Jules Verne Braov