Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT - model structur 1.Solicitant: 2.Descrierea activitii a resurselor !i a o"iectivelor solicitantului. Descrierea e#$erienei %n scrierea !i mana&ementul $roiectelor '.

Titlul $roiectului: (.)ocul des*!urrii $roiectului +localitate,:S-CE./. 0.Durata $roiectului: de la ........... $1n la ............

2.Re3umatul $roiectului +ma#. 24 de r1nduri, structurat ast*el: - titlul - sco$ul - &ru$uri int "ene*iciari - activitile $rinci$ale - re3ultatele estimate 5. Sco$ul !i o"iectivele $roiectului 6. 7usti*icarea $roiectului 8. Re3ultatele scontate: im$actul $roiectului !i mi9loace de monitori3are !i evaluare a re3ultatelor 14. Ec:i$a $roiectului 11. Partenerul +-ii, $roiectului +dac este ca3ul,
;-<ET-) DE /E=IT-RI >I C?E)T-IE)I Organizaia/Persoana fizic................... Proiectul ............................ Perioada i locul desfurrii ...........................................................
=r. crt. I. 1. a). b). c). d). ". II. 1. ". '. ). *. +. -. Denumire indicatori /E=IT-RI B TOT.) din care: Contribuia beneficiarului (a+b+c+d) contribuie proprie onaii !ponsorizri alte surse #inanare nera$bursabil din bugetul local C?E)T-IE)I B TOT.) din care: %nc&irieri Onorarii /fond pre$iere/Consultan (ransport Cazare i $asa Consu$abile ,c&ipa$ente !er.icii
TOT.) TRI@ I TRI@ II TRI@ III TRI@ I/

O;SER/.AII

/. 1. 12. 11.

0d$inistrati.e (iprituri Publicitate 0lte c&eltuieli (se .or no$inaliza) (O(03 4

122

Detalierea c:eltuielilor cu evideierea surselor de *inanare $e *iecare cate&orie de c:eltuial:


5r crt Categoria bugetar Contribuia finanator Contribuia 6eneficiarului Contribuia 0lte surse proprie (donaii7 sponsorizri etc.) (otal buget

1. %nc&irieri 2. #ond pre$iere/Consultan '. (ransport (. Cazare i $as 0. Consu$abile 2. ,c&ipa$ente 5. !er.icii 6. 0d$inistrati.e 8. (iprituri 14. Publicitate 11. 0lte c&eltuieli (no$inal) (O(03 4

122

Tematic re*erat: 1. 888888888888 9 ca acti.itate de loisir Structura re*eratului: 1. :ntroducere ". Parte teoretico9$etodologic '. Parte practic ). 6ibliografie *. 0ne;e Detalii te:nice de reali3are $entru $roiect !i re*erat: 9 Pagina for$at 0) 9 !etri pagin< st=nga9'c$7 dreapta7 sus7 >os9"c$ 9 Caractere< (i$es 5e? @o$an 9 Ari$e caractere< 1) 9 !paiere< 17*

"