Sunteți pe pagina 1din 33

Repere ale cazului

Dup Unrea dn 1859, paradgma cutura


reazat de paoptt este pus n dscue supus
unu sever examen crtc de o nou generae de
nteectua care se mpune ca un grup de mare
sodartate deoogc cutura, , tmp de un sfert
de seco, consttue eta cutur romne, orentnd
evoua acestea. Cva tner ntor de a stud dn
strntate ntemeaz a Ia socetatea cutura
Junimea, n arna anuu 1863: Vase Pogor, Petre
Carp, Theodor Rosett, Iacob Negruzz Ttu
Maorescu. Astfe, Iau, care- perduse ntetatea
prn stabrea captae Prncpateor Unte a
Bucuret, dobndete prestgu cutura, pentru ca
|unmea cncentreaz n rndure e pe ce ma
taenta nstru reprezentan a tner genera.
|unmt au recunoscut mertee predecesoror.
Generaa paoptst a avut un ro decsv n procesu
de modernzare a socet romnet, de construre a
dentt naonae, att prn partcparea actv a
vaa potc a r, ct prn cutur, ma aes prn
teratura orgna, cu specfc naona. Paoptt,
,oamen nceputuu de drum" (Pau Cornea), au
ntemeat teratura romn modern, au asmat
romantsmu, preund eementee neocasce
umnste, au fondat spece genure n teratura
romn, au foost sursee de nsprae specfce
secouu romantc (stora, focoru, natura), au
descopert poeza popuar, vaorfcnd n teratura
cut resursee expresve ae mb popuare.
Epoca de ntemeere (1821-1860) este prvt de
noua generae de nteectua dntr-o perspectv
crtc, decurgng dn exgena modernzr profunde,
reae, a cutur romne. Fr s renune a deau
unt naonae, noua generae mpune cu ate
m|oace, urmrnd catatea modernzr
sncronzare european prn mar creator. Exgenee
|unmtor vzau un cmat de seroztate, de
temence de competen prefesona.

- 1 -
n toate domene cutur ntemeate de
paoptt, |unmt provoac schmbr ma|ore:
a n domeniul limbii combat atnsmu nat de
corfe co Ardeene contnuat de urma
acestora, August Trebonu Lauran Tmote Cparu;
susn modernzarea afabetuu atn ortografe
fonetc; pedeaz pentru mprumuture neoogce
strct necesare dn mbe romantce;
a n domeniul educaiei culturale, susn tmp de
17 an ccur de conferne (,preecun popuare") pe
teme de storc, fozofe, teratur, ate arte, prn care
famarzeaz audtoru cu noe de dn spau
cutura european, mpun un nou tp de dscurs pubc,
de nut academc, n contrast cu oratora practcat
pn atunc pregtesc un pubc avzat;
a n domeniul literaturii propun s reazeze o
antooge a poeze romne, proect euat, dar dee
esenae ae dscuor prvnd seeca crtere
poetct texteor se concretzeaz n studu u Ttu
Maorescu, ,O cercetare critic asupra poeziei
romne de la 1867, reper teoretc fundamenta;
nocuesc crteru cutura n aprecerea creae
terare prn crteru estetc; respng medocrtatea
veetarsmu, promavnd vaore certe, |udecate
dup orgnatatea vzun reazarea artstc.
- 2 -
Etapele Junimii:
|unmea are o exsten de ma mute decen, cu
actvt orentr ce se schmb de a o etapa a
ata.
1863187! - actvtatea s-a desfurat a Ia a
fost mportant ma aes prn caracterul ei polemic
n domenu mb, a teratur a cutur. Se
promoveaz n aceast peroad prncp estetce
socae.
Aceast etap ie"ean a socet, cu ntrunr
sptmnae n casa u Ttu Maorescu cea a u
Pogor, consttue faza deoogc, de afrmare de
egtmare prn combaterea vech drec n cutura
romn. |unmt evt mpcarea potc, actvtatea
or vzeaz tre drec: mba, teratura cutura.
Actvte cuprnd un arg spectru cutura se
manfest prn:
a preecune popuare cu pubc arg, ntnre n
cerc restrns pentru ectura creaor orgnae;
a edtarea une revste a socet, #on$orbiri
literare, ncepnd cu 1 marte 1867, cu apare
unar;
a foosrea une tpograf brr propr pentru a
pubca rspnd opera membror socet;
a susnerea campanor pentru mba romn terar
vznd afabetu ortografa.
a doua etap, cea a edneor dube (187!188%),
este marcat de ntrarea |unmtor n vaa potc,
n partdu conservator. Funca de mnstru a
Instrucun Pubce obg pe Ttu Maorescu s se
stabeasc a Bucuret. Lu I se atur Mha
Emnescu Ioan Savc, ca redactor a zaru
&impul, ofcosu partduu conservator. |unmea se
scndeaz, ednee se n att a Ia, n casa u
Vase Pogor, ct a Bucuret, n casa u Ttu
Maorescu. Actvte Junimii se ndreapt ma
aes spre teratur:
- 3 -
a se consodeaz "dreca nou" n poeze n proz
prn capodoperee maror scrtor - Emnescu,
Creang, Caragae, Savc, pubcate n revsta
#on$orbiri literare' dar n voume;
a poeze u Emnescu nuveee u Savc sunt
traduse n mba german de Mte Kremntz, cumnata
u Ttu Maorescu;
a Junimea contnu s ofere burse tneror pentru
stud n strntate;
a crtcsmu se manfest acum prn no campan,
notab fnd poemca u Maorescu prvnd "arta cu
tendn" "arta pentru art", purtat cu Constantn
Dobrogeanu-Gherea.
dupa 188% - "|unmea" mpreun cu revsta
"Convorbr terare" se muta a Bucuret. Actvtatea
|unmtor se canazeaz n aceast peroad ctre
preocupr unverstare, cptnd un caracter
academic. n aceast etap, |unmt se ntereseaz
de dezvotarea ator domen ae ve cuturae,
neabordate pn acum anume fozofa, stora,
geografa. Ca urmare, se pubc prmee stud de
store (A.D.Xenopo - "Istora romnor", n 14
voume) de fozofe (Vase Conta).
- 4 -
Formularea cazului
Dac scrtor paoptt au actur au pus n
practc un program coerent de construre a dentt
naonae prn ntermedu teratur, generaa
urmtoare se consder ndreptt s reaeze
fundamentee cutur romne moderne, prntr-o
acune crtc vznd toate domene: cutura,
potca, vaa soca cea mora.
Cazu consttue dentfcarea ustrarea
crtcsmuu |unmst, care anazeaz urmre
adaptr prea rapde superfcae a nsttuor a
formeor cvzae occdentae. Opera de ntemee a
cvzae a cutur romne moderne, nfptut de
predecesor, este crtcat sever, cu scopu une
schmbr de paradgm.
|unmt sanconeaz evoua grbt, "arderea
etapeor", n actvtatea paopttor, consdernd ma
potrvt o evoue "pas cu pas", prn asmr
controate de sprtua crtc.
- 5 -
Descrierea i analiza cazului
Crtcsmu |unmst se manfest ma nt n
domenu mb, prn pubcarea ucrr u Ttu
Maorescu (espre scrierea limbii romne
(1866). Contextu pubcr este semnfcatv, pentru
c precede ntemeerea nsttue academce
pornete campana noor fore cuturae mpotrva
curentuu Latnst. Scopu ma|or urgent a une
nsttu de tp academc era codfcarea mb:
smpfcarea afabetuu atn, eaborarea une
gramatc a ator m|oace de normare a mb
terare.
Lucrarea u Ttu Maorescu formueaz prma tez
a concordane ntre form fond, referndu-se a
raportu necesar ntre afabetu atn mba romn:
"n momentu n care romn s-au ptruns de
adevru c mba or este o omb romn, n ace
moment forma extraordnar sub care avea s se
preznte aceasta, adec screrea sau |.| teree
trebuau uate tot de a roman. , astfe, afabetu
savon, care nvea ma mut dect revea mba
romn, pe care prmsem numa dntr-o oarb
ntmpare extern fu aungat dn screrea noastr cea
nou fu nocut prn afabetu atn." (,(espre
scrierea limbii romne")
Sautnd adoptarea afabetuu atn n ocu ceu
chrc (savon), Maorescu ncepe combaterea
etmoogsmuu promovat de curentu atnst, cu
reprezenant de mare autortate n epoc:
,Esena etmoogsmuu n ortografe este ata. E
cere ca dup ce teree s-au stabt, fe cu semne, fe
fr semne, screrea ortografc ns s nu se ndrepte
dup vorbrea actua, foarte nfuenat prn eg
eufonce, c dup ege dervae cuvnteor de a
orgnea or, ntruct aceasta se poate urmr n
ntreaga trade a mb. De aceea d. Cparu scre
cuvntu ,bine" nu cu ,i", cum pronunm no, c cu
,e", adca ,bene", ,e" fnd vocaa orgnar."
n opna u Maorescu, apcarea etmoogsmuu
n screre ar f avut ca efect un regres: mba ar f fost
,aruncat" cu secoe n urm.
- 6 -
De numt membru a Socet Lterare (vtoarea
Academe), n ue 1867, Maorescu demsoneaz n
semn de protest fa de respngerea proectuu su
prvnd screrea mb romne va reven aba n
1879, cnd Academa accept proectu, semn a
vctore n prma ,bte" cutura.

Obiecti$ele Junimii:
rspndrea sprtuu crtc;
ncura|area teratur naonae;
neatrnarea nteectua a poporuu romn;
orgnatatea cutur a teratur romne;
crearea mpunerea vaoror naonae;
educarea oamenor prn cutura (cuturazarea
maseor), eforture or ndreptndu-se spre receptarea
neegerea cutur de ctre popor;
unfcarea mb romne terare.
n domenu studor ngvstce, Maorescu a
preuat argumentee u Aecu Russo, crtcnd
tendnee atnste ae crturaror transvnen care
propuneau "curarea" mb romne de orce
eement neatn. Poemca dntre Maorescu, pe de o
parte, Tmote Cparn George Bartu, pe de at
parte, a stmuat stude asupra mb romne.
Dup unre, dar ma aes dupa dobndrea
ndependene naonae, accentu trebue s cad pe
catatea artstc a teratur, pe deau perfeconr
e nteroare. Lmba ofca, fasa erude psa de
gust sunt permanent semnaate ronzate de
membr |unm. O parte dn scrtor vrem vor
deven |unmt, vor coabora a revsta "Convorbr
terare", vor scre prncpaee or opere, fnd perfect
ntegra aceste epoc (Vase Aecsandr, A.
Odobescu). Reprezentan no generat terare, n
frunte cu Ttu Maorescu, ncep ns s domne scena.
- 7 -
Spr|nnd aprnd vaore autentce, Maorescu are
daru de a descoper a atrage n cercu su voce
no. Revsta "Convorbr terare" devne ce ma
mportant perodc terar romnesc. Ac pubc
ma|ortatea poezor Mha Emnescu, Ion Creang
pubc prmee tre pr dn "Amntr dn copre"
povet, I.L.Caragae ctete pubc ma|ortatea
comedor, Ioan Savc pubca nuvee povet.
A coaborator a revste sunt George Cobuc, Panat
Cerna, Octavan Goga, Dnu Zamfrescu, I.A.
Brtescu-Vonet. Acet coaborator a revste vor
deven fgur marcante ae epoc cunoscute ca
epoca marilor clasici)
Mertu "|unm" a fost acea ca a supus a o
anaza temenc ucd socetatea cutura
romneasc, semnandu- sbcune. Dezbaterea
de de dn nteroru "|unm" ca aceea dntre
|unmt cea nteectua a vrem au contrbut a
mpcarea drect a oamenor de cutur n
probemee socet.
*ani+estrile Junimii, organzate cu scopu
concretzr obectveor:
educarea publicului prin preleciuni
populare, reund s mpun o mentatate
|unmst n epoca, fr dogme s dezvote sprtu
oratorc pe care consderau o arta.
Preecune popuare, debuteaz n februare
1864 sunt organzate tmp de aproape dou decen
sub forma unor conferne dumncae. Aceste
preecun contrbue a rspndrea prncpaeor idei
,unimiste:
* respngerea ruptur voente ntre trecut present;
* respngerea conceptuu burghez de bertate a
concepe burgheze despre propetate;
* aprarea propet motente egarea e de
onoarea persona a propetaruu;
* pstrarea zvoruu de boge natura;
* aderarea a ceea ce este medat, a concret;
* acunea statuu n dreca rezovr maror
probeme ae vrem;
* transformarea statuu ntr-un purttor a cutur;
* respectarea specfcuu naona.
- 8 -
Dntre ce care au nut preecun s-a remarcat
Ttu Maorescu, prn cartatea expuner, prntr-o mb
romn mpede frumoas, prn contne varate.
nc de a preecunea ntroductv nttuat "Ce scop
au cursurr popuare?", e a trezt admraa tuturor,
prestgu u a crescut odata cu preecune "Despre
regunea n popor", "Despre sunete cuor", a
cumnat cu utma preecune "Despre mnte
nm".
n cadru acestor conferne a fost formuat n
1868 teora +ormelor +r +ond care exprm
vzunea u Ttu Maorescu asupra cutur, are un
fundament fozofc, fnd construt pe tre prncp:
autonoma vaoror, untatea ntre cutur socetate,
untatea ntre fond form, att n cutur, ct n
dezvotarea soca.
-utonomia $alorilor pornete de a un prncpu
dn fozofa u Immanue Kant, care demteaz
domenu estetcuu de ceeate vaor (etce, tnfce
uttare, potce). Ttu Maorescu anazeaz erore
ucrror storce fozofce consderate
fundamentae ca demonstrae de atntate a mb
romne: ".storia pentru /nceputurile romnilor /n
(ac0ia" de Petru Maor (1812), "1e2iconul de la
3uda" (1825), "&entamen criticum in lin4uam
romanicam" (1840), scrs n atn pentru strn,
ucrr care ncac uneor adevru tnfc,
recurgnd a exagerr provocate de nten
demonstratve de motva potce.
Maorescu exprm necestatea aprecer fecru
domenu prn crter specfce, evtnd astfe
contamnarea ce are ca efect confuza vaoror.
5nitatea /ntre cultur "i societate este
prezentat ca raport necesar ntre dmensunea
unversa a formeor cuturae (art, tn etc.)
determnarea concret a une socet (storce, mod
de va etc.) care consttue "fundamentu
dnuntru".
- 9 -
5nitatea /ntre +ond "i +orm /n cultur "i /n
dez$oltarea social este prncpu provent dn
teora evoue organce. Prn "+ond", Maorescu
neege sstemu actvtor materae socae, dar
mentate domnante formee caracterstce ae
pshooge coectve, trade sprtua acestora, aa
cum se refect n conduta practc. Prn "+orm",
sunt desemnate structure nsttuonae, |urdce
potce ae socet, sstemu de educae, nsttue
cuturae (presa, teatru, conservatoru, farmonca,
Academa etc.), prn care se reazeaz crcuaa
vaoror n cadru socet.
Teza maorescan susne evoua organc a
une socet, adc dezvotarea de a fond spre
forme, cu pstrarea une concordane permanente
ntre ee.
La nceput, preecune aveau teme dferte, dar
apo s-au stabt teme comune pentru fecare an. n
1872, n cadru teme comune Omul "i natura' s-
au tnut preecun precum: " Screrea", "Arta",
"Moraa tna", "Locuna", "Pugu", "Coraba",
"Arma uneata".
uni+icarea limbii romne literare ncepe prn
propunerea |unmtor prvnd nocurea afabetuu
chrc cu ce atn, propunere exprmat nc dn
1860. n acest sens, Ttu Maorescu pubc artcou
"Despre screrea mb romne" (1866), n care
susne toate dee |unmste prvtoare a mb:
ortografa s fe fonetca, nocurea afabetuu chrc
cu ce atn, respnge etmoogsmu susnut de
paoptt, propune normarea mb (ntroducerea de
regu gramatcae). Ca urmare a efortuu or,
Academa Romana aprob ofcazeaz aceast
screre pentru ntreaga ar.
- 10 -
interesul pentru literatur se manfest nc de
a nfnarea socet a revste. nc dn 1865,
|unmt emt deea pubcr prme antoog de
poeze romneasc pentru coar, ar n prmu numr
a revste "Convorbr terare", Ttu Maorescu pubc
studu "O cercetare crtc asupra poeze de a
1867", care va consacra defntv ca ndrumator s
crtc terar. n domenu teratur, prvnd poeza, se
vorbete de|a de emnescansm, este aprecat Vase
Aecsandr se pune accent pe poeza popuar; n
proz, se remarc n mod deosebt Ioan Savc Ion
Creang; n dramaturge, ce ma vaoros este Ion Luca
Caragae.
&udor 6ianu a defnt n "Istora teratur
romne moderne" fenomenu cutura |unmst, pe
care -a caracterzat prn dentfcarea trsturor
domnante: "sprtu fozofc", "sprtu oratorc",
"gustu casc academc", "rona" "vestta
zefemea |unmst", "sprtu crtc".
n concuze, esena cutura |unmst nsumeaz
spiritul +ilozo+ic "i oratoric' spiritul clasic "i
academic' ironia "i spiritul critic)
5nitatea |unm provne dn aceea a sprtuu
care a nfnat-o:
a) 7piritul +ilozo+ic - este cea dnt caracterstc a
structur |unmste. Membr s sunt, n cea ma mare
parte, oamen de de generae ma pun specat
n domen precse ae tne. Nu gustu ndvdua,
mpresa de moment cuzesc, c dorna de a
constru pe o sod baz teoretc n care apcae
devn doar o urmare freasc a raonamentuu. Aa
procedeaza Ttu Maorescu, aa vor proceda
A.D.Xenopo, P.P.Carp sau, ma trzu, Mha
Dragomrescu.
b) 7piritul oratoric - este a doua trstur a
mentat |unmste. Se nate dn opoza
mpotrva retorc paoptste romantce, mesance,
pste de echbru, dar dn respngerea frazeooge
potce paramentare a beiei de cu$inte a
tmpuu; mpune un mode n care totu, de a
vestmentae a dce trebua s dovedeasc perfecta
stpnre de sne, rgoare, msur. Modatatea
actur une expuner pubce, attudnea oratoruu,
arta compoze dscursuu dup modeu maorescan
repreznt o trade a |unmea.
- 11 -
c) 8ustul clasic "i academic - aadar, pentru
vaore canonce nu pentru novae. Oamen cu o
sod cutur unverstar, |unmt erau prea pun
dspu s accepte novae momentuu, ndferent
dac acestea se numeau smbosm sau naturasm, n
teratur, mpresonsm, n pctur sau muzc. Art
Nouveau, n arhtectur. Astfe, cascsmu se bucura
de o bun prmre a |unmea, care nu se nchde ns
fa de romantsm. Dar, gustu |unmst se ndreapt
ctre produca confrmat de tmp.
d) .ronia - care venea dn nevoa de a subna
caracteru pst de pedantere morg a acun or
cuturae. Ceebr este zefemeaua |unmst a adresa
exceseor de orce natur, a orce argument rdco,
care a coazat mpotrva mcr pe ce ma mu
dntre adversar e. Irona, foost ca uneat
poemc, este foost n nteroru cercuu. Totu
conduce spre acest mod de a neege actvtatea
|unmst, de a opoza u Vase Pogor pentru orce
fe de regu n funconarea socet, pn a devze
gumee, precum intr cine $rea' rmne cine
poate; de a pcerea poreceor de care nu scap
nmen (bine 0rnitul #ara4iani' pudicul 9aum'
carul de minciuni 9e4ruzzi sunt doar cteva nu
dntre cee ma "tar"), a excama deoc academce,
de genu +aul: +aul: cnd se spunea o anecdota fr
haz.
e) 7piritul critic - competeaz magnea structur
|unm, fnd cea ma de seam trstur a ntreguu.
Crtcsmu |unm se bazeaz pe acea attudne
centra mpus de Ttu Maorescu - respectu
adevruu. n numee adevruu, Maorescu poart o
campane mpotrva poeze nensprate, a mb
artfcae a fase erud. Nevoa de autentctate n
formee de manfestare a ve naonae determn
attudnea potc a u Emnescu.
Nevoa de adevr mpc modesta, rechemnd
sprtee a cunotna mteor a condor de fapt,
pe prncpu ca sarcna modest, dar bne mpcate
este superoar maror nazune. De asemenea, se
doreste asezarea ve potce cuturae pe baze
autentce, respngndu-se "formee fr fond". Nevoa
de cartate, rgoarea, raunea vor f reperee
permanente ae |unmtor.
- 12 -
Toate acestea fac dn acunea |unmst un
moment cruca n evoua cutur romne, despre
care E.Lovnescu va afrma cu depn ndreptre:
#nd o mi"care cultural' /n a+ar de mortarul
ctor$a 4eneraii de oameni culi' pri$ind unitar
"i serios problemele $ieii romne"ti' a dat
politicii pe ;);)#arp' criticei teoretice pe
&)*aiorescu' poeziei pe *)Eminescu' prozei pe
.on #rean4' teatrului .)1)#ara4iale' istoriei pe
-)()<enopol' +ilozo+iei pe 6asile #onta = acea
mi"care nu poate +i pri$it dect ca un +enomen
de mare /nsemntate)
Prn Ttu Maorescu se afrm contna nchegr
une drec cuturae creatoare, demtate de un sprt
crtc neadormt un sentment puternc a vaoror.
|unmea a reazat a mpus o astfe de drece,
aducnd n atmosfera produs de unrea romnor dn
1859 un cmat de nou ntemeere, smetrc n
panu cutur, cu eforture de consodare potc,
soca economc ncepute de A.Ioan Cuza de
mnstru su Nha Kognceanu, omu de de a
epoc paoptste dar a cee urmtoare. |unmea a
determnat o direcie nou n teratur:
fundamenta romantc n peroada paoptsmuu,
teratura romn evoueaz n a doua |umatate a
secouu a XIX-ea spre cascsm, un cascsm de
esen.

- 13 -
n contra irec!iei e ast"zi #n
cultura rom$n"
e %itu &aiorescu
Cufundat pn a nceputu secouu XIX n
barbara orenta, socetatea romn, pe a 1820,
ncepu a se trez dn etarga e, apucat poate de-aba
atunc de mcarea contagoas prn care dee
Revouun franceze au strbtut pn n
extremte geografce ae Europe. Atras de umn,
|unmea noastr ntreprnse acea emgrare
extraordnar spre fntnee tne dn Frana
Germana, care pn astz a mers tot crescnd
care a dat ma aes Romne bere o parte dn ustru
socet strne. Dn nenorocre, numa ustru
dnafar! Cc nepregt precum erau sunt tner
notr, um de fenomenee mree ae cutur
moderne, e se ptrunser numa de efecte, dar nu
ptrunser pn a cauze, vzur numa formee de
deasupra ae cvzaun, dar nu ntrevzur
fundamentee storce ma adnc, care au produs cu
necestate acee forme fr a cror preexsten ee
nc nu ar f putut exsta. astfe, mrgn ntr-o
superfcatate fata, cu mntea cu nma aprnse
de un foc prea uor, tner romn se ntorceau se
ntorc n patra or cu hotrrea de a mta de a
reproduce aparenee cutur apusene, cu ncrederea
c n modu ce ma grbt vor reaza ndat
teratura, tna, arta frumoas , ma nt de toate,
bertatea ntr-un stat modern. aa des s-au repet
aceste uz |uvene, nct au produs acum o
adevrat atfosfer nteectua n socetatea romn,
o drece puternc, ce apuc cu tre ega pe ce
tner pe ce btrn, pe ce care se duc spre a
nva pe ce care s-au ntors spre a apca
nvtura or.
nante de a avea partde potce, care s smt
trebuna unu organ, pubc ubtor de tn, care
s ab nevoe de ectur, no am fundat |urnaee
potce revste terare am fasfcat dspreut
|urnastca. nante de a avea nvtor stet, am
fcut co prn sate, nante de a avea profesor
capab, am deschs gmnaz unverst am
fasfcat nstrucunea pubc.
- 14 -
nante de a avea o cutur crescut peste margne
coor, am fcut atenee romne asoca de
cutur am depreat sprtu de socet terare.
nante de a avea o umbr mcar de actvtate
tnfc orgna, am fcut Socetatea academc
romn, cu secunea foogc, cu secunea storco-
arheoogc cu secunea tneor naturae, am
fasfcat deea academe. nante de a avea artt
trebunco, am fcut conservatoru de muzc;
nante de a avea un sngur pctor de vaoare, am
fcut coaa de bee-arte; nante de a avea o sngur
pes dramatc de mert, am fundat teatru naona -
am depreat fasfcat toate aceste forme de
cutur.
n aparen, dup statstca formeor dn afar,
romn posed astz aproape ntreaga cvzae
occdenta. Avem potc tn, avem |urnae
academ, avem co teratur, avem muzee,
conservator, avem teatru, avem char o
consttuune. Dar n reatate toate acestea sunt
producun moarte, preten fr fundament, staf
fr trup, uz fr adevr astfe cutura caseor
ma nate ae romnor este nu fr vaoare,
absu ce ne desparte de poporu de |os devne dn z
n z ma adnc. Sngura cas rea a no este ranu
romn, reatatea u este suferna, sub care
suspn de fantasmagore caseor superoare. Cc
dn sudoarea u znc se scot m|oacee materae
pentru susnerea edfcuu fctv, ce- numm cutur
romn, cu obou ce dn urm sm s ne
pteasc pctor muzcen notr, academcen
atenan dn Bucuret, preme terare tnfce de
pretutndenea, dn recunotn ce pun nu-
producem nc o sngur ucrare care s- nae nma
s- fac s ute pentru un moment mzera de toate
zee.
- 15 -
'unimea
e %uor (ianu
Srtu oratorc este a doua trstur a
mentat |unmste. Desgur, prn ndeungata upt
a u Maorescu mpotrva retorc paoptste a
frazeooge potce paramentare, |unmea
nseamn un revrment n sensu controuu
cuvntuu, rmnnd ea ns o pepner de taente
oratorce, rennote cu fecare generae. Nu trebue
utat c prma manfestare a |unm este aceea a
conferneor pubce, stzate n ce prvete attudnea
oratoruu arta compoze u dup modeu
maorescan, uor de recunoscut char n reedtre u
ma no. Oratoru, mbrcat n frac sau redngot,
aprea ca un deus e2 mac0ina n faa pubcuu
care nu trebua s- zreasc pn n ace moment
ncepea s debteze expunerea u n formee ene
dsun mpecabe, fr spr|nu vreune note, nu ca
un savant care nfeaz rezutatee cercetr u, c
ca un artst care construete n faa pubcuu
ncntat opera sa desvrt. Numeroase sunt
documentee contemporane care descru arta
oratorc a u Maorescu, demntatea nute u,
cdura gasuu muzca, mare efecte sugestve
scoase dn |ocu mnor a brb. A contemporan
ne-au descrs n vorbrea profesoruu sau a oratoruu
paramentar, comparat uneor cu aceea a unu
genera care reduce treptat namcu, rona u
nmctoare, conczunea apdar a exprese, egaat
poate ntrecut n aceea vreme numa de
rsuntoaree formue ae u Carp. Modatatea
actur une expuner pubce devense tradona
a Junimea. Oratoru, ne spune Panu, trebua s
nceap, dar ma cu seam s sfeasc, prntr-o
comparae care avea rostu s pun termen
probeme, s ustreze concuza e. Debtu su
trebua s curg nentrerupt, dnd mpresa une
suverane stpnr de sne a subectuu. Foosnd
prestgosu mode a natoror, se consttue a
Junimea o arg trade care produce, n generae
urmtoare, oratora unversa a unu Neguescu,
Mehedn, Petrovc. Nu numa de atfe n vorbre, dar
n scrs, deau oratorc domn produca
|unmtor.
- 16 -
Irona este o at trstur a tabouu. Vestta
zefemea |unmst coazeaz mpotrva mcr pe
ce ma mu dn adversar e. Pn a motvee
deoogce tendnee socae, adversar se rdc
mpotrva Junimii ma nt dn prcna vesee pe care
tau c o trezesc n cercu e. ,Dosaru" Junimii
crete n fecare edn cu excerpte dn dscursure
dau artcoee vorbtoror sau scrtoror dn Ia de
aurea, producnd o reace uor de nchput n
sufetee aceora care afau c se bucuraser de
onoarea aceste aten. Unee dn artcoee crtce ae
u Maorescu n epoca u eean sunt ca o preungre
a ,dosaruu" a cru fam strnse attea dumn.
Sngur Hadeu neege c trebue s rspund cu
aceea arm, dnd pre| epoc, care rsese adesea
mpreun cu Junimea, s rd de cteva or mpotrva
e. Irona foost de attea or ca uneat poemc
este manpuat n nteroru cercuu. Junimea este
departe de a f o socetate de admrae mutua. n
momentee pun fercte, poe prozator grupuu
prmesc verdctu nmctor dn gura propror
preten. ntr.un co exst grupu acea care nu uau
parte a dscu, n frunte cu matematcanu Cuanu:
grupu este denumt cu termenu coectv ,caracuda".
O gum nereut este prmt cu vocferre ntreg
asstene: ,fau! fau!". Atur de Carp, Pogor este
ronstu ce ma acerb a grupuu. Nmc nu af
ertare n och s. Dscue cee ma seroase sunt
ntrerupte de zefemeaua u necrutoare dn cou
canapee pe care era tont, gestu spr|nnd
refeca, adeseor pornete o pern n capu vreunu
neferct preopnent. Pogor este autoru maxme dup
care anecdota prmeaz, acea anecdot n care
exceeaz Caragan care ntr-o z va aduce reveaa
u Creang.
- 17 -)aco* +e,ruzzi (1842-1932).
A doea fu a u C. Negruzz, a urmat stud
ceae n Germana Facutatea de Drept dn Bern,
ncheat cu doctorat. A fcut carer unverstar (a
Ia a Bucuret) o ung carer paramentar. A
condus revsta ,#on$orbiri literare" pn n 1895, a
fost secretaru socet |unmea dn 1868. Partea
vaoroas a creae u o repreznt memorastca,
-mintiri din >Junimea, scrs n 1889 u pubcat
aba peste tre decen. A tradus dramee u Scher.
- 20 -%itu &aiorescu (1840-1917)
S-a nscut ntr-o fame de nteectua ardeen,
nrudt cu Petru Maor Tmote Cparu. A urmat
Gmnazu academc ,Theresanum" dn Vena,
absovnd ca ef de promoe, cu dpom nmnat de
mnstru cutur a Austre. A fcut stud structe:
fozofe a Bern, cu doctorat susnut a Gessen pe o
tem de ogc, ucrare pubcat n german (1859).
a cena n tere fozofe a Sorbonna (Pars).
Pogot, cunoate germana, franceza, engeza,
taana, atna greaca.
Refuznd propunerea de a rmne n Prusa ca
drector de zar, se ntoarce n ar n 1861. Parcurge
foarte repede treptee carere ddactce: profesor a
Unverstatea dn Ia unde ntroduce prmu a no
metoda semnarzr studenor, drector a
Gmnazuu Centra de fete dn Ia;
- 18 -
decan a Facut de fozofe, rector a Unverst
dn Ia drector a coaa Norma, unde ntroduce
practca pedagogc a vtoror nvtor. Are
contrbue decsv a modernzarea nvmntuu,
att n prvna temeor a deor, ct n prvna
metodeor ddactce.
Este mentoru socet |unmea, naz n 1863
ccu de preecun popuare, susne campan
rsuntoare mpotrva curentuu atnst ce ndeprta
mba terar de mba vorbt; mpotrva ,drece
vech" dn cutura teratura romn, mpune
dreca nou sp|nndu-se pe apara unor mar
scrtor ae cror opere sunt pubcate ma nt n
revsta ,#on$orbiri literare".
Dup ntrarea |unmtor n potc, n 1874, este
numt mnstru a Instrucun Pubce, fapt ce- obg
s se mute a Bucuret. contnu carera
unverstar a Bucuret, pred cursure de Logc
Istora fozofe moderne, rdcnd standardu
nvmntuu fozofc a nve european. Dn 1880
rea actvtatea cutura, n ocu crtc de drece,
apar preocupr de estetc de crtc terar, se
mpc n poemc cu prvre a esena arte a rou
e n socetate.
Dup 1900, este acaparat de vaa potc, prm-
mnstru mnstru de externe, prezdeaz n 1913
Conferna de pace de a Bucuret. Dup ce a
ncura|at acredtat debutu u Mha Emnescu a
ator scrtor |unmt, saut debuture tneror
scrtor, Mha Sadoveanu Octavan Goga, a cror
oper uteroar confrm verdctu crtc.
- 19 -

-etre .arp (1837-1919)
S-a nscut ntr-o fame de vech boer
modoven, a absovt gmnazu a Bern cu note
maxme, urmnd Facutatea de Drept tne Potce
dn Bonn. A ntrat de tnr n vaa potc,
reprezentnd marea boerme romn. A partcpat a
compotu mpotrva u Cuza, a fost mnstru de
externe prm-mnstru, efu partduu conservator
tmp de 5 an. A reazat traducer: *acbet0
Ot0ello de Wam Shakespeare.
- 21 -
(asile -o,or (1833-1906)
S-a nscut ntr-o fame de boerna, a fcut
stud |urdce a Pars. A uat parte a conspraa
mpotrva u Cuza; a fost prefect a |udeuu Ia,
deputat prmar a Iauu (1880-1881; 1888-1897). Era
propretaru tpografe ce tprea revsta #on$orbiri
literare screre |unmtor, era totodat
,pcheru" grupuu, datort umoruu su. A fost o
fgur orgna prn preocupre curozte sae
(schopen-haueran a nceput, a evouat treptat spre
budsm). A fcut prma traducere dn ?aust (partea I),
a tradus dn Baudeare poe, dn poeza chnez.
- 22 -
/0D01enopol
- 23 -
(asile .onta
- 24 -
Powered by http://www.e-referate.ro/
Adevaratul tau prieten