Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bacău Propunător: profesor Cornelia Cucu Clasa: a VI-a Disciplina : Istorie Unitatea de învăţare

: Reforma religioasă şi consecinţele sale Tema: Răz oaiele religioase Tipul lecţiei: !o "n#ire #e cunoştinţe Scopul: !eprin#erea elevilor #e a lucra cu noile meto#e #e formare Obiective operaţionale: $% să aprecieze cauzele #eclanşării răz oaielor religioase #in &ranţa' (% să prezinte #esfăşurarea şi urmările acestor răz oaie' )% să #escrie imaginile #in manual' *% să analizeze sursele istorice' +% să-şi #ezvolte un comportament civic azat pe cola orare, negociere şi toleranţa% Strategii didactice: a) metode i procedee: - #escoperirea, pro lematizarea, lucrul -n grup b) mi!loace didactice: " fişele #e lucru, manualele alternative, planşe, .arta istorică c) #orme de evaluare / realizarea unui fee# ac0 eficient prin: rainstorming, activitatea pe grupe, completarea unui test #e evaluare $ibliogra#ie: $% Larousse, Istoria lumii #e la origini p"nă -n anul (111, 2#itura 3limp, Bucureşti, (111 (% 4elie 5erome, 6ic atlas istoric al timpurilor mo#erne, 2#itura Polirom, Iaşi, (11$

Sarivan Ligia.)% Păcurari 3tilia. Centrul 2#ucaţia (1119. Strategii #i#actice inovatoare. 7"rcă 8nca. Bucureşti. (11) .

' elevii cu nr% ).5)6S'7) 2tape: $% 8nunţarea temei puse -n #iscuţie: :Răz oaiele religioase. mem rii grupelor. e<perţii. fişa #e lucru :4enric al IV-lea. #iscută pentru clarificarea #iferitelor aspecte şi -şi sta ilesc strategia cu care se va face transferul informaţiilor către ceilalţi mem ri ai grupului iniţial% +% 2levii se re-ntorc -n grupul iniţial şi pre#ă acea parte #in tema repartizată celorlaţi mem ri ai grupului iniţial% Pentru orice neclaritate.' cei cu nr% ( fiţa #e lucru :!esfăşurarea răz oaielor./) Se vor reactuali0a principalele idei din lecţia 1(e#orma bisericii catolice Contrare#orma2 • Cauzele reformei • Prezentarea reformelor protestante • !eciziile Conciliului #e la 7rento i P(%D'(% . ce au nr% $ vor primi fişa #e lucru :Cauzele răz oaielor religioase. se a#resează -ntre ări e<pertului .-.SC%&'()U D)D'CT)C *%()+)C'(% . pentru a-şi aprofun#a cunoştinţele% 8stfel.' cei cu nr% * fişa #e lucru :2#ictul #e la =antes >$+?@A./) 4etoda mo0aicului .% *% 2levii se vor regrupa -n funcţie #e numărul #e or#ine avut.3. elevii citesc.' (% Profesorul -mparte clasa -n grupe #e c"te patru elevi' )% Profesorul #istri uie fiecărui mem ru al grupului c"te o fişă #iferită #e -nvăţare care cuprin#e c"te o parte a unei unităţi #e cunoaştere ce urmează să o pre#ea mem rilor grupului său% 8stfel.

iar #acă nu este convingător -n răspuns atunci intervine profesorul care monitorizează -ntreaga activitate% B% Cn final.enoţi% . #ar şi -n starea #e nemulţumire a multor locuitori ai &ranţei% Răspunde la următoarea intrebare: Care au fost cauzele acestor răz oaieF +)9' D% :UC(U &(.Cite te cu atenţie te<tul: Cn a #oua Dumătate a sec% al EVI-lea./) 2levii vor rezolva un test #e evaluare% +)9' D% :UC(U &(.pe su iect al grupului.. -n transformările petrecute -n societatea franceză. vreme #e aproape patru #ecenii >$+B($+?@A. -n varianta ei calvină% Cauzele acestora tre uie căutate -n: fanatismul religios. &ranţa a fost zgu#uită #e un şir #e răz oaie religioase care i-au opus pe a#epţii unui catolicism infle<i il partizanilor noii confesiuni protestante.ug. se realizeză trecerea -n revistă a unităţii #e cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa% (eali0are #eedbac8 .= Cite te cu atenţie te<tul: Calviniştii francezi erau cunoscuţi su numele #e .

erau t"r"te spre Sena. o an#ă venea -n urma alteia fără -ncetare. străpunse cu lovituri #e spa#ă şi aruncate -n fluviu.enoţi -n frunte cu li#erul lor. consi#er"n#u-l . o nouă casă regală >Bour onA% 8 trecut la catolicism >$+?*A şi a pus capăt răz oaielor civile printr-o politică tolerantă religioasă% 8 reinstaurat a solutismul.enoţilor se afla familia C.ug. #e care nu voiau să se #espartă.atillon. -n număr at"t #e mare -nc"t fluviul s-a colorat -n roşu.enot >KA Pe străzi. >()H(* august $+I(A au fost masacraţi peste )1 111 #e . s-au #esfăşurat opt răz oaie civile religioase -ntre catolici şi .enoţi% Cn fruntea . -n $+@?.ug. murin# asasinat >$B$1A -n momentul -n care pregătea un mare răz oi -mpotriva 4a s urgilor% +)9' D% :UC(U &(. putea să-l omoare.ug. 3 . cu copii lor. mai ales -n cartierul li rarilor% 6ai mulţi #intre aceştia au fost aruncaţi #e pe acoperişul casei lor -n focul un#e ar#eau cărţile% >KA &emeile . iar ta ăra catolică era con#usă #e #ucele 4enric #e Guise% Cn :=oaptea Sf"ntului Bartolomeu. -ntemein# .% >6emoriile unui stu#ent germanA Cerinţă: Prezintă trei momente #in #esfăşurarea acestor răz oaie religioase% Cite te te<tul următor : 4enric al IV-lea a fost şeful parti#ei . amiralul ColignJ% :3ricine avea un #uşman.ug.enote.Cntre anii $+B(-$+?@.ug. a aDuns rege al &ranţei #upă stingerea #inastiei #e Valois.

ug.enoţi care. vor putea eneficia #e siguranţa practicării confesiunii% : >KA 8m poruncit şi poruncim ca toţi cei care -mpărtăşesc aşa-numita religie reformată să trăiască şi să locuiască -n toate oraşele şi locurile #in regatul nostru >KA fără a fi prigoniţi.. #in $+?@F .. >$+?@A s-a sta ilit li ertatea #e cult pentru .> Cite te cu atenţie te<tul: Prin :2#ictul #e la =antes.(ăspunde la următoarea întrebare: Prin ce s-a remarcat 4enric al IV-leaF +)9' D% :UC(U &(.ug.% >:2#ictul #e la =antes. $+?@A (ăspundeţi la următoarea întrebare : Ce au o ţinut .enoţii prin :2#ictul #e la =antes. #e acum -nainte .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful