Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bacău Propunător: profesor Cornelia Cucu Clasa: a VI-a Disciplina : Istorie Unitatea de învăţare

: Reforma religioasă şi consecinţele sale Tema: Răz oaiele religioase Tipul lecţiei: !o "n#ire #e cunoştinţe Scopul: !eprin#erea elevilor #e a lucra cu noile meto#e #e formare Obiective operaţionale: $% să aprecieze cauzele #eclanşării răz oaielor religioase #in &ranţa' (% să prezinte #esfăşurarea şi urmările acestor răz oaie' )% să #escrie imaginile #in manual' *% să analizeze sursele istorice' +% să-şi #ezvolte un comportament civic azat pe cola orare, negociere şi toleranţa% Strategii didactice: a) metode i procedee: - #escoperirea, pro lematizarea, lucrul -n grup b) mi!loace didactice: " fişele #e lucru, manualele alternative, planşe, .arta istorică c) #orme de evaluare / realizarea unui fee# ac0 eficient prin: rainstorming, activitatea pe grupe, completarea unui test #e evaluare $ibliogra#ie: $% Larousse, Istoria lumii #e la origini p"nă -n anul (111, 2#itura 3limp, Bucureşti, (111 (% 4elie 5erome, 6ic atlas istoric al timpurilor mo#erne, 2#itura Polirom, Iaşi, (11$

Bucureşti. Strategii #i#actice inovatoare. 7"rcă 8nca.)% Păcurari 3tilia. Centrul 2#ucaţia (1119. (11) . Sarivan Ligia.

pentru a-şi aprofun#a cunoştinţele% 8stfel.' cei cu nr% * fişa #e lucru :2#ictul #e la =antes >$+?@A. #iscută pentru clarificarea #iferitelor aspecte şi -şi sta ilesc strategia cu care se va face transferul informaţiilor către ceilalţi mem ri ai grupului iniţial% +% 2levii se re-ntorc -n grupul iniţial şi pre#ă acea parte #in tema repartizată celorlaţi mem ri ai grupului iniţial% Pentru orice neclaritate.' (% Profesorul -mparte clasa -n grupe #e c"te patru elevi' )% Profesorul #istri uie fiecărui mem ru al grupului c"te o fişă #iferită #e -nvăţare care cuprin#e c"te o parte a unei unităţi #e cunoaştere ce urmează să o pre#ea mem rilor grupului său% 8stfel. se a#resează -ntre ări e<pertului .' elevii cu nr% ).-.% *% 2levii se vor regrupa -n funcţie #e numărul #e or#ine avut.' cei cu nr% ( fiţa #e lucru :!esfăşurarea răz oaielor.3./) 4etoda mo0aicului . ce au nr% $ vor primi fişa #e lucru :Cauzele răz oaielor religioase. elevii citesc. fişa #e lucru :4enric al IV-lea.5)6S'7) 2tape: $% 8nunţarea temei puse -n #iscuţie: :Răz oaiele religioase./) Se vor reactuali0a principalele idei din lecţia 1(e#orma bisericii catolice Contrare#orma2 • Cauzele reformei • Prezentarea reformelor protestante • !eciziile Conciliului #e la 7rento i P(%D'(% . mem rii grupelor. e<perţii.SC%&'()U D)D'CT)C *%()+)C'(% .

ug. vreme #e aproape patru #ecenii >$+B($+?@A..Cite te cu atenţie te<tul: Cn a #oua Dumătate a sec% al EVI-lea. iar #acă nu este convingător -n răspuns atunci intervine profesorul care monitorizează -ntreaga activitate% B% Cn final./) 2levii vor rezolva un test #e evaluare% +)9' D% :UC(U &(.enoţi% . -n varianta ei calvină% Cauzele acestora tre uie căutate -n: fanatismul religios. &ranţa a fost zgu#uită #e un şir #e răz oaie religioase care i-au opus pe a#epţii unui catolicism infle<i il partizanilor noii confesiuni protestante.pe su iect al grupului. #ar şi -n starea #e nemulţumire a multor locuitori ai &ranţei% Răspunde la următoarea intrebare: Care au fost cauzele acestor răz oaieF +)9' D% :UC(U &(.= Cite te cu atenţie te<tul: Calviniştii francezi erau cunoscuţi su numele #e . se realizeză trecerea -n revistă a unităţii #e cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa% (eali0are #eedbac8 . -n transformările petrecute -n societatea franceză.

Cntre anii $+B(-$+?@. s-au #esfăşurat opt răz oaie civile religioase -ntre catolici şi .ug.% >6emoriile unui stu#ent germanA Cerinţă: Prezintă trei momente #in #esfăşurarea acestor răz oaie religioase% Cite te te<tul următor : 4enric al IV-lea a fost şeful parti#ei . #e care nu voiau să se #espartă.enoţi% Cn fruntea . murin# asasinat >$B$1A -n momentul -n care pregătea un mare răz oi -mpotriva 4a s urgilor% +)9' D% :UC(U &(. cu copii lor.enoţilor se afla familia C. erau t"r"te spre Sena. consi#er"n#u-l .enot >KA Pe străzi.ug. -n $+@?.ug. -n număr at"t #e mare -nc"t fluviul s-a colorat -n roşu. o an#ă venea -n urma alteia fără -ncetare.ug. o nouă casă regală >Bour onA% 8 trecut la catolicism >$+?*A şi a pus capăt răz oaielor civile printr-o politică tolerantă religioasă% 8 reinstaurat a solutismul.ug. străpunse cu lovituri #e spa#ă şi aruncate -n fluviu.enote.enoţi -n frunte cu li#erul lor. iar ta ăra catolică era con#usă #e #ucele 4enric #e Guise% Cn :=oaptea Sf"ntului Bartolomeu.atillon. putea să-l omoare. -ntemein# . mai ales -n cartierul li rarilor% 6ai mulţi #intre aceştia au fost aruncaţi #e pe acoperişul casei lor -n focul un#e ar#eau cărţile% >KA &emeile . >()H(* august $+I(A au fost masacraţi peste )1 111 #e . 3 . a aDuns rege al &ranţei #upă stingerea #inastiei #e Valois. amiralul ColignJ% :3ricine avea un #uşman.

enoţi care.> Cite te cu atenţie te<tul: Prin :2#ictul #e la =antes. #e acum -nainte .. #in $+?@F . vor putea eneficia #e siguranţa practicării confesiunii% : >KA 8m poruncit şi poruncim ca toţi cei care -mpărtăşesc aşa-numita religie reformată să trăiască şi să locuiască -n toate oraşele şi locurile #in regatul nostru >KA fără a fi prigoniţi..ug.enoţii prin :2#ictul #e la =antes.ug.% >:2#ictul #e la =antes.(ăspunde la următoarea întrebare: Prin ce s-a remarcat 4enric al IV-leaF +)9' D% :UC(U &(. >$+?@A s-a sta ilit li ertatea #e cult pentru . $+?@A (ăspundeţi la următoarea întrebare : Ce au o ţinut .