Sunteți pe pagina 1din 10

SISTEME CONTABILE COMPARATE

CURS 5
CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL

DIN MAREA BRITANIE

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE

A fost elaborat odata cu crearea ASB (Acounting Standards Board). cuprinde: un sistem coerent de obiective si principii fundamentale legate intre ele. Initial cuprindea 7 capitole, in 1999 a fost introdus un nou capitol, astfel ca in prezent are 8 capitole.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE

Capitolul 1 : Obiectivul situatiilor financiare

Delimiteaza obiectivul si utilizatorii situatiilor financiare. Obiectivul situatiilor financiare este acela de a furniza informatii utile despre situatia financiara, performanta si adaptabilitatea financiara a unei intreprinderi, unei game largi de utilizatori care trebuie sa ia decizii de investitie. Utilizatorii informatiei contabile sunt : investitorii, salariatii, creditorii financiari, furnizorii, clientii, statul si publicul.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE

Capitolul 2 : Entitatea raportoare

Delimiteaza ce entitati trebuie sa intocmesca situatii financiare. Principiul de baza este ca entitatile trebuie sa intocmeasca situatii financiare daca exista o cerere legitima cu privire la informatiile pe care respectivele situatii financiare le-ar putea oferi.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE


Capitolul 3: Caracteristicile calitative ale informatiei financiare Prezinta urmatoarele caracteristici calitative: relevanta si credibilitate Prezinta ca si caracteristici in absenta carora informatia financiar-contabila ar fi pusa la indoiala:comparabilitatea, comunicabilitatea, respectarea normelor contabile, inteligibilitatea si prezentarea adecvata.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE


Capitolul 4: Elementele situatiilor financiare Active Datorii Capitaluri proprii Venituri Castiguri si pierderi Rezultatul global Aporturile proprietarilor Distribuirile catre proprietari.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE


Capitolul 5: financiare Recunoasterea in situatiile

Cadrul conceptual britanic retine doua criterii de recunoastere a elementelor in situatiile financiare: - modificarea unui element - estimarea credibila a respectivei valori.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE


Capitolul 6: Masurarea in situatiile financiare

Baze de evaluare: COSTUL ISTORIC

VALOAREA ACTUALA

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE


Capitolul 7: Prezentarea informatiilor financiare

Situatiile financiare cuprind: bilant contul de profit si pierdere situatia rezultatului global tabloul fluxurilor de numerar situatia variatiilor capitalurilor proprii note la situatiile financiare.

Cadrul contabil conceptual din MAREA BRITANIE


Capitolul 8: Contabilitatea intereselor in alte intreprinderi

Prezinta informatii ce vizeaza intocmirea situatiilor financiare consolidate. Sunt prezentate patru niveluri in ceea ce priveste detinerea de actiuni ale unei alte intreprinderi: interes de control, control comun, influenta semnificativa fara control, lipsa interesului.