Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE PRACTICA 2 ACTIVITATI SPORTIVE ADAPTATE

Delimitari conceptuale si precizari terminologice 1.Deficienta reprezinta pierderea sau pertur area cu caracter permanent sau temporar a unei structuri fiziologice sau anatomice. Desemneaza o stare patologica functionala care afecteaza capacitatea de munca si deregleaza procesul de adaptare si de integrare in mediul natural si social . 2. Infirmitatea corespunde unor alterari structurale sau functionale in plan anatomic! fiziologic si psi"ologic care permite insa desfasurarea acti#itatii. E$emple% pierderea auzului! anumite defecte de #or ire! lipsa de coordonare a unui segment! redoare articulara. &. Incapacitatea este pierderea! diminuarea totala sau partiala a posi ilitatilor fizice! mentale sau senzoriale.Este o consecinta a unei deficiente care impiedica efectuarea normala a unor acti#itati. Incapacitatea poate sa fie sinonima cu diza ilitatea care inseamna o limitare a a ilitatilor functionale! fizice sau senzoriale a#and drept consecinta diminuarea sau compromiterea participarii su iectilor la acti#itatile o isnuite. '. (andicapul rezuma consecintele deficientei si ale incapacitatii determinand manifestari #aria ile in raport cu gra#itatea deficientei si cu e$igentele mediului. )rganizatia *ondiala a +anatatii defineste "andicapul drept un dezavantaj al unei persoane rezultand dintr,o deficienta sau incapacitate care limiteaza sau impiedica indeplinirea unui rol normal. Prin urmare "andicapul este determinat de o infirmitate! adica de o stare de incapacitate. De asemenea! nu tre uie confundata notiunea de "andicapat cu cea de in#alid.
1

In#aliditatea poate a#ea conotatii economico,administrati#e , capacitatea de munca este limitata pe o anumita durata de timp din cauza unei oli sau a unui accident. (andicapatul este acel indi#id care din anumite cauze! nastere! oala! accident sau #arsta nu este capa il sa isi foloseasca intreaga lui capacitate fizica sau mentala. CLA+I-ICAREA DE-ICIE.TEL)R E$ista ' categorii de deficiente astfel% 1/ deficiente motorii cauzate de oli ale sistemului locomotor si ner#os precum oli reumatice! oli degenerati#e! oli ale sistemului muscular! paralizie cere rala! amputari 2/ deficiente senzoriale%deficiente ale analizatorilor #izuali si auditi#i0 ne#azatori! surzi!deficiente senzoriale asociate/ &/ deficiente morfofunctionale la interne%afectiuni cardio#asculare! renale ni#elul organelor

'/deficiente psi ice care pot fi pro leme si insuficiente de maturizare ale sistemului ner#os central si periferic la nou nascuti sau oli psi"ice do andite in timpul #ietii. ) alta clasificare a deficientelor ar putea fi% 1/deficiente fizice 2/deficiente mentale &/emotionale '/dificultati de in#atare 1/alte deficiente precum astmul! dia etul! o ezitatea! leucemia