Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Nicolae Titulescu

Proiect Managemetului Resurelor Umane

Ciobanu Florina MK II , GR.3

Recrutarea reprezinta procesul prin care organizatia localizeaza si atrage persoanele potrivite pentru a ocupa posturile vacante . Prezentare generala a procesului de recrutare In momentul in care se elibereaza un post, iar departamentul de resurse umane obtine permisiunea de a cauta candidatii potriviti, se trece la examinarea postului respectiv, se trec in revista abilitatile, cunostintele si experienta necesare pentru ocuparea postului . Candidatii aspiranti la acel post vor fi evaluati si filtrati, iar celui mai pregatit i se va face oferta de angajare pe postul respectiv, acestia pot proveni atat din surse interne ( acei angajati ai organizatiei care doresc o promovare sau un transfer), sau din surse externe (piata fortei de munca) .

Etapele procesului de recrutare si selectie a resurselor umane Planificarea necesarului e personal ! entificarea postului vacant "laborarea#reactualizarea fisei postului $nuntarea postului vacant Preselectia Testarea can i atilor %electia can i atilor &uarea eciziei e anga'are Comunicarea eciziei !ntegrarea anga'atului si esfasurarea perioa ei e proba (efinitivarea pe post

Procesul de recrutare are urmatoarele obiective: %) aleag) e pe pia*a muncii un num)r c+t mai mare e can i a*i , pentru ca s) re*in) can i a*i e cea mai bun) calificare%) aleag) can i a*i cu preg)tire e specialitate superioar) .i care se arat) interesa*i e organiza*ie %a ocupe cat mai repe e posturile noi sau vacante si cu costuri cat mai miciRecrutarea poate fi: Recrutare in interiorul organizatiei Recrutare in e/teriorul organizatiei Recrutarea interna se realizeaz) la nivelul organiza*iei .i trebuie s) pre omine +n compara*ie cu recrutarea e/tern), eoarece nu presupune o nou) anga'are, ci numai o sc0imbare e post a unor anga'a*i pe orizontal) sau pe vertical)Avantaje: "ste bine cunoscut) competen*a persoanei care ocup) postul Recrutarea este mai rapi ) .i cu costuri mai mici Timpul necesar trainingului este mai re us Cre.te motiva*ia anga'a*ilor

Dezavantaje: %e pot manifesta favoritisme &a un ritm rapi e e/tin ere a organiza*iei posibilit)*ile e completare a posturilor in personalul e/istent pot fi ep).ite %1ar putea face promov)ri +nainte ca cel promovat s) fie preg)tit pentru noul postRecrutarea extern apeleaz) la surse in afara organiza*ieiAvantaje:

%e a uc noi i ei .i puncte e ve ere %e realizeaz) economii +n costurile e preg)tire, eoarece vin persoane gata preg)tite Persoanele venite in afar) pot fi mai obiectiveDezavantaje: (eoarece pia*a e/tern) este mult mai larg) .i mai ificil e cercetat costurile sunt mai mari pentru organiza*ie "valu)rile celor recruta*i sunt bazate pe surse mai pu*in sigure (escura'eaz) anga'a*ii permanen*i eoarece se re uc .ansele e promovare Selectia Personalului reprezinta procesul e alegere a celui mai potrivit can i at pentru a ocupa un anume postSelectia este reprezentata e o serie e etape prin care trebuie sa treaca persoanele care can i eaza la un post pentru a fi anga'ate- Fiecare etapa re uce grupul e salariati potentiali pana ce, in cele in urma, va fi anga'ata o singura persoana- (oua intre instrumentele folosite a esea in procesul e selectie sunt testarea si centrele e evaluareEtapele seleciei: .!naliza C"#urilor # cuprin informa*ii cu privire la2 numele .i a resa can i atului, v3rsta, e uca*ie, calificare, e/perien*a, etc- %e mai folose.te .i scrisoarea e motivare$.Interviu (convorbire)2 este convorbirea irect) intre unul sau mai mul*i reprezentan*i ai organiza*iei .i can i at- %copul interviului este e a permite organiza*iei s) constate ac) este cazul s)1.i ezvolte interesul preliminar fa*) e can i at"/ist) urm)toarele tipuri e interviuri2 !nterviul structurat 4 +ntreb)rile sunt planificate +n avans .i puse fiec)rui can i at e/act +n aceea.i or ine !nterviul nestructurat 4 +ntreb)rile nu sunt planificate

!nterviul semistructurat 4 presupune o planificare fle/ibil) in partea intervievatorului, ceea ce permite acestuia a aptarea pe parcurs a +ntreb)rilor 5n urma supunerii can i a*ilor la interviu o parte in can i a*i vor fi re*inu*i fie pentru anga'are ime iat) fie prin prezentare la testare, iar restul vor fi elimina*iTestare2 can i a*ilor a'un.i +n aceast) etap) li se va +ntocmi +n urma e/amenului e selec*ie cu a'utorul testelor o psi0ogram), care se vor corela cu atele in profesiogram) .i se vor re*ine can i a*ii cei mai potrivi*iTeste de aptitudine2 masoara potentialul unei persoane e a in eplini o sarcina- 6 serie e teste e aptitu ine masoara inteligenta generala, in timp ce altele masoara aptitu inile speciale, cum ar fi calificarile mecanice, functionaresti sau vizualeTeste de realizari 2 masoara nivelul calificarilor sau al cunostintelor e care ispune o persoana intr1un anumit omeniu si poarta numele e teste e realizari- $ceste calificari sau cunostinte au fost obtinute prin iverse activitati e pregatire sau prin interme iul e/perientei in respectivul omeniu- "/emple e teste privin calificarile sunt testele e procesare si e folosire a tastaturiiTestele de interes vocational 2 incearca sa masoare interesul unei persoane fata e e/ecutarea iveselor tipuri e activitati- "le sunt folosite pe baza supozitiei ca o serie e oameni isi in eplinesc bine sarcinile intrucat percep activitatile impuse e post rept simulatoare- %copul e baza al acestui test este acela e a selecta pentru un post liberpersoana care gaseste cele mai multe aspecte ale acelui post rept interesanteTestele de personalitate2 incearca sa escrie trasaturile e personalitate ale unei persoane in omenii cum ar fi maturitatea emotionala, subiectivitatea, onestitatea si obiectivitatea- $ceste teste pot fi folosite in mo avanta'os in cazul in care trasaturile e personalitate neceasare pentru in eplinirea sarcinilor unui post sunt bine efinite si aca persoanele care ispun e aceste trasaturi pot fi i entificate si selectate-

"erificarea scrisorilor de referin%& 'xamenul medical nterviul final 1 se anun*) ecizia e anga'are- %e e/pe iaz) scrisori at3t la persoanele selectate, c3t .i la cele refuzate6rice e/amen e selec*ie se termin) cu respingerea can i a*ilor necorespunz)tori, trecerea +n fi.ierul e ate 7ca rezerv)8 a celor care ar putea fi anga'a*i pe viitor .i a miterea ca viitori anga'a*i a celor care ob*in cele mai bune performan*e!otive de eliminare "respingere# a potentialilor candidati : 1 lipsa unei pregatiri si a unor performante a ecvate9 1 slabiciuni evi ente care rezulta in aspectul si comportamentul persoanei9 1 incapacitatea e a in eplini stan ar ele minime9 1 incapacitatea e a ispune e aptitu inile minime necesare9 1 aspecte negative e personalitate9 1 informatii nefavorabile sau negative espre performantele in trecut9 1 lipsa unei capacitati inascute a ambitiei sau a altor trasaturi necesare9 1 inapt in punct e ve ere fizic pentru post9 1 can i atul care ramane ocupa postul isponibil9 Oferta de angajare poate fi: Pentru o perioa ) eterminata 7 e la : la ; luni8 (efinitiv)6ferta e anga'are se concretizeaz) +n semnarea contractului e munc), care este scris .i are caracter obligatoriu- Persoana +nca rat) +n munc) ob3n e.te calitatea e salariat .i are toate repturile .i obliga*iile prev)zute e legisla*ia muncii, e contractele colective e munc) .i e contractul in ivi ual e munc)-

%tu iu e caz %C "/pert Parc0et %-R-&

%ocietatea noastra este o societate cu capital integral privat infiintata in anul <==> inscrisa la Registrul Comertului sub numarul ?:@#<<AB#B@-B>-<==>, avan co ul fiscal R@>A<>@C, fiin situata in comuna T6M"%T!, stra a Principala, Nr- @C, 'u - T!M!%, R6M$N!$Pofilele societatii sunt 2 1 fabricarea e pro use finite 7parc0et, semipo ele8 1 semifabricate in iferite esen*e e lemnPentru prelucrarea lemnului, unitatea e*ine tot setul e utila'e e prelucrare primara si secun ara, easemenea si capacita*i e uscare e pana la <@B mc pe ciclu e uscare- Calitatea pro uselor este garantata cu certificate e calitate care in cazul parc0etului acoper) o perioa a e <C luni%untem la ispozitia clientilor nostri, si in eplinim toate cerintele referitoare la orintele lor iar cel mai important lucru il reprezinta asigurarea celui mai bun raport calitate1pretPersonalul anga'at este unul calificat cu e/perien*a e lucru +n elungataCon ucerea firmei este asigurata e persoane cu calitate manageriala si cu e/perien*a in omeniu2 Muresan Dabriel Marius 7 $ ministrator 8 Muresan Easile 7 (irector 8

Recrutarea angajatilor 2 !n ca rul firmei noastre recrutarea anga'atilor e face cu a'utorul epartamentului e resure umane care putem spune ca nu ne1a ezamagit nicio ata pana acum , ispunem e un personal bine pregatit si intot eauna esc0is la noi provocari (e obicei preferam o recrutare in me iul e/tern fiin constienti ca aceasta tactica prezinta atat avanta'e cat si ezavanta'e -

Avantaje: 1 spirit inovator 1 personal calificat e'a pentru acel post vacant 1 e/perienta intr1un post anterior 1 recoman ari $ezavantaje: 1 unii anga'ati se vor simtii escura'ati eoarece sansele lor e promovare se re uc 1 urata mai mare e cautare a viitorilor anga'ati Selectia angajatilor Eiitorii anga'ati vor fi selectati pe baza CE1urilor urmate e un interviu structurat "/emple e intrebari intr1un interviu structurat 2 <.Care sunt telurile tale in viata, inclusiv cele legate e cariera taF C- "sti mai motivat lucran in ec0ipa sau in mo in ivi ualF 3..(e ce calitati crezi ca ai nevoie pentru acest 'obF (. Ce stii espre aceasta companieF

Testarea angajatilor Testarea se face in functie e anumite criterii2 1 capacitati e organizare si e planificare 1 initiativa 1 energie 1 rezistenta la stres 1 fle/ibilitatea comportamentala 1 competenta 1 originalitate 1 control 1 autoin rumare 1 potential general !otivarea 7recompensarea 8 anga'atilor se va face atat in punct e ve ere profesional 7posibilitate e avansare8 ar si in punct e ve ere economic 7cresteri salariale, prime 8Angajarea se va face pe baza unui contract e colaborare pe perioa a eterminata 7: luni 8 cu posibilitatea prelungirii printr1un contract in ivi ual e munca pe perioa a ne eterminata -

%ibliografie :

<-$-Manolescu, Managementul resurselor umane, " itura R$!, Gucure.ti, <==AC-C-Russu, Management, " itura "/pert, Gucure.ti, <==::- HHH-scrib -com >- 0ttp2##HHH-magtomvic-ro