Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN

1. Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice. 2. Premisele capacitii de exerciiu a persoanei fizice. 3. Noiuni generale privind capacitatea persoanei fizice a minorului.

A cunoa!te legile nu "nseamn a reine cuvintele ci sensul !i puterea lor##


1

(Iustinianus) 1. Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice. Capacitatea civil a persoanei av$nd ca elemente constitutive capacitatea de folosin !i capacitatea de exerciiu desemneaz capacitatea %uridic specific dreptului civil. Pe c$nd capacitatea de folosin civil reprezint aptitudinea general !i a&stract a persoanei de a avea drepturi !i o&ligaii !i se do&$nde!te pe data na!terii !i uneori "nc de la concepiune capacitatea de exerciiu se acord "n considerarea discernm$ntului care se formeaz treptat !i presupune aptitudinea persoanei de a exercita drepturi !i de a executa !i "ndeplini o&ligaii civile prin "nc'eierea de acte %uridice civile. Ca atare capacitatea de exerciiu prive!te exclusiv actele %uridice civile ale persoanei !i nu are niciun fel de legtur cu faptele %uridice stricto sensu. (n funcie de stadiul dezvoltrii discernm$ntului Codul civil asumat categorise!te persoanele fizice "n patru clase !i anume) 1. persoane lipsite de capacitatea de exerciiu* 2. persoane cu capacitate de exerciiu restr$ns* 3. persoane cu capacitate de exerciiu anticipat* +. persoane cu capacitate deplin de exerciiu. Persoanele fizice aflate "n una din respectivele clase fie nu pot "nc'eia acte %uridice civile fie pot "nc'eia singure doar anumite acte %uridice civile fie pot "nc'eia unele acte %uridice cu "ncuvinarea ocrotitorului legal iar altele !i cu autorizarea anumitor organisme protectoare fie pot "nc'eia singure orice acte %uridice civile permise de legislaia "n vigoare la un moment dat. Cuvinte c'eie) capacitate %uridic capacitate civil capacitate restr$ns de exerciiu capacitate deplin de exerciiu discernm$nt acte %uridice civile. Capacitatea de exerciiu a persoanei fizice) reglementare definire feluri. Codul civil asumat trateaz capacitatea de exerciiu a persoanei fizice "n ,itlul al --. lea intitulat . /Persoanele0 Capitolul -- denumit / Persoana fizic0 art. 11.2+. 3in modul "n care sunt formulate textele "n Codul civil asumat desprindem faptul c "n funcie de capacitatea de exerciiu persoanele fizice sunt categorisite "n patru clase !i

anume) . persoane lipsite de capacitatea de exerciiu. -ntr "n aceast clas persoanele cu v$rsta cuprins "ntre 4.1+ ani precum !i cele puse su& interdicie* . persoane cu capacitatea restr$ns de exerciiu. 5unt incluse "n aceastcategorie persoanele cuprinse "ntre 1+.16 ani* . persoane cu capacitatea de exerciiu anticipat. 7ormeaz aceast clas persoanele care au "mplinit v$rsta de 18 ani !i crora instana de tutel pentru /motive temeinice0 !i "n urma ascultrii !i a prinilor sau a tutorelui minorului !i prin luarea atunci c$nd este cazul !i a avizului consiliului de familie le recunoa!te capacitatea deplin de exerciiu. . persoane cu capacitate deplinde exerciiu. Compar$nd prevederile Codului civil asumat cu actuala reglementare "n privina categorisirii persoanelor "n funcie de capacitatea de exerciiu desprindem faptul c noua legiuire evideniaz o nou categorie de persoane !i anume categoria persoanelor cu capacitate de exerciiu anticipat. Cu toate acestea "n sta&ilirea acestei clase legiuitorul se mulume!te s precizeze c pot do&$ndi capacitate deplin de exerciiu "n mod anticipat persoanele care au "mplinit v$rsta de 18 ani /pentru motive temeinice0 fr sspun care ar fi mcar cu titlu exemplu astfel de motive temeinice. 2. Premisele capacitii de exerciiu a persoanei fizice. Premisele capacitii de exerciiu a persoanei fizice. 3in definiia capacitii civile de exerciiu a persoanei fizice rezult c pentru exercitarea drepturilor !i asumarea o&ligaiilor civile prin "nc'eierea de acte %uridice civile este nevoie de dou premise necesare !i o&ligatorii !i anume) . . existena capacitii de folosin a persoanei fizice* . existena discernm$ntului. Cea dint$i premis are caracter legal este asigurat tuturor persoanelor fizice !i decurge din universalitatea capacitii de folosin. Cea de.a doua premis 9 existena discernm$ntului 9 este una de fapt fiind condiionat de o anumit stare a dezvoltrii mentale a individului. 3iscernm$ntul reprezint capacitatea persoanei de a.!i da seama de consecinele pe plan %uridic ale manifestrii sale de voin. A&sena discernm$ntului

"n general a celui %uridic "n special poate fi consecina fie a v$rstei fie a unei maladii psi'ice. Ca atare dac pentru capacitatea de folosin singura condiie necesar o reprezint existena fiinei umane pentru capacitatea de exerciiu este necesar existena puterii omului de a.!i reprezenta consecinele manifestrii sale de voin exprimate "n scopul producerii de efecte %uridice. 3iscernm$ntul se formeaz gradual pe msur ce omul cunoa!te o dezvoltare fizic !i psi'ic !i do&$nde!te experien de via. Av$nd "n vedere cercetrile sociomedicale legea instituie o prezumie de discernm$nt pentru minorii care au "mplinit 1+ ani. 3in acel moment ei pot participa "n mod personal dar nu singuri la operaiuni %uridice civile. (n acest sens art. 21 alin 1 C. civ asumat statueaz c) /:inorul care a "mplinit v$rsta de 1+ ani are capacitate de exerciiu restr$ns0. Per a contrario rezult c potrivit legii minorii cu v$rst su& 1+ ani sunt lipsii de capacitate de exerciiu. 3e asemenea c'iar persoana ma%or poate fi lipsit de capacitate de exerciiu dac nu are discernm$nt din cauza alienaiei sau de&ilitii mintale fiind pus su& interdicie %udectoreasc. ;aiunea lipsirii de capacitatea de exerciiu a acestor categorii de persoane se "ntemeiaz pe necesitatea ocrotirii lor "ntruc$t a&sena discernm$ntului poate s.i determine s "nc'eie acte %uridice pre%udiciante <lezionare= pentru ei. :ai mult c'iar !i existena discernm$ntului este insuficient pentru acordarea deplinei capaciti de exerciiu "ntruc$t la "mplinirea v$rstei de 1+ ani minorul de!i are discernm$nt nu are experiena vieii %uridice. 3e aceea legiuitorul a sta&ilit pentru minorii cu v$rsta cuprins "ntre 1+ !i 16 ani capacitate restr$ns de exerciiu privit ca o situaie tranzitorie de la lipsa capacitii de exerciiu la deplina capacitate de exerciiu. (n acest interval de timp ei pot sparticipe la circuitul %uridic civil prin "nc'eierea de acte %uridice "n mod personal dar av$nd nevoie pentru anumite acte de "ncuviinri !i c'iar de autorizri din partea persoanelor sau instituiilor ocrotitoare. (n fine la "mplinirea v$rstei de 16 ani se consider c au do&$ndit !i experien suficient astfel c legiuitorul le confercapacitatea deplin de exerciiu put$nd s "nc'eie orice act %uridic care este permis de legislaia "n vigoare.

3. Noiuni generale pri ind capacitatea persoanei fizice! a minorului. (nc'eierea actelor %uridice care privesc persoanele lipsite de capacitate de exerciiu. Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciiu nu pot "nc'eia personal !i singure acte %uridice civile cu toate c fiind su&iecte de drept civil au capacitate de folosin ceea ce le confer potenial aptitutidea de a do&$ndi drepturi !i de a.!i asuma o&ligaii "n orice mod inclusiv "nc'eind acte %uridice. 3in prevederile art. 22 C. civ. asumat se desprinde regula potrivit creia actele %uridice pentru persoanele care nu au capacitate de exerciiu se "nc'eie "n numele acestora de reprezentanii lor legali "n condiiile prevzute de lege. Conform art. 22 C. civ. asumat "n afara altor cazuri prevzute de lege nu au capacitate de exerciiu) . minorul care nu a "mplinit v$rsta de 1+ ani* . interzisul %udectoresc* Analiz$nd motivele pentru care leguitorul a considerat necesar lipsirea de capacitate de exerciiu a acestor dou categorii putem conc'ide c "n ce prive!te minorii dsu& 1+ ani neacordarea capacitii de exerciiu are "n vedere lipsa discernm$ntului datorit v$rstei lor fragede pe c$nd "n cazul interzisului %udectoresc lipsa discernm$ntului este datorat alienaiei sau de&ilitii sale mintale. Lipsirea de capacitatea de exerciiu a celor dou categorii de persoane reprezint o msur de protecie. Ca atare !i sf$r!itul strii lipsei capacitii de exerciiu se produce "n moduri !i cazuri diferite dup cum este vor&a de minorul su& 1+ ani sau interzisul %udectoresc. Astfel "n situaia minorului de su& 1+ ani ceea ce genereaz "ncetarea strii %uridice de lips a capacitii de exerciiu este "mplinirea v$rstei de 1+ ani c$nd acesta do&$nde!te capacitatea de exerciiu restr$ns sau decesul fizic constatat sau %udectore!te declarat. (n cazul persoanei puse su& interdicie starea lipsei capacitii de exerciiu ia sf$r!it fie prin ridicarea interdiciei %udectore!ti ca urmare a "ncetrii cazurilor care au necesitat luarea unei asemenea msuri situaie "n care persoana fizic "!i recapt dup caz capacitatea restr$ns sau deplin de exerciiu fie prin moartea acesteia. 5ta&ilirea coninutului capacitii de exerciiu restr$nse presupune "mprirea actelor %uridice civile "n funcie de cerinele de validitate impuse de lege "n urmtoarele categorii)
2

. acte %uridice civile pe care minorul "ntre 1+ !i 16 ani le poate "nc'eia vala&il personal !i singur fr vreo "ncuviinare sau autorizare* . acte %uridice civile pe care minorul "ntre 1+ !i 16 ani le poate "nc'eia vala&il personal cu "ncuviinarea ocrotitorului legal* . acte %uridice civile pe care minorul "ntre 1+ !i 16 ani le poate "nc'eia vala&il . personal cu "ncuviinarea ocrotitorului legal !i cu autorizarea organismelor a&ilitate de lege* Actele %uridice pe care le poate"nc'eia personal !i singur minorul cucapacitate de exerciiu restr$ns. Potrivit art. 22 alin. 2 /...minorul cu capacitate de exerciiu restr$ns poate face singur acte de conservare acte de administrarecare nu "l pre%udiciaz !i acte de dispoziie de mic valoare cu caracter curent !i care seexecut la data "nc'eierii lor 0>&servm c spre deose&ire deminorul lipsit de capacitate de exerciiu cel cu capacitate restr$ns de exerciiu poate face singur !i acte de administrare care nu au pentru el un caracter lezionar. Actul %uridic civil de administrare al unui &un este acela prin care se urmre!te realizarea unei normale puneri "n valoare a unui &un cum ar fi de pild culegerea fructelor sau asigurarea unui &un iar actele de administrare a patrimoniului sunt actele care "n raport cu un anumit &un au caracter de dispoziie dar privite "n raport cu "ntregul patrimoniu vizeaz o %udicioas punere "n valoare a acestuia. Considerm c "n sens larg "n categoria actelor de administrare a patrimoniului intr !i actele de administrare ut singuli. >&servm c aceast categorie de acte a fost trecut din categoria actelor care se fceau cu "ncuviinarea preala&il a ocrotitorului legal "n categoria actelor care se pot realiza "n modpersonal !i singur de ctre minorul av$nd v$rsta cuprins "ntre 1+ !i 16 ani. (n ce ne prive!te suntem sceptici "n legtur cu caracterul &enefic al acestei reglementri pentru minorii cuprin!i "n aceast v"rst. Acte %uridice civile pe care le poate "nc'eia minorul cu capacitate restr$ns de exerciiu cu "ncuviinarea prinilor sau dup caz a tutorelui. Potrivit art. 21 C. civ. asumat minorul care a "mplinit v$rsta de 1+ ani "nc'eie acte %uridice cu "ncuviinarea scris a tutorelui sau dup caz a curatorului. Coro&or$nd aceste aceste prevederi cu cele ale art. 21 C. civ. asumat rezultc minorul va putea cu "ncuviinarea ocrotitorului legal
8

"nstrina &unurile supuse pieirii degradrii alterrii ori deprecierii precum !i cele devenite nefolositoare lui. 3e asemenea minorul care a "mplinit v$rsta de 18 ani va putea "nc'eia tot cu "ncuviinarea priniilor ori a tutorelui acte %uridice referitoare la munc la "ndeletnicirile artistice !i sportive ori la profesie. Acte %uridice pe care le poate "nc'eia minorul cu capacitate de exerciiu restr$ns cu "ncuviinarea prinilor sau a tutorului dup caz cu avizul de familie !i cu autorizarea instanei de tutel-ntr "n aceast categorie acele acte pe care tutorele nu le poate face dec$t cu avizul consiliului de familie !i cu autorizarea instanei de tutel. Acte %uridice civile interzise minorului de 1+ 9 16 ani "ns permise ma%orului Astfel de acte interzise minorului "ntre 1+ 9 16 ani dar permise persoanei cu capacitate deplin de exerciiu sunt prevzute de art. 21 !i art 22 C. civ. asumat. Potrivit art. C. civ. asumat minorul nu poate s fac donaii altele dec$t darurile o&i!nuite potrivit strii lui materiale !i nici s garanteze o&ligaia altuia este interzis "nc'eierea de acte %uridice "ntre tutore sau soul o rud "n linie dreapt ori fraii sau surorile tutorelui pe de o parte !i minor pe de alta. Persoana care do&$nde!te capacitate deplin de exerciiu poate s "nc'eie personal !i singur cu excluderea reprezentrii "ncuviinrii !i autorizrii orice act %uridic civil de conservare de administrare de dispoziie. ?vident "n principiu poate "nc'eia astfel de acte at$t personal c$t !i prin reprezentare.

"I"#I$%&'(I)

1. Constituia ;epu&licii :oldova de la 2@ iulie 1@@+* 2. Codul Civil al ;epu&licii :oldova Legea ;epu&licii :oldova nr.1141.AB din 48.48.2442 :onitorul >ficial al ;epu&licii :oldova 2442 nr.62.68 art.881* 3. Legea cu privire la notariat nr.12+3.AB 46.112442 :onitorul >ficial al ;epu&licii :oldova 2442 nr.12+.121 art.124@* +. CA-?D 5.* ;o!ca N. 3rept civil. Partea general. Persoana fizic. Persoana %uridic. C'i!inu 244+ pag. 2@4.332 pag. 316.326 338* 2. Comentariul Codului Civil al ;epu&licii :oldova volumul - ed. /Arc0 C'i!inu 2442 art. 26.+6* p. 86.@2* 8. EA:ANF-G C. ;>5?,,-.CHLHN?5CG -. CH-C>-ANG Al. ,ratat de drept civil rom$n Cucure!ti Bol.--- 1@26* 1. GNFG;?ANG >. IGFA5,;G C. 3rept civil. Persoanele. Cucure!ti) ;osetti 2443.