Sunteți pe pagina 1din 11

An colar: 2013/2014 coala cu clasele I-VIII Valea Rosie Avizat Disciplina: Matematic - Algebr Clasa: a VIII -a Director : Nr s!pt!

"#ni: 1$ %otal ore:3& '2 ore/s!pt!"#n! ( )ro*esor : Istrate +tancu ,on*or" cu pro-ra"a scolara apro.ata prin /r0inul 1inistrului 20ucatiei ,ercetarii si %ineretului NR . 5097/03 03 2003 $%itatea &e '%()are Reca+it-larea materiei &i% clasa a VII-a !est i%itial /0 *r1 M$L2IMI 3E N$MERE REALE IN!ERVALE /4 *re1 ,61-1 I0enti*icarea 7n e8e"ple9 7n e8erci5ii sau 7n pro.le"e a nu"erelor reale ,63-1 Ale-erea *or"ei 0e reprezentare a unui nu"!r real ,64-1 :olosirea ter"inolo-iei a*erente no5iunii 0e nu"!r real 7n conte8te variate ,62-1 ;tilizarea 7n e8erci5ii a 0e*ini5iei intervalelor 0e nu"ere reale i reprenzentarea acestora pe a8a nu"erelor ,63-1 Ale-erea *or"ei 0e reprezentare a unui nu"!r real i utilizarea 0e al-orit"i pentru opti"izarea calculului cu nu"ere reale ,61-1 I0enti*icarea 7n e8e"ple9 7n e8erci5ii sau 7n pro.le"e a *or"ulelor 0e calcul prescurtat ,6=-1 De0ucerea i aplicarea *or"ulelor 0e calcul prescurtat pentru opti"izarea unor calcule PLANIFICARE C*m+ete%)e s+eci,ice EME !RIAL" # EME !R$L I C*%)i%-t-ri Nr. *re 2 1 1 1 1 1 1 1 +t. +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 += .bs

4 %est ini5ial 4 :or"e 0e scriere a unui nu"!r real Rela5ia N 5 6 R 4 Reprezentarea nu"erelor reale pe a8a nu"erelor prin apro8i"!ri 4 1o0ulul unui nu"!r real 4 Intervale 0e nu"ere reale 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului

4 /pera5ii cu nu"ere reale 4 Ra5ionalizarea nu"itorului 0e *or"a

2 2 1 1

+=-+& +&-+> +> +$

RE7$LI 3E CALC$L 8N R /4 *re1

a b sau a b 9 a9 b N9
4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului

CALC$LE C$ N$MERE REALE REPRE5EN!A!E PRIN LI!ERE /: *re1 RAP.AR!E 3E N$MERE REALE REPRE5EN!A!E PRIN LI!ERE /: *re1

,61-1 I0enti*icarea 7n e8e"ple9 7n e8erci5ii sau 7n pro.le"e a *or"ulelor 0e calcul prescurtat ,6=-1 De0ucerea i aplicarea *or"ulelor 0e calcul prescurtat pentru opti"izarea unor calcule ,61-1 I0enti*icarea 7n e8e"ple9 7n e8erci5ii sau 7n pro.le"e a *or"ulelor 0e calcul prescurtat ,6=-1 De0ucerea i aplicarea *or"ulelor 0e calcul prescurtat pentru opti"izarea unor calcule ,6&-1 Rezolvarea unor situa5ii pro.le"! utiliz#n0 rapoarte 0e nu"ere reale reprezentate prin litere?interpretarea rezultatului

4 ,alcule cu nu"ere reale reprezentate prin litere 4 :or"ule 0e calcul prescurtat 4 Desco"puneri 7n *actori'*actor co"un9 -rupare 0e ter"eni9 *or"ule 0e calcul( 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului 4 Rapoarte 0e nu"ere reale reprezentate prin litere 4 A"pli*icarea i si"pli*icarea rapoartelor 4 /pera5ii cu rapoarte 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului

2 2 2 1 1 2 2 2 1 1

+$-+3 +3-+10 +10-+12 +13 +13 +14 +1= +1& +1> +1>

L$CRARE CRI " EME !RIAL" /; *re1 RECAPI!$LAREA <I C.N .LI3AREA C$N.<!IN2EL.R / = *re1

4 )re-!tirea lucr!rii scrise 4 <ucrare scris! 4 Discutarea lucr!ri scrise 4 Nu"ere reale 4 Rapoarte 0e nu"ere reale reprezentate prin litere

1 1 1 1 1

+11 +11 +12 +1$ +1$

An colar: 2013/2014 coala cu clasele I-VIII Valea Rosie Avizat Disciplina: Matematic - Algebr Clasa: a VIII -a Director : Nr s!pt!"#ni: 1> %otal ore:34 '2 ore/s!pt!"#n! ( )ro*esor :Istrate +tancu ,on*or" cu pro-ra"a scolara apro.ata prin /r0inul 1inistrului 20ucatiei ,ercetarii si %ineretului NR . 5097/03 03 2003 PLANIFICARE $%itatea &e '%()are C*m+ete%)e s+eci,ice ,61-2 Recunoaterea unor corespon0en5e care sunt *unc5ii ,63-2 Reprezentarea 7n 0iverse "o0uri a unor corespon0en5e i/sau a unor *unc5ii 7n scopul caracteriz!rii acestora ,64-2 28pri"area prin reprezent!ri -ra*ice a unor no5iuni 0e -eo"etrie plan! ,62-2 ;tilizarea valorilor unor *unc5ii 7n rezolvarea unor ecua5ii i a unor inecua5ii ,6=-2 Deter"inarea solu5iilor unor ecua5ii9 inecua5ii sau siste"e 0e ecua5ii ,6&-2 I0enti*icarea unor pro.le"e care se rezolv! cu a@utorul ecua5iilor9 inecua5iilor sau a siste"elor 0e ecua5ii9 rezolvarea acestora i interpretarea rezultatului o.5inut EME !RIAL" # EME !R$L al II # lea C*%)i%-t-ri 4 No5iunea 0e *unc5ie 4 :unc5ii 0e*inite pe "ul5i"i *inite e8pri"ate cu a@utorul unor 0ia-ra"e9 ta.ele9 *or"ule 4 6ra*icul unei *unc5ii? reprezentarea -eo"etric! a -ra*icului unei *unc5ii nu"erice 4 :unc5ii 0e tipul * : A A R9 * '8( B a8 C .9 a9 . R9 un0e A este o "ul5i"e *init! 4 :unc5ii 0e tipul * : A A R9 * '8( B a8 C .9 a9 R9 un0e A B R 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului 4 2cua5ii 0e *or"a a8 C . B 09 un0e a i . sunt nu"ere reale 4 2cua5ii 0e *or"a a8 C .D C c B 09 un0e a9 .9 c sunt nu"ere reale9 a E 09 . E 0 4 +iste"e 0e 0ou! ecua5ii liniare cu 0ou! necunoscute Rezolvarea lor prin "eto0a: - -ra*ic! - su.stitu5iei - re0ucerii 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului Nr. *re 1 1 1 1 2 1 3 1 1 +t. +1 +1 +2 +2 +3 +4 +4-+= +& +& .bs

F$NC2II /00 *re1

EC$A2II <I INEC$A2II /I1 /9 *re1

1 2 2 1 1

+> +>-+$ +$-+3 +3 +10

EC$A2II <I INEC$A2II /II1 /9 *re1

,6=-2 Deter"inarea solu5iilor unor ecua5ii9 inecua5ii sau siste"e 0e ecua5ii ,6&-2 I0enti*icarea unor pro.le"e care se rezolv! cu a@utorul ecua5iilor9 inecua5iilor sau a siste"elor 0e ecua5ii9 rezolvarea acestora i interpretarea rezultatului o.5inut

4 Inecua5ii 0e *or"a a8 C . F 0 'G9 H9 G(9 un0e a i . sunt nu"ere reale 4 )ro.le"e care se rezolv! cu a@utorul ecua5iilor9 inecua5iilor i a siste"elor 0e ecua5ii 4 2cua5ia 0e *or"a a8 2 C .8 C c B 09 un0e a9 .9 c sunt nu"ere reale9 a E 0 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului 4 )re-!tirea lucr!rii scrise 4 <ucrare scris! 4 Discutarea lucr!ri scrise 4 %este pentru evaluarea na5ional!

2 3 1 1 2 1 1 1 3

+10-+11 +11+12 +14 +1= +1=+1& +13 +13 +14 +1&+1>

L$CRARE CRI " EME !RIAL" /; *re1 RECAPI!$LAREA <I C.N .LI3AREA C$N.<!IN2EL.R /; *re1

An colar: 2013/2014 coala cu clasele I-VIII Valea Rosie Avizat Disciplina: Matematic - 7e*metrie Clasa: a VIII -a Director : Nr s!pt!"#ni: 1$ %otal ore:3& '2 ore/s!pt!"#n! ( )ro*esor : Istrate +tancu ,on*or" cu pro-ra"a scolara apro.ata prin /r0inul 1inistrului 20ucatiei ,ercetarii si %ineretului NR . 5097/03 03 2003 PLANIFICARE $%itatea &e '%()are Reca+it-larea materiei &i% clasa a VII-a ,61-3 Recunoaterea i 0escrierea unor propriet!5i ale unor *i-uri -eo"etrice plane 7n con*i-ura5ii 0ate 7n spa5iu sau pe 0es*!ur!ri ale acestora ,62-3 :olosirea instru"entelor -eo"etrice a0ecvate pentru reprezentarea9prin 0esen97n plan9 a corpurilor -eo"etrice ,63-3 ;tilizarea proprit!5ilor re*eritoare la 0repte i un-Iiuri 7n spa5iu pentru analizarea pozi5iilor relative ale acestora ,64-3 28pri"area prin reprezent!ri -eo"etrice a no5iunilor le-ate 0e 0repte i un-Iiuri 7n plan i 7n spa5iu ,6=-3 Ale-erea reprezent!rilor -eo"etrice a0ecvate 7n ve0erea opti"iz!rii 0escrierii con*i-ura5iilor spa5iale i 7n ve0erea opti"iz!rii calculelor 0e lun-i"i 0e se-"ente i 4 )uncte9 0repte9 plane: conven5ii 0e 0esen i nota5ie 4 Deter"inarea 0reptei? 0eter"inarea planului 4 )ira"i0a: 0escriere i reprezentare? tetrae0rul 4 )ris"a: 0escriere i reprezentare? paralelipipe0ul 0reptun-Iic? cu.ul 4 )ozi5iile relative a 0ou! 0repte 7n spa5iu? rela5ia 0e paralelis" 7n spa5iu ;n-Iiuri cu laturile respectiv paralele '*!r! 0e"onstra5ie(? un-Iiul a 0ou! 0repte 7n spa5iu? 0repte perpen0iculare )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului C*m+ete%)e s+eci,ice EME !RIAL" # EME !R$L I C*%)i%-t-ri Nr. *re 2 1 1 1 1 1 1 1 1 +t. +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 += += .bs

P$NC!E> 3REP!E> PLANE> C.RP$RI 7E.ME!RICE /: *re1

RELA2II 8N!RE P$NC!E> 3REP!E <I PLANE /9 *re1

PR.IEC2II .R!.7.NALE PE $N PLAN /4 *re1

0e "!suri 0e un-Iiuri ,6&-3 Interpretarea reprezent!rilor -eo"etrice i a unor in*or"a5ii 0e0use 0in acestea9 7n corela5ie cu 0eter"inarea unor lun-i"i 0e se-"ente i a unor "!suri 0e un-Iiuri ,61-3 Recunoaterea i 0escrierea unor propriet!5i ale unor *i-uri -eo"etrice plane 7n con*i-ura5ii 0ate 7n spa5iu sau pe 0es*!ur!ri ale acestora ,63-3 ;tilizarea proprit!5ilor re*eritoare la 0repte i un-Iiuri 7n spa5iu pentru analizarea pozi5iilor relative ale acestora ,6=-3 Ale-erea reprezent!rilor -eo"etrice a0ecvate 7n ve0erea opti"iz!rii 0escrierii con*i-ura5iilor spa5iale i 7n ve0erea opti"iz!rii calculelor 0e lun-i"i 0e se-"ente i 0e "!suri 0e un-Iiuri ,6&-3 Interpretarea reprezent!rilor -eo"etrice i a unor in*or"aii 0e0use 0in acestea9 7n corela5ie cu 0eter"inarea unor lun-i"i 0e se-"ente i a unor "!suri 0e un-Iiuri ,63-3 ;tilizarea proprit!5ilor re*eritoare la 0repte i un-Iiuri 7n spa5iu pentru analizarea pozi5iilor relative ale acestora ,64-3 28pri"area prin reprezent!ri -eo"etrice a no5iunilor le-ate 0e 0repte i un-Iiuri 7n plan i 7n spa5iu ,6=-3 Ale-erea reprezent!rilor -eo"etrice a0ecvate 7n ve0erea

4 )ozi5iile relative ale unei 0repte *a5! 0e un plan Dreapt! perpen0icular! pe un plan? 0istan5a 0e la un punct la un plan? 7n!l5i"ea pira"i0ei 4 )ozi5iile relative a 0ou! plane )lane paralele? 0istan5a 0intre 0ou! plane paralele? 7n!l5i"ea pris"ei +ec5iuni paralele cu .aza 7n corpurile -eo"etrice stu0iate? %runcIiul 0e pira"i0!: 0escriere i reprezentare 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului

1 2 1 1 1 1 1 1

+& +&-+> +> +$ +$ +3 +3 +10

4 )roiec5ii orto-onale 0e puncte9 0e se-"ente 0e 0reapt! i 0e 0repte pe un plan 4 ;n-Iiul 0intre o 0reapt! i un plan? lun-i"ea proiec5ei unui se-"ent 4 %eore"a celor trei perpen0iculare ,alculul 0istan5ei 0e la un punct la o 0reapt!? calcululul 0istan5ei 0intre 0ou! plane paralele

1 2 1 2

+10 +12 +13 +13-+14

opti"iz!rii 0escrierii con*i-ura5iilor spa5iale i 7n ve0erea opti"iz!rii calculelor 0e lun-i"i 0e se-"ente i 0e "!suri 0e un-Iiuri ,6&-3 Interpretarea reprezent!rilor -eo"etrice i a unor in*or"a5ii 0e0use 0in acestea9 7n corela5ie cu 0eter"inarea unor lun-i"i 0e se-"ente i a unor "!suri 0e un-Iiuri ,63-3 ;tilizarea proprit!5ilor re*eritoare la 0repte i un-Iiuri 7n spa5iu pentru analizarea pozi5iilor relative ale acestora ,64-3 28pri"area prin reprezent!ri -eo"etrice a no5iunilor le-ate 0e 0repte i un-Iiuri 7n plan i 7n spa5iu ,6=-3 Ale-erea reprezent!rilor -eo"etrice a0ecvate 7n ve0erea opti"iz!rii 0escrierii con*i-ura5iilor spa5iale i 7n ve0erea opti"iz!rii calculelor 0e lun-i"i 0e se-"ente i 0e "!suri 0e un-Iiuri ,6&-3 Interpretarea reprezent!rilor -eo"etrice i a unor in*or"a5ii 0e0use 0in acestea9 7n corela5ie cu 0eter"inarea unor lun-i"i 0e se-"ente i a unor "!suri 0e un-Iiuri 4 ;n-Ii 0ie0ru ;n-Iiul a 0ou! plane 4 )lane perpen0iculare 4 ,alculul unor 0istan5e i "!suri 0e un-Iiuri pe *e5ele sau 7n interiorul corpurilor stu0iate 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului 2 1 2 1 1 +14-+1= +1= +1& +1> +1>

PR.IEC2II .R!.7.NALE PE $N PLAN /7 *re1

L$CRARE CRI " EME !RIAL" /= *re1

4 )re-!tirea lucr!rii scrise 4 Discutarea lucr!ri scrise

1 1

+11 +11

RECAPI!$LAREA <I C.N .LI3AREA C$N.<!IN2EL.R /= *re1

4 )aralelis" 7n spa5iu 4 )erpen0icularitate 7n spa5iu 'ore la 0ispozitia pro*esorului(

1 1

+1$ +1$

An colar: 2013/2014 coala cu clasele I-VIII Valea Rosie Avizat Disciplina: Matematic - 7e*metrie Clasa: a VIII -a Director : Nr s!pt!"#ni: 1> %otal ore:34 '2 ore/s!pt!"#n! ( )ro*esor : Istrate +tancu ,on*or" cu pro-ra"a scolara apro.ata prin /r0inul 1inistrului 20ucatiei ,ercetarii si %ineretului NR . 5097/03 03 2003 PLANIFICARE $%itatea &e '%()are EME !RIAL" # emestr-l al II # lea C*%)i%-t-ri 4 )aralelipipe0ul 0reptun-Iic: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4 ,u.ul: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4 )ris"a 0reapt! cu .aza: triun-Ii ecIilateral9 p!trat9 Ie8a-on re-ulat: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului Nr. *re 2 2 2 2 2 +t. +1 +2 +3 +4 += .bs

C*m+ete%)e s+eci,ice ,61-4 I0enti*icare unor ele"ente ale *i-urilor -eo"etrice plane 7n con*i-ura5ii spa5iale 0ate ,62-4 ,alcularea ariilor i volu"elor corpurilor -eo"etrice stu0iate ,63-4 ,lasi*icarea corpurilor -eo"etrice 0up! anu"ite criterii 0ate sau alese ,64-4 28pri"area propriet!5ilor *i-urilor i corpurilor -eo"etrice 7n li".a@ "ate"atic ,6=-4 Analizarea i interpretarea con0i5iilor necesare pentru ca o con*i-ura5ie -eo"etric! s! veri*ice anu"ite cerin5e ,6&-4 %ranspunerea unor situa5ii J pro.le"! 7n li".a@ -eo"etric9 rezolvarea pro.le"ei o.5inute i interpretarea rezultatului

PRI MA /00 *re1

PIRAMI3A <I !R$NC?I$L 3E PIRAMI3" /00 *re1

C.RP$RI R.!$N3E /7 *re1

,61-4 I0enti*icare unor ele"ente ale *i-urilor -eo"etrice plane 7n con*i-ura5ii spa5iale 0ate ,62-4 ,alcularea ariilor i volu"elor corpurilor -eo"etrice stu0iate ,63-4 ,lasi*icarea corpurilor -eo"etrice 0up! anu"ite criterii 0ate sau alese ,64-4 28pri"area propriet!5ilor *i-urilor i corpurilor -eo"etrice 7n li".a@ "ate"atic ,6=-4 Analizarea i interpretarea con0i5iilor necesare pentru ca o con*i-ura5ie -eo"etric! s! veri*ice anu"ite cerin5e ,61-4 I0enti*icare unor ele"ente ale *i-urilor -eo"etrice plane 7n con*i-ura5ii spa5iale 0ate ,62-4 ,alcularea ariilor i volu"elor corpurilor -eo"etrice stu0iate ,63-4 ,lasi*icarea corpurilor -eo"etrice 0up! anu"ite criterii 0ate sau alese ,64-4 28pri"area propriet!5ilor *i-urilor i corpurilor -eo"etrice 7n li".a@ "ate"atic ,6=-4 Analizarea i interpretarea con0i5iilor necesare pentru ca o con*i-ura5ie -eo"etric! s! veri*ice anu"ite cerin5e ,6&-4 %ranspunerea unor situa5ii J pro.le"! 7n li".a@ -eo"etric9 rezolvarea pro.le"ei o.5inute i interpretarea rezultatului

4 )ira"i0a triun-Iiular! re-ulat!: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4%etrae0rul re-ulat 4 )ira"i0a patrulater! re-ulat!: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4 )ira"i0a Ie8a-onal! re-ulat!: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4 %runcIiul 0e pira"i0! triun-Iiular! re-ulat! 4 %runcIiul 0e pira"i0! patrulater! re-ulat!: 0escriere9 0es*!urare9 aria lateral!9 aria total! i volu" 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului

2 1 2 1 1 1 1 2

+& +> +>-+$ +$ +3 +3 +10 +10-+11

4 ,ilin0rul circular 0rept: 0escriere i 0es*!urare9 sec5iuni paralele cu .aza i sec5iuni a8iale aria lateral!9 aria total! i volu" 4 ,onul circular 0rept: 0escriere i 0es*!urare9 sec5iuni paralele cu .aza i sec5iuni a8iale aria lateral!9 aria total! i volu" 4 %runcIiul 0e con circular 0rept: 0escriere i 0es*!urare9 sec5iuni paralele cu .aza i sec5iuni a8iale aria lateral!9 aria total! i volu" 4 +*era: 0escriere9 aria9 volu"ul 4 )ro.! 0e evaluare 4 <a 0ispozitia pro*esorului

1 1 1 1 1 2

+11 +12 +12 +14 +14 +1=

L$CRARE CRI " EME !RIAL" /= *re1 RECAPI!$LAREA <I C.N .LI3AREA C$N.<!IN2EL.R /@ *re1

4 )re-!tirea lucr!rii scrise 4 Discutarea lucr!ri scrise 4 %este pentru evaluarea na5ional!

1 1 4

+13 +13 +1&-+1>

S-ar putea să vă placă și