Sunteți pe pagina 1din 2

COALA GIMNAZIAL RARE VOD PLOIETI DISCIPLINA : ALGEBR

Nr. sp !"#$: %& ' T( a) (r*:+, -. (r*/sp !"# 0

PROFESOR : BADEA DANIELA CLASA a VIII-a AN COLAR: .1%+-.1%2

PLANIFICARE CALENDARISTIC PE SEMESTR3L I


Conform cu programa colar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei Naionale NR.4156/09.09. 009
Nr . crt

Unitatea de nvare

Competene specifice
C!"#". $dentificarea %n e&emple' %n e&erciii sau %n probleme a numerelor reale C!(#". )legerea formei de repre*entare a unui numr real C!+#". ,olosirea terminologiei aferente noiunii de numr real %n conte&te -ariate C! #". .tili*area %n e&erciii a definiiei inter-alelor de numere reale i repren*entarea acestora pe a&a numerelor

N3MERE REALE ' .1 ORE


M7)8$!$ 9* #7!*r* r*a)*. I# *r:a)*

Nr. or e

Coninuturi
". Mulimi de numere/ N 0 1 R. Opusul unui nr. real' modul.)pro&imri. ,orme de scriere a unui numr real. . 2artea %ntreag i partea fracionar a unui numr real. Repre*entarea pe a& . Relaia de ordine pe R (. )plicaii +.$nter-ale de nr. reale. $nter-ale mrginite' nemrginite. Operaii cu inter-ale :. )plicaii 6. E-aluare

Sptmna

Obs.

34"5 "6 7 0 $8 34 5 ( 7 9 $8 34(5

%.

,;

..

R*<7)$ 9* =a)=7) ># R

C!(#". )legerea formei de repre*entare a unui numr real i utili*area de algoritmi pentru optimi*area calculului cu numere reale C!"#". $dentificarea %n e&emple' %n e&erciii sau %n probleme a formulelor de calcul prescurtat C!:#". ;educerea i aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimi*area unor calcule C!"#". $dentificarea %n e&emple' %n e&erciii sau %n probleme a formulelor de calcul prescurtat C!:#". ;educerea i aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimi*area unor calcule

,;

(0 $8 7 + 8 ".Operaii cu numere reale de forma a b ' b<0. Reguli 34+5 de calcul . 9 #"" 8 . )plicaii (. Raionali*area numitorilor de forma a b ' a b 34:5 ' a'b N "+ 7 "= 8 +. )plicaii :. )plicaii 3465 6. E-aluare "7 :8 ". Calcul cu numere reale repre*entate prin litere. 3495 . ,ormule de calcul prescurtat / =8 7 " 8$

( a b)

= a ab + b > ( a + b )( a b ) = a b
= a + b + c + ab + bc + ac

+. Ca)=7) a)<*?r$= ># R

&;

(. ,ormule de calcul prescurtat /

( a + b + c)

34=5 + 7 = 8$ 3495 "" 7 ": 8$

+. ,ormule de calcul prescurtat . )plicaii :. Metode de descompunere %n factori. ,actor comun 6. Metode de descompunere %n factori . ,ormule de calcul prescurtat' grupare de termeni

2. 4.
Rap(ar * 9* #7!*r* r*a)* r*pr*A*# a * pr$# )$ *r*

9. )plicaii =.E-aluare L3CRARE SCRIS SEMESTRIAL ' . ORE Pr*< $r*a @$ s7s8$#*r*a ". Recapitulare pentru lucrarea scris )7=rr$$ s=r$s* p* s*!. I .; . L7=rar* s=r$s s*!*s r$a)
C!:#". ;educerea i aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimi*area unor calcule C!6#". Re*ol-area unor siuaii problem utili*?nd rapoarte de numere reale repre*entate prin litere> interpreterea re*ultatului

43"05 "=7

8$

34""5 : 7 98$ 34" 5 76 8$$ 34"(5 9 7"( 8$$ 34"+5 "6 7 0 8$$ 34":5 6 7 "0 $ 34"65 "( 7 "9 $ 34"95 0 7 "+ $ 34"=5 9 7 (" $

N3MERE REALE ' %. ORE ". Rapoarte de numere reale repre*entate prin litere. )mplificare ,; . Rapoarte de numere reale repre*entate prin litere. 4implificare (. )plicaii +. Operaii cu rapoarte de numere reale repre*entate prin litere. )dunarea' scderea :. )plicaii 6. E-aluare ".)plicaii . Operaii cu rapoarte de numere reale repre*entate prin litere. @nmultirea' %mprirea' ridicarea la putere cu e&ponent %ntreg (. )plicaii +. Ordinea efecturii operaiilor :. )plicaii 6. E-aluare ".$nter-ale.Radicali.,ormule de calcul prescurtat . )plicaii. Operaii cu rapoarte de numere reale repre*entate prin litere.

,.

Op*ra8$$ =7 rap(ar * 9* #7!*r* r*a)* r*pr*A*# a * pr$# )$ *r*

C!"#". $dentificarea %n e&emple' %n e&erciii sau %n probleme a formulelor de calcul prescurtat C!:#". ;educerea i aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimi*area unor calcule C!6#". Re*ol-area unor situaii problem utili*?nd rapoarte de numere reale repre*entate prin litere>interpretarea re*ultatului

,;

RECAPIT3LARE SEMESTRIAL ' . ORE

6.

R*=ap$ 7)ar* s*!*s r$a)

.;

S-ar putea să vă placă și