Sunteți pe pagina 1din 2

COALA GIMNAZIAL RARE VOD PLOIETI DISCIPLINA :ALGEBR

Nr. spt !"#: $% & T't() 'r*:++ ,- 'r*.spt !" /

PROFESOR : BADEA DANIELA CLASA A VII-A


AN COLAR: -0$+--0$1

PLANIFICARE CALENDARISTIC PE SEMESTR2L II


Conform cu programa colar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei Naionale NR.304%/09.09. 009
Nr . crt .

Unitatea de nvare

Competene specifice

Nr. ore

Coninuturi

Sptmna

Obs.

CALC2L ALGEBRIC & $$ ORE


5.
F'r 6)* 7* 8()86) pr*s86rt(t
C!"#$.%dentificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule C! #$. &tili'area operaiilor cu numere reale i a proprietilor acestora C!$#$. (plicarea regulilor de calcul i folosirea parante'elor )n efectuarea operaiilor cu numere reale C!"#$. %dentificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule C! #$. &tili'area operaiilor cu numere reale i a proprietilor acestora )n re'ol0area unor ecuaii C!$#$. (plicarea regulilor de calcul i folosirea parante'elor )n efectuarea operaiilor cu numere reale

19

". *ormule de calcul prescurtat+ binomul sum i binomul diferen la ptrat . *ormule de calcul prescurtat+ diferena de ptrate $. (plicaii /. E0aluare ". 2escompunerea )n factori+ metoda factorului comun . 2escompunerea )n factori+ metoda formulelor de calcul prescurtat $. 2escompunerea )n factori+ metoda combinat /. (plicaii 5. (plicaii 6. Ecuaii de forma 7 8 a unde a este numr raional po'iti0 1. E0aluare

,-"9. "0 #"/ %% ,- 0. "1 # " %% ,- ". / 3 4 %% ,- . $ 3 1 %%% ,- $. "0 3 "/ %%% ,- /. "1 3 " %%% ,- /. "1 3 " %%% ,- 5. / 3 4 %%% ,- 6. $" %%% 3 / %B

4.
D*s8' p6"*r# :" ;(8t'r#

%9

EC2A<II I INEC2A<II & 5 ORE

$0.
E86(=## ># #"*86(=## 86 8'*;#8#*"=# :" R

C! #$. &tili'area operaiilor cu numere reale i a proprietilor acestora )n re'ol0area unor ecuaii i inecuaii C!/#$. Redactarea re'ol0rii ecuaiilor i a inecuaiilor studiate )n mulimea numerelor reale C!5#$. Obinerea unor inegaliti ec9i0alente prin operare )n ambii membri C!6#$. :ranspunerea unei situaii3problem )n limba;ul ecuaiilor i/sau al inecuaiilor<

59

". =roprietile relaiei de egalitate )n mulimea numerelor reale . Ecuaii de forma a7>b80< a<b numere reale? mulimea soluiilor unei ecuaii? ecuaii ec9i0alente $. (plicaii /. =roprietile relaiei de inegalitate pe mulimea numerelor reale@ 5. %necuaii de forma a7>bA 0< a<b numere reale cu 7 numr )ntreg

re'ol0area problemei obinute i interpretarea re'ultatului

6. =robleme care se re'ol0 cu a;utorul ecuaiilor i inecuaiilor 1. (plicaii 4. E0aluare ". =rodusul carte'ian a dou mulimi ne0ide . Repre'entarea punctelor )n plan cu a;utorul sistemului de a7e ortogonale $. 2istana dintre dou puncte )n plan /. Repre'entarea i interpretarea unor dependene 59 funcionale prin tabele< diagrame i grafice 5. (plicaii 6. =robabilitatea reali'rii unor e0enimente 1. (plicaii 4. E0aluare

,- 4. $ 3 5 %B ,- 9. 4 %B 3 B ,-$0. 539B ,-$". " 3 "6B ,-$$. 6 3$0 B ,-$/. 3 / B%

ELEMENTE DE ORGANIZAREA DATELOR & 5 ORE

$$.
E)* *"t* 7* 'r?("#@(r*( 7(t*)'r

C!"#/. %dentificarea unor corespondene )ntre diferite repre'entri ale acelorai date C! #/. Repre'entarea unor date sub form de grafice< tabele sau diagrame statistice )n 0ederea )nregistrrii< prelucrrii i pre'entrii acestora C!$#/. (legerea metodei adec0ate de re'ol0are a problemelor )n care inter0in dependene funcionale sau calculul probabilitilor C!/#/. Caracteri'area i descrierea unor elemente geometrice )ntr#un sistem de a7e C!5#/. (nali'area unor situaii practice cu a;utorul elementelor de organi'are a datelor C!6#/. :ranspunerea unei relaii dintr#o form )n alta

L2CRARE SCRIS SEMESTRIAL & - ORE

$-.

Pr*?t#r*( ># s6s=#"*r*( )68rr## s8r#s* p* s* . II

-9

". Recapitulare pentru lucrarea scris . L68r(r*( s8r#s. ". (plicaii. Mulimea numerelor raionale i mulimea numerelor reale . Calcul algebric $. Ecuaii i inecuaii /. =robleme de sinte'

,-$ . "9 3 $B ,-$5. 9 3 "$B% ,-$6. "6 3 0B%

RECAPIT2LARE FINAL & 1 ORE

$+.

RECAPIT2LARE FINAL

19

S-ar putea să vă placă și