Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR Facultatea de tiine Juridice i Administrative Domeniul Masterat S!eciali"area tiine penale Durata !

ro#ramului de studiu $ semestre Forma de %nv&&m'nt (I Anul universitar $)*$ + $)*, PROGRAMA ANALITIC Denumirea disci!linei Codul disci!linei Facultatea Domeniul S!eciali"area M.SP.1.2.9 Semestrul PRACTIC DE CERCETARE II Num&rul de credite Num&rul orelor !e semestru 8 activit&i Total ,2 C S 2. 9 : SI 24 4

tiine & #i'i(e i A')ini*t#ati+e MASTERAT STIINTE PENALE

Cate#oria -ormativ& a disci!linei DAP . disci!lin& a!ro-undat&/ DSI . disci!lin& de sinte"& Cate#oria de o!0ionalitate a disci!linei DF . -undamental&1 DS . de s!ecialitate1 DC . com!lementar Disci!line anterioare 23iective

DSI DC

Com!etene #enerale i s!eci-ice

23li#atorii Recomandate A!ro-undarea 4i de"voltarea te5nicilor de documentare cu !rivire la elementele esen0iale care caracteri"ea"& -enomenul 6uridic !enal in starea 4i evolu0ia sa %n tim! 4i s!a0iu/ Identi-icarea vulnera3ilitatilor care se mani-esta in s-era re#lementarilor !enale sau in activitatea de a!licare a lor/ Formarea de!rinderilor necesare !entru identi-icarea c&ilor 4i a mi6loacelor de e-icienti"are a 6usti0iei !enale %n sco!ul !revenirii in-rac0ionalit&0ii7 C n!a"te#e "i $nele%e#e (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei) Identificarea elementelor de noutate ce caracterizeaza evolutia fenomenului infractional si a necesitatii adecvarii reactiei de raspuns in principal prin activitatea de imbunatatire a reglementarilor legale in materie penala si a modului de aplicare a acestora;

nelegerea necesitii cercetrii teoretice i aplicative n domeniul tiinelor penale.; cunoaterea etapelor pe care le parcurge cercetarea n domeniu (documentare, analiz, elaborarea de solutii).
E/pli(a#e "i inte#p#eta#e (e plicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) formarea aptitudinilor necesare explicarii si interpretarii informatiilor obtinute prin activitatea de documentare in plan legislativ, doctrinar si practic in domeniul stiintelor penale; explicarea si intelegerea cauzelor si a conditiilor care determina sau influenteaza evolutia stiintelor penale; In*t# )ental0apli(ati+e (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, te!nici i instrumente de investigare i de aplicare) formarea deprinderilor necesare demersului practic de cercetare in domeniul stiitelor penale; insusirea metodelor si a te!nicilor specifice care se folosesc in cercetarea "uridico#penala. Atit 'inale ;mani-estarea unei atitudini !o"itive 4i res!onsa3ile -a0& de domeniul 4tiin0i-ic 8 cultivarea unui mediu 4tiin0i-ic centrat !e valori 4i rela0ii democratice 8 !romovarea unui sistem de valori culturale1 morale 4i civice 8 valori-icarea o!tim& 4i creativ& a !ro!riului !oten0ial %n activit&0ile 4tiin0i-ice 8 im!licarea %n de"voltarea institu0ional& 4i %n !romovarea inova0iilor 4tiin0i-ice 8 an#a6area %n rela0ii de !arteneriat cu alte !ersoane 8 institu0ii cu res!onsa3ilit&0i similare 8 !artici!area la !ro!ria de"voltare !ro-esional&< formarea si cultivarea unei atitudini pozitive privind activitatea de prevenire a savarsirii de infractiuni si de infaptuire a "ustitiei penale in ipoteza in care acestea s#au savarsit; formarea si dezvoltarea potentialului individual de cercetare in domeniu in raport cu fiecare masterand; cultivarea spriritului de lucru in ec!ipa in cadrul unor proiecte de cercetare. TEMA TOTAL C. S. *7:re"entarea o3iectivelor 4i a con0inutului disci!linei si a criteriilor in 3a"a carora se !oate -i=a $ $ o3iectul unei cercetari in domeniu7 $ $ $7Ale#erea temei de cercetare 4i a %ndrum&torului lucr&rii de cercetare7 ,7 Modul de ela3orare a !lanului lucr&rii de cercetare si a 3i3lio#ra-iei selective7 >7 Documentarea teoretic& in !erimetrul temei su!use cercetarii si des!rinderea ideilor $ $ -undamentale retinute7 $ $ ?7 Documentarea !rivind as!ectele !ractice !e care le im!lica tema cercetarii7 @7Sinteti"area si anali"a in-ormatiilor o3tinute in activitatea de documentare teoretica si !ractica $ $ si valori-icarea lor in continutul lucrarii7 $ $ A7 :re"entarea1 discutarea si anali"a -iecarei !arti a lucrarii cu !ro-esorul indrumator7 $ $ B7 Finali"area lucrarii si !re"entarea acesteia in vederea evaluarii -inale7

Coninut tematic al cursului

Forma de evaluare ;E+e=amen1 C+colocviu8test -inal1 LP+lucr&ri de control Sta3ilirea notei -inale +dimensiunea documentarii teoretice si !ractice asu!ra temei su!use cercetarii7 2-1 +!otentialul de sinte"a si !ro-un"imea anali"ei in-ormatiilor o3tinute in urma documentarii7 2-1 +valori-icarea unor !arti din lucrarea de cercetare !rin comunicari stiinti-ice sau !rin !u3licare in 1-1 reviste de s!ecialitate7 +nivelul stiinti-ic al lucrarii su3 as!ectul continutului sau si a -ormei de !re"entare7 ,-1 +caracterul de noutate si utilitate !e care le evidentia"a solutiile !ro!use 2-1 Cerin0e minime !entru nota ? *7 cercetarea -i=ea"a corect as!ectele de 3a"a1 esentiale in !lan teoretic si !ractic !rivitoare la !ro3lematica anali"ata7 $7 dimensiunea documentarii este re"ona3ila in sensul ca sursele 3i3lio#ra-ice -undamentale au -ost identi-icate si consultate de catre masterand7 ,7 !otentialul de anali"a si sinte"a dovedit se situea"a la un nivel acce!ta3il7 Cerin0e minime !entru nota *) *7 tema su!usa cercetarii este de mare actualitate si utilitate7 $7 activitatea de documentare reali"ata este de mare am!litudine si !ro-un"ime7 ,7 !otentialul de anali"a si sinte"a ca si maniera de e=!rimare este de u nivel ridicat7 >7 conclu"iile si solutiile !ro!use au caracter de noutate si sunt temeinic -undamentate7 Ci3lio#ra-ia Ci3lio#ra-ia de 3a"& recomandat& !entru -iecare tem& %n !arte7 Ci3lio#ra-ie su!limentar&1 adiacent& 4i com!lementar& temei7 9ista materiale didactice necesare D5idul !entru ela3orarea lucr&rii de disertatie1 dis!oni3il !e contul de student

Titular de disci!lin&

Drad didactic1 titlu1 !renume1 nume CONF.2NI3.DR. IOAN MOLNAR 9e#enda C . curs1 S . seminar1 L . activit&i de la3orator1 P . !roiect sau lucr&ri !ractice

Semn&tura

S-ar putea să vă placă și