Sunteți pe pagina 1din 48

Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre


persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de Ordonanta nr.
65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor
autorizati, republicat in M.Of. part.I nr. 13 din 08.01.2008, cu respectarea
principiului independentei profesiei.

Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de


examen de admitere, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de
aptitudini la terminarea stagiului.
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil
persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile
prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi
situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat
persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile
prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati
lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

BILET 2

Care este diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat?

Expertul contabil este persoana care a dob�ndit aceasta calitate, �n


conditiile O.G. nr. 65/1994, av�nd competenta profesionala de a verifica si de a
aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii econo-mico-financiare si
de contabilitate, de a supraveghea gestiunea socie�tatilor comerciale si de a
verifica legalitatea bilantului contabil si a con�tului de profit si pierdere.
Prin urmare, ne gasim �n fata unei arii de competente mult mai largi fata de
cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui sef ierarhic si
executa atributiile specifice fisei postului sau. De asemeni, economistul este
specializat �n multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar-
contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru
lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU pre�vazut prin contractul �ncheiat
cu referire la misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dob�ndit aceasta calitate �n
conditiile O.G. nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a
pregati lucrarile �n vederea �ntocmirii situatiilor financiare. Contabilul
autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat
de o entitate economica. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si
executa sarcinile ce �i revin din fisa individuala. Rareori, �n cazul unei
�ntreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contabile. De regula, este
specializat pe un sector al contabilitatii.
Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea
lucrarilor executate, put�nd fi stimulat ori penalizat de seful Irarhic sau la
propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti,
raspund civil si penal fata de �ntreprindere. De asemeni, ei pot pierde
�ntreprinderea de client si, prin aceasta, sursa de venit.
�n schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul sau �n
urma unor proceduri anevoioase.
Concluzii:
> Este �n discutie starea de salariat al unei firme si al unui cabinet de experti
contabili sau de contabili autorizati.
> Trebuie facuta distinctia �ntre auditorii interni si cei externi, prin prisma
independentei.
> Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajati �n industrie,
comert, sectorul public, �nvatam�nt s.a.
> Contabilul profesionist independent este acela care efectueaza, unui client, �n
mod curent, lucrari de audit sau evidenta contabila, fiscalitate si alte servicii
profesionale similare.
> Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali,
parteneri sau corporatie) �n industrie, comert, sectorul public, �nvatam�nt s.a.
si este membru ale unei organizatii afiliate IFAC.

BILET 3

Cine este expertul contabil?

Expertul contabil este persoana care a dob�ndit aceasta calitate �n conditiile


prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a �ntocmi
situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
Expertul contabil este specialistul care a dob�ndit cea mai �nalta calificare �n
domeniul contabilitatii si care are acces ne�ngradit la efec�tuarea tuturor
lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor
financiare.
� Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dob�ndeste pe baza de
examen.
� Pentru a dob�ndi calitatea, se cer �ndeplinite cumulativ mai multe conditii.
�Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de academician,
profesori si conferentiari universitari, doctorii �n economie si doctorii docenti
cu specialitatea finante sau contabilitate, �nsa cu �ndeplinirea conditiilor si
sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

BILET 4

Cine este contabilul autorizat?

Este persoana care a dob�ndit aceasta calitate �n conditiile


Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a
�ntocmi bilantul contabil.
COMENTARIU:
? Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dob�ndeste pe baza
de examen,
? Pentru a dob�ndi calitatea, se cer �ndeplinite cumulativ mai multe conditii;
? Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de
Academician, profesori si conferentiari universitari, doctorii �n economie si
doctorii docenti cu specialitatea finante sau contabilitate, �nsa cu �ndeplinirea
conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si
functionare ale CECCAR.

BILET 5

Cum se obtine calitatea de expert contabil?

Prin examen.Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a Regulamentului


pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului
la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candiadtii trebuie sa indeplineasca
anumite conditii:
EXPERT CONTABIL
- au capacitatea deplina de exercitiu.
- au studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu
diploma recunoscuta de MEN si practica in specialitate de cel putin trei ani, sau
studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin cinci ani.
- nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare,
interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatilor comerciale.
- au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

BILET 6

Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?

Prin examen.Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a Regulamentului


pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului
la calitatea de expert contabil si contabil autorizat. Schematic:
EXAMEN DE ADMITERE privind accesul (media minim 7, iar pe discipline 6)
STAGIU (3 ani, tutore) (200 ore semestru )+ pregatire deontologica si doctrina
profesionala
EXAMEN DE APTITUDINI (art.2, O.G.89/1998)
EXPERT CONTABIL CONTABIL AUTORIZAT
PROBE : SCRISE si ORALE
COMENTARII
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candiadtii trebuie sa indeplineasca
anumite conditii:
CONTABIL AUTORIZAT
1)- au capacitate deplina de exercitiu;
2)- au studii economice superioare, studii economice medii, studii medii altele
decat economice, cu diploma sau licenta, dupa caz, recunoscute de MEN si cu o
vechime in specialitate bde doi ani, cei cu studii superioare, de trei ani cai cu
studii medii in alte domenii decat cel economic.
- Nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare,
interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatilor comerciale,
- Au promovat probele privind accesul la profesia de contabil autorizat.
BILET 7

Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?

Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg


teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala)
impreuna cu autorizatia de lucru. Acordarea vizei anuale este conditionata de:
a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut
b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a
impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari;
c) dovada asigurarii pentru riscul profesional;
d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in
vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor
comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere);
e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege,
precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125
din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu
suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii,
precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de
formular;
g) dovada privind pregatirea profesionala continua;
h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani
(pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a
fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de
exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c.c.m.u.
Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria inactivilor. Prin
pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice
dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea
membrului respectiv din Tabloul Corpului

BILET 8

Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?

Expertii contabili pot executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele


lucrari:
1) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza
situatiile financiare
2) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii
3) efectueaza analize economico - financiare si evaluari patrimoniale
4) efectueaza exepertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate
de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege
5) executa alte lucrari cu caracter financiar - contabil de organizare
administrativa si informatica
6) indeplineste potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in
mandatul de cenzor la societatile comerciale
7) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si
reorganizarea societatilor comerciale
8) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care
presupun cunostinte de contabilitate
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de EC pot efectua activitatile de
audit financiar si consultanta fiscala cu respectarea reglementarilor specifice
acestor activitati.
BILET 9

Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?

1) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract


2) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare
3) lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale (altele dec�t
situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale), lucrari �n partida
simpla pentru persoane fizice independente si asociatii familiale etc.;
4) atributii de cenzor la asociatii de proprietari/locatari, CAR-uri si diferite
asociatii, fundatii etc. fara scop patrimonial.

BILET 10

Cum se exercita profesia de expert contabil?

Exercitarea profesiei de EC si CA se realizeaza numai de catre persoanele fizice


sau juridice, membre ale Corpului, care au obtinut viza anuala de functionare si
sunt inscrise in Tabloul Corpului. Tabloul se publica in M.Of. anual. Exercitarea
profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea
principiului independentei profesiei; expertul contabil si contabilul autorizat nu
trebuie niciodata sa se gaseasca �n situatia de conflict de interese si �n nici o
alta situatie care ar putea aduce atingere integritatii si obiectivitatii sale.
Atat EC cat si CA pot exercita profesia individual sau in societati comerciale de
expertiza contabila sau de contabilitate. Societatile comerciale de expertiza
contabila si societatile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul
sau mai multi asociati sau actionari. Acestea executa �ntreaga gama de lucrari
prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale.

BILET 11

Cum se exercita profesia de contabil autorizat ?

Profesia de expert-contabil si de contabil-autorizat se exercita de catre


persoanele care au dobandit legal aceasta calitate.
Exercitarea se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre
ale Corpului, inscrise in tablou. Tabloul se publica anual in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Atat expertii contabili cat si contabilii autorizati pot exercita profesia
individual ori in societati comerciale de expertiza contabila.
Atat expertii contabili cat si contabilii autorizati nu pot efectua lucrari
pentru agentii economici sau pentru institutii unde sunt salariati si pentru cei
cu care angajatii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De
asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici, in cazul
in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, inclusiv soti-sotii ale
administratorului, ori in situatia in care exista elemente care atesta starea de
conflict de interese sau de incompatibilitate.

BILET 12

Exercitarea profesiei prin societatile comerciale de profil.


Prin societate de expertiza contabila se intelege societatea comerciala care
indeplineste conditiile prevazute la art.8 lit.a-d din O.G.nr.65/1994 si este
inscrisa in Tabloul Corpului, adica:
- sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
- majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina
majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;
- consiliul de administratie al soietatii comerciale sa fie ales in majoritate
dintre actionarii sau asociatii experti contabili,
- actiunile sa fie nominative. Orice nou asociat sau actionar sa fie admis de
adunarea generala.
Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia:
� individual, in cbinete proprii;
� cu asociati sau actionari in societati comerciale, potrivit legii;
� ca salariati la o societate de profil, recunoscuta de Corp.
Societatile de expertiza contabila au cel putin 51% actionari experti contabili
sau contabili autorizati si cel putin 51% din numarul membrilor consiliului de
Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului.
Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati
patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici
in societati civile.
Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati
comerciale de expertiza contabila. Societatile comerciale de expertiza pot fi
romane, straine sau mixte. Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi
si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege
sau de a fi ales in organle de conducere ale Corpului.
Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a
membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor
administrative si a celor de natura tehnica de catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative (de
exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a
administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii;
- expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati care asigura
cerintele de natura tehnica ale propriilor lucrari executate, prin semnarea
acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.

BILET 13

Incompatibilitati �n exercitarea profesiei.

At�t O.G. nr.65/1994 actualizata, c�t si regulamentul de Organizare si


Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili
si contabililor autorizati din Rom�nia se refera la situatiile de
incompatibilitate. Profesionistul contabil se bazeaza �n conduita sa pe mai multe
principii.
a. Integritate - sa fie drept, cinstiti si sincer �n executarea lucrarilor
sale.
b. Obiectivitate- profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati
sau concepte apriorice, care sa-i �mpiedice obiectivitatea; sa aiba o comportare
impartiala atunci c�nd �ntocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale.
c. Independenta � sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut
�n vedere, ca incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa:
- implicarea financiara directa sau indirecta;
- implicarea �n activitatile unui client (membru al executivului sau angajat
sub controlul directiunii);
- acte de comert sau slujbe asigurate �n acelasi timp cu exercitarea unei
profesii liberale ce pot genera conflict de interese, �n contradictie cu
exercitarea liberala a profesiei;
- incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
- conditiile �n care onorariile primite de la un client constituie un
procentaj neacceptabil de ridicat fata de cea a expertului;
- acceptarea executarii de lucrari �n baza unor onorarii eventuale
neprecizate anticipat;
d. Secretul profesional � sa fie respectat secretul, caracterul confidential
al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale,
e. Norme tehnice si profesionale � sa efectueze lucrarile sale �n
conformitate cu normele tehnice si profesionale, sa execute lucrari pe care le pot
realiza cu competenta profesionala.
f. Comportare deontologica � sa se comporte compatibil cu buna reputatie a
profesiunii.
�ncalcarea principiilor �nseamna tot at�tea incompatibilitati �n exercitarea
profesiei. Pe l�nga incompatibilitatile explicite legate de conditia de
independenta, mai exista situatii de suspendare a dreptului profesiei si de
interdictie a dreptului exercitarii profesiei.
Suspendare cauzata de:
1. absenta nemotivata de la �ntrunirea a doua sedinte consecutive ale adunarii
generale a filialei sau ale Conferintei Nationale;
2. Neplata cotizatiei anuale sau/si a celorlalte obligatii banesti la termenele
stabilite de Regukament, pe durata unui an calendaristic,
3. nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional.
Interdictie datorita/cauzta de:
1. absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale
Adunarii Generale a Filialei saU ale Conferintei Nationale;
2. publicitate fara respectarea prevederilor Codului privind
conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati
din Rom�nia;
3. Neplata cotizatiei anuale si ale celorlalte obligatii banesti
aferente unui an calendaristic;
4. Condamnarea membrului Corpului pentru sav�rsirea unei
fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de
administrare a societatii comerciale de profil;
5. Executarea unei pedepse privative de libertate pentru
sav�rsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatii comerciale de profil;
6. Neplata la buget, �n termenul si cuantumul prevazut de
lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor �ncasate de persoanele
fizice;
7. �ncalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
8. Refuzul de a pune la dispozitie Organelor de Control ale
CECCAR a documentelor privind activitatea profesionala.
SURSA: O.G. 65/1994; L.nr. 186/1999; ROF/1995

BILET 14

Asigurarea riscului profesional

�n activitatea lor, expertii contabili ti contabilii autorizati sunt supusi


riscului profesional, riscului ca unele lucrari sa nu corespunda calitativ si sa
aduca prejudicii clientilor lor. De aceea, expertii contABILI, contabilii
autorizati trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea
desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei
contributii la fondul de garantie.
SURSA: O.G. nr.65/1994 modificata
BILET 15

Relatiile profesionistilor contabili cu clientii.

Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de


prestari de servicii, semnat de ambele parti.
�n afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu
un client ca: participatii la capital, dare/luare de �mprumut de bunuri, servicii
sau bani, etc este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina
tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa.
�n cadrul �ndeplinirii lucrarilor lor, membri Corpului trebuie sa se rezume numai
la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu �mpieteze activitatea
de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale
colaboratorilor lor cu clientii, asigur�ndu-se ca aceste relatii nu aduc atingere
independentei lor.
Stabilirea sau �ntretinerea relatiilor profesionale cu clientii pot antrena
raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral, pentru membri Corpului.
Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului �n
raport cu respectarea principiilor independentei si competentei.
Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa
faca obiectul acceptarii si �ncheierii contractului dupa:
� evaluarea riscurilor;
� evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului
independentei profesiei;
� apreciere a eficientei executarii lucrarilor �n raport cu competenta si cu
mijloacele societatii.
Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat.
Periodic se evalueaza, apreciaza eventualele schimbari aparute �n situatia
clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.
Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face dec�t �n baza unui act
aditional la contract.
Profesionistii pot exprima �n scris clientilor recomandari sau rezerve. �n cazul
contestarii lor, scrise, vor putea constitui probe exoneratoare de
responsabilitate a profesionistilor contabili.
�n situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate, din cauza
clientului, contractul se rezilieaza.

BILET 16

Care sunt naturile de raspunderi ale profesionistilor contabili?

Raspunderea poate fi:


� Disciplinara. Conditii:
- Raport de munca concretizat printr-un contract de munca;
- Existenta unui regulament;
- Abaterea disciplinara.
� Administrativa (contraventionala). Conditii:
- Fapta sav�rsita cu vinovatie;
- Sanctiune prin avertisment;
- Fapta prevazuta de lege sau alt act normativ, ca fiind contraventie, se
sanctioneaza, chiar daca e sav�rsita fara intentie.
� Civila. Conditii:
- Contractul;
- Fapta;
- Prejudiciul;
- Cauzalitatea;
- Vinovatia;
� Penala. Conditii:
- Forma raspunderii juridice;
- Faptele (infractiunile) pericol social, cu vinovatie, prevazute de legea penala.

BILET 17

Sanctiunile disciplinare aplicabile profesionistilor contabili.

Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor


autorizati,�n raport cu gravitatea abaterilor sav�rsite, sunt urmatoarele:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de
contabil autorizat pe o perioada de timp de la trei luni la un an;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de
contabil autorizat.
Abaterile �n functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare.

BILET 18

Cazurile de suspendare a dreptului de a exercita profesia contabila.

Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la


termenele stabilite , �n cursul unui an calendaristic, se sanctioneaza cu
suspendarea dreptului de exercitare a profesiei p�na la plata efectiva, dar nu mai
putin de 3 luni si nici mai mult de un an.

BILET 19

Cazuri de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabila.

Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a


profesiei:
� absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau
ale C.N.;
� publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala
a expertilor contabili si a contabililor autorizati din Rom�nia;
� neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la
termenele stabilite de Regulament, pe durata unui an calendristic;
� executarea unei pedepse private de libertate pentru sav�rsirea unei fapte
care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor
comenrciale de profil;
� neplata la buget, �n termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor
cuvenite statului asupra onorariilor �ncasate de catre persoanele fizice;
� �ncalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;
� refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului,
documentele priind activitatea profesionala;
� practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza
anuala pentru exercitarea profesiei.

BILET 20

Ce este Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Rom�nia?

C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care


fac parte expertii contabili si contabili autorizati, �n conditiile prevazute de
O.G. 65/1994 modificata.
Corpul este �nfiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, �ndeplineste
sau are atributele unei persoane juridice: organizarea de sine-statatoare;
patrimoniul propriu; scopul determinat.
Corpul reprezinta profesia �n raport cu alte institutii din Rom�nia si din afara
tarii:relatiile cu bugetul, directe; are cont �n banca; �ntocmeste b.v.c.;
organizeaza contabilitate proprie, �ntocmeste bilant propriu, potrivit legii;
gestioneaza �ntregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat �n administrare
operativa filialelor; continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat
de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

BILET 21

Ce �ntelegeti prin calitatea de persoana juridica a Corpului ?

Corpul este �nfiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, �ndeplineste
sau are atributele unei persoane juridice.
�Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita �n conditiile
legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii
scopului lor�. ( A. V�rlan, Drept comercial si economic rom�nesc�, Ed. Mirton,
Timisoara, 1998).
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
? organizarea de sine-statatoare;
? patriminiul propriu;
? scopul determinat.
Aceste elemente le are si CECCAR, are, de asemeni, capacitatea de folosinta care
se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost
�nfiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de
conducere.
Corpul reprezinta profesia, �n raport cu alte institutii din Rom�nia si din
afara tarii.
Relatiile cu begetul directe;
Are cont �n banca;
�ntocmeste BVC;
Organizeaza contabilitate proprie, �ntocmeste bilant propriu potrivit legii;
Gestioneaza �ntregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat �n
administrare operativa filialelor;
Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile
ce le are Corpul (interne si externe).

BILET 22

Ce �ntelegeti prin calitatea de utilitate publica a Corpului?

Corpul este �n serviciul comunitatii. El nu este subordonat vreunei institutii a


statului. El se afla la dispozitia tuturor: agenti economici, creditori, stat. Nu
apara interesele cuiva �n raport de altcineva. Apara interesele tuturor �n cadrul
legilor existente.
BILET 23

Ce �ntelegeti prin autonomia Corpului?

Autonomia, �n general,este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are


deplina libertate �n actiunile sale (Dex). Autonomia Corpului face din acesta un
organism de autoreglementare �n profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei
autoritati.
Corpul prin Regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui
organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii
publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si
de contabil autorizat si are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil
si contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea
membrilor sai.Prin organele alese, corpul este reprezentat �n fata autoritatii
publice, precum si �n raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si
strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului �n
elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice
profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.

BILET 24

Cum este organizat Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din


Rom�nia?

Sediul central al Corpului este �n municipiul Bucuresti. Corpul Exepertilor


Contabili si Contabililor Autorizati din Rom�nia are filiale fara personalitate
juridica �n fiecare resedinta de judet si �n Municipiul Bucuresti.
CECCAR este astfel organizat �nc�t sa-si poata �ndeplini atributiile de organism
de autoreglementare.
LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ) Organe de executie
Conferinta Nationala Secretariatul General
Consiliul Superior Sectoare
Biroul permanent
Presedintele Corpului
Sectiuni, comisii si departamente

LA NIVEL DE FILIALA
Adunarea Generala Secretariatul filialei
Consiliul filialei
Biroul Permanent
Presedintele filialei
Sectiuni

BILET 25

Care sunt atributiile Corpului?

�n art. 19 din O.G. nr. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:


a) organizeaza concursul de admitere;
� organizeaza efectuarea stagiului;
� organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia
de expert contabil si de contabil autorizat;
� elaboreaza: programele de consurs, �n vederea accesului la profesie,
reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M.F.,
urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene �n domeniu.
b) organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a
societatilor comerciale de profil, prin �nscrierea acestora �n Tabloul Corpului.
c) asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a
contabililor autorizati.
d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita
expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile
profesionale �n domeniul financiar contabil;
e) elaboreaza, �n colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele
privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale
acestora.
f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a
contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate �n
diverse forme,astfel �nc�t la acestea sa aiba acces toti membri activi.
g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai �n raporturile
cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane
juridice si fizice din tara si strainatate.
h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din
strainatate.
i) editeaza publicatii de specialitate.
j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

BILET 26

Ce este Tabloul Corpului? Care este structura acestuia?

�nscrierea �n Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a


contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social �n raza teritoriala a
filialei respective.
Candidatul depune la secretariatul filialei, dosarul cuprinz�nd cererea sa si
documentele justificative din care sa rezulte �ndeplinirea conditiilor cerute de
lege pentru exercitarea profesiei si pentru �nscrierea �n Tabloul Corpului.
Tabloul Corpului este �mpartit �n opt sectiuni, cuprinz�nd membrii activi ai
Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat, si anume:
- Sectiunea �nt�i � experti contabili � liber profesionisti care �si
desfasoara activitatea �n mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
- Sectiunea a doua � experti contabili care au statut de angajati �n
�ntreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si
institutii centrale sau locale.
- Sectiunea a treia � persoane fizice straine care au obtinut calitatea de
membru al Corpului.
- Sectiunea a patra � experti contabili care �si desfasoara activitatea �n
cadrul unor societati, companii sau cabinete membre ale Corpului:
1. cu capital strain sau mixt;
2. cu capital autohton.
- Sectiunea a cincea � contabili autorizati liber profesionisti care �si
desfasoara activitatea �n mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
- Sectiunea a sasea � contabili autorizati care au statut de angajati �n
�ntreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si
institutii centrale si locale.
- Sectiunea a saptea � contabili autorizati care �si desfasoara activitatea �n
cadrul unor societati de contabilitate, membre ale Corpului:
1. cu capital strain sau mixt
2. cu capital autohton
- Sectiunea a opta � titluri onorifice
1. presedinti de onoare (ai Corpului sau ai filialelor Corpului)
2. experti contabili de onoare
3. contabili autorizati de onoare
Evidenta persoanelor inactive care au calitatea de expert contabil sau de
contabil autorizat se tine �n cadrul sectiunilor Experti contabili si Contabili
autorizati, pe �ntreaga perioada de inactivitate.

BILET 27

Cum se realizeaza publicitatea profesiei?

O.G. 65/1994 prevede: �Publicitatea �n legatura cu exercitarea profesiei de EC si


CA se efectueaza sau se autorizeaza de CECCAR �n interesul profesiei membrilor
sai�.
Publicitatea poate fi:
a)Personala (utiliz numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de
institutii de �nvatam�nt atestate M.E.; Placa de dimensiuni 10x5cm cu nume,
prenume, calificarea profesionala. Se pune pe usa de domiciliu.;Orice publicitate
personala si oferta este interzisa.Exceptie:publicit. la licitatiile
organizate,cf. normelor �n vigoare;Anunturile sunt interzise.Exceptie:- cele pt.
angajarea de colaboratori din presa si cele din publicatiile pt studenti, dar sa
nu contravina regulilor de etica profesionala.- Avize de informare a publicului
asupra deschiderii sau schimbarii adresei.- inserari �n anuare,carti de telefon,
�n cataloage de firme dar limitate la nume, prenume, adresa, telefon, profesie).
b) a Societatii sau Cabinetului (remiterea catre beneficiari a listei lucrarilor
si serv. pe care le ofera.;Brosuri de prezentare a cabinetului sau a SC de
expertiza ce se distribuie elevilor, studentilor,candidatilor la un post oferit de
acestea si care sa cuprinda numai info. despre:istoricul;principiile de
comportament;lucrarile exec;numele si prenumele clientilor; modalitatea de
recomandare;formarea si evolutia �n cariera a membrilor cabinetului.

BILET 28

Care sunt organele de conducere ale Corpului la nivel central? Atributii

Organele de conducere sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior, Biroul


permanent, Presedintele Corpului
Atributiile Conferintei Nationale ordinare: aproba ROF, aproba Codul privind
conduita etica si profesionala a EC si CA si completarile ulterioare aviz de MF si
MJ.;Stabileste directiile de baza si mas. necesare pt. asig bunei exercitari a
profesiei de EC si CA.Examineaza si aproba, prin vot deschis raportul de
activitate prezentat de CS pt. exercitiul �ncheiat si Raportul cenzorilor asupra
gestiunii fin. a CS.Aproba prin vot deschis bil. ctb, executia BVC pt. exercitiul
exp., precum si BVC al exerc. viitor, prezentate CS.Aproba, prin vot d.,
organigrama CS, sistemul de salarizare pt. anul urmator,principiile si criteriile
de organiz si salarizare ale aparatului propriu si ale Consiliului
filialelor.Aproba, prin vot d., sist. de acordare si cuantumul chelt. de deplasare
si reprezentare �n Consiliile Corpului pe anul urm., la propunerea presedintelui
CS.Alege si revoca membrii C.S., presedintele Corp;Aproba raportul CS, ref. la
rezultatele alegerilor priv. re�noirea mandatelor membrilor Consiliului Corpului,
inclusiv revocarea celor alesi.Aproba, prin vot d., nivelul indemnizatiilor pt.
organele alese ale Corpului, nivelul cotizatiilor de membru,al taxelor pt.
examinare,nivelul indemnizatiilor pt. organele alese si al taxelor de �nscriere �n
evidenta Corpului.Aproba planurile anuale de activitate ale CS si ale Consiliilor
filialelor. Hotaraste, asupra propunerilor de sanction. disciplinara a membrilor
Consiliului si ai Consiliilor filialelor formulate de Comisia Super.de
disciplina.Stabileste anual cotizatia, pe transe de venit.Alte atributii stabilite
de lege, Regulament si propriile hotar�ri.
Atributiile Consiliului Superior:alege, dintre membrii sai, presedintele si cei 5
vicepres care sunt alesi dintre expertii ctb. si un V.P. dintre
ctb.autorizati.Asigura elabor si complet ROF a Corpului si a Codului Etic a EC si
CA, cu avizul MF si al MJ.Aproba normele priv. desfas. activitatii crt a
compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului.Asigura admin si
gestionarea patrimon. Corpului.Delibereaza as. tuturor probl. priv. profesia de EC
si CA.Vegheaza ca Regulamentul priv. dob�ndirea calitatii de EC si CA sa fie
strict aplicat.Asigura coordon. si controlul activ. CF (Consiliilor filialelor);
stabileste metodol.de elab. a BVC al Corpului.Aproba statele de functiuni ale
Corpului si filialelor.Asigura particip �n comisii de studii si cercetari
destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila, �n diverse grupe de
lucru, din cadrul institutiilor guvernamentale si neguv, la solicitarea
acestora.Decide �n30 de zile, asupra contestatiilor �mpotriva hot. luate de
Comisia Super.de Disciplina.Ia toate masurile necesare pt. desfas �n bune conditii
a activ de acordare a vizei anuale pt. exerc profesiei si a celei de asigurare a
riscului profesiei de catre membrii Corpului.Alte atributii cf lege,Regulament si
de hot.Conferint.Nat a CECCAR.
Atributii Biroul Permanent al CS :asig.infaptuirea hot.Conf.Nat. si CS in
perioadele dintre sedintele lui;stabileste cu2luni inainte de incep.an normativele
de chelt.pt. elabor bugetului(ch-deplasare, ch.de reprezentare, ch membrii CS)
Atributiile Presedintelui Corpului:convoaca si conduce sedintele CS si ale
BP.Conduce si coord. dezbaterile.Prezinta anual CS, spre adoptare, proiectul de
buget pt. ex. viitor;Aproba angajarea si efectu. chelt. �n cadrul bugetului
aprobat de Conf. Nat.Prezinta bil. ctb, spre adoptare CS si spre aprobare Conf.
Nat.Numeste si revoca, cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consil
Nat, personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile,cu aprobarea
BP.Reprezinta Corpul �n fata autoritatilor publice, a tertilor,a organizatiilor
nat si internat, apar�nd prestigiul si indep. profesionala a membrilor
sai.�ndeplineste orice alte atributii stabilite de CN, CS si BP.

BILET 29

Care sunt organelle de control ale Corpului la nivel teritorial? Atributii.

ORGANELE DE CONDUCERE sunt:Adunarea gen(ordinara si extraord);Consiliul


filialei;Biroul Perm al filialei;Presedintele filialei
Atributii Ad.Gen a filialei: ia cunostinta, dezbate si aproba, prin vot d.,
raportul Consiliului filialei pt. ex. fin. expirat si raportul cenzorilor as.
gestiunii fin. a Consiliului filialei.Aproba, prin vot d., BVC al filialei pt.
ex.l fin. viitor si executia BVC pt. ex. fin. expirat.Ia cunostinta de raportul
Consil. filialei priv. rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor
individuali si a SC controlate, �n vederea asig. bunei exercitari a profesiei de
EC si CA pe teritoriul filialei. Aproba lista EC individuali si SC ce vor fi
analizate �n anul urm.Noul ROF: alege si revoca presedintele si 2membri ai
Comisiei de Disciplina a filialei.Alege si revoca pe mebrii CFC, presed. si
membrii comisiei de cenzori. Propune, dintre membrii sai, candidatii pt.CS.Adopta
lista membrilor de onoare ai filialei.Stabileste mas. necesare pt. �ndepl altor
atrib.din acte normative sau hot. ale CS.
Atributiile Consiliului filialei: Supravegherea modului de exercit a profesiei �n
raza filialei.Asigurarea apararii interese filialei si admin. bunurilor
ei.Prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor
profesionale.Hotaraste priv.la �nscrierea �n Tabloul Corpului sau asupra
modificarilor lui,cf. precizarilor Consiliului Super.Urmareste �ncas cotizatiilor
profesionale datorate de membrii filialei, �n conditiile Regulament.Sesizeaza CS
cu propuneri si sugestii priv. exercitarea profesiei.Sesizarea Comisiei de
Disciplina a filialei sau a altor filiale despre abaterile profesionale ale
memebrilor Corp.Efectu.sau autorizarea pe �ntreg teritoriul filialei a tuturor
formelor de publicitate colectiva, considerate utile interesului profesiei cf.
HCS.Pronunta radierea din Tablou, �n cazurile din Regulament,si �ncetarea
provizorie de a mai face parte din Corp, la cerere.Analizeaza si adopta proiectul
de buget al filialei,cf.normelor CS.�ndeplineste alte atributii prevazute de lege,
Regulament, de hot. si deciziile organelor de conducere ale Corpului.
Atributiile Presedintelui filialei: Convoaca Consiliul filialei si conduce
dezbaterile lui.Reprezinta Consiliul fili., pe l�nga CS si la membrii Corpului.
Reprezinta Corpul �n fata reprezentantilor autoritatilor publice si ai
colectivitatilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza
�mputernicirilor stabilite de CS.Angajeaza cheltuielile �n cadrul bugetului
aprobat.Face propuneri de angajare a salariatilor din structurile executive ale
fil. si de stabilire a salariilor lor, �n limitele statului de functii aprobat.
Propunerile se �nainteaza presedintelui CS pt. aprobare.Poate accepta sponsorizari
si donatii acordate filialei, �n lim. stabilite de CS si �n cond.
legii.Organizeaza alegerile �n consiliile Corpului.Supune, spre aprobare, Ad.Gen.
executia BVC pe anul expirat. Dupa aprobare, transmite CS un exemplar al balantei
de verif. si al ct. de executie a BVC.Arbitreaza litigii dintre membrii fil. si
clientii ei,c�nd cei din urma accepta acest arbitraj.Supune Ad.Gen. anuale
propunerile pt. acord.de distinctii onorifice, cf. procedurii.Raspunde solidar cu
Consiliul filialei de �ncas. cotiz. profesionale datorate de membrii.�ndeplineste
alte atributii cf. legii, Regulament, hotar�ri, decizii ale organizatiilor de
conduc. ale fil. si Corpului.
Secretarul General al Corpului Executa hot. si deciziile priv. activ. compartim.
administrativ.Pregateste, analiz si ctrl proiectele de buget ale filialelor,
elabor. proiectul de buget al Corpului, care, dupa �nsusire de catre BP, prin
presedintele BP, le prezinta CS pt. adoptare, cu cel putin 1 luna �nainte de
�ncep. ex. fin.Asigura executia BVC, prezent�nd info. periodice BP,asigura si
rasp. de org. si tinerea ctb. la nivel central si teritorial,cf. legii.Asigura
execut. tuturor lucrarilor admin. si de secretariat pt. Conf Nat., CS, sectiunile
si comisiile Corpului.Organiz. si asigura evid. centralizata a EC si CA �nscrisi
�n Tabloul Corpului de catre filiale.Asigura publicarea anuala �n MOf al Rom.
Tabloul Corpului (TC).Organiz. si urm. publicitatea priv. exercit. profesiei de EC
si CA, �n interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei de disciplina
pe cei care se fac vinovati de �ncalcarea regulilor priv. publicit.Asigura
publicarea �n revista Corpului a bil. Ctb. si a ct. de gestiune anual, dupa
aprobarea lor de Conf.Nat.Asigura cond. materiale pt. desfas. Activit. CS, a
membrilor si organelor subordonate.Propune presedintelui BP, anual, o data cu
proiectul de buget, schema de functiuni si salarizare a sectoarelor admin. si a
salariatilor din subordine.Particirpa fara drept de vot, la sedintele BP lu�nd
cunostinta de deciziile adoptate.
Atributiile Secretarului filialei (directorului executiv) Executa hot. Consil.
filialei.Elabor. proiectul de buget al filialei.Asig. executia BVC aprobat.Asig.
exec. tuturor lucrarilor admin.+secretariat ale filialei. Organiz. si asig.
evidenta EC si CA �n Tabloul existent la filiala.Asig. tinerea ctb.filialei, cf.
legii.Propune anual Consiliului fil. schema de functiuni si salariz. a personal
necesar,apoi e supusa aprobarii CS.Participa, fara dr.de vot, la sedintele BP al
filialei, lu�nd la cunostinta deciziile adoptate.�ndeplin. si alte atributii din
acte normative si hot., deciziile organelor de conducere ale filialei si Corpului.

BILET 30

Care sunt sursele de finantare ale Corpului?

Sursele de finantare ale CECCAR:


- taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil
autorizat;
- taxa de inscriere in Tabloul Corpului;
- cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care
isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de
Corp;
- donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri.

BILET 31

Modul de organizare si constituire al comisiilor de disciplina.

RASPUNS:
Comisile de disciplina (CD):
1. Comisia superioara de disciplina � de pe l�nga CS al Corpului este o comisie
de sanctionare �n materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si
profesionala a membrilor CS al Corpului.
2. Comisia de disciplina a filialei

� Comisiile vegheaza la respectarea codului etic si a regulamentelor si


normelor corpului;
� Sanctiunile se aplica �n functie de abaterile disciplinare, de gravitatea
�ncalcarii si urmarile acesteia, precum si de persoana �n cauza.

Competentele Comisiei Superioare de disciplina

a. analizeaza pl�ngerile referitoare la abaterile de la conduita etica si


profesionala ale membrilor CS si ai CF, fac�nd propuneri de sanctionare a acestora
� CN hotaraste.
b. Solutioneaza pl�ngerile referitoare la abaterile de la conduita etica si
profesionala a presedintilor CS si CF, precum si a profesionistilor straini care
au dob�ndit dreptul de a exercita profesia de EC si CA �n Rom�nia si aplica dupa
caz, prevederile art. 16 OG 65/1995 cu modificarile ulterioare:
- mustrare;
- avertisment scris;
- suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC si CA pe o perioada de
timp de la 3 luni la un an;
- interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC si CA. Abaterile �n
functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc de ROF.
c. Rezolva contestatiile formulate �mpotriva hotar�rilor disciplinare
pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
d. Aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC si CA
membrilor Corpului care au sav�rsit abateri grave prevazute �n regulament.
CONSTITUIRE

� 5 membrii titulari
� 5 supleanti
� Presedinte
� 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR
� 2 membri desemnati de MF. La fel supleantii. Mandat 4 ani.

Comisia de disciplina a filialei are urmatoarele competente:

� Sanctioneaza abaterile disciplinare sav�rsite de EC, CA, membri ai


filialei,cu domiciliul �n raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au
fost sav�rsite �n raza teritoriala a altei filiale.
� �nstiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile
primite (exceptie reclamatiile �ndreptate �mpotriva membrilor BP ale filialelor
sau ale profesionistilor si societatilor straine care se adreseaza Comisiei
superioare de Disciplina.
CONSTITUIRE
� 5 membri titulari
� 5 supleanti
� 1 presedinte plus 2 membri alesi dintre membrii filialei EC care se bucura
de autoritate
� 2 membrii supleanti desemnati de MF
� Mandatul 4 ani

Abaterea
(�nvinuirea) Sanctiunea
a. Neplata cotizatiei si a celorlalte obligatii la termenele prevazute de
Regulament �n cursul unui an calendaristic.
b. Condamnarea definitiva pentru sav�rsirea unei fapte penale care, potrivit
legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii.
c. �ncalcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru
privind exercitarea profesiei, elaborate de Corp, daca fapta a avut ca urmare
producerea unui prejudiciu moral sau amterial.
d. Practicarea profesiei fara viza anuala, pentru exercitrea profesiei legal
acordata. � suspendarea dreptului de exercitare p�na la data platii 8nu mai
putin de 3 luni si nu mai mult de un an).

� Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

� Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

*Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

BILET 32

Functionarea comisiilor de disciplina.

Comisia de disciplina lucreaza �n plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile


facute �mpotriva hotar�rilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. Termenul de
contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel mult 30 de zile pentru
a pregati un raportul si pentru a-l sustine �n fata Comisiei superioare.
Comisia superioara de disciplina �ntocmeste o culegere cu toate solutiile
proprii pronuntate, c�t si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale
filialelor, public�ndu-le anual �n revista Corpului. Comisia de disciplina a
filialei judeca potrivit Regulamentului comisiilor de disciplina.
BILET 33

Care este rolul si locul reprezentantului Ministerului Finantelor Publice �n


cadrul profesiei contabile?

Este persoana desemnata de autoritatea publica, pe l�nga CS al Corpului si al


filialei. Nu este un spervizor, este un partener �n profesie, cu toate ca
sesizeaza MFP ori de c�te ori hotar�rile si masurile adoptate de Corp contravin
reglementarilor legale si trimite, spre stiinta, B.P. o copie a sesizarii.

BILET 34

Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe l�nga


organele de conducere ale Corpului?

Pe l�nga Cosiliul Superior Pe l�nga Consiliul filialei


� participa, fara drept de vot, la lucrarile CN, la sedintele CS si ale BP si
ale CSD.
� Primeste materiale si convocatorul cu 7 zile �nainte.
� Este �nstiintat de catre secretarul CSD despre toate contestatiile primite
de aceasta comisie.
� Sesizeaza MF ori de c�te ori hotar�rile si masurile adoptate de Corp
contravin reglementarilor legale si trimite BP, spre stiinta, o copie dupa
sesizare.

� participa, fara drept de vot, la lucrarile AG, CF, BP si CD.


� Primeste materialele cu 7 zile �nainte �nsotite de convocator.
� Sesizeaza BP al CS al C cu privire la aprobarea sau refuzul de �nscriere �n
TC de catre CF pe care le considera nelegale
� Sesizeaza CSD cu privire la hotar�rile CD a filialei pe care le considera
nelegale.
� Sesizeaza reprezentantul MF de pe l�nga CS asupra hotar�rilor si masurilor
CF care contravin reglementarilor legale.

BILET 35

Care sunt principalele fapte ce constituie abatere disciplinara a unui membru al


Corpului?

- Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de


alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale
Corpului.
- Absenta nemotivata de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.
- Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a EC
si CA din romania referitoare la publicitate.
- Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare
profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.
- Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul
sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a
celui care il incheie: EC , CA.
- Nerespectarea obligatiilor de pastrare a sercertului profesional.
- Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la
plata cotizatiei stabilite de Regulament.
- Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de
care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele
juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie, sau
administratorului dupa caz.
- Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea
disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii si Regulamentului
(art.98). este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt
salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gradul IV cu administratorii, sau
salariati in afara Corpului, sau activitate comerciala.
- Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor
privind activitatea profesionala.
- Declaratiile neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu
producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei
etice si profesionale.

BILET 36

Principii generale in alegerea organelor de conducere ale Corpului

LA NIVEL CENTRAL
Conferinta Nationala alege CS dintre membri activi ai Corpului.
- � la 2 ani pentru continuitate.
- EC si CA dintre cei mai buni cu 2/3 din numarul voturilor exprimate.
- Presedintele ales de CN este si Presedintele BP.
BP ales de CS din 1 Presedinte, Vicepresedinti alesi prin vot secret dintre membri
CS (2/3 din 3 ai CS).
Cenzorii, pe termen de 4 ani, alesi de CN ordinara (vot deschis). Membrii nu fac
parte din CS.
- 2 EC
- 1 CA
- numai 2 mandate consecutive
Sub conducerea biroului permanent functioneaza:
-sectiuni
-comisii
-departamente
-secretarul general pentru a fi alesi in Consiliile Corpului (Superior si ale
filialelor) candidatii trebuie sa fie eligibili (adica au drept de vot in AG ale
filialelor si sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale).
Nu pot fi alegatori si nu pot participa la alegerea membrilor CS si ai CF:
- daca nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;
- societati romane sau straine recunoscute de Corp;
- membri de onoare ai Corpului;
- Profesionistii, cetateni straini, persoane fizice care au primit autorizarea de
a exercita profesia de EC sau CA in Romania;
- Sunt salariatii unor institutii;
Cei care doresc sa candideze pot face declaratii de candidatura pentru un loc de
titular sau de supleant pentru EC sau CA.

BILET 37

Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?

Prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din
membrii alesi.
* Presedintele CS este ales de CN, iar al filialei de AG.
* Realegerea, dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva
(presedinte care a detinut functia 4 ani sau 8 ani, poate depune candidatura dupa
4, respectiv 8 ani de la incetarea functiei).
Declaratiile de candidatura cuprind:
1. Numele, prenumele, adresa candidatului.
2. Categoria profesionala EC/CA.
3. Modul de exercitare a profesiei.
4. Functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioada respectiva.
5. Functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpuzlui, BP al
CS sau al CF.
6. Obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales.
7. Declaratie pe proprie raspundere, in sensul ca indeplineste cerintele de
eligibilitate din regulament.

BILET 38

Cum sunt organizate si conduse sedintele organelor de conducere ale Corpului?

Presedintele Consiliului convoaca si conduce sedinetele Consiliului. Deliberarile


au caracter strict secret, dar hotararile sunt date publicitatii in Revista
Corpului. Sedinte1/semestru. Biroul Permanent se intruneste lunar sub conducerea
presedintelui.
Sedintele de lucru ale Consiliului si Biroului Permanent sunt legal constituite
numai in conditiile asigurarii prezentei majoritatii membrilor acestora.
Se delibereaza numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi, comunicata cu
cel putin 10 zile inainte (sunt si exceptii).
Presedintele conduce deliberarile, neputand refuza cuvantul unui participant.
Presedintele atentioneaza vorbitorul fara a fi obtinut cuvantul sau pe cel care
depaseste timpul acordat sau pe cel care nu se limiteaza la problema in curs.
Presedintele cheama la ordine pe cel care profeseaza atacuri la persoana sau
provoaca dezordine.
Durata expozeului fiecarui participant este de 10 minute (exceptie: presedintele,
raportorii, presedintii sectiunilor si reprezentantul MF).
Presedintele suspenda sedinta dupa consultarea adunarii sau la cererea majoritatii
participantilor.
Votul:
� nesecret � numararea de catre secretarul de sedinta si comunicat de
presedinte;
� secret � ori de cate ori este necesar si anume:
-in cazul suspendarii sedintei;
-o numire;
-alte cazuri cand votul este cerut de majoritatea membrilor prezenti.
Deliberarile au caracter strict secret. Hotararile se fac publice.

BILET 39

Ce este etica profesionala?

ETICA= stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiei umane


din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea
normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau
unei colectivitati.
ETICA este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei,
deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de
principii etice, astfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine.

BILET 40

Ce este acela un cabinet professional?

Membrii Corpului �si exercita profesia cu titlu independent, individual �n cadrul


propriilor cabinete sau sunt salariati fie la o societate de profil, fie la alte
unitati patrimoniale.
Cabinetul este forma organizatorica unde expertii contabili �si desfasoara
activitatea, potrivit Normelor si regulamentelor privitoare la profesia contabila.
Cabinetul poate fi constituit dintr-un practician individual, o asociatie
sau o societate de profesionisti.

PROFESIONIST CONTABIL
LIBER PROFESIONISTI ANGAJATI
Exercita cu titlu liberal profesia �n industrie, constructii,
transporturi, institutii publice,
�nvatam�nt
Poate profesa �ntr-un cabinet Nu poate profesa �ntr-un cabinet

BILET 41

Ce sunt serviciile profesionale?

Orice serviciu care cere aptitudini contabile �nrudite, prestat de un contabil


profesionist:
� Servicii de contabilitate
� Audit
� Fiscalitate
� Consultanta manageriala
� Management financiar
Serviciu:
- o munca prestata �n folosul sau �n interesul cuiva, dar potrivit normelor si
regulilor profesiei prestatorului;
- �ndeplinirea unei �ndatoriri fata de cineva.

BILET 42

Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?

Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt:


- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si
�nvatam�nt;
- respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite
de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate
- recunoasterea unei datorii vizavi de public, �n ansamblu.
Uneori datoria membrilor, vizavi de profesiunea lor si de public, poate
fi �n contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile
lor de loialitate, vizavi de angajator.
Tin�nd seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor
profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor, �nc�t sa
garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze �ncrederea publicului �n
profesie.
Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe
independenta, pe stiinta �n profesie, pe competenta.

BILET 43

Cine elaboreaza si aproba Codul etic national al profesionistilor contabili?

Elaborarea Codului etic:


La nivelul IFAC :
- aprobarea o da Consiliul IFAC
- comitetele de lucru permanente care emit: SIC (IAS), Norme internationale
pentru practica Auditului, Principiile internationale �n domeniul Educatiei,
Principiile de etica profesionala � Deontologie. �n 1998 IFAC avea 128 membri, cu
2 milioane de profesionisti, reprezent�nd 91 de tari. �n 1998 a aprobat Codul
international al Eticii Profesiei Contabile care stabileste: norme de conduita si
principii fundamentale ce trebuie respectate de toti profesionistii contabili, �n
vederea realizarii obiectivelor comune.

La nivelul unei tari:


Organismele profesionale IFAC din fiecare tara au si responsabilitatea
introducerii si �mbunatatirii cerintelor eticii detaliate.
�n Rom�nia:
- CECCAR ca membru IFAC, �n 1995 a elaborat Codul privind conduita etica si
profesionala a EC si CA
- Comisia pentru elaborarea normelor profesionale
- Comisia pentru urmarirea aplicarii normelor profesionale
- Conferinta Nationala a CECCAR aproba Codul privind conduita etica si
profesionala a EC si CA
- CS asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si
profesionala a EC si CA.
BILET 44

Ce semnificatie are �interesul general� sau �interesul public�?

Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale vizavi de


public.
Public �nseamna:
� Clienti
� Guvern
� Investitori
� Angajatori
� Oameni de afaceri
� Comunitati financiare
� Donatori de fonduri
� Orice persoana
Acest public da �ncredere �n obiectivitatea si integritatea profesionistilor
contabili, pentru buna functionare a economiei.
Aceasta �ncredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate
�n materie de interes general.
Interesul general semnifica deci satisfactia colectiva a persoanelor si
institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili.
Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune
oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice �ncrederea
publicului.
Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor
deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt
puternic determinate de interesul public:
� auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei
situatiilor financiare ca suport partial pentru �mprumuturi si actionarilor pentru
a obtine capital;
� responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii �n diverse
domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a
resurselor organizatiei;
� auditorii interni furnizeaza asigurarea �n legatura cu un sistem de control
intern corect, care sporeste �ncrederea �n informatiile financiare externe ale
patronului;
� expertii �n impozite ajuta la stabilirea �ncrederii si eficientei, precum si
la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;
� consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate
fata de interesul public �n sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte.
Profesionistii contabili au un rol important �n societate. Comunitatea,
Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si
o raportare corecta, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente
referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite.

BILET 45

�n ce consta interesul general pentru:

� auditorii independenti
� responsabilii financiari
� auditorii interni
� consilierii fiscali
� consilierii de gestiune

Interesul pubsic este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor


deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt
puternic determinate de interesul public:
� auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei
situatiilor financiare ca suport partial pentru �mprumuturi si actionarilor pentru
a obtine capital;
� responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii �n diverse
domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a
resurselor organizatiei;
� auditorii interni furnizeaza asigurarea �n legatura cu un sistem de control
intern corect, care sporeste �ncrederea �n informatiile financiare externe ale
patronului;
� expertii �n impozite ajuta la stabilirea �ncrederii si eficientei, precum si
la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;
� consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate
fata de interesul public �n sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte.
Profesionistii contabili au un rol important �n societate. Comunitatea,
Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si
o raportare corecta, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente
referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite.

BILET 46

Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?

Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si


comportamentul acestora �n legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra
prosperitatii economice a colectivitatii si a �ntregii tari.
Investitorii, donatorii de fonduri, angajatori si alte sectoare din lumea
afacerilor, c�t si guvernul si publicul, �n sens larg, trebuie sa aiba �ncredere
�n capacitatea acestora de a pune �n functiune sisteme riguroase de gestiune si
informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta si de a oferi
sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor,
sau de ordin fiscal.
Pentru �ntelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate
la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile
necorespunzatoare, pot conduce Adminstratia la concluzia stabilirii unor noi
impozite si taxe �n sarcina contribuabililor.

BILET 47
Explicati relatia dintre etica si calitate �n profesia contabila.

Profesionistii contabili nu-si pot pastra statutul lor privilegiat dec�t


oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice �ncrederea publicului.
Este �n interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze
utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile
acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest
statut privilegiat.
Obiectivele profesiei contabile privesc �naltul nivel profesional, �naltul
nivel de performanta, satisfacerea interesului general.
Etica profesionala presupune at�t protectia fiecarui profesionist, c�t si a
tertilor. Protectia publicului: prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar
pentru membri CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta.
Calitatea lucrarilor presupune:
� Abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a c�stiga;
� Selectarea lucrarilor pentru colaboratori;
� Programarea lucrarilor;
� Studierea �n folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor
plati nedatorate;
� Constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;
� Calitatea si continutul raportului;
� Pastrarea secretului profesional.

BILET 48

Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei


contabile (satisfacerea exigentelor publicului)?

Pentru realizarea obiectivului profesiei contabile, adica satisfacerea exigentelor


publicului, se impun patru imperative fundamentale:
� Credibilitatea � publicul are nevoie de informatii credibile;
� Profesionalism - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute
de cleinti, angajatori si tersi interesati ca profesionisti �n domeniu;
� Calitatea serviciilor � toate serviciile furnizate de un profesionist
contabil trebuie sa satisfaca criterii precise de apreciere;
� �ncredere � utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa
fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica
profesionala.

BILET 49

Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea


obiectivelor profesiei contabile?

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE SUNT:


� INTEGRITATE � drept, sincer, cinstit;
� OBIECTIVITATE � corect, fara idei preconcepute;
� COMPETENTA PROFESIONALA � lucrari efectuate cu grija si s�rguinta, pastrarea
la zi a nivelului de cunostinte profesionale;
� CONFIDENTIALITATE � pastrarea secretului profesional;
� PROFESIONALISM � comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile;
� RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE SI PROFESIONALE � executarea lucrarilor conform
normelor tehnice si profesionale aplicabile, urm�nd concomitent satisfacerea
cerintelor clientului sau angajatorului si daca sunt compatibile cu exigentele
integritatii, obiectivitatii si independentei.
BILET 50

Ce �ntelegeti prin integritate �n profesia contabila?

Integritatea, unul dintre pricipiile da baza ale profesiei contabile, implica nu


numai onestitate pur si simplu, dar si abordarea ei in mod corect si veridic.
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea
serviciilor profesionale.
Observarea fizica-mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui activ.
Observarea fizica este mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui
activ, �nsa ea nu aduce dec�t o parte din elementele probante necesare si anume
numai existenta bunului respectiv;
Actiunile �ntreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor, de exemplu, au
ca obiectiv asigurarea ca:
- �ntreprinderea a prevazut mijloace corespunzatoare care permit recenzarea
activelor �n conditii de fiabilitate. Aceasta faza a interventiei consta �n
studierea procedurilor de inventariere si se situeaza deci anterior inventarierii
propriu-zise;
- aceste mijloace sunt puse �n aplicare �n mod satisfacator. Aceasta faza
consta �n verificarea faptului ca persoanele �nsarcinate cu inventarierea aplica
�n mod corect procedurile si se situeaza �n timpul inventarierii popriu-zise;
- - lucrarile de inventariere au fost corect exploatate (valorificate).
Aceasta faza consta �n a controla daca cantitatile recente sunt cele utilizate
pentru evaluarea sumei stocurilor si se situeaza deci dupa inventarierea propriu-
zisa.

BILET 51

Ce �ntelegeti prin obiectivitate �n profesia contabila?

Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si


nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau
influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii.
Principiul obiectivitatii impune obligativitatea ca toti profesionistii contabili
sa fie corecti, onesti si sa nu aiba conflicte de interese.
Confirmarea directa (sau externa) � procedura de control al conturilor.
Este o procedura care consta �n a cere unui tert av�nd legaturi de afaceri cu
�ntreprinderea verificata, sa confirme direct auditorului informatiile privind
existenta operatiilor, a soldurilor etc.
Auditorul are latitudinea de a determina conditiile si �ntinderea acestei
proceduri si o poate demara cu acordul conducerii �ntreprinderii.
Principalele cazuri �n care auditorul are obligatia sa procedeze la folosirea
tehnicii confirmarii externe sunt:
- confirmarea unor cauze �n baza carora s-au realizat unele tranzactii;
- confirmarea de catre banci a soldurilor conturilor si alte informatii
considerate necesare;
- confirmarea conturilor de clienti si debitori;
- confirmarea stocurilor �n depozite vamale, �n consignatie si alte stocuri la
terti;
- confirmarea valorilor mobiliare cumparate prin intermediari financiari;
- �mprumuturi de la terti;
- confirmarea soldurilor costurilor de furnizori si creditori.
Confirmarea poate sa fie pozitiva, atunci c�nd tertul solicitat �si exprima
acordul asupra informatiei primita sau furnizeaza chiar el informatia, sau
negativa, atunci c�nd tertului solicitat i se cere i nu raspunda dec�t �n cazul �n
care nu este de acord cu informatia care i s-a prezentat.

BILET 52

Cum explicati competenta profesionala?

Competenta profesionalaProfesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile


profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-
si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivel cerut pentru a se
asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional
competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legistaliei si
tehnicii.
Competenta profesionala poate fi impartita in doua parti separate:
- dobandirea competentei profesionale cere initial sa se aiba un inalt
standard de pregatire generala urmat de instructie specifica , de practica si
examinare privind teme profesionale semnificative.
- mentinerea competentei profesionale.
1.cere cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila , inclusiv
reglementari importante la nivel national si international in contabilitate,
audit, precum si alte reglementari statutare si cerinte relevante.
2.un profesionist contabil trebuie sa adopte un program destinat sa garanteze un
control de calitate in indeplinirea sarcinilor lui profesionale, in conformitate
cu reglementarile existente pe plan national si international.

BILET 53

�n ce consta confidentialitatea?

Aceasta presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte


confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie
sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile
cand obligatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
Dosarul exercitiului: continut, rol, structura.
Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu
depaseste exercitiul controlat; el permite asamblarea tuturor lucrarilor, de la
organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului.
Dosarul exercitiului este important pentru:
- buna organizare si controlul ale misiunii;
- documentarea lucrarilor efectuate si asigurarea ca programul s-a derulat
fara omisiuni;
- �nlesnirea muncii �n echipa si supervizarea lucrarilor;
- justificarea opiniei emise si redactarea raportului.
Dosarul exercitiului este bine sa fie �mpartit pe sectiuni. �n principiu se
folosesc 10 sectiuni:
EA - �Acceptarea misiunii�
EB - �Sinteza misiunii si rapoarte�
EC - �Orientare si planificare�
ED - �Evaluarea riscului legat de control�
EE - �Controale substantive�
EF - �Utilizarea lucrarilor altor profesionisti�
EG - �Verificari si informatii specifice�
EH - �Lucrarile de sf�rsit de misiune�
EI - �Interventii cerute prin reglementari diverse�
EJ - �Controlul conturilor consolidate�
BILET 54

Ce �ntelegeti prin profesionalism?

Aceasta presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce


atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea
ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de
etica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil vizavi de
clienti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public in general.
Dosarul permanent: continut, rol, structura.
Unele informatii si documente primite sau analizate �n cursul diferitelor etape
ale misiunii pot fi folosite pe toata durata mandatului. Clasarea lor �ntr-un
dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioara dupa aducerea
sa la zi. Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii �n fiecare an a unor
lucrari.
Dosarul permanent se subdivide �n 7 sectiuni, astfel:
PA - �Generalitati�
PB - �Documente privind controlul intern�
PC - �Situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente�
PD - �Analize permanente�
PE - �Fiscal si social�
PF - �Juridice�
PG - � Intervenanti externi�

BILET 55

�n ce consta respectul fata de normele tehnice profesionale?

Un profesionist contabil trebuie sa-si �ndeplineasca sarcinile profesionale �n


conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii
contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului
sau patronului �n masura �n care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, �n cazul liber-profesionistilor contabili, cu independenta (dupa
cum se va vedea �n Sectiunea 8 de mai jos). �n plus, ei trebuie sa se conformeze
normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC (de ex. Standardele Internationale
de Audit), Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate, Ministerul
Economiei si Finantelor ,C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari ,
legislatia relevanta.
Continutul raportului de audit (normele IFAC).
Raportul de audit trebuie sa contina:
- relatia contractuala de executare a misiunii de audit;
- observatiile reiesite din diverse verificari;
- informatiile a caror mentiune �n raport este prevazuta expres de lege;
- oferirea garantiei pentru actionari si terti ca im personal calificat a
obtinut asigurarea ca situatiile financiare ofera o imagine fidela, clara si
completa pozitiei financiare, performantelor si situatiei financiare generale a
�ntreprinderii;
- mentiunea ca situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de
audit.

BILET 56

Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili?

Cap. I. DEFINITII
CAP. II. INTRODUCERE
CAP. III. INTERESUL PUBLIC
CAP. IV. OBIECTIVELE
CAP. V. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
CAP. VI. CODUL
PARTEA A - APLICABILA TUTUROR PROFESIONISTILOR CONTABILI
PARTEA B - APLICABILA LIBER PROFESIONISTILOR CONTABILI
PARTEA C - APLICABILA PROFESIONISTILOR CONTABILI ANGAJATI
Elementele de baza ale raportului de audit.
Raportul unei misiuni de audit statutar trebuie sa contina �n mod obligatoriu
urmatoarele elemente de baza:
- titlul,
- destinatarul
- paragraful introductiv,
- paragraful cuprinz�nd natura si �ntinderea lucrarilor de audit,
- paragraful opiniei,
- semnatura,
- adresa
- data raportului.

BILET 57

Cui i se aplica prevederile de la partea A din Cod?

PARTEA A - APLICABILA TUTUROR PROFESIONISTILOR CONTABILI

Modelul raportului de audit; opinie fara rezerve.


Opinia fara rezerve semnifica faptul ca dupa efectuarea tuturor procedurilor
auditorul poate exprima o opinie �curata�, nedistorsionata de vreo rezerva sau
retinere.
Ca mod de prezentare opinia fara rezerve poate aparea �n urmatoarea formulare:
�Dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela pozitiei si situatiei
financiare a societatii la 31 decembrie �. precum si rezultatelor acestor operatii
si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul �nchis la aceasta data, �n
conformitate cu normele internationale si nationale de contabilitate�

BILET 58

Cui i se aplica prevederile de la partea B din Cod?

PARTEA B - APLICABILA LIBER PROFESIONISTILOR CONTABILI

Modelul raportului de audit; opinie cu rezeva.


Rezervele se prezinta �naintea paragrafului de opinie, si pot fi motivate de:
- limitarea �ntinderii lucrarilor;
- dezacordul cu conducerea entitatii auditate;
- alte cauze.
Modul de prezentare a unei astfel de opinii pentru prima motivatie ar putea fi:
�Noi nu am putut asistata inventarul fizic din 31 decembrie �., caci noi am fost
desemnati auditori ulterior acestei date. Tin�nd seama de natura documentelor
contabile ale societatii, noi am putut controla cantitatile prin alte proceduri.
Dupa parerea noastra, cu exceptia incidentei ajustarilor care ar fi putut fi
necesare, daca noi am fi putut efectua controlul fizic al cantitatilor,
situatiilor financiare dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a
societatii la 31 decembrie �., c�t si contului de profit si pierdere pentru
exercitiul �ncheiat la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si
statutare�.
BILET 59

Cui i se aplica prevederile de la partea C din Cod?

PARTEA C - APLICABILA PROFESIONISTILOR CONTABILI ANGAJATI

Modelul raportului de audit : imposibilitatea exprimarii unei opinii.


O astfel de opinie poate fi motivata de limitarea �ntinderii lucrarilor si se
poate prezenta �n urmatorul mod:
�Noi nu am fost �n masura sa asistam la inventarul fizic, nici sa procedam la
confirmarea directa a conturilor de clienti, din cauza limitarii �ntinderii
lucrarilor noastre, impusa de catre directiune. Av�nd �n vedere importanta
faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimam opinia asupra conturilor anuale�.

BILET 60

Care sunt factorii de care trebuie tinut seama, atunci cind se apreciaza
respectarea regulilor de etica, in ceea ce priveste integritatea si
obiectivitatea?

Principiul integritatii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de


a fi drepti si onesti �n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea
implica, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie sa se asocieze cu rapoartele, evidentele,
comunicatele sau alte informatii c�nd apreciaza ca acestea:
- contin o declaratie �n mod semnificativ falsa sau care induce �n eroare;
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci c�nd aceste omisiuni induc �n eroare.
Principiul obiectivitatii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de
a nu �si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din
cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Indiferent de pozitie sau de serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie
sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentina obiectivitatea �n
rationamentul profesional. �n selectionarea situatiilor si practicilor de care se
vor ocupa �n mod specific, potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate,
trebuie acordata atentie corespunzatoare urmatorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii �n care asupra lor se pot
exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea;
b) este practic imposibil sa se defineasca si sa se descrie toate situatiile �n
care ar exista aceste posibile presiuni. �n stabilirea standardelor pentru
identificarea relatiilor care pot ori par sa afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil;
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute partinirea ori
influentele altora sa �ncalce obiectivitatea;
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat
pentru serviciile profesionale contabile si-a
�nsusit principiul obiectivitatii.

BILET 61

Conflicte de interese- circumstante de care trebuie tinut seama.

Un profesionist contabil independent trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a


identifica circumstantele �n care ar putea aparea un conflict de interese. Acest
tip de circumstante ar putea genera amenintari la adresa respectarii principiilor
fundamentale. De exemplu, o amenintare la adresa obiectivitatii poate aparea
atunci c�nd un profesionist contabil independent concureaza direct cu un client
sau are o asociere �n participatie sau un acord similar cu un competitor important
al clientului. O amenintare la adresa obiectivitatii sau confidentialitatii poate
fi generata si atunci c�nd un profesionist contabil independent presteaza servicii
pentru clienti ale caror interese sunt �n conflict sau pentru clienti care au o
disputa cu privire la aspectul sau tranzactia �n cauza
Un profesionist contabil independent trebuie sa evalueze importanta oricaror
amenintari. Evaluarea include aprecierea, �nainte de acceptarea sau continuarea
relatiei sau misiunii specifice cu un client, daca profesionistul contabil
independent are interese de afaceri sau relatii cu acel client sau cu o terta
parte care ar putea genera amenintari. Daca exista si alte amenintari, cu exceptia
celor nesemnificative, trebuie luate �n considerare si aplicate masurile de
protectie necesare pentru a elimina amenintarile sau pentru a le reduce la un
nivel acceptabil.

BILET 62

Care este procedura de urmat c�nd este dificil de sesizat un comportament contrar
eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin parsonal?

C�nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva
un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul
profesional nu sunt suficiente, profesionistul poate recurge la procedura
urmatoare:
� examinarea conflictului cu superiorul direct; daca interventia superiroului
direct nu este suficienta si profesionistul decide sa se adreseze esalonului
superior urmator, superiroul direct trebuie notificat �n acest sens. Daca
superiroul direct este presupus implicat �n conflict, profesionistul trebuie sa se
supuna esalonului ierarhic cel mai ridicat;
� solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al
organismului profsional;
� daca toate recursurile interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil,
poate pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare, �n acest
sens, conducerii entitatii care l-a angajat,
Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure
ca, �n cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli �n materie de rezolvare
a conflictelor profesionale.

BILET 63

Care sunt cele doua componente ale competentei profesionale si �n ce constau?

Competenta are doua parti:


a. Dob�ndirea care cere un �nalt standard initial de pregatire generala,
urmata de o instructie specifica, de practica si examinare �n subiecte
profesionale semnificative si o perioada de practica �n doemniu.
b. Mentinerea competentei profesionale care cere:
1. cunoasterea continua a evolutiilor �n profesia
contabila, inclusiv pronuntarile importante la nivel national si international �n
contabilitate, audit (si alte reglementari);
2. adoptarea unui program desemnat sa garanteze
un control de calitate �n �ndeplinirea sarcinilor profesionale, �n conformitate cu
pronuntarile facute pe plan national si inetrnational.
BILET 64

Cum explicati principiul confidentialitatii?

Confidentialitatea este stricta, �n afara de cazul �n care a primit o autorizatie


speciala de a divulga informatiile sau �n caz de obligatii legale sau
profesionale.
Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice
forma-subalterni sau colaboratori respecta aceleasi reguli de confidentialitate.
Confidentialitatea se refera numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de
asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul
contabil �n beneficiul sau personal sau al unui tert.
Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului
contabil sa �ndeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale.
�n interesul publicului si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa
defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra
naturii si �ntinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra
circumstantelor �n care divulgarea de informatii primite �n cursul exercitarii
unei misiuni trebuie autorizata sau ceruta.
Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt �nscrise �n
legislatia fiecarei tari.
Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute
�n vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exemple):
a) c�nd divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu
deosebire tersi) pot fi lezate;
b)c�nd divulgarea este ceruta de lege sau c�nd exista obligatii profesionale de
divulgare:
- profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa,
pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite
situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile;
- profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care
primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica
cu abilitati sa primeasca astfel de informatii;
- profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si
consecintele acesteia implica responsabilitatea sa.
Se recomanda, �n toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional
si/sau a unui avocat.
NOTA: vezi si raspunsul la �ntrebarea nr.54

BILET 65

Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilieri


fiscali?

Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul


fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea
unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu
competenta.
Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului
profesionist trebuie sa fie conform legii.
Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil
pentru pozitia respectiva. CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST?
� nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie
fiscala sunt dicolo de orice indoiala;
� sa se asigure ca cei pe care ii consilieaza sunt constienti de limitele
legate de sfaturile si consultanta fiscala si nu
interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt;
� in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist responsabilitatea
pentru continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie
inregistrate sub forma unei scrisori, unui memorandum.
� Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau contrariu din care sa se
creada:
a. ar contine un fals sau o inducere in eroare;
b. ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a
faptului;
c. ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare fiscul.
� poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale.

BILET 66

Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii


contabili?

Activitatile incompatibile apar cand:


1) - un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nici o
afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea,
obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste
actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale;
2) - prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca
atare integritatea, obiectivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea);
3) - angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu
serviciile profesionale care au ca efect faptul ca nu permir contabilului
profesionist independent sa isi conduca practica profesionala, conform
principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si fiind neconforma cu
practicarea profesiei.
In ceea ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu
trebuie:
* sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei,
* sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze,
calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita;
* sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.

BILET 67

Ce este independenta in profesie?

Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil


demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional)
intr-o maniera obiectiva si corecta.

BILET 68

Care sunt componentele independentei?

Independenta inseamna un ansamblu de reguli si mijloace prin care profesionistul


demonstreaza publicului ca-si poate indeplini misiunile intr-o maniera corecta si
obiectiva.
COMPONENTELE INDEPENDENTEI
1.Independenta de spirit ( in gandire):
- stare de gandire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional
fara sa fie afectata
judecata profesionala;
- ea presupune integritate si obiectivitate.
2.Independenta in aparenta:
- reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de
spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la
indoiala obiectivitateaprofesionistului contabil;
- este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent.
Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate
curenta.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica
liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in
masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil.

BILET 69

In ce consta independenta de spirit (in gandire)?.

Independenta de spirit ( in gandire):


� stare de gandire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu
profesional fara sa fie afectata judecata profesionala;
� ea presupune integritate si obiectivitate.

BILET 70

In ce consta independenta in aparenta ?

Independenta in aparenta:
� reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de
spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la
indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
� este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent.
Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate
curenta.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica
liberala, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in
masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil.

BILET 71

Enuntati amenintari si riscuri care afecteaza independenta.

1. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de


onorarii, onorarii restante, teama de a pierde cleintul) si indirect;
2. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in
cadrul aceleasi firme);
3. familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a
informatiei furnizate de client);
4. cunoasterea de multa vreme a clientului;
5. personalitatea si calitatea clientului;
6. intimidarea de catre un client prea dominant, ceea ce impune EC sa actioneze in
maniera subiectiva.

BILET 72
Riscul legate de interesul propriu; explicatii.

Interes financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a incasa


onorariile restante, teama de a pierde clientul etc.
Interesul propriu � amenintare la adresa independentei.
Interesului propriu, se manifesta atunci c�nd , societatea sau membrii acestora ar
putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau
daca un interes propriu al acestor cabinete ar intra in conflict cu clientul
respectiv.
Cele 5 situatii de amenintare la adresa independentei sunt:
1. Interesului propriu,
2. Slabirea autocontrolului,
3. Renuntarea la propriile convingeri,
4. Manifestarile de familiarisrn,
5. Actiuni de intimidare

BILET 73

Riscuri legate de autocontrol.

Implicarea expertului contabil sau a firmei sale �n tinerea contabilitatii, �n


decizii manageriale la client etc.

BILET 74

Riscuri legate de pledare- explicatii.

Independenta poate fi amenintata daca expertul contabil devine pledant �n favoarea


sau �mpotriva clientului sau.

BILET 75

Amenintari legate de familiarism sau �ncredere-explicatii.

Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile


clientului, sa fie prea atent la interesele clientului, afectarea atentiei
expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului, ceea ce
paote conduce la o �ncredere excesiva �n client si la testarea insuficienta a
informatiilor prezentate de acesta.

BILET 76

Amenintari legate de intimidare � explicatii.

Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client


dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera
obiectiva.

BILET 77
Independenta si regimul calitatii � explicatii.

Un control de calitate pus la punct face parte din mecanismele pentru asigurarea
de catre experti a cerintelor privind independenta.
1. calitatea activitatii nu va fi diminuata conform onorariului diminuat.
2. Clientul nu va fi indus �n eroare �n legatura cu doemniul exact al
servciilor.
3. Abtinerea de la lucrari inutile, efectuate numai din dorinta de c�stig.
4. Programarea lucrarilor astfel �nc�t sa asigure calitatea lucrarilor.
Eficacitatea planificarii.
Calitatea lucrarilor nu rezulta numai din competenta membrilor
Corpului si a colaboratorilor sai, ci si din �nceperea si continuarea lucrarilor
cu constiinciozitate si integritate. �n acest sens, EC si CA aplica:
� principiile contabilitatii;
� Normele corpului privind exercitarea profesiei si exactitatea lucrarilor;
Raspundere privind respectarea principiului deontologic al secretului profesiei.

BILET 78

Sistemul de precautii al expertului

Expertii trebuie sa �ntocmeasca si sa mentina un sistem de precautii care sa faca


parte integranta din controlul intern din �ntreaga sa firma, din structura de
conducere a firmei sale (chestionar referitor la independenta).
Sistemul de precautii trebuie sa includa:
- proceduri interne scrise care trateaza cerintele,amenintarile si riscurile la
adresa independentei;
- comunicarea activa si �n scris a cestor proceduri fiecarui profesionist si
personalului;instruirea si controlul sistematic;
- desemnarea profesionistilor de nivel superior ca responsabili pentru
actualizarea acestor proceduri, comunicarea acestor actualizari si supravegherea
functionarii sistemului respectiv;
- o cerinta de documentare a fiecarui client, daca au existat circumstante sau
fapte care au amenintat independenta expertului si daca au fost observate astfel
de riscuri, ce precautii au fost luate pentru a evita, elimina sau reduce riscul
amenintarilor la adresa independentei;
- santiuni pentru �ncalcarea politicii �n domeniul independentei de catre
angajatii firmei de expertiza contabila.

BILET 79

Legaturi financiare cu clientul � forme.

Aceste legaturi pot afecta independenta si pot determina un observator impartial,


rezonabil sa ajunga la concluzia ca independenta a fost afectata. Implicarea
financiara consta �n:
- detinerea unor interese financiare directe �n firma clientului.
- detinerea unor interese financiare semnificative indirecte (a fi administrator
ori executor al unui administrator, daca o asemenea desemnare are interese
financiare �ntr-o companie client).
- detinerea unor �mprumuturi la sau de la un client sau orice functionar, director
sau actionar principal al unei companii cleint.
- detinerea unui interes financiar �ntr-o companie mixta cu un client sau un
salariat al unui client.
- detinerea unui interes finnaciar �ntr-o firma care nu-i este client, dar care
are un investitor sau o relatie de investitii cu clientul.
Independenta este afectata c�nd un contabil profesionist independnent dob�ndeste
direct sau indirect avantaje financiare �ntr-o
Companie, pentru care contabilul profesionist independent furnizeaza servicii care
cer respectarea principiului independentei.
INTERES FINANCIAR
- direct � sotie, copil �n �ntreprindere (si alte rude);
- indirect � prin intermediari.

BILET 80

Cazuri de recuzare a unui expert contabil.

Sunt situatii de incompatibilitate a exercitarii profesiei si a raporturilor


intervenite cu clientul respectiv (liber de orice interes, fara implicari
financiare sau �n activitatile clientului, fara implicari �n activitatile
incompatibile sau contradictorii, fara incidente familiale).
Un expert contabil trebuie recuzat c�nd:
a. �n ultimii 2 ani a fost membru al Consiliului de administratie; angajat sau
a influentat �ntr-un fel conducerea firmei ce-i va deveni client;
b. �n ultimii 2 ani a fost asociat la firma respectiva sau asociat cu un membru
al Consiliului de administratie, �n functie, la acea firma.

BILET 81

Alte servicii oferite clientului, paralel cu �ndeplinirea unei misiuni de audit.

Este interzisa prestarea altor tipuri de servicii profesionale la un client la


care se desfasoara misiunea de cenzor sau auditor. Este, de asemenea, interzisa
tinerea evidentei contabile. Este permis numai acordarea de consultatii legate de
�nregistrarile contabile.

BILET 82

Relatiile personale si familiale si independenta.

Relatiile personale si familiale pot prejudicia independneta. Trebuie deci sa ne


asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune �n pericol independenta
profesionistului �n �ndeplinirea misiunii sale.
Este imposibil de codificat �n mod precis regulile conform carora o relatie
personala sau familiala �ntre un profesionist liberal si un client este
acceptabila (prin client �netleg�ndu-se proprietarul �ntreprinderii, actionari
principali, directori generali, directori financiari, adminsitrator sau posturi
echivalente)
Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membrii de tipul de situatii
susceptibile de a-i expune la presiuni.
De exemplu, astfel de presiuni pot aparea atunci c�nd liber profesionistul are
interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului, sau c�nd detin
�mpreuna interese semnificative �ntr-o societate �n participatiune cu un client.

BILET 83

Onorariile si independenta.

C�nd onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest


cleint, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale
proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului �n ansamblu, dependenta fata
de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi
pusa �n cauza.
Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni
membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie �n concordanta
cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei
tari.
Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client
pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este
conditionate de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor
servciii.
�n sarile �n care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este
autorizata de legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie
limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie.
Onorariile fixate de tribula sau de alta autoritate publica nu sutn
considerate ca intr�nd �n aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate
procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intr�nd �n aceasta
categorie.

BILET 84

Bunuri sau servcii primite si independenta.

Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei


ospitalitati execesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice
primirea de bunuri si servicii de catre profesionistul contabil, de catre sotiile
lor sau de catre copii aflati �n �ntretinere.

BILET 85

Proprietatea capitalului �ntr-o firma profesionala.

�ntr-o firma profesionala, capitalul trebuie detinut de profesionisti contabili �n


proportie de 100%. Legislatia rom�neasca si europeana prevede obligatoriu ca cel
putin 51% din capital sa fie detinut de catre membrii organismului profesional.
Toti participantii la capitalul firmei de contabilitate trebuie sa fie �n
masura sa influenteze profesionistul contabil �n prestarea serviciilor
profesionale.

BILET 86

Rotatia personalului �ntr-o misiune de audit.

Afectarea unui asociat al cabinetului pentru o lunga perioada de timp, �ntr-o


misiune de audit la un client, poate pune �n pericol independenta.
Afectarea prelungita a aceleasi persoane la un client conduce la o relatie
str�nsa cu acesta care poate fi interpretata ca u pericol pentru obiectivitatea
si independenta persoanei respective. Se pune si problema controlului de calitate,
�n masura �n care profesionistul contabil, cunosc�nd bine �ntreprinderea, paote
afecta o �ncredere excesiva acestei cunoasteri �n timpul realizarii procedurilor
de audit si formarii unei judecati asupra problememlor de audit importante.
Rotatia trebuie efectuata cu personal av�nd aceeasi experienta si trebuie
planificata.
Daca rotatia este imposibila, �n cadrul cabinetelor mici, trebuie gasite
solutii alternative, cum ar fi �ncheierea unui acord permanent de consultanta cu
un alte profesionist liberal sau consultarea serviciilor de specialitate ale
organismului profesional.

BILET 87

Competenta profesionala si responsabilitatea c�nd se utilizeaza lucrarile unui


alt expert.

Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii


profesionale fara o competenta adecvata, �n afara de cazul ca beneficieaza de
sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de
calitate.
Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare �ntr-un
domeniu specific �n cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de
la speciliasti (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti
experti). �n acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competentelel
tehnice ale specialistului consultant, acesta din urma nu cunoaste �n mod necesar
regulile de etica ale profesiunii.
�ntruc�t profesionistului contabil �i revine, ultimul, responsabilitatea
pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost
respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa se asigure ce expertul
consultant este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale
ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa
acesti experti.
Aceasta asigurare se poate obtine:
- fie cer�nd expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;
- fie cer�nd expertilor o confirmare scrisa asupra bunei �ntelegeri a regulilor de
etica;
- fie d�nd sfaturi daca apar conflicte potentiale.
C�nd profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute
si respectate, el trebuie sa refuze �ncredintarea misiunii sau sa o �ntrerupa
(daca a �ncepul).

BILET 88

Criterii de stabilire a onorariilor.

Onorariile facturate trebuie sa reflecte �n mod fidel valoarea serviciilor


prestate, tin�nd seama de urmatoarele elemente:
1. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;
2. nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;
3. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;
4. gradul de responsabilitate al misiunii respective.
Onorariile se calculeaza �n functie de tarifele orare sau zilnice �n vigoare,
pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui
profesionist.
Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru
onorarii subestimate.
C�nd se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se
asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului
international cu privire la calitate.
Cheltuielile si diversele rambursari deplasari de exemplu se �nregiszreaza
distinct.
Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist, este strict
interzisa.
Criteriile de care se tine seama �n stabilirea onorariilor sunt:
a. competenta si cunostintele necesare serviciului prestat;
b. nivelul de formare, instruire si experienta a persoanei participante la
misiune;
c. timpul afectat (ore, zile);
d. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii.

BILET 89

Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere/liberale.

a. nu trebuie sa exercite �n paralel activitati care afecteaza sau sunt


susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, indpendenta, buna reputatie
a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale.
b. Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate
salariata �n afara Corpului sau orice activitate comerciala (v. L127 referitoare
la activitatea de cenzorat).
c. �n unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare
si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:
- sa pastreze aceste fonduri separat de fondurile proprii;
- sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite;
- sa aiba posibilitateas sa justifice existenta si utilizarea fondurilor
respective.

BILET 90

Prevederile Legii 186/1999 cu privire la activitati incompatibile.

Legea prevede ca incompatibilitate:


� orice activitate salariata �n afara CECCAR;
� orice activitate comerciala.
Nerespectarea atrage raspunderea penala (l 186/1999, art. 39.1).
Exceptii: cadre didactice, publicistica �n domeniu, parlamentar, consilier local,
judetean).

BILET 91

Relatiile cu ceilalti membri � acceptarea de noi misiuni.

Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente
particulare pot fi solicitate �n unul sau altul din cazurile urmatoare:
� de catre client:
- dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil �n functie
(existent);
- la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil �n functie
(existent);
- fara consultarea profesionistului contabil �n functie.
� de catre profesionistul contabil �n functie 8existent), sub rezerva
respectarii stricte a secretului profesional.
Uneori clientul cere-la contactarea unui liber profesionist
contabil- sa nu fie informat profesionsitul contabil �n functie (existent); �n
astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele
clientului sunt acceptabile.
Profesionistul contabil contactat trebuie:
-sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil �n functie
sau de la client, �n masura �n care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile
legale sau profesionale;
-sa garanteze, pe c�t posibil, ca profesionistul contabil �n functie este bine
informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate.
C�nd opinia unui profesionist contabil � altul dec�t profesionistul contabil �n
functie (existent) � este solicitata �n ce priveste aplicarea principiilor
contabile, normele de audit, normele de raportare etc., profesionistul contabil �n
functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze �n mod exagerat si
obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

BILET 92

Relatiile cu ceilalti mebri � �nlocuirea unui liber profesionist contabil.

�ntreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a �i �nlocui c�nd


doreste. Daca este impotanta apararea intereselor legitime ale �ntreprinderii,
este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata determina daca
exista motive profesionale care sa justifice neacceptarea misiunii; aceasta
presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil �n functie. �n absenta
unei cereri specifice, profesionistul contabil �n functie nu trebuie sa furnizeze
spontan informatii despre afacerile clientului sau.
Factorii urmatori stabilesc �n ce masura un profesionist �n functie poate
discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionsit contactat:
- daca clientul a autorizat acest lucru;
- daca norme legale sau regului de etica referitoare la aceasta divulgare
permite acest lucru.
Comunicarea �ntre cei doi profesionisti contabili are ca obiective:
- de a �mpiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa,
daca toate elementele pertinente nu sutn cunoscute,
- de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de
�mprejurarile �nlocuirii profesionsitului contabil �n functie;
- de a apara interesele profesionistului contabil �n functie, atunci c�nd
propunerea de �nlocuire se datoreaza respectului saa scrupulos de a actiona ca
profesionist independent.
�nainte dea accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale, care
p�na atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil,
profesionistul contabil trebuie:
� sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul �n functie
de intentia sa de a-l �nlocui si l-a autorizat, �n scris, sa discute liber si fara
limite despre afacerile sale cu noul ptofesionsit contabil,
� sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil �n functie.
Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, �n absenta
altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze
nominalizarea. Daca autorizarea este data, sa ceara profesionistului �n functie:
- sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;
- sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie.
Profesionistul �n functie, la primirea autorizatiei mentionata la alineatul
precedent, trebuie rapid sa:
- raspunda 8�n scris) arat�nd daca exista motive
profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa;
- sa asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului
desemnat;
- sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat,
pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber cu
profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa.
BILET 93

Ce se �ntelege prin publicitate �n profesia contabila?

Publicitatea �n profesia contabila se face �n limitele stricte prevazute de


Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. �n acest
sens, trebuie avut �n vedere:
� informarea obiectiva a publicului;
� decenta;
� cinstea;
� �ncrederea;
� bunul gust.

BILET 94

Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, �ncredere,


cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare.

� cele care creeaza sperante false, induc �n eroare sau creeaza sperante
nejustificate de posibile rezolvari favoirabile,
� implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de
reglementare,
� declaratii bombastice;
� fac comparatii cu altii;
� contin marturii sau aprobari scrise,
� care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane
rezonabile o ne�ntelegere sau o deceptie,
� care pretind, nejustificat, ca persoana respectiva este expert sau
specialist �ntr-un anume doemniu al contabilitatii.

BILET 95

Care sunt conditiile pentru o actiune de promovare, atunci cand publicitatea nu


este autorizata?

- sa aiba ca obiect aducerea al cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale


publicului care sunt interesate, a faptelor, intr-un mod care sa nu fie fals, sa
nu induca in eroare si sa nu produca deceptii;
- sa fie de bun simt;
- sa fie demna din punct de vedre profesional;
- sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist
independent;
- sa evite promovarea personala excesiva.

BILET 96

Care sunt regulile de etica aplicabile contabililor salariati in industrie,


comert, transporturi, sector public, etc.?

1) profesionistii contabili salariati trebuie sa fie loiali atat vizavi de


angajator, cat si fata de profesie, aceste doua exigente fiind uneori in
contradictie.
Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale
organizatiilor profesionale.
Totodata nu poate fi obligat un angajat:
- sa violeze legislatia;
- sa incalce regulile si normele profesiei,
- sa minta auditorii angajatorului sau;
- sa semneze o declaratie care contine distorsiuni ale realitatii.
Daca profesionistul contabil salariat nu reusesete sa rezolve o problema
importanta care constituie un conflict intre angajati si exigentele profesionale,
dupa ce au fost epuizate toate esaloanele (pana la administratori), el nu are alta
alegere decat sa demisioneze; motivele unei astfel de decizii sunt notificate
angajatorului, dar obligatiile de confidentialitate ii interzic sa informeze terte
persoane (in afara de cazul ca o prevedere legala sau o norma profesionala prevad
aceasta obligatie).
2) - sprijin profesional acordat altor colegi: indeosebi cel care are autoritate
recunoscuta de catre ceilalti (in analiza, in judecarea in mod profesional a
diferendelor de opinie);
3) - competenta profesionala prin care un profesionist contabil nu trebuie sa
induca in eroare patronul despre gradul de pregatire sau experienta pe care il
detine;
4) - prezentarea informatiilor financiar-contabile in intregime, cu onestitate, in
mod profesional si astfel incat sa fie intelese in contextul lor.
Informatiile sa descrie clar natura adevarata a tranzactiilor comerciale,
activelor, pasivelor, sa ordoneze intrarile cronologic si adecvat.

BILET 97

Temeiuri legale ale Codului etic national al profesionistilor contabili.

� art. 30 din OG 65/94 aprobat prin L 42/1995.


� Hotararea nr.1/1995 a Conferintei nationale CECCAR.

BILET 98

Necesitatea (ratiunea) Codului etic national al profesionistilor contabili.

Codul este necesar pentru:


� protejarea atat a profesionistului, a profesiei, cat si a tertilor;
� asigurarea, apararea onoarei si independentei Corpului si a membrilor
Corpului;
� a conferi autoritate lucrarilor efectuate de membrii.
Necesitatea Codului Etic este impusa de:
- nevoia garantarii unei calitati optime a serviciilor,
- conservarea increderii publicului in profesie;
- asigurarea protectiei, at�t a profesionistului contabil c�t si a tertilor
beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia
- confirmarea de autoritate a lucrarilor efectuate de profesionistii contabili;
- necesitatea asigurarii apararii onoarei si independentei profesionistului
contabil si a organismului din care face parte.

BILET 99

Principiile fundamentale in lumina Codului etic national al profesionistilor


contabili.

� integritatea,
� obiectivitatea;
� independenta;
� secretul profesional;
� respectarea normelor tehnice si profesionale;
� competenta profesionala;
� comportamentul deontologic.
BILET 100

Calitatile membrilor Corpului; conditii pentru mentinerea acestora.

Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin:


� stiinta, competenta si constiinta;
� independenta de spirit si de interes material;
� moralitate, probitate si demnitate;
Pentru mentinerea acestor calitati, fiecare membru trebuie sa:
� sa isi dezvolte necontenit cultura;
� acorde toata atentia pentru orice problema examinata;
� isi exprime opinia fara nici o ezitare; sa se exprime clar, categoric si
ferm;
� nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia sa nu poata sa isi exercite
liber profesia, sa nu-si exercite libertatea de gandire;
� considere ca independenta sa trebuie circumscrisa, in orice imprejurare,
regulilor stabilite de Corp.

BILET 101

Reguli privind viata individuala.

Membrilor Corpului li se cere o moralitate ireprosabila, conditie esentiala pentru


admiterea si mentinerea in Corp. Toate condamnarile de drept comun si dezordinea
din viata particulara, susceptibile sa aduca atingere demnitatii profesiei, atrag
dupa sine sanctiuni care merg pana la radierea din Tabloul CECCAR:
In afara exercitarii profesiei, membrii Corpului trebuie sa se abtina de la
orice incalcare a legilor, a reglementarilor profesiei si de la orice actiuni
susceptibile sa stirbeasca demnitatea Corpului si a membrilor sai.

BILET 102

Reguli privind publicitatea, anuntul si oferta.

� membrii Corpului pot face uz numai de titluri sau diplome eliberate de stat
sau institutii recunoscute de stat;
� la domiciliu: placuta 10x5 cm cu date personale;
� publicitatea personala este interzisa;
� pentru membrii Corpului, publicitatea poate fi facuta numai de organismele
Corpului.
Publicitate = comunicarea catre public a serviciilor oferite �n scopul obtinerii
de lucrari;
Anunt = comunicarea catre public a unor fapte privind profesia;
Oferta = demersuri facute pentru un eventual client �n scopul de a-i propune
servicii profesionale.
Publicitatea si oferta nu sut interzise c�nd sunt facute pentru participarea
la licitatii, organizate potrivit unor norme legale sau profesionale.

BILET 103
Folosirea emblemei Corpului.

Membrii Corpului pot folosi emblema Corpului pe h�rtia cu antet, pe


legitimatii. Emblema este compusa dintr-o carte simbliz�nd �nsemnele profesiei, un
toiag al zeului Hermes cu doi serpi �ncolaciti, ceea ce semnifica �n Grecia antica
diplomatia, precum si deviza:
STIINTA, INDEPENDENTA, MORALITATE, atribute esentiale ale acestei profesii.

BILET 104

Exercitarea profesiei � imposibilitatea colaborarii cu un coleg sanctionat.

Sunt doua situatii:


� c�nd se practica individual;
� c�nd se practica �n societati de expertiza contabila.
C�nd se exercita individual, expertul contabil si contabilul autorizat o fac numai
�n nume propriu.
�n exercitarea misiunilor lor, profesionistii contabili nu pot colabora cu un
coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a
exercitarii profesiei.

BILET 105

Exercitarea profesiei-obligatia �ncheierii unui raport.

Indiferent de misiunea pe care o are de �ndeplinit, EC sau CA trebuie sa


elaboreze un raport �n legatura cu misiunea respectiva. Elaborarea acestui raport
se realizeaza conform normelor profesionale.

BILET 106

Exercitarea profesiei � imposibilitatea participarii la adminstrarea a doua sau


mai multe societati, membre ale Corpului.

Interzicerea deriva din generarea conflictelor de interese si din alterarea


independentei profesionistului si integritatii �n realizarea profesiei.

BILET 107

Exercitarea profesiei � imposibilitatea participarii la capitalul a doua sau mai


multe societati membre ale Corpului.

Vezi 108. Un membru nu poate avea capital dac�t la o singura firma.

BILET 108

Exercitarea profesiei � imposibilitatea participarii �n doua societati membre ale


Corpului (�n una ca salariati si �n alta ca actionar sau adminstrator).

Este o situatie incompatibila cu independenta profesionistului, cu


integritatea si obiectivitatea ce i se cer. Salariatul executa ce �i cere seful.
Actionarul, administratorul are o alta pozitie, decizionala. Evident, ne aflam �n
fata unei incompatibilitati.
BILET 109

Relatiile cu clientii.

Numai pe baza de contract de prestari servicii. Contractul este cel care


stabileste obiectivul, onorariul, termenele. Orice relatie financiara cu clientul
�n afara contractului este interzisa.

BILET 110

Relatiile cu clientii � factori de risc.

Factorii de risc privesc:


� limitarea controalelor;
� �nt�rzieri �n �nchiderea conturilor si tinerea contabilitatii;
� limitarea onorariilor;
� aspecte fiscale.

BILET 111

Operatii obligatorii, prealabile acceptarii unei noi lucrari sau unui nou client.

�naintea acceptarii trebuie facute:


� evaluarea riscurilor
� verificarea privind respectarea principiilor independentei
integritatea
obiectivitatea
competenta
confidentialitatea
comportamentul profesional
stabdarde tehnice

BILET 112

Relatiile cu clientii

Numai �n forma scrisa. De ce? Deoarece orice opinie se transmite �n scris, fiind
o marturie, o proba a raporturilor legate de misiune si de profesie.

BILET 113

Calitatea lucrarilor si autocontrolul.

Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil.


Autocontrolul calitatii lucrarilor �nseamna aplicarea de catre profesionist sau de
cabinet a principiilor si procedurilor �n scopul stabilirii unui grad rezonabil de
certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform �principiilor de baza care
guverneaza lucrarile respective�.
Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile
autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile
adoptate care pun �n actiune, �n aplicare peoceduri privind:
� calitati personale (cabinet sau societate);
� aptitudini si competenta;
� repartitia lucrarilor;
� instructiuni si supervizare.
Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de EC sau CA care-si desfasoara
activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR,
potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala.

BILET 114

Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor.

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile


stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi
platite sub forma de avantaje �n natura, participatii sau comisioane.
Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii
sau care este platita pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului
sau �ncalcari ale legislatiei.
Contractele se �ncheie �naintea �nceperii lucrarilor (pe parcurs, acte
aditionale).
Nu se pot �ncheia contracte globale.
Nu se pot �ncheia contracte pentru activitati incompatibile Este interzisa
�mpartirea onorariilor �ntre colegi prin participarea la executarea lucrarilor.
Onorariile nu pot fi fixate �n functie de rezultatele obtinute. �n caz de litigiu
referitor la onorariu, arbitrajul �l constituie presedintele filialei (procedura
dreptului comun).

BILET 115

Pastrarea arhivelor clientului.

Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului.


Modalitatea de predare-primire a documentelor, �n vederea contabilizarii, se
stabileste prin contracte si anexe la contract, fiind obligatorie:
- normalizarea documentelor;
- stabilirea termenelor.
C�nd clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia �n
�nt�rziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un
client a disparut, se verifica Registrul Comertului daca a fost radiat, iar
profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de
conservare prevazuta de lege.

BILET 116

Relatiile cu colegii din CECCAR.

Membrii Corpului �si datoreaza asistenta, amabilitate si respect reciproc. Sunt


excluse manifestarile dure si necuviincioase si mai ales vulgaritatile.
Abtinerea de la orice cuv�nt care jigneste, de la orice imputare rauvoitoare, de
la oferirea de servicii �n defavoarea colegilor si, �n general, de la orice
actiune care ar putea aduce daune profesiei si Corpului este expresia realtiilor
de respect.

BILET 117

Acceptarea executarii unor lucrari, atunci c�nd un membru al Corpului efectueaza


deja lucrari pentru acelasi client.
Numai cu consultarea profesionistului deja �n functie.
Profesionistul solicitat �n astfel de cazuri are obligatia de a cere �n scris si
cu consimtam�ntul clientului orice informatie de la profesionistul deja �n
functie.
Cel nou este obligat sa nu aduca nici o critica colegului deja �n functie.

BILET 118

�nlocuirea unui coleg.

Un membru al Corpului, chemat de client sa �nclocuiasca alt membru, nu trebuie sa


accepte executarea lucrarilor dec�t:
- dupa ce a obtinut de la client autorizarea de a contacta colegul predecesor si
de a obtine de la acesta informatii �n legatura cu activitatea clientului, numai
dupa ce sa- asigurat ca �nlocuirea este posibila;
- nu este din dorinta clientului de a eluda legea.
Noul profesionist trebuie sa sigure secretul profesional �n legatura cu
informatiile primite de la fostul coleg.

BILET 119

Puterea de control a filialelor.

Consiliul filialei trebuie sa se asigure ca toate societatile de expertiza


contabila, toate sucursalele sau filialele acestora se afla sub controlul unui
expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului. C.F. are obligatia de
a organiza si a exercita sistematic examinarea profesionala a membrilor sai (vezi
atributiile).

BILET 120

Cotizatiile profesionale.

Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de �nscriere si


cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera �n functie de
pregatirea porfesionala.

BILET 121

Obligatiile membrilor privind consecintele urmaririi lor administrative sau


judiciare.

Sunt raporturi derivate din Norme. Orice membru al Corpului este obligat sa
informeze, �n scris, presedintele Consiliului Filialei, �n termen de 5 zile,
despre orice actiune administrativa sau judecatoreasca �ndreptata �mpotriva sa.

BILET 122

Raporturile membrilor cu administratia publica.

Raporturi de amabilitate, loialitate fata de lege si respect.

BILET 123
�ndatoriri proprii societatilor recunoscute de Corp.

Caracteristicile societatilor (titlul III din ROF pag. 85):


� obiectul de activitate
� exercitarea profesiei de EC/CA
� majoritatea acsionarilor asociati EC si CA (actiunile partilor sociale si
majoritatea lor)
� administratie majoritar din EC si CA
� actiunile partilor sociale sau normative
� membru al Corpului
� drepturi si obligatii similare membrilor Corpului.

BILET 124

Depunerea juram�ntului.

La �nscrierea �n Corp, orice membru este obligat sa deouna juram�nt prin care se
obliga sa aplice �n mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din
regulamentele emise de Corp.

Sindicate si asociatii profesionale.


Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia �n sindicate, cu obligatia ca, �n
termenul de o luna de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar
din Statut si o declaratie cuprinz�nd fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau
asociatia trebuie sa respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte
toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului.