Sunteți pe pagina 1din 5

Intel® Teach Program

Essentials Course

Şablonul Planului Unităţii de învăţare


Înlocuiţi textul descriptiv cu cel dorit de dvs.

Autor Unitate
Prenume şi Nume Izabela Sava
Judeţ Satu Mare
Denumire şcoală Colegiul Tehnic Traian Vuia
Localitate Satu Mare
Prezentare generală a Unităţii de Învăţare
Titlul planului unităţii de învăţare
Elemente de termodinamică
Rezumat Unitate de învăţare
În această unitate de învățare avem urmatoarele teme importante:
- Calorimetria
- Principiile termodinamicii
- Transformări de fază
Tematica se tratează la clasa a X-a liceu, deci o regăsim în ciclul inferior al liceului, în trunchiul comun, cu acelașii
număr de ore alocat, indiferent de filieră.
Este o tematică importantă pentru societate, deci elevii trebuie să dobândească informații și cunoștințe prin care își
explică fenomenele termice naturale și realizate de om, dar și o bază prin care să protejeze mediul ambiant și să i
se trezească curiozitatea pentru inovație: sursele de energie termică ca protecție și inovație, utilizarea rațională a
resurselor existente pentru conservarea mediului.
Aria tematică
Fizică
Clasa
a X-a liceu
Timp aproximativ necesar
18 lecții a 50 minute
Stabilirea Unităţii
Competenţe specifice/obiectivele de referinţă,obiectivele operaţionale şi obiectivele de
evaluare vizate
Clasificarea transformărilor termodinamice, a parametrilor de stare şi de proces
Analiza fenomenelor care au loc într-un calorimetru
Identificarea mărimilor fizice care decurg din principiul I al termodinamicii
Explicarea principiului I al termodinamicii ca lege de conservare
Compararea informaţiilor ştiinţifice şi a rezultatelor experimentale pentru transformările simple ale gazului ideal
Interpretarea transformărilor de stare şi a fenomenelor care decurg din acestea
Relaţionarea mărimilor şi relaţiilor matematice dintre acestea cu fenomene şi procese observabile
Identificarea părţilor componente ale motoarelor termice şi explicarea funcţionării acestora
Descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza cărora funcţionează motoarele termice
Rezolvarea de probleme
Obiective operaţionale şi rezultate aşteptate
La finalul unității de învățare, elevii trebuie să fie capabili:
- să înţeleagă şi să explice fenomenele termice, a unor procese termice, a funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii
întâlnite în viaţa de zi cu zi
- să utilizeze terminologia specifice
- să utilizeze calculul matematic şi a simbolurilor în comunicare
- să utilizeze diferite metode de receptare şi prezentare a informaţiilor
- să utilizeze TIC
- să cunoască efectele fenomenelor termice şi proceselor tehnologice derivate din acestea asupra fiinţelor şi mediului

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 5


Intel® Teach Program
Essentials Course

- să rezolve probleme
- să lucreze în echipă
- să cunoască mărimile cararacteristice structurii discrete ale substanţei şi cum se definesc (masă moleculară, masă moleculară
relativă, masă molară volum molar, numărul lui Avogadro
- să definească: sistem termodinamic, parametri de stare, grade de libertate, starea unui sistem termodinamic, proces
termodinamic, echilibru termodinamic
- să facă distincţie între contact mecanic şi contact termic
- să cunoască care sunt părţile componente ale unui termometru şi cum funcţionează acesta
- să cunoască cu ce se ocupă calorimetria și care sunt principiile calorimetriei
- să cunoască la ce se referă principiul I al termodinmicii și cum se calculează lucrul mecanic în termodinamică; să interpreteze
grafic lucrul mecanic
- să cunoască noțiunea de energia internă a unui sistem termodinamic
- să facă distincţie între o mărime de stare şi o mărime de proces
- să facă distincţie între ecuaţia calorică de stare şi ecuaţia calorimetrică
- să ştie ce este un înveliş adiabatic
- să enunţe principiul I al termodinamicii
- să definească coeficienţii calorici
- să ştie ce este o transformare de stare de agregare
- să facă distincţie între un gaz ideal şi un gaz real
- să ştie ce este căldura latentă şi căldura latentă specifică
- să definească: lichefierea gazelor, vaporizarea şi condensarea, fierberea, topirea şi solidificarea, sublimarea şi desublimarea
- să ştie condiţiile în care se produc transformările de stare de agregare
- să ştie ce este un motor termic
- să cunoască în ce condiţii funcţionează un motor termic
- să definească randamentul unui motor termic
- să ştie ce este o maşină frigorifică şi ce este o pompă de căldură
- să definească eficienţa lor
- să ştie funcţionarea motorului Otto şi a motorului Diesel și să calculeze randamentul lor

Întrebări generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare, etc


Întrebare esenţială Depinde omul și societatea de fenomenele termice?
Care este rolul combustibililor? Dați exemple.
Întrebări de unitate
Cum ar fi civilizația fără energia termică?

Cum este structura substanței?


Ce sunt fenomenele termice?
Definiți procesele termodinamice
Ce mărimi fizice definesc gazele?
Întrebări de conţinut Ce mărimi fizice apar în transformările termodinamice?
Ce studiază calorimetria?
Cum funcționează mașinile termice? Poate fi omul asemănat cu un motor
termic?
Exemple de combustibili alternativi cu scopul de conservare și protecție a
mediului.
Planificarea evaluării
Graficul de timp pentru evaluare

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 5


Intel® Teach Program
Essentials Course

Evaluare iniţială
Evaluare formativă
Evaluare sumativă

Perioada timp
Perioada timp
Perioada timp

nr. ore, săpt.


nr. ore, săpt.
nr. ore, săpt.
nr. ore, săpt.
nr. ore, săpt.
nr. ore, săpt.

Introduceţi evaluările care ajută


la stabilirea mediului din care
provine elevul, abilităţile,
aptitudinile şi concepţiile greşite
ale acestuia

Introduceţi evaluările care ajută


la stabilirea mediului din care
provine elevul, abilităţile,
aptitudinile şi concepţiile greşite
ale acestuia
Introduceţi evaluările care ajută
la stabilirea nevoilor elevului,
monitorizarea progresului,
verificarea înţelegerii, şi
încurajarea metacogniţiei, auto-
formării şi colaborării
Introduceţi evaluările care ajută
la stabilirea nevoilor elevului,
monitorizarea progresului,
verificarea înţelegerii, şi
încurajarea metacogniţiei, auto-
formării şi colaborării
Introduceţi evaluările prin se
apreciază înţelegerea şi abilităţile
elevilor, se încurajează
metacogniţia şi se estimează
nevoile elevului pentru o
instruire ulterioară
Introduceţi evaluările prin se
apreciază înţelegerea şi abilităţile
elevilor, se încurajează
metacogniţia,
şi se estimează nevoile elevului
pentru o instruire ulterioară

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 5


Intel® Teach Program
Essentials Course

Sumar evaluare
Descrieţi evaluările pe care dumneavoastră şi elevii dumneavoastră le utilizaţi pentru a identifica nevoile elevilor în
vederea stabilirii obiectivelor operaţionale , pentru monitorizarea progresului elevlor, pentru a furniza feed-back,
a evalua gândirea şi procesele, şi a reflecta despre învăţare pe parcursul întregului ciclu de învăţare.
Acestea ar putea include organizatoare grafice, elemente de jurnal, liste de verificare, întrebări şi grile de
evaluare. Descrieţi şi rezultatele procesului de învăţare pe care le evaluaţi cum ar fi produse, prezentări,
documente scrise sau performanţe precum şi metodele de evaluare pe care le utilizaţi. În secţiunea procedurilor
de instruire descrieţi cine utilizează evaluările, modul în care sunt utilizate şi locul unde se desfăşoară.
Detalii ale Unităţii de învăţare
Aptitudini obligatorii
Cunoştinţe conceptuale şi aptitudini tehnice pe care elevii trebuie să le aibă pentru a începe această unitate de
învăţare
Strategii de instruire
O imagine clară a ciclului educaţional — o descriere a scopului şi succesiunii activităţilor elevilor şi o explicaţie
pentru modul în care elevii sunt implicaţi în planificarea propriului proces de învăţare.
Ajustări pentru diferenţierea instruirii
Descrieţi elemente de acomodare şi ajutor pentru elevi, cum ar fi timpul suplimentar pentru studiu,
Elevul cu
obiective operaţionale ajustate, teme modificate, grupare, calendare cu teme, tehnologii adaptabile şi
dificultăţi de
ajutor de la specialişti. Descrieţi de asemenea modificările în modul în care elevii îşi exprimă învăţarea (de
învăţare
exemplu, prin exprimare orală în loc de test scris).
Descrieţi ajutorul lingvistic acordat, cum ar fi instruire pentru persoanele care învaţă limba română şi tutoriat
Elevul
vorbitor de de la elevii mai avansaţi care cunosc ambele limbi, sau de la voluntari ai comunităţii. Descrieţi materialele
limbă română flexibile cum ar fi texte în limba maternă, organizatoare grafice, texte ilustrate, dicţionare bilingve şi
ca limbă instrumente de traduceri. Descrieţi modificările observate în modul de exprimare a cunoştinţelor de către
străină elevi, de exemplu în limba maternă faţă de limba română, oral sau scris.

Descrieţi diversele moduri în care elevii pot explora conţinutul lecţiilor, inclusiv studiul independent şi
Elevul diversele opţiuni prin care elevii pot demonstra sau arăta ceea ce au învăţat, cum ar fi sarcini mai
supradotat interesante, extensii care necesită o acoperire mai profundă, o investigaţie extinsă cu privire la subiectele
conexe alese de elev şi sarcini sau proiecte cu sfârşit deschis..
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare
Tehnologie – Hardware (bifaţi căsuţele pentru toate echipamentele necesare)
Aparat foto Disc Laser Video
Computer(e) Imprimantă Camera Video
Aparat foto digital Sistem de proiecţie Echipament Video Conferinţă
DVD Player Scanner Altele
Conexiune Internet Televizor
Tehnologie – Software (bifaţi căsuţele pentru toate echipamentele necesare)
Bază de date/Calcul tabelar Procesare imagine Creare pagină Web
Tehnoredactare Internet Web Browser Procesare documente
Software E-mail Multimedia Altele
Enciclopedie pe CD-ROM
Manuale, ghiduri , cărţi de poveşti, manuale de laborator, materiale de referinţă şi aşa mai departe.
Materiale
tipărite
Elemente esenţiale care trebuie comandate sau adunate pentru a implementa unitatea de învăţare,
Resurse
specifice disciplinei de studiu. Nu includeţi elemente generale care sunt comune oricărei lecţii.
suplimentare
Adrese web (URL) care sprijină implementarea unităţii dumneavoastră de învăţare.
Resurse
Internet

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 5


Intel® Teach Program
Essentials Course

Excursii, experimente, conferenţiari, mentori, alţi elevi/clase, membri ai comunităţii, părinţi ş.a.m.d.
Alte resurse

Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation.
Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks
of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 5