Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - faza PT/PAC

Capitolul I - DATE GENERALE I.01 - Obi !tul p"oi !tului - beneficiar (investitor) Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu; - amplasamnent (adresa completa) Sos. Calea Plevnei nr. !"- !!# sector # $ucuresti ;

- proiectant %eneral (de specialitate) Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu; - numar proiect (contract) "" &C&!""'; - fa(a de proiectare P) & PAC I.0# - Ca"a!t "i$ti!il a%pla$a% &tului - )erenul se afla la intersectia Sos. Calea Plevnei cu Str. Mircea *ulcanescu# in sectorul $ucuresti; al municipiului

- )erenul in suprafata de '+', mp se incadrea(a in (ona CA! in PU--ul $ucurestiului (sub(ona centrala cu functiuni comple.e# cu cladiri de inaltime medie# mare si cu accente de ma.im +/ de metri# cu re%im de construire continuu sau discontinuu). )erenul este in %eneral plat# are forma trape(oidala# iar acces se face din Calea Plevnei si din Str. Mircea *ulcanescu. Parcela este in pre(enta libera# fara constructii care sa necesite demolare. - conditii de clima si incadrarea in (onele din hartile climaterice preva(ute de S)AS 0+'!&!-,1 temperatura de calcul pentru vara 2 !!3C# pentru iarna - /3C ; vite(a de calcul a vanturilor ; incarcarile date de (apada- (ona seismica de calcul 4 C# %radul , ; - conditiile de amplasare si de reali(are ale constructiilor conform PU- localitatea $ucuresti# Codul Civil si Certificatul de urbanism nr. 1/ /&"0."0.!""0# emis de Primaria -enerala a $ucurestiului 2 suprafata edificabila este de 15/5 mp# retra%ere de 1" de metri de la linia trotuarului Sos. Calea Plevnei# " m de la linia trotuarului Str. Mircea *ulcanescu# / m de la linia parcelei urmatoare de pe Str. Mircea *ulcanescu - cladirea nu se invecinea(a cu alte constructii. - nu e.ista retele edilitare care traversea(a terenul - utilitatile vor fi asi%urate din retelele publice e.istente in (ona. modul de asi%urare a utilitatiilor (din retelele publice e.istente in (ona sau din surse proprii2 put pentru alimentarea cu apa# ba(in vidan6abil etans# etc.). I.0' - Ca"a!t "i$ti!il !o&$t"u!ti i p"opu$ - functiunea 2 hotel 1 stele - dimensiunile ma.ime la teren2 0/ . 0/ m - re%im de inaltime S7P7M(7/8; 9MA:. C;<=ISA (S)<8ASI=A) > 7!+."" m; - suprafata construita - Sc > ! "" mp; P;) > !, ?

- suprafata desfasurata - Sd > !+"" mp; - suprafata utila totala - Su > """ mp;

CU) > 1. "

Constructia proiectata se incadrea(a la CATEGORIA (C) DE IMPORTANTA


'00& 55') si la CLA*A +III+ DE IMPORTANTA (conform =ormativului P ""&5!). I.0, - El % &t - t"a$a"

(conform 9-< nr.

Cladirea are plan in forma de U# paralela cu Mircea *ulcanescu# si se retra%e de la linia trotuarului str. Mircea *ulcanescu cu " m# iar de la sos. Calea Plevnei se retra%e cu 1" de m 4 un brat 4 si 1/ de m celalalt brat Capitolul II - DE*CRIEREA .UNCTIONALA Subsol cota 4 1./" *a cuprinde spatii de parcare pentru public# ane.e tehnice2 centrala termica# de ventilatie# post trafo# %rup electro%en# spatii pentru aprovi(ionare# colectarea deseurilor# atelier de mobilier# %arderobe pentru personal. Pentru masinile publicului e.ista o rampa de acces pentru intrare si una pentru iesire# iar pentru aprovi(ionare este preva(uta o rampa separata prin spatele constructiei. Subsolul este le%at de parter prin ! noduri de circulatie verticala# care corespunde cu cele de la parter. Pentru public# o scara si un %rup de 1 lifturi# iar pentru personal o scara si un lift. o o o o Aria utila a spatiilor de parcare2++0" mp Aria utila destinata spatiilor tehnice 2 /"" mp Aria construita2 0+ " mp Inaltime libera2 1."" m

Parter cota @"."" *a cuprinde hol de intrare cu spatiu de asteptare# ane.e pentru receptioneri# bar pentru public in apropierea restaurantului# restaurant cu capacitatea de !"" de persoane# bucatarie si ane.e# %rupuri sanitare pentru public# %arderobe# si ! noduri de circulatie verticala2 unul pentru personal 4 room service care cuprinde scara si un lift# si unul pentru public care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare. Aeasemenea mai e.ista o scara de evacuare e.terioara# nele%ata de parter# pentru publicul ca(at# si pentru cei de la me(anin. *a mai cuprinde si o (ona separata pentru intruniri de afaceri# intr-un corp separat pe linia parterului de corpul principal al hotelului# printr-o alee carosabila. Aceasta va avea un foaBer cu spatii de asteptare# o cafenea# %arderoba si %rupuri sanitare# si scara de acces catre (ona salilor de intruniri de la me(anin. o o o o Aria utila a spatiilor destinate publicului2 1"" mp Aria utila destinata personalului 2 +/" mp Aria construita2 ! "" mp Inaltime libera2 +.,/ m

Me(anin cota 7/."" *a cuprinde spatii pentru intalniri si discutii# o cafenea# spatii comerciale# un salon de fri(erie 4 coafor# 1 sali multifunctionale si spatii pentru administratie2 ! birouri# o sala de consiliu si %rupuri sanitare. In interior# circulatiile verticale sunt asi%urate prin 1 noduri2 unul pentru public care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare# unul pentru (ona de intruniri cu o scara elicoidala si unul pentru personal care cuprinde o scara si un lift. In e.terior mai este preva(uta o scara de evacuare pentru publicul ca(at la eta6ele superioare. o Aria utila a spatiilor destinate publicului2 ,"" mp

o o o 8ta6ul

Aria utila destinata personalului 2 /" mp Aria construita2 !+"" mp Inaltime libera2 1.,/ m

cota 75.""

*a cuprinde spatii de ca(are2 ! apartamente de + locuri# 1 de camere de ! persoane si ! camere de o persoana. In total '+ de locuri de ca(are. Circulatiile ori(onatale sunt asi%urate prin coridoare cu latimea minima de #+" m# iar ciculatiile verticale sunt asi%urate prin 1 noduri de circulatie2 cel principal care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare# nodul secundar cu o sin%ura scara de evacuare prin e.teriorul cladirii# iar pentru personal un nod de evacuare cu lift si scara. o o o o Aria utila a camerelor de ca(are2 1"" mp Aria utila destinata personalului 2 /" mp Aria construita2 !""" mp Inaltime libera2 !.,/ m

8ta6ul ! cota 7 !."" *a cuprinde spatii de ca(are2 ! apartamente de + locuri# !5 de camere de ! persoane si ! camere de o persoana. In total '" de locuri de ca(are. Circulatiile ori(onatale sunt asi%urate prin coridoare cu latimea minima de #+" m# iar ciculatiile verticale sunt asi%urate prin 1 noduri de circulatie2 cel principal care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare# nodul secundar cu o sin%ura scara de evacuare prin e.teriorul cladirii# iar pentru personal un nod de evacuare cu lift si scara. o o o o Aria utila a camerelor de ca(are2 !"" mp Aria utila destinata personalului 2 /" mp Aria construita2 5"" mp Inaltime libera2 !.,/ m

8ta6ul 1 cota 7 /."" *a cuprinde spatii de ca(are2 ! apartamente de + locuri# !' de camere de ! persoane si ! camere de o persoana. In total 00 de locuri de ca(are. Circulatiile ori(onatale sunt asi%urate prin coridoare cu latimea minima de #+" m# iar ciculatiile verticale sunt asi%urate prin 1 noduri de circulatie2 cel principal care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare# nodul secundar cu o sin%ura scara de evacuare prin e.teriorul cladirii# iar pentru personal un nod de evacuare cu lift si scara. o o o o Aria utila a camerelor de ca(are2 "" mp Aria utila destinata personalului 2 /" mp Aria construita2 ,"" mp Inaltime libera2 !.,/ m

8ta6ul + cota 7 ,."" *a cuprinde spatii de ca(are2 ! apartamente de + locuri# !/ de camere de ! persoane si ! camere de o persoana. In total 0! de locuri de ca(are. Circulatiile ori(onatale sunt asi%urate prin coridoare cu latimea minima de #+" m# iar ciculatiile verticale sunt asi%urate prin 1 noduri de circulatie2 cel principal care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare# nodul secundar cu o sin%ura scara de evacuare prin e.teriorul cladirii# iar pentru personal un nod de evacuare cu lift si scara.

o o o o

Aria utila a camerelor de ca(are2 """ mp Aria utila destinata personalului 2 /" mp Aria construita2 '"" mp Inaltime libera2 !.,/ m

8ta6ul / cota 7! ."" *a cuprinde spatii de ca(are2 ! apartamente de + locuri# !1 de camere de ! persoane si ! camere de o persoana. In total /, de locuri de ca(are. Circulatiile ori(onatale sunt asi%urate prin coridoare cu latimea minima de #+" m# iar ciculatiile verticale sunt asi%urate prin 1 noduri de circulatie2 cel principal care cuprinde 1 lifturi si o scara de evacuare# nodul secundar cu o sin%ura scara de evacuare prin e.teriorul cladirii# iar pentru personal un nod de evacuare cu lift si scara. o o o o Aria utila a camerelor de ca(are25"" mp Aria utila destinata personalului 2 /" mp Aria construita2 0"" mp Inaltime libera2 !.,/ m

)erasa circulabila la cota 7!+.""

Capitolul III - *OLUTII CON*TRUCTI/E *I DE .INI*A0 III.01 - *i$t %ul !o&$t"u!ti1 2 Ain punct de vedere structural cladirea va fi formata din ! tronsoane separate prin rosturi antiseismice. Structura de re(istenta a corpului principal va fi din structura mi.ta formata din cadre si diafra%me de beton armat. Aiafra%mele se vor re%asi la nivelul subsolului #in 6urul casei scarilor si a lifturilor . Corpul secundar va avea structura metalica# cu %rin(i cu (abrele spatiale# si acoperisul va fi sustinut de o structura piramidala metalica. Cundatia cladirii se va reali(a tip talpi incrucisate si local radier. Cota terenului natural va 4"#1" ( '/#1") iar cota "#"" > '/#0". III.0# - I&!3i- "il 4t "ioa" $i !o%pa"i% &ta"il i&t "ioa" Peretii de inchidere vor fi reali(ati din (idarie de bca de 1" cm %rosime Peretii de compartimentare vor fi reali(ati din (idarie de " cm %rosime III.0' - .i&i$a5 l i&t "ioa" 4 )encuieli obisnuite la pereDi Ei tavane *ositorii lavabile la pereti si tavane Pardoseli din %resie antiderapanta Fn bai si bucGtarii. Pardoseli din parchet lamelar in camerele de locuit Placa6e de faianta pe toata FnGlDimea pereDilor Fn bai si bucatarii )repte placate cu mo(aic obisnuit )Hmplarie interioara din lemn ( usi celulare tip PI=UM ) 4t "ioa" 4

III.0, - .i&i$a5 l

- )encuieli obisnuite si (u%raveli colorate - Socluri din beton

- )repte # terase Ei scGri e.terioare piatra - Invelitoare terasa circulabila placata cu placi de beton mo(aicat antiderapante - )HmplGrie din pvc cu %eam termopan fumuriu la spatiile comerciale si %eam clar la locuinte - )rotuare din dale de beton prefabricate. III.06 - A!op "i$ul $i i&1 litoa" a - Acoperisul va fi tip terasa circulabila# iar invelitoarea va fi reali(ata din materiale hidroi(olante si dale din beton mo(aicate . Capitolul I/ - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Je%ea nr. "& 55/)

I/.0#-C "i&ta 789 *ECURITATEA LA INCENDIU 1) compartimentele de incendiu :

- compartimentul subteran2 parcare subterana cu capacitatea de !"" de locuri de masini; ane.e tehnice2 centrala termica# de ventilatie# post trafo# %rup electro%en# spatii pentru aprovi(ionare# colectarea deseurilor# atelier de mobilier# %arderobe pentru personal. - compartimentul suprateran2 hotel cu capacitatea de 11" de locuri de ca(are# foaBere# receptie# restaurant# Sali de conferinte# bucatarii.
2) riscul de incendiu si dupa caz spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu; Risc mare de incendiu : parcarea subterana Risc mediu de incendiu : bucatarii, oficii, centrala termica, centrala de ventilatie, post trafo, grup electrogen, coridoare (circulatii orizontale) Risc mic de incendiu : camere de cazare, Sali de conferinte, magazine, salonul de frizerie, birouri administrative, receptia, barul, restaurantul, etc.

': gradul de rezisten la foc - %radul II


4) limitarea propagarii incendiului

+. . compartimentare antifoc 2 compartimentul suprateran este separat de compartimentul subteran# prin perete C"# <C !+" minute si prin plansee C"# <C ," minute. +.!. %olurile functionale din elemente de compartimentare prote6ate cu 2 incaperi tampon antifoc# cu suprapresiune de aer si usi <C +/ minute# echipate cu dispo(itive de autoinchidere. +.1 limitarea propa%arii in interiorul compartimentelor de incendiu# se asi%ura astfel 2 +.1. . in constructia supraterana 2 perete C"# <C ," minute# pentru separarea coridoarelor de camerele de ca(are; perete C"# <C 0" minute cu %oluri de comunicare functionala prote6ate cu usi 8C 1"minute# pentru separarea incaperilor de depo(itare arhiva# aferente spatiilor de birou fata de restul constructiei; perete C" <C !" minute cu %ol de comunicare functionala prote6at cu usa <C +/ minute echipata cu dispo(itiv de autoinchidere# pentru depo(itare spatiu comercial;

+.1.!. in constructia subterana pereti C"# <C !+" minute# pentru separare incapere trafo si respectiv incaperea )fata de spatiul de parcare# cu %ol de comunicare prote6at cu incapere tampon antifoc; pereti C"# <C !+" minute# pentru separarea statiei de pompe apa de incendiu fata de parca6# cu %ol de comunicare prote6at cu incapere tampon antifoc. pereti C"# <C !+" minute# pentru separare incaperi depo(itare fata de spatiul de parcare# cu %ol de comunicare prote6at cu incapere tampon antifoc;

pereti C"# <C !+" minute# pentru separare centrala termica# centrala de ventilatie# post trafo# %rup electro%en fata de spatiul de parcare# cu %ol de comunicare prote6at cu incapere tampon antifoc; +.+ bariere contra propa%arii fumului2 parcarea subterana este preva(uta cu trapa de desfumare in e.terior# situata in planseul superior pe o suprafata de / mp nodurile de circulatie verticala de evacuare# sunt preva(ute cu trapa de desfumare la partea superioara

+./ sisteme si instalatii de detectare# semnali(are si stin%ere a incendiilor 2 - parca6ul se echipea(a cu instalatie de semnali(are automata a incendiilor# instalatii automate de stin%ere cu sprinKlere si de drencere (pentru perdele de protectie la rampele auto)# instalatii de stin%ere a incendiilor cu hidranti interiori si cu retea de hidranti e.teriori. +.0 masuri de limitare a propa%arii prin instalatii de ventilare 4 climati(are 2 nu este ca(ul. +.' masuri de limitare a propa%arii pe fatade 2 fatadele C"# nu favori(ea(a propa%area incendiilor.
5) dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu:

a: numarul cailor de evacuare 2 1 scari reali(ate din beton armat# cu rampe si podeste C"# <C 0" minute; scari interioare inchise cu rampe drepte. -eometria cailor de evacuare2 #!" m latime min !#"" m intre rampe b: lun%imea cailor de evacuare in parca6e 2 L +"#"" m in (onele cu evacuare in doua directii; !: Jatimea coridoarelor de evacuare ('" persoane> flu.)2 .0" m 4 1 flu.uri
6) posibilitati de desfumare in caz de incendiu:

parcarea subterana este preva(uta cu trapa de desfumare in e.terior# situata in planseul superior nodurile de circulatie verticala de evacuare# sunt preva(ute cu trapa de desfumare la partea superioara

7) prevederea suprafetelor de deburare centrala termica si cea de ventilatie sunt prevazute cu trape de deburare/desfumare, la partea superioara, in planseu, cu legatura cu e teriorul prin conducte metalice. 8) Masuri pentru stingerea incendiilor a. !e coridoare se vor prevedea stingatoare de incendiu si instalatii de "idranti, care se vor aproviziona din rezerva intangibila de apa b. se vor prevedea drencere, la intersectia spatiilor cu risc mare/mediu de incendiu si celor cu risc mic c. #n parcarea subterana se va prevedea o instalatie de sprin$lere care vor fi aprovizionata din rezerva intangibila de apa.

I/.06 - C "i&ta 7E9 PROTECTIA LA ;GOMOT


%. #&S'R#(R() #& '*&+#,##-( +( .(+#/. - sursele de zgomot e terior : circulatii carosabile, zgomote te"nologice, 0. .)S/R# +( !R*,('1#( )'/S1#'2 3),2 +( 45*.*1/- +#& (61(R#*R/- '-2+#R##. - 'ladirea este prote7ata de zgomotele din e terior prin urmatoarele masuri: o !revederea unei perdele de vegetatie , pe suprafata needificabila o Retragerea camerelor de cazare cat mai spre spatele parcelei (privind dinspre 'alea !levnei) o 1amplaria !8' cu geamuri termoizolante, asigura si o reductie a zgomotelor aeriene

o !eretii e teriori si o buna etanseizare a spatiilor vor asigura o protectie considerabila la zgomotele aeriene o !lanseele de beton armat, au %9 cm grosime. :. .2S/R# +( !R*1(',#( )'/S1#'2 ;& #&1(R#*R, 45*.*1( )(R#(&(. - !artiul "otelului, prevede o grupare in benzi de cazare, separate prin coridoare - #ntrucat unitatea de cazare incepe de la eta7ul %, spatiile parterului si mezaninului sunt considerate spatii tampon. - camerele de locuit se invecineaza doar cu incaperi asemenea, cu coridoare, iar pe verticala cu incaperi asemenea si ceea ce presupune, ca planseele dintre eta7ele cu camere vor avea valorile ma ime ale indicelui -<n =0 d> iar planseul eta7ului % va avea un indice -< n 9? db, fiindca la mezanin sunt spatii pentru restaurant si de circulatie - peretii despartitori dintre camere vor avea un indice -e@ Ad>())B :9 iar cei dintre camere si coridoare/"oluri
- -e@ Ad>())B 99

&u sunt propuse spatii pentru insonorizare. /sile camerelor dinspre coridor, vor avea caracteristici izolatoare imbunatatite , deoarece nu se prevede spatiu tampon (e . Sas), intre camera propriuzisa si coridor.

C. .)S/R# +( !R*,('1#( )'/S1#'2, 45*.*1 S1R/'1/R)-. planseele camerelor de cazare vor sustine o pardoseala pe dala flotanta, care participa activ la propagarea zgomotelor de impact. instalatiile de apa curenta, canalizare, ventilare se vor racorda cu structura prin racorduri fle ibile, pentru impiedicarea transmiterii de zgomote te"nologice 9. !R('#4)R() S!),##-*R +( )/+#,#(: - salonul multifunctional propus prin solutia de ar"itectura permite o impartire in doua sali multifuncionale. 'alculul estimativ al duratei de reverberatie a fost facut pentru o singura sala, in varianta in care usile culisante sunt inc"ise. - salonul are forma in plan de trapez, pentru evitarea ecoului de fluturare. #naltimea libera de la pardoseala pana la tavanul fals este de 9 m. - deoarece pentru asemenea desc"ideri si imposibilitatea de a avea stalpi in interiorul salilor, s-a recurs la un sistem structural de grinzi cu zabrele spatiale, iar acoperisul este sustinut de o structura piramidala. Structura de grinzi cu zabrele spatiale nu constituie un suport pentru tratamente acustice, astfel se 7ustifica e istenta unui perete de zidarie de caramida de 09 de cm, dispus spre interior, paralel cu structura. 1avanul fals se va agata de structura piramidala printr-o retea de grinzi cu sectiune '. - intrucat salonul nu este directionat, ci polivalent, auditoriul si vorbitorii nu au pozitii fi e, se mizeaza pe o acustica artificiala, prin difuzoare de 0DE dispuse uniform, conform planului tavan ane at. - prin polivalenta spatiului se impune o pardoseala pe picioruse, cu dale de beton prefabricate, peste care se aseaza moc"eta. #n pardoseala vor e ista noduri de instalatii electrice, retele de calculatoare, etc. - peretii vor fi tratati cu panouri de gips carton 5Fptone >#5, subimpartirile acestora corespunzand pe verticala cu plafonul fals (fasii de =D cm latime 0.GD m inaltime 9 cm grosime - plafonul suspendat, este din gips carton perforat, asezat in doua trepte, cu diferente de cote de :D cm - +urata de reverberatie 1 sec. (sabine) este de D.G= pentru 09D Hz, D.=? pentru %DDD Hz, si D.C= pentru CDDD Hz. Se deduce de aici ca salonul permite o auditie confortabila, iar printr-o sonorizare artificiala amplificata cu difuzoare de 0D de E, dispuse uniform, se asigura o auditie confortabila.

M M M

I& !o&fo"%itat !u L < a 10/1==6 p"i1i&- !alitat a lu!"a"ilo" i& !o&$t"u!tii $i HGR =#6/1==6 p"oi !tul 1a fi $upu$ 1 "ifi!a"ii t 3&i! p &t"u ! "i&ta A ... >pa"t a - $t"u!tu"a: $i ! "i&t l .......................................... >pa"t a - a"3it !tu"a:. Pre(enta documentatie# in fa(a de proiect pentru autori(atia de construire# este un e.tras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Je%ii /"& 55 (republicata)# ale Je%ii nr. "& 55/ privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vi%oare.

Intocmit

Sef de proiect

Stud. arh Stefan 9utu / $

UAUIM# $ucuresti