Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte pentru proba practic Sisteme de operare i abiliti de tehnoredactare MICROSOFT WORD 1. Creati intr-un document cu numele dvs.

,salvat in directorul ATESTAT de e discul de lucru ta!elul urmator. "tili#ati $ontul Times New Roman cu dimensiunea 11. Limba Romana Matematica Limba %rance&a In(ormatica Ion 10 " 9 # Dan 9. ! 10 $ " Ana " " $' ! 9 Maria # $ 9'! 10

a) Inserati un *ra(ic creat pe ba&a tabelului de mai sus. b) +opiati *ra(icul pe pa*ina urmatoare. c) +reati un antet' ,alabil pe (iecare pa*ina cu numele d,s. si data curenta. d) Stabiliti (ormatul de tiparire pe hartie. %ormat A-' mar*ini sus./os cm' iar cele stan*a.dreapta .! cm. %. Creati un sa!lon Word entru o adeverinta de elev. Te&tul va $i scris cu $ontul Courier cu dimensiunea caracterelor 1'. Titlul .ADE(ERI)TA. va $i scris cu ma*uscule, bold cu dimensiunea caracterelor 1%. a) Inserati in antetul documentului o si*la. b) Inserati in subsolul pa*inii numele d,s. c) Inserati in sablon data si ora curenta. d) +ompletati 0 ade,erinte cu sablonul creat anterior si pre*atiti1le pentru tiparire in (ormat A!' cu mar*inile de sus./os cm' stan*a dreapta 0cm. 0. Reali#ati un document Word e o a+ina A, redactat e - coloane. a) Inserati inaintea te2tului de pe (iecare coloana o ima*ine. b) +reati un antet care sa contina centrat numele d,s. c) +reati un subsol care sa contina aliniat stan*a &iua e2amenului si aliniat dreapta ora. d) Sal,ati documentul in directorul A34S3A3 numele (isierului sa (ie identic cu cel din antet. -. Reali#a.i /n Word o invita.ie la !alul a!solven.ilor0 o arte din te&t va avea un e$ect de anima.ie. 1n centrul invita.iei va $i lasat un 2atermar3. 4rima liter5 va $i scris5 /n a$ara ara+ra$ului 6i va $i de dimensiune mai mare dec7t restul caracterelor, $olosind o .iunile s eciale din editorul Word. 8. Redacta.i un document care s5 con.in5 orarul vostru, ale+7nd un model adecvat de ta!el. %iecare obiect ,a (i scris cu un anumit tip de caractere i o culoare speci(ic. 3abelul ,a a,ea o bordur dubl i (ond colorat. Marcai printr1un chenar special obiectul ,ostru pre(erat. #. Reali#a.i o $elicitare, cu te&tul scris /n WordArt, /nclinat la ,89 6i e$ect s a.ial. Includei 5n (elicitare i o ima*ine adec,at pe care o ,ei *si 5n (iierul 4o#e.* +. 6 parte din te2t ,a incon/ura ima*inea' 5n (orm de cerc. ". Re re#enta.i un ta!el du 5 urm5torul model:

7r. +rt. 7umele i 8renumele 3ema lucrrii 6bser,aii a) 9nre*istrai datele pentru minim cinci persoane. %onturile cu care ,a (i scris te2tul ,or (i Courier, 12, Italic. b) 6rdonai datele dup coloana .Tema. i copiai tabelul intr1un nou (iier. c) Marcai 5n chenare di(erite *rupele de ele,i care au reali&at aceeai tem. d) :ter*ei liniile de separaie 5ntre 5nre*istrrile corespun&toare aceleiai teme. e) Dup *ruparea ele,ilor pe teme' imprii tabelul 5n at;tea seciuni c;te teme e2ist. () %iecare seciune ,a a,ea un (undal de alt culoare. Dac orientarea pa*inii nu corespunde' modi(icai1o. *) Mutai coloana .Tema. dup coloana .)r. crt.. $. Scrie.i urm5torul te&t $olosind, inclusiv /n e& resii, caractere Courier, ;, !old-italic:
Dac o matrice ortogonal are determinantul +1, ea se mai numete proprie. Urmtoarele matrice sunt de acest tip:

9. Sa se scrie un curriculul vitae cu urmatoarele cerinte: a) 8a*ina de lucru sa (ie A-' orientata ,ertical< b) Mar*inile= 3op>1 cm' ?ottom> cm' Le(t> '! cm' Ri*ht>1 cm< c) 3itlul sa (ie centrat' scris cu (ontul Arial' de marime 1-' in*rosat< d) Sa contina cel putin doua para*ra(e< e) 3e2tul dintre para*ra(e sa aiba urmatoarele indentari= le(t>1' " cm< ri*ht>1 cm< () Subsolul pa*inii ,a contine numele ele,ului si data intocmirii documentului 10. Reali#ati un document de ti coperta unui volum de poezii care sa contina: a) in partea dreapta sus sa se a(ise&e numele autorului b) in centru numele ,olumului c) in centru /os editura si anul aparitiei d) reali&ati o ima*ine simpla de (undal adec,ata continutului cartii e) sal,ati ca (isier cu numele coperta.doc si reali&ati doua ,ariante de document'in doua (isiere' (olosind doua palete di(erite de culori. 11. Reali#ati un document Word, e o a+ina A,, ti Curriculum (itae minimal. C.(.-ul tre!uie sa contina: a) titlul care sa contina centrat .+@RRI+@L@M AI3A4.< b) in subsolul pa*inii inserati data si semnatura< c) inserati un mic tabel cu mediile obtinute la materiile pre(erate. 1 . 1ntr-un document de c7teva #eci de a+ini /nce e.i numerotarea de la a+ina ,. 7umrul pa*inilor ,a (i 5n antet' la e2tremitile pa*inilor B5n st;n*a pentru pa*inile pare' 5n dreapta pentru cele impare). 8a*inile ,or a,ea subsolul de 0.!. Sub numCrul pa*inii ,a (i trasat o linie de separare distanat e*al (a de te2t pe (iecare pa*in.

S-ar putea să vă placă și