Sunteți pe pagina 1din 79

ORDIN nr.

995 din 7 decembrie 2011(*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati si pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora (actualizat pana la data de 25 iulie 2012*)

Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. n temeiul prevederilor art. 10 i 12 din Ordonana Guvernului nr. 26/2011 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier, ale art. 7 lit. a)-k), o), r), s), ee) i ff) din Regulamentul privind organizarea i funcionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea i funcionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. j), ale art. 83 i ale art. 84 din Ordonana Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 60, art. 61 alin. (3) i (4), art. 61^1 i 61^2 din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul transporturilor i infrastructurii emite urmtorul ordin: ART. I Se aprob Normele metodologice privind modul de efectuare a inspeciilor
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Pi

at ra

*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 25 iulie 2012 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre: ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012. -------------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 25 iulie 2012 este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor i completrilor aduse de ctre: ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012.

ea

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII --------------

i controlului asupra transporturilor rutiere, a activitilor conexe acestora, a activitii centrelor de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitii colilor de conductori auto i a activitii instructorilor auto autorizai, prevzute n anexa nr. 1. ART. II Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectrii perioadelor de conducere, pauzelor i perioadelor de odihn ale conductorilor auto i al utilizrii aparatelor de nregistrare a activitii acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, se modific dup cum urmeaz: 1. Articolul 2 se abrog. 2. Anexa se modific dup cum urmeaz: a) Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: "Art. 2. - (1) Controlul respectrii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 i (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz transporturi rutiere internaionale (AETR), denumit n continuare Acordul AETR, i ale Ordonanei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto i utilizarea aparatelor de nregistrare a activitii acestora, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se va desfura n trafic i la sediile ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu i ale operatorilor de transport rutier. (2) Controlul n trafic se efectueaz de ctre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumii n continuare inspectori, potrivit competenelor ce le revin n baza reglementrilor n vigoare. (3) Controlul la sediile ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu i operatorilor de transport rutier se efectueaz de ctre inspectori i/sau de ctre personalul cu atribuii de control din cadrul Inspeciei Muncii - I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita de competen a acestora. (4) n cursul exercitrii atribuiilor, inspectorii au dreptul: a) s efectueze controlul att n spaiul din vehicul, destinat conductorului auto, ct i n spaiul din vehicul destinat transportului respectiv; b) s verifice, s rein i/sau s copieze orice document ori nregistrare relevant pentru activitatea de control; c) s solicite conductorului auto/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului de transport rutier, dup caz, s prezinte de ndat vehiculul spre a fi inspectat ntr-o locaie dotat corespunztor pentru evaluri tehnice amnunite, dac exist indicii privind intervenii neautorizate asupra tahografului sau privind existena unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunztor n

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

trafic; d) s efectueze controlul n timpul programului de lucru att n spaiile de lucru n care i desfoar activitatea ntreprinderea de transport rutier n cont propriu/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaii relevante pentru activitatea de control al respectrii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto, ct i n vehiculele deinute de aceasta/acesta."; b) Articolul 3 va avea urmtorul cuprins: "Art. 3. - Coordonatorul naional al activitilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al Consiliului, ale Acordului AETR i ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de nregistrare n transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumit n continuare Coordonator naional."; c) La articolul 9, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 9. - (1) Constatarea nerespectrii prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 37/2007, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, n trafic se va evidenia i se va consemna de ctre inspectori ntr-un formular-tip, denumit Formular de control n trafic. Modelul acestuia este prezentat n anexa nr. 1."; d) La articolul 10, alineatele (7)-(9) vor avea urmtorul cuprins: "(7) Analiza nregistrrilor prelevate de la sediul ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. de pe raza acestora prin utilizarea echipamentelor specifice aflate n dotare. (8) Controlul documentelor i datelor furnizate de ctre ntreprinderile de transport rutier n cont propriu/operatorii de transport rutier la cererea inspectorilor din cadrul inspectoratelor teritoriale ale I.S.C.T.R. are acelai statut cu controlul efectuat la sediile ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu/ operatorilor de transport rutier. (9) Verificrile efectuate la sediul ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu/operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 37/2007, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i rezultatele acestor verificri se vor evidenia n formularul-tip Fia de contravenii, care, dup completare, se va comunica ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului de transport rutier. Modelul fiei de contravenii este prezentat n anexa nr. 3."; e) Articolul 11 va avea urmtorul cuprins: "Art. 11. - (1) Controalele la sediile ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua i atunci cnd cu ocazia controalelor efectuate n trafic s-au constatat nclcri grave ale Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European i al Consiliului i (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului. (2) Inspectorii vor ine seama de toate informaiile furnizate de organismul de legtur desemnat al unui alt stat membru, n conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului, referitoare la ntreprinderea de transport rutier n cont propriu/operatorul de transport rutier respectiv, n timpul controalelor efectuate.";

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Ministrul transporturilor i infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Bucureti, 7 decembrie 2011. Nr. 995. ANEXA 1

ART. 1 Inspectoratul de Stat pentru Controlul n Transportul Rutier, denumit n continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii desemnat s asigure inspecia i controlul la nivel naional al respectrii reglementrilor interne i internaionale n domeniul transporturilor rutiere, n conformitate cu atribuiile stabilite prin legislaia n vigoare. ART. 2 n sensul prezentelor norme, inspecia i controlul respectrii reglementrilor interne i internaionale n domeniul transporturilor rutiere n trafic i la sediul operatorilor de transport rutier, ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu, operatorilor economici care desfoar activiti conexe transportului rutier, furnizorilor i beneficiarilor de bunuri divizibile, centrelor de pregtire i perfecionare profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al

TC

SECIUNEA 1 Dispoziii generale

NORME METODOLOGICE privind modul de efectuare a inspeciilor i controlului asupra transporturilor rutiere, a activitilor conexe acestora, a activitii centrelor de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitii colilor de conductori auto i a activitii instructorilor auto autorizai

Pi

at ra

N
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

ea

f) Anexele nr. 1, 2 i 3 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 i 4. ART. III La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 311/2010 privind desemnarea personalului cu atribuii de control, mputernicit de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii n scopul constatrii contraveniilor i aplicrii sanciunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor i pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport n cont propriu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2010. ART. IV Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul ordin. ART. V Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

SECIUNEA a 2-a Controlul respectrii reglementrilor interne i internaionale din domeniul transporturilor rutiere ART. 7 (1) n exercitarea atribuiilor de inspecie i control, inspectorii au drept de control: a) n trafic, n punctele unde oprirea, staionarea sau parcarea pe drumul public este permis, conform prevederilor legale n vigoare, n punctele de mbarcare/debarcare a cltorilor, n punctele de trecere a frontierei de stat i n zonele adiacente acestora, precum i n punctele n care se desfoar activiti conexe transportului rutier, denumit n continuare control n trafic; b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu, ale operatorilor economici care desfoar activiti conexe transportului rutier, ale furnizorilor i beneficiarilor de bunuri divizibile, ale centrelor de pregtire i perfecionare profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, ale colilor de conductori auto i ale instructorilor auto autorizai, denumit n continuare control la sediu. (2) n exercitarea atribuiilor de serviciu, inspectorii au dreptul s controleze: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere,

TC

Pi

at ra

colilor de conductori auto i al instructorilor auto autorizai se efectueaz de ctre inspectorii I.S.C.T.R., denumii n continuare inspectori. ART. 3 Inspectorii desfoar activitile de control n condiii de siguran pentru traficul rutier, propriile persoane, persoanele i mrfurile transportate de ctre vehiculele oprite pentru efectuarea controlului i cu respectarea prevederilor legale privind protecia muncii. ART. 4 Activitatea de inspecie i control este coordonat de inspectorul de stat ef i se exercit prin inspectorii-efi teritoriali i inspectori. ART. 5 (1) Exercitarea atribuiilor specifice de inspecie i control se va face pe baza legitimaiei i a ecusonului de identificare. (2) Legitimaiile n baza crora inspectorii sunt autorizai s exercite atribuiile de inspecie i control stabilite prin legislaia n vigoare se atribuie de ctre ministrul transporturilor i infrastructurii i se elibereaz de ctre I.S.C.T.R., care va ine evidena acestora ntr-un registru. (3) Legitimaiile prevzute la alin. (2) se emit urmtoarelor categorii de personal din cadrul I.S.C.T.R.: a) inspector de stat ef; b) inspector-ef teritorial; c) inspector. ART. 6 n timpul exercitrii atribuiilor de inspecie i control, inspectorii au obligaia purtrii uniformei de serviciu cu nsemnele specifice i, n mod suplimentar, a echipamentului de protecie, n cazul controlului n trafic.

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

(4) Controlul n trafic se efectueaz de ctre echipaje formate din cel puin 2 inspectori, n funcie de tematica i complexitatea controlului, dintre care cel puin unul trebuie s fie atestat potrivit dispoziiilor art. 26 alin. (6). -----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. (5) Controlul la sediu se efectueaz de ctre echipaje formate din cel puin 2 inspectori. ART. 8 (1) n exercitarea atribuiilor de inspecie i control, inspectorii solicit prezentarea tuturor documentelor necesare pentru verificarea respectrii reglementrilor specifice n vigoare. (2) La efectuarea controlului n trafic, conductorii auto au obligaia s prezinte inspectorilor toate documentele pe care trebuie s le dein la bordul vehiculului, n funcie de activitatea desfurat i n conformitate cu reglementrile n vigoare. (3) La efectuarea controlului la sediu, administratorul, managerul de transport i/sau orice alt reprezentant legal are/au obligaia s prezinte inspectorilor toate documentele pe care ntreprinderile de transport rutier n cont propriu/operatorii de transport rutier/operatorii economici care desfoar activiti conexe transportului rutier/furnizorii i beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregtire i perfecionare profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/colile de conductori auto/instructorii auto autorizai au obligaia s le dein la sediul social, n funcie de activitatea desfurat i n conformitate cu reglementrile n vigoare n domeniul transporturilor rutiere. ART. 9 (1) Controlul n trafic se efectueaz n locuri diferite i la orice or, acoperind o poriune suficient de extins a reelei de drumuri, pentru a face

TC

Pi

at ra

ea

inclusiv vehiculele nmatriculate n alte state, cu excepia vehiculelor rutiere destinate transportului de mrfuri a cror mas total maxim autorizat, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depete 3,5 tone i a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcie i echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conductorului auto; b) mainile autopropulsate pentru lucrri care circul pe drumurile publice, precum i vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) i art. 19 lit. a), b), h), i), j) i k) din Ordonana Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, referitor la respectarea reglementrilor n vigoare privind masele i dimensiunile maxime admise/autorizate; c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregtire practic a persoanelor n vederea obinerii permisului de conducere. (3) Controlul vehiculelor prevzute la alin. (2) poate fi efectuat i n locurile n care acestea sunt parcate, oprite sau staionate pe drumurile publice din Romnia.

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

dificil evitarea punctelor de control. (2) Principiile privind selectarea vehiculelor pentru efectuarea controlului n trafic se stabilesc prin reglementri specifice i/sau proceduri proprii de control elaborate de I.S.C.T.R. (3) Controlul n trafic se finalizeaz prin ntocmirea raportului zilnic de control, conform reglementrilor specifice i/sau procedurilor proprii de control elaborate de I.S.C.T.R. ART. 10 (1) Verificrile privind ndeplinirea condiiilor n vederea licenierii/certificrii/autorizrii operatorilor de transport rutier, ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu, operatorilor economici care desfoar activiti conexe transportului rutier, centrelor de pregtire i perfecionare profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, colilor de conductori auto i instructorilor auto autorizai se efectueaz de ctre inspectori la sediul acestora, la cererea autoritii emitente a licenei comunitare, a certificatului de transport n cont propriu, a licenei pentru activiti conexe transportului rutier sau a autorizaiei, dup caz. (2) Dup finalizarea verificrilor menionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaboreaz rapoarte detaliate, care se nainteaz autoritii emitente a licenei comunitare, a certificatului de transport n cont propriu, a licenei pentru activiti conexe transportului rutier sau a autorizaiei, dup caz, cu avizul inspectorului-ef teritorial. (3) Verificarea activitii operatorilor de transport rutier/ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu, precum i verificarea ndeplinirii condiiilor care au stat la baza eliberrii licenei de transport/licenei comunitare/certificatului de transport n cont propriu se efectueaz la sediul acestora cel puin o dat la 5 ani i, motivat, ori de cte ori se impune, n condiiile legii. (4) Verificarea activitii operatorilor economici care desfoar activiti conexe transportului rutier, precum i verificarea ndeplinirii condiiilor care au stat la baza eliberrii licenei pentru activiti conexe transportului rutier se efectueaz la sediul acestora cel puin o dat la 2 ani i, motivat, ori de cte ori se impune, n condiiile legii. (5) Verificarea activitii centrelor de pregtire i perfecionare profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a colilor de conductori auto i a instructorilor auto autorizai, precum i verificarea ndeplinirii condiiilor care au stat la baza eliberrii autorizaiilor se efectueaz la sediul acestora cel puin o dat la 2 ani i, motivat, ori de cte ori se impune, n condiiile legii. (6) Verificarea activitii furnizorilor i beneficiarilor de bunuri divizibile se efectueaz cel puin o dat la 2 ani i, motivat, ori de cte ori se impune, n condiiile legii. (7) Verificrile prevzute la alin. (3)-(6) se efectueaz i n cazul n care se constat nclcri grave sau repetate a reglementrilor n vigoare n activitatea operatorilor de transport rutier/ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu/operatorilor economici care desfoar activiti conexe transportului rutier/furnizorilor i beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregtire i perfecionare profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/colilor de conductori auto/instructorilor auto autorizai.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

ART. 11 (1) n vederea efecturii controlului la sediu, inspectoratul teritorial n a crui raz se gsete sediul va notifica n scris operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului economic care desfoar activiti conexe transportului rutier/furnizorului i beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregtire i perfecionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/colii de conductori auto/instructorului auto autorizat data i ora la care urmeaz s se efectueze controlul, cu excepia cazului n care controlul se impune a fi efectuat ntr-un termen foarte scurt, n condiiile prevzute de reglementrile n vigoare. (2) Operatorul de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier n cont propriu/Operatorul economic care desfoar activiti conexe transportului rutier/Furnizorul i beneficiarul de bunuri divizibile/Centrul de pregtire i perfecionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/coala de conductori auto/Instructorul auto autorizat confirm n scris inspectoratului teritorial care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului n data respectiv. (3) n cazul n care n rspunsul prevzut la alin. (2) se menioneaz c nu se poate efectua controlul n data propus, inspectoratul teritorial transmite o nou notificare scris, prin pot cu confirmare de primire, n care se va comunica o alt dat pentru efectuarea controlului. (4) n cazul n care notificarea prevzut la alin. (3) nu este primit, aceasta va fi afiat la sediul unde operatorul de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier n cont propriu/operatorul economic care desfoar activiti conexe transportului rutier/furnizorul i beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregtire i perfecionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/coala de conductori auto/instructorul auto autorizat i desfoar activitatea. (5) La data stabilit n notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului economic care desfoar activiti conexe transportului rutier/furnizorului i beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/colii de conductori auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate pentru efectuarea controlului. (6) n cazul n care controlul prevzut la alin. (5) este obstrucionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului economic care desfoar activiti conexe transportului rutier/furnizorului i beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/colii de conductori auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplic sanciunile i msurile corespunztoare prevzute de legislaia n vigoare. (7) Operatorii de transport rutier/ntreprinderile de transport rutier n cont propriu/Operatorii economici care desfoar activiti conexe transportului rutier/Furnizorii i beneficiarii de bunuri divizibile/Centrele de pregtire i perfecionare a personalului din domeniul transporturilor

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

rutiere/colile de conductori auto/Instructorii auto autorizai pot fi controlai/controlate la sediu n timpul programului de lucru, fr notificarea scris a acestora potrivit prevederilor alin. (1). ART. 12 (1) Controlul la sediu se finalizeaz prin ntocmirea unei note de constatare, ale crei model i coninut se stabilesc de ctre I.S.C.T.R. (2) Sanciunile contravenionale, sanciunile complementare i/sau msurile administrative, dup caz, se aplic pe baza unei note de constatare.

(3) I.S.C.T.R. va pstra evidena centralizat, ntr-un sistem informatic, a tuturor controalelor efectuate de inspectoratele teritoriale. -----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. SECIUNEA a 3-a Oprirea vehiculelor i semnalele inspectorului

ART. 13 n exercitarea atribuiilor de serviciu, inspectorii au dreptul s opreasc: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele nmatriculate n alte state, cu excepia vehiculelor rutiere destinate transportului de mrfuri a cror mas total maxim autorizat, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depete 3,5 tone i a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcie i echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conductorului auto; b) mainile autopropulsate pentru lucrri care circul pe drumurile publice, precum i pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) i art. 19 lit. a), b), h), i), j) i k) din Ordonana Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementrilor n vigoare privind masele i dimensiunile maxime admise/autorizate; c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregtire practic a persoanelor n vederea obinerii permisului de conducere. ART. 14 (1) n timpul exercitrii atribuiilor de inspecie i control n trafic, inspectorii au obligaia respectrii prevederilor legale privind oprirea vehiculelor. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul controlului efectuat pe autostrzi, inspectorii nu pot opri vehiculele din poziie static. ART. 15 Inspectorii pot opri vehiculele, semnaliznd regulamentar din poziia static sau din autovehiculul din dotare aflat n mers, n acelai mod ca i poliitii rutieri. ART. 16

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

ART. 18 Pentru oprirea unui vehicul aflat n mers, inspectorul aflat n vehiculul cu inscripia I.S.C.T.R. se va deplasa n faa vehiculului ce urmeaz a fi oprit i va pune n funciune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile i/sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant/iluminat. -----------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. ART. 19 (1) Conductorii auto ai vehiculelor utilizate la efectuarea operaiunilor de transport rutier i la pregtirea practic a persoanelor n vederea obinerii permisului de conducere au obligaia s opreasc la semnalele adresate n acest sens de inspector. (2) Oprirea vehiculului se face n afara prii carosabile, n locul indicat de inspector, loc unde este permis oprirea, staionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale n vigoare. ART. 20 Conductorii auto au obligaia s respecte semnificaia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roie cu mesaje variabile din dotarea vehiculului inspectorilor. ART. 21 Neoprirea la semnalul inspectorului i sustragerea de la efectuarea controlului n trafic se sancioneaz n conformitate cu prevederile legale

TC

Pi

at ra

-----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ea

(2) Semnalele se execut pe timpul zilei cu braul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopii numai cu bastoane iluminate.

Semnalele inspectorului au urmtoarele semnificaii: a) braul ridicat vertical semnific "atenie, oprire" pentru participanii la trafic care se apropie, cu excepia acelora care nu ar mai putea opri n condiii de siguran; b) braul sau braele ntinse orizontal semnific "oprire" pentru participanii la trafic care circul n sensul de mers din faa inspectorului de trafic n direcia intersectat de braul sau braele ntinse; c) balansarea cu braul, pe vertical, a unui dispozitiv cu lumin roie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnific "oprire" pentru participanii la trafic spre care este ndreptat. ART. 17 (1) Inspectorii trebuie s fie echipai i plasai astfel nct s poat fi observai i recunoscui cu uurin de ctre participanii la trafic atunci cnd adreseaz acestora semnale de oprire.

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

n vigoare. ART. 22 ntreprinderile de transport rutier n cont propriu/Operatorii de transport rutier instruiesc conductorii auto angajai ai acestora privind obligaia respectrii semnalelor inspectorilor i a instruciunilor afiate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoas cu mesaje variabile de culoare roie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R.. SECIUNEA a 4-a Controlul tehnic n trafic al vehiculelor rutiere ART. 23 Prezenta seciune stabilete procedura i condiiile tehnice care se aplic la efectuarea controlului tehnic n trafic al vehiculelor comerciale care circul pe drumurile publice din Romnia. ART. 24 n cuprinsul prezentelor norme metodologice se utilizeaz urmtoarele abrevieri: a) R.A.R. - "Registrul Auto Romn" - R.A.; b) CTT - controlul tehnic n trafic; c) ITP - inspecia tehnic periodic; d) ITPI - inspecia tehnic periodic internaional; e) RNTR 1 - Reglementrile privind certificarea ncadrrii vehiculelor rutiere nmatriculate n normele tehnice privind sigurana circulaiei rutiere, protecia mediului i n categoria de folosin conform destinaiei, prin inspecia tehnic periodic RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.133/2005, cu modificrile ulterioare; f) RNTR 2 - Reglementrile privind omologarea de tip i eliberarea crii de identitate a vehiculelor rutiere, precum i omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 211/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 25 n sensul reglementrilor prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au urmtorul neles: a) Acordul de la Viena - Acordul privind adoptarea de condiii uniforme pentru inspeciile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere i recunoaterea reciproc a acestor inspecii, ncheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de Romnia prin Ordonana Guvernului nr. 76/1998, aprobat prin Legea nr. 7/1999; b) control tehnic n trafic - controlul inopinat de natur tehnic al unui vehicul n circulaie pe drumurile publice din Romnia, efectuat de I.S.C.T.R.; c) inspecia tehnic periodic - controlul conformitii unui vehicul cu cerinele tehnice referitoare la inspecia tehnic periodic. Pentru vehiculele nmatriculate n Romnia, aceste cerine sunt prevzute n reglementrile RNTR 1 n vigoare; d) inspecia tehnic periodic internaional - controlul conformitii vehiculelor nmatriculate n alte state cu cerinele tehnice referitoare la inspecia tehnic periodic internaional, prevzute n regulile anexate la

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Acordul de la Viena; e) vehicul comercial - autovehiculul destinat transportului de mrfuri cu masa total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone (categoriile N(2) i N(3)), remorca sau semiremorca cu masa total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone (categoriile O(3) i O(4)) ori autovehiculul destinat transportului de persoane care prin construcie i echipare are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conductorului auto (categoriile M(2) i M(3)), denumite n continuare vehicule. ART. 26 (1) CTT se efectueaz la vehiculele aflate n circulaie pe drumurile publice din Romnia, fr discriminri bazate pe naionalitatea conductorului auto sau pe statul de nmatriculare ori de punere n circulaie a vehiculului, inndu-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor i ntrzierilor provocate conductorilor auto i/sau operatorilor economici. (2) Modul de selectare a vehiculelor ce urmeaz a fi supuse CTT trebuie s urmreasc n special identificarea i oprirea acelor vehicule n cazul crora exist indicii privind o stare tehnic necorespunztoare. (3) CTT cuprinde urmtoarele verificri: a) o verificare a raportului de CTT ntocmit recent sau o verificare a documentelor care atest efectuarea ITP ori a ITPI, n statul de nmatriculare sau punere n circulaie a vehiculului i, n particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atest c vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecia tehnic auto pentru autovehicule i remorcile acestora; b) o inspecie vizual a strii tehnice a vehiculului n staionare; i/sau c) o inspecie ce vizeaz detectarea defeciunilor privind starea tehnic a vehiculului. Aceast inspecie se efectueaz asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate n raportul de control tehnic n trafic. (4) Dovada eliberat ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabilete c un autovehicul, precum i remorca sau semiremorca acestuia, nmatriculate n acest stat membru, au fost admise la o ITP care respect cel puin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European i a Consiliului este recunoscut ca avnd aceeai valabilitate ca i dovada de ITP eliberat n Romnia. (5) Pentru vehiculele nmatriculate n celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI. (6) Inspectorii care efectueaz CTT trebuie s fie atestai cu aplicarea n totalitate a prevederilor aplicabile ale RNTR 1. ART. 27 (1) nainte de a proceda la o inspecie privind punctele de control prevzute n raportul de CTT, inspectorul ia n considerare documentele care atest efectuarea ITP ori ITPI i/sau un raport de CTT prezentat de conductorul auto i care a fost ntocmit recent fie de I.S.C.T.R. sau R.A.R., dup caz, fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractant la Acordul de la Viena.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

(2) Inspectorul poate, de asemenea, s ia n considerare un document eliberat de un atelier de reparaii autorizat de R.A.R. conform legislaiei n vigoare, care atest efectuarea unor reparaii la vehiculul respectiv, prezentat, dac este cazul, de conductorul auto. (3) Atunci cnd aceste documente i/sau raportul precizat mai sus furnizeaz proba c o inspecie a fost deja efectuat n decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate n raportul de control tehnic n trafic, acest punct nu este controlat din nou dect n cazul n care acest control este justificat, n principal, de existena unei defeciuni sau a unei neconformiti evidente. (4) Inspectorul verific, dac este cazul, existena i valabilitatea certificatului de agreare pentru transportul mrfurilor periculoase, corespunztor mrfii transportate. ART. 28 (1) Planul de operaiuni pe baza cruia se efectueaz CTT este prevzut n anexa nr. 1a). (2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mrfuri periculoase, inspectorul poate proceda i la efectuarea operaiunilor de verificri suplimentare prevzute n anexa nr. 1b). (3) Inspectorii verific ndeplinirea cerinelor privind ncercrile i/sau controalele referitoare la sistemele de frnare, emisiile poluante, tahografele i limitatoarele de vitez prevzute n anexa nr. 1a). (4) Aparatura utilizat la CTT trebuie s ndeplineasc condiiile precizate n RNTR 1. (5) Dac inspectorul estimeaz c importana defeciunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind sigurana rutier, de natur s justifice o inspecie mai aprofundat, n special n ceea ce privete frnarea, echipajul de control al I.S.C.T.R. va nsoi vehiculul care face obiectul controlului la o staie ITP autorizat de R.A.R., situat n apropiere, pentru efectuarea unei inspecii complexe. (6) Conductorul auto are obligaia s deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, nsoit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la staia ITP autorizat de R.A.R.. (7) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita staiei ITP autorizate de R.A.R. efectuarea inspeciei complexe prevzute la alin. (5). ART. 29 (1) Pentru fiecare control tehnic n trafic se ntocmete un raport, al crui model este prevzut n anexa nr. 1c). (2) Inspectorul completeaz rubricile raportului de control tehnic n trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marcheaz punctele care au fost controlate n conformitate cu planul de operaiuni. (3) Raportul de control tehnic se ntocmete n dou exemplare, unul pentru inspector, iar cellalt pentru conductorul auto; n cazul n care acesta refuz primirea, se comunic contravenientului. (4) Dac din raportul de control tehnic n trafic rezult defeciuni tehnice majore i/sau periculoase privind sistemul de frnare, sistemul de direcie, puni, roi, anvelope i suspensie, asiu, cabin i elemente ataate asiului, tahograful i limitatorul de vitez, inspectorul aplic sanciunile i msurile corespunztoare, potrivit prevederilor legale n

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

vigoare. ART. 30 Costurile rezultate prin aplicarea msurilor impuse de controlul tehnic n trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa i persoanele transportate aflndu-se sub rspunderea juridic a acestuia, care este responsabil i pentru eventualele pierderi cauzate terilor, conform legii. ART. 31 n cazul constatrii de ctre inspectori a unor defeciuni dintre cele prevzute la art. 29 alin. (4), dovada remedierii acestora se elibereaz conform prevederilor RNTR 1. ART. 32 (1) R.A.R. comunic Comisiei Europene la fiecare 2 ani, nainte de 31 martie, datele colectate privind controlul tehnic n trafic pentru cei 2 ani precedeni i care se refer la numrul vehiculelor controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunztoare din raportul de control tehnic n trafic i pe ri de nmatriculare, precum i punctele controlate i defeciunile constatate i marcate n rubrica privind punctele de control din raport. (2) n acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, nainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice n trafic pentru cei 2 ani precedeni, n formatul pus la dispoziie de ctre R.A.R. (3) I.S.C.T.R. asigur colaborarea cu autoritile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circul n Comunitate. n acest scop, I.S.C.T.R. comunic acestor autoriti persoanele de contact responsabile. (4) n cazul controlului tehnic n trafic al vehiculelor utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere care aparin unor nerezideni i la care au fost constatate defeciuni majore i/sau periculoase, I.S.C.T.R. informeaz autoritile competente ale statului membru al Uniunii Europene de nmatriculare sau de punere n circulaie a vehiculelor respective, pe baza raportului de control tehnic n trafic. Aceasta nu va aduce atingere aplicrii sanciunilor i msurilor corespunztoare n conformitate cu legislaia naional. (5) n cazul n care autoritatea competent a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defeciuni majore i/sau periculoase la un vehicul utilitar nmatriculat n Romnia a solicitat I.S.C.T.R. s ia msuri mpotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autoritii respective msurile luate. n acest scop, I.S.C.T.R. comunic R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia msurile prevzute de legislaia n vigoare, pe care le comunic I.S.C.T.R. (6) n scopul monitorizrii activitii staiilor ITP i a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. va pune la dispoziia R.A.R. informaii privind vehiculele rutiere utilitare la care au fost constatate defeciuni majore i/sau periculoase. (7) Modul de transmitere a informaiilor menionate la alin. (2) i (6) se stabilete pe baz de protocol ncheiat ntre I.S.C.T.R. i R.A.R.

SECIUNEA a 5-a
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Pi

at ra

ea

Controlul respectrii maselor i/sau dimensiunilor maxime admise, precum i a prevederilor privind desfurarea circulaiei vehiculelor rutiere cu mase i/sau dimensiuni ce depesc masele i/sau dimensiunile maxime admise ART. 33 (1) Controlul privind respectarea maselor i/sau dimensiunilor maxime admise, precum i a prevederilor privind desfurarea circulaiei vehiculelor rutiere cu mase i/sau dimensiuni ce depesc masele i/sau dimensiunile maxime admise se realizeaz de ctre inspectori n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Normelor privind autorizarea i desfurarea circulaiei vehiculelor rutiere cu mase i/sau dimensiuni ce depesc masele i/sau dimensiunile maxime admise, prevzute n Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii i al ministrului administraiei i internelor nr. 356/107/2010. (2) Controlul prevzut la alin. (1) are ca scop verificarea de ctre inspectori a urmtoarelor: a) respectarea maselor i/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, precum i a condiiilor de desfurare a circulaiei vehiculelor cu depiri; b) existena i valabilitatea autorizaiei speciale de transport, precum i respectarea condiiilor de desfurare a transportului, stabilite prin aceasta; c) achitarea tarifelor datorate administratorilor drumurilor publice; d) existena dotrii cu mijloace suplimentare de semnalizare a vehiculelor cu depiri i funcionarea acestora; e) efectuarea nsoirii vehiculelor cu depiri de ctre personal specializat cu autovehicule de nsoire aparinnd operatorilor economici specializai i/sau de ctre echipaje de poliie rutier, precum i respectarea condiiilor de desfurare a acestei activiti; f) existena dotrii obligatorii a autovehiculelor de nsoire i funcionarea acesteia; g) respectarea restriciilor de circulaie, permanente sau temporare, instituite pe drumurile publice. (3) Controlul vehiculelor prevzute la alin. (1) se va desfura preponderent pe sectoarele de drum cu trafic greu i foarte greu, cu orientare asupra zonelor n care exist exploatri miniere, petroliere, forestiere, agricole, de balastier sau de carier, antiere de construcii ori alte obiective industriale. ART. 34 (1) n vederea controlului privind respectarea maselor pe axe i totale maxime admise/autorizate i a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, inspectorii vor stabili: a) masele pe axe ale vehiculului, prin cntrire; b) masa total a vehiculului, prin nsumarea maselor pe axe rezultate n urma cntririi sau din documentele de transport, dup caz; c) dimensiunile vehiculului, prin msurare sau din documentele de transport, dup caz. (2) Stabilirea, prin cntrire, a maselor pe axe i totale se realizeaz de ctre inspectori cu echipamente de cntrire a vehiculelor rutiere care

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

respect condiiile de funcionare stabilite n conformitate cu prevederile metrologice n vigoare i de furnizorul sau productorul acestora, dup caz. ART. 35 Conductorii auto deplaseaz i manevreaz vehiculul rutier care face obiectul cntririi/msurrii conform indicaiilor inspectorului. ART. 36

(1) Ca urmare a stabilirii, prin cntrire, a maselor pe axe i a masei totale ale vehiculului rutier, se elibereaz prin intermediul echipamentului de cntrire un tichet de cntar n dublu exemplar. -----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. (2) Tichetul de cntar se semneaz i se tampileaz de ctre inspector.

ART. 38 (1) Odat cu aplicarea sanciunilor contravenionale corespunztoare, n cazurile i n condiiile prevzute de lege, inspectorul: a) va imobiliza vehiculul i, dac este cazul, procedeaz la ridicarea plcuelor cu numrul de nmatriculare pn la ndeplinirea condiiilor legale pentru continuarea transportului/ deplasrii;

b) va reine, n vederea suspendrii, copia conform a licenei de transport, copia conform a licenei comunitare sau copia conform a certificatului de transport n cont propriu, dup caz; -----------Lit. b) a alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 37 (1) Ca urmare a stabilirii, prin cntrire, a maselor pe axe i a masei totale ale vehiculului rutier, un exemplar al tichetului de cntar se nmneaz conductorului auto sub semntur. (2) n cazul constatrii contraveniilor privind circulaia vehiculelor cu depiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor nscrise n autorizaia special de transport (AST) sau privind condiiile de desfurare a acestor transporturi, inspectorul aplic sanciunile contravenionale, stabilete contravaloarea tarifelor de despgubire i ntocmete procesul-verbal de constatare a contraveniei, la care anexeaz o not de constatare, n cazul controlului la sediu, sau tichetul de cntar, dac a fost efectuat cntrirea n trafic.

Pi

at ra

ea

ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. c) va reine, n vederea suspendrii sau pn la ndeplinirea condiiilor legale pentru reluarea transportului, dup caz, autorizaia special de transport, atestatul nominal al personalului specializat i/sau autorizaia autovehiculului de nsoire a vehiculelor cu depiri, alte avize i autorizaii emise de administratorii drumurilor publice; d) n cazul vehiculelor care transport mrfuri care nu sunt indivizibile, inspectorul va face meniune n procesul-verbal de constatare a contraveniei despre suma datorat de ctre contravenient cu titlu de tarif de despgubire, prevzut la art. 61 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, calculat potrivit prevederilor legale pentru distana dintre punctul de plecare i punctul de control, aa cum reiese din documentele de transport, precum i despre modul de achitare a acesteia;

e) n cazul vehiculelor care transport mrfuri indivizibile fr autorizaie special de transport, inspectorul va face meniune n procesul-verbal de constatare a contraveniei despre suma datorat de ctre contravenient cu titlu de tarif de despgubire, prevzut la art. 61 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, calculat conform prevederilor legale pentru distana dintre punctul de plecare i punctul de control, aa cum reiese din documentele de transport, precum i despre modul de achitare a acesteia; n plus, inspectorul consemneaz n procesul-verbal de constatare a contraveniei, odat cu descrierea faptei, i obligaia contravenientului de a achita contravaloarea tarifelor suplimentare prevzute la art. 41 alin. (13) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru distana dintre punctul de control i punctul de destinaie, aa cum reiese din documentele de transport, utiliznd formularea contravenientul are i obligaia achitrii contravalorii tarifelor suplimentare prevzute la art. 41 alin. (13) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, calculate potrivit prevederilor legale, precum i obligaia contravenientului de a obine autorizaia special de transport pentru traseul cuprins ntre punctul de control/imobilizare i destinaie, aa cum reiese din documentele de transport. -----------Lit. e) a alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012. (2) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. e), autorizaia special de transport se emite de ctre administratorul drumului public pentru sectorul aflat n administrare, n conformitate cu prevederile legale, la solicitarea contravenientului i pe baza copiei procesului-verbal de constatare a contraveniei ntocmit de inspector, cu achitarea contravalorii tarifelor
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Pi

at ra

ea

suplimentare de utilizare pentru efectuarea transportului cu depiri ale maselor i/sau dimensiunilor maxime admise. (3) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. e), inspectorii comunic o copie a procesului-verbal de constatare a contraveniei administratorului drumului public n a crui raz administrativ-teritorial se desfoar controlul, n vederea stabilirii contravalorii tarifelor suplimentare prevzute la art. 41 alin. (13) din Ordonana Guvernului nr. 43/1997, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i a achitrii acestora de ctre contravenient.

ART. 38^1 I.S.C.T.R. retrage sau suspend, dup caz, licena de transport/licena comunitar, copia conform a licenei de transport/copia conform a licenei comunitare, certificatul de transport n cont propriu, copia conform a certificatului de transport n cont propriu, 10% din copiile conforme ale licenei de transport, ale licenei comunitare sau ale certificatului de transport n cont propriu, licena de traseu, autorizaia de transport internaional, licena pentru activiti conexe transportului rutier, autorizaia colii de conductori auto, autorizaia instructorului auto autorizat i autorizaia centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere n cazurile i n condiiile prevzute de legislaia n vigoare. -----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 38^2 I.S.C.T.R. suspend documentele prevzute la art. 38^1, cu excepia autorizaiei de transport internaional i a licenei de traseu, pentru o
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Pi

-----------Seciunea a 5^1-a a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

at ra

SECIUNEA a 5^1-a Procedurile de retragere i de suspendare a licenei de transport/licenei comunitare, a copiei conforme a licenei de transport/copiei conforme a licenei comunitare, a certificatului de transport n cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport n cont propriu, a 10% din copiile conforme ale licenei de transport, ale licenei comunitare sau ale certificatului de transport n cont propriu, a licenei de traseu, a autorizaiei de transport internaional, a licenei pentru activiti conexe transportului rutier, a autorizaiei colii de conductori auto, a autorizaiei instructorului auto autorizat i a autorizaiei centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

ea

perioad de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, nsumnd o perioad care s nu depeasc 6 luni, n condiiile stabilite de legislaia n vigoare. -----------Art. 38^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 38^5 (1) Licena de transport, licena comunitar, certificatul de transport n cont propriu, licena pentru activiti conexe transportului rutier, autorizaia centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizaia colii de conductori auto sau autorizaia instructorului auto autorizat se reine la sediul operatorului de transport rutier, al ntreprinderii de transport rutier n cont propriu, al operatorului economic care desfoar activiti conexe transportului rutier, al centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al colii de conductori auto sau al instructorului auto autorizat, dup caz, de ctre inspectori, n vederea suspendrii, n baza unui proces-verbal ntocmit n dou exemplare, unul pentru titularul documentului suspendat i unul pentru agentul constatator. (2) n cazul n care reprezentantul legal/administratorul/ managerul de transport/orice alt reprezentant convenional al operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului

TC

-----------Art. 38^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

Pi

ART. 38^4 (1) I.S.C.T.R. ntocmete i comunic decizia motivat de retragere sau suspendare a documentelor prevzute la art. 38^1 ctre autoritatea emitent a documentului retras/suspendat i ctre titularul documentului retras/ suspendat, n termen de cel mult 7 zile de la data ntocmirii deciziei. (2) Odat cu retragerea unuia dintre documentele prevzute la art. 38^1, toate documentele eliberate de ctre autoritatea emitent n baza documentului retras devin nule.

at ra

ea

-----------Art. 38^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 38^3 Documentele prevzute la art. 38^1 suspendate se reacord, la expirarea termenului de suspendare i/sau dup remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei msuri, dup caz, i dup prezentarea documentului de plat, ctre autoritatea emitent, a tarifului aferent pentru eliberare.

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

economic care desfoar activiti conexe transportului rutier/centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/colii de conductori auto sau instructorul auto autorizat refuz s semneze i/sau s primeasc un exemplar al procesului-verbal prevzut la alin. (1), agentul constatator va consemna acest lucru n procesul-verbal. (3) Copia conform a licenei de transport, copia conform a licenei comunitare, copia conform a certificatului de transport n cont propriu, licena de traseu i graficul de circulaie aferent acesteia, precum i autorizaia de transport internaional se rein n trafic de ctre inspectori, n vederea suspendrii, n baza unui proces-verbal ntocmit n dou exemplare, unul pentru conductorul auto i unul pentru agentul constatator. (4) n cazul n care conductorul auto refuz se semneze i/sau s primeasc un exemplar al procesului-verbal prevzut la alin. (3), agentul constatator va consemna acest lucru n procesul-verbal. (5) n cazul n care instructorul auto autorizat, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenional al operatorului de transport rutier/ ntreprinderii de transport rutier n cont propriu/operatorului economic care desfoar activiti conexe transportului rutier colii de conductori auto/centrului de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere refuz s predea inspectorului licena de transport, licena comunitar, certificatul de transport n cont propriu, licena pentru activiti conexe transportului rutier sau autorizaia, dup caz, n vederea suspendrii, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. n raza cruia i are sediul titularul documentului ce urmeaz a fi suspendat solicit titularului s predea, n termen de maximum 5 zile lucrtoare, documentul n cauz. (6) n cazul n care conductorul auto refuz s predea inspectorului, n vederea suspendrii, copia conform a licenei de transport, copia conform a licenei comunitare sau copia conform a certificatului de transport n cont propriu sau, n vederea retragerii, licena de traseu i graficul de circulaie aferent acesteia sau autorizaia de transport internaional, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. n raza cruia i are sediul titularul documentului ce urmeaz a fi suspendat/retras solicit titularului s predea, n termen de maximum 5 zile lucrtoare, documentul n cauz. (7) n cazul n care inspectorii constat c sunt ndeplinite condiiile legale pentru a aplica sanciunea suspendrii a 10% din copiile conforme ale licenei de transport, ale licenei comunitare sau ale certificatului de transport n cont propriu, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. n raza cruia i are sediul titularul documentelor ce urmeaz a fi suspendate solicit acestuia s predea, n termen de 5 zile lucrtoare, numrul corespunztor de copii conforme. (8) n cazul prevzut la alin. (7), copiile conforme care urmeaz a fi suspendate se rein n baza unui proces-verbal ntocmit n dou exemplare, unul pentru operatorul de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier n cont propriu i unul pentru agentul constatator. (9) n cazul n care, la expirarea termenului de 5 zile lucrtoare prevzut la alin. (5)-(7), nu a fost predat documentul suspendat/documentele suspendate/documentul retras, I.S.C.T.R. aplic sanciunile corespunztoare prevzute de reglementrile n vigoare.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

-----------Art. 38^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 38^7 (1) Vehiculul pentru care copia conform a licenei de transport, copia conform a licenei comunitare sau copia conform a certificatului de transport n cont propriu se suspend n momentul controlului nu poate s continue operaiunea de transport. (2) Inspectorul va nmna conductorului auto o dovad prin care i se permite deplasarea vehiculului a crui copie conform a licenei de transport, copie conform a licenei comunitare sau copie conform a certificatului de transport n cont propriu a fost suspendat, fr ncrctur, de la locul controlului spre sediul social/punctul de lucru al operatorului de transport rutier/ ntreprinderii de transport rutier n cont propriu care deine vehiculul respectiv/care este titular al documentului suspendat. Valabilitatea dovezii este de maximum 3 zile. (3) ncrctura vehiculului a crui copie conform a licenei de transport, copie conform a licenei comunitare sau copie conform a certificatului de transport n cont propriu a fost suspendat poate fi transportat numai cu un alt vehicul care ndeplinete condiiile legale. -----------Art. 38^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 38^8
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Pi

at ra

-----------Art. 38^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

ART. 38^6 (1) Pe toat durata suspendrii licenei de transport/licenei comunitare/certificatului de transport n cont propriu, operatorul de transport rutier sau ntreprinderea de transport rutier n cont propriu, titulari ai documentului suspendat, nu poate efectua operaiuni de transport rutier ori transport rutier n cont propriu, dup caz. (2) Pe toat durata suspendrii licenei pentru activiti conexe transportului rutier, operatorul economic titular al licenei suspendate nu poate desfura activiti conexe transportului rutier. (3) Pe toat durata suspendrii autorizaiei, coala de conductori auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere titular/titular a/al autorizaiei nu poate desfura activiti de pregtire a persoanelor n vederea obinerii permisului de conducere sau activiti de pregtire i perfecionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilorrutiere, dup caz.

ea

ART. 39 Contravenia se constat i se sancioneaz de ctre inspectori prin proces-verbal de constatare i sancionare a contraveniei, n baza legitimaiei nominale de control, n condiiile legii. ART. 40 (1) Inspectorii primesc carnete de procese-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor, eliberate de I.S.C.T.R. (2) Evidena proceselor-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor ntocmite se pstreaz n Registrul de eviden a contraveniilor, precum i n baza de date pe suport magnetic/electronic a I.S.C.T.R. ART. 41 (1) Procesele-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor, notele de constatare ncheiate de ctre inspectori, precum i toate documentele care rezult n urma controlului i/sau care au stat la baza efecturii controlului se pstreaz la sediul compartimentului funcional din

TC

SECIUNEA a 6-a ntocmirea, urmrirea i finalizarea proceselor-verbale de constatare i sancionare contravenional i arhivarea documentelor de control

Pi

-----------Art. 38^8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.

at ra

(1) n cazurile i n condiiile prevzute de legislaia n vigoare, I.S.C.T.R. poate dispune, printr-o decizie motivat, suplimentar fa de sanciunea suspendrii copiei conforme a licenei de transport, a licenei comunitare sau a certificatului de transport n cont propriu, una dintre urmtoarele msuri: a) suspendarea eliberrii de atestate de conductor auto pentru operatorul de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier n cont propriu; b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conductor auto eliberate operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu; c) eliberarea atestatelor de conductor auto n baza unor condiii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziv a acestora. (2) Msurile suplimentare prevzute la alin. (1) se pot aplica, ulterior aplicrii unei sanciuni definitive operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu, n funcie de urmtoarele criterii: a) gravitatea nclcrii; b) numrul de copii conforme ale licenei de transport, ale licenei comunitare sau ale certificatului de transport n cont propriu deinute de operatorul de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier n cont propriu; c) gradul de risc al operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu, rezultat prin aplicarea sistemului de evaluare a operatorilor de transport rutier/ntreprinderilor de transport rutier n cont propriu.

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

cadrul I.S.C.T.R. o perioad de 5 ani de la data ntocmirii/finalizrii lor. (2) Dup expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente n conformitate cu prevederile legale n vigoare. SECIUNEA a 7-a Imobilizarea vehiculelor n trafic ART. 42 n toate cazurile cnd se constat fapte care contravin prevederilor legale n vigoare, svrite de un operator de transport sau de o ntreprindere romn/strin, care impun imobilizarea vehiculului, se procedeaz la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efecturii transportului se acord odat cu ndeplinirea condiiilor legale pentru efectuarea acestuia. ART. 43 Imobilizarea vehiculelor n trafic se va efectua n condiii de siguran i securitate a transportului, pn la ndeplinirea condiiilor legale pentru continuarea efecturii transportului. ART. 44 n cazul constatrii unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mrfuri periculoase, pentru care trebuie aplicat msura imobilizrii, se vor anuna imediat reprezentanii serviciilor de urgen profesioniste cu competene n zona unde se efectueaz controlul n trafic. ART. 45 (1) n cazul imobilizrii vehiculelor, dac respectivul contravenient nu nltur deficienele constatate astfel nct s fie ndeplinite condiiile legale pentru continuarea transportului/deplasrii n perioada aferent activitii de control n trafic, conform programului de control din ziua respectiv, inspectorii aplic msurile corespunztoare pn la momentul n care contravenientul va face dovada ndeplinirii condiiilor legale pentru continuarea transportului/deplasrii. n acest caz, inspectorii i aduc la cunotin conductorului auto adresa i programul de funcionare ale inspectoratului teritorial pe raza cruia s-a efectuat controlul. (2) n cazul prevzut la alin. (1), conductorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/ntreprinderii de transport rutier n cont propriu care deine vehiculul imobilizat se deplaseaz la sediul inspectoratului teritorial pe raza cruia s-a efectuat controlul, pentru a face dovada c ndeplinete condiiile legale pentru continuarea transportului/deplasrii. Dac documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada ndeplinirii condiiilor legale, inspectorii se deplaseaz la locul imobilizrii, n vederea constatrii ndeplinirii condiiilor legale pentru continuarea transportului/deplasrii. ART. 46 Msura imobilizrii unui vehicul dispus de ctre inspectori se va meniona n scris pe urmtoarele documente, dup caz: a) procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniei; b) formularul de control n trafic; c) buletinul de control ADR; d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital; e) dovada eliberat conductorului auto n situaia ridicrii plcuelor

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

cu numrul de nmatriculare la vehiculele nmatriculate n alte state. ART. 47 n situaia n care la efectuarea controlului transporturilor de animale vii, mrfuri perisabile sau sub temperatur controlat s-au constatat nclcri ale prevederilor legale n vigoare care reglementeaz domeniul transporturilor, se va aplica sanciunea corespunztoare celor constatate, fr a se imobiliza vehiculele, n condiiile legii. SECIUNEA a 8-a Dispoziii finale ART. 48 n vederea aducerii la ndeplinire a prevederilor prezentelor norme, I.S.C.T.R. elaboreaz proceduri i instruciuni proprii. * Prezentele norme transpun integral prevederile Directivei 2010/47/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circul n Comunitate. ANEXA 1a)

A. Plan de operaiuni

Nr. Denumirea verificrii Metoda de control i aparatura Defectele constatate pentru respingere Cod defect crt. necesar DMiDMaDP 0. Identificare vehicul 0.1. Verificare stare plci Inspecie vizual a) Plac lips sau fixat necorespunztor astfel X cu numrul de nct s-ar putea desprinde de pe vehicul nmatriculare, b) Numr de nmatriculare ilizibil sau lips X concordan dintre c) Numrul de nmatriculare de pe plac nu este n X plcile cu numrul de concordan cu documentele vehiculului. nmatriculare i d) Plac

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

deteriorat/confecionat artizanal X X numrul de nmatriculare din documentele vehiculului (CI i/sau CIV) 0.2. Verificare concordan Inspecie vizual dup curarea a) Lips numr de identificare poansonat sau lips X dintre datele de iden- locurilor unde se afl poansonateplcu productor cu numr de identificare de la tificare prelevate de numrul de identificare i plcu-bord pe vehiculul supus ele productorului b) Numr de identificare incomplet, ilizibil parial X controlului i datele Se verific concordana dintre sau total din CIV vehiculul prezentat spre control c) Numr de identificare neconform cu X i datele din CIV privind: documentele sau nregistrrile vehiculului categoria, caroseria, marca, d) Vehiculul prezentat spre control nu corespunde X tipul, numrul de identificare cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, poansonat sau tanat pe plcua marca, tipul vehiculului, codul motorului sau productorului, prindere plcu culoarea productor, codul motorului, e) Numr de identificare modificat sau poansonat X culoarea. neconform f) Suportul pe care se afl poansonat numrul de X identificare este fixat artizanal pe vehicul (de exemplu, nconjurat de un cordon de sudur). g) Vehiculul are aplicat un colant de alt culoare X dect cea din CIV pe o suprafa mai mare de 50% din suprafaa sa. h) Motor cu alt sistem de alimentare dect cel din X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

CIV (de exemplu, motor cu sistem de alimentare dual benzin + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului) i) Seria rezervorului GPL/GNC nu este menionat X sau este diferit de cea din CIV. 1. Sistem de frnare 1.1. Stare mecanic i funcionare 1.1.1. Ax pedal frn de Inspecie vizual i funcional a) Efort excesiv la acionarea pedalei/manetei X serviciu/Ax manet a componentelor, n timp ce b) Uzur avansat sau joc excesiv X de frn sistemul de frnare este acionatc) Lips siguran la pedal X NOT: Autovehiculele cu servo frn trebuie inspectate cu motorul oprit. 1.1.2. Pedal/Manet de frn Inspecie vizual i funcional a) Curs excesiv sau insuficient a dispozitivului X i cursa dispozitivuluia componentelor, n timp ce de acionare de acionare a frnei sistemul de frnare este acionatb) Dispozitivul de acionare nu revine corect la X NOT: Autovehiculele cu servopoziia iniial. frn trebuie inspectate cu c) mbrcminte pedal (dac a fost prevzut de X motorul oprit. productor) uzat, fixat incorect sau lips d) Dispozitivul de acionare deformat excesiv, X fisurat, rupt

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

1.1.3. Pomp de vacuum sau Inspecie vizual a componentelora) Presiune insuficient/Vacuum insuficient pentru X X compresor i rezervoarela presiunea normal de lucru, asigurarea unei frnri repetate (cel puin dou de aer verificarea funcionrii dispozi-frnri) dup declanarea semnalului de avertizare tivului de avertizare a supapei (sau dac manometrul indic o valoare de pericol) multicircuit sau de suprapresiuneb) Intervalul de timp pentru refacerea presiunii n X Se verific intervalul de timp instalaie mai mare de 7s necesar compresorului pentru c) Supapa de protecie multicircuit sau supapa de X realizarea presiunii de lucru n suprapresiune nu funcioneaz. sistemul de frnare dup ce se d) Pierdere de aer care provoac o scdere X apas pedala de frn repetat cu important de presiune sau pierdere de aer motorul oprit. perceptibil auditiv e) Deteriorare exterioar care poate afecta X X funcionarea sistemului de frnare f) Pompa de vacuum deteriorat sau nefuncional X 1.1.4. Manometru sau indicatorVerificare funcional Funcionarea incorect/Nefuncionarea X X pentru presiune sczut indicatorului sau a manometrului 1.1.5. Supap de comand a Inspecie vizual, funcional ia) Uzat excesiv, fisurat sau deteriorat X frnei cu acionare auditiv a componentelor n timp b) Dispozitiv de acionare a supapei nesigur sau X manual ce sistemul de frnare este supap fixat necorespunztor acionat c) Pierderi de aer n sistem, conexiuni nesigure X d) Funcionare necorespunztoare X 1.1.6. Element de acionare Inspecie vizual i funcional a) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

frn de mn, levier a componentelor n timp ce funcioneaz necorespunztor. de comand frn de sistemul de frnare este acionatb) Uzur excesiv a axului levierului sau a X mn, mecanism cu mecanismului cu clichet al levierului clichet frn de mn, c) Curs prea mare a levierului (reglaj incorect) X frn de mn cu d) Element de acionare lips, deteriorat sau X acionare electric nefuncional e) Funcionare incorect, indicatorul de avertizare X indic o funcionare defectuoas f) Elemente deteriorate sau reglate X necorespunztor g) Sistem inoperant (curs prea mic, prea mare X sau orice element deteriorat ori reglat necorespunztor) 1.1.7. Supape de frnare Inspecie vizual, funcional ia) Supap deteriorat/neetan (pierderi de aer n X X (supape de comand, auditiv a componentelor n timp exces) supape de descrcare, ce sistemul de frnare este b) Pierderi de ulei la compresor reduse/importante X X regulatoare de acionat c) Supap fixat sau montat necorespunztor X presiune etc.) d) Pierderi de lichid de frn reduse/importante X X 1.1.8. Elemente de cuplare Deconectarea i reconectarea a) Robinei de nchidere sau ventile cu etanare X ale frnelor (semi) tuturor elementelor de cuplare automat defecte remorcii (electrice i ale sistemelor de frnare dintre b) Fixare necorespunztoare/Montaj X X pneumatice) autovehiculul tractor i (semi) necorespunztor remorc c) Pierderi excesive de aer X X Inspecie vizual, funcional id)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Funcionare necorespunztoare X X auditiv a componentelor n timp ce sistemul de frnare este acionat 1.1.9. Rezervoare de aer Inspecie vizual i auditiv a) Deteriorate, corodate/neetane X X comprimat b) Robinet de purjare a apei defect X X c) Fixare sau montare necorespunztoare X 1.1.10. Dispozitiv servofrn, Inspecie vizual i funcional a) Dispozitiv servofrn deteriorat sau ineficient X pomp central de frna componentelor n timp ce b) Pomp central neetan/defect (pierde X X (pentru sistemul de sistemul de frnare este acionatpresiunea la apsarea constant a pedalei sau la frnare hidraulic) acionarea manetei) c) Fixare necorespunztoare a pompei centrale de X X frn d) Cantitate insuficient a lichidului de frn X e) Lips capac rezervor lichid de frn X f) Martor nivel lichid de frn aprins sau defect X g) Funcionare defectuoas a dispozitivului de X avertizare n caz de nivel insuficient al lichidului de frn (dac a fost prevzut de productor) 1.1.11. Conducte de frn Inspecie vizual a componentelora) Risc iminent de fisurare sau rupere X X rigide n timp ce sistemul de frnare b) Conduct sau conexiune neetan (pierderi X X este acionat reduse/importante) c) Deteriorri sau coroziuni excesive X X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

d) Conduct poziionat necorespunztor X e) Conduct fisurat sau rupt X 1.1.12. Racorduri flexibile de Inspecie vizual a componentelora) Risc iminent de fisurare sau rupere X X frn n timp ce sistemul de frnare b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, rsucit X X este acionat sau prea scurt c) Racord sau conexiune neetan (pierderi X X reduse/importante) d) Umflare excesiv la presiune X X e) Racord cu poroziti X f) Racord fisurat sau rupt X 1.1.13. Garnituri de friciune Inspecie vizual acolo unde a) Uzur excesiv (la o roat/la mai multe roi) X X (plcue, saboi) exist zon de vizitare b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o X X roat/la mai multe roi) c) Lips X 1.1.14. Tamburi i discuri de Inspecie vizual, inclusiv n a) Uzur excesiv, anuri, fisuri, sprturi, fixare X X frn zona de ventilaie necorespunztoare sau alte defecte care compromit sigurana (la o roat/la mai multe roi) b) Tamburi ori discuri ancrasate cu ulei sau unsoare X X (la o roat/la mai multe roi) c) Tambur sau disc lips X d) Platou fixat necorespunztor, joc platou X e) Joc disc de frn X f) Disc

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

frn deformat sau tambur ovalizat (la o X X roat/la mai multe roi) 1.1.15. Cabluri de frn, Inspecie vizual i funcional a) Cabluri deteriorate/nnodate X X leviere i conexiuni, a componentelor n timp ce b) Componente corodate sau uzate excesiv X X tije de acionare sistemul de frnare este acionatc) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate X necorespunztor d) Ghidaje de cabluri necorespunztoare X e) Orice element care poate mpiedica micarea X liber a elementelor sistemului de frnare f) Curs necorespunztoare a timoneriei datorit X reglajului incorect sau uzurii excesive g) Lips cabluri sau elemente ale timoneriei X h) Conexiune necorespunztoare a cablurilor sau a X tijelor i) Cabluri ce nu asigur funcionalitatea sau tije X de acionare defecte 1.1.16. Elemente de acionare Inspecie vizual a componentelora) Cu deteriorri/Cu fisuri X X sistem frnare n timp ce sistemul de frnare b) Neetaneiti (pierderi reduse/importante) X X (inclusiv etriere, este acionat c) Fixare necorespunztoare/Montare incorect X X cilindri de frn cu d) Coroziuni excesive X X arc, cilindri de frn e) Curs insuficient ori prea mare a pistonului sau X X hidraulici) a mecanismului cu membran f) Burduf de protecie mpotriva prafului rupt/lips X X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

1.1.17. Regulator automat al Inspecie vizual i funcional a) Timonerie defect X frnrii n funcie de n timp ce sistemul de frnare b) Timonerie reglat necorespunztor X ncrcare este acionat c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient X X d) Regulator lips sau modificat X e) Lipsa plcuei cu datele tehnice principale (la X vehicule clasa a III-a) f) Date ilizibile pe plcu X 1.1.18. Dispozitiv de reglare Inspecie vizual a componentelora) Dispozitiv deteriorat, gripat, cu micare X a jocului n timp ce sistemul de frnare anormal, uzat excesiv sau reglat necorespunztor este acionat b) Dispozitiv de reglare a jocului defect X c) Dispozitiv de reglare a jocului montat incorect X 1.1.19. Frn de ncetinire Inspecie vizual a) Montare incorect, conexiuni X (dac a fost prevzut necorespunztoare sau deteriorate de productor sau dac b) Funcionare necorespunztoare sau lips X este obligatorie) 1.1.20. Acionare automat a Deconectarea cuplei de frnare Frna (semi)remorcii nu acioneaz automat la X frnei (semi)remorcii dintre autovehicul i deconectarea dispozitivului de cuplare. (semi)remorc 1.1.21. Ansamblu sistem de Inspecie vizual i auditiv a) Alte componente (pomp antigel, usctorul de X X frnare aer etc.) corodate excesiv/deteriorate astfel nct afecteaz funcionalitatea sistemului de frnare b)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Pierderi excesive antigel/aer X X c) Orice alt component fixat sau montat X necorespunztor d) Reparaii/modificri necorespunztoare*1) X X 1.1.22. Supape de testare Inspecie vizual a) Lips X (dac au fost prevzute b) Deteriorate, neutilizabile/neetane X X de productor) 1.2. Performan i eficacitate frn de serviciu 1.2.1. Performan (+E) Inspecie pe standul de frnare a) Fora de frnare necorespunztoare pe una/mai X X cu role sau, dac este posibil, multe roi prin probe n parcurs b) Dezechilibrul forelor de frnare de la roile X Se acioneaz frna gradual pn aceleiai puni este mai mare de 30%. la obinerea efortului maxim. n cazul frnrii n parcurs vehiculul deviaz Pentru autovehiculele destinate excesiv de la traiectoria rectilinie. nvrii conducerii i pentru c) Fora de frnare nu variaz gradual (blocarea X cele adaptate conducerii de brusc a frnei). ctre o persoan cu handicap se d) Frnare anormal a oricreia dintre roi (de X va efectua o prob suplimentar exemplu: ntrziere excesiv la frnare) de frnare cu acionarea dispo- e) Variaie excesiv a forei de frnare n timpul X zitivului suplimentar frnrii A se vedea anexa nr. 11 la f) Zgomot la roat n timpul frnrii X RNTR 1

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

1.2.2. Eficacitate (+E) ncercare pe standul de frnare Coeficient de frnare mai mic dect urmtoarele X cu role sau, dac este posibil, valori: prin probe funcionale n parcurs- 28 iulie 2010: folosind un decelerometru cu com-Categoria M(2) i M(3): 50%*2) pensare i nregistrare Categoria N(2) i N(3): 43%*3) Pentru autovehicule destinate Categoria O(3) i O(4): 40%*4) nvrii conducerii i pentru cele adaptate conducerii de ctre o persoan cu handicap se va efectua o prob suplimentar de frnare cu acionarea dispozitivului suplimentar. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 1.3. Performan i eficacitate frn de securitate (dac este acionat printr-un sistem separat) 1.3.1. Performan (+E) Inspecie pe standul de frnare a) Fora de frnare necorespunztoare pe una/mai X X cu role sau, dac este posibil, multe roi prin probe funcionale n parcursb) Dezechilibrul forelor de frnare de la roile X Se acioneaz frna gradual pn aceleiai puni este mai mare de 30%. la obinerea efortului maxim. n cazul frnrii n parcurs, autovehiculul deviaz A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1excesiv de la traiectoria rectilinie. c) Fora de frnare nu variaz gradual (blocarea X X brusc a frnei) d)ntrziere excesiv n frnarea oricrei roi X e)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Variaie excesiv a forei de frnare n timpul X frnarii f) Zgomot la roat n timpul frnrii X 1.3.2. Eficacitate (+E) ncercare pe standul de frnare Eficacitatea mai mic de 50%*5)din eficacitatea X sau, dac este posibil, prin frnei de serviciu definit la punctul 1.2.2 n probe funcionale n parcurs raport cu masa total maxim autorizat ori, n folosind un decelerometru cu cazul semiremorcilor, cu suma maselor autorizate pe compensare i nregistrare axe A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 1.4. Performan i eficacitate frn de staionare (cnd nu este frn de securitate) 1.4.1. Performan (+E) Inspecie pe standul de frnare a) Frna nu acioneaz pe una/mai multe roi. X X sau, dac este posibil, prin n cazul frnrii n parcurs vehiculul deviaz probe funcionale n parcurs excesiv de la traiectoria rectilinie. Se acioneaz frna gradual pn b)ntrziere excesiv n frnarea oricrei roi X la obinerea efortului maxim. c) Zgomot la roat n timpul frnrii X A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 1.4.2. Eficacitate (+E) Inspecie pe standul de frnare Coeficient de frnare mai mic de 16% pentru toate X sau, dac este posibil, prin categoriile de vehiculele probe funcionale n parcurs folosind un decelerometru cu com- pensare i nregistrare Se acioneaz frna gradual pn

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

la obinerea efortului maxim.

A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1

1.5. Performan frn de Inspecie vizual sau, dac este a) Fora de frnare nu variaz gradual (nu se X ncetinire posibil, prin probe funcionale aplic la frna de ncetinire pe evacuare). n parcurs b) Sistem inoperant X 1.6. Sistem antiblocare Inspecie vizual a) Dispozitivul de avertizare nu funcioneaz X (ABS) corespunztor. b) Dispozitivul de avertizare indic funcionarea X necorespunztoare a sistemului. c) Senzorii de turaie a roii lips sau deteriorai X d) Instalaie electric deteriorat X e) Alte componente lips sau deteriorate X 2. Sistem de direcie 2.1. Stare mecanic 2.1.1. Stare, fixare, Inspecie vizual cu vehiculul cua) Sistem de direcie greu manevrabil X funcionare sistem de roile pe sol sau, dac este b) Axul sectorului de angrenare rsucit sau X X direcie (+E) posibil, cu utilizarea unui cric caneluri uzate Volanul este rotit stnga-dreaptac) Uzur excesiv a axului sectorului de angrenare X X sau roile punii directoare suntd) Deplasare excesiv a axului sectorului de X X deplasate stnga-dreapta pe angrenare ntreaga curs. e)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Neetaneiti ale casetei (scurgeri X X reduse/importante) 2.1.2. Stare, fixare caset Inspecie vizual a fixrii a) Fixare necorespunztoare a casetei X X de direcie (+E) casetei de direcie b) Guri de fixare ovalizate X X Cu vehiculul cu roile pe sol, sec) uruburi de fixare rupte/lips X X rotete volanul stnga-dreapta. d) Caset de direcie fisurat/spart X X Dac este posibil, se utilizeaz un detector de jocuri corespunztor. Dac se utilizeaz un cric, se deplaseaz manual roile stnga- dreapta. 2.1.3. Jocuri n sistemul de Inspecie vizual a componentelora) Micare relativ ntre componentele sistemului X X direcie (+E) timoneriei direciei n ceea ce ce ar trebui s fie fixe privete uzura, fisurile i b) Joc excesiv n articulaiile sistemului de X X sigurana, n timp ce volanul direcie este rotit stnga-dreapta cu c) Deformri/Fisuri ale oricrui element X X roile pe sol d) Lips dispozitive de blocare la bracarea roilor X Dac este posibil, se utilizeaz e) Alinierea defectuoas a componentelor (de X un detector de jocuri exemplu, bar de comand a direciei, bar de corespunztor. conexiune etc.) Dac se utilizeaz un cric, se f) Reparaii/Modificri necorespunztoare X X deplaseaz manual roile punii g) Burduf de protecie la praf deteriorat/lips X X directoare stnga-dreapta.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

2.1.4. Funcionare elemente Inspecie vizual a micrii a) Curs incomplet a sistemului de direcie la X mecanice de legtur elementelor timoneriei n timp ceacionarea acestuia (lovirea de o parte fix a la sistemul de direcievolanul este rotit, cu roile pe asiului) (+E) sol i motorul n funciune b) Limitatoare mecanice de curs nefuncionale X Dac se utilizeaz un cric, se sau lips (dac au fost prevzute de productor) rotete volanul stnga-dreapta c) Atingerea componentelor X X pn la cursa maxim. 2.1.5. Stare, fixare, Verificarea servodireciei i a a) Neetaneiti (scurgeri reduse/importante) X X funcionare i nivelului de ulei hidraulic din b) Nivel redus de lichid X X etaneitate rezervor (dac este vizibil) c) Mecanismul nu funcioneaz. X X servodirecie Cu roile pe sol i cu motorul d) Mecanism fixat necorespunztor/fisurat X X funcionnd se verific dac e) Conducte care freac/poziionate X X servodirecia funcioneaz necorespunztor corect. f) Reparaii/Modificri necorespunztoare X X g) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau X X corodate excesiv h) Zgomot anormal la pomp n timpul funcionrii X 2.2. Volan i coloan volan 2.2.1. Stare, fixare volan Cu roile pe sol, se oscileaz a) Deplasare relativ ntre volan i coloana de X volanul dintr-o parte n alta direcie care indic un joc excesiv ntr-un plan perpendicular pe b) Lipsa dispozitivului de reinere (siguranei) pe X X coloana de direcie i se aplic butucul

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

volanului de jos n sus i de sus n jos o c) Butucul, coroana ori spiele volanului fisurate X X for slab. sau fixate necorespunztor Se inspecteaz vizual jocurile. 2.2.2. Stare, fixare coloan Se mpinge i se trage de volan a) Joc excesiv axial al centrului volanului n X volan, cuplaj n linie cu coloana, se mpinge raport cu coloana de volan n diferite direcii b) Joc excesiv radial al centrului volanului n X perpendiculare pe coloana de raport cu coloana direcie. c) Joc anormal n cuplajul elastic sau cardanic X Se verific vizual jocul i (cuplaj deteriorat) starea cuplajelor elastice sau a d) Fixare defectuoas a coloanei X X altor articulaii. e) Reparaie sau modificare necorespunztoare X 2.3. Joc la volan Cu motorul n funciune n cazul Joc excesiv al direciei (de exemplu, un punct de X X vehiculelor cu servodirecie i pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cu roile n poziie dreapt, se cerc pe o distan mai mare de o cincime din rotete uor volanul stngadiametrul volanului fr ca roile directoare s se dreapta, pe ct posibil fr a mite) mica roile. Se verific vizual micarea liber. 2.4. Aliniament roi Verificarea aliniamentului Roi nealiniate n mod evident X roilor Control vizual

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

2.5. Stare, fixare punte Inspecie vizual a) Componente deteriorate/fisurate X X directoare remorci Dac este posibil, se utilizeaz b) Micare neuniform/Joc excesiv X X (+E) un detector de jocuri c) Fixare defectuoas X X corespunztor. Se decupleaz remorca i apoi proapul este rotit stnga dreapta sau roile punii direc- toare sunt deplasate stnga dreapta pn la cursa maxim. 3. Vizibilitate 3.1. Cmp de vizibilitate Inspecie vizual de la postul dea) Obstrucionarea cmpului de vizibilitate al X X conducere conductorului care i afecteaz vederea n fa sau lateral b) Nu se asigur vizibilitatea corespunztoare spre X napoi. c) Nu se asigur vizibilitatea corespunztoare. X 3.2. Stare parbriz i Inspecie vizual (conform lit. Da) Geam fisurat sau decolorat X X celelalte geamuri din anexa nr. 2 la RNTR 1) b) Geam cu transparen neconform cu cerinele X X specifice c) Parbriz sau geam n stare necorespunztoare X X (sablat, zgriat/cu opaciti importante sau din material

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

neconform) d) Parbriz fisurat ntr-o zon n care se X X accept/fisurat, spart sau cu transparen neconform cu cerinele specifice 3.3. Oglinzi sau dispozitiveInspecie vizual i funcional a) Oglind sau dispozitiv lips ori care nu asigur X retrovizoare, inclusiv de la postul de conducere vizibilitatea corespunztoare cea suplimentar de b) Oglind sau dispozitiv deteriorat/deteriorat ori X X la autovehiculele fixat/fixat necorespunztor/dispozitiv nefuncional COAL (+E) 3.4. tergtoare de parbriz Inspecie vizual i funcional a) tergtor care nu funcioneaz corespunztor x sau lips b) Lamela tergtorului deteriorat/lips X X 3.5. Spltoare de parbriz Inspecie vizual i funcional Spltor care nu funcioneaz corespunztor/lips X X 3.6. Sistem de dezaburire Inspecie vizual i funcional Sistem care nu funcioneaz corespunztor sau X deteriorat 4. Lmpi, dispozitive reflectorizante i echipamente electrice 4.1. Faruri 4.1.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Funcionare defectuoas/Lipsa farului sau a X X sursei de lumin

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

b) Funcionare defectuoas/Lipsa sistemului de X X proiecie (dispozitiv reflectorizant i lentile) c) Far fixat necorespunztor X d) Nefuncionare faruri cu lumin diurn X e) Far neomologat (fr marc de omologare) X f) Far cu oglinda deteriorat X g) Dispersor fisurat/spart, de culoare X X necorespunztoare h) Fixare necorespunztoare care poate conduce X la cderea pe carosabil i) Montare necorespunztoare X j) Surs de lumin defect X 4.1.2. Orientare (+E) Inspecie vizual i funcional a) Far reglat necorespunztor (Centrul de X Se determin centrul de focaliza-focalizare al unui far nu se ncadreaz n limitele re orizontal al fiecrui far cu stabilite.) lumin de ntlnire cu ajutorul b) Surs de lumin montat necorespunztor X aparatului de control al farurilor. 4.1.3. Comutare lumini Inspecie vizual i funcional a) Comutator care nu funcioneaz n conformitate X cu cerinele (un numr de faruri iluminate concomitent) b) Dispozitiv de comand defect X c) Numrul de faruri aprinse simultan nu este n X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

conformitate cu tipul omologat. 4.1.4. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Far, culoare emis, poziie sau intensitate X neconform cu cerinele b) Dispersor sau surs de lumin X obstrucionat/obstrucionat, reducnd intensitatea luminii ori modificnd culoarea luminii emise c) Surs de lumin i far incompatibile X d) Faruri destinate conducerii pe partea stng X 4.1.5. Dispozitive de reglare Inspecie vizual i funcional,a) Dispozitivul nu funcioneaz. X pe vertical a faruri- dac este posibil b) Dispozitivul manual nu poate fi acionat de pe X lor (dac au fost scaunul conductorului auto. prevzute de productor) 4.1.6. Dispozitiv de splare Inspecie vizual i funcional tergtorul i/sau spltorul nu funcioneaz. X a farurilor (tergto- Verificarea se face cu farurile rul sau spltorul de n funciune. far) (dac a fost pre- vzut de productor) 4.2. Lmpi de poziie fa, spate i laterale, lmpi de gabarit 4.2.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Surs de lumin defect*) X Se verific i pentru caseta b) Dispersor fisurat/spart, de culoare X X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

COAL (dac este cazul). necorespunztoare c) Fixare necorespunztoare care poate conduce X la cderea pe carosabil d) Lips lamp sau dispersor X 4.2.2. Comutare Inspecie vizual i funcional a) Funcionare necorespunztoare a dispozitivului X Se verific i funcionarea de comand casetei b) Dispozitiv defect X COAL (dac este cazul). c) Nefuncionare caset COAL X 4.2.3. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Lamp, culoare emis, poziie sau intensitate X X neconform cu cerinele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise c) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X d) Montare necorespunztoare X e) Caset COAL necertificat, montat X necorespunztor sau lips *) n cazul lmpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consider defect dac funcioneaz minimum 50% din acestea, constituite ntr-un grup compact. 4.3. Lmpi de frnare 4.3.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Surs

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

de lumin defect*) X b) Dispersor fisurat/spart, de culoare X X necorespunztoare c) Fixare necorespunztoare care poate conduce X la cderea pe carosabil d) Lips lamp sau dispersor X 4.3.2. Comutare Inspecie vizual i funcional a) Funcionare necorespunztoare a dispozitivului X de comand b) Dispozitiv de comand defect X 4.3.3. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Lamp, culoare emis, poziie sau intensitate X neconform cu cerinele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise c) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X d) Montare necorespunztoare X *) n cazul lmpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consider defect dac funcioneaz minimum 50% din acestea, constituite ntr-un grup compact. 4.4. Lmpi indicatoare de direcie i de avarie 4.4.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Surs de lumin defect*) X b) Dispersor fisurat/spart, de culoare X X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

necorespunztoare c) Fixare necorespunztoare care poate conduce X la cderea pe carosabil d) Lips lamp sau dispersor X 4.4.2. Comutare Inspecie vizual i funcional a) Funcionare necorespunztoare a dispozitivului X de comand b) Dispozitiv de comand defect X 4.4.3. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Lamp, culoare emis, poziie sau intensitate X neconform cu cerinele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise c) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X d) Montare necorespunztoare X 4.4.4. Frecven semnal Inspecie vizual i funcional Frecvena semnalului luminos necorespunztoare X luminos *) n cazul lmpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consider defect dac funcioneaz minimum 50% din acestea, constituite ntr-un grup compact. 4.5. Faruri i lmpi de cea 4.5.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Surs

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

de lumin defect*) X b) Dispersor fisurat/spart, de culoare X X necorespunztoare c) Fixare necorespunztoare care poate conduce X la cderea pe carosabil d) Lips lamp sau dispersor X 4.5.2. Orientare (+E) Inspecie funcional i, dac Deviere a farului de cea de la orientarea X este posibil, cu ajutorul unui orizontal n momentul n care modelul de lumin dispozitiv de focalizare a are o linie ntrerupt luminii 4.5.3. Comutare Inspecie vizual i funcional a) Funcionare necorespunztoare a dispozitivului X de comand b) Dispozitiv de comand defect X 4.5.4. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Far sau lamp, culoare emis, poziie ori X intensitate neconform cu cerinele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise c) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X d) Montare necorespunztoare X *) n cazul lmpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consider defect dac funcioneaz minimum 50% din acestea, constituite ntr-un grup compact.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

4.6. Lmpi de mers napoi 4.6.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Surs de lumin defect*) X b) Dispersor fisurat/spart, de culoare X X necorespunztoare c) Fixare necorespunztoare care poate conduce X la cderea pe carosabil d) Lips lamp sau dispersor X 4.6.2. Comutare Inspecie vizual i funcional a) Funcionare necorespunztoare a dispozitivului X de comand b) Dispozitiv de comand defect X 4.6.3. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Culoarea luminii emise, poziia sau intensitatea X nu respect cerinele specifice. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise c) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X d) Montare necorespunztoare X *) n cazul lmpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consider defect dac funcioneaz minimum 50% din acestea, constituite ntr-un grup compact; dac este asigurat funcionarea cel puin a unei surse de lumin (alta dect LED), defeciunea este considerat minor.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

4.7. Dispozitiv de iluminare a plcii spate cu numrul de nmatriculare 4.7.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional a) Lamp care proiecteaz lumina direct n spate X X b) Surs de lumin defect X X c) Lamp fixat nesigur X X d) Lips lamp sau dispersor X e) Montare necorespunztoare X 4.7.2. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional a) Nefuncionare a comutatorului n conformitate X cu cerinele b) Culoarea luminii emise este necorespunztoare. X c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise d) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X 4.8. Catadioptri, plci de identificare spate reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur (dac sunt obligatorii) 4.8.1. Stare i fixare Inspecie vizual a) Catadioptri, plci de identificare spate X X reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante de contur deteriorate/lips b) Catadioptri, plci de identificare spate X X reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante de contur fixate necorespunztor/nesigur

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

4.8.2. Respectare cerine Inspecie vizual a) Dispozitiv, culoare reflectat sau poziie X X A se vedea anexa nr. 15 la RNTR 1neconform cu cerinele b) Dispozitiv neomologat X 4.9. Martori luminoi 4.9.1. Stare i funcionare Inspecie vizual i funcional Nu funcioneaz corespunztor. X X (Nu afecteaz/Afecteaz direct sigurana rutier.) 4.9.2. Respectare cerine Inspecie vizual i funcional Neconforme cu cerinele X 4.10. Conexiuni electrice Inspecie vizual i funcional a) Conexiuni electrice fixate/poziionate X X ntre autovehiculul Dac exist posibilitatea, se necorespunztor tractor i verific continuitatea electric b) Izolaie deteriorat X (semi)remorc dintre vehicule. c) Conexiunile electrice nu funcioneaz X X corespunztor. d) Conexiunile electrice dintre autovehicul i X (semi)remorci nu sunt concepute astfel nct s mpiedice orice deconectare accidental. 4.11. Cablaj electric Inspecie vizual, inclusiv n a) Cabluri fixate/poziionate/securizate X X X compartimentul motor, dac este necorespunztor accesibil b) Instalaie electric deteriorat X X X c) Izolaie cablaj deteriorat X X X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

4.12. Dispozitive Inspecie vizual i funcional a) Lamp/Catadioptru nemontat/nemontat n X X reflectorizante i conformitate cu cerinele lmpi facultative b) Nefuncionarea lmpii n conformitate cu X X (dac au fost prevzute cerinele de productor) c) Lamp/Catadioptru fixat/fixat nesigur X X d) Lips lamp sau dispersor X e) Lamp neomologat (fr marc de omologare) X f) Dispersor fisurat, spart, de culoare X necorespunztoare g) Surs de lumin defect*) X h) Culoarea luminii emise nu respect cerinele X specifice. i) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de X lumin care reduc intensitatea luminii ori schimb culoarea luminii emise 4.13. Baterii (e) de Inspecie vizual a) Fixate necorespunztor X X acumulatori b) Scurgeri de electrolit (n funcie de debit) X X c) Comutator defect (dac este necesar) X d) Sigurane improvizate sau defecte X e) Ventilate necorespunztor (dac este cazul) X *) n cazul lmpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consider defect dac funcioneaz minimum 50% din acestea, constituite ntr-un grup compact.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

5. Puni, roi, anvelope i suspensie 5.1. Puni (axe) 5.1.1. Stare, fixare puni Inspecie vizual a) Punte corodat excesiv/deformat sau fisurat X X (+E) Dac este posibil, se utilizeaz (n cazul punilor rigide) un detector de jocuri b) Jocuri n articulaiile de fixare/fixare nesigur X X corespunztor. pe vehicul c) Reparaie/Modificare necorespunztoare X X d) Bascul corodat excesiv/deformat sau X X fisurat (n cazul punilor independente) e) Tirant deformat, nefixat corespunztor pe X asiu/caroserie 5.1.2. Stare, fixare fuzete Inspecie vizual a) Fuzet fisurat sau deformat X (+E) Dac este posibil, se utilizeaz b) Joc excesiv al pivotului fuzetei i/sau al X X un detector de jocuri bucelor basculelor corespunztor. c) Micare excesiv ntre fuzet i axa rigid X X Se aplic o for lateral sau d) Pivotul fuzetei slbit sau cu joc n punte X X vertical pe fiecare roat. e) Piulie, prezoane sau uruburi de fixare lips X X (n funcie de numr) f) Burduf de protecie la praf deteriorat/lips X X 5.1.3. Rulmeni roi (+E) Inspecie vizual a) Joc excesiv la rulment X X Dac este posibil, se utilizeaz b) Rulment prea strns, blocarea roii la rotire X X un detector de jocuri

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

corespunztor. Se rotete i se oscileaz roata sau se aplic o for lateral pe fiecare roat.

5.2. Roi (jante) i anvelope 5.2.1. Stare, fixare butuci Inspecie vizual pe ambele pria) Prezon sau piuli lips ori slbit() (n X X roi ale fiecrei roi funcie de numr) b) Butucul roii uzat excesiv, deteriorat sau X fisurat 5.2.2. Stare, fixare roi Inspecie vizual pe ambele pria) Jant fisurat, sudat necorespunztor X ale fiecrei roi b) Inele elastice de reinere a anvelopei fixate X incorect c) Jant deformat excesiv sau montat incorect X X d) Dimensiunile jantei nu sunt n conformitate cu X documentele. e) Gurile de fixare a jantei ovalizate X 5.2.3. Stare, fixare anvelope Inspecie vizual a ntregii a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcin sau X X anvelope prin deplasarea vehicu- indicele de vitez, marca de omologare nu sunt lului nainte i napoi conforme cu documentele. n cazul utilizrii unui cric, b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeai ax X inspecie vizual prin rotirea sau la roi jumelate

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

roii c) Anvelope de construcie diferit (radial sau X Conform lit. F din anexa nr. 2 diagonal) pe aceeai ax la RNTR 1 d) Tieturi profunde sau deteriorri importante pe X banda de rulare ori pe flancurile anvelopelor e) Adncimea profilului principal (zona central de X 3/4 din limea benzii de rulare) mai mic de 1,6 mm (pentru tractoare i maini pentru lucrri: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei pn la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20") f) Frecarea anvelopei de pri ale X asiului/caroseriei sau ale suspensiei g) Anvelope reapate neomologate X h) Funcionare defectuoas/Nefuncionarea X X evident a sistemului de monitorizare a presiunii (dac a fost prevzut de productor) i) Uzur neuniform pronunat a anvelopei pe X banda de rulare j) Anvelope neconforme cu cerinele X 5.3. Suspensie 5.3.1. Arcuri (+E) Inspecie vizual a) Fixare sau montare necorespunztoare a X X Dac este posibil, se utilizeaz arcurilor pe asiu ori punte un detector de jocuri. b) O component a arcului deteriorat/fisurat X X c) Lips

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

arc la una din puni (roi) X d) Reparaie sau modificare necorespunztoare X X e) Arc rupt X 5.3.1.1.Simetrie suspensie Inspecie vizual Diferen vizibil privind nlimea vehiculului pe X Control comparativ al suspensiei cele dou pri ale aceleiai puni roilor de pe aceeai punte 5.3.2. Amortizoare Inspecie vizual a) Amortizoare montate necorespunztor pe asiu X X sau punte b) Amortizor deteriorat prezentnd semne grave de X neetaneitate sau funcionare necorespunztoare c) Jocuri excesive n articulaiile de fixare pe X cadru sau asiu d) Lips amortizor X 5.3.3. Bar de torsiune, Inspecie vizual a) Montare necorespunztoare a unei componente X X bielete antiruliu, bareDac este posibil, se utilizeaz pe asiu sau punte i leviere ale un detector de jocuri. b) O component corodat excesiv/deteriorat sau X X suspensiei (+E) fisurat c) Reparaie sau modificare necorespunztoare X X d) Rulment gripat sau joc anormal la rulment X e) Lips bar stabilizatoare (dac a fost prevzut X de productor) 5.3.4. Articulaii suspensie Inspecie vizual a) Joc excesiv n bolul articulaiei i/sau buce X X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

(+E) Dac este posibil, se utilizeaz sau la articulaiile suspensiei un detector de jocuri. b) Burduf de protecie la praf deteriorat/lips X X c) Lips boluri fixare arc i/sau buce X d) Lips plcue reazem i/sau bride X e) Bolul articulaiei, buce, articulaiile X suspensiei rupte 5.3.5. Suspensie pneumatic Inspecie vizual i auditiv a) Sistem inoperabil (Nu se poate modifica X presiunea de aer n perne.) b) Orice component deteriorat/defect sau X X modificat astfel nct ar putea afecta funcionarea sistemului c) Burduf pern neetan/spart X X d) Fixare necorespunztoare pe asiu sau punte X 5.3.5.1.Simetrie suspensie Inspecie vizual Diferen vizibil privind nlimea vehiculului pe X Control comparativ al suspensiei cele dou pri ale aceleiai puni roilor de pe aceeai punte 6. asiu, cabin i elemente ataate asiului 6.1. asiu sau cadru i elemente ataate 6.1.1. Stare general asiu, Inspecie vizual a) Lonjeroane sau traverse fisurate ori deformate X X asiu suplimentar, Coroziunile se vor evalua conformb) Plci de strngere sau legturi nesigure X X lonjeroane fa i procedurii prevzute la lit. G c)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Coroziune excesiv care afecteaz rigiditatea X X spate la caroseria din anexa nr. 2 la RNTR 1. asiului autoportant (+E) d) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni X X strpunse)/fisuri, rupturi, deformri importante ale elementelor de rezisten pe orice parte, inclusiv pe traverse e) Elemente de rezisten sudate necorespunztor X f) asiul suplimentar corodat excesiv/fisurat sau cu X X deformri importante g) asiul suplimentar fixat necorespunztor X 6.1.2. Tubulatur de evacuare,Inspecie vizual i auditiv cu a) Sistem de evacuare fixat necorespunztor sau X amortizoare de zgomot motorul n funcionare neetan b) Gazele de evacuare ptrund n habitaclu sau n X X cabina conductorului. c) Lips element din tubulatura de evacuare X d) Tubulatura de evacuare nu este poziionat X corespunztor. 6.1.3. Rezervor de combustibilInspecie vizual a) Rezervor sau conducte fixate necorespunztor X X i conducte de b) Rezervorul neetan (prezint scurgeri), capacul X X alimentare (inclusiv rezervorului lipsete sau nu este corespunztor. rezervorul de c) Conducte de alimentare cu combustibil X combustibil pentru deteriorate, poziionate sau uzate datorit frecrii dispozitivul de de alte componente nclzire i conducte) d) Dispozitivul de oprire a combustibilului (dac a X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

prevzut de productor) nu funcioneaz corespunztor. de incendiu datorat scurgerilor de X X combustibil, proteciei necorespunztoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condi din compartimentul motor Sistem GPL/GNC sau cu hidrogen X X neomologat/necertificat rezervor la autovehiculele cu alimentare X sau la cele cu rezervor auxiliar Rezervor suplimentar care nu este menionat n X Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul x cel destinat Rezervor GPL/GNC corodat excesiv sau cu X mai mare de 10 ani fa de data poansonat Carcas multisupap neetan/fisurat sau fr X X Tubulatur pentru evacuarea scprilor de GPL X sau nefixat Scurgeri benzin, GPL/GNC, hidrogen X Scurgeri motorin X Furtun de alimentare cu benzin, motorin sau X X uzat/crpat, tiat coliere asigurare furtune X

fost

e) Risc

iilor f)

ea

at ra

Pi

TC

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

g) Lips dual h) CIV i) dect j) vechime k) capac l) neetan m) n) o) GPL/GNC p) Lips q)evi

pentru GPL/GNC din cupru fr nveli de X X protecie anticoroziv/racorduri sudate sau almite pe evi 6.1.4. Bare de protecie, Inspecie vizual a) Elemente fixate necorespunztor/deteriorate X X protecie lateral i care pot provoca accidentri dispozitive de b) Dispozitive care nu corespund n mod evident X protecie antimpnare cerinelor spate (dac au fost prevzute de productor) 6.1.5. Suport pentru roata Inspecie vizual a) Suportul nu este ntr-o stare corespunztoare. X de rezerv (dac a b) Suport fisurat sau fixat necorespunztor X fost prevzut de c) Roat de rezerv fixat necorespunztor cu X X productor) pericol de desprindere (interiorul/exteriorul vehiculului) 6.1.6. Dispozitiv de cuplare Inspecie vizual urmrind cu a) Element component deformat/defect sau fisurat X X i dispozitiv de atenie uzura i funcionarea b) Uzur excesiv a cuplelor X X remorcare (+E) corespunztoare a tuturor c) Cuplaj defect X X dispozitivelor de siguran mon- d) Orice dispozitiv de siguran lips, deteriorat X tate i/sau prin utilizarea ca- sau care nu funcioneaz corespunztor librelor de msurare sau a e) Nefuncionarea indicatoarelor X ublerului f) Obstrucionarea plcii cu numrul de X X Verificare i evaluare conform nmatriculare sau a oricrei lmpi (atunci cnd nu

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

procedurii prevzute la lit. H sunt utilizate) din anexa nr. 2 la RNTR 1 g) Reparaie sau modificare necorespunztoare X X h) Dispozitiv de cuplare remorc neomologat X i) Proap cu coroziuni avansate/montat sau fixat X X necorespunztor, fisurat, cu deformri importante, reparat necorespunztor j) Coroziuni excesive ale elementelor de rezisten X pe care sunt fixate dispozitivele de remorcare 6.1.7. Transmisie (+E) Inspecie vizual a) urub de siguran fixat necorespunztor/lips X X Se verific atent zona b) Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv X X ambreiajului, cutiei de viteze, c) Cardan uzat excesiv X X diferenialului, reductorului i d) Cuplaje flexibile deteriorate X X a frnei de ncetinire (dac nu e) Arbore deteriorat sau ndoit X acioneaz pe evacuare). f) Suportul palierului fisurat sau fixat X X Se verific inclusiv dubla necorespunztor comand pentru ambreiaj n cazul g) Protecie deteriorat/Lips la arborii planetari X X autovehiculelor COAL. h) Modificare neautorizat a transmisiei X i) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau pierderi X X de aer la sistemele comandate pneumatic (n funcie de debit redus/important) j) Pedal ambreiaj cu acionare greoaie/fixat X X necorespunztor, lips siguran de asigurare pedal pe ax (inclusiv dubla comand) k) Protecie pedal ambreiaj uzat sau lips X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

(inclusiv dubla comand) Levier selectare viteze fixat necorespunztor/modificat Comand ambreiaj poziionat sau fixat necorespunztor (inclusiv dubla comand) Timonerie schimbtor de viteze fixat necorespunztor/modificat constructiv Modificarea neautorizat a transmisiei din n automat (sau invers) Fixare necorespunztoare a cutiei de viteze pe sau tampoane de fixare a traversei pe asiu (de exemplu, lips uruburi fixare) transmisie longitudinal sau a arborilor X planetari la una din punile autovehiculului autovehiculelor cu traciune integral Fixare necorespunztoare a transmisiei longitudinale, a arborilor planetari cu transmisie homocinetic (uruburi, tifturi etc.) sau a dispozitivelor de asigurare a transmisiei n cazul autovehiculelor cu ampatament mare (dac dispozitivul de asigurare a fost prevzut de productor) Zgomot la rulmenii transmisiei, inclusiv cruci

l)

X X X

m)

n)

X X

ea
X X X X

at ra

Pi

TC

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

o) manual p) travers nesigure de q) Lips

n cazul

r)

elastice

s)

cardanice/joc excesiv 6.1.8. Fixare motor pe asiu Inspecie vizual cu motorul n a) Suport motor fisurat, desprins de pe asiu sau X X sau caroserie funciune fixat nesigur b) Modificarea poziiei motorului fa de modelul X omologat (de exemplu, din montaj transversal n longitudinal) 6.1.8.1.Stare, fixare anexe pe Inspecie vizual Ventilator lips sau deteriorat, palet(e) X motor ventilator fisurat(e) ori lips curele pentru antrenarea anexelor motorului 6.1.8.2.Stare, fixare Inspecie vizual a) Reductor-vaporizator GPL/GNC de alt marc i tip X componente pentru dect cel nregistrat n CIV sau care nu are marcaj alimentarea dual a conform Regulamentului CEE-ONU nr. 67/110 motorului b) Reductor-vaporizator poziionat sau fixat X necorespunztor 6.1.9. Performane motor Inspecie vizual a) Modificare neautorizat a unitii de comand X b) Modificare neautorizat a componentelor X motorului 6.2. Cabin i caroserie 6.2.1. Stare, fixare Inspecie vizual si funcional a) Panou, element lips sau deteriorat care ar putea X X caroserie, cabin pentru anumite verificri produce

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

rniri Se vor face verificri i b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat X X evaluri conform lit. G din anexacare poate genera deschiderea accidental a nr. 2 la RNTR 1. capotelor ori a obloanelor c) Neetaneiti care permit ptrunderea gazelor de X X evacuare n habitaclu d) Caroserie modificat sau reparat necorespunztor X X e) Caroserie, cabin incomplet sau deteriorat X f) Caroserie corodat excesiv n zona X compartimentului motor, n portbagaj, la pasajele roilor, n zona de fixare a suspensiei i n zona punilor g) Lips mecanism de zvorre a cabinei pe asiu X sau mecanism defect h) Dispozitiv de rabatare a cabinei defect sau lips X (dac a fost prevzut de productor) 6.2.2. Montare caroserie, Inspecie vizual a) Caroseria, cabina, suprastructura nu sunt fixate X cabin, suprastructur Se vor face verificri i corespunztor. evaluri conform lit. G din b) Caroseria, cabina, suprastructura nu sunt fixate X anexa nr. 2 la RNTR 1 pe asiu n aliniament. c) Element de fixare (pe asiu sau pe asiul X X suplimentar) fisurat, lips sau slbit d) Coroziuni excesive n punctele de fixare ale X X caroseriei

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

6.2.3. Ui i dispozitive de Inspecie vizual i funcional a) U care nu se deschide sau nu se nchide X nchidere ui Se vor face verificri i corespunztor evaluri conform lit. G din anexab) U care se poate deschide accidental sau care nu X nr. 2 la RNTR 1. se nchide sigur c) U, balama, dispozitiv de asigurare slbite, X X deteriorate/lips d) Coroziuni excesive ui X 6.2.4. Structur de rezistenInspecie vizual a) Podea fisurat sau corodat excesiv, fixat X X i podea Se vor inspecta cu atenie mritnecorespunztor zonele de mbinare a caroseriei. b) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate X Se vor face verificri i excesiv evaluri conform lit. G din anexac)ntrituri podea fisurate, deformate sau corodate X nr. 2 la RNTR 1. excesiv 6.2.5. Scaun conductor auto Inspecie vizual i funcional a) Scaun fixat necorespunztor sau cu o structur X X defect b) Mecanismul de reglare a scaunului nu funcioneaz X X corect. c) Scaun lips sau neomologat X 6.2.6. Alte scaune Inspecie vizual a) Scaune fixate nesigur/defecte X X b) Scaune care nu au fost montate n conformitate X X cu cerinele c) Scaune lips sau configuraia scaunelor nu X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

corespunde cu C.I.V. d) Scaune neomologate X 6.2.7. Comenzi necesare Inspecie vizual i funcional Orice comand necesar pentru a opera vehiculul X X conductorului auto n siguran nu funcioneaz corespunztor. 6.2.8. Scri pentru cabin Inspecie vizual a) Treapt/Grup de trepte deteriorat(e) sau X X fixat(e) nesigur b) Treapt/Grup de trepte care poate/pot provoca X X accidente 6.2.9. Alte echipamente i Inspecie vizual a) Accesoriu sau echipament fixat necorespunztor X accesorii interioare i ori defect exterioare (dac au b) Accesoriu ori echipament neomologat sau care X fost prevzute de nu corespunde reglementrilor productor) c) Neetaneiti la echipamentul hidraulic auxiliar X X (n funcie de debit: redus/important) 6.2.10. Aprtori de noroi, Inspecie vizual a) Aprtori de noroi slbite, corodate X X aripi, dispozitive excesiv/rupte sau lips antimprocare (dac b) Spaiu insuficient pentru roi X au fost prevzute de c) Neconforme cu cerinele X X productor) 7. Alte echipamente

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

7.1. Centuri de siguran/Catarame i sisteme de reinere 7.1.1. Sigurana montrii Inspecie vizual a) Punct de ancorare deteriorat excesiv X X centurilor de Verificare puncte de ancorare b) Punct de ancorare fixat necorespunztor X X siguran i a cataramelor aferente 7.1.2. Stare, fixare centuri Inspecie vizual i funcional a) Centuri de siguran obligatorii lips sau nu au X de siguran, catarame fost montate b) Centur de siguran deteriorat X c) Centur de siguran neomologat X d) Dispozitivul de nchidere este avariat, lipsete X sau nu funcioneaz corect. e) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau X nu funcioneaz corect (la cele retractabile). f) Funcionare necorespunztoare martor centur X la cele care sunt dotate 7.1.3. Dispozitiv limitator alInspecie vizual Lipsa evident sau nepotrivirea limitatorului de X sarcinii centurii de sarcin pentru vehiculul n cauz siguran (dac a fost prevzut de productor) 7.1.4. Centur de siguran Inspecie vizual Lipsa evident sau nepotrivirea dispozitivelor de X cu dispozitiv de pretensionare pentru vehiculul n cauz pretensionare (dac a

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

fost prevzut de productor) 7.1.5. Airbaguri Inspecie vizual a) Lipsa evident sau nepotrivirea airbagurilor X pentru vehiculul n cauz b) Airbag evident nefuncional X 7.1.6. Sisteme SRS (sistem de Inspecia vizual a martorului Martorul indicator de defeciuni (MIL) al SRS indic X reinere suplimentar) indicator de defeciuni (MIL) funcionarea defectuoas a sistemului. 7.2. Stingtor de incendiu Inspecie vizual a) Cu termen de valabilitate expirat sau lipsete. X b) Nu corespunde reglementrilor. X 7.3. ncuietori i Inspecie vizual i funcional a) Dispozitiv defect i care nu previne furtul X dispozitive antifurt vehiculului b) Dispozitiv de nchidere sau blocare defect ori X X funcionnd necorespunztor 7.4. Triunghiuri Inspecie vizual a) Lips sau incomplete X reflectorizante de b) Neomologate X presemnalizare 7.5. Trus de prim ajutor Inspecie vizual a) Incomplete/Lips X b) Nu corespunde reglementrilor. X

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

7.6. Cale de roat (dac Inspecie vizual Deteriorate/Lips X X sunt necesare) A se vedea anexa nr. 14 la RNTR 1 7.7. Avertizor acustic Inspecie vizual i funcional a) Nu funcioneaz X (inclusiv cel b) Comand nesigur X suplimentar montat de c) Neomologat X productor) 7.8. Vitezometru Inspecie vizual i, dac este a) Nu este montat conform cerinelor. X posibil, funcional n parcurs b) Nu funcioneaz sau lipsete. X c) Nu este iluminat. X 7.9. Tahograf (dac este Inspecie vizual i funcional a) Neomologat X obligatoriu conform b) Nu funcioneaz. X legislaiei) c) Sigiliile sau alte mijloace de protecie lips X sau deteriorate, dac verificarea este posibil d) Plac de montare lips, ilizibil sau cu termen X de valabilitate expirat e) Falsificarea sau manipularea evident a X sigiliilor, a plcii de montare ori a altor elemente de protecie f) Dimensiunea anvelopelor pe puntea motoare este X diferit de cea nscris pe placa de montare g) Placa de montare nu corespunde cerinelor. X 7.10. Limitator de vitez Inspecie vizual i funcional a)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Autovehiculul nu este dotat cu limitator conform X (dac este obligatoriu (dac echipamentul de verificare cerinelor specifice. conform legislaiei) a limitatoarelor de vitez este b) Evident nefuncional X disponibil) c) Limitator de vitez setat incorect (dac este verificat) d) Sigilii sau alte mijloace de protecie X deteriorate sau lips, dac verificarea este posibil e) Plac de montare lips, ilizibil sau cu termen X de valabilitate expirat f) Dimensiunea anvelopelor nu corespunde cu X parametrii de calibrare. g) Placa de montare nu corespunde cerinelor. X 7.11. Odometru (dac a fost Inspecie vizual a) Modificare evident (fraud) prevzut de productor) b) Nefuncionare evident 7.12. Sistem de control Inspecie vizual a) Senzorii de turaie din roat - lips sau X electronic al deteriorai stabilitii (ESC) b) Instalaie electric deteriorat X (dac a fost prevzut c) Alte componente lips sau deteriorate X de productor/dac este d) Deteriorare sau funcionare necorespunztoare a X necesar) comutatorului e) Ledul indicator de defeciuni (MIL) al ESC X indic funcionarea defectuoas a sistemului.

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

7. Emisii poluante

8.1. Zgomot 8.1.1. Sistem de reducere a Inspecie vizual i auditiv a) Nivelul de zgomot excesiv X zgomotului Evaluare subiectiv b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului X X nesigur, lips, deteriorat, fixat incorect sau modificat n mod evident, astfel nct ar putea afecta n mod semnificativ nivelul de zgomot 8.2. Gaze de evacuare 8.2.1. Emisii produse de mas alimentate cu benzin, GPL sau GNC 8.2.1.1.Echipament de control Inspecie vizual a) Echipament de control al emisiilor prevzut de X al emisiilor de gaze productor - lips, modificat sau defect n mod evident b) Neetaneiti ce ar putea afecta semnificativ X msurarea emisiilor 8.2.1.2.Emisii poluante (+E) Control cu analizor de gaze a) Emisiile de gaze depesc nivelurile specifice X pentru CO i HC la autovehiculelestabilite de productor; sau cu mas fr catalizator b) n cazul n care aceste informaii nu sunt X tricomponent i sond lambda, la disponibile, emisiile de CO(cor) i HC depesc: turaia de mers n gol ncet 1) pentru autovehiculele echipate cu mas:

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Control cu analizor de gaze - 4,5% sau pentru CO i HC la autovehiculele- 3,5%; pentru CO(cor), n funcie de data primei cu mas cu catalizator nmatriculri (data fabricaiei, dac data primei tricomponent i sond lambda, la nmatriculri nu este disponibil), conform anexei turaia de mers n gol ncet i nr. 13 la RNTR 1 la turaia de mers n gol - 1.000 ppm pentru HC accelerat (minimum 2.000 rot/min,2) pentru autovehiculele echipate cu mas-kat: maximum 3.000 rot/min). - 0,5% la turaia de mers n gol ncet i Pentru vehiculele echipate cu un - 0,3% la turaia de mers n gol accelerat; sau sistem de diagnosticare la bord - 0,3% la turaia de mers n gol ncet i (OBD), funcionarea corect a - 0,2% la turaia de mers n gol accelerat; sistemului de control al pentru CO(cor), n funcie de nivelul de poluare emisiilor poate fi verificat menionat n CIV, conform anexei nr. 13 la RNTR 1 prin citirea corespunztoare a - 100 ppm pentru HC la turaia de mers n gol OBD i a verificrii funcionriiaccelerat; corecte a OBD n locul msurrii c) Lambda nu se ncadreaz n domeniul 10,03 X unor emisii n conformitate cu sau nu este conform cu valoarea specificat de cerinele specifice. productor la turaia de mers n gol accelerat. La motoarele cu alimentare dual d) OBD indic funcionare defectuoas. X benzin/GPL, GNC controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcionare, iar verificarea HC se efectueaz numai pentru funcionarea cu benzin. La autovehiculele cu sistem de

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

alimentare hibrid sau la autovehiculele echipate cu mas n 2 timpi nu se va efectua verificarea emisiilor poluante. A se vedea anexa nr. 13 la RNTR 1

Ca alternativ, msurtori prin

teledetecie i confirmate de

ea

utilizarea unui echipament de

metoda standard de msurare 8.2.2. Emisii produse de mac alimentate cu motorin 8.2.2.1.Echipament de control Inspecie vizual a) Echipament de control al emisiilor prevzut de X al emisiilor de gaze productor - lips sau defect n mod evident b) Neetaneiti ce ar putea afecta semnificativ X msurarea emisiilor 8.2.2.2.Verificare opacitate Control cu opacimetru n a) Opacitatea depete nivelul nregistrat pe X (+E) accelerare liber plcua productorului de pe vehicul. Se accelereaz motorul de la b) Dac aceast informaie nu este disponibil, X turaia de mers n gol la turaiaindicele de opacitate K depete: de regulator. 1) pentru autovehiculele echipate cu mac A se vedea anexa nr. 13 la RNTR 1supraalimentat (turbo): 3 m^-1 Vehiculele fabricate nainte de 2)

TC

Pi

at ra

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

pentru autovehiculele echipate cu mac normal 1 ianuarie 1980 sunt exceptate deaspirat: 2,5 m^-1 la aceast verificare. 3) pentru autovehiculele prevzute n anexa nr. 13 Ca alternativ, msurtori prin la RNTR 1: 1,5 m^-1 utilizarea unui echipament de teledetecie i confirmate de metoda standard de msurare 8.3. Suprimare interferene electromagnetice Interferen radio Inspecie vizual Orice nerespectare a cerinelor X 8.4. Alte aspecte referitoare la mediu 8.4.1. Fum vizibil Inspecie vizual Fum n exces de orice culoare X 8.4.2. Scurgeri de lichide Inspecie vizual Orice scurgere n exces de lichid care poate afecta X X mediul ambiant sau expune la riscuri pe ali utilizatori ai drumului

___________ *1) Reparaie sau modificare necorespunztoare nseamn o reparaie ori modificare cu efecte negative asupra siguranei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificri neautorizate ori cu folosirea unor componente neomologate sau necertificate).
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Pi

at ra

ea

*2) 48% pentru vehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau nmatriculate (fabricate, dac data primei nmatriculri nu este disponibil) nainte de 1 octombrie 1991. *3) 45% pentru vehiculele nmatriculate (fabricate, dac data primei nmatriculri nu este disponibil) dup 1988. *4) 43% pentru semiremorci i remorcile cu proap nmatriculate (fabricate, dac data primei nmatriculri nu este disponibil) dup 1988. *5) 22% pentru vehiculele din categoriile N(2) i N(3). DMi (Defeciune minor) - defeciune tehnic ce nu are un efect semnificativ asupra siguranei rutiere i proteciei mediului, precum i alte neconformiti minore (inclusiv n ceea ce privete identificarea vehiculului). Nu este necesar reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defeciunea respectiv s fie eliminat n cel mai scurt timp. DMa (Defeciune major) - defeciune tehnic ce are un efect semnificativ asupra siguranei rutiere (inclusiv n ceea ce privete ceilali participani la trafic) i asupra proteciei mediului, precum i alte neconformiti majore (inclusiv n ceea ce privete identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permis n funcie de prevederile legislaiei privind circulaia pe drumurile publice. DP (defeciune periculoas) - defeciune tehnic ce constituie un risc imediat privind sigurana rutier. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publice n cazul defectelor care sunt ncadrate n mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa i/sau DP) ncadrarea ine cont de desprirea acestora pe grupe realizat prin semnul "/". n cazul defeciunilor ce pot fi ncadrate n mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa i/sau DP), pentru care nu se specific clar ncadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de ncadrarea acestora n funcie de gravitatea lor n funcie de definiiile specifice. Prescurtri utilizate n tabel CI - certificat de nmatriculare CO - monoxid de carbon CIV - cartea de identitate a vehiculului HC - hidrocarburi total GNC - gaz natural comprimat (instalaie de alimentare cu GNC) GPL - gaz petrolier lichefiat (instalaie de alimentare cu GPL) E - verificare ce necesit utilizarea unui echipament specializat MTMA - masa total maxim autorizat Categoriile M(2), M(3), N(2), N(3), O(3), O(4) sunt definite n RNTR 2.

Verificri suplimentare pentru vehiculele agreate pentru transportul anumitor mrfuri periculoase

ANEXA 1b)

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

*Font 8*
Operator de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier Data controlului n cont propriu ................................................................ ............................... Adresa/Sediul Nr. de vehicule utilizate ................................................................ ................................ Tip/Tipuri de transport Nr. de conductori auto angajai ................................................................ ................................ Tipul de nclcare ncadrarea faptei Proces-verbal de constatare a contraveniei: seria, numrul, cuantumul amenzii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ntocmit .................

(verso) __________ NOT (CTCE) Modelul (verso) de raport de control tehnic n trafic se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, la pagina 33. (a se vedea imaginea asociat) ANEXA 2 (Anexa nr. 1 la normele metodologice) *Font 9*
Inspectoratul de Stat pentru 11. Rezultatul controlului
CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

TC

Observaii: *a) Categoria vehiculului (n conformitate cu RNTR 2) *b) Numrul de locuri, inclusiv locul conductorului auto (elementul S.1 din certificatul de nmatriculare) *c) Dac este disponibil *d) "Verificat" nseamn c cel puin unul sau mai multe din elementele inspeciei enumerate n anexa nr. .... la prezentul ordin au fost verificate *e) Defeciunile sunt indicate pe verso

Pi

at ra

Inspector-ef teritorial, ................................

ea

Control n Transporturile Formular de control n trafic [] Alte verificri Rutiere - ISCTR [] Amenda Timpii de conducere i odihn [] Avertisment Inspectoratul Teritorial ..... Regulament CE 561/2006 - [] Imobilizare Adresa ................ 3821/85 [] Fr abateri Acordul AETR Tel. Control 13.Cod potal al zonei 13.Agent de control 1.Locul controlului 2. Data: 3. Ora: autoritii de control / / . . Categoria drumului [] Autostrada [] Drum Naional [] Alt categorie Vehicul 4. Numr 6. Tipul de Masa total8.ara 5.Numr 6.Tip Masa ara nmatriculare vehicul: maxim nmatriculareremorctotal al autovehicului remorc maxim Conductor auto i ntreprinderea/ operatorul de transport rutier 7. Numele operatorului de transport ara: Adresa: rutier: Telefon: 9. Numele Data naterii: Adresa: conductorului auto: Seria de card a Telefon: conductorului auto: Angajator - dac este altul dect ara: Adresa, numrul de telefon: cel de la rubrica 7: Tipul de transport [] Naional [] De mrfuri [] Tahograf [] Pe teritoriul UE digital [] Pe teritoriul rilor AETR [] Internaional [] De persoane [] Tahograf [] Naional/Altele analogic Perioada pentru care au fost analizate nregistrrile

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL N TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R. Inspectoratul Teritorial .................. PROCES - VERBAL de prelevare a nregistrrilor

*Font 8*
Operator de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier CUI/Cod fiscal n cont propriu ................................................................ ............................... Adresa/Sediul Nr. de vehicule utilizate ................................................................ ................................ Tip/Tipuri de transport Nr. de conductori auto angajai

TC

ANEXA 3 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

Pi

De la data Ora La data Ora Nr. de zile verificate Citirea kilometrajului / / . / / . Contravnii - art. 8 alin. (...) pct.... din OG nr. 37/2007 Cod UE Punctul: Valoare amend conform Data i ora de nceput i sfrit art. 9 alin. 1 lit. ... Imobilizarea se aplic pn la: Ora: Data / / Sau [] Nu se aplic imobilizarea 12. Comentarii: Date descrcate sau diagrame luate de la conductor auto i/sau vehicul []Document eliberat[]Diagrame []Raport []Date digitale[]Date digitale [] Altele pentru: tahograf tiprit din memoria din cadrul (Specificai Numrul Numrul tahografului conductorului mai sus) auto 13. Semntura agentului de control: Semntura conductorului auto:

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

................................................................ ................................ 1. Conductori auto/Numere de 2. Perioada prelevat nmatriculare ... de la pn la ... de la pn la ... de la pn la ... de la pn la ... de la pn la ... de la pn la

Primit Predat Inspectorul/Inspectorii care au efectuat prelevarea, Reprezentantul operatorului de transport rutier/ ............................ ntreprinderii de transport rutier (numele i semntura) n cont propriu, ................ ................. (numele, semntura i tampila) Data: ...............

ANEXA 4 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

*Font 8*
Operator de transport rutier/ntreprinderea de transport rutier Data controlului CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL N TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R. Inspectoratul Teritorial ................ FIA DE CONTRAVENII prevzute de Ordonana Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto i utilizarea aparatelor de nregistrare a activitii acestora

TC

Pi

at ra

ea

Meniuni: ......................................................................... ......................... ......................................................................... .........................

---------

TC

Pi

at ra

ntocmit Inspector-ef teritorial, ................. ................................

n cont propriu ................................................................ ............................... Adresa/Sediul Nr. de vehicule utilizate ................................................................ ................................ Tip/Tipuri de transport Nr. de conductori auto angajai ................................................................ ................................ Tipul de nclcare ncadrarea faptei Proces-verbal de constatare a contraveniei: seria, numrul, cuantumul amenzii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

S-ar putea să vă placă și