Sunteți pe pagina 1din 3

LEGE nr. 8 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.

21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. ART. I Se aprob Ordonana Guvernului nr. 21 din 30 august 2011 privind nfiinarea Autoritii Metropolitane de Transport Bucureti, adoptat n temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane, i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, cu urmtoarele modificri i completri: 1. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 3 - A.M.T.B. este ordonator secundar de credite i se finaneaz de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe i din alte surse legal constituite." 2. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aprob prin ordin al ministrului transporturilor i infrastructurii." 3. Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 7 - (1) A.M.T.B. are urmtoarele atribuii principale: a) realizeaz coordonarea unitar a serviciului de transport public de cltori n zona metropolitan; b) elaboreaz Strategia de dezvoltare a transportului public de cltori i Planul de transport public pentru zona metropolitan pe termen mediu i lung; c) colaboreaz cu structurile administraiei publice centrale i locale la realizarea programelor de investiii i prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe; d) stabilete politica tarifar unic i de taxare n domeniul transportului public de cltori pentru zona metropolitan; e) monitorizeaz modul de informare a cltorilor, imaginea i marketingul transportului public de cltori, precum i calitatea serviciilor de transport, iniiaz msuri de mbuntire a acestora; f) realizeaz cercetri de pia privind cererea, oferta i calitatea serviciilor de transport i, n funcie de aceste criterii, stabilete/actualizeaz Programul de transport public local valabil pentru zona metropolitan; g) face propuneri legislative de reglementare n domeniul transportului public de cltori, cu consultarea administraiilor publice locale aflate n zona metropolitan Bucureti, concepe norme de aplicare a acestor reglementri n raza de activitate; h) colaboreaz cu administratorii infrastructurii de transport i cu

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

operatorii de transport la ntocmirea programelor de investiii n infrastructura de transport public de cltori i i exprim avizul consultativ n legtur cu traseele de transport public de cltori; ... i) colaboreaz cu structurile de planificare urban i teritorial din cadrul autoritilor administraiei publice centrale i locale pentru corelarea dezvoltrii i planificrii sistemului de transport public de cltori din raza de activitate, cu prevederile documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului; j) iniiaz msuri pentru promovarea transportului public de cltori n comun; k) colaboreaz la ntocmirea de ctre administraiile ce dein infrastructura de management al traficului a programelor de investiii n infrastructura de management al traficului i avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de cltori. (2) A.M.T.B. exercit atribuiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, autoritilor administraiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureti i Consiliului Judeean Ilfov, referitoare la nfiinarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea i controlul funcionrii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate i servicii regulate speciale ntre unitile administrativ-teritoriale n zona metropolitan. (3) n realizarea atribuiilor prevzute la alin. (2), A.M.T.B. este autoritate de autorizare." 4. Dup articolul 11 se introduc dou noi articole, articolele 11^1 i 11^2, cu urmtorul cuprins: "Art. 11^1 - A.M.T.B. realizeaz venituri proprii i din activiti de asisten tehnic, avizare, autorizare, consultan i alte activiti economice n domeniul transportului public de cltori. Tarifele aferente prestrii acestor activiti se aprob prin ordin al ministrului transporturilor i infrastructurii. Art. 11^2 - Programul de transport public local prin curse regulate aplicabil pe raza municipiului Bucureti i a judeului Ilfov, aprobat potrivit legii pn la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane, i menine valabilitatea." ART. II Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz: 1. La articolul 4 alineatul (1), literele b), c) i g) se modific i vor avea urmtorul cuprins: b) se efectueaz pe raza teritorial-administrativ a unei localiti, respectiv pe raza administrativ-teritorial a zonei metropolitane, sau numai ntre localitile unui jude, n funcie de tipul de transport stabilit potrivit legii. n cazul n care traseul transportului pe in depete limita localitii, acesta va fi considerat transport public local; c) se execut pe rute i cu programe de circulaie prestabilite de ctre autoritile competente desemnate potrivit legii; ......................................................................... ........................ g) transportul cu autobuzele se efectueaz numai pe baz de licene de

TC

Pi

at ra

ea

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PREEDINTELE SENATULUI VASILE BLAGA

Bucureti, 6 ianuarie 2012. Nr. 8.

Pi

TC

at ra
------

ea

traseu i caiete de sarcini, elaborate i eliberate n condiiile stabilite prin normele de aplicare elaborate i aprobate prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministrului transporturilor i infrastructurii, denumite n continuare Norme." 2. La articolul 4, alineatul (1^1) se abrog. 3. La articolul 5, alineatul (3) se abrog. 4. La articolul 16, alineatul (6) se abrog. 5. La articolul 37, alineatul (11) se abrog. 6. La articolul 45 alineatul (7), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) i ale alin. (4) lit. d) privind condiiile n care se execut transportul public local de persoane prin curse regulate speciale; ART. III La data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ordonana Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobat prin Legea nr. 289/2011, se abrog.

CTCE Piatra Neam - 05.06.2013

S-ar putea să vă placă și