Sunteți pe pagina 1din 21

Facultatea de Electronica,Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Dispozitive si Circuite
Electronice
PROIECT
Student:
Cuprins
1. Tema Proiectului
2. Schema Bloc
3. Realiarea circuitului
a. Sta!iliatorul de tensiune
!. "scilator cu retea #ien
c.$ircuitul formator de im%ulsuri dre%tunghiulare&Triggerul
Schmitt
d. Eta'ul am%lificator final
(. Schema Finala
1.Tema proiectului
Sa se %roiectee un generator de %ulsuri dre%tunghiulare cu urmatoarele
caracteristici:
Frec)enta de oscilatie , f
*
, regla!ila in inter)alul: *,+ ,- + , - ./01
Factor de um%lere : *.+
Sarcina la iesire , R
2
: 23- ./41
5m%litudinea 6)arf la )arf7 a oscilatiei le iesire , 8
*
regla!ila in
inter)alul:
-32

-.81.Semnalul de la iesire nu are com%onenta continua.


$ircuitul )a fi alimentat de la un sta!iliator cu reactie si element regulator
%aralel.
9ota : Se %ot folosi numai tranistoare !i%olare si :"S si sta!iliatorul
integrat
A
;23.
2.Schema bloc
$ircuitul )a fi alimentat de la un sta!iliator cu reactie si element regulator
%aralel. Pentru constructia a%aratului am folosit un oscilator sinusoidal cu %unte
#ien. Semnalul sinusoidal o!tinut astfel se il transformam in semanl dre%tunghiuar
folosind un Trigger Schmitt %oate fi considerat un $BB cu structur< asimetric< .
Pentru a asigura o tensiune cores%unatoare %e sarcina )om folosi un eta'
am%lificator la finalul schemei.
3.Realizarea circuitului
a)Stabilizatorul de tensiune
Sta!iliatorul folosit este 2:;236
;23 A
7, sta!iliator integrat.Se
formeaa doua circuite, in felul urmator : %rimul alimeteaa oscilatorul si triggerul
Schmitt cu o tensiune de 2* 8 iar cel de&al doilea alimenteaa eta'ul de iesire cu o
tensiune )aria!ila intre + si -.+ 8.
Prin alimentarea eta'ului de iesire cu o tensiune intre + si -.+ 8 o!tinem %e
sarcina R
2
o am%litudine a semnalului care )ariaa in limitele cerute in datele de
%riectare.
Schema sta!iliatorului este cea de mai 'os:
$onform =atasheet&ului tensiunea de referinta 8
ref
>;,1+8 .Pentru a
determina )alorile necesare %entru R
1
res%ecti) R
2
este necesara formula:
2
2 1
R
R R
V V
ref CC
+

, %entru tensiuni intre ; si 3; 8 si formula


2 1
2
R R
R
V V
ref cc
+

, %entru tensiuni intre 2 si ; 8.


Pentru a a)ea la intrarea oscilatorului si a Triggerului Schmitt 2* 8 tre!uie
ca :
2
1
R
R
>1.;-;
Pentru o tensiune de + 8 acelasi ra%ort )a fi
2
1
R
R
>*.(3
Si %entru o tensiune de -.+8 res%ecti)e
2
1
R
R
>*.32?
Pentru a afla reistentele facem circuitul echi)alent:
unde a)em R
%
reistor semiregla!il de 2.+@4 si din sistemul format din ecuatiile:
(3 . *
+ . 2
32? . *
2
1
2
1

R
R
R
R
Reulta R
1
>?.*(11@4 si R
2
>2(.+1@4
5legem asadar R
1
>?.*A@4 de ti% E-A toleranta 1B
si R
2
>2(.3@4 de ti% E-A toleranta 1B
Sta!iliatorul contine si un transistor de %utere 293*++ deoarece %uterea de!itata
in circuit este mare.Fiind un transistor de %utere nu se )or de%asi s%ecificatiile maCime ale
tranistorului %e %arcursul functionarii circuitului 6%reentate in ta!elul de mai
'os7.5limentarea circuitului se %oate face cu o sursa de tensiune redresata si filtrate de 2(8.
5sadar com%onentele %assi)e ale acestui !loc sunt:
R
1
>?.*A@46E-A, 1B7
R
2
>2(.3@46E-A,1B7
R
3
>1**46E-A,1B7
R
(
>1**46E-A,1B7
R
P
>2.+@4
$
1
>1+%F6A3*8, ceramic7
b)Oscilatorul cu retea Wien
Tinand cont de conditiile im%use de eta'ul de iesire reulta ca este necesar ca
oscilatorul ce )a fi %roiectat sa fie alimentat la o tensiune de 1-.( 8 6 2* 87 si sa ai!a o
reistenta de iesire mult mai mica decat reistenta de intrare in eta'ul de iesire .
=easemeni luand in cosiderare fa%tul ca am%lificarea %e care o are eta'ul de iesire este
mai mica decat 1 6*.--37 %entru a o!tine un semnal sinusoidal cu am%litudinea de 3. +8
)a tre!ui ca am%litudinea maCima a semnalului la iesirea oscilatorului sa fie 3. +2 8.
Reactia negati)a a am%ificatorului ofera o sta!ilitate a am%lificarii si o marire a
reistentei de intrare in aml%ificator.
Reteaua #IE9 este conectata la am%lificator astfel incat sa realie o reactie
%oiti)a . =eoarece defaa'ul intrdos de retea este nul, este necesar ca defaa'ul
am%lificatorului sa fie egal cu 2@D deci am%lificatorul tre!uie sa ai!a un numar %ar de
eta'e 6de o!icei doua7.
Reteau #ien
Reteaua #IE9 )a tr!ui
sa ofere %osi!ilitatea reglarii
frec)entei semnalului sinusoidal in
domeniul (.+ @0 (+ @0.
Reteaua #IE9
alimentata de un generator de
tensiune are urmatoarea
schema:
E
i
E
o

8
in
8
out

Schema este com%usa din doua retele de defaare:
o retea trce Fsus , formata din $1 si R2 6care introduce un defaa'
%oiti)7
o retea trece&'os , formata din R1 si $2 6care introduce un defaa'
negati)7
ECista %osi!ilitatea ca %entru o anumita frec)enta f
*
defaa'ul intre
tensiunea de intrare si cea de iesire in reteaua #ien sa fie nul . 5ceasta )aloare a
frec)entei de%inde de )aloarea reistentelor si ca%acitatilor din retea.
Fie E1 si E2 im%edantele celor doua !rate ale retelei:
C j
R Z

1
1 1 +
2 2 1
2 1
2 2
R C j
R
C j
R Z
+

Functia de transfer in conditii ideale6 deci o sarcina infinita 7 este:
F67(
Io>*
>
2 1
2
Z Z
Z
Vi
Vo
+

Inlocuind E1 si E2 se o!tine:

,
_

+ + +

2 1
1
1 2
1
2
2
1
1
1
7 6
R C
R C j
C
C
R
R
F

Re%reentand modulul si faa functiei de transfer in functi de frec)enta se


o!ser)a ca:
reteaua are %ro%rietati selecti)e lasand sa treaca frec)entele din 'urul
lui
o
in rest atenuand
defaa'ul este nul %entru o frec)enta egala cu cea de reonanta
$onditia de amorsare a oscilatiilor este:
1 7 6 F Av
Pentru 5
8
R F
#
67 R
2 1
1
1 2
R C
R C


de unde reulta ca
frec)enta de oscilatie este:
2 1 2 1 2
1
*
C C R R
f

iar functia de transfer


F67 >
1
2
2
1
1
1
C
C
R
R
+ +

*
&(+
*
(+
*

F67
=e o!icei se ia R1>R2 si $1>$2. F67 >
3
1
. 2a un defaa' de t(+
*
)aloarea functiei de transfer scade la
2
1
din )aloarea ei maCima, com%or &tandu&se
selecti).
Im%edanta de intrare in reteaua #ien are eC%resia:
( )
Ii
Vi
w Zin
*
,
cand Io>*:
Ein.G6
o
7 >E1HE2 >
( ) j
R
1
2
3
Im%edanta de iesire din reteaua #ien este:
Io
Vo
w Zo ,
cand 8i>*D
Eo,G6
o
7 >E1 E2 >
( ) j
R
1
3
Pentru %roiectare conditiile im%use asu%ra reistentelor de intrare si de iesire
ale am%lificatorului cu reactie negati)a sunt:
Ro,a << E1n,G1 Ro.a <<
2
2 3R
Ri,a << Eo,G1 Ri,a <<
3
2 R
5cestea doua reunite )or indica modul de alegere al reistentei din com&
%unerea retelei #ien:
a Ri R a Ro ,
2
3
,
3
2

Regla'ul frec)entei de oscilatie cu a'utorul retelei #ien se )a face %rin
intermediul condensatorilor si al reistoarelor.
Reistenta R din com%unerea retelei )a fi formata dintr&un reistor Rmin si
o gru%are %aralel intre un %otentiometru R
%
si un alt reistor R
min
, ca in figura de
mai 'os:
Rmin este necesar in curent alternati) %entru a se e)ita scurtcircuitarea
!aei tranistorului de la intrarea am%lificatorului atunci cand )aloarea reistentei
%otentiometrului R% este ero.

Se )a determina:
f
min
>
( ) ( )C R R R
aux p
+
min
2
1

f
maC
>
C Rmin 2
1

5stfel schema retelei #ien )a fi:


Pentru a o!tine un semnal sinusoidal cu frec)enta intre (,+ @0 si (+ @0, si
a%licand formula de mai sus, )om a)ea:
5leg condensatorul de o )aloare ti%ica de 1*nF iar reistorul il )om
determina in functie de :
(,+ @0>
7 6 2
1
2
1
min
p aux
p aux
R R
R R
R
RC
+
+

Punand R
%
>* de aici o!tinem )aloarea lui R
min
>3(? 46)aloarea reala care ne&
ar fi tre!uit , asa cum reulta din calcule era de 3+34, dar am ales )aloarea
de catalog 3(? 47
5legem %otentiometrul R
%
>1*@4
=in calcule o!tinem:

+
min
1* 2 (+
1
1*
1* ,
R
pF kHz kHz R
kHz R
aux
aux

alegem )aloarea de catalog %entru R


auC
de (.;@4
5sadar %untea #ien )a a)ea urmatoarele com%onente:
R
%
>1*/4
R
auC
>(.;4
R
min
>3(?4
$>1*nF
Schema de principiu a unui oscilaor cu reacie ne!aiva si reea "ien
ese urmaoarea:
Reteaua #ien realieaa o reactie %oiti)a selecti)a de la iesirea am%lifica&
torului la intrarea 1 nein)ersoare de faa. Reactia negati)a se a%lica %e di)iorul format
din reistentele R1 si R2 la intrarea 2 in)ersoare de faa a am%lificatorului. Se o!ser)a
ca reteaua #ien si reistentele R1,R2 formeaa o %unte. Pentru generarea oscilatiilor
este necesar ca %untea sa fie neechili!rata.Tensiunea ce se a%lica intre intrarile 1 si 2
este egala cu diferenta intre tensiunile I3 si I( , adica I1> I3&I(. =aca am%litudinea
oscilatiilor I2 creste , cresc si tensiunile de reactie %oiti)a I3 si reactie negati)a I(.
$resterea tensiunii I( tre!uie sa fie mai mare decat a tensiunii I3 , astfel incat
micsorarea tensiunii reultante I1 sa duca la re)enirea la )aloarea initiala a tensiunii
I2.5ceasta crestere su%limentara a tensiunii I( se face utiliand o reistenta neliniara
in locul lui R2.In caul in care R2 este reistenta cu coeficient %oiti) de tem%eratura ,
)aloarea ei )a creste odata cu cresterea curentului care o %arcurge, ducand astfel la o
crestere su%limentara a tensiunii I(. Reulta astfel o limitare a cresterii am%litudinii
oscilatiilor . In)ers, daca tensiunea I2 scade, se )a micsora curentul %rin reistenta R2,
si deci tensiunea I( se reduce astfel incat cresterea tensiunii I1 sa com%ensee
scaderea initiala a tensiunii I2. Se realieaa astfel o sta!iliare a am%litudinii
semnalului generat.
=aca in locul acestui termistor se )a folosi ca element neliniar chiar un element
acti) din am%lificator, )or reulta distorsiuni si deci o a!atere a formei de unda de la
sinusoida. =istorsiunile ar fi cu atat mai mari daca s&ar intra in ona de saturatie.
2a frec)enta f
*
la care modulul functiei de teansfer al retelei #ien este maCim
si de%aseste cu %utin coeficientul de reactie negari)a, )a a)ea loc o com%ensare a
reactiei negati)e , am%lificatorul ince%and sa oscilee datorita reactiei %oiti)e ramase
in circuit. 5m%lificarea fiind constanta in domeniul de frec)ente in care lucreaa
oscilatorul 6 %rin reactia negati)a 7, nu se )or introduce defaa'e su%limentare.
Sarcina am%lificatorului ramane constanta si o schim!are a frec)entei nu este
insotita de o modificare a tensiunii de iesire I2. In schim!, la reglarea frec)entei %rin
modificarea )alorii %otentiometrelor R%, im%edanta de intrare scade cu cresterea
frec)entei modificand astfel sarcina am%lificatorului. =e aceea este necesar ca reteaua
#ien sa fie alimentata de la un eta' cu im%edanta de iesire mica.
Ina din metodele de micsorare a reistentei de iesire si de marire a reistentei
de intrare este folosirea unei reactii negati)e de curent in emitorul traistorului de
intrare.
Schema amplificaorului cu reacti negati)a si retea #ien este :
Schema are doua eta'e: un eta' sarcina distri!uita : realiat cu tranistorul J1 si
are ca reistenta de emitor chiar una din reistentele din com%unerea reactiei negati)e si
un eta' emitor comun:realiat cu tranistorul J2D emitorul acestuia )a fi la masa in
curent alternati) datorita scurtcircuitarii reistentei Re2 de catre condensatorul $2.
Reactia negati)a este de ti% tensiune&serie , esantionarea facandu&se in nod iar
com%aratia %e !ucla.
Reactia negati)a este formata din Re1 si Rt si are urmatoarea schema:
Vi
Vo
f
cand Io > *
R
f
+

1 Re
1 Re
a f
a
AV

1

Pentru a
8
foarte mare se %oate a%roCima 5
8
>
f
1
=in conditia Bar@hausen de amorsare a oscilatiilor )a reulta:
( ) 1 F AV

f

3
1
f
Rt > 2 Re1
Parametrii ce caracterieaa un termistor sunt:
R
To
F )aloarea efecti)a la tem%eratura nominala
Kt & factor de disi%atie . m#3
o
$ 1
- re%reinta %uterea necesara %entru a creste tem%eratura de lucru a
termistorului cu un grad
o
$ D el de%inde de dimensiunile termistoruli si de coneCiunile
adaugate care se com%orta ca niste radiatoare de caldura
- %entru o functionare satisfacatoare a oscilatorului acest factor tre!uie
sa fie cu%rins intre *.1* si *.3+ m#3
o
$
Pd
maC
& %uterea disi%ata maCima

t
& constanta de tim%
&re%reinta tim%ul necesar ca tem%eratura termistorului sa scada cu 2;B in
conditii de atmosfera si re%aus
&)aloarea acestei constante tre!uie sa fie cu%rinsa intre1 si 1* secunde
Intrucat reteaua este in curent alternati) , tensiunea ce cade %e termistor %oate
fi scrisa ca:
Vosc V#
3
2

iar )aloarea efecti)a


Vosc V
ef
#
3
2
2
1

8
T ef
> 1.A+ 8
Pentru a reduce influenta tem%eraturii mediului, termistorul )a lucra la o
tem%eratura cu%rinsa in inter)alul +*
o
$ 1+*
o
$.
Termistorul ce )a fi folosit este de ti%ul A3(3 Phili%s .-1 si are urmatorii
%arametrii:
%uterea disi%ata maCima Pd
maC
> 2* m#
factorul de disi%atie Kt > *.11 m#3
o
$

t
> A s
=in caracteristicile acestuia I
T ef
> f6I
T
7 si R
T
> f6T7 se alege un termistor de
)aloare R
To
> 1* @
=easemeni tot din diagrame reulta I
T
> 1* m5
1A+
#ef
#ef
#
I
V
R
Pd
ef
> I
T ef
I
T ef
>1A.+ m# L2* m# 6limita maCima7
Tem%eratura la care )a lucra termistorul este: T >
$
%drf
T > 1+*
o
$
Pentru ca )ariatiile reistentei neliniare sa nu %oata urmari )ariatiile tensiunii
in tim%ul unei %erioade este necesar ca:

t
T
osc
unde T
osc
este %erioada frec)entei minime de oscilatie
T
osc
>
min
1
f
> *.**1 deci conditia este inde%linita

Re1 >
2
# R
> ?2.+
Schema in !ucla deschisa a am%lificatorului 6fara reactia #ien7 este cea
de mai 'os :
=aca se %asi)ieaa intrarea si iesirea se o!tine:
Pentru sta!ilirea %unctelor statice de functionare sunt necesare urmatoarele
conditii:
E)itarea !locarii tranistorului J2:
I
$2
> I
$2
H I
c2
sint M* tinand comt de schema I
c2
se %oate scrie ca suma a doi
termeni :

( )
( ) ( )
*
2 1 Re
2 2 +
+
+
Rc
u
R
u
I i
osc osc
C C
I
$2

( ) ( )
2 1 Re Rc
u
R
u osc osc
+
+

nea)and )aloarea %entru Rc2 se )a alege o )aloare minima %entru I
$2
si se )a
)erifica a%oi inegalitatea.
$um
( )
R
uosc
+ 1 Re
> 1(.22 m5 se im%une ca I
$2
M 2+ m5
8aloarea aleasa )a fi : I
$2
> 3* m5
E)itarea saturarii tranistorului J2:
8
$E2
> 8
$E2
H 8
ce2
sint M8
$E
sat
%entru 8
$E
sat
> *. A 8 si %entru sint > &1
reulta ca 8
$E2
M 8
$E
sat
H8
ce2
8
$E2
M 8
$E
sat
H 8
"S$

8
$E2
M 3.+2 8 H *.A 8 8
$E2
M (.12 8
Se )a alege 8
$E2
> + 8
E)itarea !locarii tranistorului J1:
Se )a considera ca i
$
6t7 I
E
6t7
i
E1
6t7 > I
E1
H I
e1
sint M* D iar I
e1
>
1 Re 3
osc u
In caul cel mai defa)ora!il , atunci cand sint > &1 inegalitatea de)ine:
I
E1
M
1 Re 3
osc u
I
E1
M1(.22 m5
Se )a alege I
E1
> 2* m5
E)itarea saturarii tranistorului J1:
)
$E1
> 8
$E1
H 8
ce1
sint M8
$E
sat

Tensiunea 8
ce1
este com%ara!ila cu 8
Re1
6 tensiunea de %e reistenta Re17 :
)
$E1
> 8
$E1
H 8
Re1
sint M8
$E
sat
5tunci cand sin t > &1
8
$E1
M8
Re1
H8
$E
sat
8
Re1
>
Vosc
3
1
8
$E1
M 1.1; 8 H *.A 8 > 1.;; 8
Se alege 8
$E1
> 2 8
Pentru aceste %uncte statice de functionare ale traistoarelor J1 si J2 se )or
calcula )alorile celorlalte com%onente din schema, astfel:
8cc > I
$1
6 Rc1 H Re1 7 F 8
$E1

1 Re 1
1
1

C
C&
I
V Vcc
Rc
Rc1 > ?1;.+
8cc F Rc1,Ic1 > 8
BE
HRe2,Ic2
2
1 1
2 Re
Ic
Ic Ic V Vcc '&


Re2 > 1*+
8cc > 6Rc2 H Re27 Ic2 H8
$E2

2 Re
2
2
2

Ic
V Vcc
Rc
C&
Rc2 > 3-+
8erificandu&se %resu%unerea anterioara 6 I
$2
M 2+ m5 7 se o!ser)a ca este
inde%linita:


( ) ( )
2 1 Re Rc
u
R
u osc osc
+
+
> 1(.22 m5 H?.-1 m5 > 23.13 m5
I
$2
>3* m5 M 2+ m5 M 23.13 m5

=in catalog )alorile standard ce se aleg %entru reistente sunt :
Re1 > ?2.+
Rc1 > ?1A
Re2 > 1*+
Rc2 > 3-2
5cestea sunt reistoare cu %elicula metalica RP: din seria E1-2 6 t*.+B 7.
Tranistoarele folosite la realiarea schemei sunt 9P9 , si&%lanar, de ti%ul B$
1*;. Ele sunt caracteriate de urmatorii %arametrii:
8
$B" maC
> +* 8
8
$E" maC
> (+ 8
I
$ maC
> 1** m5
Ptot
maC
> 3** m#
0
21 E
> 12+N+**
F
T
> 3** :0
F > 1* dB
5ceste tranistoare sunt destinate utiliarii in eta'e %ream%lificatoare si dri)er
de 'oasa frec)enta. Sunt com%lementare tranistoarelor B$ 1;;
J1 are 8
$E
> 2 8 si Ic > 2* m5. 2a aceste )alori din catalog se o!tine %entru

f
)aloarea de 1(+

f
> 1(+
gm > ?** m538 D r
!e 1
> 1?1.2+ >*. 1?1 @

J2 are 8
$E
> + 8 si Ic > 3* m5
f
> 2(*
gm > 12** m538 D r
!e 2
> 2** > *. 2 @
$alculul am%lificarii se )a face %e eta'e. 5stfel a
8
> a
81
, a
82
unde:
a
81
este am%ificarea %rimului eta' 6 sarcina distri!uita 7
a
82
re%reinta am%lificarea celui de&al doilea eta' 6 emitor&comun 7
a
81
>
( )
( )( ) R r
r Rc
(e
(e
OO Re 1
OO
1 * 2
2 1 *
+ +

&
R
R
r Rc
r Rc
(e
(e
+

1 Re
1 Re
1
1
1
1
a
81
> &2. -1
a
82
> &gm
2
.Rc2 ((6Re1 H Rt71 a
82
> &1?2
a
8
> 6&2. -17 ,6&1?27 > +2-. A2
5m%lificarea in tensiune este suficient de mare %entru ca a%roCimarea de
la reteaua #ien 6 5) 13f 133 7 sa fie ade)arata.
$istigul %e !ucla T > f ,a
8
> 133 ,+2-. A2 > 1;A. +(
Reistenta de intrare in am%lificator este : Ri
5
> Ri 6 1 H T 7 unde Ri
re%reinta reistenta de intrare in am%lificator cu !ucla de reactie %asi)iata.
Ri > . r
!e1
H6Re1 (( Rt7 6
1
H 171 > ?211. 2 > ?. 211 @
Ri
5
> ?. 211 61H1;A. +(7 > 1. (+ :
Reistenta de iesire din am%lificator este: Ro
5
>Ro361 H T 7 unde Ro
re%reinta reistenta de iesire din am%lificator cu !ucla de reactie negati)a %asi)iata.
Ro >r
$E2
(( 6 Re1 H Rt 7 D deoarece r
$E2
are o )aloare foarte mare si fiind
conectata in %aralel , %oate fi negli'ata.
Ro Re1 HRt >2(;. +
Ro
5
> 2(;. +36 1 H 1;A. +(7 > 1. 3-
5)and )alorile reistentelor de intrare si de iesire in 6din7 am%lificator se %oate
dimensiona reistenta R din com%unerea retelei #ien:
A A Ri R Ro
2
3
3
2
*.A+ << R << 3*;+ @
c.Triggerul Schmitt
Triggerul Schmitt %oate fi considerat un $BB cu structur< asimetric<.$ircuitul se
com%une din dou< tranistoare cu cu%la' Pn emitor 6%rin reistenQaR
+
7.$ircuitul %reint<
%articularitatea c< starea !ista!ilului e determinat< de )aloarea tensiunii a%licate la intrare .
$onsiderRnd I
i
>*, J
1
e !locat, iar J
2
e Pn conducQie datorit< curentului de !a<
dat de di)iorul R
1
,R
3
,R
(
. Se %oate calcula )aloarea tensiunii I
R+
:
I
R+
>E.R
(
36R
1
HR
3
HR
(
71&8
BE2
$rescRnd I
i
, J
1
se )a menQine !locat %Rn< cRnd I
i
atinge )aloarea de %rag:
I
i1
>I
R+
H8
BE1
> E.R
(
36R
1
HR
3
HR
(
71
Sn acest moment ,J
1
trece Pn conducQie Ti forQea< J
2
!locatD din acest moment
tensiunea la ieTire are )aloarea I
o2maC
>E, Ti ramRne constant< ,oricRt de mult am creTte I
i
.
Bascularea in)ers< se face atunci cRnd I
R(
&I
R+
8
BE
:
I
R(
>R
(
36R
1
HR
3
HR
(
7
,
6E&R
1
I
$1
7
8aloarea curentului de colector %entru J
1
este:
I
$1
I
i
3R
+
.
Reult< urm<toarele eC%resii %t. %ragurile de !asculare:
I
i2
>
1
7 6
. 1
1
( 3 1 +
( 1
( 3 1
(
R R R R
R R
R R R
R
&
+ +
+
+ +
I
i1
>
( 3 1
(
R R R
R
&
+ +
Tensiunea de ieTire este:
I
iesmin
>
1
7 6
1 .
( 3 1 +
( 2
R R R R
R R
&
+ +

>*.18
I
iesmaC
1.;8
5legRnd %ragurile de !asculare I
i1
>(8 Ti I
i2
>38 Ti, tinRnd cont de )alorile
tensiunii de ieTire,reult< )alorile com%onentelor din schem<.Toate reistoarele se aleg din
clasa E2( 6t+B7,de ti% R$K 1*2+.
$ondensatorul $ are rolul de a accelera %rocesul de comutaQie,)aloarea sa se
alege astfel PncRt OU
$
OLLR
3,
la frec)enQe egale cu frec)enQa semnalului de intrare.Practic,
%entru $>1F se o!Qine o sc<dere a tim%ului de !asculare cu cca. 3+B.
Pentru a a'usta cu %reciie %ragurile de !asculare, R
+
Ti R
3
se %ot Pnlocui cu
%otenQiometre semiregla!ile de +@.
Tensiunea maCim< de intrare e dat< de intrarea Pn saturaQie a lui J
1
:
I
i maC
>
+
1
1
R
R
&
+
1.28
Tranistorii J
1
Ti J
2
se aleg de ti%ul B$1*; 6>12+...(**,8
cesatmaC
>*,A8 la
I
c
>1**m5, P
maC
>1#, I
cmaC
>+**m57.VinRnd cont de ti%ul de tranistoare folosite,se o!Qine o
reistenQ< de intrare :
&foarte mare,cRnd J
1
e !locatD
& R
+
>12+
,
2.3@2-*@ 6minim7, cRnd J
1
e Pn conducQie.
5sadar com%onentele %asi)e care com%un Triggerul sunt:
R
1
>1.2@46E-A,1B7
R
2
>2.2@4 6E-A,1B7
R
3
>1@46E-A,1B7
R
(
>2.(@46E-A,1B7
R
+
>1*46E-A,1B7
$
1
>1W462+8,elect7
d.Ampliicatorul !inal
Schema eta'ului final este:
Eta'ul am%lificator final este un am%lificator care contine doua
tranistoare !i%olare in configuratie =arlington deoarece se doreste am%lificarea
semnalului care este %rimit %ana la )aloarea necesara, tinand seama si de )aloarea
reistentei de sarcina R
2
>22*4.
$ondensatorul $
1
este folosit la decu%lare %entru eliminarea
com%unenetei continue.Pentru a )aria tensiunea la iesire )ariem tesiunea la intrare.
$ele doua tranistoare sunt de ti%ul B$+(?B si au urmatoarele s%ecificatii :
X > 33*, 8
BE
> AA* m8, 8
$EmaC
> 3* 8, 8
$EmaC
> 3* 8, 8
EBmaC
> + 8, I
$maC
> 2** m5.
=atorita configuratiei =arlington X
ech
> X
2
, deci am%lificarea eta'ului )a fii
foarte mare.Pentru acest circuit a)em 6considerand configuratia =arlington ca fiind un
singur transistor7, in conditiile in care :8
cc
>2*8,R
1
>1.?:4,R
2
>1**4,$>1**WF,
R
2
>22*4.
mA
R
V V
I
'& CC
C
32 , 1
1


V
R R
I R V
I R V V
)
C CC
C CC C&
A+ . 13
2
2
2

,
_

+

+
1
? , +2 (*

* I !
C m
* ! r
m
2+ , A 3
1**
2+ , A OO
3A3* 7 OO 6
2
1
2 *
R R
* r R r R
R R ! A
+
i
) m v

2ista de com%onente care com%un eta'ul final:
R
1
>1.?:46E-A,1B7
R
2
>1**46E-A,1B7
$
1
>1*W62+8,elect7