Sunteți pe pagina 1din 97

ADINA BERCIU

DRGHICESCU
ARHIVISTIC I Documentaristic
Partea 1 tnee auxare ae store
Introducere
Arhvstca nformarea documentar (documentarstca) sunt dou
dscpne care au drept sfer de cercetare documentee scrse. Arhvstca
este dscpna care are drept domenu de nvestgae zvoaree scrse pe
supor frab (uor deterorab) pe baza crora se efectueaz cercetr
fundamentae apcatve n vederea stabr souor optme de
seeconare, ordonare, nventarere, conservare vaorfcare a
documenteor.
Informarea documentar studaz nformae, datee cuprnse n
documente, n pubca, eabornd apo m|oace de cercetare efcente de
preucrare anatc sntetc, de regsre a dateor de transmtere a or
ct ma bne a benefcar.
Documentee, ma aes aceea care conn nforma tnfce
tehnce consttue prncpaa surs de nformare documentar.
Documentu consttue,un termen generc nsemnnd toate categore
de surse ce pot transmte date storce (nscrp, urme de cvzae
matera, acte etc.).|1|.
Documentee sunt, aadar, purttoare de nforma ,servesc
transmterea acestora n spau tmp. Ee sunt utzate n dferte domen
de actvtate ae omuu consttund obect de stud ae dferteor dscpne
tnfce se af depoztate n arhve, bbotec, muzee. O categore
deosebt de mportant de documente o consttue aceea care sunt studate
de tnee auxare ae store.
tnee auxare ae store depsteaz anazeaz sursee storce
de tot feu, care se af depoztate n muzee, bbotec, arhve, coec
partcuare. Fr neegerea acestor categor de zvoare fr stpnrea
aspecteor generae ae dscpneor care se ocup de descrerea or nu se
poate reaza o documentare seroas. Aceste tne auxare ae store sunt
dscpne conexe arhvstc n cea ma mare parte a or. n arhv afndu-se
documente heradce, conografce, cartografce, codcoogce, terare, carte
rar romneasc strn etc.
Socotm ut prezentarea a coegu de Brotc,Fortuna., a dscpna
Documentarstc Arhvstc, a acestu curs de tne auxare ae store,
deoarece cunoaterea dscpneor tratate contrbue a mbogrea
metodooge nterdscpnare de cercetare consttue surse prmare de
documentare nformare.
De asemenea, nu putem omte faptu c n domenu vast a
documentarstc arhvstc, cercettoru, dar ucrtoru curent se
confrunt permanent cu categore de zvoare care consttue obectu
acestor tne auxare ae store a dscpneor conexe acestora. Apo,
actvtatea arhvstc presupune, de asemenea, stpnrea metodeor de
ucru dn cadru acestor dscpne, care sunt dscpne tradonae, dar ntr-o
perpetu nnore metodoogc deschse spre no acumur.
Aadar, n pregtrea documentarstuu, a une persoane specazate n
munca de cercetare, reazarea contactuu cu bbotece, cu arhvee, cu
fondure coece categore de zvoare afate ac este absout necesar
pentru reazarea une documentr moderne efcente.
Documentarstca arhvstca nu vor putea face ncodat abstrace
de Fondu Arhvstc Naona n actvtatea or de cercetare, documentare n
acturea dverseor tpur de bbograf pubca specazate.
Toate aceste consderente au fcut s socotm necesar acturea
prezentuu curs, adaptat tematc preegeror de documentarstc
arhvstc de a Coegu Unverstar de Brotc,Fortuna. Bucuret.
Cursu contrbue a mbogrea cunotneor de cutur genera,
ct a formarea educarea studenor n scopu foosr surseor
documentare puse a dspoza or de arhve, bbotec, muzee.
Cursu nu conne contrbu tnfce orgnae, rezutat a unor
cercetr personae, e fnd un curs genera adaptat tematc coeguu de
Brotc. Seeca redactarea materauu e-am fcut cu preocuparea ca
ucrarea s fe ut n actvtatea de curs semnar.
E este structurat n dou pr: partea I tnee auxare ae store,
partea a II-a: Arhvstca, deoarece arhvstca, ca dscpn tnfc, dar
ca actvtate practc, presupune, dup prerea noastr, cunoaterea unor
dscpne conexe cum ar f: epgrafa, bbooga, paeografa, cronooga
atee. Tot ac un oc aparte va f rezervat documentarstc ca dscpn de
sne stttoare.
La fnau fecre pr se af o amp bbografe, nstrument de ucru
absout necesar studenor absovenor n cazu documentr a
cercetr aprofundate a probemeor.
n partea I, cursu urmrete o prezentare goba a fecre tne
auxare, cu descrerea obectuu metode de ucru. Un oc aparte ocup
contrbua storografe romnet n cadru fecre tne. De atfe, acest
ucru este evdenat de ustraa ce- nsoete pe care ne-am strdut s-
o reazm ct ma bne cu putn.
* Iustraa a fost reazat de arhtecta Aexandra Vdacu. Fotografe
au fost efectuate de Aexandru Tnsescu de a DGAS Bucuret.
*
* *
tnee auxare se ocup cu studerea n sne a mrturor storce de
tot feu care sunt depoztate n arhve, bbotec, muzee, coec partcuare.
nc dn 1822, |. Leewe apreca c scopu tneor auxare ae store
const n cunoaterea, respectv neegerea zvoareor. Termenu de tne
auxare ae store a fost ntrodus de Theodor Scke, storc venez
paeograf, dn a doua |umtate a secouu a XIX-ea. Odat cu dezvotarea
tne, acest concept a cptat tot ma mut un caracter reatv. La ora
actua ma persst nc dvergene de opn n ceea ce prvete sfera
tneor auxare mpct a termnooge.
Pentru un storc, orce tn, de a cre rezutat metod se
foosete, poate f numt auxar|2|. Cu att ma mut n momentu de fa
cnd se constat tendna une,attudn ntegratve n tn., ntreaga
tn devennd un,angrena| de dscpne tnfce, n care fecare tn
raportat a ata, este ntr-un anume fe auxar.|3|. Astfe, n tmp s-a
fcut dstnca ntre tnee a|uttoare ae store (termenu ntrodus de
specastu n paeografe atn W. Semkowcz) tnee auxare ae
store. tnee a|uttoare ae store sunt aceea, dup cum arat
cuvntu (at. Auxum = a|utor), care,furnzeaz cunotne ce nu provn de
a zvoare sau care atrag atena asupra unor posbt no ae metode de
cercetare, se eag de etapee urmtoare ae actvt storcuu. Ee
procur storcuu concuz date eaborate. Termenu de tne auxare
rmne vaab pentru tnee auxare tradonae ae store, egate de
cunoaterea zvoareor care furnzeaz metoda de cercetare a acestora.
Istorcu Daman P. Bogdan a fost adeptu punctuu de vedere conform
crua aceste dscpne trebue numte tne specae nu tne auxare,
deoarece:n tna storc, ca n ate tne, desprnderea, formarea
dezvotarea de no ramur tnfce consttue urmarea evoue ns a
tne care genereaz no dscpne ca o consecn a nevoor strngente ae
nvestgaor tnfce. O parte dntre tnee auxare, ca urmare a aceste
dezvotr, au devent tne ndependente, n prmu rnd, paeografa, apo
arhvstca, numsmatca, dpomatca, cronooga, sgografa, storografa
textooga. Dat fnd aceast dezvotare, cred potrvt s nu ma numesc
tnee respectve auxare, c tne specae, termenu fnd pus n
crcuae tnfc nc n anu 1957"|4|. Pentru astfe de schmbr de
denumre pedeaz numero storc, propunnd ate denumr: tne
storce de baz, dscpne storce specae. Orcum, cea ma mare parte a
storcor recunosc c termenu de tne auxare refect neconvngtor
sensu or. Pe aceea ne s-a stuat Dreca Genera a Arhveor Statuu
Bucuret care a pubcat un Dconar a tneor specae ae store, n
1982.
Dconaru e defnete astfe:tne specae (auxare) ae store,
totatate a tneor (arhvstc, dpomatc, paeografe, cronooge etc.)
care studaz zvoaree documentare eaboreaz metodooga cercetr
acestora.|5|. n prezent, n storografa romneasc se foosesc ce do
termen: tne auxare tnfce specae.
Stpnrea depn a acestor tne auxare este ndspensab
storcuu documentarstuu pentru descfrarea, neegerea evauarea
crtc a zvoareor.
Specazarea n store, bbooge, bboteconome documentarstc,
char brotc, trebue s mpce o cunoatere temenc a tneor
auxare a cror studu este extns a epoce modern contemporan,
epoc care pstreaz un numr foarte mare de zvoare documentare.
Un storc, ca un bboog documentarst nu poate stpn toate
mbe, toate tehnce de ucru, dar e trebue s cunoasc teora tneor
auxare ae store.,Acestea sunt consttute dn toate tnee posbe s fe
nregstrate n repertoru cutur umane.|6|. n ceea ce prvete numru
tneor auxare, dn nou exst ma mute puncte de vedere.
A. Sacerdoeanu, storc cu cee ma mar contrbu n acest domenu
dn storografa romneasc dn a doua |umtate a secouu XX, a mprt
tnee auxare n tne auxare ma|ore mnore|7|. tnee auxare
ma|ore (geografe, geooge, ngvstc, paeontooge, etnografe, socooge,
drept, pshooge, statstc storc, demografe) furnzeaz rezutatee sgure
concuze. Dn acest punct de vedere, ee se af cu stora n raport de
nterdscpnartate. n schmb, de tnee auxare mnore (epgrafa,
paeografa, bbooga, codcooga, cronooga, heradca, sgografa,
metrooga, numsmatca, dpomatca, arhvstca) avem nevoe pentru
adunarea apo nterpretarea zvoareor n cadru cercetr tnfce. n
evoua acestora exst o strns nterdependen cu caracter de
recproctate, n sensu c dezvotarea fecrea contrbue a evoua
ceorate, ar rezutatee de ansambu contrbue a progresu fecrea n
parte. tnee auxare se mbogesc permanent cu no zvoare care ntr
mereu n sfera or de cercetare se bazeaz pe metode tot ma bune ma
moderne de nvestgare|8|.
tnee auxare mnore furnzeaz cercettoruu metode de ucru
necesare adunr, verfcr foosr zvoareor.
Un oc aparte n cadru acestor dscpne ocup arheooga, fost
dscpn auxar tradona devent tn de sne stttoare a store.
Arheooga este o dscpn storc cu un cmp de cercetare bne preczat
cu metode de nvestgae propr, pentru cunoaterea ct ma depn a
dezvotr socet omenet n anumte epoc. Prn unee metode ae sae,
ea se aprope de tnee natur, dar prn caracteru zvoareor ma aes
prn nterpretarea monumenteor ce consttue aceste zvoare, ea este o
dscpn storc. Dfertee zvoare ae trecutuu trebue s fe prvte n
contextu storc.
Epgrafa|9| (gr. Ep = deasupra, pe; grapho = a scre) este tna
auxar a store care se ocup cu studu (descfrarea nterpretarea)
nscrpor pe materae dure: patr, meta (pumb, bronz, aur, argnt), oase,
sdef, fde, emn, pee, muama, arg, tencua, stc, geme, camee,
sg, nee (nscrpa de pe verga neeor), pondur char pe stnc (cum
este de exempu nscrpa u Darus de a Behstun) n mbe vorbte
odnoar sau ma recente. Ea nu- mteaz cercetarea a operee cu
caracter soemn, cu connut |urdc, regos, funerar arhtectonc, c studaz
numeroase produse nscrsur cum ar f: cuvnte, tere zoate, semntur,
nume propr, formue, mrc de fabrc, nume de unt mtare, screre
trasate de mn pe monumente grafft. Obectu epgrafe consttue nu
numa nscrpe grecet atne, c cee egptene, sumerene, asrene,
httte, etrusce, punce, mcenene etc. |usta nterpretare a zvoareor
epgrafce se af n strns egtur cu fooga, paprooga, numsmatca
ee furnzeaz date deosebt de preoase pentru cunoaterea proceseor
storce.
Paeografa (gr. Paaos = vech, grapho = a scre) este tna auxar
a store care are drept obect de cercetare zvoaree scrse vech, respectv
cunoaterea, descfrarea transcrerea or. Prn aceasta ea furnzeaz
nforma preoase prvnd materaee pe care s-au scrs n tmp zvoaree
paeografce, nstrumentee de scrs, precum evoua grafemeor (a
tereor). De asemenea tot paeografa ofer date mportante pe baza crora
se pot dentfca orgnaee cope, se pot sesza fasure|10|. Apo tot ea
este aceea care determn,n psa date cronoogce sau tpografce, epoca
ocu unde s-a scrs un text paeografc.|11|.
Paeografu studaz cre manuscrse, fe n form de su, fe codce,
precum documentee, respectv textee care,au a baz un emtent un
destnatar, pstrate toate acestea n bbotec, muzee arhve pubce, ct
n coec partcuare.|12|. Aadar paeografa se ocup numa cu cercetarea
texteor care au fost scrse cu stu, condeu pana pe tabe de emn cerat,
pe paprus, pe pergament, pe hrte|13|.
,Paeografa propune s ofere cunotnee necesare nu numa
storcor, c arhvtor bbotecaror care pstreaz se ngr|esc de
motenrea scrs a tmpuror trecute.|14|.
Paeografa se af n strns egtur cu o sere de tne auxare:
epgrafa, numsmatca, geneaoga, sgografa, dpomatca, arhvstca,
cronooga, codcooga, heradca, metrooga, bbooga. Dntre toate
acestea cea ma apropat este epgrafa. Pe de o parte fndc tera,
nante de a f spat n patr, era ma nt desenat cu cret apo n
domenu prescurtror acestea sunt fe dentce, fe asemntoare|15|.
Bbooga (gr. Bbon = carte, ogos = vorbre), cu subdvzune e:
stora cror a bbotecor, bbografa, bboteconoma, bbotecografa
este tna auxar care se ocup de carte de munca n bbotec.
Obectu aceste tne ncude: storcu scrsuu, foost n codce, n cr
manuscrse, suportu su, nstrumentee de scrs, tehnca tparuu,
fabrcarea, egatu ustrarea cr, punerea e n crcuae, pubcae
bbografce, organzarea bbotecor, acturea cataoageor.
Bbotece, ca dentoare ae tezauruu de cunotne ca centre de
dfuzare ae acestora, sunt verg ae cutur n orce tmp socetate,
contnund s fe n epoca contemporan zvoare de cutur. Este cunoscut
faptu c de a apara teevzun a cacuatoareor, numru cror n
ume nu a sczut, c, dmpotrv, a crescut de aproape patru or. Aadar, n
vtor cartea va f n contnuare prncpau m|oc de nvare, de educae, de
creae de cercetare|16|.
Codcooga (at. Codex, cs = scoar, carte, tb de scrs, condc,
regstru; ogos = vorbre) este acea tn auxar care are ca obect studu
cror manuscrse, materau de scrs, formatu, terea perforarea
nerea feor, nstrumentee de ucru, feu n care s-a actut codexu,
sgnatura, tehnca ornamentr, egtura u, speca de emn foost, natura
cuoarea pe care acoper scoaree, procedeee fxr acestora,
ornamentee or, depstarea eventuaeor fragmente de texte fooste a
ntrrea scoareor. Pe ng acestea, codcooga are n sarcna e
ntocmrea pubcarea unor nstrumente specfce de ucru cum ar f:
nventare, cataoage, dferte repertor de coec coeconar, de
manuscrse datate sau nedatate, sau ncorect datate. Pentru a putea crea
nstrumentee de ucru, codcooga trebue s apeeze a ate tne
auxare cum ar f: paeografa, epgrafa, crptografa, bbooga, cronooga,
fgranooga, dpomatca, crtca texteor atee.
Evoua codceu nu se poate neege fr cunoaterea evoue
screr de grafa nu este obectu de studu a codcooge, se recurge n
prmu rnd a paeografe. n mute codce exst pasa|e scrse cu tere
captae fooste n scrsu pe materae dure de descfrarea crua se ocup
epgrafa.
Pentru a se mur unee fragmente dn codce scrse n crptogram,
codcoogu trebue s utzeze cunotne de crptografe, care este tna
texteor crptce (secrete, cfrate a descfrr acestora). De asemenea,
pentru a afa cum a fost actut o carte manuscrs de-a ungu tmpuu sunt
necesare cunotne de bbooge.
Dup cum, pentru datarea codceu, pentru studerea ornamenteor
sae a materauu dn care este confeconat, codcoogu trebue s
apeeze a cronooge, conografe, stora arteor, char a paprooge. De
asemenea natura dfert a codceu mpune storcuu cunotne dn
domen dverse: muzc, medcn, teooge, hagografe.
Cronooga (gr. Cronos = tmp, ogos = vorbre) este tna auxar a
store care are ca obect stabrea exact a dateor, a evenmenteor
storce, a documenteor. Istorcu bboogu trebue s cunoasc prncpe
sstemuu cronoogc practcat pn n epoca contemporan, trebue s te
s raporteze eementee cronoogce dn documente a modu de datare
contemporan. Datarea zvoruu are o mportan deosebt deoarece este
tut faptu c un document nu poate ntra n crcutu tnfc, nu poate f
foost dac nu este datat corect, ar o datare gret duce a concuz
eronate.
Cronooga recurge a paeografe pentru a putea ct grafa dateor, dar
paeografu, a rndu su, apeeaz a cronooge pentru descfrarea
eementeor cronoogce prncpae secundare transpunerea or n datee
ere noastre.
Geneaoga (gr. Genos = neam, ogos= vorbre) este una dntre cee
ma mportante tne ae store. Ea studaz naterea evoua neamuror
a famor nrudte care se stabesc ntre persoanee une epoc date,
precum rou pe care aceste nrudr |oac n desfurarea unor
evenmente storce|17|, satsface o,frntur dn nesfrta sete de
cunoatere a omuu.|18|.
Geneaoga foosete ca zvoare ma aes regstree de stare cv care
cuprnd nater, cstor, decese, regstree parohae cu date prvnd
cstore, decesee, nmormntre, dpomee de nnobare, nr n
grad, foe de zestre, testamente, pomence, nscrp funerare, regstre de
rangur nobare atee.,Istora, cu a|utoru geneaoge, poate cunoate
succesune (mpezete dec cronooga), dar poate afa expca sau
reaza portrete prn cunoaterea ascendene une fgur oarecare (.). Se pot
crea char ssteme de gndre storc bazate pe succesunea generaor (.).
Numa geneaoga poate da eemente esenae pentru cunoaterea ocuu pe
care ocup omu n socetate dn punct de vedere storc, |urdc, etnc
boogc.|19|.
Cercetre geneaogce dau posbtatea cunoater ma aprofundate a
anumtor personat care au fost n centru unor evenmente. Fr
cercetre cu caracter geneaogc, fr descfrarea prn aceast fer a
rouu poze dferteor persoane n socetate, mute aspecte rmn
neeucdate|20|.
Geneaoga spr|n cercetre storce char bboogce docu-
mentare, furnznd date pentru rezovarea probemeor de cronooge,
murete unee chestun de store soca. Potc cutura. Anumte
nforma sunt furnzate tneor |urdce prn expcarea formeor |urdce
de propretate de succesune. Cunoscndu-se progresa numerc a
nateror, se pot rezova mute probeme de demografe storc, ma exact
de statstc demografc. Dup cum, prn ntocmrea unu arbore geneaogc
a unor tabee a nateror, se pot da murr cu caracter economc, cum ar
f spre exempu, creterea descreterea aver unor mar fam n dverse
epoc storce etc.
Geneaoga se af ntr-un proces de contnu nnore, nnd pasu cu o
sere de ate tne auxare domen cu care se af n coreae:
cronooga, demografa, antropooga.
Sgografa sau sfragstca (at. Sgum, = pecete, semn, sgu; gr.
Sfrags = sgu, ogos = vorbre) este tna care se ocup cu studerea
sgor sub toate aspectee|21|.
Sgografa are drept obect descrerea, att a materaeor, ct a
mpresunor sgare care sunt studate dn punct de vedere storc, artstc,
tehnc, |urdc, dpomatc. Tot aceast tn se ocup de modate de
apcare a sguu, de depstarea fasuror sgare, precum de conservarea
restaurarea or.
Sge s-au conservat sub dou aspecte: ca tpare sau matrce de
meta, gravate negatv ca pece, adc mpresun poztve ae acestora.,
reazate n cear, hrte, ut, fum, cernea.
La rndu or tparee sgare sunt ee zvoare documentare deosebt
de mportante, transmnd preoase nforma refertoare a arta gravr.
Ee pot eucda anumte probeme de geneaoge, deoarece matrcee
sgare ae dveror demntar, personat, fam etc., au fost pstrate
transmse dn generae n generae.
Sge ca monedee au un,caracter de ofcatate, de garane, care
e d o vaoare excepona ca zvoare pentru cunoaterea trecutuu.
Monedee sunt garantate de puterea suveran, sge de eman adeseor
de a nsttu sau persoane partcuare, preznt garan sufcente prn
nsu faptu c menrea or este tocma s certfce autentctatea unu act.
|22|.
Tot aceste zvoare furnzeaz preoase nforma prvnd organzarea
cancearor, a moduu de autentfcare a acteor pubce sau partcuare|23|.
Sge consttue zvoare care pot ustra n mod speca anumte
evenmente, ee pstreaz nforma preoase prvnd stora unor zone, unor
orae, unor nsttu. Este zvoru care pstreaz, sntetzeaz transmte
generaor ma no smboure strmoor. Sgu, de foarte mute or, ma
aes n epoca modern, a consttut un m|oc de exprmare a deauror
naonae , n consecn, pentru store consttue o surs deosebt de
preoas nteresant, dar dfc de descfrat prn ns compextatea
probemeor ce e conne.
Cercettoruu dn domenu store bbooge sunt necesare
cunotne de heradc pentru foosrea ct ma exact a zvoareor. Dn
cadru surseor storce ea utzeaz pecee, monedee, nscrpe de pe
petree de mormnt, monumentee de arhtectur, dpomee etc.
Heradca (at. Medeva heradus, hraut = cranc) are drept obect
stabrea prncpor teoretce, cercetarea, cercetarea, nterpretarea
evoua stemeor unu stat, ora, fame, corporae etc. Tot ea este aceea
care fxeaz studaz aspectee teoretce ae une steme, precum
acturea acestora|24|.
Heradca este un factor de cvzae ar zvoaree aceste dscpne
dovedesc, odat n pus, ntreptrunderea dntre store art.
Pentru nterpretarea |ust a zvoareor, pentru redarea ct ma fde a
adevruu, storcu orce cercettor documentarst trebue s poat ct
neege eementee heradce, trebue, atfe spus, s posede tehnca
descfrr stemeor sau a bazoaneor, care consttue eementu fundamenta
a heradc.
Heradca, prn zvoaree sae specae pe care e pune a dspoza
cercettoror, prn smbostca sa, consttue un domenu deosebt de
mportant pentru cunoaterea proceseor socae, potce cuturae ae
socet omenet. Prn descfrarea zvoareor heradce se poate neege
ma bne mentatatea um medevae n genera, moravure obceure,
de mute or ee servnd a,descfrarea ncrengturor geneaogce, adesea
foarte ncurcate. Ea a consttut, de asemenea un domenu arg de
manfestare a contne naonae, domenu pe care romn -au foost dn
pn. Lupta pentru ndependen pentru untate naona este evdenat
de smboure heradce care au servt ca arme de upt pentru
reazarea acestor dezderate.
Metrooga (gr. Metron = msur, ogos = vorbre) este tna care se
ocup cu studu msuror fxe sau varabe. Msure determnate de om
prn cacue au varat dup tmp dup oc, formnd adevrate ssteme.
Cunoaterea acestor ssteme este necesar pentru foosrea ct ma exact a
zvoareor pentru neegerea zvoareor storce ae unor epoc, pentru
neegerea ma aes a probemeor economce ae epoc. Apo stora
untor de msur este egat strns de stora schmbuu de produse.
Metrooga este egtur cu paeografa prn ectura corect a zvoareor
paeografce care cuprnd eemente metroogce, ar preczarea tmpuu de
apare a msuror sau a greutor a|ut paeografa a datarea zvoareor
sae pste de dat|25|. Ea ofer de asemenea eemente foarte mportante
pentru studerea monedeor.
Numsmatca (gr. Nomsma = moned) este tna auxar a store
care are drept obect de studu moneda (anazat sub toate aspectee).
Numsmatca are n vedere tpure monetare, descrerea or,
descfrarea egendeor, materau dn care sunt confeconate, raporture
dntre dfertee categor de monede, crcuaa monetar, acturea
corpuror de monede. Medaa consttue ea un document metac a une
epoc storce. Ea este pentru contemporan, dar ma aes pentru urma, un
pre| de neegere a mportane acordate unor probeme ae ve socet
respectve, unor personat care prn actvtatea desfurat au contrbut
a proprea socet omenet, unor socet a unor nsttu. O ramur
a numsmatc se ocup de meda pachete: medastca.
Moneda, prn natura sa specfc a fost destnat s fe o vaoare
crcuatore, consttund un nstrument de ucru practc (dar teoretc)
deosebt de mportant n anaza ve economce, socae, potce cuturae
a socet omenet. n cadru e, modena poate f o msur a vaor, dec un
nstrument de schmb, poate f un ntermedar a schmburor o rezerv de
vaoare|26|.
n acest utm caz, tezauree monetare pot furnza nforma preoase
de natur numsmatc economc, prvnd raportu dntre monedee
autohtone cee care crcu concomtent cu ee, orentarea economc a
statuu respectv, orentare care este n strns egtur cu potca extern
etc.
Moneda a consttut consttue n prezent o anten deosebt de
sensb a ve economce, socae, potce cuturae a une socet|27|.
De aceea, ea nu este numa un nstrument fsca, c a fost un m|oc de a
acona asupra une con|unctur economce, socae potce. Apara,
evoua, rspndrea e pn a tezaurzare refect gradu de dezvotare a
socet care a ems-o n cadru crea crcu. n acea tmp moneda
conne numeroase eemente ponderae de vaoare ntrnsec, eemente
conografce, heradce, epgrafce sgografce care, pentru a putea f
neese, necest vaste cunotne teoretce o ndeungat experen
practc.
Prn natura sa speca, studu monede repreznt un domenu
deosebt de compex, de compcat n acea tmp, a cercetr storce. n
toate epoce moneda consttue un zvor mportant pentru studerea nveuu
economc a unu popor, pentru determnarea neegerea fuctuaor
economce, a crzeor dn acest domenu, apara fasuror monetare|28|,
deprecere dn ttu metauu preos, monede cu mez de aram etc., O
nterpretare ct ma compex a descoperror monetare dntr-o zon,
conduce a o prezentare ct ma exact a ve comercae, a crcuae
bunuror economce; se pot reaza nteresante raportur vaorce ntre
monedee dferteor r, se poate stab puterea de cumprare a membror
socet ntr-o anumt peroad etc. Istora fnaneor unu stat nu se poate
scre fr date despre crcuaa monetar, fr zvoare scrse refertoare a
echvaena monedeor.
Prn partcuarte sae, moneda repreznt aadar, un zvor de o
deosebt nsemntate pentru studerea store, deoarece aa cum afrma
maree numsmat francez Ernest Babeon,o coece de monede este un
depozt ofca de documente contemporane care n-au putut f aterate n
decursu tmpuror prn transcrer grete, prn nterpor vote, prn
suprmr arbtrare sau ncontente. Ee sunt martor ocuar ofca,
chema fr ncetare s fac mrtursr n vasta anchet pe care tnee
storce o ntreprnd dn dferte puncte de vedere asupra trecutuu omenr:
o moned este, ma adeseor dect se crede, snguru document autentc
care a fert de profanarea utr un evenment storc.|29|.
Arhvstca este tna care se ocup cu teora practca n arhve|30|.
Arhvee, ca pstrtoare de vestg antcht, ca pstrtoare a contne
de sne a popoareor, consttue conda sne qua non pentru reconstturea
store unu popor.
tna arhvstc, prn cercetre e fundamentae apcatve, are
drept scop crearea ceor ma bune cond pentru munca n arhve. Indferent
de forma pe care o au astz materaee arhvstce, toate arhvee dn ume
conn zvoare storce care muresc aspecte economce, socae, potce,
cuturae ae unu popor sau se refer a reae nternaonae|31|.
tnee auxare ae store s-au format ntr-o peroad ndeungat de
tmp. nc dn antchtate s-a recurs a zvoaree epgrafce a arhve, ceea
ce presupunea cunotne deosebte. n evu medu nterpretarea mrturor
storce era, de mute or, contradctore char nexact, ceea ce a dus a
eaborarea unor regu de cercetare a unor regu de pubcare tnfc a
zvoareor storce. Se ncepea astfe constturea tneor auxare
tradonae nc dn secou a XVI-ea, cum a fost heradca geneaoga. Dar
cee ma mute dntre tnee auxare s-au consttut ca atare n secou a
XVII-ea, ar n ce urmtor unee dntre ee au devent char obect de studu
n unee unverst europene.

METODA ALCATUIRII UNEI LUCRARI TIIN|IFICE.
Cursu de tne auxare nu se mteaz numa a prezentarea unor
noun generae refertoare a cte una dn aceste dscpne. E trebue s
ofere datee necesare, pentru ca studentu s poat actu ucrr de
semnar, comuncr, artcoe, s coaboreze a pubcarea unor ed de
documente, manuscrse etc. nsurea metode tehnc de eaborare a une
ucrr are o mportan deosebt n formarea mutatera a storcuu,
documentarstuu bbooguu. De feu cum studentu va stpn aceste
ucrur, va depnde materazarea efortuu su depus a cursur semnar
pe parcursu facut, concretzndu-se astfe n artcoe, stud ucrr
postunverstare.
Facutatea trebue s contrbue a formarea une concep a une
metode de ucru, trebue s duc a nsurea tehnc de cercetare de
studu de ctre studen. n acea tmp pe parcursu semnaror cursuror
studentu este orentat n bbografa fundamenta a dferteor dscpne.
Fecare tn are propre sae metode de cercetare de ucru, zvorte
dn experena cercetror dn specfcu tne respectve.
Metoda practc de ucru, atfe spus tehnca de ucru consttue de fapt
stu de munc, modatatea de a aduna, de a seecta apo de a redacta o
ucrare. Fazee prn care trebue s treac pentru a reaza n fna un studu,
sunt obgator pentru to cercettor.
Actvt unverstare sunt propr ucrre de semnar, comuncre
de a cercure tnfce (unverstare, naonae), ucrr de dpom, artcoe,
recenz, stud n revstee de specatate.
Dup ceea ce conn, aceste ucrr pot f trebue s fe ma aes
ucrr de nterpretare, pubcarea de dverse categor de zvoare, de
prezentare a ator opere, nstrumente de ucru.
Lucrre pe care e efectueaz studen n mod curent sunt aceea de
semnar. Acestea trebue s refecte orentarea studentuu n bbografa
genera, ct n cea speca a teme pe care -a propus-o, precum
capactatea u de seece a materaeor adunate, modu n care -a
conceput subectu aes, cunoaterea tehnc de redactare. Redactarea
trebue s fe concs, sobr, ar ct prvete ntnderea ucrr aceasta
trebue s fe adaptat scopuu pe care -a propus ocuu unde este
prezentat ucrarea, sndu-se tmp a eventuaee dscu.
Lucrre de semnar, n genera trebue s cuprnd urmtoaree pr:
ntroducerea, tratarea propru-zs, concuze, aparat crtc, bbografe ,
dac este cazu, anexe: grafce, pane, fotograf, dapoztve, hr etc.
Aceste eemente consttue pr componente ae ucrr de dpom,
dar fecare dn componente fnd mut extnse, accentu cznd pe tratare,
expunere demonstrarea tezeor.
La cercure tnfce de mute or n semnar, se pot efectua
recenz care au scopu de a famarza pe studen cu redactarea unor ucrr
propr. Recenza este cea ma smp ucrare tnfc. Ea const dn
prezentarea une ucrr sau a unu perodc, fnd vorba de o prezentare
ogc, nchegat de aa maner, nct s fe evdenate dee dn fecare
capto, structura cr, eementee de noutate care sunt aduse n
storografe prn ucrarea respectv. Recenza trebue s cuprnd prere
ceu care o redacteaz, ar anaza crtc pe care o efectueaz autoru, este
necesar s fe concs documentat.
Prma etap a une ucrr tnfce, de orce fe ar f ea, o consttue
aegerea teme, a subectuu care trebue cercetat.
Aegerea trebue s fe determnat de uttatea teoretc practc a
studer e, dac au fost rezovate sau nu toate probemee care o compun,
dac ma exst zvoare utzate eronat, rectfcarea acestor eror, dac au
aprut surse no.
n cazu ucrror de semnar genera, subectu ucrror poate f un
evenment storc, o personatate storc, o probem controversat n
storografe etc, fnd adoptat n genera a sugesta conductoruu de
semnar sau soctat char de student, fcnd parte dn preocupre sae.
Lucrre de a cercure tnfce cee de dpom trebue s
abordeze subecte de mare specazare care au fost ma pun tratate n
storografe pentru a da posbtate studentuu s- aduc o contrbue
efectv documentar dn punct de vedere a nterpretr.
Dup ce s-a aes tema urmeaz formuarea exact a subectuu care
trebue fcut cu mare atene n funce de posbtatea studentuu de a se
nforma, n funce de ce s-a scrs pn a acea dat. Connutu ucrr
trebue s fe n concordan cu ttu e.
Remarcm necestatea une cercetr contnue ntr-un anumt domenu.
Astfe, uneor, ucrre de semnar genera sau semnar speca se pot adnc
a cercure tnfce apo dezvota ntr-o ucrare de dpom.
Odat subectu formuat, urmeaz depstarea ectura crtc a
prncpaeor ucrr dn tema aeas, cuegerea de matera nformatv
ncepnd cu cercetarea prncpaeor ucrr de sntez pentru orentarea n
probem pentru a gs puncte de pecare. Se studaz apo ucrre
specae. n scurt tmp se actuete o bbografe a probeme care este bne
s fe ct ma cuprnztoare, exhaustv dac este cu putn. Crteru de
acture poate f ce cronoogc sau ce afabetc. Lsta trebue s cuprnd
toate datee bbografe precum ocu, dac- tm, unde se gsesc
ucrre. Acturea aceste bbograf se reazeaz fe n bbotec, a feru
afabetc sau tematc, fe consutnd ucrr cu caracter bbografc cum ar f
Bbografa storc a Romne, fe dn subsoure ucrror pe care e
consutm care cuprnd referr de acest fe, fe dn ate ucrr cu caracter
bbografc. Pe ng aceast bbografe se ma poate actu o st a
fonduror coecor arhvstce unde tm c s-ar putea gs materae care
se refer a subectu aes. Trebue apo consutate ucrre strne
refertoare a stora romneasc. Lsta acestora se af n buetnee
bbografce, cum ar f: Cr strne n bbotece dn Romna. Istore sau
Dn sumaru perodceor strne. Istore.
Bbografe unor personat romnet: Ncoae Bcescu, Mha
Kognceanu, Ncoae Iorga, Vase Prvan, A. D. Xenopo, C. C. Gurescu pot
cuprnde de asemenea ndca bbografce ute pentru tema aeas.
Materau bbografc se adun pe fe bbografce (10/15 cm) de un sfert de
coa. Aceast f bbografc trebua s conn: numee prenumee
autoruu, ttu subttu ucrr, numee ceu care prefaeaz ucrarea,
numee traductoruu, eda, voumu, ocu pubcr, edtura, anu apare,
numru de pagn, pane, hr, eventua ttu coece numru
pubcae dn sere. Dac avem artcoe sau stud se va aduga ttu
perodcuu n ghmee, ocatatea, numru voumuu sau anu
caendarstc, numru, pagne ntre care se af artcou sau studu. Pe
aceast f se ma ndc probema sau deea pentru care poate f foost
materau respectv, precum ocu unde poate f gst ucrarea char
cota, dac o avem a ndemn.
Fee se vor aeza apo n ordne afabetc, uurndu-se astfe
acturea n fna a bbografe ucrr.
Urmeaz nvestgarea fonduror coecor arhvstce afate n
Arhvee Naonae unde se vor cuta ma aes zvoaree nedte, nepubcate.
Foosrea zvoareor nedte, ma aes, a ceor naratve, cere mut
dscernmnt pruden, crtca de text consttund un moment foarte dfc
n eaborarea une ucrr.
Dup adunarea bbografe dup depstarea zvoareor edte
nedte urmeaz ectura crtc a acestora acturea unu pan de ucru
cuprnznd probemee mar. n acest pan trebue s exste un capto
refertor a storografa a zvoareor probeme. Pe baza acestu pan na
se face ectura crtc a materauu. Pe parcursu documentr panu acesta
va sufer modfcr. n urma ectur atente crtce se va rene ceea ce s-a
scrs despre probema respectv, ce s-a rezovat aspectee care ma sunt
nc nemurte. Tot ce socotm necesar pentru redactarea ucrr se noteaz
pe fe documentare de format 1/4 sau 1/2. Trebue optat pentru o varant
sau ata spre a putea f utzate ma uor pentru a e putea sstematza pe
probeme. Se pot actu urmtoaree tpur de fe: a) fa extras; b) fa
rezumat; c) fa regest; d) fa de trmtere; e) fa de atenonare; f) fa
bbografc.
Indferent de tpu fe, aceasta trebue s conn o sngur dee,
probem, pasa| etc.
Orce f documentar trebue s cuprnd n stnga sus datee
bbografce: autor, ttu cr (ttu cror sau a studor se prescurteaz
pentru a uura redactarea fecre fe. Prescurtarea se menne pe tot
parcursu fr materauu respectv), voum, pagn; n dreapta sau a
m|ocu fe se scre deea, probema, connutu e. Dac avem un perodc
se ma adaug n stnga sus anu de apare, numru, zua, una, pagna; n
cazu documenteor se noteaz arhva, fondu arhvstc; dosaru, anu, fa.
Pentru mcrofme se noteaz ara, roa cadru respectv unde se af
probema. Tture pubcaor se subnaz, ar cee ae perodceor se pun
ntre ghmee.
Cea ma smp cea ma comod f este fa extras, deoarece pe ea
se trec pasa|e ntreg, sub form de ctate ntre ghmee, pentru a arta c
fragmentu respectv aparne atcuva nu nou. n genera se extrag
concuz, afrma care pot forma eemente de baz pentru dscu.
Fa extras se foosete n cazu zvoareor pentru documentare,
cronc, manuscrse, documente de arhv. n acest caz fa va conne n
stnga sus: emtentu actuu, benefcaru actuu, ocu, data emter (anu,
una, zua), connutu actuu care poate f ntegra, rezumat sau combnat:
extras cu rezumat. n dreapta sus se pune deea sau probema pe care o
conne fa. n partea de |os a aceste fe extras de documente se scre feu
actuu (orgna, cope), materau, sgu etc., voumu dn care a fost extras,
arhva, fondu arhvstc, dosaru, anu, fa. Pentru mcrofme se pune: ara,
roa, cadru.
Fa rezumat este ma dfc de reazat deoarece presupune ma mut
practc n probema seectr materaeor pubcate precum a zvoareor.
Pe aceste fe trebue ndcate pagne dn ucrare sau dn document care s-
au rezumat.
Fa regest cuprnde att ctate ct rezumate dn ucrr pubcate sau
zvoare. Se ndc pagna n dreptu ctatuu n cazu rezumatuu fe n
dreapta fe n stnga.
Fee extras, rezumat regest actuesc fa prncpa, nformatv.
Se poate ntmpa ca pe parcursu ectur una dn aceste categor de fe s
ne fe necesar a un at capto dect ce pentru care a fost fcut na. n
acest caz se actuete o f de trmtere care este o f dentc (dubet)
cu prma pe care o vom foos unde este dn nou cazu. O at f care se
poate efectua este fa de atenonare care se reazeaz atunc cnd se
actuete bbografa cercetm n bbotec, n ucrr bbografce cu
care ocaze observm ucrr pentru ate probeme care ar putea s ne
preocup sau ne preocup. n acest caz actum acest tp de f care
trebue s conn toate datee bbografce: autoru, ttu ucrr sau a
studuu etc., anexe apo menunea pentru ce probem ne va f ut. De
asemenea pe parcursu ectur pentru ucrarea care este pe masa de ucru,
n subsour sau n dferte ste bbografce, putem gs dverse ucrr, stud
sau documente pentru care se vor actu astfe de fe de atenonare. Ee se
vor aduna separat n pcur pe care se va menona probema genera
pentru care sunt adunate fee.
Fa bbografc, menonat de|a, este fa pe care se trece fecare
ucrare sau artco n parte. Ea se reazeaz o dat cnd actum bbografa
probeme apo, a doua oar, cnd ncepem ectura propru-zs. Ea este
prma f care se face. apo n contnuare se pot actu fe bbografce
or de cte de cte or gsm n subsour sau char n text stud, ucrr,
documente, fondur arhvstce etc., care ne rgesc bbografa probeme a
care ucrm.
Fa bbografc trebue s cuprnd: numee prenumee autoruu
sau autoror. Dac este femee se va scre prenumee ntreg. Ttu subttu
se scre aa cum apare pe foaa de ttu a cr (prma pagn tprt dup
copert), voumu, ocu unde a aprut ucrarea, edtura, anu de apare,
ndca refertoare a formatu cr, numru tota de pagn, anexee cu
menun specae n egtur cu utzarea or n cadru ucrr. n cazu
perodceor se ma adaug numee acestora, ocatatea, tomu, voumu, anu
apare, numru pagnor ntre care se af studu care ne ntereseaz.
Fe ma specae se reazeaz n cazu obecteor cu caracter
etnoogc, a peseor dn muzee, pentru pese aparnnd store arte pentru
monumente de arhtectur, pentru pese arheoogce.
Dup ce s-au adunat fee nformatve acestea se aeaz n pcur mar
sau char n dosare pc cu ttur corespunztoare captoeor dn ucrare,
conform panuu na. Urmeaz apo studerea materauu adunat. Se
stabesc punctee de ucru, precum panu defntv a ucrr. Se
anazeaz zvoaree refertoare a probem, se verfc autentctatea or, se
reazeaz o seece o erarhzare a or n funce de vaoarea fecre
categor de ponderea pe care vrem s o acordm fecre surse
documentare dup panu utm, defntvat, ceea ce presupune recasarea
feor n ate pcur ate dosare. n contnuare urmeaz faza conceper
ucrr, faza creatoare enunarea tezeor ucrr respectve, stabrea
egturor conexunea fapteor storce pe care e trateaz ucrarea. Se
mpune o |udecat ct ma obectv a evenmenteor. Conform panuu se va
redacta fecare capto n parte n ordnea pe care o consderm cea ma
ogc ma mpede. Lucrarea trebue s cuprnd: ntroducere, cuprns
ncheere, precum aparatu crtc: note, bbografa, anexee (ustra,
pane, documente, ndce de nume, ocur etc.).
Organzarea materauu recam nterpretarea fapteor n
procesuatatea evenmenteor n toat compextatea or. Aceasta presupune
stabrea artcuaor coreaor dferteor evenmente utznd
deopotrv anaza snteza. Este etapa creae propru-zse, enunarea
tezeor fundamentae ae ucrr tnfce. Operaa nteectua n sne se
bazeaz pe o tehnc de combnare: casfcarea feor documentare, potrvt
panuu stabt, care recam acuratee, acrbe, sprt de ordne, exacttate.
Acum este momentu de a se manfesta cercettoru prn: stabrea tuturor
egturor, conexunea fapteor storce n cadru procesuu, dmensune
acestua, raporture cauz-efect, obectvsmu subectvsmu manfestate,
|udecata de vaoare asupra evenmenteor proceseor.
Panu schematc anteror potezee de ucru sunt defntvate n
vederea redactr fnae. Acum trebue s avem n vedere economa ucrr,
destnaa fna (comuncare ora, tprre), caracteru e etc.
Introducerea se reazeaz n genera a sfrtu munc de redactare. n
cadru e se va scoate n evden mportana teme aese, storografa
probeme, zvoaree fooste, ucrure no pe care e aducem, eementee care
caracterzeaz ucrarea, metodooga foost. Se ma pot menona
dfcute menonate, precum muumre pe care e aduce autoru ceor
care -au a|utat n reazarea ucrr1.
Cuprnsu consttue partea cea ma mportant a une ucrr. Ac se
obectveaz actu de creae a cercettoruu, ac se vor prezenta ucrure
no care e aduce ucrarea, nu numa sub aspectu une descoperr de
excepe dar prn noua abordare a teme sau prntr-o nou aezare a
surseor sau o nou vzune pe care ntenoneaz s o dea probeme. Toate
afrmae trebue argumentate pe baza zvoareor sau pe cercetre
nantaor. Toate acestea trebue ndcate n aparatu crtc a ucrr. Orce
reproducer ntegrae dn ucrr sau zvoare se fac fooste ghmeee.
Autoru trebue s fe atent a untatea textuu, a prezentarea ct ma
ogc ma nchegat a deor, eemente care sporesc vaoarea ucrr
respectve.
Stu trebue s fe aes, tnfc, sobru, car concs, emnndu-se pe
ct posb exprese bombastce frazee exagerat de ung care duneaz
cart cat ucrr.
Concuze consttue partea fna a ucrr. Ac trebue s se rezume
rezutatee a care a a|uns cercettoru, mportana or n cadru storografe
probeme tratate, precum perspectvee pe care e deschde cercetarea sa.
Dup redactarea,a prma mn. cum se spune, dup un tmp,
necesar pentru detaarea autoruu de probem, ucrarea se va fnsa,
dndu--se forma defntv.
Aparatu tnfc sau crtc consttue o parte ntegrant dn ucrare.
Acesta poate f ataat a sfrtu fecru capto, a sfrtu ucrr sau n
subsoure fecre pagn. E cuprnde trmterea exact a ucrre a
zvoaree fooste o garane tnfc a ucrr. Tot n note se ma pot da o
sere de ndca bbografce, se pot reproduce fragmente dn dferte
documente, se pot face dferte competr care n text ar strca fuena
expuner. Pentru trmter se foosete sstemu de numerotare de a 1 a n,
pe fecare pagn, capto sau ucrare n ntregme.
Trmterea a surs trebue s cuprnd: prenumee numee autoruu,
ttu, eda, voumu, ocu de apare, edtura, anu apare, pagna; a
perodce se adaug numee perodcuu, ocu de apare (ma aes pentru
cee ma pun cunoscute), anu de apare, anu caendarstc, numru, zua
una, pagna. Dac sunt documente se va specfca arhva unde se af,
fondu, pachetu, fa; dac e manuscrs se va specfca autoru (dac e
cunoscut), ttu, ocu unde se pstreaz, fondu, numru manuscrsuu, fa.
n cazu n care avem obecte de muzeu trebue s se menoneze nsttua
care pstreaz obectu, coeca, numru de nventar.
Pentru smpfcarea trmteror, n practc se foosete un ntreg
sstem de prescurtr, e ndcm ma |os pe cee ma des fooste.
Op. Ct., se foosete cnd trebue s ctm o sngur ucrare a unu
autor. Prma oar trmterea se face n ntregme, aa cum am artat ma sus.
A doua oar foosnd acest opus ctatus (opera ctat) prescurtat n op. Ct.,
cu subnere.
Ibdem se ntrebuneaz cnd avem trmtere succesv a acea autor
aceea ucrare. Poate f aceea pagn dar dac este ata se ndc exact
pagna. Dac ntre prma trmtere urmtoarea s-a ntercaat o at not,
menunea bdem nu ma este vaab.
Idem se foosete n cazu autoruu care are ma mute ucrr pentru
a evta repetarea numeu se foosete acest termen, urmnd a scre doar
tture ucrror sau artcoeor.
Cf (confero) se foosete pentru a ndca o comparae ntre paragrafe
dferte de zvoare, ntre puncte de vedere dferte sau asemntoare.
Apud (a) se ntrebuneaz cnd n text foosm un ctat dntr-o ucrare
sau un zvor storc pe care nu -am ctt drect c -am preuat dn at ucrare
pe care o menonm n subso.
n aparatu crtc se abrevaz tture unor pubca, a unor perodce
precum a unor ucrr, a unor coec de documente, repertor etc. n acest
caz n ucrare trebue s exste o st a acestor abrever care s consttue
chea descfrr trmteror. Lsta abreveror se aeaz fe nantea
ntroducer, fe nantea ste bbografce, n ea sunt ncuse toate zvoaree
ucrre fooste de autor. Bbografa poate f aezat a sfrtu fecru
capto sau a sfrtu ucrr. Orunde s-ar afa, ea trebue s respecte o
anumt ordne: ucrr teoretce, zvoare, ucrr generae, ucrr specae,
perodce. Fecare a rndu or pot f prezentate n ordne cronoogc sau
afabetc. Crteru afabetc este ce ma foost.
Anexee ucrr pot cuprnde: zvoare nedte reproduse ntegra sau
para, hr, grafce, ste cronoogce, ustra, desene. Dac ucrarea are
ma mute ustra este necesar s se actuasc o st a acestora.
Unee ucrr, ma aes voumee de documente, trebue s conn un
ndce. Acesta poate f: genera, onomastc, tematc, toponmc, de ttur etc.
Indcee cuprnde toate numre n ordne afabetc pagna a care se
gsete, sau numru de ordne dac este document. Indcee se ntocmete
dup ce ucrarea a fost tprt n pagn sau dactografat dac este vorba
de ucrarea de dpom. Unee ucrr, ma aes coece de documente, pot
conne un gosar de termen rar, vech sau n mb strne. Acesta este
ordonat dup crteru afabetc.
Taba de mater sau cuprnsu nchee ucrarea. Ea trebue s cuprnd
ttu fecru capto cu pagne ntre care se af, anexee sunt ee cuprnse
ac. taba de mater se actuete a sfrtu ucrr sau n pagn tprte.
Dup redactarea ucrr ma aes dup dactograferea e autoru
trebue s fac o revzure a e, att dn punct de vedere ststc, ct a
connutuu tnfc; se verfc aparatu crtc, numee propr, denumre
ocator, se unformzeaz trmtere prescurtre.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
ADANILOAIE, NICHITA. Tehnca eaborr une ucrr tnfce de
store, n,Stud artcoe de store., XXI, 1973, p. 69-76.
EDROIU, NICOLAE. Introducere n store tnee auxare ae store,
Unv.,Babe-Boya., Cu|-Napoca, 1977, p. 216-221.
MACIU, VASILE. Metode de cercetare n store, n:Forum., 2, 1970, p.
31-42.
SACERDO|EANU, AURELIAN. ndrumr n cercetr storce, Bucuret,
1943.
SACERDO|EANU, AURELIAN, Metoda actur unu studu de store, n:
RA. IX, 1967, nr. 1, p. 21-34.

EPIGRAFIA
Epgrafa este tna auxar a store care se ocup cu studu
(descfrarea nterpretarea) nscrpor pe materae dure: patr, meta
(pumb, bronz, aur, argnt), oase, sdef, fde, emn, pee, muama, arg,
tencua, stc, geme, camee, sg, nee (nscrpa de pe verga neeor),
pondur (greut) char pe stnc (cum este, de exempu, nscrpa u
Darus de a Behstun ocatate afat az n Iran), n mbe vorbte
odnoar sau ma recente. Ea nu- mteaz cercetarea numa a opere cu
caracter soemn, cu connut |urdc, regos, funerar, arhtectonc, c studaz
numeroase produse nscrsur cum ar f: cuvnte, tere zoate, semntur,
nume propr, formue, mrc de fabrc (ofcna), nume de unt mtare,
screre trasate de mn pe monumente (graftt). Apographee (cope de
nscrp dn manuscrse vech) ntr ee n sfera atene aceste tne,
precum n acturea corpusuror epgrafce.
,n mod curent se neege prn epgrafe acea ramur a cercetror
storce a cre obect n consttue studu nscrpor grecet atne. n
reatate, accepa termenuu este ma arg a ora actua se vorbete de
o epgrafe egptean, sumeran, httt, etrusc, punc, mcenan etc.
Sunt socotte nscrp tot ceea ce este scrs prn procedee ca: spat,
desenat, pctat, nczat, brodat sau cusut.
Inscrpa este un document prmar un martor drect a evenmente.
Ne parvne fr ntermedar, spre deosebre de operee storce ae antcht
transmse prn manuscrse recopate de-a ungu secoeor. Prn permanentee
descoperr de nscrp, epgrafa mprospteaz nencetat cmpu de
cercetare storc.
Epgrafee,repreznt cee ma eocvente obectve documente /./ nu
numa prn faptu c reatv numeroaseor nscrp varate consttue uncate,
pese excusve, snguare, de caracter genera sau oca, dar fndc
nscrsure, orct de scurte ,aconce. ar f sau ar prea s fe,vorbesc.
despre autor medu or soca-economc ntr-un mod mut ma
crcumstana, expct, ma drect dect ate zvoare, evdent ma mut
dect cee nescrse1. Scopu nscrpe este acea ca anumte fapte care au
fost socotte mportante s fe fcute cunoscute att contemporanor, ct
ceor care vor urma.
Numee aceste dscpne auxare a store provne de a cuvntee
grecet ep = deasupra, pe; grapho = a scre, a grava, a desena; graphen =
screre.
Istora epgrafe este foarte veche. Char Herodot (484-428 . Hr.) a
foost nscrpe tempeor ca zvoare storce pentru acturea opere sae.
E a fost urmat de cercetarea zvoareor epgrafce arheoogce de o sere
de storc grec roman.
n peroada medeva preocupre au contnuat, remarcndu-se n
secou a XVI-ea Conrad Peutnger (1465-1547) Martn Smet. Aceta nu au
dept faza recunoater nscrpor ca zvor storc foosrea or ca atare.
Ca tn auxar a store, epgrafa s-a consttut aba a nceputu
secouu a XIX-ea. August Boekh (1785-1867) Th. Mommsen (1817-1903)
sunt consdera fondator e. nc dn anu 1827, n stude sae, A. Boekh
arta scopu necestatea pubcr corpusuror de nscrp grecet. Tot e
a defnt epgrafa drept,arta monumenteor terare care sunt scrse pe
matera durab ca emnu sau patra2.
De remarcat c a natva u August Boekh, Th. Mommsen Urch
von Wamowtz-Moeendorff s-a nceput adunarea, studerea pubcarea
nscrpor antce. Astfe, dn anu 1828 au nceput s apar voumee Corpus
Inscrptonum Graecarum, nocut foarte curnd cu coeca Inscrptones
graecae. (Edtate de Academa dn Bern).
nc dn 1847, erudtu storc german Th. Mommsen a nat, ma nt
sub form de proect, o ucrare storc monumenta: Corpus Inscrptonum
Latnarum. Dup un decenu de demersur strutoare, Academa dn Bern a
acceptat acest Corpus de zvoare e va f reazat edtat de savantu
german dup cteva decen de munc asdu. n cadru sfere sae de
cercetare s-a stuat tertoru Dace romane, ma exact Transvana3, fnd
preocupat ma nt s cerceteze ucrre de specatate, pubcae
coece de texte epgrafce transvnene. Dup aceast etap Mommsen a
fost nteresat s cunoasc a faa ocuu de vsu nscrpe atne dn
Transvana, pregtndu- cu mnuoztate (tmp de 2 un) ctora sa n
Transvana. n acest scop a consutat pentru a doua oar ucrarea u I. F.
Negebaur, Aterthmer und Inscrpten n Sebenbrgen, 1848. Apo -a
ntocmt fe note care s- a|ute a verfcarea a faa ocuu (n stu) a
nscrpor romane pubcate de Negebaur.
S-a nteresat a Bern Vena despre a cercettor transvnen cu
care putea coabora cnd va a|unge a faa ocuu -a fost recomandat G. D.
Teutsch, cunoscut n cercure tnfce germane dn peroada cnd fcea
stude a Bern (1837-1839). Cu acest mare storc transvnean Th.
Mommsen a ntrenut tmp de 10 an (1856-1866) o nteresant
coresponden tnfc. Tot prn ntermedu su va ntra n contact cu o
sere de arheoog, storc, coeconar antcar dn Transvana (arheoogu
Mchae |ohann Ackner, coeconar Adam Vard, Fr. Mer, Abert Bets,
Ludwg Resenberger, Tmote Cparu a).
Dn corespondena Mommsen Tetsch rezut ntreaga actvtate
tnfc desfurat de storcu german n Transvana. La 23 septembre
1859 a sost a Cu| unde n cteva ze a cercetat cu mut atene toate
textee epgrafce dn coeca |. Kmeny. De a Cu| a mers a castru roman
de ng ocatatea Iua (stuat pe Someu Mare). De ac a ctort ma
departe a Turda, comuna Luncan Aud, Ba|, Zatna, Abrud, Roa-Montana,
Aba Iua, Sbu, Orte, Vaea Haeguu, Deva, Mca (Vee), Mnta Zam.
Desgur, ntnrea cea ma mportant s-a petrecut a Sbu unde
ateptau Teutsch a coaborator a acestua unde a avut ocaza s vad
cea ma mportant coece transvnean de materae arheoogce a u M.
|. Acknner pesee dn Muzeu Brukentha (monede, camee, petre antce).
De a Sbu, a popost cteva ze n comtatu Hunedoara, deosebt de bogat
n vestg antce unde a gst pe teren nscrpe atne care- nteresau
pe care e-a descfrat. Dup prsrea Transvane, Th. Mommsen a
contnuat s corespondeze cu Teutsch cu a coeconar, pentru
dentfcarea unor ocat transvnene cu denumr atne, sau ate pese.
Astfe, n urma aceste coaborr a savantuu german cu cercettor
transvnen, Transvana a fost cuprns n aceast oper fundamenta
pentru stora Imperuu Roman Corpus Inscrptonum Latnarum, vo. III,
Bern, 1862.
Dup contrbua u August Boekh Th. Mommsen, epgrafa s-a
dezvotat n toate ramure sae. n foarte mute r europene a nceput o
adevrat campane pubctar a corpusuror nscrpor antce (grecet
romane). Aceste mar coec au ofert matera de cercetare pentru apara
ator ucrr de nterpretare. Astfe, n 1885 apreau a Pars ucrre u
Soomon Renach: Trat dpgraphe grecque Ren Cahnat: Cours
dpgraphe atne. Acestea au pus bazee teoretce tnfce ae
epgrafe.
n peroada nterbec dup a doea rzbo monda cercetre dn
domenu epgrafe s-au dentfcat att prn pubcarea de no nscrp, ct
prn edtarea a numeroase stud de teore a aceste tne. Congresee
nternaonae de a Pars, Vena, Cambrdge, Mnchen au fost ocu unor
dezbater mportante ae probemeor de epgrafe. La Pars apare o pubcae
specazat:Anne Epgraphque".
Vestge romane dn Daca descoperte de-a ungu tmpuu n
ocate provnce mperae romane au strnt nteresu storcor romn
strn nc dn peroada medeva. Astfe, prmee preocupr epgrafce s-
au semnaat pe tertoru romnesc dn secou a XVI-ea prn actvtatea u
Ioan Mezerzus care a reazat prma cuegere de nscrp dn Daca.
n secou a XVII-ea, Mron Costn (1633-1691) a fost prmu care a
menonat n operee sae vestg arheoogce monumente epgrafce, fnd
prmu storc care ne-a sat tr cu caracter epgrafc, foosnd e nsu
nscrpe ca zvor storc4. Drumu deschs de acesta a fost contnuat de fu
su Ncoae Costn (1660-1712), de Dmtre Cantemr (1673-1723) ma aes
de stoncu Constantn Cantacuzno (1640-1716). Acesta dn urm a fost
atras n mod deosebt de zvoaree arheoogce epgrafce. De mute or, n
ucrre sae, a fcut referr a,petree scrse epgramate.
Prmee preocupr cu caracter tnfc n domenu epgrafe pe
tertoru romnesc e datorm unor ctor strn dn secoee XVI-XVIII care
au transcrs o sere de nscrp antce medevae. Menonm dntre
aceta pe: |acques Bongars, Georg Dousa, Wam Paget, Verancscs, Pcre
Lescaoper, Stephanus Zamosus (szamoskzy), Barthoomeo Bassett, Marco
Bandn, Martn Optz, ngneru topograf Massg, secretaru u Constantn
Brncoveanu Anton Mara de Charo a5. n secou a XVII-ea s-a
nceput ctrea coperea psanor de a mnstr a unor pese tombae
de ctre cugr crturar, dn rndu crora s-a remarcat mtropotu
Dosofte a Modove.
n secou urmtor n |ara Romneasc s-a actut ucrarea nttuat
Cronooga tabearae (autoru nedentfcat) care- propune s reazeze o
baz cronoogc sgur a |r Romnet, spr|nndu-se pe o anchet ma
arg n domenu nscrpor a hrsoaveor de pe tertoru respectv.
Lucrarea, deosebt de vaoroas, este aprecat de epgraft drept,prma
ncercare arg sstematc de foosre a nscrpor medevae romnet
pentru ntocmrea une cronoog a store naonae.
n secou a XIX-ea s-au fcut progrese remarcabe. Acum s-au
desfurat o sere de peregheze pentru a se depsta nscrp antce
medevae pe tertoru romnesc, una dntre sarcne peroade consttund-o
strngerea nscrpor a ator nscrsur cu caracter regos, pentru a se
putea reaza stora ceor ma mportante monumente6.
Exegeza nscrpor a fcut progrese deosebte ctre sfrtu secouu
XIX nceputu ceu urmtor. O contrbue remarcab -au adus-o:
epscopu Mechsedec (1823-1892), Grgore Tocescu (1850-1909), Ioan
Bogdan (1864-1919), Vase Prvan (1882-1927), Ncoae Iorga (1871-1940);
ma apo s-au remarcat Grgore Forescu (1892-1960), D. M. Pppd (1905-
1993), I. I. Russu (1911-1989), Popescu Eman (n. 1928), ca s nu-
pomenm dect pe aceta.
n ceea ce prvete pubcarea corpusuror de nscrp, trebue
menonat coeconaru de antcht Mha Manoache Ghca, care, n 1842,
avea n vedere pubcarea unu corpus a nscrpor antce. Pe aceea ne
s-a stuat Ncoae Bcescu (1819-1852), George Baru (1812-1893), A. T.
Lauran (1810-1881). Cezar Boac (1813-1881), Ion Ionescu de a Brad
(1813-1891), A. Odobescu (1834-1895), Grgore Tocescu (1850-1909). n
1904 Ncoae Iorga, vznd c Academa Romn tergversa pubcarea
voumeor de nscrp, a pornt sngur a acturea une cueger: Inscrp
dn bserce Romne. Este una dn cee ma vaoare ucrr cuprnznd
nscrp feudae dn |ara Romneasc Modova. La ora actua, prntre
corpusure de nscrp deosebt de preoase ae Romne, menonm:
Inscrpe medevae ae Romne. Orau Bucuret, vo. I, (1395-1800),
1965: Inscrpe grecet atne dn sec. IV-XIII, descoperte n Romna,
pubcate de Eman Popescu, 1976; Inscrpe Dace Romane, vo. III, 1980;
Inscrpe dn Scytha Mnor, pubcate de ctre D. M. Pppd 1983.
Epgrafa antc se ocup cu totatatea materaeor obecteor scrse,
mprmate, turnate ce s-au pstrat transms ntegra sau para dn
vechme.
Inscrpe epoc antce se mpart n dou categor, dup connutu or:
1) nscrp cu connut admnstratv |urdc; 2) nscrp cu caracter dfert.
Dn prma grup fac parte ege, contractee, stee de funconar, de
consu de preo etc., nsemnr cronoogce, cronstce, metroogce. Cee de
a doua grupe aparn nscrpe de pe mormnte (eptafure), dferte
dedca sacre (ttu sacr) de cnstre a unor persoane (honors causa). Exst
o mare categore de nscrp de un gen ma speca: poeza funerar (s-au
descopert cca. 5000 de astfe de poeme n mba greac). O bogat
categore de nscrp antce o consttue acee zvoare de mare nteres storc
care nu au un echvaent n epgrafa modern. Este vorba de eg
decrete, tratate de pace, tratate de aan, fxnd char soda trupeor care
urmau s fe trmse, arbtra|e n probeme tgoase, demtr de frontere,
tarfe prn care se stabeau preure maxmae ae nor produse etc.
Inscrpe antce se studaz sub dou aspecte: a) textu atnesc
grecesc ca produs form ngvstc b) pesa arheoogc n sne, cu
acea rost potc mtar, soca-economc.
n epoca medeva modern, un oc mportant au nscrpe de pe
mormnte (eptafure), dferte dedca sacre cu caracter regos, de cnstre
a unor persoane, psane de a bserc mnstr, nscrpe cu caracter
regos sau artstc de pe unete, mrce puse pe crmz sau pe dferte
produse meteugret, pe dferte estur, nee, nsemnee de pe vese,
sau ate obecte casnce etc.
Indferent de etapa cnd s-au scrs de connutu or, caracterstca
domnant este aceea c trebue s fe foarte concse care.
n epoca antc, cee ma vech nscrp se ntnesc spate n emn
cerut, apo n patr marmur. Grec roman au scrs n patr de a
dreapta a stnga, apo s-a socott ma potrvt s se scre aternatv, un rnd
de a dreapta a stnga, urmtoru nvers, screre ce se numete
bustrophedon. Sstemu a fost mut foost n antchtate. Lteree se aezau
fe n form de cooan, unee sub atee, fe n form paraeppedc
(crmd), fe n form de co, rndure ngustndu-se treptat. Dar se
ntnesc nscrp ptrate sau trunghuare (n form de pramd).
De se scra cu tere captae (mar, care), ectura era dfc deoarece
se fooseau, n greaca antc medeva, o sere de prescurtr ae
cuvnteor, precum accente. Treptat, prescurtre n screrea nscrpor s-
au generazat n umea roman au fost aceea peste tot.
Prntre probemee tehnce ntnte n epgrafe menonm: egture
(teree ntre ee) foarte varate, sgee abrevere. Cuvntee nu erau
scrse n ntregme, scrndu-se numa prma ter (sga) sau dou sau ma
mute tere de a nceputu cuvntuu. Accentee se fooseau pentru a nesn
o ectur corect. n epgrafa greac se ntnesc tre accente: ascut (/),
grav (, crcumfex (); n epgrafa atn exst dou accente: ascut (/)
crcumfex () care arat dubarea tere.
n nscrp, cuvntee se aeaz dup o anumt ordne care, o dat
cunoscut, uureaz descfrarea nscrpe. n peroada antc n cea
medeva nscrpe votve, regoase etc. A|ung s fe formuate aproape a
fe, ceea ce uureaz ectura acestora.
Pentru o corect ectur a nscrpor, epgrafstu trebue s ab n
vedere tmpu, mba caracteru scrsuu, deoarece n fecare mb
afabet scrsu pe materae dure a evouat dfert. Tot epgrafa stabete
autentctatea, dn punct de vedere grafc, a zvoruu epgrafc.
|usta nterpretare a zvoareor epgrafce se af n strns egtur cu
fooga, paprooga, paeografa numsmatca. Un prncpu mportant care
trebue respectat pentru o nterpretare |udcoas a corpusuror de nscrp
este acea de a respecta ocu geografc unde ee au fost scrse. Corpusu
epgrafc reconsttue vaa une regun, a unu ora etc. O nscrpe zoat
nu vaoreaz nmc sau aproape nmc, ea cptnd sensu rea numa n
cadru une ser de nscrp trebund s fe ncadrat ntr-o sere de
nscrp dntr-un anumt oc, epoc o anumt probem. De ac a aprut
necestatea reazr corpusuror de zvoare epgrafce care s-au actut nc
dn secou a XVI-ea. Dar pubcarea cu caracter tnfc a acestor
corpusur,restturea., astfe spus, a nscrpor a nceput aba n secou a
XIX-ea, prn actvtatea u Antone-|ean Letronne. S-au dstns apo savan:
germanu Dttenberger, austracu Adof Whem, francezu Morce Hoeaux.
Pubcarea nscrpor trebue s respecte anumte regu. Cnd
nscrpe se af n stu, sau zoate, sau ntreg sau n fragmentare, se arat
aceast stuae. Se descre pesa n amnunt nndu-se seama de forma
natura pese, de nme, me greutate, de crptur, sprtur
basoreefur; de nmea, mea adncmea tereor. Toate aceste
amnunte se dau n nota de a nceputu textuu numt em.
Pentru a arta psa nceputuu textuu, a sfrtuu acestua or n
m|oc a une tere, se foosesc anumte semne. Se competeaz abrevere,
se verfc corectndu-se unee ectur grete n ede anteroare, dac
acestea exst.
Textu nscrpor se reproduce n caracteree orgnauu cu ma|uscue
sau cursve. Se recomand ca atur s se dea o transterae, n
mnuscu, cu restabrea textuu a ortografe. Pubcarea nscrpe
pentru a f ut storcor trebue s fe nsot de comentaru crtc.
Rezutatee obnute n epgrafe, dn punct de vedere a vaor, se
stueaz pe panur dferte, n funce de epoca storc n care nu au fost
create.
Izvoru epgrafc antc furnzeaz date deosebt de preoase. Cee ma
bogate reatr sunt de natur soca: stora soca pentru unee peroade
antce nu exst dect n urma descfrr nenumrateor nscrp. Pe baza or
se poate studa stora dreptuu antc, se pot cunoate o sere de nsttu dn
cete grecet. Inscrpe furnzeaz de asemenea reatr bogate prvnd
vaa regoas. De mute or epgrafa este unca surs pentru cunoaterea
dferteor cute ndgene dn Asa Mc, Sra, dn Nordu Afrc, Thraca,
Spana, Gaa, Ira, Norcum, precum pentru numeroase date refertoare
a sentmentee regoase, referr a o sere de mracoe; nscrpe cuprnd
uneor mnur sau confesun cu caracter regos ae credncoor.
Izvoaree epgrafce sunt generoase n ceea ce prvete vaa cotdan dn
peroada antc. Spre exempu, ee furnzeaz reatr despre vaa dn agora,
ceebrr de concursur atetce, hpce, muzcae, numee ctgtoror
acestor ntrecer sportve. Uneor dn ee afm ntreaga carer a unor ceebr
muzcen, a unor ate. Spectacoee de gadator de anmae sbatce
sunt de asemenea cunoscute dn nscrp, ar dn basoreefure or se pot
trage concuz refertoare a tactca armamentu foost, a organzare etc.
Pentru reconstturea mb a vocabuaruu antc nscrpe pot furnza de
asemenea un bogat matera de cercetare.
n epoce uteroare, nscrpe au de cee ma mute or un caracter
prvat dec numa n mod ndrect pot su| a eucdarea anumtor probeme
ma|ore ae store. Cee ma mute dntre ee au caracter regos (psan,
petre tombae, nscrp pe cruc de emn, de patr, pe estur destnate
ve regoase). Prea pune au un caracter mtar sau ac.
Prn urmare, prn natura or, nscrpe epoc feudae nu pot furnza
date compatbe, n mportan, cu cee pe care n e nesnesc zvoaree
naratve cee dpomatce. Dar prn caracteru obectv a zvoareor
epgrafce precza or este ma mare. Inscrpe ne pun a ndemn n
genere ma sgure dect ae ator zvoare contemporane, att sub raport
cronoogc, ct sub acea a materauu faptc a detaor pe care e
nfeaz. Inscrpe medevae sunt redactate ma pun cu un scop
anume, cum este cazu zvoareor scrse, de ac rezutnd verdctatea tror
furnzate vaoarea zvoruu. Ee devn astfe o surs preoas de nformare
n domenu arheooge arte medevae prn datee pe care e furnzeaz
asupra constructoror, meteror, decoratoror dferor ucrtor n
domenu,arteor mnore.
De asemenea, ee furnzeaz nforma preoase prvnd rdcarea unor
construc monumente cu caracter ac sau regos, cve sau mtare,
consttund uneor o surs de nenocut pentru stora oca a oraeor,
trguror, a unor sate char. De asemenea, canttatea mare de antroponme,
toponme hdronme pe care e conn nscrpe funerare, cee votve,
psane, pomence graftee repreznt un matera deosebt de vaoros
pentru storc. Evenmentee de nteres potc mtar se gsesc nscrse n
nscrpe medevae, putndu-se competa tre dn zvoaree scrse ( n
epoca medeva), ar uneor zvoru epgrafc poate f char sngura surs de
nformare de casfcare ntr-o anumt probem.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
Dconar de store veche a Romne (Paeotc sec. X), Bucuret,
Edtura tnfc Enccopedc, 1976, p. 257 258.
EDROIU, NICOLAE, Introducere n tnee auxare ae store, Cu|
Napoca, Tpografa Unv.,Babe Boya., 1992, p. 43 51.
Enguhrung n das Studum der Geschchte, herausgegeben von Water
Eckermann und Hubert Mohr, Bern. 1966, p. 465 466.
GORDON, A. E. Iustrated ntroducton n Latn Epgraphy, London,
1983.
Inscrpe antce dn Daca Schtha Mnor, coece ngr|t de D. M.
Pppd I. I. Russu, sera prma Inscrpe Dace Romane, vo. I adunate,
nsote de comentar ndce, trad. n romnete de Ioan I, Russu,
Bucuret, E. A., 1975, Prefa de St. Pascu; vo. II trad. n romnete
comentar de Grg. Forescu Constantn C. I. Russu a, Bucuret, 1977;
vo. III/2, adunate, comentar, ndce de Ioan I. Russu, Bucuret, 1980;
Inscrpe dn Scytha Mnor, vo. I, cuese, traduse, comentar, ndc, M.
Pppd, Bucuret E. A., 1983 (sera a 2-a); vo. II, trand, comentar de Iorgu
Stoan, ndc de Aex. Suceveanu, Bucuret, E. A., 1987.
Inscrpe medevae ae Romne. Orau Bucuret, vo. I (1395
1800) de A. Ean, C. Ban, N. Cuc, O. Daconescu, Bucuret, 1965.
Introducere.
IORGA, NICOLAE, Inscrp n bserce Romne, I II, Bucuret, 1905
1908.
LHstore et ses mthodes, sous a drecton de Chares Samaran,
Bruges, 1961, p. 455 497.
PIPPIDI, ANDREI, Vech epgraf antcar n |re Romne. n,Stud
Casce., IX, 1969, p. 279 301.
PIPPIDI, ANDREI, A antcar epgraft romn dn secou a XIX-ea;
de a Kognceanu a Bcescu. n,Stud Casce., 1970, XII, p. 241 246.
PIPPIDI, D. M., Inscrpe dn Scyta Mnor, Bucuret, 1983. Introducere.
POPESCU, EMILIAN, Inscrpe grecet atne sec. IV XVIII,
descoperte n Romna, Bucuret, 1976.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Curs de tne auxare, dactografat,
1958 1959, p. 103 110.
Pana 1. Donarumu de a Bertan (|. Sbu) sec. A IV-ea d. Hr.

BIBLIOLOGIA
Bbooga, fost tn auxar a store dar n prezent, dscpn
ndependent, care se ocup de carte de munca n bbotec. Prn
bbooge se neege,studu metodc, tnfc a tot ceea ce prvete scrsu
de mn sau tpar, pe hrte sau pe at matera, dec orce vehcu a gndr
prezentat ma adesea sub forma cr, de a fabrcarea conde e
materae pn a vaa e ca factor cutura, cu mensa e nfuen asupra
ndvduu a socet.|32|. Prn urmare, obectu aceste tne ncude:
storcu scrsuu, suportu su, nstrumentee de scrs, tehnca tparuu,
fabrcarea, egatu ustrarea cr, punerea e n crcuae, pubcae
bbografce, organzarea bbotecor, cataoagee.
Cuvntee bbooge bbotec au orgnea n mba greac veche:
bbon = carte; ogos = vorbre, tratare; thk = duap, oc de pstrare a
cror. Dec bbotec nseamn oc de pstrare a cr. Spre sfrtu Evuu
Medu, n concepa umanst bboteca reprezenta trada: oc, duap,
cr|33|; ea era un muzeu de carte, un depozt de vaor sprtuae.
Ca dentor a tezauruu de cunotne ca centre de dfuzare ae
acestora, bbotece sunt verg ae cutur n orcare tmp socetate.
Pre componente ae aceste dscpne sunt:
I. Istora cror a bbotecor de a nceputur pn a epoca
contemporan. Ac sunt ncuse probemee egate de stora scrsuu, a
materauu de scrs, tparu, ustrarea cror, precum storcu
bbotecor rou or n vaa soca cutura a popoareor.
II. Bbografa se ocup cu descrerea cror spre a actu repertor
sau cataoage de cr.
III. Bboteconoma se preocup de organzarea, cataogarea,
casfcarea funconarea bbotecor, ncusv orentarea de carte,
propaganda de carte, competarea organzarea fonduu bbotecor,
conservarea cror.
IV. Bbotecografa se ocup cu descrerea bbotecor dn punct de
vedere storc, statstc, a construce, a nstaaor, a ngr|r ocauror
or*.
* Domenu care nu ntr n preocupre noastre.
Bbooga a devent o tn n adevratu nees a cuvntuu a
nceputu secouu a XIX-ea. Tot atunc, francezu Gabre Pegnot punea n
crcuae, pentru prma oar, termenu de bbooge.
Un ro deosebt de mportant pentru dezvotarea studor bboogce n
Romna -a |ucat Socetatea Academc Romn (1867), socetate devent
apo Academa Romn (1879).
n aceea peroad, cnd se punea bazee aceste dscpne n
prncpaee r europene, n Prncpatee Romne apreau ucrr
sstematzate refertoare a tpograf, a cr, bbotec, bbograf. S-au
remarcat n domenu bbooge, cu toate subramure sae, dn secou XIX
pn astz: Gh. Asach, (1788 1869), Heade Rduescu (1802 1872),
Tmote Cparu (1805 1887), George Baru (1812 1893), B. P. Hadeu
(1838 1907), Aug. Trebonu Lauran (1810 1881), Ioan Banu (1856
1935), Nerva Hodo (1869 1913), Iare Chend (1838 1913), A. Sad
Ionescu (1873 1926), Oct. Schau, Corneu Dma Drgan (1936 1986),
Barbu Teodorescu, Ncoae Georgescu Tstu (1894 1972), Dan Smonescu
(1902 1992), Gabre Strempe (n. 1926).
Bboteca Academe a poarzat n |uru su mportante personat
ae bboteconome romnet fnd nu numa,oc de depoztare a cror. c
un mportant for tnfc cutura naona, ro ce |oac n prezent.
Bbooga, n neesu de dscpn care ngobeaz sstematzeaz
toate cunotnee refertoare a carte, a consttut obectu unor congrese
nternaonae nc de a sfrtu secouu a XIX-ea.
n 1895 s-a organzat prma Confern nternaona de bbografe a
Bruxees. Cu aceast ocaze s-a hotrt crearea unu Repertoru Bbografc
Unversa s-a fondat Insttutu Internaona de Bbografe cu sedu a
Bruxees, care funconeaz astz, cu scopu de a reaza repertoru
menonat. Panu era ma vast: crearea unu muzeu a cr a
materaeor documentare, crearea une Unun a asocaor nternaonae,
crearea a Paatu monda dn Bruxees a une Cet nteectuae
nternaonae.
n cadru centruu de a Bruxees un ro, deosebt -a |ucat Pau Otet,
crua -a revent mertu de a cafca dscpnee care se ocupau cu studu
cr drept,tne bboogce.
Dup nfnarea Socet Naunor (1919) s-a creat pe ng ea o
Comse nternaona de Cooperae Inteectua (1922) crea s-a adugat
ca organ de coaborare tehnc un Insttut de Cooperae Inteectua.
Geneva, Pars Bruxees au devent de a nceputu secouu XX pn astz
prncpaee centre cu preocupr bboogce ae Europe.
Prntre membr Comse create n 1922 a Geneva se afau oamen de
nat cutur, fozof, savan: H. Bergson. A. Ensten, H. Lorentz, Mare
Cure, precum tehncen n probeme de bbotec precum Marce Godet.
n a doua |umtate a secouu nostru, bbooga ramure e au
nregstrat progrese deosebte odat cu creterea ura a voumuu de
nformae, recurgndu-se n cadru aceste tne a cee ma moderne
metode de ucru cu cartea. Ca dscpn de nvmnt, bbooga a fost
ntrodus ma nt a coe des Chartes, apo a Unverstatea dn Gttngen,
preuat uteror de ceeate mar centre unverstare europene.
n Romna prmu curs de bbooge s-a predat a Unverstatea dn
Cu| n 1932, curs susnut de renumtu bboog Ioachm Crcun|34|.

I. Istora cr a bbotecor.
Aceast parte component a bbooge, ncepe cu stora scrsuu.
Screrea, una dn mare nven ae omenr, const dn reprezentarea prn
semne convenonae a gndr umane|35|. Scrsu a aprut treptat, n ma
mute focare de cvzae, sub forme varate n tmp n spau, ca urmare a
necest de comuncare ntre grupure umane.
De-a ungu tmpuu screrea a trecut prn tre mar stad de
dezvotare:
1. Screrea sntetc (deogramatc)
2. Screrea anatc (de cuvnte)
3. Screrea fonetc (afabetc)
1. Screrea sntetc (deogramatc) red prn smbo o dee, un obect
sau un gnd, sensu acestora.
Prmee manfestr ae unu mba| concretzat -au consttut pcture
rupestre dn paeotc ae cror magn sunt pne de connut magc. Este
vorba de amprentee mnor, de semne geometrce, cercur, dscur soare,
sprae, meandre, crb char, de dferte anmae, toate pctate sau scr|ete
pe pere peteror sau n patr petrogfee. Treptat, aceste magn devn
tot ma schematzate, tnznd ctre smbour, ctre semne.
Inscrp deografce se ma pot gs n zee noastre a aborgen dn
Amerca de Nord, a eschmo, a unee comunt dn Oceana dn Afrca.
Gestcuaa nsot de dverse zgomote semnae (prn fum, prn foc),
de mesa|e prn obecte semnfcatve smboce, sunt consderate ncercr
de a crea mba|e convenonae aparn aceste prme etape a screr.
Un oc aparte ocup sstemee screr prn ntermedu noduror
(Ouppu). Ouppus-u ncaor era compus dntr-o sfoar prncpa de care de
nnodau ate sfor ma subr, de ungm cuor dferte. Acestea se egau
ntre ee sau aveau nodur de-a ungu or, reazndu-se un anumt numr de
combna ctre care serveau a transmterea mesa|eor a anumte cacue.
Aceast screre nu a fost nc descfrat|36|.
n aceea ordne de de mert a f menonat sstemu vampun|37|
ae ndgenor dn Amerca de Nord. Acestea erau actute dn sfor pe care
se nrau mc dscur dn scoc coorate. Cuore aveau un sens precs: rou
nsemna rzbo, ab pace, noroc, negru dumne, perco.
Un pas nante s-a fcut cnd s-a nceput nrarea de magn,
schematzndu-se semnee persona|ee sugerndu-se desfurarea unu
evenment.
Trecerea a faza urmtoare a screr, a cea anatc, s-a fcut prntr-
una ntermedar, reazat de screrea cvzaor maya aztec. Acestea
nu sunt descfrate n ntregme, de mba maya este cunoscut prn
transcrere atne posteroare cucerr Amerc prn domuror ndgenor
actua. Nu s-a putut precza dac este vorba de o screre de de, de cuvnte
sau fonetc.
Dn screrea aztec s-au pstrat ma bne conservate mute manuscrse
trz scrse pe pee de cerb, pe hrte, pe estur de bumbac, cu,desene
convenonae comentar n semne fguratve ce trebue ctte, n parte
fonetc|38|.
2. Screrea anatc (de cuvnte) noteaz o dee sau o sab. Cee ma
vech screr dn aceast categore sunt cee sumerene, egptene
chneze|39|.
n cadru screror sumerene un oc mportant ocup cea cuneform,
descfrat dn secou a XIX-ea de fosofu german Georg Grotefend de
savantu engez Henry Rawnson|40|.
Aceast screre este consttut dn,semne., combna de
pene,mprmate n pc de arg proaspt cu vergee de emn, termnate n
tredru|41| (D). De obce se foosea o ramur de treste efut a un capt
ar ceat se nea n pumn. Lu|eru de treste astfe pregtt sa n ut o
urm n form de pan sau de cu, de unde denumrea de screre cuneform
(n at. Cuneus, = cu, pan de despcat emne, ungh ascut).
Dup screre, tba se ardea n cuptor asgurnd textuu o rezsten
deosebt|42|. Screrea cuneform a cunoscut o arg rspndre n Orent
s-a mennut un tmp destu de mare (3500 . Hr. 100 . Hr.) comparatv cu
soarta ator screr.
Screrea cuneform avea semne n speca dn n orzontae, vertcae
obce. Rotunde foarte pune. Foosrea pentru prma oar a aceste screr
a fost atrbut sumerenor de a care au preuat-o babonen, asren
per.
Screrea egptean reprezenta prn desene, deosebt de semnfcatve,
obectee pe care e desemnau cuvntee. Ea nota fe o dee, fe o sab.
Termenu de screre herogf provne de a cuvntee grecet: heros = sfnt
gphen = a grava, a scupta.
Se dstng tre tpur descrere egptean: a) herogf, care era screrea
monumenta, cu tere spate pe monumente; b) heratc de uz curent,
cursv, trasat cu caamu n cernea roe sau neagr, pe pee, estur,
paprus; c) demotc o screre herogfc smpfcat (n gr. Demos =
popor) foost a notarea texteor admnstratve terare|43|.
Screrea egptean a fost descfrat dup 23 de an de cercetr, n
1822, de Franos Champoon, prn ntermedu ceebre petre de bazat
negru, bngv: egptean (herogf, demotc) greac descopert n
1799 a Rosette|44| (Egpt).
n 1803 Franos Champoon s-a ocupat de descfrarea screr
egptene sndu-ne n ucrarea (rmas netermnat). Prncp generae ae
screr sacre egptene. Acesta a ntut un prncpu de baz a herogfeor
anume faptu c ee se ctesc asemenea unu rebus a stabt anumte
regu de ctre: herogfee se ctesc de a stnga a dreapta, de a dreapta a
stnga sau de sus n |os.
Ca regu genera, nceputu fraze este ndcat de prmu desen
reprezentnd o persoan, un anma, sau o pasre. Aceste fne au
ntotdeauna capu ndreptat spre nceputu textuu. Cuvntee abstracte se
redau prn transformarea semnuu magne n semn sunet. Spre exempu,
pentru a sugera ad|ectvu,vscos. scrbu desena o crengu de vsc atur
de magnea unu os. Scrbu nu aeza semnee unee dup atee, c e grupa
cte dou sau cte tre n scopu reazr une estetc deosebte a textuu
care trebua reprezentat.
Fr. Champoon nu numa c a descfrat screrea egptean (1822) dar
a fost socott ntemeetoru une no tne: egptooga.
Ca matera de scrs s-a foost paprusu|45| (Cyperus papyrus, o pant
ce crete n Deta Nuu, Afrca Centra Mata), ar ca uneat s-a foost
un fe de pensu a cre corp era fcut dntr-un beor de treste ascut a
vrf. Scrb aveau dup ureche cteva astfe de pensue, ar n fa o paet
cu dou mc cmr cu cernea neagr roe. Cerneaa roe se foosea
pentru a se atenona asupra pasa|eor ma mportante, obce ce va f preuat
de roman perpetuat n Evu Medu epoca modern.
Screrea chnez era consttut dn menu II . Hr. n ne sae
generae, dup cum o dovedesc nscrpe pe patr, bronz manuscrsee
de pe amee de bambus. Avea un duct masv. Ina se scra prn gravare,
apo s-a ntrodus cerneaa pensua (n |uru anor 200 . Hr. 100 . Hr.)
modfcndu-se forma caractereor. S-a scrs pe oase, pe scoc, pe patr,
ame de bambus pe un matera nventat n Chna, pe hrte.
Hrta a fost nventat de chnez n an 104 105 d. Hr. Dn fre de
mtase bambus. Aba n 610 d. Hr. Prn ntermedu coreenor, secretu a
a|uns a |aponez. Peste ate dou secoe vor afa arab de a care va f
transms n Europa n |uru anuu 1000|46|.
Lmba chnez monosabc era foarte potrvt pentru notarea cuvnt
cu cuvnt. Regue cagrafce se respectau cu strctee pentru a se evta
confuze ntre cee 50.000 de caractere ce se puteau ntrebuna n screre,
reduse apo a 8000 pentru uzu curent. Fecare caracter se nscra ntr-un
ptrat care se aeza n cooane, de sus n |os, dn partea dreapt.
3. Screrea fonetc (afabetc) este aceea n care fecru sunet
corespunde un semn. Cee ma vech nscrp cu acest tp de screre sunt
cee de pe muntee Sna (Egpt) descoperte n 1905, urmate apo de cee
fencene.
Ebraca ptrat, numt astfe datort forme sae, apare n secou II .
Hr. Dn secou urmtor dateaz ceebree manuscrse pe suur de pee de a
Marea Moart. De atunc aceast screre a servt a coperea manuscrseor
regoase, pstrndu-se neschmbat pn astz, deoarece cnd s-a creat
statu Israe (1949) a devent screre naona. Afabetu ebrac conne 22 de
tere.
Screrea arab este una dntre cee ma rspndte screr fonetce, a
ora actua, dup cea atn. De a nceput s-au dezvotat dou tpur de
screre: a) cufca, monumentaa, unghuar, dreapt, trasat cu a|utoru
dte n patr; b) naskh, de uz curent, trasat cu caamu pe paprus,
hrte, foae de pamer. Dn ea au dervat toate screre arabe moderne.
Screrea fencan se formase defntv n |uru anuu 1200 . Hr. Att n
ceea ce prvete sstemu de notare consonantc, ct n forma ceor 22 de
semne, trasate nar de a stnga a dreapta. Aceast screre fencan
arhac, respectv ordnea, numee forma caractereor afabetuu su, s-a
rspndt rapd, devennd baza tuturor screror arabe.
Grec au preuat aceast screre au adaptat-o mb or n |uru anuu
1000 . Hr. Afabetu grec casc denumt ,onc. s-a consttut defntv n
|uru anuu 500 . Hr. Dn 24 de tere (vocae consoane).
Dn epoca eenstc au aprut dferte feur de screre: a) uncaa
greac era screrea coptor, cagrafat cu caractere rotun|te; b) cursva
greac era ma smpfcat ma rapd, cu caractere egate ntre ee; c)
screrea de canceare era aceea foost de roman n Egpt; d) mnuscua
greac (sec. VIII), foost n ocu uncae care a fost screrea coptor
bzantn.
Dn afabetu grecesc a dervat afabetu gagotc a savor, actut
dn 40 de semne de ctre cugr Chr (827 869) Metode (815 855) n
anu 863. Oamen de tn au aprecat acest afabet drept,un mode
negaab n stora maror afabete europene; e este rezutatu perceper
neobnut de fne de ctre autor s a sstemuu fonetc a mb (.) terare
furt de aceea nva denumt sava veche.|47|. Va f dept de
afabetu chrc, creat de dscpo ceor do cugr numt astfe n
memora or|48|. Afabetu chrc are a baz screrea ma|uscu greac a
care s-au adugat unee tere dn afabetu gagotc. Cuprnde 43 de sove n
aceea ordne ca cea dn afabetu grecesc.
Popoaree de mb sab care a cretnare au trecut a ortodoxsm au
foost foosesc n prezent acest afabet sav. Cee care s-au cretnat n
rtu catoc au preuat mba afabetu atn, ma nt pentru ofcerea
su|be regoase apo pentru a o foos n canceare puter centrae.
Pentru |re Romne, cu excepa Transvane, care a ntrat sub
nfuena canceare de mb atn, afabetu chrc a fost preuat odat cu
nfnarea mtropoor a cancearor domnet utzat ma bne de 900
de an|49|, dar adaptat necestor fonetce une mb atne, respectv mb
romne.
Cu caractere chrce s-a scrs pe materae foarte varate: patr
(psane), tencua, emn, meta, stc, estur, tbe cerate (panachde)
|50|, pergament, hrte. Pentru scrs s-au foost cerneure pe baz de
substane vegetae extrase dn frunze, fructe, scoar de arbor unee
substane chmce: funngne amestecat cu ue vegeta cu acoo (uc).
Se ntrebunau urmtoaree cuor de cernea: brun, neagr, verde,
gaben, roe (chnovaru).
S-a scrs cu pene|51| de gsc, curc, gn, barz. Pena de meta,
de fusese utzat nc dn antchtate, s-a foost dn nou aba n secou
XIX. Prntre ate unete de scrs fooste menonm: cutu, care servea a
ascurea pene, a rzutu greeor de pe pergament, pensua (cnd se scra
cu aur chd cu chnovar gros), na, haragu scea (o su de dmensun
mc cu care se na suportu de scrs).
Varanta chacdc a afabetuu grec a fost preuat de roman
adaptat necest mb acestora n secou VII .e.n.
Screrea roman era depn consttut n secou a III-ea . Hr. Curnd,
afabetu atn a devent o screre unversa. Screrea cu afabet
atn,cuprnde ma mute peroade, n funce de caracteru scrsuu de
conde storce:
1) Peroada screr romane (sec. VI . Hr.
- VI d. Hr.);
2) Peroada screror regonae (sec. VI IX);
3) Peroada screr carogene (sec. IX XII);
4) Peroada screr gotce (sec. XII XV);
5) Peroada screr umanste (sec. XV XVII);
6) Peroada screr moderne (dn secou a XVII-ea).|52|.
Roman au foost nt numa ma|uscuee, teree numte,captae
romane., ar screrea s-a numt capta roman sau monumenta; era
utzat pentru screrea pe patr pe meta. Pe paprus pe pergament s-a
scrs cu ma|uscue cursve cu screre unca semunca|53|.
Screrea unca avea tere ma|uscue rotun|te, dervate dn teree
romane captae.
Semuncaa era cagrafc, se caracterzeaz prn aproperea tereor,
ncnare uoar spre dreapta.
Scrsuu cursv este caracterstc egtura dntre tere, prescurtre
dmensunea redus a tereor. Era o screre contnu rapd. Dn aceast
screre a dervat mnuscua dpomatc sau cursva umantor, care a dat
screrea obnut dn zee noastre cu afabet atn.
n fna, cteva cuvnte despre prncpaee suportur grafce care s-au
utzat de-a ungu tmpuu. Ee ar f urmtoaree|54|:
Scoara de copac sau mezu de emn. Pe acesta se putea scre fe pe
emnu crud, fe dup ce a fost acopert n preaab cu un strat de cear. n
acest dn urm caz se scre cu stu, un nstrument ascut a un capt pat
a ceat; se fooseau tbe dube, egate ntre ee prntr-un sstem de
baamae pentru care se foosea termenu de codex. Apo acest termen s-a
foost pentru voumee (pachetee de co) dn paprus pergament.
Arga, preparat n manera une paste aezate sub forma une pc.
Pe ee scra cu vergee de emn sau de treste, termnate n tredru (D),
rezstente, snd urme de forma une pene sau a unu cu, de unde
denumrea de screre cuneform (at.: cuneus, = cu, pan de despcat
emne, ungh ascut).
Patra, dn dverse roc, pe care s-a putut scre foosndu-se data.
Metau, ma aes auru argntu, dar bronzu feru, a fost foost
ca suport grafc dn epoca antc pn n zee noastre.
Paprusu a consttut unu dn cee ma utzate suportur de scrs.
Paprusu cretea dn abunden n regune mtnoase ae Dete Nuu,
nct a devent smbou aceste regun. Panta (Cyperus papyrus) are
aspectu une trest fr frunze, nat de a 2 pn a 4 m. La fabrcarea
paprusuu servea numa partea ngropat a pante, ung de 30 40 cm.
Acest fragment a t|e fbroase, de grosmea unu bra, dup ce era |uput de
coa|, era separat n amee subr, aezate n stratur suprapuse, orzontae
vertcae, puse a presare. Lamee aderau perfect, prn uscare se
autonczeau n sucu propru, formnd o reea subre. Aceasta, dup
netezre uscare, forma un suport de scrs|55|. Uneor, pentru a se spor
rezstena, era consodat cu o pnz de n. Foe de paprus de peau cap a
cap formau un su. Lungmea mede a unu su de paprus era de 10 m, ar
mea de 30 cm. Paprusu a fost utzat de egpten pentru screre dn anu
3000 . Hr. pn n secou IX d. Hr.
Fabrcarea sa a fost, un,monopo. de stat, monopo pe care roman,
bzantn arab -au mennut cu strctee. Ce ma bun paprus era ce
fabrcat a Aexandra. La Roma se afau ateere specazate n fnsarea
paprusuu brut.
Pergamentu se fcea dn pe de anmae: o, capre, ve, epur char
dn pee meor nenscu (ce ma fn pergament) dup o aboroas munc
de tabcre. Ce ma mportant centru de preucrare s-a afat n orau Pergam
dn Asa Mc. Roman numeau acest suport de scrs membrana sau charta
pergamena, n amntrea aceste cet.
Cnd pergamentu era fcut dn pee de ve purta denumrea de
veum. La fe pentru ce fcut dn pee de me sau ed nenscut. Veum-u
era un pergament foarte fn, de foarte bun catate dar foarte scump.
Termenu exst astz: hrte ven.
Dup sacrfcarea anmauu |upurea pe urma sparea
ntroducerea acestea n ap de var. n obnerea unu pergament de bun
catate era mportant ca peea s fe nut un tmp ma ndeungat n soua
de tbct. Urma apo ntnderea pe o ram de emn pentru a se usca
pentru a se fnsa suprafaa de screre. Aceast operae a varat de a
peroad a peroad, foosndu-se: patra ponce sub form de pudr sau
past, srur de aumnu, cantt mc de tanu, vegetae, past de var,
abu de ou amestecat cu fn sau cu var stns.
n urma preucrr se putea scre pe ambee fee. O reeta speca
avea pergamentu transparent utzat ca matera decoratv, suport pentru
mnatur ca matera de mbrcat cre.
Pergamentu putea f reutzat n urma rzur textuu vech.
Pergamentu rescrs se numete pampsest sau rescrpt; a e se pot ct
ambee texte foosndu-se tehnce moderne de descfrare a screr.
Hrta consttue suportu de screre cu cea ma ndeungat arg
foosre. Acest matera a fost preparat prma dat n Chna, n an 104 105
d. Hr. Dup aceea, tehnca de fabrcare a hrte s-a rspndt n |apona (600
d. Hr.). n sec. VIII arab preau secretu fabrcr - rspndesc n Europa
samc, n secoee urmtoare. n sec. XII Spana Itaa fabrcau hrte. Dn
secou a XII-ea meteugu s-a rspndt n toat Europa contnenta n
Anga.
Hrta se produce dn dferte tpur de fbre nceate n form de co
(frunze de dud, n, cnep, bumbac, crpe recuperate). Pn n secou a
XVII-ea, tehnca de preparare era aceea manua, snguru uta| era moara
de mcnat fbree (mor de hrte).
n cadru tehnc de preparare se efectuau operaune: procurarea
fbreor, sparea, defbrarea crpeor cu ap pn a obnerea une paste
omogene, turnarea acestea pe o st de pnz ntns pe o ram,
ntroducerea co ntr-o soue de amdon sau geatn, uscarea pe srm
prn atrnare cu cet, netezrea coor.
Dn secou a XVII-ea s-au apcat tehnooge moderne: mana de
produs hrte, nceerea pe baz de aaun, nocurea crpeor cu pasta de
emn mcnat. Transparena hrte s-a obnut prn preungrea tmpuu de
mcnare pn a dezntegrarea compet a fbreor ceuozce obnerea
une paste geatnoase. S-a putut reaza astfe hrta pergament,
pergamentu vegeta hrta de cac.
Pentru screrea pe acet supor grafc s-au foost dferte materae
coorate, dntre care cee ma mportante sunt cerneure, casfcate dup:
1. Durabtatea n tmp: a) cerneur stabe care posed o bun
rezsten fa de factor de medu un caracter neutru n raport cu suportu
grafc pe care sunt apcate; b) cerneure nstabe care au sufert n tmp
modfcr ae cuor sau determn modfcr asupra suportuu grafc.
2. Cuoare: a) cerneur negre care au ca pgment de baz carbonu; b)
cerneur coorate foarte varate; c) cerneur nvzbe a cror screre se
poate ct n cond specae termce, umnoase, chmce etc.
3. Procedura de apcare pe suport: a) cerneur cagrafce fooste a
manuscrse: b) cerneur de tpar fooste n tpograf ate procedee de
mutpcare; c) cerneur paste de pctur fooste, pentru ucrr de art.
n mba atn se scra cu pana sau cu condeu de treste cu cernea
neagr, roe, verde. Se ma foosea pensua pentru screrea cu cernea
dn praf de aur sau pentru executarea naeor a mnaturor. Cerneaa se
prepara dn gogo de rstc, acd sufurc, oet sau bere.
Cee ma vech cr pot f socotte tbee cuneforme dn arg ars
dn Mesopotama suure de paprus dn Egpt. Tbee erau n genera
dreptunghuare, de dmensun varate pn n 37 cm ungme. Cnd a aprut
necestatea screr pe a doua tb a aprut cartea. Textee comercae
se scrau pe tbe rotunde.
Cartea antcht, n forma e casc, era scrs pe pee de anmae
sau paprus avea forma de ruou sau de su; se numea voumen (voumen,
ns = nfurare, ncocre, mcare crcuar). Banda de paprus era
nfurat n |uru unu b de emn, os, fde etc., care se numea ,ombc.
n Evu Medu, s-au ma foost ruoure de pergament hrte, dar n cea ma
mc msur. Foe de pergament sau de paprus, ma subr se puteau ega
ma mute a un oc, rezutnd codex-u (sec. IV V d. Hr.), strmou cr
contemporane.
n Evu Medu, forma genera a cr este codexu (at. Codex, cs =
scoar, trunch de copac), tb de scrs, carte, condc, avnd ca mode
tabee romane egate cu baamae. Codexu era ma uor de mnut se
putea scre pe ambee fee ae paprusuu, pergamentuu sau hrte. Forma
de codce a cr a fcut necesar apara pagnae a ttuu.
n Greca a Roma cre erau copate de scrb scav, oamen de
carte, pasa n fecare ora ntr-un oc fx, care va deven edtur. Lectoru e
dcta scrbor, astfe expcndu-se exstena numeroaseor exempare
dentce ae aceora opere. Urma operaa de verfcare a texteor copate
(coaonarea).
Antchtatea a fost preocupat ntens de carte, sub forma bbofe (a
dragoste de carte), constnd n strngerea manuscrseor frumoase rare
a texteor orgnae ae unor scrtor consacra. n secou V d. Hr. Funconau
de|a nsttu de nvmnt superor n centree cuturae mportante:
Antoha, Gaza, Nsbs (az n Turca), Cezareea (Paestna), Sracuza, Roma,
Atena, Berut|56|. Centru tuturor acestor acun era Aexandra (Egpt),
renumt fnd Unverstatea de ac pentru studu fosofe, medcne,
dreptuu, astronome. Bboteca dn Aexandra, deosebt de bogat, avea
un ndreptar, un ghd pentru bbof, connnd sta autoror casc. Acesta
este de fapt prmu cataog de bbotec servnd ca bbografe de
recomandare.
La Constantnopo exsta o Unverstate dn secou IV ce va f
reorganzat n secou V d. Hr., cu 31 de catedre: 16 catedre grecet 15
atnet, numeroase ateere de copt, unde se scrau cr ace
regoase. n secou VI, n peroada mpratuu |ustnan (527 565),
domene cutur, a cr a nvmntuu au cunoscut o nforre
deosebt. Toate bbotece (ace cercae) aveau un scrptorum unde
ocuau copt care aparneau tuturor profesunor: medc, profesor,
funconar etc. Aceasta spre deosebre de Occdent unde copt erau
cugr.
Char un mpra s-au ndeetnct cu coperea mpodobrea
manuscrseor, dn secou a XIV-ea. n mnstr se copau numa texte
regoase, ar n ceeate scrptor se copau operee u Homer, Hesod,
Esch, Sofoce, Eurpde, Arstofan, Xenofon, Putarh, Strabon|57|.
Manuscrsee bzantne consttuau adevrate opere de artm,de o mare
vvactate, savoare, fanteze, sm a observae a ptorescuu.|58|.
Aadar, cartea dn peroada bzantn era o carte nou prn formatu de
codex, prn materau su pergament ma aes prn concepa asupra
pagn care era nu numa suport de scrs, c de pctur, cartea devennd
astfe oper de art. Dn cee ma vech tmpur cr -a fost rezervat un oc
cutura mportant. n secou a XIV-ea au aprut prmee preocupr de
bbooge; ntu tratat asupra cr, nttuat Phobbon|59|, scrs de
Rchard de Bury, unde se ddeau o sere de recomandr nforma
bbofce unde cartea este consderat,fntna de ap ve a u
Abraham.,urn de aur pn de man. sau,sn pn de aptee ve. La
nceputu secouu a XVI-ea, Ltana bbographca afrma c,Lber est umen
cords, specuum corpors, vrtutum magster. Corona prudentum. Hortus
penus fructbus, pratum forbus dstncrtum. Cartea este umna
sufetuu, ognda trupuu, dasc a vrtu. Coroana ceor neep.
Grdna pn de fructe, pa|te mpodobt cu for|60|.
Cre erau de format ma mc pn n secou a XIV-ea, egate n
scoara de emn mbrcate n pee, uneor cu gravur decoraun.
Prncpaee centre de copere ae manuscrseor, erau n evu medu
mnstre, dntre care s-au remarcat: Cuny, Lmoges, Lcge, Kn, Sazburg,
Canterbury, York, Mamesbury, Yarmouth, Monte Cassno.
n |re Romne, n secoee XIV XV, se copau manuscrse regoase,
ma aes n mnstre Per (Maramure). Tsmana Neam. Acestea erau
mpodobte cu mnatur de o rar frumusee, executate uneor char de
copt, dstngndu-se Ncodm de a Tsmana (Otena) Gavr Urc de a
Neam. Actvtatea a contnuat n peroadee urmtoare a mnstre de a
Dragomrna, Bstra (Otena), Hurez, Rmncu Vcea, dstngndu-se Popa
Grgore dn Mhac, Anastase Crmca, Ioan Grgore Rmnceanu a.
Pe ng mnstr, cre se copau n ncnta Unverstor care
urmreau coordonau char aceast actvtate. Tot Unverstatea fxa
preu exempareor care se vndeau n brr, ce exstau pe ng fecare
dntre acestea.
n secou a XV-ea germanu |ohann Genschfesch, supranumt
Guttenberg (? 1468) a adus n umea cr,mnunea tparuu.|61|. Ctre
anu 1440 a nceput s fabrce tere mobe dn meta, gsnd aa|u ce
ma potrvt: pumb cu antmonu. n 1456, mpreun cu asocatu su |. |ust, a
tprt a Manz o bbe atn, cunoscut sub numee de bba de 42 de
rndur sau Bba u Guttenberg. Era o carte de format mare, n foo, dn
pergament, ar caracteru tereor tprte era a fe ca acea a manuscrseor.
Pn a 1500 tera dn cartea tprt mta tera dn manuscrs, cartea
purtnd numee de ncunabu (at. Incunabua, orum = eagn, nceput,
obre, ocu unde s-a nscut cneva ac cu sensu de carte de nceput).
Lupta dntre cartea tprt cea manuscrs a fost de ung durat aba n
secou a XVII-ea se poate vorb de o vctore compet a tparuu n Europa
Apusean. n |re Romne char ma trzu.
Dn Manz, tparu s-a rspndt rapd n toate re Europe: Frana,
Itaa, Anga, |re de |os, ma ent s-a rspndt n tertore stpnte de
Imperu Otoman. n |re Romne tparu a a|uns a nceputu secouu a
XVI-ea. Prma carte tprt n |ara Romneasc, prn fer venean cu
a|utor srb a fost Lturgheru savonesc (1508). Cetatea de scaun Trgovte
s-a afrmat n mod deosebt n panu tprturor n secou a XVI-ea, fnd
dup orau Cracova Cetn|e (Serba) unu dntre centree europene
deosebt de mportante ae tparuu chrc, ct de dfuzare a cror n
Pennsua Bacanc n secoee XVII XVIII, char pn n Georga
Pennsua Sna.
Dn acest punct de vedere un oc aparte -a ocupat peroada domne u
Constantn Brncoveanu (1688 1714), cnd -a desfurat actvtatea
Antm Ivreanu. n secou a XVI-ea n Transvana funconau tpograf a
Sbu (1529), Aba Iua, Orte, Braov, dar numru foarte mare de centre
tpografce va f atns n |re Romne n secou a XVII-ea, cnd se vor
deschde no tparne a Ia, Bucuret, Govora, Snagov, Cu|.
n peroada Renater, cartea s-a ndvduazat a crescut dn punct
de vedere a numruu, astfe c n anu 1500 n Europa exstau peste 40000
de exempare. Au aprut tot ma mu autor ac: crtca de text a cptat
tot ma mut teren atena s-a ndreptate spre cercetarea descoperrea
manuscrseor antce.
Bboteca a exstat, dup cum s-a putut observa de|a, nc dn
Antchtate. n epoca antc exstau bbotec, dar ee se confundau cu
arhvee. Cea ma veche bbotec cunoscut este aceea de a Nnve, datnd
dn secou VII . Hr., bboteca regeu Asurbanpa, care cuprndea dou
ncper cu numeroase z n care s-au gst peste 22000 de tbe de ut.
Aceasta avea un bbotecar char cataoage dn care, fragmente, au
a|uns pn n epoca contemporan au putut f studate cu a|utoru
cacuatoareor.
n Greca au funconat, de asemenea, bbotec. La Atena exstau n
co, n tempe sau funconau bbotec personae, cum a fost cea a u
Arstote sau aceea a u Psstrate (600 527 . Hr.).
n epoca eenstc, a Aexandra funcona o bbotec un Museon
(ocu unde de adunau savan fozof ceebr care adpostea
bboteca), ar a Pergam o bbotec ceebr. Bboteca dn Aexandra
cuprndea aproxmatv 400000 de manuscrse care au fost sstematzate
cataogate de personat tnfce ae vrem: Demetros dn Phaeron,
Camach, Eratostene.
Bboteca dn Pergam a a|uns n posesa regne Egptuu, Ceopatra
(51 30 . Hr.), aturndu-se apo cee dn Aexandra. Roman au contnuat
trada crend prma bbotec pubc n tmpu u Cezar (101 44 . Hr.)
o bbotec cu dou sec, de mb greac atn, n tmpu mpratuu
Augustus (63 . Hr. 14 d. Hr.).
n anu 354, Constantn ce Mare a fondat a Constantnopo o bbotec
ce se va doved cea ma vab pn a cderea orauu sub turc (1453).
Treptat, coeca de cr a bbotec mperae dn Bzan a crescut
necontent a fost consutat de crturar vrem, dntre care s-a remarcat
mpratu Constantn Porfrogenetu.
S-a dstns actvtatea u Photas (cca. 828 cca. 895), profesor a
Unverstatea dn Constantnopo, bbof pasonat, posednd o bbotec
remarcab, unu dntre ce ma erud oamen a secouu IX. A sat
numeroase screr, dntre care un oc deosebt ocup una cu caracter
enccopedc: Myrabon, cunoscut ca bboteca u Photas, unde au fost
rezumate 279 de opere, cu adnotr, date bbografce opere crtce31.
31 Ovdu Drmba, op. Ct., p. 194
n epoca medeva, n Europa au contnuat s se creeze bbotec
personae ae nteectuaor vrem, precum bbotec de curte ae
mpraor, regor, senoror. Pe de at parte, au cunoscut o arg nforre
bbotece cercae cee ae unverstor. Cee cercae (ae mnstror,
ae papor, patrarhor, epscopor etc.) au sat un fond de carte deosebt
de bogat. S-au remarcat, n secoee VI-VIII: bboteca Vatcanuu, cea de a
mnstre Monte-Cassno, Luxeu, Canterbury, Sant Gaen, Westmnster,
Sant-Dens, Corbe, Fuda, Athos, Patmos, a Patrarhe dn Aexandra, dn
Ierusam, dn Antoha Bzan.
n secou X s-a fondat a Bagdad o bbotec cuprnznd 12.000
voume: opere nedte, traducer dn greac, sanscrt, chnez. La 1233
actvtatea acestea s-a rgt consderab, fnd construt ac o bbotec
pentru toate popoaree Orentuu, cu zec de bbotec sute de m de cr.
De remarcat c n rstmpu secoeor X-XIII Orentu a cunoscut foarte
numeroase bogate bbotec partcuare32. Ceebr era bboteca dn
Caro, care n secou X poseda un fond de 1.600.000 de voume de
matematc, fosofe etc.
32 Ibdem, p. 296. Bboteca persona a unu prn curd avea 70.000
de voume ar un guvernator dn sudu Arabe ntrenea a curtea sa 10
copt avea o bbotec de 100.000 de voume.
Unverste au fost dotate ee cu cr, dar acestea, fnd foarte
scumpe destu de rare pn a nvena tparuu, erau egate de puptree
dn saa de ectur (br catenatae). Menonm n acest sens cteva
bbotec ae unor unverst ceebre: Kn, Vena, Cracova, Praga, Base,
Padova.
n peroada secoeor XIV-XVI bbotece pubce cee personae au
cunoscut o dezvotare deosebt. Mert a f amntte Bboteca Corvnan de
a Buda, creat de Mate Corvn regee Ungare (1458-1490), care a un
moment dat connea ntre 1000 1500 codexur, n speca taene. La
Forena, regee Ungare a ntrenut permanent 4 copt cumpra
manuscrse n vaoare de 33.000 de gaben. n 1540, bboteca a fost |efut
de turc mute cr rspte dstruse.
n aceea categore de bbotec trebue amntt cea creat de
Laurenu Magnfcu (1447-1492), Bboteca Laurenzana, a Forena, n
ncperea construt speca de Mcheangeo cea de a Venea, Bboteca
Marcana, nat de Petrarca n 1362 devent o adevrat bbotec aba
n 1468. Nuceu acestea -a consttut bboteca cardnauu grec Bessaron,
pe care acesta a drut-o n 1467 sgnore veneene (1900 de voume).
n ceea ce prvete |re Romne, prmee bbotec au fost de
asemenea cee mnstret, care s-au format pe ng mnstre
benedctne n secou XI n Transvana. n secoee urmtoare s-au aturat
cee ae mnstror francscane, domncane cee ae catedraeor. Oraee
Aba Iua, Sbu, Braov, Cu| erau renumte n Europa pentru coece
acestor bbotec n secoee XIV-XVI. La m|ocu secouu a XV-ea
mnstre francscane de a Bacu Baa posedau ee bbotec
nsemnate. n secou a XVI-ea avem menun n zvoaree scrse despre
exstena une bbotec n Modova, a coaa de a Cotnar, n peroada
domne u Despot-Vod (1561-1563).
O atene deosebt s-a acordat bbotecor dn |re Romne n
secou a XVIII-ea, remarcndu-se n acest sens: Constantn Brncoveanu
(1688-1714), Antm Ivreanu (?-1716), stoncu Constantn Cantacuzno
(1640-1716), Dmtre Cantemr (1673-1723), Constantn Mavrocordat (1741-
1743). Iar n Transvana, n aceast peroad, s-au creat mare coec
partcuare ae cror fondur se pot consuta astz a Bboteca
Battyanaeum (Aba Iua), Bboteca Brukentha (Sbu), Bboteca Teek
(Trgu Mure)33.
33 Sgsmund |ako, Radu Manoescu, op. Ct., p. 98-99.

II. Bbografa.
Dn punct de vedere teoretc, prn bbografe se neeg cunotnee
necesare pentru a se putea ntocm o ucrare, respectndu-se anumte
norme. Dn punct de vedere practc, ea repreznt totau nformaor prvnd
o anumt dscpn or subect sau actvtatea une persoane desfurat n
tmp spau, ncuznd descrerea cror gruparea or n dferte ste
repertor.
Bbografa este,fru destnat s ne cuzeasc de-a ungu abrntuu
numeroaseor screr, a cror ntenstate crete n fecare z, prn care ea
gsete n pres un nstrument de actvtate aproape ega gndr.; este,o
mb unversa ntre brar savan dn toate pre um tnfce
terare.
n a doua |umtate a secouu a XV-ea, dup rspndrea tparuu
cnd s-au nmut pubcae s-a smt nevoa actur unor ste de cr
care au avut forma unor cataoage pentru vnzarea cror (Messkataoge),
fe aceea a unor bbograf unversae, n care eruda mnuoztatea
benedctrn avea deau n canttatea de nforma (Konrad Gesner,
Bbotheca unversas sve Cataogus omnum, Zrch, (1545-1555) prma
ucrare bbografc cu caracter genera).
Pn n secou a XIX-ea a predomnat aceast tendn de a cuprnde
totu, de a crea bbograf exhaustve. Dn a doua |umtate a secouu XIX
pubcae n dverse ramur tnfce au devent extrem de numeroae,
trecndu-se a bbograf specae (Ch. Langos, Manue de bbographe
hstorque, Pars, 1896).
Bbografa se ntocmete de ctre persoane specazate autorzate
care trebue s fe cunosctor a dscpne n care ucreaz, pentru a putea
seecta materau sau s- poat exprma un punct de vedere n cadru
bbografe crtce.
Bbografe pot f unversae generae, ndvduae, crtce, connnd
aprecer a adresa cr, de nformare (aduc a cunotn noute), de
recomandare (pe grupur de cttor, pe probeme). Ma pot exsta bbograf
regonae, naonae a perodceor, bbografe anatc, bbografe de
ttur.
Dn punct de vedere a tmpuu, bbografa poate f: retrospectv
curent. Cea retrospectv se oprete a o anumt dat, cteaz cre
aprute pn atunc. Ceaat e menoneaz pe cee aprute n tmpu de
fa.
n 1867 s-a creat pe ng Socetatea Academc Romn o bbotec
ce va deven n 1879, cnd s-a creat Academa, Bboteca Academe
Romne. Tot atunc s-a eaborat proectu Bbografe romnet. Aceasta
dn urm a fost natva u B. P. Hasdeu, A. Odobescu, D. A. Sturdza Ioan
Banu. ncepnd dn anu 1898 s-a trecut a eaborarea unor pubca cu
caracter bbografc: Bbografa romneasc veche (1508-1830) de Ioan
Banu, Nerva Hodo, Bucuret, 1903; Dan Smonescu a contnuat-o ntre an
1903-1944, 4 voume. Pentru perodce au aprut: pubcaor perodce
romnet (zare, gazete, revste), n 3 voume, Caendare amanahur
romnet (1731-1918), de Georgeta Neon Rduc. Bbografa
romneasc veche a fost contnuat de Bbografa romneasc modern,
1831-1918, dn care au aprut teree34 A-C, D-K, L-O R-Z. Urmeaz
voumu de Anexe. A ma aprut Dconaru prese romne, reazat de
Georgeta Neon Rduc.
34 Aceste voume au fost coordonate de acad. Gabre Stempe,
drectoru Bbotec Academe Romne.
O mportant reazare n domenu o consttue Bbografa storc a
Romne, ntocmt de Insttutu de Istore dn Cu| (vo. I, 1944-1969,
Bucuret, E. A., 1970; vo. IV, 1969-1974, Bucuret, E. A., 1975; vo. V, 1974-
1979, Bucuret. E. A., 1980; vo. VI, 1979-1984, Bucuret, E. A., 1985; vo.
VII, 1984-1989, Bucuret, E. A., 1990. n acea tmp s-a nceput
pubcarea voumeor bbografe storce romne dn secou a XIX-ea.
Bbotece |udeene pubc bbografe ocae.

III. Bboteconoma.
n sensu arg a cuvntuu, bboteconoma repreznt tna
bbotec. Ea ngobeaz totatatea cunotneor tnfce tehnce
necesare organzr bbotec, a casfcr cror a conducer e.
Bboteconoma ncude n preocupre e tot ceea ce prvete evoua
storc a bbotecor, acturea feor, ntocmrea dferteor cataoage,
aegerea, achzonarea pstrarea cror, contactu cu pubcu n saa de
ectur, dfertee probeme de ordn admnstratv, precum construca
amena|area cdr destnate une bbotec.
Una dntre secune cee ma mportante ae une bbotec este
servcu cataogr. Ac se dentfc cre ncompete, anonme, ac se
preuesc cre rare sau vech; tot ac se actuesc stee pentru
preocuparea de cr vaoroase nexstente n fondu bbotec respectve.
Exst dou ssteme de cataogare: n regstru pe fe mobe. Cataogu
trebue s ndvduazeze fecare carte prntr-o descrere propre. Este ceea
ce se numete fa de carte (pana 5). Dac se actuete pe fe mobe,
acestea se scru n aa fe nct s rspund ct ma bne cerneor cttoruu
bbografuu. Fa de carte care cuprnde datee bbografce se
actuete dup anumte regu de cataogare sunt nscrse pe fe de
carton de dmensun standard nternaona, orndute dup anumte regu
n sertare specae numte fere.
Fa de carte trebue s cuprnd: a) autoru (n vedet sau rubrc),
nt numee apo prenumee. Cnd o carte are ma mut de tre autor se
consder anonm n acest caz se pun dou-tre cuvnte dn ttu cr,
care s serveasc a casare; b) ttu ucrr, subttu, dac exst,
reproducndu-se exact dup foaa de ttu nu dup copert; c) eda,
voumu, ocatatea, edtura, anu de tprre, numru de pagn, voumee n
ntregme ae pubcae, formatu tpografc, pane, hr, fgur n afara
textuu, dac sunt; d) nsttua sau organzaa sub egda crea a aprut
ucrarea, coeca dn care face parte, cu numru de ordne pe care- dene;
e) cota voumuu care arat ocu cr respectve n depozt se nscre n
stnga fe, sus, nsot de ndcee de casfcare dup sstemu zecma.
Dup modu de aezare a feor n cataog, exst cataoage afabetce
sau nomnae, cataoage pe subecte sau metodce, cataoage sstematce sau
anatce, pe ramur de cunotne dup connutu or. Ate tpur de cataoage
ar f: cataogu genera sstematc, cataogu genera afabetc, ambee
destnate pubcuu cttor, cataoage coectve, cataoage tematce,
cataoage specae.
n prezent a bbotec exst sstemu de cataogare automatzat
(Cataoage on-ne). ntr-o bbotec trebue s exste un mnm de cataoage;
cataog afabetc, pe autor ttur, cataog pe mater cataog topografc
(actut dup un pan prestabt, cuprnznd descrerea cror n ordnea
ocuu pe care- ocup n raftur).
Ce ma compet cataog a une bbotec este cataogu afabetc de
servcu care este ognda cror exstente ntr-o bbotec.
Necestatea gsr regsr rapde a nformaor a determnat
mportante schmbur n probematca cataoguu de bbotec35. Formee
tradonae de cataoage pe fe de carton sunt cee ma frecvent nocute n
mare bbotec, cu cataoagee pe mcroformate sau mncacuator. n
genera, n aceste bbotec coexst cataoagee tradonae ma accesbe
pubcuu cu cataoagee automatzate tota sau para. Se dscut, char a
scar nternaona, reazarea unu cataog computerzat care s ngobeze
cataoagee vech, ofernd un rapd acces a nforma.
35 Eena abadac, Sstemu de cataogare ntre teore practc,
n,Bboteca., 1, 1986, p. 19.
36 Eza Roman, Un nou tp de bbotec: softwardure, n,Bboteca.,
2, 1986, p. 28.
Bbotece -au dversfcat coece, avnd a ora actua, atur de
fondure de carte perodce, o sere de a purttor de nforma de natur
audo-vzua: dafme, dapoztve, dscur benz magnetce (bbotece dn
Capta cteva dn ar posed un numr mportant de dscur). Ma mut
char, n utm an, bbotece au nceput s ntroduc n fondure or
nforma bazate pe eectronc36.
Au fost automatzate n speca operae bazate pe cataogare
mprumut, bbotece unverstare consttund prncpaee centre de
expermentare a noor tehnoog.
ncercre de cataogare automat au debutat n anu 1952 a
Bboteca Pubc dn Los Angees (cataoagee obnute prezentnd unee
nea|unsur), ar cea dnt bbografe naona curent a fost ntocmt cu
a|utoru cacuatoruu n 1966. Dup aceea, tmp de cteva decen,
cacuatoru s-a ntrodus treptat, bbotecar dobndnd o anume experen
n mnurea u. n decene apte opt numru bbotecor care au preuat
cacuatoru a crescut smtor, a ora actua aproxmatv toate re dn
ume foosesc. (Romna foosete dn 1976, a Insttutu de Petro Gaze
dn Poet, ar Bboteca Naona dn Bucuret, dn anu 1979). Prn
foosrea cacuatoruu, se obn automat: evdena fonduror, preucrarea
automat a soctror, ntocmrea stuaor de care are nevoe bboteca
respectv, urmrrea crcuae cr, stuaa achzor, a mutpcror, a
casror, tprr de bbograf etc.
Funca de conservare a coecor de pubca au avut-o bbotece
dn cee ma vech tmpur. Dn punct de vedere teoretc, aceast actvtate
presupune o sere ntreag de metodoog, tehnc de programe
admnstratve mente s asgure pstrarea tuturor fonduror sae, precum
a ocauu a moberuu. Aceste sarcn revn bbotecaruu-conservator
care trebue s anheze factor cauzee care duc a deterorarea cror
s e,nsntoeasc. Deterorre mbtrnrea coecor de pubca se
pot grupa n tre categor, n funce de cauzee care e pot determna:
1. Deterorr mecance datorate une depoztr necorespunztoare,
neg|ene personauu de bbotec, precum cttoror care mnuesc
neg|ent cre etc.
2. Procese fzco-chmce de deterorare cauzate de nfuena umn
soare, a temperatur (prea rdcate sau prea sczute), a umdt, a
mpurtor dn atmosfer (praf ma aes).
Materau suport (hrte, pergament, pee etc.), va,mbtrn. n urma
acun acestor agen fzco-chmc, sodndu-se cu decoorr, dezagregr,
puverzare.
3. Deterorr datorate factoror boogc mucegaur, nsecte,
anmae. De cee ma mute or acet factor aconeaz concomtent,
rezutatu fnd dezastruos pentru cr.
Trebue s se creeze un mcrocmat speca de temperatur,
umnoztate, umdtate, care s asgure pstrarea pubcaor dn coece
bbotecor.
Bbotecaru contemporan cu revoua nformaona, nu ma poate f
doar un erudt un custode, c e trebue s fe un eement actv n dfuzare,
a nformae ,mpantarea. e n rndure dferteor categor de cttor:
cercettor, tehncen, cadre ddactce, studen etc.37.
37 Idem, Mesera de bbotecar sub semnu nnoror, n,Bboteca., 1,
1987, p. 18.
38 Mha Ncuescu, Bboteca cernee actuae de nformare,
n,Bboteca., 1, 1987, p. 10.
Cee 1200 de dscpne tnfce exstente a ora actua dup datee
UNESCO care, a rndu or, se ampfc se dversfc, nu ma pot
f,stpnte. prn m|oace casce, respectv puse a ndemna cttoror. n
prezent cacuatoru a devent o necestate n practcarea mesere de
bbotecar. ntr-o sere de probeme, cum ar f preucrarea texteor n arab,
greac, ebrac, atn etc., preucrarea deosebt de ut n sece de
manuscrse ae bbotecor, cacuatoru aduce reae servc. Astz se
apeeaz frecvent a cacuator, nu numa pentru domenu matematc, c
pentru chestun de store, geografe, econome, ngvstc, arheooge,
demografe, bboteconome etc.
Socetatea actua necest ma mut ca orcnd nstrumente de
nformare documentare care s dfuzeze cunotnee ct ma rapd ct
ma accesb. De ac necestatea ntroducer n bbotec a sstemeor
moderne de nmagaznare, preucrare regsre a nformaor. Avnd n
vedere muttudnea compextatea categoror de nforma, a aprut
necestatea crer unor evdene centrazate prvnd fondure documentare
apo asgurndu-se transferu nformaona. Spre exempu, nregstrarea
textuu pe vdeodsc va atnge ctre sfrtu secouu vaor mpresonante.
Astfe, ntregu fond de carte a cunoscute,Lbrary of Congress. dn
Washngton va putea f transpus, pagn cu pagn, pe aproxmatv 100 de
vdeodscur38, ceea ce ar rezova probemee spauu de depoztare, a
conservr dubeteor, deoarece uzura dscuror cu ectur aser este
neg|ab. Teetextu vdeotextu sunt ate dou procedee nformatce care
se foosesc a ora actua ma aes pentru perodce pentru documentee
fundamentae n nformarea tnfc de specatate. Teecopa poate
prezenta cercettoror nu numa connutu semantc a unu document, c
char magnea exact a documentuu respectv, prn convertrea aceste
magn n date numerce. Aceast nou tehnc nu excude prezena n
coece bbotece a dscuror benzor magnetce, a cror, revsteor
a manuscrseor.
n prezent statee care den cea ma avansat tehnc nformatc au
cea ma mare produce de carte de pubca perodce: Anga, |apona, au
peste 80.000 de exempare pe an. Cu cee 7.000 de ttur pe an (n 1987)
Romna se stua, raportat a numru de ocutor, a nveu ror cu
cvzae ndustra avansat39.
39 Ibdem.
40 I. Stoca, Bboteca socetatea, n,Bboteca., 1, 1987, p. 2.
41 N. Vnanu, Cre bbotece n era eectronc, n,Bboteca., 2,
1984, p. 32.
Bboteca, ma mut dect orcare at nsttue a une socet,
traverseaz tmpure.,Bboteca, aceast cetate a de, mereu prdat
ncodat cucert, este n spatee pramdeor a Cooseum-uu, sub
cercure u Arhmede, dncoo de revoua u Copernc n smptatea
formueor u Newton, n semnaee prmuu satet n mndra frca
prmor pa pe un, rezutat msur. Nu o bbotec anume, c toate a un
oc, pentru c ee repreznt mpreun omenrea gnduu nfrgurat
scormontor, fnd totodat ognze une um aezat depn n ntea
comunt a durate. Bbotece au fcut sensb n socetate egea
fundamenta a conservr matere. Odat cu ee nmc nu se poate perde,
umea adun cerne mereu, construndu-se destnu.40.
Bbotece au fost contnu s fe n epoca contemporan, zvoare de
cutur. De a apara teevzun a cacuatoruu numru cror n ume
nu a sczut, c, dmpotrv, a crescut de aproape patru or. Aadar, n vtor
cartea va f prncpau m|oc de nvare, de educae, de creae, de
cercetare41.
Accesu unversa a pubca, sstemu nternaona de nformare
bazat pe sstemee naonae de nformare, unde sunt ncuse bbotece,
schmbure nterbbotecare, sunt doar cteva dntre probemee actuae ae
bbooge, care se pun a dverse consftur nternaonae, desfurate n
contnuare sub egda UNESCO.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
ANDRONESCU, ERBAN, Orgnea afabeteor. n:Studa bboogca.,
III, 1969, p, 383-398.
BERCIU-DRAGHICESCU, ADINA, tnee auxare ae store, part. I,
Curs. Tpografa Unverst Bucuret, 1988.
Bbografa Academe Repubc Socaste Romna (1857-1967),
Cartea Centenaruu, Bucuret, E. A., 1968.
Bboteca Unverstar aborator de munc nteectua. Lucrre
ceu de-a II-ea smpozon dn 25-26 noembre 1977, B. C. U., Bucuret,
1979, coordonator dr. Ion Stoca.
BOGDAN P. DAMIAN, Paeografa romno-sav. Tratat. Abum. D. G. A.
S., Bucuret, 1978.
BOROIANU, C. Texte vech de paeografe romno-chrc, Abum,
Tpografa Unverst Bucuret, Bucuret 1971.
BULU|A, GHEORGHE, Cvzaa bbotecor, Edt. Enccop., Bucuret,
1998.
COHEN, MARCEL. La grande nventon de crture et son vouton,
Pars, 1958.
DEMNY, LA|OS; DEMNY A. LIDIA. Carte, tpar socetatea a romn
n secou a XVI-ea. Stud, artcoe, comuncr, Bucuret, Ed. Krteron,
1968. Introducere de prof. Dr. Dan Smonescu.
DIMA DRAGAN, CORNELIU. Bboteca unu umanst romn, Constantn
Cantacuzno Stoncu, Bucuret 1967.
DIMA DRAGAN, CORNELIU. Ex. Lbrs, Bbooge bbofe, Bucuret,
Ed. Ltera, 1973
DIMA DRAGAN, CORNELIU. Bbooge genera. Fasccua I:
Organzarea preucrarea coecor. Tpografa Unverst Bucuret,
Bucuret 1976.
DIMA, ELENA; BULU|A, GH; CEAUU, SIMONA. Cartea romneasc
veche n bbotece documentare ae arhveor statuu. Cataog. Bucuret,
D. G. A. S., 1985.
EDROIU, NICOLAE. Introducere n tnee auxare ae store, Cu|-
Napoca, Tpografa Unverst,Babe-Boya., 1992, p. 16-42.
FLOCON, ALBERT. Unversu cror. Studu storc de a orgn pn a
sfrtu secouu a XVIII-ea, traducere de Radu Berceanu, cu o postfa de
Barbu Theodorescu, Bucuret. Edt. tnfc Enccopedc, 1976.
GEORGESCU TISTU, N. Orentr bboogce, Bucuret, 1938.
GEORGESCU-TISTU, N. Cartea bbotece. Stud de bbooge.
Bucuret, Edt. tnfc, 1972.
GHE|IE, ION; MARE, AL. Orgne scrsuu n mba romn, Bucuret,
Edtura tnfc Enccopedc, 1985.
HERING, ELISABETA, Povestea scrsuu, Bucuret, Edt. Tneretuu,
1960.
|AKO, SIGISMUND; RADU MANOLESCU. Screrea atn n evu medu,
Bucuret, Edt. tnfc, 1971.
IORDAN, ALEXANDRU. Importana bbografe, Bucuret, 1943.
MANEA, ALEXA; ION STOICA. Informare-cercetare-dezvotare, Edtura
tnfc Enccopedc, 1977.
MASSON, ANDR; PALLIER, DENIS. Les bbothcques, 5-cme, ed. Pars,
1982.
OPRI, IOAN, Ocrotrea patrmonuu cutura. Trad, destn, vaoare,
Bucuret, Ed. Merdane, 1986.
PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, CORNELIA; DEMNY, LIDIA. Carte tpar,
n socetatea romneasc sud-est european (sec. XVII-XIX), Bucuret,
Edt. Emnescu, 1985.
POPESCU, GH., Formarea concepe bboteconome romnet
pregtrea profesona a bbotecaror. n:Probeme de bbooge., 1967,
p. 47-66.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Cursu de tne auxare, dactografat.
Bucuret 1958-1959, p. 290-309, 340-357, 382-402.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Bboteca Academe Istora scrsuu n
Romna. n:Stud cercetr de documentare bbooge., 1967, nr. 2-3,
p. 221-229.
SCHIAU, OCTAVIAN. Crturar cr n spau romnesc medeva.
Edtura Daca, Cu|, 1976.
SIMONESCU, DAN; BULU|A, GH. Pagn dn stora cr romnet,
Bucuret, Ed. Ion Creang, 1981.
SIMONESCU, DAN; BULU|A, GH. Scurt store a cr romnet,
Bucuret, Edt. Demurg, 1994.
SPERAN|IA, EUGENIU. Cartea despre carte. Bucuret, Edt. tnfc
Enccop., 1984.
STREMPEL, GABRIEL. Copt de manuscrse romnet, pn a 1800,
vo. II, Bucuret, E. A., 1959.
THEODORESCU, BARBU. Istora bbografe romne, Bucuret, Ed.
Enccopedc Romn, 1972.
Texte romnet dn secou a XVI-ea. Ed. Crtc, coordonator Ion
Ghee, E. A., 1982.
TOMESCU, MIRCEA, Istora cr romnet de a nceputur pn a
1918. Bucuret, Ed. tnfc, 1968.
VASILESCU, VERONICA; BOIANGIU, ANETA. Screrea chrc
romneasc. Abum de paeografe, Bucuret, D. G. A. S., 1982.
VRTOSU, EMIL. Paeografa romneasc chrc, Bucuret, Edt.
tnfc, 1968, Introducere
Pana 2. Dverse tpur de screre.
Pana 3. Evoua scrsuu (sch)
Pana 4. A. Screre atn; B. Codce.
II. IORGA, NICOLAE
13116 Evoua de de bertate/ Ncoae Iorga; ed. ngr|t de Ie
Bdescu, Bucuret:Merdane", 1987, 432, p. 19 cm (Bboteca de art 450.
Arte cvza).
Note p. 329-428
082.1 Bboteca.450
III MARELE Mrcea Voevod/coord. Ion Ptrou Bucuret: Edtura
Academe Repubc Socaste Romna, 1987- 536 p. I., 25 cm. Rezumat n
b. Engez, p. 527-536. Cataog descoperr monetare pe tertoru |r
Romnet dn epoca Mareu Mrcea Voevod, p. 79-89
III CNDEA, VIRGIL; SIMIONESCU Constantn
21048 Prezene cuturae romnet: Bugara, Iugosava Greca/Vrg
Cndea, Constantn Smonescu; coperta: Forc Vnt; prez. Grafc: Petre
Popescu Bucuret:Sport-Tursm", 1987, 203 p. Iustr. Coor; 23 cm.
(Prezene cuturae romnet peste hotare; 4).
082.1 Prezene.4
P I 269 FORUM: revsta nvmntuu superor/ edtat de Mnsteru
nvmntuu Anu II, nr. 1-12 (1968) Bucuret; Edtura ddactc
pedagogc, 1969 25 cm.
ntre an: 1959-1968 a aprut cu ttu: Revsta nvmntuu superor.
Pubcae edtat de Mnsteru Educae nvmntuu Superor. Vez fa
urmtoare.
Bboteca are:
Anu 11 (1969), Nr. 1-12
Anu 12 (1970), Nr. 1-12
Anu 13 (1971), Nr. 1-12
Pana 5. Fe afate n Cataoagee de a Bboteca Naona
Bboteca Unverst Bucuret.

CODICOLOGIA
Codcooga s-a desprns dn dscpna paeografe. Denumrea provne
de a cuvntu francez codcooge, rezutat a rndu su dn cuvntu atn
codex, cs = carte, scoar, tb de scrs, regstru, condc, de a
termenu grecesc ogos = vorbre. Codex n antchtate desemna o reunune
de tabe cerate reprezentnd cea ma veche form de carte. n Evu Medu
prn codex se defnea o cuegere manuscrs de eg, de documente
medevae sau de orce texte vech, de obce cu connut varat.
Defna obectu codcooge au fost expuse n mod varat. S-au
remarcat punctee de vedere ae francezuu Aphonse Dan, a germanor
Kar Lfer Ludwg Traube a profesoruu romn Daman P. Bogdan,
autoru prmuu studu romnesc despre codcooge1.
n consens cu toate aceste puncte de vedere, codcooga are ca obect
studu manuscrseor nse, ncusv cartea manuscrs nu a screr or:
materau de scrs, formatu, feu n care s-a actut codexu, sgnatura,
datarea, tehnca ornamentr, egtura u, speca de emn foost, natura
cuoarea pe care acoper scoaree, procedeee fxr acestora,
ornamentee, depstarea eventuaeor fragmente de texte fooste a ntrrea
scoareor.
Pe ng aceste ucrur, codcooga are n sarcna e ntocmrea
pubcarea unor nstrumente specfce de ucru: cataoage, nventare, dferte
repertor de coec coeconar, de manuscrse datate sau nedatate, sau
ncorect datate.
Prmee nstrumente de ucru au aprut a sfrtu secouu a XVII-ea
nceputu ceu urmtor. Un ro deosebt n apara dezvotarea
codcooge -a |ucat Bernard de Montfaucon (1655-1741), creatoru
paeografe. n ucrarea sa ceebr Paeografa graeca (1708) pubca un
repertoru a bbotecor
1 Daman P. Bogdan, Despre codcooge, n R. A., IX, 1966, nr. 1, p. 62-
82; nr. 2, p. 49-65.
Contemporane u care deneau manuscrse grecet, ndcnd numru
provenena or.
n secou a XIX-ea, cercetre cu caracter codcoogc au contnuat tot
n cadru paeografe. n mute r europene (Rusa, Frana, Anga) n
Prncpatee Romne s-au nfnat coms specae cu scopu de a depsta,
nventara, cataoga apo pubca zvoare storce ma aes manuscrse
codexur2.
2 n 1834 s-a creat n Rusa Comsa arheografc cu scopu de a pubca
manuscrse, codexur, reund pn a sfrtu secouu prmee decen ae
ceu urmtor s edteze 40 de voume. Dn 1849 aprea a Pars Cataogu
genera a manuscrseor bbotec pubce ae departamenteor, dn care,
pn n 1931, au aprut 85 de voume. n 1869, a Londra ua fn Comsa
storc a manuscrseor, care a pubcat ea cteva sute de manuscrse.
3 N. Edrou, Introducere n store tnee auxare ae store, Cu|-
Napoca, 1992, p. 81-82.
n Prncpatee Romne, n anu 1862, A. Odobescu a pubcat Cataogu
unor manuscrse pe care e gsse a Mnstrea Bstra (|ud. Vcea).
Prntre preocupre ma mportante de dup 1900 dn Romna, n ceea
ce prvete ntocmrea repertoror a cataoageor de codexur
menonm3: I. Banu, Cataogu manuscrseor romnet, Bboteca
Academe Romne, I, nr. 1-300, Bucuret, 1900; C. Ltzca, Cataogu
manuscrseor grecet, Bboteca Academe Romne, Bucuret, 1909; I.
Banu, R. Caraca, Cataogu manuscrseor romnet, Bboteca Academe
Romne, II, 301-728, Bucuret, Lepzg, Vena, 1913; Poxena Popescu,
Manuscrsee Academe Romne n mb strne (engez, francez,
german, taan spano), Bucuret, 1926; I. Banu, C. Ncoassa,
Cataogu manuscrseor romnet, III, nr. 729-1061, Craova, 1931; N.
Camarano, Cataogu manuscrseor grecet, t. II, Bucuret 1940; Ncoae
Coma, Manuscrsee romnet dn Bboteca Centra de a Ba|, Ba|, 1944;
Ion. I. Nstor, Manuscrsee orentae dn Bboteca Academe Romne cu
nventaru or (ntocmt de M. Gubogu), Bucuret, 1946; P. P. Panatescu,
Manuscrsee save dn Bboteca Academe Romne, I, Bucuret, Edtura
Academe, 1959; I. Crcun, Aurora Ie, Repertoru manuscrseor de Cronc
nterne, sec. XV-XVIII prvnd stora Romne. (Croncee medevae ae
Romne, I), I. Bucuret, Edtura Academe, 1963; G. Strempe, F. Mos, L.
Stoanovc, Cataogu manuscrseor romnet, IV, nr. 1062-1380, Bucuret,
Edtura Academe, 1967; Gabre Strempe, Cataogu manuscrseor
romnet, Bboteca Academe Romne, vo. I, 1-1600, Bucuret, Ed.
tnfc Enccopedc, 1978; II, 1601-3100, Bucuret, Edtura tnfc
Enccopedc, 1983; Eena Lna, Cataogu manuscrseor savo-romne dn
Romna, vo. I, Manuscrse dn Ia, vo. II; Manuscrse dn Cu|-Napoca,
Bucuret, Facutatea de mb teratur strne, 1980; Eena Lna, Luca
D|amo-Dacon, Oga Stacovc, Cataogu manuscrseor savo-romne dn
Romna, vo. III, Cataogu manuscrseor savo-romne dn Bucuret,
Bucuret 1981; Dane Barbu, Manuscrse bzantne n coec dn Romna,
Edtura Merdcane, 1984; Gh. Buu, Sutana Craa, Manuscrse mnate
ornate dn epoca u Mate Basarab, Bucuret, Edtura Merdane, 1984.
La acestea se adaug nventaree pubcate de Arhvee Statuu.
Inventaru dn anu 1939 a Arhveor Statuu dn Bucuret, cuprndea
enumerarea unor manuscrse n form de carte: Condca Brncoveneasc,
Codcee Asach, Fondu cror funcare dn an 1573-1855 etc. Dn anu
1949 DGAS a nceput pubcarea Indceu cronoogc care cuprnde
materae codcoogce. De asemenea, n nventaree fonduror mnstret
se gsesc numeroase menun de cr manuscrse.
n secou XX cercetre codcoogce s-au ntensfcat dversfcat,
defnndu-se treptat ca un domenu deosebt de nsemnat a paeografe,
reund apo s devn o dscpn ndependent, cu o denumre propre.
Tot acum codcooga a devent obect de studu n unee nsttute sau
centre naonae de cercetare tnfc dn tot ma mute r4. Ma mut, a
devent, n decenu patru cnc a secouu XX, tem de dscu n cadru
unor congrese nternaonae. Au aprut no nstrumente de ucru, stud
specae bbograf care, toate, au conturat tot ma car obectu au
defnt preocupre codcooge ca tn auxar a store. n |uru anuu
1941 a reut s se desprnd de paeografe. S-au remarcat dn aceast
peroad cva reprezentan a co franceze: Aphonse Dan, cu ucrarea
Les Manuscrts (Manuscrsee), n care dedc un capto speca codcooge,
mpunndu- astfe denumrea. Chares Samaran (1879-1982)5 a cursure
sae de a coe des Hautes tudes prezenta aceast dscpn ca o tn
ndependent, numnd-o e codcooge renunnd a varanta german
de termnooge Handschrftenkunde, care punea accentu pe screrea de
mn nu pe carte, pe codex.
4 Chares Samaran (1879-1982) s-a aturat co germane,
reprezentat prn L. Traube K. Lfer a creat n decenu ase a secouu
XX, Insttutu de cercetare de store a texteor. n 1958, n Bega s-a creat
Centru naona de codcooge de store a cr, avnd drept obectv
redactarea pubcarea repertoruu manuscrseor de orgne began. La
Bruxees s-a nfnat Revsta nternaona pentru studu manuscrseor,
nttuat,Scrptorum.
5 A fost un erudt cu o ongevtate vtatate exceponae. A pubcat
ma mut de 700 de opere, artcoe, note comuncr n care a tratat
probeme foarte dverse: de paeografe, codcooge, fosofe, store terar,
potc fnancar a Evuu Medu. Paeografa a rmas ns domenu su
predect. (Vez pentru aceasta, necroogu dn,Scrptorum., XXXII, 1983, nr.
1, p. 3).
6 Anua revsta pubc un Buetn codcoogc ntegrat n Scrptorum
unde sunt edtate prncpaee contrbu ae cercettoror n domenu cr
manuscrse. Buetnu este edtat de Centru de codcooge de a Bruxees.
7 Termenu german de Handschrftenkunde dat de paeografu german
Ludwg Traube nu a obnut adezunea specator.
n evoua e, noua tn auxar a fost mpusonat de apara
revste benae nternaonae de codcooge,Scrptorum. (Rvue
nternatonae des tudes ratves aux manuscrts), n 1946 a Bruxees,
Anvers Gand6. Termenu de codcooge s-a mpus defntv n decenu a 5-
ea a secouu XX, fnd foost n prezent n toat umea7. Prntre
personate contemporane dn domenu codcooge remarcm pe
Chrstan Heck, Caudne Lemare, Caros Stee, Franose V. Lecompte, |osefa
Mateu, Svo Bernadneo, Sophe Wodek, Ursua Wnter, A. Vernet, |adwga
Karwassnka, Erk G. Turner, Ludma Ksseeva, Aexandra Lubnskaa.
Cee ma vech codce pstrate provn dn utmee secoe ae menuu
I d. Hr. conn textee unor manuscrse antce sub forma unor cop
bzantne occdentae8. Textee sub form de codce se redactau n
scrptore mnstret dn Bzan sau Europa Occdenta. Textee aparn
teratur regoase, dar uteror au aprut texte cu caracter |urdc, cronc
care descrau faptee mpraor regor (geste, anae, etopsee). Ca mb
s-a foost n Bzan mba greac afabetu grecesc, ar n Europa Centra
Occdenta mba atn afabetu atn. Dup crearea afabeteor gagotc
chrc, sec. IX-X, s-au rspndt manuscrse savone9.
8 N. Edrou, op. Ct., p. 84.
9 Ibdem.
10 Ibdem, p. 88-89.
11 S-au remarcat n acest sens r ca Bega, Frana, Rusa, Itaa,
Austra, Germana, Bugara, Poona, Cehosovaca, Anga, Oanda, Spana,
Romna, SUA.
12 N. Edrou, op. Ct., p. 91.
n ceea ce prvete tpu de screre10, prma dat s-a foost uncaa
(sec. VIII-XIII). Dn secou urmtor pn n secou a XVI s-a foost
semuncaa, ca, dn secou XVII-XVIII s se fooseasc n mod curent screrea
cursv. Screrea de codce este una unform, ductu tereor dnd mpresa
une screr mecance.
Ctre m|ocu secouu XX s-au creat, n cadru nsttuor naonae cu
caracter storc, sectoare separate care se ocupau se ocup n prezent
de probemee codcooge , ma aes, de pubcarea nstrumenteor de
ucru11. Acestea descru caracterstce externe ae codexuror.
Inventaree12 de codce furnzeaz prncpaee eemente: cota sub care se
pstreaz (cota veche utma cot), numee autoruu sgnatura u, ttu
codceu, data, numru cooaneor, starea de conservare. Ee sunt ste de
codexur pentru semnaarea or pentru nerea evdene.
Cataogu ofer cteva date n pus fa de nventar anume:
partcuarte grafe, materau de scrs, constturea cr, formatu,
dmensunea, egtura, recama*, ornamentaa, crcuaa codceu. Se ma
adaug o sere de nforma cu caracter bbografc: dac a ma fost
nventarat, cataogat, dac s-a edtat connutu e n ce ucrare.
Manuscrsee se pot descre foosndu-se ma mute ssteme n funce de
connutu fecru codex.
Descrerea fecru codce trebue s cuprnd tre aspecte:
dentfcarea manuscrsuu (data, suportu de scrs, numru foor, formatu,
dmensunea n cm, acunee); descrerea connutuu (ttu, subtture,
nsemnre de pe manuscrs); descrerea bbografc (naee, tture,
mnature, fgranee, tpu de screre, mba foost, egtura codceu,
provenena manuscrsuu).
Se pot ntn ce pun patru feur de manuscrse13:
* Recam = utmu cuvnt sau utma sab de pe pagn, care se
scra sub utmu rnd, n dreapta, se repeta pe pagna urmtoare.
13 Aurean Sacerdoeanu, Curs de tne auxare ae store, p. 405-
407.
A) Manuscrsee care conn texte terare cu tem precs, texte
terare propru-zse, texte storce, teoogce etc., ee pot avea menonat
autoru sau acestea trebue s fe dentfcate, ceea ce repreznt, n acest
caz, probema cea ma mportant; b) Msceanee, care sunt manuscrse
varate, adunate a un oc n mod ntmptor. n acest caz se face descrerea
fecre pese n parte; c) manuscrsee dpomatce, n care sunt transcrse,
dup anumte crter, documentee prmte de un benefcar sau n care se
redacteaz drect actee ce ogndesc actvtatea u. Descrerea se face de
asemenea separat, dar probema dfc o consttue descfrarea or, fnd
necesare pentru aceasta cunotne de dpomatc, paeografe
arhvstc.; d) Corpusur de manuscrse, n care, ntmptor, au fost adunate
a un oc documente dpomatce de provenen format dferte. Descrerea
fecru document n parte este dfc, sunt necesare, de asemenea,
cunotne de dpomatc, paeografe arhvstc.
Dup cercetarea manuscrseor murrea connutuu or, urmeaz
studerea coperor unu codex. Acest ucru este mportant nu numa pentru
examnarea egtur n sne, a materauu dn care s-a confeconat a
feuu cum s-a ordonat, c ma aes prn faptu c de foarte mute or scoaree
codexuror ascund texte sau fragmente de manuscrse necunoscute.
Copere devn astfe surse de no zvoare storce, deosebt de preoase,
care nu au consttut ncodat obectu conservr n bbotec sau arhve.
Dmensunea codceu era determnat de connutu textuu, de
destnaa u de persoana care a comandat exemparu14. Astfe, n Evu
Medu au exstat cr de tpu foo (foarte mare) pn a dmensun mc,
uor de mnut de transportat. Raportu dntre nmea mea
codexuu a varat n tmp, n funce de trade, de epoc de destnaa
cr, de a forma ptrat sau dreptunghuar a format ma ngust, care
respecta propora de 3/2 a nm m, foost n zee noastre.
14 Sgsmund |ak Radu Manoescu, op. Ct., p. 53.
15 Ibdem, p. 54 55.
16 Ibdem, p. 58 59.
Manuscrsee erau ornate cu nae cu mnatur erau adevrate
opere de art15. (Panee 6, 7, 8 8 bs). Inaee captoeor, pctate n
cuor v, ncusv n aur argnt, se mpodobeau cu eemente geometrce,
forae anmaere (uneor char cu reprezentr fantastce). Dn nae s-au
dezvotat chenaree ornamentae, ntnte foarte frecvent n manuscrsee de
ux dn peroada medeva.
Un at ornament ntnt mereu pe fee codexuror dn secoee XII
XIII, ace sau regoase, erau mnatura. Scenee dn mnatur erau n strns
dependen cu connutu cr, avnd dec caracter ac sau regos.
Legenda codceu a fost fcut pentru a se pstra manuscrsu n
cond ct ma bune, precum pentru a- face ma frumos a- da un aer
ma soemn. Se pot dstnge tre tpur de egtur de carte pentru epoca
medeva16: a) Legtur de ux care erau adevrate opere de art costau
sume enorme de ban. Copere acestor codexur erau fe dn pcue de
fde cu ferectur de argnt argnt aurt, uneor cu basoreefur, fe dn
pcue de ema cu pctur.
B) Legtur n scoare de emn mbrcate n pee. Acestea erau
ntnte frecvent, foosndu-se peea de ve, porc, oae. Grosmea
catatea pe erau determnate de procedeu prn care urmau s fe
mpodobte scoaree. Spre exempu, dac urmau s fe aurte, se foosea
pentru ee peea de ve, cafene sau roe, ar dac se mprma sau se
grava, se foosea o pee groas, de vt sau char de porc.
C) Legtur smpe n pee sau pergament. Erau n genera procedee
ma modeste ma eftne. Peea era de cuoare brun rocat, ar cnd se
foosea pergament, acesta avea, fe cuoare natura, fe cuoare rou pad
sau verde. Se foosea sstemu acesta smpu, ma aes pentru cre utzate,
n unverst, purtnd numee de,egtur studenet. S-au foost n
epoca modern.
De cee ma mute or, pentru a f studate, codexure trebue s fe
supuse operaor de restaurare, prn procedee fzce varate. n mod curent
se foosesc nstrumentee: epdascop, upa Zess cu amp, mcroscopu
bnocuar Zess, ampa cu cuar cu mercur cu ftru u Wood.
Foarte mut este utzat a ora actua tehnca fotografc pentru
mrrea mcrofmuu, fotograferea cu raze utravoete, raze X, raze
nfraro. Foosnd aceste raze, pot aprea desene sau texte ascunse,
nvzbe cu ochu ber.
Codcooga, pentru a putea s- reazeze nstrumentee de ucru
specfce, are mutpe egtur cu ceeate tne auxare, dntre care un oc
de frunte ocup bbooga paeografa dn care s-a desprns. Aceste
tne au ca obect de cercetare cartea tprt screrea e dn toate
punctee de vedere. Astfe, concuze bbooge vor f ute codcooge,
cunoscut fnd egtura dntre cartea manuscrs cea tprt; evoua
codexuu nu se poate neege fr cunoaterea evoue screr.
Pentru datarea codceor, codcooga trebue s apeeze a
fgranooge a cronooge deoarece cercettoru respectv trebue s
descre fgranu, unu dn m|oacee de stabre a date manuscrsuu. Dup
cum trebue s cunoasc metodooga transformror dateor storce n
manera de cacu contemporan.
Codcooga trebue s rezove uneor probeme egate de descfrarea
unor pasa|e care sunt scrse n crptogram, apend a crptografe.
Anaznd manuscrsu, codcoogu trebue s descre ornamentaa
acestua, fndu- necesare pentru aceasta cunotne de mnaturstc,
conografe stora arte.
De asemenea, se constat o egtur strns a codcooge cu
arhvstca, ea ocupndu-se cu teora practca munc n arhv, respectv cu
conservarea, pstrarea preucrarea peseor scrse, ar dup cum se te
codexure se af n numr mare n bbotec muzee, dar ma aes n
arhve17.
17 N. Edrou, Op. Ct., p. 98 99. Se cunosc eforture unor specat
de a pune bazee une no dscpne: Arhvstca manuscrseor.
Prn urmare, codcooga apeeaz a numeroase tne auxare, dar
a rezutatee cercetror dn acest domenu sunt foarte ute tneor de
care ea s-a foost crendu-se un sstem de recproctate deosebt de
nteresant de ut tne storce.
Pana 6. Mnatur romnet.
Pana 7. Mnatur romnet.
Pana 8. Mnatur romnet.
Pana 8(bs). Mnatur romnet.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
BOGDAN, P. DAMIAN, Despre codcooge. n: R. A., IX, 1966, nr. 1, p. 63
90 (partea nt) nr. 2, 1966, p. 49 66 (partea a doua).
CONOVICI, MARIANA,Ex dono. Constantn I. Karad|a, ms. Afat n
coeca Bbotec Facut de Istore dn Bucuret. n:Caetu semnaruu de
tne auxare ae store. Opuscua bbooga, geneaogca, numsmatca.,
II, Bucuret, 1990, p. 11 12.
DAIN, ALPHONSE, Les manuscrs, Pars, 1949.
|AKO, SIGISMUND, Codcee atne medevae dn bboteca u Tmote
Cparu. n: R. A., X, 1967, nr. 1, p. 35 72.
|AKO, SIGISMUND; MANOLESCU RADU. Paeografe atn, Bucuret, Ed.
tnfc Enccopedc, 1071.
MIHALCEA, ANCA, Mnatura romneasc n opera u Ncoae Iorga.
n:Caetu semnaruu speca de tne auxare ae store. Opuscua
bboogca, geneaoga, numsmatca., Bucuret, II, 1990, p. 114 124.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Curs de tne auxare, dactografat, p.
413 419.
SIMIONESCU, DAN. Codex Burgundus (Studu note bbografce
nsote de reproducer facsme de mnatur), Bucuret, Ed. Merdane,
1975.
STREMPEL, GABRIEL, Copt de manuscrse romnet pn a 1800, I,
Bucuret, E. A., 1959.
Les technques de aboratores dans tude des manuscrs. Cooque,
Pars, 13 15 septembre, 1972.

CRONOLOGIA
Cronooga este tna auxar a store care are drept obect de
studu datarea evenmenteor storce n vederea stabr succesun
acestora, fxarea exact a date documenteor, datarea corect a zvoareor
storce|62|. Dconaru tneor specae ae store defnete astfe aceast
dscpn:tna speca a store care are ca obect stabrea dateor
evenmenteor storce succesunea or, mpct a date documenteor,
traducerea dferteor ssteme dup care oamen au msurat socott
tmpu, raportndu- a sstemu contemporan"|63|. Numee provne de a
cuvntee grecet kronos = tmp ogos = vorbre.
Cunoaterea prncpor sstemuu de datare n cadru fecre
formaun storce anteroare raportarea apo a dateor a modu actua de
msurare a tmpuu este una dn munce fundamentae ae orcru
cercettor a socet omenet n genere. Reae dntre evenmente
fapte, dn toate domene ve socae consttue cooana vertebra a
evoue noastre storce.
Dup cum stabrea date unu manuscrs, ncumabu sau carte tprt
are o mportan deosebt nu numa pentru datarea or ca zvor storc dar
ma aes pentru ntegrarea pese respectve n contextu epoc.
Dn antchtate s-a constatat pentru fxarea n tmp a fapteor reatate,
datee cronoogce fnd renute dup sstemee cronoogce contemporane
acee peroade|64|.
n Evu Medu, dn secou a XV-ea, s-au vt prmee preocupr de
cacu cronoogc, de reazare a tabeeor cronoogce.
n constturea cronooge ca tn un ro mportant -au |ucat: Ges
Bucher prn ucrarea sa: De doctrna temporum (Anvers, 1633); Dens Perau
cu De doctrna temporum (Verona, 1734 1736) LArt verfer es dates
(Pars, 1750).
n secou a XIX-ea, ca urmare a dezvotr astronome, a
perfeconr cacueor astronomce a ceor prvnd cacuarea tmpuu,
cronooga a nregstrat progrese remarcabe. Stau mrture n acest sens
tabeee actute de Grotefend, ucrarea practc a u H. Letzman:
Zetrechnung der rmschen Kaserzet des Mtteaters und der Neuzet fr
de |ahre 1 2000 nach Chrstus (Bern Lepzg, 1934)|65|.
n peroada nterbec a aprut ucrarea u Eugene Cavagnac,
Chronooge et hstore mondae (Pars, 1925), ar dup a doea rzbo
monda aceea a u Pau Conderc, Le Caendrer (Pars, 1946).
n cronooga romneasc|66| s-au remarcat: (vez bbografa)
Ncoae Docan cu stud refertoare a eementee cronoogce dn
documentee romnet (1910), dr. V. Gheorghu cu cercetr dn domenu
cronooge caendarstce a cacuuu pasca (1936), Ion Ionacu cu ampu
documentatu studu: Cronooga documenteor dn Modova |ara
Romneasc (1956) competat de Francsc Pa cu Cronooga documenteor
prvnd Transvana (sec. XI XV) (1956).
Cronooga este actut dn dou domen dstncte: a) cronooga
astronomc (matematc) b) cronooga storc (tehnc).
Cronooga astronomc are drept obect de studu fenomenee
astronomce care se repet ogc stabete pe baz de cacu exact
momentee fundamentae necesare pentru comportarea dferteor ssteme
de socotre a tmpuu.
Cronooga storc se ocup de transcrerea n sstemu actua de
socotre a tmpuu a dateor exprmate n dferte ssteme caendarstce;
reazeaz cronooge storce naonae, a dverseor nsttu a
conductoror acestora.
Socetatea omeneasc, de-a ungu tmpuu a observat trecerea
tmpuu prn succesunea unor fenomene naturae: rsrtu apusu
soareu, zua urmat de noapte, succesunea anotmpuror. Uteror, n
antchtate, pe baza unor cacue matematce a msurtoror astronomce
s-a a|uns a dou ssteme de nere a evdene tmpuu: astronomc cv. n
ambee stua s-au avut n vedere mcre de revoue ae Pmntuu,
Lun Soareu (Pmntu se rotete n |uru axe sae, Luna n |uru
Pmntuu apo amndou astree n |uru Soareu).
Dup o ndeungat atent observare a perodct fenomeneor de
pe bota ceruu, oamen au reut s actuasc dferte ssteme de
msurare a tmpuu de mprre a u n an, sptmn, ze, ore|67|. Anu,
una zua consttue eementee cronoogce prncpae. Ceeate eemente
care e nsoesc pe acestea dar nu pot ee sngure s contrbue a datare,
consttue eementee cronoogce secundare.
Zua repreznt ntervau de tmp scurs ntre dou rsrtur de soare. A
fost mprt n antchtate (egpten, babonen, chnez) n unt de tmp
ma scurte|68|. S-a avut n vedere partea umnoas a ze care a fost
mprt n ase pr egae. Roman au mprt acest nterva n 24 de pr
egae, pe care e-au numt: horae (ore).
n tmp, msurtore au devent tot ma precse, permnd n 1884
mprrea ecuatoruu n 24 de zone egae, prn 24 de merdane care
brzdeaz pmntu de a pou Nord a pou Sud a o dstan de 15. Aceste
zone consttue fusur orare. Fusu 0 numt fus de orgne este consderat
merdanu care trece prn ocatatea Greenwch (ng Londra) unde exst
un vech observator astronomc.
Fecare fus orar demteaz o zon n care ora este aceea. Tmpu
crete spre Rsrt de fusu orar 0 scade spre Vest de acesta|69|.
Zua repreznt,ntervau de tmp format dntr-o z umn noapte,
avnd 24 ore. Aceasta consttue,zua cv. tmpu n care Pmntu face o
rotre compet n |uru axe sae.
n antchtate nceputu ze a varat. Astfe egpten, chnez, roman,
o anumt peroad de tmp au consderat nceputu ze a mezu nop;
babonen socoteau c zua ncepe a rsrtu soareu; arab, evre grec
consderau c zua ncepe a apusu soareu|70|.
De-a ungu tmpuu, aceea popoare au trecut de a un sstem a
atu, ucru care a rdcat mar probeme n datarea zvoareor storce. n 1925
s-a convent ca zua astronomc s nceap ca zua cv, a mezu nop,
dup ora 24, notndu-se acest moment cu zero.
De-a ungu tmpuu s-a ma observat c zua umn nu este ega cu
noaptea dect n anumte momente c dferena dntre ee crete
descrete dup regu precse.
Aceste dferene sunt datorate mcror de rotae ae pmntuu n
|uru axe sae, coreat cu mcarea Pmntuu n |uru Soareu, revenrea n
aceea poze se reazeaz dup 365 de ze, peroad care a fost denumt
an.
Luna repreznt peroada de tmp ct dureaz o rotae a astruu n
|uru Pmntuu: 29 de ze, 12 ore, 44 mnute 3 secunde, aproxmatv 29
ze |umtate. n aceast mcare se dstng patru faze: un nou, prmu
ptrar, un pn, utmu ptrar. Luna unar fnd un nterva de tmp cu
fracun antc au socott-o a nceputu un cve. Uteror nu ma
corespundea cu apara un no pe cer atunc au socott-o de 30 de ze. S-
a a|uns dn nou a neconcordane. Pentru souonare s-a trecut a un caendar
unar, n care une un de 29 de ze succeda una de 30 de ze. Se
mennea aceast aternan ceor 12 un ae anuu care era de 354 sau 355
de ze|71|.
Anu repreznt durata de tmp n care Pmntu se mc n |uru
Soareu (at. Annus = cerc, ccu, ne) care este ega cu 365 ze, 5 ore, 48
mnute 46 secunde. Acesta este anu tropc sau soar. Anu sdera
repreznt tmpu n care astree pecnd de a un punct fx pe bota cereasc
revn a e (365 de ze, 6 ore, 9 mnute 9 secunde). Datort aceste
fragmentr a anuu tropc, n vaa curent s-a foost un an cu un numr
ntreg de ze care se numete an cv sau caendarstc11.
Totatatea reguor ce servesc a fxarea msur tmpuu n dferte
ssteme cronoogce poart denumrea de caendar12.
Termenu derv de a verbu dn mba atn: cao-are = a chema, a
anuna. (Apara pe cer a un no, n prma z a un, era anunat pubcuu
de ctre preo).
Sstemee caendarstce se mpart n tre tpur fundamentae:
1. Caendar soar.
2. Caendar unaro-soar.
3. Caendar unar.
Caendaru soar13, ce ma vech cunoscut, se bazeaz pe mcarea
aparent a Soareu a fost foost prma dat de egpten n anu 4241 . Hr.
E cuprndea 12 un de cte 30 de ze pus 5 ze care se adugau a sfrtu
anuu (se numeau epagomene), dec 365 ze. Lune aveau denumr dup
zete crora e erau dedcate. Fecare un de 30 de ze era mprt n
tre sptmn mar de cte 10 ze 6 sptmn mc de cte 5 ze. Anu
ncepea cu zua nt a un. Acest caendar nu ua n cacu fracunea de 6
ore dn durata anuu soar astfe nct n 4 an se crea o dferen de o z.
Caendaru unaro soar are a baz mcarea de revoue a un
mcarea aparent a Soareu are drept prncpu ca nta z a fecre un
unare s concd cu apara un no, dar, n acea tmp, fenomenee
anuu soar s cad n aceea un14.
A fost foost de foarte mute popoare ae antcht: babonen,
chnez, evre, grec, nden, roman etc. Are 12 un care varaz ntre 28
31 ze.
Caendaru unar15 se bazeaz pe fazee un este strn de mcarea
aparent a soareu. A fost foost de arab de popoaree de rege
musuman.
A fost creat n Babon a |umtatea menuu III . Hr. Anu avea 12 un,
respectv 354 ze; une aternau 29 cu 30 de ze. Luna era mprt n patru
sptmn. nceputu fecre un, concdea n genera, cu apara pe cer a
un no.
n Greca a nceputu menuu I . Hr. Se foosea caendaru unaro
soar, fecare provnce avnd propru caendar, dar se bazau pe cteva
prncp generae comune. Anu ncepea cu una sostuu de var avea 12
un. Perodc se ntroducea a 13-a un (fe a m|oc, fe a sfrtu anuu).
Grec nu au cunoscut sptmna, au mprumutat-o de a evre. Unee ze ae
sptmn erau ndcate prn numere atee purtau dferte denumr. Ct
prvete caendaru roman, nu s-au pstrat date precse prvnd naterea
acestua. Se pare c de a m|ocu sec. VIII . Hr. Roman au foost un ccu
care avea 10 un 30 de ze pe care -au numt annus de unde denumrea n
mba romn de an16. Apo une au cptat un nume. Prma un a anuu
a fost numt Martus n cnstea zeuu Marte; a doua apre, de a cuvntu
at. Apero, re = a deschde, deoarece n apre se deschd mugur panteor.
n sec. VII . Hr. S-au adugat nc 2 un: anuare n amntrea zeuu |anus
(zeu tmpuu) februare (at. Februars, ons = purfcare, curre) egat
de rtuau curr ce se fcea anua a 15 februare. Aceast un era
nchnat zeuu mpre subpmntene Februs.
n anu 46 . Hr. La natva u Iuus Caesar s-a trecut a acturea
unu nou caendar. Grupu de astronom dn Aexandra a ucrat sub
conducerea u Sosgene reund s actuasc un nou caendar, a baza
crua se afa mcarea Soareu n tmp de 1 an. Anu era stabt a 365 ze,
astfe ntr-un ccu erau 3 an de 365 ze un a patruea de 366 de ze
numt an bsect. Anu a fost mprt n 12 un cu denumre anteroare.
Sosgene a stabt ca prma un a anuu este anuare.
Lune mpare aveau 31 de ze ar cee pare 30 ze. Luna februare
avea 29 de ze. Zua supmentar ce trebua adugat a fecare 4 an se
ntercaa ntre 23 24 februare17. n anu reforme s-au adugat 2 un de
33 34 ze, anu respectv avnd 15 un = 445 ze, s-a numt anu
confuzun (annus confusons; confuso, ons amestecare, contopre). Nou
caendar Iuan (cunoscut sub numee de,stu vech.) a ntrat n vgoare a
1 anuare 45 . Hr. E s-a remarcat prn smptatea sa. Datort faptuu c
anu uan era ma mare dect anu tropc, a ntervau de 128 de an
rmnea n urm cu o z. Astfe n tmp punerea n concordan anuu
caendarstc cu ce tropc a devent deosebt de strngent. n a 2-a |umtate
a sec. A XVI-ea, papa Grgore a XIII-ea (1572 1585) a hotrt reforma
caendaruu uan, desemnnd o comse de astronom teoog care s
ucreze n acest sens. Dntre toate proectee de reform studate de comsa
respectv, n fna s-a hotrt adoptarea proectuu propus de astronomu
taan Lug Lo, profesor de medcn a Unverstatea dn Peruga. La 24
februare 1582 Papa Grgore a XIII-ea a ems bua,Inter gravssmas. n care
se hotra ca numrtoarea zeor s fe decaat cu zece ze nante, cu
respectarea succesun zeor sptmn. n acest sens, zua medat
urmtoare cee de |o 4 octombre a devent vner 15 octombre 1582.
Totu anu gregoran a rmas ma ung dect anu tropc soar cu
aproxmatv 24 secunde ceea ce a determnat n cca 3500 de an a une
dferene de o z18. Nou caendar a fost numt, n memora Pape Grgore a
XIII-ea, gregoran. Uteror se va foos numee de,stu nou.
Acest caendar s-a ntrodus treptat n dferte r europene, ncepnd
cu cee catoce19: Itaa, Spana, Portugaa (char dn 1582); apo de Frana,
Germana catoc (1583); Austra, Boema, canoanee eveene (1584).
Rezsten seroas s-a ntmpnat dn partea ror care adoptaser
reforma. Astfe, ac caendaru gregoran a ptruns dup anu 1700:
Germana, Danemarca, Norvega; Anga (1752); Sueda (1753). |re de
rege ortodox au aderat a,stu nou. aba n secou a XX-ea: Rusa n
1918, Romna n 1924 cnd dup un 30 septembre a urmat mar 14
octombre; Greca tot n 1924.
ntruct caendaru gregoran nu a fost adoptat de toate statee Europe
n 1582, foosndu-se smutan caendaru uan, pn n sec. XX, dferena
de 10 ze exstent n 1582 a crescut: 10 ze ntre 5/15 octombre 1582
18/28 februare 1700; 11 ze ntre 19 februare/1 marte 1700 17/28
februare 1800; 12 ze ntre 18 februare/1 marte 1800 16/28 februare
1900; 13 ze ntre 17 februare/1 marte 1900 15/28 februare 2100.
Un at factor cronoogc mportant consttue era. Aceasta este un
moment fx de tmp de a care ncepe numrtoarea succesv a anor soar
sau unar20.
n cronooge avem de-a face cu ma mute ere , dup caracteru
evenmenteor care demteaz momentu fx, eree se pot mpr n ma
mute tpur: 1) Ere astronomce care au nceput n momentu cnd s-a produs
o nou con|unce a astreor; 2) Ere potce n care numerotarea anor se
face pornnd de a un evenment potc mportant (era ompadeor, era
fondr Rome, era consuor, era u Docetan); 3) Ere regoase egate de
dferte evenmente dn vaa ntemeetoror de no reg. Dntre acestea cea
ma cunoscut cea ma foost este era cretn care ncepe odat cu
naterea u Isus Hrstos, evenment care s-a produs a 25 decembre 754 de
a fondarea Rome. Era cretn a fost creat n prma |umtate a sec. A VI-
ea d. Hr. De ctre abatee Donse Exguus (Donse ce Mc)21.
Sture cronoogce consttue o at probem care vete a datarea
documenteor de canceare a ator categor de zvoare scrse22. Acestea
se refer a data nceputuror anuu care a varat de-a ungu tmpuu de a
un popor a atu. Sture cunoscute: a) 1 marte sau,stu venean.23
utzat a Venea b) 25 marte sau,stu Bune Vestr. s-a foost n
canceara regor Frane (sec. X XVI), n Anga sec. XIII XVIII, a Forena.
C),stu de Pat. sau stu,gac. sau,francez. consder nceputu
anuu a Pat. Este un nceput nestab. Pate neavnd o dat o fat fx n
an. S-a foost dn sec. XI pn a anu 1564 n canceara regor Frane.
D) 1 septembre sau stu bzantn sau ecezastc. A fost ntrebunat n
Imperu Bzantn, n |re Romne, n Rusa dn secou a XIII-ea pn a
anu 1700.
E) 25 decembre sau stu de Crcun. A fost ntrebunat foarte mut n
germana pn n sec. XVI). S-a foost n canceara papa (sec. XIV XVII)
sub denumrea de Stus Curae Romanae.
F) 1 anuare sau,stu crcumcze. utzat astz foarte mut.
Eementee cronoogce secundare reamntm, sunt acee eemente care
nsoesc eementee cronoogce prncpae dar nu pot contrbu sngure a
datare.
Dntre aceste eemente menonm:
Crugu soareu este o peroad cronoogc de 28 an,dup a cre
mpnre. zee sptmn cad pe aceea dat de un.24. Cunoscndu-
se zua dn sptmn n care ncepe ccu se pot stab zee, ordnea or
pentru ntreaga peroad de 28 de an.
Crugu un repreznt o peroad de 19 an dup care fazee unare
revn a aceea date ae unor25. Aceasta ndc ordnea unu an ntr-un
ccu de 19 an.
Ccu pasca este o creae a bserc cretne pentru a se putea fxa
data srbtoror mobe ntr-un an. E repreznt o peroad de 532 an care a
rezutat dn nmurea numruu 28 (crugu soareu) cu numru 19 (crgu
un). Dup aceast peroad toate eementee cronoogce revn a punctee
de pecare dn prmu an a ccuu26.
Epacta este un numr care ndc vrsta un pe zua pe 1 anuare a
fecru an, adc numru de ze trecute de a utma un nou pn a
sfrtu anuu precedent27.
Mna anuu prn care se determn,zua dn sptmn a une date
unare. Este n concordan cu crugu soareu, fecru nceput de an dn
ccu de 28 de an corespunzndu- o anume z dn sptmn28.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
CAVAIGNAC, EUGCNE, Chronooge de hstore mondae, Pars, 1925.
CONDERC, PAUL, Le Caendrer, Pars, 1946.
Dconar a tneor specae ae store, Bucuret, Ed. tnfc
Enccop. 1985.
DOCAN, NICOLAE. Despre eementee cronoogce n documentee
romnet. n: AARMSI., Sera II, 1910, vo. XXXII, Extras.
DRMBA CONSTANTIN, Tmpu msura u, Bucuret, 1952.
GUBOGLU, MIHAIL. Tabee sncronce. Datee hegre datee ere
noastre, Bucuret, DGAS, 1955.
IONACU, ION. Cronooga documenteor dn Modova |ara
Romneasc, n vo.: Documente prvnd stora Romne, vo. I, Introducere,
Bucuret, 1956, p. 389 450.
PALL, FRANCISC. Cronooga documenteor prvnd Transvana (sec. XI
XV), n vo.: Documente prvnd stora Romne, vo. I. Introducere,
Bucuret, 1956, p. 452 482.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Introducere n cronooge. n vo.:
ndrumr n cercetre storce, Bucuret, 1943, p. 355 373.
STANILA, GEORGE. Ssteme caendarstce, Bucuret, 1980.

GENEALOGIA
Geneaoga este una dntre cee ma vech una dntre cee ma
mportante tne auxare ae store.
Termenu provne dn mba greac: genos = ras, ogos = cuvnt,
nvtur, tn. Geneaoga studaz,naterea evoua neamuror a
famor, nrudre care se stabesc ntre persoanee une epoc date, precum
rou pe care aceste nrudr |oac n desfurarea unor evenmente
storce1. Foost a pura, termenu desemneaz nrurea sstematc a
membror une fam reazat pentru a se putea stab orgnea gradu de
rudene exstente ntre e2.
S-a aprecat, pe bun dreptate, de ctre storc, c geneaoga,n
msura n care fxeaz anumte adevrur pe baz de cercetr metodce
crter sgure /./, poate revendca ocu de tn de sne stttoare. De nu
a|unge a stabrea de eg cu caracter unversa vaab nc mcar de
adevrur generae, satsface ea, ca orce at tn, o frntur dn
nesfrta sete de cunoatere a omuu3. ntruct ofer storcuu
matera de cercetare, geneaoga poate exsta numa ca dscpn auxar a
store. Geneaoga foosete ca zvoare ma aes actee de stare cv,
regstree de stare cv care cuprnd nater, cstor, decese, regstree
parohae, cu date asupra botezuror, cununor, a deceseor, nsemnre
manuscrse margnae de pe vech tprtur, corespondena dn arhvee
personae, psane, dpomee de nnobare, de nr de grad, foe de
zestre, testamente, pomence, nscrpe funerare, regstre de rangur
nobare atee4.
Rezutatee a care a|unge geneaoga ofer storcuu un matera
deosebt de vaoros, putnd mur numeroase probeme uneor deosebt de
mportante,care merg de a destnee ndvduae ae personator /./ pn
a destnur prvtoare a ntreg socae sau epoc storce5.
Istorcu trebue s caute n cercetre geneaogce numa acee
rezutate care pot aduce carfcr n ceea ce prvete vaa soca (de
mute or carfcr n domenu socooge), potc cutura a une
socet. Istora cu a|utoru geneaoge se cunoate succesune (eucdeaz
dec cronooga), dar poate afa expca sau reaza portrete prn
cunoaterea ascendene une fgur oarecare /./ Se pot crea char ssteme
de gndre storc bazate pe succesunea generaor /./ Numa geneaoga
poate da eemente esenae pentru cunoaterea ocuu pe care ocup
omu n socetate dn punct de vedere storc, |urdc, etnc boogc6. Ea
consttue o at modatate de cercetare compex a store.
Istora geneaoge ca practc are rdcne n antchtate. n
comuna prmtv descendena a fost socott o peroad de tmp numa pe
ne matern (peroada matrarhatuu) nrudre materne erau cee care se
uau n consderae, fnd snguree care se puteau stab cu certtudne.
Uteror a aprut fama pereche, cnd erau cunoscu mama tat
(peroada patrarhatuu). n etapa descopuner comune prmtve ua natere
marea fame patrarha n care cteva genera de rude drecte se afau
sub autortatea ceu ma btrn (pater famae) dn comununea respectv.
n ordnea scavagst, arboree geneaogc a fame cartea case
ocupau un oc mportant n fame nobe romane. n Evu Medu nteresu
pentru strmo a sport, ncepndu-se acturea tabeeor geneaogce. S-au
constatat de asemenea anumte regu ce vor deven prncp de acture
tnfc a faor.
n epoca modern cnd fondure arhvstce au fost organzate pe baze
ma rguroase, un ro mportant au nceput s- |oace fondure famae cu ro
deosebt n vaa potc, soca cutura.
Astfe, cu aceast ocaze s-a pus probema ntocmr geneaogor
aceor fam pentru a se putea mnu ma bne fondure arhvstce
respectve. Cea dnt ucrare cu caracter geneaogc este socott
Incunabuu anonm, aprut a Strassburg n 1486. Ea oferea date preoase
despre stora famor a persoaneor7. n secou urmtor cre de
geneaoge s-au nmut, att n Germana, ct n Frana. n 1591 aprea
prmu tratat de geneaoge scrs de geneaogstu german Eyznger:
Thesaurus Prncpum.
n Frana, Hyronymus Hennngs, arhdacon a bserc Sf. Ioan dn
Luneburg este socott, pentru a doua |umtate a secouu a XVI-ea unu
dntre ce ma reprezentatv geneaogt. Opera sa, tprt n 1598 n patru
voume, conne preoase tabee geneaogce de suveran, de nob
savan.
Geneaoga ca tn auxar a store, cu norme, prncp regu
bne stabte, a nceput s se contureze aba n secou a XVIII-ea. Prntre
mare personat ae aceste peroade trebue menona storografu
francez Andr Duchesne (1584 1640), cunoscut sub numee atnzat de
Cheneus8, Caude Franos Mnestrer (1631 1705), |ean Le Laboureur
(1633 1674), Perre dHozer9, engezu Sr Wam Dagdae (1605 1686),
germanu |akob Spener (1651 1703). Bazee cu adevrat tnfce ae
geneaoge au fost puse n secou a XVIII-ea de germanu |ohann Hbner
(1668 1731), orgnar dn Hamburg, prn ucrre sae pubcate ntre an
1725 1733. Tot n acest seco geneaoga a fost ntrodus n nvmntu
superor. |ohann Crstoph Gatterer (1727 1788), a m|ocu secouu, preda,
urmnd drumu trasat de nanta s, a Gttngen, prntre ate dscpne
geneaoga. Tot e a actut prmu curs unverstar de geneaoge apo -
a pubcat ca manua de geneaoge n 1788.
n secou a XIX-ea aceast dscpn a nceput s ctge tot ma mu
aderen. n acest sens, o contrbue remarcab a adus-o opera u Ottokar
Lorenz, autor a unu ceebru tratat: Lehrbuch des gesamten
wssenchaftschen Geneaoge a ator tabee geneaogce toate aprute
ntre an 1886 1898.
Drumu deschs de Ottokar Lorenz a fost urmat n secou urmtor de
numero savan europen, mbogndu-se astfe tna geneaogc
punndu-se a dspoza storcor materae deosebt de preoase.
Dup a doea rzbo monda cercetre dn domenu geneaoge s-au
tot ntensfcat crendu-se nsttu specazate: Centre gnaogque de
Pars, Offce gnaogque et hradque de Begque. Pe pan nternaona s-
a consttut Comsa Internaona de tne Geneaogce Heradce afat
a Comtetu Internaona de tne Istorce. Comsa organzeaz o dat a
do an un Congres Internaona de tne Geneaogce Heradce. Tot ea
coordoneaz actvtatea percouu,LIntermdare des gnaogstes.
care se pubc a Bruxees.
Prntre personate secouu XX n domenu geneaoge menonm
pe: Stephan Keku von Stradontz (1863 1933). Otto Fotrs de Battaga,
prnu Whem Kar von Isenburg.
n Romna au exstat preocupr geneaogce nc dn canceare
medevae cnd se cercetau actee de propretate nfate de dver
benefcar. Cercetarea ns cu caracter geneaogc este mennut n secou
a XVII-ea. S-au remarcat n acest sens Dmtre Cantemr (1673 1723) prn
nsemnre pe care e-a fcut despre boermea modovean banu Mha
Cantacuzno (1723 1793) care a actut n |uru anuu 1878 Gheneaogha
Cantacuznor pubcat aba n 1884 de Cezar Boac10.
O ucrare deosebt o consttue aceea a paharncuu Constantn Son:
Arhondooga Modove. Amntr note contemporane eaborat ntre 1844
1856 pubcat aba n 1892 a Ia de Gh. Ghbnescu. Lucrarea conne
date geneaogce despre aproxmatv 750 de fam boeret dn secoee
XVIII XIX. De un foarte bun cunosctor a acestora, nformae trebue
verfcate ma aes n ceea ce prvete ascendena persoaneor, ascendena
mpus de autor spre secou XV XVI fr vreun teme documentar11. Dup
o peroad de ncercr tnfce reprezentate de Octav George Lecca (1881
1949)12 Ncoae Iorga13, temeure cu adevrat tnfce au fost puse
de tefan Dmtre Greceanu (1825 1908). Acesta este autoru une
vaoroase opere geneaogce: Geneaoge documentate ae famor
boeret, vo. I III, Bucuret, 1913 1916.
n Transvana s-a remarcat Ion Pucaru autor a ucruror: Date
storce despre fame nobe romne, partea I-a, Sbu 1892; partea a II-a,
Sbu 1895 : Fragmente storce despre boer dn |ara Fgrauu
dmpreun cu documente storce, I IV, 1904 1907.
Drumu odat deschs a fost urmat de mar erud, prntre care putem
enumera: Ioan C. Ftt (1879 1946), Emanu Hag Mosco (1882 1976), Gh.
Ghbnescu (1864 1936), George D. Forescu* (1893 1976), Marce
Romanescu (1897 1955), Constantn Sava, Sever Zotta (1874 1943),
Gheorghe Bezvcon (1910 1966), gen. Radu Rosett (1877 1949), Aex.
Peretzeanu Buzu, N. Grgora (1911 -), Pau Cenovodeanu (n. 1927), Dan
Bernde (n. 1923), tefan S. Gorove (n. 1948). Stude de geneaoge au fost
susnute prn nfnarea unu perodc a Ia, ntre an 1912 1913 dn
natva u Sever Zotta:Arhva Geneaogc. (au aprut numa 11 numere).
n pagne sae au aprut artcoe, stud, documente refertoare a fame
Cantemr, Cuza, Hurmuzak, Hadeu, Movet. n 1944 s-a ncercat
repubcarea revste sub at denumre,Arhva Geneaogc Romn. sub
redaca u George D. Forescu Ion Ionacu. Dar nu a putut f tprt dect
un sngur numr. n 1970 a uat fn a Bucuret Comsa de Heradc,
Geneaoge Sgografe n cadru Insttutuu de Istore,Ncoae Iorga.
Cercettor romn au fost prezen a Congresee nternaonae de tne
geneaogce heradce (Lcge, 1972, Mnchen, 1974, Londra, 1976, Madrd,
1982, Hesnk, 1984, Lsabona, 1986 .a.).
n epoca contemporan se manfest tendna de extndere a
domenuu de cercetare a geneaoge, de a casa feuda, fam boeret
fam domntoare a fam de at conde soca, oren ran.
Geneaoga se af ntr-un proces de contnu nnore, nnd pasu cu o
sere de ate tne domen cu care se af n coreae: cronooga,
demografa, antropooga, stora sub toate aspectee e: potc, soca,
economc, mtar, cutura, a mentator. n acest sens menonm
procesu fresc de nnore a metodeor de nvestgae ct a foosr
rezutateor geneaoge de tot ma numeroase domen tnfce, ea avnd
tot ma mut tendna de nterdscpnartate. Geneaogt contemporan
foosesc penar nformatca. Astfe s-a adoptat de|a un sstem de a se
ntroduce n cacuator regstree parohae de botez, cstore deces. Apo,
se eaboreaz fe rgde ce se caseaz afabetc dup numee de fame
cronoogc n cadru aceea fam. Tot acestea se ntroduc n memora
ordnatoruu consttundu-se astfe,o banc de date.14 geneaogce. Uteror
se fac toate nnure necesare pe fam, ntre membr aceea fam etc.
Prncpe care trebue s stea a baza studor geneaogce sunt
urmtoaree: prncpu numeu, a prenumeu, a propret, a generaor
geneaogce15. Geneaoga foosete ca metode de cercetare: metoda
anatc pe baza crea se ntocmete taba ascendenor metoda sntetc
prn care se poate stab taba descendenor.
Taba ascendenor repreznt o st a persoaneor care se nrudesc,
pornndu-se de a un ndvd consderat rezutatu evoue une fam
urmrndu- pe to antecesor s. Ea se compune pe baze strct matematce
evoueaz n progrese geometrc prn putere succesve ae u do.
Aceast metod de acture a tabe ascendenor se numete metoda
Stradontz, dup numee ceu care a teoretzat-o.
Taba descendenor repreznt o st a persoaneor care se nrudesc,
pornndu-se de a un ndvd urmrndu-se to descenden s. Spre
deosebre de taba ascendenor, taba descendenor nu este guvernat de
o ege matematc. Dar numru urmaor dn fecare generae crete n
progrese geometrc.
Termenu de generae desemneaz totatatea oamenor care sunt de
aceea vrst a aceea dstan de un ndvd consderat comun.
Generaa geneaogc se aprecaz c apare a un nterva de 30 de an
dureaz 65 de an.
Arboree geneaogc repreznt de fapt un extras dn tabeee
descendenor cuprnznd numa urma n ne brbteasc a unu strmo
comun. E este defnt ca,o reprezentare grafc, nfat de obce, sub
forma unu arbore cu ramur pornte dntr-un trungh comun care red
faunea membror une fam ndc gradu de nrudre ntre e. ntr-un
anume sens este snonm cu spa geneaogc spa de neam.16.
Spa de neam este o varant a tabee descendenor, aprut ca
urmare a regmuu |urdc de patrarhat ndc succesunea generaor n
ne mascun17.
Spa geneaogc este o,st cuprnznd ru persoaneor care descnd
dntr-un autor comun (putnd f o succesune dup tat sau dup mam,
drect sau untrc) care au dreptur asupra unor bunur, respectv asupra
pr care ar f revent autoruu comun, dac ar f n va; se deosebete de
arboree geneaogc prn faptu c n-are nfare de arbore este ntocmt,
de obce, n vederea rezovr unor aspecte practce.18.
Pentru acturea arboreu geneaogc trebue s se n seama de
eementee prncpae dn vaa ndvduu: nceputu sau orgnea nsuu, cne
sunt prn, tmpu ocu nater, stuaa, funca demntatea avut n
va, tmpu, ocu feu mor, cstora cu ndcarea orgn, nater,
stuae, funce mor souu sau soe, cop de pe ambee ramur
(excuznd urma dn partea femnn care, dn punct de vedere geneaogc,
se urmresc n ramura brbteasc).
Pana 9. Tabe geneaogc.
nrudre se urmresc n toate pre. Astfe cee dn partea tatu se
numesc agna ar cee dn partea mame sunt cognat19. nrudre prn
aan poart denumrea de afn.
Reprezentre grafce prn care se ndc cu m|oace convenonae
date refertoare a starea cv a unu ndvd, ma des ntnte sunt
urmtoaree20: n sau x pentru nscut; pentru botez; sau A sau = pentru
cstore; q pentru cstore neegtm; # pentru egtur neegtm; %, )(,;
pentru dvor; m sau + pentru decedat; 6 pentru czut n bte; A, pentru
nmormntat; pentru fr urma; pentru postertate necunoscut; f.c. Pentru
cop. Efectund operae menonate ma sus, geneaoga spr|n cercetre
storce, furnzeaz date pentru rezovarea probemeor de cronooge,
murete unee chestun de store soca potc cutura. Anumte date
sunt furnzate tneor |urdce, prn expcarea formeor |urdce de
propretate de succesune.
Cunoscndu-se progresa numerc a nateror, se pot rezova mute
probeme de demografe storc, ma exact de statstc demografc. Dup
cum, prn ntocmrea unu arbore geneaogc a unor tabee geneaogce se
pot da murr cu caracter economc, cum ar f creterea descreterea
aver unor mar fam etc.
Geneaogstu, trebund s cunoasc foarte precs numee de fame
evoua u, furnznd date preoase pentru fxarea onomastc dn
documente.
n concuze, putem afrma c orce studu geneaogc a une fam de
orce conde soca, poate reprezenta o contrbue vaoroas pentru stora
ns a socet. Geneaoga asgur, asemenea arheooge, contnutatea
nem|oct care eag pe contemporan de trecut de stora fecru
popor.
BIBLIOGRAFIE
BERCIU DRAGHICESCU, ADINA. tnee auxare ae store, partea I,
Bucuret, Tpogr. Unverst, 1988, p. 77 84.
BERCIU DRAGHICESCU, ADINA. Introducere n store tnee
auxare ae store, Bucuret, Tpogr. Unverst,Dmtre Cantemr.,
1992, p. 77 82.
CIOCAN, NISTOR, Aexandru Ioan Cuza. Note geneaogce, n vo.: Cuza
Vod, n memoram, Ia, Edt. |unmea, 1973, p. 35 50.
Dconar a tneor specae ae store, Bucuret, Ed. tnfc
Enccop., 1982.
DURUYE, PIERRE. La gnaoge, ed. A 3-a, Pars, 1971.
EDROIU, NICOLAE. Introducere n tnee auxare ae store, Cu|
Napoca, Unv.,Babe Boya., 1992, p. 159 177.
GROTE, H. Stammtafen, Lepzg, 1981.
LHstorre et ses methodes, sans e drecton de Chares Samaran,
Bruges, 1961, p. 724 738.
RADULESCU, MIHAI, SORIN. Memore u Ion Bceanu mrtura une
carere dpomatce deosebte. n:Caetu semnaruu speca de tne
auxare ae store., II, Bucuret, 1990, p. 35 45.
RADULESCU, MIHAI, SORn. Geneaoga er az. n:Caetu semnaruu
speca de tne auxare ae store., II, Bucuret, 1992, p. 19 25.
RADULESCU, MIHAI, SORn. Eta bera romneasc (1866-1900),
Bucuret, Edtura ALL, 1998.
RADULESCU, MIHAI, SORn. Geneaog, Bucuret, Edtura Abatros,
1999.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Cteva note cu prvre a cercetre
geneaogce romnet. n:Hrsovu., II, 1942, p. 120.
SACERDO|EANU, AURELIAN. Curs de tne auxare ae store, 1958
1959, p. 193 219.
SION, CONSTANTIN. Arhondooga Modove. Amntr note
contemporane. Boer Modove. Text aes stabt, gosar ndce de
Rodca Rotaru, Bucuret, Edt. Mnerva, 1973.
STURDZA, D. M. Dconare hstorque et gnaogque des grandes
fames de Grce, dAbane et de Constantnopoe, Pars, 1983.
TEFAN, GABRIELA, Locu geneaoge n opera storcuu Ncoae Iorga.
n:Caetu semnaruu speca de tne auxare ae store., II, 1990,
Bucuret, Tpogr. Unverst, p. 125 129.

SIGILIOGRAFIA
Sgografa sau sfragstca este tna auxar care se ocup cu
studerea sgor sub toate aspectee. Numee provne de a termenu
grecesc sfrags de a ce atn sgum, , care nseamn sgu sau pecete1.
n practca curent, sgu desemneaz amprenta (mpresunea,
mprenta) rmas pe un matera determnat n urma apcr matrce
sgare2 (a tparuu).
Matrcea sgar sau tparu repreznt aadar obectu gravat,
confeconat, dntr-un matera rezstent care servete a reazarea
amprente sgare.
n mod curent se foosete ns termenu de sgu, att pentru
desemnarea matrce ct a amprente sgare.
Sgografa are drept obect de cercetare, att matrcee, ct
mpresune sgare care sunt studate dn toate punctee de vedere: storc,
artstc, tehnc, dpomatc. Tot aceast tn se ocup de modate de
apcare ae sguu, de depstarea fasuror sgare precum de
conservarea restaurarea or.
Preocupre refertoare a aceast dscpn apar n Evu Medu, cnd
n canceare puter centrae se cerceta autentctatea acteor, pre| cu care
se verfcau semnture obectee cu care se efectua sgarea. Se ntegra
aadar ate dscpne auxare a store, dpomatca. Astfe, n ucrarea sa,
De re dpomatca, br VI (1681) |ean Mabon (1636 1707), ntemeetoru
dpomatc, prezenta mportana sgor pentru vadarea acteor.
n secou XVIII preocupre s-au ntensfcat, ncepnd s apar
numeroase abume sgografce, reazate de ctre coeconar pasona, n
care erau reproduse dverse sg.
Fondatoru sgografe ca tn este socott |. S. Heneccus (Heneck),
cu ucrarea sa De veterbus Germanorum aarumque natonum sgs,
Frankfurt Lepzg, 1709. Dup apara ucrr, sgografa a devent un
domenu curent de cercetare. n secou XIX a nceputu secouu XX au
aprut o sere de manuae afate n uz astz ae u Theodor Igen, |oseph
Roman, Whem Ewad.
Pecee au nceput s fe studate de storografa transvan a
sfrtu secouu a XVIII, remarcndu-se storcu Iosf Benko cu ucrarea
Transvana (Vena, 1778), care trebua s cuprnd stud de sgu, n partea
a doua. Cu toat strdana autoruu soctarea autortor, ucrarea nu a
putut f tprt, dar ea a dat un seros mpus n vederea cueger de
materae sgogragce. n decenu do a secouu XIX s-a nat o acune
ofca pentru competarea coece de steme pece a motentoruu
tronuu mpera3. n secou a XIX-ea prmu care semnaa foruror
admnstratve c sge trebuesc pstrate n arhve a fost Gheorghe Asach
(1788 1869), care, posednd cunotne de heradc, a nees a preut
n mod deosebt sge.
n a doua |umtate a secouu a XIX-ea s-a nceput campana de
vaorfcare a acestor zvoare prn expoz sgografce. Tot acum s-a
reorganzat coeca de sg pe care o deneau Arhvee Statuu dn
Bucuret Ia4.
La sfrtu secouu a XIX-ea nceputu ceu urmtor preocupre
pentru sgografe s-au accentuat. Acum au aprut stud nformatve
descrptve asupra sgor romnet, precum unee stud de sntez
semnate de Ioan Bogdan (1864 1919), V. A. Urecha (1834 1901), B. P.
Hadeu (1838 1907), D. A. Sturdza (1833 1914), C. Mos (1876 1958)5.
Remarcm actvtatea u V. A. Urecha, care cu studu Sche de sgografe
romneasc (1891) are mertu de a f deschs ru preocupror pentru
sge cu stema unt a Modove |r Romnet de a f ntrodus a
Unverstatea dn Bucuret noun de sgografe6. Remarcm de asemenea
actvtatea u Constantn Mos7, ntemeetoru tne moderne care a
avut preocupr deosebte n domenu acesta, vznd n sgografe
pe,sora numsmatc. Contrbua sa a dezvotarea studor de sografe s-a
fcut smt dn anu 1921 de cnd a nceput s pubce o sere de artcoe
ucrr8.
De a m|ocu secouu XX pn n prezent coaa sgografc
romneasc a fcut progrese nsemnate, fnd prezent a ma|ortatea
congreseor nternaonae. S-au remarcat stude ucrre storcor: P. V.
Nsture, Aurean Sacerdoeanu, (1904 1976), Em Vrtosu (1902 1977),
|ean N. Mnescu (1927 1994), Dumtru Curea (n. 1914), Sgsmund |ako (n.
1916), Mara Dogaru (n. 1934).
Practca foosr sgor de ctre autort partcuar se ntnete
prma oar n antchtate. n aceast peroad se fooseau drept matrce
neee petree gravate (camee geme) care vor deven n secou XVI
deosebt de cutate.
Introducerea, foosrea rspndrea sguu au zvort dn
necestatea autentfcr acteor, dec a fost foost n prma etap ca o
dovad de autentctate ntegrtate. Sgu ntact garanta autentctatea
scrsoror a dferteor obecte expedate. Cu acea scop s-au foost n
Evu Medu, dar acum sgu reprezenta un semn a demnt (a ranguu
a su|be) ceu care a efectuat sgarea.
Tot n aceast peroad, n Bzan n apusu Europe, sgu de pe
acte se foosete ca semn de vadare a acteor, de ntrre a connutuu
or9. Prn magnea ce o avea gravat pe e, sgu reprezenta pe posesoru
u, nct prezentarea u n faa une autort echvaa cu prezena persoane
care- denea. Era foost astfe drept mrture. Dentoru sau dentor
sguu une ate persoane nu numa c prn e reprezentau pe posesor
autentfcau spusee, dar erau ocrot de e. Dec era foost n sensu
unor scrsor de ocrotre10.
ntrebunat de suveran, sgu a trecut repede n uzu curent a
senoror ac a cercor (sec. XI). Astfe, dn secou XII, e era foost de
to n toate stuae, att ace, ct ecezastce, generazndu-se n
secou XIII.
O at probem mportant care consttue obect de cercetare
sgografc, o repreznt categore de sg reprezentre de pe ee.
Matrcea se confecona de ctre gravor, de obce dn materae dure:
aur, argnt, bronz, aram, pumb, patr (obnut, sempreoas). Materau
dn care se executa tparu era determnat de rangu erarhc de starea
matera a purttoruu. Pe matrce magnea se grava n adncme, scobt,
pentru ca amprenta sgar s as n reef cnd se ntrebuna a sgare
tu, cernea sau negru de fum.
De obce, tparu se monta a captu unu suport sau n caseta unu
ne, n cazu sgor neare.
Sge puteau f: rotunde, ovae, ova cucat, n form de suvec
orzonta, prforme (n form de par), mgdaate sau codate, scut ascut
|os, scut rotun|t sus, de nm ntoars, trungh cu vrfu n |os, ptrat,
dreptungh, dreptungh rotun|t, pentagon, hexagon, octogon, trobate,
quadrobate. Nu exstau regu de foosre a sgor dup formee or, dar
cee ma ntrebunate erau cee rotunde apo cee ovae.
Sub aspectu dmensun, aceasta a crescut n tmp, dn Antchtate
spre Evu Medu epoca modern. Astfe, de a sgu near cu dametru de
5 mm, se va a|unge a 200 mm apo a 150 mm.
Tparu se putea mprma n meta, cear, tu, fum cernea.
n prmu caz, cnd numa tparu este meta, c materau
(provzoru), se numeau bue (at. Bua, ae = bc, bomb de aur sau de
meta) fndc rezutau n urma prnder unu bugre de meta, ce avea
trecut prn e un nur, ntre dou matrce. Metau putea f (bue de aur),
argnt (bue de argnt), pumb (bue de pumb). Utma gravare prn cocnre
cu data. Buee se apcau ntotdeauna a documente prn atrnare. Cee ma
des fooste n canceare europene au fost buee de pumb; cee dn aur
argnt s-au ntrebunat ma rar, ma aes a acte de o nsemntate |urdc
deosebt. De a bzantn obceu s-a rspndt n Rusa, Bugara, Serba.
n |ara Romneasc Modova ee au nceput s fe fooste dn secou a
XVI-ea.
Dup manera de execue, Constantn Mos a mprt buee de aur n
dou categor: a) masve formate dn bugr masv, rotunz, de aur prn
m|ocu crora trece nuru cu care se atrnau de acte, b) ameare,
actute dn dou pc de meta rotunde, sudate ntre ee, prevzute cu tre
gur prn care trece nuru, ar ornamentee tpure sgare sunt
executate n reef11.
ntrebunarea cea ma mare au avut-o sge mprmate n cear
natura cear coorat. Se fooseau fe atrnate a acte, fe apcate pe ee.
Ceara de abne era amestecat cu o substan rnoas, cu praf de cret
fn, ceea ce sporea rezstena ddea o cuoare abure. Ceara natura
avea cuoare gbue, ar n cazu ntroducer unor substane devenea: roe,
verde, neagr. Cuoarea ab se obnea n urma unor topr decantr
repetate12. Ceara roe a fost foost de suveran papatate, cea ab
verde de nobme ceru superor, cea neagr de ceru nferor de
ordnee mtaro-regoase char de persoane partcuare.
n cazu n care sge se atrnau de act, se reaza un cu (cub,
turt) protector, tot dn cear, crcuar, n care se ntroducea matera pe care
urma s se apce matrcea sgar. Acest cu avea o cavtate pan a fund
care se zgra pentru o ma bun aderen a cer ce urma s se toarne
(Pana 10).
Pe matera actuu se mprmau sge n tu, fum (numa negru) n
cernea, care putea f: roe, neagr, brun, verde, abastr, gaben.
Dup feu cum se fooseau, sge puteau f atrnate, apcate,
tmbrate.
Atrnarea se reaza n ma mute feur. Se fceau dou perforr sau
tetur n partea de |os a actuu prn care se treceau capetee unu nur care
apo se mpeteau sub act se fxau n bu. nuru putea f dn n, cnep,
mtase, n, de o sngur cuoare sau ma mute. n cazu sgor atrnate,
acestea se puteau atrna cu a|utoru unor cureue (ncue) trecute prn
teture de a baza actuu, fe se ndoa pergamentu n partea de |os (se
fcea pcatura), se fcea ncza prn ambee fo, se trecea nuru sau ncua
care se prndea uteror de cear. n cazu atrnr ma mutor sg a un act,
aceasta se fcea de a m|oc, n partea de |os a actuu se fcea aternatv,
ncepnd dn stnga a dreapta. Ateor sgu se apca a stnga sau a
dreapta n care caz ordonarea se fcea dn partea rmas ber.
Pentru apcarea sgor se reaza ma nt neparea pergamentuu
dn spate spre fa peste matera scoas astfe n reef se turna apo se
mprma matrcea. Ceara care trecea n spatee pergamentuu fxa ma bne
sgu pe document. Ateor se perfora documentu, a nceput sub form de
cruce, apo n ma mute pr, coure se rdcau se prndeau n bugree
de cear peste care urma s se apce matrcea sgat. Se ma puteau face
n document dou ncz prn care se treceau capetee une benz de
pergament sau hrte ce erau adunate apo tot n cear presate pe
matrce.
Pentru a da ma mut rezsten sguu, se foosea sstemu
tmbrat (custode) care se reaza prn punerea cer drect pe act, n partea
de |os a u, peste cear se punea o bucat de hrte de form rombc sau
ptrat peste care se apca tparu sgat13. Uneor foa era cusut de act
avea margne danteate, devennd n acest caz un ornament a
documentuu respectv.
Sgu cuprnde dou pr: embema cu reprezentarea smboc
egenda, textu gravat pe e.
Matrcea sgar poat s ab gravat pe ea o nscrpe (egenda) sau
poate s nu conn nc un text nc ate nae. n acest caz sgu este
anepgraf. Legenda consttue un text foarte scurt care cuprnde: numee,
ttu cate purttoruu sguu sub denumrea orauu, a comunt
stet, a nsttue. Unee sg conn anu caendarstc de emtere.
Legenda poate f n mba atn, greac, turc, savo-romn, cu afabet
chrc, precum n mbe naonae. Ea poate f dspus crcuar, ncepnd
de sus spre dreapta sau de |os mergnd spre stnga, ocupndu-se
margnea matrce (exerga); sau poate f pasat n centru su, ocupnd
cmpu matrce. Poate exsta manera combnat14. nceputu egende se
marcheaz cu un semn: o rozet, o foare de crn, un feuron etc. Dup
magnea care se af n cmpu sguu s-au stabt n ma mute tpur15.
Dntre cee ma des ntnte menonm: a) tpu hagografc, cnd amprenta
matrcea sgar are n reprezentare un sfnt (patronu une ocat sau
nsttu regoase).
B) tpu conografc, avnd n embem un persona| (pot f ma mute)
nsot de atrbutee pe care e dene.
C) tpu de ma|estate, cnd este reprezentat suveranu r, eznd pe
tron, cu mante, coroan cu nsemnee puter.
D) tpu monumenta (topografc), cnd are n cmp dferte
monumente sau construc: podur, cet, edfc pubce.
E) tpu heradc, cnd n embem se af o stem, un scut cu mobee
respectve, sau uneor numa smboure specfce, care sunt aezate drect n
cmpu sguu.
F) tpu arbtrar sau fantezst, cnd are n cmp scene, embeme,
rebusur, obecte dferte.
Sgu care are reprezentr pe o sngur fa se numete sgu
smpu. Cee care cuprnd dou fee, de aceea dmensun, asemntoare
medaor, dar cu margn egende deosebte, se numesc sg dube. Se
ntnesc frecvent, n vazu bueor, dar n cazu sgor de cear, atrnate
avnd dou fee.
n cazu cuuu de cear se apca un sgu secret (contrasgu) de
dmensun ma mc, crcuar care asgura autentctatea sguu mare dn
fa.
n unee cazur, pe acea nur puteau exsta ma mute sg, dn care
unu era ma mare, aparnnd nsttue care avea dreptu s emt actu.
Ceeate erau ae persoaneor contractante consttuau subsge actuu.
Cnd un act are pentru autentctatea u ma mute sg, acesta poart
denumrea de document cu sg mutpe. Exst ceat aspect: sgu de
transfer, care autentfc ma mute acte. n cazu acesta, nuru se trece prn
toate capetee se adun n ceara unu sngur sgu. Cnd paza sguu
dreptu de sgare se afa n gr|a ma mutor persoane, matrcea sgar era
mprt n 2 sau 4 pr. Fecare se afa a cte o persoan, sgarea
neputndu-se efectua dect n prezena tuturor, sgu recompunndu-se.
Dn punct de vedere a posesoruu exst sg ae suveranor,
demntaror ac ecezastc, ae oraeor ae nsttuor. Sge
orenet au n embem zdur de aprare, podur suspendate, turnur de
paz, edfc pubce. Ate embeme redau rou atrbue organeor de
conducere; dfertee brese au n embema sgor eemente prvnd
actvtatea acestora, precum eemente de baz ae actvt ocutoror
dn orae sau eemente de for faun specfce zone orauu16.
Sge cancearor mar erau pstrate de un demntar. Cnd se
perdeau sau erau furate sge, actee trebuau s fe resgate. Tparee
sgare ae defuncor, precum cee scoase dn uz erau dstruse pentru a se
ntura posbtatea fasuror. ncercarea de a fasfca un act avea n vedere
pe aceea a sguu.
Autentctatea sguu se stabete prn anaz sgografc. Fasure
sgare sunt formae reae. Forma este cnd un document autentc
psete pecetea dntr-un motv bne determnat. n cazu fasuror reae, actu
este fas n totatatea u, fapt care se poate constata pe baza anaze
dpomatce paeografce.
Sge s-au conservat sub dou aspecte: ca tpare sau matrce de
meta, gravate negatv, ca pece, adc mpresun poztve ae acestora,
reazate n cear, hrte, ut, meta17.
La rndu or tparee sgare sunt ee zvoare storce deosebt de
mportante transmnd preoase nforma refertoare a arta gravr. Ee
pot eucda anumte probeme de geneaoge, matrcee sgare ae
dveror demntar, personat, fam etc. Au fost ptrate transmse dn
generae n generae.
Sge ca monedee au un,caracter de ofcatate, de garane care
e d o vaoare excepona ca zvoare pentru cunoaterea trecutuu.
Monedee sunt garantate de puterea suveran, sge de eman adeseor
de a nsttu sau persoane partcuare, preznt garan sufcente prn
nsu faptu c menrea or este tocma s certfce autentctatea unu act.
18.
Sge a fe ca monedee sunt zvoare contemporane, avnd o
vaoare documentar deosebt. Ee furnzeaz nforma despre persoanee,
corporae nsttue care e-au ems. Personat ace, ecezastce,
orenet, meteugret etc., au fost dentfcate prn ntermedu sgor.
Tot ee furnzeaz preoase tr prvnd organzarea cancearor, a moduu
de autentfcare a acteor pubce partcuare19.
Numeroase socet, opere de art, nsttu, au ntrat n store prn
ntermedu reprezentror de pe sg. De asemenea, ee contrbue a
cunoaterea store, costumeor ace, bsercet, mtare, a armanentuu.
Tot prn ntermedu or se pot reconsttu stemee ofcae ae stateor, ae
famor suveranor, ae oraeor sau ae cororaor meteugret.
Sge consttue zvoare storce care pot ustra n mod speca
anumte evenmente, ee pstreaz nforma preoase prvnd stora unor
zone, unor orae, unor nsttu. Este zvoru care pstreaz, sntetzeaz
transmte generaor ma no smboure strmoor.
Sgografa afat ea, dup cum se poate observa, n conexune cu
paeografa epgrafa n ceea ce prvete descfrarea egendeor de pe
sg, cu heradca pentru corecta nterpretare a magnor dn cmpu
sguu, cu dpomatca pentru stabrea autentct acteor, cu
numsmatca pentru reprezentre conografce, consttue o surs
mportant pentru studu tne storce.
Studu sgor se coroboreaz aadar cu domen esenae ae store
ae tneor auxare: dpomatca, geneaoga, heradca, numsmatca,
arheooga, stora arte, a statuu dreptuu, stora armamentuu a
costumeor arhtectur. Sgu, de foarte mute or, ma aes n epoca
modern, a consttut un m|oc de exprmare a deauror naonae , n
consecn, pentru store consttue o surs deosebt de preoas de
nteresant, dar dfc de descfrat prn ns compextatea probemeor ce
e conne.
n prezent, datee refertoare a sg sunt extrem de numeroase de
greu de renut sstematzat. Ee pot f puse a dspoza cercetror prn
ntermedu echpamentuu eectronc. Introducerea nformaor regsrea
acestora n memora eectronc se reazeaz fe odat cu preucrarea
automat a documenteor, fe prntr-un program speca. Arhvee Naonae
dn Bucuret, n cadru Sstemuu Automat de Regsre a Informaor, -au
rezervat un oc aparte pentru sg. n cadru acestu sstem, de se
preczeaz doar prezena sau psa sguu, datee se pot competa cu atee
refertoare a documentu respectv, rezutnd nforma concudente ute
cercetr. Astfe, se pot afa date prvnd frecvena unu sgu a une
anumte cancear, cunoaterea sgor fooste de un posesor, documente
vadate cu sge unor regun, psa unor matrce sgare, determnarea
unu fas sgar etc.
O actvtate susnut n eaborarea unu sstem nformaona separat,
ucru spre care se tnde n prezent n umea sgografe, desfoar
Comtetu Internaona de Sgografe. Creat n 1959, Comtetu Internaona
de Sgografe actveaz ntens n vederea rezovr unor probeme practce
prvnd pstrarea conservarea sgor precum pentru mpusonarea
cercetror dn acest domenu. Nu a fost fxat un sedu stab. La ora actua
preedna se af a Bruxees. Comtetu, n prezent este compus dn
reprezentan a 15 r, prntre care Romna. E a contrbut a dezvotarea
sgografe n ume, preocupndu-se de unformzarea termnooge, a
stabt dou tpur de fe necesare pentru descrerea unu sgu, o f
pentru descrerea rapd at anatc. Prntre ate reazr ae acestu
deosebt de actv Comtet menonm: stmuarea cercetr n vederea
tratr maador cer a ator substane fooste a sgare, ntocmrea une
bbograf nternaonae de sgografe, organzarea de expoz tnerante
cu mrtur sgografce20. Pn acum acesta a desfurat desfoar o
ntens actvtate n dreca dezvotr tne sgografce a scar monda
comuncarea rapd a dateor no refertoare a sg.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
BERCIU DRAGHICESCU, ADINA, tnee auxare ae store, partea I,
Tpogr. Unv. Bucuret, 1988, p. 98 111.
BERCIU DRAGHICESCU, ADINA, Introducere n store tnee
auxare ae store, Tpogr. Unv.,Dmtre Cantemr., 1992, p. 83 94.
CHASSANT, ALPH., DELIBARRE, P. |., Dconare de sgographe
contenant toutes es notons propres a facter etude et nterpretaton des
sceaux du Moyen Age, Pars, 1960.
DOGARU, MARIA, Coeca de sg a Drec Generae a Arhveor
Statuu Bucuret, n: R. A., 1962, nr. 2, p. 155 171.
DOGARU, MARIA, Sge, mrtur ae trecutuu storc. Abum
sgografc, Bucuret, Edt. tnfc Enccopedc, 1976.
DOGARU, MARIA, Coece de matrce sgare ae Arhveor Statuu
Bucuret, DGAS, 1984.
DOGARU, MARIA; BERCIU DRAGHICESCU, ADINA. Dou tpare sgare
ae fame Mavrocordat dn coeca Bbotec de Istore Fosofe,
Bucuret. n:Caetu semestruu speca de tne auxare ae store.
Opuscua numsmatc., I, 1989, p. 204 215.
DOGARU, MARIA; BERCIU DRAGHICESCU, ADINA, Sgografe
romneasc, Bbografe. n:Caetu semnaruu speca de tne auxare
ae store, Opuscua bbografc, geneaogca, numsmatca., II, 1990, p.
93 113.
Dconar a tneor specae ae store, Edt. tnfc Enccop.,
Bucuret., 1982, p. 213 218.
EDROIU, NICOLAE, Introducere n store tnee auxare ae store,
Cu| Napoca, Tpografa Unverst,Babe Boya., 1977, p. 129 139.
EDROIU, NICOLAE, Introducere n tnee auxare ae store, Cu|
Napoca, 1992.
LHstore et ses mthodes, sous a drecton de Chares Samaran,
Bruges, 1961, p. 393 444.
|AKO, SIGISMUND, Sgografa cu referre a Transvana (pn a
sfrtu sec. A XV-ea) n vo. Documente prvnd stora Romne,
Introducere, vo. II. E. A., Bucuret, 1956, p. 561 619.
LAURENT, V., Documents de sgographe byzantne. La coecton C.
Orghdan, Pars, 1952.
MOISIL, C., Dou tne suror: numsmatca sgografa, extras dn B.
S. N. R., an XVII, 1922, 12 p.
ROMAN |OSEPH. Manue de sgographe francase, Pars, 1912.
SACERDO|EANU AURELIAN, Curs de tne auxare, p. 146 170.
|ABREA, ILIE. Constantn Mos, poner a numsmatc romnet,
Bucuret, Edt. tnfc Enccopedc, 1970.
VRTOSU, EMIL, Dn sgografa Modove a |r Romnet, n vo.
Documente prvnd stora Romne, Introducere, vo. II, Bucuret, E. A.,
1956, p. 334 537.

HERALDICA
Cercettoruu dn domenu tneor umanste, pentru foosrea ct
ma exact a zvoareor, sunt necesare cunotne de heradc.
Dn cadru surseor storce, aceast tn auxar utzeaz pecee,
monedee, petree de mormnt, monumentee de arhtectur, dpomee
etc.1, foosndu-se astfe de ate tne auxare ca: paeografa,
sgografa, numsmatca.
Heradca are drept obect stabrea prncpor teoretce, cercetarea,
nterpretarea evoua stemeor unu stat, ora, fame, corporae etc.
Numee dscpne provne dn termenu atn medeva: heradus,
hraut = cranc. Heraz n epoca medeva duceau mesa|ee de rzbo, dar
fceau ofcu de prezentare a upttoror n turnrur de ntroducere a
acestora n aren. n sunetee de trmb sau de corn, heraz, care trebuau
s fe bun cunosctor a smbouror heradce, fceau prezentarea
bazoaneor2 nobor pe care- ntroduceau pe cmpu de turnr. Bazonu3
era un semn convenona, specfc unu stat, ora, fame, persoan etc.
Heradca4, ca tn auxar a store, studaz aspectee teoretce
ae bazonuu, dar se preocup de apcarea or n practc, reazarea
stemeor, termnooge devennd n aceast stuae art heradc.
Fenomenu heradc , n genera, manfestre heradce sunt foarte
vech, aprnd prma oar n antchtate evound odat cu socetatea
omeneasc5.
Arta heradc are nceputure n secou XI n Germana, a
concursure care s-au desfurat a Gttngen n anu 934, unde se pare c s-
au purtat de ctre cavaer buc de stof potrvte n manera de acture
uteroar a stemeor6. Peroada de nforre a e a fost a crucadeor a
epoc casce a turnruror (sec. XIII-XV). Dup secou a XVI-ea, mportana
arte heradce a sczut.
tna heradc are nceputure n Frana. n 1416, Cment
Prnsaut a pus bazee aceste dscpne prn fxarea une termnoog exacte
tnfce care a fost apo genera acceptat. Tratatuu u Cment
Prnsaut -au urmat ate ucrr de heradc, Frana aducndu- o
contrbue esena a naterea fundamentarea aceste tne auxare a
store. Menonm prntre reprezentan:7 |rme de Bara, Les basons des
armores, Lyon, 1579, Chares Segong, Mercure armora ensegnant es
prncpes et ments du bason des armores, Pars, 1648. n secou a XVII-
ea, o contrbue nsemnat a adus-o Pcre Caude-Franos Mnestrer prn
ucrarea sa ceebr: Le vertabe art du bason et orgnes des armores,
Pars, 1671, urmat de atee: Les recherches du bason, Pars, 1673 de
LOrgne des armores, Pars, 1680.
Tot n aceast peroad s-au reazat desene de bazoane
contemporane sau ma vech care au fost adunate de coeconar.
n a doua |umtate a secouu a XIX-ea, dup o peroad de stagnare
de a sfrtu secouu XVIII, cercetre au fost reuate, devennd dscpn
de nvmnt a coe des Chartes n ate unverst europene.
Progresu n domenu a fost favorzat de apara unor perodce de
specatate:Archves hradques susses. (1887-1953) devent n
1954,Archvum Heradcum., ,Revue franase dHradque et de
Sgographe. (Pars, 1938).
Bazee tne heradce s-au pus nc dn secou a XIX-ea n secou
XX. Prntre ucrre cu contrbu deosebte menonm cteva:
Grandmason, Dctonnare hradque, Pars, 1852; Lous Douet dArcq,
Coecton de sceaux, vo. I, Pars, 1863; G. A. Seyer, Geschchte der Heradk,
Nrenberg, 1885-1889; Baron von Sacken, Katechsmus der Heradk, n 8
vo., Lepzg, 1905-1920; D. L. Gabreath, Manue du bason, Lausanne, 1942;
E. |. |ones, Medeva heradry. Some Fourteenth Century Heradc Works,
Cardff, 1943; Mche Pastoureau, Le trat d.hradque, Pars, 1979 o
ede german.
n |re Romne, preocupre de ordn heradc se ntnesc dn secou
a XVII-ea a cronce: Grgore Ureche (1590-1647), Mron Costn (1633-
1691), Ncoae Costn (1600-1712), a Dmtre Cantemr (1673-1723). n
ucrre acestora aprea egenda heradc a capuu de bour, a corbuu,
precum ,pretnsee armer ae Dace (do e afronta)8. n secou
urmtor, nteresu pentru heradc se manfest, n msura n care aceasta a
servt a acturea stemeor de fame (Sturdza, Ba, Vcrescu). Ctre
sfrtu peroade au aprut sg domnet pe care erau reprezentate n
afara steme prncpatuu stemee ceor 17 |udee9.
Bazee tneor heradce se vor pune, ns, aba n secou a XIX-ea,
cnd s-au remarcat: Gh. Asach (1788-1869)10, fu su Aexandru11, Gh.
Seuescu, Mha Kognceanu (1817-1891)12, Cezar Boac (1813-1881)13,
precum reputa storc ca B. P. Hasdeu (1838-1907), V. A. Urecha (1834-
1901), D. A. Sturdza (1833-1914). n utmee decen ae secouu a XIX-ea
s-au remarcat cva heradt ce- vor desfura actvtatea n prmee
decen ae secouu urmtor, dntre care menonm pe: Octav George Lecca
(1881-1957), tefan Dmtre Grecanu (1825-1908) P. V. Nsture. Dup
1918, tna heradc a cunoscut o nou dezvotare prn nfnarea n 1921 a
Comse Consutatve de Heradc (7 membr), avnd atrbu n eaborarea
noor steme romnet. n secou XX, mportante contrbu au fost aduse de
Constantn Mos (1876-1958), Ncoae Grmad (1892-1961), Marce
Romanescu (1897-1965), Aurean Sacerdoeanu (1904-1976), Em Vrtosu
(1902-1977), Mha Berza (1907-1978), Dan Cernovodeanu (n. 1921), Marce
Sturza-Sucet (1895-1984), |ean N. Mnescu (n. 1927), Mara Dogaru (n.
1934) a.
n 1970 s-a creat Comsa de Heradc, Geneaoge Sgografe pe
ng Insttutu de store,Ncoae Iorga., unde funconeaz n prezent,
urmrndu-se dezvotarea ct ma mut ma bne cu putn a acestor tne
auxare ae store n Romna.
Prn partcparea membror s a numeroase congrese nternaonae
de specatate, Comsa a contrbut a rspndrea, dncoo de fruntare
naonae, a acestor zvoare storce romnet, precum a rezutateor
cercetr romnet n domene heradc, generaoge sgografe. Tot n
anu 1970 s-a creat Confederaa Internaona de Heradc, cu scopu de a
un eforture specator dn dferte r pentru efectuarea de cercetr
heradce, geneaogce sgografce. Comsa de Heradc, Geneaoge
Sgografe dn Romna este afat acestu organsm nternaona, ca
membr fondatoare, ar reprezentantu e face parte dn Brou Executv a
Confederae.
n utmee decen, tna heradc romneasc se bucur de un bne
mertat prestgu, Romna fnd prezent dn 1970 a toate congresee
nternaonae de heradc, geneaoge sgografe.
Pentru nterpretarea |ust a zvoareor, pentru redarea ct ma fde a
adevruu, storcu trebue s poat ct nterpreta eementee heradce,
trebue, atfe spus, s posede tehnca descfrr stemeor sau bazoaneor,
care consttue eementu fundamenta a heradc.
Stema consttue,ansambu semneor dstnctve smboce care
actuesc bazonu une persoane, nsttue sau stat exprmnd atrbutee
sae.14. O stem trebue s cuprnd, n prncpa, urmtoaree eemente:
scut, fgur heradce, eemente exteroare ae scutuu, ncuznd cmeru,
coroana, susntor, pavonu, devza.
De a persoane, fam, nsttu (puterea centra, puterea
ecesastc), bazonu a fost treptat adoptat de r, regun, cet, orae,
asoca, case de comer, ateere, fabrc etc.15.
Dup modu de prezentare, bazoanee pot f smpe (unu sngur)
combnate (unu sau ma mute unte sau nu)16.
Dn punct de vedere a moduu cum a fost creat, exst bazon de
concese (concedat de suverna, n forme nae) bazon transformat,
ncuznd toate adugre modfcre uteroare.
n heradc, bazonu este anazat ca fnd purtat de posesoru u,
respectv dn spate. n consecn, atura prvt dn fa a stnga este
socott, de fapt, a dreapta, ar cea prvt dn fa a dreapta este a stnga.
Scutu (cuvntu grecesc skutos = pee) este eementu prncpa a
bazonuu sau a steme; e este n acea tmp cmpu pe care se aeaz
ceeate eemente de heradc. Foost na, dn antchtate, ca un m|oc de
aprare a ceu care- poart, a devent n evu medu eementu care-
ndvduaza, deoarece pe e se aezau ucrur care smbozau ma aes
vctore sae mtare. Scutu poate f de form rotund, ova, ptrat,
dreptunghuar, rombc, trunghuar17.
Scutu, dn punct de vedere a smbouu heradc, poate f: smpu,
compus, unt n |umtate pr, scut-ecuson, scut de stem.
Scutu smpu sau neted este ace scut care are o suprafa pan,
neted, vopst ntr-o sngur cuoare nu are pe e fgurat nc o pes
heradc. Scutu compus este acopert de ma mute smatur (cuor, metae,
bnur) are cmpu mprt n ma mute partun. Scutur unte sunt dou
scutur care atng margne. Scut n |umtate pr (despcat) se consttue
dn unrea a dou scutur mprte n |umtate, n ungme aturate, n aa
fe nct s se observe dn fecare cte o |umtate. Scut-ecuson este acea
aezat pe un scut ma mare; semnfc o concesune fcut de un suveran
unu nob. E se poate aeza centra, cnd este unu sngur, sau pe margne,
cnd sunt ma mute scutur-ecuson. Cmpu scutuu se mparte n ma mute
partun cu a|utoru unor n care se numesc trstur18. Partune
(mprre scutuu) sunt urmtoaree: 1) despcat; 2) tat; 3) desprt; 4)
spntecat (Pana 14).
Repartzre consttue termenu genera prn care se desemneaz
dvzune scutuu care rezut dn combnarea partunor obnute.
Repartzre sunt urmtoaree: tremea, sferea ncrucat, poaa,
carteree care varaz de a 6 a 32, numr care nu poate f dept19.
Heradca are a baz cuore sau smaure, termen care are
orgnea n vopsrea stemeor sau bazoaneor pe mobe, pe arme, pe vase de
aur de argnt20.
Arta heradc foosete 3 smaur desemnate prn:21
1) dou metae auru care este gaben argntu care este ab;
2) 6 cuor propru-zse: rou sau staco|u, abastru sau azur, negru
(sabe), verde (snope, uat de a arbor dn prea|ma cet Snope), purpura
sau voet, portocau;
3) dou bnur: a) hermna, numt cacom (ab cu pete negre),
contra hermna; b) sngeapu (sngpe), numt var, contra sngeapu
(contra sngpe) de cuoare abastr (azur) cu ab.
Aceste smaur se fgurau pe steme prn ntemedu desenuu
convenona, redndu-se magnea, nu cuoarea respectv. Astfe, argntu
se red prn cuoarea ab, rou prn n vertcae, azur prn n orzontae,
negru prn n ncrucate (vertcae orzontae) etc. n cmpu scutuu se
af nenumrate pese care actuesc fgure heradce (Pana 14).
Fgure heradce se casfc n: pese onorabe pese ma pun
onorabe.
Pesee onorabe sunt cee ma vech pese ntrebunate pe scutur.
Ceeate sunt pese fooste ma recent. Pesee onorabe ae scutuu
sunt,suprafee ae scutuu, dferte ca sma de restu cmpuu, reazate prn
trasarea unor n drepte, obce sau curbe.22. Prntre cee ma fooste se
numr: efu sau capu (o ne orzonta trasat n partea superoar a
scutuu), tapa sau tremea nferoar a scutuu (reazat prn trasarea une
n orzontae n partea nferoar a scutuu), banda (reazat prn trasarea a
dou n obce dn cou drept superor spre cou stng nferor), bara
(reazat prn dou dagonae duse dn cou stng superor spre cou drept
nferor). Prn acea |oc de n se ma pot reaza: furca, furca rsturnat,
pau (eapa), crucea, srtoarea, cproru, pa|era.
Mobee sunt obecte aezate pe scut. Acestea pot f: fgur naturae,
artfcae, hmerce. Fgure naturae pot f uate de a astre, pot f pr ae
corpuu, omenesc, sau pot s provn dn umea anma, a panteor, a
psror etc. Fgure artfcae pot f: cruc, turnur, castee, podur, bserc,
vapoare, coroane etc. Fgure hmerce se au, de regu, dn mtooge sau
pur smpu sunt fantezste.

Ornamentee exteroare ae stemeor
Scutu pe care se af fgure sau mobee este ornamentat exteror cu:
cof, coroan, ambrechnur, cmer, mantou, supor, tenan, susntor,
devz, nsgne, strgte (Pana 18).
Cofu (casca) este ce ma vech ornament a scutuu, avndu-
orgnea n cte antce, nfnd acopermntu cavaeror n armur. Prn
urmare, repreznt cea ma nob pes dn stema unu nob. Cofu tmbra
sau ocrotea scutu, dar prn e se ndca rangu persona. Exsta cofu de
suveran, de prncp, dac, marchz, con, vcon, baron, bastarz (Pana
15). La rndu su, cofu era mpodobt cu un mnunch de pene sau dn ate
materae.
Cofu consttue suportu cmeruu (cretet) se supune reguor
heradce. Astre c, rangu nobar va determna forma, metau, numru de
gre poza sa pe scut (fa, prof, dreapta sau stnga)23. n funce de
aceste eemente poate f: cof de mprat, rege, duce, conte, vconte, baron
etc. Regua heradc mpune prezentarea ct deasupra scutuu, n cazu
unu suveran; n cazu nobor, ea era aezat n prof dreapta, ar n prof
stnga se aezau cte bastarzor. Poze acestea au fost fxate n secou
XV au fost determnate de poza suveranuu care st n m|oc cea
prvesc dn stnga dn dreapta.
Coroana consttue un at ornament a scutuu. Ea este specfc
fecre r, fecru rang fecre peroade storce.
Coroanee se deosebesc ntre ee dup metau dn care sunt
confeconate, dup podoabee care se af pe ee dup feuroane (Pana
16).
Cmeru24 (cretet) aezat deasupra cofuu consttue un at eement
heradc mportant. Este eementu ce ma nat dntr-o stem. Orgnea sa o
gsm tot n epoca antc, n pmtufu dn pene sau dn pr de ca ce se afa
pe cofure grecet romane. Cmeru se compune de cee ma mute or
dn: pene, coarne de anmae, eemente hmerce, fgur naturae, capete de
om, guere, bnur etc. Cmeru a evouat de a un semn dstnctv
obgatoru pentru membr une fam ctre un semn persona. Dup secou
a XIV-ea, care consttue peroada sa de maxm dezvotare, mportana
foosr cmeruu a sczut, devennd doar un ornament.
Lambrechnee25 sunt f de stof fxate sus, n spatee cofuu,
atrnnd de o parte de ata. Orgnea or se af, probab, n guga purtat
de cavaer, fe n fe de pnz egate de cof, futurnd n vnt aducnd
astfe rcoare26. Pe stem, ambrechnee sunt reprezentate prn frunze de
pmd. Pe bazon, fondu ambrechneor trebue s fe dn aceea cuoare
cu cmpu scutuu, ar vrfure or dn smau peseor care se af n cmpu
scutuu.
Supor tenan sunt anmae naturae sau fantastce, fne
omenet, nger, pr ae corpuu omenesc sau pr dn corpu anmaeor
fantastce: srene, grfon, centaur. Acestea se aezau n pre aterae ae
scutuu cu scopu de a- susne.
Fgure de form uman sunt tenan (ntor). Anmaee naturae sau
hmerce sunt supor. Aceta sunt reprezenta, n genera, n pcoare sau
fa n fa (afronta). Stemee cercor ae femeor nu au supor sau
tenan. Pentru vduv, scutu era ncon|urat cu un nur de mtase neagr
ab, mpett dn oc n oc nodat.
Susntor ncud pante (arbor, for) sau obecte au rou de a
susne scutu. Steagure, fanoanee, cr|ee, tunure sunt semne smboce
ntrebunate a ornarea susnerea scutuu.
Devza heradc este, de obce, o cugetare refertoare a un sentment,
un obectv anume etc., exprmat ct ma apdar cu putn. Ea poate f
fosofc, umorstc sau snstr. De obce se aeaz sub scut.
Toate eementee heradce dntr-o stem sunt prote|ate de mantou
(sau cortn). Acesta poate f de purpur, poate f de catfea sau mtase
abastr sau poate f de postav. n funce de rang, de grad, ea poate f
cptut cu hermn, brodat cu aur, aurt n ntregme.
Extnderea foosr stemeor a dus cu tmpu a acturea une
termnoog a unor regu precse nc dn secou a XV-ea. Dntre regue
actur une steme conform tratatuu de heradc menonm27:
1) cunoaterea scutuu; 2) cunoaterea smauror heradce, a
metaeor, cuoror, bnuror, peseor sau mobeor; 3) spargerea sau
modfcarea stemeor ornamenteor exteroare; 4) partune scutuu sunt
n numr de 4: despcat, tat, desprt, spntecat; 5) dreca teturor sau
a dungor se consder totdeauna dup poza scutuu a axeor sae; 6) o
pes heradc este format prn mprrea unu scut n dferte cuor prn
mrgnrea acestora cu dung drepte sau obce; 7) numru maxm de
cartere a unu scut este de 32; 8) scutu fame prncpae se pune peste
fgure dn scut, n centru su; 9) se foosesc numa cuor heradce ca rou,
abastru, verde, negru, purpur, portocau; 10) poze fguror n cmpu
scutuu sunt n numr de 10; 11) pesee fgure sunt supuse a regu
precse determnate; 12) fecare fgur heradc trebue s se deosebeasc
pe cmpu scutuu n care este pasat pe care trebue s- umpe; 13) nc
un cof nu poate f fr cretet (cmer) nc un cmer fr cof.
Ina, heradca a fost un atrbut a nobm, dar ea a consttut
apana|u nteectuaor, a meseraor, a negustoror.
Arta a fcut ape n mod deosebt a heradc, gsnd ac o vast surs
de nsprae , n acea tmp, un domenu de manfestare.
Heradca, prn zvoaree sae specae pe care e pune a ndemna
cercettoror, prn smbostca sa, consttue un domenu deosebt de
mportant pentru cunoaterea proceseor socae, potce, cuturae ae
socet omnenet. Heradca contrbue a o ma bun neegere a
moravuror, obceuror, a mentator medevae n genera, precum
a,descfrarea ncrengturor geneaogce adesea foarte ncurcate. Ea a
consttut, de asemenea, un domenu pe care romn -au foost dn pn.
Lupta pentru ndependen pentru untate naona a fost evdenat
prn smboure heradce care au servt drept arme de upt pentru
reazarea acestor dezderate.
BIBLIOGRAFIE
BERCIU, DRAGHICESCU, ADINA, Introducerea n store tnee
auxare ae store, Bucuret, Tpogr. Unv.,Dmtre Cantemr., 1992, p. 95-
107.
BOIANGIU, ANETA, Curs speca de heradc. Probeme controversate
ae heradc romnet, Bucuret, Tpogr. Unv., 1981.
CERNOVODEANU, DAN, Bbografa heradc romnet, Bucuret,
1977.
CERNOVODEANU, DAN, tna arta heradc n Romna, Bucuret,
Edt. tnfc Enccopedc, 1977.
Dconar a tneor specae ae store, Bucuret, Edt. tnfc
Enccopedc, 1982.
DOGARU, MARIA, Reconstturea Dace n smbo heradc, n R. I, t. 33,
1980, nr. 4, p. 743-758.
DOGARU, MARIA, Aspraa poporuu romn spre untate
ndependen ogndt n smbo. Abum heradc, Bucuret, Edt. tnfc
Enccopedc, 1981.
DOGARU, MARIA, Un armora romnesc dn 1813. Spa de neam a
fame Ba dotat cu steme, Bucuret, DGAS, 1981.
GEVAERT, EMIL, Lhradque, son esprt, son angage et ses
appcatons, Pars, 1923.
GUNNAR, C. SCHEFFER, U., Les coueurs hradques, eur rhabtaton
et eur dtermnaton, Esby France, 1971.
Lhstore et ses mthodes, sous a drecton de Chares Samaron,
Bruges, 1965, p. 740-767.
HUMBERT, FRANCK, La symboque anmae en hradque, Tououse,
1980. Hussmann, Henrch, ber Deutsche Wappenkurst, Bern, 1973.
ILGEN, TH., Sphragstk. Heradk, Lepzg, 1912.
LAUDA, |., Faggen und Wappen der Wet von A-Z, Bern, 1972.
MORINI, UGO, Aradca, Frenze, 1929.
NEUBECKER, OTTFRIED, Le grand vre de hradque. Lhstore, art
et a scence du bason, Pars, 1977.
SACEDOR|EANU, AURELIAN, Curs de tne auxare, p. 171-192.
SEYLER, G. A., Geschchte der Heradk, Neustadt (Asch), 1970.
SMITH, WHITNEY, Les drapeaux a travers es rges et dans e monde
enter, Fayard, Pars, 1976.
TEFANESCU, MIHAIL, MANESCU, |EAN, Enumnures hradques des
XVI-e-XVIII-e scces dans a coecton de Acadme Roumane, n R. R. H.,
sere Beaux Arts, t. XVII, 1980, p. 13-45.
STURDZA, D. N., Dctonnare hradque, Pars, 1983.
STURDZA, SAUCETI, MARCEL, Heradca. Tratat tehnc, Bucuret, Edt.
tnfc, 1974.

METROLOGIA
Metrooga este tna auxar a store care are drept obect studu
msuror fxe sau varabe. Numee provne de a cuvntu grecesc metron =
msur, ar ogos = vorbre, studu. Aadar, atfe spus, metrooga se ocup
cu,vorbrea despre msur.
Dconaru enccopedc dn 1972 defnete, astfe, aceast
tn,dscpn care se ocup cu msure fzce precse, cu unte
procedeee de msur. Tot ea se ocup de,ansambu actvtor egae
admnstratve prvnd pstrarea reproducerea etaoaneor, verfcarea
nstrumenteor de msur1.
Cea ma compex defne a metrooge storce se ntnete n
Dconaru tneor specae ae store:metrooga storc, dscpn
speca a store care se ocup cu studerea sstemeor de msur dn
trecut, ogndte n zvoare documentare, cu evoua acestora de-a ungu
store, cu adaptarea or a sstemu de msur modern, precum cu
cercetarea vechor msurtor, n raport cu sstemu utzat pe regun, n
anumte peroade, n vederea stabr date probabe a ocuu de creare a
unor zvoare nedatate sau neocazate2.
Socetatea omeneasc a foost pentru msurare dferte vaor, dar
defntvarea sstemeor s-a petrecut aba n peroada greac roman.
n peroada medeva, sstemee de msurare au fost extrem de
dferte dversfcate.
Preocupre tnfce prvnd modate de msurare de-a ungu
tmpuu apar aba n secou a XVI-ea, cnd s-a scrs prmu tratat de
metrooge a u G. Agrcoa: De menserbus et ponderbus romanorum
(1550). n secoee urmtoare, cercetarea sstemeor de msurare n
Antchtate Evu Medu s-a ntensfcat n numeroase r dn Europa. n
secou a XIX-ea, metrooga a devent dscpn de predare n nvmntu
potehnc, agronomc comerca3.
n |re Romne, n peroada Reguamentuu Organc (1831-1832) s-
au fcut ncercr de unformzare a msuror, dar acest ucru va f posb
aba n anu 1866 n Prncpate n 1876 n Transvana.
n panu tnfc4 nceputu este fcut de Gh. Asach (1788-1869) care
ne-a sat o vaoroas ucrare: Msure greute romnet
modovenet n comparae cu ae ceorate neamur, Bucuret, 1848.
Dn a doua |umtate a secouu a XIX-ea, prncpaa preocupare a
metrooge dn |re Romne a consttut-o ntroducerea sstemuu
metrc,bta pentru sstemu metrc. S-au remarcat n acest sens: G.
Cant, M. Mrcnescu, tefan Pop, T, Petror, A. Zane.
n decene opt nou ae secouu XX s-au remarcat ucrre
urmtoror: Ncoae Stocescu: Cum msurau strmo. Metrooga medeva
pe tertoru Romne, Bucuret, 1971; Gh. Pur: Metrooge genera,
Tmoara, 1983; V. Ruxandra: Metrooge, partea I, Bucuret, 1983; Ncoae
Leonchescu: Bta pentru sstemu metrc, Bucuret, 1986.
Msure sunt de dou feur5: a) drecte, n afara omuu, cum este
spau tmpu; b) cee determnate de om prn dverse observa cacue,
precum greutatea, denstatea, ungmea, voumu etc. Acestea au varat de-a
ungu tmpuu, de a o orndure soca a ata, dup oc, formnd adevrate
ssteme. Cunoaterea acestor ssteme este absout necesar pentru
neegerea depn a zvoareor storce. Trebue cunoscute sstemee
metroogce ae fecre orndur precum modatatea de transpunere n
sstemu actua de cacu. Fr aceast raportare nu se pot neege
documentee nu se pot cunoate procesee economce nc scre stora
economc a une orndur. Apo stora untor de msur este foarte
strns egat de stora comeruu, , prn urmare, cunoaterea untor de
msur, prezentarea or vaorc ntr-un anumt nterva de tmp, ntr-un oc,
determn cunoaterea produseor care se reazeaz ntr-o socetate,
vaoarea acestora, raporture care exst ntre dferte produse, puterea de
cumprare a membror socet respectve.
Cea ma veche termnooge dn domenu metrooge s-a cunoscut n
Cadeea. Este una smp se ntnete a ate popoare zone, aceasta
aprnd o dat cu reae de schmb. Odat cu dezvotarea comeruu a
transporturor, s-a smt nevoa unor cuvnte expres no, potrvte unor
no actvt economce.
n epoca antc aproape toate popoaree au adoptat msur pcnd fe
de a membree corpuu omenesc, fe de a produsee necesare trauu znc.
Apo, acestea au fost mutpcate, dup tmp dup oc, s-au apcat
tuturor genuror de msur: de ungme, de suprafa, de capactate, de
greutate6.
n metrooge exst tre ssteme:
1) duodecma, care are a baz mprrea n 12 unt uate mpreun
care se numete duzn;
2) sexagesma, n care prma untate superoar are 60 etaoane;
3) zecma, n care prma untate superoar etaonuu este un mutpu
de oc.
n Antchtate, de prmee cacue se ntnesc n Cadeea, totu se
constat, dn punct de vedere numerc, o mare varetate de ssteme propr
fecru popor fecru nut, cetate etc. De ac apare dfcutatea
cunoater tuturor precum reazarea corespondene n sstemu actua de
cacu. Dm spre exempfcare msure de a Atena, ceebra cetate a um
grecet7.
Msur de ungme: a) dactyos (ungmea unu deget) = 0,0193 m.
B) paaeste (rgmea mn n atu pame) = 4 dact = 0,0771 m.
C) spthame (dstana dn vrfu degetuu mare a vrfu degetuu mc,
avnd pama deschs) = 12 dact = 0,2312 m.
D) pos (pcoru) = 16 dact = 0,3083 m.
E) pehys (cotu) = 1,1/2 pcoare = 0,4624 m.
F) bema (pasu) = 2, 1/2 pcoare = 0,771 m.
G) orgyna (ungmea a dou brae ntnse sau stn|enu) = 4 co =
1,85 m.
Pcoru era untatea msuror tnerare, dntre care ma cunoscute au
fost:
- A) dou pcoare |umtate = 0.771 m
- B) petron (ungmea une brazde pe care o poate ta deodat un
bou = 100 pcoare = 30,83 m)
- C) stadonu (dstana pe care o poate strbate un aergtor fr a se
opr) = 600 pcoare = 184,98 m
- D) dubu stadu
- E) stadu cvadrupu
- F) 7 sau 12 stad.
Acestea se fooseau n cadru ntreceror sportve.
Msure de suprafa au ca untate de msur pcoru ptrat.
Pentru msure de capactate grec au ntrebunat dou feur de
msur: unee pentru substane chde atee pentru substane sode.
Pentru chde ma fooste au fost urmtoaree: a) cotu sau,ucca. =
0,2736 .
B) hous-u = 12 cot = 3,28 .
Pentru sode: a) cotu = 0,2736 .
B) honx-u = raa znc a unu om = 4 cot = 1,0944 .
C) medmna = 192 cot = 52,53 .
Pentru greut au fost mportante dou ssteme, ce eubec ce
egnetc. Termnooga era aceea dar vaoarea era dfert.
La Atena se foosea: a) obou = 0,728 gr.
B) drahma = 6 obo = 4,36 gr.
C) mna = 100 drahme = 436,60 gr.
D) taantu = 60 mne = 26.136,20 gr.
Sstemu roman a fost asemntor cu ce grecesc.
Msur de ungme: a) dgtus (degetu) mea degetuu mare =
0,0183 m.
B) pamus (pama) mea pame mn = 0,0740 m.
C) unca (1112 dn pessus) = 0,1234 m.
D) pes (pcoru) = 4 pame sau 16 degete = 0,2963 m.
E) cubtus (cotu) = 1.1/2 pcor = 0,4443 m.
F) gradus (gradu) = 2.1/2 pcoare = 0,7407 m.
G) passus (pasu) = 5 pcoare = 1,4815 m.
H) pertca (pr|na) = 10 pcoare = 2,9630 m.
I) ma passum = 1000 de pa = 1481,50 m.
|) stadum (pe mare) = 184,98 m.
K) ma = 8 stad = 1379,86 m.
Pentru suprafa se foosea, a fe ca a grec, pcoru ptrat (passus
quadratus) = 0,0008 cm2. Ma mportante au fost: a) pertca = pr|na
foost de hotarnc fr o vaoare precs b) scrpuum 10 pcoare ptrate
= 8,84 m2.
C) |ugerum (ugru) = 2523,35 m2.
D) heredum = 2 ugre = 5046,7 m2.
Msur de capactate. Pentru chde untatea de msur a fost amphora
(numt vadra) = 26,196 . Pentru sode untatea de msur era numt
modus connea 8,733 .
Msur de greutate. Etaonu a fost bra, mprt n 12 unc.
Aceasta avea subdvzun: 1 br = 12 unc = 327,45 gr., 1 unce =
27,28 gr.
Semunca avea 13,64 gr.
n peroada feuda nu se putea vorb de un sstem. Dar s-a perpetuat
dn epoca antc, n mare msur, termnooga uneor char connutu e.
Astfe pentru ungm exstau: a) na = 1/12 deget = 0,00225 m.
B) poex (pocar, degetu ce mare) = 0,027 m.
C) pes (pcor) = 12 degete = 0,3258 m.
Pentru suprafa s-a mennut pertca (pr|na).
Pentru capactate s-a foost: modus, pnta (cana), apo bana pentru
substane uscate = cca. 13 , butou (sau poobocu).
Pentru greut s-a ntrodus marca de 218,056 gr.
n toat antchtatea n toat peroada medeva s-a constatat
dfcutatea exstene unor att de varate ssteme pentru msur greut.
De dn secou a XVI-ea s-a pus probema consttur unu sstem ma
smpu de cacu. Aba n secou a XVIII-ea s-a putut crea sstemu metrc. Un
sstem ma practc. n 1766 francezu La Condamne a zbutt s determne o
msur ma untar, stn|enu peruvan (a tose de Perou) a propus-o ca
etaon pentru msurarea gradeor merdaneor8. Totu, propunerea sa nu s-
a mpus , n 1790, savan francez au hotrt ca untatea de msur pentru
ungm s fe 1/10.000.000 parte dn merdanu Parsuu, porunea de a
Ecuator a Po. Astfe s-a adoptat ca orce dvzune s se fac prn cfra 10. De
ac a dervat numee de sstem zecma. Aceast fracune a fost numt
metru (metron), adc msur. n Frana nou sstem a fost adoptat a 1
noembre 1801, n mod facutatv, ar dn 1 anuare 1840 a devent
obgatoru9.
Dup propunerea metruu ca etaon de ungme s-a fcut propunerea
unu etaon de greutate: kogramu, respectv gramu10.
Etaonu acestu sstem cu mutp submutp are o baz rea.
Termnooga mutpor este uat dn mba greac (ko = 1000 gr., hecto =
100, deca = 10), ar submutp au termen dn mba atn (dec = 10, cent
= 100, m = 1000).
Acet termen se adapteaz cu uurn a tot feu de msur: de
ungme (km = 1000 m, hectometru = 100 m, decametru = 10 m); de
suprafa: km2, hectometru2, decmetru = 0,010 m, m2, centmetru,
mmetru, mcron).
Pentru suprafeee agrare se a ca untate decametru2 (aru sau aro =
100 m2) are un sngur mutpu: hectaru = 10000 m2 un sngur
submutpu = centaru, a suta parte dntr-un ar = 1 m2.
Msure de capactate au ca etaon m3 cu mutp submutp
sunt de dou feur: pentru corpur sode pentru corpur chde.
Pentru msuratu emneor nefasonate se ntrebuneaz steru, cu un
submutpu: decasteru = 10 m3 un submutpu: decsteru = 0,010 m3.
Msure pentru chde au ca untate etaon: tru, cu mutp
submutp.
Msure de greut (pondur) au ca untate etaon gramu. Un cm3 de
ap cntrt n vd a temperatura de 4 grade d pondu gram. Mutp
submutp sunt: kg, tona, chntau, hectogramu, decgramu, centgramu,
mgramu.
n epoca antc desgur c geto-dac au foost unte de msur
grecet apo romane. n epoca feuda romn au avut un sstem propru
de msur care s-a caracterzat prn untate dverstate11. Ma|ortatea
msuror greutor aveau aproxmatv aceea denumr n cee tre
|r Romne. Dferea mrmea acestora de a o zon a ata. Ma|ortatea
denumror sunt de orgne greco-atn: deget, pam, cot, pas, fune, face,
cb, cntar.
Pentru suprafee s-a foost pr|na stn|enu precum faca,
pogonu, cureaua, chnga.
Msure de capactate ma fooste au fost: butou, vasus tunea. Iar
cee de greutate erau: povara, burdufu, sacu, cntaru, caru, m|a.
Sstemu zecma s-a ntrodus n Prncpate dup o ndeungat bte
a 27 septembre 1864, devennd obgatoru n anuare 186612.
BIBLIOGRAFIE
BERCIU DRAGHICESCU, ADINA, Introducere n store tnee
auxare ae store, Bucuret, Tpogr. Unv.,Dmtre Cantemr., p. 108-111.
Dconaru tneor specae ae store, Bucuret, Ed. t. Encc.,
1982.
EDROIU, NICOLAE, Introducere n tnee auxare ae store, Cu|-
Napoca, Tpogr. Unv.,Babe-Boya., 1992, p. 220-227.
LEONACHESCU, P. NICOLAE, Bta pentru sstemu metrc, Edtura Ion
Creang, 1986.
RUXANDRA, VALERIU, Metrooge, partea I-a, Bucuret, 1983.
SACERDO|EANU, AURELIAN, Curs de tne auxare ae store,
dactografat, p. 116-121.
STOICESCU, NICOLAE, Cum msurau strmo. Metrooga medeva
pe tertoru Romne. Bucuret, Ed. t. Encc., 1971.

NUMISMATICA
Numsmatca este tna care are drept obect de studu moneda.
Numee provne de a termenu grecesc numsma, preuat apo de roman
sub forma nummus, , dar nomsma, ats, care nseamn moned, ban1.
Numsmatca are n vedere: tpure monetare, descrerea or,
descfrarea egendeor, materau dn care sunt confeconate, raporture
dntre dfertee categor de moned, crcuaa monetar, acturea
Corpusuror de monede.
Medaa consttue de asemenea un document metac a unor epoc
storce. Ea repreznt pentru contemporan dar ma aes pentru urma un
pre| de neegere a mportane acordate unor probeme ae ve socet
respectve, unor personat care prn actvtatea desfurat au contrbut
a prburea socet omenet, unor socet unor nsttu. O ramur a
tne numsmatce, medastca are ca obect de cercetare medae
pachetee.
Moneda, prn natura e specfc a fost destnat s fe o vaoare
crcuatore, consttund un nstrument de ucru, practc, teoretc, deosebt
de mportant n procesu anaze ve economce, socae, potce cuturae
a socet omenet. n cadru e, moneda poate f o msur a vaor, dec un
nstrument de schmb, poate f un ntermedar a schmburor o rezerv de
vaoare2. n acest utm caz, tezauree furnzeaz nforma preoase de
natur numsmatc economc, prvnd raportu dntre monedee ndgene
cee care crcu concomtent cu ee, orentarea economc a statuu
respectv, orentare care este n strns egtur cu cea de potc extern
etc.
Moneda a consttut consttue n contnuare, o anten deosebt de
sensb a ve economce, socae, potce cuturae a une socet3.
Ea nu este numa un nstrument fsca, c a fost este un m|oc de a
acona asupra une con|unctur economce, socae potce a unu stat.
Prn natura sa speca, studu monede repreznt un domenu
deosebt de compex de compcat, n acea tmp, a cercetr storce.
Moneda conne, sntetzat n ea, ntreaga evoue a formaunor
potce apo a statuu care a ems-o n cadru crua crcu. Astfe c,
apara, evoua rspndrea e pn a tezaurzare refect gradu de
dezvotare a socet dn care provne.
n acea tmp, moneda conne numeroase eemente ponderae de
vaoare ntrnsec precum eementee conografce, heradce epgrafce,
sgografce, care, pentru a putea f descfrate neese necest vaste
cunotne teoretce o ndeungat experen practc.
Moneda consttue un zvor mportant pentru studerea nveuu
economc a unu popor, pentru determnarea neegerea fuctuaor
economce, a crzeor dn acest domenu, cnd apar fasure monetare,
deprecere dn ttu metauu preos, monede cu mez de aram. O
nterpretare ct ma compet a descoperror monetare dntr-o zon,
conduce spre o prezentare ct ma exact a ve comercae, a crcuae
bunuror economce; se pot reaza nteresante raportur vaorce ntre
monedee dferteor r, se poate stab puterea de cumprare a membror
socet ntr-o anumt peroad4 etc.
Tot prn studu monede se pot face o sere de constatr mportante
prvnd anumte obceur, nsttu sau dezvotarea artstc a une r.
Ctrea corect a reprezentror fgurate pe avers revers ofer nforma
preoase prvnd vaa potc regoas, oreneasc sau vaa soca.
Moneda antc cu tpu conografc care predomn, consttue o surs
deosebt de preoas pentru cunoaterea regor, a mtooge, pentru
cunoaterea fguror suveranor a famor mperae, pentru stora arte.
Ofer dec nforma deosebt de preoase prn conografe portretstca
antc, ee fnd de mute or snguree surse care au pstrat fgure autentce
ae monarhor5.
Prn magnea de pe avers, moneda a avut o
funce,propagandstc. mportant, |ucnd rou une,gazete ofcae. a
unu stat, ma aes n peroada antcht.
Sub raportu arte a tehnc de reazare, moneda antc a ptruns
adnc n reate epoc, furnzndu-ne nforma preoase pentru stora
tehnooge de fabrcae a e, pentru reazarea portreteor monetare, pentru
stora arte.
Numsmatca medeva, care cuprnde fgur convenonae ma
schematce, furnzeaz nforma prvnd costumee, monumentee trumfae,
nume de suveran, de state, de gravor care pot contrbu a eucdarea unor
probeme potce sau a competarea ator zvoare storce.
Pe pan artstc, moneda, ma aes cea antc, a atns cee ma nate
cum ae mestre artstce, dar, n epoca medeva arta gravur n meta a
sczut ca vaoare artstc. Prn partcuarte sae, moneda repreznt
aadar un zvor de o deosebt nsemntate pentru studerea store,
deoarece, aa cum afrma maree numsmat francez Ernest Babeon,o
coece de monede este un depozt de documente contemporane care n-au
putut f aterate n decursu tmpuror prn transcrer grete, prn nterpor
vote, prn suprmr arbtrare sau ncontente. Ee sunt martor ocuar
ofca, chema fr ncetare s fac mrtursr n vasta anchet pe care
tnee storce o ntreprnd dn dferte puncte de vedere asupra trecutuu
omenr; o moned este, ma adeseor de ct se crede, snguru document
autentc care a fert de profanarea utr, un evenment storc6.
Numsmatca este n strns egtur cu arheooga care- aduce a
umn monedee afate n tezaure sau n descoperr zoate care- soct
n schmb nformae, rezutate dn,ctrea. nterpretarea or care pot
contrbu a eucdarea probemeor compexuu arheoogc respectv.
Numsmatca se foosete de paeografe de epgrafe pentru
neegerea egendeor de pe monede care pot f texte: grecet, atnet,
chrce, gotce, arabe, otomane etc., precum pentru descfrarea
monogrameor prescurtror ce pot exsta pe aversu sau reversu
monedeor.
Heradca este ea egat de numsmatc furnznd eemente
necesare pentru descfrarea nterpretarea corect a reprezentror
heradce de pe monede meda. S-a consttut, n tmp, char un domenu
aparte: heradca numsmatc.
Cunotnee prvnd sstemee de msur, dup care sunt date vaore
de pe monede sunt furnzate de metrooge. Se constat aadar o strns
nterdependen ntre numsmatc ceeate tne auxare ae store.
Preocupr numsmatce cu caracter tnfc s-au manfestat de tmpuru,
nc de a sfrtu Evuu Medu. La sfrtu secouu a XVI-ea au nceput s
apar prmee ucrr de specatate cuprnznd descrer de monede.
Regue sstemu de ucru au fost puse a punct aba n secou a
XVIII-ea, de ctre abatee |oseph Harus Eckhe (1737-1798)*, care pubca
a Vena prma mare ucrare tnfc despre monede: Doctrna nummorum
veterum, n 8 voume ntre 1792-1798. Pe baza casfcror tnfce
sstematce a monedeor fcute de Eckhe se va dezvota numsmatca n
peroada urmtoare. Cu e a nceput metoda tnfc, precs, n
numsmatc.
Tot n aceast peroad, pe ng mare bbotec dn captaee
europene: Pars, Londra, Roma, Bern, Vena, Petersburg, au uat fn
cabnete numsmatce care pstrau bogate coec de monede de meda.
Uteror se vor nfna, pe ng aceste cabnete, Socet numsmatce, ceea
ce va ncura|a dezvotarea studor de specatate7.
n secou a XIX-ea numsmatca a fost ntrodus n panure de
nvmnt ae dverseor Unverst. Tot acum medae au fost ncuse ca
obect de studu a aceste dscpne. S-a remarcat n acest sens ucrarea u
Th. E. Monnet, Descrptons des mdaes antques, grecques et romanes,
avec eur degr de raret et eur estmaton, vo. I-IV, Pars, 1807-1835.
Drumu deschs de |. H. Eckhe a fost urmat, prntre a, de maree savant
Theodor Mommsen, care, prn ucrarea sa, Geschchte des Rmschen
Mnzwesens, Bern, 1860, punea bazee numsmatc ca tn
n ceea ce prvete numsmatca medeva, contrbu tnfce, crtce
anatce, au adus |oseph von Mader (1754-1815)* Hermann Grote (1802-
1895).
La sfrtu secouu, A. Enge R. Serrure pubcau prmu tratat
despre monedee medevae, Tratc de numsmatque du Moyen-Age, Pars
1891-1895.
Numsmatca a ocupat un oc mportant n Unverst. nceputure e
gsm n 1738 n Germana, a Hae, cnd |ohann Schuge anuna nfnarea
unu Coegu partcuar a Unverstate, unde va preda despre monede
despre tna numsmatc. n 1766 cursu a fost pubcat sub form de carte.
Mut vreme numsmatca s-a predat ca tn auxar a arheooge. n
1801 s-a ntrodus a Unverstatea dn Coymbra a Bboteca Pubc dn
Lsabona. Astz Unverste dn Bern, Hamburg, Hedeberg Gttngen,
Braunschweg Mnster ofer cursur de numsmatc.
Un at aspect care a preocupat pe numsma a fost acturea
Corpusuror de monede, a cataoageor care s cuprnd emsune
naonae. n 1690 Franos e Banc a pubcat a Pars un cataog prvnd
monedee franceze. Inatva a fost contnuat de numsma maghar,
german taen. Un cataog mportant a fost actut de Rthy Laszo:
Corpus nummorum Hungarae, n 2 voume 1899, 1907, reedtat n 1958 a
Graz. Ma menonm, Corpus nummorum Itacorum, Roma, 19 voume
(1910-1940), Corpus nummorum Poonae, I, sec. X-XI, 1939, a u Maran
Gumovsk, sterechsche Mnzprgungen (1519-1938), Vena, ed. A 2-a,
1948, autor: W. Mer, A. Loehr, E. Hozmar.
La sfrtu secouu a XIX-ea -a deschs ucrre a Bruxees, prmu
Congres nternaona de numsmatc (1891), ceeate nndu-se a Pars
(1901), Bruxees 1910, Londra 1936, Pars 1953, Roma 1961, Copenhaga
1967, New York 1973, Berna 1979 etc.
Secou XX s-a remarcat prn edtarea maror tratate de numsmatc,
cum ar f: Trat des monnaes grecques et romanes, Pars 1901-1932, a u
Ernest Babeon.
n peroada nterbec, ct n aceea de dup a doea rzbo monda,
odat cu extnderea cercetror arheoogce, numsmatca a nregstrat
progrese remarcabe att n ceea ce prvete formarea a scar naona a
unor reputa specat, ct n ceea ce prvete edtarea unor nstrumente
de ucru a unor ucrr de specatate. Acum au aprut numeroase
dconare, excoane gosare numsmatce, bbograf corpusur
naonae8. tna numsmatc unversa a benefcat n a doua |umtate a
secouu XX de o sere de specat, dntre care ce ma mu sunt actv n
prezent, , dn rndu crora enumerm, cu regretu c spau nu ne permte
menonarea tuturor: |. Lafaure, Hcne Huven, |ean Babeon, A. Chastagno,
M. Chsto, X. Lorot, D. Nany, |. |. Cabarrot, Php Grerson, R. A. Caerson,
Cece Morrson, |. Werner, Arthur Poh, Robert Gbe, Kar Pnk, Martn Prce,
E. Bernaregg, Guseppe Feon, Govan Pesce, Remo Cape, I. Geda, K.
Bro-Sey, Todor Gerasmov, Eva Konkova, |ordana |urukova, Vadsav
Popovc, S. Suchodosk, Andre Kunsz, |osef |unacek.
Preocupre numsmatce pe tertoru |ror Romne se pot fxa n
secou a XVI-ea cnd Ncoaus Oahus, n ucrarea sa,Hungara., redactat
a Bruxees n 1536, argumenta orgnea roman a romnor prn mb
prn mrtur numsmatce9. n secoee urmtoare moneda a consttut surs
storc pentru Mron Costn (De neamu modovenor) Dmtre Cantemr
(Hroncu vechm romano-modo-vahor, Descrpto Modavae).
n secou XVIII n ce urmtor preocupre pentru studerea
monedeor antce au sport, actvtatea concretzndu-se n apara unor
ucrr de specatate. Astfe10, n 1748 Marn Schmeze pubca a Hae
ucrarea: Eruterung God und Sberner Mnzen von Sebenbrgen
(Interpretarea monedeor de aur de argnt ae Transvane), urmat, peste
un veac (1840) de o ata, a u Mchad Acknerf, De antken Mnzen ene
Ouee der aterer Geschchte Sebenbrgens (Monedee antce o surs a
store antce a Transvane).
Modee antce -au preocupat pe Damaschn Bo|nc care pubca, n
1832-1833, ucrarea Antcee romanor, precum pe Mha Ghca, care ne-a
sat prmu cataog numsmatc: Rgazure mee sau desftr
numsmatce (1834-1842).
La m|ocu secouu a XIX-ea preocupre numsmatce cu caracter
tnfc se ntensfc, parae cu avntu edtr documenteor scrse,
necesare screr store naonae. O contrbue remarcab a avut
pubcstu coeconaru de monede antcht Cezar Boac (1817-1881).
E este socott pe bun dreptate cttoru numsmatc romnet11.
n anu 1855 coeca sa cuprndea cca 3500 de monede de aur, argnt,
bronz, precum numeroase pese antce. Peste zece an, o bun parte dn
ee e va dona Muzeuu Naona de Arheooge creat de A. Ioan Cuza,
punnd astfe bazee Cabnetuu Numsmatc a acestua, cabnet care
funconeaz astz.
n 1868, Cezar Boac, care ntre tmp a devent membru a Socet
franceze de numsmatc arheooge, a nat un curs genera de
numsmatc a Unverstatea dn Bucuret, urmat de 37 de eev studen.
Contnuator a actvt u Cezar Boac a fost academcanu D. A.
Sturza (1833 1914) care s-a remarcat nu numa prn dragostea de monede
stude asupra or dar ma aes prn crearea n 1910 a Cabnetuu
numsmatc a Academe Romne a cru fond -a tot mbogt pn a
sfrtu ve sae.
Ce care a dus ma departe,pasunea. nantaor s devennd
profesonst ntemeetor a co romnet de numsmatc a fost
academcanu Constantn Mos (1876 1958)12.
Menonm pe scurt cteva dn reazre sae n acest domenu:
mbogrea coece Cabnetuu Numsmatc a Academe a cru drector a
fost, nceputu cataogr, casfcr studer n amnunme a peseor
numsmatce aftoare n Cabnet; actvtatea deosebt de ntens desfurat
n cadru Socet Numsmatce Romne (creat n 1903 care era n
prmee decen ae secouu snguru for numsmatc dn ar) a Buetnu
Socet Numsmatce Romne; eforture deosebte depuse pentru
nfnarea unu nou perodc, de data aceasta sub egda Academe
Romne,Stud Cercetr Numsmatce. a cru redactor a fost pn a
moarte; creator a une catedre de numsmatc a coaa de Arhvstc care
funcona pe ng Arhvee Statuu dn Bucuret (a cru drector era)
devennd,cttoru nvmntuu reguat de numsmatc dn ara noastr.
n momentu de fa coaa romneasc de numsmatc se bucur de
un bnemertat prestgu nternaona fnd prezent actv a numeroasee
congrese numsmatce care se desfoar n ume, precum a reazarea
dverseor pubca nternaonae:Con Hoards. (Londra),Numsmatc
Lterature. (New York) atee.
La ora actua se edteaz cteva perodce de specatate:Stud
Cercetr de Numsmatc,. Buetnu Socet Numsmatce
Romne.,Cercetr Numsmatce. (sub egda Muzeuu de store a
Romne prma apare anu 1979). Atur de Constantn Mos, ct dup
moartea acestua s-au remarcat stude numsmatce13 (antc, medeva
modern) ae u: A. Resch, Ncoae Docan (n.? 1933), C. Seceanu, Costn
C. Krescu (1878 1965), Ie Mnea (1881 1943), Oct. Luchan (1903
1981), Gh. Buzdugan (1902 1980), Aure Gomas (n. 1908-1995), Em
Condurach (1912 1987), Bucur Mtrea (n. 1909-1996), Oct. Iescu (n.
1919), Constantn Preda (n. 1925), Gh. Poenaru Bordea (n. 1937), Petre
Daconu (n. 1924), |udta Wnker (1925 1987) a.
Numsmatca cuprnde: stora monede, numsmatca descrptv,
metrooga, numsmatc, crcuaa monede14.
Istora monede cuprnde tre peroade: antc, medeva modern;
ar sub aspect cronoogc ne cont de perodzre fecre r.
Invena monede ca m|oc de schmb comerca s-a atrbut mut
vreme fencenor, fapt vaab pentru regunea medteranean, pentru c n
ate regun ca Asa, Amerca Precoumban moneda a fost o creae oca
avnd ate forme.
Dup nvena monede s-a cutat forma cea ma comod cea ma
ut n procesu de schmb. Totu, dup o egend greac, egsatoru Soon
ar f btut monede ct roata caruu, ca s dezvee pe ceten de acumur
monetare. n nsua Yap dn arhpeagu Caroneor (Pacfcu Occdenta) se
foosesc az ban de patr, care se pot purta n buzunar fndc sunt nte
dscur de patr gurte a m|oc (ca nte petre de moar) ca s poat f
nra pe o pr|n du de do oamen; monedee cu vaoare maxm (az
ete dn uz) aveau 3,5 m n cntreau pn a 5 tone. Pe nsu careree
de patr psesc, patra monetar se aduce pe pute de a mare dstan.
Ban mar, posesoru - nea n faa case ca semn a aver. Cu o
moned de o |umtate de metru n r se puteau cumpra 1000 de nuc de
cocos sau un purce; ar cu una de 1,3 m n r se putea cumpra o canoe sau o
nevast.
Formee banor vech erau ns ntre cee ma neateptate; se fooseau
co de cne (n nsua Saomon dn Pacfc); pe Coasta de Fde aveau form
de brar; n Zmbawe erau sub form de copoe de bronz; n cteva r
orentae se turnau sub form de pom cu frunze dscodae perforate
posesoru rupndu- cte,frunze. trebuau; sub form de cute n Chna.
Unee dn cee ma vech monede n sens modern s-au confeconat dn
eectrum15 un aa| natura dn aur argnt n coona greceasc Lda dn
Asa Mc n secou VII . Hr. Acestea au fost emse sub forma unor ngour pe
care se apca un sgu, o marc rudmentar, dndu-e astfe caracter ofca.
Dn secou VI e.n. Moneda a devent un monopo rega, un monopo a
suveranuu n genera. n 512 . Hr. Regee Perse a ems darc de aur
sg de argnt cu efga sa, metod foost de to ce care -au urmat a tron.
n antchtate grec utzau pentru monede denumre fooste pentru
greut fndc ee reprezentau o greutate echvaent n meta preos. Cee
ma fooste erau: a) hacousu era dn aram echvaa cu 1/3 dn obo; b)
obou = 1/6 dn drahm; c) drahma, dn argnt echvaa cu 6 obo; d) stateru
era dn aur echvaa cu 4 drahme; e) taantu care echvaa cu 60 mne =
respectv cu 600 drahme. Obou = 0,728 gr., drahma = 4,36 gr.
Mna taantu erau monede de cacu, corespondena or vaorc se
reaza n funce de greutatea metauu ce- deneau.
Roman au foost ngou care era o bucat de meta topt, un aa| dn
cupru znc, turnat apo ntr-o form speca. Prmee monede romane (sec.
V . Hr.) au fost bra = 327,45 gr. unca = 27,28 gr. Cu subdvzune or.
Erau dn aram. Apo, n prmee secoe ae Imperuu s-au btut denar dn
argnt (denarus n atn nseamn = 10, vaora 10 a) ar dn aur = aureus-
.
Un denar cntrea 3,41 gr. Iar un aureus cntrea 7,8 gr. Tot atunc
ma crcua o moned de aram asu = 13,4 gr. sesteru = 27, 2 gr.
Care era untate monetar.
n Evu Medu moneda s-a dversfcat, sstemee monetare s-au nmut
n fecare stat. Monedee bzantne s-au ems o ung peroad de tmp,
adunndu-se astfe o mare canttate de meta.
n genera, n pan numsmatc separarea Imperuu roman n dou
state a fost stabt n anu 498 cnd Anastasus I (491 518) a reazat o
reform monetar. Acesta a ems monede de bronz, dntre care ma
mportante erau: fos |umtate de fos16.
Ca monede de argnt, n Evu Medu au contnuat s fe emse dou
spec create de Constantn ce Mare (306 337); marense (4,55 gr.)
squa (2.73 gr.). La m|ocu secouu a XI-ea s-au btut pe ng monede
pane monede concave (skyphate). Moneda de aur a Imperuu bzantn a
fost sodus-u (4,55 gr.) creat tot de Constantn ce Mare care a contnuat
s fe ems n Evu Medu.
Avea dou dvzun: sems sau semsss = 1/2 sodus trens sau
tremsss = 1/3 sodus. Ctre sfrtu secouu a X-ea se schmb
denumrea n nomsma dn care s-au btut exempare concave (skyphate).
Moneda medeva are ca untate pondera dn sec. IX marca
cntrnd cca. 218 gr. Ea nu era fx, vara de a stat a stat, de a ora sau
provnce precum dup tpu de moned care se btea dn ea. Spre
exempu, n Europa marca cntrea ntre 107 280 gr.
Moneda etaon medeva a fost succesv: dnaru, grosu, taeru.
Menonm n contnuare cteva emsun monetare care au avut o catate
ma ntens.
Dnaru a cru denumre a fost uat dup denaru roman era dn aur n
umea arab dn argnt n apusu Europe n Pennsua Bacanc.
Pfengu a fost adoptat de statee germane. O arg crcuae n secou
X au cunoscut pfeng de Fresach, em de arhepscop de Sazburg de
Carntha (de Fresach). Acest tp de moned s-a rspndt n Anga und
denumrea de peny.
Hperper n Bzan erau dn argnt, bronz, aur.
Un oc deosebt -au ocupat emsune bzantne ae perperor17: de
aur, de argnt bronz. Aceast moned a fost ems prma dat de mpratu
Aexs I Comenu (1081 1118) n cadru mar sae reforme monetare dn an
1092 1093. Dup dezmembrarea Imperuu bzantn a 1024 perperu a fost
btut de Imperu de a Nceea, ar dup 1026 (anu restaurr Imperuu) s-
au ems n contnuare perper pn a sfrtu domne u Andronc a III-ea
(1325 1328)18.
n secou XII n statee germane se scot pese no, de mar dmensun,
dn argnt, cu o sngur fa, numte bracteate (nsemnnd ban de tnchea,
care, fnd foarte subr, sunau, foneau);
n a doua |umtate a secouu a XIII-ea n Anga se emte o nou
moned de argnt sterngu (n mba engez: easterng = moned de
vest), ar n Austra crearu (avea o cruce pe revers, n german kreutz =
cruce); a Forena apare fornu (moned de aur), denumre care vne fe de
a ora, fe de a foarea de crn de pe avers. Insprat de forn va apare
gudenu de aur argnt n Germana. Acestor monede se atur n 1284
echnu (sau ducatu), ems dn aur de dogee venean Ioan Dandoo19.
Ate categor de monede care au crcuat n centru, rsrtu sud-
estu Europe, au fost: dnar arpaden angevn, urma de duca n secou
XV, |umt de dnar num obo, dnar ban de Sovena (dn secou XIII),
gro, prm em n Frana n orau Tours (gros touronenses) apo n
Boema, a Praga, n statee dn Pennsua Bacanc, n Poona, a Rga,
Danzg aspr de argnt otoman.
Aspru era o moned otoman cntrnd curca 1,20 gr. Cu ttu rdcat
a argntuu: 900% a sfrtu secouu a XIII-ea, a prmee emsun.
Uteror ttu auruu va scdea nencetat ca greutatea sa. Prma oar aspru
a fost ems fe de Osman I (1288 1320) fe de urmau su Orhan (1326
1359)20 n 1327 a Brusa. Deprecerea aceste monede va ncepe sub Baazd
(1347 1403). n |re Romne aspru a ptruns n secou a XV-ea va
deven, n |ara Romneasc,prncpaa moned. tmp de aproape un
seco21. La sfrtu secouu a XVI-ea a avut oc n Europa o deprecere
genera a argntuu, ceea ce a determnat dspara treptat dn crcuaa
|ror Romne a aspruu otoman care suferse deprecer masve. E a fost
nocut cu ate monede otomane de argnt de aur de vaoare ma rdcat.
Ctre sfrtu Evuu Medu este btut taeru de argnt (sfrtu
secouu XV) care, dn Austra se va rspnd, n secoee urmtoare n
Oanda, n statee germane apo n toat Europa, (dn argnt aur). n
secoee XVII XVIII, atur de taer oandez, vor crcua guz de aur,
udovc de aur (Frana) frederc de aur (Germana).
Ct prvete |re Romne, n secou XIV, n |ara Romneasc
Modova s-au btut prmee emsun monetare propr: duca de argnt
gro de argnt. Subdvzune au fost de bronz aram. Acestea erau
ntegrate sstemuu monetar bacanc, a Ungare a Poone. n secou XV
1482 emsune |r Romnet nceteaz, ar a sfrtu secouu XVI cee
ae Modove. n |re Romne au contnuat s crcue monede otoman a
|ucat un ro deosebt n vaa economc a |ror Romne.
Dup cum se poate constata moneda sufer, asemenea une fne de
atngerea anor; moneda,mbtrnete moare., n sensu c unee pese
au fost efemere, au dsprut repede dn crcuae, ar atee au fost sunt
deosebt de ongevve.
Numsmatca descrptv se ocup de magne afate pe cee dou fee
ae monede, de tehnca reazr or. Imagne sunt de dou feur: a) de tp
heradc, nfnd stema r, a orauu, bazonuu suveranuu sau a
efuu statuu unde s-a ems moneda. Sunt caracterstce Evuu Medu
epoc moderne.
B) tpu conografc (de portret) reprezentnd pe suveran este tpu
predomnant n moneda antc. Pe feee monede se af egenda e,
respectv numee suveranuu denumrea r n epoca modern se ndc
vaoarea e.
Monedee pot f: monofacae (reprezentr, pe o sngur fa);
bfacae au reprezentr pe ambee fee.
Tot numsmatca descrptv se ma ocup de dmensune, forma,
greutatea, metauu, nscrpa, ocu emter.
Pe baza cercetror dn cadru aceste ramur a numsmatc generae
se pot stab emten, monetre, data emter or. Adc se furnzeaz
store eemente de detau de preczune fa de care tre furnzate de
moned ca zvor nu s-ar putea utza.
Metrooga numsmatc se ocup de sstemu de msur de ce
vaorc a monedeor, de etaonu monetar, de acoperrea or n aur22.
n stora numsmatc au exstat ma mute ssteme monetare, ucru
care a ngreunat schmbu crcuaa monedeor ct operae bancare.
Teoretc s-a adoptat pentru monede sstemu zecma a greutor,
untatea adoptat avnd mutp submutp cu dferene mutpcate cu
zece. n practc ns s-a adms ca numa etaonu (untatea monetar) s fe
mprt corespunztor: untate decma sutmea, dar n fecare ar exst
cte un etaon care consttue moneda naona (franc, marc, forn,
coroan, eu etc.).
Fecare ar bate moneda n funce de posbte sae economce, de
unde varaa tturor monedeor, a vaor or ntrnsece. Ttu monede
repreznt raportu ntre greutatea metauu preos (aur, argnt) greutatea
tota a monede. Pe baza ttuu se pot face cacuee prvnd
corespondenee dntre dfertee ssteme monetare.
Numsmatca nu rmne, pentru c nu poate rmne a aspectee
descrptve de metrooge, ea studaz moneda n toat compextatea e. n
acest sens, un oc mportant ocup crcuaa rou monede n vaa
economc a r23.
Refertor a rou monede, este nteresant perfect vaab afrmaa
ntemeetoruu co romnet de numsmatc C. Mos:monedee au fost n
toate tmpure n prmu rnd nstrumente comercae, m|oace de schmb
care au determnat favorzat proprea economc a popoareor. Dec ee
trebue studate dn punct de vedere a vaor or ntrnsece, a crcuae,
a rouu ce au avut n dezvotarea economc a omenr. Numsmatca nu
cuprnde numa tna monedeor, adc studu tpuror nscrpor, a
stemeor de pe monede sau a mestre artstce n care sunt ucrate c
stora monetar care studaz monedee ca factor economc, ca ban.24.
Rou or a fost ntotdeauna, ca astz s nesneasc schmbu, s
fe,nstrumente comercae.25.
ntre fenomenee crcuae monetare vaa socet dn m|ocu
crea a uat natere moneda, exst o strns egtur. Exstena banor
aspectee varate ae mcr acestora ndc dfertee trepte de dezvotare a
produce socae n epoc ocur dferte.
Rou de ban -au avut de-a ungu tmpuu dverse metae (aram,
bronz) pentru ca uteror auru argntu s rmn preponderent. Acest
ucru s-a datorat unor cat deosebte ae acestora care e-au fcut ma
apte pentru ndepnrea rouu de ban: omogentatea substane,
dvzbtatea perfect, vaoarea mare ntr-un voum mc, o greutate mc
neaterab.
Ban au reprezentat o marf specfc care a |ucat un ro deosebt, pe
ng vaoarea de ntrebunare speca ca marf, e au dobndt o vaoare
de ntrebunare genera care a decurs dn funce or specfce, respectv n
cadru crcuae de mrfur, e au cptat funca de echvaent genera. Pe
de at parte, ban au exprmat reae de produce dntre productor de
mrfur, dar m|ocu prn care aceta puteau schmba ntre e dferte
produse.
n cadru produce de mrfur, ban au ndepnt urmtoaree func:
msur a vaor, m|oc de crcuae, m|oc de acumuare sau tezaurzare,
m|oc de pat, ban unversa. Funca banor ca msur a vaor const n
faptu c ban ofer um materau pentru a- exprma vaoarea, stabndu-
se un raport de egatate ntre marf ban care au funca de msur a
vaor deoarece e nsu sunt o marf dec au vaoare. Expresa bneasc
a vaor mrf consttue preu mrf care este drect proporona cu
vaoarea e nvers proporona cu vaoarea banor.
Cnd n secoee XVI XVIII au fost descoperte bogatee zcmnte de
aur de argnt dn Amerca, n urma creter productvt munc, tmpu de
munc socamente necesar pentru extragerea metauu preos a sczut
masv n Europa s-a produs o adevrat,revoue. n domenu preuror.
A sczut vaoarea banor a avut oc o urcare genera a preuror. Funca
banor ca m|oc de crcuae este asgurat de faptu c schmbu de mrfur
se efectueaz prn ntermedu banor care nesnesc cumprarea vnderea
mrfuror. Aadar, procesu crcuae n ansambu este un proces a
crcuae mrfuror a banor.
Una dn cee ma mportante func ndepnte de ban a fost aceea de
m|oc de acumuare sau tezaurzare. Acest ucru decurge dn faptu c ban
erau un echvaent genera, ar denerea or ddea posbtatea de a obne
n schmb orce marf, devennd astfe ntruchparea genera a boge
socae mpct a puter. Aceast catate a banor de a da forma soca a
boge socae mpct a puter. Aceast catate a banor de a da forma
soca a boge a determnat tendna productoror de mrfur de a-
tezaurza. Tezaurzarea a rndu e a ndepnt func varate n conde
crcuae monetare. Canttatea de aur argnt s-a adaptat spontan a
necestatea crcuae mrfuror. Cnd ns a avut oc o cretere a produce
de mrfur, neceste sporte de ban erau acoperte prn rentrarea n
crcuae a une pr a monedeor texaurzate. Acest ro de retragere
spontan sau de atragere a acestora a putut f ndepnt de funca de
tezaurzare numa n conde caracterstce exstene banor de aur
argnt.
O crcuae monetar ntern determn un schmb de produse
ntens, rezutat a ntenst ve economce. Ara de rspndre a unu tp
de moned refect puterea crcuatore a e, rezutat a cat ntrnsece a
monede care este determnat a rndu e de o econome prosper.
Hre cu descoperre numsmatce refect egture strnse ntre
dferte regun precum anumte caracterstc ae crcuae monetare ntr-o
peroad dat.
Medastca
Obectu aceste ramur a numsmatc consttue studu medaor.
Termenu derv dn at. Metaum, prn care se desemna o pes dn meta
care avea forma une monede, cu reprezentr pe ambee fee
confeconate cu ocaza srbtorr une persoane sau a unu evenment. Nu
avea putere crcuatore.
Medae au caracter anversatv, |ubar, comemoratv.
Cea ma veche medae este socott a f pesa de 10 drahme care a
fost btut de atenen n 480 . Hr. Cnd au obnut vctora mpotrva peror
de a Maraton.
n peroada romn medaa capt un caracter potc, n peroada
mpera medaa devennd un puternc m|oc de propagand.
Dup o peroad de aproxmatv opt secoe tmp n care nu s-a ems
meda, n sec. XIII ea reapare n oraee taene, arta medastc
perfeconndu-se n secoee ce au urmat. Oraee germane vor ocupa ocu
a doea dup cee taene. Augsburg-u Nrenberg-u vor f prmee care n
secou a XVI-ea au utzat mana de btut monede meda care a
nocut tehnca turnr utzat pn a acea dat. Medae au fost ma bne
reazate dn punct de vedere artstc n comparae cu monedee, ac
trumfnd arta gravur.
Medaa ca moneda consttue un preos zvor storc transmnd
contemporanor urmaor s magn dn trecut, chpure unor
personat potce, cuturae, artstce, mentat. Dup cum medaa
furnzeaz de asemenea nforma preoase, prvnd nveu tehnc
artstc atns n epoca respectv n ceea ce prvete arta medastc.
SFARIT
|1| Dconaru tnteor specae ae store. Arhvstc, cronooge,
dpomatc, geneaoge, heradc, paeografe, sgografe, Bucuret,
Edtura tnfc Enccopedc, 1982, p. 103.
|2||erzy Toposky, Metodooga store, traducere de Anca apu,
Bucuret, Edt. tnfc Enccopedc, 1987, p. 35.
|3| Ibdem.
|4| Daman P. Bogdan, tn|ee specae storce, n R. I. T. 3, 1989, nr.
78, p. 1604-1605.
|5| Dconar a tneor specae ae store, p. 227.
|6| Aurean Sacerdoeanu, Sarcne tneor auxare ae store, n
RA, 1966, nr. 1, p. 20.
|7| Ibdem.
|8| Dumtru Bercu, La zvoaree store. O ntroducere n arheooga
prestorc, Bucuret, Ed. tnfc, 1967, p. 11.
|9| Pentru probeme de epgrafe vez: Inscrpe medevae ae
Romne, vo. I (1395-1800). Orau Bucuret, redactor responsab A. Ean,
Bucuret, 1965, Introducere; Enfhrung n das Studum der Geschchte,
herausgegeben von Water Eckermann und Hubert Mohr, Bern 1966, p. 465-
466; Popescu Eman, Inscrpe grecet atne, sec. IV-XII, descoperte n
Romna, EA, Bucuret, 1976, Introducere; A. E. Gordon, Iustrated
ntroducton n atn epgraphy, London 1983.
|10| Dconar a tneor specae ae store, p. 181.
|11| Daman P. Bogdan, Paeografa romno-sav. Tratat abum.
Bucuret, 1978, p. 10.
|12| Ibdem.
|13| Sgsmund |ako, Radu Manoescu, Screrea atn n evu medu,
Bucuret, Edt. t. 1971, p. 7.
|14| Ibdem.
|15| Daman P. Bogdan, Paeografa romno-sav, p. 13-14.
|16| N. Vnanu, Cre bbotece n era eectronc, n,Bboteca.,
2, 1984, p. 32.
|17| Dconar a tneor specae ae store, p. 126.
|18| Mha Berza, Leca de deschdere a cursuu de geneaoge de a
coaa de arhvstc, nut n decembre, 1944, pubcat n,Hrsovu., IV,
1944, p. 81-82.
|19| Aurean Sacerdoeanu, Cteva note cu prvre a cercetre
geneaogce romnet, n,Hrsovu., II, 1942, p. 120-121.
|20| Izvoare specae, dovez ae permanene contnut poporuu
romn n vatra strmoeasc, II (dezbatere), n R. A., 1982, nr. 3, p. 279.16
Dconar a tneor specae ae store, p. 126.
|21| n practca curent, sgu desemneaz amprenta (mpresunea,
mprenta), rmas pe un matera determnat n urma apcr matrce
sgare (a tparuu) Mara Dogaru, Coeca de sg a Drece Generae a
Arhveor Statuu Bucuret, n R. A., 1969, nr. 2, p. 155 |22| C. Mos, Dou
tne suror: numsmatca sgografa, n B. S. N. R., an. XVII, 1922,
Bucuret, 1923, p. 8 (extras).
|23| Ibdem, p. 11.
|24| Dconar a tneor specae ae store, p. 130; Marce Sturza-
Sucet, Heradca. Tratat tehnc. Bucuret, Ed. tnfc, 1974, p. 7.
|25| Daman P. Bogdan, Paeografa romno-sav, p. 16.v |26| Guy
Forqun, Hstore conomque de Occdent mdeva, 2-cme dton, Pars,
1971, p. 46.
|27| Pentru aceast probem, vez ucrarea u Radu Negrea, Moneda.
De a scoce-moned a cecu eectronc, Bucuret, Ed. Abatros, 1988.
|28| C. Mos, Dou tne suror: numsmatca sgografa, p. 1.
|29| Apud C. Mos, op. Ct., p. 8.
|30| Pentru probemee de arhvstc, vez Aurean Sacerdoeanu,
Arhvstca, Bucuret, Ed. Dd. Ped., 1970.
|31| Dconar a tneor specae ae store, p. 32.
|32| N. Georgescu Tstu, Orentr bboogce, Bucuret, 1938, p. 10;
dem, Cartea bbotece. Stud de bbooge, Bucuret, Edt. tnfc,
1972, p. 67 69. Probemee egate de stora scrsuu care poate consttu
obect de studu a paeografe e-am ntrodus a acest capto, acceptnd
punctu de vedere a reputatuu bboog romn N. Georgescu Tstu.
Aceasta ma cu seam c nu am abordat separat paeografa ca tn
auxar a store, deoarece aceasta se efectueaz (p. Chrc, greac,
atn, savo-romn) ca obect de studu separat a facutatea de tere a
facutatea de store.
|33| Corneu Dma Drgan, Bbografa genera, fasccua I,
Organzarea preucrarea coecor, Tpografa Unverst Bucuret, 1976,
p. 3.
|34| Ncoae Edrou, Introducere n tnee auxare ae store, Cu|
Napoca, Unv.,Babe Boya., 1992, p. 17.
|35| Pett Larousse ustr, 1974, p. 346.
|36| Abert Focon, Unversu cror. Studu storc de a orgn pn a
sfrtu secouu a XVIII-ea. Traducere de Radu Berceanu cu o postfa de
Barbu Theodorescu, Bucuret, Edtura tnfc Enccopedc, 1976, p. 13.
|37| Ibdem, p. 14.
|38| Ibdem, p. 16.
|39| n ee se ncud : screrea cuneform, summero akkadan,
|aponez, arrammt.
|40| Descfrarea s-a fcut prn ntermedu petreor trngve de a
Persepos a nscrpe u Darus de pe stnca de a Behstun.
|41| Abert Focon, op. Ct., p. 17.
|42| Tbee adunate n unee arhve bbotec sunt n numr de m
de exempare. Dou tbe se egau ntre ee prntr-un sstem asemntor
baamaeor de astz, mpunndu-se astfe pentru prma oar termenu de
carte. Iar ca oc de depoztare, prma bbotec se af a Nnve, sec. VII .
Hr., unde s-au descopert zec de z connnd peste 22000 de astfe de
tbe.
|43| A. Focon, op. Ct., p. 20 21.
|44| Pentru ntreaga store a descfrr screr egptene, vez Esabeth
Herng, Povestea scrsuu, Bucuret, Edt. Tneretuu, 1960, p. 34 42.
|45| Pentru modu de preparare, vez Sgsmund |ako, Radu Manoescu,
Screrea atn n Evu medu, Bucuret, Edt. tnf. Enccop., 1971, p.
34.
|46| 15 Ibdem, p. 38; Pentru amnunte n domenu de foosre a hrte
n Europa |re Romne, Dconar a tneor specae ae store, p. 131.
Ce ma vech text european scrs pe hrte dateaz dn anu 1109 |47|
Daman P. Bogdan, Paeografa savo romn. Tratat Abum. DGAS,
Bucuret, 1978, p. 131.
|48| C. Boroanu, Texte vech de paeografe romno chrc. Abum
de paeografe romno chrc, Bucuret, 1971, p. 6; Daman P. Bogdan,
Paeografa, p. 131 158 amnunte prvnd afabetu gagotc chrc.
|49| Dn secou a XIV-ea pn n a doua |umtate a secouu XVII |ara
Romneasc Modova au foost n cancear mba savon cu caractere
chrce. Dup aceast dat, mba romn a nocut mba savon rmnnd
numa afabetu chrc care a fost nocut n 1860 cu afabetu atn.
|50| Sunt tbee pe care nvau s scre eev n secoee XVIII XIX
cu un conde de emn ascut a un capt pat a ceat.
|51| Pana de pasre se bga n nsp sau cenu, se cura de pee,
se nczea pentru a se ntura grsmea spre a deven eastc. Apo
captu se despca n dou pr. Partea nteroar se ta pn a |umtatea
grosm pene, formndu-se un |gheab. Se ascuea aceast pan de aa
maner, nct s se poat scre cu ea ne groase cee subr.
|52| Sgsmund |ak, Radu Manoescu, op. Ct., p. 109.
|53| Ibdem, p. 34 36, p. 109 113.
|54| Informae refertoare a suportu de scrs materaee de scrs e
avem de a d- dr. Oprea Forea, ef servcu Restaurare Conservare n
DGAS. muumm pe aceast cae.
|55| Pentru procedeee de preucrare a paprusuu a pergamentuu,
vez Sgsmund |ak, Radu Manoescu, op. Ct., p. 34 36.
|56| Ovdu Drmba, Istora cutur cvzae, vo. II, Bucuret, Edt.
tnfc Enccop., 1987, p. 196.
|57| Ibdem, p. 229 |58| Ibdem.
|59| Eugenu, Sperana, Cartea despre carte sau Eforescena sprtua,
Bucuret, Edt. tnfc Enccopedc, 1984, p. 33 34.
|60| Ibdem.
|61| 30 Asupra paternt aceste nven ma sunt nc dscu. Un
cercettor susn c nventatoru tparuu ar f oandezu Laurent Coster care
a sfrtu secouu a XIV-ea ar f avut deea ter, separat, n emn a
fecre tere apo e-a turnat n meta, a sunt de prere c Bernando
Cennn dn Bruges ar f avut aceast dee. Nu este oms nc feraru chnez P
Seng care a fcut dn ut teree chneze, e psea apo pe o scndur
ungea cu cernea partea care urma s se mprme. Dar este greu de
contestat mertee u Guttenberg n matere de tpar.
|62| Mc dconar enccopedc, Bucuret, Edtura Enccopedc, 1972,
p. 246.
|63| Dconar a tneor specae ae store, p. 95.
|64| N. Edrou, op. Ct., Introducere n tnee auxare ae store, Cu|
Napoca 1992.
|65| Ibdem.
|66| Ibdem, p. 203.
|67| Ion Ionacu, Cornooga documenteor dn Modova |ara
Romneasc, n vo.: Documente prvnd stora Romne, I, Introducere,
Bucuret, 1956, p. 396.
|68| 7 N. Edrou, op. Ct., p. 205; I. Ionacu, op. Ct., p. 392.
|69| I. Ionacu, op. Ct., p. 393.
|70| I. Ionacu, op. Ct., p. 392.
|71| Ibdem, p. 393 394.