Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE CESIUNE

la actul constitutiv al S.C. ................ S.R.L.,


cu sediul in Bucureti, ..
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.,
CUI ..

ntre subsemnaii:
..............., cetean .........., domiciliat n ............., identificat cu ......................, n
calitate de CEDENT, pe de o parte i
..............., cetean .........., domiciliat n ............., identificat cu ......................, n
calitate de CESIONAR, pe de alt parte,
A intervenit prezentul CONTRACT DE CESIUNE, cu urmtoarele clauze:
Art.1. Eu, ....................., cesionez dlui ....................., ....... pri sociale, n valoare
nominal de ...... lei fiecare i valoare total de .......... lei, reprezentnd ........ % din
ntregul capital social al societii i declar c am primit contravaloarea capitalului social
pe care l-am cesionat.
Eu, ....................., declar c primesc cesiunea ce mi-a fost fcut de ctre
Dl. ....................., respectiv ... pri sociale, n valoare de ........... lei fiecare i valoare
total de .......... lei, reprezentnd ...........% din capitalul social al societii i am luat la
cunotin de prevederile actului constitutiv al societii, cu al crui coninut sunt de
acord.
Cesionarul se subrog n toate drepturile i obligaiile de orice natur ce decurg din
deinerea prilor sociale cesionate ale societii.
Redactat astazi, .............., in patru exemplare, din care au fost eliberate partilor
trei exemplare.
CEDENT,
.....................

CESIONAR,
.....................

S-ar putea să vă placă și