Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 2993/05.03.2012 AVIZAT, Inspector colar General, Prof.

Drago DINCULESCU

Ta el no!"nal c# re$#ltatele o %"n#te &e ele'" la (l"!p"a&a &e )"olog"e, fa$a *#&e%ean+ , -..-../-0/ CLASA a 1I,a Nr. crt. 1 2 3 / 5 6 ) ( 9 10 11 N#!ele " pren#!ele ele'#l#" Dicu Ioana &'nase Iulia %r ansa Cons an in Diana -la0 1lena ,n0reea C'lescu 1ugen 2arian C5n 'cioiu Diana &rac6e 2. ,le7an0ra Cos#ina -asile Cris ina Negule Iulia 1lena &ar.' Clau0ia 9orescu ,0elina P#ncta* 96 () )6 )3 )2 )1 )0 69 65 6/ 62 Un"tatea &e 2n'+%+!3nt Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional 3Dinicu Golescu4 C5#"ulung Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional 3Dinicu Golescu4 C5#"ulung Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i N#!ele profesor#l#" coor&onator Des"a Iulian , anasescu Cris ina -oica Ga.riela -oica Ga.riela Pre!"#l acor&at Pre#iul I Cali$ica %N Pre#iul II Pre#iul III 2eniune

Pe" 'nariu 2i6aela 2eniune , anasescu Cris ina Du#i ru 8lorica -oica Ga.riela Des"a Iulian Pe" 'nariu 2i6aela , anasescu Cris ina
)tr. *ener#l Bert+elot nr. 28- 0, )e,tor 1, 010168, Bu,ure'ti Tel: +40 (0)21 40- -% 06 "#$: +40 (0)21 10 2 0&&&.edu.ro

2eniune 2eniune 2eniune 2eniune

B-dul Eroilor nr. 4-6, Piteti, Jud. Arge, Tel: +40 (0)248 218 1! "#$: +40 (0)248 21! %4 &&&.i'(#rge'.ro

12 13 1/ 15 16 1)

+a0iu Iulia +a0ea Georgiana Pe rescu G 1lena Iuliana Ze#eleag' ,le7an0ra 2acarie 9li;ia La<ar ,le7an0ra

60 59 5) 53 52 52

Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Liceul &eore ic :Iulia Za#$irescu4 2io;eni Colegiul Naional ,,-laicu -o0',, Cur ea 0e ,rges Colegiul Naional 3Dinicu Golescu4 C5#"ulung C.N. *Ion C.+r' ianu* Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Colegiul Naional 3Dinicu Golescu4 C5#"ulung Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Colegiul Naional Liceal ,,Zinca Golescu,, Pi e! i Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i Colegiul Naional ,,-laicu -o0',, Cur ea 0e ,rge! Colegiul Naional *Ion C.+r' ianu* Pi e! i

, anasescu Cris ina Dicu Corina Dr'gu ,n0reea Pe" 'nariu 2i6aela , anasescu Cris ina -oica Ga.riela

1( 19 20 21 22 23 2/ 25

G6ica ,n0reea C' 'lina 9#'r'n0oiu ,n0reea -laicu &u0or Neac!u ,le7an0ra +a0ea Diana 2aria G6ilencea -.8ilo$ eia ,0elina Zinca G ,n0reea Corina 9 'nicioiu ,na

52 /) /6 /5 /5 /1 /0 39

Des"a Iulian , anasescu Cris ina Pe" 'nariu 2i6aela , anasescu Cris ina Des"a Iulian Du#i ru 8lorica Dr'gu ,n0reea , anasescu Cris ina

Pre!e0in e Co#isie =u0eean', Ins"ec or >colar General ,0?unc , "ro$. Iuliana &@L+@A1,N@

Pre!e0in e e7ecu i;, Ins"ec or !colar 0e s"eciali a e .iologie, "ro$. 2aria 8L%A19C@

B-dul Eroilor nr. 4-6, Piteti, Jud. Arge, Tel: +40 (0)248 218 1! "#$: +40 (0)248 21! %4 &&&.i'(#rge'.ro

)tr. *ener#l Bert+elot nr. 28- 0, )e,tor 1, 010168, Bu,ure'ti Tel: +40 (0)21 40- -% 06 "#$: +40 (0)21 10 2 0&&&.edu.ro