Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE MASTER AUDIT CONTROL PUBLIC I PRIVAT

IAS 1 Prezentarea s t!a" #$r % nan& are

Coordonator, Le&t' Un (' Dr' F#$r an N!ta

Masterand, Sar)an M *a

GALAI

CUPRINS
1

Ca+ t$#!# 1' N$" !n te$ret &e +r ( t$are #a IAS 1 1.1. Obiectivul i aria de aplicabilitate a IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare 1.2. Scopul situaiilor financiare 1.3. ontinuitatea activit!ii 1.". o#ponente ale situaiilor financiare 1.".1. $ilanul 1.".2. ontul de profit i pierdere 1.".3. Situaia #odific!rilor capitalurilor proprii 1.".". Situaia flu%urilor de nu#erar 1.".&. 'ote e%plicative la situaiile financiare Ca+ t$#!# ,' St!- ! -e &az +r ( n- IAS 1 Prezentarea s t!a" #$r % nan& are 2.1. Prezentarea pe scurt a societ!ilor studiate 2.2. Prezentarea bilanului contabil confor# IAS 1 2.2.1. (ntoc#irea bilanului confor# re)le#ent!rilor contabile *n vi)oare 2.2.2. 2.2.3. 2.3. Principalele posturi bilaniere +valuarea i recunoaterea posturilor bilaniere

Prezentarea contului de profit i pierdere confor# IAS 1 2.3.1.(ntoc#irea contului de profit i pierdere confor# re)le#ent!rilor contabile 2.3.2. Principalele posturi din contul de profit i pierdere 2.3.3. +valuarea i recunoaterea veniturilor i c,eltuielilor *n contul de profit i

pierdere Ca+ t$#!# .' C$n&#!z B )# $/ra% e

IAS 1 Prezentarea s t!a" #$r % nan& are


2

apitolul 1. 'oiuni teoretice privitoare la IAS 1


1'1' O) e&t (!# % nan& are Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situaiilor financiare )enerale- pentru a asi)ura co#parabilitatea- at.t cu situaiile financiare ale *ntreprinderii pentru perioadele precedente- c*t i cu situaiile financiare ale altor *ntreprinderi. Pentru a realiza acest obiectiv- acest Standard prevede considerente )enerale pentru prezentarea situaiilor financiare- reco#and!ri pentru structura acestora i cerine #ini#e privind coninutul situaiilor financiare. (ntreprinderile *ntoc#esc i prezint! situaii financiare- care s! ilustreze activitatea desf!urat! i situaia la un #o#ent dat pentru diferii utilizatori- at.t interni- c.t i e%terni. /ei aceste situaii pot p!rea ase#!n!toare de la o ar! la alta- ele sunt diferite- fapt deter#inat de diferenele din #ediile le)ale- econo#ice i sociale- precu# i de utilizatori din diferite !ri care au nevoi diferite *n ceea ce privete cerinele naionale. Acest Standard se aplic! *n e)al! #!sur! situaiilor financiare ale unei *ntreprinderi individuale i situaiilor financiare consolidate pentru un )rup de *ntreprinderi. 0otui- aceasta nu *#piedic! prezentarea situaiilor financiare consolidate *n confor#itate cu cerinele Standardelor Internaionale de ontabilitate i a situaiilor financiare ale societ!ii1#a#! *n baza cerinelor naionale *n cadrul aceluiai docu#ent- at.ta ti#p c.t baza pentru *ntoc#irea fiec!rei situaii este clar evideniat! *n notele privind politicile contabile. 1',' S&$+!# s t!a" #$r % nan& are 0 ar a -e a+# &a) # tate a IAS 1 Prezentarea s t!a" #$r

Situaiile finaciare sunt o reprezentare financiar! structurat! a poziiei financiare a unei *ntreprinderi i a tranzaciilor efectuate de aceasta. Obiectivul situaiilor financiare )enerale este de a oferi infor#aiile despre poziia financiar!- perfor#ana i flu%urile de nu#erar ale unei *ntreprinderi- utile pentru o )a#! lar)! de utilizatori *n luarea deciziilor econo#ice. Situaiile financiare prezint!- de ase#enea- rezultatele )estiunii resurselor *ncredinate conducerii *ntreprinderilor. Pentru a atin)e acest obiectiv- situaiile financiare ofer! infor#aii despre2
3

active3 datorii3 capitaluri proprii3 venituri i c,eltuieli- inclusiv c.ti)uri i pierderi3 flu%uri de nu#erar ale *ntreprinderii. Aceste infor#aii- *#preun! cu alte infor#aii din notele la situaiile financiare- a4ut! utilizatorii la esti#area viitoarelor flu%uri de nu#erar ale *ntreprinderii i- *n special- a #o#entului i )radului de certitudine a )ener!rii nu#erarului i ec,ivalentelor de nu#erar. (n 5o#.nia- responsabilitatea vizeaz! or)anizarea i conducerea contabilit!ii. 6e)ea contabilit!ii nr. 7281991- republicat! *n anul 2::2- precizeaz! c! responsabilitatea or)aniz!rii i conducerii contabilit!ii revine ad#inistratorului- ordonatorului de credite sau altei persoane care are obli)aia )estion!rii unit!ii respective. 1'.' C$nt n! tatea a&t ( t1"

6a *ntoc#irea situaiilor financiare- conducerea trebuie s! evalueze capacitatea *ntreprinderii de a1i continua activitatea. Situaiile financiare trebuie *ntoc#ite pe baza continuit!ii activit!ii- cu e%cepia cazului *n care conducerea fie intenioneaz! s! lic,ideze *ntreprinderea sau s! *nceteze activitatea- fie nu are alt! alternativ!. Atunci c.nd- la efectuarea evalu!rii- conducerea are cunotin! de incertitudini se#nificative le)ate de eveni#ente sau condiii care pot cauza *ndoieli se#nificative asupra capacit!ii *ntreprinderii de a1i continua activitatea- incertitudinile respective trebuie evideniate. Atunci c.nd situaiile financiare nu sunt *ntoc#ite pe baza continuit!ii activit!ii- acest fapt trebuie evideniat- *#preun! cu baza de *ntoc#ire a situaiilor financiare i #otivul pentru care *ntreprinderea nu *i va #ai putea continua activitatea. 1'2' C$3+$nente a#e s t!a" #$r % nan& are

Acest Standard cere ca anu#ite infor#aii s! fie prezentate fie *n situaiile financiare - ca alte ele#ente1r.nduri- fie *n note i stabilete for#atele reco#andate ca ane%! la Standardfor#ate pe care o *ntreprindere le poate adopta *n funcie de specific.Acest Standard utilizeaz! ter#enul de prezentare de infor#aii *ntr1un sens lar)- cuprinz.nd ele#entele prezentate *n fiecare situaie financiar! propriu1zis!- precu# i *n notele la acestea. Situaiile financiare trebuie identificate i separate *n #od clar de alte infor#aii din acelai docu#ent publicat. Standardele Internaionale de ontabilitate se aplic! doar situaiilor
4

financiare- i nu altor infor#aii prezentate *n raportul anual sau alt docu#ent. Prin ur#are- este i#portant ca utilizatorii s! poat! distin)e infor#aiile elaborate prin utilizarea Standardelor Internaionale de ontabilitate de alte infor#aii care pot fi folositoare utilizatorilor- dar nu fac obiectul Standardelor. ;n set co#plet de situaii financiare include ur#!toarele co#ponente2 < $ilanul3 < ontul de profit i pierdere3 < O situaie care s! reflecte fie2 toate #odific!rile capitalurilor proprii- fie #odific!rile capitalurilor proprii- altele dec.t acelea provenind din tranzacii de capital cu proprietarii i distribuiri c!tre proprietari3 < Situaia flu%urilor de nu#erar3 < Politicile contabile i notele e%plicative. (ntreprinderile sunt *ncura4ate s! prezinte- *n afara situaiilor financiare- o analiz! financiar! efectuat! de conducere care descrie i e%plic! caracteristicile principale ale perfor#anei financiare i poziiei financiare ale *ntreprinderii- precu# i principalele incertitudini cu care se confrunt!. 1'2'1' B #an"!# $ilanul ofer! infor#aii eseniale despre capacitatea *ntrerprinderii de a de)a4a flu%uri viitoare de trezorerie- despre necesit!ile de creditare viitoare i capacitatea de onorare a acestora- despre repartiz!rile viitoare c!tre creditori- acionari sau alte cate)orii. onfor# Cadrului contabil general de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare - poziia financiar! este reflectat! prin inter#ediul bilanului- #ai precis prin inter#ediul ele#entelor sale- adic! active- datorii i capitaluri proprii. a4 De% n rea e#e3ente#$r -e ) #an" Potrivit adrului )eneral al IAS$12 < Un activ este o resurs! controlat! de *ntreprindere ca ur#are a unor eveni#ente trecute i din care se prevede c! se vor obine beneficii econo#ice viitoare. < O datorie este o obli)aie actual! a *ntreprinderii provenit! din eveni#ente trecute i a c!rei decontare va conduce la o ieire de resurse care *ncorporeaz! beneficii econo#ice.

Cadrul general pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare al IASB- para)raful 1=.

< Capitalurile proprii reprezint! interesul rezidual *n activele *ntreprinderii dup! deducerea tuturor datoriilor. )4 Re&!n$a0terea a&t (e#$r 0 -at$r #$r ;n activ este recunoscut *n bilan *n #o#entul *n care este probabil! realizarea unui beneficiu econo#ic viitor de c!tre *ntreprindere i activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat! *n #od credibil2. O datorie este recunoscut! *n bilan *n #o#entul *n care este probabil ca o ieire de resurse- purt!toare de beneficii econo#ice- va rezulta din lic,idarea unei obli)aii prezente- iar valoarea la care se va realiza aceast! lic,idare poate fi evaluat! *n #od credibil 3. (n practic! obli)aiile rezultate din contracte *n care nu s1a respectat *nc! obli)aiile contractuale >de e%e#plu- datoriile pentru stocuri co#andate- dar nepri#ite *nc!? nu sunt *n )eneral recunoscute ca datorii *n situaiile financiare. 0otui astfel de obli)aii pot corespunde definiiei datoriilor i*n cazul *n care criteriile de recunoatere sunt *ndeplinite *n anu#ite circu#stane- acestea pot fi recunoscute. (n astfel de circu#stane recunoaterea datoriilor i#plic! i recunoaterea activelor sau a c,eltuielilor aferente. @iecare *ntreprindere trebuia s! deter#ine- pe baza naturii activit!ii sale- dac! s! prezinte sau nu activele curente i i#obilizate i datoriile curente i pe ter#en lun)- ca i clasific!ri separate *n bilan. Para)rafele de la &A la =& din IAS 1 se aplic! atunci c.nd se face aceast! distincie. Atunci c.nd *ntreprinderea ,ot!r!te s! nu fac! aceast! clasificare- activele i datoriile trebuie prezentate pe lar)- *n ordinea lic,idit!ii lor. IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare- nu i#pune *ntreprinderilor un for#at standardizat pentru prezentarea infor#aiilor privind poziia financiar! deoarece fiecare *ntreprindere- *n funcie de specificul activit!ii- poate s!1i alc!tuiasc! propria structur! a bilanului- astfel *nc.t infor#aiile prezente s! fie c.t #ai relevante. (ntreprinderile din ;niunea +uropean! sunt obli)ate s! respecte sc,e#ele de prezentare prescrise *n /irectiva a IB1a- deoarece nici o dero)are de la aceste sc,e#e nu este autorizat!- cu e%cepia cazurilor prev!zute de aceeai /irectiv!. (n virtutea acestor sc,e#e- *ntreprinderile europene trebuie s! repartizeze ele#entele de activ la rubricile2 activ circulant i activ i#obilizat. Aceast! distincie poate s! furnizeze un tablou diferit de abordarea curent8ter#en lun)- preconizat! *n IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare.

2 3

IAS 1 rezentarea situaiilor financiare!- +ditura + IAS 1 rezentarea situaiilor financiare!- +ditura +

A5- $ucureti- 2::". A5- $ucureti- 2::".

Para)raful &3 din IAS 1 precizeaz! c! activele i datoriile trebuie prezentate pe lar)- *n ordinea lic,idit!ii lor". Pentru prezentarea ele#entelor *n bilan *ntreprinderile pot opta pentru unul din ur#!toarele dou! criterii2 < riteriul curent8ter#en lun)3 < riteriul lic,iditate8e%i)ibilitate. 0otui- para)raful &" i#pune prezentarea tuturor activelor i datoriilor ce se ateapt! a fi recuperate sau decontate pe parcursul unei perioade #ai lun)i de 12 luni de la data bilanului. 5e)le#ent!rile contabile din ara noastr! au optat pentru o clasificare a ele#enteler de activ *n active i#obilizate i active circulante- respect.nd astfel cerinele din /irectiva a IB1a. riteriul adoptat a fost cel bazat pe lic,iditatea activelor i nu pe clasificarea curent8ter#en lun). (n ceea ce privete clasificarea datoriilor- nor#alizatorii contabili ro#.ni au optat pentru pri#ul criteriu de clasificare al ele#entelor din bilan- i anu#e curent8ter#en lun). Astfel- *n bilan apar ur#!toarele dou! posturi2 < /atorii ce trebuie pl!tite *ntr1o perioad! #ai #are de un an3 < /atorii ce trebuie pl!tite *ntr1o perioad! #ai #ic! de un an. lasificarea ele#entelor *n bilan dup! criteriul curent8ter#en lun) per#ite *ntreprinderii s! cunoasc! la sf.ritul e%erciiului financiar activele nete >dac! activele sunt #ai #ari dec.t datoriile?- respectiv datoriile nete >dac! datoriile sunt #ai #ari dec.t activele? de care *ntreprinderea dispune pe ter#en scurt >p.n! la un an? sau pe ter#en lun) >#ai #are de un an?. $ilanul trebuie s! cuprind! ele#ente1r.nduri care prezint!- cel puin- ur#!toarele valori&2 < I#obiliz!ri corporale3 < Active necorporale3 < Active financiare3 < Investiii financiare contabilizate prin #etoda punerii *n ec,ivalen!3 < Stocuri3 < reane co#erciale i si#ilare3 < 'u#erar i ec,ivalentele de nu#erar3 < /atorii co#erciale i si#ilare3 < /atorii i active fiscale- aa cu# sunt ele cerute de IAS 12 I#pozit pe profit3 < Provizioane3
" &

IAS 1 rezentarea situaiilor financiare!- para)raful &3- +ditura + IAS 1 rezentarea situaiilor financiare!- para)raful ==- +ditura +

A5- $ucureti- 2::". A5- $ucureti- 2::".

< /atorii pe ter#en lun) purt!toare de dob.nd!3 < Interes #inoritar3 < apital e#is i rezerve. O *ntreprindere poate s! prezinte bilanul fie *n for#at cont- fie *n for#at list!- *ns! cu respectarea cerinelor #ini#e obli)atorii de la para)raful ==. 5e)le#ent!rile contabile din ara noastr! au optat pentru un for#at list! al bilanului- care se bazeaz! pe ecuaia funda#ental!2 A&t (e 5 Dat$r 6 Ca+ ta#!r +r$+r . Structura bilanului este standardizat! i detaliat! f!r! a se li#ita doar la ele#entele #ini#e cerute de IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare. Structura detaliat! este rezultatul faptului c! s1a *ncercat ar#onizarea nu doar cu Standardele Internaionale de +uropene. 1'2',' C$nt!# -e +r$% t 0 + er-ere Studiile efectuate *n ulti#a perioad! au relevat faptul c! pe piaa infor#aiilor financiare produsul cel #ai solicitat este contul de profit i pierdere- deoarece arat! dac! *ntreprinderea i1a atins sau nu obiectivul funda#ental- cel de a obine un profit acceptabil. IAS 1 rezentarea situaiilor financiare indic! o list! #ini#al! a ele#entelor ce trebuie cuprinse *n contul de profit i pierdere=- precu#2 < Benitul3 < 5ezultatele din activitatea de e%ploatare3 < osturile de finanare3 < Partea din profituri i pierderi aferent! *ntreprinderilor asociate i asocierilor *n participaie contabilizat! prin #etoda punerii *n ec,ivalen!3 < ,eltuielile fiscale3 < Profitul sau pierderea din activit!ile curente3 < +le#ente e%traordinare3 < Interesul #inoritar3 < Profitul net sau pierderea net! a perioadei. (ntreprinderile au posibilitatea s! adau)e *n contul de profit i pierdere ele#enter.nduri- titluri i subtotaluri- atunci c.nd un Standard Internaional de ontabilitate o cere sau atunci c.nd o astfel de prezentare este necesar! pentru prezentarea fidel! a rezultatelor financiare
=

ontabilitate- ci i cu /irectivele

IAS 1 rezentarea situaiilor financiare" paragraful #$" +ditura +

A5- $ucureti- 2::".

ale *ntreprinderiiA3 criteriile ce trebuie respectate *n acest caz sunt pra)ul de se#nificaie- natura i funcia diferitelor co#ponente de venituri i c,eltuieli. IAS 1 nu prevede un anu#it #odel de prezentare a contului de profit i pierdere#odelele indicate *n ane%! nefiind obli)atorii. (ntreprinderile pot opta pentru o prezentare *n contul de profit i pierdere sau *n notele la contul de profit i pierdere- a unei analize a c,eltuielilor clasificate dup! natura sau dup! funciile lor *n cadrul *ntreprinderii. (n continuarec,eltuielile sunt subclasificate pentru a reliefa sfera co#ponentelor rezultatelor financiare care pot diferi *n ceea ce privete stabilitatea- potenialul de c.ti) i pierdere i previzibilitatea7. IAS 1 cere ca o *ntreprindere s! prezinte fie *n contul de profit i pierdere- fie *n notele e%plicative o analiz! a c,eltuielilor utiliz.nd o clasificare bazat! fie pe natura c,eltuielilor- fie pe destinaia lor *n cadrul *ntreprinderii. Bolu#ul de 5e)le#ent!ri contabile ar#onizate cu directiva a IB1a a ++ i cu IAS cere ca aceast! analiz! s! se fac! *n funcie de natura c,eltuielilor i s! fie inclus! *n contul de profit i pierdere. nor#al cerinele IAS. Ale)erea uneia dintre cele dou! #etode >#etoda costului v.nz!rilor i #etoda naturii c,eltuielilor? depinde de factori istorici i econo#ici- dar i de natura or)anizaiei. Av.nd *n vedere c! fiecare #etod! este avanta4oas! pentru anu#ite tipuri de *ntreprinderi- IAS 1 solicit! o ale)ere *n funcie de cea care prezint! cel #ai fidel ele#entele de perfor#an! ale *ntreprinderii9. /eoarece infor#aiile privind natura c,eltuielilor sunt utile *n previzionarea viitoarelor flu%uri de nu#erar- atunci c.nd este utilizat! #etoda costului v.nz!rilor- nor#a contabil! internaional! solicit! o prezentare adiional! privind clasificarea dup! natur!. a4 De% n " a#e (en t!r #$r 0 &*e#t! e# #$r 6u#ea contabil! are o i#a)ine clar! i co#ple%! asupra veniturilor i c,eltuielilor. +a este consecina eforturilor depuse de IAS$ care- *n adrul )eneral pentru *ntoc#irea i prezentarea situaiilor financiare prezint! definiiile1: celor dou! concepte astfel2 Beniturile reprezint! creteri ale beneficiilor econo#ice *nre)istrate pe parcursul perioadei contabile sub for#! de intr!ri sau creteri ale activelor sau descreteri ale datoriilor
A 7

onfor#itatea cu prevederile volu#ului de ++ i cu IAS va satisface *n #od

5e)le#ent!ri contabile ar#onizate cu directiva a IB1a a

IAS 1 rezentarea situaiilor financiare" paragraful #$" +ditura + IAS 1 rezentarea situaiilor financiare" paragraful #$"" +ditura + 9 IAS 1 rezentarea situaiilor financiare" paragraful %&" +ditura + 1: adrul Ceneral al IAS$- para)raful A:.

A5- $ucureti- 2::" A5- $ucureti- 2::" A5- $ucureti- 2::"

care se concretizeaz! *n creteri ale capitalului propriu- altele dec.t cele rezultate din contribuii ale acionarilor. ,eltuielile reprezint! di#inu!ri ale beneficiilor econo#ice *nre)istrate pe parcursul perioadei contabile sub for#! de ieiri sau sc!deri ale activelor sau creteri ale datoriilor care se concretizeaz! *n reduceri ale capitalului propriu- altele dec.t cele rezultate din distribuirea acestora c!tre acionari. /efiniia veniturilor include at.t veniturile din activit!i curente- c.t i c.ti)uri din alte surse. Beniturile din activit!i curente se pot re)!si sub diferite denu#iri- cu# ar fi v.nz!rico#isioane- dob.nzi- dividende- redevene i c,irii. *ntreprinderii. .ti)urile reprezint! alte ele#ente care corespund definiiei veniturilor i pot ap!rea sau nu ca rezultat al activit!ii curente a .ti)urile reprezint! creteri ale beneficiilor econo#ice i- din acest punct de vedere- nu difer! ca natur! de veniturile din activitatea curent!. /efiniia c,eltuielilor include pierderile- precu# i alte c,eltuieli care apar *n procesul desf!ur!rii activit!ii curente a *ntreprinderii. Pierderile reprezint! alte ele#ente care corespund definiiei c,eltuielilor i care pot ap!rea sau nu pe parcursul desf!ur!rii activit!ilor curente ale *ntreprinderii. Pierderile reprezint! di#inu!ri ale beneficiilor econo#ice i- din acest punct de vedere- nu difer! ca natur! de alte tipuri de c,eltuieli. Prin ur#are pierderile nu sunt considerate ca o structur! distinct!. )4 Re&!n$a0terea (en t!r #$r 0 &*e#t! e# #$r adrul conceptual al IAS$ a stabilit care sunt criteriile pentru recunoaterea ele#entelor ce descriu perfor#ana co#paniei. Astfel- veniturile sunt recunoscute *n contul de profit i pierdere atunci c.nd a avut loc o cretere a beneficiilor econo#ice viitoare aferente creterii unui activ sau di#inu!rii unei datoriiiar aceast! cretere poate fi evaluat! credibil. ,eltuielile sunt recunoscute *n contul de profit i pierdere atunci c.nd a avut loc o reducere a beneficiilor econo#ice viitoare- aferent! di#inu!rii unui activ sau creterii unei datorii- iar aceast! reducere poate fi evaluat! credibil. Aceasta *nsea#n! c! recunoaterea c,eltuielilor are loc si#ultan cu recunoaterea creterii datoriilor sau reducerii activelor >de e%e#plu- drepturile salariale an)a4ate sau a#ortizarea i#obiliz!rilor corporale?. &4 E(a#!area (en t!r #$r 0 &*e#t! e# #$r
10

+valuarea veniturilor se efectueaz! confor# prevederilor din IAS 17- la valoarea 4ust! a contraprestaiei pri#it! sau de pri#it11. /e re)ul!- valoarea veniturilor )enerate de o tranzacie se deter#in! pe baza unui acord *ntre co#panie i cu#p!r!tor sau utilizatorul activului- lu.ndu1 se *n considerare reducerile co#erciale acordate de co#panie. Di4locul de plat! ce ur#eaz! a fi pri#it este- *n )eneral- nu#erarul sau ec,ivalente ale nu#erarului- iar su#a veniturilor reprezint! su#a nu#erarului sau ec,ivalentelor de nu#erar pri#it! sau de pri#it. (n ceea ce privete evaluarea c,eltuielilor- aceasta se efectueaz! la valoarea 4ust! a #i4locului de plat! acordat sau de acordat *n sc,i#bul contraprestaiei pri#ite sau de transferat f!r! ec,ivalent12. 1'2'.' S t!a" a 3$- % &1r #$r &a+ ta#!r #$r +r$+r (ntreprinderile trebuie s! prezinte- ca o co#ponent! separat! a situaiilor sale financiare- o situaie care s! evidenieze132 < Profitul net sau pierderea net! a perioadei3 < @iecare ele#ent de venit i c,eltuial!- c.ti) sau pierdere care- aa cu# este cerut de alte standarde- este recunoscut direct *n capitalurile proprii- i totalul acestor ele#ente3 < +fectul cu#ulativ al #odific!rilor politicii contabile i corecia erorilor funda#entale abordate la trata#entele de baz! din IAS 7. (n plus- *ntreprinderile trebuie s! prezinte- fie *n situaia #odific!rilor capitalurilor proprii- fie *n note2 < 0ranzaciile de capital cu proprietarii i distribuiile c!tre acetia3 < Soldul profitului cu#ulat sau a pierderii cu#ulate la *nceputul perioadei i la data bilanului- precu# i #odific!rile pe parcursul perioadei3 < O reconciliere *ntre valoarea contabil! a fiec!rei clase de capitaluri proprii- pri#e de capital i fiec!rei rezerve la *nceputul i la sf.ritul perioadei- prezent.nd distinct fiecare #odificare. Dodific!rile *n capitalurile proprii ale *ntreprinderii *ntre dou! date ale bilanului reflect! creterea sau reducerea activului net sau a avuiei *n cursul perioadei- *n baza principiilor particulare de evaluare adoptate i prezentate *n situaiile financiare. u e%cepia #odific!rilor rezultate din tranzaciile cu acionarii- cu# ar fi aporturile de capital i dividendele- #odificarea
11 12

IAS 17 'enituri- para)raful 9- +ditura + A5- $ucureti- 2::". 5istea D.- Contabilitatea financiar( a ntreprinderii- +d. ;niversitar!- $ucureti- 2::&- p. "2A. 13 IAS 1 rezentarea situaiilor financiare" paragraful %)" +ditura + A5- $ucureti- 2::"

11

)lobal! a capitalurilor proprii reprezint! c.ti)urile i pierderile totale )enerate de activit!ile *ntreprinderii pe parcursul perioadei. 5ezultatul contabil se poate deter#ina at.t din punct de vedere econo#ic- ca diferen! *ntre veniturile i c,eltuielile *nre)istrate *n cursul perioadei- c.t i din punct de vedere patri#onial- ca diferen! *ntre activul net de la sf.ritul i de la *nceputul perioadei- e%cluz.nd tranzaciile cu proprietarii- privind aportul sau distribuirea de capital. Situaia #odific!rilor capitalurilor proprii poate fi considerat! ca o situaie ce per#ite reflectarea perfor#anei )lobale a *ntreprinderii. (n cazul *n care *ntreprinderea ale)e aceast! situaie pentru reflectarea perfor#anei unei *ntreprinderi- ea trebuie s! prezinte *n note infor#aii cu privire la ele#entele din para)raful 7=. IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare- ofer! dou! sc,e#e de prezentare a Situaiei #odific!rilor capitalului propriu *n ane%ele sale. Acestea sunt2 <Situaia #odific!rilor capitalului propriu care s! reflecte toate variaiile activului net3 < Situaia #odific!rilor capitalului propriu altele dec.t aporturile sau distribuirile fa! de proprietari. Pri#ul #odel este #ai vast- deoarece cuprinde i prezentarea tranzaciilor cu proprietariiprecu# i #odific!rile aferente fiec!rui post de capital propriu. Pentru acest #odel s1ar i#pune utilizarea unui ont de profit i pierdere dup! repartizarea profitului deoarece rezultatul este repartizat at.t pentru dividende- c.t i pentru celelalte co#ponente care for#eaz! capitalul propriu. Astfel- variaia capitalului propriu reflect! partea din rezultatul e%erciiului care nu a fost distribuit! sub for#! de dividende i care r!#.ne *n *ntreprindere. Aceasta- *#preun! cu ele#entele care *#brac! for#a de c.ti)uri i pierderi *nre)istrate direct *n capitalul propriu- f!r! a tranzita ontul *ntreprinderii- per#ite #!surarea *#bo)!irii patri#oniale a *ntreprinderii. Al doilea #odel are *n vedere reflectarea tuturor tranzaciilor care *#brac! for#a de c.ti)uri sau pierderi- i care se *nre)istreaz! direct *n capitalurile proprii- f!r! a tranzita ontul de profit i pierdere. Pentru un astfel de #odel s1ar i#pune un ont de profit i pierdere *nainte de repartizarea profitului. Su#a ele#entelor prezentate confor# acestui #odel per#ite calculul unui indicator- cunoscut pe plan internaional sub denu#irea de co#pre,ensive inco#e- sau rezultat econo#ic sau )lobal- care este o #!sur! e%tensiv! a perfor#anei financiare a unei *ntreprinderi. 0otui pentru a #!sura perfor#ana *ntreprinderii pentru e%erciiul *nc,eiat nu ar trebui s! se ia *n considerare efectul cu#ulativ al #odific!rii politicii contabile i corecia

12

erorilor funda#entale aparine unor e%erciii anterioare- i care au fost *nre)istrate *n capitalul propriu- prin afectarea soldului de desc,idere al rezultatului reportat. Situaia #odific!rilor capitalului propriu se *ntoc#ete potrivit re)le#ent!rilor din ara noastr! nu#ai de societ!ile care aplic! 5e)le#ent!rile ar#onizate cu /irectiva a IB1a i cu Standardele Internaionale de ontabilitate i reflect! toate variaiile capitalului propriu- inclusiv tranzaciile cu proprietarii. 'u se poate spune c! e%ist! #ai #ulte #odele de situaii privind variaia capitalurilor proprii- pentru c! *ntreprinderilor le este i#pus! for#a de prezentaredeoarece nu e%ist! opiunea pentru *ntoc#irea unei situaii a c.ti)urilor i pierderilor- care s! nu reflecte tranzaciile cu proprietarii. 1'2'2' S t!a" a %#!7!r #$r -e n!3erar IAS A stabilete cerine pe#tru prezentarea situaiei flu%urilor de nu#erar i infor#aiile care trebuie prezentate. Acest Standard afir#! c! infor#aiile privind flu%urile de nu#erar sunt folositoare utilizatorilor situaiilor financiare. Oferind o baz! pentru evaluarea capacit!ii *ntreprinderii de a )enera nu#erar i ec,ivalente de nu#erar- precu# i a necesit!ilor *ntreprinderii pentru utilizarea flu%urilor de nu#erar respective. Infor#aiile referitoare la flu%urile de nu#erar ale unei *ntreprinderi sunt utile *n oferirea utilizatorilor de situaii financiare a unei baze pentru evaluarea capacit!ii *ntreprinderii de a )enera nu#erar sau ec,ivalente de nu#erar. /eciziile econo#ice care sunt luate de utilizatori necesit! o evaluare a capacit!ii de a )enera nu#erar sau ec,ivalente de nu#erar. 0abloul flu%urilor de trezorerie reprezint! o situaie de flu%- care- spre deosebire de ontul de profit i pierdere- e%pri#! realit!i indiscutabile- neconvenionale. Acesta per#ite co#pararea rezultatelor *ntreprinderii prin eli#inarea efectelor diferitelor #etode contabile pentru aceleai operaii i eveni#ente. Se poate afir#a c! variaia trezoreriei se calculeaz! si#plu cu a4utorul bilanului. /ar feno#enele de lic,iditate i solvabilitate solicit! analize co#ple%e pentru a deter#ina contribuia factorilor care )enereaz! aceast! variaie- fiind necesar un tablou al flu%urilor de trezorerie. Infor#aiile istorice privind flu%urile #onetare stau la baza previziunilor de flu%uri de trezorerie viitoare- cre.ndu1se- astfel- pre#isele pentru esti#area valorii *ntreprinderii. /e ase#enea- acest tablou per#ite s! se evalueze capacitatea *ntreprinderii de a de)a4a lic,idit!i- s! se deter#ine necesarul de lic,idit!i- s! se prevad! scadenele i riscul *ncas!rilor viitoare. Av.nd la dispoziie un tablou al flu%urilor de trezorerie- utilizatorii pot s! evalueze sc,i#b!rile activului net al unei *ntreprinderi *n structura sa financiar!- capacitatea de
13

adaptare la diferite con4uncturi i oportunit!i- s! elaboreze #odele pentru aprecierea diferitelor *ntreprinderi. 'u trebuie e%clus nici faptul c! tabloul flu%urilor de trezorerie aduce #ult dorit! concilierii *ntre rezultatul contabil i trezorerie. Bariaia lic,idit!ilor i ec,ivalentelor de lic,idit!i se poate e%plica prin aciunea a trei factori sau tipuri de activit!i- tabloul de trezorerie baz.ndu1se pe o clasificare funcional! a flu%urilor *ntreprinderii2 activit!i de e%ploatare- activit!i de investiii i activit!i de finanare. @lu%ul de trezorerie )enerat de activitatea de e%ploatare apare ca un indicator vital pentru #!surarea perfor#anei financiare a *ntreprinderii- de #!ri#ea lui depinz.nd aprecierea capacit!ii *ntreprinderii de a )enera suficiente lic,idit!i i ec,ivalente de lic,idit!i *n scopul realiz!rii de noi investiii- de a acorda dividendele- de a ra#bursa *#pru#uturi- toate acestea f!r! a se apela la surse e%terne de finanare costisitoare. 'u trebuie uitat! nici i#portana previziunii flu%urilor viitoare de trezorerie aferente e%ploat!rii. @lu%ul de trezorerie )enerat de activitatea de e%ploatare poate fi deter#inat prin dou! #etode2 #etoda direct!- care opereaz! nu#ai cu infor#aii de tip *ncas!ri i pl!i3 #etoda indirect!- care opereaz!- *n principiu- cu infor#aii de)a4ate de contabilitatea de an)a4a#ente. Detoda direct! este dorit! de investitori- deoarece per#ite stabilirea valorii *ntreprinderii pe baza previziunilor de cas,1floE. Detoda indirect! este preferat! de #ana)eri- deoarece ascunde utilizatorilor e%terni i#a)inea real! despre lic,iditate i solvabilitatea *ntreprinderiiprecu# i de contabili- pentru uurina calculului. @lu%ul de trezorerie din e%ploatare- care reprezint! *n principal diferena dintre *ncas!rile de la clieni i pl!ile fa! de furnizori i salariai- furnizeaz! investitorilor o infor#aie co#ple#entar! rezultatului furnizat de contabilitatea de an)a4a#ente- fiind un bun indicator pentru #!surarea perfor#anei *ntreprinderii. 1'2'8' N$te e7+# &at (e #a s t!a" #e % nan& are 'otele la situaiile financiare ale unei *ntreprinderi trebuie1"2 < S! prezinte infor#aii despre bazele de *ntoc#ire a situaiilor financiare i despre politicile contabile specifice selecionate i aplicate pentru tranzacii i eveni#ente se#nificative3 < S! prezinte infor#aiile cerute de Standardele Internaionale de ontabilitate care nu sunt prezentate *n alt! parte *n situaiile financiare3
1"

IAS 1 rezentarea situaiilor financiare" paragraful *+" +ditura +

A5- $ucureti- 2::"

14

< S! ofere infor#aii supli#entare care nu sunt prezentate *n situaiile financiare- dar care sunt necesare pentru o prezentare fidel!. 'otele la situaiile financiare trebuie prezentate *ntr1un #od siste#atic. @iecare ele#ent din bilan- contul de profit i pierdere i situaia flu%urilor de nu#erar trebuie s! fac! tri#itere la toate infor#aiile aferente din note. 'otele la situaiile financiare includ descrieri narative sau analize #ai detaliate ale su#elor prezentate *n bilan- contul de profit i pierdere- situaia flu%urilor de nu#erar i situaia #odific!rii capitalurilor proprii- precu# i infor#aii supli#entare- cu# ar fi an)a4a#entele i datoriile contin)ente. +le includ infor#aiile cerute i *ncura4ate a fi prezentate de Standardele Internaionale de ontabilitate i alte prezent!ri necesare pentru o prezentare fidel!. 'otele sunt *n #od nor#al prezentate *n ur#!toarea ordine care a4ut! utilizatorii la *nele)erea situaiilor financiare i co#pararea acestora cu situaiile altor *ntreprinderi2 < /eclaraia confor#it!ii cu Standardele Internaionale de ontabilitate3 < Prezentarea bazei >bazelor? de evaluare i a politicilor contabile aplicate3 < Infor#aii care stau la baza ele#entelor1r.nduri prezentate *n fiecare situaie financiar! *n ordinea *n care este prezentat fiecare ele#ent1r.nd i fiecare situaie financiar!3 < Alte prezent!ri- inclusiv2 contin)ene- an)a4a#ente i alte infor#aii financiare i infor#aii nefinanciare. Seciunea politicilor contabile din notele la situaiile financiare trebuie s! descrie ur#!toarele2 < $aza >bazele? de evaluare utilizate la *ntoc#irea situaiilor financiare3 < @iecare politic! contabil! specific! necesar! pentru o *nele)ere corespunz!toare a situaiilor financiare. (n plus fa! de politicile contabile specifice utilizate *n situaiile financiare- este i#portant ca utilizatorii s! cunoasc! baza >bazele? de evaluare utilizat! >utilizate? >costul istoric- costul curent- valoarea realizabil!- valoarea 4ust! sau valoarea actualizat!?- deoarece aceasta >acestea? for#eaz! baza de *ntoc#ire a situaiilor financiare ca *ntre). Atunci c.nd este utilizat! #ai #ult o baz! de evaluare *n situaiile financiare- de e%e#plu- atunci c.nd sunt reevaluate anu#ite active i#obilizate- este suficient! indicarea cate)oriilor de active i datorii la care se aplic! fiecare baz! de evaluare. 6a ale)erea prezent!rii sau nu a unei politici contabile specifice- #ana)e#entul ia *n considerare dac! astfel utilizatorii ar putea fi a4utai la *nele)erea #odului *n care tranzaciile i
15

eveni#entele se re)!sesc *n perfor#ana i poziia financiar! raportate. Politicile contabile pe care o *ntreprindere le1ar putea avea *n vedere cuprind- dar nu se li#iteaz! la- ur#!toarele2 < 5ecunoaterea veniturilor din activit!ile curente3 < Principiile de consolidare- inclusiv *n ceea ce privete filialele i *ntreprinderile asociate3 < o#bin!rile de *ntreprinderi3 < Asocierile *n participaie3 < 5ecunoaterea i a#ortizarea activelor corporale i necorporale3 < apitalizarea costurilor *ndator!rii i a altor c,eltuieli3 < ontractele de construcii3 < Investiiile i#obiliare3 < Instru#entele i investiiile financiare3 < Operaiunile de leasin)3 < osturile de cercetare i dezvoltare3 < Stocurile3 < I#pozitele- inclusiv i#pozitele a#.nate3 < Provizioanele3 < osturile cu beneficiile de pensionare datorate an)a4ailor3 < onversia valutar! i acoperirea riscului valutar3 < /efinirea se)#entelor de activitate i a zonelor )eo)rafice i baza de alocare a costurilor pe se)#ente3 < /efinirea nu#erarului i a ec,ivalentelor de nu#erar3 < ontabilitatea de inflaie3 < Subveniile )uverna#entale. @iecare *ntreprindere are *n vedere natura activit!ii sale i politicile pe care utilizatorul se ateapt! s! le )!seasc! pentru acel tip de *ntreprindere. /e e%e#plu- se ateapt! ca toate *ntreprinderile din sectorul privat s! prezinte politica contabil! a i#pozitelor pe profit- inclusiv i#pozitele a#.nate i creanele privind i#pozitele a#.nate. Atunci c.nd o *ntreprindere are activit!i *n str!in!tate sau tranzacii *n valut! *ntr1un volu# se#nificativ- se ateapt! prezentarea politicilor contabile de recunoatere a c.ti)urilor i pierderilor de curs valutar- precu# i de acoperire a riscului unor astfel de c.ti)uri sau pierderi. (n situaiile financiare consolidate- este prezentat! politica utilizat! la deter#inarea fondului co#ercial i a interesului #inoritar.
16

apitolul 2. Studiu de caz privind IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare


Studiile de caz au fost realizate la dou! co#panii care aplic! prevederile acestui Standard Internaional de ontabilitate i anu#e9 S'C' Aer$star S'A' i o co#panie str!in!- cu filial! i *n 5o#.nia- Carre%$!r. Studiul de caz *ncepe printr1o scurt! prezentare a co#paniilor- referitoare la denu#ireafor#a 4uridic!- sediul social i obiectul de activitate. ,'1' Prezentarea +e s&!rt a s$& et1" #$r st!- ate a' S'C' Aer$star S'A' ;zina de 5eparaii Avioane >;.5.A.? aloc.ndu1i1se nu#!rul de unitate #ilitar! ;D :3A=A- precursoarea societ!ii co#erciale A+5OS0A5 S.A. de azi. Societatea funcioneaz! sub for#a 4uridic! de societate pe aciuni- confor# prevederilor 6e)ii 1&8199: privind reor)anizarea unit!ilor econo#ice de stat ca societ!i co#erciale . A+5OS0A5 S.A. este *nre)istrat! la 5e)istrul o#erului $ac!u cu nu#!rul de ordine F:"8113A81991 i are capitalul social de 29.27".132-&: lei. Aciunile societ!ii sunt *nscrise la cota $ursei de Balori $ucureti din anul 1997- cate)oria a IIa- cu indicativul A5S. +videna aciunilor i acionarilor este inut!- *n condiiile le)ii- de S. . /epozitarul entral $ucureti. a ur#are a ,ot!r.rilor Adun!rii Cenerale a Acionarilor din 1: dece#brie 2::7 i a rescrierii *n totalitate a Actului onstitutiv al societ!ii- do#eniul principal de activitate al societ!ii *l reprezint! Producia. Obiectul principal de activitate al societ!ii este G@abricarea de aeronave i nave spaiale H cod 3:3:. )' Carre%$!r @iliala din 5o#.nia este o societate pe aciuni cu sediul social *n $ucureti- Sector =- $1 dul 0i#ioara - '5. 2= I- l!direa Anc,or Plaza- +ta4 7 *nre)istrat! la 5e)istrul o#erului cu nu#!rul F":8AA==817.:".2::A::: lei. Crupul co#ercial arrefour s1a *nfiinat *n @rana *n anul 19=3. (n prezent reprezint! cel #ai #are centru de v.nz!ri din +uropa i al II 1 a centru de v.nz!ri din lu#e. (n cei "& de ani de ;I2 1177A7:. apital social subscris i v!rsat este de 2"1 &::

17

e%isten! )rupul cadrul a 29 de !ri.

arrefour s1a dezvoltat *n 3 continente 1 +uropa- A#erica 6atin! i Asia 1 *n JKper#arLets &7.AM ur#ate de 23.7M

ele #ai #ari v.nz!ri s1au *nre)istrat *n

Super#arLets- 9.&M Jard discount- 7M onvenience- as, N arrK ,',' Prezentarea ) #an"!#! &$nta) # &$n%$r3 IAS 1 IAS 1 Prezentatea situaiilor financiare- nu i#pune *ntreprinderilor un for#at standardizat pentru prezentarea infor#aiilor privind poziia financiar! deoarece fiecare *ntreprindere *n funcie de specificul activit!ii- poate s!1i alc!tuiasc! propria structur! a bilanului astfel *nc.t infor#aiile prezentate s! fie c.t #ai relevante. ,','1' :nt$&3 rea ) #an"!#! &$n%$r3 re/#e3ent1r #$r &$nta) #e ;n ( /$are a' S'C' Aer$star S'A' Situaiile financiare au fost *ntoc#ite i prezentate *n confor#itate cu 6e)ea ontabilit!ii nr.7281991 republicat! i cu 5e)le#ent!rile contabile confor#e cu /irectiva a IB1a a o#unit!ii +cono#ice +uropene- aprobate prin OD@P nr. 1A&282::&- cu #odific!rile ulterioare- precu# i cu Standardele Internaionale de ontabilitate. +le#entele prezentate *n situaiile financiare se evalueaz! *n confor#itate cu principiile contabile )enerale- confor# contabilit!ii de an)a4a#ente. Astfel- efectele tranzaciilor sunt recunoscute atunci c.nd tranzaciile se produc >nu pe #!sur! ce trezoreria este *ncasat! sau pl!tit!?- sunt *nre)istrate *n contabilitate i raportate *n situaiile financiare ale perioadei. Dana)e#entul co#paniei A+5OS0A5 a ales aplicarea cu consecven! a acestor principii- pentru a conferi obiectivitate siste#ului contabil i pentru a per#ite obinerea unei i#a)ini fidele- clare- co#plete asupra activelor- datoriilor- capitalurilor i rezultatelor societ!ii. +valuarea posturilor cuprinse *n raport!rile contabile a fost efectuat! *n acord cu principiile contabile. )' Carre%$!r Crupul co#ercial +uropean!.
18

arrefour consolideaz! situaiile financiare *n concordan! cu IAS i

I@5S standarde internaionale de contabilitate aplicabile de la :1.:1.2::& i aprobate de ;niunea

a i #etod! de consolidare este folosit! #etoda ec,it!ii2 venitul pentru entit!ile afiliate este puin sub 3= de #ilioane de euro. Aceast! tendin! s1a *nre)istrat dup! pri#a consolidare de la JKparlo. /atorit! faptului c! societatea este dint1o ar! din ;niunea +uropean!- aceasta este obli)at! s! respecte sc,e#ele de prezentare prescrise *n /irectiva a IB1a- deoarece nici o dero)are de la aceste sc,e#e nu este autorizat!- cu e%cepia cazurilor prev!zute de aceeai /irectiv!. ,',',' Pr n& +a#e#e +$st!r ) #an" ere a' Aer$star S'A' Se va prezenta *n continuare ele#entele eseniale din bilan. Se poate observa c! societatea respect! prevederile Standardelor Internaionale de ontabilitate i re)le#ent!rile /irectivei a IB1a *n ceea ce privete repartizarea ele#entelor de activ *n rubricile2 activ circulant i activ i#obilizat- criteriul adoptat fiind cel bazat pe lic,iditatea activelor i nu pe clasificarea curent8 ter#en lun). @or#atul bilanului este cel list!. 0abelul 1. +le#ente de bilan >lei? E#e3ente -e ) #an" <#e 4 TOTAL ACTIVE@ - n &are9 Active i#obilizate total- din care2 O I#obiliz!ri necorporale O I#obiliz!ri corporale $ O I#obiliz!ri financiare Active circulante total- din care2 O Stocuri O reane O asa i conturi la b!nci TOTAL PASIVE@ - n &are9 /atorii curente /atorii pe ter#en lun) Provizioane 0otal capitaluri proprii- din care2 O apital social O 5ezerve din reevaluare O 5ezerve .1'1,',==> A212=81? 391&333A =:73&" 3&A1793& 272=:"7 &"97A171 1=:=2=&: 3=9&&A&A 19=7AA" A212=81? 2"=A19"7 A2:9A7 2:&A&3= ==&321"" 2927"133 1="712&: 11&39733 .1'1,',==? 1=BB2B=B= 3"3"739A &&1A7= 333:2A3: "93771 A229A==3 1737=7:1 3"=:=1:9 193:"A&3 1=BB2B=B= 3:9":729 112A393 &99&972 =7"=1AA3 2927"133 1="712&: 1372=9A3 Var a" e <,==?5,==>4 1,8=882, 1"7:"9": 1&=&=7 12"1=2:& 123321=A 1A31:"72 232"1&1 123"9="7 1,8=882, =2=7771 ":="1& 3937""= 1929=29 : : 227A1":
19

/ + @

O 5ezultatul e%erciiului )' Carre%$!r

1:1"=7=7

9&:3A2"

1="31""

Spre deosebirea de societ!ile din 5o#.nia- *n ceea ce privete sc,e#a bilanuluiarrefour prezint! repartizarea ele#entelor bilaniere dup! criteriul curent8ter#en lun)- at.t pentru active- c.t i pentru datorii. @or#atul bilanului este cel list!- la fel ca i *n 5o#.nia. 6a sf.ritul lunii dece#brie a anului 2::=- Crupul deinea &&= ,Kper#arLets din 9=3 consolidate- =22 de super#arLeturi din 1"A9 consolidate i ":& ,ard discount stores din "&A" consolidate. Da)azinele nedeinute *n totalitate sunt inc,iriate sub for#a leasin)1ului financiar ce reprezint! pentru Crup o c,eltuial! de 7A1 #ilioane de euro pe *ntre)ul an. /in totalitatea acestor contracte 1&M e%pir! *n #ai puin de 1 an- 3:M *ntre 1 i & ani- i &:M *n #ai #ult de & ani. 0abelul 2. +le#ente de bilan >balance s,eet? E#e3ente -e a&t ( ) #an" er < 3 #' e!r$4 A&t (e <Assets4 A&t (e & r&!#ante <C!rrent Assets4 Di4loace b!neti i active #onetare > as,? Su#e de *ncasat > 'et receivables? Stocuri > Inventories? Alte active circulante >Ot,er current assets? 0otal active circulante >0otal current assests? I#obiliz!ri nete >'et fi%ed assets? Alte i#obiliz!ri >Ot,er noncurrent assets? T$ta# a&t (e <T$ta# assets4 .1'1,',==? &31=.& 1 =79:.3 A="1.2 197"7.: 1"7:A.& 1A"21.2 8,=>B'? .1'1,',==> "1=1.= 1 =7=3.: A=A1.& 17=9=.2 1"7:A.& 17"=3.3 81A=1'A Var a" e <,==?5,==>4 11&".9 1 2A.3 13:.3 11&1.7 : 11:"2.1 1>2'A

Dat$r <3 #' e!r$4 Dat$r &!rente <C!rrent # a) # t es4 Su#e de pl!tit >Accounts paKable? /atorii pe ter#en scurt > S,ort1ter# debt? Alte datorii curente >Ot,er current liabilities? 0otal datorii curente >0otal current liabilities? (#pru#uturi pe ter#en lun) >6on)1ter# debt? Alte datorii pe ter#en lun) >Ot,er noncurrent liabilities? T$ta# -at$r <T$ta# # a) # t es4 Ca+ ta#!r +r$+r <3 #' e!r$4 apitaluri proprii >S,are,oldersP +QuitK?

.1'1,',==? 1A2A".3 1 1112A.9 27":2.1 1 27=:3." 211,8'A .1'1,',==>

.1'1,',==> 1A:=A.1 1 11&3=.3 27=:3." 1 11&3&.3 2=1.?'> .1'1,',==?

Var a" e <,==?5,==>4 2:A.2 1 1":7." 12:1.3 1 1A:=7.1 A?>', Var a" e <,==?5,==>4
20

Preferred StocL +QuitK o##on StocL +QuitK >Aciuni obinuite? 0otal +QuitK >0otal capitaluri proprii? S,ares Outstandin)

1 1:1=:.: 1:1=:.: A:".9

1 1:=&=.7 1:=&=.7 A:".9

1 1"9=.7 1"9=.7 :

,','.' E(a#!area 0 re&!n$a0terea +$st!r #$r ) #an" ere a' Aer$star S'A' Politicile contabile au fost aplicate *n #od consecvent pe perioada :1.:1.2::71 31.12.2::7. Doneda situaiilor financiare este 6eul. 0oate cifrele sunt prezentate *n lei ro#.neti. Operaiunile e%pri#ate *n #oned! str!in! au fost *nre)istrate *n lei la cursul pieei valutare stabilit de $anca 'aionala a 5o#.niei - de la data decont!rii tranzaciei. Activele i pasivele #onetare- e%pri#ate *n #oned! str!in!- la data bilanului- au fost transfor#ate *n lei- la cursul de la aceast! dat!. (n ceea ce privete valoarea la care sunt prezentate ele#entele de activ *n bilan- situaia este ur#!toarea2 < I#obiliz!rile corporale sunt evaluate astfel2 Crupa GInstalaii te,nice i #aini i )rupa GAlte instalaii- utila4e i #obilier la cost istoric- #inus a4ust!rile cu#ulate de valoare3 terenurile sunt prezentate la valoarea de inventar3 )rupa G onstruciieste prezentat! la valoarea reevaluat!- #inus a4ust!rile cu#ulate de valoare. ;lti#a reevaluare a fost efectuat! la data de 31 dece#brie 2::=. ostul i#obiliz!rilor construite de societate cuprinde costul #aterialelor- #anopera direct! i alte c,eltuieli directe de producie- precu# i cota c,eltuielilor indirecte de producie alocat! *n #od raional- ca fiind le)at! de fabricaia acestor i#obiliz!ri. ,eltuielile cu reparatiile si intretinerea #i4loacelor fi%e efectuate pentru a #entine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. ,eltuielile efectuate *n scopul *#bun!t!irii perfor#anelor te,nice sunt capitalizate i a#ortizate pe perioada r!#as! de a#ortizare a fiec!rui #i4loc fi%. A#ortizarea este calculat! folosind re)i#ul de a#ortizare liniar i se stabilete prin aplicarea cotelor de a#ortizare asupra valorii de intrare a i#obiliz!rilor corporale. A#ortizarea se calculeaz! de la data punerii *n funciune p.n! la recuperarea inte)ral! a valorii de intrare- confor# duratelor de utilizare econo#ic! si condiiilor de utilizare a acestora.

21

Di4loacele fi%e se a#ortizeaz! pe durata de utilizare econo#ic! esti#at! de c!tre specialitii societ!ii- i este aplicat! consecvent. I#obiliz!rile corporale *n curs de e%ecuie reprezint! investiiile neter#inate sau nepuse *n funciune . Acestea se evalueaz! la costul de producie sau costul de ac,iziie- dupa caz. I#obiliz!rile corporale *n curs de e%ecuie se trec *n cate)oria i#obiliz!rilor finalizate dup! recepia acestora. I#obiliz!rile *n curs nu sunt supuse a#ortiz!rii . < I#obiliz!rile necorporale. I#obiliz!rile necorporale sunt active ne#onetare - f!r! suport #aterial i au fost prezentate la cost de ac,iziie- influenat cu deprecierea calculat! prin #etoda a#ortiz!rii liniare. ,eltuielile aferente ac,iziiilor de brevete- licene- #!rci i alte valori si#ilare precu# i c,eltuielile de dezvoltare care au fost recunoscute ca i#obiliz!ri necorporale se vor recupera prin inter#ediul a#ortiz!rii liniare- pe o perioad! de #a%i# 3 ani. +sti#area duratei de utilizare este facut! de specialitii societ!ii. < I#obiliz!ri financiare. Plasa#entele societ!ii *n investiii financiare constau *n aciuni i p!ri sociale deinute *n capitalul social al altor societ!i i au fost *nre)istrate la costul de ac,iziie. Aciunile i p!rile sociale sunt deinute la societ!i netranzacionate pe o pia! re)le#entat!. (n conturile de creane i#obilizate- au fost *nre)istrate *#pru#uturile acordate de societate la 2 salariai. Aceste *#pru#uturi sunt purt!toare de dob.nzi- astfel2 su#a acordat! >21&.::: lei?- durata >#a%. 2: ani? )aranie >ipoteca pe bunuri i#obiliare?- rata #edie a dob.nzii >9M pe an?- su#a r!#as! de ra#bursat >137.==7?. < Stocuri. ontabilitatea stocurilor este inut! cantitativ i valoric- prin folosirea inventarului per#anent. (n aceste condiii- *n contabilitate s1au *nre)istrat toate operaiunile de intrare i iesire- ceea ce a per#is stabilirea i cunoaterea *n orice #o#ent a stocurilor- at.t cantitativ- c.t i valoric. Stocurile au fost *nre)istrate la costul de ac,iziie sau la costul de producie- pentru cele produse de societate. 6a data bilanului 1 activele de natura stocurilor au fost reflectate *n bilan la valoarea care se poate obine prin utilizarea sau v.nzarea lor. 6a iesirea din )estiune a stocurilor i a altor bunuri fun)ibile- acestea s1au evaluat i s1au *nre)istrat *n contabilitate prin #etoda DP>costul #ediu ponderat?- considerat! ca fiind cea #ai adecvat! din considerentul asocierii costurilor recente cu veniturile curente. Detoda aleas! este aplicat! consecvent pentru ele#entele si#ilare de natura stocurilor i a activelor fun)ibile de la un e%erciiu financiar la altul.
22

Producia *n curs de e%ecuie s1a deter#inat prin inventarierea produciei neter#inate la sf.ritul fiec!rei luni- prin #etode te,nice de constatare a )radului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaiilor te,nolo)ice i evaluarea acesteia la costurile de producie. < reane co#erciale. onturile de creane co#erciale i alte creane au fost evideniate *n bilan la valoarea lor recuperabil!. +valuarea creanelor e%pri#ate *n valut! s1a facut la cursul pieei valutare stabilit de $anca 'aional! a 5o#.niei pentru 31 dece#brie 2::7. /iferenele de curs valutar favorabile sau nefavorabile *ntre cursul pieei valutare la care sunt *nre)istrate creanele *n valut! i cursul pieei valutare de la *nc,iderea e%erciiului financiar 2::7 - s1au *nre)istrat *n conturile corespunz!toare de venituri sau c,eltuieli- dup! caz. < @urnizori i alte datorii. onturile de furnizori i alte datorii au fost evideniate la valoarea lor pl!tibil!. Pentru datoriile evideniate nu s1au efectuat ipotec!ri. Aerostar S.A. are an)a4at! o facilitate de credit de =-& #ilioane ;S/- pentru care a constituit o )aranie real! #obiliar! asupra tuturor drepturilor de crean! rezultate din contractele *nc,eiate. +valuarea datoriilor e%pri#ate *n valut! s1a f!cut la cursul pieei valutare stabilit de $anca 'aional! a 5o#.niei pentru 31 dece#brie 2::7. /iferenele de curs valutar favorabile sau nefavorabile *ntre cursul pieei valutare la care sunt *nre)istrate datoriile *n valut! i cursul pieei valutare de la *nc,iderea e%erciiului financiar 2::7 s1au *nre)istrat *n conturile corespunz!toare de venituri sau c,eltuieli- dup! caz. Obli)aiile de plat! c!tre acionari- #ai vec,i de un an- reprezint! dividende pl!tite de societate prin #andat potal i- din diverse #otive- >sc,i#b!ri de adrese- deces- neprezentare la oficiile potale- persoane 4uridice lic,idate-etc.?- su#ele au fost returnate. < Provizioane. Societatea a recunoscut provizioanele *n bilan nu#ai *n #o#entul *n care a avut o obli)aie curent! )enerat! de un eveni#ent anterior - este probabil ca *n viitor s! se efectueze o ieire de nu#erar pentru stin)erea acestei obli)aii i s1a realizat o esti#are credibil! a valorii obli)aiei. < Subvenii pentru investiii' (n cate)oria Gsubvenii pentru investiii- la data de 31.12.2::7- A+5OS0A5 avea *nre)istrat! su#a de 1:=."73 lei- reprezent.nd2 bunuri de natura i#obiliz!rilor corporale pri#ite cu titlu )ratuit >prin donaie?- de la societatea A+5OS0A5 DAI'0+'A' + I'0+5'A0IO'A6 60/.- din Darea $ritanie- societate la care A+5OS0A5 $ac!u deine &:M din capitalul social i plusuri de inventar de natura i#obiliz!rilor corporale. )' Carre%$!r

23

Situaiile financiare au fost *ntoc#ite pe baza costului istoric cu e%cepia activelor i datoriilor declarate *n concordan! cu IAS 32 i IAS 39 care aparin instru#entelor financiare. Activele spre v.nzare Rnon1currentR i operaiile discontinue se *nre)istreaz! *n confor#itate cu I@5S &. (n particular acest standard cere ca aceste active a c!ror destinaie e v.nzarea s! fie prezentate separat *n bilan. O operaie discontinu! reprezint! o co#ponent! a unei entit!i care a fost separat! de entitate sau care a fost clasificat! ca f!c.nd parte din v.nz!ri. Crupul decide *n 2::& s! fac! o sc,i#bare *n esti#area deprecierii cl!dirilor de la 2: la ": de ani. Detoda de a#ortizare este cea liniar!. onversia situaiilor financiare la societ!ile str!ine2 toate ele#entele bilaniere- cu e%cepia titlurilor de participare a acionarilor entit!ii- au fost convertite la #oneda euro pe baza ratelor de sc,i#b3 balana de desc,idere s1a *ntoc#it #ai departe *n #oneda euro at.t la sf.ritul anului c.t i la *nceputul anului ur#!tor3 s1a creat o diferen! *ntre active i datorii care s1a *nre)istrat *n conturile de #oned! str!in!3 ele#entele bilanului s1au transfor#at de fapt *n rate de *nc,idere (n ceea ce privete i#pozitul a#.nat- acesta este calculat ca o rat! la *nceputul anului ur#!tor i se bazeaz! pe #etoda pl!ii la purt!tor. Acesta e calculat *n confor#itate cu #etoda bilanier! ca un efect al i#pozitului contabil ce se bazeaz! pe diferena dintre balana de verificare din situaiile contabile consolidate i i#pozitul pe active i datorii. I#pozitul pe active i datorii nu e discontinuu i e clasificat *n bilan *n cate)oria activelor non curente i al datoriilor. ,'.' Prezentarea &$nt!#! -e +r$% t 0 + er-ere &$n%$r3 IAS 1

Standardele Internaionale de ontabilitate las! o #are libertate de ).ndire contabiluluiastfel *nc.t pe baza raiona#entului profesional s! se ia deciziile cele #ai bune- pentru ca situaiile financiare s! ofere o i#a)ine fidel! a perfor#anelor *ntreprinderilor. 0rebuie re#arcat! i#portana acordat! raiona#entului profesional. Aceast! i#portan! este- pe de o parteconsecina si#plit!ii #odului de a *ntoc#i contul de profit i pierdere- iar pe de alt! parte*ntreprinderile trebuie s! prezinte o serie de ele#ente #ini#e la care trebuie ad!u)ate alte ele#ente- dac! acestea sunt necesare pentru prezentarea fidel! a rezultatelor financiare ale *ntreprinderii.

24

,'.'1' :nt$&3 rea &$nt!#! -e +r$% t 0 + er-ere &$n%$r3 re/#e3ent1r #$r &$nta) #e a' Aer$star S'A' ontul de profit i pierdere a fost *ntoc#it confor# prevederilor Standardelor Internaionale de ontabilitate i re)le#ent!rile /irectivei a IB1a. Acesta este prezentat sub for#! de list!- prin deducerea c,eltuielilor din venituri pentru a ar!ta #odul de for#are a rezultatului- for#! acceptat! de IAS 1 i prezint! #ini#ul de infor#aii i#puse de standard. Societatea a *ntoc#it contul de profit i pierdere tip list! bazat pe clasificarea veniturilor i c,eltuielilor dup! natura lor. Detoda folosit! de Aerostar pentru prezentarea contului de profit i pierdere este cea a clasific!rii dup! natura c,eltuielilor. ,eltuielile sunt a)re)ate *n contul de profit i pierdere confor# naturii lor >a#ortizarea- ac,iziiile de #aterii pri#e- c,eltuielile cu transportul- salariile- c,eltuielile de publicitate? i nu sunt realocate pe diferitele funcii din cadrul societ!ii. )' Carre%$!r a i societatea Aerostar S.A. i arrefour a *ntoc#it contul de profit i pierdere confor# prevederilor Standardelor Internaionale de ontabilitate i a /irectivei a IB1a- iar for#a acestuia este aceeai- tip list!. a i deosebire esenial! este faptul c! aceast! societatea a plecat *n *ntoc#irea situaiei financiare de la #etoda clasific!rii c,eltuielilor dup! destinaie. Aceast! #etod! #ai este cunoscut! i sub denu#irea #etoda costului v.nz!rilor i clasific! c,eltuielile dup! funcia lor ca parte a costului v.nz!rilor- distribuiei sau activit!ilor ad#inistrative. Aceast! prezentare ofer! infor#aii #ai relevante pentru utilizatori dec.t clasificarea c,eltuielilor dup! natur!- dar alocarea costurilor pe destinaii poate fi arbitrar! i i#plic! *n #od considerabil utilizarea raiona#entului profesional. (n cadrul acestei societ!i contabilitatea financiar! este conectat! contabilit!ii de )estiune. ,'.',' Pr n& +a#e#e +$st!r - n &$nt!# -e +r$% t 0 + er-ere a' S'C' Aer$star S'A' 0abelul 3. +le#ente din contul de profit i pierdere>lei? Den!3 rea n- &at$r #$r Ven t!r t$ta#e Benituri din e%ploatare- din care2 O ifra de afaceri .1'1,',==> 12.,=B?>A 1":"9&==2 13919:A32 .1'1,',==? 1B?1>2?12 1&9A9:3=: 1&2=9AA3= Var a" a <,==?5,==>4 ,2AB>A.8 1929"=97 13&:A::"
25

Benituri financiare C*e#t! e# t$ta#e ,eltuieli de e%ploatare- din care2 O ,eltuieli #ateriale O ,eltuieli cu personalul >inclusiv tic,ete de #as!? O ,eltuieli cu a#ortizarea O ,eltuieli cu provizioanele ,eltuieli financiare Rez!#tat!# - n e7+#$atare 5 Pr$% t Rez!#tat!# % nan& ar 5 Pr$% t Rez!#tat!# )r!t Rez!#tat!# net )' Carre%$!r

2A1121A 1.,,??.,= 13:"A371" &"392A&" "7&=A2"& A23"3&& 12"91:"7 171"&:= 1==,1?2? ?AB>11 1=A1?88A 1=12B?B?

737""&" 18>=?A88B 1&3123=13 =2&=9="& &"=71A33 ==12=17 &=&"272 39=&9"3 BBBB>2> 221?811 11=?8,8? A8=.>,2

&=A323A ,2?=1,.B 22="9A99 71A=791 =11""77 1=21A3A 1=73=A== 21&1"3A 5..881=1 .8,1?== 1BBBAA 5B2.122

0abelul ". +le#ente din contul de profit i pierdere >inco#e state#ent? E#e3ente - n &$nt!# -e +r$% t 0 + er-ere Benituri din v.nz!ri >5evenue? ostul #!rfurilor v.ndute > ost of Coods Sold? Pr$% t )r!t <Gr$ss Pr$% t4 Dar4a de profit brut >Cross Profit Dar)in? ,eltuieli privind v.nz!rile i ad#inistrative >SCNA +%pense? /epreciere i a#ortizare >/epreciation N A#ortization? >Operatin) Inco#e? Operatin) Dar)in 'onoperatin) Inco#e 'onoperatin) +%penses Pr$% t ;na nte -e 3+$z tare <In&$3e Be%$re Ta7es4 I#pozitul pe profit >Inco#e 0a%es? Pr$% t net <Net In&$3e A%ter Ta7es4 Operaiuni continue > ontinuin) Operations? Operaiuni discontinue >/iscontinued Operations? 0otal operaiuni >0otal Operations? T$ta# +r$% t net <T$ta# Net In&$3e4 Dar4a profitului net >'et Profit Dar)in? /iluted +PS fro# 0otal 'et Inco#e /ividends per S,are .1'1,',==? 7=9&7.: =7A:2.& 1?,88'B 21.:M 1"3&3.3 1 1 1 : >&=2.2? ,,1.'2 A"3.: 12>='2 1&22." 1=.2 1&37.= 18.?'B 1.7M 1.73 1 .1'1,',==> 721::.9 ="&A1.9 1>8,?'A 21."M 13==".7 1 1 >1.:&1.=? &2&.7 ,?1='8 7:=." ,==2'= 2:"A.1 "3:.A 2"AA.7 ,2>>'? 3.:M 2.=A 1 Var a" e <,==?5,==>4 "7&A.1 "13:.= >,B'> 1:."M =77.& 1 1 1 >1.:&1.=? 58A>'1 1=3." 58..'B 1&2".A 1"1".& 1939.2 5A.A', 11.2M 1:.7" 1
26

,'.'.' E(a#!area 0 re&!n$a0terea (en t!r #$r 0 &*e#t! e# #$r ;n &$nt!# -e +r$% t 0 + er-ere a' S'C' Aer$star S'A' 6a *ntoc#irea contului de profit i pierdere- s1a inut cont 1 potrivit principiului independenei e%erciiilor 1 doar de c,eltuielile aferente e%erciiului financiar- indiferent de data pl!ii acestora. ,eltuielile efectuate *n cursul e%erciiului financiar- dar care sunt aferente unui e%erciiu financiar ulterior- au fost prezentate sub titlul de ,eltuieli *n avans- *n ti#p ce c,eltuielile care- dei se refer! la e%erciiul financiar *n cauz!- au fost pl!tite nu#ai *n cursul e%erciiului financiar ulterior- au fost prezentate la /atorii. Pentru fiecare ele#ent de c,eltuial! din contul de profit i pierdere a fost prezentat! valoarea aferent! ele#entului corespondent pentru e%erciiul financiar precedent- toate acestea sunt e%plicate *n notele e%plicative prin de co#entarii relevante. ontul de profit i pierdere a fost *ntoc#it f!c.ndu1se abstracie de datele referitoare la *ncas!ri i pl!i. Astfel- c,eltuielile ca i efecte ale tranzaciilor i ale altor eveni#ente au fost recunoscute atunci c.nd tranzaciile i eveni#entele s1au produs i nu pe #!sur! ce trezoreria sau ec,ivalentul s!u a fost pl!tit- adic! f!c.nd abstracie de data decont!rii- i au fost *nre)istrate *n contabilitate i raportate *n contul de profit i pierdere al perioadei aferente. Beniturile au fost recunoscute *n contul de profit i pierdere *n #o#entul *n care riscurile i beneficiile asociate propriet!ii asupra lor au fost transferate cu#p!r!torului. )' Carre%$!r ontul de profit i pierdere a fost prezentat sub for#! de list!. Principalul ele#ent de venituri *nre)istrat *n cadrul acestuia este venitul din v.nzarea #!rfurilor. infor#aii- detalierea ele#entelor f!c.ndu1se *n notele e%plicative. ontul de profit i pierdere al societ!ii financiare sunt ur#!toarele2 < 5ezultatul activit!ii continue > ontinuin) Operations?3 < 5ezultatul activit!ii discontinue >/iscontinuedOperations?3 < Profitul sau pierdere realizat! cu ocazia ced!rii sau *nc,eierii unor activit!i >'onoperatin) Inco#e?.
27

,eltuielile de

e%ploatare sunt )rupate dup! funciile societ!ii. Situaia financiar! nu este *nc!rcat! cu arrefour per#ite pieelor financiare s! o#ponentele perfor#anei

stabileasc! previziuni asupra perfor#anei viitoare a *ntreprinderii.

Ca+ t$#!# .' C$n&#!z Siste#ul contabil IAS se aplic! obli)atoriu la anu#ii a)eni econo#ici din 5o#.nia *nc! din 2::: i e%ist! intenia de a )eneraliza treptat aceste standarde internaionale- aa *nc*t ele s! fie aplicate i *n cele #ai #ici *ntreprinderi. 0otui- este un siste# )reoi- cu #ai #ulte evidene contabile- calcule #ai co#plicate i rezultate diferite fa! de siste#ul contabil re)le#entat de le)islaia ro#.neasc!- aa *nc*t e%ist! o anu#it! inerie- *n defavoarea aplic!rii IAS. Prin aceast! lucrare a# ur#!rit prezentarea pe scurt a aspectelor teoretice privitoare la IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare i o scurt! co#paraie *ntre dou! societ!i > una ro#.neasc! i una francez!? care aplic! acest standard pentru a evidenia diferenele e%istente *n ceea ce privete *ntoc#irea i prezentarea principalelor situaii financiare >bilan i cont de profit i pierdere?. 'oile criterii introduse de siste#ul contabil internaional vor avea un i#pact ne)ativ asupra #ultor *ntreprinderi- #otiv pentru care c,iar Cuvernul i#pune un rit# #ai lent de aplicare a acestor standarde. +ste necesar! introducerea standardelor internaionale de contabilitate- deoarece aplicarea lor asi)ur! co#parabilitatea indicatorilor econo#ici din 5o#.nia cu !rile din afar!. (n plus- noile criterii dau certitudinea c! datele contabile sunt realeceea ce va *nse#na c! nu se vor #ai putea face anu#ite artificii contabile sau- #ai corect spusdac! se vor #ai face ase#enea artificii vor fi foarte uor de detectat- #ai ales c! fir#ele vor fi obli)ate s! an)a4eze cu contract un auditor e%tern. 0oc#ai din acest #otiv- este posibil ca unele fir#e s! aib! de suferit. /e aceea- este indicat ca p*n! la aplicarea standardelor internaionale s!1 i a#elioreze situaia econo#ic!. ;nii e%peri consider! c! #ulte fir#e- prin diferite artificii contabile au *nc,eiat anul cu profit- pentru a putea accesa credite bancare. @ir#ele cu profit tras de p!r se vor pr!bui odat! cu aplicarea standardelor. Si)ur- asta p*n! c*nd se vor )!si i sl!biciunile acestui siste#- pentru c!dup! cu# se tie- ro#.nii sunt foarte inventivi i vor putea s! *ncalce le)al le)ea. O ase#enea situaie va crea proble#e supli#entare societ!ilor ro#.neti- pentru c! ele vor trebui s! aplice noile standarde contabile *ntr1un #o#ent *n care vor fi afectate de concurena acerb! din piaa co#un! european!. Sin)ura ans! de a dep!i astfel de dificult!i este ca toi a)enii econo#ici s! *nre)istreze profit real p*n! la aplicarea noului siste# contabil- deoarece- *n

28

cazul *n care profitul este creat artificial- prin aplicarea noilor standarde- fir#ele risc! s! devin! fali#entare.

$iblio)rafie
1. 5istea D.- 6un)u $ucureti- 2::" 2. 5istea D.- Oli#id 6.$ucureti- 2::= alu /.- Sisteme contabile comparate- +ditura + A5.- Fianu I.- ,-id pentru nelegerea i aplicarea Standardelor + A5-

Internaionale de Contabilitate . rezentarea situaiilor financiare - +ditura

29

3. @elea)! 6.- @elea)! '.- Contabilitate financiar(/ O abordare european( i internaional(" vol/ 0/ Contabilitate financiar( aprofundat(- +ditura +cono#ic!$ucureti 2::A ". 5aportul anual S. . Aerostar S.A. &. ,ttp288EEE.,oovers.co#8carrefour =. ,ttp288EEE.carrefour.co#8cdc8finance8

30