Sunteți pe pagina 1din 5

Drept social european

CONSILIUL EUROPEI
Proiect realizat de : Calin Carola Elena Facultatea de drept An III , Grupa 713 Universitatea Romano-Americana

Consiliul Europei

Consiliul Europei este prima organizatie inter-guvernamentala europeana postbelica infiintata la 5 mai 1949 , ca organism european de promovare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului , a valorilor democratice. Consiliul Europei reprezinta un cadru institutiona de colaborare inter-guvernamentala intre statele membre , in toate domeniile de interes ale societatii europene , exceptie facand cele legate de aparare.Ca domenii de interes ale societatii putem enunta coo[erarea juridica , in domeniul mijloacelor de informare in masa , in educatie , cultura , patrimoniu , tineret si sport , probleme sociale si economice , puteri locale si regionale , protectia mediului s.a. Participarea Romaniei la activitatea Consiliului Europei corespunde obiectivului politicii sale externe de a contribui la consolidarea mandatului politic si la cresterea rolului organizatiei de la Strasbourg la stabilitatea si securitatea Europei , la continuarea procesului de reunificare a continentului european. Consiliul Europei numara , in prezent , 47 de state membre . Belarus este candidat la la aderare , punandu-si candidatura la 12 mai 1993 , dar statutul de invitat special i-a fost retras in 1996.

Organisme principale Mod de lucru Organele Consiliului Europei sunt Comitetul Ministrilor si Adunarea Parlamentara , asistate de un Secretariat General. Conducerea principalelor organe ale Consiliului Europei este asigurata , in prezent , dupa cum urmeaza : Secretarul General : Thorbiorn Jagland . Norvegia ; Presedintele Adunarii Parlamentare : jean Claude Mignon , Franta Presedintele Comitetului Ministrilor : asigurata , prin rotatie , din sase in sase luni , de catre ministrii de externe ai statelor membre. Comitetul Ministrilor ( CM ) - este organul decizional al Consiliului Europei , fiecare stat mebru fiind reprezentat de catre ministrul afacerilor externe . Acest sistem de desfasurare a sesiunilor ministeriale a fost adoptat in anul 2003 , constand in oragnizarea unei singure reuniuni ministeriale anuale , si in mentinerea rotatiei presedintiei CM , la fiecare 6 luni , in ordine alfabetica . Incepand cu cea de-a 114 a sesiune de la Strasbourg , 12-13 mai 2004, sesiunile CM se desfasoara conform noului format.

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei ( APCE ) - este organul de deliberare si este format din delegatii ale celor 47 de parlamente nationale , numarul de reprezentanti ai fiecarei tari fiind calculat in functie de populatia acesteia . APCE se reuneste de patru ori pe an in sedinte plenare si o reuniune a comisiilor specializare este , de asemenea , organizata anual, intr-unul din statele membre sau cu statutul de observator . Fiecare delegatie nationala este alcatuita astfel incat sa reflecte reprezentarea politica din forul legislativ national. Congresul Puterilor Locale si Regionale Europene (CPLRE) este format din reprezentantii alesi ai puterilor locale si regionale sau din functionari direct raspunzatori in fata acestora ce se intrunesc o data pe an. CPLRE este un organ consultativ al Consiliului Europei si este construit din Camera Puterilor Locale si Camera Regiunilor . Delegatile nationale la CPLRE trebuie sa fie reprezentative pentru diferitele tipuri de colectivitati teritoriale ale fiecarui stat membru.

Mecanisme de monitorizare Printre responsabilitatile principale ale inatitutiloe si organismelor specializate ale Consiliului Europei , un loc central este ocupat de monitorizarea angajamentelor si obligatiilor asumate de statele membre prin aderarea la organizatie sau prin ratificarea unor documente juridice specifice. Din aceasta perspectiva , majoritatea procedurilor de monitorizare sunt de tip conventional , adica sunt bazate pe un tratat al Consiliului Europei, precum Comitetul European pentru Prevenirea Torturii CPT , Comitetul European pentru Drepturi Sociale , Comitetul de Experti ai Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare s.a. O alta categorie de mecanisme de monitorizare a fost infiintata printr-o rezolutie a Comitetului ministrilor , ca de exemplu Comitetul de experti privind evaluarea masurilor de lupta impotriva spalarii banilor si finantarea terorismului sau Comisia Europeana Impotriva Rasismului si Intolerantei. La randul sau , Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei , dispune de o comisie specializata , Comisia de monitorizare a obligatiilor si angajamentelor asumate de state , care elaboreaza rapoarte periodice asupra situatiei indeplinirii angajamentelor pentru statele aflate in faza de monitorizare post-aderare sau de dialog post-monitorizare Recomandarile adoptate de APCE sunt transmise Comitetului Ministrilor , spre decizie , in timp ce Rezolutiile sunt documente cu caracter politic , prezentand opinia APCE. Comisarul pentru Drepturile Omului constituie un alt format prin care se poate asigura monitorizarea la nivelul Consiliului European , insa mijloacele la dispozitia Comisarului permit activitatea intr-un domeniu mai larg decat cel al simplei evaluari.

Monitorizarea la nivelul Comitetului Ministrilor : a)Monitorizarea politica b)Supervizarea executarii hotararilor CEDO Mecanisem de monitorizare instituite in baza unor conventii ale Consiliului Europei a) Conventia cadru pentru protectia persoanelor apartinand minoritatilor nationale b) Cartea Europeana a limbilor Regionale sau Minoritare c) Cartea Sociala Europeana revizuita d) Comitetul european pentru prevenirea torturii si tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante e) Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) f) Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de persoane Monitorizare de catre organele care nu au o baza in conventiile Consiliului Europei a) Comitetul de experti privind evaluarea masurilor de lupta impotriva spalarii banilor si finantarea terorismului Infiintat in 1997 si a carui functionare actuala este reglementata prin Rezolutia (2005)47 a Comitetului Ministrilor . Rapoartele pe care le elaboreaza expertii Comitetului ofera recomandari detaliate cu privire la imbunatatirea regimurilor nationale pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si intarirea capacitatii statelor de a colabora in acest domeniu b) Comisia europeana impotriva rasismului si intolerantei ( ECRI ) Este un organism al Consiliului Europei si a fost infiintata in 1994 la initiativa primului Summit al sefilor de stat si de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei. In prezent isi desfasoara activitatea in baza Statului aprobat de CM prin Rezolutia ( 2002)8 Este alcatuit din experti independenti cu experienta recunoscuta in domeniul problematicii rasismului , xenofobiei , intolerantei si anti-semitismului.

Bibliografie
http://wikipedia.com http://mae.ro Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe http://www.mae.ro/taxonomy/term/2156/1