Sunteți pe pagina 1din 22

ndrumar pentru afaceri SPANIA 2013

1. 2. 3. 4. 5. . #. &.

Cuprins Date generale si economice Spania tara membra a UE Indicatorii economici ai Spaniei Investitiile spaniole Schimburile comerciale ale Spaniei Evolutia comertului e!terior dintre "omania si Spania Structura organi$atorica a %uvernului spaniol Sistemul de comert e!terior spaniol

1. Date generale si economice

Nume oficial: Regatul Spaniei Asezare : in sud'estul Europei( in )eninsula Iberica( incon*urata de +ceanul ,tlantic( %ol-ul .iscaia( /untii )irinei si /area /editerana. Coordonate geografice : paralela de 40 grade latitudine nordica si meridianul de 4 grade longitudine vestica. Suprafata totala : 504.#&2 1m2( din care partea continentala repre$inta 422.542 1mp( iar partea insulara 5.240 1mp( -iind -ormata din Insulele .aleare( Insulele 3anare si micile insule Islas 3ha-arinas( )enon de ,lhucemas si )enon de 4ele$ de la %omera 5situate in largul coastelor /arocului6. Spania este a treia tara din Europa ca marime a supra-etei 5dupa 7ederatia "usa si Ucraina6. rontiere terestre : 121#(& 1m( din care 8 cu ,ndorra 3(# 1m( cu 7ranta 23 1m( cu %ibraltarul 1(2 1m( cu )ortugalia 1214 1m( cu /arocul 53euta6 (3 1m si cu /arocul 5/elilla6 2( 1m. rontiere maritime : 4.2 4 1m. Ape teritoriale : $ona maritima teritoriala de 12 noduri marine( $one invecinate de 24 noduri marine si $one economice e!clusive de 200 noduri maritime 5de aceste $one bene-icia$a doar la +ceanul ,tlantic6. Clima : temperata( verile -oarte calduroase si cu cer senin in interiorul tarii( pe coaste mai moderate si mai innorate( iar iernile innorate si reci in interior si partial innorate si racoroase in $onele de coasta.

Relieful : platouri inalte incon*urate de dealuri( iar in partea de nord de /untii )irinei. )odisul 5/eseta6 ocupa circa 330.000 1m. Altitudini ma!ime : 3.#1& m in var-ul )ico de 9eide 59eneri-e6 din Insulele 3anare( iar in Spania continentala /untii )irinei a*ung la 3404 m in var-ul )ic d:,neto si /untii Sierra ;evada ating 34#& m in var-ul /ulhacen. Altitudine medie : 0 m 5locul 2 in Europa( dupa Elvetia6.

Resurse naturale 5relativ reduse in raport cu supra-ata tarii si necesitatile economiei6 : carbune( lignit( titei( minereu de -ier( cupru( plumb( $inc 5locul & in lume6( uraniu( tungsten( mercur 5locul 1 in lume6( pirite( -luorina( ipsos( sepiolita( caolin( potasiu. "tilizarea terenului : 20(5 milioane ha 541<6 terenuri arabile( 1 (5 milioane ha 533<6 paduri( (# milioane ha 513<6 pasuni si -anete( (& milioane ha 513<6 supra-ete cu alte destinatii. #erenuri irigate : 3 .400 1mp. =ipsa acuta de apa pentru agricultura a determinat reali$area unor sisteme de irigatii ba$ate pe cele mai moderne tehnici si crearea unor -erme mari 5tip >uertas6 pentru legume( ore$ si citrice. Catastrofe naturale : perioade indelungate de seceta. $ediul incon%urator : Spania este parte semnatara a 23 de acorduri internationale pe diverse tematici de ocrotire a mediului incon*urator. PI&'ul total : 102()( mil euro *2010+) 10(3) 3 mil euro* 2011+) 2,2-.,3 mil euro* trim III 2012+ PI&'ul per capita : 23.25 euro 5estimativ 20116( 5.#005 I trim 20126( 5.&00 euro 5II trim 20126( 5.500 euro5 III trim 20126 Rata anuala de crestere a PI&'ului : 0(4 520116) 5III trim 20126 '1( < Indicele anual de crestere a productiei industriale 5sept. 2012( ba$a 20056 8 #5(0<. Indicele general de preturi industriale 5 octombrie 2012( ba$a 20056 8 122(2<. Indicele preturilor de consum 5 octombrie 2012 6 8 104(4<. Ponderea importurilor Spaniei in "/'2. 5 2012 ian'sept68 51.0< din total Ponderea e!porturilor Spaniei in "/'2. 52012 ian'sept6 8 Populatia : 4#(213 milioane locuitori 5 estimativ 20126 0ensitatea medie a populatiei : 21 locuitori?1mp.5una dintre cele mai locuite tari europene6 orta de munca *total anga%ati 1 trim III 2012+ : 1#.320(3 mii 2ocuri de munca nou create 5estimativ 20116 8 2#1.000. Anga%ati afiliati la Asigurarile Sociale total 5dec 20118 1#.222.2226 5aug 201268 1#.222.222 Someri *2011+:5(4 mil 5 trim II 20116 : 4.422.352 persoane@ 5trim II 20126 84. 30.000@ 5trim III 201268 5.##&(1 mil persoane. 2.5< din total

Rata soma%ului 8 21( < 520116 22(&5< 5dec 20116 25(2< 5trim III 20126 Salariul lunar minim : 20128 #4&(30 euro Rata anuala a inflatiei 5trim II 20116 : 2. < ( 5trim II 20126 8 3(14<( 5trim III 201268 3(5< Structura populatiei pe grupe de 3arsta 520116 : 0'14 ani 8 15(1<( 15' 4 ani 8 #(#< si peste 5 ani 8 1#(1<. Rata nasterilor : 10(4 la 1000 de locuitori. 52012 est.6 Rata deceselor : &(& la 1000 de locuitori. 5iulie 2012 est.6 $ortalitatea infantila 8 3(3# decese la 1000 de copii nascuti vii.52012 est.6 Speranta de 3iata : #&(2 ani la barbati si &4(4# ani la -emei.52012 est.6 Persoane infectate cu SI0A : 150.000 52011 est6. Religia : "omano'3atolica 24<( alte religii <. Spania nu are religie oficiala. 2im4a oficiala nationala : castiliana 5#4< din populatie6. 2im4i oficiale regionale : catalana'valenciana 51#<6( galiciana 5#<6( basca 52<6. 5radul de alfa4etizare : 2&(2< $oneda : Euro. Rata acumularii inflatiei : 6).37 *estimati3 20106. In 2011 2(4<( 2( 5< august 2012 0atoria pu4lica : #&(3< )I. in 2011( #4(3< din )I. estimativ pentru 2012 Rezer3e 3alutare si aur : 2&1( 0 tone de aur 0atoria e!terna : 1(##5 miliarde de euro in 2011( 1 5(4< 0eficitul contului curent : 6)87 din PI& *pana in noiem4rie 2011+ondul de rezer3a a statului pentru 2010: 0.022 milioane euro 55(#< din )I.6( din care 20< vor -i -olositi pentru acoperierea datoriei publice #uristi straini in Spania 5 201168 5# milioane de turisti( 5trim II 201268 21( & Principalele produse 3egetale : cereale 5locul 5 in lume la or$6( legume si $ar$avaturi( masline 5locul 1 in lume6( struguri pentru vin( s-ecla de $ahar( citrice( alte -ructe( plante industriale( arbori de pluta( -lori. Principalele produse din zoote9nie si pescuit : carne de vita( porc si pasare( produse lactate( peste. Principalele produse industriale : te!tile( incaltaminte( produse alimentare 5locul 1 in lume la ulei de masline si locul 3 in lume la productia de vinuri6( bauturi alcoolice( metale si produse din metal( produse chimice( nave si reparatii de nave( autoturisme( masini unelte( produse re-ractare( produse -armaceutice( echipamente medicale. Principalele regiuni industriale : 9ara .ascilor( 3atalonia( /adrid.

Industrii de 4aza : metalurgia 5-ier( otel( aluminiu( plumb( $inc6( industria cimentului( industria chimica 5-oarte importanta si diversi-icata6. Industrii prelucratoare : constructii navale( autovehicule( echipamente electronice( masini si echipamente grele( material rulant( echipamente electrice si electrotehnice( industria alimentara 5ulei de masline( vinuri( bere( bauturi alcoolice( $ahar( conserve din legume( -ructe( carne si peste6. Industrii de 4unuri de larg consum : industria te!tila si a con-ectiilor te!tile( articole din piei si blanuri naturale( incaltaminte( industria hartiei( activitati editoriale( industria de *ucarii( industria de prelucrare a tutunului. Rata cresterii consumului pri3at in scadere: '6)67*2010+ Rata cresterii consumului pu4lic 520106 8 ,):7) dupa o pierdere de () (7 din PI& ;A& industriei: 8)37 Sector constructii: 2010: '2)27< se prevede pentru 2011 o crestere in po$itiv8 A1( < Constructii de locuinte *terminate in 201068 40.012@ 5 terminate in 20026 110.000 In3estitii in infrastructura pana in 20208 24&.&22 milioane de euro Productia anuala de energie electrica neta *#=968 2 4( 520026( 2&0(00 5200&6 #elefoane 1 linii principale in folosinta : 22(4< din populatie 520116. #elefoane mo4ile : 23(&< din populatie 5apro! 20126. Inmatriculari de auto3e9icule8 51B 9 201068 00.000 Cai ferate : 15.&#0 1m 520116. Spania dispune de dotari moderne cu linii de mare vite$a. Sosele : #3.2# 1m 520116 #eleferice *2011+: 16 uniculare*201168 & 2inii de tran3ai*201168 43 2inii de metrou in 2012 in urmatoarele 10 orase 8 /adrid( .arcelona( Sevilla( /allorca( .ilbao( %i*Cn( %ranada( /Dlaga( Santander( 4alencia Cai na3iga4ile : 1.045 1m Principalele porturi : ,lgeciras( .arcelona( 3artagena( %i*on( >uelva( )asa*e( 3adi$( =a 3oruna( 9arragona( 4alencia( 4igo. 9otal 8 1&2 nave 52(15 milioane tdE6. )e tipuri de nave 8 10 bul1 carrier( 22 cargo( 1 tancuri chimice( 12 transport containere( & transport ga$e liche-iate( 2 pasageri( 4# pasageri si cargo( 20 tancuri petroliere( cargo -rigori-ice( 25 roll on?roll o--( # carrier vehicule. 3u proprietari straini8 2253uba 2( Danemarca 1( %ermania 2( Italia 2( ;orvegia ( SU, #( UruguaF 26 Inregistrate in alte tari 8 122.

>eliporturi *2012+ : ,0 Aeroporturi *2012+8 250 de linii aeriene si 15 de aeroporturi 525 cu pista as-altata si 1 cu pista neas-altata6

orma de gu3ernamant : monarhie parlamentara. Capitala : /adrid 53(2 milioane locuitori6. Alte orase : .arcelona 51( milioane locuitori6( 4alencia 5&14 mii6( Sevilla 5#03 mii6( /alaga 55 & mii6( Garago$a 5 #4 mii6( .ilbao 5354 mii6. Impartirea administrati3a : ' 1. comunitati autonome 8 ,ndalucia( ,ragon( ,sturias( Insulele .aleare( Insulele 3anare( 3antabria( 3astilla'=a /ancha( 3astilla si =eon( 3atalonia( 3omunitatea 4alenciana( E!tremadura( %alicia( =a "io*a( /adrid( /urcia( ;avarra( )ais 4asco 59ara .ascilor6 si 2 orase autonome 53euta si /elilla6 @ orasele autonome 3euta si /elilla( precum si cele trei mici insule 5Islas 3ha-arinas( )enon de ,lhucemas si )enon de 4ele$ de la %omera6( sunt administrate direct de catre %uvernul central spaniol si sunt denumite Locuri de Suveranitate. 3omunitatile autonome au Statut, Guvern si Parlament propriu. )uterea centrala numeste cate un guvernator general in -iecare comunitate autonoma. 3omunitatile autonome se divid in ,0 pro3incii 54# provincii in Spania peninsulara si 3 provincii in Spania insulara6. 7iecare provincie este condusa de un %uvernator civil si de o Deputatie provinciala. )rovinciile se impart in sectoare %uridice( iar acestea in municipii?iua Nationala : 12 octombrie 5HGiua >ispanitatiiI6 0rapelul : trei ben$i ori$ontale de culoare rosie 5sus6( galbena si de latime dubla 5la mi*loc( cu stema pe -ond rosu6 si rosie 5*os6. Constitutia : a -ost aprobata la decembrie 12#& si a intrat in vigoare la 22 decembrie 12#&.

Sistemul de drept : sistemul de drept civil( cu aplicatii regionale. 0rept de 3ot : universal( la implinirea varstei de 1& ani. Sistemul e!ecuti3 : Seful Statului 8 "egele Juan 3arlos I 5de la 22 noiembrie 12#56 @ Print $ostenitor 8 )rintul 7elipe 5nascut la 30 ianuarie 12 &6 @ Seful 5u3ernului 8 )resedinte al %uvernului /ariano "a*oF .reF@

;icepresedinte si Purtatoarea de Cu3ant a 5u3ernului 8 SoraFa SDen$ de SantamarKa ,ntCn Ca4inet 8 3onsiliul de /inistri este desemnat de catre )resedinte @

Consiliul de Stat 8 este organul consultativ suprem( dar recomandarile acestuia nu sunt obligatorii @ ' Alegerile : monarhia este ereditara @

' "egele numeste )resedintele %uvernului in persoana liderului partidului ma*oritar sau al coalitiei ma*oritare( care apoi este ales de catre ,dunarea ;ationala@ ' vicepresedintii sunt numiti de catre monarh la propunerea )resedintelui.

2. Spania tara membra a !

Spania a de3enit mem4r@ a Comunit@Ailor /uropene la 1 ianuarie 1:8( 5cererea de aderare a -ost depusL Mn anul 12##6( dupa ce Ni'a pre$entat candidatura de mai multe ori( candidatura respinsL datoritL neMndeplinirii criteriului politic 5e!istenta dictaturii lui 7ranco6 si criteriului economic. )rocesul de aderare al Spaniei 5ca si al )ortugaliei6 a durat 2 ani si a -ost cel mai Mndelungat Ni mai comple!( iar problemele sensibile Mn negocierile de aderare 5agriculturL( politicL regionalL( -onduri structurale etc.6 au -ost aceleasi cu care s'a con-runtat in procesul de aderare "omOnia si alte state candidate. 9reptat( aderarea la 3E a condus la reducerea di-erenPelor de de$voltare Ni de nivel de trai Mntre Spania Ni PLrile membre. + alta consecinta a dobandirii statutului de membru UE o repre$inta si consolidarea institutiilor democratice prin in-luenPele po$itive din partea UE si a statelor membre. )opulaPia Spaniei 5asemenea celei a )ortugaliei6 a identi-icat procesul de Qeuropeni$areQ cu cel de democrati$are a PLrii. Rn acelaNi timp( integrarea europeanL a -ost catali$atorul integrLrii PLrilor iberice Mn economia de piaPL de tip occidental. Spania este astL$i al cincilea stat ca pondere Mn sistemul deci$ional comunitar Ni al Naselea investitor internaPional. Rn plan economic( aderarea a avut e-ecte bene-ice( Mndeosebi pentru sectorul agricol( care a -ost puternic stimulat de mecanismele si -inantarea puse la dispo$iPie prin politica agricolL comunL. )e de altL parte( Spania a trebuit sL opere$e a*ustLri structurale pro-unde( Mn primul rOnd o restructurare industrialL Ni o reorientare cLtre sectorul serviciilor. Spania a de3enit Presedinta "/ la 1 ianuarie 2010 intr'o perioada semestriala de tran$itie( marcata de intrarea in vigoare a tratatului de la =isabona.

".

#ndicatorii economici ai Spaniei a+ /;B2"CIA /DPBR#"RI2BR P/ ?BN/ "/ 2010 4aloare 13#.3 1.025(3 124.559.984,3 103.5#2.214( 0(0 &#5.425(3 Sursa: ICEX Spania 2011 4aloare 155.#2 .41 (& 132.422.#23(1 113.132.505(2 0.0 1.2# .2 2(1 Ian'Sep 2012 4aloare 113.324.#3&( 100.4#1.442(0 &1.#12.2#0(2 0(0 &4#.&5 (2

/"RBPA "NI"N/A /"RBP/ANE ?BNA /"RB SPANIA RB$ANIA

4+

IN0ICA#BRII /CBNB$I/I SPANIB2/ 200:'2012

Indicatorul

2002

S in procente S 2010 2011

9r. III

2012 PI&'ul si componentele acestuia )I. 3erere interna Sold e!tern 3onsum casnic 7ormarea bruta de capital -i! 5total6 7ormarea bruta de capital -i! 5constructii6 $%&'(&!( )& *( D! +(P#*(L $#, -*%*(L. 7orm$%&'(&!( )& *( D! +(P#*(L $#, -*%*(L.area bruta de capital -i! 5utila*e si echipamente 6 E!porturi de bunuri si servicii Importuri de bunuri si servicii Alti indicatori de acti3itate Indicator sintetic de activitate 4an$ari interne Indicele productiei industriale 3onsumul de energie electrica 3onsumul de ciment %radul de ocupare a hotelurilor de catre turisti straini Inmatriculari vehicule transport mar-a5tiruri( etc6 Indicator de incredere a consumatorului Anga%ari de personal si soma% )opulatia ocupata )opulatia activa "ata soma*ului ,-iliati la asigurarile sociale5 /edie lunara6 ;umar de someri inregistrati Preturi si salarii Indicele preturilor de consum Indicele preturilor de consum comparat cu $ona euro Indicele preturilor de productie 3ostul muncii pe persoana Sectorul e!tern E!port de mar-uri 5volum6 Import de mar-uri 5volum6 De-icit comercial. 4aloare Sectorul pu4lic De-icit5'6 3ontributia interna in < din )I. Indicatori monetari si financiari Dobanda la licitatiile saptamanale .3E < Euribor la 3 luni < Euribor la 12 luni < "andamentul datoriei publice la 10 ani < 3urs de schimb dolari?euro indice general .ursa din /adrid '3(# ' (4 2(& '4(3 '1 (0 '11(2 '24(& '10(0 '1#(& '2(# '12(# 1 (2 '4(3 '32(3 '10(& '40(0 '2&(2 ' (& 0(& 43(5 '5(& 0(2 '0(3 '0(5 '3(4 3(5 '2(4 '1&( '50(2 '2(41 1(00 1(23 1( 2 3(2# 1(32 22(&4 '0(3 '1(0 0(2 1(3 '#( '11(1 1(& 11(3 5(4 0(& '0(3 0(& 3(1 '15(4 10( (4 '20(2 '2(3 0(2 11(4 '2(0 11( 1(& 0(4 3(2 0(4 15( 2(2 4(2 '4(## 1(00 0(&1 1(35 4(25 1(33 ' 1#(43 0(4 '1(2 2(3 '0(& '5(3 '2(0 2(3 #( '0(2 0( '3(4 '1(4 '1(1 '1#(0 10( (4 '12(5 '1(2 0(1 4(& '1(5 #(2 3(2 0(4 (2 1(2 10(2 1(0 '11(4 '3(#0 1(25 1(4& 2(04 (1 1(3 ' 13(14 '1(& '3(2 tr II 2( tr II '2(5 tr II '2( '12(0 '#(3 3(3 '5(4 '0.4 '4(1 2(1 aug '1(# '34( 0(5 '2 ( '1#(4 '4( '0(2 11(2 '3(5 1 (1 2(& '0(3 3(5 '0(3 trim II 5(3 '2(2 '2 (3 '4(32 0(#5 +ct 0(20 +ct 0( 2 +ct 5( & +ct 1(30 +ct '&(52 +ct

/.

#nvestitiile spaniole

Spania a -ost unul dintre cele mai mari bene-iciari de ISD Mn ultimii ani. 3on-orm International Torld "eport 2002( ce'a de'a patra destinatie a -lu!urilor ISD intre tarile de$voltate in 200&( a -ost Spania ce a atins un nou record in valoare de (000 milioane de dolari. 3a dovadL a gradului de de$voltare al economiei spaniole( -lu!urile de investiPii spaniole Mn e!terior depLesc( MncL din 122#( -lu!urile de investiPii strLine Mn Spania. )rincipala destinaPie a investiPiilor o constituie SU,51.1 (& milioane euro6( urmat de Irlanda5220(2 milioane6( /area .ritanie5 #5(2 milioane6 Ni Italia5512(1 milioane6. De asemenea( investiPiile spaniole Mn UE'2# au atins 2.&03(3 milioane( iar Mn ,merica =atinL( 2 & milioane. )e de altL parte( investiiile e!terne Mn Spania( in cel de'al doilea trimestru al anului( a*ung la 4.###(1 milioane de euro( -aL de 3.50&(1 milioane din cadrul aceleiaNi perioada a anului anterior. "egiunile care pre$intL un interes crescOnd pentru investitorii spanioli sunt Europa 3entralL Ni de Est( PLrile din nordul ,-ricii /aroc( ,lgeria( 9unisia( precum Ni PLrile din E!tremul +rient( Mn special 3hina. Dintre PLrile central europene( primul loc Mn investiPiile spaniole Ml ocupL PLrile %rupului de la 4iNegrad( MnsL( Mn ultimul timp( se e!primL din ce Mn mai des ideea cL aceste PLri au -ost de*a saturate 5este ca$ul investiPiilor germane Mn )olonia6( capitalul spaniol cLutOnd noi teritorii. Rn aceastL situaPie( "omOnia a devenit un nou pol de atracPie pentru investitorii spanioli( -irmele spaniole cLutand sL pro-ite de -ondurile sporite de preaderare de care va bene-icia "omOnia Mn urmLtorii ani. )rincipalele domenii Mn care partea spaniolL isi mani-esta interesul de a -ace investitii mai substantiale sunt in-rastructurile( sectorul energetic( agricultura si sectorul imobiliar. 3ooperarea economicL )rimele trei trimestre ale anului 2012 s'au caracteri$at prin menPinerea interesului de a-aceri al unor mari grupuri industriale spaniole( atat pentru continuarea pre$entei in "omOnia( cat Ni pentru de$voltarea unor noi proiecte de investiPii( cu precadere in domeniile energiilor regenerabile( in-rastructurilor rutiere( construcPii( producPiei de componente pentru industria aeronautica( biocombustibili etc. =a 30 septem4rie 2012( con-orm datelor +;"3( erau inregistrate un numar de 6-.38 societ@Ai cu participare de capital spaniol in 3aloare totala de ::6-831 milioane euro . Spania ocupa locul 8 Fn clasamentul in3estitorilor straini.

a+

IN;/S#I#II SPANIB2/ IN /D#/RIBR 2000'2012

,;I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 200# 200& 2002 2010 2011 20125ian'iunie6

S milioane euro S IN;/S#I#II &R"#/ IN;/S#I#II N/#/ (0-6.: 6.-8(0 6(-:8( 31-.,8 6:-2:6 36-6:, ((-006 111-18. 6,-(2. 1:-3,1 3:-,0( 36-6(2 6-..1 68-.01 63-061 31-602 2,-.:. 63-3,, 2(-.2( ,,-,1. :2-28, 3,-(16 1-633 23-6.( 1,-:.. '1-1(,

4+

IN;/S#I#II S#RAIN/ IN SPANIA 2000'2012 S milioane euro S

Sursa: ICEX, Ministerul Industriei, Turismului si Comertului Spania

c+

Sinteza legii in3estitiilor straine in Spania *0ecretul Regal nr-((6G1:::+

In aplicarea prevederilor 9ratatului Uniunii Europene 59ratatul de la /aastricht6( Decretul "egal nr. 4?23 aprilie 1222 privind investitiile straine urmareste doua scopuri -undamentale 8 ' asigurarea cunoasterii administrative( statistice si economice a operatiunilor de investitii straine @ ' admiterea adoptarii de masuri *usti-icate de motive de ordin public si securitate publica. 3unoasterea investitiilor straine se -ace cu caracter general( printr'un mecanism de declarare Qe!'postQ a operatiunilor. )entru anumite investitii( legate de teritorii sau tari considerate paradisuri -iscale( se solicita( in plus si cu caracter special( o declaratie anterioara reali$arii investitiei. )e de alta parte( adoptarea de masuri din motive de ordine si securitate publica vi$ea$a posibilitatea suspendarii regimului de liberali$are( stabilind controlul anticipat al investitiilor. In capitolul I al Decretului "egal nr. 4?1222 se preci$ea$a regimul investitiilor straine in Spania( sub aspect subiectiv si obiectiv( precum sistemul de declarare general Qe!'postQ( eliminandu' se procedeele in vigoare pana atunci de veri-icare si autori$are prealabila. De asemenea( dispar categoriile traditionale in care erau clasi-icate investitiile( iar operatiunile se considera investitii straine ca e-ect al declararii lor in "egistrul de Investitii. In capitolul III se includ QDispo$itii comuneQ in materie de supervi$are administrativa( rede-inire a -unctiilor 3omisiei de Investitii Straine si reguli privind declaratia de schimb de domiciliu sau re$identa. , doua optiune normativa mai importanta se re-era la posibilitatea suspendarii regimului de liberali$are( preva$andu'se in acest ca$ special un control anterior al investitiei( adica necesitatea obtinerii autori$atiei 3onsiliului de /inistri( la propunerea /inisterului Economiei si 7inantelor si a Departamentului a-ectat. =egea prevede un control atat economic( cat si sectorial al investitiilor. In s-arsit( la articolul 11 se stipulea$a posibilitatea suspendarii regimului general de investitii straine in activitatile legate in mod direct de apararea nationala( caracteristicile speciale ale sectorului respectiv -acand necesara procedarea de aceasta maniera. 3a atare si ca unica e!ceptie( investitiile straine in Spania in intreprinderi destinate activitatilor legate de apararea nationala trebuie sa obtina autori$atia prealabila a 3onsiliului de /inistri. )entru achi$itionarea de terenuri agricole de catre societati care au actionari?asociati cetateni straini sau de catre cetateni straini persoane -i$ice nu e!ista nici o restrictie( cu mentiunea ca( la inregistrarea van$arii?cumpararii( cumparatorii 5societati sau cetateni straini6 trebuie sa -aca dovada provenientei legale a -ondurilor. 0. Sc1imburile comerciale ale Spaniei

Rn ceea ce priveNte relaPiile economice e!terne( ponderea principalL o ocupL PLrile din Uniunea EuropeanL( cei mai importanPi parteneri -iind 7ranPa( %ermania( Italia( /area .ritanie Ni )ortugalia. ,IPi parteneri comerciali importanti sunt SU,( Japonia( 3oreea de Sud( 9urcia si ElvePia. Dintre PLrile din Europa 3entralL Ni de Est( primul partener este )olonia( urmatL de ". 3ehL( Ungaria( "omOnia( Slovacia Ni .ulgaria. )rincipalele produse de e!port sunt 8 vehicule Ni componente( produse chimice( -ructe Ni legume proaspete. =a import predomina 8 vehicule Ni componente( combustibili Ni lubre-ianPi( produse chimice( electronicL Ni in-ormaticL( produse siderurgice. Soldul cronic de-icitar al balanPei comerciale este compensat prin MncasLrile din servicii( Mn special din turism. /3olutia comertului e!terior al Spaniei in perioada 2000 ' 2012*sept-+

10

5date statistice spaniole6 S in milioane euro S ,nul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 200# 200& 2002 2010 2011 20125ian'sept6 E!porturi 124.1## 122.##1 133.2 & 13&.112 14 .225 155.005 1#0.432 1&5.023 1&2.22& 15&.254 1& .#&0 214.4&5 1 4.02# Importuri 1 2.4 & 1#3.210 1#5.2 & 1&5.114 20&.411 232.254 2 2. &# 2&5.03& 2&3.3&& 20&.43# 240.055 2 0.&23 120.521 9otal 223. 45 302.2&1 30&.53 323.233 355.33 3&#.252 433.12 4#0.0 1 4#2. 1 3 . 21 42 .&35 4#5.30& 354. 1& Sold ' 45.221 ' 43.432 ' 42.000 ' 4 .225 ' 1.4& ' ##.250 ' 22.242 '100.015 '24.1 0 '50.1&3 '53.2#5 '4 .33# '2 .5 4

Sursa: MI ISTE!"# I $"ST!IEI SI C%M&ETI'IT(TII Spania

2. +adrul 3uridic bilateral romano4spaniol in domeniul economic si !volutia comertului e5terior dintre &omania si Spania Schimburile comerciale ale "omOniei cu "egatul Spaniei se derulea$L in ba$a 9ratatului de ,derare( semnat la 25 aprilie 2005( cu respectarea principiilor instituite de regulile piePei interne comunitare Ni cele ale politicii comerciale comune a Uniunii Europene. 9otodata( pe linia relatiilor economice( sunt Mn vigoare urmatoarele tratate8 ,cord pe termen lung Mntre %uvernul "S "omOnia si %uvernul Statului Spaniol cu privire la schimburile comerciale( navigatie( transport si cooperare( intrat Mn vigoare Mn 12#1 initial pe o perioada de 5 ani si ulterior prelungit automat Mn -iecare an@ 3onventie de cooperare stiinti-ica si tehnica Mntre %uvernul "S "omOnia si %uvernul Spaniei( intrata Mn vigoare Mn 12#&( pentru o perioada nedeterminata@ ,cord de cooperare economica si industriala Mntre "omOnia si Spania( intrat Mn vigoare la 3.10.1221 cu valabilitate initiala 10 ani si cu prelungire automata pe perioade de 1 an @ 9ratat cu privire la relatiile de prietenie si cooperare Mntre "omOnia si "egatul Spaniei( intrat Mn vigoare Mn 1223( cu valabilitate initiala 10 ani si prelungire automata pe perioade de 5 ani@ 3onventie Mntre "omOnia si Spania privind competenta *uridica( recunoasterea si e!ecutarea hotarOrilor Mn materie civila si comerciala( intrata in vigoare in 1222@ ,cord Mntre "omOnia si Spania privind promovarea si prote*area reciproca a investitiilor( semnat la 25.01.1225 si intrat Mn vigoare la 0#.12.1225.

11

3onventie Mntre %uvernul "omOniei si %uvernul "egatului Spaniei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impo$itele pe venit si avere( intrata in vigoare la 2&.0 .12&0.

a+

/3olutia comertului e!terior al Spaniei cu Romania in perioada 1:8: ' 2011

)e termen mediu( dupL anul 1220 relaPiile comerciale romano'spaniole au avut o evolutie deosebit de buna. ,st-el( de la un volum al schimburilor comerciale de 50 milioane dolari in anul 1220( s'a a*uns la 245 milioane dolari in anul 2000 Ni la peste 2 miliarde de euro in anul 2010. Deci se poate aprecia ca( dupa liberali$area comertului e!terior al "omaniei( schimburile bilaterale au crescut de 40 de ori iar numai in ultimii 10 ani au crescut de peste & ori. 'milioane Euro ' 1:8: USD #B#A2 42.2 /!port 42.& Import Sold 35.# #.1 130.4 '1 #2 (2 '1&#(1 253(05 ' 34#(30 1.033(2& '355( & 1.02 (02 ' 320(12 #4#(24 125(20 2&3( 3 14#(&& 124#(22 '152(43 114.4 532(& 05(#5 #&(30 ##5(2 &#2(45 1131(51 1024(#2 2000 USD 244.& 1.2 (# 1.55&(&0 1.#12(2& 1.&#2(05 1 12( 2 2115(13 2342(01 200, 200( 200. 2008 200: 2010 2011

/3olutia e!porturilor Spaniei cu "omania in perioada ianuarie'septem4rie 2012 a inregistrat o valoare de 86.)8, mil euro*0),7+) iar cea a importurilor a -ost de (1:).: mil euro *0)37+-

a+ Structura sc9im4urilor comerciale la ni3elul anului 2011

Nrcrt-

Categoria de marfa

mil-/uro /DPBR#

)ondere < 100<

mil-/uro I$PBR# 126.-22

)ondere < 100<

#B#A2 din care: 1 2 3 4 ,nimale vii si produse ale regnului animal )roduse ale regnului vegetal %rasimi si uleiuri animale si vegetale )roduse alimentare( bauturi( tutun

10:6-.:

18-.( 138-10 20-:. 2.-2,

1.#< 12. < 1.2< 2.5<

3.-.. 1.-(2 1-(: ,0-00

3.0< 1.4< 0.1< 4.0<

12

)roduse minerale )roduse ale industriei chimice si cone!e

16-02 ,6-13 ::-86 11-86 18-,8 0-:( 83-(, 1.-6. ,-63 0-00 .,-6, 1.(-.2 26.-30 (-:0 .3-.2 3-.2

1.3< 4.2< 2.1< 1.1< 1.#< 0.1< #. < 1. < 0.5< 0.0< .2< 1 .1< 22. < 0. < .#< 0.3<

10-.2 8,-,6 ,8-20 18-,0 ,-03 1.-(. 11(-23 1(-08 38-,2 0-00 122-(, 6(1-(3 1(.-1, 6-86 1(-68 0-:0

0.2< .2< 4.#< 1.5< 0.4< 1.4< 2.3< 1.3< 3.1< 0.0< 2.&< 3#.0< 13.4< 0.4< 1.3< 0.1<

# & 2 10 11 12 13 14 15 1 1# 1& 20 21

/ase plastice(cauciuc(art.cone!e )iei crude?tabacite( blanuri si art. din acestea =emn( carbune lemn( pluta( impletituri )asta lemn( hartie( carton si art cone!e /aterii te!tile si art. din acestea Incaltaminte( palarii( umbrele bastoane ,rticole piatra( ipsos( ciment( sticla( ceramica )erle( pietre si metale pretioase( bi*uterii /etale comune si articole metalice /asini( aparate( echipamente electrice 4ehicule( aeronave si echipamente transport ,parate optice( -oto si de masura /ar-uri si produse diverse ,lte mar-uri

4+ Structura sc9im4urilor comerciale la sem I 2012

Nr- crt-

Categoria de marfa

mii-euro /DPBR#

)ondere < 100<

mii-euro I$PBR# (.8033).0

)ondere < 100<

#B#A2 din care: 1 2 3 4 5 ,nimale vii si produse ale regnului animal )roduse ale regnului vegetal %rasimi si uleiuri animale si vegetale )roduse alimentare( bauturi( tutun )roduse minerale )roduse ale industriei chimice si cone!e

(032(,)00

142#2(40 2554&(#0 35242(&0 15223(20 2252(&0 21420(20

2(5< 15(&< 5(&< 2(5< 0(5< 3( <

224&5(20 13 0&(20 13&4(&0 2554&(40 &214(20 523&5(30

3(3< 2(0< 0(2< 3(&< 1(3< &(&<

13

# & 2 10 11 12 13 14 15 1 1# 1& 12

/ase plasice( cauciuc si articole cone!e )iei brute?tabacite( blanuri si art. din acestea =emn( carbune lemn( pluta( impletituri )asta lemn( hartie( carton si art cone!e /aterii te!tile si art. din acestea Incaltaminte( palarii( umbrele bastoane ,rticole piatra( ipsos( ciment( sticla( ceramica /etale comune si articole metalice /asini( aparate( echipamente electrice 4ehicule( aeronave si echipamente transport ,parate optice( -oto si de masura /ar-uri si produse diverse ,lte mar-uri

530& (40 #3&4(20 11004(&0 # 2(20 4#534(30 1244#(20 33 2(20 32435(40 &4122(40 115# ( 0

&(&< 1(2< 1(&< 0(1< #(2< 2(1< 0( < (5< 13(2< 12(2< 1(0< 5( < 0(5<

3 345( 0 10444(10 32&0(50 12020(#0 #5202(00 11# 3(00 1 1 2(20 #122(50 2254#3(00 #11 #(10 342 (00 11&43(#0 2#&(20

5(4< 1(5< 0( < 1(&< 11(2< 1(#< 2(4< 2(2< 33(3< 10(5< 0(5< 1(#< 0(1<

055(10 33&25(20 224#(30

a+ 2a 31-12-2011 volumul total al schimburilor comerciale ale "omaniei cu Spania a -ost de 2342(01 milioane Euro din care e!portul 1024(#2 milioane Euro( iar importul de 124#(22 milioane Euro( soldul -iind de 152(43 milioane Euro in de-avoarea "omaniei. =a 31.12.2011 volumul schimburilor bilaterale au crescut cu 10( 2 < din care e!portul a sca$ut cu 5'63(03 <( iar importul a crescut cu 2 (22<( -ata de aceeasi perioada a anului 2010. 4+ 2a 31 iulie 2012( 3olumul total al sc9im4urilor comerciale ale RomHniei cu Spania a -ost de 1-281)30 mil euro) in scadere cu 5(23< -ata de 31 iulie 2011. /!portul a -ost de (03)2( mil euro Ni a Mnregistrat o scadere de 2(1&< -aPa de aceeasi perioada a anului 2011. Importul a -ost de (.8)03 mil euro MnregistrOnd o scadere de 2(03< -aPa de importurile reali$ate in aceeasi perioada a anului 2011. Soldul 4alanAei comerciale a fost de .6).. mil- euro) fa3ora4il parAii spaniole .

6.

Structura organi7atorica a Guvernului spaniol

In Spania( e!ercitarea atribuPiilor guvernamentale este cunoscutL sub denumirea de AdministraAia 5eneral@ a Statului,dministraPia %eneralL a Statului este organi$atL Mn $inistere( -iecare dintre ele inclu$Ond unul sau mai multe sectoare de activitate administrativL( omogene din punct de vedere -uncPional. +rgani$area ministerelor Mn 0epartamente ministeriale nu MmpiedicL e!istenPa ( de la ca$ la ca$( Ni a unor organe superioare sau de conducere sau organisme publice( neintegrate sau

14

dependente de un minister( care( Mn mod e!cepPional( se atribuie altor membri ai %uvernului decOt miniNtrilor. Rn ministere pot e!ista Secretariate de Stat Ni( Mn mod e!cepPional( Secretariate 5enerale) pentru gestionarea unui sector de activitate administrativL. De ele depind ierarhic organele directoare *direcAiile+ care le sunt atribuite. Rn toate ca$urile( ministerele au un Su4secretariat Ni( depin$Ond de el( un Secretariat 5eneral #e9nic pentru gestionarea serviciilor comune. 0irecAiile 5enerale sunt organele de gestiune a unuia sau mai multor sectoare omogene din punct de vedere -uncPional. DirecPiile %enerale se organi$ea$L Mn Su4direcAii 5enerale pentru distribuirea competenPelor acordate acestora( reali$area activitLPilor care le sunt proprii Ni reparti$area de obiective Ni responsabilitLPi.

7LrL a pre*udicia cele de mai sus( subdirecPiile generale pot -i acordate( Mn mod direct( altor organe de conducere de nivel superior sau organelor superioare ale ministerului. 5u3ernul Spaniei este alcatuit din urmLtoarele 12 $inistere : 1236,(.8:$inisterul Afacerilor /!terne Ii al Cooper@rii $inisterul JustiAiei $inisterul Ap@r@rii $inisterul inanAelor si Administratiilor Pu4lice $inisterul de Interne $inisterul 0ez3olt@rii $inisterul /ducaAiei) Culturii si Sportului $inisterul $uncii Ii al Asigur@rilor Sociale $inisterul Industriei) /nergiei si #urismului

10- $inisterul Agriculturii)AlimentaAiei Ii $ediului ncon%ur@tor 11- $inisterul /conomiei si Competiti3it@tii 12- $inisterul S@n@t@Aii) $ediului Social Ii /galit@Aii

5u3ernul este condus de PreIedintele 5u3ernului-

PreIedintele 5u3ernului are Mn subordonare directL 8

15

$inisterul PresidinAiei) care are 8 ' ' 3abinetul 4icepreNedintelui %uvernului Secretariatul Statului Mn 3omunicare

Ca4inetul PreIedintelui 5u3ernului( care cuprinde 8 ' SubdirecPia 3abinetului )reNedintelui %uvernului( care are 8 Departamentul de )oliticL InternaPionalL Ni Securitate Departamentul de )robleme InstituPionale Departamentul de ,nali$L Ni Studii Departamentul de EducaPie Ni 3ulturL

Secretariatul 5eneral al PreIedinAiei 5u3ernului ( care include 8 4icesecretariatul %eneral Departamentul de )rotocol Departamentul de Securitate Departamentul de In-rastructurL Ni UrmLrire pentru SituaPii de 3ri$L

&iroul /conomic al PreIedinAiei 5u3ernului( care cuprinde 8 ' Departamentul de )oliticL EconomicL

;icepreIedintele 5u3ernului MndeplineNte urmLtoarele -uncPii 8 o uncAiile atri4uite de PreIedintele 5u3ernului( plus preIedinAia Comisiei 5enerale a Secretarilor de Stat Ii Su4secretarilor 7uncPia de $inistru al PreIedinAiei 7uncPia de Purt@tor de Cu3Hnt al 5u3ernului

o o 8.

Sistemul de comert e5terior spaniol

a+ $inisterul /conomiei Ii Competiti3it@Aii raspunde de propunerea si e!ecutarea unor masuri generale de politica economica ale %uvernului( indeosebi cele privind MmbunLtL irea competitivitLPii( investigaPiei NtiinPi-ice( de$voltLrii tehnologice Ni inovaPiei Mn toate sectoarele polititica comerciala( de de$voltare industriala( a intreprinderilor mici si mi*locii( precum si restul competen elor de ordin *uridic Ni economic. $inistrul /conomiei Ii Competiti3it@Aii este 2uis de 5uindos Jurado0irectorul &iroului /conomic al PreIedenAiei 5u3ernului este Kl3aro Nadal-

16

Departamentele /inisterului Economiei Ni 3ompetitivitLPii sunt8 ,6 .6 36 Secretariatul de Stat pentru Economie Ni ,sistenPL a 7irmelor. Secretariatul de Stat pentru 3omert Secretariatul de Stat pentru InvestigaPie( De$voltare Ni InovaPie

4+ Secretariatul de Stat pentrui Comert este organi$at in urmatoarele departamente8 ,. DirecPia %enerala )entru 3omerP Ni InvestiPii ce cuprinde8 a6 Secretariatul %eneral pentru )olitica 3omerciala a UE c6 Secretariatul %eneral pentru )olitica 3omercialL cu Europa( ,sia Ni +ceania d6 Secretariatul %eneral pentru )oliticL 3omercialL cu ,merica =atinL Ni ,merica de ;ord e6 Secretariatul %eneral pentru )oliticL 3omercialL cu 9ariile /editaraneene( ,-rica si +rientul /i*lociu.. -6 Secretariatul %eneral pentru 3omert E!terior al )roduselor alimentare g6 Secretariatul %eneral pentru 3omert E!terior al )roduselor industriale h6 Secretariatul %eneral pentru )olitici 9ari-are si Instrumente de ,parare 3omerciala i6 Secretariatul %eneral de InspecPie( 3erti-icare Ni asistenPL tehnicL pentru 3omert E!terior *6 Secretariatul %eneral al .irourilor Economice i 3omerciale pentru 3oordonare 9eritoriala 16 Secretariatul %eneral pentru 3omer Internaional de Servicii i Investi ii l6 Secretariatul %eneral pentru 7inane i Internaionali$are m6 Secretariatul %neral pentru Evaluare a Instrumentelor de )oliticL 3omercialL .. DirecPia %enerala )entru 3omerP Interior ce cuprinde8 a6 Secretariatul %eneral pentru 3omerP Interior b6 Secretariatul %eneral pentru 7inanPe si /oderni$area 3omertului Interior c6 Secretariatul %eneral pentru "elaPii InstituPionale

Secretarul 5eneral pentru ComerA este Jaime %arcKa'=ega$ )once. Secretarul 5eneral pentru /conomie Ii AsistenA@ irme este 7ernando JimUne$ =atorre. $inistrul pentru Industrie) /nergie Ii #urism este JosU /anuel Soria =Cpe$. c+ Planuri integrale de dez3oltare a pietelor

17

,dministratia 3omerciala Spaniola a pus in -unctiune in anul 2005 diverse )lanuri Integrale de De$voltare a )ietelor cu scopul de a intari relatiile economice si comerciale ale Spaniei cu di-erite tari considerate prioritare. )entru moment( au -ost puse in lucru cinci planuri 8 3hina( "usia( /e!ic( Statele Unite ale ,mericii si India. 3u aceste planuri se doreste reintarirea imaginii produselor si companiilor spaniole in strainatate( precum si abordarea cresterii turismului care se reali$ea$a in Spania din aceste tari( considerat o sursa -undamentala de venituri pentru Spania. De asemenea( se preconi$ea$a participarea companiilor spaniole pe aceste piete in sectoarele de energie( tehnologiile in-ormatiei ( transporturi( produse alimentare si bunuri de consum. d+ 2egislatia comercial@ Ii regimul in3estiAiilor

=egislaPia comercialL( Mn general( Ni cea privind comerPul e!terior( Mn particular( sunt cele e!istente Mn Uniunea EuropeanL Ni se caracteri$ea$L printr'o liberali$are cvasi'totalL a circulaPiei produselor Ni a prePurilor. De aceeaNi libertate se bucurL Ni regimul investiPiilor. 3u e!cepPia producPiei de apLrare( practic se pot -ace investiPii Mn orice sector( inclusiv de cLtre cetLPenii strLini( Spania -iind una din PLrile europene importante de destinaPie a investiPiilor strLine. Rn materia societLPilor comerciale( legislaPia este aliniatL la cea a UE( prevL$Ond urmLtoarele -orme de organi$are8 ' ' ' ' ' societate anonimL@ societate cu rLspundere limitatL@ societate comunL colectivL@ societate Mn comanditL@ societate Mn comanditL pe acPiuni(

cele mai des MntOlnite -iind primele douL. 3apitalul social minim pentru societLPile anonime este de cca. 10.000 euro( iar pentru cele cu rLspundere limitatL de cca. 3.000 euro. 7ormalitLPile de Mnregistrare a unei societLPi le reali$ea$L notarul public. "e$ervarea numelui Ni Mnscrierea societLPii se -ac la "egistrul /ercantil 5al 3omerPului6. e+ Brganismele spaniole de promo3are e!terna 1. S)"I Sociedad para la )romociCn F "econversiCn Industrial( S., 2. )"+EV3, Sociedad 3anaria de 7omento EconCmico( S.,. 3. )"+/+"EDEV "ed E!tremeWa de )romociCn Empresarial e Industrial 4. I/,DE Instituto /adrileWo de Desarrollo 5. I;7+ Instituto de 7omento de la "egiCn de /urcia . IDI Instituto de Desarrollo Industrial .alear #. EV3,= E!portadora de 3astilla F =eCn S.,. &. 3+)3, 3onsorci de )romociC 3omercial de 3atalunFa 2. ,gencia de Desarrollo EconCmico de la "io*a

18

10. S+DE"3,; Sociedad para el Desarrollo "egional de 3antabria( S.,. 11. SIE3,; ' Sistema de In-ormaciCn Empresarial de 3anarias ' 3onse*erKa de Industria F 3omercio del %obierno de 3anarias 12. I.4.E.V. Instituto 4alenciano de la E!portaciCn 13. I%,)E Instituto %alego de )romociCn EconCmica 14. I7, Instituto de 7omento de ,ndalucKa 15. IDE), Instituto de Desarrollo EconCmico del )rincipado de ,sturias 1 . DirecciCn de Internacionali$aciCn( Departamento de Industria( 3omercio F 9urismo del %obierno del 4asco 1#. ,ragCn E!terior 1&. EV9E;D, ' ,gencia ,ndalu$a de )romociCn E!terior

f+

Institutii gu3ernamentale si negu3ernamentale cu atri4utii in domeniul comertului e!terior

$INIS#/RIB 0/ /CBNB$IA L CB$P/#I#I;I0A0 )aseo de la 3astellana no 14( 2&04 ( /adrid 9el. 202 342 000 INS#I#"#B /SPAMB2 0/ CB$/RCIB /D#/RIBR 1 IC/D )aseo de la 3astellana nB. 14 '2&04 /adrid 9el 21 342 104 7a! 21 5#55312 e mail8 ice!X ice!.es http8?? EEE.ice!.es

0epartamento de-In3ersiones N Cooperacion 9el 21 342 204 7a! 21 431&3 3 Departamento ,dministracion F ,sesoria Juridica 9el 21 342 204 7a! 21 342 120 7ondo Documental de I3EV 5Servicios 3entrales6 9el 21 314 1 5 CBNS/JB S"P/RIBR 0/ CA$ARAS 0/ CB$/RCIB) IN0"S#RIA L NA;/5ACIBN 0/ /SPAMA 3alle "ibeira del =oira 12( 2&042 ' /adrid

19

9el 21 520 200 7a! 21 520 204 EEE.camaras.org CA$ARA B ICIA2 0/ CB$/RCIB / IN0"S#RIA 0/ $A0RI0 3alle "ibeira del =oira 5 '5&( 2&042 /adrid 9el 21 53&3500 7a! 21 53&3 ## http8?? EEE camaramadrid.es CA$ARA B ICIA2 0/ CB$/RCIB IN0"S#RIA L NA;/5ACIBN 0/ &ARC/2BNA ,venida Diagonal nB. 452 0&00 9el 20244&44& 7a! 2341 2301 http8??EEE. cambrabcn.org. CA$ARA B ICIA2 0/ CB$/RCIB) IN0"S#RIA L NA;/5ACIBN 0/ ;A2/NCIA 3? )oeta Yuerol nB.15 ' 4 002 4alencia 9el 2 3511301 7a! 2 351 342' 2 351355& CA$ARA B ICIA2 0/ CB$/RCIB IN0"S#RIA L NA;/5ACIBN 0/ 2A PRB;INCIA 0/ $A2A5A )alacio de 4illalca$ar 3? 3ortina del /uelle 23 ' 22015 /alaga 9el. 252211 #3( #5 252213#&5( & 7a! 252222&24 .arcelona

CA$ARA 0/ CB$/RCIB IN0"S#RIA L NA;/5ACIBN 0/ &I2&AB ,lda.de "ecalde nB. 50 '4&00& .ilbao 9el 24 41044 0 7a! 24 42200 1 CA$ARA 0/ CB$/RCIB / IN0"S#RIA 0/ ?ARA5B?A )aseo Isabel la 3atolica nB. 2 9el. 2# 55222& 7a! 2# 35#245 CA$ARA B ICIA2 0/ CB$/RCIB) IN0"S#IA L NA;/5ACIBN 0/ A2ICAN#/ 3?San 7ernando 4 '03002 ,licante 9el 2 5201133 7a! 2 520145# CA$ARA 0/ CB$/RCIB) IN0"S#RIA L NA;/5ACIBN 0/ CAS#/22BN ,v.>ermanos .ou nB. #2 '12003 3astellon

20

9el. 2 4.35. 5.00 7a! 2 4.35. 5.10 e'mail 8 ppica$oXcamaracs.es INS#I#"#B /RIA2 0/ $A0RI0 *I /$A+ )arZue 7erial Juan 3arlos I ' 2&042 /adrid 9el 21 #225111 7a! 21 #225310 http8?? EEE.i-ema.es IRA &ARC/2BNA ,venida "eina /aria 3ristina nB. 40 0&004 .arcelona 9el 232332000 ( 23233200# 7a! 23 2332012 /RIA 0/ ;A2/NCIA ,venida de las 7erias s?n 4 0&0 4alencia

9el 2 3& 1100 7a! 2 3 3 111 "N0ACIBN S/$ANA ;/R0/ 0/ 5A2ICIA "ecinto 7erial s?n 3 540 Silleda 5)ontevedra6 9el 2& 5&0050 7a! 2& 5&0& 5 CB$PANIA /SPAMB2A 0/ INANCIACIBN 0/2 0/SARRB22B

53ompania Spaniola )entru 7inantarea De$voltarii 6 3+7IDES )rincipe de 4ergara 132 ( )lanta 12 '2&002 /adrid 9el. 21#45 44&0 ' 21 215 2 00& 7a! 215 1 00 15 http8? EEE.co-ides.es CB$PANIA /SPAMB2A 0/ S/5"RB 0/ CR/0I#BS 0/ /DPBR#ACIBN ' C/SC/ 3? 4elasZue$ #4 ' 2&001 /adrid 9el 214234&00 7a! 21 435 0 0 ' 215# 5140 '215##&4 0 http8??EEE.cesce.com INS#I#"#B $A0RI2/MB 0/ 0/SARRB22B 3?/iguel ,ngel 2& '2&010 9el 215&02523 7a! 2131223#&

21

Surse utili7ate9 ' 5u3ernul Spaniei ' $inisterul /conomiei si Competiti3itatii 1 Spania ' $inisterul Industriei) /nergiei si#urismului 1 Spania ' $inisterul Agriculturii) Alimentatiei si $ediului Incon%urator 1 Spania ' &anca Spaniei ' Institutul NaPional de Statistica Spania ' /urostat ' B/C0

&PC/ $A0RI0 SPANIA

22