Cea mai elegantă metodă de a avea subtilitate în scris, într-o societate coruptă, este de a spune adevărul gol-goluţ

. Criticii nu te vor înţelege; publicul nu te va crede; colegii tăi autori vor da din cap.

Edward Abbey
E uimitor cum cantitatea de evenimente care se petrec într-o zi încape mereu într-un ziar. Jerry Seinfeld Jumătate din banii pe care i-am cheltuit pe publicitate au fost irosiţi; problema este că nu tiu care !umătate. John Wanamaker Cred că s-a umplut lumea de neadevăruri i mesa!e de tip "#. $n fond, totul se află p%nă la urmă. &une sau proaste, eu mai cur%nd las realizările noastre să vorbească de la sine. William Ford 'n prea mare accent al presei pe moarte i violenţă poate duce la disperare. Dali Lama Cred că unul dintre cele mai mari pericole ale publicităţii nu este acela că induce oamenii în eroare, ci că-i plictise te de moarte. Leo Burnett "ublicitatea este arta de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu-i au pe lucruri de care nu au nevoie. Will Rogers Cînd livram ziare la domiciliu, încerc%nd să ocolesc tufi urile i să le arunc pe verandă, am învăţat pentru prima oară ce înseamnă acurateţea în !urnalism. Charles Osgood C%nd o tehnică de comunicare î i pierde scopul funcţional, se transformă într-o formă de artă. (l #ies ) *aura #ies ( încerca să-ţi dai seama ce se petrece în lume citind ziarele este ca i cum ai încerca să spui c%t e ora privind doar indicatorul pentru minute al ceasului.

evident. care tie să-i analizeze. 2scar 4ilde 'n nume potrivit este o reclamă în sine.aţiunile democratice nu trebuie să-i hrănescă pe terori ti i pe criminali cu o/igenul publicităţii de care ace tia depind. 2scar -. Edward Bernays Consideră că e o zi pierdută aceea în care ziarul nu a făcut nimic folositor pentru comunitatea pe care o serve te.ribbin Formularea unei bune strategii de relaţii publice începe cu ascultatul. sau în orice alt domeniu. (stfel. a simţit i el nevoia să fie înţeles. (lbert Camus . să se empatizeze cu el i de aceea poate vedea acea nevoie în alţi oameni. Claude C.eorge Carlin 3iferenţa dintre literatură i !urnalism este că !urnalismul e de necitit i literatura nu e citită. care empatizează cu ei. -tauffer . 0argaret 1hatcher 2mida face toată treaba dar numai fluturelui i se face publicitate. nu cu vorbitul. +op5ins Evident. fără libertate. presa nu va putea fi dec%t proastă. .eorge .&en +echt Cred că în centrul unei bune scriituri în publicitate. să fie bună sau proastă dar. *eonard -affir "resa liberă poate. folosind acela i mecanism prin care a i fost creată. Cred că acest simţ se dezvoltă mai acut c%nd autorul a avut greutăţi în viaţă. o personalitate publică poate fi transformată într-una absurdă. . stă o persoană care i-a dezvoltat o bună înţelegere a oamenilor.

u trebuie dec%t să tai cuvintele nepotrivite. &ill . 3acă le faci să arate ca ni te articole. (cum produsele au nevoie de oameni pentru a supravieţui. c%nd mi că ceva. încep să latre. &ertrand #ussell .3acă n-a mai răm%ne dec%t cu un dolar. alţii o dob%ndesc pe parcurs i alţii anga!ează speciali ti în relaţii publice. 0orris +ite =storia relaţiilor publice este istoria unei lupte dintre ceea ce este realitatea i modul în care oamenii văd i înţeleg realitatea. -au cel puţin pe care nimeni nu le spune. oamenii aveau nevoie de produse pentru a supravieţui. &oorstin .u e/istă formulă secretă pentru a obţine succesul în publicitate. . în afară de a afla tot ce poţi despre produs. -tuart E6en . 0ulte produse au caracteristici unice i publicitatea cu adevărat bună vine direct din partea produsului i spune despre produs lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate spune. 3avid 2gilv: (m văzut odată o turmă de elefanţi în (frica Centrală. deoarece nu erau !urnali ti printre ei.u e nevoie ca reclamele să arate ca ni te reclame. (rthur -chopenhauer $nainte. teroarea a luat sf%r it c%nd avionul a dispărut din raza vederii lor. . l-a cheltui pe relaţii publice.edeau pentru prima oară un avion i erau terorizaţi< 3ar. .ates E u or să scrii. vei atrage cu 789 mai mulţi cititori. 3aniel J.icholas Johnson 'nii se nasc plini de măreţie. 0ar5 16ain Jurnali tii sunt asemeni c%inilor.

"ractic.u e/istă publicitate proastă. i cazurile de -=3( cresc. dar pare că ceva nu e în regulă. nimic nu e unic.0a!oritatea oamenilor nu g%ndesc cu mintea lor. Este vorba despre reclamă< Este mult mai u or să scrii zece sonete. arată impresionant pentru cei naivi. destul de bune ca să suporte o critică nu foarte dură.apoleon &onaparte . +echinger 1rei ziare ostile sunt mai de temut dec%t o mie de baionete. 2 pot brutaliza. (ldous +u/le: -ursele anonime sunt pentru !urnalism ceea ce a!ustările cu silicon sunt pentru corp. orice comunicat de presă conţine acest cuv%nt. 4illiam &ernbach =nfecţiile cu +=. cea mai dificil de stăp%nit. cu e/cepţia propriului tău necrolog. (lan +arrington 1oţi cei care folosesc mass-media în sens profesional pot da formă societăţii.effen . Ei pot vulgariza acea societate. "ractic. dar la fel cre te i apatia publicului. ?red 0. 3e!a am pierdut prea mulţi prieteni i colegi. &rendan &ehan =gnor cu bună tiinţă cuv%ntul unic. dec%t o reclamă eficientă care va suporta un public lipsit de critică format din c%teva mii de persoane. -e bazează pe ziare. plas%ndu-le în a a fel înc%t petalele ofilite i mai puţin arătoase să fie ascunse de flori sănătoase. *arr: >ing -peciali tii în relaţii publice fac aran!amente florale ale faptelor. -au o pot a!uta să se ridice la un alt nivel. 3avid . cea mai uimitoare în toate formele posibile. "endergast (m descoperit cea mai stimulantă i vibrantă formă de literatură. . 1homas J.

*ucian 0%ndruţă =nformaţia este diferenţa care face diferenţa.Jurnalistul este un robot care taie suferința celebrităților în felii mici.regor: &ateson "ublicitatea poate fi descrisă ca tiinţa scoaterii din funcţiune a inteligenţei umane timp suficient ca să scoţi banii din buzunar. Ed6ard Egglestone 0ulti politicieni au obţinut puterea absolută i i-au pus botniţă presei. ca să a!ungă pentru toți. .iciodată în istorie presa nu a cucerit puterea absolută i nu a redus la tăcere politicienii. 3avid &rin5le: . -tephen *eacoc5 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mi care de urile mărunte. +onore de &alzac Jurnalismul este b%rfă organizată. .

3oussaint7Desmoulins$ 8Dimensiunea economică a mass7media. Severin$ 2.ed/ %ntroducere -n presa scrisă 0i vorbită$ %a0i$ Polirom$ 2111 2.'. 2' Severin$ '2 3an4arad$ Perspective asupra teoriilor comunicării de masă$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap. )is4e$ %ntroducere -n 0tiin*ele comunicării$ %a0i$ Polirom$ 2113$ cap. 2. (ertrand . 4. ". 9estionarea mass7media8 -n &.'.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /. %. .JURNALISM 1. 3. (ertrand . (ertrand$ )unc*iile mass media. (ertrand . 2. Dimensiunea economică a sistemului mass media 3. Discipline obligatorii Sistemul mass-media !tic" #i deontologie pro$esional" &e'nici de colectare #i de redactare a te(tului )urnalistic Discipline op*ionale +1 din . #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 .1. #etodele empirice Dimensiunea economic" a comunic"rii de mas" 1. +e imuri$ actori$ roluri . cit.cit. &oncerne si con lomerate media Mass Media4 opinia public" #i 5ia*a politic" 7 +emy +ie55el$ #ass7media 0i via*a politică$ -n &./$ op. Presa tipărită Presa audiovizuală Dreptul comunicării Sociolo ia !urnalistilor #ultimedia$ %nternet . '.ed. 6. &. -n &.I.$ 3an4ard$ '. 2.ed.edi*ia a %%7a/$ cap. '. Sistemul mass-media Dimensiunea social" a comunic"rii de mas" 1.'./ op. .LI0A&/RII 1.'. E5ectele 0i utilizările mass media 3.2$ Perspective asupra teoriilor comunicarii$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap.

/$ 2111$ #anual de !urnalism . 13 7 @@ &oman$ #i:ai . (. #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Polirom$ %asi$ 2111$ cap. 9. %$ %asi$ Polirom$ p.editia a %%7a/$ vol. )ac4ler$ (. En lewood &li55s$ 1=>@$ 6C$ p. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 . 'ean #ouc:on$ Spa*iul public 0i discursul public televizat$ -n %.%%/ Industriile culturale #i comunicarea de mas" 1.coord/$ #ass7media 0i democra*ia$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. (rown$ DubuDue $ %owa $ ed. %ndustriile culturale 2. Pop ./$ 2111$ #anual de !urnalism . % %asi $ Polirom$ p. +otzol$ #. %ndustriile culturale 2. 1147144 #enc:er #. 3resa tip"rit" .ed/$ Spa*iul public 0i comunicarea$ %a0i$ Polirom$ 2112 4. &. @47F= +osca$ Guminita$ 2114$ Productia teAtului !urnalistic$ %asi $ Polirom$ p. &lu!$ Dacia 3.$ 6ews at:erin $ Prentice Ball %nc. 6oi incursiuni -n spa*iul public .coord. 137@4 #etzler <.coord.1. #c<ee$ 2111$ Etica mass-media: studii de caz$ %asi$ Polirom 2.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /36I/NAL! 1. Polirom$ %a0i$ cap. == 7 211 )erreol$ 9illes$ )la eul$ 6oel$ 1==>$ #etode si te:nici de eAprimare scrisa si orala$ %asi$ Polirom$ p. &e'nici de colectare si redactare a te(tului )ournalistic &oman$ #i:ai .I. P:. &atineanu$ 3udor$ 1=>2$ Elemente de etica$ &lu!$ Dacia $ cap. 21 713> . 24@72@"$ 2=F7323 +andall$ David$ 1==>$ 'urnalistul universal$ %asi$ Polirom$ p.D. +uncan$ #iruna$ 2112$ A patra putere: legislatie si etica pentru jurnalisti.editia a %%7a/$ vol. Doris 9raber4 Putere mediatica si control uvernamental$ in #ass media si democratia . (ernard #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Ed.&:ristian$ <.antolo ie de Doru Pop/$ %asi$ Polirom$ 2111 3. !tic" #i deontologie pro$esional" 1.%/. 6oi incursiuni -n spa*iul public . Pailliart .$ 6ews +eportin and 2ritin $ 2m.edi*ia a %%7a/$ cap. Seib$ Politicienii 0i mi!loacele de in5ormare -n masă$ -n %. a E7a$ 1==1$ p. )aptul moral?? 4.

t:e interview/. &oman$ #i:ai .4713$ 2173>$ >=7114$ 131713=$ 1=F721F sau ! information radio-tele"ise. Asemănări 0i deosebiri/$ p.$ 2113$ Presa cotidiană$ 3ritonic$ (ucure0ti$ . 1$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111$ pp.in5o audiovizuala/$ 2F74> .$ 2111$ J introducere in presa scrisă 0i vorbită$ Polirom$ %a0i$ .$ 2ol5$ E. '. .$ (elmont.writin /$ 14"71"3 . %$ Polirom$ %a0i$ pp./$ 2111$ Manual de jurnalism . Polirom$ %a0i$ pp. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol. 6umele ziarului si cap.l?attaDue des in5os av/$ "@7F1 . 6a0terea unei reviste$ 111711@$ cap.re uli de redactare/$ 1"@71@@ .&oman$ #i:ai .electronic news story/$ @F7>1 . Kiare 0i reviste. . 3resa audio5i7ual" +AD%J &oman$ #i:ai .171F$ "@7F1$ ="7131$ 14171"1$ 1"@71@F$ 2217232.&ap. =71@ . +edactia revistelor/$ p. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.>17>F$ 1137 122$ 1=2722@.interviul/. Principes.interviu/ 9arvey L +ivers )rM ( information radio-tele"isee).13"71="$ 1=@7241.$ . 1@4722> (rielmaier$ P. 1@4722>$ &olumbia Iniversity$ 2m.). 23F72@1 . =7134 #artin de Ga ardette$ 'ean7Guc$ 2111$ Ge 9uide de lHecriture !ournalistiDue$ p. 3 3ipolo ia mi!loacelor de in5ormare -n masă.$ 1===$ 9:id de te:noredactare$ Polirom$ %asi$ .%%$ Polirom$ %a0i$ pp. F712 ./$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles$ pp. Baas$ #ic:ael 0i colab. 23F72@2.$ 3etu$ '.observatia/$ 1F17 1=2 . 2$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111. &./$ 2111$ #anual de !urnalism . pp. >"7124 #enc:er$ #elvin$ 1=>4$ 6ews +eportin and 2ritin $ p.trad.5r/M pp. 3itlul si titlurile/$ p. . 1=>2$ 2adswort: %nc.:ow to observe/$ 1"F71@> .and-oo.en l/M pp.news de5inition/$ 2173> .&ap. 1=@721> .6ews Gead/$ 4F7@2 . Principles.7). (rown Publis:ers$ p.trad. EAemples. .$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles.coord. 2111$ 2adswort: %nc. #. Applications$ 2P& $ pp.editia a %%7a/$ vol. 417"@ 2. 11F7112 #ouillaud$ #. 3EGEE%K%I6E #.edi*ia a %%7a/$ vol.$ (elmont. Berbert Kettl$ ($ele"ision Production .""71">./$ 2111$ Manual de jurnalism . %%$ %asi$ Polirom$ p. Examples.coord. 11F713> (ertrand$ &. En lM (Newswriting *or $+e Electronic Media). AGG$ pp.les reporta e des in5os/$ F@7>> .cap.coord.caracteristici !urnalism tv/. $ratarea informa%iei &i principalele genuri informati"e./$ 2111$ #adio management.edi*ia a %%7a/$ vol. 9arvey$ Daniel$ +ivers$ 2illiam$ 1=>2$ News Writing for Electronic Media. 'oanescu$ %rene$ 1===$ #adioul modern. Application.

"17@>$ %asi$ Polirom. 13371"4$ %asi$ Polirom. Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr. Art. Art. F"> din 2= octombrie 2113 0i a intrat -n vi oare la data de 2= octombrie 2113$ data publicării -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. +ezolu*ia 1113 din 1==3 0i +ecomandarea 121" din 1==3$ re5eritoare la etica !urnalistică$ . Articolul 11 din &onven*ia Europeană a Drepturilor Jmului. Art. &onstitu*ia +omQniei$ -n 5orma ini*ială$ a 5ost adoptată -n 0edin*a Adunării &onstituante din 21 noiembrie 1==1$ a 5ost publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr.productie/$ pp. 1"@ / -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. art. 3 din 22 octombrie pentru con5irmarea rezultatului re5erendumului na*ional din 1> S 1= octombrie 2113 privind Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei. 1"2 a devenit$ -n 5orma republicată$ art.cu respectarea prevederilor articolului 14F alineatul . 42=R2113$ adoptată de &amera Deputa*ilor 0i de Senat -n 0edin*ele din 1> septembrie 2113 . Articolul 1=. 2= 7 Gibertatea con0tiin*ei. 1137124 ..lead si structura stirii/$ pp. F@F din 31 octombrie 2113. . Art. F"> din 2= octombrie 2113 a BotărQrii &ur*ii &onstitu*ionale nr.e5ecte/$ 3>27412 . DE&GA+AO%A I6%EE+SAGT A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% din 1=4>.233 din 21 noiembrie 1==1 0i a intrat -n vi oare -n urma aprobării ei prin re5erendumul na*ional din > decembrie 1==1.Ge ea 31 din 1==4 0i Ge ea F= din 1=="/.. F"> din 2= octombrie 2113$ republicată de &onsiliul Ge islativ$ -n temeiul art 1"2 din &onstitu*ie$ cu reactualizarea denumirilor 0i dQndu7se teAtelor o nouă numerotare . "3 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i. 21 7 3ratatele interna*ionale privind drepturile omului. "F 7 EAercitarea drepturilor 0i a libertă*ilor.people production/ Peter E. Art. F1711@ Daniela Keca$ 211"$ ('urnalismul de tele"iziune). @@= din 22 septembrie 2113/ a 5ost aprobată prin re5erendumul na*ional din 1> S 1= octombrie 2113$ revizuirea devenind ast5el de5initivă$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 31 7 Gibertatea de eAprimare. &J6EE6O%A PE63+I APT+A+EA D+EP3I+%GJ+ J#IGI% U% A G%(E+3TO%GJ+ )I6DA#E63AGE de la +J#A din 1="1 0i Protocoalele adi*ionale la această conven*ie . cap NElemente de mana ement al productiei?$ pp. 31 7 Dreptul la in5orma*ie. #adalina (alasescu$ 2113$ (Manual de productie de tele"iziune).1/ din &onstitu*ia +omQniei 0i publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Art.tipuri de cadre/$ 334734> . cap NDezabaterea si tal47s:ow7ul?$ pp. 42=R2113$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Dreptul comunicarii Acte !uridice normativeM &J6S3%3IO%A +J#P6%E%$ modi5icată 0i completată prin Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr. #ayeuA$ 1==@$ editia a 27a$ #c9raw Bill &ompanies %nc.

1/$.4/$. >F.6. =. GE9E privind Dreptul de Autor 0i Drepturile coneAe$ nr. inte ral$ 11.3/ răspunderea pentru con*inutul serviciilor de pro rame. re izorul$realizatorul$producătorul. 1. 41. 21. @>. F.3/ dreptul la replică sau la recti5icare. 7 &ontrolul parlamentar asupra activită*ii &.6.2/$. protec*ia destinatarului . S para ra5ele .3/$ . Art. 7 para ra5ele . 324 din 1@ mai 2112 pentru completarea cadrului !uridic privind dreptul de autor 0i drepturile coneAe$ prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei -n domeniile audio 0i video$ precum 0i a pro ramelor pentru calculator. ". Art. 7 para ra5ul . Art."/$. litera n/ licen*ă audiovizuală. Art.2/$ . > din 1==@$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. S para ra5ele . Art. S para ra5ele .@1 din 2@ martie 1==@ 0i Jrdonan*a 9uvernului 124R2111 aprobată cu modi5icări 0i completări de Ge ea 213din2112 publicată -n #. inte ral$ 13. Art. Art. despre obiectul dreptului de autor. Art. litera m/ eveniment de importan*ă ma!oră.2/ eAercitarea dreptului de autor. 7 clauze contractuale nule. 7 para ra5ele M . >=. 7 perc:ezi*iile -n sediile sau localurile radiodi5uzorilor. @@ .3/ subiectul !uridic al dreptului de autor. "14 din 2112$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr "34 din 22 iulie 2112M Art. 7 interziceri -n di5uzare. 7 para ra5ul . 3.3/$.1/ libertatea de di5uzare pentru radiodi5uzorii din statele membre ale Iniunii Europene. @". Art.1/$ . litera c/ radiodi5uzor. inte ral$ 14. litera d/ serviciu de pro rame.2/$ . Art. 2" din 1==4 0i de asemenea de BotărQrea Senatului +omQniei nr.J5.autorii operei audiovizuale.1/ 0i .2/ recunoa0terea 0i arantarea operei de crea*ie intelectuală. adaptarea$cesiunea dreptului$contractul de adaptare$autorizarea.@/ &. @.A. lipsa bene5iciului protec*iei le ale pentru 0tirile 0i in5orma*iile de presă. opera audiovizuală. Partea %%$ &apitolul E%%%M Art. litera 5/ pro ram sau emisiune.acceptate o5icial -n +omQnia prin BotărQrea &amerei Deputa*ilor a +omQniei nr. protec*ia portretului. 11.1/$ .1/ 0i ."/$.2/ evenimentele de importan*ă ma!oră.1/$. Art."/ opera comună de crea*ie intelectuală.2/ obli a*ia de in5ormare obiectivă a publicului. 21. ".@/ caracterul con5iden*ial al surselor de in5ormare. 7 para ra5ele .4/$. Art. Art.1/ 0i .2/$ .1/$ .1/ 0i . Art. litera o/ licen*ă de emisie. 7 para ra5ele M. =. 7 para ra5eleM .2/ protec*ia !urnali0tilor 0i protec*ia sediilor 0i a localurilor radiodi5uzorilor. 3itlul %$ Partea %$ &apitolul %M Art.4/$ . &apitolul %EM articoleleM 11. @4. Art 4. 1. &apitolul V%M Art. 7 para ra5ul . Art. Art. 32 din 1==4. inte ral$ 12. &apitolul %%%M articoleleM F.2/$. S termeni utiliza*iM litera e/ comunicare audiovizuală. -n calitate de arant al interesului public 0i competen*ele acestuia. Art.3/$. >>.1/ 0i . inte ral$ despre con*inutul dreptului de autor.A. Art. 3. &apitolul %%M Art 3. 7 para ra5eleM . >. 0i >. S para ra5ele . litera a/ di5uzare.2/ opera colectivă de crea*ie intelectuală. Art. 41. GE9EA AID%JE%KIAGIGI%$ nr.

J5ensa adusă unor -nsemne. Art. PJG%+J#$ %AU%$ 2111M &azul Gin ers versus Austria. 23@. 141 din 1= noiembrie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. nr. Iltra!ul. 23@1.3"1 din 2F mai 2112. J5. reproducerea 0i di5uzarea -nre istrărilor sonore. 41 din 1==4 publicată -n #. Pa .J5. 21@.2112.311R>. nr. 131 din 2" iunie 1==@. 1FF 7 Gibertatea de eAprimare . Proba verită*ii. 7 modi5icat prin J. Art. 21F. nr.coresponden*ei. #%G%3A+T$ 1===M Pa . secretul surselor de in5orma*ii 5olosite -n opere. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. De5ăimarea *ării sau a na*iunii. 1"3 din 1> iunie 1==4 7 aspectele privind dreptul la in5orma*ieM articolele 2$ 3$ 4$ >$ 14. Art. a se vedea 0i Decizia nr. "> din 2112 publicată -n #. &I+3EA &J6S3%3IO%J6AGT$ Ed. 11".I.9. 21". DE&%K%% DE &J6S3A3A+E A 6E&J6S3%3IO%J6AG%3T3%% 1==271==>.a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 1"" la 1@"$ -n special para ra5ele 34$ 3"$ 3@$ 3F$ 3=$ 41$ 41$ 42$ 43$ 44$ 4"$ 4@ 0i 4F. Art. &azul 3:or eirson versus %slanda.9.@" din 1@ aprilie 1==F cu modi5icările 0i completările ulterioareM Art. 41 din F 5ebruarie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art.a se vedea si Decizia nr. Art.2112. nr. nr.9. 23=1.3"1 din 2F mai 2112. nr.%E. 3=273=>$ Decizia 2" din @ martie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. 324 din 4 decembrie 1==@. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. nr. 114.3"1 din 2F mai 2112. -nre istrare sonoră sau 5ono ramă. nr. Art.I. Art.9. "> din 2112 publicată -n #. nr. J5. S modi5icat prin J. Art. "> din 2112 publicată -n #. S modi5icat prin J. 'I+%SP+IDE6OA &I+O%% &J6S3%3IO%J6AGE$ 1===$ (ucure0ti$ &urtea &onstitu*ională$ 2111M Pa .E."1 din 1===$ publicată -n #. nr. =" din 21 martie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art.41=7412$ Decizia F1 din 23 mai 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. 'urispruden*ăM BJ3T+P+% AGE &I+O%% EI+JPE6E A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% 7 cule ere selectivă$ Ed.J5. J5. =1.3"1 din 2F mai 2112. 3itlul %%$ &apitolul %%%M Art.2@2R1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea . 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. J5. a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 32" la 342. &alomnia.J5. nr. 23=. dreptul patrimonial eAclusiv al producătorului de -nre istrări sonore.J5. "> din 2112 publicată -n #. %nsulta. 113.I.324 din 4 decembrie 1==@. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. Art. nr. GE9EA privind or anizarea 0i 5unc*ionarea Societă*ii +omQne de +adiodi5uziune 0i Societă*ii +omQne de 3eleviziune$ nr. &JDIG PE6AG AG +J#P6%E% republicat -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.I. S modi5icat prin J. &azuri speciale de pedepsire.243R11.

13R1===$ publicată -n #. #edii online S o55line. 2@@72@F 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i$ . Semne$ 2112 1. Gumina GeA$ 1===$ capitolul Gibertatea con0tiin*ei 0i capitolul Dreptul la in5orma*ie. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ . &ison$ 1==F$ 1. +o0ca$ Gumini*a$ )ormarea identită*ii pro5esionale a !urnali0tilor$ %a0i$ Polirom$ 2111$ cap. 11 Director$ p. Gimitele le ii .p. J5."1 din 1===/. Decizia nr. &+ED%S Iniversitatea (ucure0ti$ capitolul %% %zvoarele dreptului. %ma inea$ p. Gucrul cu le ea. #ultimedia 7 %nternet 1. Pa . &ap. 'urnalismul S un risc asumat 4. #iddleton$ <ent et alii$ Ge isla*ia comunicării publice$ %a0i$ Polirom$ 2112$ subcapitolul Giti iile civile 0i penale. Ean &uillenbur et alii$ Utiin*a comunicării$ Ed. +JSE33%$ (ucure0ti$ 2113 %. 0i 2.ed. Selec*ia 0tirilor 3. Bumanitas$ (ucure0ti$ 1==>$ cap. 2>472>". a %%7a/$ 2114$ cap.p. "F S FF/. 2=" S 311 Drulă$ 9eor eta$ Site7uri 2eb S metode 0i te:nici de realizare$ Ed. 2" S 31/ 0i capitolul &alomnia . Sociologia )urnali#tilor 1. #uraru$ %oan$ Protec*ia constitu*ională a libertă*ilor de opinie$ Ed. #i:ai &oman$ 2113$ #ass media in +omania post7comunista$ Polirom$ %asi$ cap. 11= S 114 2.&onstitu*ională 1===$ pa .'. Statutul pro5essional al !urnalistului$ Jr anizarea activită*ilor -n institu*iile de presă$ Procedurile de rutină -n !urnalism 2.Ge isla*ia 0i 'urispruden*a presei/ $ Ed. #ultimedia Drulă$ 9eor eta$ #ultimediaM concepte 0i practică$Ed. &ap.4@174@1/. 2. #ic:ael Palmer$ Denis +uellan$ 2112$ 'urnalistii S vedete$ scribi sau contopisti$ (ucuresti$ 3ritonic$ cap. #i:ai &onstantinescu$ %oan #uraru$ Antonie %or ovan$ +evizuirea &onstitu*iei +omQniei$ Ed. 1F> din 1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea &onstitu*ională 1===$ pa . '. = 7 1@ . &ap. &ontrolul campului pro5esional ".a se vedea si Decizia nr./$ capitolul %%% Ge isla*ia specializată a presei 0i a comunicării publice$ capitolul %E 'urispruden*a presei$ BotărQri ale &ur*ii Europene a Drepturilor Jmului de la Strasbour . (iblio ra5ieM Eremia$#i:ail &onstantin$ Dreptul comunicării .1 Scriitura :iperteAtuală 0i :ipermedia$ p. )rontierele unei vocatii$ ".para ra5ele 1. ". Drepturile 0i Gibertă*ile de presă 0i izvoarele acestora .

2"= S 2@4. ". 23F S 241 . FF S >1$ 2ritin 5or 2eb$ p. 14> S 1"4. 6ielsen$ 'a4ob$ Desi nin 2eb Isability$6ew +iders Publis:in $ 2111$ 1. 21$ 3ransmisii audio 0i video pe %nternet$ p.$ Delmar Gearnin $ 2113$ 1. 2. 2. 3.3 Etape pentru realizarea site7ului 2eb$ p.2 Adresarea documentelor$ p. 143 S 14> Eideo$ p. 4. 114 S 121$ p. 214 S 21= &ap. 111 S 122$ Pa e 3itles$ 2ritin Beadlines$ p. &ap. 122 S 123 2.4 Desi nul inter5e*ei 0i calitatea site7ului web$ p. EideoM Di itizin video 5or multimedia$ &ompression$ p. 4. 1@ S 1> &ap. 4. 2. 3.14= S 1"3 Audio$ p. 1"$ 9rupuri de discu*ii$ p. 1=$ &ăutarea pr %nternet$ p. 1> S 2". ". F. 9rap:icsM p. 3. Advertisin Gin4s$ p. 1F4 7 1>3 &ap. 2. Publicarea 0i promovarea site7ului 2eb$ p. 2" S 31 &ap.7 13 &omunicarea prin po0ta electronică p.". Di ital video basics$ p. AudioM Di ital basics$ &:oosin a codec$ p. 11. 12. &ap. 134 S 13"$ Animation$ p. @. 1F3 S 1F" Pec4$ Dave$ Eideo editin wit: Adobe Premiere @. 141 71"@$ p. 3. 123 S 12"$ %ma es and P:oto rap:s$ p. 1@> 7 1F1 &ap.2. 4. Elemente multrimedia -n pa inile 2eb$ p "1 S 111 &ap. 2. &ap. @.24 7 2@ Boneycutt$ 'erry$ Itilizare %nternet$ 3eora$ 1==>$ 1. 1"4 S 1"" En land$ Elaine$ )inney$ Andy$ #ana in #ultimedia$ Addison S 2esley$ 2112 1.