Cea mai elegantă metodă de a avea subtilitate în scris, într-o societate coruptă, este de a spune adevărul gol-goluţ

. Criticii nu te vor înţelege; publicul nu te va crede; colegii tăi autori vor da din cap.

Edward Abbey
E uimitor cum cantitatea de evenimente care se petrec într-o zi încape mereu într-un ziar. Jerry Seinfeld Jumătate din banii pe care i-am cheltuit pe publicitate au fost irosiţi; problema este că nu tiu care !umătate. John Wanamaker Cred că s-a umplut lumea de neadevăruri i mesa!e de tip "#. $n fond, totul se află p%nă la urmă. &une sau proaste, eu mai cur%nd las realizările noastre să vorbească de la sine. William Ford 'n prea mare accent al presei pe moarte i violenţă poate duce la disperare. Dali Lama Cred că unul dintre cele mai mari pericole ale publicităţii nu este acela că induce oamenii în eroare, ci că-i plictise te de moarte. Leo Burnett "ublicitatea este arta de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu-i au pe lucruri de care nu au nevoie. Will Rogers Cînd livram ziare la domiciliu, încerc%nd să ocolesc tufi urile i să le arunc pe verandă, am învăţat pentru prima oară ce înseamnă acurateţea în !urnalism. Charles Osgood C%nd o tehnică de comunicare î i pierde scopul funcţional, se transformă într-o formă de artă. (l #ies ) *aura #ies ( încerca să-ţi dai seama ce se petrece în lume citind ziarele este ca i cum ai încerca să spui c%t e ora privind doar indicatorul pentru minute al ceasului.

sau în orice alt domeniu. a simţit i el nevoia să fie înţeles. folosind acela i mecanism prin care a i fost creată. nu cu vorbitul.eorge Carlin 3iferenţa dintre literatură i !urnalism este că !urnalismul e de necitit i literatura nu e citită. Edward Bernays Consideră că e o zi pierdută aceea în care ziarul nu a făcut nimic folositor pentru comunitatea pe care o serve te. să se empatizeze cu el i de aceea poate vedea acea nevoie în alţi oameni. o personalitate publică poate fi transformată într-una absurdă. . presa nu va putea fi dec%t proastă.eorge . stă o persoană care i-a dezvoltat o bună înţelegere a oamenilor. Claude C. să fie bună sau proastă dar. (stfel. 0argaret 1hatcher 2mida face toată treaba dar numai fluturelui i se face publicitate. (lbert Camus . *eonard -affir "resa liberă poate. -tauffer . +op5ins Evident. 2scar -. care empatizează cu ei.ribbin Formularea unei bune strategii de relaţii publice începe cu ascultatul.aţiunile democratice nu trebuie să-i hrănescă pe terori ti i pe criminali cu o/igenul publicităţii de care ace tia depind. Cred că acest simţ se dezvoltă mai acut c%nd autorul a avut greutăţi în viaţă. . 2scar 4ilde 'n nume potrivit este o reclamă în sine. fără libertate. care tie să-i analizeze.&en +echt Cred că în centrul unei bune scriituri în publicitate. evident.

deoarece nu erau !urnali ti printre ei. 3avid 2gilv: (m văzut odată o turmă de elefanţi în (frica Centrală. 0ar5 16ain Jurnali tii sunt asemeni c%inilor. (rthur -chopenhauer $nainte. 3aniel J.edeau pentru prima oară un avion i erau terorizaţi< 3ar. c%nd mi că ceva. &oorstin . &ill .u trebuie dec%t să tai cuvintele nepotrivite. oamenii aveau nevoie de produse pentru a supravieţui. încep să latre. . (cum produsele au nevoie de oameni pentru a supravieţui. -au cel puţin pe care nimeni nu le spune. -tuart E6en . vei atrage cu 789 mai mulţi cititori.3acă n-a mai răm%ne dec%t cu un dolar. teroarea a luat sf%r it c%nd avionul a dispărut din raza vederii lor. 0orris +ite =storia relaţiilor publice este istoria unei lupte dintre ceea ce este realitatea i modul în care oamenii văd i înţeleg realitatea. &ertrand #ussell . 0ulte produse au caracteristici unice i publicitatea cu adevărat bună vine direct din partea produsului i spune despre produs lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate spune. l-a cheltui pe relaţii publice. 3acă le faci să arate ca ni te articole.icholas Johnson 'nii se nasc plini de măreţie. alţii o dob%ndesc pe parcurs i alţii anga!ează speciali ti în relaţii publice. . în afară de a afla tot ce poţi despre produs.u e/istă formulă secretă pentru a obţine succesul în publicitate.ates E u or să scrii. .u e nevoie ca reclamele să arate ca ni te reclame.

2 pot brutaliza. arată impresionant pentru cei naivi. 3e!a am pierdut prea mulţi prieteni i colegi. (lan +arrington 1oţi cei care folosesc mass-media în sens profesional pot da formă societăţii. cea mai uimitoare în toate formele posibile.u e/istă publicitate proastă. "endergast (m descoperit cea mai stimulantă i vibrantă formă de literatură. dar la fel cre te i apatia publicului. nimic nu e unic. -e bazează pe ziare. +echinger 1rei ziare ostile sunt mai de temut dec%t o mie de baionete. i cazurile de -=3( cresc. Este vorba despre reclamă< Este mult mai u or să scrii zece sonete. 4illiam &ernbach =nfecţiile cu +=. cea mai dificil de stăp%nit.apoleon &onaparte . 1homas J. plas%ndu-le în a a fel înc%t petalele ofilite i mai puţin arătoase să fie ascunse de flori sănătoase. destul de bune ca să suporte o critică nu foarte dură. orice comunicat de presă conţine acest cuv%nt.effen . 3avid . ?red 0. . "ractic. dec%t o reclamă eficientă care va suporta un public lipsit de critică format din c%teva mii de persoane. cu e/cepţia propriului tău necrolog.0a!oritatea oamenilor nu g%ndesc cu mintea lor. Ei pot vulgariza acea societate. -au o pot a!uta să se ridice la un alt nivel. "ractic. *arr: >ing -peciali tii în relaţii publice fac aran!amente florale ale faptelor. (ldous +u/le: -ursele anonime sunt pentru !urnalism ceea ce a!ustările cu silicon sunt pentru corp. dar pare că ceva nu e în regulă. &rendan &ehan =gnor cu bună tiinţă cuv%ntul unic.

Ed6ard Egglestone 0ulti politicieni au obţinut puterea absolută i i-au pus botniţă presei. ca să a!ungă pentru toți. . -tephen *eacoc5 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mi care de urile mărunte. +onore de &alzac Jurnalismul este b%rfă organizată.Jurnalistul este un robot care taie suferința celebrităților în felii mici. *ucian 0%ndruţă =nformaţia este diferenţa care face diferenţa. 3avid &rin5le: . .iciodată în istorie presa nu a cucerit puterea absolută i nu a redus la tăcere politicienii.regor: &ateson "ublicitatea poate fi descrisă ca tiinţa scoaterii din funcţiune a inteligenţei umane timp suficient ca să scoţi banii din buzunar.

ed/ %ntroducere -n presa scrisă 0i vorbită$ %a0i$ Polirom$ 2111 2.'. 2.'. 2' Severin$ '2 3an4arad$ Perspective asupra teoriilor comunicării de masă$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap.JURNALISM 1. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 . 6.LI0A&/RII 1. )is4e$ %ntroducere -n 0tiin*ele comunicării$ %a0i$ Polirom$ 2113$ cap.I. Severin$ 2.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /.'. +e imuri$ actori$ roluri . -n &. '. (ertrand . E5ectele 0i utilizările mass media 3. Dimensiunea economică a sistemului mass media 3. 3oussaint7Desmoulins$ 8Dimensiunea economică a mass7media. 2./ op. cit. &oncerne si con lomerate media Mass Media4 opinia public" #i 5ia*a politic" 7 +emy +ie55el$ #ass7media 0i via*a politică$ -n &.$ 3an4ard$ '. ".1. 9estionarea mass7media8 -n &. 4. %.cit.ed. 3. . (ertrand . &. ./$ op.ed. (ertrand$ )unc*iile mass media. (ertrand .'. 2. Presa tipărită Presa audiovizuală Dreptul comunicării Sociolo ia !urnalistilor #ultimedia$ %nternet . Sistemul mass-media Dimensiunea social" a comunic"rii de mas" 1.edi*ia a %%7a/$ cap. '. Discipline obligatorii Sistemul mass-media !tic" #i deontologie pro$esional" &e'nici de colectare #i de redactare a te(tului )urnalistic Discipline op*ionale +1 din .2$ Perspective asupra teoriilor comunicarii$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap. #etodele empirice Dimensiunea economic" a comunic"rii de mas" 1.

#c<ee$ 2111$ Etica mass-media: studii de caz$ %asi$ Polirom 2. &lu!$ Dacia 3. 6oi incursiuni -n spa*iul public . 'ean #ouc:on$ Spa*iul public 0i discursul public televizat$ -n %. 3resa tip"rit" . +uncan$ #iruna$ 2112$ A patra putere: legislatie si etica pentru jurnalisti.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /36I/NAL! 1. (rown$ DubuDue $ %owa $ ed. 21 713> .edi*ia a %%7a/$ cap. == 7 211 )erreol$ 9illes$ )la eul$ 6oel$ 1==>$ #etode si te:nici de eAprimare scrisa si orala$ %asi$ Polirom$ p. P:.coord/$ #ass7media 0i democra*ia$ %a0i$ Polirom$ 2111 2./$ 2111$ #anual de !urnalism . 137@4 #etzler <. +otzol$ #. Seib$ Politicienii 0i mi!loacele de in5ormare -n masă$ -n %.%/. %ndustriile culturale 2. 13 7 @@ &oman$ #i:ai . (. &.coord. Doris 9raber4 Putere mediatica si control uvernamental$ in #ass media si democratia .ed/$ Spa*iul public 0i comunicarea$ %a0i$ Polirom$ 2112 4. 24@72@"$ 2=F7323 +andall$ David$ 1==>$ 'urnalistul universal$ %asi$ Polirom$ p. &e'nici de colectare si redactare a te(tului )ournalistic &oman$ #i:ai .1. #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Polirom$ %asi$ 2111$ cap. % %asi $ Polirom$ p. )ac4ler$ (.&:ristian$ <. )aptul moral?? 4. &atineanu$ 3udor$ 1=>2$ Elemente de etica$ &lu!$ Dacia $ cap. !tic" #i deontologie pro$esional" 1.$ 6ews at:erin $ Prentice Ball %nc.D.%%/ Industriile culturale #i comunicarea de mas" 1. %ndustriile culturale 2. Pailliart .editia a %%7a/$ vol.antolo ie de Doru Pop/$ %asi$ Polirom$ 2111 3. @47F= +osca$ Guminita$ 2114$ Productia teAtului !urnalistic$ %asi $ Polirom$ p. (ernard #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Ed. %$ %asi$ Polirom$ p. Pop . 9.I.editia a %%7a/$ vol. a E7a$ 1==1$ p. 6oi incursiuni -n spa*iul public . Polirom$ %a0i$ cap. En lewood &li55s$ 1=>@$ 6C$ p./$ 2111$ #anual de !urnalism .$ 6ews +eportin and 2ritin $ 2m.coord. 1147144 #enc:er #. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 .

:ow to observe/$ 1"F71@> ./$ 2111$ #anual de !urnalism . %$ Polirom$ %a0i$ pp. .coord.trad.les reporta e des in5os/$ F@7>> ./$ 2111$ Manual de jurnalism . 1@4722> (rielmaier$ P. 1$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111$ pp. 3resa audio5i7ual" +AD%J &oman$ #i:ai .coord. 3 3ipolo ia mi!loacelor de in5ormare -n masă.news de5inition/$ 2173> ./$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles$ pp. Examples.&oman$ #i:ai . Applications$ 2P& $ pp.5r/M pp. .writin /$ 14"71"3 . .in5o audiovizuala/$ 2F74> .t:e interview/. 9arvey$ Daniel$ +ivers$ 2illiam$ 1=>2$ News Writing for Electronic Media. =71@ . &oman$ #i:ai ./$ 2111$ Manual de jurnalism . 417"@ 2. 'oanescu$ %rene$ 1===$ #adioul modern. (rown Publis:ers$ p. En lM (Newswriting *or $+e Electronic Media).electronic news story/$ @F7>1 . EAemples. Asemănări 0i deosebiri/$ p. pp. 3itlul si titlurile/$ p.&ap.$ . Application. AGG$ pp. +edactia revistelor/$ p. 6umele ziarului si cap.l?attaDue des in5os av/$ "@7F1 .observatia/$ 1F17 1=2 . 23F72@1 . 3EGEE%K%I6E #. $ratarea informa%iei &i principalele genuri informati"e.)./$ 2111$ #adio management. %%$ %asi$ Polirom$ p.$ (elmont. >"7124 #enc:er$ #elvin$ 1=>4$ 6ews +eportin and 2ritin $ p. Principes.editia a %%7a/$ vol.%%$ Polirom$ %a0i$ pp.coord.$ 1===$ 9:id de te:noredactare$ Polirom$ %asi$ .$ 2111$ J introducere in presa scrisă 0i vorbită$ Polirom$ %a0i$ . . Principles.4713$ 2173>$ >=7114$ 131713=$ 1=F721F sau ! information radio-tele"ise.cap. 2$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111. 23F72@2. 6a0terea unei reviste$ 111711@$ cap.""71">.13"71="$ 1=@7241.7). 1=>2$ 2adswort: %nc. Berbert Kettl$ ($ele"ision Production . '. 1=@721> . &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol. #. 2111$ 2adswort: %nc. 1@4722>$ &olumbia Iniversity$ 2m.trad.edi*ia a %%7a/$ vol.and-oo.$ 2ol5$ E.171F$ "@7F1$ ="7131$ 14171"1$ 1"@71@F$ 2217232. Kiare 0i reviste. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.$ 3etu$ '.en l/M pp.$ 2113$ Presa cotidiană$ 3ritonic$ (ucure0ti$ . F712 . =7134 #artin de Ga ardette$ 'ean7Guc$ 2111$ Ge 9uide de lHecriture !ournalistiDue$ p. Polirom$ %a0i$ pp.re uli de redactare/$ 1"@71@@ .&ap. 11F713> (ertrand$ &.6ews Gead/$ 4F7@2 . 11F7112 #ouillaud$ #.caracteristici !urnalism tv/. Baas$ #ic:ael 0i colab.interviul/.edi*ia a %%7a/$ vol.$ (elmont.>17>F$ 1137 122$ 1=2722@.interviu/ 9arvey L +ivers )rM ( information radio-tele"isee). &.$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles.

F"> din 2= octombrie 2113$ republicată de &onsiliul Ge islativ$ -n temeiul art 1"2 din &onstitu*ie$ cu reactualizarea denumirilor 0i dQndu7se teAtelor o nouă numerotare . 1"@ / -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. DE&GA+AO%A I6%EE+SAGT A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% din 1=4>. #adalina (alasescu$ 2113$ (Manual de productie de tele"iziune). "17@>$ %asi$ Polirom.e5ecte/$ 3>27412 . F@F din 31 octombrie 2113. 42=R2113$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. &J6EE6O%A PE63+I APT+A+EA D+EP3I+%GJ+ J#IGI% U% A G%(E+3TO%GJ+ )I6DA#E63AGE de la +J#A din 1="1 0i Protocoalele adi*ionale la această conven*ie .lead si structura stirii/$ pp. Art.1/ din &onstitu*ia +omQniei 0i publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Art. cap NElemente de mana ement al productiei?$ pp. 13371"4$ %asi$ Polirom. 3 din 22 octombrie pentru con5irmarea rezultatului re5erendumului na*ional din 1> S 1= octombrie 2113 privind Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei. "3 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i. art. 21 7 3ratatele interna*ionale privind drepturile omului. @@= din 22 septembrie 2113/ a 5ost aprobată prin re5erendumul na*ional din 1> S 1= octombrie 2113$ revizuirea devenind ast5el de5initivă$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. &onstitu*ia +omQniei$ -n 5orma ini*ială$ a 5ost adoptată -n 0edin*a Adunării &onstituante din 21 noiembrie 1==1$ a 5ost publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 2= 7 Gibertatea con0tiin*ei. 31 7 Gibertatea de eAprimare.. Art. Dreptul comunicarii Acte !uridice normativeM &J6S3%3IO%A +J#P6%E%$ modi5icată 0i completată prin Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr.cu respectarea prevederilor articolului 14F alineatul . Art. Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr.productie/$ pp. cap NDezabaterea si tal47s:ow7ul?$ pp. #ayeuA$ 1==@$ editia a 27a$ #c9raw Bill &ompanies %nc. F1711@ Daniela Keca$ 211"$ ('urnalismul de tele"iziune). +ezolu*ia 1113 din 1==3 0i +ecomandarea 121" din 1==3$ re5eritoare la etica !urnalistică$ . F"> din 2= octombrie 2113 a BotărQrii &ur*ii &onstitu*ionale nr. F"> din 2= octombrie 2113 0i a intrat -n vi oare la data de 2= octombrie 2113$ data publicării -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr.. Art. "F 7 EAercitarea drepturilor 0i a libertă*ilor. Articolul 11 din &onven*ia Europeană a Drepturilor Jmului. Art.Ge ea 31 din 1==4 0i Ge ea F= din 1=="/. Articolul 1=. . 1137124 .people production/ Peter E. 1"2 a devenit$ -n 5orma republicată$ art.tipuri de cadre/$ 334734> . 31 7 Dreptul la in5orma*ie. 42=R2113$ adoptată de &amera Deputa*ilor 0i de Senat -n 0edin*ele din 1> septembrie 2113 .233 din 21 noiembrie 1==1 0i a intrat -n vi oare -n urma aprobării ei prin re5erendumul na*ional din > decembrie 1==1.

Art 4.1/ libertatea de di5uzare pentru radiodi5uzorii din statele membre ale Iniunii Europene.4/$.2/ eAercitarea dreptului de autor.2/$ . ". 3. 0i >.1/ 0i .3/$. @".4/$.A.acceptate o5icial -n +omQnia prin BotărQrea &amerei Deputa*ilor a +omQniei nr. 7 para ra5eleM . 1."/$. @4. @@ . 21.1/ 0i . Art. inte ral$ 12. inte ral$ 11.3/ răspunderea pentru con*inutul serviciilor de pro rame. -n calitate de arant al interesului public 0i competen*ele acestuia. litera c/ radiodi5uzor. litera 5/ pro ram sau emisiune.6. >>.1/$.2/$ . @. ". 2" din 1==4 0i de asemenea de BotărQrea Senatului +omQniei nr. =. Art. 7 interziceri -n di5uzare. Art. Art.4/$ . S para ra5ele . protec*ia portretului. > din 1==@$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. adaptarea$cesiunea dreptului$contractul de adaptare$autorizarea. 21. GE9EA AID%JE%KIAGIGI%$ nr. F.@/ caracterul con5iden*ial al surselor de in5ormare.2/$ . Partea %%$ &apitolul E%%%M Art.autorii operei audiovizuale. 11. 7 para ra5ele . Art. litera n/ licen*ă audiovizuală. opera audiovizuală. litera m/ eveniment de importan*ă ma!oră.@1 din 2@ martie 1==@ 0i Jrdonan*a 9uvernului 124R2111 aprobată cu modi5icări 0i completări de Ge ea 213din2112 publicată -n #. Art. Art. 32 din 1==4. 7 &ontrolul parlamentar asupra activită*ii &. Art.2/ evenimentele de importan*ă ma!oră. 3itlul %$ Partea %$ &apitolul %M Art. 7 perc:ezi*iile -n sediile sau localurile radiodi5uzorilor. &apitolul V%M Art. S termeni utiliza*iM litera e/ comunicare audiovizuală."/$. inte ral$ despre con*inutul dreptului de autor. 7 clauze contractuale nule.J5.@/ &.1/ 0i . 7 para ra5ele M. 3. &apitolul %EM articoleleM 11.2/ opera colectivă de crea*ie intelectuală.2/$. @>.2/ protec*ia !urnali0tilor 0i protec*ia sediilor 0i a localurilor radiodi5uzorilor. litera o/ licen*ă de emisie. >=.3/$. Art.1/$ . 7 para ra5ul . litera d/ serviciu de pro rame. 7 para ra5ele . =. S para ra5ele .1/ 0i .1/$ . 41. >F. S para ra5ele ."/ opera comună de crea*ie intelectuală. 7 para ra5ul . Art.1/$ . re izorul$realizatorul$producătorul. "14 din 2112$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr "34 din 22 iulie 2112M Art. GE9E privind Dreptul de Autor 0i Drepturile coneAe$ nr. >. 1.3/ subiectul !uridic al dreptului de autor. litera a/ di5uzare. 7 para ra5eleM . lipsa bene5iciului protec*iei le ale pentru 0tirile 0i in5orma*iile de presă. 7 para ra5ele M .2/ obli a*ia de in5ormare obiectivă a publicului. 41.1/ 0i . &apitolul %%%M articoleleM F. Art. S para ra5ele . &apitolul %%M Art 3. 7 para ra5ul .3/ dreptul la replică sau la recti5icare. despre obiectul dreptului de autor.2/ recunoa0terea 0i arantarea operei de crea*ie intelectuală.2/$. Art.1/$. Art.A. Art. 324 din 1@ mai 2112 pentru completarea cadrului !uridic privind dreptul de autor 0i drepturile coneAe$ prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei -n domeniile audio 0i video$ precum 0i a pro ramelor pentru calculator.3/$ . protec*ia destinatarului . Art. Art. Art. Art. inte ral$ 14. Art.6. inte ral$ 13.

Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. -nre istrare sonoră sau 5ono ramă.I. "> din 2112 publicată -n #. GE9EA privind or anizarea 0i 5unc*ionarea Societă*ii +omQne de +adiodi5uziune 0i Societă*ii +omQne de 3eleviziune$ nr. 'urispruden*ăM BJ3T+P+% AGE &I+O%% EI+JPE6E A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% 7 cule ere selectivă$ Ed. "> din 2112 publicată -n #.J5. 21". DE&%K%% DE &J6S3A3A+E A 6E&J6S3%3IO%J6AG%3T3%% 1==271==>. "> din 2112 publicată -n #. 11". Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. nr. 23=1. nr. De5ăimarea *ării sau a na*iunii. 1"3 din 1> iunie 1==4 7 aspectele privind dreptul la in5orma*ieM articolele 2$ 3$ 4$ >$ 14.311R>. &azul 3:or eirson versus %slanda.I.I. 3=273=>$ Decizia 2" din @ martie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.@" din 1@ aprilie 1==F cu modi5icările 0i completările ulterioareM Art. 23=. S modi5icat prin J. J5. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. Art. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. nr.J5. Art.a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 1"" la 1@"$ -n special para ra5ele 34$ 3"$ 3@$ 3F$ 3=$ 41$ 41$ 42$ 43$ 44$ 4"$ 4@ 0i 4F. 41 din 1==4 publicată -n #.3"1 din 2F mai 2112. nr. J5. J5.9. Art. 23@. Art. &I+3EA &J6S3%3IO%J6AGT$ Ed. #%G%3A+T$ 1===M Pa .3"1 din 2F mai 2112. 23@1. &azuri speciale de pedepsire. Art. nr. "> din 2112 publicată -n #.a se vedea si Decizia nr. nr. nr. 324 din 4 decembrie 1==@. 113. nr.2@2R1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea .3"1 din 2F mai 2112. a se vedea 0i Decizia nr."1 din 1===$ publicată -n #. %nsulta. 131 din 2" iunie 1==@. Art. PJG%+J#$ %AU%$ 2111M &azul Gin ers versus Austria.243R11. dreptul patrimonial eAclusiv al producătorului de -nre istrări sonore.I. a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 32" la 342.coresponden*ei. 21@. S modi5icat prin J. Art. nr. 21F. =" din 21 martie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. secretul surselor de in5orma*ii 5olosite -n opere.J5. 7 modi5icat prin J.3"1 din 2F mai 2112.E. Pa . S modi5icat prin J.9. reproducerea 0i di5uzarea -nre istrărilor sonore. 114.41=7412$ Decizia F1 din 23 mai 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. Art. 41 din F 5ebruarie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. Iltra!ul. J5ensa adusă unor -nsemne. J5. Proba verită*ii.9.2112. Art. 141 din 1= noiembrie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.J5. &alomnia.2112. 'I+%SP+IDE6OA &I+O%% &J6S3%3IO%J6AGE$ 1===$ (ucure0ti$ &urtea &onstitu*ională$ 2111M Pa . 3itlul %%$ &apitolul %%%M Art.9. &JDIG PE6AG AG +J#P6%E% republicat -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.324 din 4 decembrie 1==@.%E. =1. nr. nr. 1FF 7 Gibertatea de eAprimare . nr.

#i:ai &onstantinescu$ %oan #uraru$ Antonie %or ovan$ +evizuirea &onstitu*iei +omQniei$ Ed. )rontierele unei vocatii$ ".a se vedea si Decizia nr. 2" S 31/ 0i capitolul &alomnia . #ultimedia 7 %nternet 1. 11= S 114 2. Gumina GeA$ 1===$ capitolul Gibertatea con0tiin*ei 0i capitolul Dreptul la in5orma*ie. 2=" S 311 Drulă$ 9eor eta$ Site7uri 2eb S metode 0i te:nici de realizare$ Ed. = 7 1@ .4@174@1/."1 din 1===/.p. 2. Sociologia )urnali#tilor 1. Gucrul cu le ea. %ma inea$ p.'.p. +o0ca$ Gumini*a$ )ormarea identită*ii pro5esionale a !urnali0tilor$ %a0i$ Polirom$ 2111$ cap. &ap.Ge isla*ia 0i 'urispruden*a presei/ $ Ed. &ap.1 Scriitura :iperteAtuală 0i :ipermedia$ p.ed. &ontrolul campului pro5esional ". &ison$ 1==F$ 1. #iddleton$ <ent et alii$ Ge isla*ia comunicării publice$ %a0i$ Polirom$ 2112$ subcapitolul Giti iile civile 0i penale. Pa . &+ED%S Iniversitatea (ucure0ti$ capitolul %% %zvoarele dreptului. (iblio ra5ieM Eremia$#i:ail &onstantin$ Dreptul comunicării . 0i 2. #i:ai &oman$ 2113$ #ass media in +omania post7comunista$ Polirom$ %asi$ cap. Decizia nr. +JSE33%$ (ucure0ti$ 2113 %. 2>472>"./$ capitolul %%% Ge isla*ia specializată a presei 0i a comunicării publice$ capitolul %E 'urispruden*a presei$ BotărQri ale &ur*ii Europene a Drepturilor Jmului de la Strasbour . J5. 13R1===$ publicată -n #. 1F> din 1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea &onstitu*ională 1===$ pa . Semne$ 2112 1. Selec*ia 0tirilor 3. Ean &uillenbur et alii$ Utiin*a comunicării$ Ed. 2@@72@F 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i$ . #uraru$ %oan$ Protec*ia constitu*ională a libertă*ilor de opinie$ Ed. #ic:ael Palmer$ Denis +uellan$ 2112$ 'urnalistii S vedete$ scribi sau contopisti$ (ucuresti$ 3ritonic$ cap. 'urnalismul S un risc asumat 4. a %%7a/$ 2114$ cap. #ultimedia Drulă$ 9eor eta$ #ultimediaM concepte 0i practică$Ed. '. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ . ". Bumanitas$ (ucure0ti$ 1==>$ cap. Drepturile 0i Gibertă*ile de presă 0i izvoarele acestora . Gimitele le ii . Statutul pro5essional al !urnalistului$ Jr anizarea activită*ilor -n institu*iile de presă$ Procedurile de rutină -n !urnalism 2. &ap.para ra5ele 1. 11 Director$ p. #edii online S o55line. "F S FF/.&onstitu*ională 1===$ pa .

1F3 S 1F" Pec4$ Dave$ Eideo editin wit: Adobe Premiere @. 4.$ Delmar Gearnin $ 2113$ 1. 4. 3. &ap. 1F4 7 1>3 &ap. 12. 141 71"@$ p. 2. Elemente multrimedia -n pa inile 2eb$ p "1 S 111 &ap. 3. 2. 21$ 3ransmisii audio 0i video pe %nternet$ p. &ap. 14> S 1"4. 2"= S 2@4.". 143 S 14> Eideo$ p. 4. 134 S 13"$ Animation$ p. 2" S 31 &ap. 111 S 122$ Pa e 3itles$ 2ritin Beadlines$ p. 3. @. 1"$ 9rupuri de discu*ii$ p. Advertisin Gin4s$ p.3 Etape pentru realizarea site7ului 2eb$ p. 214 S 21= &ap. FF S >1$ 2ritin 5or 2eb$ p. ". EideoM Di itizin video 5or multimedia$ &ompression$ p. Di ital video basics$ p. 123 S 12"$ %ma es and P:oto rap:s$ p. @. 2.7 13 &omunicarea prin po0ta electronică p. 1"4 S 1"" En land$ Elaine$ )inney$ Andy$ #ana in #ultimedia$ Addison S 2esley$ 2112 1. 3.4 Desi nul inter5e*ei 0i calitatea site7ului web$ p. 1=$ &ăutarea pr %nternet$ p. 2. 23F S 241 . 4. 1> S 2". 6ielsen$ 'a4ob$ Desi nin 2eb Isability$6ew +iders Publis:in $ 2111$ 1. 11. &ap.24 7 2@ Boneycutt$ 'erry$ Itilizare %nternet$ 3eora$ 1==>$ 1.2. Publicarea 0i promovarea site7ului 2eb$ p. ". 9rap:icsM p. 122 S 123 2. 1@> 7 1F1 &ap. 1@ S 1> &ap.2 Adresarea documentelor$ p. 2.14= S 1"3 Audio$ p. F. AudioM Di ital basics$ &:oosin a codec$ p. 114 S 121$ p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful