Cea mai elegantă metodă de a avea subtilitate în scris, într-o societate coruptă, este de a spune adevărul gol-goluţ

. Criticii nu te vor înţelege; publicul nu te va crede; colegii tăi autori vor da din cap.

Edward Abbey
E uimitor cum cantitatea de evenimente care se petrec într-o zi încape mereu într-un ziar. Jerry Seinfeld Jumătate din banii pe care i-am cheltuit pe publicitate au fost irosiţi; problema este că nu tiu care !umătate. John Wanamaker Cred că s-a umplut lumea de neadevăruri i mesa!e de tip "#. $n fond, totul se află p%nă la urmă. &une sau proaste, eu mai cur%nd las realizările noastre să vorbească de la sine. William Ford 'n prea mare accent al presei pe moarte i violenţă poate duce la disperare. Dali Lama Cred că unul dintre cele mai mari pericole ale publicităţii nu este acela că induce oamenii în eroare, ci că-i plictise te de moarte. Leo Burnett "ublicitatea este arta de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu-i au pe lucruri de care nu au nevoie. Will Rogers Cînd livram ziare la domiciliu, încerc%nd să ocolesc tufi urile i să le arunc pe verandă, am învăţat pentru prima oară ce înseamnă acurateţea în !urnalism. Charles Osgood C%nd o tehnică de comunicare î i pierde scopul funcţional, se transformă într-o formă de artă. (l #ies ) *aura #ies ( încerca să-ţi dai seama ce se petrece în lume citind ziarele este ca i cum ai încerca să spui c%t e ora privind doar indicatorul pentru minute al ceasului.

folosind acela i mecanism prin care a i fost creată. 2scar -. 2scar 4ilde 'n nume potrivit este o reclamă în sine. să se empatizeze cu el i de aceea poate vedea acea nevoie în alţi oameni. care tie să-i analizeze. stă o persoană care i-a dezvoltat o bună înţelegere a oamenilor. presa nu va putea fi dec%t proastă. (stfel. Edward Bernays Consideră că e o zi pierdută aceea în care ziarul nu a făcut nimic folositor pentru comunitatea pe care o serve te.ribbin Formularea unei bune strategii de relaţii publice începe cu ascultatul. fără libertate. să fie bună sau proastă dar. -tauffer .eorge . sau în orice alt domeniu. care empatizează cu ei.&en +echt Cred că în centrul unei bune scriituri în publicitate. Cred că acest simţ se dezvoltă mai acut c%nd autorul a avut greutăţi în viaţă. +op5ins Evident.eorge Carlin 3iferenţa dintre literatură i !urnalism este că !urnalismul e de necitit i literatura nu e citită. a simţit i el nevoia să fie înţeles. Claude C. 0argaret 1hatcher 2mida face toată treaba dar numai fluturelui i se face publicitate. o personalitate publică poate fi transformată într-una absurdă. . evident. nu cu vorbitul. . (lbert Camus . *eonard -affir "resa liberă poate.aţiunile democratice nu trebuie să-i hrănescă pe terori ti i pe criminali cu o/igenul publicităţii de care ace tia depind.

&ill . oamenii aveau nevoie de produse pentru a supravieţui. alţii o dob%ndesc pe parcurs i alţii anga!ează speciali ti în relaţii publice. . .u trebuie dec%t să tai cuvintele nepotrivite. .ates E u or să scrii.icholas Johnson 'nii se nasc plini de măreţie. 3avid 2gilv: (m văzut odată o turmă de elefanţi în (frica Centrală.edeau pentru prima oară un avion i erau terorizaţi< 3ar. 0ar5 16ain Jurnali tii sunt asemeni c%inilor. 3aniel J.u e/istă formulă secretă pentru a obţine succesul în publicitate. l-a cheltui pe relaţii publice. încep să latre. vei atrage cu 789 mai mulţi cititori. &oorstin . deoarece nu erau !urnali ti printre ei. (rthur -chopenhauer $nainte. teroarea a luat sf%r it c%nd avionul a dispărut din raza vederii lor. c%nd mi că ceva. în afară de a afla tot ce poţi despre produs.u e nevoie ca reclamele să arate ca ni te reclame. 0ulte produse au caracteristici unice i publicitatea cu adevărat bună vine direct din partea produsului i spune despre produs lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate spune. -au cel puţin pe care nimeni nu le spune. (cum produsele au nevoie de oameni pentru a supravieţui. -tuart E6en . 3acă le faci să arate ca ni te articole. &ertrand #ussell . 0orris +ite =storia relaţiilor publice este istoria unei lupte dintre ceea ce este realitatea i modul în care oamenii văd i înţeleg realitatea.3acă n-a mai răm%ne dec%t cu un dolar.

dec%t o reclamă eficientă care va suporta un public lipsit de critică format din c%teva mii de persoane. "ractic. 4illiam &ernbach =nfecţiile cu +=. cea mai dificil de stăp%nit. ?red 0. cu e/cepţia propriului tău necrolog. nimic nu e unic. dar pare că ceva nu e în regulă. "ractic.0a!oritatea oamenilor nu g%ndesc cu mintea lor. "endergast (m descoperit cea mai stimulantă i vibrantă formă de literatură. plas%ndu-le în a a fel înc%t petalele ofilite i mai puţin arătoase să fie ascunse de flori sănătoase.apoleon &onaparte . i cazurile de -=3( cresc. -au o pot a!uta să se ridice la un alt nivel. 1homas J. orice comunicat de presă conţine acest cuv%nt. *arr: >ing -peciali tii în relaţii publice fac aran!amente florale ale faptelor. arată impresionant pentru cei naivi. dar la fel cre te i apatia publicului. 3avid . Ei pot vulgariza acea societate.u e/istă publicitate proastă. &rendan &ehan =gnor cu bună tiinţă cuv%ntul unic. 3e!a am pierdut prea mulţi prieteni i colegi. Este vorba despre reclamă< Este mult mai u or să scrii zece sonete. (lan +arrington 1oţi cei care folosesc mass-media în sens profesional pot da formă societăţii.effen . cea mai uimitoare în toate formele posibile. . destul de bune ca să suporte o critică nu foarte dură. +echinger 1rei ziare ostile sunt mai de temut dec%t o mie de baionete. (ldous +u/le: -ursele anonime sunt pentru !urnalism ceea ce a!ustările cu silicon sunt pentru corp. 2 pot brutaliza. -e bazează pe ziare.

. Ed6ard Egglestone 0ulti politicieni au obţinut puterea absolută i i-au pus botniţă presei. *ucian 0%ndruţă =nformaţia este diferenţa care face diferenţa.Jurnalistul este un robot care taie suferința celebrităților în felii mici. -tephen *eacoc5 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mi care de urile mărunte. .regor: &ateson "ublicitatea poate fi descrisă ca tiinţa scoaterii din funcţiune a inteligenţei umane timp suficient ca să scoţi banii din buzunar. 3avid &rin5le: . +onore de &alzac Jurnalismul este b%rfă organizată.iciodată în istorie presa nu a cucerit puterea absolută i nu a redus la tăcere politicienii. ca să a!ungă pentru toți.

Discipline obligatorii Sistemul mass-media !tic" #i deontologie pro$esional" &e'nici de colectare #i de redactare a te(tului )urnalistic Discipline op*ionale +1 din .ed/ %ntroducere -n presa scrisă 0i vorbită$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. &oncerne si con lomerate media Mass Media4 opinia public" #i 5ia*a politic" 7 +emy +ie55el$ #ass7media 0i via*a politică$ -n &. 9estionarea mass7media8 -n &. Presa tipărită Presa audiovizuală Dreptul comunicării Sociolo ia !urnalistilor #ultimedia$ %nternet . 3oussaint7Desmoulins$ 8Dimensiunea economică a mass7media.edi*ia a %%7a/$ cap. 2. 6. %.'.LI0A&/RII 1. '.2$ Perspective asupra teoriilor comunicarii$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap. (ertrand$ )unc*iile mass media. 4.'.JURNALISM 1. 3. . +e imuri$ actori$ roluri .ed.ed.1. ". E5ectele 0i utilizările mass media 3.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /.'. cit. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 .cit. Severin$ 2. 2' Severin$ '2 3an4arad$ Perspective asupra teoriilor comunicării de masă$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap./$ op. Sistemul mass-media Dimensiunea social" a comunic"rii de mas" 1. 2. '. &. 2.'. -n &. (ertrand ./ op. . (ertrand . #etodele empirice Dimensiunea economic" a comunic"rii de mas" 1. (ertrand .I.$ 3an4ard$ '. Dimensiunea economică a sistemului mass media 3. )is4e$ %ntroducere -n 0tiin*ele comunicării$ %a0i$ Polirom$ 2113$ cap.

editia a %%7a/$ vol.edi*ia a %%7a/$ cap. 24@72@"$ 2=F7323 +andall$ David$ 1==>$ 'urnalistul universal$ %asi$ Polirom$ p.%%/ Industriile culturale #i comunicarea de mas" 1.$ 6ews at:erin $ Prentice Ball %nc. 6oi incursiuni -n spa*iul public . %ndustriile culturale 2.LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /36I/NAL! 1.ed/$ Spa*iul public 0i comunicarea$ %a0i$ Polirom$ 2112 4./$ 2111$ #anual de !urnalism . #c<ee$ 2111$ Etica mass-media: studii de caz$ %asi$ Polirom 2. (ernard #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Ed.$ 6ews +eportin and 2ritin $ 2m.coord. P:. 3resa tip"rit" . Polirom$ %a0i$ cap. 13 7 @@ &oman$ #i:ai . )aptul moral?? 4.&:ristian$ <. En lewood &li55s$ 1=>@$ 6C$ p. &e'nici de colectare si redactare a te(tului )ournalistic &oman$ #i:ai . (rown$ DubuDue $ %owa $ ed. Pailliart . %$ %asi$ Polirom$ p. 1147144 #enc:er #.D. Seib$ Politicienii 0i mi!loacele de in5ormare -n masă$ -n %. a E7a$ 1==1$ p. 'ean #ouc:on$ Spa*iul public 0i discursul public televizat$ -n %. %ndustriile culturale 2. +otzol$ #.1.coord/$ #ass7media 0i democra*ia$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. &. 21 713> . #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Polirom$ %asi$ 2111$ cap. +uncan$ #iruna$ 2112$ A patra putere: legislatie si etica pentru jurnalisti.antolo ie de Doru Pop/$ %asi$ Polirom$ 2111 3. !tic" #i deontologie pro$esional" 1. &atineanu$ 3udor$ 1=>2$ Elemente de etica$ &lu!$ Dacia $ cap. @47F= +osca$ Guminita$ 2114$ Productia teAtului !urnalistic$ %asi $ Polirom$ p./$ 2111$ #anual de !urnalism .%/. 137@4 #etzler <.I. (.coord. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 . 9. Doris 9raber4 Putere mediatica si control uvernamental$ in #ass media si democratia . == 7 211 )erreol$ 9illes$ )la eul$ 6oel$ 1==>$ #etode si te:nici de eAprimare scrisa si orala$ %asi$ Polirom$ p. Pop .editia a %%7a/$ vol. 6oi incursiuni -n spa*iul public . &lu!$ Dacia 3. )ac4ler$ (. % %asi $ Polirom$ p.

417"@ 2.&ap.l?attaDue des in5os av/$ "@7F1 . 23F72@2.re uli de redactare/$ 1"@71@@ . Asemănări 0i deosebiri/$ p. =7134 #artin de Ga ardette$ 'ean7Guc$ 2111$ Ge 9uide de lHecriture !ournalistiDue$ p.cap. 2111$ 2adswort: %nc. 11F713> (ertrand$ &. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.news de5inition/$ 2173> .edi*ia a %%7a/$ vol.coord.in5o audiovizuala/$ 2F74> .trad. Principes. Applications$ 2P& $ pp. &. En lM (Newswriting *or $+e Electronic Media). 3resa audio5i7ual" +AD%J &oman$ #i:ai .).$ 2113$ Presa cotidiană$ 3ritonic$ (ucure0ti$ .5r/M pp. 1=>2$ 2adswort: %nc. 1@4722>$ &olumbia Iniversity$ 2m. EAemples.caracteristici !urnalism tv/.interviul/.&ap. +edactia revistelor/$ p.interviu/ 9arvey L +ivers )rM ( information radio-tele"isee). &oman$ #i:ai . #. =71@ .:ow to observe/$ 1"F71@> ./$ 2111$ Manual de jurnalism . 9arvey$ Daniel$ +ivers$ 2illiam$ 1=>2$ News Writing for Electronic Media. Polirom$ %a0i$ pp. 6a0terea unei reviste$ 111711@$ cap. 3itlul si titlurile/$ p. 23F72@1 . pp. Berbert Kettl$ ($ele"ision Production .coord.coord. >"7124 #enc:er$ #elvin$ 1=>4$ 6ews +eportin and 2ritin $ p.%%$ Polirom$ %a0i$ pp. '. 1@4722> (rielmaier$ P.$ (elmont.>17>F$ 1137 122$ 1=2722@. Examples.editia a %%7a/$ vol.en l/M pp.t:e interview/.""71">. . .4713$ 2173>$ >=7114$ 131713=$ 1=F721F sau ! information radio-tele"ise.edi*ia a %%7a/$ vol. F712 . 11F7112 #ouillaud$ #. 1$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111$ pp.electronic news story/$ @F7>1 .6ews Gead/$ 4F7@2 .observatia/$ 1F17 1=2 . %$ Polirom$ %a0i$ pp. Kiare 0i reviste./$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles$ pp.and-oo. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.$ (elmont. .$ 1===$ 9:id de te:noredactare$ Polirom$ %asi$ . .$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles./$ 2111$ #adio management.$ 2ol5$ E. 1=@721> . Baas$ #ic:ael 0i colab.$ 3etu$ '. 6umele ziarului si cap.$ .writin /$ 14"71"3 .$ 2111$ J introducere in presa scrisă 0i vorbită$ Polirom$ %a0i$ . 3 3ipolo ia mi!loacelor de in5ormare -n masă. (rown Publis:ers$ p. $ratarea informa%iei &i principalele genuri informati"e./$ 2111$ Manual de jurnalism . %%$ %asi$ Polirom$ p./$ 2111$ #anual de !urnalism . 2$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111. Principles. Application.13"71="$ 1=@7241.7). 3EGEE%K%I6E #.les reporta e des in5os/$ F@7>> .171F$ "@7F1$ ="7131$ 14171"1$ 1"@71@F$ 2217232.&oman$ #i:ai . AGG$ pp. 'oanescu$ %rene$ 1===$ #adioul modern.trad.

DE&GA+AO%A I6%EE+SAGT A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% din 1=4>. art. Art. F@F din 31 octombrie 2113. .. #adalina (alasescu$ 2113$ (Manual de productie de tele"iziune). Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr. cap NElemente de mana ement al productiei?$ pp. &onstitu*ia +omQniei$ -n 5orma ini*ială$ a 5ost adoptată -n 0edin*a Adunării &onstituante din 21 noiembrie 1==1$ a 5ost publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 1"@ / -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Art. "3 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i. Art.233 din 21 noiembrie 1==1 0i a intrat -n vi oare -n urma aprobării ei prin re5erendumul na*ional din > decembrie 1==1. "F 7 EAercitarea drepturilor 0i a libertă*ilor.e5ecte/$ 3>27412 . 21 7 3ratatele interna*ionale privind drepturile omului. 31 7 Gibertatea de eAprimare. +ezolu*ia 1113 din 1==3 0i +ecomandarea 121" din 1==3$ re5eritoare la etica !urnalistică$ . 31 7 Dreptul la in5orma*ie. Articolul 11 din &onven*ia Europeană a Drepturilor Jmului. 42=R2113$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr.cu respectarea prevederilor articolului 14F alineatul ..Ge ea 31 din 1==4 0i Ge ea F= din 1=="/. @@= din 22 septembrie 2113/ a 5ost aprobată prin re5erendumul na*ional din 1> S 1= octombrie 2113$ revizuirea devenind ast5el de5initivă$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. F"> din 2= octombrie 2113 0i a intrat -n vi oare la data de 2= octombrie 2113$ data publicării -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Articolul 1=.1/ din &onstitu*ia +omQniei 0i publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. F1711@ Daniela Keca$ 211"$ ('urnalismul de tele"iziune). "17@>$ %asi$ Polirom. &J6EE6O%A PE63+I APT+A+EA D+EP3I+%GJ+ J#IGI% U% A G%(E+3TO%GJ+ )I6DA#E63AGE de la +J#A din 1="1 0i Protocoalele adi*ionale la această conven*ie . 2= 7 Gibertatea con0tiin*ei. 42=R2113$ adoptată de &amera Deputa*ilor 0i de Senat -n 0edin*ele din 1> septembrie 2113 . F"> din 2= octombrie 2113$ republicată de &onsiliul Ge islativ$ -n temeiul art 1"2 din &onstitu*ie$ cu reactualizarea denumirilor 0i dQndu7se teAtelor o nouă numerotare . Dreptul comunicarii Acte !uridice normativeM &J6S3%3IO%A +J#P6%E%$ modi5icată 0i completată prin Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr.people production/ Peter E. 3 din 22 octombrie pentru con5irmarea rezultatului re5erendumului na*ional din 1> S 1= octombrie 2113 privind Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei.lead si structura stirii/$ pp.productie/$ pp. 13371"4$ %asi$ Polirom. F"> din 2= octombrie 2113 a BotărQrii &ur*ii &onstitu*ionale nr. Art. Art. 1"2 a devenit$ -n 5orma republicată$ art. Art. cap NDezabaterea si tal47s:ow7ul?$ pp. #ayeuA$ 1==@$ editia a 27a$ #c9raw Bill &ompanies %nc. 1137124 .tipuri de cadre/$ 334734> .

7 para ra5eleM . S para ra5ele . 324 din 1@ mai 2112 pentru completarea cadrului !uridic privind dreptul de autor 0i drepturile coneAe$ prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei -n domeniile audio 0i video$ precum 0i a pro ramelor pentru calculator.@/ caracterul con5iden*ial al surselor de in5ormare.3/$. Art.1/$. > din 1==@$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. &apitolul %EM articoleleM 11. "14 din 2112$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr "34 din 22 iulie 2112M Art.3/$ .3/ răspunderea pentru con*inutul serviciilor de pro rame. 3. Art.2/ recunoa0terea 0i arantarea operei de crea*ie intelectuală. S para ra5ele . litera 5/ pro ram sau emisiune.acceptate o5icial -n +omQnia prin BotărQrea &amerei Deputa*ilor a +omQniei nr. Partea %%$ &apitolul E%%%M Art. 7 para ra5ele . 11.3/ dreptul la replică sau la recti5icare.2/$.4/$. Art. 7 para ra5ul . 32 din 1==4. inte ral$ 14.3/$. @@ . Art. 3. Art. Art. GE9EA AID%JE%KIAGIGI%$ nr. 7 para ra5ele M . GE9E privind Dreptul de Autor 0i Drepturile coneAe$ nr. opera audiovizuală. Art. &apitolul %%%M articoleleM F. S para ra5ele . 7 para ra5ul . Art. 21. =. 7 interziceri -n di5uzare.@/ &. inte ral$ 12. 7 perc:ezi*iile -n sediile sau localurile radiodi5uzorilor. 1.2/$ . protec*ia destinatarului . 21. @".2/$ .4/$ . inte ral$ despre con*inutul dreptului de autor.J5.1/$ . re izorul$realizatorul$producătorul. >=.A.2/$. S para ra5ele .A.1/ 0i .6.6.2/ opera colectivă de crea*ie intelectuală."/$. Art."/ opera comună de crea*ie intelectuală. lipsa bene5iciului protec*iei le ale pentru 0tirile 0i in5orma*iile de presă. -n calitate de arant al interesului public 0i competen*ele acestuia. Art. &apitolul V%M Art. litera c/ radiodi5uzor.1/$ . @. 7 para ra5ele M. Art. litera n/ licen*ă audiovizuală. Art. 0i >. litera o/ licen*ă de emisie. >. 41.autorii operei audiovizuale. @>. litera m/ eveniment de importan*ă ma!oră. 2" din 1==4 0i de asemenea de BotărQrea Senatului +omQniei nr.3/ subiectul !uridic al dreptului de autor.1/$.1/ 0i . Art 4. >>. F. Art. =.1/ 0i . 7 para ra5ele . ".1/$ . Art. 1. inte ral$ 13.@1 din 2@ martie 1==@ 0i Jrdonan*a 9uvernului 124R2111 aprobată cu modi5icări 0i completări de Ge ea 213din2112 publicată -n #. Art.4/$. 7 para ra5ul .1/ 0i . &apitolul %%M Art 3. 3itlul %$ Partea %$ &apitolul %M Art. despre obiectul dreptului de autor. Art. @4.1/ 0i . inte ral$ 11. >F. litera a/ di5uzare.2/$ . adaptarea$cesiunea dreptului$contractul de adaptare$autorizarea.2/ evenimentele de importan*ă ma!oră. 7 clauze contractuale nule. ".2/ eAercitarea dreptului de autor. 41. Art. Art.2/ obli a*ia de in5ormare obiectivă a publicului. 7 &ontrolul parlamentar asupra activită*ii &. litera d/ serviciu de pro rame. protec*ia portretului.2/ protec*ia !urnali0tilor 0i protec*ia sediilor 0i a localurilor radiodi5uzorilor.1/ libertatea de di5uzare pentru radiodi5uzorii din statele membre ale Iniunii Europene. S termeni utiliza*iM litera e/ comunicare audiovizuală. 7 para ra5eleM . Art."/$.

nr. Art.9.I. De5ăimarea *ării sau a na*iunii. "> din 2112 publicată -n #.311R>.@" din 1@ aprilie 1==F cu modi5icările 0i completările ulterioareM Art.%E. J5. S modi5icat prin J. 23@1.coresponden*ei. "> din 2112 publicată -n #. =1. 113. 21". Art.9. 131 din 2" iunie 1==@. Art. S modi5icat prin J. &JDIG PE6AG AG +J#P6%E% republicat -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. J5ensa adusă unor -nsemne. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. 11". 41 din F 5ebruarie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art.E. "> din 2112 publicată -n #.J5."1 din 1===$ publicată -n #. Art. 324 din 4 decembrie 1==@. Art. "> din 2112 publicată -n #.9.3"1 din 2F mai 2112.2112. dreptul patrimonial eAclusiv al producătorului de -nre istrări sonore.9. nr. Pa . 3itlul %%$ &apitolul %%%M Art.3"1 din 2F mai 2112.J5. =" din 21 martie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. nr.41=7412$ Decizia F1 din 23 mai 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.2112. J5. 21F. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. S modi5icat prin J. -nre istrare sonoră sau 5ono ramă.I. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr.a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 1"" la 1@"$ -n special para ra5ele 34$ 3"$ 3@$ 3F$ 3=$ 41$ 41$ 42$ 43$ 44$ 4"$ 4@ 0i 4F. nr. &azul 3:or eirson versus %slanda.3"1 din 2F mai 2112. nr. GE9EA privind or anizarea 0i 5unc*ionarea Societă*ii +omQne de +adiodi5uziune 0i Societă*ii +omQne de 3eleviziune$ nr.I. J5. 41 din 1==4 publicată -n #. %nsulta. 23@. DE&%K%% DE &J6S3A3A+E A 6E&J6S3%3IO%J6AG%3T3%% 1==271==>.I. reproducerea 0i di5uzarea -nre istrărilor sonore. nr. &alomnia.J5. &I+3EA &J6S3%3IO%J6AGT$ Ed. PJG%+J#$ %AU%$ 2111M &azul Gin ers versus Austria. 141 din 1= noiembrie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. 7 modi5icat prin J. &azuri speciale de pedepsire. a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 32" la 342.324 din 4 decembrie 1==@. nr. nr. Art. nr. 114. nr. nr. #%G%3A+T$ 1===M Pa . 23=. a se vedea 0i Decizia nr.2@2R1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea . J5. 21@. secretul surselor de in5orma*ii 5olosite -n opere. Art.J5. 1FF 7 Gibertatea de eAprimare . 'urispruden*ăM BJ3T+P+% AGE &I+O%% EI+JPE6E A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% 7 cule ere selectivă$ Ed. nr. Art. Proba verită*ii. Iltra!ul. 'I+%SP+IDE6OA &I+O%% &J6S3%3IO%J6AGE$ 1===$ (ucure0ti$ &urtea &onstitu*ională$ 2111M Pa . 1"3 din 1> iunie 1==4 7 aspectele privind dreptul la in5orma*ieM articolele 2$ 3$ 4$ >$ 14. Art. 23=1. 3=273=>$ Decizia 2" din @ martie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.243R11.3"1 din 2F mai 2112.a se vedea si Decizia nr.

a %%7a/$ 2114$ cap. 2@@72@F 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i$ .ed. Pa . Decizia nr.a se vedea si Decizia nr. Gimitele le ii . #ultimedia 7 %nternet 1. Semne$ 2112 1."1 din 1===/.para ra5ele 1. #i:ai &oman$ 2113$ #ass media in +omania post7comunista$ Polirom$ %asi$ cap. (iblio ra5ieM Eremia$#i:ail &onstantin$ Dreptul comunicării . ". 'urnalismul S un risc asumat 4. +o0ca$ Gumini*a$ )ormarea identită*ii pro5esionale a !urnali0tilor$ %a0i$ Polirom$ 2111$ cap. )rontierele unei vocatii$ ". #ic:ael Palmer$ Denis +uellan$ 2112$ 'urnalistii S vedete$ scribi sau contopisti$ (ucuresti$ 3ritonic$ cap. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ . #iddleton$ <ent et alii$ Ge isla*ia comunicării publice$ %a0i$ Polirom$ 2112$ subcapitolul Giti iile civile 0i penale. &ap.Ge isla*ia 0i 'urispruden*a presei/ $ Ed. 1F> din 1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea &onstitu*ională 1===$ pa .p. &ison$ 1==F$ 1. &ap.1 Scriitura :iperteAtuală 0i :ipermedia$ p. #ultimedia Drulă$ 9eor eta$ #ultimediaM concepte 0i practică$Ed. %ma inea$ p. 0i 2. Gucrul cu le ea. &ontrolul campului pro5esional ". Drepturile 0i Gibertă*ile de presă 0i izvoarele acestora . "F S FF/. +JSE33%$ (ucure0ti$ 2113 %.4@174@1/. Selec*ia 0tirilor 3./$ capitolul %%% Ge isla*ia specializată a presei 0i a comunicării publice$ capitolul %E 'urispruden*a presei$ BotărQri ale &ur*ii Europene a Drepturilor Jmului de la Strasbour . 11= S 114 2. '. 13R1===$ publicată -n #. 2>472>".p. = 7 1@ . Gumina GeA$ 1===$ capitolul Gibertatea con0tiin*ei 0i capitolul Dreptul la in5orma*ie. Bumanitas$ (ucure0ti$ 1==>$ cap. 11 Director$ p. #i:ai &onstantinescu$ %oan #uraru$ Antonie %or ovan$ +evizuirea &onstitu*iei +omQniei$ Ed. &ap. J5. 2. #edii online S o55line. 2" S 31/ 0i capitolul &alomnia . #uraru$ %oan$ Protec*ia constitu*ională a libertă*ilor de opinie$ Ed.'.&onstitu*ională 1===$ pa . Sociologia )urnali#tilor 1. 2=" S 311 Drulă$ 9eor eta$ Site7uri 2eb S metode 0i te:nici de realizare$ Ed. Ean &uillenbur et alii$ Utiin*a comunicării$ Ed. Statutul pro5essional al !urnalistului$ Jr anizarea activită*ilor -n institu*iile de presă$ Procedurile de rutină -n !urnalism 2. &+ED%S Iniversitatea (ucure0ti$ capitolul %% %zvoarele dreptului.

14= S 1"3 Audio$ p.24 7 2@ Boneycutt$ 'erry$ Itilizare %nternet$ 3eora$ 1==>$ 1. Advertisin Gin4s$ p. 12. 122 S 123 2. @. 141 71"@$ p. 2. 14> S 1"4. 3. 114 S 121$ p.2 Adresarea documentelor$ p. &ap.7 13 &omunicarea prin po0ta electronică p. 4. 1"$ 9rupuri de discu*ii$ p. Publicarea 0i promovarea site7ului 2eb$ p.". 1> S 2". 2.3 Etape pentru realizarea site7ului 2eb$ p. ". 9rap:icsM p. 123 S 12"$ %ma es and P:oto rap:s$ p. 2. 1=$ &ăutarea pr %nternet$ p. 2. 4. Elemente multrimedia -n pa inile 2eb$ p "1 S 111 &ap. 2. F.4 Desi nul inter5e*ei 0i calitatea site7ului web$ p. FF S >1$ 2ritin 5or 2eb$ p. 214 S 21= &ap. 111 S 122$ Pa e 3itles$ 2ritin Beadlines$ p. AudioM Di ital basics$ &:oosin a codec$ p. ". 134 S 13"$ Animation$ p. 23F S 241 .2. &ap. &ap. 1@> 7 1F1 &ap. 11. 3. 4. Di ital video basics$ p. @. 143 S 14> Eideo$ p. 3. EideoM Di itizin video 5or multimedia$ &ompression$ p. 6ielsen$ 'a4ob$ Desi nin 2eb Isability$6ew +iders Publis:in $ 2111$ 1. 3. 1F4 7 1>3 &ap. 4. 2"= S 2@4. 1@ S 1> &ap. 21$ 3ransmisii audio 0i video pe %nternet$ p. 2" S 31 &ap.$ Delmar Gearnin $ 2113$ 1. 1F3 S 1F" Pec4$ Dave$ Eideo editin wit: Adobe Premiere @. 1"4 S 1"" En land$ Elaine$ )inney$ Andy$ #ana in #ultimedia$ Addison S 2esley$ 2112 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful