Cea mai elegantă metodă de a avea subtilitate în scris, într-o societate coruptă, este de a spune adevărul gol-goluţ

. Criticii nu te vor înţelege; publicul nu te va crede; colegii tăi autori vor da din cap.

Edward Abbey
E uimitor cum cantitatea de evenimente care se petrec într-o zi încape mereu într-un ziar. Jerry Seinfeld Jumătate din banii pe care i-am cheltuit pe publicitate au fost irosiţi; problema este că nu tiu care !umătate. John Wanamaker Cred că s-a umplut lumea de neadevăruri i mesa!e de tip "#. $n fond, totul se află p%nă la urmă. &une sau proaste, eu mai cur%nd las realizările noastre să vorbească de la sine. William Ford 'n prea mare accent al presei pe moarte i violenţă poate duce la disperare. Dali Lama Cred că unul dintre cele mai mari pericole ale publicităţii nu este acela că induce oamenii în eroare, ci că-i plictise te de moarte. Leo Burnett "ublicitatea este arta de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu-i au pe lucruri de care nu au nevoie. Will Rogers Cînd livram ziare la domiciliu, încerc%nd să ocolesc tufi urile i să le arunc pe verandă, am învăţat pentru prima oară ce înseamnă acurateţea în !urnalism. Charles Osgood C%nd o tehnică de comunicare î i pierde scopul funcţional, se transformă într-o formă de artă. (l #ies ) *aura #ies ( încerca să-ţi dai seama ce se petrece în lume citind ziarele este ca i cum ai încerca să spui c%t e ora privind doar indicatorul pentru minute al ceasului.

(lbert Camus . folosind acela i mecanism prin care a i fost creată. stă o persoană care i-a dezvoltat o bună înţelegere a oamenilor. 2scar 4ilde 'n nume potrivit este o reclamă în sine. a simţit i el nevoia să fie înţeles.eorge . sau în orice alt domeniu. Claude C. care empatizează cu ei.&en +echt Cred că în centrul unei bune scriituri în publicitate. presa nu va putea fi dec%t proastă. . nu cu vorbitul. să fie bună sau proastă dar. care tie să-i analizeze. 0argaret 1hatcher 2mida face toată treaba dar numai fluturelui i se face publicitate. Cred că acest simţ se dezvoltă mai acut c%nd autorul a avut greutăţi în viaţă.ribbin Formularea unei bune strategii de relaţii publice începe cu ascultatul. *eonard -affir "resa liberă poate.aţiunile democratice nu trebuie să-i hrănescă pe terori ti i pe criminali cu o/igenul publicităţii de care ace tia depind. (stfel. evident. să se empatizeze cu el i de aceea poate vedea acea nevoie în alţi oameni. . fără libertate. o personalitate publică poate fi transformată într-una absurdă. +op5ins Evident.eorge Carlin 3iferenţa dintre literatură i !urnalism este că !urnalismul e de necitit i literatura nu e citită. Edward Bernays Consideră că e o zi pierdută aceea în care ziarul nu a făcut nimic folositor pentru comunitatea pe care o serve te. 2scar -. -tauffer .

l-a cheltui pe relaţii publice. (rthur -chopenhauer $nainte. deoarece nu erau !urnali ti printre ei. -au cel puţin pe care nimeni nu le spune. oamenii aveau nevoie de produse pentru a supravieţui. &oorstin . vei atrage cu 789 mai mulţi cititori. 3acă le faci să arate ca ni te articole. în afară de a afla tot ce poţi despre produs. încep să latre. &ill . alţii o dob%ndesc pe parcurs i alţii anga!ează speciali ti în relaţii publice.u trebuie dec%t să tai cuvintele nepotrivite.ates E u or să scrii. -tuart E6en .u e nevoie ca reclamele să arate ca ni te reclame. 3avid 2gilv: (m văzut odată o turmă de elefanţi în (frica Centrală. 0ulte produse au caracteristici unice i publicitatea cu adevărat bună vine direct din partea produsului i spune despre produs lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate spune. . &ertrand #ussell . . 3aniel J.edeau pentru prima oară un avion i erau terorizaţi< 3ar.u e/istă formulă secretă pentru a obţine succesul în publicitate. c%nd mi că ceva. . 0orris +ite =storia relaţiilor publice este istoria unei lupte dintre ceea ce este realitatea i modul în care oamenii văd i înţeleg realitatea. teroarea a luat sf%r it c%nd avionul a dispărut din raza vederii lor.icholas Johnson 'nii se nasc plini de măreţie. (cum produsele au nevoie de oameni pentru a supravieţui.3acă n-a mai răm%ne dec%t cu un dolar. 0ar5 16ain Jurnali tii sunt asemeni c%inilor.

Ei pot vulgariza acea societate.u e/istă publicitate proastă. +echinger 1rei ziare ostile sunt mai de temut dec%t o mie de baionete. dar pare că ceva nu e în regulă. orice comunicat de presă conţine acest cuv%nt. "endergast (m descoperit cea mai stimulantă i vibrantă formă de literatură.apoleon &onaparte . cea mai dificil de stăp%nit.effen . -e bazează pe ziare.0a!oritatea oamenilor nu g%ndesc cu mintea lor. *arr: >ing -peciali tii în relaţii publice fac aran!amente florale ale faptelor. ?red 0. destul de bune ca să suporte o critică nu foarte dură. 3e!a am pierdut prea mulţi prieteni i colegi. &rendan &ehan =gnor cu bună tiinţă cuv%ntul unic. -au o pot a!uta să se ridice la un alt nivel. plas%ndu-le în a a fel înc%t petalele ofilite i mai puţin arătoase să fie ascunse de flori sănătoase. . 4illiam &ernbach =nfecţiile cu +=. (ldous +u/le: -ursele anonime sunt pentru !urnalism ceea ce a!ustările cu silicon sunt pentru corp. 1homas J. dec%t o reclamă eficientă care va suporta un public lipsit de critică format din c%teva mii de persoane. 3avid . nimic nu e unic. (lan +arrington 1oţi cei care folosesc mass-media în sens profesional pot da formă societăţii. "ractic. 2 pot brutaliza. arată impresionant pentru cei naivi. "ractic. cu e/cepţia propriului tău necrolog. cea mai uimitoare în toate formele posibile. dar la fel cre te i apatia publicului. Este vorba despre reclamă< Este mult mai u or să scrii zece sonete. i cazurile de -=3( cresc.

Jurnalistul este un robot care taie suferința celebrităților în felii mici. -tephen *eacoc5 Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mi care de urile mărunte. . *ucian 0%ndruţă =nformaţia este diferenţa care face diferenţa. Ed6ard Egglestone 0ulti politicieni au obţinut puterea absolută i i-au pus botniţă presei.regor: &ateson "ublicitatea poate fi descrisă ca tiinţa scoaterii din funcţiune a inteligenţei umane timp suficient ca să scoţi banii din buzunar. 3avid &rin5le: . +onore de &alzac Jurnalismul este b%rfă organizată. ca să a!ungă pentru toți. .iciodată în istorie presa nu a cucerit puterea absolută i nu a redus la tăcere politicienii.

'.ed/ %ntroducere -n presa scrisă 0i vorbită$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. Dimensiunea economică a sistemului mass media 3.ed.'. 2. '. 3. (ertrand .LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /. 9estionarea mass7media8 -n &. cit. )is4e$ %ntroducere -n 0tiin*ele comunicării$ %a0i$ Polirom$ 2113$ cap.$ 3an4ard$ '. ".I.'. +e imuri$ actori$ roluri . (ertrand$ )unc*iile mass media.'. #etodele empirice Dimensiunea economic" a comunic"rii de mas" 1. 2.1. -n &. 4.ed. &. 2. Sistemul mass-media Dimensiunea social" a comunic"rii de mas" 1. 6.cit.'. (ertrand .2$ Perspective asupra teoriilor comunicarii$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap. E5ectele 0i utilizările mass media 3.edi*ia a %%7a/$ cap. Presa tipărită Presa audiovizuală Dreptul comunicării Sociolo ia !urnalistilor #ultimedia$ %nternet . .JURNALISM 1./$ op. 2' Severin$ '2 3an4arad$ Perspective asupra teoriilor comunicării de masă$ %asi$ Polirom$ 2114$ cap. . 3oussaint7Desmoulins$ 8Dimensiunea economică a mass7media. (ertrand . &oncerne si con lomerate media Mass Media4 opinia public" #i 5ia*a politic" 7 +emy +ie55el$ #ass7media 0i via*a politică$ -n &.LI0A&/RII 1. Severin$ 2. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 . Discipline obligatorii Sistemul mass-media !tic" #i deontologie pro$esional" &e'nici de colectare #i de redactare a te(tului )urnalistic Discipline op*ionale +1 din ./ op. %.

LI/0RA1I! DIS2I3LIN! /36I/NAL! 1. %$ %asi$ Polirom$ p.$ 6ews at:erin $ Prentice Ball %nc.D. 6oi incursiuni -n spa*iul public .coord. %ndustriile culturale 2. 'ean #ouc:on$ Spa*iul public 0i discursul public televizat$ -n %. Doris 9raber4 Putere mediatica si control uvernamental$ in #ass media si democratia . %ndustriile culturale 2.coord/$ #ass7media 0i democra*ia$ %a0i$ Polirom$ 2111 2. 21 713> . (rown$ DubuDue $ %owa $ ed.editia a %%7a/$ vol. 3resa tip"rit" .1. 9. 1147144 #enc:er #. == 7 211 )erreol$ 9illes$ )la eul$ 6oel$ 1==>$ #etode si te:nici de eAprimare scrisa si orala$ %asi$ Polirom$ p. &. 6oi incursiuni -n spa*iul public ./$ 2111$ #anual de !urnalism ./$ 2111$ #anual de !urnalism .editia a %%7a/$ vol. (ernard #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Ed. 24@72@"$ 2=F7323 +andall$ David$ 1==>$ 'urnalistul universal$ %asi$ Polirom$ p.%/. @47F= +osca$ Guminita$ 2114$ Productia teAtului !urnalistic$ %asi $ Polirom$ p. #c<ee$ 2111$ Etica mass-media: studii de caz$ %asi$ Polirom 2.I. % %asi $ Polirom$ p. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ 2114 .ed/$ Spa*iul public 0i comunicarea$ %a0i$ Polirom$ 2112 4. +otzol$ #. +uncan$ #iruna$ 2112$ A patra putere: legislatie si etica pentru jurnalisti. 137@4 #etzler <. &lu!$ Dacia 3. 13 7 @@ &oman$ #i:ai .&:ristian$ <. Polirom$ %a0i$ cap. )ac4ler$ (. P:. Seib$ Politicienii 0i mi!loacele de in5ormare -n masă$ -n %.$ 6ews +eportin and 2ritin $ 2m. )aptul moral?? 4. a E7a$ 1==1$ p. En lewood &li55s$ 1=>@$ 6C$ p. Pailliart . !tic" #i deontologie pro$esional" 1.coord.antolo ie de Doru Pop/$ %asi$ Polirom$ 2111 3.edi*ia a %%7a/$ cap. #ie e$ Societatea cucerită de comunicare$ Polirom$ %asi$ 2111$ cap. &atineanu$ 3udor$ 1=>2$ Elemente de etica$ &lu!$ Dacia $ cap. Pop . (.%%/ Industriile culturale #i comunicarea de mas" 1. &e'nici de colectare si redactare a te(tului )ournalistic &oman$ #i:ai .

caracteristici !urnalism tv/.les reporta e des in5os/$ F@7>> . 3EGEE%K%I6E #.observatia/$ 1F17 1=2 . 1=@721> . 'oanescu$ %rene$ 1===$ #adioul modern. 3 3ipolo ia mi!loacelor de in5ormare -n masă.trad. &oman$ #i:ai .t:e interview/.$ 2113$ Presa cotidiană$ 3ritonic$ (ucure0ti$ . EAemples. En lM (Newswriting *or $+e Electronic Media).$ 2ol5$ E.interviu/ 9arvey L +ivers )rM ( information radio-tele"isee). #.news de5inition/$ 2173> . Applications$ 2P& $ pp.coord. $ratarea informa%iei &i principalele genuri informati"e. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol.writin /$ 14"71"3 . . '.$ (elmont.edi*ia a %%7a/$ vol.>17>F$ 1137 122$ 1=2722@.l?attaDue des in5os av/$ "@7F1 .$ . Kiare 0i reviste.in5o audiovizuala/$ 2F74> . 23F72@1 . =71@ .coord./$ 2111$ Manual de jurnalism .and-oo./$ 2111$ #anual de !urnalism ./$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles$ pp. 2111$ 2adswort: %nc. &. %%$ %asi$ Polirom$ p.7). 11F713> (ertrand$ &. >"7124 #enc:er$ #elvin$ 1=>4$ 6ews +eportin and 2ritin $ p. 417"@ 2. 6umele ziarului si cap.6ews Gead/$ 4F7@2 . 1@4722> (rielmaier$ P. Principes. 9arvey$ Daniel$ +ivers$ 2illiam$ 1=>2$ News Writing for Electronic Media.171F$ "@7F1$ ="7131$ 14171"1$ 1"@71@F$ 2217232./$ 2111$ #adio management.).&oman$ #i:ai . AGG$ pp.$ 2111$ J introducere in presa scrisă 0i vorbită$ Polirom$ %a0i$ .$ 3etu$ '.editia a %%7a/$ vol. .5r/M pp.edi*ia a %%7a/$ vol. 1=>2$ 2adswort: %nc. 1$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111$ pp. 3itlul si titlurile/$ p.""71">. 3resa audio5i7ual" +AD%J &oman$ #i:ai .13"71="$ 1=@7241.electronic news story/$ @F7>1 . 6a0terea unei reviste$ 111711@$ cap. &oman7coord$ Manual de 'urnalism$ vol. Principles.re uli de redactare/$ 1"@71@@ . +edactia revistelor/$ p.en l/M pp. Examples.interviul/. Baas$ #ic:ael 0i colab. .&ap. . Berbert Kettl$ ($ele"ision Production .:ow to observe/$ 1"F71@> .%%$ Polirom$ %a0i$ pp.4713$ 2173>$ >=7114$ 131713=$ 1=F721F sau ! information radio-tele"ise.trad. (rown Publis:ers$ p. 2$ ed 2$ %asi$ Polirom$ 2111. 1@4722>$ &olumbia Iniversity$ 2m. F712 .cap. 23F72@2.&ap.$ 1=>F$ De (oec4 Iniversite$ (ruAelles.$ (elmont. pp./$ 2111$ Manual de jurnalism .$ 1===$ 9:id de te:noredactare$ Polirom$ %asi$ . %$ Polirom$ %a0i$ pp. Polirom$ %a0i$ pp.coord. =7134 #artin de Ga ardette$ 'ean7Guc$ 2111$ Ge 9uide de lHecriture !ournalistiDue$ p. 11F7112 #ouillaud$ #. Asemănări 0i deosebiri/$ p. Application.

cap NElemente de mana ement al productiei?$ pp. 2= 7 Gibertatea con0tiin*ei.. Art. Articolul 1=.productie/$ pp. F"> din 2= octombrie 2113$ republicată de &onsiliul Ge islativ$ -n temeiul art 1"2 din &onstitu*ie$ cu reactualizarea denumirilor 0i dQndu7se teAtelor o nouă numerotare .tipuri de cadre/$ 334734> . 31 7 Dreptul la in5orma*ie. art. #adalina (alasescu$ 2113$ (Manual de productie de tele"iziune).cu respectarea prevederilor articolului 14F alineatul . Articolul 11 din &onven*ia Europeană a Drepturilor Jmului. 3 din 22 octombrie pentru con5irmarea rezultatului re5erendumului na*ional din 1> S 1= octombrie 2113 privind Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei. 42=R2113$ adoptată de &amera Deputa*ilor 0i de Senat -n 0edin*ele din 1> septembrie 2113 . "17@>$ %asi$ Polirom. Art. 42=R2113$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. cap NDezabaterea si tal47s:ow7ul?$ pp. DE&GA+AO%A I6%EE+SAGT A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% din 1=4>. Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr.. Dreptul comunicarii Acte !uridice normativeM &J6S3%3IO%A +J#P6%E%$ modi5icată 0i completată prin Ge ea de revizuire a &onstitu*iei +omQniei nr. Art. . #ayeuA$ 1==@$ editia a 27a$ #c9raw Bill &ompanies %nc. 21 7 3ratatele interna*ionale privind drepturile omului. "F 7 EAercitarea drepturilor 0i a libertă*ilor. &onstitu*ia +omQniei$ -n 5orma ini*ială$ a 5ost adoptată -n 0edin*a Adunării &onstituante din 21 noiembrie 1==1$ a 5ost publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. F"> din 2= octombrie 2113 a BotărQrii &ur*ii &onstitu*ionale nr. Art. 13371"4$ %asi$ Polirom. @@= din 22 septembrie 2113/ a 5ost aprobată prin re5erendumul na*ional din 1> S 1= octombrie 2113$ revizuirea devenind ast5el de5initivă$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. F1711@ Daniela Keca$ 211"$ ('urnalismul de tele"iziune). 1"@ / -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. "3 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i.Ge ea 31 din 1==4 0i Ge ea F= din 1=="/. Art.lead si structura stirii/$ pp.1/ din &onstitu*ia +omQniei 0i publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. 1137124 .233 din 21 noiembrie 1==1 0i a intrat -n vi oare -n urma aprobării ei prin re5erendumul na*ional din > decembrie 1==1. 1"2 a devenit$ -n 5orma republicată$ art. F@F din 31 octombrie 2113. +ezolu*ia 1113 din 1==3 0i +ecomandarea 121" din 1==3$ re5eritoare la etica !urnalistică$ . 31 7 Gibertatea de eAprimare.e5ecte/$ 3>27412 . &J6EE6O%A PE63+I APT+A+EA D+EP3I+%GJ+ J#IGI% U% A G%(E+3TO%GJ+ )I6DA#E63AGE de la +J#A din 1="1 0i Protocoalele adi*ionale la această conven*ie .people production/ Peter E. F"> din 2= octombrie 2113 0i a intrat -n vi oare la data de 2= octombrie 2113$ data publicării -n #onitorul J5icial al +omQniei$ Partea %$ nr. Art.

Art. inte ral$ 13. opera audiovizuală. Art. Art. 7 para ra5ul . S termeni utiliza*iM litera e/ comunicare audiovizuală. 7 clauze contractuale nule.2/$. Art. Art. adaptarea$cesiunea dreptului$contractul de adaptare$autorizarea.1/ libertatea de di5uzare pentru radiodi5uzorii din statele membre ale Iniunii Europene.1/ 0i . &apitolul %%%M articoleleM F. lipsa bene5iciului protec*iei le ale pentru 0tirile 0i in5orma*iile de presă. litera c/ radiodi5uzor. Art.1/ 0i . Art. S para ra5ele .J5. Art. 7 para ra5ul .@/ caracterul con5iden*ial al surselor de in5ormare. -n calitate de arant al interesului public 0i competen*ele acestuia.A. @. protec*ia destinatarului ."/$.1/ 0i . litera o/ licen*ă de emisie. 3. 41. Art 4. &apitolul %%M Art 3.4/$ .3/ dreptul la replică sau la recti5icare. Art. @4. =. Art.2/ protec*ia !urnali0tilor 0i protec*ia sediilor 0i a localurilor radiodi5uzorilor. Partea %%$ &apitolul E%%%M Art. S para ra5ele .2/ eAercitarea dreptului de autor. >=. 32 din 1==4."/$.@1 din 2@ martie 1==@ 0i Jrdonan*a 9uvernului 124R2111 aprobată cu modi5icări 0i completări de Ge ea 213din2112 publicată -n #. F. despre obiectul dreptului de autor. >F.3/ subiectul !uridic al dreptului de autor. inte ral$ 14. ".6. protec*ia portretului. 1.2/ evenimentele de importan*ă ma!oră. 3.autorii operei audiovizuale. Art.1/ 0i . >>. inte ral$ 11.2/$ .A.1/$ . litera n/ licen*ă audiovizuală. 7 &ontrolul parlamentar asupra activită*ii &.1/ 0i . Art.acceptate o5icial -n +omQnia prin BotărQrea &amerei Deputa*ilor a +omQniei nr. GE9EA AID%JE%KIAGIGI%$ nr.1/$.2/$. >. Art. Art. 7 interziceri -n di5uzare. 21. @>. > din 1==@$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr."/ opera comună de crea*ie intelectuală. inte ral$ despre con*inutul dreptului de autor. GE9E privind Dreptul de Autor 0i Drepturile coneAe$ nr.1/$. 7 para ra5ele . 7 para ra5eleM .3/ răspunderea pentru con*inutul serviciilor de pro rame. 2" din 1==4 0i de asemenea de BotărQrea Senatului +omQniei nr. Art. 7 para ra5ul . litera 5/ pro ram sau emisiune.3/$ . "14 din 2112$ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr "34 din 22 iulie 2112M Art.1/$ . Art. 21.4/$.2/$ . &apitolul %EM articoleleM 11. inte ral$ 12. 7 para ra5ele M . 41.6. litera d/ serviciu de pro rame. S para ra5ele . &apitolul V%M Art. 11.@/ &. Art.1/$ . 324 din 1@ mai 2112 pentru completarea cadrului !uridic privind dreptul de autor 0i drepturile coneAe$ prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei -n domeniile audio 0i video$ precum 0i a pro ramelor pentru calculator.2/ opera colectivă de crea*ie intelectuală. Art. @".2/ obli a*ia de in5ormare obiectivă a publicului. 1. 7 para ra5ele M. ".4/$. =. S para ra5ele . @@ . re izorul$realizatorul$producătorul. 0i >.2/ recunoa0terea 0i arantarea operei de crea*ie intelectuală.2/$ . Art. 3itlul %$ Partea %$ &apitolul %M Art. 7 perc:ezi*iile -n sediile sau localurile radiodi5uzorilor. 7 para ra5eleM . 7 para ra5ele . litera a/ di5uzare.3/$.3/$. litera m/ eveniment de importan*ă ma!oră.

9. 23@. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #.3"1 din 2F mai 2112. Pa .3"1 din 2F mai 2112.J5. 21". 21@."1 din 1===$ publicată -n #.2112. 'I+%SP+IDE6OA &I+O%% &J6S3%3IO%J6AGE$ 1===$ (ucure0ti$ &urtea &onstitu*ională$ 2111M Pa .@" din 1@ aprilie 1==F cu modi5icările 0i completările ulterioareM Art.9. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. 21F. Art. =1. PJG%+J#$ %AU%$ 2111M &azul Gin ers versus Austria. Art. De5ăimarea *ării sau a na*iunii.coresponden*ei. Art. Art. &azul 3:or eirson versus %slanda.2@2R1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea . nr.I. "> din 2112 publicată -n #. DE&%K%% DE &J6S3A3A+E A 6E&J6S3%3IO%J6AG%3T3%% 1==271==>.a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 1"" la 1@"$ -n special para ra5ele 34$ 3"$ 3@$ 3F$ 3=$ 41$ 41$ 42$ 43$ 44$ 4"$ 4@ 0i 4F.a se vedea si Decizia nr. Iltra!ul. Art. #%G%3A+T$ 1===M Pa . J5. 23=1. &I+3EA &J6S3%3IO%J6AGT$ Ed.3"1 din 2F mai 2112.311R>. J5. 23@1. 41 din 1==4 publicată -n #. Decizia &ur*ii &onstitu*ionale a +omQniei nr. &alomnia. a se vedea 0i Decizia nr. 131 din 2" iunie 1==@.9. secretul surselor de in5orma*ii 5olosite -n opere. 324 din 4 decembrie 1==@.%E. 3itlul %%$ &apitolul %%%M Art. 1"3 din 1> iunie 1==4 7 aspectele privind dreptul la in5orma*ieM articolele 2$ 3$ 4$ >$ 14. 7 modi5icat prin J.9. -nre istrare sonoră sau 5ono ramă. "> din 2112 publicată -n #. nr. 21"$ 21@ 0i 21F din &odul penal$ publicată -n #. 141 din 1= noiembrie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. "> din 2112 publicată -n #. %nsulta.J5. nr. nr. Art. S modi5icat prin J. nr. Art. 41 din F 5ebruarie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art.I. Art.41=7412$ Decizia F1 din 23 mai 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. "> din 2112 publicată -n #. nr.I. nr.3"1 din 2F mai 2112. =" din 21 martie 2112 re5eritoare la eAcep*ia de neconstitu*ionalitate a dispozi*iilor art. nr. &azuri speciale de pedepsire. 23=. nr. a se analiza cazul 0i ra*ionamentul !uridic eApuse -n pa inileM de la 32" la 342. GE9EA privind or anizarea 0i 5unc*ionarea Societă*ii +omQne de +adiodi5uziune 0i Societă*ii +omQne de 3eleviziune$ nr. 3=273=>$ Decizia 2" din @ martie 1==@ publicată -n #onitorul J5icial al +omQniei nr. nr. &JDIG PE6AG AG +J#P6%E% republicat -n #onitorul J5icial al +omQniei nr.E. nr. S modi5icat prin J. J5. J5. dreptul patrimonial eAclusiv al producătorului de -nre istrări sonore.324 din 4 decembrie 1==@. Art. J5ensa adusă unor -nsemne. 'urispruden*ăM BJ3T+P+% AGE &I+O%% EI+JPE6E A D+EP3I+%GJ+ J#IGI% 7 cule ere selectivă$ Ed. 11". S modi5icat prin J.J5. reproducerea 0i di5uzarea -nre istrărilor sonore.2112. nr.I. Proba verită*ii. 114.243R11. 1FF 7 Gibertatea de eAprimare .J5. 113.

Ean &uillenbur et alii$ Utiin*a comunicării$ Ed. (iblio ra5ieM Eremia$#i:ail &onstantin$ Dreptul comunicării .p. #ultimedia Drulă$ 9eor eta$ #ultimediaM concepte 0i practică$Ed. )rontierele unei vocatii$ ".'.p. '. 13R1===$ publicată -n #. #i:ai &oman$ %ntroducere in sistemul mass media$ %asi$ Polirom$ . Decizia nr. 2@@72@F 7 +estrQn erea eAerci*iului unor drepturi sau al unor libertă*i$ . &ison$ 1==F$ 1. Gimitele le ii . &ap. Bumanitas$ (ucure0ti$ 1==>$ cap. #iddleton$ <ent et alii$ Ge isla*ia comunicării publice$ %a0i$ Polirom$ 2112$ subcapitolul Giti iile civile 0i penale.ed. 11= S 114 2. Selec*ia 0tirilor 3. Drepturile 0i Gibertă*ile de presă 0i izvoarele acestora .&onstitu*ională 1===$ pa . 2=" S 311 Drulă$ 9eor eta$ Site7uri 2eb S metode 0i te:nici de realizare$ Ed. "F S FF/. J5. #i:ai &onstantinescu$ %oan #uraru$ Antonie %or ovan$ +evizuirea &onstitu*iei +omQniei$ Ed. a %%7a/$ 2114$ cap. Semne$ 2112 1. 11 Director$ p. 2. &+ED%S Iniversitatea (ucure0ti$ capitolul %% %zvoarele dreptului. Pa . %ma inea$ p. = 7 1@ . 'urnalismul S un risc asumat 4.para ra5ele 1. #ultimedia 7 %nternet 1. 0i 2./$ capitolul %%% Ge isla*ia specializată a presei 0i a comunicării publice$ capitolul %E 'urispruden*a presei$ BotărQri ale &ur*ii Europene a Drepturilor Jmului de la Strasbour ."1 din 1===/. Gumina GeA$ 1===$ capitolul Gibertatea con0tiin*ei 0i capitolul Dreptul la in5orma*ie. +JSE33%$ (ucure0ti$ 2113 %. Gucrul cu le ea.4@174@1/. #ic:ael Palmer$ Denis +uellan$ 2112$ 'urnalistii S vedete$ scribi sau contopisti$ (ucuresti$ 3ritonic$ cap. ". #edii online S o55line. +o0ca$ Gumini*a$ )ormarea identită*ii pro5esionale a !urnali0tilor$ %a0i$ Polirom$ 2111$ cap. &ap. #uraru$ %oan$ Protec*ia constitu*ională a libertă*ilor de opinie$ Ed.1 Scriitura :iperteAtuală 0i :ipermedia$ p. #i:ai &oman$ 2113$ #ass media in +omania post7comunista$ Polirom$ %asi$ cap.a se vedea si Decizia nr.Ge isla*ia 0i 'urispruden*a presei/ $ Ed. Sociologia )urnali#tilor 1. 2" S 31/ 0i capitolul &alomnia . &ontrolul campului pro5esional ". Statutul pro5essional al !urnalistului$ Jr anizarea activită*ilor -n institu*iile de presă$ Procedurile de rutină -n !urnalism 2. 2>472>". &ap. 1F> din 1=== si de asemenea -n &ule erea de Decizii si BotărQri7 &urtea &onstitu*ională 1===$ pa .

111 S 122$ Pa e 3itles$ 2ritin Beadlines$ p. 1@ S 1> &ap. 3. Advertisin Gin4s$ p. 1"4 S 1"" En land$ Elaine$ )inney$ Andy$ #ana in #ultimedia$ Addison S 2esley$ 2112 1. 2" S 31 &ap.7 13 &omunicarea prin po0ta electronică p.2. 3. 23F S 241 . 214 S 21= &ap. 11. 1F4 7 1>3 &ap. 2. ". 1> S 2". 3. &ap. 122 S 123 2. 4. ". 9rap:icsM p. FF S >1$ 2ritin 5or 2eb$ p. 14> S 1"4. 2. 12.". EideoM Di itizin video 5or multimedia$ &ompression$ p. @. Elemente multrimedia -n pa inile 2eb$ p "1 S 111 &ap. 4. 1F3 S 1F" Pec4$ Dave$ Eideo editin wit: Adobe Premiere @. Di ital video basics$ p.24 7 2@ Boneycutt$ 'erry$ Itilizare %nternet$ 3eora$ 1==>$ 1. 1=$ &ăutarea pr %nternet$ p. 2.2 Adresarea documentelor$ p. AudioM Di ital basics$ &:oosin a codec$ p. 4. 1"$ 9rupuri de discu*ii$ p. 114 S 121$ p. @. &ap. 3. 6ielsen$ 'a4ob$ Desi nin 2eb Isability$6ew +iders Publis:in $ 2111$ 1. 141 71"@$ p. 1@> 7 1F1 &ap. 134 S 13"$ Animation$ p.3 Etape pentru realizarea site7ului 2eb$ p. 4.14= S 1"3 Audio$ p. 2.4 Desi nul inter5e*ei 0i calitatea site7ului web$ p. 21$ 3ransmisii audio 0i video pe %nternet$ p. 2"= S 2@4. Publicarea 0i promovarea site7ului 2eb$ p.$ Delmar Gearnin $ 2113$ 1. F. 143 S 14> Eideo$ p. &ap. 123 S 12"$ %ma es and P:oto rap:s$ p. 2.