Sunteți pe pagina 1din 2

A. I.

Tezeu
Dialog cu I. L. Caragiale
n camera lui I. L. Caragiale din Berlin, pe data de 7 iunie 1912 Cronicarul:Buna ziua domnule Caragiale, eu sunt cel ce v-a vor it despre un interviu!" Caragiale:#esigur, t$n%rul cronicar& Ioan 'iotrivici, intra, a(eaz%-te pe un scaun, unde po)te(ti, simte-te ca acas%. Cronicarul:*ul+umesc mult& Caragiale:#ore(ti ceai tinere! Cronicarul:,u mul+umesc&nu eau ceai. - un element prea englezesc. #onmule Caragiale putem .ncepe! Caragiale:/tai ca, acum vin, stai sa ma ased (i eu, unde te gr% e(ti! & zi despre ce vrei sa vor im! Cu ce vrei sa .ncepem! Cronicarul:'ai cu ce am putea .ncepe! #aca ati putea s%-mi vor i+i despre primii ani de via+%, (coal%, .nv%+%turi, tr%iri. Caragiale:#up% cum (ti, m-am n%scut .n satul 0aimanale (i am avut o copil%rie cit se poate de o i(nuit%, desigur educa+ia primita a )ost una de e1cep+ie: (i acum mi-l amintesc pe domnul Bazil #ragosescu, un om remarca il, un dasc%l genial, (i acum mi-l amintesc, puternic, st$nd drept, a(tept$ndu-(i copii la usa clasei. -l m-a .nv%+at sa scriu, mi-a dezv%luit literature, (i prin el, prin (coal% pe care o conducea l-am v%zut pe marele domnitor 2. I. Cuza, c$nd a venit o data .n vizita. 2poi mi-am urmat cursurile la liceul /)in+ii 'etru (i 'avel (i mai apoi la Conservatorul din Bucure(ti la clasa de declara+iuni a unc3iului meu. Cronicarul:Ce impact au avut primii ani de munca asupra omului Caragiale, dar mai ales asupra dramaturgului Caragiale! Caragiale:Ce sa zic, prima mea slu4 a a )ost aceea de cop5ist, acolo am v%zut, am o sevat tipurile umane, am v%zut mica corup+ie, din spatele celei mari. 2m )ost luat din aceasta lume ce-mi d%dea su iecte de povesti (i am )ost pus pe postul de su)leur la 6eatrul ,ational din Bucure(ti. 2colo lumea se purta altcumva cu mine, eram su)leur, eram cineva, participam la scene, )%ceam repeti+ii, (i asa& am luat contact cu lumea teatrului. Cronicarul:/i deci cele doua slu4 e co inate au dat magni)icele opere! Caragiale:,ici de cum, sa (ti ca pana la a scrie o piesa de teatru e mult de lucru. 2m pu licat multe scrieri prin ziare am )ost cronicar, am tradus

opere str%ine .n romana, (i a ia .n anul &1777 la Ia(i am citit .n mi4locul 4unimii 8 9 noapte )urtunoasa 8, care a )ost pusa .n scena la 6eatrul ,ational din Bucure(ti,a )ost 3iduita, ca mai apoi sa )ie scoasa din program. 2sta a )ost prima parte a enerv%rii mele c%tre pu lic: le era pro a il, )rica ca cineva sa le arate adev%rul pe care to+i il (tiau. #e aceea un timp m-am retras (i am )ost revizor (colar dar am revenit cu 8 9 scrisoare pierduta 8 ce s-a ucurat de un real succes (i m-am mai .nveselit (i eu dar pentru putin timp & Cronicarul:'entru ca a venit 8#;ale Carnavalului< & Caragiale:#a, carnavalul" #in momentul .n care am auzit 3uiduielile parca ceva se rupse .n mine, am c%zut .ntr-o melancolie pro)unda pina c$nd *aiorescu a scris ca pre)a+a a unei c%r+i: 8 6eatru 8 8 Comediile domnului Cragiale 8. 2cel articol parca m-a resuscitat, m-a readus la via+% si& am scris 8 ,%past% 8 Cronicarul: (i de atunci ati avut o via+% splendida, pana acum 7 ani c$nd ati plecat la Berlin aprope su it& Caragiale:#a& e1ilul pe care mi l-am inpus a venit lent, .nt$i respingerea de la premiul 2cademiei, apoi acele acuze de plagiatura pe care le-am dat (i .n 4udecata,m dar onoarea mea era patata&am plecat. 2m avut totu(i .n acest interval (i momente )rumoase, cu /lavici (i Co( uc la 8 =atra 8, am avut mai multe articole .n 8 >iua 8 .n 8 -poca 8am patronat vreo ? erarii dar m$3nirea din su)let nu putea )i alungata&- ca (i cum dumneata ai scrie un articol (i toat% lumea ar spune ca e a(a de prost ca nici nu merita pu licat, doar pentru ca pe ei nu ii prive(te ceea ce scrie acolo. n+elegi! Cronicarul:#a& acum .n+eleg de ce nu ati venit .n 19@@ la s%r %torirea zilei dumneavoastr% de na(tere pe plan national dar &acum lumea va considera, va apreciaz% la adev%rata dumneavoastr% valoare: cel mai mare dramaturg roman" Caragiale:#a, ai (i tu drepatatea ta, dar am )ost acum putin timp .n tara sa iau pulsul romanilor, (i nimic nu este sc3im at, pe mine ma apreciaz%, dar pe cei tineri, cum am )ost eu!" 'e ei ii apreciaz%! 9rcum eu vad Aermania ca a doua mea patrie, aici piesele mele au )ost aplaudate nu 3uiduite& 6$n%rul cronicar il p%r%si pe Caragiale, promi+$ndu-I ca ii va trimite ziarul cu articolul sau. Caragiale moare insa .n data de 7 spre 9 iunie la 7@ de ani (i vreo B luni, necitind articolul ce nu mai )u pu licat.

/CDEFI6