Sunteți pe pagina 1din 67

ORDIN nr.

89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen executate de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i structurile subordonate EMITENT: MINISTERU !"!#ERI $R INTERNE PUBLICAT N: M$NIT$RU $"I#I! nr% &'( din ) iulie *('+ Data intrarii in vigoare : 8 iulie 2013

!v,nd -n vedere prevederile art% '. alin% /'0 i /*0 din egea nr% +(.1*((2 privind aprarea -3potriva incendiilor4 cu 3odificrile ulterioare4 ale art% *& alin% /+0 din egea nr% &)'1*((& privind protecia civil4 republicat4 cu 3odificrile ulterioare4 i ale art% *) din Regula3entul de organi5are i funcionare al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen4 aprobat prin 6otr,rea Guvernului nr% '%&7(1*((&4 cu 3odificrile i co3pletrile ulterioare4 -n te3eiul art% . alin% /80 din $rdonana de urgen a Guvernului nr% +(1*((. privind organi5area i funcionarea Ministerului !d3inistraiei i Internelor4 aprobat cu 3odificri prin egea nr% '81*(()4 cu 3odificrile i co3pletrile ulterioare4 3inistrul afacerilor interne e3ite ur3torul ordin9 !RT% ' Se aprob Regula3entul de planificare4 organi5are4 pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen executate de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i structurile subordonate4 prev5ut -n anexa care face parte integrant din pre5entul ordin% !RT% * Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i inspectoratele pentru situaii de urgen :udeene i al 3unicipiului ;ucureti vor asigura ducerea la -ndeplinire a prevederilor pre5entului ordin% !RT% + a data intrrii -n vigoare a pre5entului ordin se abrog $rdinul 3inistrului ad3inistraiei i internelor nr% '%&.&1*((2 pentru aprobarea Regula3entului de planificare4 organi5are4 pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen4 publicat -n Monitorul $ficial al Ro3,niei4 <artea I4 nr% ))8 din +' octo3brie *((24 cu 3odificrile ulterioare% !RT% & <re5entul ordin se public -n Monitorul $ficial al Ro3,niei4 <artea I% Ministrul afacerilor interne4 Radu Stroe ;ucureti4 ') iunie *('+% Nr% )7% !NE=> REGU !MENT de planificare4 organi5are4 pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen executate de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i structurile subordonate #!<% I

?efinire4 obiective4 do3enii i for3e ale activitii de prevenire !RT% ' <revenirea situaiilor de urgen este co3ponent a siste3ului de securitate naional i repre5int un ansa3blu integrat de aciuni specifice cu caracter te@nic i operativ4 planificate i executate pentru reducerea riscurilor de producere a situaiilor de urgen i di3inuarea consecinelor acestora4 -n scopul prote:rii vieii4 3ediului i bunurilor -3potriva efectelor negative ale acestora% !RT% * /'0 $biectivele activitii de prevenire sunt9 a0 respectarea regle3entrilor privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civilA b0 identificarea pericolelor de producere a situaiilor de urgen la obiective1a3plasa3ente cu risc de incendiu i1sau unde se desfoar activiti ce pre5int pericol de accidente 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoaseA c0 identificarea4 -3preun cu autoritile publice centrale i locale4 a pericolelor de producere a situaiilor de urgen corespun5toare tipurilor de risc reparti5ate spre gestionare acestoraA d0 contienti5area i creterea rolului ad3inistraiei publice locale -n opti3i5area capacitii de autoprotecie a co3unitii i de rspuns -n ca5 de urgenA e0 -3buntirea calitii vieii prin reducerea pagubelor produse ca ur3are a 3anifestrii situaiilor de urgenA f0 crearea unei culturi a prevenirii prin cunoaterea diferitelor tipuri de riscuri specifice i a 3surilor de prevenire a acestora4 precu3 i a co3porta3entului adoptat -n ca5ul producerii lorA g0 corelarea aciunilor preventive specifice cu cerinele docu3entelor progra3atice -n do3eniu4 stabilite la nivel internaionalA @0 i3plicarea autoritilor publice centrale1locale -n regle3entarea i derularea unor progra3e de prevenire a situaiilor de urgen4 deter3inate de tipurile de risc% /*0 !ctivitatea de aprare -3potriva incendiilor i protecie civil la construcii1instalaii1a3ena:ri ur3rete aspecte distincte4 -n funcie de stadiul acestora pe ti3pul proiectrii4 al executrii4 recepiei la ter3inarea lucrrilor4 exploatrii i postutili5rii acestora% !RT% + ?o3eniile specifice activitii de prevenire sunt9 a0 asigurarea 3anage3entului situaiilor de urgen la nivelul autoritilor ad3inistraiei publice centrale i localeA b0 identificarea i evaluarea riscurilor de producere a situaiilor de urgen4 reparti5ate spre gestionareA c0 aplicarea regle3entrilor privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil i organi5area activitii specifice acestor do3eniiA d0 reducerea riscurilor de producere a incidentelor c@i3ice4 biologice4 radiologice i nucleare /#;RN0 i a accidentelor 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoaseA e0 infor3area preventiv4 educarea i instruirea -n do3eniul situaiilor de urgen a populaiei i a salariailorA f0 -ndru3area4 coordonarea i controlul structurilor cu atribuii specifice de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen i cooperarea cu entiti legal constituite care spri:in activitatea de prevenire a situaiilor de urgenA g0 coordonarea i controlul activitilor pe linia -ntiinrii4 alar3rii4 evacurii i adpostirii populaieiA @0 auditul de supraveg@ere a persoanelor autori5ate care efectuea5 lucrri -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilorA i0 asanarea teritoriului de 3uniia neexplodat din ti3pul conflictelor ar3ate% !RT% & <rincipiile pe ba5a crora se desfoar activitatea de prevenire sunt ur3toarele9 a0 principiul legalitii9 respectarea4 -n 3od unitar4 a regle3entrilor privind

aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil4 indiferent de for3a de proprietate a obiectivelor controlate4 pe -ntreg teritoriul riiA b0 principiul i3parialitii i independenei9 -n exercitarea atribuiilor funcionale4 persoanele i3plicate -n activitile preventive4 denu3ite -n continuare inspectori de prevenire4 au obligaia s aib o atitudine obiectiv4 neutr4 fa de orice interes politic4 econo3ic4 religios sau de alt naturA c0 principiul confidenialitii9 pstrarea de ctre inspectorii de prevenire a secretului privind infor3aiile care nu sunt de interes public i care sunt obinute -n cursul desfurrii activitii de prevenireA d0 principiul transparenei9 desfurarea activitii -ntrBo 3anier desc@is fa de public4 prin care s se asigure accesul liber i ne-ngrdit la infor3aiile funda3entate tiinific4 de interes publicA e0 principiul continuitii i gradualitii9 asigurarea unor controale periodice ale situaiilor de risc i aplicarea unor 3suri din ce -n ce 3ai severe -n ca5ul 3eninerii riscului peste nivelurile acceptabileA f0 principiul responsabilitii9 desfurarea de ctre inspectorii de prevenire de activiti specifice -ntrBo 3anier contient i de rspundere cu privire la aciunea ori inaciunea lor% !RT% 8 <rincipalele for3e ale activitii de prevenire sunt9 a0 regle3entareaA b0 avi5areaA c0 autori5areaA d0 acordulA e0 certificarea 3i:loacelor te@nice de aprare -3potriva incendiilorA f0 supraveg@erea pieei produselor cu rol -n satisfacerea cerinei de securitate la incendiu i a 3i:loacelor te@nice de aprare -3potriva incendiilorA g0 evaluarea -n vederea dese3nrii organis3elor pentru evaluarea confor3itii produselor cu rol -n satisfacerea cerinei de securitate la incendiuA @0 controlul de prevenireA i0 asistena te@nic de specialitateA :0 infor3area preventivA C0 pregtirea -n do3eniu a autoritilor i a populaieiA l0 coordonarea serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgenA 30 auditul de supraveg@ere a persoanelor autori5ate s efectue5e lucrri -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilorA n0 3onitori5area activitii furni5orilor de for3are profesional -n ocupaii din do3eniul de co3peten a Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen4 denu3it -n continuare Inspectorat GeneralA o0 constatarea i sancionarea -nclcrilor prevederilor legale% #!<% II $rgani5area i conducerea structurilor de prevenire4 atribuii i planificarea activitii de prevenire SE#DIUNE! ' $rgani5area i conducerea structurilor de prevenire !RT% 2 /'0 a nivel naional4 activitatea de prevenire este coordonat direct de Inspecia de <revenire4 structur speciali5at din cadrul Inspectoratului General4 iar conducerea acesteia se reali5ea5 de ctre ad:unctul inspectorului general al Inspectoratului General4 care este eful Inspeciei de <revenire% /*0 Inspecia de <revenire coordonea54 -ndru34 controlea5 i evaluea5 activitatea desfurat -n do3eniul prevenirii situaiilor de urgen de ctre 3inistere4 celelalte organe centrale ale ad3inistraiei publice i organi5aii neguverna3entale cu

funcii de spri:in4 reparti5ate potrivit regle3entrilor -n vigoare% /+0 Inspecia de <revenire coordonea54 -ndru34 controlea5 i evaluea5 inspeciile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaii de urgen :udeene1al 3unicipiului ;ucureti4 denu3ite -n continuare inspecii :udeene% !RT% . a nivel :udeean1al 3unicipiului ;ucureti4 conducerea activitii de prevenire se reali5ea5 de ctre ad:unctul inspectoruluiBef4 care este eful inspeciei de prevenire :udeene1a 3unicipiului ;ucureti% !RT% ) /'0 a nivel teritorial4 inspectoratele pentru situaii de urgen :udeene1al 3unicipiului ;ucureti4 prin inspeciile de prevenire4 coordonea54 planific4 organi5ea54 desfoar i evaluea5 activiti de prevenire -n 5ona de co3peten% /*0 Inspecia de <revenire poate coordona direct unele activiti preventive desfurate de unitile subordonate Inspectoratului General% !RT% 7 /'0 $rgani5area activitii de prevenire la nivel naional se asigur de ctre ad:unctul inspectorului general4 iar la nivel :udeean de ctre ad:unctul inspectoruluiB ef i se reali5ea5 prin efii de structuri din Inspecia de <revenire4 respectiv din inspeciile :udeene i a 3unicipiului ;ucureti% /*0 Inspectorii de prevenire4 care constituie personalul inspeciilor de prevenire4 sunt -nvestii cu exerciiul autoritii publice pe ti3pul -ndeplinirii atribuiilor de serviciu% /+0 Inspectorii de prevenire -i desfoar activitatea individual sau -n colective4 constituite la nivelul structurilor proprii4 ori -3preun cu repre5entani ai altor instituii sau autoriti publice -3puternicite s desfoare activiti de control4 -n condiiile respectrii prevederilor legale i4 dup ca54 ale protocoalelor de colaborare% /&0 Inspectorii de prevenire desfoar activiti de prevenire -n :udeul -n care se afl unitatea din care fac parte% /80 a ordinul pri3it de la Inspectoratul General4 inspectorii de prevenire pot executa 3isiuni -n alte :udee4 pe perioade deter3inate4 pentru activiti de prevenire co3plexe sau la care este necesar pre5ena unui nu3r 3ai 3are de inspectori% /20 egiti3aiile de control no3inale pentru inspectorii de prevenire se e3it de Inspectoratul General4 3odelul acestora fiind pre5entat -n anexa nr% '% !RT% '( !nual4 la propunerea ad:unctului inspectorului general4 respectiv a ad:unctului inspectorului ef se no3inali5ea54 prin ordin de 5i4 personalul cu atribuii -n ur3toarele do3enii9 a0 controlul respectrii legii -n do3eniul prevenirii incendiilor i proteciei civile4 precu3 i constatarea i sancionarea -nclcrilor respectivelor nor3eA b0 e3iterea1anularea de avi5e i autori5aii de securitate la incendiu i protecie civil4 precu3 i e3iterea acordurilor pentru organi5area :ocurilor de artificii i co3erciali5area articolelor pirote@niceA c0 stabilirea de restricii sau dispunerea sistrii1inter5icerii desfurrii unor activiti4 lucrri de construciiA -ntreprinderea de3ersurilor pentru oprirea funcionrii ori utili5rii construciilor sau a3ena:rilorA d0 auditul de supraveg@ere a persoanelor fi5ice i :uridice autori5ate s desfoare activiti -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilorA e0 gestionarea proble3aticii proteciei 3onu3entelor istorice -n ceea ce privete aspectele legate de situaiile de urgenA f0 evidena sanciunilor contravenionale i ur3rirea executrii acestoraA g0 evidena legiti3aiilor de controlA @0 executarea lucrrilor de asanare a terenurilor de 3uniiile r3ase neexplodate i pentru lucrul cu explo5ivi i 3i:loace de iniiereA i0 avi5area planurilor de urgen intern i e3iterea de puncte de vedere pentru rapoartele de securitate i politicile de prevenire a accidentelor 3a:ore pentru obiectivele care cad sub incidena 6otr,rii Guvernului nr% )(&1*((. privind controlul asupra pericolelor de accident 3a:or -n care sunt i3plicate substane periculoase4 cu

3odificrile ulterioareA :0 elaborarea i actuali5area planurilor de urgen externA C0 participarea -n colectivele de anali5 te@nic din cadrul ageniilor pentru protecia 3ediuluiA l0 participarea -n cadrul #o3isiei te@nice de urbanis3 i a3ena:area teritoriuluiA 30 controlul persoanelor fi5ice i :uridice care desfoar activiti de exa3inare a siste3elor constructive -n vederea identificrii4 evalurii i controlului riscurilor de incendiuA n0 desfurarea de activiti de infor3are preventivA o0 participarea -n cadrul co3isiilor de autori5are a furni5orilor de for3are profesional i de evaluare a co3petenelor la absolvirea cursurilor% SE#DIUNE! a *Ba !tribuiile Inspeciei de <revenire !RT% '' Inspecia de <revenire din cadrul Inspectoratului General are ur3toarele atribuii9 a0 elaborea5 acte nor3ative -n do3eniul prevenirii situaiilor de urgen i asigur ar3oni5area acestora cu regle3entrile UE4 $NU4 N!T$4 precu3 i ale altor organis3e internaionaleA b0 particip la elaborarea actelor nor3ative4 tratatelor4 protocoalelor de colaborare4 conveniilor la nivel european i internaional pe seg3entul prevenirii situaiilor de urgen4 anali5ea5 i e3ite puncte de vedere privind regle3entrile te@nice pe do3eniu elaborate de state 3e3bre ale Uniunii EuropeneA c0 avi5ea5 nor3ele specifice de aprare -3potriva incendiilor i regle3entrile te@nice incidente e3ise de 3inistere i celelalte organe ale ad3inistraiei publice centraleA d0 anali5ea5 i e3ite puncte de vedere4 pe seg3entul prevenirii situaiilor de urgen4 la proiecte de acte nor3ative elaborate la nivel naional i supuse de5baterii publiceA e0 asigur sc@i3bul operativ de infor3aii4 pe seg3entul preventiv4 -n do3eniile de co3peten4 cu organi5aiile europene i internaionale i organis3e si3ilare din statele cu care Ro3,nia are -nc@eiate tratate sau protocoale de colaborare i -ndeplinete funcia de punct1persoan de contact -n relaia cu acesteaA f0 colaborea5 cu autoritile ad3inistraiei publice centrale de specialitate pe do3eniile de co3peten co3une4 stabilite prin lege4 i acord asisten te@nic de specialitate acestora pe seg3entul prevenirii situaiilor de urgenA g0 coordonea54 controlea54 evaluea5 i -ndru3 activitatea desfurat de inspectoratele pentru situaii de urgen :udeene i al 3unicipiului ;ucureti -n do3eniul prevenirii situaiilor de urgenA @0 organi5ea5 i desfoar4 independent sau -n co3un cu inspectoratele :udeene pentru situaii de urgen1alte autoriti co3petente4 controale de prevenire la operatori econo3ici i instituii ale cror construcii au categoria de i3portan deosebit sau excepional4 sunt de interes strategic ori au caracter de unicatA i0 evaluea5 i 3onitori5ea5 riscurile pe do3enii de activitate4 anali5ea5 eveni3entele produse4 orientea5 i desfoar activitatea de prevenire -n funcie de conclu5iile re5ultateA :0 infor3ea5 autoritile ad3inistraiei publice centrale de specialitate asupra activitilor preventive desfurate la obiective aflate -n subordinea4 coordonarea sau sub autoritatea acestora4 asupra eveni3entelor -nregistrate i 3surilor propuse pentru -3buntirea activitiiA C0 organi5ea5 i gestionea5 ba5e de date privind activitile preventive desfurate la nivel naional4 eveni3entele produse i efectele acestora asupra vieii oa3enilor4 bunurilor 3ateriale4 culturale i 3ediuluiA l0 organi5ea54 -n condiiile legii4 activitile de e3itere a avi5elor i autori5aiilor privind securitatea la incendiu i protecia civil4 de autori5are i control al persoanelor

fi5ice i :uridice care desfoar activitatea de evaluare a riscului de incendiu4 precu3 i pentru acordarea brevetului de po3pier specialistA 30 e3ite avi5e -n vederea autori5rii furni5orilor de for3are profesional -n ocupaii din do3eniul de regle3entare al Inspectoratului General i particip -n co3isii de exa3inare a absolvenilor cursurilor de for3are profesional organi5ate de acetiaA n0 particip -n co3isiile de atestare a verificatorilor de proiecte i experilor te@nici pentru cerina esenial securitate la incendiu4 a elaboratorilor de studii pentru protecia 3ediului -n ca5ul obiectivelor care pre5int pericol de accidente 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoase4 precu3 i -n cadrul co3itetelor te@nice de specialitate constituite la nivelul autoritilor ad3inistraiei publice centrale de specialitateA o0 desfoar activiti specifice -n vederea dese3nrii organis3elor de evaluare a confor3itii4 de supraveg@ere a acestora4 execut controale -n do3eniul supraveg@erii pieei produselor pentru construcii cu rol -n securitatea la incendiu4 a 3i:loacelor te@nice de aprare -3potriva incendiilor i efectuea5 audit de evaluare1supraveg@ere a laboratoarelor de -ncercri la foc -n vederea autori5rii1supraveg@eriiA p0 e3ite puncte de vedere pentru aprobri te@nice ale produselor pentru construcii cu rol -n satisfacerea cerinei de securitate la incendiuA E0 particip4 -n li3itele co3petenelor conferite de lege4 la activiti de cercetare i stabilire a cau5elor probabile de producere a incendiilor i situaiilor de urgen4 precu3 i de investigare a accidentelor 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoaseA r0 stabilete cadrul de desfurare i verific 3odul de organi5are a activitilor de -ntiinare4 alar3are4 evacuare4 adpostire4 asanarea teritoriului de 3uniii r3ase neexplodate din ti3pul conflictelor ar3ate4 stabilete 3suri te@nice specifice proteciei nucleare4 radiologice4 biologice4 c@i3ice4 -n situaii de urgen sau conflict ar3atA s0 desfoar activiti specifice pentru protecia populaiei4 valorilor culturale i a bunurilor 3ateriale -n situaii de urgen i conflict ar3at4 precu3 i -n vederea infor3rii i educrii populaiei i a factorilor cu responsabiliti -n 3anage3entul situaiilor de urgenA 0 desfoar activiti specifice pe seg3entul coordonrii4 -ndru3rii i controlului serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen4 a concursurilor profesionale ale acestor structuri4 precu3 i ale cercurilor te@nicoBaplicative de eleviA t0 avi5ea5 i controlea5 viabilitatea i 3odul de punere -n aplicare a planurilor de -ntiinare4 averti5are i alar3are4 evacuare i protecie nuclear4 radiologic4 biologic4 c@i3ic4 -ntoc3ite de structurile cu atribuii -n do3eniuA 0 coordonea5 pregtirea de specialitate i atestarea personalului cu atribuii pe linie de asanare a terenului i protecie nuclear4 radiologic4 biologic4 c@i3ic din cadrul unitilor subordonate Inspectoratului GeneralA u0 particip la organi5area i desfurarea unor exerciii -n do3eniul de co3peten i la evaluarea efectelor de5astrelorA v0 asigur exa3inarea i soluionarea petiiilor i a solicitrilor trans3ise de persoane fi5ice1:uridice din do3eniul de responsabilitateA F0 stabilete i desfoar un parteneriat activ cu 3assB3edia4 organi5aii neguverna3entale4 instituii i asociaii care furni5ea5 infor3aii sau servicii infor3aionale pentru infor3area preventiv i educarea populaiei -n do3eniul situaiilor de urgenA x0 iniia5 ca3panii naionale de infor3are preventiv i evaluea5 re5ultatele acestora% SE#DIUNE! a +Ba !tribuiile inspeciilor :udeene !RT% '*

Inspeciile :udeene au ur3toarele atribuii principale9 a0 verific respectarea regle3entrilor privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil la proiectarea4 executarea4 exploatarea i postutili5area construciilor4 instalaiilor i a3ena:rilorA b0 particip la identificarea i 3onitori5area riscurilor teritoriale din :ude13unicipiul ;ucuretiA c0 verific organi5area activitii de aprare -3potriva incendiilor i protecie civil4 precu3 i a celei de identificare i evaluare a riscurilor pe ti3pul exploatrii construciilor4 instalaiilor i a3ena:rilorA d0 controlea5 activitile care pre5int pericole de accidente 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoase4 3ateriale radioactive i 3uniie r3as neexplodat din ti3pul conflictelor ar3ateA e0 coordonea5 i controlea5 serviciile voluntare i private pentru situaii de urgen4 precu3 i activitatea personalului cu responsabiliti -n do3eniul situaiilor de urgenA f0 planific i desfoar inspecii4 controale4 verificri i alte aciuni de prevenire privind 3odul de aplicare a prevederilor legale i stabilete 3surile necesare pentru creterea nivelului de securitate al cetenilor i bunurilorA g0 elaborea5 studii4 progno5e i anali5e statistice privind natura i frecvena situaiilor de urgen produse ca ur3are a 3anifestrii tipurilor de risc reparti5ate spre gestionare i propune 3suri -n ba5a conclu5iilor re5ultate din acesteaA @0 desfoar activiti de infor3are preventiv pentru cunoaterea de ctre ceteni a tipurilor de risc specifice 5onei de co3peten4 3surilor de prevenire4 precu3 i a conduitei de ur3at -nainte4 pe ti3pul i dup producerea situaiilor de urgenA i0 acord asisten te@nic la elaborarea regle3entrilor specifice 5onei de co3peten i avi5ea5 dispo5iiile -n do3eniul prevenirii i interveniei -n situaii de urgen4 e3ise de autoritile publice localeA :0 e3ite avi5e4 autori5aii i acorduri4 -n condiiile legiiA C0 particip la elaborarea i derularea progra3elor pentru pregtirea autoritilor4 serviciilor de urgen voluntare i private4 a personalului cu responsabiliti -n 3anage3entul situaiilor de urgen4 precu3 i pentru educarea preventiv a populaieiA l0 verific i organi5ea5 activitatea de -ntiinare4 averti5are4 alar3are4 evacuare4 adpostire a populaiei -n situaii de urgen1conflict ar3atA 30 pregtete personalul cu atribuii de intervenie la aciuni de protecie #;RN4 depoluare i deconta3inareA n0 coordonea5 activitatea de asanare a terenurilor de 3uniia r3as neexplodat din ti3pul conflictelor ar3ate i conduce lucrrile de distrugere a acesteiaA o0 planific i desfoar exerciii4 aplicaii i alte activiti de pregtire4 pentru verificarea viabilitii docu3entelor operative la operatori econo3ici4 instituii i localitiA p0 particip la aciuni de pregtire i intervenie -n situaii de urgenA E0 particip i stabilete -3preun cu organele abilitate de lege cau5ele probabile de incendiu4 condiiile i -3pre:urrile care au deter3inat ori au favori5at producerea accidentelor i de5astrelorA r0 desfoar activiti privind soluionarea petiiilor -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilor i protecie civilA s0 organi5ea5 concursuri profesionale cu serviciile voluntare i private4 spri:in inspectoratele colare :udeene -n coordonarea i desfurarea concursurilor te@nicoB aplicativeA 0 asigur infor3area organelor co3petente i raportarea aciunilor desfurate4 confor3 regle3entrilor specificeA t0 particip la -ntoc3irea planurilor de urgen extern privind controlul asupra pericolelor de accident 3a:or -n care sunt i3plicate substane periculoase i a celor privind gestionarea deeurilor din industriile extractiveA

0 particip la planificarea4 organi5area i desfurarea exerciiilor de testare a planurilor de urgen externA u0 constat i sancionea5 -nclcri ale dispo5iiilor legale -n do3eniuA v0 planific4 organi5ea5 i desfoar activiti de audit de supraveg@ere a persoanelor autori5ate s efectue5e lucrri -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilorA F0 particip -n cadrul #olectivului de anali5 te@nic4 constituit la nivelul ageniei :udeene de protecie a 3ediuluiA x0 particip -n co3isiile de evaluare -n vederea autori5rii furni5orilor de for3are profesional a adulilor i pentru exa3inarea participanilor la progra3ele de for3are profesionalA G0 particip -n co3isiile de recepie la ter3inarea lucrrilor la obiectivele de investiii din categoriile prev5ute de legislaieA 50 execut activiti de verificare a respectrii 3surilor de prevenire a situaiilor de urgen cu prile:ul desfurrii unor activiti cu public nu3eros /3anifestri culturalB artistice4 sportive4 religioase4 aciuni de protest etc%04 vi5ite de3nitari4 obiective -n care se a3ena:ea5 seciile de votare4 corespun5tor planurilor de aciuni -ntoc3ite -n acest scopA aa0 acord asisten te@nic de specialitate -n do3eniul prevenirii situaiilor de urgen% SE#DIUNE! a &Ba <lanificarea activitii de prevenire !RT% '+ /'0 <lanificarea aciunilor preventive se reali5ea5 -n ba5a concepiei de desfurare a activitii de prevenire% /*0 Inspecia de <revenire din cadrul Inspectoratului General elaborea5 concepia general care cuprinde obiective4 direcii de aciune i 3suri4 re5ultate din anali5a la nivel naional a activitii preventive4 dina3ica situaiei operative4 necesitatea alinierii legislaiei la prevederile unor regle3entri interne sau a -ndeplinirii cerinelor unor directive4 regula3ente4 deci5ii sau alte docu3ente progra3atice adoptate la nivel european1 internaional% /+0 Hn vederea elaborrii concepiei specifice de prevenire la nivel :udeean1al 3unicipiului ;ucureti4 Inspectoratul General trans3ite unitilor subordonate concepia general de desfurare a activitii de prevenire4 -3preun cu preci5ri referitoare la organi5area i desfurarea activitii preventive4 precu3 i cerinele de raportare a unor date i conclu5ii re5ultate din aceasta% !RT% '& a planificarea activitii de prevenire se au -n vedere ur3toarele9 a0 prioritile stabilite prin strategiile i progra3ele de prevenire a situaiilor de urgenA b0 desfurarea de activiti de prevenire4 preponderent la uniti ad3inistrativB teritoriale4 instituii publice4 operatori econo3ici cu risc 3are i foarte 3are de incendiu sau care pre5int pericol de accidente 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoase4 obiective -n care se desfoar activiti socioecono3ice i culturale la care particip un nu3r 3are de persoaneA c0 conclu5iile re5ultate din evaluarea periodic a situaiei operativeA d0 clasificarea -n funcie de tipurile de risc al localitilor4 operatorilor econo3ici i instituiilor4 pe ba5a criteriilor stabilite confor3 legii4 precu3 i categoriile4 clasele de i3portan4 funciunile construciilor4 instalaiilor4 a3ena:rilor i 3onu3entelor istoriceA e0 stadiile de proiectare1execuie1fa5ele deter3inante pentru reali5area lucrrilor aferente asigurrii cerinei eseniale de securitate la incendiu4 precu3 i la reali5area adposturilor de protecie civil4 pentru obiectivele de investiiiA f0 specificitatea factorilor de risc identificai -n plan teritorial i perioada de 3anifestare a acestoraA

g0 ordinele pri3ite vi5,nd activiti de prevenire prioritare sau alte 3suri ordonateA @0 aspectele convenite cu alte autoriti cu atribuii de control care concur la sigurana ceteanului% !RT% '8 <lanificarea activitii de prevenire se reali5ea5 astfel9 a0 anual4 de ctre Inspecia de <revenire i inspeciile :udeeneA b0 se3estrial4 de ctre direciile i structurile din Inspecia de <revenire direct subordonate ad:unctului inspectorului generalA c0 tri3estrial4 de ctre serviciile4 birourile i co3parti3entele din Inspecia de <revenire i din inspeciile :udeeneA d0 lunar4 de ctre fiecare inspector de prevenire din inspeciile :udeene4 pe ba5a planului tri3estrial al structurii din care face parte i -n li3ita fondului de ti3p calculat confor3 anexei nr% *% !RT% '2 /'0 <lanificarea anual a activitii Inspeciei de <revenire se reali5ea5 prin planul principalelor activiti4 planul legislativ al Ministerului !facerilor Interne4 -n prile ce privesc Inspectoratul General4 planul de relaii internaionale i alte docu3ente de planificare ale Inspectoratului General care se aprob de inspectorul general% /*0 <lanificarea anual a activitii de prevenire la nivelul inspeciilor :udeene se aprob de ctre inspectoriiBefi i cuprinde activitile specifice de control4 de avi5are1autori5are4 activiti de prevenire se5oniere4 efectuate prin colaborare i cooperare cu instituii i autoriti ale ad3inistraiei publice centrale i locale4 exerciii specifice de pregtire4 cursuri i instruiri4 activiti de infor3are preventiv4 de audit de supraveg@ere a persoanelor fi5ice i :uridice care desfoar activiti -n do3eniul de regle3entare4 activiti de -ndru3are i coordonare a serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen i alte activiti4 precu3 i activiti de anali5 i evaluare a activitii desfurate4 de raportare i infor3are4 convocri4 conferine4 si3po5ioane4 de5bateri4 concursuri profesionale i te@nicoBaplicative4 colaborri pe plan extern i altele ase3enea% !RT% '. /'0 <lanificarea se3estrial a activitii se -ntoc3ete la nivelul direciilor din cadrul Inspeciei de <revenire de ctre efii acestor structuri4 se avi5ea5 de ctre ad:unctul inspectorului general i se aprob de ctre inspectorul general% /*0 <lanificarea tri3estrial a activitilor serviciilor4 birourilor i co3parti3entelor din Inspecia de <revenire se -ntoc3ete de efii de structuri4 se avi5ea54 dup ca54 de ctre efii de direcii i se aprob de ctre ad:unctul inspectorului general% /+0 <lanificarea tri3estrial a activitilor din inspeciile :udeene1a 3unicipiului ;ucureti se -ntoc3ete de efii de structuri4 se avi5ea5 de ad:uncii inspectorilorBefi i se aprob de ctre inspectoriiBefi% !RT% ') /'0 <lanul lunar individual cuprinde activitile de prevenire -n funcie de atribuiile specifice prev5ute -n fia postului% /*0 Modelul for3ularului de plan lunar individual este pre5entat -n anexa nr% +% /+0 Stadiul de -ndeplinire a activitilor de prevenire din planul lunar individual se anali5ea5 i se operea5 -n ulti3a 5i lucrtoare din lun% !RT% '7 <rin planurile se3estriale4 tri3estriale i lunare se pot stabili i alte activiti preventive4 precu3 cele care9 a0 nu au putut fi previ5ionate i planificate prin planul anualA b0 au re5ultat din anali5e periodiceA c0 vi5ea5 aplicarea ordinelor privind aciuni prioritare trans3ise ulteriorA d0 nu au fost -ndeplinite -n perioadele anterioare% !RT% *( Iefii de servicii i co3parti3ente din inspeciile :udeene1a 3unicipiului ;ucureti4 pe l,ng activitile preventive desfurate ne3i:locit4 ori pe care le conduc sau coordonea54 lunar4 stabilesc i desfoar activiti precu3 planificarea i evaluarea

3uncii preventive4 verificarea pregtirii activitilor preventive i soluionarea unor sarcini co3plexe% !RT% *' #u prile:ul exerciiilor cu fore -n teren efectuate la obiective co3plexe din punctul de vedere al producerii unor situaii de urgen4 personalul inspeciei de prevenire4 -3preun cu co3andanii subunitilor -n al cror raion de intervenie se afl aceste obiective4 planific i execut activiti de instruire a personalului din structurile operative ale inspectoratului :udeean1al 3unicipiului ;ucureti cu privire la caracteristicile procesului te@nologic4 pericolele identificate la nivelul obiectivului4 precu3 i 3surile de securitate la incendiu i protecie civil% !RT% ** /'0 ?ocu3entele de planificare anual i se3estrial se -ntoc3esc -ntrBun singur exe3plar4 iar celelalte docu3ente de planificare se -ntoc3esc -n dou exe3plare4 un exe3plar pstr,nduBse la structura1persoana care leBa -ntoc3it4 iar exe3plarul * la eful ne3i:locit al structurii1persoanei respective% /*0 Hn ca5ul inspeciei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaii de Urgen al Municipiului ;ucureti4 docu3entele de planificare individual se -ntoc3esc -n + exe3plare4 iar exe3plarul + se pstrea5 la eful structurii de prevenire constituite la nivel de sector% #!<% III ?ispo5iii specifice SE#DIUNE! ' #ontrolul de prevenire J '%'% ?efinire i planificare !RT% *+ <ersonalul inspeciilor :udeene desfoar ur3toarele tipuri de controale de prevenire9 a0 de fond4 prin care se verific 3odul de aplicare a prevederilor legale privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civilA b0 te3atice4 cu prile:ul crora se verific unele aspecte4 clar stabilite4 privind do3eniile prev5ute la lit% a0 sau o categorie de obiective care aparin aceluiai do3eniu de activitate% !RT% *& /'0 Executarea controalelor prev5ute la art% *+ se reali5ea5 potrivit planificrii lunare sau -n ba5a ordinelor trans3ise de Inspectoratul General4 ale prefectului sau ale inspectoruluiBef care vi5ea5 situaia operativ de 3o3ent4 unele activiti1aciuni care nu au putut fi prev5ute i planificate ori alte situaii care :ustific aciunea i3ediat% /*0 !ciunile efectuate la ordin atrag 3odificarea corespun5toare a planurilor lunare individuale% !RT% *8 /'0 #ontroalele de prevenire planificate se desfoar4 de regul4 dup anunarea -n prealabil a entitii controlate% /*0 #ontroalele te3atice pot fi inopinate% !RT% *2 /'0 a planificarea controalelor de prevenire se au -n vedere prevederile art% '& lit% b0% /*0 Se evit planificarea de controale4 -n fiecare an4 la aceleai obiective4 dac nu sunt incluse -n preci5rile Inspeciei de <revenire sau la care4 cu prile:ul controalelor desfurate anterior4 nu sBau constatat nereguli referitoare la 3surile de securitate la incendiu i de protecie civil%

/+0 a obiectivele la care se constat nereguli grave privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil se intensific periodicitatea controalelor p,n la soluionarea proble3elor% !RT% *. #ontrolul te3atic planificat ur3rete4 de regul4 verificarea aplicrii prevederilor legale privind aprarea -3potriva incendiilor i1sau protecia civil4 vi5,nd -n principal ur3toarele9 a0 construcii4 instalaii i a3ena:ri -n vederea e3iterii autori5aiilor de securitate la incendiu i1sau protecie civilA b0 investiii -n vederea reali5rii 3surilor de securitate la incendiu i protecie civil prev5ute -n docu3entaiile de avi5are -n do3eniuA c0 exploatarea unor instalaii destinate -ntiinriiBalar3rii sau spaii pentru adpostirea populaiei -n situaii de urgen1conflict ar3atA d0 obiective care au obinut avi5ul de securitate la incendiu1protecie civil i nu au solicitat1obinut autori5aia de securitate la incendiu i1sau protecie civilA e0 obiective -n exploatare la care4 te3porar4 se preconi5ea5 afluen de persoane sau care aparin aceluiai do3eniu de activitateA f0 ur3rirea re3edierii deficienelor grave constatate pe ti3pul controalelor anterioareA g0 e3iterea acordurilor pentru :ocurile de artificii i co3erciali5area articolelor pirote@nice% !RT% *) #ontrolul te3atic inopinat se execut4 de regul4 la anu3ite categorii de operatori econo3ici4 inclusiv cei care desfoar activiti preponderent pe ti3pul nopii i1sau cu afluen 3are de persoane4 la servicii private pentru situaii de urgen4 la instituirea per3anenei la nivelul unitilor ad3inistrativBteritoriale sau -n alte situaii -n care verificarea respectrii regle3entrilor -n vigoare ori -nlturarea unei stri de pericol i3inent sunt 3ai eficiente prin aciuni neanunate% !RT% *7 /'0 <entru controalele de fond executate la obiective co3plexe din punct de vedere al riscurilor4 la localiti4 precu3 i pentru cele te3atice executate la categorii de obiective din acelai do3eniu4 la care particip colectiv de inspectori4 se -ntoc3esc planuri de desfurare% /*0 <lanurile prev5ute la alin% /'0 se -ntoc3esc de ctre eful1efii de servicii i co3parti3ente i3plicate -n aciune4 avi5ate de ad:unctul inspectoruluiBef i aprobate de inspectorulB ef% !RT% +( /'0 #ontroalele de prevenire se execut4 de regul4 de cel puin * inspectori de prevenire4 -n funcie de co3plexitatea obiectivelor% /*0 Hn raport cu specificul obiectivului i aciunii4 controalele pot fi executate i individual% /+0 #ontroalele prev5ute la art% *+ lit% b0 pot fi desfurate -n co3un cu alte organis3e i instituii abilitate prin lege s execute controale% !RT% +' /'0 Reparti5area pentru control a obiectivelor se efectuea5 anual4 pe inspectori de prevenire4 de efii serviciilor1birourilor1co3parti3entelor din inspeciile :udeene4 se avi5ea5 de ad:unctul inspectoruluiBef al inspectoratului pentru situaii de urgen :udeean1al 3unicipiului ;ucureti i se aprob de inspectorulBef% /*0 $biectivele se reparti5ea5 ctre inspectorii de prevenire in,nd sea3a de9 a0 specificitatea 5onei de co3petenA b0 situaia operativ din anul precedentA c0 speciali5area4 pregtirea i experiena personalului cu atribuii de controlA d0 gradul de -ncadrare cu personal al inspeciei :udeeneA e0 corelarea -ntre structurile inspeciilor de prevenire a activitilor preventive i celelalte structuri ale unitiiA f0 preci5rile Inspeciei de <revenire%

/+0 a -ntoc3irea repartiiei obiectivelor ctre inspectorii de prevenire se nor3ea5 ti3pul alocat desfurrii activitilor de control pe categorii de obiective4 -n funcie de co3plexitatea acestora% !RT% +* #ontrolul de prevenire presupune parcurgerea ur3toarelor etape9 a0 pregtirea controluluiA b0 desfurarea controluluiA c0 finali5area controlului% J '%*% <regtirea controlului de prevenire !RT% ++ /'0 <regtirea controlului de prevenire se efectuea5 -n scopul cunoaterii de ctre inspectorul de prevenire a tuturor caracteristicilor4 riscurilor particulare ale operatorului econo3ic1instituiei1localitii4 al -nsuirii prevederilor legale specifice acestora i crerii pre3iselor creterii calitii activitii de prevenire% /*0 <regtirea controlului este sarcin de serviciu i repre5int responsabilitatea individual a fiecrui inspector de prevenire% /+0 <regtirea controlului se reali5ea5 -n 5iua stabilit prin progra3ul de activiti al inspectoratului sub coordonarea efului de serviciu1birou1co3parti3ent i individual -nainte de executarea controlului% /&0 <regtirea controlului cuprinde9 a0 studierea regle3entrilor specifice -n do3eniuA b0 studierea dosarului obiectivului1localitiiA c0 studierea docu3entelor de control -ntoc3ite anteriorA d0 infor3are privind 3odul de autori5are din punctul de vedere al securitii la incendiu i al proteciei civileA e0 studierea planului de anali5 i acoperire a riscurilorA f0 studierea situaiei operative specificeA g0 studierea unor 3ateriale docu3entare1infor3ativeA @0 alegerea1pregtirea 3aterialelor de infor3are preventiv -n funcie de riscurile specifice obiectivului1localitiiA i0 stabilirea scopului i tipi5atelor necesare% /80 <entru controalele la care se -ntoc3esc planuri4 grafice4 trebuie -nsuite i aspectele preci5ate -n acestea% /20 <regtirea controlului presupune i sc@i3bul de infor3aii -ntre inspectorii de prevenire i dise3inarea bunelor practici% !RT% +& /'0 ?osarul obiectivului1localitii cuprinde4 dup ca59 a0 fia obiectivului1localitiiA b0 docu3ente de control anterioareA c0 avi5ul de -nfiinare i cele pentru sectoarele de co3peten ale serviciului voluntar1privat pentru situaii de urgenA d0 adresele prin care se pre5int 3odul de re3ediere a deficienelor constatate pe ti3pul controalelor anterioareA e0 lista instituiilor4 operatorilor econo3ici ce funcionea5 -n unitatea ad3inistrativB teritorial sau care au -nc@iriat spaii de la operatorul econo3ic cuprins -n controlA f0 alte docu3ente relevante% /*0 Modelul de fi a obiectivului este prev5ut -n anexa nr% &4 iar cel de fi a localitii este prev5ut -n anexa nr% 8% /+0 ?atele incluse -n dosarele 3enionate la alin% /'0 se verific i se actuali5ea5 cu oca5ia controalelor% /&0 "iele obiectivelor i cele ale localitilor se pun la dispo5iia centrului operaional :udeean4 pentru actuali5area evidenelor operative% J '%+% ?esfurarea controlului de prevenire

!RT% +8 /'0 #ontrolul de prevenire se desfoar potrivit principiilor prev5ute -n pre5entul regula3ent i cerinelor stabilite prin g@iduri i instruciuni de control4 -ntoc3ite de Inspecia de <revenire i aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General4 precu3 i prin proceduri specifice i planuri de desfurare% /*0 Hn ca5ul activitilor care pre5int pericole de accidente 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoase4 3ateriale radioactive4 deeuri4 substane care pot produce poluri accidentale4 activitatea de control se execut i -n confor3itate cu regle3entrile specifice -n 3aterie% !RT% +2 /'0 <ersonalul care execut controale de prevenire -i face cunoscut calitatea prin legiti3aia de serviciu sau de control4 precu3 i prin ordinul de serviciu% /*0 "iecare control se -nregistrea5 -n registrul unic de control al operatorului econo3ic verificat i4 dup ca54 -ntrBun registru special al instituiei controlate sau al localitii4 confor3 prevederilor legale% /+0 Hn situaia nepre5entrii registrului unic de control4 verificarea se efectuea54 iar cau5ele nepre5entrii se conse3nea5 -n docu3entul de control% J '%&% "inali5area controlului de prevenire !RT% +. /'0 #ontrolul de prevenire se finali5ea5 printrBun docu3ent care se -nregistrea54 se se3nea5 i se ta3pilea5 de repre5entantul entitii controlate% /*0 #ontrolul de fond i te3atic planificat se -nc@eie cu un procesBverbal de control4 iar aciunile ce vi5ea5 activitile care pre5int pericole de accidente 3a:ore -n care sunt i3plicate substane periculoase4 cu un raport de inspecie% /+0 #ontroalele te3atice inopinate4 cele efectuate la ordin4 precu3 i controalele care vi5ea5 verificarea unor aspecte restr,nse ale do3eniilor vi5ate4 cu3 ar fi cele preci5ate la art% *. lit% c0Bf04 se finali5ea5 printrBo not de control% /&0 #ontrolul te3atic de verificare -n teren pentru e3iterea autori5aiilor de securitate la incendiu4 protecie civil i a acordurilor se finali5ea5 printrBun referat4 confor3 nor3elor 3etodologice specifice% /80 Un exe3plar al docu3entului de control r3,ne la entitatea controlat4 cu excepia referatelor -ntoc3ite pentru e3iterea autori5aiilor de securitate la incendiu4 protecie civil i a acordurilor% /20 Spt3,nal4 docu3entele de control -nc@eiate se predau ctre structura1personalul cu atribuii pe linia evalurii4 anali5ei i progno5ei preventive pentru valorificare4 ulterior co3plet,nd dosarul obiectivului% /.0 Modelele de procesBverbal de control4 raport de inspecie SEKES$4 notele de control4 pe tipuri de control i categorii de obiective4 sunt pre5entate -n anexele nr% 2B ''% !RT% +) #ontroalele de prevenire se valorific prin ur3toarele 3odaliti principale9 a0 -nlturarea sau reducerea pericolelor i consecinelor posibile ale 3anifestrii acestoraA b0 anali5area cu conducerea unitii verificate4 pe ba5a docu3entului de control4 a activitii de aprare -3potriva incendiilor i de protecie civil sau infor3area acesteia4 -n scris4 asupra unor situaii deosebiteA c0 dise3inarea de 3ateriale de specialitate pentru infor3area cetenilor i salariailor asupra riscurilor evideniate4 asupra 3surilor de prevenire i1sau di3inuarea efectelor unor situaii de urgen i despre 3odul de aciune -n ti3pul unei situaii de urgen i posteveni3entA d0 constatarea contraveniilor prev5ute de actele nor3ative -n vigoare i aplicarea sanciunilor contravenionale persoanelor fi5ice i :uridice vinovate de sv,rirea acestoraA

e0 propunerea ctre persoanele -n drept4 -n condiiile legii4 a sistrii unor activiti4 lucrri de construcii sau oprirea funcionrii ori utili5rii acestoraA f0 stabilirea de restricii sau inter5icerea unor operaii ori lucrriA g0 sesi5area4 dup ca54 a procurorului i organelor de ur3rire penal cu privire la faptele care constituie infraciuni prev5ute de legislaia -n vigoareA @0 raportarea ierar@ic operativ a situaiilor deosebiteA i0 co3pletarea i actuali5area evidenelor no3inale i statisticeA :0 culegerea de date i infor3aii necesare -ntoc3irii unor anali5e i sinte5eA C0 valorificarea conclu5iilor -n aciuni de infor3are preventiv4 precu3 i -n propuneri de 3odificare a unor regle3entriA l0 infor3area centrului operaional al inspectoratului referitor la proble3ele deosebite care pot afecta pregtirea i desfurarea interveniei% !RT% +7 /'0 <roble3ele deosebite referitoare la activiti din obiectivele controlate sunt aduse la cunotina inspectoruluiBef% /*0 ?eficienele care nu pot fi soluionate la nivelul inspeciilor :udeene fac obiectul unor rapoarte ctre Inspecia de <revenire4 al unor infor3ri ctre conducerile ad3inistraiei publice locale4 instituii descentrali5ate i deconcentrate la nivel :udeean ce pot concura la re5olvarea situaiilor de risc4 precu3 i al unor 3ateriale docu3entare% /+0 ?ocu3entele 3enionate la alin% /*0 se -nregistrea5 i se pstrea5 -n condiiile prev5ute de lege i constituie un 3i:loc de co3pletare a evidenelor proprii% !RT% &( /'0 Hn ba5a conclu5iilor re5ultate din rapoartele pri3ite de la inspeciile :udeene4 Inspecia de <revenire elaborea5 infor3ri ctre conducerile 3inisterelor4 ale altor organe ale ad3inistraiei publice centrale sau instituii publice4 reorientea5 direciile prioritare de aciune la nivel naional sau teritorial ori4 la constatarea unor situaii deosebite4 execut verificri de spri:in i -ndru3are la inspeciile :udeene% /*0 ?ocu3entele de la alin% /'0 se constituie ca eviden no3inal la nivelul direciilor din cadrul Inspeciei de <revenire% SE#DIUNE! a *Ba !vi5are4 autori5are4 acord !RT% &' !vi5area1autori5area1acordul este 3odalitatea de certificare a respectrii unor cerine4 criterii4 standarde ori prevederi legale privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil% !RT% &* !ctivitatea de avi5are are ca obiect9 a0 -ndeplinirea cerinei eseniale de securitate la incendiu i a prevederilor privind protecia civil la proiectarea1execuia obiectivelor de investiii4 a 3oderni5rilor i a sc@i3brilor de destinaie pentru construcii4 instalaii i a3ena:riA b0 nor3ele i regle3entrile te@nice de aprare -3potriva incendiilor i de protecie civil4 elaborate de 3inistere i de celelalte organe ale ad3inistraiei publice centraleA c0 reguli i dispo5iii de aprare -3potriva incendiilor pentru do3eniul public i privat al :udeului13unicipiului ;ucuretiA d0 3ateriale de instruire -n do3eniul situaiilor de urgen reali5ate de persoane fi5ice sau :uridice -n scopul co3erciali5riiA e0 planuri de urgen internA f0 planuri de evacuare -n situaii de urgenA g0 planuri de intervenieA @0 planuri de prevenire i intervenie -n ca5 de urgen radiologicA i0 -nfiinarea4 extinderea4 restr,ngerea i desfiinarea serviciilor voluntare1private pentru situaii de urgenA :0 docu3entaii de pregtire -n ocupaii din do3eniul de regle3entare -n vederea

autori5rii furni5orilor de for3are profesionalA C0 planurile de pregtire -n do3eniul situaiilor de urgenA l0 propunerile pentru candidaii la concursul de ocupare a funciei de ef serviciu voluntar pentru situaii de urgen% !RT% &+ !ctivitatea de autori5are are ca obiect9 a0 construcii4 instalaii i a3ena:ri avi5ate i1sau experti5ate te@nic din punctul de vedere al securitii la incendiu i1sau al proteciei civileA b0 persoanele fi5ice i :uridice care execut lucrri -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilorA c0 persoane fi5ice i :uridice care desfoar activiti de identificare4 evaluare i control al riscului de incendiuA d0 laboratoare i poligoane de -ncercri la foc i poligoane de distrugere a 3uniiei neexplodateA e0 ruta pentru transportul deeurilor periculoase% !RT% && E3iterea de acorduri are ca obiect9 a0 organi5area :ocurilor de artificiiA b0 co3erciali5area articolelor pirote@niceA c0 constituirea centrelor de for3are i evaluare a co3petenei profesionale a personalului serviciilor de urgen voluntare sau private% !RT% &8 !ctivitatea de avi5are4 autori5are i e3itere de acorduri se desfoar potrivit prevederilor legale -n vigoare% !RT% &2 !ctivitatea de avi5are a 3surilor de prevenire a situaiilor de urgen4 cuprinse -n nor3e i dispo5iii e3ise de 3inistere i alte organe ale autoritilor publice centrale4 se desfoar potrivit Metodologiei privind organi5area i desfurarea activitii de avi5are a nor3elor i regle3entrilor te@nice de aprare -3potriva incendiilor4 e3ise de 3inistere i celelalte organe ale ad3inistraiei publice centrale4 aprobat prin $rdinul 3inistrului ad3inistraiei i internelor nr% '%&+21*((2% SE#DIUNE! a +Ba Servicii voluntare i servicii private pentru situaii de urgen !RT% &. /'0 Inspecia de <revenire i inspeciile :udeene1a 3unicipiului ;ucureti coordonea54 controlea54 spri:in i evaluea5 activitile desfurate de serviciile voluntare i private% /*0 #oordonarea4 -ndru3area i controlul serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen presupun9 a0 regle3entarea aspectelor privind constituirea4 funcionarea i dotarea serviciilor voluntare1private pentru situaii de urgen i verificarea respectrii cadrului legal stabilitA b0 eliberarea avi5elor de -nfiinare1desfiinare1extindere1 restr,ngere a activitii i pentru sectorul de co3petenA c0 desfurarea de controale4 anunate sau inopinate4 la serviciile voluntare i private pentru situaii de urgenA d0 -ndru3area i instruirea personalului din serviciile voluntare1private pentru situaii de urgenA e0 organi5area i desfurarea progra3elor de pregtire a specialitilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaii de urgenA f0 executarea de activiti preventive -n co3un4 asigurarea de asisten te@nic la -ntoc3irea docu3entelor de planificare4 organi5are i desfurare a activitilor specifice serviciilor voluntare1private pentru situaii de urgenA g0 organi5area concursurilor profesionale cu serviciile voluntare1private pentru

situaii de urgenA @0 atragerea personalului operativ din subunitile de intervenie4 cu do3iciliul -n sectoarele de co3peten ale serviciilor voluntare4 la activitile specifice ale acestora% /+0 <roceduraBcadru de e3itere a avi5elor prev5ute la alin% /*0 lit% b0 se aprob prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General% !RT% &) !ctivitatea preventiv a serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen se desfoar pe ba5a Regula3entului de planificare4 organi5are4 desfurare i finali5are a activitii de prevenire a situaiilor de urgen prestate de serviciile voluntare i private pentru situaii de urgen4 aprobat prin $rdinul 3inistrului ad3inistraiei i internelor nr% '2(1*((.% !RT% &7 /'0 <ersonalul inspeciei de prevenire cu atribuii -n coordonarea serviciilor voluntare pentru situaii de urgen ur3rete activitatea i i3plicarea acestor structuri -n desfurarea activitilor de prevenire i intervenie -n localitile reparti5ate prin planul anual% /*0 <ersonalul prev5ut la alin% /'0 controlea54 -n 3od obligatoriu4 o dat pe an4 toate serviciile voluntare i serviciile private constituite ca societi co3erciale care activea5 -n :ude% SE#DIUNE! a &Ba <regtirea pentru situaii de urgen !RT% 8( /'0 <regtirea pentru situaii de urgen repre5int for3a activitii de prevenire prin care se trans3it cunotinele teoretice privind tipurile de risc4 3surile de prevenire a acestora i se for3ea5 deprinderile practice de co3portare i intervenie -n situaii de urgen% /*0 <regtirea pentru situaii de urgen cuprinde9 a0 pregtirea personalului cu funcii de conducere din cadrul ad3inistraiei publice centrale i locale4 instituiilor i operatorilor econo3iciA b0 pregtirea personalului de specialitate /cadru te@nic sau personal cu atribuii -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilor4 inspector de protecie civil4 efi serviciu voluntar1privat pentru situaii de urgen0A c0 pregtirea personalului serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgenA d0 pregtirea populaiei i salariailorA e0 pregtirea precolarilor4 elevilor i studenilorA f0 pregtirea personalului propriu9 ec@ipa pirote@nic4 ec@ipa #;RN4 personal operativA g0 pregtirea altor categorii de personal% /+0 <regtirea categoriilor de personal prev5ut la alin% /*04 cu excepia celui de la lit% f04 se desfoar pe ba5a planului anual de pregtire -n do3eniul situaiilor de urgen4 aprobat prin ordin al prefectului% /&0 a pregtirea personalului cu funcii de conducere pot participa i specialiti din alte structuri cu responsabiliti -n gestionarea situaiilor de urgen% !RT% 8' /'0 "or3ele i 3etodele utili5ate -n cadrul pregtirii pentru situaii de urgen sunt9 cursuri4 convocri4 antrena3ente de specialitate4 aplicaii4 exerciii4 concursuri4 instructa:e4 sc@i3buri de experien4 lecii -nvate4 se3inare4 sesiuni de co3unicri4 studiu individual4 expuneri i de5bateri% /*0 <re3ergtor activitilor prev5ute la alin% /'0 se -ntoc3esc4 dup ca54 docu3ente de organi5are i desfurare% !RT% 8* Inspectoratele pentru situaii de urgen :udeene1al 3unicipiului ;ucureti stabilesc i raportea5 la Inspectoratul General datele convocrilor de pregtire a personalului cu atribuii sau responsabiliti -n do3eniu4 precu3 i ale aplicaiilor4 exerciiilor i

concursurilor de specialitate care ur3ea5 s se desfoare -n anul ur3tor -n :ude4 3unicipii4 orae i sectoarele capitalei% SE#DIUNE! a 8Ba Infor3are preventiv !RT% 8+ /'0 Infor3area preventiv repre5int ansa3blul de 3suri i activiti specifice care vi5ea5 dise3inarea ctre populaie a 3surilor de prevenire4 precu3 i a 3odului de co3portare ce trebuie ur3at4 at,t pre3ergtor4 pe ti3pul 3anifestrii diferitelor tipuri de risc4 c,t i posteveni3ent4 -n scopul pre-nt,3pinrii apariiei sau al di3inurii efectelor acestuia asupra co3unitilor% /*0 !ctivitile de infor3are preventiv se desfoar pe ba5a principiilor proactive i participative% /+0 $biectivul specific al activitii de infor3are preventiv este acela de a asigura cetenilor nivelul corespun5tor de educaie preventiv4 astfel -nc,t co3unitatea s participe activ la prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen cu care aceasta se poate confrunta% /&0 !ctivitatea de infor3are preventiv se desfoar de personalul inspeciei de prevenire i personalul no3inali5at din subunitile de intervenie% /80 <entru desfurarea activitilor de infor3are preventiv se poate coopera cu asociaii4 fundaii4 organi5aii neguverna3entale i alte organis3e care au atribuii co3ple3entare do3eniului situaiilor de urgen i care pot spri:ini financiar4 logistic sau sub orice alt for34 -n ba5a unor parteneriate1protocoale1convenii de colaborare% /20 <ersonalul inspeciei de prevenire -ndru34 spri:in i controlea5 structurile din do3eniul situaiilor de urgen constituite la nivelul autoritilor ad3inistraiei publice locale4 instituiilor i operatorilor econo3ici -n vederea desfurrii activitilor de infor3are preventiv% !RT% 8& Modalitile de reali5are a infor3rii preventive sunt9 a0 co3unicarea direct i indirectA b0 ca3panii de infor3are i educareA c0 co3unicate de presA d0 puncte 3obile de infor3areA e0 5iua porilor desc@iseA f0 expo5iiiA g0 concursuri cu te3atic specificA @0 activiti interactive% !RT% 88 Mi:loace utili5ate -n activitatea de infor3are preventiv sunt9 a0 3assB3ediaA b0 afie i panouri publicitareA c0 reviste4 pliante4 brouri4 flGereA d0 internet9 siteBuri4 portaluri de sociali5are4 foru3uriA e0 bannereA f0 fil3e educativeA g0 spoturi video sau audioA @0 puncte de infor3areA i0 centre de infor3are a cetenilorA :0 siste3e de averti5are1alar3are% !RT% 82 <ubliculBint al activitilor de infor3are preventiv este repre5entat de ur3toarele categorii9 a0 copii precolari i eleviA b0 tineri liceeni i studeniA c0 aduli1salariaiA

d0 persoane v,rstniceA e0 repre5entani ai autoritilor ad3inistraiei publice centrale i locale% !RT% 8. /'0 !ctivitatea de infor3are preventiv efectuat distinct se -nc@eie prin -ntoc3irea docu3entului al crui 3odel este prev5ut -n anexa nr% '*% /*0 !ctivitatea de infor3are preventiv desfurat pe ti3pul controalelor de prevenire se conse3nea5 -n docu3entul de control -nc@eiat% SE#DIUNE! a 2Ba !sisten te@nic de specialitate !RT% 8) /'0 !sistena te@nic de specialitate repre5int activitatea de spri:in i -ndru3are4 pe care o desfoar Inspecia de <revenire i inspeciile :udeene -n executarea atribuiilor specifice% /*0 !ctivitatea de asisten te@nic se desfoar cu respectarea regle3entrilor -n vigoare privind regi3ul conflictului de interese% /+0 !sistena te@nic de specialitate se acord -n scris4 la solicitri -nregistrate sau conse3nate -n registrul de audiene4 precu3 i pe ti3pul -ndeplinirii activitilor specifice% /&0 !sistena te@nic acordat pe ti3pul desfurrii altor activiti preventive se conse3nea5 -n docu3entele de control% /80 !ctivitatea de asisten te@nic de specialitate se efectuea54 -n li3itele co3petenei i atribuiilor legale4 -n do3eniul prevenirii situaiilor de urgen -n ceea ce privete9 a0 elaborarea actelor de autoritate i docu3entelor specifice activitii de aprare -3potriva incendiilor i protecie civil la nivelul organelor ad3inistraiei publice centrale4 locale4 instituiilor4 operatorilor econo3iciA b0 elaborarea regle3entrilor te@nice4 nor3elor4 dispo5iiilor4 regulilor4 strategiilor -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilor i al proteciei civile de ctre organele ad3inistraiei publice centrale i locale4 dup ca5A c0 proiectarea4 executarea i recepia obiectivelor de investiii i pentru reali5area docu3entaiilor de urbanis3 i a3ena:are a teritoriuluiA d0 aplicarea 3surilor de aprare -3potriva incendiilor la exploatarea construciilor4 instalaiilor i a3ena:rilorA e0 infor3area i educarea preventiv a populaiei i a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilor i al proteciei civile4 riscurilor de incendiu4 nor3elor i 3surilor de prevenire4 reducere i -nlturare a acestora4 evoluia incendiilor i conclu5iile desprinse din anali5a acestoraA f0 introducerea pe pia i punerea -n funciune a produselor cu rol -n satisfacerea cerinei eseniale de securitate la incendiuA g0 planificarea i organi5area activitilor de pregtire a populaiei i a salariailor privind protecia civil4 organi5area evacurii -n ca5 de urgen civilA @0 deconta3inarea radioactiv4 biologic sau c@i3icA i0 activitatea pirote@nicA :0 aducerea -n stare de operativitate a siste3elor de -ntiinare i alar3are la localiti i operatori econo3iciA C0 constituirea4 organi5area i dotarea serviciilor voluntare1private pentru situaii de urgen% !RT% 87 Inspeciile :udeene sunt obligate s pun la dispo5iie solicitantului liste cu persoanele fi5ice i :uridice autori5ate4 verificatorii de proiecte i experii te@nici atestai -n condiiile legii4 prin afiare la sediul inspectoratelor pentru situaii de urgen :udeene1al 3unicipiului ;ucureti i1sau pe siteBul inspectoratului%

SE#DIUNE! a .Ba #onstatarea i sancionarea contraveniilor !RT% 2( /'0 <roceseleBverbale se -ntoc3esc cu respectarea prevederilor $rdonanei Guvernului nr% *1*((' privind regi3ul :uridic al contraveniilor4 aprobat cu 3odificri i co3pletri prin egea nr% ')(1*((*4 cu 3odificrile i co3pletrile ulterioare4 i ale actelor nor3ative prin care sunt prev5ute i sancionate contravenional faptele constatate% /*0 Modelul procesuluiBverbal de constatare i sancionare a contraveniilor este pre5entat -n anexa nr% '+% !RT% 2' /'0 Evidena sanciunilor contravenionale se -ntoc3ete separat pe categorii de persoane :uridice1fi5ice4 dup cu3 ur3ea59 a0 sanciunile contravenionale principaleA b0 sanciunile contravenionale co3ple3entare% /*0 Evidena sanciunilor contravenionale se -ntoc3ete pe ba5a datelor furni5ate de ctre inspectorii de prevenire i se pstrea5 de ctre un inspector din cadrul inspeciei :udeene1a 3unicipiului ;ucureti4 nu3it confor3 art% '(% /+0 <roceseleBverbale de constatare a contraveniilor i aplicare a sanciunilor contravenionale -3potriva crora sBa fcut pl,ngere confor3 legii se predau consilierului :uridic1biroului :uridic al inspectoratului pentru situaii de urgen :udeean1al 3unicipiului ;ucureti4 pentru repre5entarea -n instan% !RT% 2* /'0 #onsilierul :uridic al inspectoratelor pentru situaii de urgen particip la instruirea inspectorilor de prevenire privind constatarea i aplicarea sanciunilor contravenionale% /*0 Hn situaia ne-ncadrrii funciei de consilier :uridic4 activitatea de pregtire pe linia constatrii contraveniilor i aplicrii sanciunilor contravenionale se asigur de ad:unctul inspectoruluiBef% !RT% 2+ Hn vederea evitrii unor situaii de 3anifestare a unor tipuri de risc generate de pericole i3inente4 identificate oca5ional4 pe ti3pul c,t se afl -n exercitarea atribuiilor de serviciu4 personalul inspeciei de prevenire poate s constate contravenii i s aplice sanciuni contravenionale -n alte -3pre:urri dec,t -n cadrul activitilor de prevenire planificate4 cu 3otivarea situaiei care a deter3inat acest lucru4 prin raport scris% SE#DIUNE! a )Ba !lte for3e ale activitii de prevenire !RT% 2& Regle3entarea este o for3 a activitii de prevenire a situaiilor de urgen prin care Inspecia de <revenire propune i elaborea5 proiecte de acte nor3ative -n vederea asigurrii unui cadru legal4 adaptat la regula3entele4 directivele i deci5iile Uniunii Europene4 -n do3eniile din co3peten% !RT% 28 #ertificarea 3i:loacelor te@nice de aprare -3potriva incendiilor este un siste3 procedural prin care este evaluat i stabilit confor3itatea acestor produse -n raport cu regle3entrile te@nice -n vigoare4 respectiv cu specificaiile te@nice aplicabile i se reali5ea5 de #entrul Naional pentru Securitate la Incendiu i <rotecie #ivil% !RT% 22 Supraveg@erea pieei produselor de construcii cu rol -n satisfacerea cerinei eseniale de securitate la incendiu i a 3i:loacelor te@nice de aprare -3potriva incendiilor repre5int activitile desfurate i 3surile luate de Inspectoratul General4 -n calitate de autoritate de supraveg@ere4 pentru a asigura c produsele sunt

confor3e cerinelor stabilite -n legislaia co3unitar de ar3oni5are corespun5toare ori -n legislaia naional sau c nu pun -n pericol sntatea4 sigurana sau alte aspecte referitoare la protecia intereselor publice% !RT% 2. Evaluarea -n vederea dese3nrii repre5int activitatea desfurat de ctre structura speciali5at4 la nivel naional4 din cadrul Inspeciei de <revenire al crei obiect este deter3inarea faptului c un organis3 de evaluare a confor3itii -ndeplinete -n calitate de ter parte sarcini aparin,nd procesului de evaluare i verificare a constanei perfor3anei produselor pentru construcii din categoria ec@ipa3entelor fixe de lupt -3potriva incendiului4 precu3 i -ncercri pentru evaluarea co3portrii la foc1re5istenei la foc1perfor3anei la foc exterior a produselor pentru construcii% !RT% 2) !uditul de supraveg@ere a persoanelor fi5ice i :uridice autori5ate care efectuea5 lucrri -n do3eniul aprrii -3potriva incendiilor se reali5ea5 de inspectoratele pentru situaii de urgen :udeene4 respectiv al 3unicipiului ;ucureti i1sau de #entrul Naional pentru Securitate la Incendiu i <rotecie #ivil4 -n confor3itate cu prevederile legale -n vigoare% !RT% 27 !ctivitatea de 3onitori5are a furni5orilor de for3are profesional -n ocupaii din do3eniul de regle3entare al Inspectoratului General se desfoar de ctre personalul no3inali5at din structurile Inspeciei de <revenire i inspeciilor :udeene4 -3preun cu organele abilitate4 pe ba5a procedurilor specifice% #!<% IK Evaluarea activitii de prevenire !RT% .( /'0 Evaluarea activitii de prevenire la nivel naional se efectuea5 anual4 de ctre ad:unctul inspectorului general al Inspectoratului General4 de eful ?ireciei prevenire i eful ?ireciei protecie pregtire i educaie preventiv a populaiei4 precu3 i periodic pe anu3ite seg3ente ale activitii preventive% /*0 a nivel teritorial evaluarea se execut4 lunar i anual4 de ctre ad:unctul inspectoruluiBef al inspectoratului pentru situaii de urgen :udeean1al 3unicipiului ;ucureti i de efii serviciilor1birourilor1co3parti3entelor din inspeciile :udeene% !RT% .' Evaluarea activitii de prevenire are ur3toarele scopuri principale9 a0 creterea eficienei activitii de prevenireA b0 stabilirea activitilor de prevenire care nu iBau atins obiectivele pentru care au fost propuseA c0 reorientarea4 corectarea sau reconsiderarea direciilor de aciune preventiv4 -n funcie de situaia operativA d0 stabilirea de progra3e de 3suri -n vederea -3buntirii nivelului de aprare -3potriva incendiilor i proteciei civile -n :udeA e0 fixarea unor obiective noi de aciune4 -n funcie de 3anifestarea unor noi situaii de urgenA f0 identificarea cau5elor perturbatoare -n -ndeplinirea obiectivelor stabiliteA g0 identificarea gradului de participare a fiecrui inspector -n -ndeplinirea obiectivelor% !RT% .* /'0 Evaluarea activitii de prevenire se reali5ea5 pe ba5a criteriilor i indicatorilor stabilii prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General% /*0 Evaluarea individual a activitii inspectorilor de prevenire se reali5ea54 lunar i anual4 de ctre efii de servicii1birouri1co3parti3ente4 pe ba5a indicatorilor individuali% !RT% .+

/'0 !ctivitatea fiecrui inspector de prevenire este controlat cel puin o dat pe tri3estru de ctre ad:unctul inspectoruluiBef al inspectoratului pentru situaii de urgen :udeean1al 3unicipiului ;ucureti ori de efii serviciilor1birourilor1co3parti3entelor din cadrul inspeciilor :udeene4 dup ca5% /*0 !d:unctul inspectoruluiBef verific prin sonda:4 iar efii serviciilor1birourilor1co3parti3entelor din inspeciile :udeene1a 3unicipiului ;ucureti verific -n totalitate docu3entele de control4 precu3 i calitatea i legalitatea proceselorBverbale de constatare i sancionare a contraveniilor% /+0 #onstatrile re5ultate din verificrile preci5ate la alin% /'0 i /*0 i re5ultatele evalurii individuale constituie aspectul principal de care se ine sea3a la evaluarea anual sau parial a inspectorilor de prevenire% !RT% .& Inspeciile :udeene raportea5 la Inspecia de <revenire ur3toarele9 a0 lunar4 evidena statistic privind activitile de prevenire -n pri3ele + 5ile lucrtoare ale lunii ur3toare pentru luna anterioar4 pe structura aprobat prin ordin al inspectorului generalA b0 periodic4 datele potrivit structurii i la ter3enele stabilite prin ordin al inspectorului generalA c0 anual4 p,n la '8 ianuarie4 raportul privind conclu5iile re5ultate din evaluarea activitii preventive desfurate -n anul precedent4 pe structura stabilit prin ordin al inspectorului general% #!<% K ?ispo5iii finale !RT% .8 /'0 Inspecia de <revenire i inspeciile :udeene -ntoc3esc4 pstrea5 i actuali5ea5 evidenele -n scris i1sau pe suport 3agnetic4 astfel -nc,t s fie accesibile ori de c,te ori este nevoie4 cu respectarea prevederilor legale% /*0 Evidenele utili5ate -n activitatea de prevenire se clasific -n evidene no3inale i evidene statistice% /+0 Structura i coninutul evidenelor se stabilesc prin instruciuni aprobate prin ordin al inspectorului general% !RT% .2 /'0 <entru desfurarea activitii de prevenire4 Inspectoratul General4 respectiv inspectoratele pentru situaii de urgen :udeene1al 3unicipiului ;ucureti4 asigur inspectorilor de prevenire 3i:loace de transport sau decontarea c@eltuielilor de transport4 ca5are4 inde3ni5aie de detaare i alte 3ateriale necesare4 -n condiiile legii% /*0 <lanificarea utili5rii 3i:loacelor de transport se -ntoc3ete de ctre ad:unctul inspectoruluiBef i se aprob de inspectorulBef% /+0 a nivelul inspectoratelor pentru situaii de urgen :udeene1al 3unicipiului ;ucureti se asigur procurarea de 3ateriale docu3entare i legislative necesare desfurrii activitii de prevenire4 aparatur specific4 precu3 i de docu3ente tipi5ate dintre cele prev5ute -n anexele la pre5entul regula3ent% !RT% .. Ter3enii i expresiile folosite -n pre5entul regula3ent sunt cele definite de legislaia specific -n vigoare% !RT% .) !nexele nr% 'B'+ fac parte integrant din pre5entul regula3ent% !NE=! ' la regula3ent

EGITIM!DIE ?E #$NTR$ B 3odel B BBBBBBBBBBBBBB N$T>/#T#E0 Modelul legiti3aiei de control /fa4 verso0 se gsete -n Monitorul $ficial al Ro3,niei4 <artea I4 Nr% &'( din ) iulie *('+4 la pagina '+ /a se vedea i3aginea asociat0% !NE=! * la regula3ent MINISTERU !"!#ERI $R INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%% !prob% !d:unct al inspectoruluiBef4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% !vi5at% Ief serviciu1birou1co3parti3ent4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% #! #U U "$N?U UI ?E TIM< Nu3ele i prenu3ele %%%%%%%%%%%%%%%%%%% MTM M"ont .M NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOPOOOOPOOOOOPOOOO POOOOPOOOOPOOOOPOOOOOPOOOOPOOOOPOOOOPOOOOOPOOOOOOQ RNr% R R R R R R R R R R R R R R R Rcrt%R !ctiviti R I R II R III R IK R K R KI RKII RKIII R I= R = R =I R =II RTotal R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R R R R R R R R R R R R R R R R R '%RVile calendaristice R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R *%R#oncedii de odi@n i de studii R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R +%RVile libere R R R R R R R R R R R R R R SOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU RTotal 5ile lucru R R R R R R R R R R R R R R SOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R '%R#ursuri de pregtire R R R R R R R R R R R R

R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R *%R<regtire de specialitate -n inspectorat R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R +%RKerificri1evaluri R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R &%RServicii1grupe operative R R R R R R R R R R R R R R SOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU RTotal 5ile efective r3ase pentru activiti R R R R R R R R R R R R R R Rpreventive R R R R R R R R R R R R R R SOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R '%R<lanificarea i pregtirea controalelor R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R *%REvaluri ale activitii preventive R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R +%R!ctiviti preventiveM0 R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOO TOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOTOOOOTOOOOTOOOOOTOOOOOOU R &%R!lte activiti specificeMM0 R R R R R R R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOWOOOOWOOOOOWOOOO WOOOOWOOOOWOOOOWOOOOOWOOOOWOOOOWOOOOWOOOOOWOOOOOOY MSTM --------*) Se vor stabili pe forme ale activitii preventive specifice serviciului1biroului1co3parti3entului i -n concordan cu fia postului% MM0 !nali5e4 ar@ivare4 sinte5e4 infor3rii4 petiii etc% Se3ntura titularului %%%%%%%%%%%%%%%%%%% !NE=! + la regula3ent MINISTERU !"!#ERI $R INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%% !prob%

!d:unct al inspectoruluiBef4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% !vi5at% Ief serviciu1birou1co3parti3ent4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% < !N UN!R IN?IKI?U! B 3odel B MTM M"ont .M NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ RNr% R R Nu3ele i prenu3ele titularului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% R Rcrt%R !ctivitatea SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R !nul %%%%%%%%%%%%%%%%%%% luna %%%%%%%%%%%%%%%%%%% R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R Viua R R R SOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOOPOO POOPOOPOOPOOPOOPOOPOOU R R R' R* R+ R& R8 R2 R. R) R7 R'(R''R'*R'+R'&R'8R'2R'.R')R'7R*(R*'R**R*+R*&R*8R*2R*.R*)R*7R+(R+'R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU R '%R!ctiviti preventive R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT

OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU R *%R!lte activiti R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOT OOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOTOOU XOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOW OOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOWOOY MSTM %%%%%%%%%%%%%%%%%%% !NE=! & la regula3ent "II! $;IE#TIKU UI /$<ER!T$RU E#$N$MI#1INSTITUDI!0 B 3odel B MTM ?enu3irea operatorului econo3ic1 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ instituiei R ?enu3irea -n clar R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY !d3inistrator1#onductor NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R ?ate de identificare R R Telefon serviciu R R Telefon do3iciliu R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY Semntura titularului

#oordonatele operatorului NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ econo3ic1instituiei R !dresa sediului unde se afl operatorul R R econo3ic1instituia R R Telefon4 fax4 eB3ail R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY #oordonatele filialelor1 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ sucursalelor1punctelor de R !dres4 telefon4 fax4 eB3ail pentru fiecareR lucru /dac este ca5ul0 R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY Nu3r de -nregistrare NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ din registrul co3erului R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY #adru te@nic cu atribuii -n NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ do3eniul aprrii -3potriva R Nu3e i prenu3e R incendiilor1Inspector de R Telefon serviciu R protecie civil R Telefon do3iciliu R R #ertificat de co3peten B R R ter3en de valabilitate R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R'%'% !specte generale R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?o3eniul de activitate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!nul de construire /punere -n funciune0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSuprafaa construit1desfurat R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNu3r niveluri /regi3 de -nli3e0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#lasificare construcie /civil4 de R R Rproducie4 de depo5itare4 cu funciuni R R R3ixte0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RStructura de re5isten a construciei R R R/structur 3etalic4 beton ar3at4 5idrie4R R Rle3n4 3ixt etc%0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<ersonal anga:atM R R 1. Date generale privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil

RM Nu3r esti3ativ% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RUtili5area cldiriiM R R RM <re5ena oa3enilor -n cldire9 R R Rper3anent1te3porar% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R'%*% ?ate referitoare la construcie1instalaie1a3ena:are R R'%*%'% #ldirea =Z/' %%% N0 R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?ate constructive R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RStabilitatea la focM R R RM ?in proiect sau alte docu3ente te@nice% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#o3parti3ente de incendiu R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#i de acces4 intervenie i evacuareM R R RM Nu3r4 gabarit4 3arcare1se3nali5are% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#ase de scri /-nc@ise1desc@ise0M R R RM Nu3r4 gabarit4 alctuire constructiv% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!scensoare de intervenieM R R RM <otrivit regle3entrii% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?ate te@nice R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e de ventilaie1cli3ati5are R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e de -ncl5ire R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInstalaii electrice R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInstalaie de ali3entare cu ga5e R R Rnaturale1G%<% % R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RIlu3inat de siguran R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e i instalaii te@nologice R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU

RSiste31dispo5itiv de evacuare a fu3ului R R Ri ga5elor fierbini R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e de detectare a incendiilor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e de alar3are1averti5are R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e de li3itare a propagrii R R RincendiilorM R R RM Ui re5istente la foc4 clapete antifoc4 R R Rsiste3e de obturare4 oprirea auto3at a R R Rsiste3ului de ventilare4 protecii ale R R Rstructurilor 3etalice1de beton1le3n etc% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RSiste3e de detectare a ga5elor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInstalaii speciale de stingere cu apM R R RM Tip /sprinClere4 ap pulveri5at etc%04 R R R5one prote:ate4 nu3r capete de refulare R R Retc% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInstalaii de stingere cu ga5e1aerosoliM R R RM Tip4 5one prote:ate4 nu3r capete de R R Rrefulare etc% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!lte instalaii de stingere /pulbere4 R R Rspu3 etc%0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInstalaie de protecie -3potriva R R Rtrsnetului R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RStingtoareM R R RM <e tipodi3ensiuni% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R6idrani interiori1coloane uscate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R6idrani exteriori R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!li3entarea cu ap pentru stingerea R R Rincendiilor /re5erva de ap4 po3pe0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RUtila:e i autospeciale de intervenie dinR R Rdotarea serviciului privat pentru situaiiR R

Rde urgen R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RStocuri de produse de stingere1 R R Rneutrali5atori R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU REc@ipa3ent de protecie al personalului deR R Rintervenie -n funcie de riscurile R R Rexistente i de efectele negative ale R R Rincendiilor specifice R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R?enu3irea substanelor periculoase R R Rfolosite4 clasificareM R R RM Hn confor3itate cu Siste3ul internaioB R R Rnal de clasificare al substanelor R R Rpericuloase4 fra5e de risc asociate% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#antitatea existent -n unitateM R R RM <entru fiecare substan -n parte% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R oc de depo5itareM R R RM Instalaie4 ec@ipa3ent de proces4 siste3R R Rde stocare4 siste3 de co3presie4 conducte R R Retc% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RMod de operare R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R$rgani5area alar3rii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInstruirea personaluluiM R R RM ?ac este executat periodic4 de ctre R R Rcine4 dac este persoan atestat% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#ontrol intern de prevenireM R R RM ?ac se execut4 de ctre cine% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3. rganizarea aprrii -3potriva incendiilor1activitii de protecie civil 2. Date privind substanele periculoase folosite /sursa de risc0

OOOOOOOU RServiciu privat pentru situaii de R R RurgenM R R RM ?ac exist sau este -nc@eiat contract% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<lanuri1exerciii de evacuare din cldireMR R RM #,nd sBa executat ulti3a oar4 ce R R Rproble3e deosebite au fost constatate pe R R Rti3pul exerciiului% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!fiare instruciuni specifice R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R$bligaiile ad3inistratorului1conducerii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R$bligaiile cadrului te@nic1inspectorului1R R Rpersonalului din structura cu atribuii deR R Raprare -3potriva incendiilor1de protecieR R Rcivil R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R$rdinea interioarM R R RM Regle3entri pentru lucrul cu foc desB R R Rc@is4 fu3atul4 depo5itarea i evacuarea R R Rdeeurilor i re5iduurilor co3bustibile4 R R Rlucrrile pre3ergtoare i pe ti3pul R R Rse5onului rece4 perioadelor caniculare i R R Rsecetoase4 sunt asigurate ci de acces4 R R Rde evacuare i de intervenie% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?ocu3ente specifice de aprare -3potriva R R RincendiilorM R R RM <otrivit regle3entrilor -n do3eniu% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?ocu3ente specifice de protecie civilM R R RM <otrivit regle3entrilor -n do3eniu% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RRegle3entarea 3odului de -ntreinere4 R R Rverificare4 reparare a 3i:loacelor te@niceR R Rde aprare -3potriva incendiilorM R R RM <ersoana :uridic atestat% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU REvidena incendiilor de la punerea -n R R Rfunciune a operatorului econo3ic1instituBR R RieiM /pe fiecare cldire -n parte0 R R RM Se vor preci5a cau5ele de incendiu% R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM

!"#$! % la regulament &'I! $#! IT>DII

B 3odel B MTM ocalitate

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R ?enu3ire localitate R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY

!dresa sediului pri3riei NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R !dresa sediului pri3riei R R Telefon4 fax4 eB3ail R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY $peratori econo3ici1 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ instituii -n subordine R !dres4 telefon4 fax4 eB3ail B R R pentru fiecare R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY <ri3ar NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R Nu3e i prenu3e R R Telefon serviciu R R Telefon do3iciliu R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R Nu3e i prenu3e R R Telefon serviciu R R Telefon do3iciliu R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY

Secretar

#adru te@nic cu tribuii -n NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ do3eniul aprrii i3potriva R Nu3e i prenu3e R incendiilor1Inspector de R Telefon serviciu R protecie civil R Telefon do3iciliu R R #ertificat de co3peten B R R ter3en de valabilitate R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM 1. Date generale privind localitatea( *)* NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R<opulaia R Nr% locuitori R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Rora /co3un0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Rsatul R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Rsatul R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Rsatul R R

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Rsatul R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Rsatul R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RSuprafaa total R @a R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RB -n intravilan R @a R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RB -n extravilan R @a R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM 2. peratori economici*instituii publice -n subordine MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R ?enu3ire R ?o3eniul de activitate R Riscuri specifice R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM 3. )ipuri de riscuri specifice( *)* NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOPOOOOOOPOOOOOOOO OOOOOOOQ R!% Riscuri naturale9 R ?! R NU R ?etalii R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB feno3ene 3eteorologice periculoase R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB alunecri de teren R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU

RB incendii de pdure R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB avalane R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB feno3ene distructive de origine geologic R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU R;% Riscuri te@nologice9 R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB accidente4 avarii4 incendii i explo5ii R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB poluare ape R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB prbuiri de construcii4 instalaii sau R R R R Ra3ena:ri R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB avarii la utilitile publice R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB 3uniie neexplodat R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU R#% Riscuri biologice9 R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB -3bolnviri -n 3as R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB epide3ii R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOO OOOOOOOU RB epi5ootii15oono5e R R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOWOOOOOOWOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM +. Sistemul de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen9 MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R#onstituirea co3itetului local pentru R R Rsituaii de urgen R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RRegula3entul privind structura organi5aB R R Rtoric4 atribuiunile funcionale i R R Rdotarea co3itetului local pentru situaii R R Rde urgen R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU

R$rgani5area pregtirii pentru intervenie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNivelul de pregtire a personalului R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!sigurarea -ntiinrii i alar3rii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB central telefonic nr% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB tipul R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% abonai R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB telefon pri3rie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB telefon post poliie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB fax R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB radioreceptor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB siren electric R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB clopote biserici R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!sigurarea proteciei prin adpostire R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% subsoluri4 pivnie4 cra3e R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB suprafaa /3p0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% construcii noi prev5ute cu adpostR R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB suprafaa /3p0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!dposturi de protecie civil4 din care9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB cu siste3e de filtroventilaie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOU RB fr siste3e de filtroventilaie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!sigurarea proteciei N%;%#% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB existena 3i:loacelor de protecie R R Rindividual /cartue filtrante sorbante R R Rnr% %%%%0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% 3ti contra ga5elor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% co3plete de protecie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!sigurarea sanitar i sanitarBveterinar R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% dispensare 3edicale R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% cadre 3edii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% 3edici R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% dispensare sanitarBveterinare R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% 3edici veterinari R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% te@nicieni R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% laboratoare 3edicale R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB nr% laboratoare sanitarBveterinare R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!sigurarea aciunilor de evacuare R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R ogistica aciunilor de intervenie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RElaborarea planurilor pentru situaii de R R Rurgen R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM

MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ RNecesarul de ap R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RRe5erva de ap de incendiu asigurat R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R6idrani exteriori R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB -n funciune R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB de5afectai R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB defeci R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RRa3pe de ali3entare la surse naturale R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB -n funciune R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB de5afectate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB defecte R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM ,. rganizarea interveniei -n situaii de urgen MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ RNotificare R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RHntiinare i pregtirea pentru R R Rintervenie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!3plasarea locului de conducere R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!lar3area populaiei din 5ona de pericol R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RMsuri de intervenie operativ R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

%. !limentarea cu ap

OOOOOOOU R#onducerea aciunilor de intervenie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R"ore i 3i:loace R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R#ooperarea cu alte fore R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM -. Sisteme de anunare1alar3are MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM .. /i de acces MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R ocali5are R Situaia existentM0 R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM ------*) Se va consemna dac sunt dru3uri -n lucru4 blocate4 inaccesibile din cau5a -nrutirii condiiilor 3eteo /precipitaii sub for3 de 5pad sau ploaie4 furtuni4 avalane etc%0% 7% Serviciul voluntar pentru situaii de urgen 7a% ?ate generale MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R #ategoria R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!utospecial/e01utila: de stingereM R R RM Tip1nu3rul pentru fiecare tip% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<ersonal anga:atM R R

RM Nu3r1dac are certificat de for3are1 R R Revaluare% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<ersonal voluntarM R R RM Nu3r1dac are certificat de for3are1 R R Revaluare% R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNu3rul specialitilor pentru activitatea R R Rde prevenire R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R<regtirea personalului R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNu3r controale efectuate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNu3r sanciuni aplicate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R$rgani5area la nivelul localitii a R R Rur3toarelor activiti9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB lucrul cu foc desc@is R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB depo5itarea i evacuarea deeurilor i R R Rre5iduurilor co3bustibile R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB lucrrile pre3ergtoare i pe ti3pul R R Rse5onului rece R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RB lucrrile pre3ergtoare i pe ti3pul R R Rperioadelor caniculare i secetoase R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM !"#$! , la regulament 1'"'S)#R23 !&!/#R'3 R '")#R"# 'nspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%% 0b. /omponenta preventiv din serviciul voluntar de urgen

<R$#ESBKER;! ?E #$NTR$ /operator econo3ic1instituie0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% B 3odel B Hnc@eiat ast5i4 %%%%%4 cu prile:ul controlului privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil4 executat potrivit prevederilor egii nr% +(.1*((2 privind aprarea -3potriva incendiilor4 cu 3odificrile ulterioare4 ale egii nr% &)'1*((& privind protecia civil4 republicat4 cu 3odificrile ulterioare4 ale $rdonanei de urgen a Guvernului nr% *'1*((& privind Siste3ul Naional de Manage3ent al Situaiilor de Urgen4 aprobat cu 3odificri i co3pletri prin egea nr% '81*((84 i ale 6otr,rii Guvernului nr% '%&7*1*((& privind principiile de organi5are4 funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste% MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ RUnitatea controlat R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!d3inistrator1#onductor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!dresa R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNu3r de -nregistrare din registrul R R Rco3erului R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?esfurat -n perioada R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInspectori R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<articipani din partea unitii R R Rcontrolate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R ocul i data R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM '. !cte normative aplicabile ''. /onstatri MTM M"ont 7M NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPO OOOOOOOOOOPOOOOOOOQ RNr% R R ocul1 R ;a5a R SoluB R NesoluB R;a5 legalR R Rcrt%R Nereguli R ocurile de R legal R ionat R ionat R de R#uantu3R R R R3anifestare R-nclcatR R RsancionareR R

SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R I% R$rgani5atorice R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU RII% R<regtire R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU RIII%R#onstructive R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU RIK% RTe@nice R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R K% R<rivind serviciul R R R R R R R R Rprivat pentru situaii R R R R R R R Rde urgen R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWO OOOOOOOOOOWOOOOOOOU RKI% R Nereguli nesoluionate care au fost constatate cu prile:ul controalelor anterioare R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPO OOOOOOOOOOPOOOOOOOU R R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWO OOOOOOOOOOWOOOOOOOY MSTM '''. !ctiviti de infor3are preventiv i alte activiti desfurate pe ti3pul controlului /instruiri4 anali5e4 exerciii etc%0 '% !ctiviti desfurate MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPO OOOOOOOQ RNr% R Tipul de RSubiect /risc0R R Nu3r R $bserB R Rcrt%R activitateM'0 R abordatM*0 RGrupBintM+0R participani R vaii R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTO OOOOOOOU R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTO OOOOOOOU

R R R R R R R SOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWO OOOOOOOU R#onclu5ii privind activitile desfurate R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM --------*1) 3ecie desc@is4 instruire4 exerciiu de evacuare etc% M*0 Incendiu4 cutre3ur4 inundaie etc% M+0 !duli4 studeni4 elevi4 precolari% *% Materiale dise3inate MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOP OOOOOOOQ RNr% R Tipul de R R Risc R "or3a de R Nu3r R $bserBR Rcrt%R 3aterialM'0 R ?enu3irea RabordatM*0Rpre5entareM+0Rexe3plareM&0R vaii R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOT OOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOT OOOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOW OOOOOOOY MSTM ------*1) 4liant, brour4 flGer4 afi4 revist4 fil3 educativ4 clip video1audio% M*0 Incendiu4 cutre3ur4 inundaie etc% M+0 Tiprit sau pe suport infor3atic% M&0 Hn ca5ul 3aterialelor tiprite% +% !sisten te@nic OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO IK% Sanciuni aplicate9 MTM M"ont 7M NOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R R R R Sanciuni R R R RNeregula sancionatR SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOU RNr% R <ersoana R /se conse3nea5 RSerie1nr% <K#S#R <rincipale R R Rcrt%RsancionatRpo5iia din tabelul R SOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOU #o3pleB R R R R II B #onstatri0 R R Tipul RKaloare a3endR 3entare R R R R R RsanciuniiR /lei0 R R

SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOO OOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOO OOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOO OOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOO OOOOOOOOWOOOOOOOOOY #u privire la 3odul -n care au fost re3ediate deficienele constatate va fi infor3at -n scris Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%% p,n la data de %%%%%% <re5entul procesBverbal sBa -nc@eiat -n %%%%%% exe3plare4 din care9 B un exe3plar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%% B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Repre5entanii Repre5entantul Inspectoratului pentru Situaii de Urgen operatorului econo3ic1instituiei /nu3ele i prenu3ele -n clar4 /nu3ele i prenu3ele -n clar nr% legiti3aie de control i se3ntura0 i se3ntura0 Nr% de -nregistrare docu3ent MSTM !"#$! la regulament 1'"'S)#R23 !&!/#R'3 R '")#R"# 'nspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%% <R$#ESBKER;! ?E #$NTR$ /localitate0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% B 3odel B Hnc@eiat ast5i4 %%%%%%4 la pri3ria %%%%%%%%% cu prile:ul controlului privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil4 executat potrivit prevederilor egii nr% +(.1*((2 privind aprarea -3potriva incendiilor4 cu 3odificrile ulterioare4 ale egii nr% &)'1*((& privind protecia civil4 republicat4 cu 3odificrile ulterioare4 ale $rdonanei de urgen a Guvernului nr% *'1*((& privind Siste3ul Naional de Manage3ent al Situaiilor de Urgen4 aprobat cu 3odificri i co3pletri prin egea nr% '81*((84 i ale 6otr,rii Guvernului nr% '%&7*1*((& privind principiile de organi5are4 funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste% MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ R ocalitatea controlat R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Nr% de -nregistrare docu3ent oc ta3pil

OOOOOOOU R<ri3ar R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?esfurat -n perioada R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInspectori R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<articipani din partea unitii R R Rcontrolate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R ocul i data R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM '. peratori economici*instituii publice -n subordine B controlate

II% !cte nor3ative aplicabile III% #onstatri MTM M"ont 7M NOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOP OOOOOOOOOOOPOOOOOOOQ RNr%R R ocul1 R ;a5a R SoluB RNesoluBR;a5 legalR R RcrtR Nereguli R ocurile deR legal Rionat RionatR de R#uantu3R R R R3anifestareR-nclcatR R RsancionareR R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOT OOOOOOOOOOOTOOOOOOOU R '%R $rgani5atorice9 R R R R R R R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOT OOOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R'%'% #o3itetul local pentruR R R R R R R R Rsituaii de urgen R R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOO OOOOOOOTOOOOOOOU R R'%*% !prare -3potriva R R R R R R R R Rincendiilor R R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOO OOOOOOOTOOOOOOOU R R'%+% <rotecie civil R R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOO OOOOOOOTOOOOOOOU R R'%&% <regtire R R R R R R R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOT OOOOOOOOOOOTOOOOOOOU R *%R Te@nicBconstructive R R R R R R R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOT OOOOOOOOOOOTOOOOOOOU

R R*%'% #onstrucii1spaii1 R R R R R R R R Ra3ena:ri1instalaii R R R R R R R R Raferente acestora R R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOO OOOOOOOTOOOOOOOU R R*%*% !li3entri cu ap R R R R R R R R Rpentru intervenie R R R R R R R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOT OOOOOOOOOOOTOOOOOOOU R +%RServiciul voluntar pentru R R R R R R R R Rsituaii de urgen R R R R R R R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOT OOOOOOOOOOOTOOOOOOOU R R+%'% #onstituire1-ncadrare1R R R R R R R R Rdotare R R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOO OOOOOOOTOOOOOOOU R R+%*% <regtirea i R R R R R R R R Rorgani5area interveniei R R R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOO OOOOOOOTOOOOOOOU R R+%+% !ctivitatea preventivR R R R R R R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOOOOOW OOOOOOOOOOOWOOOOOOOU R &%R Nereguli nesoluionate care au fost constatate cu prile:ul controalelor anterioare R SOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOP OOOOOOOOOOOPOOOOOOOU R R R R R R R R R XOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOOOOOW OOOOOOOOOOOWOOOOOOOY MSTM '5. !ctiviti de infor3are preventiv i alte activiti desfurate pe ti3pul controlului /instruiri4 anali5e4 exerciii etc%0 '% !ctiviti desfurate MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOOOO OOOOOOOQ RNr% R Tipul de RSubiect /risc0R R Nu3r R R Rcrt%R activitateM'0 R abordatM*0 RGrupBintM+0R participani R $bservaiiR SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOO OOOOOOOU R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOO OOOOOOOU R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOO OOOOOOOU R R R R R R R SOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOOOO OOOOOOOU R#onclu5ii privind activitile desfurate R

XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM -------*1) 'nstruire, e6erciiu de evacuare4 alar3are public local etc% M*0 Incendiu4 cutre3ur4 inundaie etc% M+0 !duli4 copii% *% Materiale dise3inate MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPO OOOOOOOQ RNr% R Tipul de R R Risc R "or3a de R Nu3r R $bserB R Rcrt%R 3aterialM'0 R ?enu3irea RabordatM*0Rpre5entareM+0Rexe3plareM&0R vaii R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTO OOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTO OOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTO OOOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWO OOOOOOOY MSTM --------*1) 4liant, brour4 flGer4 afi4 revist4 fil3 educativ4 clip video1audio% M*0 Incendiu4 cutre3ur4 inundaie etc% M+0 Tiprit sau pe suport infor3atic% M&0 Hn ca5ul 3aterialelor tiprite% +% !sigurarea respectrii obligaiilor -n do3eniul infor3rii preventive MTM M"ont .M NOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOQ R R R Materiale reali5ate R Modaliti de dise3inare R Exerciii4 R R R R Tipul de SOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOTOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOU aplicaii R $bserB R RNr% RlocalitateM'0R Tip R Risc R GrupB R R<anou R <unct R #entru RMassBR planificate iR vaii R Rcrt%R R 3ateB RabordatM+0RintM&0RTira:R de R de R de R3ediaR desfurateM80R R R R RrialM*0R R R Rafia:Rinfor3areRinfor3areR R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOU R R R R R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOTOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOOOTOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOU R R R R R R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOOOWOOOOOOWOOOOOOOOOWO OOOOOOOOWOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOY

MSTM --------*1) 1unicipiu, ora4 co3un% M*0 <liant4 brour4 flGer4 afi4 revist4 fil3 educativ4 clip video1audio% M+0 Incendiu4 cutre3ur4 inundaie etc% M&0 !duli4 copii% M80 Evacuare4 de alar3are public local etc% &% !sisten te@nic OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO K% Sanciuni aplicate9 MTM M"ont 7M NOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R R R R Sanciuni R R R RNeregula sancionatR SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOU RNr% R <ersoana R /se conse3nea5 RSerie1nr% <K#S#R <rincipale R R Rcrt%RsancionatRpo5iia din tabelul R SOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOU #o3pleB R R R R III B #onstatri0 R R Tipul RKaloare a3endR 3entare R R R R R RsanciuniiR /lei0 R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOO OOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOO OOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOO OOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOO OOOOOOOOWOOOOOOOOOY #u privire la 3odul -n care au fost re3ediate deficienele constatate va fi infor3at -n scris Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% p,n la data de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <re5entul procesBverbal sBa -nc@eiat -n %%%%%% exe3plare4 din care9 B un exe3plar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Repre5entanii Inspectoratului pentru <ri3ar Situaii de Urgen /nu3ele i prenu3ele -n clar /nu3ele i prenu3ele -n clar4 i se3ntura0 nr% legiti3aie de control i se3ntura0

<articipani la control din partea autoritii ad3inistraiei publice locale /nu3ele i prenu3ele -n clar i se3ntura0 Nr% de -nregistrare docu3ent MSTM !"#$! . la regulament 1'"'S)#R23 !&!/#R'3 R '")#R"# 'nspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%% <R$#ESBKER;! ?E #$NTR$ /obiective de investiii0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% B 3odel B Hnc@eiat ast5i4 %%%%%%%4 cu prile:ul controlului privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil4 executat potrivit prevederilor egii nr% +(.1*((2 privind aprarea -3potriva incendiilor4 cu 3odificrile ulterioare4 ale egii nr% &)'1*((& privind protecia civil4 republicat4 cu 3odificrile ulterioare4 ale $rdonanei de urgen a Guvernului nr% *'1*((& privind Siste3ul Naional de Manage3ent al Situaiilor de Urgen4 aprobat cu 3odificri i co3pletri prin egea nr% '81*((84 i ale 6otr,rii Guvernului nr% '%&7*1*((& privind principiile de organi5are4 funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste% MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOQ RUnitatea controlat R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!d3inistrator1conductor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R!dresa R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RNu3r de -nregistrare din registrul R R Rco3erului R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R?esfurat -n perioada R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU RInspectori R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R<articipani din partea unitii R R Rcontrolate R R Nr% de -nregistrare docu3ent oc ta3pil /dac exist0

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOU R ocul i data R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOY MSTM '. Date generale privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil MTM M"ont 7M NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R!specte generale R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R?ate de identificare ale obiectivului de investiie B R R Rconstrucie4 instalaie te@nologic /denu3irea lucrrii R R Rde construcie confor3 egii nr% 8(1'77' privind autoriB R R R5area executrii lucrrilor de construcii4 republicat4 R R Rcu 3odificrile i co3pletrile ulterioare4 nu3rul R R Rproiectului4 beneficiar4 investitor4 proiectant4 R R Rverificator4 expert0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RTipul i destinaia cldirii /civil B co3er4 sntate R R Retc%4 -nalt4 foarte -nalt4 cu sli aglo3erate4 de R R Rproducie sau depo5itare4 cu funciuni 3ixte0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R#ategoria de construcie prev5ut cu adpost de R R Rprotecie civil R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R#ategoria i clasa de i3portan4 confor3 regle3entrilorR R Rspecifice privind siste3ul calitii -n construcii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RRegi3 de -nli3e R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R!ria construit i desfurat R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RNu3rul co3parti3entelor de incendiu i ariile acestora R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RRiscul de incendiu al construciilor i co3parti3entelor R R Rde incendiu R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU REc@iparea i dotarea cu siste3e de protecie la incendii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RNu3rul 3axi3 de persoane sau ani3ale R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R#apaciti de depo5itare sau adpostire R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R#aracteristici ale proceselor te@nologice i cantiti deR R Rsubstane periculoase R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RNr% de adposturi proiectate /buc%01Suprafa total /3p0R R R1#apacitate total /persoane04 din care9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RB cu instalaii de filtroventilaie9 nr% /buc%01suprafaR R R/3p01capacitate /persoane0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU RB fr instalaii de filtroventilaie9 nr% /buc%01 R R Rsuprafa /3p01capacitate /persoane0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R?ate constructive /nr% accese4 ieire de salvare etc%0 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R?otarea adpostului de protecie civil /instalaii de R R Rfiltroventilaie4 sanitare4 electrice4 t,3plrie 3etalicR R Rde protecie etc%0 R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM ''. /onstatri privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil II%'% ?eficiene constatate la verificarea proiectului obiectivului de investiie II%*% ?eficiene constatate la verificarea confor3itii 3surilor de aprare -3potriva incendiilor13surilor specifice adposturilor de protecie civil stabilite -n regle3entrile te@nice4 docu3entaiile care au stat la ba5a e3iterii avi5elor de securitate la incendiu i de protecie civil4 docu3entaiile te@nice de execuie4 dispo5iiile de antier4 3surile prev5ute -n proceseleBverbale de control anterioare4 rapoartele de experti5 etc%4 cu cele reali5ate pe teren II%+% ?eficiene privind aprarea -3potriva incendiilor constatate la organi5rile de antier i pe ti3pul executrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora III% Sanciuni aplicate9 MTM M"ont 7M NOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R R R R Sanciuni R R R R Neregula R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOU RNr% R <ersoana R sancionat RSerie1nr% <K#S#R <rincipale R R Rcrt%RsancionatR R SOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOU #o3pleB R R R R R R Tipul RKaloare a3endR 3entare R R R R R RsanciuniiR /lei0 R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU

R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOO OOOOOOOWOOOOOOOOOY #u privire la 3odul -n care au fost re3ediate deficienele constatate va fi infor3at -n scris Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%% p,n la data de %%%%%%%%%%%%%% <re5entul procesBverbal sBa -nc@eiat -n %%% exe3plare4 din care9 B un exe3plar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%A Repre5entanii Inspectoratului Repre5entantul obiectivului de investiii pentru Situaii de Urgen /nu3ele i prenu3ele -n clar i se3ntura0 /nu3ele i prenu3ele -n clar4 nr% legiti3aie de control i se3ntura0 Nr% de -nregistrare docu3ent MSTM !"#$! 0 la regulament 1'"'S)#R23 !&!/#R'3 R '")#R"# 'nspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%% <R$#ESBKER;! ?E #$NTR$ /pentru obiective @idrote@nice0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Hnc@eiat ast5i4 %%%%%%%%4 la %%%%%%%% /obiectivul @idrote@nic0 cu prile:ul controlului privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil4 executat potrivit prevederilor egii nr% +(.1*((2 privind aprarea -3potriva incendiilor4 cu 3odificrile ulterioare4 ale egii nr% &)'1*((& privind protecia civil4 republicat4 cu 3odificrile ulterioare4 ale $rdonanei de urgen a Guvernului nr% *'1*((& privind Siste3ul Naional de Manage3ent al Situaiilor de Urgen4 aprobat cu 3odificri i co3pletri prin egea nr% '81*((84 i ale 6otr,rii Guvernului nr% '%&7*1*((& privind principiile de organi5are4 funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste% MTM !d3inistrator1#onductor NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY Unitate controlat NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Nr% de -nregistrare docu3ent oc ta3pil

R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY Nu3r de -nregistrare din NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ registrul co3erului R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY ?esfurat -n perioada NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY Inspector NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY

<articipani din partea NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ unitii controlate R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY ocul i data MSTM 1. Date de identificare a obiectivului 7idrote7nic 84rezentare general9 confor3 docu3entaiei te@nice i fiei te@nice a obiectivului0 MTM M"ont 7M NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM 2. Date privind e6ploatarea i funcionarea obiectivului /confor3 regula3entului de organi5are i exploatare0 MTM M"ont 7M NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ RIpote5e de avarii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY

OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RMsuri ce se iau la atingerea situaiilor critice R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU REvaluarea efectelor unei avarii sau accident la obiectiv9R R RB localiti afectate R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RB operatori econo3ici4 instituii publice4 populaie4 R R Rcolectiviti de ani3ale4 bunuri 3ateriale etc% afectate R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM 3. Sistemul de management i organi5are a obiectivului -n vederea prevenirii unor avarii sau accidente9 MTM M"ont 7M NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ RResponsabiliti privind aplicarea prevederilor legale -nR R Rdo3eniul 3anage3entului situaiilor de urgen R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R$rgani5area i -ncadrarea cu personal R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R$rgani5area pregtirii personalului R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RIdentificarea i evaluarea pericolelor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RSupraveg@erea continu a obiectivului i asigurarea R R Rfuncionrii -n siguran a acestuia R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RElaborarea planurilor pentru situaii de urgen R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RMateriali5area -n teren a nivelurilor 3axi3e -nregistrateR R Rpentru reconstituirea undelor de viitur i actuali5area R R Rvalorilor caracteristice de aprare R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM +. rganizarea interveniei -n situaii de urgen9 MTM M"ont 7M NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ RNotificare R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R?otarea cu 3i:loace de intervenie4 necesar i existent R R

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RMi:loace de protecie individual specifice R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R!plicarea 3surilor de prevenire i protecie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R!lar3area personalului i salariailor R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R!sigurarea conducerii aciunilor de intervenie R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU RIntervenia forelor proprii R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOU R#ooperarea cu forele speciali5ate ale inspectoratului R R Rpentru situaii de urgen i alte fore speciali5ate R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM %. "ereguli care s-au 9nlturat prin activitatea de -ndru3are i control desfurat de inspector 2% Nereguli constatate pe ti3pul controlului .% Nereguli conse3nate -n precedentul docu3ent de control i nere3ediate )% Sanciuni9 MTM M"ont 7M NOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOQ R R R R R Sanciuni R R R R Neregula R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOU RNr% R <ersoana R sancionat RSerie1nr% <K#S#R <rincipale R R Rcrt%RsancionatR R SOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOU #o3pleB R R R R R R Tipul RKaloare a3endR 3entare R R R R R RsanciuniiR /lei0 R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOOTOOOOOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOO OOOOOOOWOOOOOOOOOY #u privire la 3odul -n care au fost re3ediate deficienele constatate va fi infor3at -n scris Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%% p,n la data de %%%%%%%%%%%

<re5entul procesBverbal sBa -nc@eiat -n %%% exe3plare4 din care9 B un exe3plar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%% % Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%% Repre5entantul Inspectoratului Repre5entantul beneficiarului pentru Situaii de Urgen /nu3ele i prenu3ele -n clar i se3ntura0 /nu3ele i prenu3ele -n clar4 nr% legiti3aie control i se3ntura0 Nr% de -nregistrare docu3ent MSTM !"#$! 1: la regulament *)* Nr% %%%%%%%%%1%%%%%%%%%% Nr% de -nregistrare la unitatea controlat9 %%%%%%%%%%%%1%%%%%%%%%%%% Nr% de -nregistrare docu3ent oc ta3pil /dac exist0

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOQ R R!<$RT ?E INS<E#DIE SEKES$ R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOY Nr% din Registrul unic de control9 %%%%%%%%%%%%%%% NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOQ R?enu3irea obiectivului9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOU R?ate de identificare ale unitii inspectate9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOU RHncadrare confor3 6otr,rii Guvernului nr% R R R)(&1*((. privind controlul asupra pericolelor R R Rde accident 3a:or -n care sunt i3plicate R R Rsubstane periculoase4 cu 3odificrile R R Rulterioare R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOU R?ata efecturii inspeciei9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOU R<articipani9 R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOO OOOOOOQ R Te3atica R <rile R #riteriile R R Rverificate ale R de R R R obiectivului R selecie R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOO OOOOOOU R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R R R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOO OOOOOOY ?ocu3entele luate -n considerare9 NOOOOOOPOOOOOOQ R ?a R Nu R NOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOT OOOOOOU R ?ocu3ente R Kerificare -n teren R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOT OOOOOOU R?eci5ia de nu3ireREste nu3it responsabil -n do3eniul R R R Ra responsabiluluiR3anage3entului securitii[ R R R R-n 3anage3entul SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU Rsecuritii R"ia postului conine -ndatoriri pe aceast R R R R Rlinie[ R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOT OOOOOOU RNotificarea R#apacitile de stocare sunt confor3e R R R Ractivitii Rulti3ei notificri[ R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOT OOOOOOU R!nali5a de risc RMi:loacele de siguran i protecie R R R R Rpre5entate -n cadrul anali5ei de risc exist R R R R R-n teren i funcionea5[ R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOT OOOOOOU

RInfor3are R$peratorul desfoar o ca3panie continu de R R R R Rinfor3are a populaiei i re5ultatele acesteiR R R R Rca3panii sunt supuse unui audit[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R R?ac operatorul se supune egii nr% 7*1*((+ R R R R Rpentru aderarea Ro3,niei la #onvenia privindR R R R Refectele transfrontiere ale accidentelor R R R R Rindustriale4 adoptat la 6elsinCi la R R R R R'. 3artie '77*4 a notificat autoritile R R R R Rrii vecine asupra pericolului repre5entat R R R R Rde a3plasa3ent[ R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOT OOOOOOU R<lanul de urgenR<lanul de urgen al operatorului este R R R Rintern Racelai cu cel trans3is Inspectoratului R R R R Rpentru Situaii de Urgen[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R R!ctuali5rile1Revi5iile sunt la 5i[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R R<lanul de urgen extern se gsete la R R R R Rdispecerat sau ofierul de serviciu[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R RExtrasele din plan au fost trans3ise co3parB R R R R Rti3entelor de specialitate din cadrul R R R R Roperatorului4 forelor de intervenie4 instiBR R R R Rtuii publice1operatori posibili a fi afecB R R R R Rtai de un accident[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R R!nga:aii1"orele de intervenie1<ersonalul R R R R Rde deci5ie au1are cunotine despre planul deR R R R Rurgen intern[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R RExist concordan -ntre exerciiile R R R R Rdesfurate pe a3plasa3ent cu planificarea R R R R Racestora i rapoartele dup exerciii[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOTOOOOOOU R RExist concordan -ntre scenariile din R R R R Rplanul de urgen intern /<UI0 i exerciB R R R R Riile desfurate[ R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOW OOOOOOY NOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOQ Siste3ul de 3anage3ent al securitiiM0 R Respect RIndeplineteR Grad R confor3 anexei nr% + la 6otr,rea R cerineleR cerinele Rsc5ut deR Guvernului nr% )(&1*((.4 cu 3odificrile Rg@idurilorR -ntrBo R conforB R ulterioare R 1practiB R 3sur saB R 3itate R R cilor R tisfcB Rasigur,ndR R internaB R toare R 3ini3ul R R ionale R R de seB R R R Rcuritate R NOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R<olitica de REste acoperitoare i R R R R Rprevenire a R-ntoc3it corespun5tor[ R R R R Raccidentelor

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R3a:ore1de REste fcut public R R R R R3anage3ent Ranga:ailor prin afiaB R R R R R-n do3eniul Rrea acesteia -n locuri R R R R Rsiguranei1 Rvi5ibile[ R R R R Rsecuritii R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R$rgani5are i R!u fost identificate R R R R Rpersonal Rnevoile de pregtire ale R R R R R R-ntregului personal R R R R R R/anga:ai sau R R R R R Rcontractori0[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSunt specificate cerinB R R R R R Rele 3ini3e de pregtire R R R R R Rpentru fiecare post[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R REste stabilit un plan R R R R R Rpentru pregtirea persoB R R R R R Rnalului i verificarea R R R R R Rcunotinelor[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un audit scris al R R R R R Rsiste3ului ce pre5int R R R R R Rreco3andri cu ter3ene R R R R R Rstabilite[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU RIdentificarea REste i3ple3entat un R R R R Ri evaluarea Rsiste3 pentru identifiB R R R R Rriscurilor Rcarea continu a @a5arB R R R R R Rdurilor /operare nor3al R R R R R R1anor3al0[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist proceduri pentru R R R R R Revaluarea riscurilor R R R R R R/probabilitate1frecven R R R R R Ri 3agnitudine0[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un siste3 pentru R R R R R Rcontrolul riscurilor R R R R R R/asigurarea c riscurile R R R R R Rsunt 3eninute -n li3iB R R R R R Rtele descrise -n raportulR R R R R Rde securitate0[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R!u fost identificate R R R R R Rinstalaiile critice R R R R R Rfuncionrii -n siguranR R R R R Ri crora li se acord R R R R R Ratenie sportit din R R R R R Rpunctul de vedere al R R R R R R-ntreinerii i operrii[R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un audit scris al R R R R

R Rsiste3ului ce pre5int R R R R R Rreco3andri cu ter3ene R R R R R Rstabilite[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R#ontrolul RKerificarea cunotinelorR R R R Roperaional Ranga:ailor ce lucrea5 R R R R R R-n puncte critice asupra R R R R R Rprocedurilor de lucru -n R R R R R Rcondiii nor3ale i -n R R R R R Rsituaii de urgen R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R<rocedurile de lucru R R R R R Rconin i infor3aii R R R R R Rpentru operarea -n R R R R R Rsituaii de urgen[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RHntreinerea i 3enteB R R R R R Rnana ele3entelor criticeR R R R R Rale instalaiei se fac peR R R R R Rba5a unor proceduri bine R R R R R Rdocu3entate4 prescripiB R R R R R Rilor productorului[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSe ine o eviden R R R R R Rriguroas asupra operaB R R R R R Riunilor de 3entenan R R R R R Ri -ntreinere[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R REste i3ple3entat i R R R R R R3eninut un siste3 de R R R R R Rper3ise de lucru[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un audit scris al R R R R R Rsiste3ului ce pre5int R R R R R Rreco3andri cu ter3ene R R R R R Rstabilite[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU RManage3entul RSunt i3ple3entate proceB R R R R Rpentru 3oderniB Rduri pentru definirea R R R R R5are13anage3entul R3odificrilor instalaB R R R R Rsc@i3brilor Riilor1procedurilor1 R R R R R R3aterialelor1contractoB R R R R R Rrilor etc% care fac R R R R R Robiectul 3anage3entului R R R R R Rsc@i3brilor[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSunt i3ple3entate proceB R R R R R Rduri care regle3entea5 R R R R R R3odul de anali5 al risB R R R R R Rcului pentru sc@i3brile R R R R R Rpropuse[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un audit scris al R R R R R Rsiste3ului ce pre5int R R R R

R Rreco3andri cu ter3ene R R R R R Rstabilite[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R<lanificarea RExist proceduri operaB R R R R Rpentru situaii Rionale -n ca5 de situaB R R R R Rde urgen Rii de urgen specifice R R R R R Roperrii fiecrei R R R R R Rinstalaii[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RHntreg personalul benefiBR R R R R Rcia5 de pregtire speciBR R R R R Rfic privind operaiile R R R R R Ri 3surile ce trebuie R R R R R Rluate -n ca5 de urgen[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSe efectuea5 exerciii R R R R R Rpentru a observa capaciB R R R R R Rtatea de rspuns a tutuB R R R R R Rco3ponentelor organi5aB R R R R R Riei[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un audit scris -n R R R R R Rur3a exerciiilor ce R R R R R Rpre5int reco3andri cu R R R R R Rter3ene stabilite[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU RMonitori5area R<entru fiecare punct R R R R Rperfor3anei Renunat -n cadrul poliB R R R R R Rticii au fost stabilite R R R R R Robiective ce duc la R R R R R R-ndeplinirea acestora[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R R!u fost stabilite proB R R R R R Rgra3e ce asigur -ndepliBR R R R R Rnirea obiectivelor[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un audit scris al R R R R R Rsiste3ului ce pre5int R R R R R Rreco3andri cu ter3ene R R R R R Rstabilite[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R!doptarea i RExist o procedur care R R R R Ri3ple3entarea Rstabilete care sunt R R R R R3ecanis3elor de Ravariile1accidentele ce R R R R Rinvestigare Rtrebuie investigate[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist o procedur care R R R R R Rs stabileasc o 3etodoB R R R R R Rlogie siste3atic de R R R R R Rinvestigare a avariilor1 R R R R R Raccidentelor[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RExist un 3ecanis3 clar R R R R

R Rdefinit prin care se R R R R R Rutili5ea5 leciile R R R R R R-nvate de pe ur3a avaB R R R R R Rriilo1accidentelor[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSe 3enine un registru R R R R R Rcu toate avariile1 R R R R R Raccidentele[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R!udit i revi5uireRExist stabilit un siste3R R R R R Rclar de auditare a -ntregR R R R R Rsiste3ului de 3anage3ent R R R R R Ral siguranei[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSunt stabilite criterii R R R R R Rde verificare prin audit R R R R R Ral siste3ului de 3anaB R R R R R Rge3ent al siguranei[ R R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOU R RSunt atent ur3rite recoBR R R R R R3andrile re5ultate -n R R R R R Rur3a auditurilor4 av,nd R R R R R Rdese3nate ter3ene de R R R R R Rfinali5are i persoane R R R R R Rresponsabile[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU R<ersonal RMsurile pre5entate 3ai R R R R Rcontractat Rsus se regsesc i -n R R R R R Rcolaborarea cu contracB R R R R R Rtorii[ R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU RM0 Evaluarea aspectelor pre5entate 3ai sus R R R R Rnu se va face doar pe ba5a existenei R R R R Rdocu3entelor4 ci i prin evaluarea i3ple3enBR R R R Rtrii1funcionrii acestora -n cadrul R R R R Ractivitii desfurate de operatorul R R R R Recono3ic R R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOO OOOOOOOY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOO OOOOOOOQ R Kerificare -n teren R Respect R Indeplinete R Grad R R Rtoate cerineleR 3a:oritatea Rsc5ut deR R R legale1!sigurR cerinelor R conforB R R Run grad ridicatR legale1 R 3itate4 R R R de protecie1 R !sigur Rasigur,ndR R R siguran R protecie1 R 3ini3ul R R R R siguran Rde secuB R R R R -ntrBo 3surR ritate R R R RsatisfctoareR R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU

R!ccesul pe a3plasa3ent R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU RSiste3ele de averti5are1alar3are R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU RSiste3ele de co3unicaii -n interiB R R R R Rorul i exteriorul a3plasa3entului R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU REc@ipa3entele i instalaiile de R R R R Rprotecie R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU REc@ipa3entele i instalaiile de R R R R Rintervenie R R R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOO OOOOOOOU REvaluarea rspunsului operatorului R R R R Recono3ic -n ur3a si3ulrii unei R R R R Rsituaii de urgen R R R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOO OOOOOOOY Su3arul constatrilor inspeciei9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% !nali5a 3surilor stabilite anterior /RI nr% %%%%%1%%%%%%09 Msura '% Ter3en9 %%%%%%%%%%%%%%%%% Stadiul reali5rii9 %%%%%%%%%%%%% Msura *% Ter3en9 %%%%%%%%%%%%%%%%% Stadiul reali5rii9 %%%%%%%%%%%%% Sanciuni aplicate9 NOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOQ RNr% R <ersoana R Neregula R Serie1Nr% R Sanciuni R Rcrt%R sancionat R sancionat R <K#S# SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOU R R R R R <rincipale R #o3pleB R R R R R SOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOU 3entare R R R R R R Tipul R KaloareR R R R R R R sanciunii R a3end R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R

XOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOO OOOOOOY MSTM 1suri stabilite i ter3ene de reali5are9 '% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Ter3en9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Rspunde9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

*% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Ter3en9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Rspunde9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

#u privire la 3odul -n care au fost re3ediate deficienele constatate vor fi infor3ate -n scris autoritile co3petente p,n la data de %%%%%%%%%%%%%%%%% % Hnsuirea 3surilor stabilite9 Titular de activitate %%%%%%%%%%%%%%%% Se3nturile autoritilor co3petente participante la control9 %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%% <re5entul raport de inspecie a fost -nc@eiat -n %%%% exe3plare4 din care un exe3plar pentru Garda Naional de Mediu B #o3isariatul Ludeean %%%%%%%%%%%%%%%%%%4 un exe3plar pentru !genia pentru <rotecia Mediului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 un exe3plar pentru Inspectoratul pentru Situaii de Urgen \%%%%%%%%%%%%%%%%%%\ al :udeului %%%%%%%%%%%%%%%%%% i un exe3plar pentru titularul activitii inspectate% !NE=! '' la regula3ent MINISTERU !"!#ERI $R INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%% N$T> ?E #$NTR$ M0 B 3odel B BBBBBBBBBB M0 Se va utili5a la controale te3atice4 inopinate i la cele executate la ordin% <ot fi anexate liste de verificare4 adaptate la te3atica sau la specificul obiectivului controlat% Hnc@eiat ast5i4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% cu prile:ul controlului privind aprarea -3potriva incendiilor i protecia civil4 executat potrivit prevederilor egii nr% +(.1*((2 privind aprarea -3potriva incendiilor4 cu 3odificrile ulterioare4 ale egii nr% &)'1*((& privind protecia civil4 republicat4 cu 3odificrile ulterioare4 ale $rdonanei de urgen a Guvernului nr% *'1*((& privind Siste3ul Naional de Manage3ent al Situaiilor de Urgen4 aprobat cu 3odificri i co3pletri prin egea nr% '81*((84 i ale 6otr,rii Guvernului nr% '%&7*1*((& privind principiile de organi5are4 funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste% Se3ntura i ta3pila unitii controlate

MTM NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Unitatea controlat R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ ?esfurat -n perioada R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU R R SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU Inspectori R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ <articipani din partea R R unitii controlate R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ ocul i data R R XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY MSTM '. !cte normative aplicabile 8privind aprarea -3potriva incendiilor1protecia civil0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% II% ?o3eniul de activitate controlat9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% N$T>9 Se vor no3inali5a obiectivele1activitile care fac obiectul controlului -n confor3itate cu te3atica din planul de control% Se vor 3eniona obiectivele verificate /puncte de co3and4 adposturi4 3i:loace de alar3are etc%0% III% #onstatri MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOOPOOOOOOOOOPO OOOOOOQ RNr% R R ocul1 R ;a5a R R R ;a5a R R Rcrt%R Nereguli R ocurile R legal R SoluB RNesoluB Rlegal deR R R R R de R-nclcatRionat Rionat R soluB R#uantu3R R R R3anifestareR R R R ionare R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOU R R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOOOOOOOTO OOOOOOU R R R R R R R R R

XOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOOOOOOOWO OOOOOOY MSTM '5. !ctiviti desfurate %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% N$T>9 SE K$R #$NSEMN!9 !#TIKIT>DI E ?E INSTRUIRE4 !SISTEND> TE6NI#>4 IN"$RM!RE <REKENTIK>4 E=ER#IDII4 ?ISEMIN!RE IN"$RM!DII ET#% K% Sanciuni aplicate9 MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOQ RNr% R <ersoana R Neregula R Serie1Nr% R Sanciuni R Rcrt%R sancionat R sancionat R <K#S# SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOU R R R /se conse3B R R <rincipale R #o3pleB R R R Rnea5 po5iiaR SOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOU 3entare R R R R din tabelul R R Tipul R KaloareR R R R R III B #onsB R R sanciunii R a3end R R R R R tatri0 R R R /lei0 R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R SOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOTOOOO OOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOWOOOO OOOOOOY MSTM /u privire la modul 9n care au fost remediate deficienele constatate va fi infor3at -n scris Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% p,n la data de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % <re5enta not de control sBa -nc@eiat -n %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% exe3plare4 din care9 B un exe3plar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%A B un exe3plar la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Repre5entanii Inspectoratului Repre5entantul operatorului pentru Situaii de Urgen econo3ic1instituiei /nu3ele i prenu3ele -n clar4 /nu3ele i prenu3ele nr% legiti3aie de control i se3ntura0 -n clar4 i se3ntura0 Nr% de -nregistrare docu3ent Nr% de -nregistrare docu3ent oc ta3pil /dac exist0

!NE=! '* la regula3ent MINISTERU !"!#ERI $R INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%%%%%% !#TIKIT!TE ?E IN"$RM!RE <REKENTIK> ?esfurat la data de %%%%%%%%%%%%%%%% la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% '% Subiectul /riscul0 abordat9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *% $biectivele activitii9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +% Tipul activitiiM09 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BBBBBBBBB M0 <unct de infor3are preventiv4 lecie desc@is4 5iua porilor desc@ise4 instruire4 concurs4 exerciiu4 alte activiti% &% <articipani9 MTM NOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOQ R !duli R Studeni R iceeni R Elevi R <recolari R Total participani R SOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOU R R R R R R R XOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOY MSTM %. 1i;loace utilizate( *)* NOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOO OOOOQ R <re5entri R "il3e R Spoturi R Materiale R R R R <oFer<oint R educative R audioBvideoR tiprite R Mac@ete R !lte 3i:loace R SOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOO OOOOU R R R R R R R XOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOO OOOOY MSTM MTM NOOOOPOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOPO OOOOOOQ RNr% R Tipul de R R Risc R "or3a de R Nu3r de R $bserBR Rcrt%R3aterialM'0 R ?enu3irea RabordatM*0 Rpre5entareM+0 Rexe3plareM&0R vaii R SOOOOTOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOTO OOOOOOU R R R R R R R R XOOOOWOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOWO OOOOOOY MSTM ----------*1) 4liant, brour4 flGer4 afi4 revist4 fil3 educativ4 clip video1audio% ,. 1ateriale puse la dispoziie9

M*0 Incendiu4 cutre3ur4 inundaie etc% M+0 Tiprit sau pe suport infor3atic% M&0 Hn ca5ul 3aterialelor tiprite% .% !ciunea sBa desfurat -n parteneriat1colaborare cu %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%%% Repre5entant Gradul4 nu3ele i prenu3ele Se3ntura Nr% -nregistrare %%%%%%%%%%%%%%%%% ?enu3ire beneficiar1organi5ator Repre5entant "uncia4 nu3ele i prenu3ele Se3ntura Ita3pil Nr% -nregistrare %%%%%%%%%%%%%%%%%

!NE=! '+ la regula3ent MINISTERU !"!#ERI $R INTERNE Exe3plar Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Ludeului %%%%%%%%%%% <R$#ESBKER;! de constatare i sancionare a contraveniilor Seria %%%%%%%%%% nr% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Hnc@eiat -n data de %%%%%%%%%%%%*(%%% -n localitatea %%%%%%%%%%%%%%% Subse3natul4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 -n calitate de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 din %%%%%%%% /unitatea0%%%%% a3 constatat la data de %%%%%%*(%%%4 ora %%%%%4 la %%%%%/locul0%%%%%%%%% ur3toareleM09 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% "apta/ele0 este1sunt prev5ut/e0 de9 B art% %%%%%%%%%% din %%%%%%%%%%%%%%%%%4 sancionat cu avertis3ent1a3end de la %%%%%%% la %%%%%%%% lei i se aplic sanciunea a3en5ii de %%%%%%%%%%%%%%% leiA B art% %%%%%%%%%% din %%%%%%%%%%%%%%%%%4 sancionat cu avertis3ent1a3end de la %%%%%%% la %%%%%%%% lei i se aplic sanciunea a3en5ii de %%%%%%%%%%%%%%% leiA B art% %%%%%%%%%% din %%%%%%%%%%%%%%%%%4 sancionat cu avertis3ent1a3end de la %%%%%%% la %%%%%%%% lei i se aplic sanciunea a3en5ii de %%%%%%%%%%%%%%% leiA B art% %%%%%%%%%% din %%%%%%%%%%%%%%%%%4 sancionat cu avertis3ent1a3end de la %%%%%%% la %%%%%%%% lei i se aplic sanciunea a3en5ii de %%%%%%%%%%%%%%% lei% Hn confor3itate cu art% %%%%%% alin% %%%%%% lit% %%%%%% din %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 se stabilete ur3toarea sanciune co3ple3entar9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ?e sv,rirea abaterilor de 3ai sus se face rspun5tor contravenientul persoan :uridic1persoan fi5ic autori5at1asociaie fa3ilial1persoan fi5ic9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% filiala1sucursala %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 cu sediul1do3iciliul -n %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 str% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% nr% %%%%%%4 bl% %%%%4 sc% %%%%%4 ap% %%%%%%4 :udeul1sectorul %%%%%%%%%%%%%%%%%4 av,nd codul unic de -nregistrare %%%%%%%%%%%%%%%%%%% -n registrul co3erului4 cod fiscal nr% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 repre5entat de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 -n calitate de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 cu do3iciliul -n %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 str% %%%%%%%%%%%%%%%%% nr% %%%%%%4 bl% %%%%%%4 sc% %%%%%%4 ap% %%%%%%4

:udeul1sectorul %%%%%%%%%%%%%4 posesor al ;%I%1#%I%1paaportul seria %%%%%%%%%% nr% %%%%%%%%%%%%%%%%4 eliberat/01e3is de poliia1statul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% la data de %%%%%%%%%%%%%%%4 #%N%<% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 ocupaia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 locul de 3unc %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % #ontravenientul este obligat s ac@ite su3a de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% lei% ?ac nu ac@it a3enda -n ter3en de '8 5ile de la data -n3,nrii1co3unicrii procesuluiBverbal se va proceda la executarea silit% #ontravenientul poate ac@ita4 pe loc sau -n ter3en de cel 3ult &) de ore de la data -nc@eierii procesuluiBverbal ori4 dup ca54 de la data co3unicrii acestuia4 :u3tate din 3ini3ul a3en5ii prev5ute -n actul nor3ativ4 repre5ent,nd %%%%%%%%%%%%%%%%%% lei% #ontravenientul este obligat s trans3it copia c@itanei4 -n ter3en de '8 5ile de la data -ntiinrii1co3unicrii pre5entului procesBverbal4 unitii %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 situat -n %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 str% %%%%%%%%%%%%%%%%% nr% %%%%%%4 :udeul1sectorul %%%%%%%%%%%%%%% /cu excepia situaiei -n care a3enda sBa ac@itat prin inter3ediul G@ieului virtual de pli0% #ontravenientul poate face pl,ngere -3potriva procesuluiBverbal de constatare i sancionare a contraveniilor -n ter3en de '8 5ile de la data -n3,nrii1co3unicrii la :udectoria -n a crei circu3scripie a fost sv,rit contravenia% !lte 3eniuni ale agentului constatator9 contravenientul nu se afl de fa1refu51nu poate s se3ne5e% Subse3natul/a0 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 posesor1posesoare al1a ;%I%1#%I%1paaport seria %%%%%%%% nr% %%%%%%%%%4 eliberat/01e3is de poliia1statul %%%%%%%%%%%%%%%%%%% la data de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 #%N%<% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 cu do3iciliul -n %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4 str% %%%%%%%%%%%%%%%%% nr% %%%%%%4 bl% %%%%%%4 sc% %%%%%%4 ap% %%%%%%4 :udeul1sectorul %%%%%%%%%%%%%%%%%%4 -n calitate de 3artor4 declar c nu3itul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% nu este de fa1refu51nu poate s se3ne5e procesul verbal de constatare i sancionare a contraveniilor% Nu a fost de fa niciun 3artor deoarece %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % #ontravenientului i sBa adus la cunotin dreptul de a face obiecii4 acestea fiind ur3toarele9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SBa -nc@eiat anex cuprin5,nd contraveniile sv,rite B ?!1NUMM0% !gent constatator Martor #ontravenient !3 pri3it exe3plarul *%

BBBBBBBBBB M0 ?escrierea faptei contravenionale cu indicarea datei4 orei i locului -n care a fost sv,rit i artarea tuturor -3pre:urrilor ce pot servi la aprecierea gravitii faptei i la evaluarea pagubelor pricinuite MM0 !nexa4 -n + exe3plare4 va avea seria i nu3rul procesuluiBverbal% BBBBBBB