Sunteți pe pagina 1din 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2007
- VENITURI lei
Prevederi
initiale
2007

Prevederi
definitive
2007

Incasari
realizate
2007

Cod
indicator

Denumirea indicatorilor

00.01

TOTAL VENITURI (1+2+3)

208,737,384 221,355,562

195,123,948

48.02

I.VENITURI PROPRII -TOTAL (1-A.1+2c)

41,165,000 65,873,106

43,024,738

205,323,384 205,552,318

179,333,122

194,897,384 185,336,877

170,382,252

00.04

A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI


96,358,384 58,928,658
CASTIGURI DIN CAPITAL (A1.1+A1.2)

58,904,980

00.06

A.1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT


SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE (a+b+c)

58,858,232

01.02

(a) Impozit pe profit

00.02 1. VENITURI CURENTE (A+B)


A. VENITURI FISCALE
00.03
(A1.+ A2.+ A3. +A4.)

01.02.01 -Impozit pe profit de laagentii economici


03.02

(b) Impozit pe venit


- Impozit pe venit transfer proprietate
03.02.18
imobiliara
(c) Cote si sume defalcate din impozitul
04.02
pe venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit

96,258,384 58,881,910
200,000

200,000

1,958,654

1,958,654

1,958,654

1,958,654

96,058,384 56,923,256

56,899,578

95,759,384 56,353,256

56,353,256

- Sume alocate de consiliul judetean


pentru echilibrarea bugetelor locale

299,000

570,000

546,322

00.07

A.1.2 ALTE IMPOZITE PE VENIT,


PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

100,000

46,748

46,748

05.02

Alte impozite pe venit, profit si castiguri


din capital de la persoane fizice

100,000

46,748

46,748

100,000

46,748

46,748

24,700,000 30,037,920

21,734,253

04.02.04

05.02.50
00.09

- Alte impozite pe venit, profit si castiguri


din capital
A 2. IMPOZITE SI TAXE PE
PROPRIETATE (A. 2.1)

A. 2.1 IMPOZITE SI TAXE PE


24,700,000 30,037,920
PROPRIETATE
07.02.01 - Impozit pe cladiri
17,800,000 24,333,199
07.02.02 - Impozit pe teren
2,500,000
4,215,355
- Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru
07.02.03 pentru activitatea notariala si alte taxe de
4,000,000
1,052,226
timbru
07.02

07.02.50 - Alte impozite si taxe pe proprietate

400,000

21,734,253
17,997,287
2,399,890
1,049,189

437,140

287,887

00.01

A 3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI


SERVICII (A3.1+A3.2+A3.3)

73,539,000 96,075,086

89,484,396

11.02

A 3.1 SUME DEFALCATE DIN TAXA


PE VALOAREA ADAUGATA

69,100,000 86,714,000

83,354,432

Sume defalcate din taxa pe valoarea


adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor din
care:

68,697,000 68,779,000

65,419,432

- cheltuieli de personal din institutiile de


invatamant preuniversitar de stat ; burse;
obiecte de inventar scolare

61,363,000 61,363,000

58,545,230

11.02.02

- drepturile asistentilor personali ai


persoanelor cu handicap ;ajutor social si
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si
combustibil petrolier ; servicii comunitare
de evidenta a persoanelor ; crese
Sume defalcate din TVA pentru
11.02.04 retehnologizare, modernizare, sisteme
centralizate de producere si distributie
energie termica
- Sume defalcate din taxa pe valoarea
11.02.06 adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale
15.02

A 3.2 TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02.01 - Impozit pe spectacole


15.02.50 - Alte taxe si servicii specifice

7,334,000

7,416,000

6,874,202

0 17,000,000

17,000,000

403,000

935,000

935,000

68,000
68,000
0

141,756
18,254
123,502

141,756
18,254
123,502

16.02

A. 3.3 TAXE PE UTILIZAREA


BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DESFASURAREA DE ACTIVITATI

16.02.02 - Taxe asupra mijloacelor de transport


16.02.03

- Taxe si tarife pentru eliberarea de


licente si autorizatii de functionare

16.02.50 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor,


autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A 4. ALTE IMPOZITE SI TAXE
00.11 FISCALE
18.02 Alte impozite si taxe fiscale
18.02.50 - Alte impozite si taxe

B. VENITURI NEFISCALE (B 1 +
00.12 B2)
00.13
30.02

B 1. VENITURI DIN PROPRIETATE


Venituri din proprietate

- Varsaminte din profitul net al regiilor


30.02.01 autonome de sub autoritatea consiliilor
locale
30.02.03 - Restituiri de fonduri din finantarea
bugetara a anilor precedenti
30.02.05

- Venituri din concesiuni si inchirieri


30.02.08 - Venituri din dividende
30.02.50 - Alte venituri din proprietate

00.14

33.02

B 2. VANZARI DE BUNURI SI
SERVICII
(B2.1+B 2.2+B 2.3+B
2.4+B 2.5)

B 2.1 VENITURI DIN PRESTARI DE


SERVICII SI ALTE ACTIVITATI
33.02.08 - Venituri din prestari servicii

4,371,000

9,219,330

5,988,208

3,321,000

6,772,604

3,700,773

1,000,000

2,369,466

2,283,207

50,000

77,260

4,228

300,000

295,213

258,623

300,000
300,000

295,213
295,213

258,623
258,623

10,426,000 20,215,441

8,950,870

3,001,000

3,459,615

2,345,048

3,001,000

3,459,615

2,345,048

1,000

2,540

2,540

300,000

175,364

141,555

1,700,000

2,966,605

1,885,847

500,000
500,000

308,912
6,194

308,912
6,194

7,425,000 16,755,826

6,605,822

2,725,000

2,740,884

2,680,183

2,300,000

1,838,386

1,838,386

33.02.10 - Contributia partilor sau sustinatorilor


legali pentru intretinerea copiilor in crese

50,000

37,647

37,647

33.02.12 - Contributia persoanelor beneficiare ale


cantinelor de ajutor social
33.02.28 - Venituri din recuperarea cheltuielilor de
judecata
33.02.50 - Alte venituri din prestari servicii

15,000

15,606

15,606

60,000

601,448

540,747

300,000

247,797

247,797

3,000,000

1,822,691

1,809,767

1,000,000

1,554,974

1,548,857

2,000,000

267,717

260,910

1,500,000 11,989,256

1,912,877

1,200,000

5,135,058

1,500,749

100,000

30,500

16,382

200,000
200,000
200,000

6,823,698
200,995
200,995

395,746
200,995
200,995

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000,000

3,958,044

3,945,626

1,000,000

3,958,044

3,945,626

39.02.01 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale


institutiilor publice
39.02.03 - Venituri din vanzarea locuintelor
construite din fondurile statului

500,000

3,683,636

3,671,218

100,000

39.02.07 - Venituri din vanzarea unor bunuri


apartinand domeniului privat al statului
42.02 3. SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE,
din care:

400,000

274,408

274,408

2,414,000 11,845,200

11,845,200

B 2.2 VENITURI DIN TAXE


ADMINISTRATIVE, ELIBERARI
PERMISE
34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru
34.02.50 - Alte venituri din taxe administrative,
eliberari permise
B 2.3 AMENZI, PENALITATI SI
35.02
CONFISCARI
34.02

35.02.01 - Venituri din amenzi si alte sanctiuni


aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau
35.02.02 depunerea cu intarziere a declaratiei de
impozite si taxe.
35.02.50 - Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.02
B 2.4 DIVERSE VENITURI
36.02.50 - Alte venituri
37.02

B 2.5 TRANSFERURI VOLUNTARE,


ALTELE DECAT SUBVENTIILE
37.02.01 - Donatii si sponsorizari
00.15
39.02

2. VENITURI DIN CAPITAL (2.1)


2.1 VENITURI DIN
VALORIFICAREA BUNURILOR

42.02.12

Subventii acordate pentru reabilitarea


termica a cladirilor de locuit

56,086

56,086

2,925,803

2,925,803

51,420

51,420

2,414,000

7,814,000

7,814,000

616,392

616,392

Subventii pentru acordarea ajutorului


42.02.34 pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni sau combustibil petrolier

230,149

230,149

Subventii pentru acordarea trusoului


pentru nou-nascuti

151,350

151,350

Subventii pentru finantarea unor cheltuieli


42.02.14 de capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar
42.02.29

Subventii acordate pentru finantarea


lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.32

Subventii pentru compensarea cresterii


de preturi neprevizionate la combustibili

42.02.33

42.02.36

Sprijin financiar la constituirea familiei