Sunteți pe pagina 1din 14

Q-BECK NVEST SRL SRL

Axa 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calitii serviciilor turistice

PR ! "#AR

$C%R#

Turismul n natur, practicat ntr-o manier dura il, d na!tere unor acti"it#i "ariate !i permite cre!terea dura ilit#ii am ientale !i economice ale acti"it#ilor turistice$ %"&nd n "edere 'aptul c ()* din supra'a#a Rom&niei este ocupat de mun#i, se poate aprecia c turismul montan repre+int o oportunitate pentru practicarea de acti"it#i turistice pe toat durata anului, unele dintre acestea c,iar cu caracter de -turism de ni!.$ In cadrul acestui domeniu, pot 'i reali+ate in"esti#ii n turism inclusi" n /elta /unrii, care, de!i 'ace parte din patrimoniul uni"ersal 01NESC23, are o "aloare natural ridicat$ Implementarea unor proiecte 'inan#ate n cadrul acestui domeniu ma4or de inter"en#ie, "a contri ui !i la atin5erea o iecti"elor propuse n cadrul masterplanului pentru de+"oltarea turismului na#ional care identi'ic punctele sla e din industria turistic din Rom&nia !i trasea+ direc#ii strate5ice pri"ind modul n care aceasta poate 'i restructurat !i n care pot 'i asi5urate resursele necesare, precum !i modul n care poate 'i re5enerat pentru a putea concura n mod e'icient pe pia#a mondial$

&'(')'&'#A#

$*&'C'#A"#

$olicitantul eli+i,il, reprezint entitatea care -ndeplinete cumulativ criteriile enumerate i prezentate -n acest seciune. ./ #ipul solicitantului 'ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3, i mi0locii din domeniul turismului i1 sau activiti conexe - 6ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3 din domeniul turismului !i7 sau acti"it#i cone8e 9 - 6ntreprinderi mi4locii din domeniul turismului !i7 sau acti"it#i cone8e 9

Q-BECK NVEST SRL SRL

'22 din domeniul turismului i activiti conexe, -n conformitate cu Clasificarea Activitilor din conomia "aional 3CA "/.

In aceast cate5orie se includ ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3 !i mi4locii - 0I::3, de'inite con'orm Le5ii (;<7=)); cu modi'icrile !i completrile ulterioare, cu acti"itate n domeniul turismului !i7 sau acti"it#i cone8e, Conform &e+ii 45612775 cu modificrile i completrile ulterioare ., se definesc urmtoarele tipuri de ntreprinderi mici 0inclusi" microntreprinderi3 !i mi4locii, I::8 - microntreprinderi au p9n la : salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau dein active totale de p9n la 2 milioane de euro, ec;ivalent -n lei ntreprinderi mici au -ntre .7 i 5: de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau dein active totale de p9n la .7 milioane de euro, ec;ivalent -n lei ntreprinderi mi4locii au -ntre 57 i 25: de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net de p9n la 57 de milioane euro, ec;ivalent -n lei, sau dein active totale care nu depesc ec;ivalentul -n lei a 54 de milioane de euro 2/ $olicitantul cu statut de '22 este -nre+istrat conform &e+ii nr. 4.1.::7, privind societile comerciale, repu,licat, cu modificrile ulterioare, sau -n ,aza &e+ii nr. .12775, privind or+anizarea i funcionarea cooperaiei, sau -n ,aza <( nr. .75.1.::7, privind -nfiinarea societilor comerciale pe aciuni -n turism, cu modificrile ulterioare i -i desfoar activitatea -n Rom9nia 4/ 'ndiferent de forma 0uridic de or+anizare, solicitantul precum i fiecare dintre parteneri, in cazul parteneriatelor, nu se -ncadreaz -n niciuna din situaiile de mai 0os8 >$ Se a'l, din punct de "edere al o li5a#iilor de plat restante la pu lice, ntr-una din situa#iile de mai 4os? u5etele

Legea nr. 175/2006 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. !6/200! privind "timularea #nfiin$rii i de%volt$rii #ntreprinderilor mici i mi&locii

Q-BECK NVEST SRL SRL

o li5a#iile de plat nete dep!esc >7>= din totalul o li5a#iilor datorate n ultimele >= luni, con'orm certi'icatului de atestare 'iscal emis de %5en#ia Na#ional de %dministrare @iscal9 o li5a#iile de plat dep!esc >7< din totalul o li5a#iilor datorate n ultimul semestru, con'orm certi'icatului de atestare 'iscal emis de autorit#ile pu lice locale 9

=$ Solicitantul precum !i partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte !i nu pot de"eni ene'iciari de 'inan#are neram ursa il, dac se ncadrea+ n una din urmtoarele situa#ii? a3 se a'l n stare de 'aliment7 insol"en# sau 'ac o iectul unei proceduri de lic,idare sau de administrare 4udiciar, au nc,eiat acorduri cu creditorii, !i-au suspendat acti"itatea economic sau 'ac o iectul unei proceduri n urma acestor situa#ii sau se a'l n situa#ii similare n urma unei proceduri de aceea!i natur pre"+ute de le5isla#ia sau de re5lementrile na#ionale9 repre+entantul le5al !i 7 sau repre+entan#ii partenerilor asocia#i au su'erit condamnri de'initi"e ca urmare a nclcrii conduitei pro'esionale, deci+ie 'ormulat de o autoritate de 4udecat !i a"&nd 'or# de res 4udicata9 repre+entantul le5al !i 7 sau repre+entan#ii partenerilor asocia#i au 'ost su iectul unei 4udec#i de tip res 4udicata pentru 'raud, corup#ie, implicarea n or5ani+a#ii criminale sau n alte acti"it#i ile5ale, n detrimentul intereselor 'inanciare ale 1niunii Europene9 n urma unei proceduri de acordare a unei 'inan#ri neram ursa ile, din 'onduri pu lice comunitare !i7sau na#ionale, au 'ost 5si#i "ino"a#i, printr-o ,otr&re 4udectoreasc de'initi" !i ire"oca il, de nclcarea contractului din cau+a nerespectrii o li5a#iilor contractuale $

c3

d3

($6n ca+ul men#ionat la pct$ = lit$ d, solicitantul 5sit "ino"at, printr-o ,otr&re 4udectoreasc de'initi" !i ire"oca il, de nclcarea unuia sau mai multor contracte 'inan#ate din 'onduri pu lice comunitare !i7sau na#ionale din cau+a nerespectrii o li5a#iilor contractuale sau a recunoscut de itul sta ilit n sarcina sa de ctre autoritatea contractant, "a putea s depun proiecte pentru a 'i 'inan#ate prin A2R, cu condi#ia ac,itrii acestui de it precum !i a penalit#ilor a'erente !i s 'ac do"ada ac,itrii acestora, precum !i a ndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricror msuri sta ilite n sarcina sa de ctre instan#a 4udectoreasc !i 7 sau de ctre autoritatea contractant$

Q-BECK NVEST SRL SRL

;$% 'ost su iectul unui ordin de recuperare a unui a4utor de stat ca urmare a unei deci+ii a Consiliului Concuren#ei !i acest ordin nu a 'ost de4a e8ecutat B 3$ C$Este su iectul unei proceduri de recuperare a unor a4utoare de stat declarate ile5ale !i incompati ile sau utili+ate a u+i", cu e8cep#ia ca+ului n care acestea au 'ost restituite n inte5ralitate, impreun cu do &n+ile a'erente $ <$Este considerat ca 'iind D'irm n di'icultate., n con'ormitate cu Liniile /irectoare Comunitare cu pri"ire la a4utorul de stat pentru sal"area !i restructurarea ntreprinderilor n di'icultate, pu licate n Eurnalul 2'icial al Comunit#ilor Europene nr$ C =;;7)>$>)$=));BB3 F$% demarat acti"itatea de implementare a proiectului care 'ace o iectul 'inan#rii=$ B3 6n situa#ia n care solicitantul a 'cut o iectul unui ordin al unei instan#e 4udectore!ti din Rom&nia, emis p&n la > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat !i acest ordin a 'ost e8ecutat 0sumele respecti"e au 'ost pltite3, solicitantul "a ane8a deci+ia 0deci+iile3 Consiliului Concuren#ei pri"ind recuperarea a4utorului, ordinul 0ordinele3 de recuperare al instan#ei 4udectore!ti !i do"ada 0do"e+ile3 e'ecturii pl#ii$ 6n ca+ul n care solicitantul a 'cut o iectul unei deci+ii a Comisiei Europene emis dup > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat deci+ie care a 'ost de4a e8ecutat 0pro"i+oriu sau de'initi"3, solicitantul "a pre+enta o copie a deci+iei 0deci+iilor3 Comisiei Europene !i do"ada 0do"e+ile3 e'ecturii pl#ii$ BB3 2 ntreprindere 0orice entitate care des'!oar o acti"itate economic, indi'erent de 'orma 4uridic3 este considerat ca 'iind n di'icultate, n principiu !i indi'erent de mrimea ei, n urmtoarele mpre4urri? a3 n ca+ul unei societ#i cu rspundere limitat, c&nd se constat pierderea a mai mult de 4umtate din capitalul social !i mai mult de un s'ert din capital s-a pierdut n ultimele >= luni9 sau 3 n ca+ul unei societ#i n care asocia#ii rspund nelimitat pentru crean#ele societ#ii, atunci c&nd s-a pierdut mai mult de 4umtate din capitalul propriu, a!a cum reiese din e"iden#ele conta ile ale societ#ii !i mai mult de un s'ert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor >= luni9 sau c3 pentru ntreprinderile de orice 'orm 4uridic, c&nd respecti"a ntreprindere ntrune!te condi#iile pentru a 'i supuse unei proceduri
2

conform prevederilor ordinului nr.261/ 200' privind aprobarea (c)emei de a&utor de "tat pentru de%voltarea regional$ prin "pri&inirea inve"tiiilor #n turi"m din cadrul *rogramului Operaional +egional 2007 , 201 - cu modific$rile i complet$rile ulterioarenu "e finanea%$ acele proiecte a c$ror implementare a fo"t de&a demarat$ de beneficiar #nainte de "emnarea contractului de finanare.

Q-BECK NVEST SRL SRL

pre"+ute de le5isla#ia pri"ind procedura reor5ani+rii 4udiciare !i a 'alimentului$ 5/ $olicitantul dovedete calitatea de proprietar al cldirii i al terenului, sau are -n concesiune cldirea i terenul care fac o,iectul proiectului, pe o perioad de 5 3cinci/ ani de la -nc;eierea operaiunii sau de 4 3trei/ ani -n cazul '22=urilor, -n conformitate cu prevederile art. 5>, para+raful . din Re+ulamentul Consiliului "r. .7?412776 care sta,ilete re+lementrile +enerale privind @ondul uropean de Aezvoltare Re+ional, @ondul $ocial uropean i @ondul de Coeziune. 'ntreprinderile mici i mi0locii "or 'ace do"ada dreptului de proprietate asupra cldirii !i terenului su iect al cererii de 'inan#are sau al concesiunii asupra cldirii !i terenului su iect al cererii de 'inan#are$ /reptul de proprietate 7 concesiune se "a do"edi pentru o perioad care s acopere durata de la depunerea cererii de 'inan#are p&n la 'inali+area celui de-al C-lea an 0al (-lea an n ca+ul I::-urilor3, de dup implementarea proiectului$ Atenie! Aceast durat include evaluarea i selecia cererii de finanare, durata de implementare a proiectului i 5 ani (3 ani) dup finalizarea implementrii proiectului. Atenie! n cazul concesiunii, solicitantul trebuie s fac dovada dreptului de a face investiii asupra cldirii i terenului, pe o perioad egal cu cea pentru care se face dovada concesiunii. ovada va fi fcut printr!o declaraie autentificat a proprietarului obiectivului de infrastructur turistic cu privire la acceptarea efecturii lucrrilor prevzute prin proiect asupra respectivei cldiri i a respectivului teren. AtenieB Cldirea i terenul pe care se face investiia tre,uie sa -ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii la data depunerii Cererii de finanare 1. Sunt libere de orice sarcini 2. Nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire la situaia juridic 3. Nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n aterie sau dreptului co un 5/ $olicitantul are capacitatea de a implementa proiectul

Q-BECK NVEST SRL SRL

"n cazul infrastructurii de turism publica#privata, care intra sub incidenta regulilor a$utorului de stat finanarea proiectelor va fi difereniat pe categorii de beneficiari dup cum urmeaz% Pentru Cntreprinderi mi0locii din domeniul turismului i1 sau activiti conexe8 a3 'inan#are neram ursa il din 'onduri structurale, n propor#ie de ma8im <)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului, pentru toate re5iunile de de+"oltare, cu e8cep#ia Re5iunii Bucure!ti-Il'o" care ene'icia+ de o intensitate ma8im de C)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului9 3 contri u#ia proprie a ene'iciarului la c,eltuielile eli5i ile ale proiectului este de minim ;)*, respecti" C)*$ Pentru Cntreprinderi mici 3inclusiv micro-ntreprinderi/ din domeniul turismului i1sau activiti conexeD a3 'inan#are neram ursa il din 'onduri structurale, n propor#ie de ma8im F)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului, pentru toate re5iunile de de+"oltare, cu e8cep#ia Re5iunii Bucure!ti-Il'o" care ene'icia+ de o intensitate ma8im de <)* din c,eltuielile eli5i ile ale proiectului9 3 contri u#ia proprie a ene'iciarului la c,eltuielile eli5i ile ale proiectului este de minim ()*, respecti" ;)*$ 6/ $olicitantul , face dovada meninerii1 includerii totale sau pariale -n circuitul pu,lic a o,iectivului turistic1 infrastructurii de a+rement pe perioada de implementare a proiectului i pe o perioad de minim 5 ani dup finalizarea implementrii proiectului cu excepia ,eneficiarilor care se -ncadreaz -n cate+oria '22=urilor pentru care durata este de minim 4 ani, de la finalizarea implementrii proiectului. >/ $olicitantul cu statut de '22 desfoar activitate -n domeniul turismului i1 sau activiti conexe de cel puin . 3un/ an, la data depunerii cererii de finanare. Atenie! Aceast cerin va face obiectul !eclaraiei privind ndeplinirea condiiilor prev"ute la aliniatul #$ articolul 1% din &rdinul nr.2'1( 3. %3.2%%) privind aprobarea sc#e ei de ajutor de stat pentru de"voltarea regional prin sprijinirea investiiilor n turis din cadrul *rogra ului operaional regional 2%%+ , 2%13$ cu

Q-BECK NVEST SRL SRL

odificrile i co pletrile ulterioare -.odel /0 care se va ane1a la 2ererea de finanare

&'(')'&'#A#

PR*' C#

&roiectul reprezint o serie de activiti i o investiie de resurse pe o perioad determinat menite s rspund unei nevoi reale i s conduc la realizarea unui obiectiv# set de obiective precise. Aroiectul propus n Cererea de 'inan#are poate 'i considerat eli5i il n cadrul A2R, adic poate 'i co-'inan#at din 'onduri structurale 0@E/R3 !i7sau de la u5etul de stat, dac ndepline!te urmtoarele criterii? ./ Proiectul se -ncadreaz -n cate+oriile de operaiuni ale Axei prioritare 5, Aomeniul ma0or de intervenie 5.2, respectiv8 A enajarea obiectivelor turistice naturale cu potenial turistic ontan 3alorificarea potenialului turistic !e"voltarea turis ului balnear ent$

2rearea$ reabilitarea i e1tinderea infrastructurii de agre inclusiv a utilitilor aferente

*entru infrastructura de turis de utilitate public , privat -care intr sub incidena ajutorului de stat0 /e+"oltarea re#elelor de captare !i 7 sau transport a i+"oarelor minerale !i saline cu poten#ial terapeutic 0ape minerale, lacuri !i nmoluri terapeutice, 5a+e terapeutice, 'actorii sano5eni de la ni"elul 5rotelor !i salinelor3 din sta#iunile turistice alneare, climatice !i alneo G climatice9 Crearea 7 moderni+area !i dotarea 0inclusi" cu utilit#i3 a a+elor de tratament din sta#iunile turistice alneare, climatice !i alneo G climatice, inclusi" a salinelor terapeutice9 Construirea de piscine, !tranduri, a+ine de Hinetoterapie9 Construirea de terenuri de sport9 :oderni+area cilor 'erate cu ecartament n5ust pentru transport 'ero"iar de interes turistic din +onele de deal !i de munte, Crearea de porturi turistice, inclusi" de arcadere amplasate pe lacuri de a5rement9

Q-BECK NVEST SRL SRL

Construirea p&rtiilor de sc,i 0inclusi" construirea de instala#ii de transport pe ca lu pentru persoane, instalarea de ec,ipamente pentru producerea +pe+ii arti'iciale, instalarea ec,ipamentelor pentru iluminatul nocturn al p&rtiilor de sc,i, dotarea cu ec,ipamente pentru ntre#inerea p&rtiilor de sc,i39 Construirea 7 de+"oltarea p&rtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn9 %mena4ri speci'ice sporturilor nautice9 Crearea !i e8tinderea in'rastructurii de a5rement, inclusi" a utilit#ilor a'erente9 Crearea7rea ilitarea traseelor de cur pe teren, a locurilor de recreere !i popas, a 'acilit#ilor de utili+are a i+"oarelor minerale9 Construirea de piste pentru cicloturism$

4N5 S6 78NAN96A:; A26<6 *=&862>6 A 2;=&= 8.*<6.6N>A=6 A 7&S> !6?A !6.A=A>; !6 @6N67828A= ANA8N>6 !6 S6.NA=6A 2&N>=A2>5<58 !6 78NAN9A=6B 4AN S8>5A98A AN 2A=6 <52=;=8<6 A5 AN26*5> AN>6=8&= S6.N;=88 2&N>=A2>5<58 !6 78NAN9A=6$ AN>=6/5< *=&862> N5 6S>6 6<8/@8<B 2/Ealoarea total a proiectului

>77.777 ?5.777.777 R*", pentru proiectele implementate n localit#i din mediul ur an sau n sta#iuni turistice ( alneare;, climatice !i alneo-climaticeError? Re'erence source not 'ound 0indi'erent dac sunt locali+ate n mediul rural sau ur an3$ 6.577.777 -?5.777.777 R*", pentru proiectele implementate n localit#i din mediul rural$ Atenie! n valoarea totala a proiectului se includ% toate c'eltuielilor eligibile, neeligibile i cone(e inclusiv )*A aferent acestora, c'eltuieli prevzute de solicitant pentru pregtirea i implementarea proiectului i c'eltuieli intervenite pe durata implementrii proiectului.

3 4

Q-BECK NVEST SRL SRL

4/ Proiectul respect le+islaia naional -n domeniul e+alitii de anse, proteciei mediului, ac;iziiilor pu,lice, eficienei ener+etice i a0utorului de 5/ Activitile propuse spre finanare -n cadrul proiectului nu au fost finanate din fonduri pu,lice -n ultimii 5 ani i nu ,eneficiaz de fonduri pu,lice din alte surse de finanare sau dup caz de fonduri private 6/ !ona int de localizare a proiectului Aroiectele se pot implementa n? localit#i din mediul ur an, localit#i din mediul rural n care sunt implementate proiecte cu o "aloare mai mare de <$;))$))) lei, sta#iuni turistice alneare, climatice !i alneo-climatice 0indi'erent dac sunt locali+ate n mediul rural sau ur an3$ Atenie+ elimitarea ,ntre localitile aflate ,n mediul urban i mediul rural este fcut ,n conformitate cu prevederile -egii nr.. republicat # /0.1../203 privind organizarea administrativ a teritoriului 4om5niei i a prevederilor -egii nr.35/# 0.16..11/ privind aprobarea &lanului de amena$are a teritoriului naional. Atenie+ in cererea de finanare i din certificatul de urbanism trebuie s reias cu e(actitate dac localitatea ,n care se implementeaz proiectul se afl ,n mediul urban sau mediul rural. n cazul ,n care cel puin una dintre zonele de implementare a proiectului este o localitate din mediul rural, valoarea total a proiectului va trebui s fie mai mare de 0.711.111 lei

A*C%2 "#

" C $AR

./ Actul de -mputernicire, -n ori+inal 2/ Aocumentele statutare ale solicitantului Actul constitutiv 0consolidat, mpreun cu toate modi'icrile dac este ca+ul3, certificatul de nregistrare e is de &ficiul =egistrului 2o erului de pe l&n5 tri unalul unde !i are sediul solicitantul$ %ceste documente "or 'i ane8ate -n copie rror8 Reference source not found. 2ertificatul constatator e is de &ficiul =egistrului 2o erului de pe l&n5 tri unalul unde !i are

Q-BECK NVEST SRL SRL

sediul solicitantul, -n ori+inal, emis cu cel mult () de +ile nainte de data depunerii cererii de 'inantare$ Cele mai recente situaii financiare ale depuse la Administraia finanelor pu,lice, -n copie .
3)

1ltimul ilan# conta il depus la %dministra#ia 'inanciar, a'erent ntre5ului an 'iscal precedent datei la care se depune cererea de 'inan#are, inclusi" contul de pro'it !i pierdere$

5/ Aeclaraie privind -ncadrarea -ntreprinderii -n cate+oria -ntreprinderilor mici i mi0locii, tampilat, datat i semnat, conform 2odelului <1 &e+ea 45612775 care se va anexa la Cererea de finanare, -n ori+inal . 5/ Aocumentele care atest faptul c terenul i cldirea pe care se face investiia este -n proprietatea sau -n concesiunea solicitantului de tip '22 , pe o perioad 4 3trei/ ani de la -nc;eierea operaiunii, -n conformitate cu prevederile art. 5>, para+raful . din Re+ulamentul Consiliului "r..7?412776 care sta,ilete re+lementrile +enerale privind @ondul uropean de Aezvoltare Re+ional, @ondul $ocial uropean i @ondul de Coeziune . %ct de proprietate asupra cldirii !i terenului a'erent /ocumente cadastrale !i nre5istrarea terenurilor n re5istre 0e8tras de carte 'unciar3 /ocumentele care atest 'aptul c terenul !i cldirea se a'l n concesiune pe o durat n con'ormitate cu pre"ederile art$ CF, para5ra'ul > din Re5ulamentul Consiliului Nr$ >)I(7=))< care sta ile!te re5lementrile 5enerale pri"ind @ondul European de /e+"oltare Re5ional, @ondul Social European !i @ondul de Coe+iune

6/ Aocumentaia te;nico=econmic, apro,area i avizele asupra documentaiei emise de ctre autoritile a,ilitate, sau de ctre ,eneficiar dupa caz, -n copie rror8 Reference source not found 6n con'ormitate cu pre"ederile JK nr$ =I7)L$)>$=))I pentru apro area con#inutului cadru al documenta#iei te,nico-economice a'erente in"esti#iilor pu lice, precum !i a structurii !i metodolo5iei de ela orare a de"i+ului 5eneral pentru o iecti"e de in"esti#ii !i lucrri de inter"en#ii, cu modi'icrile !i completrile ulterioare, proiectarea lucrrilor de construcii pentru o,iective de investiii noi, inclusiv extinderi, se ela,oreaz -n urmtoarele faze8

Q-BECK NVEST SRL SRL

Studiu de 'e+a ilitate Aroiect te,nic /etalii de e8ecu#ie proiectarea lucrrilor de construcii pentru intervenii la construcii existente, inclusiv instalaiile aferente, se ela,oreaz -n urmtoarele faze8 E8perti+ te,nic, !i dup ca+, audit ener5etic /ocumenta#ie de a"i+are a lucrrilor de inter"en#ii Aroiect te,nic /etalii de e8ecu#ie$

%ceste pre"ederi nu se aplic n ca+ul? 2 iecti"elor de in"esti#ii7 lucrrilor de inter"en#ii a'late n curs de e8ecu#ie la data intrrii n "i5oare a ,otr&rii9 2 iecti"elor de in"esti#ii7 lucrrilor de inter"en#ii pentru ale cror documenta#ii te,nico-economice au 'ost demarate procedurile de ac,i+i#ie pu lic, n condi#iile le5ii sau ale cror documenta#ii te,nico-economice au 'ost 'inali+ate si apro ate de ordonatorul de credite, in con'ormitate cu le5islatia speci'ica$ Atenie evizul general ,ntocmit la faza de proiectare a documentaiei te'nico!economice se actualizeaz prin gri$a beneficiarului, ori de c5te ori este necesar, dar de regul ,n urmtoarele situaii% la data supunerii spre abrobare a documentaiei te'nico! economice la data solicitrii autorizaiei de construire la data organizrii procedurii de atribuire a contractului de ac'iziie public pentru e(ecuia de lucrri dup ,nc'eierea contractelor de ac'iziie, rezult5nd valoarea de finanare a obiectivului de investiie# lucrrilor de intervenii la data ,ntocmirii sau modificrii de ctre ordonatorul principal de credite potrivit legii a listei obiectivelor de investiii ane( la bugetul de stat sau la bugetul local at5t pentru obiective de investiii noi c5t i ,n continuare.

Q-BECK NVEST SRL SRL

>/ Certificatul de ur,anism, -n copie,eli,erat -n vederea o,inerii autorizaiei de construire Certi'icatul de ur anism este actul de in'ormare prin care autorit#ile emitente 'ac cunoscute solicitantului elementele pri"ind re5imul 4uridic, economic !i te,nic al terenurilor !i construc#iilor e8istente la data solicitrii, sta ilesc cerin#ele ur anistice care urmea+ s 'ie ndeplinite prin documenta#ia te,nic - /$T$ n 'unc#ie de speci'icul amplasamentului, lista cuprin+&nd a"i+ele !i acordurile necesare -n vederea autorizrii executrii lucrrilor de construcii, inclusi" o li5a#ia de a contacta autoritatea competent pentru protec#ia mediului, cu pri"ire la e"aluarea ini#ial a in"esti#iei !i sta ilirea necesit#ii e"alurii e'ectelor acesteia asupra mediului n "ederea o #inerii actului administrati" al autorit#ii competente pentru protec#ia mediului$ Certi'icatul de ur anism se eli erea+, dup ca+ de ctre? pre!edin#ii consiliilor 4ude#ene, de primarul 5eneral al municipiului Bucure!ti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucure!ti, ai ora!elor !i comunelor 0art$ ; din Le5ea C)7>LL> repu licat cu modi'icrile !i completrile ulterioare3$ Certi'icatul de ur anism se eli erea+ n termen de () de +ile de la data nre5istrrii cererii$ 6n cererea pentru eli erarea certi'icatului de ur anism, solicitantul tre uie s preci+e+e elementele de identi'icare ale imo ilului pentru care se solicit certi'icatul !i s men#ione+e, n mod o li5atoriu, scopul emiterii acestui certi'icat$ Aentru emiterea certi'icatului de ur anism solicitantul - orice persoan 'i+ic sau 4uridic interesat - tre uie s depun la emitent documenta#ia pre"+ut la art$ >C alin$ 0>3 din 2rdinul ministrului transporturilor, construc#iilor !i turismului nr$ >;()7=))C pentru aprobarea 8ormelor metodologice de aplicare a -egii nr. 51#/22/ privind autorizarea e(ecutrii lucrrilor de construcii, cu modi'icrile !i completrile ulterioare$ Aentru autori+area e8ecutrii lucrrilor de construc#ii n +onele asupra crora s-a instituit, potri"it le5ii, un anumit re5im de protec#ie pre"+ut n planurile de amena4are a teritoriului !i n documenta#iile de ur anism apro ate, cum ar 'i +onele naturale prote4ateC, sta ilite potri"it le5ii, sau +onele unde s-a instituit un alt tip de restric#ie, solicitantul "a tre ui s o #in a"i+ul or5anismelor competente 0:inisterul :ediului, :inisterul %5riculturii, Adurilor !i /e+"oltrii Rurale, etc3$ A# "F' 8 Certificatul de ur,anism anexat la dosarul cererii de finanare tre,uie s fie cel eli,erat -n vederea o,inerii autorizaiei de construire 0acesta 'iind scopul speci'icat n certi'icatul de ur anism3

Q-BECK NVEST SRL SRL

Certificatul de %r,anism tre,uie s fie vala,il la data depunerii cererii de finanare, -n caz contrar cererea de finanare fiind respins ca neconform administrativ. $in+ura excepie acceptat de la aceast re+ul este reprezentat de anexarea, la dosarul cererii de finanare a unui document care, din punct de vedere cronolo+ic i1sau din punct de vedere al coninutului este posterior i -n+lo,eaz documentul solicitat. Astfel, -n aceast situaie, criteriul de conformitate administrativ privind prezentarea certificatului de ur,anism vala,il ar putea fi considerat -ndeplinit dac, -n a,sena certificatului sau -n cazul -n care acesta nu mai este vala,il, la dosarul cererii de finanare este anexat autorizaia de construire, vala,il la data depunerii cererii de finanare. ?/ Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, -n copie.

:/ Aovada capacitii de a asi+ura contri,uia proprie la valoarea c;eltuielilor eli+i,ile i de finanare a c;eltuielilor neeli+i,ile ale proiectului, -n copie rror8 Reference source not found CE=uri i1sau @iele de post, -n copie .7/ Alte anexe, -n copie Aentru solicitan#ii al cror proiecte se implementea+ n sta#iuni turistice alneare, climatice !i alneoclimatice? %"i+ul eli erat de :inisterul Snt#ii, Institutul Na#ional de Recuperare :edicin @i+ic !i Balneoclimatolo5ie Solicitantul precum !i partenerii acestuia, 5si#i "ino"a#i, printr-o ,otr&re 4udectoreasc de'initi" !i ire"oca il, de nclcarea unuia sau mai multor contracte 'inan#ate din 'onduri pu lice comunitare !i7sau na#ionale din cau+a nerespectrii o li5a#iilor contractuale sau au recunoscut de itul sta ilit n sarcina lor de ctre autoritatea contractant, "or putea s depun proiecte pentru a 'i 'inan#ate prin A2R, cu condi#ia ac,itrii acestui de it precum !i a penalit#ilor a'erente !i s 'ac do"ada ac,itrii acestora, precum !i a ndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricror msuri sta ilite n sarcina lor de ctre instan#a 4udectoreasc !i 7 sau de ctre autoritatea contractant$ 6n situa#ia n care solicitantul a 'cut o iectul unui ordin al unei instan#e 4udectore!ti din Rom&nia, emis p&n la > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat !i acest ordin a 'ost e8ecutat 0sumele respecti"e au 'ost pltite3, solicitantul "a ane8a decizia 3deciziile/ Consiliului Concurenei privind recuperarea a0utorului, ordinul

Q-BECK NVEST SRL SRL

3ordinele/ de recuperare al instanei 0udectoreti i dovada 3dovezile/ efecturii plii. 6n ca+ul n care solicitantul a 'cut o iectul unei deci+ii a Comisiei Europene emis dup > ianuarie =))F pentru recuperarea unui a4utor de stat deci+ie care a 'ost de4a e8ecutat 0pro"i+oriu sau de'initi"3, solicitantul "a pre+enta o copie a deciziei 3deciziilor/ Comisiei uropene i dovada 3dovezile/ efecturii plii$