Sunteți pe pagina 1din 4

Lectia nr.4. Compusi halogenati.

Importanta reactiilor compusilor halogenati si utilizarile compusilor halogenati


Clasa: XI Tema : Compusi halogenati Titlul lectiei : Compusii halogenati. Importanta reactiilor compusilor halogenati si utilizarile compusilor halogenati . Tipul lectiei: mixta cu succesiunea etapelor. Obiective operationale : La sfarsitul lectiei elevii trebuie sa stie : O1-sa enumere clasele de compusi ce se pot obtine prin transformarile compusilor halogenati O -sa indice calea de transformare a compusilor halogenati in alte clase de compusi organici O!-sa modeleze prin intermediul ecuatiilor chimice transformarile compusilor halogenati in diferite produse O"-sa efectueze calcule stoechiometrice pe baza ecuatiilor scrise O#-sa indice principalele utilizari ale derivatilor halogenati O$-sa aplice notiunile studiate in situatii noi Metode de invatamant: -descoperirea diri%ata& conversatia euristica& rezolvarea de exercitii si probleme& problematizarea& lucrul cu manualul Mijloace de invatamant: fise de exercitii& folii pentru retroproiector& manual Scenariul des asurarii activitatii didactice: I. Moment organizatoric. 'e asigura conditii optime pentru desfasurarea lectiei. II. Reactualizarea cunostintelor invatate anterior necesare atingerii obiectivelor printr-o fisa de exercitii cu urmatorul continut: (oluenul este clorurat fotochimic obtinandu-se un produs clorurat ) ce contine ""&1* Cl& # &1* C si restul hidrogen. +rodusul este hidrolizat cu un de ,-* rezultand substanta . .'e cere: a/formulele de structura ale produsilor ) si . b/cantitatea de clor necesara pentru prepararea a ! & 0g. substanta ) c/cantitatea de produs . obtinuta din substanta ). 1levii rezolva sarcina de lucru iar rezolvarea se verifica la tabla. 2aspuns corect:

a/determinarea formulei brute 5C!&#4!Cl/n determinarea formulei moleculare: n6 5deoarece se pleaca de la toluen/ ) : C$4#-C4Cl 5deoarece clorurarea se realizeaza la lumina / b/ C$4#-C4! 7 Cl C$4#-C4Cl 7 4Cl clorura de benzen 1 8mol C94$Cl 6 1 :971:$7!#&#: 6 1$1 8g 8moli Cl 6 1" 8g m Cl din problema 6 ,&" 8g c/ C$4# C4Cl 7 4O4 m teoretic benzaldehida 6 1& 8g m practic 6 1$&;$ 8g
3aO4

C$4# C4O 7 4Cl

'arcina de lucru: 'crieti ecuatiile de transformare a clorurii de etil in: a/ alcool b/ amine c/ etena d/ nitril 2aspuns corect: 3aO4 a/ C$4#C4 Cl 7 4O4 C4! C4 O4 alcool etilic b/ C4! C4 Cl 7 34! C4! C4 34 7 34"Cl c/ C4! C4 Cl
0O4 alcoolic

d/ C4! C4 Cl 7 0C3

C4 = C4 7 4Cl etena C4! C4 C3 7 0Cl propionitril

III. Captarea atentiei 3umai un numar foarte mic din acesti compusi halogenati au fost preparati dar prezinta o importanta practica deosebita. IV. Anuntarea obiectivelor La sfarsitul lectiei va trebui sa indicati principalele utilizari ale derivatilor halogenati si importanta transformarilor acestor compusi V. Prezentarea noului continut si conducerea invatarii ). Importanta reactiilor compusilor halogenati pentru sintezele organice. Informatie: transformarile compusilor halogenati sunt deosebit de importante in sintezele organice. 1i pot conduce direct la alte clase de compusi organici dar pot fi si intermediari in unele sinteze. 'arcina de lucru: +e baza informatiilor pe care le aveti intocmiti o schema care sa cuprinda transformarile compusilor halogenati in alte clase de compusi organici.

2aspuns corect: 2 X alcooli amine nitrili alchene arene compusi organomagnezieni 2C4X aldehide 2CX 2 cetone 2CX! acizi organici Informatie: intre reactiile derivatilor halogenati sunt si reactii cu marire de catena. )cestea au un rol important in sintezele organice. )cestea sunt: reactiile cu 0C3& <g si reactia =riedel Crafts. 'arcina de lucru: folosind formula generala a derivatilor halogenati modelati aceste reactii . 'crieti ecuatiile alchilarii benzenului cu exces de derivat halogenat. 2aspuns corect: a/ 2 > X 7 0C3 2 > C 3 5nitril/ iar 2>C37 4 2 > C4 > 34 5amina/ 7 4O4 2 > C4 > COO4 5acid carboxilic/ b/ 2 > X 7 <g 2 > <gX 5derivat organomagnezian/
)lCl!

c/ 2 > X 7 C$4$ 4X 2 7

C $ 4# > 2 2 2 2 7 2
7 2-X 4X

2 2 2

2 X 4X

)lCl!

.. ?tilizarile compusilor halogenati Informatie: derivatii halogenati se utilizeaza in diferite domenii. 'arcina de lucru: folosind manualul& pag. ;9& completati tabelul:

Compusi halogenati =ormula

@omenii de utilizare @enumire

VI. Concluzii in legatura cu noul continut. Impreuna cu elevii am desprins urmatoarele concluzii: -compusii halogenati sunt deosebit de importanti deoarece direct sau prin intermediari conduc la: alcani& alchene& arene& alcooli& aldehide& cetone& acizi& nitrili& amide& amine. -compusii halogenati sunt folositi ca solventi& agenti frigorifici& la obtinerea maselor plastice& colorantilor& insecticidelor& in medicina. VII. Evaluarea performantelor. Completati fisa de la masa. 5IA / VIII. Intarirea retentiei si asigurarea transferului +articularizati pentru clorura de izopropil schema transformarilor compusilor halogenati. 'ubliniati reactiile ce au loc cu lungire de catena. Material intocmit de pro . S!"#$% CO"%!LI$ LIC!&L T!O"!TIC ''(!C!#$L) CO%ST$%T$