Sunteți pe pagina 1din 43

Dispozitii generale Art. 1.

- (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute n prezenta ordonanta de urgenta. (!) Dispozitiile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si n siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate n zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, c"t si a mediului. (#) Autoritatea competenta n domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si e$ercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este %inisterul Administratiei si &nternelor, prin &nspectoratul 'eneral al (olitiei )om"ne. (*) )eglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii n acest domeniu, numai cu avizul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care )om"nia este parte. (+) (revederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii n domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si n domeniul protectiei mediului. Art.! , -ndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne, care are obligatia sa ia masurile legale n cazul n care constata ncalcari ale acestora. Art.#. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. Art.*. - Controlul circulatiei vehiculelor apartin"nd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii. Art.+. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau e$ecutantul lucrarilor, conform competentelor ce i revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor n vigoare, si sa le mentina n stare corespunzatoare. (!) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori e$ecutantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, c"t mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care st"njeneste sau pune n pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de nlaturare a acestuia. (#) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere. (*) .e interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, n parcarile amenajate sau pe partea carosabila, n conditiile n care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor. (+) -n perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii/ a) de asteptare pentru calatori0 b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie. (1) -n cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se e$ecuta pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau e$ecutantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, n conditiile legii.

(2) 3rice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere. (4) (rin e$ceptie de la alin.(2), n cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice. (5) -n scopul asigurarii desfasurarii n conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public e$ecutarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere. Art.1. - -n sensul prezentei ordonante de urgenta, e$presiile si termenii de mai jos au urmatorul nteles/ 1. acordare a prioritatii , obligatia oricarui participant la trafic de a nu-si continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea i obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa-si modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca0 !. acostament , f"sia laterala cuprinsa ntre limita partii carosabile si marginea platformei drumului0 #. amenajari rutiere , totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele dec"t cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public n scopul asigurarii securitatii rutiere0 *. ansamblu de vehicule , vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate0 +. autostrada , drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat e$clusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, n mod e$ceptional, prin alte modalitati, cu e$ceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, av"nd cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate0 1. autovehicul , vehiculul echipat cu motor n scopul deplasarii pe drum. 6roleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. %opedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite n e$ploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule0 2. banda de circulatie , subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia ntr-un sens a unui sir de vehicule, altele dec"t vehiculele care se deplaseaza pe doua roti0 4. banda de urgenta , subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la e$tremitatea din partea dreapta a autostrazii, n sensul de circulatie, destinata e$clusiv stationarii autovehiculelor n cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau n misiuni cu caracter de urgenta0 5. banda reversibila , banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata l"nga a$a drumului, destinata circulatiei autovehiculelor ntr-un sens sau n altul, n functie de intensitatea traficului0 17. bicicleta , vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat e$clusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor0 11. coloana oficiala , unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt nsotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au n functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie0 1!. conducator , persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau n turma, de povara ori de calarie0 1#. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional , persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii0 1#1. constatare amiabila de accident , procedura prin care doi conducatori de vehicule ncheie o ntelegere n forma scrisa prin care convin cu privire la circumstantele producerii unui accident de circulatie n care acestia sunt implicati si din care au rezultat numai pagube materiale, ce se

nregistreaza la societatea de asigurari care a emis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a carui titular este conducatorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, dupa caz, proprietarul sau detinatorul acesteia0 1*. drum public , orice cale de comunicatie terestra, cu e$ceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice0 drumurile care sunt nchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile0 1+. unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens , unitatile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru e$aminarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de catre autoritatile de sanatate publica judetene sau a municipiului 8ucuresti, dupa caz0 11. intersectie , orice ncrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea0 12. localitate , catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate n conformitate cu prevederile legale0 14. masa totala ma$ima autorizata , masa ma$ima a unui vehicul ncarcat, declarata admisibila n urma omologarii de catre autoritatea competenta0 15. mijloc tehnic certificat , dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta n aerul e$pirat a alcoolului0 !7. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic , dispozitivul care stabileste concentratia de alcool n aerul e$pirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza ncalcari ale unor reguli de circulatie0 !1. moped , vehiculul, cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza ma$ima prin constructie nu depaseste *+ 9m:h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin sc"nteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste +7 cm# sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult * 9;0 !!. motocicleta , autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de +7 cm# si:sau a carui viteza ma$ima, prin constructie, depaseste *+ 9m:h0 !#. parte carosabila , portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor0 un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel0 !*. participant la trafic , persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public0 !+. pista pentru biciclete , subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor0 !1. prioritate de trecere , dreptul unui participant la trafic de a trece naintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, n conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice0 !2. remorca , vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor0 !4. remorca usoara , remorca a carei masa totala ma$ima autorizata nu depaseste 2+7 9g0 !5. semiremorca , remorca a carei masa totala ma$ima autorizata este preluata n parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor0 #7. tractor , vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a mpinge anumite utilaje sau remorci folosite n e$ploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public0 #1. tractor rutier , tractorul pe roti, cu cel putin doua a$e, utilizat pentru e$ecutarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public0 #!. trecere la nivel , ncrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta0 ##. trotuar , spatiul longitudinal situat n partea laterala a drumului, separat n mod vizibil de partea

carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor0 #*. detinator , persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul n baza unui contract de leasing sau contract de nchiriere0 #+. vehicul , sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat n mod curent pentru transportul de persoane si:sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari0 #1. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite , vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale ma$ime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute n reglementarile legale0 #2. vehicul n circulatie internationala sau n trafic international , vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat0 #4. zona drumului public - cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. <imitele zonelor drumurilor se stabilesc n conformitate cu prevederile legale0 #5. zona pietonala , perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, av"nd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu prevederile legale0 *7. zona rezidentiala , perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, av"nd intrarile si iesirile semnalizate n conformitate cu prevederile legale =>?&C@<> SECTIUNEA 1 Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora Art.2. - 3rice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei. Art. 4. , (entru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim-ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate. Art.5. - (1) (entru a fi nmatriculate, nregistrate sau admise n circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate n conditiile legii. (!) Categoriile de vehicule care pot fi admise n circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul %inisterului Administratiei si &nternelor , &nspectoratul 'eneral al (olitiei )om"ne, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (#) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata n conditiile legii. (*) (entru a fi mentinute n circulatie, vehiculele nmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice. (+) &nspectia tehnica periodica se efectueaza n statii autorizate, conform legislatiei n vigoare. (1) (entru autovehiculele apartin"nd institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si n statii proprii, autorizate potrivit legii. Art.17. - (1) >ste interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a e$pirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie. (!) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate n trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, mpreuna cu institutiile abilitate de lege. SECTIUNEA a 2-a nmatricularea, nre istrarea si radierea vehiculelor

Art.11. - (1) (roprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le nmatriculeze sau sa le nregistreze, dupa caz, nainte de a le pune n circulatie, conform prevederilor legale. (!) -nmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea n circulatia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguranta circulatiei si protectiei mediului. (#) -nmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea n circulatie p"na la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune operatiunea de/ a) nscriere n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dob"ndirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar0 b) transcriere n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (*) 3peratiunile prevazute la alin. (#) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si se concretizeaza prin atribuirea unui numar de nmatriculare si prin eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de nmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de nmatriculare. (+) -n cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se nscriu n evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea ncetarii calitatii de titular al nmatricularii a fostului proprietar. (1) .olicitantii unei operatiuni de nmatriculare a unui vehicul n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre )egistrul Auto )om"n n cazurile si conditiile stabilite prin 3rdin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (2) (revederile alin. (1) nu se aplica n cazul vehiculelor noi, pentru solicitantii operatiunii prevazute la alin. (#) lit. a). (4) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni de nmatriculare a unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, n conditiile stabilite prin protocol ncheiat ntre autoritatea competenta din subordinea %inisterului Administratiei si &nternelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de nmatriculare si a placutelor cu numere de nmatriculare si )egistrul Auto )om"n, respectiv Comisia de .upraveghere a Asigurarilor. (5) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de nmatriculare a vehiculelor pot ncasa toate ta$ele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni, cu e$ceptia primelor de asigurare, pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice n drept n baza unor protocoale ncheiate cu acestea. Aceste ta$e si tarife pot fi ncasate de la solicitanti de catre persoanele juridice n drept, inclusiv prin mijloace electronice de plata n conditiile stabilite prin protocoale ncheiate cu acestea de catre autoritatile competente. (17) .ocietatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din )om"nia, pot solicita, pe cale informatica, nmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, n conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea %inisterului Administratiei si &nternelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de nmatriculare si a placutelor cu numere de nmatriculare. (11) (roprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente nscrierea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv. Art.1!. - (1) (entru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu e$ceptia celor trase sau mpinse cu m"na si a bicicletelor, trebuie sa fie nmatriculate ori nregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de

standardele n vigoare. (!) =ehiculele care nu sunt supuse nmatricularii sau nregistrarii pot circula pe drumurile publice numai n conditiile prevazute prin regulament. Art.1#. - (1) Autovehiculele si remorcile se nmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta n a carei raza teritoriala proprietarii si au domiciliul, resedinta ori sediul, n conditiile stabilite prin reglementarile n vigoare. (!) Autovehiculele din dotarea %inisterului Apararii Aationale, a %inisterului Administratiei si &nternelor, precum si cele ale .erviciului )om"n de &nformatii se nregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie nmatriculate n conditiile prevazute la alin.(1). (#) ("na la nmatriculare, vehiculele prevazute la alin.(1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta. (*) <a cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba. (+) >videnta vehiculelor nmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul si are domiciliul, resedinta sau sediul. Art.1*. - (1) 6ramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate n lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun nmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se nregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora. (!) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse nmatricularii sau nregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. Art.1+. - (1) 3data cu realizarea operatiunilor de nmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de nmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de nmatriculare. (11) <a cererea scrisa a proprietarului unui vehiculul, n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare se poate nscrie si o alta persoana dec"t proprietarul, specific"ndu-se calitatea n care aceasta poate utiliza vehiculul. -n cazul n care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si a datelor de identificare a @tilizatorului. (!) Autovehiculele se ncadreaza n una din urmatoarele categorii/ A, 8, 8>, C, C>, D, D>, 6r sau 6b ori n una din subcategoriile/ A1, 81, C1, C1>, D1 sau D1>, iar tramvaiele, n categoria 6v, n conditiile stabilite n regulament. (#) (entru vehiculele prevazute la art.1# alin.(!) si art.1* alin.(1), autoritatea care le nregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de nregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. (*) Borma, dimensiunile si continutul certificatului de nmatriculare si ale certificatului de nregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (+) >ste interzisa punerea n circulatie a unui vehicul, nmatriculat sau nregistrat, care nu are montate placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele n vigoare, precum si n cazul n care certificatul de nmatriculare sau de nregistrare este retinut, iar dovada nlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a e$pirat. Art.11. - -nmatricularea, nregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost ncalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.

Art.12. - (1) )adierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat nmatricularea sau nregistrarea doar n cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, n urmatoarele cazuri/ a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia ntr-un spatiu adecvat, detinut n conditiile legii0 b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate n vederea dezmembrarii0 c) la scoaterea definitiva din )om"nia a vehiculului respectiv0 d) n cazul furtului vehiculului. (!) )adierea din evidenta a vehiculelor nregistrate, la trecerea acestora n proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat nregistrarea, la cererea proprietarului, n conditiile legii. (#) >ste interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. (*) =ehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stap"n sau abandonate, se radiaza din oficiu n termen de #7 de zile de la primirea dispozitiei respective. Art.14. - -n cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de nmatriculare sau de nregistrare, n conditiile stabilite de autoritatea competenta. Art.15. - (rocedura nmatricularii, nregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. C3AD@CA63)&& D> =>?&C@<> SECTIUNEA 1 !ispo"itii enerale Art.!7. - (1) (entru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba v"rsta minima de 14 ani mpliniti, cu e$ceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si 81, care trebuie sa aiba v"rsta minima de 11 ani mpliniti. (!) (entru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute n regulament. (#) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa ma$ima autorizata mai mare de 2,+ tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba v"rsta minima de !1 de ani mpliniti. (*) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament. Art.!1. - (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si ndem"narea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical. (!) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical, n conditiile stabilite de reglementarile n vigoare. Art.!!. - (1) >$aminarea medicala se realizeaza n scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai. (!) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre %inisterul .anatatii (ublice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &.

(#) >$aminarea medicala se realizeaza n vederea/ a) aprobarii prezentarii la e$amen pentru obtinerea permisului de conducere0 b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie0 c) verificarii periodice, conform reglementarilor n vigoare. (*) >$aminarea medicala se realizeaza n unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens, cu obligatia luarii n evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie. Certificarea starii de sanatate asa cum rezulta n urma e$aminarii medicale efectuate n unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens, poate fi realizata si de catre medicul de familie. (+) <ista unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (1) %edicul de familie, atunci c"nd constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute n ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (!), va solicita e$amenul de specialitate necesar, iar n cazul n care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul si desfasoara activitatea. (2) =erificarea medicala se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (4) (ermisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redob"ndit numai dupa ncetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. (5) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei e$pertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate. SECTIUNEA a 2-a #ermisul de conducere Art.!#. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice l are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada nlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie. (!) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, n conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, n vederea obtinerii permisului de conducere, numai n prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat n acest sens, precum si a e$aminatorului din cadrul autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege. (#) (e parcursul activitatii de pregatire practica sau de e$aminare n vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, e$aminatorul, raspund mpreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o e$amineaza pentru ncalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie. (#1) (regatirea teoretica si practica a persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse n programe de consiliere si educatie rutiera a candidatilor si n perfectionarea modalitatilor de instruire a acestora. >valuarea psihologica este obligatorie n vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie. (#!) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, n conditiile stabilite de reglementarile n vigoare. (##) >valuarea psihologica se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, n conditiile legii, care se publica n %onitorul 3ficial al

)om"niei, (artea &. (#*) >valuarea psihologica se realizeaza n laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate sau de catre psihologi cu drept de libera practica, autorizati n conditiile legii. (#+) <ista laboratoarelor de specialitate autorizate si a psihologilor cu drept de libera practica, autorizati n conditiile legii, se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (*) (ersoanele care solicita prezentarea la e$amen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa ndeplineasca, potrivit legii, conditiile de v"rsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii. (+) (regatirea teoretica si practica a persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (1) (ot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea e$amenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au ncetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea ne ntrerupt n ultimii 17 ani n structurile politiei rutiere. (2) (olitistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca ndeplinesc conditiile prevazute la alin.(1). (4) (rograma de nvatam"nt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor n vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (5) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament. (17) (rocedura de e$aminare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. Art.!*. - (1) >$aminarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii si au domiciliul sau resedinta. (!) Borma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (#) -n localitatile n care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si n limba minoritatii nationale respective. (*) -n cazul cetatenilor straini care si stabilesc domiciliul sau resedinta n )om"nia, e$aminarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, ntr-o limba de circulatie internationala. (+) (ermisul de conducere este valabil 17 ani de la data eliberarii. <a schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, n cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la e$pirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou e$amen, n conditiile stabilite prin regulament. (1) Au are dreptul sa se prezinte la e$amen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotar"re judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, t"lharie sau de furt al unui autovehicul, cu e$ceptia cazurilor c"nd a intervenit una din situatiile prevazute la art.111 alin.(1).

Art.!+. , (1) (entru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie. (!) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin.(1) vor purta un semn distinctiv, n conditiile stabilite prin regulament. Art. !1. - (roprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, n scopul nsusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Art.!2. - (1) (ersoanele care si stabilesc domiciliul ori resedinta n )om"nia pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza si au domiciliul sau resedinta, n conditiile prevazute la art.!* alin.(1) si (1). (!) Cetatenii rom"ni cu domiciliul n strainatate pot solicita n )om"nia obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza si au locuinta detinuta n proprietate sau nchiriata. -n sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din )om"nia a cetateanului rom"n cu domiciliul n strainatate se considera resedinta. (#) abrogat (*) .e interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale. Art.!4. , >videnta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii si au domiciliul sau resedinta. .>%AA<&CA)>A )@6&>)A Art.!5. - (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara n conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule. (!) (articipantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale ndrumatorilor de circulatie ai %inisterului Apararii Aationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se e$ecuta lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza n imediata apropiere a unitatilor de nvatam"nt, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament. Art.#7. - (1) %ijloacele de semnalizare rutiera sunt/ a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora0 b) indicatoarele0 c) marcajele0 d) alte dispozitive speciale. (!) %ijloacele de semnalizare rutiera se constituie ntr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel nc"t sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, at"t pe timp de zi, c"t si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie n deplina concordanta ntre ele, precum si ntr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare. (#) .emnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei n intersectii au urmatoarele semnificatii/ a) semnalul de culoare verde permite trecerea0 b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea0 c) semnalul de culoare galbena, mpreuna cu cel de culoare rosie, interzic trecerea. (*) %ijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se ntretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. &nstalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se e$ecuta numai cu

avizul prealabil al politiei rutiere. (+) %ijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se ntretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit n nodul rutier respectiv. (1) %ijloacele de semnalizare rutiera pot fi nsotite si de dispozitive speciale de avertizare. (2) .e interzic/ a) amplasarea, n zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa st"njeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, pun"nd n pericol siguranta circulatiei0 b) lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora. Art.#1. - (articipantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, n urmatoarea ordine de prioritate/ a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier0 b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art.#! alin.(!) lit.a) si b)0 c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei0 d) semnalele luminoase sau sonore0 e) indicatoarele0 f) marcajele0 g) regulile de circulatie. Art.#!. - (1) .emnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii/ a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca n directia de mers c"t mai aproape de marginea drumului0 b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere0 c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie. (!) .unt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase/ a) pentru lumina rosie , autovehiculele apartin"nd politiei si pompierilor0 b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartin"nd politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, %inisterului Apararii care nsotesc coloane militare, unitatilor speciale ale .erviciului )om"n de &nformatii si ale .erviciului de (rotectie si (aza, Administratiei Aationale a (enitenciarelor din cadrul %inisterului Dustitiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din %inisterul (ublic, precum si cele apartin"nd Departamentului Aational Anticoruptie, atunci c"nd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni care au caracter de urgenta0 c) pentru lumina galbena , autovehiculele cu mase si:sau dimensiuni de gabarit depasite ori care nsotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate ntretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate n partea carosabila sau e$ecutarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase n pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. &nspectoratul 'eneral al (olitiei )om"ne poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta. (#) Autovehiculele prevazute la alin.(!) lit.a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(*) (e autovehiculele apartin"nd politiei si pe cele prevazute la alin.(!) lit.c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic. (+) %ijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament. Art.##. - (1) .emnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere. (!) .emnalizarea lucrarilor care se e$ecuta pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre e$ecutantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel nc"t aceasta sa asigure deplasarea n siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor n vigoare. (#) .emnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza n conditiile stabilite prin regulament, n conformitate cu reglementarile tehnice n vigoare. Art.#*. - Conditiile de circulatie pe viaducte si n tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, n conformitate cu reglementarile tehnice n vigoare. )>'@<& D> C&)C@<A6&> SECTIUNEA 1 $%li atiile participantilor la tra&ic Art.#+. - (1) (articipantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna n pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private. (!) (articipantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa nm"neze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de nmatriculare sau de nregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege. (#) -n e$ercitarea atributiilor care i revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati n interiorul acestuia atunci c"nd e$ista indicii despre sav"rsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala. (*) -n e$ercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu nscrisuri si nsemne distinctive. (+) (olitistii de frontiera, ndrumatorii de circulatie ai %inisterului Apararii Aationale, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul e$ercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant. (1) Conducatorii autovehiculelor cu masa ma$ima autorizata mai mare de #,+ tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci c"nd e$ecuta interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public. (2) Aevazatorii sunt obligati sa poarte, n deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba. Art.#1. - (1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte n timpul circulatiei pe drumurile publice, cu e$ceptia cazurilor prevazute n regulament. (!) (e timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata. (#) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci c"nd acestia se afla n timpul mersului, cu e$ceptia celor prevazute cu dispozitive tip Em"ini libereF. Art.#2. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, n lipsa acestuia, c"t mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, n sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au n functiune

mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore. (!) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule c"t mai aproape de marginea drumului n sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au n functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore. (#) -n situatiile prevazute la alin.(1) si (!), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil p"na la trecerea vehiculelor respective. Art.#4. - Conducatorii vehiculelor, cu e$ceptia celor trase sau mpinse cu m"na, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si e$aminatorul autoritatii competente, n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului e$pirat si:sau recoltarii probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier. Art.#5. - (roprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si n termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Art.*7. - (1) )egulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, n conformitate cu reglementarile n vigoare. (!) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala ma$ima autorizata este mai mare de #,+ tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de %inisterul 6ransporturilor, Constructiilor si 6urismului. (#) (revederile alin. (!) nu se aplica n cazul %inisterului Administratiei si &nternelor, %inisterului Apararii si .erviciului )om"n de &nformatii. (*) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. (+) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai nsotit de permisul de conducere. SECTIUNEA a 2-a 'e uli pentru circulatia vehiculelor 1. (ozitii n timpul mersului si circulatia pe benzi Art.*1. - (1) =ehiculele si animalele, atunci c"nd circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, n sensul de circulatie, c"t mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie. (!) Aumerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza n ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre a$a acestuia. -n cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra n numerotarea benzilor de circulatie. (#) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva. Art.*!. - C"nd circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule n functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, av"nd obligatia sa revina pe prima banda ori de c"te ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art.*#. - (1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva. (!) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata l"nga marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci c"nd conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra n trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. !. %ijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule Art.**. - (1) -n circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, n conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate n dotare si omologate. (!) -n circulatia pe autostrazi, pe drumurile e$pres si cele nationale europene (>) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si n timpul zilei luminile de nt"lnire. (#) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de nt"lnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice. (*) -n circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si n alte autovehicule dec"t cele prevazute la art.#! alin.(!), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. (+) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera n legatura cu prezenta n trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei. #. Depasirea Art.*+. - (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece naintea altui vehicul ori pe l"nga un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule n care s-a aflat initial. (!) Conducatorul vehiculului care se angajeaza n depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula n fata sau n spatele lui nu a initiat o asemenea manevra. (#) Atunci c"nd prin manevra de depasire se trece peste a$a care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire. (*) Au constituie depasire, n sensul alin.(1), situatia n care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi dec"t vehiculele care circula pe alta banda n acelasi sens de circulatie. (+) Depasirea se efectueaza numai pe partea st"nga a vehiculului depasit. 6ramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a ncadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre st"nga se depaseste prin partea dreapta. (1) 6ramvaiul aflat n mers poate fi depasit si pe partea st"nga atunci c"nd drumul este cu sens unic sau c"nd ntre sina din dreapta si marginea trotuarului nu e$ista spatiu suficient. Art.*1. - 3bligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile n care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament. *. 6recerea pe l"nga vehiculele care circula din sens opus Art.*2. - Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze ntre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule c"t mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective. +. =iteza si distanta dintre vehicule Art.*4. - Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze n

functie de conditiile de drum, astfel nc"t sa poata efectua orice manevra n conditii de siguranta. Art. *5. , (1) <imita ma$ima de viteza n localitati este de +7 9m:h. (!) (e anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A si 8, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 47 9m:h. <imitele de viteza mai mari de +7 9m:h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere. (#) (e anumite sectoare de drum, tin"nd seama de mprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 17 9m:h pentru tramvaie si de #7 9m:h pentru toate autovehiculele. (*) <imitele ma$ime de viteza, n afara localitatilor, sunt/ a) pe autostrazi - 1#7 9m:h0 b) pe drumurile e$pres sau pe cele nationale europene (>) - 1779m:h0 c) pe celelalte categorii de drumuri - 57 9m:h. Art.+7. - (1) =itezele ma$ime admise n afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art.1+ alin.(!) sunt/ a) 1#7 9m:h pe autostrazi, 177 9m:h pe drumurile e$pres sau pe cele nationale europene (>) si 57 9m:h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, 8 si 8>0 b) 117 9m:h pe autostrazi, 57 9m:h pe drumurile e$pres sau pe cele nationale europene (>) si 47 9m:h pe celelalate categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, C>, D si D> si subcategoriile D1 si D1>0 c) 57 9m:h pe autostrazi, 47 9m:h pe drumurile e$pres sau pe cele nationale europene (>) si 27 9m:h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, 81, C1 si C1>0 d) *+ 9m:h, pentru tractoare si mopede. (!) =iteza ma$ima admisa n afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 17 9m:h mai mica dec"t viteza ma$ima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator. (#) =iteza ma$ima admisa pentru autovehicule cu mase si:sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de *7 9m:h n localitati, iar n afara localitatilor de 27 9m:h. (*) =iteza ma$ima admisa n afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica n vederea obtinerii permisului de conducere este cu !7 9m:h mai mica dec"t viteza ma$ima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse. Art.+1. - Conducatorul unui vehicul care circula n spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii. Art.+!. - (1) >ste interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori ntreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu e$ceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera. (!) 3rganizatorii ntrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic. (#) -n caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a ne ndeplinirii atributiilor prevazute la alin.(!), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz. Art.+#. - Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, n apropierea unitatilor de nvatam"nt, pietelor, t"rgurilor, spitalelor, precum si n zonele cu risc sporit de accidente. 1. )eguli referitoare la manevre Art.+*. - (1) Conducatorul de vehicul care e$ecuta o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un r"nd de vehicule stationate sau de intrare ntr-un asemenea r"nd, de trecere pe o alta

banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre st"nga sau care urmeaza sa efectueze o ntoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna n pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. (!) .emnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe ntreaga durata a manevrei. 2. &ntersectii si obligatia de a ceda trecerea Art.++. - &ntersectiile sunt/ a) cu circulatie nedirijata0 b) cu circulatie dirijata. -n aceasta categorie sunt incluse si intersectiile n care circulatia se desfasoara n sens giratoriu. Art.+1. - <a apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa i permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept. Art.+2. - (1) <a intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta. (!) <a intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia. (#) (atrunderea unui vehicul ntr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei. (*) -n intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula n interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda n intersectie. Art.+4. - -n cazul vehiculelor care patrund ntr-o intersectie dintre un drum nchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public. Art.+5. - (1) -n intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere c"nd efectueaza virajul spre st"nga sau c"nd semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie. (!) -n intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre st"nga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta. (#) -n intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai n cazul n care doua vehicule urmeaza sa se nt"lneasca, fiecare intr"nd n intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator av"nd aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii. (*) C"nd un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu v"rful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul n directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie. 4. 6recerea la nivel cu calea ferata Art.17. - (1) (articipantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz. (!) <a trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca n dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt n curs de cobor"re ori n pozitie orizontala si:sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt n functiune. (#) <a trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata. 5. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara Art. 11. , (1) (entru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art.#! alin.(!) lit.a) si

b), atunci c"nd se deplaseaza n actiuni de interventie sau n misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba n functiune semnalele luminoase si sonore. (!) Conducatorii autovehiculelor aflati n situatiile prevazute la alin.(1) pot ncalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu e$ceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata. (#) C"nd pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin.(1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia. Art.1!. - (1) <a intrarea n intersectiile unde lumina rosie a semaforului este n functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art.11 alin.(1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, n caz contrar urm"nd sa raspunda, potrivit legii. (!) C"nd doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza n misiune av"nd semnalele luminoase si sonore n functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate. 17. 3prirea, stationarea si parcarea Art.1#. - (1) .e considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult + minute. (este aceasta durata, imobilizarea se considera stationare. (!) Au se considera oprire/ a) imobilizarea vehiculului at"t timp c"t este necesara pentru mbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv0 b) imobilizarea autovehiculului av"nd o masa totala ma$ima autorizata de p"na la #,+ tone, at"t timp c"t este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale. (#) (entru autovehiculele care transporta marfuri, altele dec"t cele prevazute la alin.(!) lit.b), administratorul drumului public mpreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, n care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor. (*) .e considera parcare stationarea vehiculelor n spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator. (+) =ehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat l"nga si n paralel cu marginea acesteia, pe un singur r"nd, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. %otocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si c"te doua, una l"nga alta. Art.1*. - (1) (olitia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea n locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. )idicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz. (!) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia. Art.1+. - Cazurile si conditiile n care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, n conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. 11. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane Art.11. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport n cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa ma$ima autorizata mai mare de #,+ tone, care circula n trafic intern si international. (!) (revederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartin"nd %inisterului Administratiei si &nternelor, %inisterului Apararii si .erviciului )om"n de &nformatii.

(#) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (*) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai nsotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus. Art.12. - .e interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase n vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu ndeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute n Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.).), ncheiat la 'eneva la #7 septembrie 15+2, la care )om"nia a aderat prin <egea nr.#1:155*, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.). corespunzator. Art.14. - (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai n conditiile prevazute de reglementarile n vigoare. (!) =ehiculele care, prin constructie sau, datorita ncarcaturii transportate, depasesc masa si:sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. Art.15. - Autovehiculele cu mase si:sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de nsotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art.#! alin.(1) lit.c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina n functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public. SECTIUNEA a (-a 'e uli pentru alti participanti la tra&ic Art.27. - (1) (entru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba v"rsta de cel putin 11 ani. (!) (entru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba v"rsta de cel putin 1* ani. (#) 8icicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. >ste interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive n stare de functionare. Art.21. - (1) .unt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau n turma pe drumurile nationale, n municipii si pe drumurile la nceputul carora e$ista indicatoare de interzicere a accesului. (!) -n cazurile prevazute la alin.(1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. (#) (entru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau mpinse cu m"na, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea c"te un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, n conformitate cu prevederile regulamentului. Art.2!. - (1) (ietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar n lipsa acestuia, pe acostamentul din partea st"nga a drumului, n directia lor de mers. C"nd si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule c"t mai aproape de marginea din partea st"nga a partii carosabile, n directia lor de mers. (!) (ietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci c"nd sunt angajati n traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. (#) 6raversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe a$a acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar n lipsa acestora, n localitati, pe la

coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. (*) (ietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta ntreaga raspundere a accidentarii lor, n conditiile n care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. (+) .unt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate e$clusiv tragerii sau mpingerii cu m"na, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role. (1) .e e$cepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, n e$ercitarea atributiilor de serviciu, sa ndrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, n conditiile stabilite prin regulament. (2) >ste interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar c"nd aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru. Art.2#. - )egulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament. SECTIUNEA a )-a Circulatia pe autostra"i Art.2*. - (1) (e autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor n vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau mpinse cu m"na, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de +7 9m:h. (!) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise nvatarea conducerii unui vehicul, ncercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile. (#) .e interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu e$ceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar. (*) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, n sensul de mers. SECTIUNEA a *-a $%li atii n ca" de accident Art.2+. , Accidentul de circulatie este evenimentul care ntruneste cumulativ urmatoarele conditii/ a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea ntr-un asemenea loc0 b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale0 c) n eveniment a fost implicat cel putin un vehicul n miscare0 d) s-a produs ca urmare a ncalcarii unei reguli de circulatie. Art.21. - (1) =ehiculele nmatriculate sau nregistrate, cu e$ceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii. (!) (olitia rutiera dispune masura retinerii certificatului de nmatriculare sau nregistrare si retragerea placutelor cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate n trafic, eliber"nd dovada fara drept de circulatie.

(#) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa #7 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin.(!), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului. Art.22. , (1) Conducatorul unui vehicul implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. (!) 3rice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si n situatia n care n eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de ndata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 11!, e$istent n retelele de telefonie din )om"nia. (#) >ste interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara ncuviintarea politiei care cerceteaza accidentul. Art.24. - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si e$aminatorului autoritatii competente n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat ntr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si p"na la testarea concentratiei alcoolului n aerul e$pirat sau recoltarea probelor biologice. (!) -n situatia n care nu sunt respectate dispozitiile alin.(1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a e$aminatorului respectiv n momentul producerii accidentului. Art.25. - (1) Conducatorul de vehicul implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat n afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze c"t mai aproape de bordura sau acostament, semnaliz"ndu-l corespunzator. (!) -n situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte n termen de !* de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, n vederea ntocmirii documentelor de constatare si eliberarii autorizatiei de reparatie. (!1) Dispozitiile alin. (!) nu se aplica n cazul n care se ncheie o constatare amiabila de accident, daca sunt ndeplinite cumulativ urmatoarele conditii/ a) s-au produs pagube materiale a caror despagubire este asigurata prin polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule0 b) accidentul nu s-a produs ca urmare a sav"rsirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia, n conditiile prevazute la art. 111 alin. (1) lit. b) si c), dupa caz, precum si a faptei prevazute la art. 41 alin. (1)0 c) cel putin unul dintre conducatorii vehiculelor implicate n accident si-a recunoscut vinovatia n producerea accidentului de circulatie0 d) conducatorul de vehicul care si-a recunoscut vinovatia n producerea accidentului de circulatie detine asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabila0 e) cei doi conducatori de vehicule implicate n accidentul de circulatie au completat si semnat fara obiectiuni formularul de constatare amiabila de accident. (!!) .ocietatea de asigurare verifica ndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (!1) lit. a) , e), precum si corectitudinea ntocmirii formularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, validitatea sau nulitatea constatarii amiabile de accident0 (!#) .ocietatile de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentantii acestora, sesizati de producerea unui accident de

circulatie n baza formularului de constatare amiabila de accident au obligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, precum si de a aduce la cunostinta celui implicat obligatia de a se prezenta la unitatea de politie, daca e$ista indicii cu privire la ne ndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (!1) lit. b). (!*) -n situatia prevazuta la alin. (!#), conducatorul de vehicul implicat n accidentul de circulatie are obligatia de a se prezenta la unitatea de politie n termen de !* de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, n vederea ntocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulatie si eliberarea autorizatiei de reparatie. (!+) (rocedura atestarii prevazute la alin. (!!), precum si forma, continutul si modul de distribuire a formularului de constatare amiabila de accident, prevazut la alin. (!1) lit. e) se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei de .upraveghere a Asigurarilor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (#) abrogat Art.47. - (roprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat n alte mprejurari dec"t ntr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia sa produs evenimentul pentru ntocmirea documentelor de constatare. Art. 471 , (ersoanele fizice sau juridice autorizate sa e$ecute lucrari de reparatii la vehicule avariate, au obligatia sa comunice imediat la solicitarea politiei rutiere datele nregistrate, conform prevederilor legale, n evidentele proprii. Art.41. - (1) -n vederea ntocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea Comisiei de .upravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are n evidenta vehiculele nmatriculate sau nregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor. (!) <a solicitarea Comisiei pentru supravegherea asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, n vederea ntocmirii dosarelor pentru despagubire. (#) <a solicitarea politiei rutiere, societatile de asigurare comunica acesteia date referitoare la constatarile amiabile de accidente nregistrate n evidentele acestora. SECTIUNEA a +-a Circulatia autovehiculelor n tra&icul international Art.4!. - (1) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n )om"nia pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca ndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise n circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, n conditiile stabilite prin tratatele la care )om"nia este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale @niunii >uropene sau .patiului >conomic >uropean ori a carui valabilitate este recunoscuta n aceste state pe baza de reciprocitate. (!) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din )om"nia, daca ndeplinesc conditiile tehnice prevazute n Conventia asupra circulatiei rutiere, ncheiata la =iena la 4 noiembrie 1514 si ratificata de )om"nia prin Decretul nr.#14:1547, dar numai pe perioada c"t sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule. (#) (entru a conduce un autovehicul pe teritoriul )om"niei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat ntr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (!), trebuie sa posede si permis de conducere international. (*) Autovehiculele si remorcile nmatriculate n alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul n )om"nia, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de ma$imum 57 de zile de la introducerea acestora n tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie. (+) (ersoanele care si-au stabilit resedinta n )om"nia pot sa si nmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(1) Autovehiculele nmatriculate n statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (!) sunt obligate sa poarte n partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat nmatricularea. Art.4#. - (1) (ersoanele care domiciliaza n alte state, aflate temporar n )om"nia, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite n Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 4! alin. (!), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate. (!) (ersoanele cu domiciliul n )om"nia care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 57 de zile de la intrarea lor n tara. (#) (ersoanele care si-au stabilit resedinta n )om"nia pot sa si preschimbe permisul de conducere, obtinut n alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, ntr-unul rom"nesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta. (*) (reschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare rom"nesti se efectueaza n conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. &AB)AC6&@A& .& (>D>(.> Art.4*. - Aerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care ntruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta. Art.4+. - (1) (unerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, ne nmatriculat sau ne nregistrat, se pedepseste cu nchisoare de la unu la # ani. (!) (unerea n circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la unu la + ani. (#) 6ractarea unei remorci ne nmatriculate sau ne nregistrate ori cu numar fals de nmatriculare sau de nregistrare se pedepseste cu nchisoare de la # luni la ! ani sau cu amenda. (*) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare au fost retrase sau a unui vehicul nmatriculat n alt stat care nu are drept de circulatie n )om"nia se pedepseste cu nchisoare de la 1 luni la ! ani. Art.41. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu nchisoare de la unu la + ani. (!) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori careia e$ercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule n )om"nia se pedepseste cu nchisoare de la 1 luni la # ani sau cu amenda. (#) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(!) se sanctioneaza si persoana care ncredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla n una dintre situatiile prevazute la alin.(1) sau (!) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Art.42. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o mbibatie alcoolica de peste 7,47 g:l alcool pur n s"nge se pedepseste cu nchisoare de la unu la + ani. (!) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

(#) .ubstantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre %inisterul .anatatii, iar lista acestora se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. (*) Daca persoana aflata n una dintre situatiile prevazute la alin.(1) sau (!) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla n procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este nchisoare de la ! la 2 ani. (+) )efuzul, mpotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, sau a e$aminatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului e$pirat, n vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu nchisoare de la ! la 2 ani. Art.44. - (1) )ecoltarea probelor biologice se face n unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate n acest sens sau n institutii medico-legale si se efectueaza numai n prezenta unui reprezentant al politiei rutiere. (!) .tabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei n organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face n institutiile medico-legale autorizate, n conformitate cu normele metodologice elaborate de %inisterul .anatatii. (#) .tabilirea prezentei alcoolului n aerul e$pirat sau testarea preliminara a prezentei n organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. (*) .tabilirea concentratiei de alcool n aerul e$pirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (+) (ersoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca av"nd o concentratie de p"na la 7,*7 mg:l alcool pur n aerul e$pirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale prevazute la alin. (1), n vederea stabilirii mbibatiei de alcool n s"nge. (1) (ersoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca av"nd o concentratie de peste 7,*7 mg:l alcool pur n aerul e$pirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (2) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati n trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, n produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora li se recolteaza obligatoriu probe biologice. Art.45. - (1) (arasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto aflat n procesul de instruire sau de e$aminatorul autoritatii competente aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat ntr-un accident de circulatie n urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara ncuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu nchisoare de la ! la 2 ani. (!) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului. (#) Au constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, n lipsa altor mijloace de transport, el nsusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara n masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de nmatriculare sau nregistrare a vehiculului condus, consemnate ntr-un registru special, daca se napoiaza imediat la locul accidentului.

(*) Au constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de ndata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, n vederea ntocmirii documentelor de constatare. (+) Au constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie. Art.57. - (1) Bapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat n procesul de instruire, ori a e$aminatorului autoritatii competente, aflat n timpul desfasurarii probelor practice ale e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, p"na la recoltarea probelor biologice ori p"na la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau p"na la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora n aerul e$pirat, se pedepseste cu nchisoare de la unu la + ani. (!) Au constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si p"na la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, n cazul n care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto. Art.51. - Ae ndeplinirea obligatiilor prevazute la art.!! alin.(+) de catre medicul de familie, n cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu nchisoare de la # luni la ! ani sau cu amenda. Art.5!. - (1) Bapta sav"rsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce n stare de ne ntrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu nchisoare de la 1 luni la ! ani sau cu amenda. (!) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca n eroare participantii la trafic. (#) 3rganizarea sau participarea, n calitate de conducator de vehicul sau de animale, la ntreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu nchisoare de la # luni la ! ani sau cu amenda. (*) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(#) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune n pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. (+) <asarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu nchisoare de la # la 2 ani. Art.5#. - (1) -ndeplinirea defectuoasa sau ne ndeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale. (!) )epararea autovehiculelor av"nd urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu nchisoare de la # luni la ! ani sau cu amenda. (#) Au constituie infractiunea prevazuta la alin. (!) repararea autovehiculelor av"nd urme de accident, n baza atestarii validitatii constatarii amiabile de accident. Art.5*. - (1) >fectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare n zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata n conditiile legii, se pedepseste cu nchisoare de la 1 luni la # ani sau cu amenda.

(!) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite n autorizatia de constructie, eliberata n conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, n cazul constructiilor amplasate n zona acestuia. (#) (ersoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu nchisoare de la # luni la ! ani sau cu amenda. (*) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(#) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre e$ecutantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale. )A.(@AD>)> C3A6)A=>A6&3AA<A Art.55. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa & de sanctiuni urmatoarele fapte sav"rsite de catre persoane fizice/ 1. conducerea unui autovehicul n mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 17 9m:h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv0 !. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers0 #. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice0 *. ne ndeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia n alte mprejurari dec"t n urma unui accident de circulatie0 +. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor0 1. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu v"rful orientat n jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde n cazul benzilor cu circulatie reversibila0 2. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de #7 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei0 4. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, n timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate0 5. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, n timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata0 17. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, c"nd drumul are o singura banda0 11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale0 1!. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dob"ndirea permisului de conducere0 1#. lasarea libera n timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului0 1*. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci c"nd se afla n vehicule0 1+. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului0 11. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau nregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a mpiedica identificarea numarului de nmatriculare sau de nregistrare0 12. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de nmatriculare ori placutele nu corespund standardelor n vigoare0 14. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele dec"t cele prevazute

la art.17! alin.(#) lit.b) ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. (!) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav"rseste o fapta pentru care se aplica ! puncte de penalizare, conform art.174 alin.(1) lit.a). Art.177. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a &&-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav"rsite de persoane fizice/ 1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera n punctele de trecere a frontierei de stat a )om"niei, ale ndrumatorilor de circulatie ai %inisterului Apararii Aationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se e$ecuta lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor0 !. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu e$ceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art.#! alin.(!) lit.a) si b)0 #. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare0 *. ne ndeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, n termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de nmatriculare ori de nregistrare, n cazul n care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor n vigoare0 +. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate nvatarii conducerii auto, prevazute n reglementarile n vigoare0 1. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici dec"t cele prevazute n certificatul de nmatriculare sau nregistrare ori sunt uzate peste limita admisa0 2. conducerea unui autovehicul care, n mers sau stationare, polueaza fonic sau emana no$e peste limita legal admisa0 4. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere0 5. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, ntr-o intersectie n care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci c"nd spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri0 17. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea n siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic0 11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea n functiune, n timpul zilei, luminile de nt"lnire n circulatia pe drumurile publice0 1!. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care e$ecuta lucrari n zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel0 1#. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate. (!) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav"rseste o fapta pentru care se aplica # puncte de penalizare, conform art.174 alin.(1) lit.b). (#) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a &&-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii e$ercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de #7 de zile sav"rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte/ a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata0 b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati n traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului0

c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept0 d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului0 e) nerespectarea regulilor privind depasirea0 f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat n e$ercitarea atributiilor de serviciu0 g) nerespectarea prevederilor art.25 alin.(!). Art.171. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a &&&-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav"rsite de persoane fizice/ 1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a e$pirat0 !. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national rom"nesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, n termenul prevazut de lege0 #. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul n )om"nia care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut n alt stat, n termenul prevazut de lege0 *. ne ndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare a autovehiculului ori remorcii n cazurile prevazute de lege0 +. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus0 1. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu e$ceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se ncadreaza n alta clasa de sanctiuni0 2. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas n interiorul acesteia0 4. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor0 5. nereducerea vitezei n cazurile prevazute de regulament0 17. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate0 11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori c"nd acestea lipsesc0 1!. nerespectarea regulilor n cazul imobilizarii involuntare n pasaje subterane si tuneluri0 1#. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor n sau pe vehicule0 1*. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora n timpul mersului0 deschiderea usilor autovehiculului atunci c"nd acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune n pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic0 1+. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane n alte locuri dec"t n statiile semnalizate ca atare0 11. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi0 12. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti. (!) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav"rseste o fapta pentru care se aplica * puncte de penalizare, conform art.174 alin.(1) lit.c). (#) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a &&&-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 17 de zile sav"rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte/ a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale0 b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public0 c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea ntr-o astfel de coloana0

d) circulatia pe sens opus, cu e$ceptia cazurilor n care se efectueaza regulamentar manevra de depasire. Art.17!. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a &=-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav"rsite de persoane fizice/ 1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a e$pirat0 !. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare ori daca placutele cu numarul de nmatriculare ori de nregistrare nu sunt fi$ate n locurile special destinate0 #. conducerea unui vehicul cu tractiune animala ne nregistrat0 *. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, n cazurile si termenele prevazute de lege0 +. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional0 1. neefectuarea verificarii medicale periodice0 2. ne ndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art.!! alin.(+) n cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat n evidenta sa ntr-un accident de circulatie n urma caruia au rezultat numai pagube materiale0 4. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina0 5. lipirea de afise, inscriptii sau nscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora0 17. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept0 11. detinerea, montarea sau folosirea n circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei0 1!. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara0 1#. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel0 1*. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a ncredintat vehiculul spre a fi condus0 1+. ne ndeplinirea obligatiilor ce i revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri0 11. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala0 12. nerespectarea dispozitiilor art.2* privind circulatia pe autostrazi0 14. ne ndeplinirea obligatiilor prevazute la art.25 alin.(!) n cazul implicarii conducatorului de autovehicul ntr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale0 15. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula n baza autorizatiei pentru proba0 !7. conducerea unui autovehicul care circula n baza autorizatiei pentru probe n afara judetului sau a municipiului 8ucuresti n raza caruia si are sediul titularul autorizatiei0 !1. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila0 !!. sav"rsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de e$presii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic0 !#. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz0 !*. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor0 !+. neprezentarea, n mod nejustificat, n termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul0 !1. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau

materiale ce pun n pericol siguranta circulatiei0 !2. transportul copiilor n v"rsta de p"na la 1! ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor0 !4. conducerea autovehiculului cu masa ma$ima autorizata mai mare de #,+ tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate0 !5. neaplicarea, n partea din spate a unui autovehicul nmatriculat ntr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat nmatricularea0 #7. stationarea neregulamentara pe drumurile publice n conditii de vizibilitate redusa0 #1. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate naintea trecerii la nivel cu calea ferata0 #!. lovirea si:sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator0 ##. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege0 #*. neaplicarea, n partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus0 #+. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu e$ceptia celor omologate si:sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator0 #1. aplicarea de afise, reclame publicitare, nscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restr"ng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori mpiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare0 #2. ncalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si:sau gabaritul depasit. #4. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. 471 sau comunicarea de date ine$acte sau incomplete (!) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care sav"rseste o fapta pentru care se aplica 1 puncte de penalizare, conform art.174 alin.(1) lit.d). (#) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a &=-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii e$ercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 57 de zile sav"rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte/ a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune0 b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de fr"nare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera mpreuna cu specialistii )egistrului Auto )om"n0 c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata c"nd barierele sau semibarierele sunt cobor"te ori n curs de cobor"re sau c"nd semnalele cu lumini rosii si:sau sonore sunt n functiune0 d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.#+ alin.(#)0 e) depasirea cu mai mult de +7 9m:h a vitezei ma$ime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. Art.17#. - (1) .uspendarea e$ercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune/ a) pentru o perioada de #7 de zile, daca titularul permisului de conducere a sav"rsit contraventii care cumuleaza 1+ puncte de penalizare0 b) pentru o perioada de 17 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin 1+ puncte de penalizare n urmatoarele 1! luni de la data e$pirarii ultimei suspendari a e$ercitarii dreptului de a conduce.

(!) -n cazul n care conducatorul de autovehicul sau tramvai sav"rseste, ntr-un interval de 1 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou, o noua fapta prevazuta la art.177 alin.(#), art.171 alin.(#) si art.17! alin.(#), perioada de suspendare se majoreaza cu nca #7 de zile. (#) -n cazurile prevazute la alin.(1) si (!) hotar"rea de suspendare a e$ercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are n evidenta contravenientul, n termen de 17 zile de la data constatarii ultimei contraventii. (*) (unctele de penalizare se anuleaza la mplinirea termenului de 1 luni de la data constatarii contraventiei. (+) .uspendarea e$ercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate p"na n acel moment. (1) -n cazurile prevazute la alin.(1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, n termen de + zile de la primirea nstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. (2) Aeprezentarea contravenientului n termenul prevazut la alin.(1), n mod nejustificat, atrage majorarea cu #7 de zile a duratei de suspendare a e$ercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin.(1) lit.a) si b). Art.17*. , <a cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului 8ucuresti pe raza careia a fost sav"rsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din &nspectoratul 'eneral al (olitiei )om"ne, dar nu mai putin de #7 de zile, n conditiile prevazute n regulament. Art.17+. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta n clasa a =-a de sanctiuni urmatoarele fapte sav"rsite de catre persoane juridice/ 1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor n vigoare0 ne nlaturarea obstacolelor care mpiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata0 !. ne ndeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel0 #. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor n vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate n zona drumului public0 *. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor n vigoare, precum si neluarea masurilor de nlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila0 +. amplasarea n zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea0 1. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere0 2. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si politia rutiera privind amplasarea si e$ecutarea de lucrari n zona drumului public0 4. nerespectarea obligatiilor de catre e$ecutant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor n partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala0 5. ne ndeplinirea obligatiilor ce i revin, potrivit normelor legale, n legatura cu vehiculele si conducatorii acestora0 17. necomunicarea, n termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a ncredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice0 11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea n circulatie a vehiculelor0 1!. neasigurarea nsotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite0 1#. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de e$ecutie a lucrarilor n zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant0 1*. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere0

1+. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera n unitatile de nvatam"nt0 11. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar n afara localitatilor, n zona de siguranta a drumului public0 12. refuzul nejustificat de a nmatricula sau de a nregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare ori de a mentiona n certificatul de nmatriculare datele de identificare a utilizatorului0 14. ne ndeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente nscrierea n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare a datelor de identificare a utilizatorului0 15. ne ndeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor ntrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea n siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic0 !7. ne ndeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora0 !1. ncredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional0 !!. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si:sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa n conditiile legii ori pe alte trasee dec"t cele stabilite de autoritatea competenta0 !#. ne ndeplinirea obligatiei de nstiintare a politiei rutiere de pe a cGrei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie0 !*. ne ndeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale n conditiile art.21 alin.(!)0 !+. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a e$ecuta sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, n termenul stabilit mpreuna cu politia rutiera0 !1. punerea n aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate, n prealabil, de catre administratorul drumului public si politia rutiera0 !2. ncalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori n cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii e$istentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule0 !4. ne ndeplinirea obligatiei de ntretinere a drumului public, pe timp de iarna, potrivit reglementarilor n vigoare. !5. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. 471 sau comunicarea de date ine$acte sau incomplete.F Art.171. - (1) -n cazurile prevazute la art.177 alin.(#), art.171 alin.(#), art.17! alin.(#) si art.172 conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte, obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie. (!) -n cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste p"na la promovarea testului. Art.172. - .anctiunile prevazute la art.177 alin.(#), art.171 alin.(#), art.17! alin.(#), art.17# alin.(!) si art.171 se aplica si instructorului auto atestat, aflat n procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori e$aminatorului aflat n timpul desfasurarii probei practice a e$amenului pentru obtinerea permisului de conducere. Art.174. - (1) .av"rsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe l"nga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza/

a) ! puncte de penalizare pentru sav"rsirea urmatoarelor fapte/ 1. folosirea incorecta a luminilor de drum la nt"lnirea cu un autovehicul care circula din sens opus0 !. folosirea telefoanelor mobile n timpul conducerii, cu e$ceptia celor prevazute cu dispozitive de tip Em"ini libereF0 #. nerespectarea obligatiei de a purta, n timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz0 *. depasirea cu 17-!7 9m:h a vitezei ma$ime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic0 +. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis0 1. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers0 2. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de nt"lnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri e$pres si pe drumuri nationale europene (>)0 4. stationarea neregulamentara0 5. refuzul nm"narii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului0 b) # puncte de penalizare pentru sav"rsirea urmatoarelor fapte/ 1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor e$pres sau a drumurilor nationale europene (>)0 !. depasirea cu !1-#7 9m:h a vitezei ma$ime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic0 #. nerespectarea regulilor privind manevra de ntoarcere, mersul napoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale0 *. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care l precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale0 +. nerespectarea semnificatiei indicatorului EocolireF, instalat pe refugiul statiilor de tramvai0 1. patrunderea ntr-o intersectie atunci c"nd circulatia n interiorul acesteia este blocata0 c) * puncte de penalizare pentru sav"rsirea urmatoarelor fapte/ 1. nerespectarea obligatiilor care i revin n cazul vehiculelor ramase n pana sau avariate0 !. nerespectarea semnificatiei indicatorului E.63(F0 #. depasirea cu #1-*7 9m:h a vitezei ma$ime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic0 *. circulatia n timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare0 +. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci c"nd dovada nlocuitoare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a e$pirat0 d) 1 puncte de penalizare pentru sav"rsirea urmatoarelor fapte/ 1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia0 !. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata0 #. depasirea cu *1-+7 9m:h a vitezei ma$ime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic0 *. conducerea unui vehicul nmatriculat sau nregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare0 +. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada0

1. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada n alte locuri dec"t cele special amenajate si semnalizate0 2. e$ecutarea pe autostrada a manevrei de ntoarcere sau de mers napoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile0 4. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor 6recere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, 6recere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau 3prire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata0 5. schimbarea directiei de mers prin viraj spre st"nga, daca prin aceasta se ncalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie0 17. patrunderea ntr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei n interiorul intersectiei. (!) (rocedura de nregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament. Art.175. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar n punctele de trecere a frontierei de stat a )om"niei de catre politistii de frontiera. (!) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemn"ndu-se aceasta n procesul-verbal de constatare a contraventiei. (#) -n cazurile prevazute la alin.(!), procesul-verbal se poate ncheia si n lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mention"ndu-se aceasta n procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori. (*) Borma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. (+) Contravenientul, cu e$ceptia persoanei juridice, poate achita, n termen de cel mult ! zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (1) (entru amenzile contraventionale n cuantum de p"na la !7 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (2) -n cazul prevazut la alin.(1), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezent"nd contravaloarea amenzii n care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta sav"rsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara ncheierea procesuluiverbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara. (4) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de >conomii si Consemnatiuni , C.>.C. , ..A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul sav"rsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a )om"niei. 3 copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, n termenul prevazut de lege. (5) (revederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale 3rdonantei 'uvernului nr.!:!771 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin <egea nr.147:!77!, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel. Art.117. - -n cazul n care mpotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art.11! lit.c) din Codul penal, suspendarea e$ercitarii dreptului de a conduce se dispune pe ntreaga perioada c"t dureaza interzicerea dreptului de a e$ercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul. Art.111. - (1) (ermisul de conducere sau dovada nlocuitoare a acestuia se retine n urmatoarele cazuri/

a) la cumularea a cel putin 1+ puncte de penalizare0 b) c"nd titularul acestuia a sav"rsit una dintre infractiunile prevazute la art.4+, art.41 alin.(!), art.42 alin.(1), (!), (*) si (+), art.45 alin.(1), art.57 alin.(1) si art.5! alin.(#) si (+)0 c) la sav"rsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art.177 alin.(#), art.171 alin.(#), art.17! alin. (#) si art. 11+ alin.(1)0 d) c"nd titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie0 e) c"nd prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla n mod nejustificat asupra altei persoane0 f) c"nd perioada de valabilitate a e$pirat. (!) <a retinerea permisului de conducere, n cazurile prevazute la alin.(1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada nlocuitoare cu sau fara drept de circulatie. (#) -n situatiile prevazute la alin.(1) lit.b) si art.17! alin.(#), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie. (*) (ermisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat ntr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a ncalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art.17! alin.(#), eliber"ndu-se dovada nlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie ncalcata este una dintre cele prevazute la art.177 alin.(#) si art.171 alin.(#), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 1+ zile. (+) -n situatiile prevazute la art.4+, art.41 alin.(!), art.57 alin.(1), art.177 alin.(#) si art.171 alin.(#), dovada nlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 1+ zile. (1) (entru cazurile prevazute la alin.(*) teza a &&-a si alin.(+), dreptul de circulatie se poate prelungi, din #7 n #7 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia sa comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care e$ercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori pl"ngerea introdusa mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, p"na la ram"nerea definitiva si irevocabila a hotar"rii judecatoresti. (2) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, de orice persoana interesata. (rocedura prealabila nu este obligatorie. Art.11!. , (1) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori dovada nlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera n urmatoarele cazuri/ a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila0 b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase0 c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute n normele tehnice n vigoare0 d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive dec"t cele omologate0 e) sistemul de fr"nare de serviciu este defect0 f) sistemul de fr"nare de ajutor sau de stationare este defect0 g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise0 h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici dec"t cele prevazute n cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa0 i) zgomotul n mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul0 j) motorul emite no$e poluante peste limitele legal admise0 9) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului0 l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si:sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restr"ng sau

estompeaza vizibilitatea n timpul mersului, at"t din interior, c"t si din e$terior0 m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si:sau posterioara a acestuia afise, nscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de nmatriculare0 n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant0 o) placutele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele dec"t cele omologate0 p) datele din certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului0 r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie n cazurile prevazute n prezenta ordonanta de urgenta0 s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila n caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii0 t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, n conformitate cu prevederile legale0 u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare0 v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este ntr-o stare avansata de degradare0 $) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate nvatarii conducerii autovehiculelor n procesul instruirii persoanelor n vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile n vigoare. (!) -n situatiile prevazute la alin.(1) lit.b), c), e), g), 9), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de nmatriculare sau de nregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada nlocuitoare fara drept de circulatie, iar n cazurile prevazute la alin.(1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) si $), o dovada nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 1+ zile. (#) -n situatiile prevazute la alin.(1) lit.b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de nmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de nmatriculare sau de nregistrare. (*) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare si placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare, cu e$ceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii ncetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, n conditiile prevazute n regulament. Art.11#. - (1) (ermisul de conducere se restituie titularului/ a) la e$pirarea perioadei de suspendare0 b) c"nd, n conditiile art. 51 alin. (*), s-a hotar"t ca e$ercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda0 c) la ncetarea masurii de siguranta prevazute la art. 11! lit. c) din Codul penal0 d) n baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus ne nceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau ncetarea urmaririi penale0 e) n baza hotar"rii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat0 f) la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere n conditiile art.52 alin.(*), certificata printr-un act medico-legal. (!) (ermisul de conducere se restituie de catre politia rutiera n conditiile stabilite n regulament. Art.11*. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune n urmatoarele cazuri/ a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotar"re judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, sav"rsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie0 b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotar"re judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art.4+, art.41 alin.(!), art.42 alin.(1), (!), (*) si (+), art.45 alin.(1) si (!), art.57 alin. (1) si art.5! alin.(#)0 c) abrogat d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotar"re judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii e$ercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator

de vehicule, prevazuta la art.1* lit.c) din Codul penal0 e) permisul de conducere a fost obtinut cu ncalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta. (!) (ermisul de conducere se anuleaza si n cazul n care titularul acestuia a decedat. (#) (rocedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament. Art.11+. , (1) .uspendarea e$ercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne si n cazul n care mpotriva titularului acestuia s-a hotar"t o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta sav"rsita pe teritoriul altui stat, n conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii e$ercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la 8ru$elles la # iunie 1521, ratificata de )om"nia prin <egea nr.1!1:1552. (!) ?otar"rea asupra suspendarii e$ercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau a anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura. Art.111. - (1) (ersoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ram"nerii definitive a unei hotar"ri judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 11* alin. (1) si la art. 11+ alin. (1) se poate prezenta la e$amen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una din situatiile urmatoare/ a) au trecut 1 luni de la data e$ecutarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei n regim de privare de libertate ori la locul de munca0 b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ram"nerii definitive a hotar"rii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a e$ecutarii pedepsei ori suspendarea e$ecutarii pedepsei sub supraveghere0 c) a intervenit amnistia0 d) interzicerea dreptului de a e$ercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art.1* lit.c) din Codul penal, a e$pirat sau a fost revocata. (!) (ersoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, nainte de intrarea n vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a sav"rsirii, ntr-un interval de 1 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea e$ercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la e$amen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative. (#) (entru prezentarea la e$amen n vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata ntr-una din situatiile prevazute la alin.(1) si (!) trebuie sa faca dovada ca/ a) este apta din punct de vedere medical0 b) nu a fost condamnata prin hotar"re judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art.!* alin.(1), cu e$ceptia cazurilor n care a intervenit una din situatiile prevazute la alin.(1). Art.112. - (1) &mobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier n cazul sav"rsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte/ a) conducerea unui vehicul ne nmatriculat sau ne nregistrat ori cu numar de nmatriculare sau de nregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de nmatriculare sau de nregistrare0 b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune n pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul0 c) conducerea unui vehicul cu ncalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si:sau mase depasite0 d) conducerea unui vehicul despre care e$ista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala0 e) refuza sa se legitimeze0 f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana0

g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege. (!) &mobilizarea unui vehicul se dispune si n cazul n care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri sav"rseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru sav"rsirea unei infractiuni. (#) (entru oprirea fortata sau imobilizarea n cazurile prevazute la alin.(1) si (!), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate. (*) (rocedura de imobilizare a vehiculelor n cazurile prevazute la alin. (1) si (!) se stabileste prin regulament. CA& D> A6AC &%(36)&=A ()3C>.@<@& =>)8A< Art.114. - (1) -mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune pl"ngere, n termen de 1+ zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere n a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (!) (l"ngerea suspenda e$ecutarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data nregistrarii acesteia p"na la data ram"nerii definitive a hotar"rii judecatoresti. (#) C"nd dovada nlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii pl"ngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost sav"rsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de #7 de zile. (*) (relungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului 8ucuresti ori nlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost sav"rsita contraventia, din #7 n #7 de zile, n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este n curs de solutionare, p"na la ram"nerea definitiva a hotar"rii judecatoresti. (+) (l"ngerea mpreuna cu dosarul cauzei se trimit n termen instantei de judecata pe raza careia a fost sav"rsita fapta. Art.115. - -n cazul n care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata nvestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate n eveniment si societatea de asigurare. Art.1!7. - (1) (rocesul-verbal neatacat n termen de 1+ zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ram"nerii definitive a hotar"rii judecatoresti prin care s-a respins pl"ngerea constituie titlu e$ecutoriu, fara vreo alta formalitate. (!) (rocesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor rom"ni cu domiciliul n strainatate, devenite titlu e$ecutoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru e$ecutare, politiei rutiere din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne. (#) (olitia rutiera din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne comunica n scris &nspectoratului 'eneral al (olitiei de Brontiera, n cel mult 1 luni de la primirea titlului e$ecutoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate n evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul )om"niei a contravenientului. Art.1!1. - (1) -n cazul n care instanta nvestita cu solutionarea cauzei a respins pl"ngerea contravenientului mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, si produce efectele dupa data ram"nerii definitive a hotar"rii judecatoresti si e$pirarea valabilitatii dovezii nlocuitoare a permisului de conducere. (!) >$ecutarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie n acelasi termen n care se prescrie sanctiunea contraventionala principala. Art.114. - (1) -mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune pl"ngere,

n termen de 1+ zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere n a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (!) (l"ngerea suspenda e$ecutarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data nregistrarii acesteia p"na la data ram"nerii definitive a hotar"rii judecatoresti. (#) C"nd dovada nlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii pl"ngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost sav"rsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de #7 de zile. (*) (relungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului 8ucuresti ori nlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost sav"rsita contraventia, din #7 n #7 de zile, n baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este n curs de solutionare, p"na la ram"nerea definitiva a hotar"rii judecatoresti. (+) (l"ngerea mpreuna cu dosarul cauzei se trimit n termen instantei de judecata pe raza careia a fost sav"rsita fapta.

Atri%utii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei pu%lice
Art.1!!. - %inisterul 6ransporturilor, Constructiilor si 6urismului are urmatoarele atributii/ a) ia masuri pentru mentinerea permanenta n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza0 b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor n vigoare0 c) autorizeaza efectuarea lucrarilor n zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de e$ecutare si respectarea termenelor stabilite0 d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de e$ploatare pentru vehicule0 e) autorizeaza nfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica0 f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, e$aminarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie n domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, n conditiile legii0 g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica n trafic a vehiculelor0 h) autorizeaza nfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie0 i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora0 j) elaboreaza reglementari specifice n domeniul transporturilor rutiere0 9) omologheaza vehicule pentru circulatie0 l) certifica si:sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de e$ploatare pentru vehiculele fabricate n tara sau importate0

m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora0 n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, n vederea nmatricularii acestora0 o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere0 p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si e$aminarea conducatorilor auto, n vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala0 H) elaboreaza, n conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate n activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Art.1!#. - %inisterul Apararii Aationale are urmatoarele atributii/ a) ndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartin"nd acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie0 b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de nsotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu0 c) nregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora0 d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, n vederea obtinerii permisului de conducere0 e) organizeaza si e$ecuta inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate n subordinea sa0 f) elaboreaza, mpreuna cu %inisterul Administratiei si &nternelor, norme privind conditiile n care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu0 g) elaboreaza, mpreuna cu %inisterul Administratiei si &nternelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartin"nd %inisterului Apararii Aationale si nsotirea coloanelor militare. Art.1!*. - %inisterul >ducatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii/ a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din nvatam"ntul preuniversitar0 b) asigura, n unitatile de nvatam"nt specializate, pregatirea cursantilor n vederea obtinerii permisului de conducere0 c) ndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera n unitatile de nvatam"nt, inclusiv de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa e$ecute astfel de activitati0 d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie. Art.1!+. - %inisterul .anatatii are urmatoarele atributii/ a) elaboreaza norme referitoare la e$aminarea medicala a candidatilor la e$amenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule0 b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale0 c) elaboreaza norme privind e$aminarea medicala a conducatorilor de autovehicule si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice n vederea stabilirii into$icatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie0 d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor0 e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor. Art.1!1. - Comisia de .upraveghere a Asigurarilor mpreuna cu politia rutiera ntocmesc programe

de preventie rutiera si ndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Bondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de .upraveghere a Asigurarilor mpreuna cu societatile de asigurare autorizate. Art.1!2. - (1) -n scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare n domeniul sigurantei circulatiei rutiere, n subordinea 'uvernului functioneaza Consiliul &nterministerial pentru .iguranta )utiera. (!) Atributiile Consiliului &nterministerial pentru .iguranta )utiera se stabilesc prin hotar"re a 'uvernului. Art.1!4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii/ a) iau masuri pentru mentinerea permanenta n stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii0 b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si ntretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor n vigoare, tin"nd evidenta acestora0 c) ntocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun n vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere0 d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere0 e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate e$clusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere0 f) nregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse nmatricularii0 g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, n spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public0 h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circul"nd pe drumurile publice pe care le este interzis accesul0 i) sprijina activitatile organizate de %inisterul >ducatiei si Cercetarii si %inisterul Administratiei si &nternelor pentru educatia rutiera a elevilor. (!) (roiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului 8ucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din &nspectoratul 'eneral al (olitiei )om"ne. Art.1!5. - (1) %inisterul Administratiei si &nternelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie n r"ndul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si n acest scop vor prevedea n planurile anuale fondurile necesare. (!) -n unitatile de nvatam"nt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptam"na, pe parcursul anului scolar. (#) %ass-media poate sprijini actiunile %inisterului Administratiei si &nternelor, ale autoritatilor administratiei publice locale n legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice. (*) (olitia rutiera din cadrul &nspectoratului 'eneral al (olitiei )om"ne se va implica n realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia >conomica pentru >uropa a 3rganizatiei Aatiunilor @nite. Art. 1#7. , 3rele de educatie rutiera din institutiile de nvatam"nt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului administratiei si internelor, care se publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &.

D&.(3C&6&& B&AA<> Art.1#1. - -n desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. Art.1#!. , Anual se stabilesc fonduri din bugetul %inisterului Administratiei si &nternelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera. Art.1##. , (1) %odelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute n ane$a care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. (!) Ane$a prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotar"re a 'uvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale n domeniu, la care )om"nia este parte. Art.1#*. - (1) (rezenta ordonanta de urgenta se aplica ncep"nd cu data de 1 februarie !77#. (e aceeasi data se abroga Decretul nr.#!4:1511 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat n 8uletinul 3ficial, (artea &, nr.*5 din !4 iunie 154*, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta. (!) -n termen de #7 de zile de la data publicarii %inisterul de &nterne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotar"re a 'uvernului. Art.1#+. - -n termen de 57 de zile de la publicarea n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea %inisterului Administratiei si &nternelor, 'uvernul va emite hotar"rea de modificare si completare a ?otar"rii 'uvernului nr.4+:!77# pentru aprobarea )egulamentului de aplicare a 3rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament n cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. Art.1#1. - -n termen de 57 de zile de la publicarea n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii n domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza/ a) %inisterul Administratiei si &nternelor, pentru prevederile art.1+ alin.(*), art.!# alin.(17), art.!* alin.(!) si art.4# alin.(*)0 b) %inisterul 6ransporturilor, Constructiilor si 6urismului, pentru prevederile art. !# alin. (##) si (#+) si ale art. *7 alin. (*)0 c) %inisterul 6ransporturilor, Constructiilor si 6urismului si %inisterul Administratiei si &nternelor, pentru prevederile art.5 alin.(!), art.1* alin.(!)0 d) %inisterul .anatatii (ublice, pentru prevederile art. !! alin. (!), (+) si (2), art. 42 alin. (#), art. 44 alin. (!) si ale art. 1!+ lit. a)0 e) abrogat f) %inisterul 6ransporturilor, Constructiilor si 6urismului, %inisterul >ducatiei si Cercetarii si %inisterul Administratiei si &nternelor, pentru prevederile art. !# alin.(+) si (4)0 g) %inisterul Apararii Aationale si %inisterul Administratiei si &nternelor, pentru prevederile art.1!# lit.f) si g)0 h) %inisterul >ducatiei si Cercetarii si %inisterul Administratiei si &nternelor, pentru prevederile art.1#7. Art.1#2. - Ane$a face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. A36A/ )eproducem mai jos art.&& si &&& din <egea nr.*5:!771 pentru aprobarea 3rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice publicata n %onitorul 3ficial al

)om"niei, (artea &, nr.!*1:!7.7#.!771. EArt.&&. - (rezenta lege intra n vigoare n termen de 1 luni de la publicarea n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &. Art.&&&. - 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77!, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, d"ndu-se te$telor o noua numerotare.F IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII J )epublicata n temeiul art.&&& din <egea nr.*5:!771 pentru aprobarea 3rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice. 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, nr.5+4 din !4 decembrie !77!. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3.@.'. nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice a fost modificata prin 3.@.'. nr.+7:!77* pentru modificarea si completarea unor acte normative n vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de nmatriculare a vehiculelor, aprobata prin <egea nr.+!7:!77* prin care au fost abrogate dispozitiile art.1# alin.(#) si art.!5. A36A && - <a articolul 51 si la articolul 17! alineatul (1) punctul 2, normele de trimitere la art. !! alin. (+) se considera a fi facute la art. !! alin. (1). Art. && , 6ermenul prevazut la art. && din <egea nr.*5:!771 pentru aprobarea 3rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice, publicata n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, nr.!*1 din !7 martie !771 se proroga p"na la data de 1 decembrie !771. Art. &&& , (1) (revederile art. & din prezenta ordonanta de urgenta intra n vigoare la data intrarii n vigoare a <egii nr.*5:!771 pentru aprobarea 3rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice, publicata n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, nr.!*1 din !7 martie !771. (!) (rin e$ceptie de la alin. (1), urmatoarele prevederi intra n vigoare la data aderarii )om"niei la @niunea >uropeana/ a) prevederile art. !1 din 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77!, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. & pct.4 din prezenta ordonanta de urgenta0 b) prevederile art. !! alin. (1), (#), (*) si (2) din 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77!, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. & pct.5 din prezenta ordonanta de urgenta0 c) prevederile art. !# alin. (#1) , (#+) din 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77!, republicata, astfel cum a fost completata prin art. & pct.17 din prezenta ordonanta de urgenta0 d) dispozitiile art. !# alin. (*) din 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77!, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. & pct.11 din prezenta ordonanta de urgenta0 e) dispozitiile art. 111 alin. (#) lit. a) din 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77!, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. & pct.## din prezenta ordonanta de urgenta. Art. &= , =ehiculele nmatriculate anterior datei prevazute la art. &&& alin. (1) sunt considerate nmatriculate continuu, astfel nc"t orice transmitere ulterioara a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie n evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, n conditiile prezentei ordonante de urgenta. Art. = , <a data prevazuta la art. &&& alin. (!), e$aminarea psihologica efectuata anterior acestei date este considerata evaluare psihologica.

Art. =& , 3rdonanta de urgenta a 'uvernului nr.15+:!77! privind circulatia pe drumurile publice, republicata n %onitorul 3ficial al )om"niei, (artea &, nr.127 din # august !771, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.