Sunteți pe pagina 1din 7

Marcus Aurelius Elagabal

Elagabal Marcus Aurelius Elagabal 204-222 d.Ch Imparat roman: 218-222 d.Ch De Albert Trniceru i Mihai Bogdan Leana

!scut "n anul 204 d.Ch. sub numele de #arius A$itus %assianus &i care $a 'i cunoscut mai t(r)iu sub numele de Elegabalus *El +abal , )eul "n!l-imilor.. Apar-inea/ prin mama sa/ 'amiliei 0e$erilor *Iulia 0oemias care era c!s!torit! cu sirianul 0e1tus #arius Marcellus din Apameea.. umele de %assianus "l primise/ ca &i Caracalla/ "n amintirea str!bunicului s!u dinspre mam!/ cel ce 'usese tat!l sirian al Iuliei 2omna &i al bunicii sale Iulia Maesa.

In timpul $ie-ii lui 0e$erus/ Iulia Maesa &i cele dou! 'iice ale ei/ 0oemia &i Mammaea au locuit la palat/ a'l(ndu-se in centrul $ie-ii imperiale. 3a moartea b!tr(nului "mp!rat/ toate trei s-au retras la Emesa/ "n sudul 0iriei/ ora&ul lor de origine/ care era ridicat la rangul de 4colonia5 de c!tre Iulia 2omna/ aproape de renumitul templu oriental al 0oarelui *Elah-+abal.. 6n noaptea de 17 mai 218/ Iulia Maesa a luat hot!r(rea s! se pre)inte "n castrul legiunii III +allica *care era cantonat! l(ng! Emesa. pentru a-i con$inge s!-l proclame pe Elagabalus imperator/ lucru pe care a reu&it s! "l "ndeplieasc! prin discursul plin de energie pe care l-a purtat &i stimularea soldatilor cu mult aur/ suger(nd solda-ilor c! t(n!rul sacerdot ar 'i 'ost 'iul lui Caracalla. 3a lumina tor-elor / a 'ost pus! hlamida de purpur! pe umerii copilului de numai 14 ani &i capetele bunicii &i a mamei "mpodobite cu diademe &i declarate "mp!r!tese *Augustae.. Cu oca)ia proclam!rii ca "mp!rat a primit numele de Marcus Arelius Antoninus. 6mp!ratul Macrinus a a'lat acest lucru &i a trimis cate$a escadroane de ca$alerie maur! sub comanda lui 8lpius Iulianus *pre'ectul pretorului. spre Emesa/ numai c! asalturile asupra castrului emesian nu au reu&it. Iulia Maesa "l sui pe noul imp!rat pe )idurile cet!-ii pentru a-l ar!ta maurilor &i pentru ai "ndemna pe ace&tia c!/ dac! "&i ucid o'i-erii $or primi un copios 4donati$um5/ lucru care a reu&it/ prima $ictim! 'iind chiar 8lpis Iulianus. Capul acestuia a 'ost trimis "mp!ratului/ care

d(ndu-&i seama de pericol/ &i-a concentrat toate trupele &i timp de 2 luni a incercat s! lichide)e r!)$r!ti-ii. 3a 8 iunie la grani-a dintre 0iria &i 9enicia a a$ut loc o lupt! disperat! "ntre trupele lui Macrinus &i r!)$r!ti-i- condu&i de c!tre +ann:s. ;otri$it istoricilor/ "n timpul s(ngeroasei "ncle&t!ri/ Macrinus a$(nd impresia c! b!t!lia nu este "n 'a$oarea lui/ a luat hot!r(rea s! se de)brace de hlamida cu "nsemnele imperiale &i s! se rad! pentru a nu 'i recunoscut/ urm(nd ca apoi s! se deghi)e)e "n soldat &i s! "ncerce s! 'ug! la <oma. Ins! parti)anii s!i au obser$at 'uga la&ului &i au trecut de partea lui Elegabalus/ urm!rindu-l apoi pe Macrinus &i e1ecut(ndu-l "n Cappadocia. Aceea&i soarta a a$ut-o &i 'iul s!u : 2iadumerian. Au urmat apoi s(ngeroasele prigoane "mpotri$a celor care il spri=iniser! pe Macrinus/ dar &i a celor care 'useser! de partea lui Elegabalus/ dar/ care dup! $ictorie se ar!taser! prea preten-io&i "n ceea ce pri$e&te r!splata. oul "mp!rat/ a$ea s(ngele cel mai pu-in roman dintre to-i su$eranii care se succedaser! la putere. 0e pre)enta ca preot sirian/ preocupat 'iind numai de )eul s!u/ )eu pe care a $rut s!-l impun! "ntregii lumi romane. 3a 2> septembrie 21> a intrat "n <oma/ purt(nd o rob! de purpur! brodat! cu aur/ un colier de perle/ cu 'a-a 'ardat! puternic/ cu ochii machia-i ca ai 'emeilor arabe/ purtat pe un pat lu1os. Era urmat "n urma cortegiului/ de piatra neagr! care simboli)a pe )eul 0oarelui de la Emesa. Adorator "n'l!c!rat al lui %aal din Emesa/ cur(nd incepu s! duc! o $ia-! de)ordonat!/ d!n-uind din ce "n ce mai de)l!n-uit la slu=ba )eului plaiurilor sale/ sub a c!rui ocrotire a crescut/ pun(nd pe el $e&minte tot mai scumpe/ -es!turi de purpur! &i 'ir de aur/ colane &i br!-!ri/ iar pe cap o coroan! "n 'orm! de tiara '!cut! din aur &i pietre nestemate?*@erodianus #/A.. ;e monedele sale se intitula ;ius 9eli1 Augustus &i sacerdos 2ei 0oli Elegabali *preot al )eului soare Elegabalus.. 2atorit! mora$urilor sale 'emini)ate/ depra$!rii/ e1hibi-iilor sale sacre &i per$erse/ dar &i 'aptul c! adusese toat! plea$a orientului *scla$i/ acroba-i/ lingu&itori. cu a=utorul c!rora dorea s! instale)e pe Capitoliu "n locul lui Iupiter/ pe )eul s!u El +abal a reu&it s! scandali)e)e <oma. ;entru prima dat! "n istoria <omei/ Iulia Maesa &i 0oemias/ participau la &edin-ele "mp!ratului/ "n calitate de regente. umai bunica "&i e1ercita dreptul de "mp!r!teas! regent!/ Iulia 0oemias mama acestuia "ncura=(nd chiar depra$area &i des'r(ul 'iului s!u/ c(&tig(ndu-&i

renumele "n r(ndul romanilor de B'emeie de bordel5. ;e colina Cuirinal aceasta alc!tuise un Bsenat al 'emeilor5 *con$entus matronarum. parodiind $enerabila institu-ie republican!. ;otri$it istoricilor "mp!ratul Elegabalus a=unsese s! aib! rela-ii per$erse cu scla$ul sirian @ieroDles/ lucru care a st"rnit $iolente discu-ii "ntre "mp!rat &i bunica acestuia. A 'ost proclamat )eul Elah-+abal ca di$initate suprem! a imperiului/ construindu-se chiar la ;alatin/ un templu special ce purta denumirea de Elegabalium &i 'iind urmat de un altul )idit pe colina EsEuilin/ declar(nd ca )eii <omei nu erau dec(t ni&te ser$itori. A plasat "n templul s!u scuturile sacre/ 'ocul #estei &i ;alladium-ul. In nebunia sa/ marcat! de e1isten-a acestui )eu/ pentru Bc!s!toria sacr!5 *era o $eche tradi-ie a riturilor orientale prin care a$eau loc c!s!torii "ntre di$init!-ile ce repre)entau 'or-e ale naturii/ ale 'ertilit!-ii/ ale $ie-ii/ ale mor-ii.... nu a acceptat-o dec(t pe 8rania *di$initate 'enician! asimilat! cu luna-Fanit./ poruncind s! se aduc! de la Cartagina la <oma/ statuia di$init!-ii. +u$ernarea imperiului apar-inea/ "n realitate/ bunicii sale/ Iulia Maesa/ mamei sale &i m!tu&ii. ;rima "&i alesese re&edin-a la 0enat/ a doua a luat pre)idarea unui senat de 'emei "ns!rcinat cu urm!rirea comportamentului iar m!tu&a Mammaea &i 'iul s!u Ale1andru 0e$er se -ineau "n re)er$!.

0-a c!s!torit de cinci ori/ cu so-ii c!rora le g!sea di$erse de'ecte cu toate c! nu putea s!-&i arate b!rb!-ia "n 'a-a lor. ;rintre acestea s-a num!rat &i o $estal! pe care a luat-o "n c!s!torie de dou! ori la r(nd. 6mparatul a hot!r(t organi)area "n 'iecare an a unei procesiuni religioase "nchinate )eului 0oare/ prile= "n care erau "mp!r-i-i bani

plebei/ se ardeau mirodenii &i se =ert'eau taurii. Foate aceste lucruri au dus la sec!tuirea te)aurului public/ iar pentru re'acerea acestuia "mp!ratul a "nceput con'iscarea a$erilor &i condamn!rilor la moarte ale celor care nu erau de acord cu aceste e1cese religioase ale "mp!ratului. ebunia "mparatului a atins cote ma1ime/ atunci c(nd acesta i-a cerut bunicii sale/ s! 'ie de acord cu proclamarea scla$ului s!u pre'erat @ieroDles la rangul de caesar/ lucru care e$ident a st(rnit nemul-umirea acesteia/ con$ing(ndu-l cu greu pe acesta s! renun-e la aceast! idee/ ba chiar reu&i s! "l con$ing! pe "mp!rat s! asocie)e pe $!rul s!u 0e$erus Ale1ander la domnie. Cu toate c! era un t(n!r ne'ormat 'i)ic &i nici intelectual/ a &tiut s! dispun! asasinarea multor oameni de seam! din r(ndurile gu$ernatorilor sau militarilor de rang/ din di$erse pro$incii. Elagabal se "mbr!ca "n 'emeie/ se 'arda/ se mi&ca ca o 'emeie/ '!cea -es!turi &i lucruri de m(n! speci'ice acti$it!-ii 'emeilor &i a&tepta pe Bso-ii5 s!i/ ale&i dintre atle-ii robu&ti/ "ntre ace&tia 'iind o in$idie absurd! &i o lupt! continu! pentru acapararea pl!cerilor t(n!rului scelerat. 2e)gustul general 'a-! de comportamentul lui/ a determinat-o pe bunica acestuia/ Iulia Maesa/ s!-l con$ing! s! numeasc! Bcaesar5/ pe $!rul s!u Ale1andru/ &i s!-l adopte. 3a "nceput/ Elagabal/ "n nebunia lui/ s-a ar!tat 'ericit c! a de$enit tat! dar nu a trecut mult timp &i a ap!rut ura pentru $!rul s!u/ dorind s!-l asasine)e/ acest lucru de$enind o obsesie. In martie 222 d.Ch./ Elegabalus a r!sp(ndit )$onul c! Ale1andru ar 'i pe moarte/ "ns! nu a 'ost cre)ut de solda-i/ ace&tia cer(nd s! 'ie adus micul caesar/ care prin 'elul "n care ar!ta &i se comporta a in'irmat a$east! $este.. 2upa ce "mp!ratul a obser$at cu ce entu)iasm a 'ost primit Ale1andru &i cu ce r!ceal! a 'ost "nt(mpinat el /a ordonat arestarea &i pedepsirea celor care "l aclamaser! pe $!rul s!u. 2up! arestarea acestora/ cealalt! parte a solda-ilor care sc!paser!/ au hot!r(t s! "&i elibere)e to$ar!&ii de arme &i s! pun! cap!t domniei lui Elegabalus. 3a o a doua tentati$!/ de asasinare a mo&tenitorului la tron/ 11 martie 222 d.Ch/ pretorienii au reu&it s!-l "mpiedice "n a-&i reali)a planul/ omor(ndu-l pe acesta ca pe un animal/ "ntr-o latrin!. Mama sa/ 0oemmias/ care-l "nso-ea/ a a$ut aceea&i soart!. Frupul decapitat al lui Elagabal a 'ost aruncat "n Fibru *dup! istoricul 3ampridius./ aceast! 'apt! duc(nd la porecla lui de Fiberinus. Frupul mamei a 'ost g!sit aruncat pe un maidan.

0anctuarele construite "n cinstea )eului Elegabalus / au pierit &i ele odat! cu moartea "mp!ratului &i a mamei sale. 0enatul l-a declarat in'am &i a dispus distrugerea tuturor amintirilordespre e1isten-a lui.

3egende de pe a$ersul monedelor: A FG I #09E3;I#0A#+ A FG I #0;I#09E3A#+ IM;A FG I #0A#+ IM;A FG I #0;I#0A#+ IM;CMA#<A FG I #0;9A#+ IM;CAE0A FG I #0A#+ IM;CAE0MA#<A FG I #0A#+ IM;CAE0MA#<A FG I #0;9A#+ IM;CAE0MA#<A FG I #0;I#0A#+ IM;CAE0MA#<A FG I #0;I#0A#+ IM;CAE0MA#<0EA FG I #0A#+ IM;MA#<A FG I ;I#0A#+ Monede emise: aureus/ antoninian/ denar/ sestert/ dupondius/ as Monetariile ce au emis monede: <oma/ Antioch. 2i'eren-a legendelor "ntre monedele emise de Caracalla &i Elegabalus

G singur! legend! este 'olosit! de c!tre ambii "mp!ra-i/ ele deosebindu-se doar prin portret/ ast'el Elegabalus a 'olosit acest re$ers in anul 218 la monetaria din Antiochia la $arsta de 1H ani/ iar Caracalla a 'olosit acest! legend! la $arsta de 2A de aniI BA FG I #0 ;I#0 9E3 A#+5 Caracalla nu a 'olosit niciodat! la "nceputul legendei prescurtarea IM; *Imperator. '!r! a 'i urmat de abre$ierea BC5-BCAE5-BCAE05*Caesar.. 3a Elegabalus toate legendele "ncep cu IM;I cu e1cep-ia BA FG I #0 ;I#0 9E3 A#+5 &i B A FG I #0 9E3 ;I#0 A#+5 Monedele 'ac parte din colec-ia BAlbert F!rniceru5. Bibliografie: Dumitru Tudor - Figuri de imprai romani

S-ar putea să vă placă și