Efecte biologice ale campului electromagnetic de inalta frecventa Undele electromagnetice constau dintr-un câmp electric şi unul magneticcare se generează unul pe altul pe măsura propagării acestora în spaţiu. Viteza de propagare este de c=300000 km/s, iar în alte medii depinde de permitivitateaşi permeabilitatea acestor a. Una din caracteristicile de bază ale undelor electromagnetice este frecvenţa sau lungimea de undă. Spectrul radiaţiei electromagnetice este împărţit în mai multe domenii, începând cu frecvenţe joase şi terminând cu cele înalte: unde radio, radiaţii infraroşii, radiaţii luminoase, radiaţii ultraviolete, raze Xşi Gamma. Undele electromagnetice au fost teoretic prezise de savantul Maxwell (1865) şi apoi descoperite experimental de germanul Hertz (1888). Radiaţiaelectromagnetică are o natură dublă: pe de oparte ea deţine proprietăţi de undă, iar pe de altăparte se comportă în anumite procese precum fotonii. Energia unui foton care aparţine unei undemilimetrice de frecvenţă ύ este exprimată de relaţia E = h ύ în care h este constanta lui Plank. Rezultatele experimentale prezentate în aceasta teza se situeaza în contextul stiintific foarte actival studiilor asupra posibilelor riscuri biologice si medicale ale expunerii la câmpurile electromagneticemodulate, câmpuri larg utilizate în sistemul de telecomunicatii. Aceste rezultate au fost obtinute în urmaunei activitati experimentale cu un pregnant caracter fundamental, fara a se limita la normelestandardizate de expunere electromagnetica. S-au studiat efectele pulsurilor electromagneticecaracteristice semnalului de telefonie mobila de tip GSM (Global System for Mobile communications) (900 MHz, 217 Hz, 576 μs), cu un SAR (Rata Specifica de Absorbtie) de pâna la 4.6 W/kg asupra a douaprocese celulare esentiale: endocitoza în faza fluida si mitoza. Câmpurile statice utilizate în medicină (IRM), sistemele de sudură şi transport alimentate prin current continuu; frecvenţele extrem de joase (ELF) (0 - 300 Hz) utilizate de aparatele casnice; frecvenţele intermediare (IF) (300 Hz — 100 kHz) utilizate de ecranele video, dispozitivele antifurt, cititoarele de carduri, detectoarele de metale şi în electrochirurgie; radiofrecvenţe (RF) (100 kHz - 300 GHz) utilizate în comunicaţii fără fir precum GSM, UMTS, Wireless LAN şi RFID pentru aparate mobile şi staţii de bază, echipamente medicale, emisii radio-TV. a) câmpuri electromagnetice - câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice, magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz; b) valori limită de expunere - limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor limite asigură protecţia la câmpuri electromagnetice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii; c) valori de declanşare a acţiunii - nivelul parametrilor direct măsurabili, exprimaţi în termini de intensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de inducţie magnetică (B) şi de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute; respectarea valorilor de declanşare a acţiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante. Clasificarea frecventelor: - foarte scazute (vlf), în plaja 3 - 30 kHz , utilizari: semnale orare, frecvente standard; - scazute (lf), 30- 300 kHz, transmisii fixe, transport maritim, sisteme de navigatie, transmisii radio; - medii (mf), 300 - 3000 kHz, transport maritim si de uscat, transmisii radio; - înalte (hf), numite si unde scurte, 3 - 30 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio; - foarte înalte (vhf), 30-300 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio si TV, navigatie radio; - ultra înalte (uhf), 300-3000 MHz, transmisii fixe si mobile, transporturi marine, aeronautice, radioamatori, transmisii radio si TV, navigatie si localizare radio, meteorologie, comunicatii spatiale; - super înalte (shf), 3-30 GHz, transmisii fixe si mobile, navigatie si localizare radio, comunicatii spatiale si prin satelit; - extrem de înalte, 30 - 300 GHz, radioamatori, comunicatii prin satelit, explorarea spatiului si a planetei Pamânt. Radiofrecventele sunt considerate radiatiile electromagnetice non-ionizante cu frecventa cuprinsa între 30 kHz si 300 GHz (lungime de unda l între 10 km si 1 mm respectiv). Dintre acestea microundele sau hiperfrecventele de la 300 MHz la 300 GHz ( l între 1 m et 1 mm respectiv) sunt mai cunoscute datorita multiplelor utilizari industriale, stiintifice si medicale dar si ca unda purtatoare de informatie în telecomunicatii . Fig. Spectrul de radiofrecvente divizat în bande, pe decade de frecvente (F = frequency, L = low, H =high, M = medium, V = very, U = ultra, S = super, E = extremely (în galben banda de frecvente continând frecventa de 900 MHz utilizata în prezentul studiu experimental). Avantajele majore ale undelor electromagnetice legate de propagarea fara suport material, deplasarea cu viteza luminii, posibilitatea de a fi modulate în frecventa si în intensitate si astfel de a transmite cantitati enorme de informatie, la care se adauga mobilitatea aparatelor receptoare sunt larg exploatate în sistemele actuale de telefonie mobila. În Europa sunt larg utilizate sistemele de telefonie de tip GSM (Global System for Mobile communication) centrate pe frecventa de 900 (872 976) MHz. Fig. Reprezentare grafica a semnalului electromagnetic folosit în prezentul studiu experimental (frecventa purtatoare 900 MHz, frecventa de anvelopa 217 Hz, 576 μs durata impulsului). Pentru a se putea compara efectele biologice ale undelor electromagnetice se foloseste drept parametru general de cuantificare a interactiunii undei cu sistemele biologice, Rata Specifica de Absorbtie (SAR) (Specific Absorption Rate). SAR- ul se defineste ca derivata temporala a incrementului de energie absorbita sau disipata în unit atea de masa de tesut iradiat, caracterizat de o densitate data si se exprima în watt per kilogram [W/kg]. În contextul expunerii la microunde, când absorbtia energiei electromagnetice se realizeaza preponderent prin efect Joule, urmatoarele doua formule de evaluare a SAR-ului, ce leaga SAR-ul de componenta electrica a câmpului sau de variatia de temperatura din tesutul iradiat, sunt larg utilizate : unde s este conductivitatea tesutului [S/m], r este densitatea tesutului [kg/m3], Ec [V/m] este valoarea de vârf a câmpului electric, c este coeficientul de caldura specifica a tesutului [J/kg K] si delta T este variatia de temperatura [K] determinata de o expunet [s]. La nivel national si international o serie de norme de expunere la radiatia electromagnetica au fost stabilite pentru a minimiza riscurile expunerii profesionale sau a populatiei în general. Aceste norme se bazeaza pe valoarea SAR de prag termic de 4 W/kg pentru care în 6 minute de expunere a unui obiect de1 kg acesta se încalzeste cu 1°C. Astfel limitele de expunere (SAR întreg corp) au fost fixate la 0.4 W/kg în mediul profesional si la 0.08 W/kg pentru publicul larg. Dar considerari dozimetrice si biologice au aratat ca pentru o expunere sub limita impusa pentru corpul întreg, anumite parti ale organismului absorb local mai multa energie. În consecinta s-au stabilit si limite locale de expunere, astfel SAR- ul local nu trebuie sa depaseasca 2 W/kg pentru cap si trunchi si 4 W/kg pentru zonele periferice (SAR local evaluat pe 10 g de tesut). În literatura de specialitate numeroase studii pe subiecti umani, studii animale sau celulare au fost efectuate despre efectele biologice ale radiofrecventelor- microunde, mai ales a celor emise de telefoanele portabile si antenele releu. Interpretarea efectelor publicate este însa dificila din cauza varietatii modelelor biologice utilizate si protocoalelor de expunere si, nu de putine ori, a rezultatelor contradictorii obtinute de diferitele laboratoare. Efectele si riscurile pentru sanatatea umana ale expunerii la radiofrecventemicrounde evidentiate în unele din studiile epidemiologice si pe voluntari au obligat extinderea studiilor pe modele animale si pe culturi celulare mai ales în necesitatea unor date experimentale concludente cu privire la mecanismele de interactiune. Chiar daca extrapolarea la oameni a rezultatelor obtinute pe animale si pe culturi este dificila, complementaritatea acestor categorii de experimente este mai mult decât evidenta. Un câmp electromagnetic (radiatie sau unda electromagnetica) este format dintr-un câmp electric (E) si un camp magnetic (H) perpendiculare între ele si perpendiculare pe directia de propagare care oscileaza sinusoidal între valorile pozitive si cele negative cu o frecventa f. Distanta dintre doua valori maxime pozitive (sau negative) se numeste lungime de unda ( ), marime invers proportionala cu frecventa f.Câmpul poate fi împartit în doua componente principale – componenta reactiva si cearadiativa. Componenta reactiva se refera la energia înmagazinata în regiunea din apropierea sursei si este responsabila de efectele asupra omului. Aceasta regiune se gaseste în jurul sursei, pâna la o distanta de aprox. 1/6m~2m si se mai numeste si regiunea câmpului apropiat. Masuratorile în câmp apropiat sunt dificile, deoarece chiar introducerea sondei pentru masurare poate modifica substantial câmpul.Componenta radiativa se gaseste la distante mai mari de o lungime de unda, aceasta regiune numindu-se si regiunea câmpului îndepartat, în care unda electromagnetica poate fi descrisa ca o unda plana, raportul dintre intensitatea câmpului electric si cea a câmpului magnetic fiind constant. Aceasta caracteristica este importanta, deoarece face suficienta masurarea unei singure componente a câmpului, cea electrica sau cea magnetica. Între cele doua regiuni mai exista o zona de tranzitie, în care predomina componenta radiativa. Deoarece lungimea de unda este invers proportionala cu frecventa, aceste regiuni variaza. Densitatea de putere (se masoara în watti/ m2 ) este produsul dintre intensitatea câmpului electric si a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la suprafata prin care se propaga unda. Pentru evaluarea expunerii la frecvente mai mici de 100 kHz se recomanda utilizarea intensitatii câmpului electric din tesuturi deoarece aceasta marime fizica se coreleaza cu efectele biologice si este la rândul ei corelata cu densitatea de curent. Pentru frecvente mai mari se utilizeaza rata de absorbtie specifica a energiei SAR (Specific Absorbtion Rate) care se coreleaza cu patratul intensitatii câmpului electric din tesut. SAR este rata cu care energia undei este absorbita într-un tesut de masa m si se masoara în watti /kg (W/kg). Aceasta marime fizica variaza punctual în corp, deoarece câmpul electric se modifica odata cu pozitia corpului, iar conductivitatea tesuturilor este diferita. Pentru evaluarea expunerii la radiatiile electromagnetice (EMF) neionizante din banda microunde si radiofrecventa, literatura de specialitate recomanda doua tipuri de abordari: 1. masurarea puterii sau a altor caracteristici ale câmpurilor electromagnetice (intensitatea câmpului electric sau magnetic) în conditii standardizate de laborator sau în conditii variabile de teren; 2. deoarece caracteristicile câmpurilor electromagnetice depind sensibil de prezenta omului în aproprierea surselor de radiatii se recomanda evaluarea expunerii prin dozimetrie computationala sau prin dozimetrie bazata pe fantome. Ultimul tip de dozimetrie se bazeaza pe caracteristicile câmpului masurat si pe un model anatomic (fantomele reprezinta structuri ale corpului, de cele mai multe ori configuratii ale capului uman construite din materiale cu rezistenta electrica asemanatoare cu cea a tesuturilor biologice).Avantajul principal al acestui tip de dozimetrie îl reprezinta posibilitatea masurarii puterii câmpului electric si magnetic din interiorul corpului într-o situatie data, dezavantajul major fiind reprezentat de dificultatile de calculare ale puterii câmpului electromagnetic în timpul numeroaselor miscari ale corpului uman. Daca folositi kit-uri hands-free pentru a va proteja de radiatiile emise de telefoanele mobile – testele au aratat ca nivelul radiatiei in interiorul capului este mai ridicat decat daca am tine telefonul langa ureche. Scuturile care ar trebui sa blocheze radiatia nu ofera de asemenea nici o protectie. In realitate, firul din dispozitivul hands-free care se gaseste langa ureche functioneaza ca un transmitator (aerial) si transmite de 3 ori mai multa radiatie catre cap. Hands-free-urile telefoanelor mobile pe care le-am testat noi tripleaza radiatia care patrunde in cap. Expunerea la nivele inalte poate provoca cresterea temperaturii, ceea ce face ca inima sa lucreze mai greu si poate duce la dureri de cap, stare de rau si ameteala. ―Oricine foloseste un telefon mobil se expune la riscul unor efecte adverse de sanatate. Estimam ca in jur de 10% din populatie este expusa riscului de dureri de cap si pierderi de memorie.” The Royal Society din Canada (RSC), o structura binecunoscuta de cercetatori, au analizat un numar mare de studii de cercetare anul trecut, si un purtator de cuvant a declarat ca au fost gasite dovezi ca efectele non-termale exista. Pilonii de telefoane mobile acopera o zona numita celula – poate fi de 100 m intr-un oras, si o distanta de pana la 5 km in afara oraselor. Dealurile si copacii blocheaza semnalele radio, ceea ce afecteaza alegerea locului pentru un pilon, ca si zona pe care o acopera. Telefonul comunica cu un pilon, folosind un transmitator si un receptor. Transmitatorul transmite semnale sub forma de unde radio pilonului cu regularitate, chiar daca nu este folosit telefonul. Astfel, reteaua stie unde se gaseste telefonul atunci cand soseste un apel. Receptorul din interiorul telefonului primeste semnalele de la pilon. Cand se vorbeste la telefon, pilonul verifica in mod constant daca teledonul functioneaza la nivelul optim. Daca nu functioneaza la nivelul optim – pentru ca, de exemplu, purtatorul ajunge la marginea unei celule sau intra intr-o cladire,pilonul transmite semnale telefonului mobil, spunandu-i sa-si mareasca capacitatea. Undele radio emise de telefon in apropierea capului, numite ―campul apropiat‖ sunt responsabile de catre efectele asupra sanatatii care pot aparea, daca acestea exista. ―Campul indepartat‖ este acea parte a undelor radio care trebuie sa fie primita de catre pilon pentru ca o persoana sa poata efectua un apel. Acel pilon are propriul camp indepartat si apropiat, desi cei mai multi oameni nu se apropie niciodata de campul lor apropiat. Opinia firmelor de telefonie Nokia a declarat ca a efectuat teste independente si ca kit-urile lor hands-free reduc nivelul radiatiilor, dar nu au fost de acord sa arate rezultatele. Ericsson si Panasonic au declarat ca telefoanele lor si kit-urile hands-free sunt in concordanta cu standardele – dar nu au declarat si daca kit-urile maresc sau reduc radiatiile care ajung la cap. Multi oameni au instrumente care sa tina radiatia departe de capul lor – kit-uri hands-free, scuturi si alte atasamente. Unele dintre acestea sunt vandute in Marea Britanie de catre distribuitori sau sunt impachetate la un loc cu telefonul. Altele sunt disponibile prin comanda prin internet sau posta. Dar cele pe care le-am testat au un lucru in comun – nu functioneaza. Kit-urile hands-free emit mai multe radiatii catre cap, atasamentele nu functioneaza, si chiar cand scuturile mai reduc din nivelul de radiatie, telefonul poate sa-si mareasca capacitatea si deci nivelul de radiatii emis, ceea ce ne poate situa intr-o pozitie si mai dificila. Pentru a masura nivelul radiatiilor, am folosit un laborator cu o reputatie internationala in ceea ce priveste testele pentru telefoane mobile. Am testat doua kit-uri hands-free, doua atasamente, si trei scuturi. Laboratorul le-a transmis un semnal constant telefoanelor mobile intr-o camera cu pereti care absorb undele radio – astfel, rezultatele nu au fost modificate din cauza unor transmitatori din exterior. Am testat si scuturile si kit-urile hands-free la doua telefoane mobile diferite, pentru a fi siguri de consistenta rezultatelor. Pentru a masura radiatia din interiorul capului – campul apropiat –laboratorul a folosit o sonda introdusa in capul unui manechin umplut cu un material care sa simuleze proprietatile corpului uman. Am masurat de asemenea semnalul transmis antenei retelei – campul indepartat – folosind o sonda mai indepartata. Pentru ca un produs sa fie de folos trebuie sa reduca campul apropiat fara sa afecteze campul indepartat, altfel, transmitatorul ar inregistra doar un semnal slab si i-ar da instructiuni telefonului sasi mareasca capacitatea. Acest lucru ar face ca undele radio sa creasca si in campul apropiat.Intr-o investigatie care a fost predata Camerei Comunelor vara trecuta, Familiile din Irlanda de Nord impotriva Plasarii de Antene de Telecomunicatii (NIFATT), o coalitie formata din mai mult de 70 de grupuri din comunitate, au sugerat de asemenea ca Guvernul ar trebui sa stabileasca o zona tampon intre case si antene si sa incurajeze impartirea locurilor intre operatorii de retele. Oamenii care locuiesc si lucreaza langa pilonii antenelor ar putea sa aiba griji indreptatite cu privire la sanatatea lor. Datorita numarului imens de utilizatori de telefoane mobile, chiar si micile efecte adverse asupra sanatatii ar putea avea implicatii publice majore asupra sanatatii. Aceste fapte demonstreaza aceste griji. Cateva consideratii importante trebuie luate in seama cand se evalueaza efectele posibile ale campurilor Rf asupra sanatatii. Una este frecventa aplicarii. Sistemele actuale de telefoane mobile opereaza la frecvente intre 800 si 1800 Mhz. Efectele sanatatii: Campurile RF penetreaza tesuturile expuse in functie de frecventa – aproape un centimetru la frecventele folosite ce catre telefoanele mobile. Energia RF este absorbita in corp si produce caldura, dar procesul de termoreglare al corpului face ca aceasta caldura sa dispara. Toate efectele asupra sanatatii stabilite cauzate de expunerea RF sunt clar legate de incalzire. In timp ce energia RF poate interactiona cu tesuturile corpului la nivele prea joase pentru a cauza o incalzire importanta, nici un studio nu a aratat efecte adverse asuprasanatatii la expunerea la nivele scazute asa cum prevede ghidul international de limite. Interesul si obiectivele activitatii experimentale Realizarile tehnologice ale zilelor noastre expun sistemele vii la multiple surse artificiale de iradiere electromagnetica de tip non-ionizant, mai puternice si mai numeroase decât sursele naturale.Unele dintre acestea sunt sistemele de telecomunicatii care au cunoscut o dezvoltare si o extindere de tip exponential în ultimele doua decenii. În consecinta este justificata îngrijorarea generala legata de eventualele efecte asupra sanatatii umane sau legata în general de efecte biologice ale expunerii electromagnetice la radiatii non- ionizante, de frecventa înalta, prin utilizarea sistemelor de telefonie mobila. Îngrijorarea este justificata în conditiile proximitatii antenei aparatului cu tesuturile, a numeroaselor statii de baza necesare pentru acoperirea unor teritorii vaste, cresterii duratei de utilizare a telefo nului, a vârstei din ce în ce mai tinere a utilizatorilor etc. Întrebarile ramân deschise dezbaterii deoarece rezultatele stiintifice publicate acoperind o plaja larga de frecvente, sunt controversate. Unele studii epidemiologice au asociat expunerea la câmpurile electromagnetice de joasa frecventa (precum retelele de înalta tensiune) sau de înalta frecventa (în domeniul microundelor) cu o incidenta crescuta a diferite patologii mergând de la simpla durere de cap pâna la foarte grave , de tip tumori cerebrale sau leucemii . Tunul de microunde 3G ―This is London" din 6 august 2007 anunta ca Orange a acceptat sa renunte la turnul de antene montat pe acoperisul unei cladiri de 5 etaje din Londra, dupa ce sapte din locatarii blocului au fost diagnosticati cu cancer. Rata de imbolnavire cu cancer in randul locatarilor de la ultimul etaj al cladirii este de 20 % (de 10 ori mai mult decat nivelul national de 2 % din Marea Britanie). Turnul de antene, un adevarat "tun de microunde", a fost montat in anul 1994, odata cu un altul ce apartine companiei Vodafone. De atunci, rezidetii din cladire se lupta cu cancerul, migrenele, si alte probleme de sanatate care sunt cauzate de radiatia cu microunde a turnului. Trei dintre locatari au murit de cancer, in timp ce alti patru sunt diagnosticati cu cancer. Atat Organizatia Mondiala a Sanatatii cat si alte agentii au afirmat ca nu exista niciun risc de radiatie de la astfel de turnuri de antene, astfel incat companiile nu au niciun fel de obligatie de a renunta la ele. In august 2007, dupa o lunga "batalie" prin tribunale, Orange a acceptat sa isi ia turnul de pe cladire si sa-l mute intro alta zona locuita, in apropierea unei biblioteci publice si a unei scoli. Vodafone nu are de gand sa renunte la turnul sau, si chiar perfecteaza un nou acord de lunga durata cu locatarii blocului! " Cu exceptia cazului in care locuiesti intro zona incredibil de indepartata, sansele sunt foarte mari pentru ca si tu sa fii bombardat zilnic, non-stop, cu unde radio sau microunde care poarta informatie "negativa" ce submineaza functionarea optima a corpului tau", afirma dr. Mercola. Aceste emisii de unde radio s-au intensificat in ultimii ani in mod exponential, atat datorita telefoniei mobile, dar si noilor tehnologii WiFi, WiMax, BlueTooth, etc. Pentru majoritatea oamenilor, stricaciunile datorate acestei expuneri non-stop la undele radio vor apare dupa ani sau chiar zeci de ani, ele nu sunt imediate. In cazul expus, semnele cancerului au aparut pe parcursul celor 8 ani de la constructia turnului si pana la prima actiune legala. Probabil ca nici nu realizezi ca locuiesti in apropierea unui astfel de turn. Astfel de constructii pot arata ca atare, sau pot fi camuflate sub o aparenta de copac. Daca privesti atent, vei gasi astfel de turnuri pe scoli, blocuri, case sau chiar in parcuri. Numai in SUA exista peste 175.000 de astfel de turnuri, dar acest numar este preconizat sa creasca cu 48 % pana in 2010, conform CTIA (Asociatia Internationala pentru Industria Telecomunicatiilor fara fir) De ce astfel de turnuri sunt periculoase? Toata lumea este ingrijorata de efectele radiatiilor de microunde emise de astfel de dispozitive, fie ca sunt telefoane mobile sau instalatii de antene. Expertii sustin insa ca efectele termice generate de nivelele actuale de emisie sunt absolut neglijabile, sau chiar nu exista. Ceea ce nu se spune este insa ca NU radiatia in sine afecteaza corpul uman, pentru ca ar fi nevoie de nivele foarte mari, ca in cazul cuptoarelor cu microunde. Aproape toate efectele distructive observate asupra bilogicului provin de la INFORMATIA care este transmisa avand ca suport semnalele radio sau de microunde. Aceste modulatii ale undelor electromagnetice rezoneaza cu cele produse de corpul uman. Frecventele "de lucru" ale oricarui organism viu pot fi detectate in conditii de laborator cu o aparatura performanta de specialitate. Aceste frecvente au un nivel al semnalului foarte mic, abia detectabil, si prin urmare, orice emisie venita din exterior perturba foarte usor si duce la o functionare defectuoasa a intregului sistem biologic. Aceste frecvente "straine" de corpul uman interfereaza cu cele proprii (biologice) si stimuleaza suplimentar celulele vii cauzand o intreaga gama de efecte patologice care culmineaza cu oboseala, anxietate si cancer. Situatia existenta este deosebit de ingrijoratoare pentru ca, daca nu cumva locuiesti intro zona indepartata de "civilizatie", esti expus la astfel de unde electromagnetice non-stop, indiferent daca folosesti sau nu un telefon mobil. Numeroase studii au aratat legatura dintre expunerea la radiatiile electromagnetice si probleme de sanatate. Chiar si asa, este foarte posibil sa nu-ti dai seama ca simptomele de care suferi sunt in legatura cu undele radio, pentru ca astfel de simptome sunt adesea atribuite altor cauze. In afara de cancer si tumori pe creier, emisiile de unde radio pot provoca: boala Alzheimer, senilitate si dementa, boala Parkinson, autism, migrene, insomnie si oboseala, slabirea memoriei, lipsa de concentrare si o proasta orientare spatiala. Acum ma auzi? Adevarul pe care industria de telefonie mobila nu vrea sa-l stii Unul dintre expertii incontestabili in siguranta telefoanelor mobile este Dr. George Carlo. Ceea ce am aflat ma face sa spun ca sistemul telefoniei mobile este cu mult mai periculos decat fumatul. In anii 1990 dr. Carlo a primit o bursa de 28 de milioane de dolari de la industria de telefonie mobila pentru a " inchide gura" celor care afirmau ca telefoanele mobile dauneaza sanatatii. Din pacate, ceea ce a descoperit nu era deloc ceea ce asteptau sa gaseasca cei care l-au platit. Telefoanele mobile dauneaza foarte mult sanatatii. A primit o oferta de 1 milion de dolari pe an ca sa taca, dar el a refuzat si a pus bazele unui institut non-profit numit "Safe Wireless Initiative" pentru a informa oamenii asupra pericolului demonstrat. Viziteaza http://www.safewireless.org pentru a te convinge. Incercand sa anunte publicul in legatura cu efectele negative asupra sanatatii cauzate de undele radio, dr. Carlo a participat la un interviu care s-a materializat in 20 de minute de inregistrare in care arata evidentele fara niciun dubiu. Cu toate acestea, s-au difuzat numai patru secunde, si acestea scoase din context si cenzurand complet probele. Sfaturi pentru a limita distrugerea sanatatii cauzata de undele radio Fara ocolisuri, nu exista nicio limita sigura dincolo de care undele radio devin periculoase, contrar a ceea ce se spune. Astfel incat nu le poti evita 100 %. Cu toate astea, poti sa faci ceva: 1. Limiteaza timpul petrecut la telefonul mobil sau la cel fara fir (de tip DECT); 2. Foloseste telefonul mobil pe functia de difuzor, astfel incat il vei putea tine cat mai departe de cap; 3. Dispozitivele BlueTooth trebuie evitate cu orice pret; 4. Limiteaza-ti expunerea in vecinatatea dispozitivelor WiFi. Localizeaza-le si stai cat mai departe de ele; 5. Limiteaza convorbirile in interiorul cladirilor, pentru ca telefonul dispune de un semnal mai slab si este nevoit sa creasca puterea de emisie a microundelor; 6. Foloseste telefonul doar atunci cand e nevoie, si cu precadere in spatii deschise; 7. Limiteaza folosirea telefonului de catre copii si adolescenti, sau (si mai bine), interzice-le folosirea telefonului mobil. Asadar, ce facem? Viata pe aceasta planeta a evoluat in milioane de ani, iar acum este amenintata datorita inconstientei "in masa"! Pe de-o parte avem lacomia celor extrem de bogati si puternici din industria telefoniei mobile. De cealalta parte avem prostia, ingamfarea si egoismul la nivel de masa a celor care sunt atat de dependenti de mica lor "arma de distrugere in masa" (telefonul mobil) incat refuza sa se descotoroseasca de ea. Fara sa exagerez, impotriva intregii vieti de pe aceasta planeta se petrece o crima inimaginabila prin folosirea tehnologiei telefoniei mobile. Singura solutie reala este sa renuntam la aceste jucarii electromagnetice si sa cerem demolarea turnurilor de antene. Insa depinde de nivelul de constienta al populatiei daca aceasta se va produce sau nu. Daca dorim o viata mai buna, schimbarea trebuie sa vina chiar de la tine, cititorule. Fiecare suntem responsabili de situatia creata. Gandeste-te daca nimeni nu ar mai cumpara telefoane mobile, daca nimeni nu le-ar mai folosi, ce ar face companiile gen Orange sau Vodafone? Tu trebuie sa faci acest pas. Doar un iresponsabil se asteapta ca altcineva sa vina si sa-i rezolve problemele. Chiar trebuie sa scapam de aceste dispozitive ale mortii, pana cand se vor gasi solutii mai sigure care nu ne afecteaza sanatatea, cum ar fi comunicatiile pe fibra optica. Asa cum albinele si pasarile au inceput sa dispara, nici noi nu mai avem mult pana o luam pe urma lor, daca nu facem nimic. Daca tot iti place sa afli informatii interesante de pe internet, foloseste Google pentru a cauta articolul cu titlul " Are The Microwaves Killing the Insects, Frogs, and Birds? And Are We Next?" (traducere: Microundele chiar ucid albinele, broastele si pasarile? si noi urmam?) Campul electromagnetic de radiofrecventa 3G (UMTS, 1950 MHz) induce efecte genotoxice in vitro in fibroblastele umane, dar nu in limfocite (16 februarie 2008). Sistemul universal de telecomunicatii mobile (UMTS) a fost recent introdus ca standard in Europa cu numele comercial "3G", fara niciun test sau cercetare asupra efectelor biologice si genotoxice a acestor emisii electromagnetice de inalta frecventa. Dezamagitor, pentru ca standardul precedent GSM (aflat inca in functiune in multe tari), are efecte genotoxice demonstrate. Celule fibroblaste de provenienta umana recoltate de la 3 donatori diferiti au fost expuse la radiatii tip UMTS (3G) de 1,95 GHz (in gama de microunde) la nivele aflate sub limita oficiala de absorbtie SAR de 2 W/Kg. Ca metodologie, s-au masurat efectele genotoxice prin testul micronucleului si cel alcalin. Cate cinci sute de celule din fiecare lamela de observatie au fost evaluate vizual la testul alcalin, iar cate o mie de celule au fost evaluate in testul micronucleului. Toate evaluarile s-au desfasurat fara lumina ambientala, in conditii de laborator. Rezultatele arata ca expunerea celulelor umane la radiatii UMTS a deteriorat starea acestora, atat in testul alcalin cat si in testul micronucleului. La o valoare SAR de 0,05 W/kg primele semne genotoxice au aparut dupa 24 de ore. La o valoare SAR mai mare, de 0,1 W/Kg, aceste efecte au aparut dupa numai 8 ore! Concluzia este evidenta: expunerea la radiatiile de microunde generate in sistemul de telefonie mobila 3G (UMTS) determina alterari genetice (genotoxicitate) in celulele fibroblaste umane. The parliament.com anunta ca nivelul de cancer european a atins cote epidemice, citandu-l pe britanicul John Bowis. Deputatul englez afirma ca "un milion de cetateni europeni mor anual de cancer". Acesta s-a pronuntat pentru alocarea de fonduri suplimentare in bugetele tarilor UE pentru prevenirea cancerului, afirmand ca "o treime din cancere pot fi prevenite, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii". Antonios Trakatellis, europarlamentar grec, a spus ca " prevenirea si diagnosticarea precoce a cancerului sunt elementele esentiale in strategia de lupta cu aceasta boala". Undele scurte Curentul de inalta frecventa cu lungimi de unda cuprinse intre 10 si 100 m si frecventa cuprinsa intre 10 MHz – 100 MHz reprezinta undele scurte. Se mai numesc unde decametrice. Proprietati ale curentilor de inalta frecventa. - frecventa foarte mare, - produc importante fenomene capacitive si inductive, - produc energie calorica (utilizata in terapie), incalzesc puternic corpurile metalice si solutiile electrolitice, - transmit in mediul inconjurator, la distante foarte mari unde electromagnetice de aceeasi frecventa cu a curentului care le-a generat. Efectele fiziologice ale curentilor de inalta frecventa: nu au actiune electrolitica si electrochimica (nu produc fenomene de polarizare; nu provoaca excitatie neuromusculara; efecte calorice de profunzime fara a produce leziuni cutanate; efecte metabolice: creste necesarul de O2 si de substrat nutritiv tisular, creste catabolismul; efecte asupra circulatiei: hiperemie activa, vasodilatatie generala, scaderea tensiunii arteriale, - efecte asupra sistemului nervos: – SNC – efect sedativ - SN periferic – excitabilitate crescuta. - efecte musculare: scade tonusul muscular pe musculatura hipertona, - creste capacitatea imunologica a organismului, - efect terapeutic deviat din actiunea caldurii: – hiperemizant, analgetic, miorelaxant – antispastic, activarea metabolismului. Modalitati de aplicare: metoda in câmp condensator si metoda in câmp inductor Indicatii generale: reumatologie: – reumatism degenerativ, reumatism inflamator cronic, reumatism abarticular, sechele posttraumatice - neurologie: – SN periferic – nevralgii, neuromialgii, unele nevrite, pareze si paralizii, - SNC – unele cazuri de scleroza in placi, sechele dupa poliomielita, mielite si meningite. aparat cardiovascular: – angine pectorale fara forma de afectare miocardica sau insuficienta cardiaca, tulburari ale circulatiei venoase periferice ale membrelor. - aparat respirator: – bronsite cornice, sechelele pleureziilor netuberculoase, pleurite, astm bronsic intre crize. - aparat digestiv: – spasme esofagiene, gastroduodenale, intestinale cu caracter functional, constipatii cronice, diskinezii biliare. - aparat urogenital: – hipertrofii de prostata, colici nefretice, epididinite, unele nefrite acute cu anurie. - ginecologie: – metroanexite, parametrite cronice, sterilitati secundare, unele mastite. - ORL: – sinuzite, rinite cronice, faringite, laringite, otite externe, catarul oto – tubular. - oftalmologie: – orgelet, iridociclite. - stomatologie: – dureri postextractii dentare, gingivite. - dermatologie: – furuncule, panaritii, abcese ale glandelor sudoripare (hidrosadenite) - endocrinologie: – dereglari ale hipofizei, tiroidei, suprarenalei. Contraindicatii: procese inflamatorii acute cu supuratii, manifestari acute ale afectiunilor reumatice, afectiuni cu tendinte la hemoragii, procese neoplazice, prezenta pieselor metalice intratisulare, implant de pace-maker cardiac, ciclu menstrual si sarcini Surse de campuri electromagnetice din viata de zi cu zi In majoritatea cazurilor poligoanele de trageri sunt in apropierea centrelor urbane iar campul tactic include adesea zone populate. Pentru evitarea posibiltatii de a fi actionat in justitie pentru poluarea electromagnetica M.Ap.N. trebuie sa impuna autoritatilor locale necesitatea obtinerii unor avize speciale pentru constructiile in zonele de responsabilitate. Un exemplu inedit in acest sens este prezentat in continuare. In prezent, Radio Vatican numara 58 de antene, dintre care unele emit pe unde radio de mare putere. Regiunea Santa Maria di Galeria este foarte populata. Justitia italiana a fost sesizata in 2001 de o plangere a locuitorilor din Cesano, la nord de capitala italiana, care acuza uriasele emitatoare ca ar cauza leucemie si grave tulburari de sanatate. Anchetele Ministerului Mediului au descoperit in 11 din cele 14 zone verificate campuri magnetice mult superioare limitei acceptate de sase volti pe metru. Procesul intentat postului de radio a fost intrerupt in 2002, in urma deciziei unui magistrate care preciza ca acest caz nu tine de competenta Italiei, ci a Vaticanului. In cele din urma, procesul a fost reluat, mai ales ca un raport al agentiei de sanatate publica din regiunea Romei a subliniat ca in regiunea Cesano s-a constatat o rata a mortalitatii infantile din cauza leucemiei de trei ori mai mare decat media. Rezolvarea acestei probleme va reprezenta unul din primele dosare ale pontificatului lui Benedict al XVI-lea. "Dupa atatea amanari si o imensa pierdere de vreme, astazi am inregistrat un success extraordinar in lupta noastra pentru apararea oamenilor impotriva poluarii electromagnetice", a precizat imediat dupa pronuntarea sentintei Roberto Della Seta, seful uneia dintre cele mai importante organizatii de mediu din Italia. Probleme legate de campul electromagnetic Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor electromagnetice din vecinatatea instalatiilor de inalta tensiune pot di analizate sistematizand dupa cum urmeaza: - solicitarea de camp electric - - solicitarea de camp magnetic -efecte ale descarcarii corona, perturbatii radioelectric - zgomotul acustic corona Fiecare dintre aceste aspecte disturbante trebuie discutate ca elemente ale politicii de management.: - afectarea factorilor de mediu - posibilitatea de reducere a campului electromagnetic - eventuale metode de reducere a efectelor campurilor E,H,si a altor aspecte. Zgomotul acustic al instalatiilor de inalta tensiune. Liniile electrice aeriene isi manifesta prezenta in spatiul inconjurator si in domeniul freceventelor audio(zgomotul acustic). Zgomotul acustic al LEA este datorat aparitieii descarcarii corona pe conductoare si in spatiul din jurul conductoarelor active. El depinde de domeniul de frecventa, de tensiunea nominala a liniei, de distanta fata de faza laterala a liniei. Descarcarea corona nu produce o vibratie sinusoidala a particulelor de aer, ci produce un numar mare de frecvente care se combina intr-un mod aleator si ea determina spectrul de frecventa al nivelului de zgomot acustic. Acest spectru contine doua componente: - un ton pur care este dat de 100 Hz si multiplii sai, pentru o linie aflata sub tensiunea de 50Hz―hum” - o banda lunga, care da zgomotul special mentionat mai sus.Frecventa se intinde de la sute de Hz la domeniul ultrasunetelor. Tonul pur, numit si ―hum‖, este auzit in special pe timp de ploaie. Zgomotul de banda larga este produs de strimerii descarcarii corona de polaritate pozitiva si, de aceea, aceasta contine o gama larga de frecvente.. intrucat sensibilitatea urechii umane variaza cu frecventa si cu amplitudinea tonului pur, intreg domeniul de frecventa a fost impartit in patru zone:A,B,C siD, recunoscute international. S-a convenit ca nivelul de zgomot care caracterizeaza o linie electrice sa fie masurat pe scara A. In tabelele urmatoare se dau valorile admisibile ale nivelului de zgomot al instalatiilor de inalta tensiune la limita zonelor functionale din mediul urban si in interiorul zonelor functionale din mediul urban care trebuie comparate cu limitele conform prevederilor STAS 1000988. Tabel. Valorile Nivelul de zgomot Spatiul considerat admisibile ale nivelului echivalent Lech [dB] de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban, conform prevederilor STAS 10009-88. Nr crt 1. Parcuri , zone de 45 recreere si odihna, zone de tratament balneoclimatic 2. Incinte de scoli, crese, 75 gradinite, spatii de joaca pentru copii. 3. Stadioane, 90x cinematografe in aer liber. 4. Piete, spatii comerciale, 65 restaurante in aer liber. 5. Incinta industriala 65x 6. Parcaje auto 90 7. Parcaje auto cu statii 70 service subterane 8. Zone feroviarexx 70 9 Aeroporturi xxx 90
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful