Efecte biologice ale campului electromagnetic de inalta frecventa

Undele electromagnetice constau dintr-un câmp electric şi unul magneticcare se generează unul pe altul pe măsura propagării acestora în spaţiu. Viteza de propagare este de c=300000 km/s, iar în alte medii depinde de permitivitateaşi permeabilitatea acestor a. Una din caracteristicile de bază ale undelor electromagnetice este frecvenţa sau lungimea de undă. Spectrul radiaţiei electromagnetice este împărţit în mai multe domenii, începând cu frecvenţe joase şi terminând cu cele înalte: unde radio, radiaţii infraroşii, radiaţii luminoase, radiaţii ultraviolete, raze Xşi Gamma. Undele electromagnetice au fost teoretic prezise de savantul Maxwell (1865) şi apoi descoperite experimental de germanul Hertz (1888). Radiaţiaelectromagnetică are o natură dublă: pe de oparte ea deţine proprietăţi de undă, iar pe de altăparte se comportă în anumite procese precum fotonii. Energia unui foton care aparţine unei undemilimetrice de frecvenţă ύ este exprimată de relaţia E = h ύ în care h este constanta lui Plank. Rezultatele experimentale prezentate în aceasta teza se situeaza în contextul stiintific foarte actival studiilor asupra posibilelor riscuri biologice si medicale ale expunerii la câmpurile electromagneticemodulate, câmpuri larg utilizate în sistemul de telecomunicatii. Aceste rezultate au fost obtinute în urmaunei activitati experimentale cu un pregnant caracter fundamental, fara a se limita la normelestandardizate de expunere electromagnetica. S-au studiat efectele pulsurilor electromagneticecaracteristice semnalului de telefonie mobila de tip GSM (Global System for Mobile communications) (900 MHz, 217 Hz, 576 μs), cu un SAR (Rata Specifica de Absorbtie) de pâna la 4.6 W/kg asupra a douaprocese celulare esentiale: endocitoza în faza fluida si mitoza. Câmpurile statice utilizate în medicină (IRM), sistemele de sudură şi transport alimentate prin current continuu; frecvenţele extrem de joase (ELF) (0 - 300 Hz) utilizate de aparatele casnice; frecvenţele intermediare (IF) (300 Hz — 100 kHz) utilizate de

Wireless LAN şi RFID pentru aparate mobile şi staţii de bază. emisii radio-TV. echipamente medicale.300 GHz) utilizate în comunicaţii fără fir precum GSM.ecranele video. c) valori de declanşare a acţiunii . respectarea valorilor de declanşare a acţiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante.câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice. de intensitate a câmpului magnetic (H). exprimaţi în termini de intensitate a câmpului electric (E). a) câmpuri electromagnetice .nivelul parametrilor direct măsurabili. detectoarele de metale şi în electrochirurgie. b) valori limită de expunere . magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz. începând de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute. dispozitivele antifurt. radiofrecvenţe (RF) (100 kHz . UMTS. cititoarele de carduri. de inducţie magnetică (B) şi de densitate a puterii (S). respectarea acestor limite asigură protecţia la câmpuri electromagnetice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii. Clasificarea frecventelor: .limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice.

radioamatori. Radiofrecventele sunt considerate radiatiile electromagnetice non-ionizante cu frecventa cuprinsa între 30 kHz si 300 GHz (lungime de unda l între 10 km si 1 mm respectiv). . transmisii fixe si mobile.30 MHz. . transmisii fixe si mobile. radioamatori. E = extremely (în galben banda de frecvente continând frecventa de 900 MHz utilizata în prezentul studiu experimental). L = low.foarte scazute (vlf).super înalte (shf).extrem de înalte. comunicatii spatiale. transmisii radio. 3-30 GHz.înalte (hf). transmisii fixe si mobile. transmisii fixe si mobile. utilizari: semnale orare. stiintifice si medicale dar si ca unda purtatoare de informatie în telecomunicatii . navigatie si localizare radio. Dintre acestea microundele sau hiperfrecventele de la 300 MHz la 300 GHz ( l între 1 m et 1 mm respectiv) sunt mai cunoscute datorita multiplelor utilizari industriale.ultra înalte (uhf). transporturi marine. comunicatii spatiale si prin satelit. M = medium.3000 kHz. pe decade de frecvente (F = frequency. radioamatori.30 kHz . . aeronautice. radioamatori.medii (mf). 30-300 MHz. comunicatii prin satelit. .foarte înalte (vhf). transmisii fixe. frecvente standard. meteorologie. sisteme de navigatie. aeronautice. . Fig. aeronautice. . U = ultra. transporturi marine. navigatie si localizare radio. V = very. transport maritim.scazute (lf). 300 . numite si unde scurte. în plaja 3 . . Spectrul de radiofrecvente divizat în bande. S = super. transmisii radio.300 kHz. 30. 3 . 30 . transmisii radio si TV. 300-3000 MHz. transmisii radio si TV. . transport maritim si de uscat. H =high. explorarea spatiului si a planetei Pamânt.. transmisii radio. navigatie radio.300 GHz. transporturi marine.

când absorbtia energiei electromagnetice se realizeaza preponderent prin efect Joule. Interpretarea efectelor . La nivel national si international o serie de norme de expunere la radiatia electromagnetica au fost stabilite pentru a minimiza riscurile expunerii profesionale sau a populatiei în general. Astfel limitele de expunere (SAR întreg corp) au fost fixate la 0. frecventa de anvelopa 217 Hz. În literatura de specialitate numeroase studii pe subiecti umani. ce leaga SAR-ul de componenta electrica a câmpului sau de variatia de temperatura din tesutul iradiat. c este coeficientul de caldura specifica a tesutului [J/kg K] si delta T este variatia de temperatura [K] determinata de o expunet [s]. deplasarea cu viteza luminii. În consecinta s-au stabilit si limite locale de expunere. studii animale sau celulare au fost efectuate despre efectele biologice ale radiofrecventelor. astfel SAR.microunde.ul se defineste ca derivata temporala a incrementului de energie absorbita sau disipata în unit atea de masa de tesut iradiat. caracterizat de o densitate data si se exprima în watt per kilogram [W/kg]. Pentru a se putea compara efectele biologice ale undelor electromagnetice se foloseste drept parametru general de cuantificare a interactiunii undei cu sistemele biologice. Dar considerari dozimetrice si biologice au aratat ca pentru o expunere sub limita impusa pentru corpul întreg. posibilitatea de a fi modulate în frecventa si în intensitate si astfel de a transmite cantitati enorme de informatie.Avantajele majore ale undelor electromagnetice legate de propagarea fara suport material. În contextul expunerii la microunde. la care se adauga mobilitatea aparatelor receptoare sunt larg exploatate în sistemele actuale de telefonie mobila.ul local nu trebuie sa depaseasca 2 W/kg pentru cap si trunchi si 4 W/kg pentru zonele periferice (SAR local evaluat pe 10 g de tesut).08 W/kg pentru publicul larg. Fig. urmatoarele doua formule de evaluare a SAR-ului. anumite parti ale organismului absorb local mai multa energie. În Europa sunt larg utilizate sistemele de telefonie de tip GSM (Global System for Mobile communication) centrate pe frecventa de 900 (872 976) MHz. mai ales a celor emise de telefoanele portabile si antenele releu.4 W/kg în mediul profesional si la 0. Ec [V/m] este valoarea de vârf a câmpului electric. Rata Specifica de Absorbtie (SAR) (Specific Absorption Rate). r este densitatea tesutului [kg/m3]. sunt larg utilizate : unde s este conductivitatea tesutului [S/m]. Aceste norme se bazeaza pe valoarea SAR de prag termic de 4 W/kg pentru care în 6 minute de expunere a unui obiect de1 kg acesta se încalzeste cu 1°C. 576 μs durata impulsului). SAR. Reprezentare grafica a semnalului electromagnetic folosit în prezentul studiu experimental (frecventa purtatoare 900 MHz.

raportul dintre intensitatea câmpului electric si cea a câmpului magnetic fiind constant. Aceasta regiune se gaseste în jurul sursei. Între cele doua regiuni mai exista o zona de tranzitie. literatura de specialitate recomanda doua tipuri de abordari: 1. masurarea puterii sau a altor caracteristici ale câmpurilor electromagnetice (intensitatea câmpului electric sau magnetic) în conditii standardizate de laborator sau în conditii variabile de teren. Deoarece lungimea de unda este invers proportionala cu frecventa.Câmpul poate fi împartit în doua componente principale – componenta reactiva si cearadiativa. Aceasta marime fizica variaza punctual în corp. Componenta reactiva se refera la energia înmagazinata în regiunea din apropierea sursei si este responsabila de efectele asupra omului. deoarece câmpul electric se modifica odata cu pozitia corpului. Pentru frecvente mai mari se utilizeaza rata de absorbtie specifica a energiei SAR (Specific Absorbtion Rate) care se coreleaza cu patratul intensitatii câmpului electric din tesut. deoarece face suficienta masurarea unei singure componente a câmpului. Pentru evaluarea expunerii la radiatiile electromagnetice (EMF) neionizante din banda microunde si radiofrecventa. Masuratorile în câmp apropiat sunt dificile. iar conductivitatea tesuturilor este diferita. nu de putine ori. Chiar daca extrapolarea la oameni a rezultatelor obtinute pe animale si pe culturi este dificila. în care predomina componenta radiativa. Efectele si riscurile pentru sanatatea umana ale expunerii la radiofrecventemicrounde evidentiate în unele din studiile epidemiologice si pe voluntari au obligat extinderea studiilor pe modele animale si pe culturi celulare mai ales în necesitatea unor date experimentale concludente cu privire la mecanismele de interactiune. aceasta regiune numindu-se si regiunea câmpului îndepartat. a rezultatelor contradictorii obtinute de diferitele laboratoare. SAR este rata cu care energia undei este absorbita într-un tesut de masa m si se masoara în watti /kg (W/kg). Distanta dintre doua valori maxime pozitive (sau negative) se numeste lungime de unda ( ). aceste regiuni variaza. pâna la o distanta de aprox. deoarece chiar introducerea sondei pentru masurare poate modifica substantial câmpul. 1/6m~2m si se mai numeste si regiunea câmpului apropiat.publicate este însa dificila din cauza varietatii modelelor biologice utilizate si protocoalelor de expunere si. Pentru evaluarea expunerii la frecvente mai mici de 100 kHz se recomanda utilizarea intensitatii câmpului electric din tesuturi deoarece aceasta marime fizica se coreleaza cu efectele biologice si este la rândul ei corelata cu densitatea de curent. complementaritatea acestor categorii de experimente este mai mult decât evidenta. Aceasta caracteristica este importanta. în care unda electromagnetica poate fi descrisa ca o unda plana. marime invers proportionala cu frecventa f. cea electrica sau cea magnetica.Componenta radiativa se gaseste la distante mai mari de o lungime de unda. Densitatea de putere (se masoara în watti/ m2 ) este produsul dintre intensitatea câmpului electric si a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la suprafata prin care se propaga unda. Un câmp electromagnetic (radiatie sau unda electromagnetica) este format dintr-un câmp electric (E) si un camp magnetic (H) perpendiculare între ele si perpendiculare pe directia de propagare care oscileaza sinusoidal între valorile pozitive si cele negative cu o frecventa f. .

folosind un transmitator si un receptor. In realitate. Pilonii de telefoane mobile acopera o zona numita celula – poate fi de 100 m intr-un oras.” The Royal Society din Canada (RSC). chiar daca nu este folosit telefonul. dezavantajul major fiind reprezentat de dificultatile de calculare ale puterii câmpului electromagnetic în timpul numeroaselor miscari ale corpului uman.2. si un purtator de cuvant a declarat ca au fost gasite dovezi ca efectele non-termale exista. deoarece caracteristicile câmpurilor electromagnetice depind sensibil de prezenta omului în aproprierea surselor de radiatii se recomanda evaluarea expunerii prin dozimetrie computationala sau prin dozimetrie bazata pe fantome. de exemplu. Transmitatorul transmite semnale sub forma de unde radio pilonului cu regularitate. reteaua stie unde se gaseste telefonul atunci cand soseste un apel. Expunerea la nivele inalte poate provoca cresterea temperaturii. Hands-free-urile telefoanelor mobile pe care le-am testat noi tripleaza radiatia care patrunde in cap. Dealurile si copacii blocheaza semnalele radio. spunandu-i sa-si mareasca capacitatea. Astfel. si o distanta de pana la 5 km in afara oraselor. ceea ce afecteaza alegerea locului pentru un pilon. dar nu au fost de acord sa arate rezultatele.Avantajul principal al acestui tip de dozimetrie îl reprezinta posibilitatea masurarii puterii câmpului electric si magnetic din interiorul corpului într-o situatie data. o structura binecunoscuta de cercetatori. Scuturile care ar trebui sa blocheze radiatia nu ofera de asemenea nici o protectie. Receptorul din interiorul telefonului primeste semnalele de la pilon. Undele radio emise de telefon in apropierea capului. Opinia firmelor de telefonie Nokia a declarat ca a efectuat teste independente si ca kit-urile lor hands-free reduc nivelul radiatiilor. daca acestea exista. purtatorul ajunge la marginea unei celule sau intra intr-o cladire. Acel pilon are propriul camp indepartat si apropiat. numite ―campul apropiat‖ sunt responsabile de catre efectele asupra sanatatii care pot aparea. Daca nu functioneaza la nivelul optim – pentru ca. ca si zona pe care o acopera. desi cei mai multi oameni nu se apropie niciodata de campul lor apropiat. Daca folositi kit-uri hands-free pentru a va proteja de radiatiile emise de telefoanele mobile – testele au aratat ca nivelul radiatiei in interiorul capului este mai ridicat decat daca am tine telefonul langa ureche. au analizat un numar mare de studii de cercetare anul trecut. stare de rau si ameteala. ―Oricine foloseste un telefon mobil se expune la riscul unor efecte adverse de sanatate. Cand se vorbeste la telefon. Ericsson si Panasonic au . Telefonul comunica cu un pilon. ceea ce face ca inima sa lucreze mai greu si poate duce la dureri de cap. Ultimul tip de dozimetrie se bazeaza pe caracteristicile câmpului masurat si pe un model anatomic (fantomele reprezinta structuri ale corpului. ―Campul indepartat‖ este acea parte a undelor radio care trebuie sa fie primita de catre pilon pentru ca o persoana sa poata efectua un apel. pilonul verifica in mod constant daca teledonul functioneaza la nivelul optim. firul din dispozitivul hands-free care se gaseste langa ureche functioneaza ca un transmitator (aerial) si transmite de 3 ori mai multa radiatie catre cap. Estimam ca in jur de 10% din populatie este expusa riscului de dureri de cap si pierderi de memorie.pilonul transmite semnale telefonului mobil. de cele mai multe ori configuratii ale capului uman construite din materiale cu rezistenta electrica asemanatoare cu cea a tesuturilor biologice).

atasamentele nu functioneaza. Energia RF este absorbita in corp si produce caldura. si trei scuturi. si chiar cand scuturile mai reduc din nivelul de radiatie. Aceste fapte demonstreaza aceste griji. transmitatorul ar inregistra doar un semnal slab si i-ar da instructiuni telefonului sasi mareasca capacitatea. Una este frecventa aplicarii. telefonul poate sa-si mareasca capacitatea si deci nivelul de radiatii emis. altfel. Laboratorul le-a transmis un semnal constant telefoanelor mobile intr-o camera cu pereti care absorb undele radio – astfel. Altele sunt disponibile prin comanda prin internet sau posta. pentru a fi siguri de consistenta rezultatelor. Datorita numarului imens de utilizatori de telefoane mobile. Efectele sanatatii: Campurile RF penetreaza tesuturile expuse in functie de frecventa – aproape un centimetru la frecventele folosite ce catre telefoanele mobile. Dar cele pe care le-am testat au un lucru in comun – nu functioneaza. rezultatele nu au fost modificate din cauza unor transmitatori din exterior.declarat ca telefoanele lor si kit-urile hands-free sunt in concordanta cu standardele – dar nu au declarat si daca kit-urile maresc sau reduc radiatiile care ajung la cap. Toate efectele asupra sanatatii stabilite cauzate de expunerea RF sunt clar legate de incalzire. Cateva consideratii importante trebuie luate in seama cand se evalueaza efectele posibile ale campurilor Rf asupra sanatatii. o coalitie formata din mai mult de 70 de grupuri din comunitate. Oamenii care locuiesc si lucreaza langa pilonii antenelor ar putea sa aiba griji indreptatite cu privire la sanatatea lor. Am masurat de asemenea semnalul transmis antenei retelei – campul indepartat – folosind o sonda mai indepartata. Pentru a masura nivelul radiatiilor. Pentru ca un produs sa fie de folos trebuie sa reduca campul apropiat fara sa afecteze campul indepartat. Am testat doua kit-uri hands-free. Multi oameni au instrumente care sa tina radiatia departe de capul lor – kit-uri hands-free. Sistemele actuale de telefoane mobile opereaza la frecvente intre 800 si 1800 Mhz. Pentru a masura radiatia din interiorul capului – campul apropiat –laboratorul a folosit o sonda introdusa in capul unui manechin umplut cu un material care sa simuleze proprietatile corpului uman. au sugerat de asemenea ca Guvernul ar trebui sa stabileasca o zona tampon intre case si antene si sa incurajeze impartirea locurilor intre operatorii de retele. . doua atasamente. ceea ce ne poate situa intr-o pozitie si mai dificila. nici un studio nu a aratat efecte adverse asuprasanatatii la expunerea la nivele scazute asa cum prevede ghidul international de limite.Intr-o investigatie care a fost predata Camerei Comunelor vara trecuta. Acest lucru ar face ca undele radio sa creasca si in campul apropiat. dar procesul de termoreglare al corpului face ca aceasta caldura sa dispara. Unele dintre acestea sunt vandute in Marea Britanie de catre distribuitori sau sunt impachetate la un loc cu telefonul. am folosit un laborator cu o reputatie internationala in ceea ce priveste testele pentru telefoane mobile. Kit-urile hands-free emit mai multe radiatii catre cap. Am testat si scuturile si kit-urile hands-free la doua telefoane mobile diferite. scuturi si alte atasamente. chiar si micile efecte adverse asupra sanatatii ar putea avea implicatii publice majore asupra sanatatii. In timp ce energia RF poate interactiona cu tesuturile corpului la nivele prea joase pentru a cauza o incalzire importanta. Familiile din Irlanda de Nord impotriva Plasarii de Antene de Telecomunicatii (NIFATT).

Unele studii epidemiologice au asociat expunerea la câmpurile electromagnetice de joasa frecventa (precum retelele de înalta tensiune) sau de înalta frecventa (în domeniul microundelor) cu o incidenta crescuta a diferite patologii mergând de la simpla durere de cap pâna la foarte grave . ele nu sunt imediate.Unele dintre acestea sunt sistemele de telecomunicatii care au cunoscut o dezvoltare si o extindere de tip exponential în ultimele doua decenii. Tunul de microunde 3G ―This is London" din 6 august 2007 anunta ca Orange a acceptat sa renunte la turnul de antene montat pe acoperisul unei cladiri de 5 etaje din Londra. Pentru majoritatea oamenilor. Aceste emisii de unde radio s-au intensificat in ultimii ani in mod exponential. prin utilizarea sistemelor de telefonie mobila.ionizante. atat datorita telefoniei mobile. dupa o lunga "batalie" prin tribunale. si chiar perfecteaza un nou acord de lunga durata cu locatarii blocului! " Cu exceptia cazului in care locuiesti intro zona incredibil de indepartata. Rata de imbolnavire cu cancer in randul locatarilor de la ultimul etaj al cladirii este de 20 % (de 10 ori mai mult decat nivelul national de 2 % din Marea Britanie). a numeroaselor statii de baza necesare pentru acoperirea unor teritorii vaste. a vârstei din ce în ce mai tinere a utilizatorilor etc. stricaciunile datorate acestei expuneri non-stop la undele radio vor apare dupa ani sau chiar zeci de ani. Mercola. etc. sunt controversate. migrenele. afirma dr. Întrebarile ramân deschise dezbaterii deoarece rezultatele stiintifice publicate acoperind o plaja larga de frecvente. Orange a acceptat sa isi ia turnul de pe cladire si sa-l mute intro alta zona locuita. dar si noilor tehnologii WiFi. a fost montat in anul 1994. de frecventa înalta. odata cu un altul ce apartine companiei Vodafone. De atunci. rezidetii din cladire se lupta cu cancerul. În consecinta este justificata îngrijorarea generala legata de eventualele efecte asupra sanatatii umane sau legata în general de efecte biologice ale expunerii electromagnetice la radiatii non. non-stop. cu unde radio sau microunde care poarta informatie "negativa" ce submineaza functionarea optima a corpului tau". In august 2007.Interesul si obiectivele activitatii experimentale Realizarile tehnologice ale zilelor noastre expun sistemele vii la multiple surse artificiale de iradiere electromagnetica de tip non-ionizant. in apropierea unei biblioteci publice si a unei scoli. BlueTooth. Îngrijorarea este justificata în conditiile proximitatii antenei aparatului cu tesuturile. in timp ce alti patru sunt diagnosticati cu cancer. . de tip tumori cerebrale sau leucemii . Turnul de antene. Vodafone nu are de gand sa renunte la turnul sau. dupa ce sapte din locatarii blocului au fost diagnosticati cu cancer. Atat Organizatia Mondiala a Sanatatii cat si alte agentii au afirmat ca nu exista niciun risc de radiatie de la astfel de turnuri de antene. Trei dintre locatari au murit de cancer. astfel incat companiile nu au niciun fel de obligatie de a renunta la ele. un adevarat "tun de microunde". si alte probleme de sanatate care sunt cauzate de radiatia cu microunde a turnului. sansele sunt foarte mari pentru ca si tu sa fii bombardat zilnic. semnele cancerului au aparut pe parcursul celor 8 ani de la constructia turnului si pana la prima actiune legala. mai puternice si mai numeroase decât sursele naturale. WiMax. cresterii duratei de utilizare a telefo nului. In cazul expus.

autism. anxietate si cancer. sau pot fi camuflate sub o aparenta de copac. Astfel de constructii pot arata ca atare. In anii 1990 dr. orice emisie venita din exterior perturba foarte usor si duce la o functionare defectuoasa a intregului sistem biologic. ca in cazul cuptoarelor cu microunde. lipsa de concentrare si o proasta orientare spatiala. daca nu cumva locuiesti intro zona indepartata de "civilizatie". boala Parkinson. migrene. si prin urmare. Numeroase studii au aratat legatura dintre expunerea la radiatiile electromagnetice si probleme de sanatate. Daca privesti atent. Chiar si asa. senilitate si dementa. Acum ma auzi? Adevarul pe care industria de telefonie mobila nu vrea sa-l stii Unul dintre expertii incontestabili in siguranta telefoanelor mobile este Dr. case sau chiar in parcuri. Aceste frecvente au un nivel al semnalului foarte mic. pentru ca astfel de simptome sunt adesea atribuite altor cauze. indiferent daca folosesti sau nu un telefon mobil. sau chiar nu exista. Ceea ce am aflat ma face sa spun ca sistemul telefoniei mobile este cu mult mai periculos decat fumatul. A primit o oferta de 1 milion de dolari pe an ca sa taca. Telefoanele mobile dauneaza foarte mult sanatatii. Din pacate. Aproape toate efectele distructive observate asupra bilogicului provin de la INFORMATIA care este transmisa avand ca suport semnalele radio sau de microunde. blocuri. George Carlo. dar el a refuzat si a pus bazele . pentru ca ar fi nevoie de nivele foarte mari.Probabil ca nici nu realizezi ca locuiesti in apropierea unui astfel de turn.000 de astfel de turnuri. Ceea ce nu se spune este insa ca NU radiatia in sine afecteaza corpul uman. dar acest numar este preconizat sa creasca cu 48 % pana in 2010. vei gasi astfel de turnuri pe scoli. slabirea memoriei. conform CTIA (Asociatia Internationala pentru Industria Telecomunicatiilor fara fir) De ce astfel de turnuri sunt periculoase? Toata lumea este ingrijorata de efectele radiatiilor de microunde emise de astfel de dispozitive. abia detectabil. emisiile de unde radio pot provoca: boala Alzheimer. Expertii sustin insa ca efectele termice generate de nivelele actuale de emisie sunt absolut neglijabile. Aceste modulatii ale undelor electromagnetice rezoneaza cu cele produse de corpul uman. fie ca sunt telefoane mobile sau instalatii de antene. insomnie si oboseala. In afara de cancer si tumori pe creier. ceea ce a descoperit nu era deloc ceea ce asteptau sa gaseasca cei care l-au platit. Carlo a primit o bursa de 28 de milioane de dolari de la industria de telefonie mobila pentru a " inchide gura" celor care afirmau ca telefoanele mobile dauneaza sanatatii. Numai in SUA exista peste 175. Frecventele "de lucru" ale oricarui organism viu pot fi detectate in conditii de laborator cu o aparatura performanta de specialitate. esti expus la astfel de unde electromagnetice non-stop. Situatia existenta este deosebit de ingrijoratoare pentru ca. Aceste frecvente "straine" de corpul uman interfereaza cu cele proprii (biologice) si stimuleaza suplimentar celulele vii cauzand o intreaga gama de efecte patologice care culmineaza cu oboseala. este foarte posibil sa nu-ti dai seama ca simptomele de care suferi sunt in legatura cu undele radio.

foloseste Google pentru a cauta articolul cu titlul " Are The Microwaves Killing the Insects. Fiecare suntem responsabili de situatia creata. dr. Cu toate acestea. impotriva intregii vieti de pe aceasta planeta se petrece o crima inimaginabila prin folosirea tehnologiei telefoniei mobile.safewireless. Localizeaza-le si stai cat mai departe de ele. Doar un iresponsabil se asteapta ca altcineva sa vina si sa-i rezolve problemele. nici noi nu mai avem mult pana o luam pe urma lor. Limiteaza timpul petrecut la telefonul mobil sau la cel fara fir (de tip DECT). Carlo a participat la un interviu care s-a materializat in 20 de minute de inregistrare in care arata evidentele fara niciun dubiu. cititorule. schimbarea trebuie sa vina chiar de la tine. ce ar face companiile gen Orange sau Vodafone? Tu trebuie sa faci acest pas. pana cand se vor gasi solutii mai sigure care nu ne afecteaza sanatatea. Foloseste telefonul mobil pe functia de difuzor. iar acum este amenintata datorita inconstientei "in masa"! Pe de-o parte avem lacomia celor extrem de bogati si puternici din industria telefoniei mobile. cum ar fi comunicatiile pe fibra optica. 5. Asa cum albinele si pasarile au inceput sa dispara. si cu precadere in spatii deschise. Insa depinde de nivelul de constienta al populatiei daca aceasta se va produce sau nu. astfel incat il vei putea tine cat mai departe de cap. 3. 7. Limiteaza convorbirile in interiorul cladirilor. Frogs. Astfel incat nu le poti evita 100 %. Limiteaza folosirea telefonului de catre copii si adolescenti. Incercand sa anunte publicul in legatura cu efectele negative asupra sanatatii cauzate de undele radio. Cu toate astea. s-au difuzat numai patru secunde. 6. daca nimeni nu le-ar mai folosi. 2.unui institut non-profit numit "Safe Wireless Initiative" pentru a informa oamenii asupra pericolului demonstrat. Singura solutie reala este sa renuntam la aceste jucarii electromagnetice si sa cerem demolarea turnurilor de antene.org pentru a te convinge. si acestea scoase din context si cenzurand complet probele. ce facem? Viata pe aceasta planeta a evoluat in milioane de ani. Fara sa exagerez. Foloseste telefonul doar atunci cand e nevoie. 4. Asadar. De cealalta parte avem prostia. contrar a ceea ce se spune. poti sa faci ceva: 1. sau (si mai bine). Daca dorim o viata mai buna. Daca tot iti place sa afli informatii interesante de pe internet. interzice-le folosirea telefonului mobil. daca nu facem nimic. pentru ca telefonul dispune de un semnal mai slab si este nevoit sa creasca puterea de emisie a microundelor. and Birds? And . Chiar trebuie sa scapam de aceste dispozitive ale mortii. nu exista nicio limita sigura dincolo de care undele radio devin periculoase. Viziteaza http://www. Sfaturi pentru a limita distrugerea sanatatii cauzata de undele radio Fara ocolisuri. Gandeste-te daca nimeni nu ar mai cumpara telefoane mobile. Limiteaza-ti expunerea in vecinatatea dispozitivelor WiFi. Dispozitivele BlueTooth trebuie evitate cu orice pret. ingamfarea si egoismul la nivel de masa a celor care sunt atat de dependenti de mica lor "arma de distrugere in masa" (telefonul mobil) incat refuza sa se descotoroseasca de ea.

pentru ca standardul precedent GSM (aflat inca in functiune in multe tari). La o valoare SAR de 0. Se mai numesc unde decametrice. incalzesc puternic corpurile metalice si solutiile electrolitice. Acesta s-a pronuntat pentru alocarea de fonduri suplimentare in bugetele tarilor UE pentru prevenirea cancerului. atat in testul alcalin cat si in testul micronucleului.05 W/kg primele semne genotoxice au aparut dupa 24 de ore. La o valoare SAR mai mare. conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii".produc energie calorica (utilizata in terapie). Cate cinci sute de celule din fiecare lamela de observatie au fost evaluate vizual la testul alcalin. broastele si pasarile? si noi urmam?) Campul electromagnetic de radiofrecventa 3G (UMTS. .produc importante fenomene capacitive si inductive. afirmand ca "o treime din cancere pot fi prevenite. . Efectele fiziologice ale curentilor de inalta frecventa: nu au actiune electrolitica si . fara niciun test sau cercetare asupra efectelor biologice si genotoxice a acestor emisii electromagnetice de inalta frecventa. dar nu in limfocite (16 februarie 2008). are efecte genotoxice demonstrate.transmit in mediul inconjurator. la distante foarte mari unde electromagnetice de aceeasi frecventa cu a curentului care le-a generat.95 GHz (in gama de microunde) la nivele aflate sub limita oficiala de absorbtie SAR de 2 W/Kg. aceste efecte au aparut dupa numai 8 ore! Concluzia este evidenta: expunerea la radiatiile de microunde generate in sistemul de telefonie mobila 3G (UMTS) determina alterari genetice (genotoxicitate) in celulele fibroblaste umane.frecventa foarte mare. Ca metodologie. iar cate o mie de celule au fost evaluate in testul micronucleului. . citandu-l pe britanicul John Bowis. de 0.Are We Next?" (traducere: Microundele chiar ucid albinele. 1950 MHz) induce efecte genotoxice in vitro in fibroblastele umane. The parliament. . s-au masurat efectele genotoxice prin testul micronucleului si cel alcalin. europarlamentar grec. Antonios Trakatellis. Sistemul universal de telecomunicatii mobile (UMTS) a fost recent introdus ca standard in Europa cu numele comercial "3G".com anunta ca nivelul de cancer european a atins cote epidemice. Rezultatele arata ca expunerea celulelor umane la radiatii UMTS a deteriorat starea acestora. a spus ca " prevenirea si diagnosticarea precoce a cancerului sunt elementele esentiale in strategia de lupta cu aceasta boala". in conditii de laborator. Toate evaluarile s-au desfasurat fara lumina ambientala. Undele scurte Curentul de inalta frecventa cu lungimi de unda cuprinse intre 10 si 100 m si frecventa cuprinsa intre 10 MHz – 100 MHz reprezinta undele scurte. Celule fibroblaste de provenienta umana recoltate de la 3 donatori diferiti au fost expuse la radiatii tip UMTS (3G) de 1. Dezamagitor. Deputatul englez afirma ca "un milion de cetateni europeni mor anual de cancer". Proprietati ale curentilor de inalta frecventa.1 W/Kg.

neurologie: – SN periferic – nevralgii.ORL: – sinuzite. intestinale cu caracter functional. prezenta pieselor metalice intratisulare.SN periferic – excitabilitate crescuta.efect terapeutic deviat din actiunea caldurii: – hiperemizant. nu provoaca excitatie neuromusculara. aparat cardiovascular: – angine pectorale fara forma de afectare miocardica sau insuficienta cardiaca. vasodilatatie generala. .efecte asupra sistemului nervos: – SNC – efect sedativ .aparat digestiv: – spasme esofagiene. afectiuni cu tendinte la hemoragii. tulburari ale circulatiei venoase periferice ale membrelor. manifestari acute ale afectiunilor reumatice. efecte metabolice: creste necesarul de O2 si de substrat nutritiv tisular. . sterilitati secundare.dermatologie: – furuncule. catarul oto – tubular. sechele posttraumatice . colici nefretice. . scaderea tensiunii arteriale. . ciclu menstrual si sarcini . otite externe. reumatism abarticular. epididinite. . unele nevrite. . . pareze si paralizii. constipatii cronice. reumatism inflamator cronic.SNC – unele cazuri de scleroza in placi. analgetic. Contraindicatii: procese inflamatorii acute cu supuratii.endocrinologie: – dereglari ale hipofizei. . . gingivite. . implant de pace-maker cardiac.oftalmologie: – orgelet. panaritii. diskinezii biliare. parametrite cronice. astm bronsic intre crize.ginecologie: – metroanexite. activarea metabolismului. unele nefrite acute cu anurie. abcese ale glandelor sudoripare (hidrosadenite) . iridociclite. sechele dupa poliomielita. . Modalitati de aplicare: metoda in câmp condensator si metoda in câmp inductor Indicatii generale: reumatologie: – reumatism degenerativ. efecte calorice de profunzime fara a produce leziuni cutanate.aparat respirator: – bronsite cornice. tiroidei. . suprarenalei.aparat urogenital: – hipertrofii de prostata.stomatologie: – dureri postextractii dentare. pleurite. efecte asupra circulatiei: hiperemie activa. neuromialgii. miorelaxant – antispastic. gastroduodenale. creste catabolismul. rinite cronice. sechelele pleureziilor netuberculoase. faringite. .efecte musculare: scade tonusul muscular pe musculatura hipertona.electrochimica (nu produc fenomene de polarizare. mielite si meningite.creste capacitatea imunologica a organismului. laringite. unele mastite. procese neoplazice.

Pentru evitarea posibiltatii de a fi actionat in justitie pentru poluarea electromagnetica M. dintre care unele emit pe unde radio de mare putere. care acuza uriasele emitatoare ca ar cauza leucemie si grave tulburari de sanatate. astazi am inregistrat un success extraordinar in lupta noastra pentru apararea oamenilor impotriva poluarii electromagnetice". In prezent. procesul a fost reluat. trebuie sa impuna autoritatilor locale necesitatea obtinerii unor avize speciale pentru constructiile in zonele de responsabilitate.Ap. mai ales ca un raport al agentiei de sanatate publica din regiunea Romei a subliniat ca in regiunea Cesano s-a constatat o rata a mortalitatii infantile din cauza leucemiei de trei ori mai mare decat media. a precizat imediat dupa pronuntarea sentintei Roberto Della Seta.Surse de campuri electromagnetice din viata de zi cu zi In majoritatea cazurilor poligoanele de trageri sunt in apropierea centrelor urbane iar campul tactic include adesea zone populate. Procesul intentat postului de radio a fost intrerupt in 2002. In cele din urma. Un exemplu inedit in acest sens este prezentat in continuare. in urma deciziei unui magistrate care preciza ca acest caz nu tine de competenta Italiei. la nord de capitala italiana. Regiunea Santa Maria di Galeria este foarte populata. Probleme legate de campul electromagnetic Efectele asupra factorilor de mediu ale campurilor electromagnetice din vecinatatea instalatiilor de inalta tensiune pot di analizate sistematizand dupa cum urmeaza: . Justitia italiana a fost sesizata in 2001 de o plangere a locuitorilor din Cesano. Radio Vatican numara 58 de antene. seful uneia dintre cele mai importante organizatii de mediu din Italia. Rezolvarea acestei probleme va reprezenta unul din primele dosare ale pontificatului lui Benedict al XVI-lea. Anchetele Ministerului Mediului au descoperit in 11 din cele 14 zone verificate campuri magnetice mult superioare limitei acceptate de sase volti pe metru.solicitarea de camp electric . "Dupa atatea amanari si o imensa pierdere de vreme.N. ci a Vaticanului.

. de distanta fata de faza laterala a liniei.. este auzit in special pe timp de ploaie. ci produce un numar mare de frecvente care se combina intr-un mod aleator si ea determina spectrul de frecventa al nivelului de zgomot acustic. de aceea. Acest spectru contine doua componente: .posibilitatea de reducere a campului electromagnetic .afectarea factorilor de mediu . intreg domeniul de frecventa a fost impartit in patru zone:A.o banda lunga. intrucat sensibilitatea urechii umane variaza cu frecventa si cu amplitudinea tonului pur. aceasta contine o gama larga de frecvente.. Tonul pur.si a altor aspecte. S-a convenit ca nivelul de zgomot care caracterizeaza o linie electrice sa fie masurat pe scara A. Zgomotul acustic al LEA este datorat aparitieii descarcarii corona pe conductoare si in spatiul din jurul conductoarelor active.B. recunoscute international. Descarcarea corona nu produce o vibratie sinusoidala a particulelor de aer.H. perturbatii radioelectric . Zgomotul acustic al instalatiilor de inalta tensiune.: . El depinde de domeniul de frecventa. de tensiunea nominala a liniei.eventuale metode de reducere a efectelor campurilor E.un ton pur care este dat de 100 Hz si multiplii sai.solicitarea de camp magnetic -efecte ale descarcarii corona.C siD. Zgomotul de banda larga este produs de strimerii descarcarii corona de polaritate pozitiva si. In tabelele urmatoare se dau valorile admisibile ale nivelului de zgomot al instalatiilor de inalta tensiune la limita zonelor functionale din mediul urban si in interiorul zonelor .zgomotul acustic corona Fiecare dintre aceste aspecte disturbante trebuie discutate ca elemente ale politicii de management. pentru o linie aflata sub tensiunea de 50Hz―hum” . care da zgomotul special mentionat mai sus. numit si ―hum‖.Frecventa se intinde de la sute de Hz la domeniul ultrasunetelor. Liniile electrice aeriene isi manifesta prezenta in spatiul inconjurator si in domeniul freceventelor audio(zgomotul acustic).

crese. Piete. Nr crt 1. Zone feroviarexx 70 9 Aeroporturi xxx 90 . zone de 45 recreere si odihna. Incinte de scoli. Stadioane. 3. zone de tratament balneoclimatic 2. 90x cinematografe in aer liber. spatii de joaca pentru copii. Incinta industriala 65x 6. 5. Parcaje auto cu statii 70 service subterane 8. Valorile Nivelul de zgomot Spatiul considerat admisibile ale nivelului echivalent Lech [dB] de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban. 4. Parcaje auto 90 7.functionale din mediul urban care trebuie comparate cu limitele conform prevederilor STAS 1000988. conform prevederilor STAS 10009-88. 65 restaurante in aer liber. Tabel. spatii comerciale. Parcuri . 75 gradinite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful