Sunteți pe pagina 1din 8

Variabiledecotare

Etapeledefiniriiunuinoustildecotare(fig.1) a) se apas butonul New din caseta de dialog Dimension Style Manageri n caseta de dialog care apare Create New DimensionStyle,seindic: numelenouluistilcesedefinete, numeleunuistilexistentdelacaresepornetendefinireanouluistil, categoriilededimensiunilacaresevaaplicastilulnou. b)seapasbutonulContinuecaredeterminapariiacaseteiNewDimensionStylecuetichetele: 1.Lines and Arrows (fig. 1) ; permite controlul variabilelor de cotare legate de liniilei sgeile din componena cotelor, dupcumesteprezentatmaijos:

Fig.1CasetadedialogNewDimensionStyleetichetaLinesandArrows. EtichetaLinesandArrows(liniiisgei) DimensionLines(aspectullinieidecot) ColorDIMCLRDseteazculoarealinieidecot LineweightDIMLWDseteazgrosimealiniei ExtendbeyondticksDIMDLEstabileteprelungirealinieidecotdacsefolosescvrfuridesgeatoblice BaselinespacingDIMDLIseteazdistanadintreliniiledecotatuncicndcoteleauaceeailiniedebaz SuppressDIMSD1,DIMSD2seteazeliminareaprimei(celeideadoua)liniidecot ExtensionLines(aspectulliniilorajuttoare) ColorDIMCLREseteazculoarealinieiajuttoare LineweightDIMLWEseteazgrosimealinieiajuttoare

ExtendbeyonddimlinesDIMEXEstabileteprelungirileliniilorajuttoare,dincolodeliniadecot OffsetfromoriginDIMEXOstabiletedistanadintreentitateiliniaajuttoare SuppresDIMSE1,DIMSE2seteazeliminareaprimei(celeideadoua)liniiajuttoare Arrowheads(controlulapariieiidimensiunilorsgeilor) 1st,2stDIMBLK1,DIMBLK2seteazsgeile1i2definitedeutilizator LeaderDIMLDRBLKpermitealegereabloculuicusgeatadeindicaie ArrowsizeDIMASZseteazmrimeasgeii CenterMarksforCercles(marcejecentrecercuri) TypeDIMCENseteazutilizareamarcajelorpentrucentre Sizeseteazdimensiuneamarcajelorpentrucentre 2.Text (2) ; permite controlul variabilelor de cotare legate de aspectul textului din cadrul cotelor, dup cum este prezentatntabelul6.4.

Fig.2CasetadedialogNewDimensionStyleetichetaText EtichetaText TextAppeareance(aspectultextuluicotei) TextstyleDIMTXSTYseteazpentrucotunstildetextdefinitanterior;butonuldindreaptalisteipermitecreareaunui noustilcuajutorulcaseteiTextStyle(fig6.1,b) TextcolorDIMCLRTseteazculoareatextuluidecot

TextheightDIMTXTstabiletenlimeatextului FractionheightscaleDIMTFACseteazscarafraciilornfunciededimensiuneatextului DrawframearoundtextDIMGAPstabiletespaiulliberdinjurultextuluicotei TextPlacement(controlulpoziieitextuluicotei) VerticalDIMTADstabiletepoziiaverticalatextuluinraportculiniadecot(JISnormejaponeze) HorizontalDIMJUSTstabiletepoziiaorizontalatextuluinraportculiniadecot OffsetfromdimlineDIMGAPstabiletespaiuldintrecotiliniadecot TextAlignment(controlulorientriitextuluicotei) Horizontalstabileteplasareatextuluintotdeaunanpoziieorizontal Alignedwhithdimensionlinestabiletealiniereatextuluiculiniadecot ISO Standard stabilete alinierea textului cu linia de cot cnd cota este scris ntre extremiti i orizontal cnd este scrisnafaraextremitilor 3.Fit (aranjaz, potrivete) (fig. 3) ; permite controlul variabilelor de cotare legate de aezarea textului cotei i a sgeilor,fientreliniileajuttoare,fienafaracestora,peprelungirilelinieidecot,dupcumesteprezentatmaijos

Fig.3CasetadedialogNewDimensionStyleetichetaFit. EtichetaFit(plasareforat) FitOptions(opiunideplasareforat) Either thetextor the arrows whichever fits best DIMATFIT potrivetetextuli sgeile dup cum ncap mai bine,astfel nctssecreezeocotctmailizibil Arrowsaeazforatsgeilentreliniileajuttoare,textulputndfiaezatnafaraacestoradacnuncape

Textaeazforattextulntreliniileajuttoare,sgeileputndfiaezatenafaraacestoradacnuncape Bothtextandarrowsaeazforatatttextulctisgeilentreliniileajuttoare AlwayskeeptextbetweenextlinesDIMTIXpunetextulntreliniileajuttoare,chiardacnuexistspaiusuficient Suppress arrowsiftheydont fit inside theextension lines DIMSOXDelimin sgeile dac acestea nuncap ntre liniile ajuttoare,interzicedesenarealiniilordecotnafaraliniilorajuttoare TextPlacement(aezareatextului,atuncicndacestanuestenpoziiaprestabilit) BesidethedimensionlineDIMTMOVElngliniadecot Overthedimensionline,withaleaderdeasupralinieidecot,cuoliniedeindicaie Overthedimensionline,withoutaleaderdeasupralinieidecot,frliniedeindicaie ScaleforDimensionFeatures(seteazscarageneralsauscalareapentruspaiulhrtie) UseoverallscaleofDIMSCALEstabiletescarageneral,controlndmrimeacomponentelorcotei Scaledimensionstolayout(paperspace)stabiletescalareapentruspaiulhrtie FineTuning(seteazopiunisuplimentaredeaezare) Place text manually when dimensioning DIMUPT controleaz funcionalitatea cursorului pentru textul poziionat de utilizator AlwaysdrawdimlinebetweenextlinesDIMTOFLimpunedesenarealinieidecot 4. Primary Units (uniti de cotare principale) (fig. 4) ; permite definirea unitilor n care se exprim textele cotelori seteazprefixeleisufixelepentrutextelecotelor,aacumesteprezentatmaijos

Fig.4CasetadedialogNewDimensionStyleetichetaPrimaryUnits. EtichetaPrimaryUnits(unitidecotareprincipale) Lineardimensions(seteazformatulipreciziapentrudimensiunileliniare) UnitformatDIMLUNITstabileteunitilepentrutoatetipuriledecote,cuexcepiacelorunghiulare PrecisionDIMDECcontroleaznumruldezecimalealtoleranelorpentruunitileprincipale

FractionformatDIMFRACstabileteformatulfraciilorncareseexprimvalorilecotelor DecimalseparatorDIMDSEPstabileteseparatorulpentruzecimale RoundoffDIMRNDstabileteregulilederotunjireadimensiunilorpentrutoatetipurilededimensiunicuexcepiacelor unghiulare Prefix,SuffixDIMPOSTpermitespecificareaunuiprefixsauaunuisufixpentrutextulcotei Measurementscale(scaramsurtorilor) DIMLFAC Scalefactorstabiletefactoruldescarglobalpentrumsurtoriliniare ApplytoLayoutDimensionsOnly ZeroSuppression(eliminarezerouri) DIMZIN Leading,Trailing,0Feet,0Inchescontroleazeliminareazerourilorpentruvalorileexprimatenuniti principale Angulardimensions(opiunicoteunghiulare) UnitsformatDIMAUNITstabileteformatulvalorilorcotelorunghiulare PrecisionDIMADECcontroleazpreciziavalorilorunghiulare ZeroSuppression(eliminarezerouri) Leading,TrailingDIMAZINcontroleazeliminareazerourilorpentrucoteleunghiulare 5.Alternate Units (uniti alternative) (fig. 5) ; permite afiarea unitilor alternative n desen, dup cum este prezentat maijos

Fig.5CasetadedialogNewDimensionStyleetichetaAlternateUnits.

EtichetaAlternateUnits(unitialternative) Display alternate units (seteaz afiarea unitilor alternative) DIMALT stabilete afiarea unitilor de msur alternativepentrucote AlternateUnits(unitialternative) UnitformatDIMALTUcontroleazformatulpentruunitiledemsuralternative, cuexcepiacotelorunghiulare PrecisionDIMALTDcontroleaznr.dezecimale MultiplierforalternateunitsDIMALTFcontroleazfactoruldescar RounddistancestoDIMALTRNDcontroleazrotunjireaunitilor Prefix,SuffixDIMAPOSTpermiteadugareprefixsausufixtextual)(nulacoteungh.) ZeroSuppression(eliminarezerouri) Leading,Trailing,0Feet,0InchesDIMALTZcontroleazeliminareazerourilor Placement(aezare) Afterprimaryvalue,BelowprimaryvalueDIMAPOSTaazunitilealternativedupsaunainteaunitilorprimare 6.Tolerances(tolerane)(fig.6);permiteadugareatoleranelordimensionalelasfritultextuluicotei,dupcumeste prezentatmaijos

Fig.6.CasetadedialogNewDimensionStyleetichetaTolerances. EtichetaTolerances(tolerane) ToleranceFormat(controlulformatuluitoleranei) Method: NoneDIMTOL0nuseadaugtoleranlacot

SymmetricalDIMTOL1,DIMLIM0adaugexpresieitoleraneipentrufiecareaplicaieAutoCAD Deviationadaugexpresieitoleranei(semnul+laabatereasuperioarisemnullaabatereainferioar) LimitsDIMTOL0,DIMLIM1nscriereavaloriimaximeiavaloriiminime,rezultatenurmacalculriilor(prinadugarea abaterilorladimensiuneatolerat) BasicDIMGAPnusefolosesctoleraneisencadreazcota PrecisionDIMTDECstabiletenumruldezecimalealetoleranelor UpperValueDIMTPprecizeazlimitasuperioaratoleranei LowerValueDIMTMprecizeazlimitainferioaratoleranei ScalingforHeightDIMTFACprecizeazfactoruldescarpentrunlimeatextuluitoleranei VerticalPositionDIMTOLJprecizeazaliniereapeverticalatoleranei Top(DIMTOLJ=2) Middle(DIMTOLJ=1) Bottom(DIMTOLJ=0) ZeroSuppresionDIMTZINeliminzerourile Leading0.500devine.500 Trailing12.500devine12.5 Feet0'61/2"devine61/2" Inches1'0"devine1' Alternate Unit Tolerance (controlul preciziei i al numrului zecimalelor toleranei n cazul unitilor de msur alternative) PrecisionDIMALTTDprecizeaznumruldezecimalencazulunitilordemsuralternative ZeroSuppresionDIMALTTZeliminzerourile Leading0.500devine.500 Trailing12.500devine12.5 Feet0'61/2"devine61/2" Inches1'0"devine1' 6.3.4Modificarea(editarea)sauactualizareacotelor Modificarea cotelor presupune existena unei mulimi de cote realizate ntrun anumit stil de cotare, stil creat anterior execuieicotrii. Modificarea cotelor existente apare ca necesitate dac sa modificat forma reprezentrii sau dac se dorete repoziionareasaumodificareacomponenteloruneicote,fratrebuissecreezedinnoucota. ModificareasauactualizareacotelorsepoatefacedoarncadrulcotriiasociativecareserealizeazpentruvaloareaOn avariabileidecotareDIMASO.ValoareaprestabilitaacesteivariabileesteOnisepoateaflasauschimba(pevaloarea Off)printastarealapromptuldecomandanumeluiDIMASO. Exist numeroase posibiliti de editare a cotelor, de la editarea textului pn la poziionarea acestuia. Metodele de editaresunt: Editareauneicotecuajutorulpunctelordeprindere(grips)(fig.7) Editareacupunctelordeprinderediferfuniedetipuldecot. ngeneralns,seprocedeazastfel: seselecteaz(executndclic)cotadeeditat, seselecteazpunctuldeprindere(albastru)asupracruiasevafacemodificarea(devinerou), seexecutclicdreaptapepunctulrouiaparemeniulpopupdeeditare, seselecteazopiuneadoritiseediteazncazuloricruialtobiect. Editarea cu ajutorul punctelor de prindere se poate face doar dac variabilele GRIPSi PICKFIRST sunt activei auvaloareacareestegataprestabilit,1.

Fig.7.Editareauneicoteliniar Editareatextuluiuneicotefolosindmeniuridesfurabile Textuluneicotesepoate a)nlocui: nmeniulModifyseselecteazObjectTextEdit, seselecteztextuldemodificat, aparecasetadedialogMultilineTextEditorundeseintroducenoultext, seconfirmcubutonulOK. b)roti: nmeniulDimensionseselecteazAlignTextAngle, seselecteztextuldemodificat, seintroducevaloareaunghiuluidenclinareascrierii. c)repoziionapeliniadecot: nmeniulDimensionseselecteazAlignTextLeft/Right/Center seselecteztextuldemodificat. d)readucenpoziiainiial: nmeniulDimensionseselecteazAlignTextHome, seselecteztextuldemodificat. Actualizareacotelor Dac n timpul executrii unui desen se dorete schimbarea stilului de cotare pentru cote existente, se poate face actualizareaacestorcoteprinunadinmodalitileurmtoare: modificarea stilului (cu ajutorul casetei Dimension Style) n care au fost realizate cotele determin o actualizare automatdupsalvareastiluluiinchidereacasetei, utilizarea opiunii Update presupune existena stilului n care se dorete actualizarea cotei, stil care se face curent (cu ajutorulcaseteiDimensionStylesaudinbaracuinstrumenteDimension,cainfig.8).

Fig.8Actualizareauneicote. Bibliografie: Textulaparinenntregimedoamneiconf.dr.ingMIOARADUCA