Sunteți pe pagina 1din 5

Actul juridic = manifestare de vointa[/acordul de vointa/ manifestari de vointe concorde] facute cu intentia de a produce efecte juridice. 1.

Manifestare de vointa din partea uneia/ mai multor persoane fizice/ juridice. 2. Efecte juridice: a da nastere, a modifica, a stinge un rap.jurid.civil concret. 3. Cu intentia aici se face diferenta intre act si fapta juridica Fapta juridica e savarsita fara intentia de a se produce efecte juridice, pe care insa le produce in temeiul legii. Operatiune judiciara (din def) = negotium act Inscris constatator (din doc si juris) = instrumentum Clasificarea actelor juridice in functie de: Exemple (1)Nr. partilor Unilaterale: -supuse comunicarii (oferta, recompensa) -nesupuse comunicarii (testamentul) Actul rezultat din vointa unei singure parti. Ex. testamentul, acceptarea si renuntarea la mostenire, denuntarea unui contract de catre una dintre parti, oferta de a contracta, promisiunea publica de recompensa, oferta de purga, ratificarea unui act juridic incheiat in lipsa ori cu depasirea imputernicirii de a reprezenta, marturisirea etc. -formarea lor valabila necesita cercetarea valabilitatii vointei unice si este nu numai necesara, dar si suficienta, pe cand la celelalte, trebuie sa se cerceteze fiecare dintre cele doua manifestari de vointa. Actul rezultat din acordul de vointe a doua parti. Ex. contractul de vanzare, schimb, donatie, locatiune, mandat etc. -pot fi revocate de comun acord de catre parti ! Mutuus consensus mutuus dissensus =revocate printr-un act simetric cu constituire Actul rezultat din acordul de vointe a trei sau mai multe parti. Ex. contractul de societate, conventia de partaj, contractul de tranzactie, contractul de joc etc. ! Obligatiile partilor sunt convergente, si nu concurente. Scopul urmarit este comun, si nu diferit. Actul prin care fiecare parte urmareste sa isi Contractul de vanzare procure un avantaj in schimbul obligatiilor -pret vs. bun asumate. -bun vs. pret -obligatiile si raspunderea partilor sunt reglementate cu mai multa severitate

Bilaterale

Multi/Plurilaterale

(2)Scop

Cu titlu oneros

Cu titlu gratuit -cumulative: acte in care, la momentul incheierii lor, existenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa, iar intinderea lor este determinata/bila. -aleatorii: acte care prin natura lor sau vointa partilor ofera cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o expundere totodata la riscul unei pierderi, nepuntand fi sansa evaluata in momentul incheierii actului jur., ci numai in momentul ne/indeplinirii evenimentului Constitutive (3)Efect

Actul prin care una dintre parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine in schimb vreun avantaj. -lege mai exigenta dpv capacitatii -sunt instituite anumite incapacitati speciale -nu se pune problema leziunii,pe cand la cele cu titlu oneros este nevoie de o cerinta suplimentara -actiunea revocatorie/pauliana va reusi in conditii mai lesnicioase : va fi suficient sa se dovedeasca frauda savarsita de catre debitor, iar nu si participarea la frauda a tertului dobanditor al bunului.

Donatia, comodatul, mandatul gratuit, depozitul neremunerat, c. voluntariat, legatul Cumulative: Ex. c.vanzare, c.locatiune, c.antrepriza etc Aleatorii : Ex. c.renta viagera, c.intretinere, c.de joc, c.asigurare, vanzarea unui drept litigios etc.

Translative

Declarative

Actul care da nastere unui drept subiectiv. -efecte numai pt viitor ex nunc -dobandeste calitate de avand-cauza Habemtes causam -supus publicitatii imobiliare/rezolutiunii/rezilierii Actul care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv din patrimoniul unei persoane in patrimoniul altei persoane. -efecte numai pt viitor -dobandeste calitate de avand-cauza -supus publicitatii imobiliare/rezolutiunii/rezilierii Actul care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv civi preexistent. -efecte si pt trecut ex tunc -nu dobandeste calitate de avand-cauza

Instituirea uni uzufruct, c. prin care se instituie un drept de gaj, c.ipoteca, conventia de partaj c.vanzare, donatia, cesunea de creanta

Actul juridic confirmativ, tranzactia(desi poate fi ex si la cele precedente)

(4)Importanta

(5)Mod de formare (6)Continut (7)Executare (8)Raportul dintre ele

De conservare De administrare De dispozitie Consensuale Solemne/Formale Reale Patrimoniale Nepatrimoniale Dintr-o executare Executare succesiva Principale

Actul care are o existenta de sine statatoare, regimul sau juridic nedepinzand de cel al altui act juridic -validitatea si mentinerea lui se examineaza numai in functie de propriile elemente,

Majoritatea actelor juridice civile

Accesorii

(9)Modalitatea de incheiere

Strict personale

Prin reprezentant

(10)Momentul producerii Inter vivos de efecte Mortis causa

(11)Vointa partilor in stabilirea continutului

Subiective

De adeziune

independet de alte acte juridice Actul care nu are o existenta de sine statatoare, soarta sa juridica depinzand de soarta altui act juridic, principal. -poate fi incheiat concomitent cu actul juridic principal sau intr-un moment diferit. -ca regula: act separat, dar poate fi si inclus,sub forma unor clauze -validitatea si eficacitatea se apreciaza nu numai in raport de propriile elemente, ci si in functie de validitatea si eficienta actului juridic principal ! Accesorium sequitur principale = soarta accesoriului urmeaza principalul= Act incheiat doar personal, nefiind susceptibil de a fi incheiat prin reprezentare. -constituie exceptia -norme de stricta interpretare si aplicare -capacitatea este guvernata de norme speciale, prevazute expres de lege -pot fi incheiate numai de pers.fizice -valabilitatea actului se apreciaza numai in raport cu persoana care-l incheie Act inchiat fie personal, fie prin reprezentant. -valabilitatea actului se apreciaza si in raport cu persoana reprezentantului Ex. Actul incheiat prin reprezentare este anulabil pt vicii de consimtamant atunci cand consimtamantul reprezentantului a fost viciat, Dar daca priveste elemente stabilite de reprezentat, actul este anulabil numai daca vinta lui a fost viciata. Actul care isi produce efectele neconditionat de moartea autorului sau. -acte solemne numai ca exceptie Actul care nu isi produce efectele decat dupa moartea autorului sau. ! Un asemenea act juridic este facut tocmai in considerarea mortii. -se bucura de o reglementara amanuntita -nu pot fi decat cele prevazute de lege acte numite/tipice -supuse unor conditii mai restrictive in ceea ce priveste capacitatea de a dispune si uneori si capacitatea de a primi -acte solemne Act al carui continut este determinat prin vointa autorului. -guvernat de norme dispozitive, partile pot deroga =>regim lejer -nu se limiteaza la doar cele stabilite de lege o categorie intermediara Act al carui clauze esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti, cealalta partea neavand decat sa le accepte ca atare.

Clauza penala, fideiusiunea, arvuna, contractul de gaj, conventia de ipoteca etc.

Testamentul, casatoria, recunoasterea unui copil etc.

Majoritatea actelor juridice civile

Majoritatea actelor juridice civile Testamentul

Majoritatea actelor juridice civile

Majoritatea contractelor incheiate intre profesionisti cu consumatorii, in

! Se pune problema clauzei abuzive

Conditie

Act la al carui incheiere partile isi exprima vointa numai in privinta nasterii, continutul fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga. -guvernat de norme juridice imperative, partile nu mot modifica sau deroga de la el => regim sever -doar stabilite de lege acte numite Actul care nu cuprinde o modalitate. ! Unele acte juridice sunt incompatibile cu modalitatile. Actul care cuprinde o modalitate (= adica un termen, o conditie sau o sarcina) ! Unele acte juridice sunt esentialmente acte afectate de modalitati. Act a carui valabilitate implica analiza cauzei sale/scopul sau. ! Daca cauza lipseste, este ilicita sau imorala, insusi actul juridic este lovit de nulitate. Act a carui valabilitate nu implica analiza cauzei sale/scopului sau. ! Existenta unor asemenea acte juridice a fost impusa de nevoile circuitului civil & comercial, care pp o desfasurare rapida a operatiilor juridice. Pe aceasta premisa au aparut titlurile de valoare, care nu necesita cercetarea scopului actului juridic, debitorul neputand invoca exceptia nevalabilitatii cauze pt a refuza executarea. Actul care are o denumire stabilita de lege, precum si o reglementare proprie. Nu este necesar ca partile sa prevada intotdeauna intregul continut al lor, ele aplicandu-se in mod automat si complet. Este posibil ca un act juridic nenumit sa devina un act jueidic numit,in masura in care se adopta o reglementare corespunzatoare. Actul care nu se bucura de o reglementare proprie. Se vor aplica regulile stabilite de parti, iar pt aspectele la care partile nu s-au referit in mod expres isi vor gasi aplicare regulile generale care carmuiesc materia obligatiilor sau in ultima instanta, regulile speciale privind actul juridic cu care se aseamana cel mai mult. ! Existenta unor asemenea acte juridice este o consecinta a principiului libertatii actelor

materia asigurarilor, a furnizarii de utilitati (energie,gaze,apa etc) Casatoria,

(12)Legatura-modalitati (termen,conditie,sarcina)

Pure & Simple

Afectate de modalitate

(13)Legatura-cauza/scop

Cauzale

Actul de optiune succesorala, recunoasterea filiatiei casatoria, adoptia etc Contractul de imprumut, renta viagera, intretinere, donatie cu sarcina, asigurare etc. Majoritatea actelor juridice

Abstracte

(14)Reglementarea & Denumirea legala

Numite/Tipice

Nenumite/Atipice

Contractul de sponsorizare, leasing, intretinere etc. Delegatia imperfecta ! nu contracte complexe, precum contractul hotelier ce reuneste contractul de locatiune si cel de depozit.

juridice.