Determinarea permitivitatii electrice si a

factorului de pierderi la materialele
electroizolante solide
1. Chestiuni de studiat :

Se vor utiliza valorile marimilor tgδ si ε r pentru diferite
materiale electroizolante si se vor compara cu cele din tabelele (existente
in indrumar sau inn cursul tiparit). Determinarile se vor face la frcvente
f=100 Hz si f=1 kHz.
2.Materiale utilizate :
1-Prespan
2-Micanita
3-Textolit
4-Sticlotextolit
5-PVC plastificat

6-Azbest
7-Rasina epoxidica
8-Pertinax
9-Polietilena
10-Sticla

3.Formule de calcul :
A
C0=ε0* d ;

C0=capacitatea condensatorului cu aer avand configuratia
geometrica identica cu cea a condensatorului de incercat;
A=aria suprafetei electrodului, cu diametru D=10 cm;
d=distanta dintre electrozi (egala cu grosimea probei);
Cr=Cx-Cc-Cp
Cr
ε = C0
r

Cc=capacitatea cablului de masura; Cc=61 pF
Cr=capacitatea reala a condensatorului de masura;
Cp=capacitatea parazita; Cp=43 pF
εr=8.85*10-12 F/m
RLC=220 V(~)

002 0.8 66.7 66.44 169.67 890.4 369.27 890.19 1.317 0.71 381.199 0.3 0.24 r Cr 214 C εr= 0 = 847.53 εr tgδ Observatii adimensionale 0.Material de incercat Grosime d mm Sticla 4.4 469.35 0.064 0.016 0.72 0.85*10 * 4 * 0.22 pF Cr 206 C ε = 0 = 847.178 0.442 Exemplu de calcul pentru micanita : Cr=Cx-Cc-Cp Cr=310-61-43=206 Cr=318-61-43=214 A 3.22 847.44 1510.1 Polietilana 0.14 0.22 =0.24 0.53 369.82 1.88 Frecvent a f Hz 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 CX Cr Co pF 218 226 373 373 387 380 176 177 237 269 375 408 275 275 310 318 480 656 336 536 pF 114 122 269 269 283 276 72 73 133 165 271 304 171 171 206 214 376 552 232 432 pF 169.7 234.67 234.178 0.026 0.04 PVC plastificat Sticlotextol it 0.96 Azbest 1.46 Pertinax 0.25 .002 0.44 0.71 847.82 =847.068 0.25 0.005 0.27 1510.005 0.3 0.06 0.48 Textolit 1.018 0.22 847.148 0.44 0.62 0.22 381.82 Prespan 1.3 0.319 0.82 Micanita 0.78 Pasina epoxilica 2.247 0.006 0.013 0.67 0.17 0.8 847.17 0.22 =0.43 0.0024 0.14 * 100 π * D2 -12 -12 C0=ε0* d =8.85*10 * 4 * d =8.67 0.020 0.25 0.22 469.