Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul de inscriere trebuie sa contina: a) cererea de inscriere la concurs,cu numele de familie,initiala tatalui si toate prenumele inscrise pe buletinul/cartea de identitate/pasaport,centrul

universitar si domeniul pt care concureaza(cu exceptia candidatilor de la ministerele cu rete sanitara proprie si cei pentru Ministerul Educatiei,Nationale, pentru care concursul se sustine numai in centrul universitar Bucuresti).In cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet b) xerocopia buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic,stomatolog sau farmacist. !bsolventii promotiei "#$% pot rezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta d) adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractuluiindividual de munca,numai pt rezidenti si specialisti e) certificatul medical privind starea de sanatate eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica &udeteana sau a municipiului Bucuresti,in care se precizeazaapt/inapt d.p.d.v medical(fizic si neuropsi'ic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza f) copia legalizata a actelor doveditoare (certificate de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele; g) chitanta de plata a taxei de concurs. (uantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat este de %)# lei/participant. *axa se va plati in contul IB!N nr. +,-.*+E/0##.##%111####2", (3I45"))5.), 6*MB (6irectia de *rezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul 7anatatii, adresa: str. (ristian 8opisteanu nr.$4%,sector $, Bucuresti, cod: #$##"5