Sunteți pe pagina 1din 11

CARPAII 1.1.

Carpaii Orientali (Rsriteni): Se desfoar de la grania cu Ucraina i pn la Valea Prahovei (geologii i o mare parte din geomorfologi pe considerente structurale i evolutive extind pn la culoarul Rucr- ran! repre"entnd cca #$% din &arpai' (u o structur complex alctuit din mai multe uniti cele mai multe cu caracter de pn" care )naintea" spre est i sud peste o *un parte din plcile Vorlandului+ specific este de"voltarea acestora )n fii care se succed de la vest la est (vulcanic, depresiuni tectonice, cristalin, fli! ce impun reliefuri specifice' -nlimile cele mai mari sunt )n .' Rodnei (vf' Pietrosu / 010! i .' &limani iar cele mai mici )n depresiuni' (u o altitudine medie de cca 2$1 m, cel mai mare grad de fragmentare impus de culoare de vi, depresiuni numeroase (.aramure, raov, &iuc, 3heorgheni etc' sunt cele mai extinse din &arpai! i multe pasuri i trectori' 4xist forme de relief glaciar (.'Rodnei, .' .aramure etc'!, carstic, pe conglomerate, platouri i resturi din aparate vulcanice, defilee i chei foarte mari' .rturiile evoluiei precuaternare sunt mai multe suprafee i nivele de ero"iune *ine pstrate )n masivele cristaline i fragmentate mult )n celelalte+ se adaug terase cu desfurare larg pe vile principale i o morfodinamic activ (domin procesele de torenialitate, iroire i gravitaionale!' Se divid )n trei grupe fiecare cu mai multe su*uniti5 1.1.1. Grupa nordic (Carpaii Maramureului i ai Bucovinei)5 - Se desfoar )n Romnia )ntre grania cu Ucraina (su*unitile se continu i la nord!, &mpia de Vest, 6ealurile de Vest, 6epresiunea colinar a 7ransilvaniei, Valea istriei 8 pasul 7ihua (9/11 m!, 6epresiunea 6ornelor (sud! 8 pasul .estecni, culoarul depresionar al .oldovei i Podiul Sucevei (aliniamentul Pltinoasa-&acica-Solca-Vicovul de Sus!' - Pe *a"a caracteristicile morfologice i structurale se )mpart )n5 munii vulcanici Oa (ande"ite, culmi de #11-::# m separate de culoarele )nguste ale vilor 7alna, 7ur, 7ur!, Igni (platouri vulcanice, relief re"idual, a*rupturi, altitudini de ;11-9/11, chei )n ande"ite etc'!, Guti (resturi din aparate vulcanice i platouri mici, vf' 3utin 9##0 m, &reasta &ocoului, a*ruturi spre nord i sud de mai multe sute de metri!+ munii sedimentaro vulcanici ai !puului (cteva corpuri din ande"ite care formea" vrfuri ce domin culmi din gresii!, "i#leului (dou resturi eruptive 8 <udin de 9:99 m i =i*le de 9;02 m )ntr-o mas sedimentar gre"oas+ a*rupturi spre nord i sud!, Brgu (ne>uri, silluri, d?>uri pre"ente la nivelul culmilor principale 8 <eniu .are 9:99 m sau pe vi ca defilee epigenetice 8 pe @lva, Someu .are+ platouri sedimentare paleogene!' depresiuni tectonice i de #ara$ vulcanic 8 Oa (piemonturi, glacisuri, terase!, Maramure (relief colinar cu patru culoare de vale largi 8 pe Vieu, @"a, .ara, 7isa+ lunci, terase i defilee scurte+ piemontul .oisei!, 6ornelor (pe vile 6orna, istria i Aeagra+ lunci, terase, fragmente de piemont!+ muni alctuii din roci cristaline cu petece sau %ii de sedimentar me&o&oic 8 Maramure (dominant )n *a"inul Vieului+ culmi i vrfuri la peste 9;11 m, Pop @van 920B+ vi adnci cu caracter de defileu pe Vaser, Ruscova, circuri glaciare cu dimensiuni mici, suprafee de nivelare!, 'odnei

(cel mai important masiv din &arpaii Crientali prin )nlimi de peste /111 m, relief glaciar cu circuri i vi, i )ntinse suprafee de ero"iune+ alctuii predominant din roci cristaline+ se adaug fii de roci sedimentare, unele calcaroase )n care se afl petera 7uoarelor cu cea mai mare denivelare din Romnia i corpuri vulcanice )n care Someul i-a tiat chei epigenetice!, (u)ard ()n )ntregime din roci cristaline care impun masivitate, altitudini la 9B11-9211 m i pstrarea suprafeelor de nivelare!, O#cina Mestecni (culmi netede la 9/11-9#11 m dominate de cteva vrfuri calcaroase i sectoare de chei!+ muni alctuii din %li cretacic i paleogen dispus *n cute %aliate (sol&i) paralele care se reflect att )n aliniamente de culmi, creste, vrfuri separate de ei adnci ce alternea" cu culoare depresionare largi (cu terase! str*tute de Sadova, .oldovia, Umor, rodina' 4i formea" O#cina +eredeului ()n vest, cu )nlimi la 9111-9#11 m!, O#cina Brodinei )n nord i O#cina Mare )n est (altitudini la ;11-9911 m!+ culoarul depresionar al Moldovei (caracter transversal, asocieri de depresiuni )ntinse cu terase largi i un puternic ha*itat cu )ngustri la traversarea unor cute alctuite din strate groase de gresii!'

1.1.2. Grupa central (Carpaii Moldo-Transilvani)


Ccup cea mai mare parte din &arpaii Crientali fiind )ncadrai de Su*carpaii 7ransilvaniei ()n vest!, Su*carpaii .oldovei ()n est!, &arpaii &ur*urii ()n sud! i unitatea precedent ()n nord!' .unii sunt mai scun"i, pre"int o fragmentarea i o mare diversitate a alctuirii geologice' (ceasta a permis individuali"area multor forme de relief specifice' -n cadrul ei se separ mai multe uniti i su*uniti care se succed de la vest la est' Munii vulcanici alctuii dominant din ande&ite i aglomerate vulcanice au re"ultat )n pliocen formnd la finalul acestuia un lan constituit din aparate vulcanice ()n mare msur fragmentate de ero"iune )n cuaternar! i largi platouri (mai ales pe latura vestic! din aglomerate vulcanice' -ntre 6epresiunea 6ornelor i 6efileul .ureului (cca #1 >m )ntre 7oplia i 6eda! tiat )n roci vulcanice se afl M. Climani (/911 m )n vf' Pietrosul, o mare parte dintr-o caldeir )n sectorul nordic, relieful re"idual )n aglomerate vulcanice la 7mu 8 9/ (postoli 8 Pietrile Roii+ circuri glaciare incipiente, vulcanocarst etc'!' Da sud de defileu i pn )n culoarul 7rnavei .ari 8 pasul Sica (9111 m! sunt M.Gurg)iu (9BB: m vf' Sace, fragmente din cratere i caldere, platouri vulcanice la 9111-9911 m!' Sectorul sudic aparine M. ,arg)ita (mai multe conuri la 9911-9;11, cteva cratere i caldere )ntre care &iomatu este intact+ platouri, plane"e, corpuri de lav etc'!' -n extremitate sud-estic )ntre &iomatu i Pilica, Cltul i-a tiat un defileu (cca # >m!' -epresiunile tectonice i de #ara$ vulcanic au aparinut de *a"inul tectonic al 7ransilvaniei fiind separate de acesta la finele pliocenului' (u fost lacuri i apoi terenuri mltinoase su*sidente drenate de .ure, Clt sau afluenii istriei' (cestea sunt -epresiunea G)eorg)eni ()n nord, cu dou sectoare distincte 8 cu lunci largi la sud de 3heorgheni i lunci, terase, glacisuri spre 7oplia!, -epresiunea Ciuc (divi"at )n trei compartimente de ctre culmile de la Racu i Eigodin )n care Cltul a tiat defilee scurte+ es aluvial i glacisuri la contactul cu munii!, Bil#or. Borsec. Glod i -rgoiasa (depresiuni mai mici! )ntre munii istriei i &limani' Munii din roci cristaline cu petece de roci sedimentare me&o&oice ' Da nord de valea istriei sunt masivele Giumalu (9;$: m )n vrful central su* care sunt )ntinse suprafeele de ero"iune la 9#11-9111 m! i 'aru (9:$1 m, relief ruiniform i carstic legat de masele de calcar!, iar la sud munii Bistriei (Pietrosul, 3rinie, rnar, udacu etc'! separai de vi )nguste i adnci ale unor aflueni ai rului omonim' -n extremitatea sudic sunt munii Giurgeu (vrfuri la 9011-9$11 m, clipe calcaroase de care sunt legate turnuri, versani a*rupi! i ,ma (o mas de calcare concentrate )n centru i )n *a"inul

ica"ului a facilitat un *ogat relief carstic, inclusiv sectoare )nsemnate de chei 8 ica", icFel, Surduc etc'!' Munii din %li cretacic i mai ales paleogen alctuiesc cea mai mare parte din aceast grup' Da nord de istria sunt .' (tnioarei (altitudini su* 9/$1 m, culmi i vi aproape paralele cu direcia cutelor sol"i!, iar la sud impuntorul masiv Cea)lu (o mas de peste :11 m grosime de conglomerate pe seama crora s-a individuali"at un variat relief de turnuri, a*rupturi i polie structurale etc'!, munii /arcu. Ciuc. 0emira. Gomanu i Ber&un ()nlimi reduse, culmi i vi paralele, versani a*rupi de natur structural, ei adnci pe litofaciesuri puin re"istente!' - 1ile Bistria i /rotu au caracter transversal+ pe parcurs sunt sectoare )nguste de defileu (Gugreni, 7oance etc'! care separ *a"inete depresionare cu terase' Pe 7rotu se afl -epresiunea -rmneti (&omneti! de natur tectonic' -n sud vest, Munii 2erani au o alctuire complex (mase cristaline, calcare i conglomerate me"o"oice, *a"alte cuaternare la Raco, Perani etc'!, )nlimi mici (;11-9/2/ m )n .gura &odlei!, de%ileul Oltului ((ugustin, Raco pe cca 91 >m!, relief carstic i re"idual' 1.2. Carpaii de Curbur (Curburii) Se afl )n sud la contactul cu &arpaii .eridionali (SV!, Su*carpaii de &ur*ur (sud i est!, 6epresiunea colinar a 7ransilvaniei (AV!' 3rupa este format dintr-o mare depresiune i un ansam*lu de uniti muntoase alctuite din fli cretacic i paleogen' (re un grad de fragmentare important impus de mai multe generaii de vi parial transversale ()nguste, cu versani cu pante accentuate pe care se )nregistrea" procese dinamice accelerate!+ suprafee i nivele de ero"iune fragmentate i deformate neotectonic spre nord i sud )n raport cu un ax central' -epresiunea Braov are origine tectonic, de"voltat la finele pliocenului i )n cuaternar, printr-o su*siden activ )n compensaie intensei activiti vulcanice de acumulare din nord' &a urmare, )n relief se impune pe cea mai mare parte a ei esul mltinos iar la contactul cu munii glacisuri i conuri piemontane' 3nitile montane sunt alctuite din masive i culmi cu )nlimi mici (;11-92$# m )n vf' &iuca! distri*uite )n cinci grupe 8 1rancei (o su*unitate central cu )nlimi mari )n vf' Dcui 9BBB m i )n vf' 3oru 9B;0 m+ mai multe ramuri Foase diriFate spre est )n *a"inul Putnei sau vest pe marginea 6epresiunii raov!, Bu&ului (Penteleu 9BB/ m, Podu &alului 9#02 m, Siriu 9:$B m )n centru!+ alte su*uniti mai Foase )n nord la contactul cu depresiunea i )n sud cu Su*carpaii!, Ciuca (alctuii dominant din conglomerate i strate groase de gresii, relief ruiniform specific, chei pe 7eleaFen i 7eleFenel!, Baiu (o culme central cu altitudini de 9B11-92/0 m )n vf' Aeamu cu ramuri spre est i vest )ntre afluenii Prahovei i 6oftanei+ )n sud vest defileul Prahovei de la Posada 8 cca 2 >m!, /imiului ( raovului sau rsei! formai din dou masive )nalte 2iatra Mare 9;#0 m i 2ostvaru 9B22 m alctuite din conglomerate i *locuri de calcare i culmi Foase (&l*ucetele! la ;11-9/11 m' 1. . Carpaii Meridionali Se desfoar )ntre culoarele vilor Prahova (est! i 7imi (vest!+ )n sud i nord intr )n contact prin denivelri relativ *rute de mai multe sute de metri cu Su*carpaii (de &ur*ur la est de Valea 6m*ovia i 3etici )ntre aceasta i .otru! i Podiul .ehedini i respectiv 6epresiunea colinar a 7ransilvaniei' 6oar )n vest i nord vest culoarele 7imi-&erna i istra 8 depresiunea <unedoarei )i separ de masive din &arpaii Cccidentali'

&onstituie un lan montan dominant alctuit din roci cristaline i magmatite vechi la care se asocia" periferic mase de calcar i conglomerate me"o"oice i petece de sedimentar neo"oic ()n depresiuni!' Primele aparin celor dou uniti structurale de *a" ((utohtonul danu*ian i Pn"a 3etic!, iar ultimile unor depresiuni posttectonice (gra*ene! care au fost *a"ine de sedimentare )n mio-pliocen' Repre"int un sistem orografic maFor cu o evoluie su*aerian )nceput )n cretacicul superior i de la care s-au pstrat la nivelul interfluviilor suprafee de nivelare largi, iar pe vile principale nivele de ero"iune i terase' -n su*unitile principale (Hgra, Parng, Rete"at-3odeanu etc'! sunt culmi care depesc /111 m (99 vrfuri se ridic de la /$11 m!, )n Furul lor sunt forme de relief i depo"ite legate de modelarea glaciar i periglaciar din pleistocenul superior, iar )n platourile i culmile calcaroase exist un relief carstic distinct' (lctuirea litostructural dominant cristalin a determinat masivitatea, dar i unitatea de ansam*lu, cele #-$ generaii de vi, o densitate a fragmentrii cu valori ridicate (0-# >mI>m /! i pante mari, iar micrile neotectonice plio-cuaternare, altitudinile ridicate+ &uloarele adnci ale marilor vi adesea cu caracter de defilee i cele cteva depresiuni repre"int elementele care produc discontinuiti orografice principale ce stau la *a"a delimitrii celor patru grupe de uniti de relief principale' 1.4.1. Grupa Bucegi Se afl )n estul &arpailor .eridionali )ntre vile Prahova (est! 8 6m*ovia i rsa ()n vest!+ )n nord este 6epresiunea raov iar )n sud Su*carpaii de &ur*ur' 4ste alctuit din trei masive cu altitudini de peste /111 m ce )ncadrea" un culoar depresionar la 9111-9011 m fiecare cu caracteristici morfologice i structurale distincte5 M. Bucegi repre"int o mas groas dominant format din conglomerate' 4le se afl peste roci cristaline )n care sunt *locuri i aliniamente de *en"i de calcar' Sedimentarul me"o"oic constituie un sinclinal suspendat cu flancurile expuse ctre Prahova i culoarul ranului su* forma unor fronturi cuestice de amploare' Spre valea @alomiei situat )n axul sinclinalului sunt largi platouri structurale i suprafee de nivelare extinse' (re dou vrfuri ce se ridic peste /$11 m )n Furul lor fiind mai multe circuri glaciare unele continuate cu vi glaciare (@alomiei, .leti, =igneti, &er*ului, 3aura etc'!' Pe conglomerate s-au de"voltat forme de relief re"idual (sfinxi, coloane, *a*e etc'! iar )n culoarele de vale - chei (pe @alomia, Peterii, 7taru, Gnoagei, Cr"ei etc'!, cteva peteri (@alomiei!, versani a*rupi i exocarst' M. !eaota dominant este alctuit din roci cristaline i doar la periferie are roci sedimentare ()ndeose*i calcare!' (tinge )n vrful omonim /900 m, aici fiind i cteva circuri glaciare+ )n calcare rurile au creat chei (3him*av!, iar la nivelul culmilor sunt suprafee de nivelare' M. 2iatra Craiului se afl )n nord-vestul grupei, repre"int un sinclinal calcaros suspendat cu flancul vestic ridicat neotectonic (stratele sunt )n po"iie aproape vertical! su* forma unei creste "imate cu )nlimi ce cresc din nord i sud (9:11-9;11 m! ctre centru (vf' JDa CmK //0; m!' Hlancurile crestei au suferit o intens modelare periglaciar care a impus forme de relief re"idual (vrfuri ascuite, creast!, imense depo"ite de gelifracte, ruri de pietre etc' 4xist un carst evoluat (chei pe 6m*ovicioara, 6m*ovia!, peteri, lapie"uri etc' Hlancul estic al sinclinalului apare su* forma unor culmi i mguri Foase )n estul 6m*oviciorei la 9111-9011 m' Culoarul depresionar Bran 'ucr -ragoslavele constituie o unitate Foas )n care peste formaiunile cristaline fragmentate )n *locuri aflate la altitudini variate sunt roci sedimentare (calcare i

conglomerate me"o"oice, gresii neogene! pstrate su* form de mase i"olate mai ales )n unele depresiuni tectonice de tip gra*en (Rucr, Podu 6m*oviei! sau ca platouri i culmi' -n peisaFul morfologic se impun 8 suprafeele de nivelare, cheile (6m*ovicioarei, 6m*ovia, Crai, &heii etc'!, vrfurile calcaroase (glme!, multe forme exocarstice (la Hundata, Hundica etc'!' 1.4.5. Grupa +gra Se desfoar )ntre vile 6m*ovia- rsa (est! i Cltului (vest! dominnd prin diferene de nivel de #11-;11 m, )n lungul unor contacte nete, 6epresiunea Hgra (nord! i Su*carpaii (rgeului i Vlcii ()n sud!' Precumpnitor este alctuit din roci cristaline+ se adaug unele fii de calcare Furasice i o umplutur sedimentar (conglomerate, gresii, cretacic-eocen, mai ales )n centru i sud!+ exist mai multe linii de falie importante din care rol pentru relief au avut cele cu direcie est-vest care au stat la *a"a individuali"rii a trei aliniamente de uniti morfostructurale' Munii +gra se afl )n nord pe toat lungimea grupei (cca ;1 >m!+ se impune o creast corespun"toare marilor )nlimi alpine i su*alpine (are ase vrfuri cu )nlimi de la /$11 m )n sus! din care se desprind creste i culmi secundare (cu suprafee de ero"iune! desfurate spre nord (mai scurte! i sud+ o*riile tuturor rurilor aflate la peste 9211 m se afl )n circuri glaciare, multe continuate prin vi glaciare cu praguri i morene glaciare, pe versani sunt mase )nsemnate de grohotiuri pleistocene i actuale' -n sud sunt patru su*uniti cu extensie i )nlimi variate' Da est de Rul 6oamnele sunt Munii Ie&er (roci cristaline, masivitate, /#:/ m )n vf' @e"erul .are, circuri glaciare, suprafee de nivelare!+ de-o parte i de alta (rgeului sunt munii G)iu (9:// m! i +runi (9#2/ m! )n care rurile iau tiat defilee )n roci cristaline iar )n vest Munii Co&ia (a*rupturi de falie )n nord i sud+ dominant formai din gnaise, 9::;m+ Cltul i-a reali"at un defileu impresionant' -n centru se afl cea mai mare parte dintr-o depresiune tectonic (Dovitea, re"oi7iteti! cu relief colinar (:$1-9/11 m! care se continu i la vest de Clt' 1.4.4. Grupa 2arng 4ste cea mai mare fiind delimitat de vile Clt (est!, Eiu i Strei (vest!+ )n nord spre 6epresiunea colinar a 7ransilvaniei i sud ctre Su*carpaii 3etici exist versani cu pant mare ce de"volt diferene de nivel de peste :11 m' Precumpnitor sunt alctuii din roci cristaline+ pe latura sudic i )n nord vest sunt *are i platouri de calcare Furasice, iar )n centru petice de sedimentar cretacic i neogen pe aliniamentul unor depresiuni tectonice' Se divid )n mai multe su*uniti separate de culoare de vi adnci5 Munii 2arng se afl )n sud vestul grupei, )ntre vile Eiului (defileu cca /$ >m!, Clteului, Dotru i Eie+ exist un sector central cu )nlimi de peste /111 m (/$92 m )n Parngul .are+ la o*ria vilor sunt complexe glaciare i relief periglaciar re"idual i de acumulare! din care radial se desprind culmi cu suprafee de nivelare+ )n *arele de calcare s-a de"voltat un relief carstic' Munii 6ureanu constituie cea mai )ntins unitate a grupei desfurndu-se )ntre vile Strei, Eie, Dotru i Se*e' -nlimile cele mai importante sunt )n sud-est (axul orografic vf' lui Ptru /901 m 8 vf' Lureanu /1$2 m aici i un circ glaciar!' 6in acestea se desprind culmi scurte spre sud i est i lungi cu platouri calcaroase (*ogat relief carstic )n *a"inul Streiului! i suprafee de nivelare spre vest i nord' Valea Se*eului are *a"inete depresionare i )ngustri'

Munii Cpnii care formea" o unitate compact )ntre Clte i Clt sunt alctuii din roci cristaline (gnaise )n est! i o *ar de calcare Furasice (.' Vnturaria- uila! )n sud din care rurile i-au tiat chei (Clte, istria, &osteti!+ suprafee de nivelare extinse i circuri glaciare mici' Munii !atoriei aflai )ntre vile Dotru i Datoria constituie o culme maFor unitar cu )nlimi la peste /111 m (&r*unele /99/ m )n vest i Hratoteanu /1$0 m )n est!+ relief glaciar la o*ria celor dou vi principale' Munii !otrului se desfoar )ntre vile Clt, Dotru, Se*e-Hrumoasa i Sadu' 6intr-o ax principal cu altitudini peste 9;11 m (Ltefleti ///# m, circuri glaciare! se desprind culmi (mai lungi spre sud i est! cu suprafee de nivelare etaFate+ pe stratele din gresii i conglomerate din sud est ( re"oi&lineti! relief de turnuri+ pe vile principale mrginae defilee (cataractele Dotrului, pe Clt )ntre ia i &ineni! dar i *a"inete depresionare (Voineasa, Vidra, Hrumoasa etc'!' Munii Cindrel. din nord estul grupei, au un sector cu )nlimi ce depesc 9;11 m )n sud vest (vf' &indrel //## m, cteva circuri glaciare! din care se desface un mnunchi de culmi orientate spre vest, nord i est )n lungul crora se dispun etaFat mai multe suprafee de nivelare' 1.4.7. Grupa 'ete&at Godeanu &uprinde mai multe uniti montane i depresionare din vestul &arpailor .eridionali )ntre Eiu-Strei (est! i &erna-7imi-&erna- istra (vest!' -n alctuirea geologic predomin rocile cristaline+ doar )n sud exist mai multe aliniamente de *are de calcar Furasic, iar )n depresiuni formaiuni sedimentare miopliocene+ exist linii de falie care )ncadrea" depresiunile Petroani, <aeg, culoarele &ernei i &aranse*e-.ehadia etc' )n lungul crora sunt a*rupturi tectonice de mai multe sute de metri+ Se disting mai multe uniti separate de culoare de vale adnci5 Munii Godeanu au po"iie relativ central )n cadrul grupei constituind un petic de Pn"a 3etic+ culmea principal cu largi platouri din pediplena carpatic se de"volt sud vest-nord est avnd mai multe vrfuri la peste /111 m (3ugu //29, 3odeanu ///2 etc'! i mai multe circuri glaciare' 6in ea spre culoarele vilor &erna, Prul Rece i Ru Les se desprind culmi secundare cu poduri din suprafaa medie carpatic' Munii 'ete&at se afl )n nord estul grupei, )ntre Rul .are, Eiul de Vest i Strei+ domin 6epresiunea <aeg prin versani prpstioi cu diferen de nivel de peste $11 m' -n relief se impun formele glaciare (circuri, vi, praguri, morene! de"voltate )n complexe la o*riile vilor Dpunicu .are, Pietrile, Gnoaga, Rul r*at, Glota etc', apoi crestele ascuite cu multe vrfuri la peste /111 m (Peleaga /$12 m, ucura /$1; m, Vrful .are /#:0 m , Rete"at /#;/ m etc'!' C mare parte din masiv este )ncadrat )n Parcul naional Rete"at' Munii "arcu ocup sectorul de nord vest al grupei, )ntre vile 7imi, istra, Rul .are i Prul Rece+ sunt alctuii din formaiuni cristaline aparinnd (utohtonului, pre"int un ax orografic principal cu )nlimi de peste /111 m i circuri glaciare (vf' =arcu /921 m 8 vf' Pietrii /92/ m! care spre sud i est de"volt a*rupturi tectonice iar spre nord se continu prin culmi prelungi cu platouri extinse aparinnd suprafeei medii carpatice' Munii Cernei (altitudini de 9/11-9;11 m! i Munii Me)edini (9111-9#:: m )n vf' lui Stan! sunt separai de gra*enul &ernei+ sunt alctuii din roci cristaline i mase de calcar pe seama crora s-a de"voltat un *ogat relief carstic' Munii 1ulcan in de la defileul Eiului la cel al .otrului+ creasta principal ()nlimi de 9:1192#: m )n vf' Cslea i 9;:; )n vf' StraFa! prin versani a*rupi de falie deasupra 6epresiunii Petroani+ pe

latura sudic sunt *are de calcar )n care rurile i-au tiat chei (.otru, istricioara, istria, Runcului, Luiei!' -epresiunile 2etroani i ,aeg au origine tectonic i au funcionat ca *a"ine de sedimentare )n mio-pliocen' -n prima predomin relieful de terase, exist glacisuri i piemonturi laterale' -n <aeg apar diferene pe cteva sectoare5 )n vest sunt )ntinse conuri aluvionale, )n est terase, chei epigenetice, iar la nord, )ntre .' Lureanu i .' Poiana Rusc este 6epresiunea &lan cu lunc, terase i glacisuri' 1.!. Carpaii Occidentali -nchid arcul carpatic pe latura de vest desfurndu-se de la 6unre la arcu' 6up geologi i geomorfologi unitile de la sud de .ure sunt structural i evolutiv pri ale &arpailor .eridionali' Dimita cu regiunile limitrofe (dealuri, podiuri, )n dou sectoare cu &mpia de Vest i cu &arpaii .eridionali! este *ine evideniat prin diferene de nivel de $1-011 m, versani cu pant accentuat )n cea mai mare msur )n lungul unor contacte structurale, petrografice, tectonice nete' Hragmentarea tectonic accentuat intens )n miopliocen (este cea mai mare din tot lanul carpatic! a determinat o configuraie festonat cu masive i culmi care )naintea" spre vest i cu ptrunderi spre centrul ariei montane a depresiunilor i dealurilor de vest' Petrografic i structural este un ansam*lu extrem de heterogen pe un spaiu restrns' 4xist pe de-o parte roci cristaline, magmatite me"o"oice, sedimentar vechi (paleo"oic i me"o"oic frecvent alctuit din conglomerate i calcare asociate unitilor cristaline! i neo"oic ()n depresiunile tectonice+ predomin nisipurile, pietriurile, argilele cu grad variat de cimentare!, corpuri i resturi din aparate vulcanice neogene etc' Pe de alt parte se impun structurile ariate me"o"oice, aliniamentele de roci magmatice pe riftul me"o"oic inferior, fliul cretacic strpuns de corpuri vulcanice neogene i unitile re"ultate prin fragmentarea tectonic (gra*en i horsturi! toate cu reflectare )n relief' (ltimetric &arpaii Cccidentali au cteva sute de metri la periferie la contactul cu dealurile i urc pn la 9;#2 (vf' ihor!, fiind )n cea mai mare msur muni Foi (su* 9/11 m!' 4xist cteva nuclee orografice principale de la care se ramific muni i culmi ce descresc )n trepte spre periferie' Da fragmentarea tectonic se adaug cea legat de culoarele de vale cu de"voltare radial i )n lungul crora )n funcie de diferenele litologice exist depresiuni i )ngustri (chei, defilee etc'!' Re"ultatele evoluiei de dup cretacicul superior sunt marcate de suprafee de nivelare (*ine pstrate pe rocile cristaline!, nivele de ero"iune, terase (mai ales )n depresiuni i la contactul cu unitile de relief vecine!, lunci, )n formele din complexele carstice (mai ales )n .' (puseni i .' (ninei! i vulcanice' Se disting dou mari grupe de uniti fiecare cu mai multe su*uniti' 1.7.1. Munii 8puseni &onstituie unitatea cea mai mare (peste 91 111 >m /!, care se desfoar )ntre .ure (sud! i arcu (nord!' (u gradul cel mai accentuat al fragmentrii impus de desfurarea mai multor aliniamente de depresiuni tectonice (dominant pe latura de vest! i a unor culoare de vale extinse (pe Someu .ic, &riuri, (rie, (mpoi etc'! ceea ce facilitea" pre"ena cilor de acces i de"voltarea ae"rilor' @mpunerea a trei nuclee orografice ( ihor 9;#; m, Vldeasa 9;0: m, .untele .are 9;/: m! pe formaiuni cristaline i magmatite vechi la altitudini de peste 9:11 m su* care celelalte masive i culmi se )nscriu la )nlimi de 9/11-9#11 m (mai ales )n sectorul central! i la #11-;11 m (la exterior, unele cu caracter de horst!'

&omplexitatea lito-structural influenea" nu numai unele caracteristici morfologice generale (aliniamente de creste, a*rupturi, ei, defilee, depresiuni etc'! ci impune reliefuri specifice (carstic )n ihor, Pdurea &raiului, &odru .oma etc'!, vulcanic ()n .' .etaliferi!' Dargi suprafee de nivelare aparinnd etapelor de evoluie din paleogen, miocen i pliocen' Se divid )n5 Munii Bi)or' Se desfoar relativ central, dominant fiind alctuii din roci cristaline pe care se afl un sedimentar me"o"oic (calcare i dolomite!+ spre depresiuni, versani tectonici au denivelri importante+ altitudinile cele mai mari sunt )n mai mult vrfuri )nirate pe aliniamentul vf' 3ina (9#;: m! 8 ihor (9;#2 m! 8 trna (9$B2 m!+ *ine repre"entat este pediplena &arpailor+ relieful carstic )n Podiul Padi 8 &etile Ponorului (cinci peteri cu gheari )ntre care Scrioara, chei, uvale, doline i avenuri etc'! dar i pe culmile calcaroase dinspre 6epresiunile eiu (P' Urilor, cheile 3al*enului i Sighitelului etc'!+ cteva circuri glacio-nivale )n Furul vf' ihor' Munii 1ldeasa (9;0: m! sunt precumpnitor alctuii din roci magmatice care impun altitudini ridicate, masivitate, versani pe vi cu pante accentuate, pstrarea suprafeelor de ero"iune (pe platourile interfluviale! i a nivelelor de vale+ peticele de calcare Furasice au favori"at forme de relief carstic' Munii Gilu 9 Muntele Mare 8 se afl )n nord estul prii centrale a .' (puseni' Sunt alctuii predominant din roci cristaline, dar exist i petece de calcare Furasice' -nlimile cele mai mari (9$11-9;/: m )n vf' .untele .are! se afl )n sud i sud vest' 6in acestea co*oar spre nord i nord-est culmi lungi netede care se )nscriu )n nivelele pediplenei carpatice i suprafeei medii carpatice+ vile sunt )nguste i adnci, iar unde intersectea" masele calcaroase au chei (Someu &ald, Runcu, Poaga, Pociovalitea etc'!' Munii Mese 8 constituie o culme cristalin strpuns de o mas de dacite miocene, limitat la vest i est de fracturi de unde caracterul de horst+ lateral sunt formaiuni sedimentare paleogene' Se desfoar la nord de eaua de la Csteana i defileul &riului Repede de la &iucea 8 ologa+ )n .gura Priei are 22; m, dar co*oar spre nord la :$1-B11 m' Munii 2lopi (Les! se afl la nord vest de &riul Repede fiind un horst cristalin ce poart la MB11 m urmele unei vechi suprafee de ero"iune' Pe margini sunt sedimente mio-pliocene dar i me"o"oice pe care s-au de"voltat glacisuri de contact' Praiele cu o*rii )n sectorul central i-au de"voltat periferic mici defilee epigenetice (7usa, Plopi!' Munii 2durea Craiului cuprini )ntre depresiunile eiu i Vad- orod se afl )n vestul .unilor Vldeasa' Sunt )n cea mai mare parte alctuii din serii de conglomerate, gresii i mai ales calcare me"o"oice (grosimi mari! pe seama crora s-a impus un relief carstic complex repre"entat de platouri cu depresiuni carstice (6ami, Roia, Gece <otare!, uvale, doline, avene (Stanu Honcii cel mai adnc!, ponoare (peste B11!, peteri (Vntului 8 cea mai lung din Romnia+ Vadu &riului!, chei i defilee (&riul Repede, Da"uri, (l*ioara etc'!' Munii Codru Moma au caracter de horst *ine delimitat de versani tectonici cu energie mare ce domin dealuri de pe rama depresiunilor eiu i Garand' (u alctuire complex (roci cristaline, eruptive i sedimentare paleo"oice, calcare Furasice )n trei platouri i eruptiv neo"oic )n cteva mguri! care a influenat configuraia reliefului (culmi )nguste, vrfuri care depesc 211 m 8 Pleu 999/ m, versani a*rupi pe rocile dure+ forme carstice variate pe calcare 8 doline, avene, peteri, i"*ucuri etc'!' Se adaug chei i defilee epigenetice (&riul Aegru )ntre or" i Loimi!'

Munii ,ig)i -rocea (:arandului)' Sunt dou masive cristaline (<ighi B2; m i 6rocea ;0: m! cu numeroase intru"iuni de magmatite foarte vechi )ncadrate de falie )n lungul crora sunt versani cu diferene de nivel de mai multe sute de metri' Da contactul cu unitile vecine sunt glacisuri de ero"iune i acumulare' Munii Metali%eri' Se desfoar )n sud-est su* forma unui lan aproape unitar pe dreapta .ureului de la &prua la valea (mpoiului (vest de (l*a @ulia!' (re o structur geologic complex )n care se interferea" aliniamentele de roci ofiolitice (mrturii ale fostului rift triasic! cu cele din roci cristaline asociate cu granite i porfire, roci sedimentare de tip fli cretacic dar i miopliocene, corpuri i aparate vulcanice neogene etc' -n relief se pstrea" o parte din re"ultatele modelrii neo"oice dar cu multe particulariti impuse de diferenele de roc (suprafee i nivele de ero"iune dominate de vrfuri i creste pe rocile dure, *a"inete de ero"iune difereniate )n spatele unor chei tiate )n calcar sau roci magmatice, resturi din aparate vulcanice, *locuri de olistolite, a*rupturi i vrfuri din roci *a"altice 8 6etunatele etc'!' Munii /rascu' =in de la Valea (mpoiului i pn la nord de (rie' 6ac )n est munii domin glacisurile de la marginea culoarului .ureului )n vest exist un contact strns cu .unii .etaliferi' Sunt alctuii din cristalin )n nord, *en"i de ofiolite i fli cretacic )n centru i sud, dar mai ales din *are i platouri de calcare destul de tectoni"ate' .odelarea a impus creste, vrfuri (la ;11-9/BB m )n vf' edeleu!, culmi i platouri aparinnd la cteva suprafee i nivele de ero"iune, depresiuni (cea mai mare 7rascu! i *a"inete depresionare, chei ((iud, uru, -ntregalde, Rme, 7ureni, 7ur"ii, .nstirii (rie, &etii etc'!, *locuri olistolitice, relief ruiniform etc' -epresiunile tectonice. Sunt numeroase fiind re"ultatul fragmentrii i co*orrii )n miocen ()ndeose*i *adenian! constituind *a"ine de sedimentare cu unele )ntreruperi )n mio-pliocen (maForitatea au exondat definitiv la finele panonianului!' (u devenit centre de concentrare a reelei hidrografice din masivele ce le )ncadrau' 4voluia de la finele pliocenului i din cuaternar a condus la reali"area de glacisuri piemontane, terase, lunci extinse, conuri aluviale' 7otodat intersectarea de ctre unele ruri a unor corpuri vulcanice acoperite de depo"itele panoniene a condus nu numai la individuali"area de chei epigenetice ci i la separarea )n cadrul depresiunii a unor *a"inete la nivel de terase (pe &riul (l*!' .arile depresiuni tectonice sunt5 1ad Borud. Beiu. Brad ,lmagiu Gura ,on. :latna (8mpoi) etc' 1.!.2. Munii "anatului &onstituie grupa de uniti montane i depresionare desfurate )ntre 6unre i .ure, &uloarul 7imi-&erna, dealurile i parial cmpiile (la Cravia! anatului' Dimitele fa de toate unitile limitrofe sunt precise fiind susinute prin diferene de nivel de mai multe sute de metri, versani a*rupi, deose*iri )n gradul de umani"are i utili"are a terenurilor' 3eologic sunt alctuii din formaiuni similare cu cele din &arpaii .eridionali' 4le sunt legate de cele dou uniti structurale maFore Pn"a 3etic i (utohtonul 6anu*ian la care se adaug unitile depresionare de tip *a"in posttectonic individuali"ate )n miocen (au avut funcionalitate distinct )n *adenian i panonian!' .unii sunt alctuii dominant din roci cristaline i sedimentar vechi 8 paleo"oic i me"o"oic (mase )nsemnate de calcare! ce sunt strpunse de corpuri magmatice vechi (granite, ga*rouri, *anatite etc'!' -n depresiuni sunt strate de conglomerate, gresii, argile, marne etc' Pe ansam*lu sunt muni Foi avnd maxima altimetric de 9##B m )n vf' Piatra 3o"nei i minimum (#11-:11 m! )n culmile Foase din vest' 7otodat )n depresiuni i )n lungul culoarelor de vale maFore altitudinile co*oar su* 9$1 m'

4xist suprafee i nivele de ero"iune, mrturii ale unei evoluii paleogen-neogen i :-; terase pentru cea cuaternar' Se adaug relieful carstic extrem de variat dar i unele forme de relief structural' Repre"int o grup montan intens fragmentat ce a facilitat individuali"area unitilor morfologice de ordin diferit' Munii 2oiana 'usc' Se afl )ntre .ure, istra, ega constituind o unitate *ine conturat, cu limite date de versani cu energie de cteva sute de metri, legat de linii de fractur sau contacte structurale evidente' 4ste alctuit din cristalinul Pn"ei 3etice la care se adaug fii de calcare uneori metamorfo"ate (marmur!' Pe ansam*lu, repre"int un masiv unitar Fos cu platouri i culmi la 9111-90B# m (vf' Pade! )n centru i culmi secundare nete"ite i )n trepte desfurate radial' -ntre acestea sunt vi adnci (011-$11 m! i )nguste' 7raversarea corpurilor magmatice i a *en"ilor de calcar a facilitat formarea de sectoare de chei' Munii (emenic' &onstituie un masiv *loc )ncadrat de depresiuni tectonice' (parin Pn"ei 3etice fiind )n totalitate alctuii din roci cristaline' -n trei vrfuri se depete altitudinea de 9#11 m, acestea dominnd pediplena carpatic larg de"voltat la 9011-9#11 m )n platouri aflate )n centrul masivului' Pe culmile care se desprind din aceasta exist i alte nivele de ero"iune ce co*oar spre periferia munilor la 9111 m i :11-;11 m' Munii 8ninei' Se afl )n estul .' Semenic de care-l separ culoarele vilor &araPoneasca-.ini' Repre"int o unitate cu )nlimi mari )n est (;11-99:1 m vf' Deordi! unde exist cea mai mare parte din platourile calcaroase din sinclinoriul Reia-.oldova Aou i mici )n vest (:11 m! pe conglomerate, gresii, argile paleo"oic superioare' Relieful carstic se impune prin platouri (@a*alcea, Ravnitea, &olonov etc'!, cmpuri de lapie"uri, doline, vi seci, peteri (peste B11!, chei (&ara 92 >m, Aerei 9; >m, .ini 9# >m, 3rlitei 2 >m, uhui ; >m!' Platourile interfluviale aparin suprafeelor de ero"iune Jmedie carpatic i de *ordurK' Munii -ognecei. Sunt )n extremitatea nord-vestic a .unilor Semenic, repre"entnd un horst alctuit din roci cristaline, sedimentar calcaros acoperit de roci magmatice (*anatite!' (u )nlimi mici (#11-:9B m!, interfluviile sunt nete"ite, iar vile sunt )nguste i adnci (defilee epigenetice 7u, r"ava!' Munii 8lm$ului. Sunt alctuii precumpnitor din roci cristaline la care se adaug sedimentar vechi (paleo"oic-me"o"oic-conglomerate, gresii, argile! prins )n structuri sinclinale, sedimentar nou (de umplere a unor *a"ine tectonice! i roci magmatice (granite, ga*rouri, serpentine!' Se afl )n sud-estul .unilor anatului )ntre 6unre i 6epresiunea (lmF' -nlimile varia" de la #11-$11 m pe unele culmi secundare (dinspre 6unre i 6epresiunea (lmF! i pn la 9//# m )n vf' Svinecea .are' 4xist suprafeele de nivelare din &arpai dar la altitudini Foase, relief carstic pe *arele calcaroase, creste pe aliniamentele din roci dure, vi )nguste i adnci' Munii !ocvei. &onstituie unitatea sud-vestic a .unilor anatului de"voltat )ntre 6unre i Aera' -n vest predomin rocile cristaline, iar )n est platourile calcaroase+ se adaug strpungerile corpurilor magmatice (*anatite!' Sunt muni Foi la #$1-$$1 m )n vest i $11-B0$ m )n est+ relief carstic cu doline, uvale, chei de dimensiuni reduse+ suprafee de nivelare la altitudini mici' -epresiunile tectonice se desfoar )ntre unitile montane funcionnd ca *a"ine de sedimentare )n mio-pliocen, relieful este alctuit mai )nti din dealuri ce au altitudini variate (de la 011 m la $11 m!' (u re"ultat din fragmentarea sedimentarului de umplutur' Su* nivelul lor sunt glacisuri,

91

terase, lunci cu extindere mare' @ntersectarea unor *are din cristalin, calcare sau roci magmatice a favori"at individuali"area de chei epigenetice (3lo*u, (rmeni etc'! )n amonte de care sunt *a"inete depresionare' (cestea sunt5 &uloarul 7imi-&erna, &uloarul re*u-4"eri-Reia-&araova, 6epresiunea (lmF ( o"ovici! i &uloarul 6unrii'

99