Sunteți pe pagina 1din 2

Pas Parametrul Formul de calcul Date utilizate Rezultat

1
Calculul puterii
hidraulice
necesare
/h] [m
6 , 3
3
HMT g
P
Q
h

Q debitul
HMT -nl imea
man!metric t!tal
"#$,%1[m/s
&
]
'
h
#'e()
M'
Q#*,%%[m
3
/h]
& +ecesar ener"ie
,ilnic
[-.h]
p
h
el
R
HMT Q C
E


C!nstanta hidraulic
1
]
1

&
36** m
h s kg g
C
h
masa /!lumic ap
#1***[-"/m
3
]
0andament p!mp
0p#3*123[4]
5
el
#1,6[-.h]
3 6imensi!narea
pan!ului
captat!r7
( )
[.]
1
ma8 i i
el
c
P t
E
W


'
i
-pierderi 9&*[4]
t
i ma8
#6[h]-timp
ins!la ie ma8im
.
c
#333,3[.]
2 Calculul
:act!rului de
:!rm
[4]
*
U I
U I
F
s
m m
F


;*#1&<= ;m#12,&<
m
U
P
I
U
P
I
m s
=
*
>
>
#*,$$[4]
3 Calculul
capacit ii
bateriei7
[?h]
d
h
P
R
C C
Ch#&,@&3[-"sh/m
&
]
0 #3 Are,7 ,ile
aut!n!mieB
'd#& A ciclu descr
care pr!:undB
C#36[?h]
6 Calculul
debitului minim
necesar al
p!mpei pt
asi"urarea
necesarului de
ap7
1
]
1

1
]
1

zi
m
Q
h
l
Q
p
3
[l/h] 1***
&2

Q
Q
p
Q
p
#debitul minim al
p!mpei
Qp#%33 [l/h]
@
6imensi!narea
c!nductei de ap7
[mm] 3 , 33
int
a
n
Q


Q
n
-debitul [l/h]
C
a
-masa /!lumica a
apei

A1***[-"/m
3
]B
<al7DT?D
&&,3[mm]
6i#&* [mm]
%
6iametrul
tubulaturii7
[ ] m Q K D
v
12 , * 1* 3 , 1 & , 1
3


( )
1
]
1


1
]
1

s
m
K
v
K
s
m
v
D
Q
&
3 &
2
2 , 1 @3 , *
2

Dec iune trans/ersal canal


?#*,&3(*,13#*,*3@3[m
&
]
'erimetru p#*,&3EA&(*,13B
[m]
0a,a hidraulic
0#?/p#*,*3@3/*,33#*,*@[m]
D panta canalului
A*,3[cm/m]B
1
]
1

s
m
n
R S
Q
v
3 3 &
6#*,12[m]
Q#1,3(1*
-3
[m
3
/s]
$
'ierderi de
sarcin liniare7
] [
&
&
Pa
v
D
!
Pl

,
_

F#13*[m]
6#&*[mm]
C
a
#1***[-"/m
3
]
/#*,3[m/s]
G#62/0e#*,*2
] [ 32 Pa Pl
1*
Calculul
/ite,ei
:luidului prin
c!nduct
1
]
1

s
m
D
Q
v
&
36**
2

Q#debitul real al p!mpei


6# diametrul interi!r al
c!nductei

/#1,@6[m/s]
11
+umrul lui
0eHn!lds

D v
0e
I#1*
-6
[m
&
/s]
0e &***
0e#2**