Sunteți pe pagina 1din 3

Trufe - Cultivare

Cultivare trufe cu aluni micorizati


Cultivarea Trufelor nu mai reprezinta ceva imposibil in Romania; aluni micorizati cu trufa exista deja pe teritoriul Italiei de aproximativ 25 de ani si permite celor care cultiva trufe sa obtina rezultate concrete. In cazul in care doriti sa demarati cultura trufelor, noi ne deplasam la dumneavoastra, luam mostre din sol , iar pretul analizelor efectuate , aproximativ 200 euro, va fi scazut din comanda ulterioara de aluni micorizati. uteti de asemenea sa luati c!iar dumneavoastra mostre si sa ni le trimiteti prin curierat sau sa le faceti analiza la un laborator specializat si sa ne trimiteti rezultatele pentru a vedea valorile prezente in sol ale diferitilor a"enti de influenta asupra alunilor si trufelor deopotriva. #a un !ectar de pamant, sunt necesari aproximativ $00%&000 puieti de alun, pretul per bucata fiind de 2$ euro. #ivrarea este 'ratuita. (lunii sunt livrati in "!iveci )ferim certificat de "arantie asupra micorizarii, iar in primul an de dupa plantare, prin contract, ne obli"am sa verificam periodic solul pentru a observa evolutia sa. *pecia de trufe care se cultiva efectiv este Tuber +elanosporum ,trufe ne"re-, iar alunii sunt importati din Italia unde sunt micorizati cu trufa si tinuti sub observatie in sol steril timp de un an. (lunii vor intra pe rod c!iar din anul .%/, cantitatea recoltata crescand in fiecare an. Trufele vor fi prezente in cultura de alun in anul /%5 de la cultivare, circa 200%250 "r0alun, cantitate care de asemenea va creste in urmatorii ani, tinand cont bineinteles si de evolutia climei. Cei care vor da dovada de constanta si de pasiune vor avea posibilitatea, 1n c2tiva ani, sa obtina rezultate optime, la fel ca persoanele din materialul urmator realizat de ro Tv, pionieri in Romania in Cultura Trufelor. Trufele care se obtin din culturi sunt deseori de o calitate superioara celor "asite 1n natura; acest fapt se datoreaza conditiilor privile"iate 1n care cresc. 3actorii determinanti pentru nasterea trufelor ,planta cu care sporii intra 1n simbioza, pam2ntul, cantitatea de apa- sunt controlati pas cu pas, d2nd astfel nastere unui produs de calitate superioara. 4oi va vom asista pas cu pas la crearea propriei dvs. trufarii; 1n acest sens va vom oferi asistenta necesara pentru tot ceea ce va intereseaza5 selectarea si ac!izitionarea plantelor micorizate; selectionarea plantelor micorizate si evident primul pas pentru realizarea propriei culturi trufiere. lantele pe

care noi le selectionam pentru dvs. detin 1n 1ntre"ime un procent ridicat de micoriza si au o calitate superioara, ceea ce reprezinta "arantia unui rezultat si"ur. 3irma Il Tartufo (lba are ca obiect de activitate5 infiintarea de culturi trufiere infiintarea de culturi de aluni ridicarea produselor,trufe si alune comercializarea trufelor comercializarea alunelor comercializarea produselor derivate din trufe Culturile trufiere ( 1nfiinta o trufarie 1nseamna a realiza o cultura trufiera de la zero sau a sadi plante micorizate cu trufe pe un teren unde trufa nu este prezenta 1n mod spontan. In acest caz este indispensabila verificarea si analizarea calitatii terenului, pentru a fi identificate plantele cele mai potrivite 1n vederea sadirii lor. Avantajele cultivarii alunului micorizat cu trufe Trufele sunt ciuperci care cresc 1n p6m2nt, 1n simbioz6 cu anumite specii de copaci. *unt cunoscute de mii de ani pentru aroma 7i "ustul lor absolut deosebit, care le transform6 1n adevarate delicatese 7i care se "6sesc 1n marile restaurante de lux din 1ntrea"a lume. 4i7te delicatese extrem de rare, 7i care nu pot fi cultivate 7i "6site 1n multe 86ri, iar 86rile propice dezvolt6rii lor se pot num6ra pe de"ete. 9in acest motiv, pe pia8a mondial6 cererea este mai mare dec2t oferta, pre8ul lor devenind astfel foarte ridicat. re8ul mediu de v2nzare este 1ntre &00%500 euro0:", 1n func8ie de tipul 7i calitatea trufei. Cultivarea, recoltarea 7i comercializarea acestor ciuperci este, a7adar, o afacere 1n toat6 re"ula. ;n urma unor cercet6ri realizate de c6tre speciali7tii firmei, s%a constatat c6 printre pu8inele 86ri 1n care se pot cultiva trufe se num6r6 7i Rom2nia, o 8ar6 adecvat6 at2t din punct de vedere climatic, c2t 7i al solului. 9in acest motiv, societatea noastra 1ncurajeaz6 1nfiin8area unei astfel de culturi prin puie8ii de alun micoriza8i cu spor tuber, st2nd la dispozi8ia clien8ilor pentru a oferi consultan86 1n ceea ce prive7te aceast6 cultur6. entru cei care doresc s6 1nfiin8eze o astfel de cultur6, trebuie s6 men8ion6m urm6toarele aspecte importante5

% se poate realiza pe tot parcursul anului datorit6 faptului c6 puie8ii vin 1n "!ivece cu p6m2nt, iar trecerea din "!iveci 1n sol este aproape insesizabil6 pentru plant6; % este o cultur6 lon"eviv6 1n sensul c6 miceliul se p6streaz6 pe r6d6cin6 1ntre /0%50 ani; % este o cultur6 cu costuri de 1ntre8inere mici; % se ob8in venituri duble 1n cazul planta8iei de alun micorizat, deoarece alunul produce 7i alune 7i trufe, prin urmare miceliul nu afecteaz6 dezvoltarea alunelor; % este o cultur6 ecolo"ic6 1n care nu se intervine cu niciun fel de 1n"r676m2nt, pesticid, erbicid; % pentru 1nfiin8area culturii, terenul nu necesit6 lucr6ri a"ricole specifice a"riculturii tradi8ionale; % un alt aspect ar fi acela c6 mul8i dintre dv. ave8i terenuri m6r"ina7e, p67uni care nu au nicio valoare, dar 1mpreun6 cu noi le pute8i da valoare 7i rentabilitate prin cultivarea de trufe, de aici pute8i deduce c6 se pot utiliza cu succes terenurile care 1n mod normal nu pot sus8ine un alt tip de a"ricultur6, de ex. cereale