Sunteți pe pagina 1din 35

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATEA I SNTATEA N MUNCA LA S.C.

MARK ENG SRL

- 2009 -

CUPRINS

Metoda de evaluare - consideraii teoretice............................................ Anexa nr. 1 - Lista de identificare a factorilor de risc de accidentare i mboln vire profesional ......................................................................... Anexa nr. 2 - "rila de evaluare a riscurilor combinate ntre gravitatea consecinelor i probabilitatea producerii lor.......................................... 1# Anexa nr. 3 - $cala de ncadrare a nivelurilor de risc%securitate............. 're(entare activitate nivel de risc - )onclu(ii........................................ +ia de pre(entare - ,-$A..................................................................... +ia de pre(entare - /0+-1................................................................. +ia de pre(entare 3 $,4564,014$, ................................................... +ia de pre(entare 3 M68)4,01 8-)AL4+4)A, ................................ 9ibliografie............................................................................................... Anexa nr. # - +ia de evaluare a locului de munc - fia de m suri propuse.................................................................................................. 2#

pag. 3 pag.1!

pag.

pag.1& pag. 1* pag. 1. pag.12 pag.17 pag.2! pag. 23

pag.

METOD DE EVALUARE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL LA LOCURILE DE MUNC

Cond ! "#o$#" %#
'unctul de plecare n optimi(area activit ii de prevenire a accidentelor de munc i mboln virilor profesionale ntr-un sistem l constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. 4ndiferent c este vorba de un loc de munc : un atelier sau o ntreprindere: o asemenea anali( permite ierar;i(area pericolelor n funcie de dimensiunea lor i alocarea eficient a resurselor pentru m surile prioritare. -valuarea riscurilor presupune lipsa tuturor factorilor de risc din sistemul anali(at i cuantificarea dimensiunii lor pe ba(a combinaiei dintre doi parametri< gravitatea i frecvena consecinei maxime posibile asupra organismului uman. $e obin astfel niveluri de risc pariale pentru fiecare factor de risc: respectiv niveluri de risc global pentru ntregul sistem anali(at< =loc de munc >. Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus de?a n standardele europene =)-4 212%2&: respectiv -8 272-1%1771: -8 1!&!%7*> i st la ba(a veridic a diferitelor metode cu aplicabilitate practic . Astfel $1 -8 272-1%177*: preluat n 1om@nia dup standardele europene amintit n cap. *: preci(ea( c Afactorii ce trebuie luai n considerare la evaluarea riscului sunt< a> 'robabilitatea producerii unei le(iuni sau afect rii s n t iiB b> "ravitatea maxim previ(ibil a le(iunii sau afect rii s n t ii.C 0bligativitatea evalu rii riscurilor la locul de munc n ara noastr decurge din legislaia actual n domeniu: care a fost armoni(at cu legislaia 6niunii -uropene privind s n tatea i securitatea n munc . Astfel: la cap. 444: seciunea 1: art. .: alin. =#>: lit. a> din Legea securit ii i s n t ii n munc nr. 317%2!!*: prelu@nd paragraful 2: art. *: pct. 9 din Directiva-cadru 371%27%)--: se prevede< C... anga?atorul are obligaia< a> s evalue(e riscurile pentru securitatea i s n tatea lucr torilor: inclusiv la alegerea ec;ipamentelor de munc : a substanelor sau preparatelor c;imice utili(ate i la amena?area locurilor de munc .C De asemenea: cap. 444: seciunea #: art. 12: lit. a> din Legea securit ii i s n t ii n munc nr. 317%2!!*: stabilete ca obligaie a anga?atorilor< As reali(e(e i s fie n posesia unei evalu ri a riscurilor pentru securitatea i s n tatea n munc : inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.C -valuarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si mboln vire profesional si stabilirea nivelului de risc pe loc de munc i unitateC. Metoda pre(entat n calcul este metoda 4.8.).D.'.M. de evaluare a riscurilor de accidentare i mboln vire profesional la locul de munc : metod elaborat n ba(a anali(ei stadiului actual al metodelor din alte ri i adaptarea acestora la condiiile concrete din 1om@nia. Metoda a fost avi(at de Ministerul Muncii i 'roteciei $ociale n anul 1773 i experimentat p@n n pre(ent n ma?oritatea ramurilor industriale: la foarte multe locuri de munc .
&

&

'

DESCRIEREA METODEI Metoda are ca scop determinarea cantitativ a nivelului de risc pe loc de munc : pe ba(a anali(ei sistematice i evalu rii riscurilor de accidentare i mboln vire profesional . Aplicarea metodei se finali(ea( cu dou documente< - +4/A D- -5AL6A1- A L0)6L64 D- M68)E: care cuprinde nivelurile de risc pariale pentru fiecare factor de risc i nivelul de risc global pe loc de munc B - +4/A D- ME$614 D- '1-5-841-: ce cuprinde totalitatea m surilor te;nice i organi(atorice prev (ute de normele i standardele n vigoare: pentru fiecare factor de risc n parte. +ia locului de munc astfel ntocmit constituie ba(a fundament rii programului de prevenire a accidentelor de munc i mboln virilor profesionale pentru locul de munc : sectorul: secia sau ntreprinderea anali(at . -sena metodei const n identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul anali(at =loc de munc > pe ba(a unor liste de control prestabilite i cuantificarea dimensiunii riscului pe ba(a combinaiei dintre gravitatea i frecvena consecinei maxim previ(ibile. 8ivelul de securitate pentru un loc de munc este invers proporional cu nivelul de risc. Metoda poate fi utili(at at@t n fa(a de concepie i proiectare a locurilor de munc : c@t i n fa(a de exploatare. Aplicarea ei necesit ns ec;ipe complexe formate din persoane speciali(ate at@t n securitatea i s n tatea n munc : c@t i n te;nologia anali(at =evaluatori i te;nologi>. n prima situaie: metoda constituie un instrument util i necesar pentru proiectani n vederea integr rii principiilor i m surilor de securitate i s n tate n munc :?n concepia i proiectarea sistemelor de munc . n fa(a de exploatare: metoda este util pentru anali(a pe o ba( tiinific a st rii de securitate i s n tate n munc la fiecare loc de munc i fundamentarea riguroas a programelor de prevenire. Metoda cuprinde urm toarele etape obligatorii< - constituirea ec;ipei de evaluareB - definirea sistemului de anali(at =loc de munc >B - identificarea factorilor de risc din sistemB - evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional B - ierar;i(area riscurilor i stabilirea priorit ilor de prevenireB - propunerea m surilor de prevenire. n elaborarea metodei se iau n considerare urm toarele anexe< - Lista de identificare a factorilor de risc - Anexa 1B - $cala de cotare a gravit ii i probabilit ii consecinelor - Anexa 2B - "rila de evaluare a riscurilor - Anexa 2B - $cala de ncadrare a nivelurilor de risc: respectiv a nivelurilor de securitate - Anexa 3B - +ia locului de munc - document centrali(ator - Anexa #B - +ia de m suri propuse - Anexa &. -laborarea propriu-(is const n urm toarele< - $e identific factorii de risc concret pentru fiecare loc de munc conform listei =Anexa 1> in@nd cont de componentele sistemului de munc . Acestea se nscriu n A+ia de evaluare a locului de munc CB

(0

1!

An#)* n$. ( LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI MBOLNVIRE PROFESIONAL A. E+ECUTANT 1. A)F4684 "1-/4,1.1. -xecutarea defectuoas de operaii< - comen(iB - manevreB - po(iion riB - fix riB - asambl riB - regla?eB - utili(area greit a mi?loacelor de protecie: etc. 1.2. 8esincroni( ri n operaii< - nt@r(ieriB - devans ri. 1.3. -fectuarea de operaii neprev (ute prin sarcina de munc < - pornirea ec;ipamentelor te;niceB - ntreruperea funcion rii ec;ipamentelor te;niceB - alimentarea sau oprirea aliment rii cu energieB - deplas ri cu pericol de c dere< -de la acelai nivel< - prin de(ec;ilibrareB - alunecareB - mpiedicareB - de la n lime< - prin pr buire n golB - prin de(ec;ilibrareB - prin alunecareB 1.#. )omunic ri accidentogene. 2. 0M4$4684 2.1. 0miterea unor operaiiB 2.2. 8ereali(area mi?loacelor de protecie. 9. SARCINA DE MUNC 1. )08F486, 8-)01-$'68GE,01 AL $A1)4844 DM68)E H8 1A'01, )6 )-148F-L- D- $-)614,A,1.1. 0peraii: reguli: procedee greiteB 1.2. Absena unor operaiiB 1.3. Metode de munc necorespun( toare =succesiunea greit a operaiilor>. 2. $A1)48A $69%$6'1AD4M-8$408A,E H8 1A'01, )6 )A'A)4,A,-A -I-)6,A8,6L64 2.1. $olicitare fi(ic <
11

-fort staticB -fort dinamicB 'o(iii de lucru forate sau viciate. 2.2. $olicitare psi;ic < - 1itm de munc mareB - Deci(ii dificile n timp scurtB - 0peraii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex: etcB - Monotonia muncii. C. MI,LOACE DE PRODUC-IE 1. +A),014 D- 14$) M-)A84) 1.1. Mic ri periculoase 1.1.1. Mic ri funcionale ale ec;ipamentelor te;nice< - organe de maini n micareB - deplas ri ale mi?loacelor de transport: etc. 1.1.2. Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mic rilor funcionale ale ec;ipamentelor te;nice. 1.1.3. Deplas ri sub efectul gravitaiei< - alunecareB - rostogolireB - rulare pe roiB - r sturnareB - c dere liber B - scurgere liber . 1.1.#. Deplas ri sub efectul propulsiei< - proiectare de corpuri sau particuleB - deviere de la traiectoria normal B - balansB - reculB - ocuri excesiveB 1.2. $uprafee sau contururi periculoase< - nep toareB - t ioaseB - alunecoase. 1.3. 1ecipieni sub presiuneB 1.#. 5ibraii excesive ale ec;ipamentelor te;nice. 2. +A),014 D- 14$) 2.1. ,emperatura cobor@t a obiectelor sau suprafeelor. 3. +A),014 D- 14$) -L-),14) 3.1. )urentul electric< - atingere direct B - atingere indirect B - tensiune de pas. # +A),014 D- 14$) )J4M4) #.1. $ubstane toxiceB #.2. $ubstane causticeB #.3. $ubstane inflamabileB #.#. $ubstane explo(ive. 12

&. +A),014 D- 14$) 940L0"4) &.1. )ulturi sau preparate cu microorganisme< - bacteriiB - virusuriB - ric;eiB - spiroc;eteB - ciuperciB - proto(oare. D. MEDIU PE MUNC 1. +A),014 D- 14$) +4G4) 1.1. ,emperatura aerului< - ridicat B - sc (ut . 1.2. 6miditatea aerului< - ridicat B - sc (ut . 1.3. )ureni de aer. 1.#. 'resiunea aerului< - ridicat B - sc (ut . 1.&. Aeroioni(area aerului. 1.*. 5ibraii. 1... 4luminat< - nivel de iluminare sc (ut< - str lucireB - p@lp@ire. 1.2. 'otenial electrostatic. 1.7. )alamit i naturale =tr snet: inundaii: v@nt: grindin : viscol alunec ri: surp ri: pr buiri de teren sau copaci: avalane: seisme: etc>. 1.1!. 'ulberi pneumoconigene. 2. +A),014 D- 14$) )J4M4) 2.1. "a(e: vapori: aerosoli toxici sau causticiB 2.2. 'ulberi n suspensie n aer: ga(e sau vapori inflamabili sau explo(ivi. 3.+A),014 D- 14$) 940L0"4) 3.1. Microorganisme n suspensie n aer< - bacteriiB - virusuriB - ric;eiB - spiroc;eteB - ciuperciB - proto(oare. #. )A1A),-16L $'-)4AL AL M-D46L64 normal.
13

(.

1#

(/

1&

PRE0ENTARE ACTIVITATE NIVEL DE RISC PE SOCIETATE CONCLU0II

Domeniul de activitate al $.). MA1K -8" $1L :5oluntari:4lfov este< #211 3 lucrari de constructii a drumurilor si autostra(ilor. n acest context: n fia de pre(entare s-au evideniat elementele componente ale 1 1"#2343 d# 23n%5. Aceste elemente sunt posibile generatoare de riscuri i conduc la calculul n 6#4343 d# $ 1%. Accidentele de munc i bolile profesionale sunt elemente aleatorii. -le sunt re(ultatul unor disfuncii ale componentelor sistemului de munc care interacionea( i se influenea( reciproc. Abaterile de la funcionarea optim a sistemului de munc nu conduc obligatoriu la v t marea organismului uman: ci numai c@nd se constituie un lan cau(al din cel puin dou elemente =unul subiectiv i altul obiectiv> a c rui ultim verig este impactul ntre victim i agentul material care o lucrea( . Aciunea factorilor de risc devine pericol efectiv pentru executant prin transformarea din posibilitate n realitate. +actorii de risc se caracteri(ea( prin n 6#4 d# $ 1% - un indicator convenional prin care se exprim sintetic i cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare i%sau mboln viri profesionale existente n sistemul de munc . Din anali(a activit ilor desf urate: consultarea te;nologiilor de execuie prin personalul coordonatelor specifice lucr rilor i experti(area locurilor de munc privind pre(umiile riscurilor de accidentare i%sau mboln viri profesionale au re(ultat valori ale n 6#4343 d# $ 1% exprimate n fiele de evaluare pre(entate. Aceste valori sunt cuprinse n intervalul de 2789 - 97(&. n ba(a acestor valori i a num rului de persoane expuse pe durata programului de lucru a re(ultat un n 6#4 d# $ 1% :4o;*4 L 2790. Din documentaia de specialitate se consider $ 1% *%%#<"*; 4 n 6#434 d# 97/= 'este aceast valoare se impune luarea tuturor m surilor preventive organi(atorice i te;nice pentru diminuarea riscurilor. 8ivelul de risc global de 2790 evidenia( o situaie n care acest nivel este sub nivelul acceptabil. Acest lucru conclu(ionea( faptul c se pot desf ura lucr rile f r riscuri ma?ore de accidentare. 'entru desf urarea activit ilor productive din cadrul societ ii f r riscuri de accidentare: se vor anali(a i reali(a m surile dispuse prin F >#4# d# M513$ din pre(enta lucrare lu@ndu-se n considerare n special m surile unde nivelurile de risc pariale dep esc nivelul acceptabil. De asemenea se vor lua m suri de respectare permanent a prevederilor legislaiei n vigoare i a 8$$M specifice care se pretea( la gama de lucr ri n derulare astfel< - Legea securit ii i s n t tii n munc nr. 317%2!!*B 8ormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 317%2!!*B - Legea securit ii i s n t ii n munc nr. 317%2!!*B - 8ormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii
1*

n munc nr. 317%2!!*B

4nstruciuni proprii de $.$.M. pentru urm toarele categorii de lucr tori< ,-$A: /0+-1: $,4564,014$,:M68)4,01 8-)AL4+4)A, B - J.". nr. 1!22%2!!* privind cerinele minime de securitate i s n tate n munc referitoare la utili(area ec;ipamentelor cu ecran de vi(uali(areB - J.". nr. 1!&1%2!!* privind cerinele minime de securitate i s n tate pentru manipularea manual a maselor care pre(int riscuri pentru lucr tori: n special de afeciuni dorsolombareB - +ie te;nologice de lucr riB - 4nstruciuni proprii extrase din c rile te;nice ale ec;ipamentelor de munc B - Alte reglement ri n domeniul securit ii i s n t ii n munc .

ntocmit -valuator ing. 1adu 4onescu

1.

FIA DE PRE0ENTARE ,-$A $pecificul activit ii l constituie reali(area planului de producie n condiii de securitate i s n tate n munc : calitate: timp i cost cerute. M ?4o*%# d# <$od3%! # Activitatea se desf oar n sediul $.). MA1K -8" $1L din 5oluntari:4lfov n spaiile destinate acestei activit i sunt amplasate urm toarele< - mobilierB - ec;ipamente i te;nic de calcuiB - ec;ipamentele de munc B $tarea te;nic a acestor ec;ipamente de munc : modul de exploatare i ntreinere c@t i modul de amplasare au creat nominali(area pre(umiilor de accidentare i gradul de risc re(ultat n fiele de evaluare. M#d 34 d# 23n%5 Mediul de munc l constituie spaiul n care i desf oar activitatea anga?aii =,-$A>. De preci(at c n spaiul de lucru temperatura mediului ambiant este normal : exist instalaie de climati(are: iar iluminatul este mixt =natural i artificial>. S*$% n* d# 23n%5 $arcina de munc este asigurat de lucr tori ntr-un singur sc;imb de lucru i const n urm toarele< -respectarea programului de lucru conform regulamentului de ordine intern B -organi(area i coordonarea activit ii specifice sectorului de sp l torie industrial B -coordonarea activit ii subordonailorB -organi(area i meninerea corespun( toare a spaiilor n conformitate cu legislaia in vigoareB -asigurarea funcion rii ec;ipamentelor de munc n condiii de securitate i s n tate n muncaB -informarea efului ierar;ic asupra incidentelor: avariilor i accidentelorB ntocmit: -valuator ing. 1adu 4onescu

12

FIA DE PRE0ENTARE /0+-1 $pecificul activit ii l constituie efectuarea transportului de containere de marfa de la si c tre clienii societ ii. M ?4o*%# d# <$od3%! # Activitatea se desf oar la sediul $.). MA1K -8" $1L din 5oluntari:4lfov i la clienii societ ii. n spaiile destinate acestei activit i sunt amplasate urm toarele< - mobilierB - instalaii electrice: de nc l(ire i ventilaieB - mi?loace de transport auto. $tarea te;nic a mi?loacelor de transport: modul de exploatare i intervenie au creat nominali(area pre(umiilor de accidentare i gradul de risc re(ultat n fiele de evaluare. M#d 34 d# 23n%5 Mediul de munc l constituie spaiul =mi?loacele de transport> n care i desf oar activitatea anga?aii =oferi>. S*$% n* d# 23n%5 $arcina de munc este asigurat de anga?ai ntr-un singur sc;imb de lucru i const n urm toarele< -respectarea programului de lucru conform regulamentului de ordine intern B -efectuarea activit ii de transport pentru containerele cu marf ale societ ii -efectuarea activit ii de nc rcare i desc rcare a m rfii n mi?locul de transport autoB -etic;etarea containerelor cu marfa i desc rcarea acestora ntr-un loc predefinitB -depistarea i remedierea =n funcie de posibilit i>: a defeciunilor ap rute pe timpul deplas rilorB -cur area s pt m@nal a autove;icululuiB -executarea lucr rilor de prevenire n ceea ce privete exploatarea autove;iculelor n condiii de sigurana circulaieiB -urm rete intervalele pentru inspeciile te;nice: revi(ii: asigur ri i informea( superiorii despre scadena acestoraB -r spunde de completarea i exactitatea datelor nscrise n foaia de parcurs: precum i pentru sc;imbarea foilor ,ac;o i procedea( la predarea acestora s pt m@nalB -r spunde de ntocmirea documentelor i repararea autove;iculelor n ca(ul accidentelor. ntocmit-valuator:ing. 1adu 4onescu

17

FIA DE PRE0ENTARE M68)4,01 8-)AL4+4)A, $pecificul activit ii l constituie efectuarea lucrarilor specifice in cadrul $) MA1K -8" $1L prestate de muncitori necalificati. M ?4o*%# d# <$od3%! # Activitatea se desf oar la sediul $.). MA1K -8" $1L din 5oluntari:4lfov i la clienii societ ii. n spaiile destinate acestei activit i sunt amplasate urm toarele< - mobilierB - instalaii electrice: de nc l(ire i ventilaieB

$tarea te;nic a ec;ipamentelor de lucru: modul de exploatare i intretinere cat si modul de amplasare care au creat nominali(area pre(umiilor de accidentare i gradul de risc re(ultat n fiele de evaluare. M#d 34 d# 23n%5 Mediul de munc l constituie spaiul =mi?loacele de transport> n care i desf oar activitatea anga?aii =muncitorii necalificati>. S*$% n* d# 23n%5 $arcina de munc este asigurat de anga?ai ntr-un singur sc;imb de lucru i const n urm toarele< -respectarea programului de lucru conform regulamentului de ordine intern B -efectuarea activit ii de transport pentru containerele cu marf ale societ ii -efectuarea activit ii de nc rcare i desc rcare a m rfii n si din mi?locul de transport autoB -etic;etarea containerelor cu marfa i desc rcarea acestora ntr-un loc predefinitB -depistarea si remedierea =in functie de posibilitati> a defectiunilor aparute prin specialisti.

4ntocmit -valuator< 1adu 4onescu

2!

FIA DE PRE0ENTARE $,4564,014$, $pecificul activit ii l constituie executarea lucr rilor de ntreinere a utila?elor specifice unei societati de constructii.

M ?4o*%# d# <$od3%! #
Activitatea se desf oar la sediul $.). MA1K -8" $1L din 5oluntari:4lfov . n spaiile destinate acestei activit i sunt amplasate urm toarele< - mobilierB - ec;ipamente de munc specifice activit ii de stivuitoristB - instalaii electrice: de nc l(ire i ventilaieB $tarea te;nic a acestor ec;ipamente de munc : modul de exploatare i ntreinere c@t i modul de amplasare au creat nominali(area pre(umiilor de accidentare i gradul de risc re(ultat n fiele de evaluare.

M#d 34 d# 23n%5
Mediui de munc l constituie spaiul n care i desf oar activitatea anga?aii = stivuitoristi >. De preci(at c n spaiile n care i desf oar activitatea mecanicul de ntreinere temperatura mediului ambiant este normal : iar iluminatul este mixt =natural i artificial>. S*$% n* d# 23n%5 $arcina de munc este asigurat de anga?ai ntr-un singur sc;imb de lucru i const n urm toarele< -respectarea programului de lucru conform regulamentului de ordine intern B -cuplarea respectiv punerea n funciune a utila?elor i instalaiilor astfel nc@t la nceperea activit ii fluxul te;nologic s fie preg titB -remedierea urgent a avariilor ap ruteB -cur area filtrelor usc toarelorB -cur area filtrelor de prafB -la sf@ritul programului va proceda la decuplarea tuturor mainilor: staiei de epurare: precum i a iluminatului interior i a ventilaiei.

4ntocmit:

-valuator ing.1adu 4onescu

21

BIBLIOGRAFIE

: 1- Directiva cadru 371%27%)-- privind introducerea de m suri pentru ncura?area mbun t irilor n domeniul securit ii i s n t ii muncitorilor n munc . 2- $tandard )-8 - 212%2&. $ecuritatea mainilor. Anali(a modurilor de defectare i a efectelor lor. 3-$.1.-.8.271-1%177* - $ecuritatea generale de proiectare. mainilor. )oncepte de ba( : principii

#.-D sc lescu: A. - -laborarea metodologiei de anali( a ntreprinderilor din punct de vedere al securit ii muncii 4.)$.'.M. 1773 &.-'ece: $t. - Metode de evaluare a riscurilor de accidentare i mboln vire profesional n activitatea 1.-.8.-.L - 4.).$.M. 177#. *.-'ece: $t. - Metode de anali( aprioric a riscurilor profesionale. 4.8.4.D. 1773 ..- 'ece: $t. - Metode de evaluare a securit ii muncii la nivelul micro sistemelor =loc de munc >. 2.-1isc i securitate n munc 4.$.).'.M. - 9ucureti nr. 3 - #%177#.

22

29

23

2#

SC MARK ENG SRL SC SC MARK MARK ENG ENG SRL SRL

22

2& INSP. P.M.MARINA MARDARI 29

2.

2*

2.

SC MARK ENG SRL


2/

22 INSP. P.M.MARINA MARDARI 28

2&

27

3!

SC MARK ENG SRL


INSP. P.M.MARINA MARDARI 2'

31

32 29

SC MARK ENG SRL STIVUITORIST

90

33

3# INSP. P.M.MARINA MARDARI 9(

3&

FISA DE MASURI PROPUSE STIVUITORIST

92