Sunteți pe pagina 1din 26

ANCS

Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific

FORMULARUL CERERII DE FINANARE

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE


AXA PRIORITAR 2 COMPETITIVITATE PRIN CDI Operaiu ea 2!"!"# Pr$%$&area i $&'rii ( )a*ru+ ( ,repri *eri+$r -

ATELIER CONFECTIONATE MO.ILA /I0TEC/

1NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE (Se completeaz de ctre ANCS-OI cercetare) I 2,i,uia# Nu%'r *e ( re3i2,rare e+e),r$ i)'# Da,a ( re3i2,r'rii # 4i!!!!!!!!5+u '!!!!!!!!!5a !!!!!!!!!!!!!

Nu%'r *e ( re3i2,rare ANCS# Nu%'r 2e2iu e *e )ereri *e pr$ie),e 7)$* )$%pe,iie8#

Nu%e+e 6i pre u%e+e per2$a ei )are ( re3i2,rea4'# Se% ',ura#

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANARE 9! I :$r%aii pri&i * 2$+i)i,a ,u+ 2! Da,e *e2pre pr$ie), "! C$ )$r*a a )u p$+i,i)i+e UE 6i +e3i2+aia ai$ a+' ;! Pa)<e,u+ *e :i a are a pr$ie),u+ui =! A e>e 6i )er,i:i)area ap+i)aiei IMPORTANT: se recomand max. 50 pagini, cu Font Times Ne Anexa cu &'(uri$e persoane$or imp$icate %n proiect) Roman !! "#r a $ua %n ca$cu$

TITLUL PROIECTULUI

ATELIER CONFECTIONARE MOBILA HI-TECH

Acronim

?!

INFORMAII SOLICITATE

PRIVIND

TIPUL

ASISTENEI

FINANCIARE

NERAM.URSA.ILE

Fondul European pentru De !oltare Re"ional#$

9! 9!9

INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL SOLICITANT Nu%e+e $r3a i4aiei

Cod unic de %nre"i&trare Nr$ de la Re"i&trul A&ocia'iilor (i Funda'iilor Tele)on Adre&a po(tal# principal &ediu

Num#r de ordine %n Re"i&trul Comer'ului Coduri CAEN Fa* Adre&a po(t# electronic# DA N U ,

+nre"i&trare %n Re"i&trul Poten'ialilor Contractori

9!2

TIPUL SOLICITANTULUI# Forma de or"ani are a &olicitantului -IMic. IMed. INTR/ Anul %n)iin'#rii

Da,e *e2pre 2$+i)i,a ,

N0"

N02

N09B7u+,i%u+ e>er)i,iu Ci+a ,ier ( )<eia,8

Num#r de an"a4a'i Ci)ra de a)aceri -lei/ Pro)it din e*ploatare -lei/ 5enituri reali ate din cercetare-de !oltare -lei/ C6eltuieli pentru cercetare-de !oltare -lei/ Co&turi totale de operare -lei/

9!"

REPRE@ENTANTUL LEGAL Nu%e Nu%'r *e ,e+e:$ A*re2a p$6,a+' Fu )ie Nu%'r *e :a> A*re2a e+e),r$ i)' p$6,'

9!; DIRECTOR DE PROIECT Nu%e Nu%'r *e ,e+e:$ A*re2a p$6,a+' Fu )ie Nu%'r *e :a> A*re2a e+e),r$ i)' p$6,'

9!=

.ANCA .a )a5 Su)ur2a+' A*re2a Nr! *e )$ , ( :$r%a, I.AN

9!A

FINANRI NERAM.URSA.ILE PRIMITE ANTERIOR SAU 1N PRE@ENT DIN FONDURI PU.LICE

0olicitantul a mai 1ene)iciat de a&i&ten'# neram1ur&a1il# din )onduri pu1lice &au de %mprumut din partea IFI %n ultimii 2 ani3

DA

NU

n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maxim 5 proiecte (prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare): Ti,+u+ pr$ie),u+ui 6i re:eri ' r! *e ATELIER CONFECTIONARE MOBILA HI-TECH

Va+$area pr$ie),u+ui 6iD ( )a4 *e par,e eria,D 2u%a a+$)a,' 2$+i)i,a ,u+ui A u+ 2e% 'rii )$ ,ra),u+ui *e :i a are Ti,+u+ pr$ie),u+ui 6i re:eri ' r! *e

Sur2a *e :i a are

A u+ :i a+i4'rii

Va+$area pr$ie),u+ui 6iD ( )a4 *e par,e eria,D 2u%a a+$)a,' 2$+i)i,a ,u+ui A u+ 2e% 'rii )$ ,ra),u+ui *e :i a are Ti,+u+ pr$ie),u+ui 6i re:eri ' r! *e

Sur2a *e :i a are

A u+ :i a+i4'rii

Va+$area pr$ie),u+ui 6iD ( )a4 *e par,e eria,D 2u%a a+$)a,' 2$+i)i,a ,u+ui A u+ 2e% 'rii )$ ,ra),u+ui *e :i a are Ti,+u+ pr$ie),u+ui 6i re:eri ' r! *e

Sur2a *e :i a are

A u+ :i a+i4'rii

Va+$area pr$ie),u+ui 6iD ( )a4 *e par,e eria,D 2u%a a+$)a,' 2$+i)i,a ,u+ui A u+ 2e% 'rii )$ ,ra),u+ui *e :i a are Ti,+u+ pr$ie),u+ui 6i re:eri ' r! *e

Sur2a *e :i a are

A u+ :i a+i4'rii

Va+$area pr$ie),u+ui 6iD ( )a4 *e par,e eria,D 2u%a a+$)a,' 2$+i)i,a ,u+ui A u+ 2e% 'rii )$ ,ra),u+ui *e :i a are

Sur2a *e :i a are

A u+ :i a+i4'rii

Pentru proiectul ce con&tituie o1iectul pre entei cereri de )inan'are &au componente ale &ale a mai )o&t &olicitat &pri4in )inanciar din )onduri pu1lice7 inclu&i! )onduri UE3 DA NU ,

n caz afirmativ, pentru fiecare solicitare v rugm specificai urmtoarele informaii: De u%irea pr$3ra%u+ui Va+$area pr$ie),u+ui De2)riere pe 2)ur, a )$%p$ e ,e+$r pe ,ru )are 20a 2$+i)i,a, :i a area Nr! *e ( re3i2,rare a pr$ie),u+ui Sur2a *e :i a are

+n cur& de e!aluare S,a*iu+ pr$pu erii

0electat

Re&pin&

Dac a fost respins, precizai motivul:

Proiectul ce con&tituie o1iectul pre entei cereri de )inan'are &au componente ale &ale a mai 1ene)iciat de &pri4in )inanciar din )onduri pu1lice7 inclu&i! )onduri UE7 %n ultimii 2 ani3 u se completeaz! "ctivitile proiectului nu pot ncepe nainte ce " #$ - %& #ercetare s confirme n scris solicitantului c propunerea ndepline'te condiiile de eligi(ilitate prevzute, su( rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor! Cererea de )inan'are !a )i completat# 'in8nd cont de toate cerin'ele pre entate %n 96idul &olicitantului la punctul : - 77Completarea (i depunerea cererii de )inan'are77$

2!

DATE DESPRE PROIECT

2!9 DATE GENERALE Pro"ramul Opera'ional A*a Prioritar# Domeniul de inter!en'ie Opera'iunea PO0 CCE AP;< COMPETITI5ITATE PRIN CERCETARE7 DE=5OLTARE TEHNOLO9ICA >I INO5ARE D$;$: ?Acce&ul %ntreprinderilor la acti!it#'i de cercetare-de !oltare (i ino!are@ O$;$:$: ?Promo!area ino!#rii %n cadrul %ntreprinderilor@ 0c6ema de a4utor de &tat de CDI e*ceptat# de la noti)icare AFinan'area proiectelor de cercetare-de !oltare (i ino!are -CDI/ prin Pro"ramul Opera'ional 0ectorial pentru Cre(terea Competiti!it#'ii Economice -PO0-CCE/@7 apro1at# prin OM nr$::BB.;CCB cu modi)ic#rile (i complet#rile ulterioare 0c6ema de a4utor de &tat re"ional AFinan'area proiectelor de in!e&ti'ii ini'iale %n cercetare-de !oltare (i ino!are@7 apro1at# prin OM nr$ D;E:.;CCB cu modi)ic#rile (i complet#rile ulterioare Tipul proiectului 0ectorul rele!ant tematica proiectului pentru CONFECTIONARE DE MOBILA HI-TECH BRICOLAF

0c6eme de a4utor de &tat

2!2 LOCAIA PROIECTULUI $e vor specifica urmtoarele informaii pentru fiecare dintre locaiile propuse pentru implementarea proiectului: Gara Fude'ul Adre&a Romania BUCURE0TI Re"iunea Localitatea 0UD Bucure&ti

2!" DESCRIEREA PROIECTULUI OCie),i&u+ pr$ie),u+ui (se vor enuna o(iectivele proiectului 'i se va explica cum contri(uie proiectul la realizarea o(iectivelor competiiei)

1. CONFECTIONAREA A 100 DE CANAPELE IN 1 AN DE ZILE

Eu2,i:i)area e)e2i,'ii i%p+e%e ,'rii pr$ie),u+ui (se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea o(iectivelor 'i care este valoarea sa adugat din punct de vedere 'tiintific 'i economic! ntreprinderile mari vor justifica efectul stimulativ conform punctului 2 ! ! din "#idul Solicitantului) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

E:e),u+ 2,i%u+a,i& (se va completa numai de ctre solicitanii de tip ntreprinderi mari* analiza efectului stimulativ tre(uie s se (azeze pe o comparaie a situaiilor cu 'i fr finanare neram(ursa(il* toate afirmiile fcute n aceast seciune tre(uie susinute 'i completate cu date msura(ile prin +lanul de afaceri anexat propunerii) a8 5a cre(te &u1&tan'ial dimen&iunea proiectului prin acordarea )inan'#rii3 DA NU *

Dac# da7 &peci)ica'i tipul de cre&tere< cre(terea co&turilor totale ale proiectului -)#r# diminuarea c6eltuielilor &uportate de c#tre 1ene)iciar din )onduri proprii o dat# cu primirea )inan'#rii/ cre(terea num#rului de an"a4a'i implica'i %n acti!it#'ile de CDI altce!a< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ C8 5a cre(te &u1&tan'ial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea )inan'#rii3 DA NU * Dac# da7 &peci)ica'i tipul de cre&tere< cre(terea num#rului de re ultate o1'inute pe proiect -1re!ete7 pu1lica'ii (tiin'i)ice7 produ&e7 proce&e (i &er!icii noi.%m1un#ta'ite7 etc/ reali area unui proiect mai am1i'io& caracteri at de o pro1a1ilitate mai mare de impact (tiin'i)ic &au te6nolo"ic7 dar (i de o pro1a1ilitate mai mare de e(ec altce!a< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )8 5a cre(te &u1&tan'ial !aloarea total# a c6eltuielilor &uportate de 1ene)iciar pentru proiect prin acordarea )inan'#rii3 DA NU ,

Dac# da7 &peci)ica'i tipul de cre(tere< cre(terea c6eltuielilor totale de CDI ale 1ene)iciarului cre(terea 1u"etului an"a4at pentru proiect -)#r# o &c#dere core&pun #toare %n 1u"etul altor proiecte/ cre(terea c6eltuielilor de CDI ale 1ene)iciarului ca procent din ci)ra total# de a)aceri altce!a< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *8 5a cre(te &u1&tan'ial ritmul de )inali are a proiectului prin acordarea )inan'#rii3 DA NU , Dac# da7 &peci)ica'i cu c8t timp &e !a termina mai repede proiectul %n compara'ie cu ca ul %n care nu &-ar primi )inan'are neram1ur&a1il#< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ alte precizri referitoare la efectul stimulativ

C$ ,e>,u+ pr$ie),u+ui (se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea reprezint o continuare a unui alt proiect 'i contextul n care este realizat!* se va descrie situaia pe plan naional n domeniu* se va prezenta contextul internaional al proiectului astfel nc,t s se poat determina nivelul de performan al inovrii propuse!) +roiectul nu reprezinta o continuare a unui alt proiect

De2)rierea )$%p$ e ,e+$r pr$ie),u+ui ($e vor descrie componentele)etapele proiectului propus spre finanare! $e va face descrierea rezultatelor de cercetare-dezvoltare, (revetului sau altui drept de proprietate industrial pe care se (azeaza (valorifica) proiectul 'i procesul prin care, se vor o(ine rezultate cuantifica(ile 'i relevante pentru dezvoltarea economic 'i social a domeniului)sectorului identificat, precum 'i a firmei respective) -tapa .! :"naliza, studii de piata -tapa /: +roiectare -tapa 0: "mena1are 2or3place -tapa 4: "nga1ari -tapa 5: #onfectionare -6"+" 5! 6estare -6"+" 7! 8anzare

Re2ur2e+e %a,eria+e i%p+i)a,e ( rea+i4area pr$ie),u+ui (se va prezenta locatia de implementare a activitilor prevzute n proiect, dotrile 'i ec9ipamentele &6 deinute 'i utilizate pentru proiectul care face o(iectul cererii de finanare etc) - atelier - calculatoare - mese de lucru - componente electronice - compresor aer - unelte pneumatice - consuma(ile - lemn - piele

De2)rierea a),i&i,'i+$r pr$ie),u+ui (se vor descrie activitile 'i su(activitile proiectului 7 tin,nd cont de etapele prezentate n descrierea componentelor proiectului!* acestea vor tre(ui s fie coerente cu ta(elele 0!7, 4!5 'i 5!/* activitile proiectului tre(uie s corespund tipurilor de activiti eligi(ile prezentate n :9idul $olicitantului la pct! 0!4!0* pentru fiecare activitate)su(activitate se vor prezenta resursele financiare, materiale 'i umane care vor contri(ui la realizarea lor! De asemenea, se pot trece 'i activiti neeligi(ile, indic,nd acest lucru, precum 'i rezultatele lor!)

1: Studiu de piata: contractare fir a care !a faca ana"i#a pietei. $: A"catuirea !pecifica%ii"or proiectu"ui. E"a&orarea !c'e e"or e"ectronice( a de!i)nu"ui prototipu"ui. *: Rea"i#area de!i)nu"ui unui prototip +: A ena,are -or.p"ace /: Se fac an)a,ari"e nece!are /: Rea"i#area practica a prototipu"ui 0: Te!tarea 1: Inceperea confectionarii in !erie a prototipu"ui 2: 3an#are

Per2$ a+ )u ( a+,' )a+i:i)are (solicitanii de tip &;; care mprumut personal cu nalt calificare din organizaii de cercetare sau ntreprinderi mari pentru activiti de cercetare-dezvoltare-inovare vor prezenta numele persoanelor mprumutate, perioada de anga1are, expertiza acestor persoane, experiena n #D&, implicarea n proiect 'i orice alte informaii relevante!) /! ;anager 0! $ef atelier 4! 0 tamplari

5! 0 montatori 5! / inginer automatist

De2)rierea re4u+,a,e+$r a ,i)ipa,e ( ur%a i%p+e%e ,'rii (se vor specifica principalele rezultate ale proiectului)

Nr! 1 1.1 2 2.1

A),i&i,a,e52uCa),i&i,a,e Analiza Studiu de piata Alcatuirea specificaiilor proiectului

Re4u+,a,e Rapoarte

Cua ,i:i)area re4u+,a,e+$r

E"a&orarea !c'e e"or e"ectronice E"a&orarea de!i)nu"ui prototipu"ui. Rea"i#area practica a prototipu"ui Te!tarea Inceperea confectionarii in !erie a prototipu"ui

PCB functional

2.2 3 4 5

Schema Prototip Simulari, rapoarte

.e e:i)iari *ire)i 5 i *ire)i (se vor indica grupurile) entitile care vor (eneficia)vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect sustinute cu date statistice relevante)
1. inantatori !fonduri europene 2. urnizorii 3. An"a#atii 4. Sponsorii 5. Clientii

2!; MANAGEMENTUL PROIECTULUI Me,$*$+$3ia *e i%p+e%e ,are a pr$ie),u+ui (se va prezenta modul n care va fi gestionat implementarea activitilor proiectului 'i mecanismul de monitorizare, evaluare i control necesar implementrii proiectului) 4 )e!tiune co puteri#ata a !tocuri"or( intrari"or( ie!iri"or 4 raportare co puteri#ata a !tadiu"ui proiectu"ui( intar#ieri( date( etc. 4 contro"u" ca"itatii efectuat pe "oturi Per2$ a+u+ e)<ipei *e i%p+e%e ,are a pr$ie),u+ui $e va prezenta personalul care va avea rolul cel mai important n managementul 'i implementarea proiectului, inclusiv, dac e cazul, personalul cu nalt calificare anga1at temporar (max! /. persoane): Nr$ crt$ Nume . prenume Func'ia Re&pon&a1ilit#'i %n cadrul proiectului 5e!tionare acti6itati contro"( onitori#are( e6a"uare 3erificare corectitudine !c'e e( re!pectare !tandarde Proiectare &c6eme &i implementarea lor Proiectare &c6eme &i implementarea lor A&am1lea a dupa &c6emele )acute de tamplar A&am1lea a dupa &c6emele )acute de tamplar Proiectea a montea a automate &i &i&teme Implicare e)ecti!# -nr$ om-luni/ D;

D Furc6ita Bo"dan

Mana"er "eneral

; Fotu Mi6ai

0e) atelier

D;

: Pope&c Ion H Pope&cu 5a&ile

Tamplar Tamplar

D; D;

2 Antone&cu Ion

montator

D;

I Furtuna 5ali

montator

D;

J 0troe DanK

In"iner automati&t

Ri2)uri (se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum 'i msurile de reducere a acestora)

Intar#ierea furni#arii aterii"or pri e. Defectarea aparaturii. Dead"ine4u" nu e!te 7ndep"init( e8i!t9 int:r#ieri 7n predarea proiectu"ui.

2!= DURATA PROIECTULUI Preci a'i durata implement#rii proiectului7 e*primat# %n luni -%n e&timarea duratei de implementare a proiectului nu &e !or lua %n calcul acti!it#'ile preliminare7 anterioare con)irm#rii &cri&e din partea Or"ani&mului Intermediar pentru Cercetare c# proiectul %ndepline(te condi'iile de eli"i1ilitate ale competi'iei/<

Proiectul durea # D ; luni7 %ncep8nd cu D Ianuarie ;CDH$


Pr$3ra%area a),i&i,a,i+$r 2i 3ra:i)u+ GANTT

2!A CALENDARUL ACTIVITILOR #ompletai ta(elul de mai 1os cu activitile previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum 'i perioadele de realizare, corelate cu ,,Descrierea activittilor<, <;etodologia de implementare a proiectului< 'i cu ="c9iziii<< Crt$ Acti!itate De laL$ -nr lun# de la %nceperea proiectului/ P8n# laL$ -nr lun# de la %nceperea proiectului/

D ; : H

D$D D$; ;$D ;$;

Contractare )irma Anali a cerinte Contractare in"iner Proiectare &peci)icatii

D-Fan-;CDH :-Fan-;CDH I-Fan-;CDH B-Fan-;CDH

;-Fan-;CDH 2-Fan-;CDH J-Fan-;CDH DC-Fan-;CDH

2 I J B E DC DD D; D: DH D2 DI DJ DB DE ;C

;$: ;$H ;$2 :$D :$; :$: H$D H$; H$: 2$D 2$; 2$: I$D I$; J$D J$;

Reali are prototip Te&tare prototip Finali are proiect Anali a utila4e nece&are Ac6i itii A&am1lare &i amena4are Pu1licare 4o1uri Inter!iuri Anali a &i an"a4ari Fa1ricare componente 5eri)icare tolerante A&am1lare propriu- i&a Te&tare propriu- i&a Re ol!are pro1leme Am1alare Tran&port

D:-Fan-;CDH ;:-Fan-;CDH ;J-Fan-;CDH DH-Fan-;CDH DI-Fan-;CDH ;D-Fan-;CDH I-Fan-;CDH J-Fan-;CDH DC-Fan-;CDH :D-Fan-;CDH H-Fe1-;CDH H-Fe1-;CDH I-Fe1-;CDH DD-Fe1-;CDH DJ-Fe1-;CDH DB-Fe1-;CDH

;;-Fan-;CDH ;2-Fan-;CDH ;B-Fan-;CDH D2-Fan-;CDH ;C-Fan-;CDH :C-Fan-;CDH I-Fan-;CDH E-Fan-;CDH D;-Fan-;CDH DC-MaK-;CDH H-Fe1-;CDH DH-MaK-;CDH DC-Fe1-;CDH D2-Fe1-;CDH D;-MaK-;CDH D:-MaK-;CDH

2!F

INDICATORI #ompletai valoarea prognozat a indicatorilor de realizare 'i de rezultat din ta(el! INDICATORI Va+$are +a ( )epu,u+ peri$a*ei *e i%p+e%e ,are Va+$are +a 2:Hr6i,u+ peri$a*ei *e i%p+e%e ,are

I *i)a,$ri *e rea+i4are C6eltuieli eli"i1ile e)ectuate din )onduri neram1ur&a1ile pentru proiect -lei/ C6eltuieli anuale pentru CD -lei/ Ci)ra de a)aceri -lei I *i)a,$ri *e re4u+,a, Va+$are +a ( )epu,u+ peri$a*ei *e i%p+e%e ,are 2 C Va+$are +a 2:Hr6i,u+ peri$a*ei *e *uraCi+i,a,e C

Locuri de munc# nou create %n %ntreprindere datorit# proiectului -num#r/ Locuri de munc# nou create %n acti!itatea CD datorit# proiectului -num#r/ Locuri de munc# men'inute %n %ntreprindere datorit# proiectului -num#r/ Num#r cereri de 1re!ete re ultate din proiect Contri1u'ia )inanciar# pri!at# total# -c6eltuieli eli"i1ile (i neeli"i1ile7 )#r# T5A/ a &olicitantului la proiect -lei/ C6eltuielile eli"i1ile e)ectuate de c#tre %ntreprindere pentru proiect -lei/

$$$

2!G PARTENERII IMPLICAI 1N DERULAREA PROIECTULUI u se completeaz pentru aceast competiie!

2!I RELAIA CU ALTE PROGRAME 5 STRATEGII 5 PROIECTE 5 ALTE DOCUMENTE RELEVANTE Nr! )r,! "! TIP 7pr$3ra%52,ra,e3ie5 =! ;! pr$ie),5a+,e+e8 DENUMIRE A! MOD DE RELAIONARE

2!9?

TAXA PE VALOAREA ADUGAT Or"ani a'ia e&te pl#titoare de T5A3 DA * NU

E*i&t# acti!it#'i %n cadrul proiectului pentru care &olicita'i )inan'are con)orm pre entei cereri7 pentru care or"ani a'ia e&te pl#titoare de T5A 3 DA NU *

2!99 PROIECT GENERATOR DE VENIT u se completeaz! 2!92 SUSTENA.ILITATEA PROIECTULUI Su2,e aCi+i,a,ea :i a )iar' (se va prezenta modul n care implementarea rezultatelor proiectului va fi susinut financiar, dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare! &nformaiile vor fi corelate cu planul de afaceri > analiza financiar prin care se va demonstra feza(ilitatea financiar a investitiei! ) Pretul produ&elor !a )i a4u&tat a$i$ pro)itul &a &e &itue e in 4urul !alorii de ;2M$ Ace&t pro)it !a )i rein!e&tit in proportie de DCCM pentru de !oltarea a)acerii$

Su2,e aCi+i,a,ea i 2,i,ui$ a+' ($e va preciza nivelul de utilizare a 6&# n cadrul ntreprinderii (planuri de introducere a 6&#, instrumente de management integrat, integrarea n reele de afaceri, aplicarea sistemelor de securitate &6, comer electronic etc)* se va descrie sistemul de management de afaceri utilizat n ntreprindere De asemenea se va prezenta capacitatea administrativ si te9nic a ntreprinderii de a mentine proiectul pe toat perioada de operare! $e va descrie nivelul de cooperare cu clieni, furnizori 'i cu alte

ntreprinderi din sectorul respectiv) 9e&tiunea e&te computeri ata &i &tocurile &unt actuali ate in timp real$ 0ite-ul online permite ac6i itionarea de produ&e direct din &toc &au la comanda$ La &)ar&itul )iecarei &aptamani !or )i "enerate automat rapoarte pentru e!aluarea per)ormantei ec6ipei7 numarului de &e&i ari7 comen i7 etc$

2!9" IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAM.URSA.ILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI A&i&ten'a )inanciar# neram1ur&a1il# pe care o &olicita'i !a a!ea rolul &#< a/ accelere e implementarea proiectului DA NU *

(dac da, se va 1ustifica)

1/ e&te e&en'ial# pentru implementarea proiectului DA * NU

(dac da, se va 1ustifica) Fondurile e*i&tente &unt in&u)iciente pentru inceperea acti!itatii$

2!9; INFORMARE I PU.LICITATE +rezentai detalii privind msurile propuse de informare 'i pu(licitate n legtur cu proiectul: (8or fi incluse urmtoarele tipuri de activiti de informare 'i pu(licitate: anun de pres ntr-un ziar regional 'i)sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nc9iderea proiectului cu menionarea rezultatelor o(inute, precum 'i editarea sau afi'area de: (ro'uri, pliante, etic9ete etc) Acti!itatea de in)ormare (i pu1licitate -!# ru"#m de&crie'i pe &curt/ D$ 0ite ;$ Panouri pu1licitare :$ Inc6iriere &u1&patii in centre comerciale O luna O luna O luna DCCC lei DCCC lei HCCC lei Durata e&timat#. Perioada Co&turi e&timate

"!

CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

"!9 PRINCIPIUL JPOLUATORUL PLTETEK (v rugm s explicai modul n care proiectul va respecta principiul ?poluatorul plte'te< - dac este cazul) Atelierul &e an"a4ea a &a plante e cate un copac pentru )iecare canapea produ&a$

"!2 DE@VOLTAREA DURA.IL (v rugm s explicai modul n care proiectul contri(uie la respectarea principiului privind dezvoltarea dura(il) Proiectul are ca re ultat crearea unei noi "eneratii de mo1ilier pentru ca&a7 inteli"ent7 comod7 e)icient$ Cererea !a )i din ce in ce mai mare pe !iitor pentru a&t)el de &olutii 6i-tec6$

"!" EGALITATEA DE ANSE (v rugm su(liniai modul n care principiul privind egalitatea de 'anse a fost integrat n ela(orarea 'i implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului, menion,nd orice component specific care arat acest lucru) Nu &e )ace di)erentiere in )unctie de reli"ie7 &e*7 !ar&ta7 ra&a in procedeul de an"a4are$

"!; AC/I@III 5# ru"#m &# completa'i )ormularul pri!ind pro"ramul ac6i i'iilor<

Nr! )r,!

OCie),u+ )$ ,ra),u+ui5 a)$r*u+ui0)a*ru

Va+$area e2,i%a,' 7Lei8

Pr$)e*ura ap+i)a,'

Da,a e2,i%a,' pe ,ru ( )eperea pr$)e*uriiB

Da,a e2,i%a,' pe ,ru :i a+i4area pr$)e*uriiB

9 2 " ; =

Ca+)u+a,$r C$%pre2$r aer Cap2a,$r p eu%a,i) .a )uri *e +u)ru *$,a,e )u e)<ipa%e ,e C$%p$ e ,e e+e),r$ i)e

2??? 9??? =?? 9=??? 9????

9 9 9 9 9

9 9 9 9 92

A Le% 9???? 9 F Ma,eria+e p, ,api,are 9???? 9 G C$%p$ e ,e %e,a+i)e ;??? 9 N 0e !a completa cu nr$ lunii -e*$ a treia lun#/ de la &emnarea contractului de )inan'are ;! PAC/ETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

92 92 92

;!9 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE C/ELTUIAL 0 +ei 0

C$*

De u%ire )<e+,uia+'

Va+$are )<e+,uia+'

Va+$are e+i3iCi+'

I ,e 2i,a,ea Va+$are i ,er&e iei ee+i3iCi+' puC+i)eB 2 I

Va+$area a2i2,e ei :i a )iare era%Cur2aCi+e JOH*I

:OHP2

C/ELTUIELI ELIGI.ILE
C<e+,uie+i pe ,ru a),i&i,'i+e *e )er)e,are i *u2,ria+' (numai pentru ntreprinderi nou-create inovatoare)

C6eltuieli de per&onal C6eltuieli cu ec6ipamente (i in&trumente -acti!e corporale (i o1iecte de in!entar/ C6eltuieli pentru ac6i i'ia de acti!e )i*e necorporale C6eltuieli pentru ac6i i'ia de &er!icii C6eltuieli de amorti are pentru cl#diri (i &pa'ii C6eltuieli pentru %nc6irierea de teren C6eltuieli "enerale de admini&tra'ie -de re"ie/ C6eltuieli pentru ac6i i'ia de &u1&tan'e7 materiale7 plante7 animale de la1orator7 con&uma1ile (i alte produ&e &imilare

D;CCCC

BHCCC

:ICCC

ECM

J2ICC

D2CCC

DC2CC

H2CC

ECM

EH2C

;CCCC

DHCCC

ICCC

ECM

D;ICC

;CCC

DHCC

ICC

ECM

D;II

H;2CC

:CCCC

D;2CC

ECM

;JCCC

C<e+,uie+i pe ,ru rea+i4area *e 2,u*ii ,e< i)e *e :e4aCi+i,a,e pre3',i,$are p, *e4&$+,area e>peri%e ,a+' 7numai pt
ntreprinderi nou-create inovatoare)

C<e+,uie+i pe ,ru a),i&i,'i+e *e *e4&$+,are e>peri%e ,a+' C6eltuieli de per&onal C6eltuieli ec6ipamente (i in&trumente -acti!e corporale (i o1iecte de in!entar/ C6eltuieli pentru ac6i i'ia de acti!e )i*e necorporale C6eltuieli pentru ac6i i'ia de &er!icii C6eltuieli de amorti are pentru cl#diri (i &pa'ii C6eltuieli pentru %nc6irierea de teren C6eltuieli "enerale de admini&tra'ie -de re"ie/ C6eltuieli pentru ac6i i'ia de &u1&tan'e7 materiale7 plante7 animale de la1orator7 con&uma1ile (i alte produ&e &imilare C<e+,uie+i pe ,ru $Ci erea 6i &a+i*area *rep,uri+$r *e pr$prie,a,e i *u2,ria+' (numai pentru (eneficiarii tip &;;) C<e+,uie+i pe ,ru 2er&i)ii *e )$ 2u+,a ' ( *$%e iu+ i $&'rii 6i pe ,ru 2er&i)ii+e *e 2priLi ire a i $&'rii (numai pentru (eneficiarii tip &;;) C6eltuieli pentru &er!icii de con&ultan'# %n domeniul ino!#rii C6eltuieli pentru &er!icii de &pri4inire a ino!#rii C<e+,uie+i pe ,ru *e,a6area5 a 3aLarea *e per2$ a+ )u ( a+,' )a+i:i)are (numai pentru

(eneficiarii tip &;;) C<e+,uie+i pe ,ru i ,r$*u)erea ( pr$*u)ie a re4u+,a,e+$r )er)e,'rii C6eltuieli pentru ac6i i'ia de acti!e necorporale C6eltuieli pentru ac6i i'ia de utila4e7 in&tala'ii (i ec6ipamente A+,e )<e+,uie+i (numai pentru ntreprinderi nou-create inovatoare) Ac6i i'ia de &er!icii pentru reali area de anali e economice7 &tudii de pia'#7 planuri de a)aceri -ntreprinderi nou-create inovatoare) C6eltuieli de per&onal pentru acti!it#'i de introducere %n produc'ie a re ultatelor cercet#rii -ntreprinderi nou-create inovatoare) TOTAL PARIAL DEE72CC
2E7B2C D:E7I2C 92=DAG=

C/ELTUIELI INTEGRAL NEELIGI.ILE Ta*a pe !aloarea ad#u"at# C6eltuieli pentru in)ormare (i pu1licitate ; -pu1licitate pentru proiect/ C6eltuieli a)erente : mana"ementului de proiect H LLLLL$$ L $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ TOTAL C/ELTUIELI NEELIGI.ILE D TOTAL GENERAL

;CCC

;CCC

0./,5..

D:E7I2C

ID7B2C

92=DAG=

B8 )$ :$r% pre&e*eri+$r 2)<e%e+$r *e aLu,$r *e 2,a,

;!2 PAC/ETUL DE FINANARE A PROIECTULUI Pre enta'i detalierea &ur&elor de )inan'are ale proiectului7 con)orm ta1elului< - lei NR! CRT! I -IOIIPIII/ II III &&&!/ &&&!0 III$;$D III$;$; III$;$: COMPONENTE ALE .UGETULUI PROIECTULUI VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI $A%OA&'A N''%I"I(I%) A *&OI'C+,%,I $A%OA&'A '%I"I(I%) A *&OI'C+,%,I "$&$6- @A B& " #&"CA -C";DEC$"D&FA $%F&#&6"6A #% 6C&DE@&" -F&:&D&FA " $%F&#&6" 6EFE& Contri1u'ia %n numerar Contri1u'ia %n natur# +mprumut Nu e&te ca ul VALOARE DEE72CC

2E7B2C D:E7I2C 92=DAG= 13,$%5

ANEX LA CEREREA DE FINANARE# CV0URILE EC/IPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 7%a>! 9?8 $e va completa pentru mem(rii ec9ipei care implementeaz proiectul c,te un #8 de max! / pagin pe modelul urmtor: A)r$ i%u+ Pr$ie),u+ui# Fu )ia ( )a*ru+ Pr$ie),u+ui# Ma a3er 3e era+ 9! Nu%e# Fur)<i,a 2! Pre u%e# .$3*a "! Da,a 6i +$)u+ a6,erii# ?I!?2!9IGID .u)ure2,i ;! Ce,'e ie# r$%a a =! S,are )i&i+'# e)a2a,$ri, A! S,u*ii# I 2,i,uia UPB F! E>perie a pr$:e2i$ a+'# I 2,i,uia au*e$S$:,

Peri$a*a

Gra*e 2au *ip+$%e $Ci u,e

;CCB-;CDH Peri$a*a ;CCJ-pre ent Fu )ia 0o)tQare en"ineer De2)riere

G! Li%Ci 2,r'i e )u $2)u,e# e 3+e4a I! C$%pe,e e ( *$%e iu+ i &e2,iii+$r# 9?! A+,e 2pe)ia+i4'ri 6i )a+i:i)'ri# 99! E>perie a a)u%u+a,' 7( 2pe)ia+ %a a3eria+'8 ( a+,e pr$3ra%e5pr$ie),e ai$ a+e5i ,er ai$ a+e# Pr$3ra%u+5Pr$ie),u+ Fu )ia Peri$a*a .u3e,u+ a*%i i2,ra,

92! A+,e %e iu i# De)+ar pe pr$prie r'2pu *ere )' *a,e+e pre4e ,a,e 2u , ( )$ :$r%i,a,e )u rea+i,a,ea! Data complet#rii< DD$D;$;CD:

ANEX LA CEREREA DE FINANARE# CV0URILE EC/IPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 7%a>! 9?8 $e va completa pentru mem(rii ec9ipei care implementeaz proiectul c,te un #8 de max! / pagin pe modelul urmtor: A)r$ i%u+ Pr$ie),u+ui# Fu )ia ( )a*ru+ Pr$ie),u+ui# Se: a,e+ier 9! Nu%e# F$,u 2! Pre u%e# Mi<ai "! Da,a 6i +$)u+ a6,erii# ;! Ce,'e ie# r$%a a =! S,are )i&i+'# e)a2a,$ri, A! S,u*ii# I 2,i,uia UPB F! E>perie a pr$:e2i$ a+'# I 2,i,uia Peri$a*a Fu )ia De2)riere

Peri$a*a

Gra*e 2au *ip+$%e $Ci u,e

G! Li%Ci 2,r'i e )u $2)u,e# e 3+e4a I! C$%pe,e e ( *$%e iu+ i &e2,iii+$r# 9?! A+,e 2pe)ia+i4'ri 6i )a+i:i)'ri# 99! E>perie a a)u%u+a,' 7( 2pe)ia+ %a a3eria+'8 ( a+,e pr$3ra%e5pr$ie),e ai$ a+e5i ,er ai$ a+e# Pr$3ra%u+5Pr$ie),u+ Fu )ia Peri$a*a .u3e,u+ a*%i i2,ra,

92! A+,e %e iu i# De)+ar pe pr$prie r'2pu *ere )' *a,e+e pre4e ,a,e 2u , ( )$ :$r%i,a,e )u rea+i,a,ea! Data complet#rii< DD$D;$;CD:

ANEX LA CEREREA DE FINANARE# CV0URILE EC/IPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 7%a>! 9?8 $e va completa pentru mem(rii ec9ipei care implementeaz proiectul c,te un #8 de max! / pagin pe modelul urmtor: A)r$ i%u+ Pr$ie),u+ui# Fu )ia ( )a*ru+ Pr$ie),u+ui# I 3i er au,$%a,i2, 9! Nu%e# S,r$e 2! Pre u%e# Da M "! Da,a 6i +$)u+ a6,erii# ;! Ce,'e ie# r$%a a =! S,are )i&i+'# e)a2a,$ri, A! S,u*ii# I 2,i,uia UPB F! E>perie a pr$:e2i$ a+'# I 2,i,uia Peri$a*a Fu )ia De2)riere

Peri$a*a

Gra*e 2au *ip+$%e $Ci u,e

G! Li%Ci 2,r'i e )u $2)u,e# e 3+e4a I! C$%pe,e e ( *$%e iu+ i &e2,iii+$r# 9?! A+,e 2pe)ia+i4'ri 6i )a+i:i)'ri# 99! E>perie a a)u%u+a,' 7( 2pe)ia+ %a a3eria+'8 ( a+,e pr$3ra%e5pr$ie),e ai$ a+e5i ,er ai$ a+e# Pr$3ra%u+5Pr$ie),u+ Fu )ia Peri$a*a .u3e,u+ a*%i i2,ra,

92! A+,e %e iu i# De)+ar pe pr$prie r'2pu *ere )' *a,e+e pre4e ,a,e 2u , ( )$ :$r%i,a,e )u rea+i,a,ea! Data complet#rii< DD$D;$;CD: