Sunteți pe pagina 1din 104

La ciclul primar anul colar 2009/2010 va avea 34 de sptmni de cursuri, nsumnd 168 de ile lucrtoare!

"ursuri - luni, 14 septembrie 2009 vineri , 30 octombrie 2009 #acan$a - luni, 2 noiembrie 2009 duminic, 8 noiembrie 2009 - pentru clasele din nvmntul primar i !rupele din nvmntul pre colar "ursuri - luni, 9 noiembrie 2009 vineri, 18 decembrie 2009 #acan$a - smbt, 19 decembrie 2009 - duminic, 3 ianuarie 2010 "ursuri - luni, 4 ianuarie 2010 - vineri, 29 ianuarie 2010 #acan$a intersemestrial - smbt, 30 ianuarie 2010 - duminic, " #ebruarie 2010

"ursuri - luni, 8 #ebruarie 2010 - vineri, 2 aprilie 2010 #acan$a - smbt, 3 aprilie 2010 - duminic 11 aprilie 2010 "ursuri - luni, 12 aprilie 2010 - vineri, 11 iunie 2010 #acan$a de var - smbt, 12 iunie 2010 - duminic, 12 septembrie 2010

Aria curricular/ Disciplina %! L%&'( )% "*&+,%"-./ 'imba i lit(romn %%! &-0/&-0%"( )% )0%%,1/ )atematic *unoa terea mediului %%%! *& )% 2*"%/0-0/ ,eli!ie %#! -.0/ %ducaie mu-ical %ducaie plastic #! /3+"-1%/ 4%5%"( )% 26*.0 %ducaie #i-ic #%! 0/7,*L*8%% $biliti practice #%%! "*,2%L%/./ )% *.%/,0-./ .r( /otal ore in trunc0i comun #%%%! "+..%"+L+& L3/"%5%- 2"*L%% *60%*,-L Nr. Minim ore pe sptmn Nr. Maxim ore pe sptmn

Plan cadru "-8 "-8 4-+ 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 1-4 1- 4

Trunchi comun " 3 1 1 1 1 2 1 1" 1 18 20

C.D.S. $ % & 1 1 -

Total ore 8 4 1 1 1 1 2

1 -

-ria curricular9 Limb i comunicare

&-,+-L+L +0%L%5-09 -:ecedar, &arcela 6ene, /ditura -na, 'ucureti, 2000 ,r!crt! 1( 2( 3( 2/&/20.+L 2em! % 2em! al %%-lea /&/$' ,.!*./ 131 131 2"2

OB !CT "! CAD#$ % D! #!&!# N'() *1! 3e voltarea capacit$ii de receptare a mesa;ului oral 1(1 s nelea! semni#icaia !lobal a mesa2ului oral 1(2 s sesi-e-e intuitiv corectitudinea unei propo-iii ascultate l (3 s distin! cuvintele dintr-o propo-iie dat, silabele dintr-un cuvnt i sunetele dintr-o silab l (4 s sesi-e-e sensul cuvintelor ntr-un enun dat l (+ s mani#este curio-itate #a de mesa2ele emise de di#erii interlocutori n situaii de comunicare concret( *2! 3e voltarea capacit$ii de e<primare oral 2(1 s #ormule-e clar i corect enunuri verbale potrivite unor situaii date 2(1 s inte!re-e cuvinte noi n enunuri 2(2 s mani#este iniiativ i interes pentru a comunica cu ceilali( *3! 3e voltarea capacit$ii de receptare a mesa;ului scris =citirea/lectura> 3(1 s identi#ice litere, !rupuri de litere, silabe, cuvinte i enunuri n te3tul tiprit i n te3tul scris de mn 3(2 s sesi-e-e le!tura dintre enunuri i ima!inile care le nsoesc 3(3 s desprind semni#icaia !lobal a unui te3t citit 3(4 s citeasc n ritm propriu, corect un te3t cunoscut 3(+ s mani#este curio-itate pentru lectur( *4! 3e voltarea capacit$ii de e<primare scris 4( l s scrie corect litere, silabe, cuvinte 4(2 s scrie corect, li-ibil i n!ri2it propo-iii scurte 4(3 s utili-e-e convenii ale limba2ului scris4punctul, semnul ntrebrii, scrierea cu ma2uscul5 4(4 s mani#este interes pentru e3primarea scris

6L-,%4%"-./ "-L/,3-.%20%"(

,r! crt!

+nit! de nv$are

*:! de re?!

"on$inuturi "unoaterea i evaluarea psi@opedaAoAic a elevilor - %valuare iniial =roba de evideniere a ac0i-iiilor dobndite n !rdini =rob pentru veri#icarea acuitii vi-uale i auditive =rob pentru determinarea raportului dintre percepie i repre-entare =rob de constatare a calitii pronuniei =rob pentru determinarea volumului vocabularului =roba de inte!rare n enunuri a unor cuvinte cunoscute

,r! ore

2pt!

*:serva$ii

11

1,2

1(

,,6% '$ 7,869.9:8 '$ ;*&$'8<

2(

,,;*&'8,%9 ;9 ;*&'8,9:%<

1(1, 1(2, 1(3, 1(+, 1(1, 2(1, 2(2 2(3, 2(+

-> ne cunoa tem - 70ici ce am n !0io-dan - *artea-prietena mea - =ropo-iia, cuvntul, silaba, sunetele ? a, e, i, o, u, s, r, -%valuare - elemente !ra#ice

40

3-"

3(

,,*@ $'$9 6% A,@.B%< 4perioada abecedar5

1(1 1(2 1(3 1(4 1(+ 2(1 2(2 2(3 3(1 3(2 4(1

- 'iterele mici i mari ale al#abetului? a,$,m,),u,@,n,.,i,9,e,%,r,,,c,*,o,&,9,', - *itirea silabelor, cuvintelor, propo-iiilor, te3telor - 6ialo!ul - =ovestire dup ima!ini - >crierea de mn a literelor, cuvintelor, propo-iiilor - >crierea cali!ra#ic - $ e-area corect n pa!in - >crierea orto!ra#ic a cuvintelor 4copiere, transcriere, dictare5 - Aolosirea corect a semnelor de punctuaie 4punctul, semnul ntrebrii5

48

8-13

4(

,,*$ @. ,&9 6% A'@/@,9 $'C9<

1(1 1(2 1(+ 1(1 2(1 2(2 2(3 2(+ 3(1 4(1 4(2 4(3

- 'iterele i !rupurile de litere mici i mari ale al#abetului? ce,*e,s,>,v,D, ,;,t,/,ci,*i,p,=,d,6,,E,,F,b,C,,:( - *itirea, cuvintelor, propo-iiilor, te3telor - 6ialo!ul - =ovestire dup ima!ini - >crierea de mn a literelor, cuvintelor, propo-iiilor - >crierea cali!ra#ic a unor te3te de mic ntindere - $ e-area corect n pa!in - >crierea orto!ra#ic a cuvintelor 4copiere, transcriere, dictare5 - Aolosirea corect a semnelor de punctuaie

+1

14-1"

2em! %% 1-3

+(

,,E.A'&,%>* 7,869.9'%<

1(1 1(2 1(3 1(+ 2(1 2(2 2(3 2(+ 3(1 4(1 4(2 4(3

- 'iterele i !rupurile de litere mici i mari ale al#abetului? !,7,!e,7e,0,G,#,A, !i,7i,2,H,c0e,*0e,-,B,c0i,*0i,!0e,70e, !0i,70i - %3ersarea comunicrii orale -9n#ormaii despre #orma i utilitatea unor obiecte din mediul apropiat - %3ersarea opiniei n le!tur cu un #apt - *itirea silabelor, cuvintelor, te3telor - 6ialo!ul - =ovestire dup ima!ini - >crierea de mn a literelor, cuvintelor, propo-iiilor - >crierea cali!ra#ic - $ e-area corect n pa!in - >crierea orto!ra#ic a cuvintelor 4copiere, transcriere, dictare5 - >crierea corect a cuvintelor care conin !rupurile de litere - Aolosirea corect a semnelor de punctuaie

14

4-11

1(

,,E. *9,%;@' D%,99<

1(1 1(2 1(+ 1(1 2(1 2(2 2(3 2(+ 3(1 4(1 4(2 4(3

- 'iterele mici i mari ale al#abetului? I,J,3,K,L,M,N,O,P,Q - $l#abetul - *itirea, cuvintelor, propo-iiilor, te3telor - 6ialo!ul - =ovestire dup ima!ini - )emorare de versuri - >crierea de mn a literelor, cuvintelor, propo-iiilor - >crierea cali!ra#ic a unor te3te de mic ntindere - /ranscrierea de versuri - $ e-area corect n pa!in - >crierea orto!ra#ic a cuvintelor 4copiere, transcriere, dictare5 - Aolosirea corect a semnelor de punctuaie

24

12-14

"(

,%*$=9/@'$,% A9.$'8

1(1 1(2 1(3 1(+ 2(1 2(2 2(3 2(+ 3(1 4(1 4(2 4(3

- *uvntul( >ilabaRlitera S - >unete i !rupuri de litere 4ce, ci, !e, !i, c0e, c0i, !0e, !0i5 S - 7rupuri de vocale 4ea, ia, oa, ua, ie5 S -=ropo-iia S - /e3tul S - >emnele de punctuaie

24

1+-1"

P#O !CTA#!A $N T(' *O# D! +N"('A#!

+nitatea %9 ,,3e la Ardini$ la coalD


Nr. ore alocate) ,- ore
Detalieri de con3inut
9niierea unor dialo!uri, nvtor-elev, elev-elev, despre? - #estivitatea de desc0idere a anului colarS - viaa de colar 42 ore5 =roba de evideniere a ac0i-iiilor dobndite n !rdini =rob pentru veri#icarea acuitii vi-uale i auditive =rob pentru determinarea raportului dintre percepie i repre-entare 44ore5 9niierea unor dialo!uri despre 2ocuri i activiti de !rup i individuale =rob de constatare a calitii pronuniei =rob pentru determinarea volumului vocabularului 44 ore5 @tili-area #ormulelor de iniiere i nc0eiere a unui

Perioada),../0 1 2../0
Acti6it3i de 7n63are
- conversaie nvtor-elev, elev-elev pe tema activitii de colarS - pre-entarea clasei i a manualelor

O4. de re5.
1(1 2(1

#esurse
- 2oc de cunoa tere? <Hocul numelor< - convorbireaS - manuale, - obiecte din clasS

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Envarea cntecului T;colrei i colrie<

#epere temporale

!6aluare
&bservarea sistematic

14!09!2009

1(+ 2(1

- pre-entare de poe-ii, pove ti, cntece nvate la !rdiniS - 2ocuri-e3erciii pentru depistarea tulburrilor de au-? TCaba-oarbaU<S T*lo ca pe ou<S T*ine -boarV<

- $saltul de idei 4minispectacol5 - convorbirea - 2ocul didactic - lucrul pe !rupe - #i e de lucru

Hocuri de cunoa tere? T)in!ea cltoare< T6ac a #i (((< T*ine sunt eu V<colorare pe #i ,epetarea cntecului T;colrei i colrie< - convorbirea - 2ocul - activitatea n ec0ipS - materiale pentru desen, - !0em de ra#ieRln )etoda Fotolangage;

=rob oral 1B!09!2009 16!09!2009 &bservare sistematic

1(1 2(1

- 2ocuri-e3erciii pentru depistarea tulburrilor de limba2? T,epet ce au-iU<S T*um e corect V<S e3erciii pentru determinarea volumului vocabularului? T*ine tie mai multe cuvinteV<

Hoc de cunoa tere? T70emul bucluca < /estul de cunoa tere prin desen TAamilia<

1C!09!2009 21!09!2009

=rob oral &bservare sistematic

1(+ 2(1

- rostirea unor versuri i e3ecutarea solicitate T)inile pe banc(((<

unor mi cri

- TCla-onul personal< e3erciiu de cunoa tere

22!09!2009

=rob oral

sc0imb verbal 9denti#icarea unor obiecte i utilitatea lor =roba de inte!rare n enunuri a unor cuvinte cunoscute 44ore5 *onclu-ii la probele date 42 ore5

- 2ocuri de rol privind respectarea unor re!uli de comportare civili-at?< 'a cumprturi<S T'a medic<S T'a teatru<

- /est de cunoa tere prin desen? <=roba celor dou linii<

convorbirea, 2ocul de rolS #i e de lucru, materiale pentru desenS

23!09!2009

&bservare sistematic

-completarea !rilelor de observare, stabilirea unui plan de intervenie individuali-at unde este ca-ul

-!rile de nre!istrare a re-ultatelor probelor

convorbirea, 2ocul

24!09!2009

+nitatea %%9 ,,)colrei i colri$eD


Nr. ore alocate) ./ ore
Detalieri de con3inut
2 ne cunoatem 41 or5

Perioada)29./0 1 29.,/
Acti6it3i Acti6it3i de 7n63are #esurse transdiscipli8 nare - e3( de alctuire a unor enunuri cu accent pe - memori-are TArmntri de 0ema 19 pronunia clar, corectS corectarea !re elilorS limb< )coala
- e3( de re!lare a tonului, volumului i vite-ei vorbiriiS e3( de dicie - e3( de pre-entare a unor obiecte, activiti #amiliare copiilor - e3( de selectare a enunului corect dintr-o serie de enunuri pre-ente n e3primarea elevilor - 2ocuri de punere n coresponden a unui cuvnt au-itcu ima!inea corespun-toare - ex. de folosire a culorilor corespun toare temei date - cntec T/oamna< - desen T*opacii toamna< - culori - caiet cu #oaie velin *lasa noastr &bservarea sistematic

O4. de re5.
2(1(

#epere temporale
28!09!2009

!6aluare
%valuare continu

1(2( Desen Obiectele din clas (1 or) 1(4

8@ici ce am n A@io danE 41 or5

2(1(

6esen? Lucrurile din g!io dan (1 or)

1(+(

- e3( de corectare a !re elilor de pronunie prin memori-area unor stro#e scurteS - 2ocuri didactice de stabilire a acordului dintre predicat i subiectS - e3( de re!lare a tonului, volumului i vite-ei vorbiriiS e3( de dicieS - e3( de ascultare a dialo!ului elev-elev, elevnvtorS " ex. de folosire corect a creioanelor colorate; reali area unui desen estetic

- memori-are TArmntri de limb< - cntec T;colrei i colrite< - desen T;coala mea< - caiet cu #oaie velin

$ctiviti colare pre#erate

29!09!2009

%valuare continu

&bservarea sistematic

"artea F prietena mea 41 or5 Linii oblice pe spa#iul mic (1 or)

2(1( 2(2 1(1( 4(1(

- e3( de ascultare i con#irmare a mesa2ului ascultatS - #ormulri de rspunsuri la ntrebrile adresateS " 2ocuri de e3ecutare a unor comen-i orale #ormulate de nvtor sau elevi - e3( de dicie " ex. de scriere a liniilor oblice pe spa#iul mic; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris;

- cntec - T/oamna< - !0icitori - TArmntri de limb< - manualul - caiete - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na<

=rima carte din viaa de colar

30!09!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

Lucrm n Arup =ropo-iia( =unctul 41 or5 $rup de dou linii oblice pe spa#iul mic ( 1 or ) Gn clas =ropo-iia alctuit din dou cuvinte 41 or5 Linia oblic pe dou spa#ii suprar&nd (1 or) "uvinte vr;ite =ropo-iia alctuit din trei cuvinte 41 or5 Linia oblic pe dou spa#ii subr&nd (1 or)

2(2 %.1

- e3( de construire corect a propo-iiilorS - e3( de construire a unor enunuri cu cuvinte dateS " ex. de scriere a grupurilor de dou linii oblice " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris;

0ema 29 "artierul
)a!a-inul

01!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

2(2

- e3( de construire corect a propo-iiilor - e3( de construire a unor enunuri cu cuvinte dateS - e3( de povestire a unor te3teS - e3( de corectare a !re elilor de e3primareS " ex. de scriere a liniilor oblice pe r&nd i suprar&nd

Dederi

0B!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

%.1. 2(2 - e3( de construire corect a propo-iiilor - e3( de construire a unor enunuri cu cuvinte dateS - e3( de povestire a unor te3teS - e3( de corectare a !re elilor de e3primare " ex. de trasare corect a liniei oblice pe r&nd i subr&nd

>tr-i

06!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

%.1

6rietenii animalelor *uvntul alctuit din dou silabe 41 or5 'lternri de linii pe unul i dou spa#ii subr&nd i suprar&nd (1 or) * ramur *uvntul alctuit din trei silabe 41 or5 (&rligul (1 or) - venit un lup din crnA *uvntul #ormat dintr-o sin!ur silab 41 or5 )astonata cu *ntorstur spre st&nga sus pe unul i dou r&nduri suprar&nd (1 or)

2(2(

%.1(

- e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de #ormare a unor cuvinte cu a2utorul unor silabe? - e3( de alctuire a unor propo-iii cu cuvinte dateS " ex. de trasare corect a alternrilor de linii pe unul i dou spa#ii subr&nd i suprar&nd.

- manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na<

*artierul pe care mi-l doresc

0C!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

2(2 1(3( 2(2 %.1. 2(2 2(1

- e3erciii de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de identi#icare a silabelorS - e3( de #ormare a unor cuvinte cu silabe dateS - e3( de #ormulare de propo-iiiS " ex. de trasare a c&rligului; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de identi#icare a silabelorS - e3( de construire a propo-iiilorS - e3 de povestire dup ima!ini - e3( de dicie " ex. de trasare a bastonatei cu *ntorstur spre st&nga sus pe unul i dou r&nduri suprar&nd; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris

- manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na<

0ema 39 *raulFsatul
*onstructorii >paii de 2oac

08!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic %valuare continu &bservarea sistematic

12!10!2009

.splata $m i eu preri 41 or5 )astonata cu *ntorstur spre dreapta sus pe unul i dou r&nduri suprar&nd (1 or)

%.1. 2(2 2(1

- e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de identi#icare a silabelorS - e3( de construire a propo-iiilorS - e3 de povestire dup ima!ini - e3( de dicie " ex. de trasare a bastonatei cu *ntorstur spre st&nga sus pe unul i dou r&nduri suprar&nd; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - alctuirea unor propo-iii cu cuvinte date " ex. de trasare corect a bastonatei cu *ntorstura st&nga sus;

- manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na<

>ema#orul

13!10!2009

-nicu$a cea @arnic >unetul Ta< 42 ore5 )astonata cu *ntorstur st&nga sus (+ ore) 6e strad

%.1. 1(2 2(2 %.1.

- manualul, caiete - !0icitori - cntec T$cum e toamn, da< - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete

$leile parcului 14!10!2009 1B!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

1(2(

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne

0ema

49

19!10!2009

%valuare

>unetul Te< 41 or5 )ucla pe spa#iul mic (1 or) * ?elicitare >unetul Ti< 41 or5 $rupuri de patru bastonae pe spa#iul mic (1 or) Gn recrea$ie >unetul To< 41 or5 O-alul (1 or) 3eFa trenul >unetul Tu< 41 or5 .emio-alul (1 or) 6apucii Ascanului >unetul Ts< 41 or5 /aua(1 or) Gn Araiul lor >unetul Tr< 41 or5 0odule#ul pe spa#iul mic i pe spa#iul mare suprar&nd (1 or) 6rin$esa i ma rea >unetul T-< 41 or5 1lemente grafice *n-#ate (1 or)

2(2( %.1 1(2( 2(2 2(1 %.1.

- e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - alctuirea unor propo-iii cu cuvinte dateS " ex. de trasare corect abuclei pe spa#iul mic;

- !0icitori - cntec T$cum e toamn, da< - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete - !0icitori - cntec T$cum e toamn, da< - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete - !0icitori - cntec T$cum e toamn, da< - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete - !0icitori - cntec T$cum e toamn, da< -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete - !0icitori -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete - !0icitori - poe-ie T,ic nu tia s -ic< - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - manualul, caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na<

&i;loace de transport
=limbare sen-orial 6rumuri ntortoc0eate

continu &bservarea sistematic 20!10!2009 %valuare continu &bservarea sistematic

1(2( 2(2 2(1 %.1 1(2( 2(2 2(1 %.1 1(2( 2(2 %.1 1(2( 2(2( %.1

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de dicie " ex. de trasare corect a grupurilor de patru bastonae pe spa#iul mic cu *ntorstura spre dreapta sus i spre st&nga ,os; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbiiS romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de dicie - ex. de trasare corect a o-alului; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3( de dicie " ex. de trasare corect a semio-alului; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS " ex. de trasare corect a alei;

Daporul prieteniei

21!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic %valuare continu &bservarea sistematic %valuare continu &bservarea sistematic %valuare continu &bservarea sistematic

)i2loacele de transport i poluarea

21!10!2009

0ema B9 +niversul Dreau s tiu *e ne poveste te o stelu

22!10!2009

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS " ex. de trasare corect a nodule#ului pe spa#iul mic i pe spa#iul mare suprar&nd; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris

26!10!2009

1(2( 2(2( %.1

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - e3 de povestre dup ima!ini " ex. de trasare corect a elementelor grafice *n-#ate;

9lustrm pove ti despre stele

2C!10!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

%valuare Docale i consoane 41 or5 1lementele grafice *n-#ate (1 or)

1(2( 2(1 2(2( %.1

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de dicie - e3( de desprire a cuvintelor n silabeS - alctuirea unor propo-iii cu cuvinte dateS " ex. de trasare corect a elementelor grafice *n-#ate; " ex. de adoptare a po i#iei corecte pentru scris

- manualul, caiete - !0icitori - cntec T$cum e toamn, da< - poe-ie T,ic nu tia s -ic< - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na<

*um se na te curcubeul

28!10!2009

%valuare sumativ

+nitatea %%%9 ,,"u alai de ?run eD


Nr. ore alocate) .9 ore
Detalieri de con3inut
-na i ppua >unetul i litera Ta< 41 or5

Perioada)20.,/ 1 ,:.,2
Acti6it3i de 7n63are
- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu anumite cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera

O4. de re5.
1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

#esurse
- manualul - caiete - !0icitori - #i e n completarea activitii

Acti6it3i transdiscipli 8nare 0ema 69 0oamna


Alori de toamn

#epere temporale
29!10!2009

!6aluare
%valuare continu &bservarea sistematic

Litera 2a3 mic de m&n (1 or)

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - T> de-le!m tainele abecedarului<
- manualul - caiete - !0icitori

Gn parc 'itera T$< >crierea cu iniial mare 41 or5 Litera 2'3 mare de m&n (1 or) La mas >unetul i litera Tm< >ilaba Tma<

1(2 3(1 2(1 2(2 4(1( 4(2(

*0ipul toamnei

09!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - T> de-le!m tainele abecedarului<
- manualul - caiete - #i e n completarea activitii >urpri-e de toamn 10!11!2009

1(2( 3(1 2(1

%valuare continu

*uvntul Tmama< 41 or5 Litera 2m3 mic de m&n (1 or)

2(2 4(2 4(1

Gn Ardin 'itera T)< 41 or5 Litera 243 mare de 4&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

" ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a silabei 2ma3 i a cu-&ntului 2mama3 " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a silabei 2mu3 " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

=icturi de ploaie tainele

&bservarea sistematic

- manualul - caiete - #i e n completarea activitii

/ablouri

11!11!2009

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - T> de-le!m tainele abecedarului<

%valuare continu &bservarea sistematic

La coala ursule$ilor >unetul i litera Tu< >ilaba Tmu< 41 or5 Litera 2u3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare -#i e n completarea activitii

*olecii de toamn Dntul

12!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - T> de-le!m tainele abecedarului<

+rmele 'itera T@< 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare -#i e n completarea activitii

,oadele pmntului

16!11!2009 %valuare continu &bservarea sistematic

Litera 253 mare de m&n (1 or) -na este @arnic! >unetul i litera Tn< *uvintele Tunu< i T$na< 41 or5 Litera 2n3 mic de m&n 1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - T> de-le!m tainele abecedarului<
- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

0ema C9 Livada
Aructe

1C!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

(1 or)

La mul$i ani, ,anaE 'itera T.< 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 203 mare de m&n (1 or)

6pua ?ace nani >unetul i litera Ti< 41 or5

Litera 2i3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

-lo, %naE 'itera T9< 1 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 263 mare de m&n (1 or)

6srelele F prietenele noastre 41 ore5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

" ex de scriere a cu-intelor 2unu3 i 2'na3 " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor cu-inte " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a cuvintelor i propo-iiilor " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a cu-intelor i propo i#iilor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a cuvintelor i propo-iiilor " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( alctuire a unor propo-iii - povestirea dup ima!ini - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

>alata de #ructe

18!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

)odel repetitiv de #ructe

19!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

&mi-i

23!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete pentru dictare -#i e n completarea activitii

- caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< - T> de-le!m tainele abecedarului<

0ema 89 6dure a
>unetele pdurii

24!11!2009

.ecapitulare 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor cuvinte i propo-iii - e3 de memorare i recitare " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor cu-inte " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode

- manualul - caiete pentru dictare -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Arumuseile pdurii

%valuare continu &bservarea sistematic

,elu i potaul >unetul i litera Te< 41 or5

Litera 2e3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

$nimale din litere

2B!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

/ma i /ne 'itera T%< 41 or5 Litera 213 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

*0ipuri din #run-e

26!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

Gn livad >unetul i litera Tr< 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 2r3 mic de m&n (1 or)

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

*are plantV

30!11!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

.ina, &arina i .iri 'itera T,< 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 273 mare de m&n (1 or)

6rietenie >unetul i litera Tc< 41 or5

Litera 2c3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

"armen i .ic
'itera T*< 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 2(3 mare de m&n (1 or) .ecapitulare 42 ore5 1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor cuvinte i propo-iii - completare de rebus " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

*orul animalelor

02!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

$nimale neobi nuite

03!12!2009 %valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

>acul cu pove ti despre animale

0C!12!2009 %valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

0ema 99 -nimale domestice


=ove ti cu animale

08!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

"orina i &iron >unetul i litera To< 41 or5

Litera 2o3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

5drean$ 'ectur dup ima!ini 'itera T&< mare de tipar 41 or5 Litera 2O3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

9nstrumente mu-icale

09!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

=ui orii

10!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

*ra culorilor
>unetul i litera Tl< mic de tipar 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 2l3 mic de m&n (1 or)

&elcul Lolo
'itera T'< 41 or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

Litera 2L3 mare de m&n (1 or)

Literele HD i H(D 41 or5 Literele 23 i 283de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

.ecapitulare 41or5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor cuvinte i propo-iii - completare de rebus " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere a unor propo i#ii " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

=isicua vesel

14!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

0ema 109 2r:tori de iarn


*i-ma lui )o .icolae

1B!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

*i-ma lui )o *rciun

16!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

En!era i

%valuare continu &bservarea sistematic

/valuare 41 ore5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

pentru scris - e3( de pronunare corect a sunetelor limbii romne - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire a unor cuvinte i propo-iii " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex de scriere dup dictare " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris

- manualul - caiete -#i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

=odoabe pentru pomul de *rciun >orcove vesele

1C!12!2009

%valuare continu &bservarea sistematic

+nitatea %#) ;;Ca un roi de 5luturi al4iD ,r! ore alocate9 32I 24 ore
Detalieri de con3inut +n cerc
7rupul de sunete Tce<, T*e< 42 ore5 $rupul de litere 2ce39 2(e3 (+ ore)

6erioada9 04!01! J 2B!02!2010


#esurse
- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

O4. de re5.
1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1 -

Acti6it3i de 7n63are
e3 de citire a unor cuvinte, te3teS

" ex de scriere caligrafic a literelor; " ex de transcriere a cu-intelor9 propo i#iilor9 textelor.

Acti6it3i transdiscipli #epere 8 temporale nare 0ema 119 04!01!2010 %arna


Aul!i de nea 0B!01!2010

!6aluare
%valuare continu

"u sania
>unetul i litera Ts< mic de tipar 41 or5 Litera 2s3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1 1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scrierecaligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

9arn

06!01!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

La 2inaia
'itera T>< mare de tipar 41 or5 Litera 2.3 mare de m&n (1 or)

Hocuri de iarn

0C!01!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

"u avionul
>unetul i litera Tv< mic de tipar 41 or5 Litera 2-3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

Aenomene

11!01!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

"e meserie au
'itera TD< mare de tipar 41 or5 Litera 2:3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literelor - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris sunetele i literele nvateS " ex de scriere caligrafic a literelor *n-#ate; " ex de transcriere a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

6iversitate

12!01!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

tainele

>unetul i literele T < mic de tipar , T;< mare de tipar 41 or5 Litera 23 mic de m&n Litera 2;3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - caiete pentru dictare - manualul - #i e n completarea activitii

'umina iernii

13!01!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

0atl meu
>unetul i literele Tt< mic de tipar, T/< mare de tipar 41 or5 Literele 2t3 mic de m&n i 2<3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1 4(2 4(1

Dieuitoarele iarna

14!01!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

.ecapitulare
414 ore5

Dieuitoarele iarna

18,19,20,21, 2B,26,2C!01! 2010

%valuare continu

/valuare
42 ore5

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- e3 de citire con tient i cursiv a unor cuvinte i te3teS " ex de scriere dup dictare a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte.

28!01!2010

%valuare sumativ

S!M!ST#$* al 8lea Detalieri de con3inut La circ


7rupul de sunete Tci<, T*i< 42 ore5 $rupul de litere 2ci39 2(i3 (+ ore)

O4. de re5.
1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

Acti6it3i de 7n63are
- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -asocierea sunetului ,,ciWW cu !rupul de litere ,,ciWWS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, ciWW i ,,*i<, a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS -#olosirea punctului , semnului ntrebrii i a scrierii cu ma2usculS - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scrierecaligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

#esurse
- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Acti6it3i transdiscipli 8 nare


(,, *lovnulWWtrasarea dup sablon i colorareS )emorarea unei poe-ii ,,'a cinemaWW2oc de rol

#epere temporale
08!02!2010

!6aluare
%valuare continu

09!02!2010

"u ap i spun
>unetul i litera Tp< mic de tipar 41 or5 Litera 2p3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1 1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

6e vapor
'itera T=< mare de tipar 41 or5 Litera 2=3 mare de m&n (1 or)

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,> ne pstrm sntatea UWWconvorbireS -,,.e 2ucm dea pictoriiW- tem la ale!ere (,,CarcaWWlucrare con#ecionat din 0rtie 70icitori mi2loace de transport

10!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

11!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

La pdure
>unetul i litera Td< mic de tipar 41 or5 Litera 2d3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

,,'a pdureWW2oc cu cntec i mi care ,,Hocul silabelorWW-2oc didactic

1B!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

"u domnul 3inu


'itera T6< mare de tipar 41 or5 Litera 2D3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literelor - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

tainele

,, 'a stomatolo! XW2oc de rol ,, & alimentaie sntoasWWdesen

16!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

6oveste de iarn
>unetul i literele T< mic de tipar , TE< mare de tipar 41 or5 Litera 2*3 mic de m&n Litera 2>3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,, >cen de povesteWW-cola2

1C!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

+n concert
>unetul i literele T< mic de tipar , TF< mare de tipar 41 or5 Litera 2&3 mic de m&n Litera 2?3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

6n mine
>unetul i litera Tb< mic de tipar 41 or5 Litera 2b3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1 1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - identi#icarea situatiilor de #olosire a literelor ,, WW - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scrierecaligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii sunetele i literele nvateS " ex de scriere caligrafic a literelor *n-#ate; " ex de transcriere a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,, )u-icaniiWWcntec cu miscare ,,%u !re esc , tu corectea-mUWW-2oc didactic Hocuri didactice, citirea unui basm

18!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

'ar:u i :arca
'itera TC< mare de tipar 41 or5 Litera 2)3 mare de m&n (1 or)

.ecapitulare
42ore5

4(2 4(1

/valuare
42 ore5

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- e3 de citire con tient i cursiv a unor cuvinte i te3teS " ex de scriere dup dictare a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte.

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - caiete pentru dictare - manualul - #i e n completarea activitii

22!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

(,,CarcaWWlucrare con#ecionat din 0rtie 70icitori mi2loace de transport Dieuitoarele iarna

23!02!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

24!02!2010

%valuare continu

2B!02!2010

%valuare sumativ

+nitatea #9 ,,Gn?loresc ArdinileD


Nr. ore alocate) -.ore
Detalieri de con3inut
=oe-ia ,,&ameiWW !rupul de vocale ,,ieWW 42ore5

Perioada)/,./< 1 20./.
O4. de re5. Acti6it3i de 7n63are
-citirea unor cuvinte, a unui te3tS -desprinderea semni#icaiei !lobale a te3tului cititS -dialo! pe tema ,, )ama #iina cea mai dra!WW - identi#icarea !rupului de vocale ,,ieWW n cuvinteS -scrierea cuvintelor ce conin !rupul de vocale ,,ieWW - alctuirea i scrierea unor propo-iii #olosind cuvinte date - citirea silabelor, cuvintelor, propo-iiilorS -citire n ritm propriu a unui te3t scurtS -dialo!uri pe tema ,, >osirea primveriiWWS -alctuire de propo-iii pornind de la cuvinte dateS -ordonarea lo!ica cuvintelor n propo-iiiS -scriere dup dictare , a propo-iiilor scurte 4 enuniative, intero!ative5

#esurse
- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Acti6it3i transdiscipli8 nare


,, Alori pentru mamaWW-desen $udiere? Dersuri nc0inate mamei

#epere temporale
01!03!2010

!6aluare
%valuare continu

1(2 2(1 2(2 4(1

6rimvara 42 ore5

1(+ 2(2 3(4 4(3

,, 'e!enda rnduniciiWWaudiere ,, *ntec de primvarWW

02!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

6unAu$a cu doi :ani


>unetul i litera T!< mic de tipar 41 or5 Litera 2g3 mic de m&n (1 or) 7rupul de vocale,,uaWW

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

3oamna 8aAa i &i$u


'itera T7< mare de tipar 41 or5 Litera 2$3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

tainele

(,, =un!ua cu doi baniWW de 9( *rean! povestire pe ba-a ima!inilor Hoc de rol ? dialo! ntre mo i bab, din prima parte a povestii ,,>cu--mWW ,, /e ro!WW,, )ulumescWW2oc de rol pentru e3ersarea #ormulelor de politee ,,6oamna 7ata i )iuWWdesen ,, ;ira!ul de mr!eleWWmodela2 din plastilin( Hocuri de mi care

03!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

04!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

La circ
7rupul de sunete T!e<, 41 or5 $rupul de litere 2ge3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -asocierea sunetului ,,!eWW cu !rupul de litere ,,!eWWS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, !eWW i a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

08!03!2010

%valuare continu

La circ
7rupul de sunete T7ei< 41 or5 $rupul de litere 2$e3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, 7e<, a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS -#olosirea punctului , semnului ntrebrii i a scrierii cu ma2usculS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Hoc? ,, $le!e cuvntul potrivit UWW Envatarea unui cntec de lea!nS ,, Dis de copilWW

09!03!2010

%valuare continu

&i@ai i @inu$a
>unetul i litera T0< mic de tipar 41 or5 Litera 2!3 mic de m&n (1 or) 7rupul de vocale,,uaWW

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii -e3empli#icarea unor cuvinte ce contin sunetul,, !iWWS - asocierea sunetului,,!iWW cu !rupul de litere ,,!iR7iWWS -citirea silabelor, cuvintelor, propo-itiilorS -ordonarea lo!ica a actiunilor si a enunturilor corespun-atoareS -scrierea literei ,,!iR7iWWi-olat, in cuvinte, in propo-itiiS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Hocul diminutivelor )emori-are,,6o u !ospodineWW de &( *a-imir

10!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

7aiduc
'itera TG< mare de tipar 41 or5 Litera 2@3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

tainele

,,6ou !ospodineWW de &( *a-imirdramati-are Envarea pasului de 0or(

11!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

/uAenia i ?lorile
>unetul i litera T#< mic de tipar 41 or5 Litera 2f3 mic de m&n (1 or) 7rupul de vocale,,uaWW

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

,, AloriWWdecupa2 i lipire ,,> n!ri2im #lorile din clasWW-activitate practic

1B!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

4urnica 4nica
'itera TA< mare de tipar 41 or5 Litera 2F3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

tainele

(,, AurnicaWWde &(*a-imirdramati-are ,,*asua #urnicilorWWconstrucie

16!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

* paAin
>unetul si !rupul de litere,,!iR 7iWW 42 ore5

1(3 1(+ 3(+ 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,6ac nu e a a, atunci cum e VWW-2ocul antonimelor ,,*um s pastram carile VWWntlnire cu bibliotecara

1C!03!2010

%valuare continu

colii

3espre ?amilia mea


7rupurile de litere ,,ceWW ,,ciWW ,,!eWW ,,!iWW 42ore5

1(2 2(1 2(2 3(1

-identi#icarea Re3empli#icarea cuvinteloir ce contin !rupuri de litereS -#ramantari de limbaS -#ormarea cu a2utorul al#abetarului, a cuvintelor ce contin !rupurile de litereS -dialo!uri ,,Aamilia meaWW -completarea unor enunturi lacunare - scrierea cuvintelor si a propo-itiilor dupa copiereR transcriereR dictare

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

,,*asa meaWWcola2 Hocuri de mi care tainele

18!03!2010

.ecapitulare
41ore5

4(2 4(1

sunetele i literele nvateS " ex de scriere caligrafic a literelor *n-#ate; " ex de transcriere a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte

- al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - caiete pentru dictare - manualul - #i e n completarea activitii

Dieuitoarele iarna

22,23,24!03! 2010

/valuare
42 ore5

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- e3 de citire con tient i cursiv a unor cuvinte i te3teS " ex de scriere dup dictare a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte.

2B!03!2010

-lunelul
>unetul i litera T2< mic de tipar 41 or5 Litera 2,3 mic de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -asocierea sunetului ,,c0eWW cu !rupul de litere ,,c0eWWS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, c0eWW i a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,$lunelulWWpasul de 0or Hoc didactic ? ,,Hocul culorilorWW

29!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

3e 6ati, de %lena Aara!o


'itera TH< mare de tipar 41 or5 Litera 2A3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

,,=alatul din povesteWW-cola2 Hocuri cu cntec i mi care tainele

30!03!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

*c@elarii :unicii
7rupul de sunete Tc0e<, 41 or5 $rupul de litere 2c!e3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,7lume(((!lume WW-lectur $udiie? ,,'a o!lindWW de 7( *o buc

31!03!2010

%valuare continu

"@elreasa
7rupul de sunete T*0e< 41 or5 $rupul de litere 2(!e3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, *0e<, a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS -#olosirea punctului , semnului ntrebrii i a scrierii cu ma2usculS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Hoc didactic ? ,, 7se te c0eiaUWWprobleme de perspicacitate

01!04!2010

%valuare continu

'ar a i :roscu$a
>unetul i litera T-< mic de tipar 41 or5 Litera 2 3 mic de m&n (1 or) -!rupul de vocale ,,uaWW

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de asociere a sunetuuli cu litera - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii - e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literei - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii -e3empli#icarea unor cuvinte ce conin sunetul ,,c0iWWS - asocierea sunetului,,c0iWW cu !rupul de litere ,,c0iR*0i<S -citirea silabelor, cuvintelor, propo-iiilorS -ordonarea lo!ica a actiunilor si a enunurilor corespun-toareS -scrierea !rupului de litere ,,c0iR*0iWWi-olat, n cuvinte, n propo-iiiS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,CroscueleWWcntec S ,,'aculWW-cola2 din 0rtie i materiale din natur

12!04!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

5e:ru$
'itera TB< mare de tipar 41 or5 Litera 2/3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

,,>ema#orulWWcola2 ,,>ema#orulWW -memori-are tainele

13!04!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

* paAin
>unetul si !rupul de litere,,c0iR *0iWW 42 ore5

1(3 1(+ 3(+ 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,*aelu ul c0iopWWde %lena Aara!o Hoc -,,Caba oarbaWW

14!04!2010

* paAin
>unetul si !rupul de litere,,!iR 7iWW

Kocul cu ?ocul
7rupul de sunete T!0e<, 41 or5 $rupul de litere 2g!e3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -asocierea sunetului ,,!0eWW cu !rupul de litere ,,!0eWWS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, !0eWW i a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,,7lume(((!lume WW-lectur $udiie? ,,'a o!lindWW de 7( *o buc

1B!04!2010

%valuare continu

8@emotoc
7rupul de sunete T70e< 41 or5 $rupul de litere 2$!e3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, 70e<, a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS -#olosirea punctului , semnului ntrebrii i a scrierii cu ma2usculS -citire e3presiv a unui te3t n versuriS -e3plicarea unor cuvinte i #olosirea acestora n propo-iiiS -citire pe roluriS -e3primarea propriilor preri despre purtarea persona2elorS -copiere, transcriere, dictare 4proverbe5 - construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -asocierea sunetului ,,!0iWW cu !rupul de litere ,,!0iWWS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, !0iWW i a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Hoc didactic(

19!04!2010

%valuare continu

'ondarul lene, de %lena Aara!o


42 ore5

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1 1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

"ltorul i A@inda
7rupul de sunete T!0i<, 41 or5 $rupul de litere 2g!i3 (1 or)

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,, =anoul #urnicuelor XW )emori-area unor proverbe(

20!04!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

*on#ecionarea unor 2ucrii din !0ind ,,'a pdureWW2oc cu cntec i mi care

21!04!2010

%valuare continu

8@ici, A@icitoarea meaE


7rupul de sunete T70i< 41 or5 $rupul de litere 2$!i3 (1 or)

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- construirea de enunuri corecte dup ima!ini dateS -delimitarea cuvintelor n propo-iiiS -desprirea cuvintelor n silabeS -citire in ritm propriu a silabelor, a cuvintelor i a propo-iiilorS -scrierea !rupului de litere,, 70i<, a unor cuvinte ce conin acest !rup de litereS -#olosirea punctului , semnului ntrebrii i a scrierii cu ma2usculS sunetele i literele nvateS " ex de scriere caligrafic a literelor *n-#ate; " ex de transcriere a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,, 70ici care este copilul UWW 2oc

22!04!2010

%valuare continu

.ecapitulare
41ore5

4(2 4(1

- al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - caiete pentru dictare - manualul - #i e n completarea activitii

Dieuitoarele iarna

26,2C,28!04! 2010

/valuare
42 ore5

1(2(, 3(1 2(1, 2(2 4(2, 4(1

- e3 de citire con tient i cursiv a unor cuvinte i te3teS " ex de scriere dup dictare a unor cu-inte9 propo i#ii9 texte.

29!04!2010

+nitatea #%9 ,,Gn cireul veriiD


Nr. ore alocate) 2.ore
Detalieri de con3inut
=oe-ia ,,#araWW de )arin >orescu 42ore5

Perioada) /<./= 1 2/./=


O4. de re5. Acti6it3i de 7n63are
-citirea unor cuvinte, a unui te3tS -desprinderea semni#icaiei !lobale a te3tului cititS -dialo! pe tema ,, )ama #iina cea mai dra!WW - identi#icarea !rupului de vocale ,,ieWW n cuvinteS -scrierea cuvintelor ce conin !rupul de vocale ,,ieWW - alctuirea i scrierea unor propo-iii #olosind cuvinte date

#esurse
- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Acti6it3i transdiscipli8 nare


$udiie ,,=uiulWW de 9( $l( Crtescu Doine ti ,,Car-aWW trasarea conturului dup ablon i colorare ,, Aa-anWW-2oc Hoc de rol ? ,, 'a cumprturiWW

#epere temporale
03!0B!2010

!6aluare
%valuare continu

1(2 2(1 2(2 4(1

* a;ut pe mama
>unetul i literele TI< mic de tipar , TJ< mare de tipar 41 or5 Litera 2B3 mic de m&n Litera 2C3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3 de citire a coloanelor de cuvinte - e3( de desprire a cuvintelor n silabe - alctuirea unor enunuri cu noi cuvinte - e3 de citire con tient a unui te3t " ex. de scriere caligrafic a literelor - ex de transcriere a unui text9 plas&nd titlul la mi,locul paginii

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

04!0B!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

Lenia i puculi$a
>unetul i literele T3< mic de tipar , TK< mare de tipar 41 or5 Litera 2x3 mic de m&n Litera 2D3 mare de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

- e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris - e3( de asociere a sunetului cu litera - e3( de alctuire a enunurilor cu cuvinte date - e3( de desprire a cuvintelor n silabe " ex. de scriere a literelor respect&nd forma i mrimea lor " ex. de adoptare a po i#iei corecte i comode pentru scris

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Armntari de limb( Hocuri mu-icale(

0B!0B!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

La oo
>unetul i literele TL, N, P< mici de tipar i mari de tipar 41 or5 Literele 2E9 F9 G3 mici i mari de m&n (1 or)

1(2( 3(1 2(1 2(2 4(2 4(1

-l?a:etul lim:ii romane


42 ore5

1(+ 2(3 4(1 4(4

-citirea corect a literelorS -memorarea al#abetului limbii romaneS -scrierea literelor de mn, mici si mari, n ordine al#abeticS -ordonarea al#abetic , oral i scris, a unor cuvinte dateS -#ormulare a unor propo-iii alctuite din cuvinte care ncep cu acela i sunetS -#rmntri de limbS

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

,eali-area unui cola2 ce cuprinde ima!ini cu psri i animale e3oticelucrare colectiv Hoc didactic ? ,, *ine esteVWW Hoc didactic ,, /raista #ermecatWW Envarea unui cntec despre copilrie

06!0B!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

10!0B!2010

%valuare continu

-l?a:etul n drvan
42 ore5

1(+ 2(2 3(2 4(1

-pre-entarea, din memorie, a al#abetului limbii romneS -scrierea, dup autodictare , a literelor de mn, mici i mari , n ordine al#abeticS -ordonare n ordine al#abetic a cuvintelor dateS -completarea cuvintelor cu silabele ce lipsesc

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin

,,*ntecele copilrieiWWaudiie ,,,ecunoa tei persona2ulWW-2oc didactic 2oc - ,, $le!e rspunsul corectUWW ,eali-area unor

11!0B!2010

%valuare continu

,,2omnoroase psreleMM de )( %minescu

1(1 2(2 3(2 3(+

-pre-entarea ctorva date din bio!ra#ia marelui poet )i0ai %minescuS -citirea poe-ieiS -e3plicarea cuvintelor necunoscute i utili-area

12!0B!2010

%valuare continu &bservarea

42 ore5

4(3

acestora n enunuriS -completarea cuvintelor cu silabele potriviteS -transcrierea primei stro#eS -memorarea poe-iei

- T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

tainele

desene pornind de la te3tul poe-iei studiateS $udiie i recitare din lirica eminescian( *oncurs ? ,,*ine spune mai multe cuvinte((VWW ,,6in #olclorul copiilornumrtoriWW2ocuri in aer liber( ,, *iuboelele o!arului XW de *lin 7ruia 4 povestire dup ima!ini i colorare5 13!0B!2010

sistematic

"eata lui 6i$iAoiF ;ocuri


42 ore5

1(1 2(1 3(2 4(2

-citire corect i con tient a propo-iiilorS -sesi-area le!turii dintre enunuri i ima!inile care le nsoescS -distin!erea sunetului iniial al unui cuvntS -alctuire de propo-iii #olosind cuvinte dateS -plasarea corect a semnelor de punctuaieS -scriere cali!ra#icS -e3punerea caietelor elevilor n vederea ncura2rii per#ormanelor individuale( -citire corect i cursiv a unui te3t scurtS -#ormulare de ntrebri i rspunsuri pe mar!inea te3tului cititS -alctuire, n scris, a unor propo-iii, pornind de la o ima!ineS -2oc didactic ? ,, %u spun una , tu spui multeUWW -plasarea semnelor de punctuaie ntr-un te3t S -corectarea i autocorectarea a !re elilor de e3primareS -desprirea n silabe i preci-area numrului silabelor unui cuvntS -completarea cuvintelor cu silabele potriviteS -2oc didactic de antonimeS -alctuire de propo-iii, n scris, dup o ima!ine datS -stabilirea corespondenelor ntre cuvinteRenunuri i ima!iniS -#ormulare de ntrebri n vederea clari#icrii unor nelmuriri le!ate de o cerin datS -citirea unor te3te cunoscute

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

%valuare continu &bservarea sistematic

tainele

,, "iu:o$elele oAaruluiMM dup *lin 7ruia recapitulare


41 ore5

1(4 2(2 3(2 4(3

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m abecedarului<

1C,18,19!0B! 2010

tainele

/valuare
42 ore5

1(4 2(2 3(3 4(3

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e de lucru

20!0B!2010

#!CAP T$*A#! & NA*( ,r! ore alocate9 24 ore


Detalieri de con3inut "uvntul ! 2ila:a! 2unetul/litera 42 ore5 O4. de re5.
1(3 2(2 3(1 4(1

6erioada9 2B!0B J 10!06


Acti6it3i de 7n63are
-delimitarea cuvintelor n enunuri S -desprirea cuvintelor n silabeS -identi#icarea po-iiei silabelor n cuvntS -descoperirea unor cuvinte care sa nceap , s conin sau s se termine cu o silab datS -distin!erea sunetului iniial, #inal,din interiorul silabei sau a uni cuvnt S -#rmntai de limbS -asocierea sunetului cu literaS -citirea inte!ral a cuvintelorS -recunoa terea unor cuvinte ce se repet ntr-un te3tS -copiereRtranscriereR dictare -e3empli#icarea unor cuvinte ce conin sunete redate prin !rupuri de litereS -completarea cuvintelor cu !rupul de litere potrivitS -#ormarea unor cuvinte cu a2utorul al#abetuluiS -2oc didactic ?,, %u -ic una , tu -ici multeUWWS -scrierea corect a cuvintelor ce conin !rupuri de litereS - rebusuri -identi#icarea unor cuvinte ce conin !rupuri de vocaleS -citire selectivS -scriere corect a cuvintelor ce conin !rupuri de vocaleS -2oc didactic ? ,, 6ac nu e a a, cum e VWW -2oc didactic?,, %u !re esc, tu corectea--mUWWS -dictare? cuvinte, propo-iii

#esurse
- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Acti6it3i transdiscipli8 nare


,, >a rdem puinWW-!lume din lumea copiilor ,, =ersona2elitereleWW-2oc de rol(

#epere temporale
2B!0B!2010

!6aluare
%valuare continu

2unetele i Arupurile de litere 44 ore5

1(3 2(2 3(1 4(1

- manualul - caiete pentru dictare - al#abetar - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

Hocuri n aer liberS ,,Dasilac0eppu a n-drvanWWcolorare

26,2C!0B! 2010

%valuare continu &bservarea sistematic

8rupuri de vocale 44 ore5

1(3 2(2 3(1 4(1

=re!atirea serbrii abecedarului Hoc de mi care ? ,, *ercul de tranda#iriWW

31!0B!2010 01!06!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

6ropo i$ia 44 ore5

1(2 1(4 2(1 2(2 4(3

-construirea corect a unor enunuri dup ima!ini , #olosind cuvinte date, le!ate de o situaie creatS -ordonarea lo!ic a cuvintelor n propo-iiiS -intonarea propo-iiilor intero!ative, e3clamativeS -citirea selectivS -copiereaRtranscrierea unor propo-iii enuntiaive i intero!ativeS -dictare? propo-iii -citirea unor te3te cunoscute S -citire selectiv S -#ormulare de ntrebri i rspunsuri pe mar!inea te3tului citit i a ima!inilor cel nsoesc S -citire unor te3te scurte la prima vedereS -copiereaRtranscrierea unui te3t scurtS -ncadrarea corect n pa!in a te3tului 4 data, titlul, alineatul 5 S -#olosirea emnelor de punctuaie i a scrieiri cu ma2usculeS -plasarea semnelor de punctuaie ntr-un te3tS -dictare ? propo-iii i te3te scurteS -#ormulare 4oral i n scris 5 a unor rspunsuri pe ba-a unor situaii concreteS -citire pe roluriS -re!larea tonului , volumului i a vite-ei vorbiriiS -citirea unor te3te cunoscuteS - citire unor te3te scurte la prima vedereS -#ormulare de ntrebri i rspunsuri pe mar!inea te3tului cititS -copiereaRtranscrierea unor te3te scurteS -dictare? cuvinte, propo-itii, te3te scurte(

- manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului< - manualul - caiete pentru dictare - #i e n completarea activitii - caiet cu #oaie velin - T> scriem cu $na< T> de-le!m tainele abecedarului<

=re!tirea serbrii abecedaruluiS ,,En lumea pove tilorWWpictur

02,03!06! 2010

%valuare continu &bservarea sistematic

0e<tul 44 ore5

1(1 3(2 3(4 4(4

=re!tirea serbrii abecedaruluiS ,,'abirintulWW2oc de mi care

0C,08!06! 2010

%valuare continu

6unctua$ia 42 ore5

1(1 1(+ 2(3 3(3

=re!tirea serbrii abecedarului ( $udierea te3tului? ,, *earta semnelor de punctuaieWW =re!tirea serbrii abecedarului ( Hocuri n aer liber(

09!06!2010

%valuare continu

/valuare 42 ore5

1(1 2(2 3(3 4(3

10!06!2010

%valuare continu &bservarea sistematic

-ria curricular9 4atematic i ;tiin#e ale naturii

&-,+-L+L +0%L%5-09 &atematic, .odica c@iran, /ditura -ramis, 'ucureti, 2004 ,r!crt! 1( 2( 3( 2/&/20.+L 2em! % 2em! al %%-lea /&/$' ,.!*./ 18 18 131

OB !CT "! CAD#$ % D! #!&!# N'() 1! "unoaterea i utili area conceptelor speci?ice matematicii 1(1( s nelea! sistemul -ecimal de #ormare a numerelor 4din -eci i uniti5, utili-nd obiecte pentru 2usti#icri 1(2( s scrie, s citeasc, s compare i s ordone-e numerele naturale de la 0 la 100 1(3( s e#ectue-e operaii de adunare i de scdere? - n concentrul 0-30, #r trecere peste ordin - Yn concentrul 0-100 #r trecere peste ordin( 2! 3e voltarea capacit$ilor de e<plorare/investiAare i re olvare de pro:leme 2(1( s stabileasc po-iii relative ale obiectelor n spaiu 2(2( s recunoasc #orme plane, s sorte-e i s clasi#ice obiecte date sau desene, dup criterii diverse 2(3( s sesi-e-e asocierea dintre elementele a dou !rupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe ba-a unor criterii date 2(4( s continue modele repetitive repre-entate prin obiecte, desene sau numere mai mici dect 10 2(+( s e3plore-e modaliti de a descompune numere mai mici ca 30 n sum sau di#eren #olosind obiecte, desene sau numere Ys e3plore-e modaliti de a descompune numere mai mici ca 100 n sum sau di#eren #olosind obiecte, desene sau numere 2(1( s re-olve probleme care presupun o sin!ur operaie dintre cele nvate 2("( s #ormule-e oral e3erciii i probleme cu numere de la 0 la 30 2(8( s msoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte #olosind uniti de msur nestandard a#late la ndemna copiilor 2(9( s recunoasc orele #i3e pe ceas( 3! 4ormarea i de voltarea capacit$ii de a comunica utili nd lim:a;ul matematic 3(1( s verbali-e-e modalitile de calcul #olosite n re-olvarea unor probleme practice i de calcul 4! 3e voltarea interesului i a motiva$iei pentru studiul i aplicarea matematicii n conte<te variate 4(1( s mani#este o atitudine po-itiv i disponibilitate #a de utili-area numerelor 4(2( s con tienti-e-e utilitatea matematicii n viaa cotidian

6L-,%4%"-./ "-L/,3-.%20%"(
,r! crt!
1(

+nitatea de nv$are

*:!

"on$inuturi

,r! ore

2pt!

*:serva$ii

,,6% '$ 7,869.9:8 '$ ;*&$'8<

$ctiviti de cunoa tere ? observm, e3ersm, ne 2ucm 7ruparea de obiecte %valuare predictiv
2(1( 2(2( 2(3( 2(4( 3(1( 4(2( &rientarea spaial i locali-area n spaiu 7ruparea de obiecte i #ormarea mulimilor dup criterii date sau identi#icate >ortarea i clasi#icarea obiectelor sau a mulimilor dup criterii variate $precierea !lobal, compararea numrului de elemente a dou mulimi prin procedee variate, inclusiv punere n coresponden ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 - %lemente pre!titoare pentru nele!erea unor concepte matematice .umerele naturale n concentrul 0-10 4citire, scriere, comparare, ordonare5 .umrul i ci#ra 1S .umrul i ci#ra 2S .umrul i ci#ra 3S .umrul i ci#ra 4S .umrul i ci#ra +S .umrul i ci#ra 1S .umrul i ci#ra "S .umrul i ci#ra 8S .umrul i ci#ra 9S .umrul i ci#ra 10S ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 -.umerele naturale de la 0 la 10

10

99 - 9D

2(

,,%'%)%./% =,%78/9/&$,% =%./,@ E.:%'%7%,%$ @.&, *&.*%=/% )$/%)$/9*%<

24

3(

,,.@)%,%'% .$/@,$'% 6% '$ 0 '$ 10<

1(1( 1(2( 3(1( 4(1(

9D - K

4(2(

, 4( ,$6@.$,%$ ;9 >*86%,%$ .@)%,%'&, .$/@,$'% 6% '$ 0 '$ 10< 1(3( 2(+( 2(1( 2("( 3(1( 4(1( 4(2(

+(

,,.@)%,%'% .$/@,$'% 6% '$ 10 '$ 20( $6@.$,%$ ;9 >*86%,%$ A8,8 /,%*%,% =%>/% &,69.<

1(1( 1(2( 1(3( 2(+( 2(1( 2("( 3(1( 4(1( 4(2(

1(

,,.@)%,%'% .$/@,$'% 6% '$ 0 '$ 100<

1(1( 1(2( 3(1( 4(1( 4(2(

Env s adun i s scad $dunarea i scderea cu 1S $dunarea i scderea cu 2S $dunarea i scderea cu 3S $dunarea i scderea cu 4S $dunarea i scderea cu +S $dunarea i scderea cu 1S $dunarea i scderea cu " i 8S $dunarea i scderea cu 9 i 10S >imboluri matematice ? TZ<, T-<, T[<S $dunri i scderi cu numere n concentrul 0-10S $dunri i scderi cu mai muli termeniS =robleme care se re-olv prin adunare i scdereS ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 - $dunarea i scdereaS $ctiviti pentru recuperare i de-voltare .umerele de la 10 la 20 4#ormare, citire, scriere, comparare, ordonare5S $dunarea numerelor naturale de la 0 la 20 #r trecere peste ordin >cderea numerelor naturale de la 0 la 20 #r trecere peste ordin $dunarea numerelor naturale #ormate din -eci cu numere #ormate din unitiS >cderea numerelor naturale #ormate din uniti din numere #ormate din -eci i unitiS =robleme care se re-olva prin adunri sau scderi ale numerelor de la 0 la 20( ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 -.umerele naturale de la 0 la 20S $dunarea i scderea numerelor naturale de la 0 la 20 #r trecere peste ordinS $ctiviti pentru recuperare i de-voltare 2/&/20.+L al %%Flea .umerele naturale de la 20 la 30 4#ormare, citire, scriere, comparare, ordonare5( .umerele naturale de la 30 la 100 4#ormarea, citirea, scrierea, compararea i ordonarea5 ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 -.umerele naturale de 0 la 100 $ctiviti pentru recuperare i de-voltare

21

K - K999

13

K999 KD99

KD999 K9K

"(

,,$6@.$,%$ ;9 >*86%,%$ .@)%,%'&, .$/@,$'% 6% '$ 0 '$ 30 A8,8 /,%*%,% =%>/% &,69.<

2(1( 2("( 3(1( 4(1( 4(2(

1(3(

2(+(
8( ,,$6@.$,%$ ;9 >*86%,%$ .@)%,%'&, .$/@,$'% 6% '$ 0 '$ 100 A8,8 /,%*%,% =%>/% &,69.<

2(1( 2("(
3(1( 4(1(

4(2(

9(

,,A97@,9 7%&)%/,9*%<

2(2( 3(1(

4(2(

$dunarea numerelor naturale #ormate din -eci cu numere #ormate din unitiS >cderea numerelor naturale #ormate din uniti din numere #ormate din -eci i unitiS $dunarea i scderea numerelor naturale #ormate din -eci i uniti cu un numr natural #ormat din uniti $dunarea i scderea numerelor naturale #ormate din -eci i uniti cu un numr natural #ormat din -eci $dunarea i scderea numerelor naturale #ormate din -eci i uniti =robleme care se re-olva prin adunri sau scderi ale numerelor de la 0 la 30( ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 -.umerele naturale de la 0 la 30S $dunarea i scderea numerelor naturale de la 0 la 30 #r trecere peste ordinS $ctiviti pentru recuperare i de-voltare $dunarea i scderea numerelor naturale #ormate din -eciS $dunarea numerelor naturale #ormate din -eci cu numere #ormate din unitiS >cderea numerelor naturale #ormate din uniti din numere #ormate din -eci i unitiS $dunarea numerelor naturale #ormate din -eci i uniti cu numere #ormate din unitiS >cderea numerelor naturale #ormate din -eci din numere #ormate din -eci i unitiS $dunarea numerelor naturale #ormate din -eci i uniti cu numere #ormate din unitiS $dunarea numerelor naturale #ormate din -eci i unitiS >cderea numerelor naturale #ormate din -eci i unitiS =robleme care se re-olv cu operaiile cunoscute 4o operaie sau mai mult de o opera#ieY5( ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 - $dunarea i scderea numerelor naturale de la 0 la 100 #r trecere peste ordinS $ctiviti pentru recuperare i de-voltare Ai!uri !eometrice? triun!0i, ptrat, dreptun!0i, cercS %3erciii de observare a #i!urilor( ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 - Ai!uri !eometrice

13 KK-KK99

1+

KK999KKD999

3 KKD999 KK9K

10(

,,)8>@,$,%$ )8,9)9'&,<

2(8( 2(9( 3(1( 4(2(

)surarea lun!imii cu uniti de msur nestandard? pasul, palma, cotul, creionul,S )surarea capacitii cu? pa0arul, lin!ura, cana, !leataS )surarea masei prin comparaie a corpurilor cu alte corpuriS @niti de msur pentru timp 4ora, -iua, sptmna, luna5S ,ecunoa terea orelor #i3e pe ceasS ,epet la matematic ) veri#ic 4evaluare sumativ5 - )surri cu uniti nestandard

KKK KKK9

11(

,%*$=9/@'$,% A9.$'8

1(2( 1(3( 2(+( 2(1( 2("( 3(1( 4(1( 4(2(

.umerele naturale de la 0 la 100 $dunarea i scderea numerelor de la 0 la 30 #r trecere peste ordinS $dunarea i scderea numerelor de la 0 la 100 #r trecere peste ordinS =robleme care se re-olv cu operaiile cunoscute 4o operaie sau mai mult de o opera#ieY5 %lemente intuitive de !eometrie %valuare #inal &peraii cunumere naturale de la 0 la 100 =robleme distractive

13

KKK99 KKK9D

P#O !CTA#!A $N T(' *O# D! +N"('A#!

+nitatea %9 ,,3e la Ardini$ la coalD


Nr. ore alocate) 9 ore
Detalieri de con3inut
2urs de sr:toare

Perioada),=./0 1 2=./0
O4. de re5.
1(1 2(1

Acti6it3i de 7n63are
- 6esc0iderea #estiv a anului colar

#esurse
Y e3plicaia , conversaia Y activitate #rontal

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Envarea cntecului T;colrei i colrie< Hoc?,,,ecunoa te culoarea< *ntec? ,,.oi acum suntem colari< Hoc? ,,6esc0ide urec0ea bine<

#epere temporale

!6aluare

1B!09!2009 &bservarea sistematic =roba practic &bservarea sistematic =roba practic &bservarea sistematic =roba practic &bservarea sistematic =roba practic &bservarea sistematic =roba practic &bservarea sistematic =roba practic &bservarea sistematic =roba practic

%at ce tiu E

1(1( 1(2( 2(1 1(1 2(1 1(1( 1(2( 2(1 1(1 2(1

=rob ? *olorm #olosind culoarea solicitat

Y conversaia, observaia, e3plicaia, munca independent Y #i e de lucru,creioane colorate Y conversaia, e3plicaia, problemati-are, e3erciii 2oc Y #i de lucru,creioane Y e3erciiul, e3plicaia, problemati-area Y #i e de lucru,creioane Y e3erciiul, e3plicaia, problemati-area Y activitate individual,bei oare Y e3erciiul, e3plicaia, problemati-are Y activitate individual Y 2ocul didactic, conversaia, e3erciiul, observarea Y #i de lucru,creioane Y activitate #rontal i independet Y e3erciii 2oc, observarea, e3plicaia, problemati-area Y activitate #rontal i

16!09

0e provoc s Andeti E

Hocul asemnrilor i deosebirilor

1C!09

"ine sFa ascunsN

Hoc? ,,,einem perec0ile< 4evidenierea nivelului


memoriei vi-uale5

18!09

&icul constructor

=rob? ,,*onstruim cu bei oare< 4csua,


omuleul, brcua5

Hocuri de construcie

22!09

,e ;ucmE

1(1( 1(2( 2(1 1(1 2(1

Hoc? ,,ieri - a-i mine<R,,aici acolo<R,,acum


apoi<

Hocuri

23!09

)tiu i pot E

=rob ? /rasm dup contur i ornamentm


1(1( 1(2( 2(1

6ecorarea covorului

24!09

%nventatorul

6esenm

2B!09

=rob ? 6esenm un roboel numai din #i!uri


!eometrice

independent,creioane,maculat or

+nitatea %%9 ,,/lemente preAtitoare pentru n$eleAerea unor concepte matematiceD

Nr. ore alocate) ,/ ore


Detalieri de con3inut
6o i$ia relativ a o:iectelor n spa$iu 2

Perioada)29./0 1 ,<.,/
Acti6it3i de 7n63are
-pre-entarea crii? titlu, autori, editur, copert pa!in, ilustraii, utili-are -e3erciii-2oc de orientare n pa!ina crii -recunoa terea culorilor -veri#icarea cuno tinelor, priceperilor i deprinderilor dobndite n !rdini -e3erciii de po-iionare a obiectelor n spaiu ? stn!a, dreapte, sus, 2os, deasupra, sub, interior, e3terior -e3erciii de recunoa tere i numire a po-iiei pe care o ocup diverse obiecte n spaiu -recunoa terea po-iiilor unei drepte? ori-ontal, vertical, oblic -desenarea liniilor drepte n di#erite po-iii -compararea obiectelor respectnd cerinele? nalt, scund, scurt, lun! -elemente !ra#ice e3ersate la !rdini -e3erciii de observare i descriere verbal empiric a #i!urilor !eometrice cunoscute -identi#icarea #ormelor plane n modele simulate i n natur -2ocuri de construcii -selectarea unor #i!ure !eometrice desenate dupcriterii date i decuparea lor -sortarea i clasi#icarea unor obiecte dup criterii date sau identi#icate prin observare S preci-area criteriilor utili-ate -recunoa terea #ormelor #eelor unor corpuri -sortarea i clasi#icarea unor obiecte date dup criterii

O4. de re5.
1(1 2(1

#esurse
Y e3plicaia , conversaia Y activitate #rontal

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Envarea cntecului T;colrei i colrie<

#epere temporale

!6aluare
&bservare direct &bservare sistematic =roba practic

28!09!2009 29!09!2009

4iAuri Aeometrice 2

2(2

)anual Ai!ure !eometrice ;abloane *ulori Ai de lucru $ctiviti #rpntale, individuale, n perec0i

,,;coala mea< cola2 din #i!uri !eometrice

30!09!2009 1!10!2009

&bservare direct &bservare sistematic =roba practic

1(1

Y conversaia, e3plicaia,

,,.e 2ucm\cu

2!10!2009

&bservare

&ul$imi Fsu:mul$imi 2

2(1

dateS preci-area criteriilor utili-ate -e3erciii de identi#icare a elementelor unei mulimi -discriminarea unor obiecte ce nu aparin unei mulimi date -!ruparea i re!ruparea elementelor unei mulimi i submulimi -scrierea elementelor !ra#ice nvate la !rdinit -reali-area corespondenei ntre elementele unor mulimi prin #ormare de perec0i -stabilirea relaiei de ordine ntre 2 mulimi ? tot attea, mai puine, mai multe dect -scrierea elementelor !ra#ice nvate la !rdini -desenarea liniilor drepte n di#erite po-iii -e3erciii de po-iionare a obiectelor n spaiu -selectarea #i!urilor !eometrice dup criterii date -recunoa terea #ormei #eelor !eometrice -identi#icarea elementelor unei mulimiRsubmulimi -reali-area corespondenei ntre elementele unei mulimi -desenarea liniilor drepte n di#erite po-iii -e3erciii de po-iionare a obiectelor n spaiu -selectarea #i!urilor !eometrice dup criterii date -recunoa terea #ormei #eelor !eometrice -identi#icarea elementelor unei mulimiRsubmulimi -reali-area corespondenei ntre elementele unei mulimi

problemati-are, e3erciii 2oc Y #i de lucru,creioane de!etele \< 6!10!2009

direct &bservare sistematic =roba practic

"oresponden$e 2

1(1( 1(2( 2(1 2(1 2(2 2(3

Y e3erciiul, e3plicaia, problemati-area Y #i e de lucru,creioane

,,.e 2ucm\cu de!etele \<

C!10!2009 8!10!2009

&bservare direct &bservare sistematic =roba practic &bservare direct &bservare sistematic =roba practic

/lemente preAtitoare =recapitulare> 1

Y e3erciiul, e3plicaia, problemati-area Y activitate individual,bei oare

Hoc de rol? ,,6rumul spre coal<

9!10!2009

/valuare 1

2(1 2(2 2(3

Y e3erciiul, e3plicaia, problemati-are Y activitate individual 13!10!2009 =roba scris

+nitatea %%%9 ,,,umerele naturale de la 0 la 10D


Nr. ore alocate) 2. ore
Detalieri de con3inut
,umrul i ci?ra 1 1

Perioada),..,/ 1 2.,2
Acti6it3i de 7n63are
-repre-entarea prin obiecte sau desen a unor mulimi cu 1 element i8 asocierea cu numrul 1 -citirea, scrierea, identi#icarea i asocierea cu numrul 1

O4. de re5.
1(2

#esurse
)anual =lan model Hetoane $ctivitate #rontal, individual

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Envarea cntecului T;colrei i colrie<

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob scris

14!10!2009

,umrul i ci?ra 2 2

2(3 1(2 2(+

-identi#icarea unor mulimi cu 2 elemente -repre-entarea simbolica a unor mulimi cu 2 elemente i asocierea cu numrul 2 -citirea, scrierea, identi#icarea i asocierea cu numrul 2 -scrierea cardinalului unei mulimi cu 1 i 2 elemente -completarea elementelor unei mulimi sau a cardinalului corespun-ator unei mulimi date -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor, #olosind obiecte, desene -identi#icarea unei mulimi cu 3 elemente -asocierea mulimii cu 3 elemente cu numrul 3 -scrierea, citirea, identi#icarea numrului 3 -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor, #olosind obiecte, desene -e3erciii de numrare cu pas dat nainte i napoi cu i #r spri2in de obiecte -e3erciii de comparare a numerelor, #olosind di#erite repre-entri ale acestora -2ocuri cu numere -identi#icarea unei mulimi cu 4elemente -asocierea mulimii cu 4 elemente cu numrul 4 -scrierea, citirea, identi#icarea numrului 4 -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor, #olosind obiecte, desene -e3erciii de numrare cu pas dat nainte i napoi cu i #r spri2in de obiecte -e3erciii de comparare a numerelor, #olosind di#erite repre-entri ale acestora -2ocuri cu numere -identi#icarea unei mulimi cu + elemente -asocierea mulimii cu + elemente cu numrul + -scrierea, citirea, identi#icarea numrului + -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor, #olosind obiecte, desene -e3erciii de numrare cu pas dat nainte i napoi cu i #r spri2in de obiecte -e3erciii de comparare a numerelor, #olosind di#erite repre-entri ale acestora -2ocuri cu numere -recunoa terea mulimii vide ca mulime #r nici un element -scrierea, citirea, identi#icarea numrului 0 -e3erciii de numrare cu pas dat -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric

)anual =lan model Hetoane $ctivitate #rontal, individual

*ntec? ,,)i c vntul #run-ele<

1B!10 16!10

=roba oral =rob scris

,umrul i ci?ra 3 2

2(3 1(2 2(+

=roba oral =rob scris )anual =lan model Hetoane $ctivitate #rontal, individual $udiere? ,,*apra cu trei ie-i< 20!10 21!10

,umrul i ci?ra 4 2

2(3 1(2 2(+

)anual =lan model Hetoane $ctivitate #rontal, individual

Hoc? poe-ie, mi care, desen 22!10 23!10 =roba oral =rob scris

,umrul i ci?ra B 2

2(3 1(2 2(+

)anual =lan model Hetoane $ctivitate #rontal, individual

Hocuri de estimare a numrului de obiecte( 2C!10 28!10

=roba oral =rob scris

,umrul i ci?ra 0 2

2(3 1(2 2(+ 2(4

)anual =lan model Hetoane $ctivitate #rontal,

,,Alorile mele< desen

29!10 30!10

=roba oral =rob scris

"e tim i ct timN ,umerele naturale 0,1,2,3,4,B 1

1(1 2(1

i invers -2ocuri cu numere -e3erciii practice de constuire a unor mulimi cu cinci elementeS -e3erciii de asociere a mulimii cu n elemente cu numrul n? -citirea, scrierea, recunoa terea ci#rei n 4n[0,1,2,3,4,+5 -identi#icarea unor mulimi cu 1 elemente -asocierea mulimilor cu 1 elemente cu numrul 1 -scrierea, citirea, identi#icarea numrului 1 -e3erciii de numrare cu pas dat -e3erciii de comparare a numerelor #olosind di#erite repre-entri ale acestora -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric i invers -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor #olosind di#erite procedee -identi#icarea unor mulimi cu " elemente -asocierea mulimilor cu " elemente cu numrul " -scrierea, citirea, identi#icarea numrului " -e3erciii de numrare cu pas dat -e3erciii de comparare a numerelor #olosind di#erite repre-entri ale acestora -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric i invers -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor #olosind di#erite procedee -identi#icarea unor mulimi cu 8 elemente -asocierea mulimilor cu 8 elemente cu numru 8 -scrierea, citirea, identi#icarea numrului 8 -e3erciii de numrare cu pas dat -e3erciii de comparare a numerelor #olosind di#erite repre-entri ale acestora -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric i invers -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor #olosind di#erite procedee -identi#icarea unor mulimi cu 9 elemente -asocierea mulimilor cu 9 elemente cu numrul 9 -scrierea, citirea, identi#icarea numrului 9 -e3erciii de numrare cu pas dat -e3erciii de comparare a numerelor #olosind di#erite repre-entri ale acestora -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric

individual Y 2ocul didactic, conversaia, e3erciiul, observarea Y #i de lucru,creioane Y activitate #rontal i independet )anual =lan model Cei oare Hetoane Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale

*ntec? ,,*inci rae notau<

10!11

=roba scris

,umrul i ci?ra 6 2

1(2 2(3 2(+

*ntec? ,,%u sunt un elev de coal<

11(11 12(11

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

,umrul i ci?ra C 2

2(3 1(2 2(+

)anual =lan model Cei oare Hetoane Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale

$udiere? ,,$lbca-Bpada<

13(11 1"(11

&bservare sistematic =roba oral =roba scris

,umrul i ci?ra 8 2

2(3 1(2 2(+

)anual =lan model Cei oare Hetoane Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale

Aructe - desen

18(11 19(11

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

,umrul i ci?ra 9 2

2(3 1(2 2(+

)anual =lan model Cei oare Hetoane Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale

$nimale slbatice

20(11 24(11

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

,umrul 10 2

2(3 1(2 2(+

i invers -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor #olosind di#erite procedee -identi#icarea mulimilor cu 10 elemente -asocierea mulimii cu 10 elemente cu numrul 10 -repre-entarea scris a numrului 10 prin cele 2 ci#re -e3erciii de numrare cu pas dat -e3erciii de comparare a numerelor, #olosind di#erite repre-entri ale acestora -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor #olosind di#erite procedee --e3erciii de scriere a irului numeric 0-10 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S -e3erciii de continuare a unor modele repetitive repre-entate prin obiecte, desene sau numereS -e3erciii n irul numerelor 0-10? de numrare cu pas dat ,,nainte< i ,,napoi<, de ordonare, completare, compunere, descompunere --e3erciii de scriere a irului numeric 0-10 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S -e3erciii de continuare a unor modele repetitive repre-entate prin obiecte, desene sau numereS -e3erciii n irul numerelor 0-10? de numrare cu pas dat ,,nainte< i ,,napoi<, de ordonare, completare, compunere, descompunere

$ctiviti n !rup

.epet la matematic 1

"e tim, ct timN 1

1(2 2(3 2(4 2(+ 3(1 4(1 4(2 1(2 2(3 2(4 2(+ 3(1 4(1 4(2

)anual =lan model Cei oare Hetoane Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup )anual Cei oare Hetoane Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

2+(11 21(11 ,,*0ipul ci#relor< 2oc de rol

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

Hocul numerelor

2"(11

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

*ntec? ,,-ece ne!ri mititei<

2(12 =rob scris

+nitatea %#9 ,,-dunarea i scderea numerelor naturale de la 0 la 10D


Nr. ore alocate) 2, ore
Detalieri de con3inut
Gnv$ s adun i s scad 1

Perioada) <.,2 1 2,./,


Acti6it3i de 7n63are
- repre-entarea !ra#ic a operaiilor de adunare i scdere prin #olosirea simbolurilor matematice ,, Z<, ,,-] i ,,[< -introducerea conceptelor de adunare i scdere pe ba-a operaiilor cu muimi de obiecte

O4. de re5.
1(3 2(3 3(1

#esurse
=lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Envarea cntecului T6ormi copile dra!<

#epere temporale

!6aluare
&bservare direct

3!12!2009 &bservare sistematic

-e3primarea n cuvinte proprii a modului de lucru #olosit n re-olvarea unor sarcini care solicit operarea cu obiecte i numere -e3erciii de utili-are adecvat a limba2uliui matematic n situaiui cotidiene -dunarea i scderea cu 1 2 1(3 2(3 3(1 - e3erciii de adunare i scdere cu 1 prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -utili-area limba2ului matematic adecvat

$ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

=roba oral =roba scris

-dunarea i scderea cu 0 1

1(3 2(3 3(1

-e3erciii de adunare i scdere cu 0 prin calcul mintalS #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat

-dunarea i scderea cu 2 2

1(3 2(3 3(1

- e3erciii de adunare i scdere cu 2 prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat - e3erciii de adunare i scdere cu 3 prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat -e3erciii de adunare i scdere cu 4prin calcul mintalS #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS

-dunarea i scderea cu 3 2

1(3 2(3 3(1

-dunarea i scderea cu 4 2

1(3 2(3 3(1

=lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare

&bservare direct Hocuri cu numere 4!12 8!12 &bservare sistematic =roba oral =roba scris

&bservare direct Hocuri cu numere 9!12 &bservare sistematic =roba oral =roba scris

Hoc? poe-ie, mi care, desen 10!12 11!12

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

Hocul numerelor 1B!12 16!12

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

'umea

1C!12 18!12

&bservare direct

-e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat

-dunarea i scderea cu B 2

1(3 2(3 3(1

- e3erciii de adunare i scdere cu + prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat - e3erciii de adunare i scdere cu 1 prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat -e3erciii de adunare i scdere cu " i 8 prin calcul mintalS #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat - e3erciii de adunare i scdere cu 9 i 10 prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat - e3erciii de adunare i scdere cu numerele nvate, prin calcul mintal, #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS

-dunarea i scderea cu 6 2

1(3 2(3 3(1

-dunarea i scderea cu C i 8 2

1(3 2(3 3(1

-dunarea i scderea cu 9 i 10 2

1(3 2(3 3(1

.epet la matematic 2

1(3 2(3 3(1

Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual =lan )anual .umrtoare

pove tilor? ,,=ovestea ! telor<

&bservare sistematic =roba oral =roba scris

&bservare direct *ntec? ,,*inci rae notau< B!01!2010 6!01 &bservare sistematic =roba oral =roba scris

70icitori C!01 8!01

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

$udiere? ,,$lbca-Bpada<

12!01 13!01

&bservare sistematic =roba oral =roba scris

Hocul numerelor

14!01 1B!01

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

=rietenia? ,,,idic0ea

19!01 20!01

&bservare direct

-e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n sume sau di#erene de numere -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat "e tim, ct timN 6ro: de evaluare 1 1(3 2(3 3(1 -e3erciii de adunare i scdere cu 0 prin calcul mintalS #olosind spri2in cu obiecte S e3erciii de scriere a operaieiS -e3erciii de observare a le!turii dintre adunare i scdere, #r e#ectuarea probei operaiei -utili-area limba2ului matematic adecvat

Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual Ai e de lucru $ctiviti individuale $ctiviti n !rup, individual

uria <

&bservare sistematic =roba oral =roba scris

21!01 70icitori ,,*0ipul ci#relor< 2oc de rol

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

+nitatea #9 ,,,umerele naturale de la 0 la 20! -dunarea i scderea ?r trecere peste ordinD

Nr. ore alocate) ,< ore


Detalieri de con3inut
4ormarea citirea i scrierea numerelor de la 10 la 20 1

Perioada)22./, 1 ,0./2
Acti6it3i de 7n63are
-!ruparea obiectelor cte 2, 3, 4 \10S -2ocuri de numrare cu obiecte n care !rupele de cte 10 se nlocuiesc cu un alt obiectS -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric i inversS -e3erciii de numrare cu pas dat ,,nainte< i ,,napoi< cu i #r spri2in de obiecte sau deseneS -e3erciii de scriere i citire a numerelor de la 10 la 20( - e3erciii de ordonare i comparare a numerelor de la 10 la 20S -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n -ecile i unitile din care sunt #ormateS -e3erciii de completare a unui ir de numere, descoperind re!ulaS

O4. de re5.
1(3 2(3 3(1

#esurse
=lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale

Acti6it3i transdiscipli8 nare


$udiere? ,,'ebedele slbatice< ,de G(*0r($ndersen

#epere temporale

!6aluare
&bservare direct

22!01!2010 &bservare sistematic =roba oral =roba scris

*rdonarea i compararea numerelor naturale de la 10 la 20 2

1(3 2(3 3(1

,epovestire ,,'ebedele slbatice<,de G(*0r($ndersen

&bservare direct 26!01 2C!01 &bservare sistematic =roba oral

-e3erciii de scriere a unui ir numeric 10-20 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S

$ctiviti individuale $ctiviti n !rup

=roba scris

-dunarea numerelor ?ormate din eci cu numere ?ormate din unit$i 1

1(3 2(3 3(1

- nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor oral i n scris a unui numr #ormat din -eci cu un numr #ormat din uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din uniti dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti cu un numr #ormat din uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -e3erciii de anali- a prilor componente ale unei problemeS -re-olvarea de probleme cu obiecte sau desene i veri#icarea re-ultatului prin numrareS -re-olvarea de probleme de tipul aI:O<, aF:O<, n care a, : sunt numere dateS -e3erciii de trans#ormare a problemelor pstrnd numerele nesc0imbateS -sc0imbarea umerelor ntr-o problem dat, cu pstrarea tematiciiS -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS

=lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

&bservare direct Hocuri cu numere 28!01 &bservare sistematic =roba oral =roba scris &bservare direct 29!01 9!02 &bservare sistematic =roba oral =roba scris

2cderea numerelor naturale ?ormate din unit$i din numere ?ormate din eci i unit$i 2

1(3 2(3 3(1

Hoc? poe-ie, mi care, desen

-dunarea numerelor naturale ?ormate din eci i unit$i cu numere ?ormate din unit$i 2

1(3 2(3 3(1

Hocul numerelor 10!02 11!02

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris &bservare direct

.e olv pro:leme 2

1(3 2(3 3(1

)anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri cu numere

12!02 16!02

&bservare sistematic =roba oral =roba scris

.epet la matematic 2

1(3 2(3 3(1

& veri?ic Fpro: de evaluare 1

1(3 2(3 3(1

- #ormularea de probleme pronind de la numere dateS -e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-20,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS - #ormularea de probleme pronind de la numere dateS -e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-20,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS

)anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

Hocuri cu numere

1C!02 18!02

Ai e de lucru $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

70icitori

19!02

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

+nitatea #%9 ,,,umerele naturale de la 0 la 100D

Nr. ore alocate) 9 ore


Detalieri de con3inut
4ormarea, citirea i scrierea numerelor naturale de la 20 la 30 1

Perioada)2<./2 1 =./<
O4. de re5.
1(3 2(3 3(1

Acti6it3i de 7n63are
-!ruparea obiectelor cte 2, 3, 4 \10S -e3erciii de !rupare i re!rupare a obiectelorS -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric i inversS -e3erciii de numrare cu pas dat ,,nainte< i ,,napoi< cu

#esurse
=lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane

Acti6it3i transdiscipli8 nare


$udiere? ,,=ovestea ! telor< ,de 7(*o buc

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob practic

23!02

i #r spri2in de obiecte sau deseneS -e3erciii de scriere i citire a numerelor de la 20 la 30( *rdonarea i compararea numerelor naturale de la 20 la 30 1 1(3 2(3 3(1 - e3erciii de ordonare i comparare a numerelor de la 20 la 30S -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n -ecile i unitile din care sunt #ormateS -e3erciii de completare a unui ir de numere, descoperind re!ulaS -e3erciii de scriere a unui ir numeric 0-30 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S -!ruparea obiectelor cte 2, 3, 4 \10S -e3erciii de !rupare i re!rupare a obiectelorS -e3erciii de trecere de la irul obiectual la irul numeric i inversS -e3erciii de numrare cu pas dat ,,nainte< i ,,napoi< cu i #r spri2in de obiecte sau deseneS -e3erciii de scriere i citire a numerelor de la 30 la 100( - e3erciii de ordonare i comparare a numerelor de la 30 la 100S -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n -ecile i unitile din care sunt #ormateS -e3erciii de completare a unui ir de numere, descoperind re!ulaS -e3erciii de scriere a unui ir numeric 0-100 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S - e3erciii de ordonare i comparare a numerelor de la 0 la 100S -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n -ecile i unitile din care sunt #ormateS -e3erciii de completare a unui ir de numere, descoperind re!ulaS -e3erciii de scriere a unui ir numeric 0-100 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S - e3erciii de ordonare i comparare a numerelor de la 0 la 100S -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n -ecile i unitile din care sunt #ormateS -e3erciii de completare a unui ir de numere, descoperind re!ulaS -e3erciii de scriere a unui ir numeric 0-100 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S

4ormarea, citirea i scrierea numerelor naturale de la 30 la 100 1

1(3 2(3 3(1

$ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup =lan )anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

,epovestire ,,=ovestea ! telor<, de 7(*o buc

24!02

=roba oral

6esen ,,7 te pe lac<

2B!02

=roba oral

*rdonarea i compararea numerelor naturale de la 30 la 100 2

1(3 2(3 3(1

*ntec?,,Dulea i !sca< 26!02 2!03 =roba oral

.epet la matematic 2

1(3 2(3 3(1

Hocul numerelor 3!03 4!03 =roba oral

& veri?ic Fpro: de evaluare sumativ 1

1(3 2(3 3(1

Ai e de lucru $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri cu numere

B!03

=roba oral

+nitatea #%%9 ,,-dunarea i scderea numerelor naturale de la 0 la 30 ?r trecere peste ordinD

Nr. ore alocate) ,< ore


Detalieri de con3inut
-dunarea numerelor ?ormate din eci cu numere ?ormate din unit$i 1

Perioada)0./< 1 </./<
Acti6it3i de 7n63are
-nsu irea al!oritmului de adunare, oral i n scris a unui numr #ormat din -eci cu un numr #ormat din uniti -veri#icarea re-ultatelor adunrii cu a2utorul obiectelor -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date obiectual sau #i!urate prin desene simple -nsu irea al!oritmului de scdere, oral i n scris a unui numr #ormat din uniti dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor adunrii cu a2utorul obiectelor -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date obiectual sau #i!urate prin desene simple - nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti cu un numr #ormat din uniti

O4. de re5.
1(3 2(3 3(1

#esurse
Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual Hetoane

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Hoc de rol? ,,'a cumprturi<

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob practic

9!03

2cderea numerelor naturale ?ormate din unit$i din numere ?ormate din eci i unit$i 1 -dunarea numerelor ?ormate din eci i unit$i cu numere ?ormate din

1(3 2(3 3(1

Hoc? ,,%u spun una, tu spui multeU<

10!03

=roba oral

1(3 2(3 3(1

Hocuri cu numere

11!03

=roba oral

unit$i 1

2cderea numerelor naturale ?ormate din unit$i din numere ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

-dunarea numerelor ?ormate din eci i unit$i cu numere ?ormate din eci 1

1(3 2(3 3(1

2cderea numerelor naturale ?ormate din eci din numere ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

-dunarea numerelor naturale ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

2cderea numerelor naturale ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

.e olv pro:leme 2

1(3 2(3

-veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din uniti dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date - nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti cu un numr #ormat din -eci -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -e3erciii de anali- a prilor componente ale unei problemeS

$ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hoc? poe-ie, mi care, desen 12!03 =roba oral

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

,,*nd i pe unde traversm stradaV<

16!03

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

,,;tim s circulmU< concurs 1C!03

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual

Hocul numerelor 18!03 =roba oral

Hocul numerelor 19!03

23!03 24!03

=roba oral

3(1

.epet la matematic 2

1(3 2(3 3(1

& veri?ic Fpro: de evaluare 1

1(3 2(3 3(1

-re-olvarea de probleme cu obiecte sau desene i veri#icarea re-ultatului prin numrareS -re-olvarea de probleme de tipul aI:O<, aF:O<, n care a, : sunt numere dateS -e3erciii de trans#ormare a problemelor pstrnd numerele nesc0imbateS -sc0imbarea umerelor ntr-o problem dat, cu pstrarea tematiciiS -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS - #ormularea de probleme pronind de la numere dateS -e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-30,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS - #ormularea de probleme pronind de la numere dateS -e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-30,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS

Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri cu numere

)anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri cu numere

2B!03 26!03

=roba oral

Ai e de lucru $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

70icitori 30!03

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

+nitatea #%%%9 ,,-dunarea i scderea numerelor naturale de la 0 la 100 ?r trecere peste ordinD

Nr. ore alocate) ,= ore


Detalieri de con3inut
-dunarea numerelor ?ormate din eci 1

Perioada)<,./< 1 </./.
Acti6it3i de 7n63are
-nsu irea al!oritmului de adunare, oral i n scris a numerelor #ormate din -eci -veri#icarea re-ultatelor adunrii cu a2utorul obiectelor -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date obiectual sau #i!urate prin desene simple -nsu irea al!oritmului de scdere, oral i n scris, a numerelor #ormate din -eci -veri#icarea re-ultatelor adunrii cu a2utorul obiectelor -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date obiectual sau #i!urate prin desene simple - nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci cu un numr #ormat din uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din uniti dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti cu un numr #ormat din -eci

O4. de re5.
1(3 2(3 3(1

#esurse
Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Acti6it3i transdiscipli8 nare


$udiere? ,,*ei trei purcelu i< de >()i0ailov

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob practic

31!03

2cderea numerelor naturale ?ormate eci 1

1(3 2(3 3(1

,epovestire ,,*ei trei purcelu i< de >()i0ailov

1!04

=roba oral

-dunarea numerelor ?ormate din eci cu numere ?ormate din unit$i 1

1(3 2(3 3(1

Hocuri cu numere

2!04

=roba oral

2cderea numerelor naturale ?ormate din unit$i din numere ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hoc? poe-ie, mi care, desen 13!04 =roba oral

-dunarea numerelor naturale ?ormate din eci i unit$i cu numere ?ormate

1(3 2(3 3(1

Ai e de lucru )anual Hetoane

Hocul numerelor

14!04

=roba oral

din eci 1

2cderea numerelor naturale ?ormate din eci din numere ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

-dunarea numerelor ?ormate din eci i unit$i cu numere ?ormate din unit$i 1

1(3 2(3 3(1

2cderea numerelor naturale ?ormate din unit$i din numere ?ormate din eci i unit$i 1

1(3 2(3 3(1

-dunarea numerelor naturale ?ormate din eci i unit$i cu numere ?ormate din eci i unit$i 2

1(3 2(3 3(1

2cderea numerelor naturale ?ormate din eci i unit$i din numere ?ormate din eci i unit$i 2

1(3 2(3 3(1

-veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date - nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti cu un numr #ormat din uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor, oral i n scris, a unui numr #ormat din uniti dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a adunrilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti cu un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date -nsu irea al!oritmului de e#ectuare a scderilor,oral i n scris, a unui numr #ormat din -eci i uniti dintr-un numr #ormat din -eci i uniti -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -compunerea de probleme pornind de la numere date

$ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocul numerelor 1B!04

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

16!04

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

20!04

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

,,*alculea- i desenul completea-< 2oc

21!04 22!04

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Entrebri vesele pentru copii istei( 23!04 2C!04

.epet la matematic 2

1(3 2(3 3(1

& veri?ic Fpro: de evaluare 1

1(3 2(3 3(1

-e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-100,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS - #ormularea de probleme pronind de la numere dateS -e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-100,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul -re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS

)anual .umrtoare Cei oare Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri cu numere

28!04 29!04

=roba oral

Ai e de lucru $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

70icitori 30!04

&bservare direct &bservare sistematic =roba oral =roba scris

+nitatea %L9 ,,4iAuri AeometriceD

Nr. ore alocate) < ore


Detalieri de con3inut
4orme plane 1

Perioada)../= 1 -./=
O4. de re5.
1(4 1(+

Acti6it3i de 7n63are
-identi#icarea #ormelor plane n modele simulate i n natur -!ruparea unor obiecte dup anumite criterii stabilite -po-iionarea obiectelor n spaiu 4stn!a, dreapta, sus, 2os, interior, e3terior5 -completarea unor iruri de obiecte dup o anumit re!ul

#esurse
)anual ,i!l *ulori )etoda activ-participativ $ctivitate #rontal, individual, n perec0i

Acti6it3i transdiscipli8 nare


Aorme plane

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob practic

4!0B

2(2

4iAuri Aeometrice 1

1(4 1(+ 3(1

"e tim, ct timN Fpro: de evaluare sumativ 1

1(3 2(3 3(1

-identi#icarea i denumirea #i!urilor !eometrice ? dreptun!0i, ptrat, triun!0i, cerc -recunoa terea #ormei obiectelor din mediul ncon2urtor -selectarea #i!urilor !eometrice cunoscute dintre alte #orme plane -descrierea verbal a #i!urilor !eometrice ntlnite -desenarea #ormelor plane cu ablon iRsau mna liber -decuparea unor #i!ure desenate -identi#icarea interiorului i e3teriorului unei #i!ure !eometrice -e3erciii de recunoa tere, numire, descriere, clasi#icare a #i!urilor !eometrice nvate

)anual Ai!ure !eometrice ;abloane Hetoane ,i!l Cee de c0ibrit )etoda activ-participativ $ctivitate #rontal, independent, n !rup Ai e de lucru )anual =iese din lemn $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

*ola2-#i!uri !eometrice

B!0B

=roba oral

6!0B

=roba oral

+nitatea L9 ,,&surarea mrimilorD

Nr. ore alocate) 9 ore


Detalieri de con3inut
&surarea lunAimii 1

Perioada):./= 1 2/./=
O4. de re5.
1(1 2(3 3(1 2(4

Acti6it3i de 7n63are
-e3erciii-2oc de msurare a lun!imii unor obiecte #olosind uniti nestandard 4creion, !um, palm, pas etc(5S -ale!erea etalonului potrivit pentru o anumit msurtoareS -e3erciii de msurare a unor obiecte #olosind etaloane

#esurse
Ai e de lucru )anual 6i#erite obiecte $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Acti6it3i transdiscipli8 nare


'umea insectelor? ,,7ndcelul<, de %(Aara!o memorare

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob practic

C!0B

&surarea capacit$ii vaselor 1

1(1 2(3 3(1 2(4

&sor masa corpurilor 1

1(1 2(3 3(1 2(4

&surarea timpului 2

1(1 2(3 3(1 2(4

.epet la matematic 2

1(1 3(1 2(4

di#eriteS consemnarea re-ultatelor i discutarea lorS -e3erciii de ordonare a unor obiecte dup dimensiune, prin comparri succesive i e3primarea re-ultatelor 4,,mai lun!<Rmai scurt<, ,,mai nalt<R,,mai scund<, ,,cel mai nalt< etc(5 -nre!istrarea n diverse #orme 4desen, numeric5 a re-ultatelor msurtorilor -e3erciii-2oc de msurare a lcapacitii unor vase, #olosind uniti nestandard 4vase de capaciti di#erite5S -ale!erea etalonului potrivit pentru o anumit msurtoareS -e3erciii de msurare capacitii unor vase #olosind etaloane di#eriteS consemnarea re-ultatelor i discutarea lorS -e3erciii de ordonare a unor obiecte dup dimensiune, prin comparri succesive -nre!istrarea n diverse #orme 4desen, numeric5 a re-ultatelor msurtorilor -e3erciii-2oc de msurare a masei unor obiecte #olosind uniti nestandard 4balane improvi-ate etc(5S -ale!erea etalonului potrivit pentru o anumit msurtoareS -e3erciii de msurare a masei unor obiecte #olosind etaloane di#eriteS consemnarea re-ultatelor i discutarea lorS -e3erciii de ordonare a unor obiecte dup dimensiune, prin comparri succesive i e3primarea re-ultatelor 4,,mai !reu<Rmai u or<, ,,cel mai !reu< etc(5 -nre!istrarea n diverse #orme 4desen, numeric5 a re-ultatelor msurtorilor -e3erciii de citire a orei i a 2umtilor de or pe ceasS -e3erciii de locali-are a evenimentelor cotidiene n termenii? ,,nainte<, ,,dup<, ,,n timp ce<S -e3erciii de nre!istrare a unor evenimente pe parcursul unei ore, -ile et(S -2ocuri de #olosire a ceasuluiS -e3erciii de identi#icare a unor date din calendarS -re-olvri de probleme -e3erciii-2oc de msurare cu uniti nestandard a lun!imii, capacitii, masei unor obiecte -ordonarea unor obiecte n #uncie de !rosimea, lun!imea, ntinderea sau #orma lor -ale!erea etalonului potrivit pentru o anumit msurtoareS msurarea acelora i obiecte #olosind etaloane de #orme i mrimi di#erite

Ai e de lucru )anual Dase capaciti di#erite $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri de msurare a capacitii vaselor

11!0B

=roba oral =rob practic

Ai e de lucru )anual 6i#erite obiecte Calane improvi-ate $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri de comparare a masei animalelor din ima!ini

12!09

=roba oral =rob practic

Ai e de lucru )anual *easuri din carton *alendar $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

=ro!ramul -ilnic al colarului 13!0B 14!0B =roba oral =rob practic

Hocuri cu uniti de msur

18!0B 19!0B

=roba oral =rob practic $utoevaluare

"e tim, ct timN Fpro: de evaluare 1

1(1 3(1 2(4

-consemnarea re-ultatelor i discutarea lor -recunoa terea necesitii unui etalon comun pentru e#ectuarea unor comparaii -descrierea verbal a procedurii de msurare i comparare a obiectelor -re-olvarea unor probleme simple le!ate de situaii practice de msurare a mrimilor -e3erciii-2oc de msurare cu uniti nestandard a lun!imii, capacitii, masei unor obiecte -ordonarea unor obiecte n #uncie de !rosimea, lun!imea, ntinderea sau #orma lor -ale!erea etalonului potrivit pentru o anumit msurtoareS msurarea acelora i obiecte #olosind etaloane de #orme i mrimi di#erite -consemnarea re-ultatelor i discutarea lor -recunoa terea necesitii unui etalon comun pentru e#ectuarea unor comparaii -descrierea verbal a procedurii de msurare i comparare a obiectelor -re-olvarea unor probleme simple le!ate de situaii practice de msurare a mrimilor

Ai e de lucru )anual Hetoane $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocuri cu uniti de msur

20!0B

=rob scris

+nitatea L%9 ,,.ecapitulare ?inalD

Nr. ore alocate) ,< ore


Detalieri de con3inut
,umerele naturale de la 0 la 100 2

Perioada)2,./= 1 ,,./Acti6it3i de 7n63are


- e3erciii de ordonare i comparare a numerelor de la 0 la 100S -e3erciii de compunere i descompunere a numerelor n -ecile i unitile din care sunt #ormateS

O4. de re5.
1(1 2(3 3(1 2(4

#esurse
Ai e de lucru )anual 6i#erite obiecte $ctiviti #rontale

Acti6it3i transdiscipli8 nare


$udiere? ,,'ebedele slbatice< ,de G(*0r($ndersen

#epere temporale

!6aluare
=roba oral =rob practic

21!0B 2B!0B

*pera$ii de adunare i scdere 3

1(1 2(3 3(1 2(4

-e3erciii de completare a unui ir de numere, descoperind re!ulaS -e3erciii de scriere a unui ir numeric 0-100 4n ordine cresctoareRdescresctoare5S -e3erciii de e#ectuare a adunrilor i scderilor n concentrul 0-100,oral i n scrisS -veri#icarea re-ultatelor cu a2utorul obiectelor -e3primarea cu voce tare a etapelor de calcul

$ctiviti individuale $ctiviti n !rup

6ro:leme 3

1(1 2(3 3(1 2(4

4iAuri Aeometrice i unit$i de msur 1

1(1 2(3 3(1 2(4

/valuare ?inal 1 Kocuri matematice 3

1(1 3(1 2(4

- re-olvarea de probleme n care numerele sunt date de desene simple -e3erciii de sc0imbare a componentelor unei probleme #r ca tipul de problem s se sc0imbeS -#ormularea de probleme cu spri2in concret n obiecte sau deseneS -#ormularea de probleme pronind de la o tem datS - #ormularea de probleme pronind de la numere dateS -e3erciii de recunoa tere, numire, descriere, clasi#icare a #i!urilor !eometrice nvate -e3erciii-2oc de msurare cu uniti nestandard a lun!imii, capacitii, masei unor obiecte -ordonarea unor obiecte n #uncie de !rosimea, lun!imea, ntinderea sau #orma lor -ale!erea etalonului potrivit pentru o anumit msurtoareS msurarea acelora i obiecte #olosind etaloane de #orme i mrimi di#erite -consemnarea re-ultatelor i discutarea lor -recunoa terea necesitii unui etalon comun pentru e#ectuarea unor comparaii -descrierea verbal a procedurii de msurare i comparare a obiectelor -re-olvarea unor probleme simple le!ate de situaii practice de msurare a mrimilor -

Ai e de lucru )anual Dase capaciti di#erite $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual 6i#erite obiecte Calane improvi-ate $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup Ai e de lucru )anual *easuri din carton *alendar $ctiviti #rontale $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

,epovestire ,,'ebedele slbatice<,de G(*0r($ndersen

26!0B 2C!0B 28!0B

=roba oral =rob practic

=roba oral =rob practic Hocuri cu numere 1!06 2!06 3!06

*on#ecionm ceasul

4!06

=roba oral =rob practic

Ai e de lucru $ctiviti individuale $ctiviti n !rup

Hocul numerelor

8!06 9!06 10!06 11!06

=roba scris

OB !CT "! CAD#$ % D! #!&!# N'() -ria curricular9 4atematic i ;tiin#e

&-,+-L+L +0%L%5-09 "unoaterea mediului, 3umitra .adu, #iorela -nastasiu, /!3!6!, .!-!, 'ucureti, 200C ,r!cr! 1( 2( 3( 2/&/20.+L 2em! % 2em! al %%-lea /&/$' ,.!*./ 1" 1" 24

,. De>6oltarea capacit3ilor de o4ser6are; explorare ?i 7n3ele@ere a realit3ii din mediul 7nconAurtor 1(1( s descrie caracteristici ale mediului social i cultural 1(2( s identi#ice caracteristici ale corpurilor din mediul #i-ic 1(3( s enumere caracteristici speci#ice ale unor vieuitoare din mediul apropiat 1(4( s observe i s denumeasc #enomene din mediul ncon2urtor 1(+( s indice unele #enomene din mediul ncon2urtor 2. Cunoa?terea; 7n3ele@erea ?i utili>area 7n comunicare a unor termeni speci5ici; pentru a descrie 5enomene o4ser6ate 7n mediul 7nconAurtor 1(1( s utili-e-e un limba2 speci#ic tiinelor naturii n descrierea unor vieuitoare, #enomene din mediul ncon2urtor 1(2( s #ormule-e ntrebri n le!tur cu #enomenele observate 1(3( s utili-e-e simboluri i in#ormaii re#eritoare la #enomene observate n mediul ncon2urtor <. &ormarea unei atitudini po>iti6e 5a3 de mediul 7nconAurtor; prin stimularea interesului 5a3 de pstrarea unui mediu echili4rat ?i exersarea unor deprinderi de 7n@riAire ?i ocrotire a acestuia 3(2( s identi#ice ci prin care poate contribui la meninerea unei viei sntoase a plantelor i a animalelor 3(3( s participe la aciuni de n!ri2ire i prote2are a vieuitoarelor 3(4( s preci-e-e cteva re!uli de i!ien a corpului i a alimentaiei pe ba-a in#ormaiilor primite

6L-,%4%"-./ "-L/,3-.%20%"(

,r! crt! %!

+nitatea de nv$are &ediul social i cultural

*!. ! 1(1, 3(1, 2(3( 1(2, 2(1, 3(1, 1(3(

"on$inuturi 'ocuina mea ;coala n care nv 'ocalitatea mea 415 'ocalitatea mea 425 7rdina de le!ume 'ivada =lantele din cmp =durea $nimale domestice $nimale slbatice 7rdina colii i ]*olul viu< ,ecapitulare %valuare =loaia( Aul!erul i tunetul .insoare( Dntul $notimpurile *alendarul naturii /oamna ,oadele toamnei 9arna Cucuriile iernii =rimvara $ctiviti de primvar Dara ,ecoltele verii > ne pstrm santate *e mncmV *um mncmV *e pot #ace ntr-o -i > prote2m natura > ocrotim animalele 'ectur? ]'aud pdurii< ,ecapitulare %valuare ,ecapitulare #inal %valuare #inal 'ectur ]Deveriele<, ];i animalele se spal<

,r! ore 4 ore

2ptmna 14

*:s!

P#O !CTA#!A $N T(' *O# D! +N"('A#!

%%!

6lante i animale

13 ore

+ 1"

%%%!

4enomene ale naturii

1(4, 1(+, 2(3, 1(3(

9 ore

19

%# #!

/duca$ie pentru sntate 6rote;area mediului #ecapitulare 5inal

1(2, 2(1, 2(2 1(1, 1(4, 1(+, 2(2, 2(3, 3(1, 3(2(

3 ore + ore

10 12 13 - 1"

%! +nitatea9 &ediul social i cultural

Nr. ore alocate) .ore


"on$inuturi i detalieri de con$inut 1! Locuin$a mea

*:! re?!
1(1, 3(1, 2(3(

Perioada) ,../0 1 /=.,/ -ctivit$i de nv$are


descrierea locuinei proprii 4cas, vil, apartament5S conoa terea utilitii spaiilor de locuit 40ol, buctrie, dormitor, su#ra!erie, baie, etc5S decuparea din reviste i lipirea elementelor componente ale unei camere 4la ale!ere dormitor, buctrie, baie, etc5 cunoa terea colii, a spaiilor colare, a denumirii lor i utilitii acestora? sala de clas, clasele vecine, 0ol, !rupuri sanitare, curtea coliiS recunoa terea n ima!ini a satului i a obiectivelor culturale i socialeS denumirea activitilor speci#ice oamenilor de la sat( vi-ite n localitateS discuii cu oamenii an!a2ai n insti tuii sociale culturale pe care copiii le vi-itea-S #oto!ra#ierea instituiilor vi-itateS recunoa terea 4n ima!ini sau n realitate5 i denumirea unor obiective sociale,culturale,reli!ioase,economice, istorice din mediul apropiat 4 localitatea natal5S comunicarea oral a observaiilor i impresiile re-ultate ca urmare a vi-itrii localitiiS

.esurse

,r!ore 3ata
1 or 14 9K

/valuare
-observarea sistematic -c0estionare oral -prob practic -observarea sistematic -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

-conversaia -e3erciiul -munc independent -reviste, #oar#ec, lipici -observarea sistematic -conversaia -e3plicaia -manual, plan e -observarea sistematic -conversaia -e3plicaia -observarea sistematic -conversaia -e3plicaia

2! )coala n care nv$

1(1, 1(2, 2(1( 1(1, 3(1, 2(3( 1(1, 3(1, 2(3(

1 or 21 9K

3! Localitatea mea =1>

1or 28 9K

4! Localitatea mea =1%>

1 or +K

B! /valuare

%%! +nitatea9 6lante i animale

Nr. ore alocate) ,<ore


"on$inuturi i detalieri de con$inut 1! 8rdina de leAume

Perioada) ,2.,/ 1 ,9./, *:! re?!


1(1, 2(1, 3(1, 1(3(

-ctivit$i de nv$are
recunoa terea i denumirea prilor componente ale unei plante 4rdcin, tulpin, #run-e, #ructe, #lori5 recunoa terea i colorarea unor le!umeS observarea unor plante din mediul apropiat al copilului iRsau de la colul viu al claseiS

.esurse
-conversaia -e3erciiul -munc independent -plan e, creioane colorate, le!ume -conversaia -e3erciiul -munc independent -prob practic -munc individual -plan e, #ructe, plastelin

,r!ore 3ata
1 or 12 K

/valuare
-observarea sistematic -c0estionare oral

2! Livada

1(2, 2(1, 3(1, 1(3(

recunoa terea i denumirea prilor componente ale unui pom #ructi#er, recunoa terea i denumirea prilor componente ale unui #ruct 4coa2, pulp, semine5 con#ecionarea din plastilin a #ructelor pre#erate(

1 or 19 K

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral

3! 6lantele de cmp

1(2, 2(1, 3(1, 1(3(

#acan$a de o sptmn recunoa terea i denumirea prilor componente ale unei plante 4rdcin, tulpin, #run-e, #lori, #ructe, semine5S denumirea i recunoa terea unor plante cultivate de ctre omS 9denti#icarea unor plante slbaticeS ,ecunoa terea unor plante i utili-area lor de ctre om( recunoa terea i denumirea plantelor care cresc n pdureS identi#icarea i colorarea unor plante de pdureS evocarea importanei plantelor pentru oameniS n!ri2irea i ntreinerea -onelor ver-i din mediul n care trim

4! 6durea

1(2, 2(1, 3(1(

/valuare B! -nimale domestice 1(2, 2(1, 3(1 observarea i denumirea animalelor din ima!iniS e3erciii de recunoa tere a prilor componente ale corpului unui animal(

-conversaia -e3erciiul -munc independent -prob practic -munc individual -plan e cu plante cultivate i plante slbatice -conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -prob practic -munc individual -plan e, ima!ini cu plante slbatice -creioane colorate -#i e de evaluare -conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent

1 or 21K

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

1 or 9 K9

11K9 2 ore 23 K9 30K9

-evaluare sumativ -observarea sistematic -probe practice -c0estionare

oral 6! -nimalele sl:atice 1(2, 2(1, 3(1 recunoa terea i denumirea animalelor din ima!ini e3erciii de recunoa tere a prilor componente ale corpului unui animal colorarea animalelor din #i e lecturi ce cuprind curio-iti despre animale #acan$a de "rciun C! 8rdina colii i H"ol$ul viuD 1(2, 2(1, 3(1 1(3( ale!erea n curtea colii a unui Tcol< al clasei i n!ri2irea acestuiaS evocarea importanei n!ri2irii unei planteS recunoa terea adresei de domiciliuS recunoa terea adresei coliiS denumirea obiectivelor socio-culturale ale localitii locale recunoa terea i identi#icarea plantelor i animalelor nvate( -conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -lucru individual i pe !rupe -#i e de lucru -#i e de evaluare 1 or 49 -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -evaluare sumativ -plan e, ima!ini cu plante slbatice -#i e de lucru -$tlas -oolo!ic 2 ore "K99 14K99 -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

8! .ecapitulare

1 or 119

9! /valuare

18 9

%%%! +nitatea9 4enomene ale naturii

Nr. ore alocate) 0ore


"on$inuturi i detalieri de con$inut 1! 6loaia! 4ulAerul i tunetul

Perioada) 2=./, 1 20./< *:! re?!


1(4, 1(+, 2(3, 1(3(

-ctivit$i de nv$are
observarea i comentarea unor sc0imbri meteorolo!ice pe care elevii le pot identi#ica n mediul ncon2urtorS urmrirea unei -ile ploioase? #ul!erul i tunetul ordinea n care apar acesteaS evocarea importanei ploii pentru naturS

.esurse
-conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -plan e didactice -#i e de lucru -conversaia -e3plicaia -2ocul didactic -#rontal, pe !rupe -#i e de lucru -conversaia -lucrul individual, n !rup -munca cu manualul -#i e de lucru, mac0ete, plan e

,r!ore 3ata
1 or 2+9

/valuare
-observarea sistematic -c0estionare oral

2! ,insoarea! #ntul

1(4, 1(+, 2(3, 1(3(

nre!istrarea sc0imbrilor meteorolo!ice utili-nd simboluriRdeseneS 9denti#icarea di#erenelor dintre cele dou #enomen? ninsoarea ploaiaS iomentarea activitilor oamenilor n #uncie de vreme i anotimp enumirea i recunoa terea anotimpurilor dup ima!iniS identi#icarea anotimpului dup ima!inea unei plante 4copac5S recunoa terea unor caracteristici ale anotimpurilor i redarea i redarea lor prin diverse mi2loace 4desene, lucrri din plastelin, !0icitori, poe-ii, povestiri5 denumirea -ilelor saptmnii identi#icarea din plan e a vremii? -i de ploaie, -i cu ploaie i #ul!ere, -i cu vnt, -i cu soare, -i cu soare i noriS e#ectuarea unui calendar al naturii prin desenare i colorare(

1 or 8 99

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral

3! -notimpurile

1(4, 1(+, 2(3, 1(3(

1 or 1+ 99

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

4! "alendarul naturii

1(4, 1(+, 2(3, 1(3(

-conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -plan e didactice -#i e de lucru -conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -plan e didactice -#i e de lucru

1 or 2299

B! 0oamna! .oadele toamnei

1(+, 2(2, 3(1, 2(1(

e3erciii de descriere a anotimpuluiS e3( de identi#icare i memori-are a lunilor anotimpului toamna e3( de identi#icare i caracteri-area #enomenelor speci#iceS e3erciiu-2oc? ,ecunoa te anotimpulU evocarea importanei anotimpuluiS 2ocuri de identi#icare a le!umelor, cerealelor, #ructelor care se recoltea- toamna(

1 or 1 999

6! %arna! 'ucuriile iernii

1(+, 2(2, 3(1, 2(1(

C! 6rimvara! -ctivit$i de primvar

8! #ara!.ecoltele verii

1(+, 2(2, 3(1, 2(1( 1(1, 1(3, 1(4, 1(+, 2(3( 1(1, 1(3, 1(4, 1(+, 2(3, 3(1(

9! /valuare

e3erciii de identi#icare i memori-are a lunilor anotimpului iarnaS e3( de descriere a anotimpului iarnaS identi#icarea semnelor speci#iceS redarea prin desene a caracteristicilor anotimpului iarnaS identi#icarea i evocarea importanei T>rbtorilor de iarn< !0icitori, poe-ii, cntece speci#ice anotimpului iarna i srbtorilor acestui anotimp? descrierea anotimpului primvaraS e3erciii de identi#icare i descriere a #enomenelor speci#ice primveriiS selectarea, decuparea i aplicarea n casete date a ctorva ima!ini speci#iceS denumirea lunilor de primvarSiniierea unor dialo!uri despre primvarS memorarea unor versuri, !0icitori i interpretarea unor cntece de primvar e3erciii de observare a ima!inilor despre var #ormulare de propo-iiiS denumirea lunilor de varS observarea unor #enomene n natur sau pe plan S completarea calendarului naturii pentru o sptmnS denumirea activitilor oamenilor n timpul veriiS 2ocuri de identi#icare a le!umelor, cerealelor, #ructelor care se recoltea- vara #acan$a de 6ate

-conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -plan e didactice -#i e de lucru, poe-ii, !0icitori, cntece

1 or 8 999

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

-conversaia -e3plicaia -problemati-area -munc independent -plan e didactice -#i e de lucru, poe-ii, !0icitori, cntece -convorbirea -asaltul de idei -observarea diri2at -elemente de problemati-are -plan e didactice -#i e de lucru -#rontal, individual

1 or 1+ 999

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

1 or 22 999

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

1or 29999

%#! +nitatea9 /duca$ie pentru sntate

Nr. ore alocate) <ore

Perioada) ,2./. 1 2-./.

"on$inuturi i detalieri de con$inut 1! 2ne pstrm sntatea

*:! re?!
1(2, 2(1, 2(2, 3(3(

-ctivit$i de nv$are
e3erciii de evideniere a asemnrilor i di#erenelor dintre se3e i rase umaneS e3erciii-2oc de punere n valoare a re!ulilor de i!ien personalS nvarea i corectarea po-iiei n barcS denumirea unor activiti des# urate n timpul -ilei i preci-area msurilor ce trebuie luate pentru prevenirea accidentelorS e3erciii de ntocmire a unui meniu -ilnicS e3erciii privind i!iena alimentaieiS eleborarea unei povestiri pe tema ? *um ne a teptm musa#irii la masV e3erciii de cunoa tere a re!ulilor de i!ien alimentar

.esurse
-observarea -2ocul didactic -convorbirea -asaltul de idei -problemati-area -munc independent -plan e didactice despre corpul uman -#i e de lucru -conversaia -e3plicaia -2ocul didactic -convorbirea -asaltul de idei -plan e didactice despre corpul uman -#i e de lucru -observarea -2ocul didactic -convorbirea -asaltul de idei -plan e didactuice -#i e de lucru

,r!ore 3ata
1 or 12 9D

/valuare
-observarea sistematic -c0estionare oral

2! "e mncmN "um mncmN

1(2, 2(1, 2(2, 3(3(

1 or 19 9D

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

3! "e pot ?ace ntrFo iN

1(2, 2(1, 2(2, 3(3(

e3erciii de ntocmire a pro!ramului -ilnic al colaruluiS identi#icarea orelor importante dintr-o -iS e3erciii de recunoa tere ale celor mai importante evenimente dintr-o -i de lucruS e3erciii de di#ereniere a timpului cnd lucrm i cnd ne odi0nimS descrierea prin cuvinte proprii a unor ima!ini ce cuprind diverse activitiS

1 or 21 9D

#! +nitatea9 6rote;area mediului

Nr. ore alocate) =ore


"on$inuturi i detalieri de con$inut 1! 2 prote;m natura

*:! re?!
1(1, 1(4, 1(+, 2(2, 2(3, 3(1, 3(2(

-ctivit$i de nv$are
e3erciii de observare de ima!ini, plan e didactice i #ormulare de enunuriS e3erciii de preci-are a aciunilor prin care copii pot contribui la prote2area mediuluiS cunoa terea importanei re#olosirii de eurilorS elaborarea unui panou R a#i cu prote2area mediuluiS emiterea propriilor 2udeci re#eritoare la #elul cum au !ri2 de naturS cunoa terea re!ulilor de comportare civili-at ntr-o e3cursie n 6elta 6unrii( e3empli#icare prin ima!ini a unor msuri de prote2are a animalelorS pre-entarea unor aciuni ce au in#luene ne!ative asupra animalelorS lecturarea unor poe-ii? T*elu ul c0iop<, 7ndcelul<, )otanul pedepsit< memori-area a dou stro#e din poe-ia T'aud pdurii< de =assionaria >toicescu e3erciii de identi#icare n poe-ie a cuvintelor care evidenia- importana pdurii identi#icarea dup ima!ini a anotimpurilorS recunoa terea anotimpurilor dup caracteristicile lorS identi#icarea anotimpurilor dup activitile des# urate de oameni? semnare, n!ri2irea culturilor, recoltare, 0ibernare 4#r utili-area terminolo!iei5S

Perioada) /<./= 1 /:./.esurse ,r!ore /valuare 3ata


-observarea -2ocul didactic -convorbirea -asaltul de idei -problemati-area -munc independent -plan e didactice despre corpul uman -#i e de lucru -panouRa#i creioane colorate, lipici, ima!ini decupate din reviste -observarea -2ocul didactic -convorbirea -asaltul de idei -problemati-area -%lena Aara!o - =oe-ii -convorbirea -observarea comportamentului de cititor i asculttor -lucrul cu manualul -observarea -2ocul didactic -convorbirea -asaltul de idei -problemati-area -munc independent -plan e didactice -#i e de evaluare 1 or 3D -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare

2! 2 ocrotim animalele

2(1, 3(1, 3(2, 2(2,

1 or 10 D

-observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -observarea sistematic -probe practice -c0estionare oral -autoevaluare -evaluare sumativ

3!Lectur9 HLaud pduriiD 8importan3a pdurii

2(1, 3(1, 3(2, 2(2, 1(1, 1(4, 1(+, 2(2, 2(3, 3(1, 3(2(

1 or 1" D

4! .ecapitulare

1 or 31D

B /valuare

1or " D9

2. .ecunoaterea 1! "unoaterea tipurilor i utili area de culori, materialelor, a nonculorilor a instrumentelor i a ?ormelor de spa$iale, lucru i an unor mediul te@nici ncon;urtor speci?ice i pe artelor imaAini plastice -ria curricular9 'rte

,r!cr! 1( 2( 3(

2/&/20.+L 2em! % 2em! al %%-lea /&/$'

,.!*./ 1" 1" 34

OB !CT "! CAD#$ % D! #!&!# N'( 1(1( s se #amiliari-e-e cu materialele de colorat i Yde modelat 1(2( s mnuiasc materialele i instrumentele de lucru 1(3( s #oloseasc te0nica suprapunerii culorilor, a cola2ului i Ya modelrii #ormelor n spaiu 1(4( s utili-e-e materialele, instrumentele de lucru i te0nicile nvate, pentru a e3prima liber idei i sentimente 2(1( s se #amiliari-e-e cu !rupele de culori i nonculori n natur, pe plan e didactice i pe ima!ini 4reproduceri de art5 2(2( Ys discute despre culorile calde i reci, n #uncie de propriile reacii 3! "unoaterea i utili area elementelor de lim:a; plastic 3(1( s obin #orme spontane #olosind culorile i nonculorile 3(2( s obin #orme elaborate pe ba-a prelucrrii #ormelor spontane, valori#icnd di#erenele dintre acestea i #olosind culorile i amestecurile 4! .eali area unor compo i$ii 4(1( s obin culorile binare prin amestecul celor primare 4(2( s obin tonuri prin amestecul unei culori cu o nonculoare, n cantiti di#erite 4(3( s compun supra#ee cu !rupele de culori cunoscute, cu nonculori i cu tonuri 4(4( s compun un spaiu plastic pornind de la #orme spontane

"1

6L-,%4%"-./ "-L/,3-.%20%"(
,r! crt! +nitatea de nv$are *:! de re?! 1(1(S 1(2( 1(3(S 1(4( "on$inuturi )aterialele de lucru i #olosirea lor-creioane colorate, creioane cerate, carioca, pastile i tuburi de culori, pensula, paleta, materiale cu te3turi di#erite, cear, soluie pentru decolorat 4pic5, cerneal, 0rtie colorat ,r! ore 3 2pt! 9R999 *:serva$ii

1(

%nstrumente, materiale i te@nici de lucru

2(

/<presivitatea ?ormelor din natur

3(

"ulori i nonculori

1(2(S 1(3( 1(4(S 3(1( 3(2( 2(1(S 3(1( 3(2(S 4(1( 4(2S 4(3(

>paiul natural i spaiul ima!inar repre-entarea lor plastic

9DR9K

(ulori primare (ulori binare 4#r terminolo!ie5S -obinerea culorilor binare prin amestecul celor primare 0onculorile <onurile culorilor 4reali-area tonurilor nc0ise i desc0ise prin amestecul culorilor cu alb sau ne!ru5 (ulori calde culori reci

"

KRKD9

4(

4orma J element de lim:a; i e<presie artistic

1(4(S 3(1( 3(2(S 4(4( 1(3(S 1(4( 3(1(S 3(2( 4(3(S 4(4(

Forma spontan Forma elaborat obinut prin prelucrarea #ormei spontane &r!ani-area spaiului plastic cu a2utorul unor #orme spontane i elaborate ,e!uli de compunere %3presivitate i ec0ilibru *ompunerea ec0ilibrat a unui spaiu plastic cu mai multe #orme

KD99RKK99

+(

"ompunerea spatiului plastic

KK999R KKD999

""

*ompunerea ec0ilibrat a unei sin!ure #orme

1(

6rocedee de reali are a compo i$iei plastice

1(4S 2(1S 3(1S 3(2 4(1S 4(2 4(4

=rocedee pentru reali-area unor compo-iii plastice? dactilo pictura, 0a urarea, #u-ionarea, diri2area culorii prin su#lare sau stropire, amprentarea, cola2ul etc( 4#r terminolo!ie5 *ompunerea spaiului plastic

KK9KR KKK9D

"8

P#O !CTA#!A $N T(' *O# D! +N"('A#!

+nitatea %9 ,,%nstumente, materiale i te@nici de lucruD


Nr. ore alocate) < ore
3etalieri de con$inut *:! de re?! 1(1S 1(2 1(3S 1(4 -ctivit$i de nv$are .esurse

Perioada),../0 1 29./0
/valuare -ctivit$i transdisciplinare ,,.oi acum suntem colari<- cntec 3ata

1! 6re entarea materialelor de lucru 2( 4olosirea pensulei i a culorilor piAmentP e<erci$ii de ?luidi are a acestora 20e ,ucm de"a pictorii3 3(3esen li:er-T;tiu s amestec culorile singur3

- identi#icarea materialelor de lucru 4pensule, tuburi de culori5 i a modului de a e-are pe mas -desen liber -e3erciii de #olosire a pensulei i a culorilor pi!ment ? cu vr#ul, cu latul, prin a ternere, prin apsare, etc( -e3ercitii de #luidi-are a culorilor pi!ment -e3ercitii de a #olosire a acuarelei mai consistent, mai diluat, cu culori in stare pur, amestecndu-le n di#erite cantiti, obinnd puncte, pete, linii

-pensule, acuarele, apa, caiet de desen, planse -e3plicatia, demonstratia, e3ercitiul - recunoa tere

observarea sistematic

14(09

c0estionare oral

^ >pune ce rec0i-ite lipsesc _ 2oc ,,;colrei i colrie< - cntec

21(09

a materialelor -anali-a unor planse model

autoevaluare 28(09

+nitatea %%9 ,,/<presivitatea ?ormelor din naturD


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut *:! de re?! 1(1( 1(2, 1(3, 1(4( -ctivit$i de nv$are .esurse

Perioada)=.,/ 1 ,-.,,
/valuare -ctivit$i transdisciplinare - *ad #run-ele-2oc - @nde se ascund animalele toamna2oc 3ata

1! .epre entarea plastic a spa$iului natural9 2 (opaci *n !aine de toamn3 2 <oamna peste sat3

-e3erciii de repre-entare liber a spaiului natural -observarea pe ima!ini4reproduceri de art5 a spaiului plastic -compo-iii n care s #oloseasc elemente n vi-iune proprie,precum i elemente #antastice

- caiet desen, pensule, acuarele, plan e model, albume de art(

-observarea sistematic

+(10

"9

-dialo! privind modaliti de observare i interpretare a #ormelor naturale i a le!turilor cu spaiul natural -e3ercice !ra#ice de reali-are a elementului observat -reali-area compo-iiei pe ba-a memoriei vi-uale i aplicarea culorilor n vi-iune proprie prin #olosirea pensulelor, culorilor de ap, creioanelor colorate, etc( 2( .epre entarea plastic a spa$iului imaAinar9 T Frumoasa din po-este3 2 (astelul din basm3 3("ompo i$ii n care s ?oloseasc elemente reale n vi iune proprie 99Flori de toamn99 99(o-ora de frun e99 -e3erciii de or!ani-are a spaiului plastic -reali-area unor compo-iii ec0ilibrate prin ncadrare,#orm, cromatic -dialo! privind modul de reali-are, ec0ilibru, #orme, culori -or!ani-area unor minie3po-iii -anali-a comparativ -e3ercitii de identi#icare a materialelor i a modului de utili-are a acestoraS -practicarea e3ercitiilor de #olosire a pensulelor si a culorilor pi!mentS - e3 de identi#icare a di#eritelor #orme din natur pe ima!ini 4reproduceri de art5 ca? #orme de obiecte, #orme !eometrice, #orme plasticeS - e3ercitii de #luidi-are a culorilorS

12(10 - anali- a unor plan e model, - repre-entri dup natur, din ima!inaie, -convorbiri pe temele date -c0estionare oral -6e!ustare-#ructe de toamna autoevaluare 19(10 21(10 -evaluare reciproc -recunoasterea materialelor - #luidi-are a culorilor i reali-are a lucrrilor -e3plicatia, demonstratia, e3ercitiul

-evaluare sumativa

9(11 11(11

-porto#oliu

+nitatea %%%9 ,,"ulori i nonculoriD


Nr. ore alocate) : ore
3etalieri de con$inut *:! de re?! 1(1S 2(1S 3(2S 4(3S 2(2 -ctivit$i de nv$are .esurse

Perioada)2<.,, 1 ,9./,
/valuare -ctivit$i transdisciplinare 3ata

1( *ulori primare-identi#icare, recunoa tere - 2.teagul 7om&nieiH

-e3erciii de recunoa tere a culorilor primare 4,, 7, $5 n natur, plan e, ima!ini, reproduceri de art -e3erciii de a e-are a culorilor pi!ment pe suport umedRuscat Rcu di#erite consistene de pi!ment prin

- caiet desen, pensule, acuarele, plan e model, albume de art(

-observarea sistematic

23(11

80

puncte, linii, pete -compo-iie cu elemente #i!urative ? ]>tea!ul ,omniei< 2(*ulori binare-recunoa tere, obtinere,utili-are 99Aocul culorilor3 1(4S 2(1S 3(1 -dialo! privind semni#icaia culorilor -e3erciii de a ternere a culorilor pe suport umed, cu pi!ment consistent -e3erciii de obinere a culorilor binare prin amestecul a 2 culori primare -e3erciii de recunoa tere a culorilor binare din natur, albume, plan e -e3erciii de a ternere a culorilor binare pe suport 4umed, uscat5 cu di#erite consistene ale pi!mentului -compo-iie cu elemente #i!urative sau non#i!urative n care s utili-e-e culori primare i binare -dialo! privind semni#icaia culorilor -e3erciii de recunoa tere a culorilor calde i reci n natur, reproduceri de art, plan e -dialo! privind semni#icaia culorilor -e3erciii de identi#icare a !rupelor de culori studiate 4primare, binare, calde, reci5 -e3erciii de obinere a culorilor calde, reci -reali-area unor compo-iii non#i!urative n care s utili-e-e culori calde sau reci -e3erciii de observare a tonurilor de culori -e3erciii de recunoa tere a tonurilor pe reproduceri, lucrri colare -e3erciii de obinere a cel puin 3 tonuri spre nc0is i spre desc0is prin amestecul unei culori cu alb sau ne!ru 2(1S 2(2 4(2 -e3plicatia, demonstratia, e3ercitiul - anali- a unor plan e model, -c0estionare oral *olind 30(11

- repre-entri dup natur, din ima!inaie,

autoevaluare

-convorbiri pe temele date -evaluare reciproc -recunoasterea materialelor -evaluare sumativa - #luidi-are a culorilor i reali-are a lucrrilor -porto#oliu $nimale slbatice, mim =ui orul ca#eniu, cntec 18(01 4(01 Hocuri onomatopeice 11(01 $udiie colinde romne ti $udiie colinde internaionale "(12

3!"ulori calde 2=odoabe pentru brad3 4!"ulori reci 2'c-ariul3

2(1S 2(2 4(3

14(12

2(1S 2(2 4(3 B!0onuri cromatice 2=dure nins3 6!"ulori si nonculoriF recunoa tere, utili-are 26arna pe uli#3 C!,onculori 24o aic *n alb i negru3 4(2S 4(3

81

+nitatea %#9 ,,4orma J element de lim:a; i e<presie artisticD


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut *:! de re?! 3(1 1(+ 3(2 -ctivit$i de nv$are .esurse

Perioada)2=./, 1 9./<
/valuare -ctivit$i transdisciplinare *ntec, )asa buna ,,=un!ua cu doi bani _, audiie 3ata

1! 4orma spontan? - 2Fluturi3

- 2Flori de g!ea#< 1(+ 4(1

- pre-entarea #ormei spontaneS -recunoa terea acesteia pe reproduceri, plan e didactice sau n natur - reali-area unor lucrri cu #orme spontane obinute prin presarea petelor de culoare sau pliere - 2oc de interpretare a #ormelor? *e repre-intV - pre-entarea unor plan e didactice, cu recunoa terea petelor spontane i demonstrarea te0nicii de obinere a acestora prin stropire - obinerea petelor spontane prin stropirea #orat cu pensula, pe supra#a uscat - braistormin!? *u ce se aseamn interpretarea #ormelor obinute i descoperirea lor n natura -demonstrarea cu a2utorul aciuniiS -pre-entarea te0nicii de su#lare liber sau printr-un tub asupra unei picturi de culoare, n di#erite sensuri - obinerea #ormei prin Tsu#lare< - 2oc de ima!inaie? cutarea unor corespondene n mediul ncon2urtor pentru #ormele obinute - conversaie pe ba-a unor reproduceri i evidenierea #ormelor elaborate i a ec0ilibrului compo-iiei - pre-entarea i interpretarea unor lucrriS - de-batere colectivS recunoa terea #ormelor spontane i elaborate - trierea i anali-a unor lucrri reali-ate de eleviS

- caiet desen, pensule, acuarele, plan e model, albume de art( -convorbirea

-observare sistematic -tem practic

2+(01

$udiie- ^ Aetia cu c0ibrituri _ -autoevaluare 8(02

-anali-a unor plan e model, - demonstrarea reali-rii #ormelor spontane R elaborate -e3plicatia, demonstratia, e3ercitiul - #luidi-are a culorilor i reali-are a lucrrilor -observarea sistematic -c0estionare oral -autoevaluare -evaluare reciproc -observarea sistematic 82 $udiie- ]$ #ost odata Caba 6oc0ia< 1+(02

2!4orma ela:orat9 - 2(astel din forme geometrice3

2(1 1(1 3(2 4(3

"2:ase #rneti3 3(2 4(1 4(2 3!"ompunerea spa$iului plastic cu a;utorul di?eritelor ?orme 2Flori pentru mama3 2(1 3(2 4(3 1(1 2(1 3(2 4(3

4!/valuare I(opacul *nflorit3

minie3po-iie -e3erciii de identi#icare a di#eritelor #orme din natur pe ima!ini 4reproduceri de art5, #orme de obiecte, #orme !eometrice, #orme plastice -e3erciii de a ternere a culorilor pi!ment pe suport 4umedRuscatRcu di#erite consistene ale pi!mentului5 -e3erciii de prelucrare a #ormelor obinute prin adu!area unor elemente elaborate -e3erciii de decupare a unor #orme spontane -e3erciii de or!ani-are a spaiului plastic cu a2utorul #ormelor decupate S - asamblarea lor ntr-o compo-iie decorativ 4cola25 pe suport colorat -discuie pe ba-a lucrrilor reali-ate - identi#icarea pe ima!ini plastice a di#eritelor #orme din natur reali-ate cu a2utorul elementelor de limba2 plastic -reali-area unei compo-iii #olosind #orme spontane, #orme elaborate i te0nici di#erite -discuie pe ba-a lucrrilor reali-ate -anali-a comparativ a compo-iiilor e3primnd variate stri posibile -or!ani-area unei e3po-iii cu lucrri selectate de elevi

- caiet desen, pensule, acuarele, plan e model, albume de art( -convorbirea -anali-a unor plan e model,

-c0estionare oral 22(02 -autoevaluare

3(03 - demonstrarea reali-rii #ormelor spontane R elaborate -evaluare reciproc -evaluare sumativa $udiie])artisoare mu-icale< $udiie- ,,)ama mea e super< 8(03

+nitatea #9 ,,"ompunerea spa$iului plasticD


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut *:! de re?! 4(1 4(2 1(1( 1(2, 1(3, 1(4( 4(1 -ctivit$i de nv$are .esurse

Perioada),=./< 1 2-./.
/valuare -ctivit$i transdisciplinare Hocul planetelor 1+(03 3ata

1!"um se compune un spa$iu plastic 99(&mp cu flori3

-e3erciii de observare pe ima!ini plastice a mrimii, modului i a locului de a e-are a #ormelor plastice -e3erciiu-2oc de a e-are ec0ilibrat a 3-+ #orme de dimensiuni di#erite pe plan 4#orme decupate sau rupte anterior5 -e3erciii de observare n natur a arborilor din parc, a

- caiet desen, pensule, acuarele, plan e model, albume de art( e3plicarea, demonstrarea

-observare sistematic -tem practic

2!"ompunerea spa$iului plastic

^ ;i eu sunt pmntean _,

22(03 83

?olosind ?orme spontane i ela:orate 2Furtuna3

4(2

3!"ompunerea spa$iului plastic cu amestecuri de culori i cu tonurile acestora 2>n parc3

1(+ 2(1 4(1

#run-elor sau a #lorilor de pe o ramur, a norilor de pe cer, etc( -e3erciii !ra#ice de reali-are a e3presivitii prin diversitatea de mrime i a e-are a elementelor compo-iiei evitnd e!alitatea i a e-area monoton a acestora -anali-a comparativ a compo-itiilor -de#initivarea compo-iiei prin a ternerea culorilor pe suport umed sau uscat -anali-a a e-rii ec0ilibrate i variate a elementelor plastice , a culorilor i a amestecului acestora -dialo! provocat privind semni#icaia culorilor i e3presivitatea #ormelor -e3erciii de observare pe ima!ini a #ormei studiate n spaiul plastic -anali-a comparativ a compo-iiilor ce e3prim di#erite vi-iuni de reali-are plastic -dialo! provocat de ima!inile diverse reali-ate de copii cu anali- comparativ e3primnd variate stri posibile -sortarea lucrrilor pe ba-a autoaprecierii #cute de #iecare elev i a aprecierii colectivului - e3erciii de repre-entare liber a spaiului natural -compo-iii n care s #oloseasc te0nici di#erite de lucru( -observarea i anali-a unor lucrri-modelS -anali-a unor te0nici variate? instrumente, modaliti de reali-areS -e3ersarea te0nicilor di#erite de lucruS -reali-area de compo-iii n care s #oloseasc te0nici variateS - e3ercitii de prelucrare a #ormelor obinute prin adu!area unor elementeS -observarea prilor corpului omenesc i proporiilor acestuia -anali-a elementelor #i-ionomiei umane, a sistemului dispunerii acestora, a po-iiei unora #a de altele, pe model viu -e3erciii de reali-are !ra#ic a #ormelor ce compun portretul 4 a capului, !tului, trunc0iului, apoi a oc0ilor , a nasului, a !urii, a urec0ilor, a prului5, urmrind

te0nicilor di#erite, -anali-a unor plan e model -reali-area compo-iiilor plastice -e3plicatia, demonstratia, e3ercitiul - #luidi-are a culorilor i reali-are a lucrrilor -compunerea spatiului plastic dupa indicatiile date - repre-entri dup natur, din ima!inaie, -convorbiri pe temele date

autoevaluare -observarea sistematic -c0estionare oral autoevaluare -evaluare reciproc

discuiie pe teme ecolo!ice

^ 6e ce mint _, discu ie pentru evidenierea valorilor morale

29(03

4!/<presivitate i ec@ili:ru n compunerea spa$iului plastic J =eti K

1(1, 2(2,

*ntec, ^ /renuleul _ -observarea sistematic

12(04

B!"ompunerea ec@ili:rat a spa$iului plastic 25li#a bunicilor3

1(1( 1(2, 1(3, 1(4(

-c0estionare oral 19(04 -autoevaluare

6!"ompunerea ec@ili:rat a unei sinAure ?ormeFportretul 2>n-atatoarea mea3

1(1( 1(2, 1(3, 1(4(

-recunoasterea materialelor - #luidi-are a culorilor i reali-are a lucrrilor

-evaluare reciproc

21(04

-evaluare sumativa

84

ncadrarea ec0ilibrat a acestuia n spaiul plastic

+nitatea #%9 ,,6rocedee de reali are a compo i$iei plasticeD


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut *:! de re?! 1(1( 1(2, 1(3, 1(4( 4(4 -ctivit$i de nv$are .esurse /valuare

Perioada)<./= 1 :./-ctivit$i transdisciplinare 3ata

*ompo-iii plastice? 1(6lierea petelor de culoare, ?u ionarea culorilor/7asurare 99=sri fantastice3

- reali-area unor lucrri cu #orme spontane obinute prin presarea petelor de culoare sau pliere - 2oc de interpretare a #ormelor? *e repre-intV

- caiet desen, pensule, acuarele, plan e model, albume de art( e3plicarea, demonstrarea te0nicilor di#erite, -anali-a unor plan e model -reali-area compo-iiilor plastice -e3plicatia, demonstratia, e3ercitiul -convorbiri pe temele date -recunoasterea materialelor

-observarea sistematic Hocul mim, ^ *e lucrea-a tatl meu _

3(0+

-c0estionare oral

2!2tropirea cu pensula J (&mp cu flori K 1(1( 1(2, 1(3, 1(4( 4(4

3!3iri;area culorii prin su?lare J .foara fermecat K

- pre-entarea unor plan e didactice, cu recunoa terea petelor spontane i demonstrarea te0nicii de obinere a acestora prin stropire - obinerea petelor spontane prin stropirea #orat cu pensula, pe supra#a uscat - braistormin!? *u ce se aseamn interpretarea #ormelor obinute i descoperirea lor n natura -demonstrarea cu a2utorul aciuniiS -pre-entarea te0nicii de su#lare liber sau printr-un tub asupra unei picturi de culoare, n di#erite sensuri - obinerea #ormei prin Tsu#lare< - 2oc de ima!inaie? cutarea unor corespondene n mediul ncon2urtor pentru #ormele obinute -e3erciii de decupare a unor #orme spontane -e3erciii de or!ani-are a spaiului plastic cu a2utorul #ormelor decupate S

10(0+ autoevaluare Hocuri n aer liber -evaluare reciproc 1"(0+

-observarea sistematic Hocuri n aer liber

31(0+

4!"ola;ul J :a a cu flori K

8+

B!3actiloFpictur/-mprentare ;;(opacii I /valuare F porto?oliu

1(1( 1(2, 1(3, 1(4( 4(4

- asamblarea lor ntr-o compo-iie decorativ 4cola25 pe suport colorat OB !CT pe "! CAD#$ %reali-ate D! #!&!# N'() -discuie ba-a lucrrilor -e3ercitii de compunere a spatiului plastic cu a2utorul mainilor 4dactilo-pictura 5 - 2oc de ima!inaie? cutarea unor corespondene n mediul ncon2urtor pentru #ormele obinute

-c0estionare oral - #luidi-are a culorilor i reali-are a lucrrilor -evaluare sumativa "(01

-ria curricular9 'rte

,r!cr! 1( 2( 3(

2/&/20.+L 2em! % 2em! al %%-lea /&/$'

,.!*./ 1" 1" 34

1! #alori?icarea n practica mu ical vocal i instrumental a elementelor de lim:a; mu ical receptate 1(1(s di#erenie-e auditiv sunete diverse din natur i din mediul ncon2urtor 1(2(s di#erenie-e sunetele cntate de cele vorbite 1(3(s reproduc un repertoriu de cntece receptate dup au-, respectnd intonaia corect 1(4(s evidenie-e prin mi carea corpului coninutul de idei al te3tului 1(+( s di#erenie-e auditiv calitile sunetului mu-ical 4intensitatea, durata, nlimea5 1(1(s recunoasc auditiv, dup structura ritmic, cntecele nvate

81

2! /<primarea prin mu ic 2(1( s interprete-e cntecele din repertoriu n nuan medie 2(2( s cnte n aran2amente armonico-poli#onice simple 2(3( s cnte n !rup sau individual, cu acompaniamentul instrumentului mu-ical mnuit de cadrul didactic( 2(4( s acompanie-e liber i spontan cntecele 2(+( s i e3prime impresia #a de mu-ica audiat prin crearea de 2ocuri colective 2(1( s improvi-e-e spontan combinaii ritmice, de tipul celor din #olclorul copiilor

8"

6L-,%4%"-./ "-L/,3-.%20%"( ,r! crt !


1(

+nitatea de nv$are

*:! de re?!
1(1, 1(3, 2(1 1(1S 1(3S 2(1 1(1S 1(2S 1(+S 2(+ 1(+S 1(1S 2(4S 2(+S 2(1 1(1S 1(2S 1(3S 1(+S 2(1S 2(+S 2(1 1(1S 1(3S 1(4S 2(1S 2(2S 2(4S

"on$inuturi

,r! ore
1

2pt!

*:serva$ii

6eprinderi de cntare vocal

- cntarea vocal n colectiv 4po-iia, emisia natural, dicia, sincroni-area5S - cntarea instrumental? - 2ucrii mu-icaleS - percuie corporalS - cntarea cu acompaniament - sunete din natur i din mediul ncon2urtorS - sunete vocal-instrumentaleS

9RD9

2(

6eprinderi de cntare instrumental

D99RK99

3(

%lemente de limba2 mu-ical? /imbrul

K999RKD9

4(

%lemente de limba2 mu-ical? ,itmul

+(

%lemente de limba2 mu-ical? )elodia

- sunete lun!i i scurteS - marcarea structurilor ritmice pe cntecS - audiia interioarS - recunoa terea auditiv a structurilor ritmice din cnteceS - improvi-aia spontan colectivS - sunete nalte i 2oaseS - !enuri mu-icale? #olclorul copiilorS

KD99RKK99

KK999RKKD

1(

%lemente de limba2 mu-ical? 9nterpretarea

- sunete care se aud tare-ncetS - procedee armonico-poli#onice? !rupe alternative, solist-corS - mi carea pe mu-ic 4liber, ritmic5S - acompaniamentul ritmic cu 2ucrii mu-icaleS

"

KKD9R KKK99

2(+
- cntarea vocal n colectiv - cntarea instrumental? - sunete din natur i din mediul ncon2urtorS - recunoa terea auditiv a structurilor ritmice din cnteceS - sunete nalte i 2oaseS - !enuri mu-icale? #olclorul copiilorSmi carea pe mu-ic 4liber, ritmic5S - sunete care se aud tare-ncetS

"(

,ecapitulare #inal

1(1S 1(3S 1(4S 2(1S 2(2S 2(4S 2(+

KKK999R KKK9D

P#O !CTA#!A $N T(' *O# D! +N"('A#!

+nitatea %9 3eprinderi de cntare vocal


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut
1!"ntarea vocal

Perioada) ,9./0 1 2<.,/


-ctivit$i de nv$are
,epetarea cntecelor nvate n !rdini - e3erciii de inut corporalS -e3erciii de veri#icare a deprinderilor mu-icale pe care le-au dobndit copii pn la intrarea n coalS - memori-area unor cnteceS $(/(-;coala mea desen -cantarea model -recitare ritmica - e3erciii de omo!eni-are a emisiei vocale i de respiraieS -2ocuri mu-icaleS - memori-area unor cnteceS $(/?,ec0i-itele colarului desen -mers ritmic cu scandarea versurilor - 2ocuri e3erciii de te0nic vocal 4rela3are, respiraie, articulaie, intonaie, dicie5S - memori-area unor cnteceS $(/( /oamna ,ecunoa terea #ructelor i le!umelor toamnei dup ima!ini -nvarea cntecelor pe #ra!menteS reproducerea corect a tonului primit - 2ocuri e3erciii de te0nic vocal 4rela3are, respiraie, articulaie, intonaie, dicie5S - memori-area unor cnteceS $(/(/oamna- Aructe si le!ume desen -audiere de piese mu-icale

*:! re?!
1(1 1(3 2(1 2(+

.esurse
Hoc didactic - caseto#on, - activitate #rontal, individual, pe !rupeS -*ntecul T.oi acum suntem colari<, de $l 9v canu - caseto#on, - activitate #rontal, individual, -*antecul T.umar panW la 1<, de =avel >tratan - caseto#on, - activitate #rontal, individual, -*antecul TCate vantul #run-ele<, 6imitre *uclin

/valuare
- observarea sistematic - observarea sistematic - proba practic

3ata
18(09 2+(09

- observarea sistematic - proba practic

2(10

- observarea sistematic - proba practic

9(10

- caseto#on, - activitate #rontal, individual, *antecul < $,a,a, acum e toamna, daU< -cntare cu respectarea po-iiei corecteS - caseto#on,

- observarea sistematic - proba practic

11(10

- e3erciii de omo!eni-are a emisiei vocale i de respiraieS

- observarea

23(10 1

-2ocuri mu-icaleS - memori-area unor cnteceS $(/(/oamna- 9n padurea cu alune, desen - re!larea respiraiei prin e3erciii mu-icale ->u#lm n lumnri

- activitate #rontal, individual,


*ntecul TEn pdurea cu alune<, mu-ica 9( .icorescu

sistematic - proba practic

+nitatea %%9 3eprinderi de cntare instrumental


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut
1! Kucrii mu icale

Perioada) </.,/ 1 ,,.,2


-ctivit$i de nv$are
- 2ocuri e3erciii de producere a sunetelor cu di#erite obiecte i instrumente mu-icaleS - improvi-aii mu-icaleS - intonare i memori-are de cnteceS $(/? &ameni i meserii *e vreau s #iuV 2oc -cntarea vocal, dup au-, cu acompaniament instrumental ritmic, n !rupe, n colectiv sau individualS - 2ocuri e3erciii de producere a sunetelor cu di#erite obiecte i instrumente mu-icaleS - improvi-aii mu-icaleS - intonare i memori-are de cnteceS $(/? &ameni si meserii, desen -improvi-atii sonore

*:! re?!
1(2 1(3 1(+ 2(4 2(1

.esurse
- caseto#on, 2ucrii mu-icale, di#erite obiecte sonoreS - activitate #rontal, individual, pe !rupeS *antecul T /obosarul T, melodie !ermana - caseto#on, 2ucrii mu-icale, di#erite obiecte sonoreS - activitate #rontal, individual, pe !rupe *antecul T 6ra! mi-e 2ocul romanesc<,mu-ica din #olclorul copiilor - caseto#on, propriul corp 4bti din palme, din picioare5 - activitate #rontal, individual, pe !rupeS *ntecul T6aca vesel se traieste<, din #olclorul copiilor

/valuare
- observarea sistematic - proba practic

3ata
30(10

- observarea sistematic - proba practic

13(11

2! 6ercu$ie corporal

1(2 1(4 1(+ 1(1 2(4 2(+ 2(1

- 2ocuri e3erciii de recunoa tere a propriului corp ca instrument sonorS - improvi-aii ritmiceS - intonarea i memori-area unor cnteceS $(/? > ne cunoa tem corpul - 'a doctor 2oc de rol -cantarea vocala cu miscari corporale adecvate , acompaniate de 2ucarii mu-icale

- observarea sistematic - proba practic

20(11

3! "ntare cu
acompaniament

1(3 1(4 1(1 2(4 2(+ 2(1

-2ocuri mu-icale - improvi-aii ritmice S -audierea unor #ra!mente mu-icaleS - interpretarea i memori-area unor cnteceS $(/? Hocuri de copii- mi care i cntec -e3ersarea acuitii auditive prin 2ocS e3erciii ritmice cu di#erite instrumente - cntare vocal cu acompaniament ritmic de 2ucrii sonoreS - improvi-aii mu-icaleS - 2ocuri e3erciiu de recunoa tere a unor cntece interpretate cu a2utorul unor instrumenteS - memori-are de cnteceS $(/? 9arna- memori-area unor versuri de iarna -e3ercitii de emisie, dictie corecte, sincroni-are si omo!eni-are

-caseto#on, - activitate #rontal, individual, pe !rupeS *antecul T Cat din palme<, mu-ica 'ili >c0Lam - caseto#on, instrument mu-ical, di#erite obiecte sonoreS - activitate #rontal, individual, pe !rupeS *antec T )os *raciun cu plete dalbe<, mu-ica din #olclorul copiilor - caseto#on, instrument mu-ical, di#erite obiecte sonoreS - activitate #rontal, individual, pe !rupeS *antec- T & brad #rumos< popular !erman

- observarea sistematic - proba practic

2"(11

- observarea sistematic - proba practic

4(12

- cntare vocal cu acompaniament ritmic de 2ucrii sonoreS - improvi-aii mu-icaleS - 2ocuri e3erciiu de recunoa tere a unor cntece interpretate cu a2utorul unor instrumenteS - memori-are de cnteceS $(/? T&biceiuri i tradiii< con#ecionarea unor podoabe pentru pom

- observarea sistematic - proba practic

11(12

+nitatea %%%9 /lemente de lim:a; mu ical F 0im:rul


Nr. ore alocate) . ore
3etalieri de con$inut
1! /lemente de lim:a; mu ical F sunete din natur i din mediul ncon;urtor

Perioada) ,9.,2 1 22./,


-ctivit$i de nv$are
- e3erciii de inut corporal pentru de-voltarea te0nicii vocaleS - 2ocuri de recunoa tere a unor sunete din natur i din mediul ncon2urtorS - imitarea unor sunete din natur i din mediul ncon2urtorS $(/? $nimale domestice 70icitori despre animale Hocuri onomatopeice - comunicarea oral pe mar!inea versurilor cntecelorS

*:! re?!
1(1 1(2 1(3 2(1

.esurse
- caseto#on, caseteS - activitate #rontal, individualS *antec T,atustele<, mu-ica . 7anN *antec T&ac, oac<, mu-ica din #olclorul copiilor

/valuare
- observarea sistematic - proba practic

3ata
18(12 8(01

F sunete vocale i instrumenale

- e3erciii 2ocuri de ascultare i recunoa tere a sunetelor vocale i instrumentaleS di#erenierea lor dup criterii propriiS - e3erciii 2oc de recunoa tere a timbrului unor instrumenteR2ucrii mu-icale sau vocilor cole!ilorS $(/($nimale salbatice, desen *are musca te-a ciupit, 2oc

- caseto#on, caseteS - activitate #rontal, individualS *antec T*eata lui =iti!oi<, mu-ica . 9onescu *antec T=uisorul ca#eniu<, mu-ica H 'upu

- observarea sistematic - proba practic

1+(01 22(01

+nitatea %#9 /lemente de lim:a; mu ical F .itmul


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut
1! 2unete lunAi i scurte

Perioada) 20./, 1 ,2./<


-ctivit$i de nv$are
-2ocuri-e3ercitii de recunoa tere si e3empli#icare a sunetelor lun!i si scurteS -memori-area de cnteceS -reproducerea vocal a unor onomatopee, recitative $(/('umea pove tilor, desen

*:! re?!
1(3S 1(+S 1(1S 2(1

.esurse
-2ucarii mu-icaleS -activitate #rontala si individualaS -caseto#on *antec ] Dulpea si !asca<, mu-ica din #olclorul copiilor -activitate #rontala si pe !rupeS -caseto#on *antec X9epuras coconas XW, mu-ica din #olclorul copiilor -caseto#onS -activitate pe !rupeS *antec XDine, vine primavaraW, mu-ica.( >a3u -caseto#on, 2ucarii sonoreS - activitate pe !rupeS

/valuare
&bservarea sistematica =roba practica

3ata
29(01

2! &arcarea structurilor ritmice n cntec

1(3S 1(+S 1(1S 2(1S 2(1

-2ocuri de recunoa tere i marcare a structurilor ritmice pe cntecS -improvi-aii ritmiceS -memori-are de cntece $(/('umea pove tilor, =ersona2ul meu #antastic, desen recunoa terea timbrelor vocale sau instrumentale prin percepie auditiv 4directRaudiie5 -interpretarea unor structuri ritmice din cntecele nvate pe ba-a audiiei interioareS -compararea unor sunete 4lun!i, scurte5 dintr-un #ra!ment mu-ical audiat $(/(.atura n viaa noastr, 9arna , desen -concurs de recunoa tere auditiva a unor cntece pe ba-a structurilor ritmice din cntecS -interpretarea unor cntece cu acompaniament ritmic 4cu creionul n

&bservarea sistematica =roba practica

12(02

3! -udi$ia interioar

1(3S 1(+S 1(1S 2(1 1(3S 1(+S 1(1S

&bservarea sistematica =roba practica

19(02

4! .ecunoaterea auditiv a structurilor ritmice din cntece

&bservarea sistematica =roba practica

21(02

2(1 B! %mprovi a$ia spontan colectiv 1(3S 1(+S 1(1S 2(1 1(3S 1(+S 1(1S 2(1S 2(1

banc, bti din palme sau 2ucrii sonore5 $(/(.atura n viaa noastr, =rimvara, discuie -2ocuri de improvi-are spontan a unor structuri ritmice cu a2utorul silabelor onomatopeiceS -interpretarea unor cntece $(/()ama mea, desen -e3erciii i 2ocuri de interpretare i de recunoa tere a unor cntece pe ba-a unor structuri ritmiceS -improvi-area spontan a unor combinaii ritmice nsoite de mi care $(/(@niversul, =lanetele, desen

*antec ])ama<, mu-ica =( >tratan


-activitate #rontala, pe !rupeS -caseto#on *antec ]9n#loresc !radinile<, mu-ica /( =opovici -activitate #rontala, pe !rupe, individualaS -caseto#on *antec ]$lunelu<, mu-ica din #olclorul copiilor

=roba practica

+(03

6! .ecapitulare i sistemati are F ritmul

=roba practica

12(03

+nitatea #9 /lemente de lim:a; mu ical F &elodia


Nr. ore alocate) < ore
3etalieri de con$inut
1! 2unete nalte i sunete ;oase

Perioada) ,0./< 1 2./.


-ctivit$i de nv$are
-2ocuri i e3erciii de te0nic vocalS -2ocuri de di#ereniere a sunetelor nalte i a sunetelor 2oaseS -interpretarea i memori-area unor cnteceS -2ocuri i e3erciii de recunoa tere a unor cntece dup #ormulele melodice $(/(@niversul, =mntul, desen - interpretarea alternativ, de la vers la vers, vocal i n !nd, timp n care se marc0ea- sonor metrul 4msura5S -e3erciii-2ocuri de interpretare i recunoastere a unor #ra!mente mu-icale n mers melodic suitor i cobortorS -memori-area unor cntece $(/(Dalorile, Cinele i rul, 2oc de rol - reproducerea, sesi-area, recunoa terea, e3ecutarea unor sunete lun!i i scurte, la nceput cu durate nede#inite, apoi respectnd raportul e3act de duratS -2ocuri de creare spontan a unor combinaii ritmice de silabe onomatopeice n 2ocuri colective de creaieS

*:! re?!
1(3S 1(+S 2(1S 2(+

.esurse
-activitate #rontal, pe !rupe, individualaS -caseto#on *antec ]>ade rata pe butoi< ,mu-ica $( =ascanu

/valuare
&bservarea sistematica =roba practica

3ata
19(03

2! 8enuri mu icale9 ?olclorul copiilor

1(3S 1(+S 2(1S 2(+

-activitate #rontala, individualaS -caseto#on *antec ]@n motan cat un pisoi< ,mu-ica din #olclorul copiilor -activitate #rontala, individualaS

&bservarea sistematica =roba practica

21(03

1(3S 1(+S

&bservarea sistematica

2(04

2(1S 2(+S 2(1

-memori-are de cntece $(/()i2loacele de transport, desen -selectarea unor #ormule melodice care conin sunete de nlimi di#erite

-caseto#on *antec ]9epurasul<, mu-ica si te3t 7( 'upescu

=roba practica

+nitatea #%9 /lemente de lim:a; mu ical F %nterpretarea


Nr. ore alocate) : ore
3etalieri de con$inut
1! 2unete care se aud tareFncet

Perioada) ,-./. 1 ,,./-ctivit$i de nv$are


-e3erciii i 2ocuri de interpretare a unor cntece n di#erite momenteS -audiie mu-icalS -memori-area i interpretarea de cntece $(/(,e!uli de circulaie, discuii Aamilia mea, desen -e3erciii de selectare i interpretare n nuane di#erite a unor #ra!mente mu-icaleS -interpretarea unor #ra!mente utili-nd procedee armonicopoli#oniceS -audierea unor piese mu-icale pentru copii $(/(/ele#onul, 2oc de rol - redarea #ra!mentar sau inte!ral n colectiv, !rup, perec0i a cntecelor -interpretarea unor cntece pe !rupe alternative sau cu solist-corS -memori-area unor cntece $(/(En vi-it la bunici, 2oc de rol

*:! re?!
1(3S 1(+S 2(1

.esurse
-activitate #rontala, pe !rupe, individualaS -caseto#on *antec ] *antecul animalelor<, mu-ica )( 7aescu *antec ]=upa-a din tei<, melodie populara -activitate #rontala, pe !rupeS -caseto#on *antec X7reierasulW, mu-ica 7( /eodosiu -activitate #rontala, pe !rupeS -caseto#on *antec X*antecul piticilorW, mu-ica )( 7aescu -caseto#on, cantecele invatateS

/valuare
&bservarea sistematica

3ata
11(04 23(04

2! 6rocedee armonicoF poli?onice9 Arupe alternative solistFcor

1(3S 1(+S 2(1S 2(2

&bservarea sistematica =roba practica

30(04 "(0+

1(3S 1(+S 2(1S 2(2

=roba practica

14(0+

3! &icare pe mu ic =li:er/ritmic>

1(3S 1(4S

-intonarea cntecelor nvate, dublat de mim i dansS -improvi-area unor mi cri su!erate de te3tul cntecelor

=roba practica

21(0+

1(+S 2(2S 2(3

interpretate $(/($notimpurile, Dara, desen

-activitate #rontala, pe !rupe, individualaS *antec <@rsul pacalit de vulpe<, mu-ica )( 7aescu

4! -companiamentul ritmic cu ;ucrii mu icale

1(3S 1(4S 1(+S 1(1S 2(1S 2(4

-2ocuri-concursuri de interpretare a unor cntece din repertoriul claseiS -2ocuri de acompaniere a cntrii cu a2utorul 2ucriilor mu-icaleS -concurs? *el mai bun interpret $(/($notimpurile, 2oc de rol, Entlnirea insectelor Dacana, desen

-2ucarii mu-icale, cantecele invatateS -activitate #rontala, pe !rupe, individualaS *antec X=ovestea unui ciobanasW, mu-ica 6(6(>tancu - caseto#on, - activitate #rontal, individual, pe !rupeS -2ocuri mu-icale

=roba practica

28(0+

4!

.ecapitulare ?inal

1(3S 1(4S 1(+S 1(1S 2(1S 2(4

- cntarea vocal n colectiv - cntarea instrumental? - sunete din natur i din mediul ncon2urtorS - recunoa terea auditiv a structurilor ritmice din cnteceS - sunete nalte i 2oaseS - !enuri mu-icale? #olclorul copiilorSmi carea pe mu-ic 4liber, ritmic5S - sunete care se aud tare-ncetS

4(01 11(01

"

OB !CT "! CAD#$ % D! #!&!# N'() -ria curricular9 <e!nologii

,r!cr! 1( 2( 3(

2/&/20.+L 2em! % 2em! al %%-lea /&/$' 1 6ecembrie - liber

,.!*./ 11 1" 33

1! "unoaterea i utili area unor te@nici de lucru cu diverse materiale i ustensile 1(1( s observe caracteristici ale unor materiale din natur i ale celor sintetice 4#orme, culori, dimensiuni5 1(2( s recunoasc i s utili-e-e operaii simple de lucru cu materiale din natur i sintetice 1(3( s recunoasc instrumente speci#ice prelucrrii materialelor din natur i a materialelor sintetice 2! 6roiectarea, con?ec$ionarea i evaluarea unor produse simple 2(1( s observe caracteristici ale unor modele date 2(2( s descopere etapele reali-rii unor produse simple din di#erite materiale 2(3( Ys aplice te0nicile de lucru nvate, n reali-area unor compo-iii combinate 3! 3e voltarea capacit$ii de cooperare n scopul reali rii unui produs 3(1( s participe, n !rupuri de lucru, la reali-area componentelor unui produs simplu 3(2( s verbali-e-e aciunile des# urate n timpul 2ocului 4! 3e voltarea sim$ului practicFAospodresc i estetic 4(1( s identi#ice modaliti de #olosire a produselor e3ecutate 4(2( s dovedeasc ac0i-iionarea unor competene i atitudini i!ienice corecte i a unor deprinderi practic!ospodre ti

6L-,%4%"-./ "-L/,3-.%20%"(
,r! crt! +nitatea de nv$are *:! de re?! 1(1 1(2 1(3 2(1 3(1 3(2 1(1 1(2 2(1 2(2 1(1 1(2 2(1 2(2 3(1 1(1 2(1 3(1 3(2 4(1 1(1 1(2 2(1 2(2 3(1 3(2 4(1 2(2 3(3 3(1 3(2 4(1 "on$inuturi -colectarea materialelor din natur -observare, identi#icare, clasi#icare -pre!tirea materialelor? curare, splare, uscare, presare -sortarea pe di#erite criterii? Aorm, mrime, culoare -te0nici de lucru? lipire, asamblare, reali-are de compo-iii simple -observarea caracteristicilor 0rtiei -nvarea te0nicilor de lucru ? ndoire, tiere, pliere, rupere liber a 0rtiei i lipire -reali-area de produse simple -nvarea te0nicii ruperii 0rtiei dup contur i a lipirii ei -reali-area de produse simple, aplicnd te0nica ruperii 0rtiei dup contur -reali-are de cola2e i 2ucrii simple -#olosirea unor te0nici combinate i a di#eritelor materiale pentru reali-area unor cola2e i 2ucrii simple ,r! ore 1 2pt! *:serva$ii

9RD9

1(

-ctivit$i cu materiale din natur

"

D99RK999

2(

-ctivit$i cu materiale sintetice 9 @rtia

3(

-ctivit$i cu materiale sintetice 9 @rtia

K9DRKK9

4(

-ctivit$i cu materiale diverse

KKD99KKK99

+(

-ctivit$i cu materiale plastice 9 plastilina

-observarea caracteristicilor plastilinei -nvarea unor te0nici de modelare ? elemente simple, asamblarea lor -reali-area unor produse simple din plastilin -reali-area unor produse din plastilin n combinaie cu alte materiale -aran2area mesei pentru micul de2un -i!iena corporal i a locuinei 4discuii5 -i!iena alimentaiei ? importana consumului de le!ume, #ructe, produse lactate, etc

KK99RKKD9

1(

0e@nici speci?ice Aospodriei /<po i$ie

KKK999RKKK9D

P#O !CTA#!A $N T(' *O# D! +N"('A#!

+nitatea %9 -ctivit$i cu materiale din natur


Nr. ore alocate) - ore
3etalieri de con$inut 6re entarea materialelor i ustensilelor -cunoaterea modului de folosire a uneltelor i obiectelor necesare orei de abilit#i "norme de protec#ie a muncii *:! de re?! 1(1 1(3 -ctivit$i de nv$are -identi#icarea materialelor naturale i sintetice, su!estii de re#olosire a lor e3emple-lucrri e3ecutate cu alte !eneraii de elevi -recunoa terea instrumentelor #olosite pentru prelucrarea diverselor materiale S enumerarea pericolelor ce se pot ivi S norme de protecie a muncii -or!ani-area unei drumeii n scopul strn!erii de materiale -demonstrarea unor te0nici de presare a #lorilor i #run-elor 4ntre -iare, sub !reuti, ntre coli de 0rtie, cu #ierul de clcat5 -amena2area unui col special pentru depo-itarea materialelor colectate -observarea unor lucrri e3ecutate de ali copii -e3erciiu-2oc de asamblri de compo-iii decorative -activiti practice de reali-are a unor compo-iii simple -e3erciii de redare n cuvinte a aciunilor des# urate i a modului de #olosire a obiectelor obinute ^ *0enar de #run-e _ ^ Da-a cu #lori _ ^ Aelinarul _ ^ *mp cu #lori _-#olosirea unor te0nici de lucru nvate n vederea crerii unui nou produs

Perioada) ,=./0 1 2/.,/


.esurse )ateriale din natur i sintetice &biecte reali-ate de ali elevi Hocuri didactice .orme de protecie a muncii )ateriale din natur Biare, 0rtii, #ier de clcat $ctivitate individual, pe ec0ipe, pe !rupe 'ucrri model Arun-e, #lori, lipici, dovlecei @stensile necesare $ctiviti individuale, n nec0ipe, pe !rupe /valuare 3ata 1+(09

"olectarea materialelor din natur i sta:ilirea caracteristicilor acestora! 0e@nici de consevare i depo itare a materialelor

1(1 1(2 1(3

$ctivitate practic $precieri verbale $utoevaluare

22(09

Gnv$area unor te@nici de lucruFpregtire9 lipire9 -opsire9 asamblare

1(2 2(1 2(2 3(2 4(1

29(09 1(10 13(10 $ctivitate practic $precieri verbale $utoevaluare

/valuare

$ctivitate n !rup Arun-e, petale, semine

20(10

10

+nitatea %%9 -ctivit$i cu materiale sintetice F 7rtia


Nr. ore alocate) : ore
3etalieri de con$inut *:servarea caracteristicilor di?eritelor sortimente de @rtie 4olosirea te@nicilor de ndoire, pliere, lipire, tiere sau rupere li:er a @rtiei *:! de re?! 1(1 1(2 2(1 2(2 3(1 3(2 1(3 4(1 -ctivit$i de nv$are -e3erciii de observare a caracteristicilor 0rtiei -e3plicarea i demonstrarea te0nicii de ndoire, pliere, tiere sau rupere -observarea diri2at a unor obiecte obinute prin aceast te0nic -e3plicarea etapelor de reali-are a unor produse simple din 0rtie -descrierea etapelor de lucru -e3primarea oral a opiniilor privind modul de reali-are a lucrrilor e#ectuate personal sau de cole!i -subiecte propuse ? 1( (oiful i barca simpl +. 1-antaiul9 floarea cu % petale L. (operta de carte sau de caiet %. )aloane colorate M. Ornamente pentru pomul de iarn -lni orul simplu -clopoeii -e3erciii practice de aplicare a te0nicilor de lucru nvate n reali-area unor compo-iii combinate-^ =e lac _ -lacul-0rtie albastr decupat cu #orme la ale!ere -barca-ndoire -copilul-ndoire -pomii din 2urul lacului-decupa2 -soarele, norii-decupa2 -ploaia-rupere liber a 0rtiei

Perioada) 2:.,/ 1 =./,


.esurse Grtie !lasse 'ipici Aoar#ec &biecte model =lan e cu etLpele de lucru $ctivitate individual sau n !rup /valuare $ctiviti practice $precieri verbale autoevaluare 2"(10 10(11 1"(11 24(11 8(12 1+(12 3ata

/valuare

Grtie !lasse 9ma!ini Aoar#ec 'ipici $ctivitate n !rup

$ctivitate practic +(01

11

+nitatea %%%9 -ctivit$i cu materiale sintetice F 7rtia


Nr. ore alocate) 9 ore
3etalieri de con$inut 0e@nica ruperii @rtiei pe contur i lipirea ei *:! de re?! 1(1 2(1 2(2 3(1 3(2 4(1 -ctivit$i de nv$are -e3plicarea te0nicii ruperii pe contur a 0rtiei i utili-area ei -observarea diri2at a unor compo-iii model -enumerarea etapelor de lucru de nvtor i e3ersarea ei de elevi -activiti n !rup pentru reali-area unor produse simple prin aceast te0nic -verbali-area aciunilor des# urate n timpul activitii ->ubiecte propuse? 1. 4o aic simplu (cu ptrate) +. Om de pad L. Frun e din !&rtie %. =lou peste ora -utili-area instrumentelor speci#ice prelucrrii 0rtiei -activiti practice de utili-are a 0rtiei n combinaie cu alte produse -activiti n !rupe pentru reali-area unor produse simple -subiecte propuse ? 1. semnul de carte (&rnamente din #i!uri !eometrice decupate5 2( mobila ppuii 4csua ppu ii din cutii de c0ibrituri 3. felicitare pentru N4artie -crearea unui produs prin #olosirea unor te0nici de lucru nvate n combinaie cu materiale diverse -activitate practic, n !rupuri, pentru reali-area unui produs -subiect propus ? Cuc0etul de !0iocei

Perioada) ,2./, 1 0./<


.esurse Grtie !lasse Aoar#ec 'ipici >abloane $ctivitate individual sau n !rup /valuare $ctivitate practic 3ata

12(01 19(01 21(01 9(02

"ola;e i ;ucrii simple Freali area unor ,ucrii specifice ilelor de 1 i N 4artie

1(3 4(2 2(1 2(2 3(1 3(2 4(1

Grtie !lasse Aoar#ec 'ipici >abloane $ctivitate individual sau n !rup

$ctivitate practic

11(02 23(02 2(03 >rmuli )elan Grtie creponat =n- apretat $ctivitate practic 9(03

/valuare

1(4 2(3

12

/e0nici de lucru ? 0rtia n combinaie cu alte materiale, srmuli, melan colorat n !alben, pn- apretat

+nitatea %#9 -ctivit$i cu materiale diverse


Nr. ore alocate) =ore
3etalieri de con$inut "ola;e i ;ucrii simple *:! de re?! 1(2 1(3 3(1 3(2 2(1 2(2 2(3 4(1 -ctivit$i de nv$are -utili-area unor operaii simple de lucru cu 0rtie -recunoartie -recunoaea i #olosirea instrumentelor speci#ice pentru reali-area unor obiecte cu materiale din natur -observare diri2at a caracteristicilor unor modele date -stabilirea etapelor de reali-are a unor cola2e i 2ucrii -aplicarea te0nicilor de lucru nvate pentru reali-area unor compo-iii combinate -actiovitate individual i n !rup pentru reali-area lucrrilor propuse -e3plicarea cu cuvinte proprii a etapelor de lucru i aciunilor des# urate 1( >ncondeierea oulor pentru =ati 4pe ou #ierte-model cu -a de ca#ea i !ri lipite cu aracet5 2( Felicitare pentru =ate 3( (oule#ul 4 decupare, asamblare, lipire, aplicare de ima!ini, iret, etc 5 4( /meul. 4orica 4n combinaie ? 0rtie, ipci, a, ima!ini decupate, cuie subiri, clei lipici5 *uib de pasrele

Perioada) ,-./< 1 2/./.


.esurse 6iverse materiale din natur Grtie !lasse 'ipici >abloane $racet $ctivitate individual $ctivitate n !rup /valuare $ctivitate practic $precieri verbale autoevaluare 3ata

11(03 23(03 30(03 13(04 >upport din plastilin *ren!u uscat -*o2i de nuci pentru cuib -)o0air pentru pu#

/valuare

20(04 -99-

13

-*apete de pui ori decupate -Arun-ulie din 0rtie !lasse duble pentru a putea #i lipite

+nitatea #9 -ctivit$i cu materiale plastice F 6lastilina


Nr. ore alocate) = ore
3etalieri de con$inut Gnsuirile plastilinei 0e@nici de modelare 1lemente simple O bastonae9 sfere9 sniu#a *:! de re?! 1(1 1(2 1(3 2(3 3(1 3(2 4(1 4(2 -ctivit$i de nv$are -e3erciiu-2oc de ale!ere a plastilinei dintr-un !rup de materiale date -demonstraii privind caracteristcile plastilinei 4se modelea- u or, are culori di#erite, se poate combina cu materiale di#erite5 -observarea diri2at a te0nicilor de prelucrare a plastilinei i aplicarea lor -observarea diri2at a caracteristicilor unor modele pre-entate -reali-area n !rup a unui produs simplu -aplicarea te0nicilor de lucru nvate n reali-area componentelor unui produs simplu -verbali-area aciunilor des#a urate n timpul activitii -reali-area unor produse prin utili-area plastilinei n combinaie cu alte materiale 1( ;irag de mrgele9 bastonaul9 cercul9 lan#ul +. Fructe9 legume9 ciupercu#e L. (ompo i#ii cu tema J >n li-ada K 4combinare de cren!ue, a5 %.J =e strada K"mi,loace de transport, modela2, cutii de c0ibrituri, csue *ompo-iie-] *opacul cu cire e< suport din plastilin, cren!ue uscate, cire e din plastilin le!ate cu a

Perioada) 2:./. 1 2=./=


.esurse =lastilin >upport =lan et $ *sue din cutii de c0ibrituri ,murele uscate $ctivitate individual $ctivitate n !rup /valuare $ctivitate practic $precieri verbale $utoeva-luare 3ata

2"(04 4(0+ 11(0+ 18(0+ $ctivitate practic

/valuare

-99-

2+(0+

14

+nitatea #%9 0e@nici speci?ice Aospodriei


Nr. ore alocate) 2 ore
3etalieri de con$inut 6reAtirea micului de;un %mportan$a alimenta$iei ra$ionale *:! de re?! 1(2 -ctivit$i de nv$are -recunoa terea i denumirea corec#t a tacmurilor i a altor obiecte i aparate #olosite n !ospodrie -activiti practice de aran2are a mesei pentru micul de2un -conversaii privind i!iena alimentar, importana consumului de #ructe i le!ume, produse lactate %3po-iie

Perioada) ,./- 1 9./.esurse )aterial concret ? Aa de mas /acmuri >erveele Aar#urii va- cu #lori /valuare $ctivitate practic $preciere verbal 3ata 1(01

/valuare ?inal

8(01

1+