Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid de intervenie in tulburarile de anxietate ale copiilor si adolescentilor 1. Definirea anxietatii si a tipurilor de anxietate. Prevalenta. Impact. 2.

Aspecte de dezvoltare a emotiilor normale/functionale de frica, teama. Diferenta intre frica si teama functionala si cea disfunctionala. Strategii de comunicare a adultilor cu copiii despre frica, teama, anxietate. Cum se dezvolta frica si teama? Diferenta dintre frica, teama si anxietate. emperament si anxietate. Senzitivitatea la anxietate. In!i"itia comportamentala si anxietatea. #. Identificarea timpurie a tul"urarilor de anxietate. Instrumente si metode de screening. Instrumente de evaluare a riscului de anxietate la copii. $. Programe educationale de preventie si interventie in tul"urarile de anxietate la copii si adolescenti. %odalitati de dezvoltare a unui serviciu specializat in tul"urari de anxietate la copii si adolescenti. &. Mecanismele implicate 'n men(inerea anxiet)(ii *pentru fiecare tip de anxietate in parte+ ,i interven(ii. . . /xplicarea mecanismelor pentru profesioni,ti ,i exemple de interven(ii pentru fiecare mecanism0 1i,e cu explicarea mecanismelor pentru adul(i *parinti si profesori+ ,i copii0 1i,e pentru p)rin(i cu recomand)ri *prescrip(ii+ de modificare comportamental) 'n interac(iunea cu copilul. 1. P23C/S42/4 I5132%46I/I 1.1.distorsiuni aten(ionale *selectivitatea aten(iei+0 1.2. distorsiuni de interpretare0 1.#. reducerea eviden(elor pentru pericol0 1.$. distorsiuni 'n reamintirea informa(iei0 1.&. emotional reasoning0 1.7. distorsiuni 'n estimarea pro"a"ilit)(ii0 2. 895D:2I DIS1:5C6I354;/ <I /232I C385I I=/ negative self.tal> atunci c?nd se confrunt) cu stimulul anxiogen0 erori cognitive *personalizare, catastrofizare, centrarea pe negativ, generalizare+0 #. P23C/S/ C385I I=/ DIS1:5C6I354;/ 'ngri@orarea *84D+0 perfec(ionism, intoleran(a la incertitudine ,i metaconvingeri false *84D+0 fuziunea g?nd.ac(iune ,i metacogni(ii disfunc(ionale *3CD+0 catastrofizare ,i frica de durere *4P+0 autoevaluare negativ) ,i deficit de a"ilit)(i sociale *S34+.

/xplicarea mecanismului anxiet)(iiul"ur)rileDescrierea simptomelor P23 3C3; D/ DI4853 IC SI I5 /2=/5 I/ A5 :;B:2C2I;/ D/ 45DI/ 4 /. Diagnostic1. Antre")ri de interviu *itemi pentru p)rin(i+. 5ot)- evitat 'ntre")ri copii. Diagnostic 8P- risc de ................... 2. /valuare psi!ologic) ,i consult psi!atric %odel raport evaluare psi!ologic) 2/C3%45DC2I P/5 2: PC2I56I 1I</ P/5 2: P4CI/5 A582IE3242/ 45DI/ 4 / S3CI4;C 4 4C D/ P45ICC