Sunteți pe pagina 1din 7

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1

COD IL-MSSM-___
EDIIA : 01 REVIZIA: 0

ELABORAT, ___________________

APROBAT RMI SOLOVIEV ANCA

Data apro !r""#ap$"%!r"" 0&'10'&01( A)*rt"+,*-t: Documentul de fa este proprietatea societatii APA CANAL SA GALATI Reproducerea i difuzarea documentului sunt in e clusi!itate dreptul Societatii" Copiile sunt numerotate i inute su# control"

APA CANAL SA .ALATI

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1 COD: IL-MSSM-____

E/*,p$ar : E0"1"a : 01 R*)"2"a : 0 Data : 0&'10'&01( Pa3"-a $ 0"- 4

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr' %rt' % E0#R*)#Data &d %'Re! ( ($"%("$(%) Co-t"-5t +5,ar +a5 "0*-t"6"%ar* &la#orare IL*+SS+*,,&d"(%- Re!"( E$a orat ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, A)"2at Apro at R+I Solo!ie! Anca

Cod .*PS*+I*(%*()- ed"(%- re!"(%

SC APA CANAL SA .ALATI

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1 COD: IL- MSSM-____

E/*,p$ar : E0"1"a : 01 R*)"2"a : 0 Data :11'07'&008 Pa3"-a ( 0"- 4

1' SCOP SI DOMENIU DE APLICARE


A!and in !edere scopul si rolul statiei de pompare ISP%- care asi/ura transferul ape uzate catre statia de pompare intermediara ISP$ si a apelor plu!iale catre flu!iul Dunarea- prezentele instructiuni trateaza scenariile de functionare in functie de cotele emisarului- conditiile meterolo/ice si conditiile te0nice" Instructiunea sta#ileste necesarul de masuri care tre#uie luate pentru pre!enirea incidentelor in e ploatare si limitarea consecintelor acestora in e ploatarea statiei de pompare ISP%- precum si a sistemului de canalizare din zona"

&' SCENARII DE 9UNCTIONARE IDENTI9ICATE SCENARII DE 9UNCTIONARE OBIECTIV ISP1-SP1( I5-"* S%*-ar"5 1:
Cota D5-ar"" %r*+%5ta - Vr*,* 5+%ata 95-%t"o-ar* -or,a$a: Sta!ilare inc0ise1 C2*%a- C2*%#- C2*3- C2*4 separatie fata de fl" Dunarea" Sta!ilare desc0ise1 C2*5 6 acces in ISP% - ISP% transfera apa uzata la S& cu pompele de apa uzata mena7era8 95-%t"o-ar* "- r*3", 0* a)ar"* - +%*-ar"" S%*-ar"5 1a - pompele de apa uzata mena7era nu functioneaza - apa uzata mena7era a7un/e prin de!ersorul intern la pompele de apa plu!iala si este e!acuata in Dunare8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 1 6 ISP% nu functioneaza - se desc0id C2*%# si C2*3- apa uzata a7un/e mena7era a7un/e in SP %) Iunie si este e!acutata in Dunare8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 1% - lipsa ener/iei electrice - Se porneste /rupul electro/en" Scenariile mai sus prezentate raman !ala#ile dar se !a a!ea in !edere faptul ca din cauza puterii limitate a /rupului electro/en nu se poate porni decat o sin/ura pompa tip 9storm:"

SC APA CANAL SA .ALATI

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1 COD: IL- MSSM-____

E/*,p$ar : E0"1"a : 01 R*)"2"a : 0 Data :11'07'&008 Pa3"-a : 0"- 4

S%*-ar"5 &:
Cota D5-ar"" +%a25ta - Vr*,* 5+%ata 95-%t"o-ar* -or,a$a: Sta!ilare inc0ise 1 C2*%a- C2*%#- C2*3- C2*4 separatie fata de fl" Dunarea" Sta!ilare desc0ise 1 C2*5 6 acces in ISP% - ISP% transfera apa uzata la S& cu pompele de apa uzata mena7era8 95-%t"o-ar* "- r*3", 0* a)ar"* - +%*-ar"" S%*-ar"5 &a - pompele de apa uzata mena7era nu functioneaza - apa uzata mena7era a7un/e prin de!ersorul intern la pompele de apa plu!iala si este e!acuata in Dunare8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 & 6 ISP% nu functioneaza - se desc0id C2*%# si C2*3- apa uzata mena7era a7un/e in SP %) Iunie si este e!acutata pompat in Dunare8 - se anunta la SGA desi/ilarea si desc0iderea sta!ilarelor" S%*-ar"5 &% 6 ISP% nu functioneaza ;!arianta %< - apa uzata a7un/e mena7era a7un/e in SP %) Iunie prin conducta de preaplin si caminul C2*= si este e!acutata pompat in Dunare8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 &0 6 ISP% nu functioneaza ;!arianta$< - se desc0id C2*%a- C2*3 si C2*4- apa uzata este e!acuata /ra!itational direct in Dunare prin /urile de !arsarea 2a si 2#" - se anunta la SGA desi/ilarea si desc0iderea sta!ilarelor" S%*-ar"5 &* - lipsa ener/iei electrice - Se porneste /rupul electro/en" Scenariile mai sus prezentate raman !ala#ile dar se !a a!ea in !edere faptul ca din cauza puterii limitate a /rupului electro/en nu se poate porni decat o sin/ura pompa tip 9storm: si #ineinteles cand se opteaza pentru descarcarea /ra!itationala nu mai este necesara pornirea /rupului"

S%*-ar"5 (:
Cota D5-ar"" +%a25ta - Vr*,* %5 p$oa"* 95-%t"o-ar* -or,a$a: Sta!ilare inc0ise 1 C2*%a- C2*%#- C2*3- C2*4 separatie fata de fl" Dunarea"

SC APA CANAL SA .ALATI

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1 COD: IL- MSSM-____

E/*,p$ar : E0"1"a : 01 R*)"2"a : 0 Data :11'07'&008 Pa3"-a 7 0"- 4

Sta!ilare desc0ise 1 C2*5 6 acces in ISP% - ISP% transfera apa uzata la S& cu pompele de apa uzata mena7era- ;$ >uz< si apa plu!iala care trece peste pra/ul de!ersor cu pompele 9storm:8 95-%t"o-ar* "- r*3", 0* a)ar"* - +%*-ar"" S%*-ar"5 (a - pompele de apa uzata mena7era nu functioneaza - apa uzata mena7era si plu!iala a7un/e prin de!ersorul intern la pompele 9storm: si este e!acuata in Dunare8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 ( 6 ISP% nu functioneaza - se desc0id C2*%# si C2*3- apa uzata a7un/e mena7era a7un/e in SP %) Iunie si este e!acutata pompat in Dunare cu pompa .l?/0t inclusi! pompele cu a orizontal8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 (% 6 ISP% nu functioneaza ;!arianta %< - apa uzata mena7era si plu!iala a7un/e in SP %) Iunie prin conducta de preaplin si caminul C2* = si este e!acutata pompat in Dunare cu pompa .l?/0t inclusi! pompele cu a orizontal8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 (0 6 ISP% nu functioneaza ;!arianta$< - se desc0id C2*%a- C2*3 si C2*4- apa uzata este e!acutata /ra!itational direct in Dunare prin /urile de !arsarea 2a si 2#" - se anunta la SGA desi/ilarea si desc0iderea sta!ilarelor" S%*-ar"5 (* - lipsa ener/iei electrice - Se porneste /rupul electro/en" Scenariile mai sus prezentate raman !ala#ile dar se !a tine cont de faptul ca acest /enerator nu poate actiona decat o pompa 9storm: din ISP% sau pompa .l?/0t din SP%) Iunie- moti!at de riscuri la pornire din cauza curentului a#sor#it si #ineinteles cand se opteaza pentru descarcarea /ra!itationala nu mai este necesara pornirea /rupului"

S%*-ar"5 ::
Cota D5-ar"" %r*+%5ta - Vr*,* %5 p$oa"* 95-%t"o-ar* -or,a$a: Sta!ilare inc0ise ;si/ilate<1 C2*%a- C2*%#- C2*3- C2*4 separatie fata de fl" Dunarea" Sta!ilare desc0ise 1 C2*5 6 acces in ISP% - ISP% transfera apa uzata la S& cu pompele de apa uzata mena7era- ;$ >uz< si apa plu!iala care trece peste pra/ul de!ersor cu pompele 9storm:8

SC APA CANAL SA .ALATI

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1 COD: IL- MSSM-____

E/*,p$ar : E0"1"a : 01 R*)"2"a : 0 Data :11'07'&008 Pa3"-a ; 0"- 4

95-%t"o-ar* "- r*3", 0* a)ar"* - +%*-ar"" S%*-ar"5 :a - pompele de apa uzata mena7era nu functioneaza - apa uzata mena7era si plu!iala a7un/e prin de!ersorul intern la pompele 9storm: si este e!acuata in Dunare8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 : 6 ISP% nu functioneaza - se desc0id C2*%# si C2*3- apa uzata mena7era a7un/e in SP %) Iunie si este e!acutata pompat in Dunare cu pompa .l?/0t inclusi! pompele cu a orizontal8 - se anunta la SGA desi/ilarea si desc0iderea sta!ilarelor" S%*-ar"5 :% 6 ISP% nu functioneaza ;!arianta %< - apa uzata a7un/e mena7era si plu!iala a7un/e in SP %) Iunie prin conducta de preaplin si caminul C2*= si este e!acutata pompat in Dunare cu pompa .l?/0t inclusi! pompele cu a orizontal8 - se anunta SGA" S%*-ar"5 :0 6 ISP% functioneaza dar intensitatea ploi o depaseste pe cea de calcul - surplusul de apa uzata a7un/e mena7era si plu!iala a7un/e in SP %) Iunie prin conducta de preaplin si caminul C2*= si este e!acutata pompat in Dunare cu pompa .l?/0t inclusi! pompele cu a orizontal8 S%*-ar"5 :* - lipsa ener/iei electrice - Se porneste /rupul electro/en" Scenariile mai sus prezentate raman !ala#ile dar se !a tine cont de faptul ca acest /enerator nu poate actiona decat o pompa 9storm: din ISP% sau pompa .l?/0t din SP%) Iunie- moti!at de riscuri la pornire din cauza curentului a#sor#it" At*-t"*< : %" Pentru scenariile % si 3 cand alimentarea cu ener/ie electrica este sistata'oprita din cauze independente de !ointa furnizorului- a!and in !edere riscul de producere a inundatiilor- se aduce la cunostinta situatia tuturor autoritatilor de resort conform re/imului situatiilor de ur/enta" $" Dupa ruperea si/iliilor de la sta!ilare- dictata de situatiile de ur/enta prezentate in scenariile de mai sus- este necesara anuntarea SGA" A-*/a : S%=*,a -o5$5" %o$*%tor 0* ap* 52at* 0"- ,5-"%"p"5$ .a$at"'

(' MASURI DE PROTECTIE


Persoanele care participa la operatiile de e ploatare tre#uie sa fie instruite din punct de !edere a a protectiei si securitatii muncii si sa fie in masura sa poata opera si inter!eni in oricare din scenariile de functionare posi#ile- care au fost prezentate detaliat mai sus"

SC APA CANAL SA .ALATI

INSTRUCTIUNI DE LUCRU PRIVIND EXPLOATAREA STATIEI DE POMPARE ISP1 COD: IL- MSSM-____

E/*,p$ar : E0"1"a : 01 R*)"2"a : 0 Data :11'07'&008 Pa3"-a 4 0"- 4

:' INSTITUTII CE TREBUIE ALERTATE IN CAZ DE INCIDENTE


Institutiile pu#lice cu care societatea APA CANAL SA cola#oreaza in !ederea limitarii si lic0idarii urmarilor unor incidente sunt 1 Inspectoratul pentru situatii de ur/enta %%$' ($)2*32(%3$ Apele Romane 6 SGA Galati ($)2*3%4@2) A/ent" Ptr" Prot" +ediului ($)2*3222=) Garda de mediu ($)2*3%)%4( Primaria +unicipiului Galati ($)2*)(44@@ Cosiliul Audetean Galati ($)2*3%4$$$'3%%(@@ Prefectura Galati ($)2*32$4)@ Directia de Sanatate Pu#lica Galati ($)2*32)4(3