Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Politehnica Bucureti Departamentul de Termotehnic, Maini Termice i ri!ori"ice #$TU% && D$ P'(B%$M$ Probleme obli!

atorii pentru studen)ii anului && acultatea $ner!etic, disciplina* B+,$%$ T$'M(D&-+M&.&& T$/-&.$

Decembrie 2013

1. 0ntr1o main termic evoluea2


o

3 1 4!5s bio6id de carbon7 0n starea ini)ial a!entul termic are temperatura de 28 . i presiunea de 1 bar, urm9nd o comprimare adiabat reversibil p:n ce volumul
m

scade la ;2 3

;1 , dup care se reali2ea2 o destindere i2oterm , ast"el 9nc:t volumul crete la 10 + 0,02n

;3 3 <12 = 0,01>n?7 Urmea2 o rcire i2ocor p:n la temperatura ini)ial, iar ciclul se 9nchide printr 1 o evolu)ie i2oterm p:n la starea ini)ial7 #e cer urmtoarele* 17 Mrimile de stare p, v, T 9n punctele caracteristice@ 27 'epre2entarea ciclului 9n dia!ramele p = v i T = s@ 37 ;aria)ia mrimilor calorice de stare u, h, s pe "iecare trans"ormare 9n parte i pe 9ntre! ciclul@ A7 #chimbul de cldur i lucru mecanic pe "iecare trans"ormare 9n parte i pe 9ntre! ciclul @ B7 Puterea teoretic de2voltat de main i randamentul termic teoretic al ciclului7
#e dau* 4 3 1,33@ M.(2 3 AA 4!54mol@ 'M 3 C31B D54mol>E@ cv 3 B82 D54!>E

2.( cantitate de aer av:nd 9n starea ini)ial presiunea p 1 3 1 bar, temperatura t1 3 10o. i volumul ;1 3
100 dm3 parcur!e un ciclu teoretic inversat7 +erul este rcit i2obar p:n c:nd volumul scade la ;2 3
;1 p2 dup care este rcit i2ocor p:n la presiunea p 3 3 7 .iclul continu cu o <2,8 1 0,01 n? 8,B + 0,02n

destindere i2oterm p:n ce volumul crete la ;A 3 <1,B = 0,01>n?>;3 i se 9nchide printr = o comprimare politrop7 Tura)ia arborelui mainii este nr 3 AB00 rot5min, iar la "iecare rota)ie complet se reiterea2 un ciclu7 #e cer urmtoarele* 17 Parametrii de stare p, ;, T 9n punctele caracteristice@ 27 'epre2entarea ciclului 9n coordonate p = ; i T = #@ 37 ;aloarea e6ponentului politropic pe procesul A = 1 ast"el ca ciclul s se 9nchid@ A7 ;aria)ia mrimilor U, /, # pe "iecare evolu)ie 9n parte i pe 9ntre! ciclul@ B7 lu6ul de cldur preluat de la sursa rece i "lu6ul de cldur cedat sursei calde@ F7 Temperatura termodinamic medie a sursei calde@ 87 Puterea consumat de ciclul inversat i e"icien)a termic a acestuia7
#e dau* 4 3 1,A@ M 3 2G 4!54mol@ 'M 3 C31B D54mol>E

3. Un motor cu ardere mi6t 9n patru cilindrii, cu tura)ia nr 3 3B00 rot5min, "unc)ionea2 av:nd urmtorii
parametrii* cilindreea ;# 3 <1H10> n? litri, raportul de compresie I 3 ; 15;2 3 1B H0,1>n, raportul de cretere a presiunii la volum constant J 3 p35p2 3 <1,CH0,01>n?, "actorul de inKec)ie L 3 ;A5;3 3 <1,BH0,01>n?7 Motorul aspir aer la presiunea p1 3 < 1H0,01>n? bar i temperatura T1 3 < 300 H n ? E, iar constanta speci"ic i e6ponentul adiabatic al a!entului sunt '32C8 D54!E i 431,A , s se determine* a? dia!rama p1;, T1#@ b? parametrii de stare 9n punctele caracteristice@ c? schimbul de lucru mecanic i cldur i varia)ia mrimilor calorice de stare pe "iecare evolu)ie 9n parte precum i pe 9ntre! ciclul@ d? randamentul termodinamic al ciclului, consumul orar i speci"ic dac puterea caloric in"erioar a combustibilului este /i 3 Mi 3 A3B004D54! combustibil7 -ot* n 3 numrul de ordine al "iecrui student