ACORD

de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit
Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
_______________________________________________________________
|
| 1. Persoana
|
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
| Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cod numeric personal)
|_______________________________________________________________|
Prin prezenta autorizãm banca:
_______________________________________________________________
|
| 2. Denumirea ................BANCA TRANSILVANIA.................. |
| Cod .................................313131005.....................
|_______________________________________________________________|
sã solicite si sã primeascã de la Centrala Riscului de Credit urmãtoarele informatii de risc
bancar înregistrate pe numele meu:
_______________________________________________________________
|
| 3. a)

Situatia riscului global
|
| b)

Situatia creditelor restante
|
|_______________________________________________________________|
4. Acordul de consultare a bazei de date a Riscului de Credit este valabil pe toata perioada de
creditare
Semnãtura emitentului

Semnãtura autorizatã si stampila bãncii