Sunteți pe pagina 1din 5

Studiu de caz - Perioada interbelica Perioada interbelica a avut un rol important pentru literatura deoarece a contribuit la dezvoltarea, si in acelasi

timp la modernizarea ei. In aceasta perioada au aparut numeroase reviste si tendinte in evolutia literaturii : Perioada dintre cele doua razboaie mondiale cuprinde anii 1918-1944. Aceasta se caracterizeaza pe plan european prin infran erea !ermaniei, prabusirea imperiului Austro"n ar si revolutia din #usia. Pe plan national se realizeaza unitatea nationala si inte rarea in ritmul european de modernizare. In literatura tendintelor umaniste democratice care domina in epoca li se opun forme de ideolo ie rasista: $asciste, reactionare. %e aceea viata literara cunoaste conflicte si polemici violente. In acest contest se impun personalitati ca &i'ail Sadoveanu, (iviu #ebreanu, )amil Petrescu, &ateiu )ara iale, *udor Ar 'ezi, (ucian +la a, ion +arbu, ,u en (ovinescu, *udor -ianu. #eviste si curente: %upa primul razboi mondial ziarele si revistele literare sporesc la numar. Asa avem .-iata romaneasca/. Apare la 0 martie 1910 la Iasi sub conducerea lui )onstantin Stere, si Paul +u2or. %irector stiintific devine profesorul dr. Ion )antacuzino, iar proprietarii revistei sunt )onstantin Stere, Ion +otez, !arabet Ibraileanu. Insa, din 1913 directorul unic ramane !arabet Ibraileanu. In timpul primului razboi mondial revista isi inceteaza aparitia pana in 1941, cand reapare sub conducerea lui Ibraileanu. %in 1951 se muta la +ucuresti, conducerea fiind preluata de &i'ail #elea si !eor e )alinescu. %in 1948 va aparea seria care continua pana astazi. In .-iata romaneasca/ accentul se pune pe autenticitate si specificul national inteles ca dimensiune sociala, important fiind poporul si rasa,europenizarea ca asimilare a spiritului national, repudierea decadentismului si simpatia pentru taranime. In 2urul acestei reviste se dezvolta curentul literal cunoscut sub numele de poporanism. %intre scriitori de la .-iata romaneasca/ amintim pe Spiridan Popescu, )alistrat 6o as, 7ean +art, Patascanu, &ironescu, Sadoveanu, *opirceanu, Ionel *eodoreanu si altii. In perioada interbelica disputele literare se duc in 2urul modernismului si al traditionalismului. &odernismul denumeste tendinta inovatoare intr-o anumita etapa a unei literaturi. Acest curent apare in literatura secolului al 88-lea, opunandu-se traditionalismului si proclamand noi principii creatiei. *endinta modernista sustine: - europenizarea 9sincronizarea: literaturii nationale cu literatura ,uropei - promovarea scriitorilor tineri - teoria imitatiei - eliminarea decala2ului in cultura

- trecerea de la o literatura cu tematica rurala la una de inspiratie urbana - cultivarea prozei obiective - evolutia poeziei de la epic la liric si a prozei de la liric la epic. In literatura romana ,u en (ovinescu teoretizeaza asupra modernismului in revista .Sburatorul/ si in cenaclul cu acelasi titlu. Aceasta publicatie apare la +ucuresti intre anii 1919-1944 si apoi intre 1940-194;, avandu-l ca si conducator pe ,u en (ovinescu. )enaclul .Sburatorul/ are o e<istenta mai indelun ata : intre 1919 si 194;. =biectivele ruparii erau: - promovarea tinerilor scriitori - imprimarea unei tendinte moderniste in evolutia literaturii romane. Primul obiectiv s-a realizat prin lansarea unor nume ca Ion +arbu, )amil Petrescu, Ilarie -oronca, !eor e )alinescu, Pompiliu )onstantinescu. Al doilea obiectiv a cunoscut un proces mai indelun at de constituire. ,u en (ovinescu isi dezvolta conceptiile sale moderniste in lucrarile > Istoria civilizatiei romane moderne ? si > Istoria literaturii romane contemporane ?. In aceste lucrari modernismul lovinescian porneste de la ideea ca e<ista: - un spirit al veacului e<plicat prin factori materiali si morali, care imprima un proces de modernizare a civilizatiilor de inte rare intr-un ritm de dezvoltare sincronica - teoria imitatiei care e<plica viata sociala prin interactiunea reactiilor sufletesti - principiul sincronismului care in literatura inseamna acceptarea sc'imbului de valori a elementelor care confera noutate si modernitate fenomenului literar. %intre colaboratorii la revista .Sburatorul/ amintim pe Ion +arbu, Ilarie -orunca, *ristan *ara si altii. Prin traditionalism se intele e continuarea vec'ilor curente traditionale preluandu-se ideea ca istoria si folclorul sunt domeniile relevante ale specificului unui popor. (a aceste conceptii se adau a de catre @ec'ifor )rainic factorul spiritual, credinta reli ioasa ortodo<a care ar fi elementul esential de structura a sufletului taranesc. )onsecinta acestei teze era ca opera de cultura cu adevarat romaneasca trebuia sa includa in substanta ei ideea de reli iozitate. = revista traditionalista este .!andirea/ , ce apare la )lu2 in 1941 sub conducerea lui )ezar Petrescu si )ucu. In 1944 revista se muta la +ucuresti si trece sub conducerea lui @ec'ifor )rainic. -a continua sa apara pana in 1944. Scriitorii traditionalisti au cautat sa surprinda in operele lor particularitatile sufletului national prin valorificarea miturilor auto'tone a situatiilor si credintelor stravec'i.

%intre scriitorii traditionalisti amintim (ucian +la a, Ion Pillat, -asile -oiculescu, iar dintre prozatori )ezar Petrescu, &ateiu )ara iale si dintre dramatur i Adrian &aniu si (ucian +la a. Apoi intra .#evista fundatiilor re ale/ care apare lunar la +ucuresti in doua serii. Prima intre 1954-1943 si a doua intre 1943-194;. #evista isi propune sa fie o publicatie cu radacini in toate terenurile activitatii nationale. Primul redactor sef al revistei este Paul Aaripol, care orienteaza revista pe directia maioresciana. %upa 1954 conducerea revistei o ia )amil Petrescu si apoi %umitru )aracostea. Seria noua apare sub conducerea lui Al. #osetti. Pintre colaboratori ai revistei amintim pe *udor Ar 'ezi, !ala !alaction, Ion +arbu, 6ontensia Papadat +en escu. In aceasta perioada apar publicatii de avan arda. Avan ardismul european are ca punct de plecare curentul non-conformist numit dadaism. Acesta a fost initiat la ABric' de *ristan *ara. %adaistii isi e<primau dispretul fata de o lume incapabila sa opreasca barbaria si crima. ,i cultivau antiliteratura, antimuzica, antipictura, a2un and in domeniul absurdului. %in acest curent decur curentele de avan arda: constructivismul si suprarealismul. )onstructivismul romanesc s-a rupat in 2urul revistei .)ontemporanul/ condusa de Ion -inea. )onstructivistii subliniau necesitatea unei corespondente intre arta si spiritul contemporan al te'nicii moderne care inventeaza forme noi, conturand natura. Ion -inea a solicitat ca si colaboratori ai revistei pe scriitorii Ar 'ezi, Ion +arbu, )amil Petrescu, dar si pictori si sculptori, printre care si )onstantin +rancusi. Sunt si alte reviste constructiviste ca .Inte ral/ si .Punct/. Suprarealismul a fost teoretizat si practicat de revistele .Al e/ si ."rmuz/. Suprarealismul urmarea, prin pro ramul sau, patrunderea artei in planul inconstientului, al visului, al delirului in care spatiile umane scapa controlul constientei. %intre reprezentatii suprarealismului amintim, pe plan ,uropean, pe: (ouis Ara on, dintre pictori Picasso, iar dintre scriitorii romanii Aurel +aran a, Sasa Pana si c'iar *udor Ar 'ezi.

P#=AA Anii interbelici se caracterizeaza in literatura romana printr-o remarcabila dezvoltare a romanului care in scurt timp atin e nivelul valoric european. #omanul romanesc isi lar este tematica, el cuprinzand medii sociale diferite si problematici mai bo ate si mai comple<e. Aparitia in 1941 a romanului > Ion ?, de (iviu #ebreanu, marc'eaza deplina izbanda a acestei specii 9.)iocoii vec'i si noi/ a lui @icolae $ilimon, .#omanul comanestilor/ a lui %uliu Aamfirescu, .&ara. de Ion Slavici si .@eamul soimarestilor/ de &i'ail Sadoveanu:. > Ion ? este insa primul roman romanesc comparabil cu capodoperele universale prin impresia coplesitoare de viata pe care o de a2a.

In romanul interbelic se continua inspiratia rurala prin operele lui Sadoveanu, si #ebreanu, dar pe trepte valorice superioare si cu modalitati specifice. Acum apar romanele citadine in care cadrul de desfasurare al actiunii este orasul modern. Asa avem creatiile lui )amil Petrescu, )alinescu, 6ontensia Papadat +en escu. (e at de mediul citadin se dezvolta si problema intelectualului stralucit ilustrata de romanele lui )amil Petrescu. In perioada interbelica se intensifica dezbaterile cu caracter teoretic in le atura cu romanul.In studiul C)reatie si analizaC !.Ibraileanu constata e<istenta a doua tipuri de aceste specii literare : 1: "nul care prezinta persona2e prin comportamentul lor : roman de creatie. 4: "nul interesat de viata interioara : roman de analiza. #omancierii in perioada interbelica e<perimenteaza te'nici multiple ale romantismului. #omanul interbelic cunoaste si alte orientari: - (irica 9I.*eodoreanu: - ,stetizata si simbolica 9&.)ara iale: - &emorialistica 9).Stere: - $antastica 9&ircea ,liade: Astfel avem tendinta de revenire la modelele traditionale precum cel balzacian pe care !eor e )alinescu il foloseste in .,ni ma =tiliei/. ,l considera absolut necesar dezvoltarea romanului romanesc pe linia studiului caracterului. )a reprezentant de seama a prozei interbelice, (iviu #ebreanu este considerat intemeietor al romanului romanesc obiectiv prin publicarea romanului DIon/ ,data publicarii fiind considerata o data istorica Din procesul de obiectivare a literaturii noastre epice/9,u en (ovinecsu:. Prin DIon/, #ebreanu desc'ide calea romanului romanesc modern dand o capodopera in maniera realismului dur afirmat in literatura universala prin romanele lui +alzac, Stend'al sau Aolac. (iviu #ebreanu creeaza romanul romanesc modern pe cand &i'ail Sadoveanu desavarseste povestirea romaneasca.Sadoveanu, .Stefan cel &are al literaturii romane/ cum i-a spus !.)alinescu, are o opera monumentala a carei maretie consta in densitatea epica si randoarea compozitionala. )ele trei secole ilustrate de proza istorica sadoveniana marc'eaza zbuciumata istorie a &oldovei, capodopera acestui en creator constituindu-l romanul .$ratii 7deri/,care evoca epoca de lorie a &oldovei in secolul al 8--lea. Primul autor remarcabil de proza subiectiva, promotor in dramatur ie al conflictelor de idei, eseist percutant, anditor modern este )amil Petrescu. Autenticitatea este esenta noului in creatia literara a autorului,a carui inspiratie catre autenticitate confera /momente autentice de simtire/ in roman.Inscriindu-se in modernismul lovinescian al epocii, ale carui noi directii isi propuneau sincronizarea literaturii romane cu literatura europeana ). Petrescu se va inspira din mediul citadin si va crea eroul intelectual lucid, analitc si intorspectiv. D,ni ma =tiliei/ 91958: constituie o revenire la formula obiectiva de roman, la metoda balzaciana. #omanul lui )alinescu devine astfel unul polemic, replica literara la cultivarea

asidua in epoca a formulei procustiene, dar si o ilustrare a conceptiei sale despre curente literare. Perioada interbelica pentru romanului romanesc e o perioada de efervescenta spirituala nemaiantalnita in cultura noastra.-iata culturala cunoaste infaptuiri stralucite, multe din ele cu ecou mondial 9nume ca Ior a, ,nescu, +rancusi trec de 'otarele tarii: dar si