P. 1
Etnia-rroma

Etnia-rroma

|Views: 2|Likes:
Published by Cristina Dranga

More info:

Published by: Cristina Dranga on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2015

pdf

text

original

Etnia rromă

În ciuda a numeroase preocupări, originea ţiganilor rămâne una dintre problemele cărora ştiinţele nu le-a dat un răspuns definitiv. Totuşi se presupune că ţiganii sunt originari de pe subcontinentul subindian, de unde s-au răspândit într-o migraţie îndelungată pretutindeni în lume, cu deosebire în Europa. Migraţia ţtiganilor spre Europa s-a desfaşurat în câteva valuri succesive pe parcursul mai multor secole cuprinse între anii !! şi "#!!. $umele de ţigani se pare că l-au primit în %mperiul &i'antin. În Europa au a(uns în (urul secolului al )*%-lea prin Tracia. În 'ilele noastre e+istă anumite incertitudini în legătură cu pre'enţa ţiganilor pe teritoriul ,omâniei. %storici precum $icolae %orga şi alţii după el au emis ipote'a- pre'enţa ţiganilor pe teritoriul românesc ar fi legată de inva'ia tătaro-mongolă din anii "./"-"./.. 0e se poate spune cu certitudine este faptul că primele documente îi atestă pe ţigani cu ceva mai târ'iu în spaţiul românesc. În 1ara ,omânească primul document care îi menţionea'ă pe ţigani datea'ă din "# 2, în Transilvani la "/!!, iar în Moldova la "/. . 0el mai probabil trecerea ţiganilor la nord de 3unăre, în 1ara ,omânească s-a petrecut în timpul domniei lui *ladislav %, la începutul secolului al )%*-lea, ca urmare a tulburărilor politice şi a evoluţiilor militare din &alcani, când îi întâlnim în documente ca robi ai mănăstirilor *odiţa şi Tismana. *enirea lor la nord de 3unăre a urmat apoi mai multe valuri, mai ales datorită caracterului nomad al acestei etnii, fapt ce predispunea migraţia si deplasarea.4proape toate mănăstirile dispuneau de familii de ţigani cu statut de robi, ca şi marile familii boiereşti. 3imitrie 0antemir constată în 3escrierea Moldovei că ţiganii 5erau răspândiţi prin toată ţara6 şi că 5aproape că nu e+ista boier care să nu aibă mai multe familii de ţigani în stăpânirea sa6. În Transilvania şi în 7ngaria medievală, ţiganii s-au bucurat de un statut mai bun, uneori beneficiind de privilegii regale, nefiind asimilaţi condiţiei de robi. %nstituţia robiei a fost o caracteristică a întregului spaţiu al Europei orientale în primele secole după anul "!!!. Erau făcuţi robi mai ales membri ai populaţiilor necreştine luaţi pri'onieri în lupte, tătari, turci, ţigani, la fel cum uneori turcii si tătarii transformau în robiî si vindeau creştini luaţi pri'onieri în raidurile de pradă şi campaniile militare duse în teritoriul g8iaurilor. %storicii susţin că la venirea în ţările române ţiganii erau de(a robi,

0onfecţionarea uneltelor de fier. cărămi'i. topoare. În principatul Transilvaniei împărăteasa Maria Tere'a dă nu mai puţin de / decrete ce reglamentea'ă statutul ţiganilor în special sedentari'area şi . Ei trăiau cu predilecţie în corturi. fabricarea lingurilor sau a şeilor. cuţite. 9tatul. 0u toate acestea se produce un proces lent de aşe'are stabilă si sedentari'are. pietrăria. Îndeletnicirile agricole erau destul de rare în rândul ţiganilor. În Moldova statul deţinea la aceeaşi dată " : de familii. Ei e+ercitau de regulă şi meseriile sau ocupaţiile degradante. unii erau sedentari în timp ce alţii aveau un mod de viaţă nomad. 4ceasta devine în tot evul mediu o preocupare ţigănească. 4numite ocupaţii agricole şi domestice i-au făcut pe mulţi să sedentari'e'e cu timpul. ca şi măsuri . 4lţii confecţionau unelte casnice mărunte. ai mănăstirilor sau ai marilor proprietari. #!!! de dramuri de aur. locuinţă specifică popoarelor nomade. în timp ce ţigancile erau slu(nice.!!! lei. broaşte etc. 8ing8er. E+istau mai multe categorii. armuri.deoarece în %mperiul &i'antin sclavia a repre'entat până târ'iu o realitate. gropar. 7n grup aparte era constiuit de cei care se ocupau cu culesul aurului din aluviunile râurilor precum şi prelucrarea lui. 4lte meserii practicate erau sităria. cuie. dar şi ciubotele. 1iganii erau meşteşugari care au contribuit în mare măsură la de'voltarea economică a societăţii româneşti. potcoave. arme. 3ar acest nomadism era unul limitat şi controlat într-un anume sens. bucătărese. precum cea de călău. 3incolo de statutul social diferit. a repre'entat ocupaţia de căpetenie a lăieţilor. El era reglementat de autoritatea publică şi supraveg8eat de aceasta. securi. ţiganii se deosebeau de celelalte stări şi categorii prin modul de viaţă cu preponderenţă nomad şi prin 8abitatul specific. $omadismul ca mod de viaţă şi condiţia socială de robi îi predispuneau aşadar la condiţie marginală şi la dispreţul sau indiferenţa celorlalte categorii sociale.robi ai domniei. ei formau grupuri distincte în funcţie de îndeletniciri. 7nul dintre meşteşugurile preferate era fierăria.2. aflat pe cea mai (oasă treaptă a condiţiei sociale.luate de statul modern în Transilvania sau principate în secolul al )*%%%-lea accentuea'ă procesul sedentari'ării. 4stfel la " "! statul obţinea de pe urma celor #/. 1iganii nu constituiau deloc o populaţie omogenă. ce aduceau un venit de . mănăstirile şi particularii obţineau venituri însemnate de pe urma ţiganilor robi. dar şi datorită unor trăsături culturale şi etnografice.: de familii de ţigani :!!!!! de taleri.

care-i obligă la sedentari'are. aduce odată cu moderni'area instituţionala şi mentală a societaţii româneşti şi importante sc8imbări în statutul ţiganilor. prin măsuri legislative şi reglementări succesive.omâneşti. plătiţi eşalonat timp de mai mulţi ani. 3e'robirea ţiganilor din principate a fost un proces desfăşurat de-a lungul a două decenii. ?egi successive îmbunătăţesc statutul ţiganilor sau ameliorea'ă condiţiile lor de viaţă sau obligaţiile faţă de stat. ţiganii statului deveneau şi ei liberi. 3in aproape în aproape îşi face loc in de'baterile publice. ?egiurea pentru desfiinţarea sclaviei. 1iganii proprietarilor particulari erau declaraţi liberi.omânească la " /#.! februarie " 2C votea'ă ?egea pentru emanciparea tuturor ţiganilor din >rincipatul Tării . În Moldova. ideea emancipării şi de'robirii ţiganilor. care la B. prin care ţiganii aparţinând bisericii şi aşe'ămintelor monastice deveneau liberi. practicarea agriculturii. care sunt asimilaţi celorlalţi plătitori de ta+e. 7ltima categorie de robi ţigani eliberaţi a fost cea a ţiganilor proprietate a particularilor. educaţia copiilor. @8eorg8e &ibescu propune 4dunării o lege de eliberare a ţiganilor bisericilor şi mănăstirilor.. 08iar înainte de . 0el care va împlini această măsură a fost domnitorul &arbu Atirbei.egulamentele organice acordă interes ţiganilor sub două aspecte. . inter'icerea limbii ţigăneşti. ?a "/ februarie " //. iar %osif %% un număr de regulamentre dintre care 3e regulatione <ingarorum şi =auptregulatio. adoptarea unui mod de viaţă comun 'onei de sedentari'are.asimilarea lor.obia este condamnată ca fiind degradantă pentru condiţia umană şi tot mai multe voci din societatea românească o condamnă ve8ement şi cer emanciparea ţiganilor. . eliminarea corturilor ca locuinţă. regimul fiscal şi sedentari'area. În primul rând se bucură de atenţie ţiganii proprietatea statului. face să se adopte 5legea pentru regularisirea ţiganilor mitropoliei. >rima lege care eliberea'ă o parte a ţiganilor este dată în Tara . ca şi a oricărui aşe'ământ public. dobândind aceleaşi drepturi ca ceilalţi locuitori ai ţării. În Moldova @rigore 4le+andru @8ica făcu să se vote'e de(a o lege similară la "!B . 3e notat pentru proprietarii care nu doreau să-i elibere'e de bună voie statul oferea o despăgubire de "! galbeni de cap. Mi8ail 9tur'a la #" ianuarie " //. >e parcursul perioadei regulamentare de'robirea revine o problemă la ordinea 'ilei. regularea despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare. În " /:. 9ecolul al )%)-lea. urmea'ă apoi ţiganii mănăstireşti şi la sfârşit cei ai particularilor.decembrie " 22. iar proprietarii urmai să încase'e o despăgubire. a episcopieiilor şi mănăstirilor de obşte6.

?egile de emancipare a robilor ţigani au asigurat acestora un statut (uridic nou. . %nteresul principal al acestor lege era sedentari'area. Timp de câteva decenii.! de ani se a(unge ca fiecare localitate din . acela de oameni liberi.ecensământul din "G#! identifică un număr de . după emancipare. repre'entând ". nici pe vec8ii proprietari Emănăstiri sau proprietariF să pună la dispo'iţia celor emancipaţi un lot de pământ. >rintr-un proces de durată. ca fierari sau mici meşteşugari a ţiganilor eliberaţi. 3ar aceste legi nu s-au preocupat decât vag de problemele sociale şi economice a acestor comunităţi şi persoane. 4utorităţile din epoca dualismului au luat un şir important de măsuri administrative şi poliţieneşti precum combaterea vagabonda(ului. 4u urmat în ambele principate reglementări privind aşe'area în cadrul comunelor rurale. şi uneori formau o stradă sau c8iar un cartier distinct. ţiganii de'robiţi au constituit o problemă pentru autorităţi.omânia modernă reali'ată după primul ră'boi mondial cuprindea între graniţele sale o importantă populaţie ţigănească. Ele doreau fi+area la sate. 2!" persoane care s-au declarat de neam ţigănesc. cea ai mare parte a ţiganilor s-a sedentari'at în secolul )%). 4 fost mai ales ca'ul vătraşilor. inter'icerea cerşitului.bonda(ului. îngrădirea circulaţiei şatrelor ţigăneşti. fără nici o despăgubire. coabitând cu românii. >rin legislaţia de emancipare o populaţie de circa . mag8iarii. 4utorităţile 8absburgice au urmărit cu multă asiduitate această politică de sedentari'are şi de trecere la un mod de viaţă civili'at. furturilor şi crimelor comise. pentru organele de poliţie şi pentru populaţie. D revoluţie mentală se petrecuse în societatea românească la mi(locul secolului al )%)-lea. . >rin această lege doar o parte a ţiganilor eliberaţi au devenit mici proprietari de pământ. "!-. $ici legea rurală dată de 0u'a nu oferă prea mari şanse acestei populaţii.votarea celor două legi unii particulari şi-au eliberat benevol robii ţigani. În Transilvania şi 7ngaria. dar şi a altor categorii de ţigani. etc. eliminarea 5vagabonda(ului6. unelte sau animale spre a le asigura mi(loacele necesare unei e+istenţe civili'ate. saşii şi secuii.omânia să aibă în componenţa sa şi câteva familii de ţigani. în ciuda reuşitei parţiale a sedentari'ării. datorită vaga. Ei s-au aşe'at la sate şi oraşe. 2H din populaţia totală. Ei aveau însă o po'iţie marginală.2! !!! de oameni şi-au dobândit calitatea (uridică de om liber. deoarece aceştia erau de(a deprinşi cu munca pământului.C. . etc. Într-o oarecare măsură politică dusă faţă de ţiganii emancipaţi a fost lipsită de consecvenţă. ?egile nu obligă nici statul.

rămânând 5ţigani6 doar cei aşe'aţi recent în comunitate./. organi'area pe bresle a meşteşugarilor.Aerboianu. 7n important număr de ţigani trăia în Transilvania. În "G#/-"G#2 a scos un 'iar numit 5$eamul 1igănesc6.4. un mu'eu 5naţional6 ţigănesc.2H trăiau în mediul rural. 7nele grupuri îşi conservă ocupaţiile tradiţionale. >romotorul ei este ar8imandritul 0alinic %. În (udeţe precum %lfov. emanciparea economică şi socială. D bună parte a celor sedentari'aţi se români'ea'ă. ucrainieni şi ruşi. 3ar cu siguranţă numărul ţiganilor era cu mult mai mare. >opp. 1iganii din 9ercaia aveau o societate similară iar la Jăgăraş ţiganii aveau o societate de înmormântare. Moldova. ?a rându-i @. în comunităţile rurale. la fel fabricarea cărămi'ilor ca şi lăutăria. 7@.C societatea 5Înfrăţirea $eorustică6. germani.?ă'urică scriitor şi ga'etar a pus ba'ele 7niunii @enerale a .omilor din . Mureş. ateliere. În paralel are loc şi un proces comple+ de asimilare lingvistică şi culturală.Aerboianu organi'ea'ă la "G## la &ucureşti 4sociaţia @enerală a 1iganilor din . 4sociaţia avea un program cultural şi social care urmărea alfabeti'area. evrei.omânia. culegeri de cântece şi dansuri ţigăneşti.om6. 0lu(. ?a 0albor în (udeţul Jăgăraş.omânia interbelică ei repre'entau a şasea etnie a ţării după români. . ?ă'ăreanu. o elită alfabeti'ată şi emancipată cultural şi social. etc. cărţi privind istoria ţiganilor. a editat 'iare precum 5D .omilor6 la . Dricum. la 0raiova şi 5@lasul . "2.omânia interbelică. 3ar ei erau răspândiţi inegal pe suprafaţa ţării. 9e naşte repede ideea organi'ării unei societăţi cu caracter etnic. Evoluţia spre moderni'are este atestată şi de apariţia unei conştiinţe de sine şi a unor organi'aţii şi asociaţii ale ţiganilor. 3e origine ţigănească. 0alinic >opp. ?ăutarii organi'ea'ă la &ucureşti societatea 5Iunimea Mu'icală6. intelectuali. unguri. Muntenia. 4stfel fierăria trece apana(ul ţiganilor prin e+celenţă. unul dintre fruntaşi fiind cunoscutul @rigoraş 3inicu. comercianţi. licenţiat în teologie autorul unor cărţi despre ţigani. etc. artişti. %alomiţa. 3ol(.2H în mediul urban. Târnava mică.. construirea de case salubre şi condiţii de trai civili'ate. >ra8ova.eali'area unei conştiinţe de sine po'itive. Ai aceasta îşi propunea drept scop 5emanciparea şi redeşteptarea neamului rom6. sedentari'area ţiganilor noma'i. 4pare acum în cadrul comunităţilor de ţigani o elită de tip nou. În perioada interbelică populaţia ţigănească suferă un proces de transformări importante. ţăranul ?a'ăr $aftanailă înfiinţea'ă în "G. În deceniile trei şi patru ţiganii organi'ea'ă primele asociaţii socioprofesionale. în .omânia. mai ales după marea reformă agrară şi după marile prefaceri din .

Dricum putem constata o tre'ire la o conştiinţă de sine de'voltată a unor categorii însemnate din cadrul ţiganilor. 9upravieţuitorii.//" de persoane din care . în (udeţele @olta. Într-o primă fa'ă au fost deportate în Transnistria "".&ucureşti. vagabonda(ului. &alta şi &ere'ovKa. au fost ridicaţi apoi ţărani cu avere şi gospodării. 0ea mai importantă măsură împotriva ţiganilor a fost deportarea lor în Transnistria. Măsura are ca suport probleme de ordin social precum eradicarea infracţionalităţii. Trierea era făcută în funcţie de modul de viaţă nomad şi de condamnările suferite pentru diverse delicte. Dcea(ov. cerşetoriei. ceea ce a provocat moartea un număr important dintre ei. a-cum numărul celor deportaţi fiind de "#. la gurile &ugului. alimentaţia deficitară.2 !!! de ţigani. Ea a privit circa .. prostituţiei. >olitica faţă de ţigani a fost creaţia lui %on 4ntonescu.":C ţigani. >e parcursul deportării s-au comis tot felul de abu'uri. în cea mai mare parte s-au retras în "G// odată cu armata . a urmat un al doilea val de deportări.#2. 4u fost deportaţi un total de . de cei inde'irabili. 3eportarea s-a făcut cu trenul.#:2 femei şi C. Joametea şi frigul ca şi lipsurile de tot felul au contribuit la o rată ridicată a mortalităţii printre cei deportaţi.. şi s-a răspândit 'vonul că la destinaţie urmau să fie împroprietăriţi cu pământ. >rintre problemele care cau'ea'ă grave dificultăţi se numără condiţiile de viaţă şi igienă. 4ceste categorii de ţigani au fost recen'ate şi s-a început deportarea celor noma'i. au fost deportaţi familiile unor ţigani mobili'aţi pe front. . sau din 3obrogea au fost deportaţi ţărani români şi turci. 4ici ţiganii au fost instalaţi în casele unor locuitori ucrainieni evacuaţi sau în bordeie de pământ. 4u e+istat şi organi'aţii regionale a ţiganilor ca cele din Dltenia. cei mai mulţi noma'i şi o parte dintre cei sedentari. Ea se desfăşoară în vara şi începutul toamnei anului "G/.2 !!! de ţigani. care făceau parte din categoria celor sedentari. D primă măsură a fost scoaterea din &ucureşti a tuturor ţiganilor. 0oloni'area ţiganilor în Transnistria a repre'entat o mare tragedie şi în acelaşi timp un eşec răsunător al administraţiei civile româneşti din această regiune. ţiganii problemă.:"/ copii. iar deportarea lor în Transnistria i-a aparţinut de asemenea. În vi'iunea autorităţilor era vorba de ţiganii 5periculoşi6. În septembrie "G/. bărbaţi.. %storicii estimea'ă că aproape (umătate din cei deportaţi au că'ut victime acestor condiţii dure de domiciliu forţat din 'onele de deportare.

4u apărut în ultimii ani o categorie a romilor bogaţi. populaţia de romi care nu deţine nici o profesie este e+trem de mare. numite neamuri. ca mici întreprin'ători. circa : H.GH au studii liceale şi doar !. neoprotestanţi. iar cu privire la standardele de viaţă a romilor faţă de români. 3upă revoluţia din "G G a început o nouă etapă şi în viaţa ţiganilor EromilorF din . cu care se confruntă populaţia acestei etnii. #. Acolari'area tinerilor rromi este una deosebit de precară. 9tudiile reali'ate în ultimii ani atestă o gravă situaţie a ţiganilor. în număr de câteva 'eci. care-şi etalea'ă ostentativ averea şi bunăstare Espre e+emplu fenomenul 5palatelor ţigăneşti6F.. români. economice. sociale. turci. 3upă e+presia lingvistică avem romani. $ivelul de trai. 3ar e+istă un contrast flagrant între reuşita unei minorităţi şi statutul economic pauper a marii mase o romilor. etc. 0ăldărari. identitare. 3in punct de vedere al identităţii şi al constituirii unei conştiinţe de sine puternice.#H sunt analfabeţi. 7n număr important şi-au reluat vec8ile meserii sau s-au lansat în afaceri. catolici. 3oar "CH din populaţia romă are calificare într-o profesie modernă. fenomenele petrecute în cadrul etniei romilor după "G G sunt deosebit de relevante. . alte bunuri demonstrea'ă un nivel de trai mult mai scă'ut decât media populaţiei ma(oritare. iar după confesiune unii sunt ortodocşi. reformaţi. o minoritate a rămas sau s-a răspândit în 7niunea 9ovietică. gabori etc. ursari. 9e constată un proces de de'enclavi'are şi de omogeni'are relativă în cadrul acestor neamuri. afaceri familiale.română şi cu autorităţile civile.:H studii universitare şi post-liceale. prin afaceri legale sau ilicite. musulmani.:. cocalari. 3in punct de vedere socio-profesional. diferenţele sunt enorme.omânia. mod de viaţă specific. 9ub numele generic de 5romi6 sau 5ţigani6 Eal doilea având pentru unii dintre ei puternice conotaţii peiorative. >uţine familii de romi au venituri regulate. e+istă o diversitate de grupuri. locuinţa.omânia de astă'i datele avansate . rudari. ?ipsa de ocupaţie şi şoma(ul este foarte ridicat în rândul romilor. ţigani de mătase. 4ceştia au devenit astfel vi'ibili şi e+istenţa lor recunoscută ca atare în paralel cu identificare marilor probleme. profesionale. mag8iari. 7ltimii ani evidenţia'ă şi fenomene economico-politice şi sociale noi în ce-i priveşte pe romi. îmbrăcămintea. deşi continuă să persiste pre(udecăţi multiple. 0u privire la numărul real al romilor din . cele mai multe au doar venituri oca'ionale. fiecare cu particularităţile sale lingvistice.

!!! de romi pentru . 7nul din câştigurile reali'ate în . >rin constituţia . originea şi modul de viaţă este cel care conferă identitate etnică.! : romi. dă cifra de /!". 0a atare romii din . care să repre'inte în viaţa publică nevoile specifice ele acestei etnii.omi e+istă o preocupate e+presă. şi este de bănuit că anumiţi factori vor conduce în timp la o nouă formulă identitară pentru populaţia romă.omânia sunt într-un proces de transformare într-o minoritate naţională modernă. asistăm şi la revigorarea formelor de organi'are tradiţională a acestei populaţii. 3ar nu-i mai puţin adevărat că rămâne desc8isă şi cealaltă opţiune.omâniei romii sunt repre'entaţi de drept în parlament." !.sunt diverse şi greu de verificat. 3ar în paralel cu această evoluţie modernă datorat preocupărilor unor intelectuali din rândul romilor. în ca'ul romilor limba nu este neapărat un element esenţial.-# milioane de romi în timp ce organi'aţiile internaţionale operea'ă curent cu cifra de . împăraţi sau voievo'i ai ţiganilor din . regi. .2!!.omânia contemporană este recunoaşterea prin lege a statutului de minoritate naţională de către statul român şi tratarea lor nediscriminatorie alături de celelalte minorităţi ale statului. 7nii lideri ai romilor avansea'ă c8iar cifre de . 3upă revoluţia din "G G în condiţiile democrati'ării regimului politic se manifestă tendinţa coagulării unor structuri politice. viitorul acestei populaţii să rămână desc8is spre opţiuni multiple. 3efinirea unei identităţi ţigăneşti este deosebit de dificilă. spre integrare şi asimilare.2!!. 4ceşti factori fac ca în momentul pre'ent. Mai degrabă. . deoarece spre deosebire de alte minorităţi. 4numiţi lideri regionali se proclamă uneori cu uşurinţă.!!! de romi. 0u siguranţă că procesul de agregare a unei noi identităţi rome este la început.omânia. iar cercetări sociologice avansea'ă cifre cuprinse între ". anumiţi cercetători ai fenomenului dau pentru aceiaşi dată circa " milion. iar în cadrul 3epartamentului pentru protecţia minorităţilor naţionale din cadrul guvernului român şi a Dficiului pentru .ecensământul din "GG.omânia.!!! şi "..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->